Praktikopgave Kasia Lilja

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikopgave Kasia Lilja"

Transkript

1 Praktikopgave Kasia Lilja Via Design DTbm3a814 Branding & Marketing Management Af Amalie Barner Hentze Eriksen Vejleder - Hans Trautner 3. semester praktik anslag

2 Abstract The purpose of the assignment is to make an image of the brand DNA Kasia Lilja has created about one selves and how the company is build. This will be done by creating a brand DNA analysis. In addition, clarified the whom Kasia Lilja s competitors are and where and how the parties differentiate themselves in relation to each other. Both to the advantage and disadvantage of Kasia Lilja. This will make it probable where Kasia Lilja can be optimized in relation to the competitors businesses. This will be done by doing a competitor analysis and summarize it in a SWOT to compare the strengths, weaknesses, opportunities and threats. Finally, it must be clear who Kasia Lilja s audience is in order to answer how the willingness to buy among those affected. This will be done by making a customer analysis from web orders and anonymous responses to a survey on Facebook. The overall conclusion of the above study showed that Kasia Lilja should establish several retailers outside of Jutland and Copenhagen in Denmark. This also applies abroad and online. In addition, it would be useful to focus on getting more men as customers as this segment is overlooked both by Kasia Lilja and the competitors; I Love My Type, Michelle Carl Lund, Pernille Folcarelli, Livink, Bob Noon and ViSSEVASSE. Finally, it would be wise to be more on Pinterest, given that 24% of Kasia Liljas potential customers find inspiration on this media and therefore they could easily be redirected by Pinterest to the webshop. Those three steps would help to increase the willingness to buy among potential new customers because there will be taken account to customer requirements for product and visibility in physical stores and on the customers preferred media.

3 Indholdsfortegnelse Indledning og enme Problemstilling Problemformulering Begregsafklaring Teori, metode og empiri Afgrænsning Kildekritik Redekørelse Diskusion Analyse Argumentation og begrundelse Konklusion og refleksion Referancer og kildehenvisninger Bilag og billagsliste side 1 side 1 side 1 side 2 side 2 side 4 side 4 side 5 side 10 side 11 side 21 side 22 side 24 side 25

4 Indledning og emne Der er i de sidste par år opblomstret adskillige plakatvirksomheder rund omkring i det danske land. Opblomstringen og interessen for plakatkunst har efter Amalie Hentzes egen overbevisning haft sit primære udpring på det sociale medie Instagram. Mediet gør det muligt at dele billeder under forskellige #hastags der kategoriserer billederne og derved gør det nemt at finde frem til fx plakatvirksomheder der hashtagger deres billeder under #plakat, #kunst, #artwork mm. Mediet har gjort det let for kreative iværksættere at få trafik til deres webshop og dette er Kasia Lilja et glimrende eksempel på. 23% af al den trafik der lander på Kasia Liljas webshop kommer fra sociale medier som Instagram og Facebook. Problemstilling Formålet med opgaven er at lave et billede af hvilken brand DNA Kasia Lilja har skabt om sig selv og hvordan virksomheden er bygget op. Derudover klarlægge hvem Kasia Lilja s konkurrenter er og hvor og hvordan parterne differentierer sig i forhold til hinanden. Både til fordel og ulempe for Kasia Lilja. Dette vil sandsynliggøre hvor Kasia Lilja kan optimeres i forhold til konkurrenternes virksomheder. Til slut skal det gøres klart hvem Kasia Lilja s målgruppe er for derved at kunne svare på hvordan købelysten hos disse kan påvirkes. Problemformulering Hvordan og med hvilke virkemidler kan Kasia Lilja optimere sit salg i forhold til virksomhedens kendte segmenterede målgruppe? Hvad står Kasia Lilja for som brand/virksomhed (brand DNA)? Hvem er Kasia Lilja s konkurrenter og hvorledes differentierer Kasia Lilja sig fra disse? Hvem er Kasia Lilja s målgruppe set ud fra web-ordrene over 500kr det sidste år og en spørgeundersøgelse på Facebook? Hvilke virkemidler kan Kasia Lilja med fordel anvende for at påvirke købelysten hos nye segmenter/målgrupper? 1

5 Begrebsafklaring Retailer: En retailer er en fysisk eller online butik der fx tilbyder Kasia Liljas produkter. Kunder: De kunder som køber Kasia Lilja produkterne hos enten retaileren eller Kasia Lilja selv. Sociale medier: Medier med online socialt samspil. Altså et medie der er tovejs kommunikation på. Instagram: Online socialt medie primært på visuelt niveau med billeder i form af galleri tilknyttet en brugerprofil. Pinterest: Online socialt medie primært på visuelt niveau med billeder på opslagstavler tilknyttet en brugerprofil. Facebook: Online socialt medie primært med samtaler, opslag og statusopdateringer på væggen tilknyttet til en brugerprofil. Hashtag: Kommer af symbolet # og er efterfulgt af et ord, som er metatagget og let tilgængeligt under samme kategori. Like: At trykke synes godt om. Følgere: De på Instagram eller Facebook omtalte tilhængere og likere af sider på sociale medie sider. Teori, metode og empiri. Opgaven er udarbejdet efter indsamlet information fra Katarzyna Wasilewska, der har skabt og er ejer af Kasia Lilja gennem praktikperioden på ni uger. I praktikperioden har det været muligt at få et indblik i og konkrete opgaver omkring dagligdagsrutiner der medfører teorier om hvorledes virksomheden hænger sammen. Design DNA analyser udføres for at give et billede af hvorledes en virksomheds fremtræden er visuelt. Derfor er der udarbejdet en fuld design DNA analyse (Design DNA form og metode.pdf) af Kasia Lilja og en mindre udgave af de seks konkurrenter. Analysen har dog ikke fuldt Via Designs normale standart, men der er blevet taget udgangspunkt i Via Designs teori og suppleret med inspiration fra Salted Ink (Salted Ink.pdf) 2

6 som er en virksomhed der bland andet på Pinterest ligger visuelle udformninger af brand identiteter op. (Salted Ink Pinterest.pdf) Denne teori og inspiration er blevet valgt fordi det er en god måde at få et visuelt overblik over de forskellige virksomheders udformning i forhold til logo, farvevalg, font og hvad de står for som virksomhed. Der er altså blevet udarbejdet et visuelt board i den henseende at det er den letteste måde at sammenligne virksomhedernes udformning på. Kundesegmentering er en proces der udføres for at inddele virksomhedernes kunder og nye potentielle kunder i mindre grupper med mere eller mindre ensartede træk. Dette gøres for at kortlægge hvem ens reelle kunder er og om man i givet fald skal ændre strategi for at få fat på andre segmenterede kundegrupper. Disse såkaldte segmenter kan fx opdeles efter geografi, økonomi, køn, alder, status, interesser mm. (perkrull.dk PDF) Kundesegmentering i denne er opgave anvendt med henblik på at indsamle data vedr. nuværende og potentielle kunders sammensætning og hvad de er optaget af. Måden hvorpå Kasia Liljas kunder er blevet segmenteret på er sket via kvantitativ data indsamling gennem webshoppens ordrer på over 500kr. Her er der manuelt blevet set på hvor i landet personen kommer fra for at fastslå en geografisk placering og derefter har jeg brugt navnet for at kortlægge kønnet. Der er også foretaget en kvantitativ spørgeundersøgelse for at give et indblik i blandt andet hvilke værdier, interesser og inspirationskilder nye potentielle kunder har for at kunne kortlægge hvor det er vigtigt for Kasia Lilja at være synlig og derved kunne give et bud på nye markeder der kan indtages. Konkurrentanalyser laves som oftest med henblik på at kortlægge konkurrenternes styrker og svagheder. Analysen er udført gennem data på de respektive virksomheders webshops og sociale medier. Dette er sket igennem sammenligning af virksomhedsprofilerne ud fra nogle parametre der går igen i alle virksomhederne. Derefter er de forskellige virksomheders data blevet samlet i en SWOT analyse som bruges til at kortlægge og dermed sammenligne Kasia Lilja og konkurrenternes styrker, svagheder, muligheder og trusler. Som teori anbefales den at blive anvendt til at få et overblik over en given virksomheds situation. Er der nye muligheder man bør satse på? Eller er der nogle svagheder i virksomheden der skal rettes op på? 3

7 Som metode bruges den i dette tilfælde ved at samle Kasia Lilja og konkurrenternes styrker, svagheder, muligheder og trusler i én og samme model for at få et nemt og overskueligt skema over hvor Kasia Lilja er foran eller bagud i forhold til konkurrenterne. Slutteligt er der indsamlet empiri fra webshoppen til at understøtte argumenter mm. Der refereres for eksempel til hvorledes Kasia Lilja får trafik ledt til webshoppen og disse oplysninger er taget direkte fra webshoppen. Afgrænsning Rapporten tager udgangspunkt i hvordan og med hvilke virkemidler Kasia Lilja kan optimere sit salg i forhold til virksomhedens segmenterede målgruppe. Der vi blive redegjort for, hvad Kasia Lilja står for som brand og virksomhed gennem en design DNA analyse model. Derudover analyseres det hvem Kasia Liljas konkurrenter er og hvorledes Kasia Lilja differentierer sig fra disse. Det vil også blive analyseret gennem data fra webordre og et spørgeskema hvem Kasia Liljas målgruppe er således er der slutteligt kan gives et konkret bud på hvordan Kasia Lilja med fordel kan påvirke købelysten hos nye segmenter og den udarbejdede målgruppe. Kildekritik Det kan med fordel diskuteres hvorvidt redegørelsen for Kasia Liljas brand DNA er objektiv. Den er udarbejdet af Amalie Hentze som de forgående ni uger har brugt al sin tid sammen med co-founder Katarzyna Wasilewska og dermed kan have fået en meget subjektiv holdning til hvordan Kasia Liljas brand DNA er udformet og kommer til udtryk. Kritisk kan man diskutere om kundeanalysen er fyldestgørende. Undersøgelsen har været på Facebook i 10 dage og 130 personer svarede på spørgeskemaet. (Kunder Facebook PDF.) Dette er en mindre population, at bygge en analyse på og derfor kan konklusionen på iagttagelserne være misvisende. Dog er det en population der i antal matcher og overstiger antallet på 68 reelle kunder der har købt for over 500kr i webshoppen det seneste år. Konkurrentanalysen er lavet ud fra offentligt tilgængelige data da det ikke har været muligt at være i dialog med konkurrenterne. 4

8 Redegørelse Kasia Lilja er en designvirksomhed, som tilbyder grafiske og minimalistiske print, plakater, samt finurlige og detaljerede frihåndsillustrationer og fotoserier. Derudover laver Kasia Lilja også bestillingsopgaver som vægudsmykning, unika illustrationer og dekoration af alle tænkelige flader, for både det offentlige og private virksomheder. Designvirksomheden er stiftet af den 29 årige polskfødte tegner, Katarzyna Lilja Wasilewska. Katarzyna har været bosat i Danmark i mere end 25 år og har en stor forkærlighed for det skæve, det skøre og det umiddelbare. Ved at arbejde med de underfundige sider af hverdagen, forsøger hun at sprede en mere humoristisk tilgang til livet gennem sine designs. Katarzyna lever og ånder for det ægte, ærligheden, humoren, god karma og positivitet. Hvilket også ses i ikke alene de designs Kasia Lilja tilbyder, men også de til tider meget transparente og hudløst ærlige posts på sociale medier. Kasia Lilja holder til i Horsens på Søndergårdsalle 9, sammen med InHouse Fotografi. Kasia Lilja s produkter forhandles i hele landet, og snart også i udlandet. Udvalgte designs kan købes direkte hos Kasia Lilja på Kasia Lilja vil så vidt muligt gerne dele alt med sine følgere og kunder, og er derfor meget aktiv på de sociale medier - både med virksomheden og i det private. Virksomheden Kasia Lilja består af en enkelt person, nemlig Katarzyna Wasilewska som netop har afsluttet sin professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Hun er co-founder for virksomheden Kasia Lilja der har eksisteret siden december Hun står for udarbejdelsen af produkterne og får trykt al papirmateriale hos henholdsvis nemprint.dk i Århus, moo.com i England og pixartprinting.com i Italien. Hun står selv for indkøb af emballage til hendes produkter som fx består af folieposer, bogomslag, konvolutter, frimærker, infofoldere mm. Derudover finder hun retailers selv og sørger for at at tilføje at par ny retailers hver måned. Til slut er hun også yderst aktiv på Instagram og andre sociale medier hvor hun får 23% af sin trafik til webshoppen fra.(traffic referrer sources PDF) 5

9 Logo Kasia Lilja Palette Statement Font A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Info & Web Font A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 6

10 Karaktertræk for brandet Kasia Lilja Ja Hatten, har i stort omfang gjord Kasia Lilja til den virksomhed den er i dag. Den er fundamentet for Kasia Liljas eksistens og ligeså stærkt et varetegn som Kasia Liljas logo. Kasia Lilja bruger også en let genkendelig og en meget markant font. Dette gør det let for andre at se og genkende Kasia Liljas s design. NOGLE GANGE SKAL MAN BARE SIGE "FUCK DET" OG GOERE DET ALLIGEVEL Kasia Lilja / #kasialilja Derudover har Kasia Lilja en særpræget streg. Den er speciel og let genkendelig på blandt andet de blade der præger mange af unika illustrationerne og special opgaver hos private, skoler, virksomheder mm. 7

11 DNA Analyse Model Produkt Fysisk: - Fairtraide Kaffe - Keramik kopper - Plakater Silk coated - Kalender - Silk coated/mat Symbolsk mentale: - Skandinavisk Design - Ærlighed/Ægthed - Minimalisme - Kvalitet Bruger Funktion: - Design - Brugskunst - God karma - Bolig indretning Emotionelt: - Ærlighed - Glæde - Humor Kultur Person: - Kvinde -Kasia Lilja - Kreativ Pedel - Grafisk Designer - Ærlig, arbejdsom, stædig Organisation: - Humor/glæde i hverdagen - Minimalistisk design - Karma 8

12 På trods af Kasia Liljas meget ligetil brand, med let genkendelige produkter og en tydelig identitet, er virksomheden i konstant bevægelse og udvikling. I de 9 uger jeg har været i virksomheden er der kommet 3 nye plakatserier til på 28 slags i hver serie, 2 størrelser kalender, ny embalage og info til keramik kopperne, produktlister på dansk og engelsk og en del engelske og et par danske statment posters. Kasia Lilja har bevæget sig fra den ultra grafiske stil på Ja Hatten over i en mere botanisk og hand-made stil set ud fra kalendern og fotoserien Cactus Family. 9

13 Diskussion Formålet med opgaven er at give et tydeligt billede af hvilken brand DNA Kasia Lilja besidder og hvordan virksomheden er bygget op. Der kan med fordel tages udgangspunkt i den indsamlede viden der er blevet givet til Amalie Hentze i løbet af praktikforløbet. Jeg har været en del af virksomhedens daglige drift og er ikke blevet forskånet for opgaver der normalt ikke ville være endt i en praktikants besiddelse i en større virksomhed. Dermed er jeg kvalificeret nok til at tegne et billede af hvilken brand DNA Kasia Lilja besidder. Det kan dog med fordel diskuteres om dette billede er subjektivt eller objektivt eftersom analysen er lavet ud fra egne observationer. Til gengæld er det et meget ærligt og hands-on billede der kan blive lavet, netop fordi jeg har fået lov til at være med i alt hvad der er blevet gjort de sidste ni uger. Kasia Lilja s konkurrenter er blevet klarlagt i analysen og der er fundet differentieringer mellem Kasia Lilja og konkurrenterne. Disse differentieringer vil sandsynliggøre hvor Kasia Lilja kan optimeres i forhold til konkurrenternes virksomheder. Det kan dog diskuteres om konkurrentanalysen er udarbejdet på et tilstrækkeligt grundlag, eftersom det eneste materiale der er til rådighed er virksomhedernes egne webshops og sociale medieplatforme. Dette betyder at analysen kun giver indblik i de informationer som virksomhederne har stillet til rådighed på deres offentlige webshops og sociale medier. Analysen bliver altså ikke ligeså dybdegående som hvis der var blevet udført et interview med hver af konkurrenterne eller for eksempel hvis konkurrenterne havde svaret på en række spørgsmål pr mail. Det er blevet gjort klart hvem Kasia Lilja s målgruppe er ud fra data der er blevet indsamlet manuelt angående de reelle kunders geografi og køn. Denne kundeanalyse er suppleret med data der er indsamlet fra de 130 personer som har svaret på spørgeskemaet der omhandlede interesser, værdier, inspirationskilder mm. Denne analyse er udarbejdet for at kunne svare på hvordan købelysten hos de potentielle kunder kan påvirkes. Da den samlede analyse er lavet ud fra to analyser og to forskellige kundegrupper kan det vanskeliggøres at denne kundegruppe rent faktisk kan bruges som svar. Trods det kan analysernes data være med til at give en formodning om hvem Kasia Liljas kunder og potentielle nye kunder er. Afslutningsvis er konkurrent- og kundeanalyse bliver holdt op mod hinanden for at finde løsninger på fx hvilke kundesegmenter man fremover bør fokuserer på. 10

14 Analyse Kundeanalyse Der er For at forstå nuværende og potentielle kunder er der foretaget to analyser, hvoraf den ene er foretaget ud fra data på alle personer der gennem kasialilja.dk det seneste år har købt for over 500kr. Her er der blevet indsamlet præcis data på geografi og køn manuelt, hor køn er indsamlet ud fra navnet på ordren. Den anden analyse er udført via 10 dages opslag på Facebook og vil omhandle værdier, interesser og hvor inspiration til boligen findes henne blandt de potentielle købere. Som det ses på diagrammet til højre kommer 68% af kunderne fra henholdsvis fra København og Midtjylland. Hvilket markerer en særlig kundekoncentration. At koncentrationen er så markant, kan have flere årsager. Dels er der en større sandsynlighed for at kundesegmentet i de større byer er det rette for et brand som Kasia Lilja dels at det netop er disse områder Kasia Lilja har markedsført sig og været mere synlig. Blandt andet har Kasia Lilja lavet unika illustrationer for Christiane Schaumburg-Müller (Chri Chri) som holder til i området omkring København. Derudover holder Kasia Lilja til i Østjylland og har været i pop up shop i Herning i en periode for at gøre opmærksom på sig selv uden for sociale medier. Den bedste forklaring må dog være, at der i Midtjylland og området i og omkring København er den største koncentration af Kasia Liljas nuværende retailers, og eftersom det længere nede i analysen bliver klargjort at 20% af de potentielle kunder finder inspiration til boligen i butikker, kan det antages at kundernes geografiske placering til dels skyldes at Kasia Lilja er tilstede i fysiske butikker i disse områder 1. 1 Bilag: Kort over Kasia Liljas retailers 11

15 Kun 18% af de købende kunder er mænd hos Kasia Lilja. De resterende 82% er kvinder. Dette kan skyldes at mænd i mindre omfang handler plakatkunst på nettet og at Kasia Liljas design primært henvender sig til det kvindelige køn og at hendes feminine side præger hendes plakaters design. Ærligheden ligger sig i front når det kommer til værdierne hos de potentielle kunder. Hele 16% mener at ærlighed er en af de ting de værdsætter højest. Denne værdi er fulgt af humor, loyalitet, respekt, familie og frihed på 11% hver. Der er flere svargrupper der har lige vægt for respondenterne, dog er værdier som helbred, ansvar og selvværd markant lavere i scoren. De meget ligevægtede svar indikerer at respondentenre ikke er meget optaget af særlige temaer. Af interesser ligger design øverst på listen med 15% og lige efter kommer; bolig, livsstil, mode og sundhed med 14% hver. Politik, samfund, rejser, natur, musik og kultur er dog nogle af de interesser som de potentielle kunder ikke går op i. Dette kan indikere at respondentgruppen er meget målrettede i deres interesser i forhold til Kasia Liljas brand. 12

16 I forhold til hvor hovedparten af de potentielle kunder finder deres inspiration, så er Pinterest på 24% den største inspirationskilde. Pinterest må altså anses for et meget vigtigt medie at nå ud til potentielle kundegrupper og dermed en markedsføringskanal, der kan føre til et mere bredt kundesegment. For at opsummere den primære målgruppe så bor denne enten i københavnsområdet eller Midtjylland. Personen er formentlig kvinde som værdsætter ærlighed, humor, loyalitet, respekt, familie og frihed. Hun går derimod ikke meget op i politik, samfund, musik, kultur, rejser og natur men interesserer sig derimod for design, bolig, livsstil, mode og sundhed og finder inspiration til boligen på Pinterest, i butikker eller på Instagram. 13

17 Konkurrentanalyse Konkurrenterne er udvalgt efter hvem Katarzyna Wasilewska ser som Kasia Lilja største konkurrenter. Virksomhederne er alle mellem et og fire år gamle og derfor også så nye på markedet, at ingen af dem har et regnskab der er oplyst og derved er konkurrentanalysen baseret på data der er indsamlet direkte gennem de respektive virksomheders hjemmesider. I LOVE MY TYPE er et stilrent typografisk univers med plakater, der er lavet for at inspirerer til at gøre en forskel for andre og en selv og for at få det meste ud af livet. Her finder man positive og livsbekræftende budskaber, der passer til livet og dets udvikling. I LOVE MY TYPE laver plakater man kan give til dem, der betyder noget. I LOVE MY TYPE laver også unika plakater, fx med yndlingscitater, personlige hilsner, navne og minder, som er en oplagt gaveidé til bryllupper, barnedåb, fødselsdage mm. I LOVE MY TYPE er startet af art director Kathrine Højriis, der med webshoppen har realiseret en drøm om at kombinere sin passion for typografisk design med sine interesser for boligindretning og personlig udvikling. (Om I LOVE MY TYPE PDF) 14

18 Michelle Carlslund startede i 2010 Michelle Carlslund Illustration. Hun er dansk illustrator med base i København. Virksomheden bliver drevet af Michelle & Mikkel. Michelle Carlslunds univers er inspireret af stærke mænd, bylandskaber, sjove ordspil og grafiske tigere og bjørne. Michelle Carlslund stræber efter at lave legesyge, varme og nostalgiske plakater mm. Alle print bliver trykt på stenpapir lavet fra limesten da Michelle Carlslund også går op i miljø og CO2 udledning. Stenpapir udleder nemlig kun halvt så meget CO2 som almindeligt papir. (Om Michelle Carlslund PDF) pernille folcarelli Pernille Folcarelli har siden 2007 arbejdet med håndtrykt grafiske print ved siden af sit daværende arbejde, men arbejder i dag som grafisk designer i egen virksomhed. Hun finder inspiration i alt men tager hovedsagligt udgangspunkt i naturen da den botaniske verden af planter og træer altid har fascineret hende. (Om Pernille Folcarelli PDF) 15

19 L I V I N K Livink er et grafisk design-kollektiv. Virksomheden bliver drevet af Pernille Riis og Tanya Loise Wija og er lavet på baggrund af en lyst til at skabe unikke og anderledes designs og hjælpe andre. På den baggrund er Livink pr. 01/ blevet godkendt som virksomhedscenter for Holstebro kommune. Dvs. at de er uddannede mentorer, og godkendt til at hjælpe andre, der er ramt af sygdom tilbage på arbejdsmarkedet igen. (Om Livink PDF) Bob Noon er et kunst-kollektiv som transformerer det usynlige til billeder der viser ting som ikke kan udtrykkes i ord. Med en spidset blyant og næsen i sporet vender de fem kvindelige illustratorer deres fokus på mod at skabe illustrationer ud fra melankolsk poesi og hverdags humor. (Om Bob Noon PDF) 16

20 ViSSEVASSE blev etableret i 2013 og portrætterer byer og landes specielle kendetegn med en farvepen der tager inspiration i art deco. Alt overflødigt er skåret fra, men stemningen fra de forskellige områder er bibeholdt. Bag virksomheden står Dorthe Matiesen og Karsten Noel der de seneste 20 år har arbejdet med mode, scenografi og grafik. (Om ViSSEVASSE PDF) 17

21 PROFILER Tilbyder Pris Index Fragt Sociale Medier Retail Virksomhedsstørrelse Kasia Lilja Plakater Kalender Væg kalender Kopper Kaffe Unika illustrationer A5-49/99,- A4-99/199,- A3-199/299,- B2-299/399,- 50kr Instagram Fri fragt over Facebook kr Pinterest 15 Blog Webshop Danmark 32 Katarzyna Udland 2 Wasilewska Webshop - 10 I Love My Type Plakater Rammer Notesbøger Skærebræt Tote bags A5-90kr 15 45kr Instagram 5045 A4-150kr A3-250kr 50x70-400kr Ingen fri fragt Facebook Pinterest 35 Webshop Notesbog - 85kr Manglende info Kathrine Højriis og hendes kæreste Mikkel. Michelle Carlslund Plakater Postkort Rammer Notesbøger Tote bags A5-99kr 39kr Instagram 7832 A4-125kr Fri fragt over Facebook x40-199kr 50x70-199kr Notesbog - 85kr 500kr Webshop Danmark 25 Michelle Udland 5 Carlslund og Webshop - 45 hendes kæreste Mikkel. Pernille Folcarelli Plakater Unika illustrationer A5 39/40kr Sælger ikke 30x40 380kr selv 50x70 650kr 70x kr Instagram 3215 Facebook 496 Danmark 28 Udland 37 Webshop - 9 Pernille Folcarelli Livink Plakater Sugerør Sengetøj Plaider Moodcups Lyskæder A4 199kr A3 349kr 50x70 499kr 70x kr 39kr uden omdeling. 65kr med omdeling. Fri fragt uden omdeling over 399kr Instagram Facebook 3627 Pinterest 21 Webshop Danmark 19 Udland 3 Webshop - 22 Pernille Riis Tanya Loise Wija Bob Noon Plakater Postkort Kalender Hanging items Puslespil Flipbooks Kortspil Børnebøger A5 39/40kr A4 400kr 30x30 699kr 30x40 799kr 50x kr Sælger ikke selv Instagram 1259 Facebook 2322 Danmark 49 Udland 31 Webshop ikke oplyst Jacobina Betina Jane Lea Stine ViSSEVASSE Plakater Rammer Notesbøger Gavekort Danish art print book Auto posters Julepynt Hæfte med julesalmer 15x21 40kr 25kr 30x40 195kr 50x70 395kr 70x kr Notesbog 55kr Instagram Ingen fri fragt Facebook Pinterest 405 Webshop Danmark 74 Dorthe Udland 20 Mathiesen Webshop - 16 Charlotte Jul 18

22 SWOT Kasia Lilja STYRKER SVAGHEDER MULIGHEDER TRUSLER Klar brand DNA. Solid på Instagram. Stor markedsandel i Danmark. Facebook/Pinterest anvendes ikke optimalt Lille markedsandel i udland. Få webshops. Lille produktudvalg. Optimering af sociale medier. Få flere webshops. Produktudvikle. Billig fri fragt. Dårlig på nogle sociale medier. Mulighed for at blive udkonkurreret grundet få retailers i udland og på webshops. I LOVE MY TYPE Klar brand DNA. Solid på Facebook. Instagram/Pinterest anvendes ikke optimalt. Manglende retail oplysninger. Lille produktudvalg. Nye retailers. Optimering af sociale medier. Produktudvikle. Lav fri fragt over XXkr. Manglende retail. Ingen fri fragt. Dårlig på nogle sociale medier. Mulighed for at blive udkonkurreret grundet manglende retail info Ingen fri fragt. Michelle Carlslund Klar brand DNA. Stor markedsandel i Danmark. Mange Webshops. Sociale medier anvendes ikke optimalt. Lille markedsandel i udland. Lille produktudvalg. Optimering af sociale medier. Få flere retailers i udland. Produktudvikle. Lille markedsandel uden for Danmark. Dårlig på sociale medier. Mulighed for at blive udkonkurreret grundet få retailers i udland. Pernille Folcarelli Klar brand DNA. Stor markedsandel i Danmark. Stor markedsandel i udland. Sociale medier anvendes ikke optimalt. Få webshops. Lille produktudvalg. Optimering af sociale medier. Lave egen webshop. Få flere webshops. Produktudvikle. Ingen webshop. Dårlig på sociale medier. Mulighed for at blive udkonkurreret grundet få webshops. Livink Sociale medier. Mange Webshops. Stort produktudvalg. Fragt. Rodet brand DNA. Lille markedsandel i Danmark. Lille markedsandel i udland. Optimering af sociale medier. Få flere retailers i Danmark. Få flere retailers i udland. Lille markedsandel uden for Danmark. Dårlig på nogle sociale medier. Mulighed for at blive udkonkurreret grundet få retailers i Danmark og udland. Bob Noon Klar brand DNA. Stor markedsandel i Danmark. Stor markedsandel i udland. Stort produktudvalg. Sociale medier anvendes ikke optimalt. Ingen webshops oplyst Høj stk. Pris. Optimering af sociale medier. Flere web shops. Lave egen webshop. Korregerer prisen til markedet. Ingen webshop. Prisen kan være for høj. Dårlig på sociale medier. Mulighed for at blive udkonkurreret grundet manglende webshop info. Mulighed for at blive udkonkurreret grundet høj stk pris. ViSSEVASSE Klar brand DNA. Sociale medier. Stor markedsandel i Danmark. Stor markedsandel i udland. Stort produktudvalg. Få webshops. Få flere webshops. Lav fri fragt over XXkr. Ingen fri fragt. Mulighed for at blive udkonkurreret grundet få webshops. For mainstream produkter. 19

23 Opsummering af SWOT I LOVE MY TYPE har en klar brand DNA med et genkendeligt udtryk. I LOVE MY TYPE er også rigtig gode til at markedsfører sig selv på Facebook og har likers på dette medie. Til gengæld har I LOVE MY TYPE ikke nær så mange følgere på Instagram eller Pinterest som nogle af konkurrenterne, og så er I LOVE MY TYPE den eneste virksomhed der ikke har oplyst retailers på deres hjemmeside. Michelle Carlslund har en tydelig brand DNA og et let genkendeligt grafisk udtryk. Michelle Carlslund har også etableret sig godt på det danske marked og har en del webshops. Michelle Carlslund er derimod ikke specielt fremtrædende på de sociale medier og markedsandelen i udlandet er heller ikke fængende. Pernille Folcarelli har en klar brand DNA og et meget let genkendeligt udtryk. Pernille Folcarelli har etableret sig rigtig fornuftigt på det danske og udenlandske marked. Til gengæld er Pernille Folcarelli ikke fremtrædende på de sociale medier og Pernille Folcarelli har ikke etableret sig særlig godt på webshops. Livink har formået at opbygge en stor solid flok følgere på de sociale medier, de har mange webshops og et forholdsvist stort produktudvalg. Derimod er Livinks brand DNA yderst rodet og det eneste der skinner igennem er en tilbagevendende lyserød og lyseblå farve. Derudover har Livink en meget lille markedsandel både i Danmark og udlandet. Bob Noon har en meget tydelig brand DNA der ikke varier meget trods at der er fem tegnere i Bob Noon. Bob Noon har også en stor markedsandel i Danmark og udlandet og et stort produktudvalg. Til gengæld anvendes de sociale medier ikke optimalt, de har ikke egen webshop og prisen på deres plakater er forholdsvis høj. ViSSEVASSE har en yderst gennemført brand DNA der er meget dominerende på markedet pt. Derudover mestrer ViSSEVASSE til fulde at begå sig på de sociale medier og har også et stort produktudvalg. Ydermere har de en stor markedsandel i Danmark og udlandet. Det eneste de mangler er flere webshops. Kasia Lilja ligner primært konkurrenterne ved at have en hjemmeside, være på sociale medier og sælge plakater. Til gengæld adskiller Kasia Lilja sig i forhold til at have en blog, billig fri fragt og være ene i virksomheden. 20

24 Argumentation og begrundelse I forhold til udvidelse af segmentet og produkterne kan argumentere for hvorfor man skal satse på mænd som et nyt segment. Ovenstående analyse viser at blot 18% af de samlede reelle kunder der har købt for over 500kr er mænd. Dermed er der her et kæmpe potentiale for at udvide sortimentet og tilpasse det til mændenes behov, værdier og interesser således at der kan blive åbnet op for en ny målgruppe og dermed øge virksomhedes vækst og markedsandelen. Fysiske butikker har også en stor indflydelse på kunderne. 20% af de som tog del i analysen svarede at de fandt inspiration til deres bolig i fysiske butikker. Dette har Bob Noon og ViSSEVASSE forstået at drage fordel af eftersom de har henholdsvis 80 og 94 fysiske butikker fordelt i Danmark og udlandet. Kasia Lilja derimod har blot 34 fysiske butikker og der er altså gode muligheder for at placerer sig selv bedre på markedet her ved at få flere retailers rundt om i landet. På nuværende tidspunkt er Kasia Liljas fysiske retailers centreret i to områder. Nemlig København og Midtjylland og dette bærer hendes kundegruppe også præg af. Der kan altså med fordel udvides eftersom kundesegmentet derved formentlig også vil øges. Slutteligt kan der argumenteres for at sociale medier er yderst vigtige for de potentielle kunder. 24% finder inspiration på Pinterest og ViSSEVASSE er den absolut førende på dette sociale medie med 405 følgere. De øvrige konkurrenter inklusiv Kasia Lilja, er milevidt bagud med henholdsvis følgere. Det er altså værd at overveje at optimere sin aktivitet på dette medie da der er mulighed for eksponering og markedsføring på dette medie. Politik, samfund, rejser, natur, musik og kultur er dog nogle af de interesser som de potentielle kunder ikke går op i. En udvidelse af kundegrupper og produkter skal derfor ikke findes ved at målrette produkter eller markedsføring mod disse interesser. 21

25 Konklusion og refleksion Kasia Lilja er en designvirksomhed, som tilbyder grafiske og minimalistiske print, plakater, samt finurlige og detaljerede frihåndsillustrationer og fotoserier. Kasia Liljas design DNA består af et loge der indeholder Katarzyna Wasilewskas signatur og virksomhedens navn underneden. Derudover har Katarzyna to fonts tilknyttet til sin DNA. Hapole Markerpen og Century Gothic. Hapole Markerpen bruges til alle statementposters og Century Gothic anvendes til infofoldere og andre informationer der ikke har med plakaterne at gøre. Kasia Liljas bruger en palette bestående af sort tryk på hvidt papir og anvender teksturer som kaktusplanter, løv og marmor. Derudover har Kasia Lilja ægthedscertifikat og patent på den grafisk letgenkendelige Ja-hat som var med til at gøre Kasia Lilja til den virksomhed den er blevet til i dag. Slutteligt er Katarzyna Wasilewskas unika streg ganske særlig og let genkendelig i sit udtryk. Kasia Lilja står altså som brand for at være et statement univers inspireret af botanik. Kasia Lilja differentierer sig fra I Love My Type ved at være betydeligt bedre på Instagram, til gengæld er I Love My Type ligeledes betydeligt bedre end Kasia Lilja på Facebook. Derudover har Kasia Lilja oplyst sine retailers og dette har I Love My Type ikke. Slutteligt har I Love My Type ingen fri fragt hvorimod Kasia Lilja har fri fragt hvis man køber for over 200kr. Kasia Lilja differentierer sig fra Michelle Carlslund ved at være langt bedre på Instagram end Michelle Carlslund er det i dag. Ydermere har Michelle Carlslund først fri fragt hvis man køber for over 500kr. Til gengæld bliver Michelle Carlslunds illustrationer solgt på 45 webshops hvorimod Kasia Lilja blot har 10 webshops. Kasia Lilja differentierer sig fra Pernille Folcarelli ved at være langt bedre på sociale medier end Pernille Folcarelli. Til gengæld har Pernille Folcarelli 37 butikker i udlandet hvor Kasia Lilja blot har to på nuværende tidspunkt. Derudover har Pernille Folcarelli ikke egen webshop. Kasia Lilja differentierer sig fra Livink ved at have en klar og tydelig brand DNA. Dette har Livink ikke, til gengæld er Livink betydeligt bedre på Instagram i forhold til Kasia Lilja og Livinks produktudvalg er også en smule større end Kasia Liljas udvalg. 22

26 Kasia Lilja differentierer sig fra Bob Noon ved at være betydeligt bedre på Instagram og Facebook. Til gengæld har Bob Noon en hel del retailers i Danmark og udlandet som Kasia Lilja mangler. Slutteligt er Bob Noons priser en helt del højere end tidligere konkurrenters priser inklusiv Kasia Liljas priser. Kasia Lilja differentierer sig fra ViSSEVASSE ved ikke at have fri fragt over et bestemt beløb. Til gengæld er ViSSEVASSE den allerstørste konkurrent for Kasia Lilja, med flest følgere på de sociale medier og den samlede største markedsandel af alle konkurrenterne. Kasia Liljas primære målgruppe bor enten i københavnsområdet eller Midtjylland. Personen er antageligt kvinde som værdsætter ærlighed, humor, loyalitet, respekt, familie og frihed. Hun går derimod ikke meget op i politik, samfund, musik, kultur, rejser og natur men interesserer sig derimod for design, bolig, livsstil, mode og sundhed og finder inspiration til boligen på Pinterest, i butikker eller på Instagram. Kasia Lilja bør få etableret flere retailers uden for Midtjylland og København i Danmark. Dette gælder også i udlandet og online. Derudover ville det være fornuftig at fokuserer på at få flere mænd som kunder da dette segment er overset både af Kasia Lilja og konkurrenterne; I Love My Type, Michelle Carlslund, Pernille Folcarelli, Livink, Bob Noon og ViSSEVASSE. Slutteligt vil det være smart at komme med på Pinterest bølgen, eftersom at 24% af Kasia Liljas potentielle kunder finder inspiration på dette medie og dermed nemt ville kunne omdirigeres via Pinterest til webshoppen. Disse tre tiltag ville være med til at øge købelysten hos nye potentielle kunder fordi der vil blive taget hensyn til kundes krav til produkt og om synlighed i fysiske butikker og på kundernes fortrukne medier. 23

27 Referencer/kildehenvisninger Design DNA formål og metode: Via Design. (Ukendt dato) Design DNA formål og metode: Via Design. Salted Ink PDF: Marshall Dart, Sara. (10/04/2015). Salted Ink. Salted Ink. Fundet [10/11/2015]. På [http://saltedink.com]. Salted Ink Pinterest PDF: Marshall Dart, Sara. (10/04/2014). Salted Ink Pinterest. Salted Ink Design. Fundet [10/04/2015]. På [https://www.pinterest.com/saltedink/salted-ink-design-my-work/]. perkrull.dk PDF: University of Aarhus, A. S. o. B. (09/01/2008). Håndbog i strategianalyse. perkrull.dk. Fundet [10/12/2015]. På [http://www.perkrull.dk/wp-content/uploads/strategihaandbog1.pdf]. Traffic referrer sources: Lilja, Kasia. (10/04/2015). Online Store / Overview. Kasia Lilja Shopify. Fundet [10/10/2015]. På [https://kasialilja.myshopify.com/admin/dashboard/online]. Om Kasia Lilja PDF: Wasilewska, Katarzyna. (2013) Kasia Lilja Info: Kasia Lilja, 1/2013(1). Modtaget d. 08/10/2015. Om Kathrine Højriis PDF: Højriis, Kathrine. (07/01/2015). Om. I LOVE MY TYPE. Fundet [10/04/2015]. På [http:// ilovemytype.com/da/om-ilmt/]. Om Michelle Carlslund PDF: Carlslund, Michelle. (10/04/2014). Om Michelle Carlslund. Michelle Carlslund. Fundet [10/04/2015]. På [http://michellecarlslundshop.com/pages/about-us]. 24

28 Om Pernille Folcarelli PDF.: Folcarelli, Pernille. (10/04/2014). Om Pernille Folcarelli. Pernille Folcarelli. Fundet [10/05/2015]. På [http://pernillefolcarelli.dk/about.html]. Om Livink PDF: Riis, Pernille. (01/01/2015). Om Livink. Livink. Fundet [10/05/2015]. På [http://livink. dk/about]. Om Bob Noon PDF: Noon, Bob. (10/02/2014). Om Bob Noon. Bob Noon. Fundet [10/06/2015]. På [http://bobnoon.dk/about-bob-noon]. Om ViSSEVASSE PDF: Mathiesen, Dorthe. (10/03/2014). Om ViSSEVASSE. ViSSEVASSE. Fundet [10/05/2015]. På [http://vissevasse.dk/pages/about-us]. Tabeller/figurer/illustrationer Traffic referrer sources: Direct 53% Social 23% Search 22% Referrals 3% Billag og bilagsliste Vedlagt som PDF: Kundedata Facebook.PDF Hundedata webordre.pdf perkrull.dk PDF Design DNA formål og metode PDF Salted Ink PDF Salted Ink Pinterest PDF 25

29 Om Kasia Lilja PDF Om Kathrine Højriis PDF Om Michelle Carlslund PDF Om Pernille Folcarelli PDF Om Livink PDF Om Bob Noon PDF Om ViSSEVASSE PDF Kort over Kasia Liljas retailers placering: 26

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dansk/afsætning Opgave

Dansk/afsætning Opgave Dansk/afsætning Opgave - The Hood Maj Christiansen HHX1C Varde Handelsgymnasium Dansk & Afsætning Pia Kaae Hansen & Carina List Kølle Indholdsfortegnelse 1. Fiktiv virksomhedsbeskrivelse 1 2. SWOT 2 3.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Halsstrækkende grafisk design

Halsstrækkende grafisk design Halsstrækkende grafisk design Fokuser på de signaler, din grafiske identitet udsender til eksisterende og potentielle kunder. Generelt om Stormes Grafisk Stormes Grafisk er en lille og nærværende grafisk

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE: Opgaven er en kundeopgave for Janne Berg, studerende til psykoterapeut.

OPGAVEBESKRIVELSE: Opgaven er en kundeopgave for Janne Berg, studerende til psykoterapeut. OPGAVEBESKRIVELSE: Opgaven er en kundeopgave for, studerende til psykoterapeut. Hun vil gerne være selvstændig efter sin uddannelse og ønsker sig dermed en fuld grafisk identitet. ARBEJDSPROCESS: For at

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn

woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn kollektionen woodlines Den danske multikunstner Naja Utzon Popov har skabt en ny tæppekollektion eksklusivt for Carl Hansen

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Typografi & Ombrydning. Grafisk Design. Portfolio. Hovedforløb 1. Grafisk Design. Grafik & Billeder. Stine Keller.

Typografi & Ombrydning. Grafisk Design. Portfolio. Hovedforløb 1. Grafisk Design. Grafik & Billeder. Stine Keller. Typografi & Ombrydning Portfolio Grafisk Workflow Grafik & Billeder OPGAVEBESKRIVELSE I forbindelse med opførsel af en ny hjemmeside, ønsker fåravleren Anders Højen (min kæreste) en ny design linje til

Læs mere

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl MOOLA - sundhed for krop & sjæl Velkommen til MOOLA Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl sundhed for krop & sjæl Information og inspiration til en sund krop,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Analyse af website: cinnobershop.dk

Analyse af website: cinnobershop.dk Analyse af website: cinnobershop.dk Gruppe 12: Brit, Caroline, Line & Søren v1_7/3-16 Indholdsfortegnelse ANALYSE Kommunikation 3 Wireframes - Home 4 - about 5 - webshop 6 - webshop/betaling 7 Grafiske

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

NAVN PÅ KAPITEL IDENTITET RAW 2015

NAVN PÅ KAPITEL IDENTITET RAW 2015 NAVN PÅ KAPITEL IDENTITET RAW 2015 Indholdsfortegnelse 1. Designkoncept 2. Logotype 3. Typografi 4. Det femte element 5. Farveskala 6. Fotostil 7. Eksempler på anvendelse 8. ipad magasin Side x Side x

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

E-zine Online magazine

E-zine Online magazine E-zine Online magazine Anders Cramer Nielsen - http://www.anderscramernielsen.dk Bjarke Handsdal - http://handsdalize.com Casper Ragn - http://www.portfolio.casperragn.com Niels Otto - http://ottouch.com

Læs mere

PROJEKT JB PLASTICS A/S

PROJEKT JB PLASTICS A/S PROJEKT JB PLASTICS A/S Visualisation af data i samarbejde med controllerne INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Opgavebeskrivelse Arbejdsproces o Brainstorm o Project Management o PBS (Part 1) o WBS (Part 1

Læs mere

www.meotine.aschultzdesign.com Mul A, 2. semester, projekt 1: Coorporate Social Responsibility

www.meotine.aschultzdesign.com Mul A, 2. semester, projekt 1: Coorporate Social Responsibility Mul A, 2. semester, projekt 1: Coorporate Social Responsibility Andreas Schultz Ida Bach Sophie Hrefna Sophie Præstmark Thalassa Phillips www.aschultzdesign.com www.idabach.com www.sophiehrefnaboye.dk

Læs mere

GRAFIK GRAFISK DESIGN

GRAFIK GRAFISK DESIGN GRAFIK GRAFISK DESIGN opgavebeskrivelse: krav til logoet: Hum oprindelige logo var lavet som en Word fil. I forbindelse med min tirsdagspraktik, hjalp jeg til med, at udvælge to nye farver, som havde en

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

OFFENTLIGE ORGANISATIONER. sdu.dk/erhverv

OFFENTLIGE ORGANISATIONER. sdu.dk/erhverv OFFENTLIGE ORGANISATIONER sdu.dk/erhverv VI HAR JERES NÆSTE MEDARBEJDER! Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for markedsføring og kommunikation, direkte kontakt med de studerende og en øget synlighed

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Introduktion Lars Hedal, adm. direktør i Hedal Kruse Brohus siden 2002 2000-2002: Marketingchef, Ecarisma (Mærsk Data)

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Designer med grafisk flair og et godt overblik

Designer med grafisk flair og et godt overblik DVS Entertainment I/S att.: Anne-Mette Lautrup 18.05.2010 Designer med grafisk flair og et godt overblik Efter telefonisk aftale med Anne-Mette Lautrup fremsender jeg hermed min ansøgning til stillingen

Læs mere

optagelsesprøve Professionsbachelor i DESIGN & BUSINESS 2012

optagelsesprøve Professionsbachelor i DESIGN & BUSINESS 2012 optagelsesprøve Professionsbachelor i DESIGN & BUSINESS 2012 SÅDAN GØR DU FORSIDE: udfyldes og du angiver de specialer du har søgt. Prøven består af en specialerettet opgave. Du har 2 1/2 time til at besvare

Læs mere

Bilag 12 - Transskribering, Kvinde 24 år

Bilag 12 - Transskribering, Kvinde 24 år Bilag 12 - Transskribering, Kvinde 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger kun YouTube til at se videoer

Læs mere

Gruppe 2: Emil, Jens, Camilla og Tora. Strategi for brugerinvolvering Klar, Parat, Sy

Gruppe 2: Emil, Jens, Camilla og Tora. Strategi for brugerinvolvering Klar, Parat, Sy Strategi for brugerinvolvering Klar, Parat, Sy 1 Valg af TV program: Klar, Parat, Sy er en ny programserie på otte afsnit, der netop er startet på TV2fri, og som har vist sig at være kanalens mest succesrige

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

DSU Dansk Stavgang Union

DSU Dansk Stavgang Union DSU Dansk Stavgang Union Projekt 3 af Camilla, Mateen, Mikkel & Sandie Indholdsfortegnelse Design brief Side 3 Projektplanlægning Side 4 Stakeholder analyse Side 6 Informations arkitektur Side 8 Medier

Læs mere

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer markedet for internationalt glaskunst. På de næste sider

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

Gruppe 16 / redesign af website: Cinnober / 11.03.2016. Redesign af website. Gruppe 16: Anja Line Kira Emma Ditte Karoline

Gruppe 16 / redesign af website: Cinnober / 11.03.2016. Redesign af website. Gruppe 16: Anja Line Kira Emma Ditte Karoline Redesign af website Gruppe 16: Anja Line Kira Emma Ditte Karoline Indhold Analyse 2-5 Koncept og idé 6 Wireframes 6-7 Styleguide 7 Layout diagrammer 8 Kodning 9 Beskrivelse af test og testresultater 9-10

Læs mere

Online Markedsføring // 2015

Online Markedsføring // 2015 Din virksomhed har tre medier 1. Medier som I ejer 2. Medier som I betaler for 3. Medier som I gør jer fortjent til Hvilken kategori tilhører de sociale medier? 3 faktorer er fælles for de sociale medier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler.

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler. Indholdsfortegnelse PLUS gruppen +4 Dobbeltdækning PLUS gruppen +7 Online muligheder Plusgruppen skaber værdi Print + Online Profiler Kontakt Kilde: Index Danmark/Gallup 2.3. kvartal 2011 Base: 4.772.000

Læs mere

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM MILJØMENTOR HVAD ER EN MILJØMENTOR? En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer

Læs mere

Erhvervscase Fur Bryghus

Erhvervscase Fur Bryghus 2010 Erhvervscase Fur Bryghus Køge Handelsskole Indhold Virksomheden... 3 Problemstilling:... 3 Problem 1... 4 Problem 2... 4 Problem 3... 5 Bilag... 6 2 Virksomheden Fur bryghus blev åbnet den 30. september

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

INSPIRATION. DESIGNOPLÆG work in progress

INSPIRATION. DESIGNOPLÆG work in progress INSPIRATION DESIGNOPLÆG work in progress 02.05.14 INDHOLD: - Brief - Luftig og varm: Nye wireframes, moodboards og rå produktliste skitse - Funktionaliteter - Sociale medier 02-05-2014 2 Brief, sammenkog

Læs mere

Vi vil i denne opgave tage udgangspunkt i metoderne fra faget brugerdreven

Vi vil i denne opgave tage udgangspunkt i metoderne fra faget brugerdreven IDEO METHOD CARD Denne opgave er udarbejdet i faget; User Driven Innovation, som led i uddannelsen til Professionsbachelor i Branding og Marketing Management på TEKO, School of Design & Business. Opgaven

Læs mere

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE FanøKalender.dk Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE To forskelligere måder den ene er mere online end den anden Fanoekalender.dk Det er et problem, at Fanø ikke har en fælles kalender, der anvendes

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDER. sdu.dk/erhverv

PRIVATE VIRKSOMHEDER. sdu.dk/erhverv PRIVATE VIRKSOMHEDER sdu.dk/erhverv VI HAR JERES NÆSTE MEDARBEJDER! Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for Employer Branding, direkte kontakt med de studerende, og en øget synlighed af jeres virksomhed

Læs mere

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Poster Indhold Keep it simple! Undlad hellere noget forklarende tekst eller nogle resultater idet en overfyldt poster let bliver kedelig og triviel at kigge

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Analyse og rapport af: Thit Hansgaard. Institution: Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense. Afleveringsdato: 7.

Analyse og rapport af: Thit Hansgaard. Institution: Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense. Afleveringsdato: 7. Institution: Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense Afleveringsdato: 7. februar 2016 Analyse og rapport af: Thit Hansgaard MMD 2. semester, 2016 Vejledere: Jesper F. Jensen, Karen Malene

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Influencer Marketing

Influencer Marketing Influencer Marketing Historien om Del dit budskab på en ny måde Med de sociale mediers opkomst har vi radikalt ændret den måde, vi tænker markedsføring på. De er et samlingssted for innovation og autenticitet,

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Website design, projekt 4

Website design, projekt 4 Website design, projekt 4 Mette, Nikolaj, Alexander, Julie I dette projekt har vi fået et design- brief af markedsføringsøkonomerne. Designet- briefet omhandlede, at vi skulle lave en hjemmeside omkring

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

GRAFISK DESIGN PHILIP CREAMER AARHUS TECH SVENDEPRØVE NOVEMBER 2016

GRAFISK DESIGN PHILIP CREAMER AARHUS TECH SVENDEPRØVE NOVEMBER 2016 GRAFISK DESIGN PHILIP CREAMER AARHUS TECH SVENDEPRØVE NOVEMBER 2016 grafisk design // DOKUMENTATION opgaven // Jeg fik til opgave at udvikle en visuel identitet i form af et nyt logo til GranBar, som er

Læs mere

Fundamentet for dit forfa0erskab. Sådan brander du dig som forfa/er

Fundamentet for dit forfa0erskab. Sådan brander du dig som forfa/er Fundamentet for dit forfa0erskab Sådan brander du dig som forfa/er 1 Copyright Forfa/erbranding 2016 Forfatterbranding Din vej (l professionelt forfa1erskab SKRIVECOACHING I MANUAKRIPTGENNEMGANG I KURSER

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst Customer Success Story webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst CRM BANEDE VEJEN FOR SUCCESFULD ETABLERING Den danske smykkedesigner SPIASPIA havde en vision om at trænge ind på det

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES

TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES Hvad får kunden til at blive? Når jeg taler med en kunde, en samarbejdspartner eller en potentiel leverandør, tjekker jeg deres webside

Læs mere

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS

6. November 2014 JB Plastics Projekt Gruppe D MULA Rie, Rasmus Seindal, Benjamin Vinje,Andreas, Anders, Jonatan Vanja og Pia JB PLASTICS JB PLASTICS Gruppe D: Rie, Rasmus, Benjamin, Andreas,, 1 P a g e Contents Analyse af firmaet og dets behov... 3 Brainstorming proces... 3 WBS... 4 Start WBS en:... 4 Slut WBS en:... 6 Designproces... 7

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Designmanual Marts 2015, V3

Designmanual Marts 2015, V3 Designmanual Marts 2015, V3 Skrifttyper/ fonts Titillium Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 0123456789 Titillium Semibold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Læs mere

RETAILMENT. stærke brands;; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins,

RETAILMENT. stærke brands;; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, RETAILMENT stærke brands;; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner og interiørkoncepter alle med fokus på design, innovation og Vores primære referencer

Læs mere

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK The BRAND LOGO Guidelines 2014 WWW.MARCWIN.DK Indhold: Intro Nøgleord Mission Vision Logodesign Logo anvendelse Farveskema Kontakt Dato: Oktober, 2014 WWW.MARCWIN.DK.COM.EU 1.0 INTRO WWW.MARCWIN.DK.COM.EU

Læs mere

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege WORKSHOP 1 UDNYTTER DIN VIRKSOMHED DE DIGITALE MULIGHEDER? MMV Dagen, 20. januar 2016 TWITTER? #DANSKINDUSTRI @TWINS_SOLUTIONS

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE Velkommen til e-mærkets markedsføringspakke! Markedsføringspakken er skabt som en inspirationskilde til arbejdet med at fortælle om jeres engagement i e-mærket og den ekstra

Læs mere

Samfundsfag i SRP på htx

Samfundsfag i SRP på htx Samfundsfag i SRP på htx af Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent Hvad er fagets særtræk? Indhold Sociologi, økonomi og politik anvendes til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. I samfundsfag

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Grafisk design Grafisk design l 3 Grafisk design l 4 Identitet til ny tøjbutik i form at logo, visitkort, paper bags, stickersmærker,

Læs mere

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015 Af Overgaard Grafik og billedbehandling 1. Hovedforløb Mediegrafiker - 2015 OPGAVEBESKRIVELSE Der er til alle de fire kernefagligheder taget udgangspunkt, i mit eget lille projekt, med design af plakater

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 2 Lars Bo Jeppesen Ceo aegis media Danmark Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe på det digitale

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 %

Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 % Af Torben Callisen, Adm. Dir. Mobil: + 45 51 88 81 13 E-mail: torben@high-street.dk www.high-street.dk Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 % Nyt studie af 75 butiksfacader peger på, at

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

2/ Sofia Seidler H3 Svendeprøve

2/ Sofia Seidler H3 Svendeprøve GRAFISK DESIGN OPGAVEN: Jeg har valgt at lave en fiktiv opgave for et nystartet brand ved navn, som sælger t-shirts og plakater med dyreprint som motiver. Jeg har haft fokus på deres logo, visitkort, gogards,

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034 Opgave 3: Kultur- og/eller samfundsfaglig formidling. Distortion Kampagne: Projektet kan omhandle oplysning og/eller promovering af kultur- eller Samfundsvidenskabelige forhold, i bred forstand. Der kan

Læs mere