4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse"

Transkript

1 Generalforsamling 30. april deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af referent Helle Eriksen valgt 3. Bestyrelsens beretning De nye initiativer som senioridræt, håndboldfitness og streethåndbold er kommet i mere faste rammer. Derudover har der været feriecamps i efterårsferien, vinterferien og påskeferien, og det kommer til at fortsætte i fremtiden. Bestyrelsen har i det forgangne år brugt meget tid på klubbens arbejde omkring Håndbolden tilbage til København og samarbejdet omkring Sundholmskvarteret og Blå Bane. Derudover har vi haft to sager, som er blevet afsluttet. Den ene er Pia-sagen, hvor der er blevet afsagt dom, og vi har fået kroner tilbage. Den anden er, at vi har måttet sige farvel til vores oldgirls spillere, da de ønskede noget andet i forhold til deres kontingent, som klubben ikke kunne tilslutte sig. Det er desuden skønt at se så mange tage del i klublivet på det sociale plan med julehygge, halloween, fastelavn og klubdage. Vi har også løftet en stor opgave omkring, at der blev afholdt VM i vægtløftning for veteraner i hallen, hvor vi lavede mad til dem morgen, middag og aften i små 14 dage. Der skal lyder en kæmpe tak til de friville, der støttede op og hjalp, som de kunne. Rent sportsligt har herre 1 desværre tabt i 2. division og skal ned i 3. division. Der var lidt turbulens omkring træner, men med en ny træner, som heldigvis forsætter, er der kommet ro på. Damerne har klaret sig rimelig pænt over hele linjen. Dame 1 har kæmpet om oprykning til 2. division, som de desværre tabte efter en flot sæson. Næsten alle andre damehold er landet i top 3. For ungdommen gælder det, at vi har haft to hold i slutspil. Derudover er et hold U12 piger til uofficielt DM. Cirka 90 spillere/ledere var til stævne i Lund i mellem jul og nytår, og 105 spillere/ledere fra ungdommen har været til påskestævne i Aarhus. Sidste men ikke mindst blev den nye hal taget i brug her i april måned. Beretning godkendt. 4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Cafeteria stor post i indtægter. Omkostninger i alt for 1,4 mio. kroner Ift. penge fra Pia-sagen: Der optræder kroner i regnskabet. Der er tale om penge, der i virkeligheden er fiktive. Det ser ud som om, vi har et underskud på , men reelt har vi plus på over kroner. Årsagen er, at pengene blev i sin tid ført ind som indtægt, hvilket de ikke skulle før dommen. Der var indsat fiktive kroner, men vi fik under halvdelen.

2 Aktiver og passiver stemmer. Carsten de kroner, hun mangler at betale, bliver de skrevet ind. Svaret er nej. Kontingent U-afdelingen. Hvad er det? Alle kontingenter er delt op på forskellige poster. Fremadrettet bliver de samlet på én konto. Det er ikke blevet delt op i alle hold, så ryger nogle af holdene over i u-afd. Hold opkrævet manuelt kommer ikke ind under de rigtige aldersgrupper, så man skal kigge under det endelige beløb for at få det rigtige tal for indbetalte kontingenter. Budget: Budgettet for cafeteriaet er sat en lille smule op. Vi turde sætte det op, fordi vi har valgt, at alt, hvad der hedder arrangementer og årsafslutninger kommer ind under her. Det sker for at gøre det mere nemt og overskueligt. Kontingentet er sat til cirka det samme kroner. Omkostninger til stævner, træner osv. er forhøjet, da vi har flere penge, og så er der sat flere penge af til materialer. Der er brugt over dobbelt så meget, som der var sat af i 2014, fordi vi har købt meget kamptøj. Der er købt til syv seniorhold og fem ungdomshold. Thomas Madsen: Får klubben noget ind på at sælge sponsorater? Svar: Nej. Problemet her er værdien af sponsoratet. Det er få,der kan slippe en ordentlig portion penge. Det er svært at skaffe sponsorer. Vi har sat budgettet for materialer ned ift. 2014, fordi vi ikke skal købe tøj. Til gengæld forventer vi et øget forbrug af tape, harpiks osv., efter det er gået op for folk, at det hører under kontingentet. Der skal nye træningsdragter til de hold, der spiller under Amager Håndbold. Her er vi i dialog med en sponsor. Spørgsmål til tilbagebetaling af FOS-midler. Svar: Pengene bliver betalt forud. Vi betaler tilbage, da der ikke er brugt det antal timer, vi har fået penge for. Det er altid uvist, hvor stort et beløb vi får, så det er meget normalt, at det ender med, at vi betaler tilbage. Ingen yderligere kommentarer. Budgettet vedtaget. Kontingentfastsættelse: Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med de nuværende satser. Forslag vedtaget. 5. Indkomne forslag Annette Skov Svendsen har stillet forslag om ændring i paragraftekst. Paragraf 6, stk 2 Nuværende tekst:

3 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april måned og indkaldes skriftligt og via conventus og gennem klubbens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Forslag til ny tekst: Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april måned og indkaldes skriftligt via klubbens medlemsadministrationssystem og gennem klubbens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Motivation: Administrationssystemer har det med at skifte navne og derfor er det besværligt at indskrive navnet på det nuværende system i klubbens vedtægter. Bedre at benytte en 'betegnelse'. Der ud over er 'og' fjernet, da det forvirrer billedet og åbner op for hvordan 'skriftligt' skal fortolkes. Antal stemmer imod: 0 Forslaget vedtaget. Annette Skov Svendsen har stillet forslag om paragraf. Paragraf 6 stk. 3 Nuværende tekst: Stk. 3. Til generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, stemmeret. For medlemmer under 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder har forældre eller værge stemmeret på medlemmets vegne. Stemmeret er efter følgende stemmetildeling: En stemme pr. medlem. Forslag til ny tekst: Stk 3 a) Til generalforsamlingen har alle seniormedlemmer såvel aktive som passive, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, stemmeret i anliggender, der vedrører seniorspillere eller den samlede klub. I anliggender, som vedrører ungdomsspillere eller den samlede klub, har forældre til aktive ungdomsspillere, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, stemmeret efter følgende stemmetildeling: Én stemme pr. barn. Stk 3 b) Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til, at et andet medlem af klubben kan stemme for sig, dog kan et medlem højst møde med 1 fuldmagt. Motivation: 3a) Det er vigtigt at klubbens vedtægter tager højde for interessekonflikter mellem ungdom og senior og det bør derfor ikke være muligt for nogen af grupperne at kuppe den anden gruppe. Derfor denne omskrivning,

4 som stort set ligner den gamle tekst (fra før sidste generalforsamling) Teksten er en slags sikkerhedsforanstaltning som skal sikre hhv senior og ungdom deres suverænitet ift vitale beslutninger i eget område. 3b) Fuldmagt bør være en mulighed. Og for at imødegå sidste års debat, så kan denne tekst begrænse hvor stor magt et enkelt medlem kan opnå ift fuldmagter. Paragraf 6 3b Jan Lehn spørger ift. 3a til forholdene mellem senior og ungdomsafdeling ift., hvornår en sådan paragraf for alvor bliver relevant. Svaret fra bestyrelsen er, at der er en lille overvægt i, hvilken afdeling der betaler mest. Det hedder max 60/40 til ungdommen. Forskellen bliver for alvor stor, hvis seniorholdene kommer længere op i rækkerne og spiller. Sacha Weirup byder ind med, at alle bør have ret til at stemme om alt. Mie Jeanett Kolding: Det vil typisk være sådan, at hvis hold rykker op i divisionerne, så vil de typisk adskille sig fra moderklubben. Tror man skal se det som en klub. På et tidspunkt rykker ungdommen også selv op, og det hele hænger dermed sammen. Annette: Skov Svendsen Det her er tænkt som en rygdækning til situationer, som man ikke engang har fantasi til at forestille sig opstår. Fraktioner opstår fra tid til anden, og så er det bedre at have en dækning for det. Jeg synes, det er bedre at lave formuleringerne, mens der er fred og fordragelighed. Henrik Mathiasen: Det kan være rigtigt nok. Hvis vi laver en vision om, at damer og herrer skal i 1. division om fire år. Det koster penge for os alle sammen. Jesper Stripp: Jeg kan godt tænkt se, at der bliver konsensus om, at man stemmer, hvor man hører til. Men hvis vi kan se, at nu har vi et hold, der er på vej i 1. division, så vil man skulle stemme om, hvorvidt det er noget, vi vil, og om vi har vi pengene til det. Rune Hansen: Jeg synes demokratisk, at alle skal have lov til at stemme på en generalforsamling. Som jeg ser det, er det det, vi stemmer om nu. Skal man udelukke nogen fra at stemme? Eller kan alle stemme? Mie Jeanett Kolding: Der kan også være konflikt herrer/damer, børnehold/ungdomshold imellem. Skal vi så også dele op på den måde? Annette Skov Svendsen: Den tekst, jeg kommer med, er den tekst, der har været i vores klub i 23 år af de seneste 24 år. Jeg er i grundholdningen fuldstændig enig i, at vi er en klub, og alle deltager, men jeg er bare ude efter rygdækning. Afstemning: Imod: 9 For: 3 Forslaget er forkastet.

5 Afstemning: Imod: 0 Forslaget er vedtaget Bestyrelsens forslag til ændring i paragraf 3 a. Rune Hansen: Det kræver lige nu tre måneders medlemskab at være stemmeberettiget. Vi synes, det skal ændres til én måned. Motivationen er, at vi i dag gerne vil have en person ind i bestyrelsen, og vedkommende har ikke været medlem længe nok, hvis de nuværende vedtægter er gældende. Henrik: Vi vil gerne gøre det nemmere at få folk ind i bestyrelsen, for det er rigtigt svært at lokke folk til. Den gamle paragraf 3 bliver til 3a Afstemning: Imod: 0 Forslaget er vedtaget Annette Skov Svendsen har stillet forslag til paragrafændring. Paragraf 6, stk 7 Nuværende tekst: Stk. 7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Den ordinære dagsorden for generalforsamlingen er: Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning Kasserens beretning, herunder budget og kontingentfastsættelse Indkomne forslag Valg til bestyrelsen o Der skal vælges en formand, en kasserer, samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer o Formand, samt 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år o Kasserer, samt 2-3 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år o Hvert år vælges 2 revisorer. De valgte revisorer behøver ikke være professionelle, men kan være lægmænd. Dog er det et krav at de har et kendskab der gør at de kan komme med kvalificerede bemærkninger og kommentarer til regnskabet. Forslag til ny tekst: Stk. 7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Den ordinære dagsorden for generalforsamlingen er:

6 Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning Kasserens beretning, herunder budget og kontingentfastsættelse Indkomne forslag Valg til bestyrelsen o Der skal vælges en formand, en kasserer, samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer o Formand, samt 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for en 2 årig periode o Kasserer, samt 2-3 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for en 2 årig periode o Hvert år vælges 2 revisorer. De valgte revisorer behøver ikke være professionelle, men kan være lægmænd. Dog er det et krav at de har et kendskab der gør at de kan komme med kvalificerede bemærkninger og kommentarer til regnskabet. Revisorerne vælges for en 1 årig periode. Motivation: Når man vælger menige bestyrelsesmedlemmer til en bestyrelse, der efterfølgende selv konstituerer sig, bortset fra formand og kasserer, så er det vigtigt at der ikke opstår tvivl om hvem der er valgt for hvilke periode. Referatet fra generalforsamlingen bør derfor også afspejle valgene i detaljer. Annette Skov Svendsen: Der er tale om en tydeliggørelse. Det bør specificeres i referatet fra generalforsamlingen, hvor længe folk er valgt ind for, så der ikke er tvivl. Rune Hansen: Bestyrelsen har et tillæg til paragraffen: Vi har et ønske om, at man siger, at der vælges 1-2 revisorer. Vi ved, det kan være svært at finde revisorer. Det letter arbejdet, hvis man kan være to. Vi foreslår, at vi stemmer om forslaget samlet både Annettes og bestyrelsens. Imod: 0 Forslaget er vedtaget. Annette Skov Svendsen stiller forslag til ændring i paragraftekst. Paragraf 10 om Ekstraordinær generalforsamling. Nuværende tekst: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse og indkaldes som foreskrevet i 12 Forslag til ny tekst:

7 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen foregår som beskrevet i paragraf 6 stk 2. Stemmemulighed og beslutningsdygtighed som beskrevet i paragraf 6 stk 3 og paragraf 6 stk 5 og med yderligere henvisning til paragraf 12 (klubbens opløsning). Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal fremgå af indkaldelsen. Motivation: Nuværende tekst beskriver ikke retningslinier for ekstraordinær generalforsamling særlig tydeligt. Det skal ikke være muligt for nogen instanser i klubben at indkalde og afholde en ekstraordinær generalforsamling uden at man er forpligtet i vedtægterne til at udkommunikere denne aktivitet til alle medlemmer. Annette Skov Svendsen: Det er et spørgsmål om, hvordan man kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og hvem der kan gøre det. Imod: 0 Forslaget er vedtaget Annette Skov Svendsen har stillet forslag til ændring i paragraftekst. Paragraf 11 om Bestyrelsens ansvar. Paragraf 11 Bestyrelsens ansvar Nuværende tekst: Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens drift og herunder økonomi. Bestyrelsen aftaler selv sin arbejdsgang og forretningsorden. Forslag til ny tekst: Alle dispositioner sker i klubbens navn med det heraf følgende bestyrelsesansvar. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi. Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet, og formanden er ansvarlig for indkaldelse. Der tages referat af møderne. Meddelelser gives normalt på klubbens hjemmeside. Motivation: Dette er ikke et spørgsmål om at gøre hverdagen besværlig for bestyrelsen, dette er for at medlemmerne skal vide sig sikre på at der er en funktionsduelig bestyrelse, der træder sammen minimum et vist antal gange, at der udarbejdes referater, det være sig i detaljeret form eller som beslutningsreferatet, som man som medlem kan bede om at se, eller nye bestyrelsesmedlemmer kan opdateres vha. Derfor skal denne tekst være så præcist som mulig for at sikre klubben ift en dårligt fungerende bestyrelse.

8 Annette Skov Svendsen: Det er et spørgsmål om at sikre medlemmerne, at der er en funktionsdygtig bestyrelse. Vi skal sikre efterfølgerne, hvis hele bestyrelsen går på én gang, og det sikrer vi os ved at stille krav til bestyrelsen. Afstemning: Imod: 0 Forslaget er vedtaget. Annette Skov Svendsen har stillet forslag til ændring i paragraftekst: Paragraf 11 Karantæne og eksklusion Nuværende tekst: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet groft eller flere gange overtræder foreningens regler og bestemmelser. Tilsvarende gælder hvis medlemmet groft eller flere gange handler til skade for foreningen. Afgørelse om eksklusion af et medlem må ikke træffes før pågældende medlem er blevet hørt i sagen. Afgørelse skal ske skriftligt og skal være begrundet. Et ekskluderet medlem kan anke kendelsen på den først kommende generalforsamling. Er der 2/3 flertal for at bestyrelsen ikke har haft en berettiget begrundelse for eksklusionen, annulleres denne og medlemmet kan igen fungere som fuldgyldigt medlem af foreningen. Forslag til tilføjelse til nuværende tekst: Tilføjelse efter sidste linie: DHF og HRØ underrettes altid. Motivation: Hvis man som klub må skride til hhv karantæne og/eller eksklusion af et medlem af klubben, så skal forbund underrettes om dette. Dels for at medlemmet i yderste instans kan holdes helt væk fra sporten, dels for at klubben har vores regions- og hovedforbund med i processen for at forhindre fodfejl. Annette Skov Svendsen: Forslaget er stillet for, at klubben får rygdækning ift. forbundene. Hvis man har en sag, hvor klubben er nødt til skride til eksklusion, er det vigtigt, at de rette instanser ved besked. Rune Hansen: Vi bliver nødt til også at skrive DGI ind her, idet vi er medlem. Afstemning: Imod: 0 Forslaget er vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen

9 Valg af: Kasserer for en 2 årig periode Sacha Weirup genopstiller ikke, Jan Lehn (ønsker at opstille) 2-3 menige bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode o o o Rune Hansen (genopstiller) Helle Eriksen (genopstiller) Der er en ledig plads. 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer for en 1 årig periode o o Jesper Stripp stopper i bestyrelsen pga. flytning, Sacha Weirup (ønsker at opstille) Der er en ledig plads. Samt 2 revisorer Kasserer: Jan Lehn ønsker at opstille, og bestyrelsen bakker op om ham. Jan Lehn: Jeg har været i klubben 6-8 år, været lidt væk og så retur som træner for 2. holdet damer. Jeg har været i DGI Vestjylland som konsulent, fra jeg var 16 til 20 år, hvor vi lavede forarbejde om at få ungdomsbestyrelser op at stå. Derudover er jeg far til to drenge. Jeg har mødtes med Sacha og fået en overlevering, og vi kommer også til at mødes igen. Det er fint med mig at sidde med det her. Jeg kan sidde med det forholdsvis alene uden for mange andre instanser inde over. Det passer godt ind i mit liv. Jan Lehn valgt som kasserer. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer Rune Hansen på valg, Helle Eriksen på valg begge genopstiller. Bestyrelsen så gerne, at en mere stillede op. Ingen ønsker at stille op. Rune Hansen og Helle Eriksen valgt. Valg af 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer. Jesper Stripp er flyttet til Slagelse og fortsætter ikke i bestyrelsen. Sacha Weirup ønsker at stille op til 1-årig periode. Sacha Weirup valgt. Valg af 1-2 revisorer. Sacha Weirup opstiller Mie Jeanett Kolding, der modtager opstillingen. Mie Jeanett Kolding valgt.

10 7. Evt. Vi skal have sneget et evt. ind i dagsordenen. Godkendt. Sidste ændring foretaget 30. april Det skal stå i vedtægterne. Henrik Mathiasen: Vi overvejer at skifte bank. Der gik flere måneder, før Sacha fik adgang til vores konti, da hun blev valgt som kasserer. Det er en meget langsommelig proces, og vores rådgiver skiftede pludselig adresse, så nu skal vi i tre afdelinger for at foretage de mest gængse ting. Vi har dialog med Arbejdernes Landsbank om et skifte. Lige nu har vi Bank Nordik. Jan Lehn: Damer 1+2 er i god dialog med SmukFest om at stille med 40 hjælpere. Det er en måde at skaffe noget økonomi til holdet på. Rune Hansen: Der er ingen tvivl om, at der, hvor vi skal arbejde hårdest fremadrettet, er, at der skal flere til at hjælpe med arbejdet i klubben. Der er desværre ikke ret mange, der vil, hvis ikke pengene lige går til dem selv. Vi skal være bedre til at arbejde på tværs. Vi har en, der sidder og kigger på de ting, men vi har ikke noget konkret endnu, og derfor er der ikke meldt noget ud. Sacha Weirup: Der mangler først og fremmest hænder til den almindelige drift, så folk ikke går døde i det. Når der er styr på det, så kan vi måske se ud over tingene og have overskud til de øvrige ting. Carsten: Jeg vil gerne give en stor ros til dem, der lægger arbejdet her i hallen. Det er blevet en fornøjelse efterhånden at komme i hallen. Jesper Stripp: Det er vigtigt at få meldt ud, at der ikke bliver drevet rovdrift på en, hvis man siger ja til at hjælpe, så folk ikke føler, de får revet armen af, hvis de rækker lillefingeren. Folk skal vide, at man godt bare kan bidrage med et par timer, og at man ikke behøver stå her 8-9 timer. Tina: Der er efterlysninger fra forældrene på, hvad de gør, hvis de gerne vil hjælpe. Anders Olsen: Som bestyrelse bør I gå ud i hver enkelt afdeling og fortælle om, hvad I laver. Af en trup på 20 burde der være fire forældre, der gerne vil hjælpe. Bestyrelsen skal fortælle, hvad den mangler hjælp til, så forældrene får et indblik i, hvad det kræver at være i en klub. I Skovbakken i Jylland kører man med et klippekortsystem, hvor man sætter kontingentet højere, end det i virkeligheden er. Man får så kroner per klip for hver ting, man laver, og dem, der så ikke laver noget, betaler så det højere.

11 Henrik Mathiasen: Vi er i gang med en proces omkring arbejdsopgaver. Det er vi i gang med sammen med Håndbolden tilbage til København. Det skulle gerne udmønte sig i, at vi kan melde noget samlet ud. Og så kan folk melde sig ind på en specifik opgave og ved, hvor mange timer det kræver. Sacha Weirup: Jeg forestiller mig, at jeg gerne vil overtage ansvaret for de frivillige. Vi skal længere med det her frivillig kartotek, så vi ved, hvem der vil modtage en mail om, hvilke aktiviteter vi har de næste tre måneder. De tager tid at stable på benene, men vi er i gang. Annette Skov Svendsen: Vi har en bestyrelse med meget drive og der er mange ting, vi gerne vil søsætte. Det er positivt for klubben. Når der så kun sidder fem mand, så drukner man i dagligdagen og de praktiske ting, så ideerne aldrig bliver sat i gang. Det er ærgerligt. Derfor er det så vigtigt, at folk deltager, og at man siger igen og igen, at det kun er den yderste del af lillefingeren, der ryger, så man kun laver det, man siger ja til. Jeg tror, det er nøglen til klubbens succes at vi får langt flere frivillige. Stinne Sørensen: Hvis sådan en som mig skulle sidde ved dommerbord, så skal jeg have et specifikt tidspunkt, så jeg på forhånd ved,hvornår det er. Men jeg vil gerne hjælpe. Sacha: Det er også det, jeg forestiller mig, at man kan med et frivilligkartotek, så det ikke er den samme person, der sidder der hele dagen. Jesper Stripp: Det er helt rigtigt. Jeg har tit sagt, at det ikke kan være rigtigt, at der ikke er flere, der hjælper. Men vi må også kigge indad og sige: Har vi spurgt? Tina: Der kommer flere og flere mennesker heroppe om søndagen, og det er et skridt i den rigtige retning, ligesom et frivilligkartotek er også et skridt i den rigtige retning. Tanja: Indtil kartoteket kommer op at køre, så gå ind og spørg. Nogle gange når man kommer herind, så kan man se, der er travlt, så spørg om vi ikke vil hjælpe. Mie Jeanett Kolding: Hvis klubben har et specifikt behov for hjælp, så send evt. mail til trænerne. Vi kender forældrene og kan måske bedre pege ud, hvem der vil hjælpe.

12 Stinne Sørensen: Jeg er enig i, at det er en god ide at sige det til trænerne. Nogle gange er det lettere at slå til, når det er en træner, der siger det frem for at få en mail. Rune: Det handler i første omgang om, at vi selv får styr på, hvilke opgaver der er. Det handler om at få opbygget en kultur omkring arbejde. Annette Skov Svendsen: Der må være en masse hold, der holder opstartsmøder nu her. Det kunne være et godt forum at komme ud i. Ikke med en klagesang, men med en salgstale om, at vi rigtigt gerne vil se en skov af hænder, når der er brug for hjælp. Anders Olsen: Der er ikke så mange forældre, der har ejerskab til klubben. Hvis de kommer ind og hjælper til, så får de ejerskab og en følelse af, at klubben bruger det, de siger til noget. Tror nogen er skræmt over, at hvis de er med i bestyrelsen, så skal man have forstand på håndbold. Rune Hansen: At der ikke kommer mange på generalforsamling kan have to betydninger: Der er ikke noget at brokke sig over, og så kan det handle om, at folk ikke har noget ejerskab. Og tre der kan være mange, der ikke aner, hvad det går ud på eller ved, hvad en forening i virkeligheden er. Jan Lehn: Det er problematisk, at der ikke er flere seniortrænere. De skal også finde ud af, hvad er det for en forening, vi har. Der er så mange ting, der gør, at det her er en klub. Fx halloween, fastelavn, håndbold på storskærm. Det, jeg godt kan lide ved klubben, er, at der begynder at komme flere i hallen. Hvis nu vi får aktiviteter sat i system, kunne det måske hjælpe. Når der er klubdage, så alle hold skal spille. Rune: Det er ikke os selv, der kan styre det. Derfor kan det ikke altid lade sig gøre. Den nye hal er en kampfri hal. Det er der lagt op til fra kommunens side. Carsten: Vi har kørt opstartsstævne med U10. Når man laver noget i den dur, så vil forældrene gerne bakke op. Annette Skov Svendsen: Så vidt jeg husker, bliver klubben 25 år i februar næste år. Det, synes jeg, vi skal sørge for at gøre lidt festligt. Få referatet her til at lyde som om, det har været en fest at være her i aften, så folk dukker op næste gang.

13 Rikke Mathiasen: Sæt kryds i kalenderen 17. december. Der holder vi reception for Jørgen, der fylder 80 år. Sacha Weirup: Jeg synes, vi skal holde en fest i forbindelse med vores 25 års jubilæum.

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere