4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse"

Transkript

1 Generalforsamling 30. april deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af referent Helle Eriksen valgt 3. Bestyrelsens beretning De nye initiativer som senioridræt, håndboldfitness og streethåndbold er kommet i mere faste rammer. Derudover har der været feriecamps i efterårsferien, vinterferien og påskeferien, og det kommer til at fortsætte i fremtiden. Bestyrelsen har i det forgangne år brugt meget tid på klubbens arbejde omkring Håndbolden tilbage til København og samarbejdet omkring Sundholmskvarteret og Blå Bane. Derudover har vi haft to sager, som er blevet afsluttet. Den ene er Pia-sagen, hvor der er blevet afsagt dom, og vi har fået kroner tilbage. Den anden er, at vi har måttet sige farvel til vores oldgirls spillere, da de ønskede noget andet i forhold til deres kontingent, som klubben ikke kunne tilslutte sig. Det er desuden skønt at se så mange tage del i klublivet på det sociale plan med julehygge, halloween, fastelavn og klubdage. Vi har også løftet en stor opgave omkring, at der blev afholdt VM i vægtløftning for veteraner i hallen, hvor vi lavede mad til dem morgen, middag og aften i små 14 dage. Der skal lyder en kæmpe tak til de friville, der støttede op og hjalp, som de kunne. Rent sportsligt har herre 1 desværre tabt i 2. division og skal ned i 3. division. Der var lidt turbulens omkring træner, men med en ny træner, som heldigvis forsætter, er der kommet ro på. Damerne har klaret sig rimelig pænt over hele linjen. Dame 1 har kæmpet om oprykning til 2. division, som de desværre tabte efter en flot sæson. Næsten alle andre damehold er landet i top 3. For ungdommen gælder det, at vi har haft to hold i slutspil. Derudover er et hold U12 piger til uofficielt DM. Cirka 90 spillere/ledere var til stævne i Lund i mellem jul og nytår, og 105 spillere/ledere fra ungdommen har været til påskestævne i Aarhus. Sidste men ikke mindst blev den nye hal taget i brug her i april måned. Beretning godkendt. 4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Cafeteria stor post i indtægter. Omkostninger i alt for 1,4 mio. kroner Ift. penge fra Pia-sagen: Der optræder kroner i regnskabet. Der er tale om penge, der i virkeligheden er fiktive. Det ser ud som om, vi har et underskud på , men reelt har vi plus på over kroner. Årsagen er, at pengene blev i sin tid ført ind som indtægt, hvilket de ikke skulle før dommen. Der var indsat fiktive kroner, men vi fik under halvdelen.

2 Aktiver og passiver stemmer. Carsten de kroner, hun mangler at betale, bliver de skrevet ind. Svaret er nej. Kontingent U-afdelingen. Hvad er det? Alle kontingenter er delt op på forskellige poster. Fremadrettet bliver de samlet på én konto. Det er ikke blevet delt op i alle hold, så ryger nogle af holdene over i u-afd. Hold opkrævet manuelt kommer ikke ind under de rigtige aldersgrupper, så man skal kigge under det endelige beløb for at få det rigtige tal for indbetalte kontingenter. Budget: Budgettet for cafeteriaet er sat en lille smule op. Vi turde sætte det op, fordi vi har valgt, at alt, hvad der hedder arrangementer og årsafslutninger kommer ind under her. Det sker for at gøre det mere nemt og overskueligt. Kontingentet er sat til cirka det samme kroner. Omkostninger til stævner, træner osv. er forhøjet, da vi har flere penge, og så er der sat flere penge af til materialer. Der er brugt over dobbelt så meget, som der var sat af i 2014, fordi vi har købt meget kamptøj. Der er købt til syv seniorhold og fem ungdomshold. Thomas Madsen: Får klubben noget ind på at sælge sponsorater? Svar: Nej. Problemet her er værdien af sponsoratet. Det er få,der kan slippe en ordentlig portion penge. Det er svært at skaffe sponsorer. Vi har sat budgettet for materialer ned ift. 2014, fordi vi ikke skal købe tøj. Til gengæld forventer vi et øget forbrug af tape, harpiks osv., efter det er gået op for folk, at det hører under kontingentet. Der skal nye træningsdragter til de hold, der spiller under Amager Håndbold. Her er vi i dialog med en sponsor. Spørgsmål til tilbagebetaling af FOS-midler. Svar: Pengene bliver betalt forud. Vi betaler tilbage, da der ikke er brugt det antal timer, vi har fået penge for. Det er altid uvist, hvor stort et beløb vi får, så det er meget normalt, at det ender med, at vi betaler tilbage. Ingen yderligere kommentarer. Budgettet vedtaget. Kontingentfastsættelse: Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med de nuværende satser. Forslag vedtaget. 5. Indkomne forslag Annette Skov Svendsen har stillet forslag om ændring i paragraftekst. Paragraf 6, stk 2 Nuværende tekst:

3 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april måned og indkaldes skriftligt og via conventus og gennem klubbens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Forslag til ny tekst: Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april måned og indkaldes skriftligt via klubbens medlemsadministrationssystem og gennem klubbens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Motivation: Administrationssystemer har det med at skifte navne og derfor er det besværligt at indskrive navnet på det nuværende system i klubbens vedtægter. Bedre at benytte en 'betegnelse'. Der ud over er 'og' fjernet, da det forvirrer billedet og åbner op for hvordan 'skriftligt' skal fortolkes. Antal stemmer imod: 0 Forslaget vedtaget. Annette Skov Svendsen har stillet forslag om paragraf. Paragraf 6 stk. 3 Nuværende tekst: Stk. 3. Til generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, stemmeret. For medlemmer under 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder har forældre eller værge stemmeret på medlemmets vegne. Stemmeret er efter følgende stemmetildeling: En stemme pr. medlem. Forslag til ny tekst: Stk 3 a) Til generalforsamlingen har alle seniormedlemmer såvel aktive som passive, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, stemmeret i anliggender, der vedrører seniorspillere eller den samlede klub. I anliggender, som vedrører ungdomsspillere eller den samlede klub, har forældre til aktive ungdomsspillere, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, stemmeret efter følgende stemmetildeling: Én stemme pr. barn. Stk 3 b) Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til, at et andet medlem af klubben kan stemme for sig, dog kan et medlem højst møde med 1 fuldmagt. Motivation: 3a) Det er vigtigt at klubbens vedtægter tager højde for interessekonflikter mellem ungdom og senior og det bør derfor ikke være muligt for nogen af grupperne at kuppe den anden gruppe. Derfor denne omskrivning,

4 som stort set ligner den gamle tekst (fra før sidste generalforsamling) Teksten er en slags sikkerhedsforanstaltning som skal sikre hhv senior og ungdom deres suverænitet ift vitale beslutninger i eget område. 3b) Fuldmagt bør være en mulighed. Og for at imødegå sidste års debat, så kan denne tekst begrænse hvor stor magt et enkelt medlem kan opnå ift fuldmagter. Paragraf 6 3b Jan Lehn spørger ift. 3a til forholdene mellem senior og ungdomsafdeling ift., hvornår en sådan paragraf for alvor bliver relevant. Svaret fra bestyrelsen er, at der er en lille overvægt i, hvilken afdeling der betaler mest. Det hedder max 60/40 til ungdommen. Forskellen bliver for alvor stor, hvis seniorholdene kommer længere op i rækkerne og spiller. Sacha Weirup byder ind med, at alle bør have ret til at stemme om alt. Mie Jeanett Kolding: Det vil typisk være sådan, at hvis hold rykker op i divisionerne, så vil de typisk adskille sig fra moderklubben. Tror man skal se det som en klub. På et tidspunkt rykker ungdommen også selv op, og det hele hænger dermed sammen. Annette: Skov Svendsen Det her er tænkt som en rygdækning til situationer, som man ikke engang har fantasi til at forestille sig opstår. Fraktioner opstår fra tid til anden, og så er det bedre at have en dækning for det. Jeg synes, det er bedre at lave formuleringerne, mens der er fred og fordragelighed. Henrik Mathiasen: Det kan være rigtigt nok. Hvis vi laver en vision om, at damer og herrer skal i 1. division om fire år. Det koster penge for os alle sammen. Jesper Stripp: Jeg kan godt tænkt se, at der bliver konsensus om, at man stemmer, hvor man hører til. Men hvis vi kan se, at nu har vi et hold, der er på vej i 1. division, så vil man skulle stemme om, hvorvidt det er noget, vi vil, og om vi har vi pengene til det. Rune Hansen: Jeg synes demokratisk, at alle skal have lov til at stemme på en generalforsamling. Som jeg ser det, er det det, vi stemmer om nu. Skal man udelukke nogen fra at stemme? Eller kan alle stemme? Mie Jeanett Kolding: Der kan også være konflikt herrer/damer, børnehold/ungdomshold imellem. Skal vi så også dele op på den måde? Annette Skov Svendsen: Den tekst, jeg kommer med, er den tekst, der har været i vores klub i 23 år af de seneste 24 år. Jeg er i grundholdningen fuldstændig enig i, at vi er en klub, og alle deltager, men jeg er bare ude efter rygdækning. Afstemning: Imod: 9 For: 3 Forslaget er forkastet.

5 Afstemning: Imod: 0 Forslaget er vedtaget Bestyrelsens forslag til ændring i paragraf 3 a. Rune Hansen: Det kræver lige nu tre måneders medlemskab at være stemmeberettiget. Vi synes, det skal ændres til én måned. Motivationen er, at vi i dag gerne vil have en person ind i bestyrelsen, og vedkommende har ikke været medlem længe nok, hvis de nuværende vedtægter er gældende. Henrik: Vi vil gerne gøre det nemmere at få folk ind i bestyrelsen, for det er rigtigt svært at lokke folk til. Den gamle paragraf 3 bliver til 3a Afstemning: Imod: 0 Forslaget er vedtaget Annette Skov Svendsen har stillet forslag til paragrafændring. Paragraf 6, stk 7 Nuværende tekst: Stk. 7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Den ordinære dagsorden for generalforsamlingen er: Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning Kasserens beretning, herunder budget og kontingentfastsættelse Indkomne forslag Valg til bestyrelsen o Der skal vælges en formand, en kasserer, samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer o Formand, samt 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år o Kasserer, samt 2-3 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år o Hvert år vælges 2 revisorer. De valgte revisorer behøver ikke være professionelle, men kan være lægmænd. Dog er det et krav at de har et kendskab der gør at de kan komme med kvalificerede bemærkninger og kommentarer til regnskabet. Forslag til ny tekst: Stk. 7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Den ordinære dagsorden for generalforsamlingen er:

6 Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning Kasserens beretning, herunder budget og kontingentfastsættelse Indkomne forslag Valg til bestyrelsen o Der skal vælges en formand, en kasserer, samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer o Formand, samt 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for en 2 årig periode o Kasserer, samt 2-3 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for en 2 årig periode o Hvert år vælges 2 revisorer. De valgte revisorer behøver ikke være professionelle, men kan være lægmænd. Dog er det et krav at de har et kendskab der gør at de kan komme med kvalificerede bemærkninger og kommentarer til regnskabet. Revisorerne vælges for en 1 årig periode. Motivation: Når man vælger menige bestyrelsesmedlemmer til en bestyrelse, der efterfølgende selv konstituerer sig, bortset fra formand og kasserer, så er det vigtigt at der ikke opstår tvivl om hvem der er valgt for hvilke periode. Referatet fra generalforsamlingen bør derfor også afspejle valgene i detaljer. Annette Skov Svendsen: Der er tale om en tydeliggørelse. Det bør specificeres i referatet fra generalforsamlingen, hvor længe folk er valgt ind for, så der ikke er tvivl. Rune Hansen: Bestyrelsen har et tillæg til paragraffen: Vi har et ønske om, at man siger, at der vælges 1-2 revisorer. Vi ved, det kan være svært at finde revisorer. Det letter arbejdet, hvis man kan være to. Vi foreslår, at vi stemmer om forslaget samlet både Annettes og bestyrelsens. Imod: 0 Forslaget er vedtaget. Annette Skov Svendsen stiller forslag til ændring i paragraftekst. Paragraf 10 om Ekstraordinær generalforsamling. Nuværende tekst: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse og indkaldes som foreskrevet i 12 Forslag til ny tekst:

7 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen foregår som beskrevet i paragraf 6 stk 2. Stemmemulighed og beslutningsdygtighed som beskrevet i paragraf 6 stk 3 og paragraf 6 stk 5 og med yderligere henvisning til paragraf 12 (klubbens opløsning). Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal fremgå af indkaldelsen. Motivation: Nuværende tekst beskriver ikke retningslinier for ekstraordinær generalforsamling særlig tydeligt. Det skal ikke være muligt for nogen instanser i klubben at indkalde og afholde en ekstraordinær generalforsamling uden at man er forpligtet i vedtægterne til at udkommunikere denne aktivitet til alle medlemmer. Annette Skov Svendsen: Det er et spørgsmål om, hvordan man kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og hvem der kan gøre det. Imod: 0 Forslaget er vedtaget Annette Skov Svendsen har stillet forslag til ændring i paragraftekst. Paragraf 11 om Bestyrelsens ansvar. Paragraf 11 Bestyrelsens ansvar Nuværende tekst: Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens drift og herunder økonomi. Bestyrelsen aftaler selv sin arbejdsgang og forretningsorden. Forslag til ny tekst: Alle dispositioner sker i klubbens navn med det heraf følgende bestyrelsesansvar. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi. Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet, og formanden er ansvarlig for indkaldelse. Der tages referat af møderne. Meddelelser gives normalt på klubbens hjemmeside. Motivation: Dette er ikke et spørgsmål om at gøre hverdagen besværlig for bestyrelsen, dette er for at medlemmerne skal vide sig sikre på at der er en funktionsduelig bestyrelse, der træder sammen minimum et vist antal gange, at der udarbejdes referater, det være sig i detaljeret form eller som beslutningsreferatet, som man som medlem kan bede om at se, eller nye bestyrelsesmedlemmer kan opdateres vha. Derfor skal denne tekst være så præcist som mulig for at sikre klubben ift en dårligt fungerende bestyrelse.

8 Annette Skov Svendsen: Det er et spørgsmål om at sikre medlemmerne, at der er en funktionsdygtig bestyrelse. Vi skal sikre efterfølgerne, hvis hele bestyrelsen går på én gang, og det sikrer vi os ved at stille krav til bestyrelsen. Afstemning: Imod: 0 Forslaget er vedtaget. Annette Skov Svendsen har stillet forslag til ændring i paragraftekst: Paragraf 11 Karantæne og eksklusion Nuværende tekst: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet groft eller flere gange overtræder foreningens regler og bestemmelser. Tilsvarende gælder hvis medlemmet groft eller flere gange handler til skade for foreningen. Afgørelse om eksklusion af et medlem må ikke træffes før pågældende medlem er blevet hørt i sagen. Afgørelse skal ske skriftligt og skal være begrundet. Et ekskluderet medlem kan anke kendelsen på den først kommende generalforsamling. Er der 2/3 flertal for at bestyrelsen ikke har haft en berettiget begrundelse for eksklusionen, annulleres denne og medlemmet kan igen fungere som fuldgyldigt medlem af foreningen. Forslag til tilføjelse til nuværende tekst: Tilføjelse efter sidste linie: DHF og HRØ underrettes altid. Motivation: Hvis man som klub må skride til hhv karantæne og/eller eksklusion af et medlem af klubben, så skal forbund underrettes om dette. Dels for at medlemmet i yderste instans kan holdes helt væk fra sporten, dels for at klubben har vores regions- og hovedforbund med i processen for at forhindre fodfejl. Annette Skov Svendsen: Forslaget er stillet for, at klubben får rygdækning ift. forbundene. Hvis man har en sag, hvor klubben er nødt til skride til eksklusion, er det vigtigt, at de rette instanser ved besked. Rune Hansen: Vi bliver nødt til også at skrive DGI ind her, idet vi er medlem. Afstemning: Imod: 0 Forslaget er vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen

9 Valg af: Kasserer for en 2 årig periode Sacha Weirup genopstiller ikke, Jan Lehn (ønsker at opstille) 2-3 menige bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode o o o Rune Hansen (genopstiller) Helle Eriksen (genopstiller) Der er en ledig plads. 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer for en 1 årig periode o o Jesper Stripp stopper i bestyrelsen pga. flytning, Sacha Weirup (ønsker at opstille) Der er en ledig plads. Samt 2 revisorer Kasserer: Jan Lehn ønsker at opstille, og bestyrelsen bakker op om ham. Jan Lehn: Jeg har været i klubben 6-8 år, været lidt væk og så retur som træner for 2. holdet damer. Jeg har været i DGI Vestjylland som konsulent, fra jeg var 16 til 20 år, hvor vi lavede forarbejde om at få ungdomsbestyrelser op at stå. Derudover er jeg far til to drenge. Jeg har mødtes med Sacha og fået en overlevering, og vi kommer også til at mødes igen. Det er fint med mig at sidde med det her. Jeg kan sidde med det forholdsvis alene uden for mange andre instanser inde over. Det passer godt ind i mit liv. Jan Lehn valgt som kasserer. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer Rune Hansen på valg, Helle Eriksen på valg begge genopstiller. Bestyrelsen så gerne, at en mere stillede op. Ingen ønsker at stille op. Rune Hansen og Helle Eriksen valgt. Valg af 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer. Jesper Stripp er flyttet til Slagelse og fortsætter ikke i bestyrelsen. Sacha Weirup ønsker at stille op til 1-årig periode. Sacha Weirup valgt. Valg af 1-2 revisorer. Sacha Weirup opstiller Mie Jeanett Kolding, der modtager opstillingen. Mie Jeanett Kolding valgt.

10 7. Evt. Vi skal have sneget et evt. ind i dagsordenen. Godkendt. Sidste ændring foretaget 30. april Det skal stå i vedtægterne. Henrik Mathiasen: Vi overvejer at skifte bank. Der gik flere måneder, før Sacha fik adgang til vores konti, da hun blev valgt som kasserer. Det er en meget langsommelig proces, og vores rådgiver skiftede pludselig adresse, så nu skal vi i tre afdelinger for at foretage de mest gængse ting. Vi har dialog med Arbejdernes Landsbank om et skifte. Lige nu har vi Bank Nordik. Jan Lehn: Damer 1+2 er i god dialog med SmukFest om at stille med 40 hjælpere. Det er en måde at skaffe noget økonomi til holdet på. Rune Hansen: Der er ingen tvivl om, at der, hvor vi skal arbejde hårdest fremadrettet, er, at der skal flere til at hjælpe med arbejdet i klubben. Der er desværre ikke ret mange, der vil, hvis ikke pengene lige går til dem selv. Vi skal være bedre til at arbejde på tværs. Vi har en, der sidder og kigger på de ting, men vi har ikke noget konkret endnu, og derfor er der ikke meldt noget ud. Sacha Weirup: Der mangler først og fremmest hænder til den almindelige drift, så folk ikke går døde i det. Når der er styr på det, så kan vi måske se ud over tingene og have overskud til de øvrige ting. Carsten: Jeg vil gerne give en stor ros til dem, der lægger arbejdet her i hallen. Det er blevet en fornøjelse efterhånden at komme i hallen. Jesper Stripp: Det er vigtigt at få meldt ud, at der ikke bliver drevet rovdrift på en, hvis man siger ja til at hjælpe, så folk ikke føler, de får revet armen af, hvis de rækker lillefingeren. Folk skal vide, at man godt bare kan bidrage med et par timer, og at man ikke behøver stå her 8-9 timer. Tina: Der er efterlysninger fra forældrene på, hvad de gør, hvis de gerne vil hjælpe. Anders Olsen: Som bestyrelse bør I gå ud i hver enkelt afdeling og fortælle om, hvad I laver. Af en trup på 20 burde der være fire forældre, der gerne vil hjælpe. Bestyrelsen skal fortælle, hvad den mangler hjælp til, så forældrene får et indblik i, hvad det kræver at være i en klub. I Skovbakken i Jylland kører man med et klippekortsystem, hvor man sætter kontingentet højere, end det i virkeligheden er. Man får så kroner per klip for hver ting, man laver, og dem, der så ikke laver noget, betaler så det højere.

11 Henrik Mathiasen: Vi er i gang med en proces omkring arbejdsopgaver. Det er vi i gang med sammen med Håndbolden tilbage til København. Det skulle gerne udmønte sig i, at vi kan melde noget samlet ud. Og så kan folk melde sig ind på en specifik opgave og ved, hvor mange timer det kræver. Sacha Weirup: Jeg forestiller mig, at jeg gerne vil overtage ansvaret for de frivillige. Vi skal længere med det her frivillig kartotek, så vi ved, hvem der vil modtage en mail om, hvilke aktiviteter vi har de næste tre måneder. De tager tid at stable på benene, men vi er i gang. Annette Skov Svendsen: Vi har en bestyrelse med meget drive og der er mange ting, vi gerne vil søsætte. Det er positivt for klubben. Når der så kun sidder fem mand, så drukner man i dagligdagen og de praktiske ting, så ideerne aldrig bliver sat i gang. Det er ærgerligt. Derfor er det så vigtigt, at folk deltager, og at man siger igen og igen, at det kun er den yderste del af lillefingeren, der ryger, så man kun laver det, man siger ja til. Jeg tror, det er nøglen til klubbens succes at vi får langt flere frivillige. Stinne Sørensen: Hvis sådan en som mig skulle sidde ved dommerbord, så skal jeg have et specifikt tidspunkt, så jeg på forhånd ved,hvornår det er. Men jeg vil gerne hjælpe. Sacha: Det er også det, jeg forestiller mig, at man kan med et frivilligkartotek, så det ikke er den samme person, der sidder der hele dagen. Jesper Stripp: Det er helt rigtigt. Jeg har tit sagt, at det ikke kan være rigtigt, at der ikke er flere, der hjælper. Men vi må også kigge indad og sige: Har vi spurgt? Tina: Der kommer flere og flere mennesker heroppe om søndagen, og det er et skridt i den rigtige retning, ligesom et frivilligkartotek er også et skridt i den rigtige retning. Tanja: Indtil kartoteket kommer op at køre, så gå ind og spørg. Nogle gange når man kommer herind, så kan man se, der er travlt, så spørg om vi ikke vil hjælpe. Mie Jeanett Kolding: Hvis klubben har et specifikt behov for hjælp, så send evt. mail til trænerne. Vi kender forældrene og kan måske bedre pege ud, hvem der vil hjælpe.

12 Stinne Sørensen: Jeg er enig i, at det er en god ide at sige det til trænerne. Nogle gange er det lettere at slå til, når det er en træner, der siger det frem for at få en mail. Rune: Det handler i første omgang om, at vi selv får styr på, hvilke opgaver der er. Det handler om at få opbygget en kultur omkring arbejde. Annette Skov Svendsen: Der må være en masse hold, der holder opstartsmøder nu her. Det kunne være et godt forum at komme ud i. Ikke med en klagesang, men med en salgstale om, at vi rigtigt gerne vil se en skov af hænder, når der er brug for hjælp. Anders Olsen: Der er ikke så mange forældre, der har ejerskab til klubben. Hvis de kommer ind og hjælper til, så får de ejerskab og en følelse af, at klubben bruger det, de siger til noget. Tror nogen er skræmt over, at hvis de er med i bestyrelsen, så skal man have forstand på håndbold. Rune Hansen: At der ikke kommer mange på generalforsamling kan have to betydninger: Der er ikke noget at brokke sig over, og så kan det handle om, at folk ikke har noget ejerskab. Og tre der kan være mange, der ikke aner, hvad det går ud på eller ved, hvad en forening i virkeligheden er. Jan Lehn: Det er problematisk, at der ikke er flere seniortrænere. De skal også finde ud af, hvad er det for en forening, vi har. Der er så mange ting, der gør, at det her er en klub. Fx halloween, fastelavn, håndbold på storskærm. Det, jeg godt kan lide ved klubben, er, at der begynder at komme flere i hallen. Hvis nu vi får aktiviteter sat i system, kunne det måske hjælpe. Når der er klubdage, så alle hold skal spille. Rune: Det er ikke os selv, der kan styre det. Derfor kan det ikke altid lade sig gøre. Den nye hal er en kampfri hal. Det er der lagt op til fra kommunens side. Carsten: Vi har kørt opstartsstævne med U10. Når man laver noget i den dur, så vil forældrene gerne bakke op. Annette Skov Svendsen: Så vidt jeg husker, bliver klubben 25 år i februar næste år. Det, synes jeg, vi skal sørge for at gøre lidt festligt. Få referatet her til at lyde som om, det har været en fest at være her i aften, så folk dukker op næste gang.

13 Rikke Mathiasen: Sæt kryds i kalenderen 17. december. Der holder vi reception for Jørgen, der fylder 80 år. Sacha Weirup: Jeg synes, vi skal holde en fest i forbindelse med vores 25 års jubilæum.

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere