ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV"

Transkript

1 ADM. DIREKTØR Profilen er udarbejdet for ansættelsesudvalget v/konstitueret bestyrelsesformand Kolja Nielsen EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV

2 September Situationen Ansvarsområde Adm. direktør Bestyrelsen i DANSKE ARK søger en visionær og kompetent adm. direktør, som kan stå i spidsen for den fortsatte realisering af organisationens mission og vision, inklusiv den kontinuerlige implementering af strategien for , samt ikke mindst det nye medlemskab af Dansk Industri. Som ambassadør for arkitekturens værdiskabelse, søges der en dynamisk direktør, som i høj grad evner at skabe retning og fremdrift, således at DANSKE ARK fortsat understøtter og underbygger dansk arkitektur i verdensklasse ved at skabe synlig værdi i form af nye forretningsmuligheder og vækst for DANSKE ARKs mere end 730 medlemmer. Der er behov for en synlig, fokuseret og handlekraftig leder, som kan tegne DANSKE ARK, og som med sin politiske og kulturelle tæft samt personlige gennemslagskraft kan være en tydelig frontfigur og talerør for organisationen. Det skal ydermere være en person med en moderne lederstil, som evner at motivere og inspirere sine medarbejdere, og som er tydelig ambitiøs, initiativrig og vedholdende således, at han/hun skaber resultater for sine medlemmer. DANSKE ARK arbejder konstant på at udbrede kendskabet til Danske Arkitektvirksomheder nationalt som internationalt, hvorfor den adm. direktør skal sikre indflydelse og positionering af organisationen på højeste niveau i det byggende miljø nationalt samt med et internationalt mind-set kunne agere frontfigur i forbindelse med delegationsbesøg. Bestyrelsen har udarbejdet en samlet branchestrategi for arkitektvirksomhederne. Denne blev præsenteret den 22. november 2013 på en konference umiddelbart før generalforsamlingen og efterfølgende drøftet på generalforsamlingen, som tog den til efterretning. Med reference til bestyrelsen får den nye adm. direktør til opgave fortsat at arbejde for implementeringen hos medlemmerne af den nye strategi lanceret for Den nye strategi vil således være en del af den nye adm. direktørs arbejdsgrundlag, og den adm. direktør får således en direkte berøringsflade med DANSKE ARKs brede medlemsskare. Gennem de næste tre år skal medlemsvirksomhederne særligt arbejde på tre indsatsområder for at skabe: STÆRK FORRETNING At skabe en bedre bundlinje med stabilt dækningsbidrag og fornuftig overskudsgrad At have en treårig strategi At etablere en professionel bestyrelse, et Advisory Board eller indgå i et forretningsudviklingsnetværk FLERE ALLIANCER At skabe flere alliancer med bygherrer, finansielle aktører og andre om udvikling af nye markeder At indgå i flere samarbejder, der giver mulighed for at komme tidligere ind i processerne At opbygge flere langvarige relationer ( repeat business ) At skabe flere tværfaglige alliancer i og uden for branchen for at udvide vores virkemuligheder

3 September SYNLIG VÆRDI FOR ANDRE At demonstrere vores værdiskabelse, så samfund og samarbejdspartnere anerkender dens værdi At synliggøre vores værdiskabelse ved at have bæredygtighedsledelsen i byggeriet og være i øjenhøjde med brugeren At være en branche, der er anerkendt politisk for at bidrage til vækst og velfærd og dermed bidrage til samfundets succes At være spydspids for de kreative erhverv i internationale erhvervsfremstød Strategien er illustreret i branchestrategiens hus nedenfor: Medlem af Dansk Industri Som nyt og fuldgyldigt medlem af Dansk Industri [DI], skal den nye direktør endvidere - i nært samarbejde med bestyrelsen - medvirke til at justere organisationen i forhold til medlemskabet og på ny adresse hos DI. Medlemsskabet forventes at styrke DANSKE ARK og skabe en lang række synergier ved samarbejde med DI s vidensrådgivere bl.a. inden for økonomi og jura til fordel for medlemmerne. Organisationen Den nye adm. direktør kommer til at stå i spidsen for en velfungerende og sund organisation med knap ti medarbejdere i sekretariatet. Direktøren vil medvirke til at tegne sekretariats- og udvalgs-strukturen fremadrettet.

4 September Uddannelse Sprog Den ideelle kandidat Veluddannet med akademisk baggrund. Flydende på dansk og engelsk i såvel skrift som tale. Kernekompetencer En erfaren leder, der er tillidsvækkende og troværdig med en moderne og delegerende lederstil Forståelse for interessenterne og deres forskellige kulturer og politiske spilleregler, herunder have indstillingen for proaktivt at samarbejde med Arkitekt Familien - vant til at begå sig i det politiske miljø Visionær med øje for det bæredygtige samfund og dertil at anvende DI medlemsskabet som et fagpolitisk netværk samt en betydningsfuld sparringspartner En udviklingsorienteret og proaktiv person, der kan gennemskue de langsigtede konsekvenser af initiativer En stærk kommunikator, der forstår at kommunikere strategisk og så tydeligt, at alle forstår budskabet Sympatisk, med humoristisk sans og diplomatisk fremtoning samt evne til at møde folk i øjenhøjde Praktisk erfaring Betydelig ledelseserfaring Kan begå sig i krydsfeltet mellem private virksomheder, den offentlige sektor og det politiske liv Er vant til, og evner at arbejde med mange interessenter Erfaring fra det private erhvervsliv vil være en fordel Forhandlingsvant, herunder også med internationale organisationer Gerne netværk og erfaring fra såvel politisk og/eller (branche-)organisatorisk arbejde International erfaring vil være en fordel Personlige kvalifikationer Seriøs, robust, overbevisende leder med naturlig selvtillid, gennemslagskraft og med sine meningers mod Synlig og praktisk orienteret leder, som er fokuseret og handlekraftig, og som viser retning og går foran i løsningsprocessen - har en moderne lederstil, er inspirerende og i stand til at udvikle, motivere, støtte og stå i spidsen for sine medarbejdere

5 September Dynamisk, ambitiøs og initiativrig, som kan udvikle nye tiltag, er på forkant med tingene og skaber fremdrift Forretningsmæssig sans og evne til hurtigt at sætte sig ind i tingene og se helheden Har overblik og prioriteringsevne. Forstår komplekse sammenhænge og har samtidig respekt for detaljens betydning. Får tingene gennemført og følger op. Analytisk, hurtig og logisk tænkende med kommerciel forståelse og sense of urgency Åben og udadvendt, ærlig og troværdig med overbevisende kontakt- og kommunikationsevner. En person, man gerne lytter til, både internt og eksternt Politisk tæft, kan begå sig på alle niveauer - evner at sætte sig ind i medlemmernes - såvel store som små virksomheders - udfordringer Er bredt politisk, økonomisk og samfundsmæssigt orienteret Et "helt menneske" med empati og en positiv livsindstilling

6 September DANSKE ARK Organisationens formål Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, er foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder. DANSKE ARKs formål er at varetage de rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige forhold og styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere. Med andre ord, yder DANSKE ARK medlemsservice i bred forstand til sine mange medlemmer inden for såvel jura, forsikring, personale som bæredygtighed og internationale forhold. DANSKE ARK har endvidere en stor rolle som lobbyorganisation i forhold til de politiske organer i samfundet. DANSKE ARKs vision og mission sætter den overordnede retning for organisationens indsats for de danske arkitektvirksomheder og for arkitekturen. VISION Verden har brug for danske arkitekter Vi skaber kvalitet i helhed og detalje Vi skaber værdi og innovative løsninger Vi skaber bæredygtige rammer for udvikling. MISSION DANSKE ARK skal: Synliggøre arkitekterhvervet Arbejde for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet Fremme og udvikle nye forretningsmuligheder Arbejde aktivt for de bedst mulige rammer for at drive arkitektvirksomhed Skabe et godt sammenhold og samarbejde blandt arkitektvirksomhederne Tilbyde rådgivning og støtte til medlemsvirksomhederne - i forhold til det niveau, de befinder sig på Organisationens ca. 730 medlemsvirksomheder repræsenterer ca medarbejdere. Medlemmerne spænder fra enkeltmandsvirksomheder, dvs. selvstændige arkitekter, bygningskonstruktører eller landskabsarkitekter uden nogen medarbejdere, til Danmarks største arkitektvirksomheder med 350 medarbejdere i såvel Danmark som udlandet. Medlemmerne af DANSKE ARK udfører dermed langt størstedelen af opgaverne i den private rådgivende arkitektbranche. DANSKE ARK har en sund økonomi med et godt indtægtsgrundlag, der stammer fra medlemskontingenter. På en ekstraordinær generalforsamling i januar 2014 blev det besluttet, at gøre DANSKE ARK til fuldgyldigt medlem af Dansk Industri. Målet med medlemsskabet af DI er at styrke medlemmernes forretning og branchens rammebetingelser. Samtidig ønsker man hos DANSKE ARK via medlemsskabet at markedsføre sig, skabe stærkere positionering over for samarbejdspartnerne og yderligere synliggøre arkitektbranchens værdi for samfundet i såvel indland som udland. Som fuldgyldigt medlem flyttede DANSKE ARK til ny adresse på Vesterbrogade ved DI i juni 2014.

7 September DANSKE ARK forhandler bl.a. med offentlige myndigheder om skatteforhold, priser og avancelovgivning, licitationslovgivning, ansvars- og forsikringsforhold samt byggesagsbehandling, kvalitetssikring og øvrige vilkår for medlemsvirksomhedernes erhvervsudøvelse. DANSKE ARKs medlemsvirksomheder er omfattet af hovedaftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår med faglige organisationer. Disse aftaler er tidligere forhandlet af DANSKE ARK. Forhandlingsretten og de eksisterende aftaler er pr. 1. maj 2014 overdraget til DI. DANSKE ARK er en organisation med mange interessenter, idet organisationen både række ud til DI og til hele Arkitekt Familien. Se i øvrigt bilag med illustration af DANSKE ARKs berøringsflader (s. 8). Struktur og organisation Bestyrelsen i DANSKE ARK består af ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Bestyrelsen udpeger en formand og to næstformænd, der samtidigt udgør forretningsudvalget. DANSKE ARKs daglige arbejde varetages af sekretariatets medarbejdere. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde understøttes aktuelt af i alt ni arbejdende udvalg med deltagelse af repræsentanter for de enkelte medlemsvirksomheder. Herudover er DANSKE ARK repræsenteret i en lang række eksterne erhvervspolitiske, uddannelsespolitiske og faglige udvalg. For nærmere information om DANSKE ARK henvises til Tidsramme i processen Odgers Berndtson forventer at gennemføre de indledende interviews løbende og til og med uge 40. Samtaler med ansættelsesudvalget forventes afholdt den 8. eller 9. oktober i uge 41.

8 DANSKE ARK i DI Arkitektfamilien (eksempler på organisationer og institutioner) Arkitektforeningen NYT DANSKE ARK Sekretariat og medlemsdeltagelse DI Direktion og sekretariat DAC Statens Kunstfond Forbundet arkitekter og designere Arkitektens Forlag Advisory board Bestyrelse Årligt Topmøde Basisorganisation Direktion Juridisk bistand (kontrakt, udbud) Politisk Interessevaretagelse Netværksarrangementer/år ligt topmøde Værdier Strategi Politik 1-3 årige mål Projektorganisation Projekter med konkrete mål og projekthandlingsplaner Fastansatte medarbejdere, projektansatte eller udlicitering til eksterne leverandører afhængig af projekt Inddragelse af medlemmer efter kompetence/erfaring i hvert projekt Øget samarbejde med arkitektfamilien og eksterne samarbejdspartnere Værdier Strategi Politik Branchefællesskaber (8), fx DI Videnrådgiverne DI Byg Udvalg, fx Byggepolitik Miljø Energi Internationalt OPS Design MMV Hovedbestyrelse FU Dansk Landskabsarkitektforening Rådgivende Udvalg Akademirådet Afrapportering og kommunikation Årligt strategi-review Netværk Arkitektskolerne Regionalforeninger (19) DANSKE ARKs medlemmer

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal. 1456 København V Tlf.: 88 33 56 00 www.aidsfondet.dk Stilling Direktør Refererer

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Nye kollegaer søges til et nyt Aon!

Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Som Danmarks førende rådgiver inden for Risk og Human Capital lever vi af at skabe merværdi for vores kunder, når de skal have placeret deres forsikrings- og pensionsprogrammer.

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere