Efterårsstur til Herning/Ikastområdet Foredrag om monumenter og kirkerne i Ribe samt om ikoner Oplev kalkmaleri og hidtil overset kunstnerkoloni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterårsstur til Herning/Ikastområdet Foredrag om monumenter og kirkerne i Ribe samt om ikoner Oplev kalkmaleri og hidtil overset kunstnerkoloni"

Transkript

1 August 2010 Lauritz Tuxen: Trankogersker ved Nymindegab Efterårsstur til Herning/Ikastområdet Foredrag om monumenter og kirkerne i Ribe samt om ikoner Oplev kalkmaleri og hidtil overset kunstnerkoloni

2 Kalender September september Efterårstur til det midtjyske - hele dagen i Herning/Ikastområdet Side 12 Oktober oktober kl : Monumenter i Ribe Jubilæumsforedrag ved Museumsinspektør, ph.d.stip. Ingeborg Bugge, Ribe Kunstmuseum Side oktober kl Kalkmaleri og kunstnerkoloni - Ål Kirke i Oksbøl og Nymindegab Museum Side 16 November november kl : Kirkerne i Ribe Jubilæumsforedrag ved redaktør, cand.mag. Ebbe Nyborg Side november kl : Ikonens fascinerende sprog Foredrag ved medlem Ragna Weidinger Side 17 2

3 Kære medlemmer Efter generalforsamlingen (se bestyrelsens beretning her i bladet) og sommerferien er vi klar til en ny sæson. Foreningens økonomi er stabil det samme er kontingentet derfor: 160 kr. for enkeltmedlemskab og 280 kr. for samboende par. Bestyrelsens sammensætning er uændret, og revisorerne er de samme. Rollefordelingen i bestyrelsen er uændret. Så hvad er der egentlig af nyt? Jo, vi har besluttet at lave noget mere! I foråret droslede vi foreningens egne aktiviteter ned for at give plads til byjubilæet (det er ganske vist vores subjektive synsvinkel). Her i efteråret tilbyder vi nogle arrangementer på egen hånd, som vi håber på tilslutning til vi vil nødig glide ud af offentlighedens bevidsthed. Som det ses af omtalerne, spænder tilbuddene vidt: fra ikoner og kalkmalerier til gedigen naturalisme og nutidig kirkekunst. Ikonernes verden vil et af foreningens egne medlemmer åbne for os ganske gratis, så derfor er foredraget gratis for jer. Men læs selv videre. Vi vil dog gerne slå et slag for jubilæumsforedragene, som mange er sammen om at afholde. Vi vil endda gå så langt som at henvise til efterårsprogrammet fra både Sydvestjyske Museer og Sydvestjysk Folkeuniversitet, som præsenterer flere jubilæumsarrangementer. Velkommen til nye oplevelser Bestyrelsen 3

4 Beretning 2010 Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning til generalforsamlingen 2010 om foreningens virksomhed fortrinsvist i kalenderåret 2009 vil handle om organisatoriske forhold, om aktiviteter for medlemmerne og om tanker vedrørende fremtiden. Organisatoriske forhold Ribe Kunstforening har pr. 1. maj 2010 ca. 510 betalende medlemmer. Det er en lille stigning i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor vi havde 502 betalende medlemmer. Hertil kommer ikkebetalende medlemmer, nemlig museets personale. Vi kan konstatere en vis udskiftning i medlemsskaren, idet nogle medlemmer forsvinder igen efter kort tid, mens nye kommer til. Vi vil så gerne have dem til at blive bare lidt længere, men strøgkunder er nok et grundvilkår. Til medlemmer og samarbejdspartnere trykker vi 450 eksemplarer af bladet. Vi er godt tilfredse med den professionelle trykning: bladet er flot og redaktøren er glad for at være lettet i sit arbejde. Hvis nogen blandt medlemmerne gerne vil hjælpe med udbringning af bladet, er der mulighed for det. M.h.t. betaling af medlemskontingent er proceduren ændret i forhold til Vi har tidligere haft sidste rettidige indbetalingsdag d. 31. dec., men denne gang er der sendt girokort ud med febr.- bladet og medlemskort med april-nummeret. Begrundelsen er dobbelt: administrativt er det lettere, at indbetaling sker i det år, indbetalingen gælder for. Samtidig tror vi, at den nye ordning gør det lettere for medlemmerne at huske at betale selv om vi har måttet bruge en del penge på rykkere. 4

5 I den forbindelse skal vi bede om, at I altid har medlemskortet med især på museet. Det gamle kort gælder, indtil det nye er udsendt. Hvad bladets indhold angår, opfordrer vi medlemmerne til at bidrage. Månedens kunstner holder pause lige nu, men kan jo komme igen, hvis nogen melder sig med materiale. Jeg vender lidt senere tilbage til forslag fra medlemmerne. Nogle medlemmer har efterlyst en pdf-udgave af bladet. En sådan ligger på foreningens hjemmeside og kan hentes der. Bladet i papirudgave er en kerneydelse. Hvad angår foreningens forhold som støtteforening for museet er der ingen ændringer. Sidste år udpegede vi Tove Børsting, Ingrid Ilsøe og Joan Kjær til museets bestyrelse for en 2 års periode. Vi har en samarbejdsaftale med museet vedrørende arrangementer og økonomi. Rent bortset fra den formelle aftale samarbejder vi med museet, når det er naturligt og nyttigt for begge parter. Vi har et godt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet til gensidig gavn. Vi fungerer som kontaktorgan mellem FU som kursus- og foredragsudbyder og det kunstinteresserede publikum i Ribe. FU vil gerne placere arrangementer i Ribe og venter bare på opfordringer og ideer (deadline for indlevering af gode ideer til efterårsprogrammet er 15. maj). Organisatorisk består samarbejdet i, at kunstforeningens formand indtil videre er medlem af Sydvestjysk Folkeuniversitets komitebestyrelse. Vi har stadig en aftale med Løgumkloster Højskole om rabat til Ribe Kunstforenings medlemmer ved deltagelse i deres kunstkurser. Heddi Heide-Andersen anbefaler varmt at udnytte den mulighed. 5

6 Aktiviteter for medlemmerne Igen i år kan vi konstatere, at vi har haft gode arrangementer med god tilslutning. Kun én aktivitet måtte aflyses: en kunsttur til Kbh. 5. dec. (sammen med Esbjerg Kunstforening og FU). Vi har afholdt flg.: En stor tur: Kunsttur til Nordjylland d sept. 09 (Kirsten Kjær, Willumsen, Voergaard Slot mm) Heldagsture: * Fyns Kunstmuseum (Livslyst) og Danmarks Keramikmuseum (Grimmerhus) d. 10. jan. 09 (med Esbjerg Kunstforening og FU) * Kunsttur til Fanø d. 25. april 09 (div. gallerier) * Gottorp Slot (europæiske modernister) og Tønder Kunstmuseum (Søndergaard) d. 26. sept. Korte ture: * Besøg hos Baukje Ziljstra i Vojens d. 18. febr. 09 * Vejen Kunstmuseum (keramiksamling) og Poul la Cour Museet i Askov d. 27. maj 09 * Vejen Kunstmuseum (Agnes Slott-Møller) d. 9. sept. 09 Foredrag: * Jan Gorm Madsen: L.A.Schou og mysteriet om Chione d. 7. maj 09 (sammen med museet) * Monica Ritterband om kunst og livskvalitet d. 11. juni 09 (sammen med Andelskassen og Ribe Håndværker- og Industriforening) * Bente Hammershøy: Bjørn Nørgaard d. 7. okt. 09 Udstilling: By og marsk, mennesker og dyr, vejr og vind på Quedens Gaard d. 27. nov jan. 10 6

7 Vi synes godt, at vi kan være dette aktivitetsniveau bekendt. Vi er glade for, at vores tilbud falder i en del medlemmers smag. Især er vi glade for den interesse, som publikum viste vores udstilling. Derfor tør vi også binde an med en ny udstilling, som åbner d. 21. maj i Ribe Jernstøberis lokaler i Saltgade med titlen Ribe-motiver 2010 (se april-bladet). Fremtiden På det organisatoriske plan er vi indforståede med evt. ændringer som følge af ændrede vilkår for museet. Hvis politikerne ændrer museets driftsvilkår, kan det have konsekvenser for foreningens økonomiske støtte til museet i regnskabsteknisk henseende. Samarbejdsaftalen mellem museet og foreningen må følge med tiden. Vi ønsker at lette kontingentbetalingen ved at gøre det muligt for medlemmerne at foretage den via PBS. Det skal selvfølgelig fortsat være muligt at betale via giro eller netbank men det er jo mere besværligt. Hvad angår aktiviteter, vil vi gerne en gang imellem lave en mindre, arbejdsmæssigt og økonomisk overkommelig udstilling. Problemet er et egnet lokale. Fremtiden for Quedens Gaard kender vi ikke; mulighederne på museet fra næste år kender vi heller ikke. Jernstøberiets holdning til et evt. fortsat engagement i udstillingsvirksomhed er ukendt, og Vikingemuseet skal jævnligt selv bruge lokalerne der. Så hvis nogen lige står med et ledigt lokale, så skjul det ikke for os. Vi har fået forslag til medlemsaktiviteter fra 2 medlemmer. Grunden til, at jeg nævner dem her, er, at de vedrører bestyrelsens normale kompetenceområde: at udgive et medlemsblad og tilrettelægge aktiviteter for medlemmerne. Forslagene har ikke den principielle karakter, som berettiger dem til en generalforsamlingsdebat under dagsordenens pkt. 8 rent bortset fra, at de er så åbenlyst gode, at de fortjener tilslutning uden videre. 7

8 Lis Bøggild efterlyser mere medlemsaktivitet i bladet sådan at forstå, at det vil være dejligt, om nogle medlemmer skriver i bladet om f.eks. en kunstoplevelse, et bestemt værk, et museumsbesøg osv. Vi tager med tak imod forslaget, som vi vil forsøge at udpensle i næste blad i håb om at give flere inspiration til at dele interessant viden eller gode oplevelser med os alle. Ragna Weidinger foreslår et arrangement om ikoner. Der kan blive tale om en udstilling og/eller et foredrag begge dele vil Ragna Weidinger kunne levere. Bestyrelsen har allerede besluttet at sige ja tak til tilbuddet, som nu indgår i den videre planlægning. Taksigelser Jeg vil som formand finde det passende på medlemmernes vegne at sige tak til bestyrelsen for det arbejde, den udfører til glæde for medlemmerne. Der går meget tid med at arrangere ture, lave blad, føre regnskab, passe medlemskartotek, dele blade ud o.m.a. Tak til revisorerne tak for underskrifterne. Tak til museets personale for godt samarbejde, for hjælp til vores arrangementer og for muligheden for at promovere foreningen ved at være medarrangør. Tak til Sydvestjysk Folkeuniversitet og andre partnere for givtigt samarbejde. Tak til Ribe Katedralskoles rektor for lån af lokaler ved flere lejligheder. Tak til Jyske vestkysten og Ribe Ugeavis for god behandling. Næste år i Sct. Nikolaj Gade! Ribe, den 9. maj

9 Konstituering af Ribe Kunstforenings bestyrelse, maj 2010 Formand: Bent Mortensen Sekretær: Povl-Otto Nissen Kasserer: Lene Beck Medlemskartotek: Vinnie Steinicke Øvrige medlemmer: Tove Børsting - Tove Kjellerup - Vinnie Steinicke - Hans Chr. Vester Suppleanter: Sanne Tygesen Skønager - Lone Vind Medlemsbladets redaktion: Tove Kjellerup Hjemmeside: Tove Kjellerup Bestyrelsens respræsentant i Ribe Kunstmuseums bestyrelse: Tove Børsting Medlemsbladet som pdf-fil Der er nogle medlemmer, der via foreningens folder har afkrydset ønske om at modtage kunstforeningens medlemsblad som pdf-fil. De vil fremover få denne fremsendt pr. mail. Hvis andre af vores medlemmer også gerne fremover vil have bladet som en elektronisk pdf i stedet for papir-versionen vil vi bede om, at der gives besked til Også på kunstforeningens hjemmeside kan man se tidligere publikationer i pdf-format. Selvom man fravælger det omdelte medlemsblad, vil det ikke have nogen indflydelse på medlemskontingentet. 9

10 Nyt fra kunstmuseet Siden sidste nr. af kunstforeningens blad udkom, har vi d. 4. juni fejret nedtagelsen af telt og stillads omkring huset og dermed afslutningen af den store udvendige del af renoveringsprojektet. Dagen blev fejret i høj sol med gruppefotografering, taler og lidt godt at spise i museumshaven. Hr. Ove Hornby fra A.P. Møller Fonden deltog og var yderst tilfreds med alles indsats og det foreløbige resultat. Også renoveringen af den gamle pavillon er påbegyndt. Blytækkeren er i fuld gang med at omstøbe blytaget, og snart kan vi gå i gang med selve haven. Det gamle blytag på pavillonen smeltes om til nye plader. Foto: juni 2010 DW. Selvom de fleste håndværkere har holdt et par ugers ferie, er der en del, der har arbejdet hele sommeren. Vi mener fortsat, at tidsplanen vil holde, så vi kan genåbne kunstmuseet som planlagt. 10

11 Datoen er nu fastlagt til fredag d. 26. november, hvor Hendes Majestæt Dronningen har meddelt, at hun vil deltage. Det er en stor glæde og ære for kunstmuseet, at Dronningen på denne måde viser museet sin interesse og kommer til Ribe for 2. gang i år. Hvordan selve dagen kommer til at forløbe, og hvor mange der vil kunne inviteres til selve åbningen vides endnu ikke. Det hele planlægges i tæt samarbejde med Hoffet og Fonden og vil først blive offentliggjort, når alt er faldet på plads. På Quedens Gaard vises fortsat udstillingen Kunstens Ribe. Den kan ses indtil og med d. 24. oktober, hvor vi lukker på Quedens Gaard og påbegynder tilbageflytningen til Sct. Nicolaj Gade. Dagmar Warming museumsdirektør Foto fra 4. juni, hvor nedtagelsen af telt og stillads blev fejret. Foto: Jan Søndergaard. 11

12 Efterårstur til det midtjyske - nærmere bestemt til Herning/Ikastområdet Lørdag den 4. september kl : Afgang Odins Plads, Ribe kl : Ankomst til Herning formiddagskaffe m.m. ved Elia kl : Carl-Henning Petersen/Else Alfelt museet, hvor der under overskriften Mødested Cobra vises Carl-Henning Pedersens malerier side om side med den belgiske kunstner Reinhouds skulpturer. kl : HEART, der sammen med en del af samlingens værker, har udstillingen: INDIAN HIGHWAY, hvor vi får omvisning. Derefter er det tid til lækre sandwich, se og et lille glas vin i Skulpturparken --- i forhåbentlig godt vejr. heart herning museum of contemporary art kl : Afgang fra HEART turen går mod Ikast. kl : Rundvisning af kunstneren Jens Chr, Jensen i Kunstpakhuset, hvor han udstiller sammen med kunstnergruppen RIM- FAXE. 12

13 kl.15.00: Værkstedsbesøg hos Jens Chr. Jensen, Jens Chr. Jensen: Skulptur af træ og metal Efter en kop kaffe/the m.m. går turen mod Ribe hjemkomst kl. ca. 18. Pris for arrangementet: Medlemmer: Ikke-medlemmer: 300 kr. 350 kr Tilmelding til Tove Børsting tlf hurtigst muligt p.gr.a. busbestilling Sidste frist 25. august skynd jer vi kan kun være 50 i bussen. Tove Børsting og Lene Beck 13

14 JUBILÆUMSFOREDRAG Det Antikvariske Selskab i Ribe, Sydvestjyske Museer, Ribe Kunstforening, Ribe Kunstmuseum, Ribe Folkebibliotek og Sydvestjysk Folkeuniversitet tilbyder bl.a. disse gratis jubilæumsforedrag, som er åbne for alle og foregår på Museet Ribes Vikinger: Torsdag d. 7. okt. kl : Monumenter i Ribe Museumsinspektør, ph.d.stip. Ingeborg Bugge, Ribe Kunstmuseum, præsenterer et overblik over Ribes mange statuer og buster med fokus på de afbildede personer, men især en kunstnerisk vurdering af værkerne med inddragelse af deres skjulte bagtanker. Anders Bundgaards monument for Statuen af Hans Tausen er udført af gærfysikeren Emil Christian Hansen, billedhuggeren Johannes Bjerg En bronzeafstøbning af værket er placeret foran Ribe Domkirke i

15 Torsdag d. 11. nov. kl : Kirkerne i Ribe Redaktør, cand.mag. Ebbe Nyborg, som er ekspert i Danmarks kirker, fortæller om nogle af de kirker i Ribe, som forsvandt i Reformationens malstrøm, men især om de to overlevende, om deres bygningshistorie, udsmykning og inventar. Koldnålsradering af Ribe Domkirke, set fra Grydergade. Jens Lund, Medlemsopfordring Redaktionen videregiver hermed en medlemsopfordring: del dine oplevelser med andre! Skriv et indlæg til medlemsbladet (mailadresse og tlf.nr. står bagpå bladet), hvor du fortæller om dine oplevelser hos kunstnere, i gallerier, på museer, på gader og stræder, i landskabet osv. Her i landet eller i udlandet. Det kan være steder eller personer, du lige har besøgt, eller som set på afstand har betydet noget for dig. Dine oplevelser kan jo også være til inspiration for andre og for foreningens bestyrelse. Husk at sende billeder med, hvis det er muligt - med beskrivelse af eventuel kunstner, titel og år. Redaktionen kan desværre ikke garantere optagelse i førstkommende blad. Hvis der er stoftrængsel, vil redaktøren kontakte dig. 15

16 KALKMALERI OG KUNSTNERKOLONI lørdag d. 23. okt. kl. 12 til ca. 17 Ål Kirke i Oksbøl rummer et af dansk kalkmaleris nationalklenodier, en frise med kæmpende ryttere fra Valdemar Sejrs tid, begyndelsen af 1200-tallet. De samme mure viser situationer med tilknytning til Jomfru Maria, Kong David og Sct. Nikolaj (altså ikke sammen!). Kirken har også udsmykning af Chagall og Erik Heide, en af vore væsentligste bidragydere til den religiøse kunst. Alt dette får vi en professionel indføring i. Nymindegab Museum ejer ca. 200 malerier med lokale motiver af kunstnere som Lauritz Tuxen, Johannes Larsen, Ludvig Fink, Carl Trier Aagaard og m.a. fra slutningen af 1800-tallet. Eksperter taler om en overset kunstnerkoloni på nationalt niveau, der her formidles på fremragende vis. Her har vi også sørget for en professionel rundvisning. Pris for arrangementet: Medlemmer: 50 kr. Ikke-medlemmer: 100 kr Sted: Odins Plads kl samkørsel i privatbiler (medbring evt. selv kaffe) Kalkmaleriudsnittet er fra beg. af tallet, anonym kunstner Programmet starter i Ål Kirke kl. 13 og på Nymindegab Museum, Vesterhavsvej 294 (hovedgaden i Nymindegab), kl Tilmelding senest d. 17. okt. til Bent Mortensen, tlf eller Husk ved tilmeldingen at tilbyde/bede om kørelejlighed. 16

17 IKONENS FASCINERENDE SPROG onsdag d. 24. nov. kl i Processionsgangen v. Domkirken Ragna Weidinger, som selv arbejder med ikoner og formidler viden om denne oldgamle, basale religiøse kunstart, fortæller om ikonernes temaer og symbolik, farver og figurer, genstande og gestik m.m.m. Foredraget illustreres med både klassiske ikoner og Ragna Weidingers egne, som også bliver stillet frem til nærmere øjesyn. Treenigheden af Andrej Rubljov, Pris for arrangementet: Medlemmer: gratis Ikke-medlemmer: 50 kr ca Tilmelding senest d. 21. nov. til Bent Mortensen, tlf eller 17

18 Efterår 2010 KUNST I FOLKEUNIVERSITET NORDØSTFRANKRIG - kunst og historie Kursus 4/9 kl på Syddansk Universitet, Esbjerg v/mag.art. Mette Smed og lektor Bent Iversen KUNSTEN I DANMARK ca Historicisme, naturalisme og realisme Kursus over 7 mandage med start 4/10 kl på Esbjerg Hovedbibliotek v/mag.art. Mette Smed INDRETNING en måde at tænke på Forelæsning 5/10 kl på Syddansk Universitet, Esbjerg v/arkitekt Mette Milling MONUMENTER I RIBE Jubilæumsforelæsning 7/10 kl på Museet Ribes Vikinger v/museumsinspektør Ingeborg Bugge DEN EKSPERIMENTERENDE KUNSTSKOLE. Broderskabet Forelæsning 8/10 kl. 17 på Esbjerg Kunstmuseum v/forfatter Lars Morell DANSK KUNST I 1900-TALLET Weekendkursus 30-31/10 på Syddansk Universitet, Esbjerg v/mag.art. Marianne Sørensen IKONER Kursus over 4 tirsdage med start 2/11 kl på Esbjerg Hovedbibliotek 18

19 KUNSTHISTORIE. Nyklassicisme og romantik Weekendkursus 6-7/11 på Syddansk Universitet, Esbjerg v/mag.art. Anne-Sofie Ejersbo Frederiksen KIRKERNE I RIBE Jubilæumsforelæsning 11/11 kl på Museet Ribes Vikinger v/cand.mag. Ebbe Nyborg ESBJERG KUNSTMUSEUMS STORE 100 ÅRS JUBILÆUMSUDSTILLING Udstillingsintroduktion 18/11 kl på Esbjerg Kunstmuseum v/cand.mag. Lisbeth Bonde VENEDIG, BYEN OG KUNSTEN Dobbeltforelæsning 20/11 kl på Syddansk Universitet, Esbjerg v/lektor, mag.art. Mogens Nykjær Folkeuniversitetets kursusprogram med udførlig beskrivelse af ovenstående arrangementer kan fås på biblioteket eller ved henvendelse til Folkeuniversitetet på tlf eller - læs mere på FOLKEUNIVERSITET SYDVESTJYSK - Esbjerg, Ribe og Bramming Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg tlf fax:

20 Til: NÆSTE NUMMER Udkommer i november Deadline for indlæg er 29. oktober Redaktion: Har du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, så kontakt redaktionen på mail: Du kan også ringe til redaktøren: Tove Kjellerup: Tlf Ribe Kunstforening er en selvstændig forening i tæt samarbejde med Ribe Kunstmuseum Afsender: Renovering af Ribe Kunstmuseum: Endnu mangler der meget. Foto Jan Søndergaard RIBE KUNSTFORENING c/o Sct. Laurentiigade Ribe Tlf w w w. r i b e k u n s t f o r e n i n g. d k

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere

August 2011. David Monies: Portræt af Marie Bang, 1833. Årsberetning Udflugter Mit liv bagfra

August 2011. David Monies: Portræt af Marie Bang, 1833. Årsberetning Udflugter Mit liv bagfra August 2011 David Monies: Portræt af Marie Bang, 1833. Årsberetning Udflugter Mit liv bagfra Kalender September 2011: 10. september: Kunsttur til Fyn side 10 25. september kl. 12:30: Kunstudflugt til Esbjerg

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM April 2006

RIBE KUNST MUSEUM April 2006 RIBE KUNST MUSEUM April 2006 Brødremenighedens Bageri Det Gamle Honningkagebageri Christiansfeld RIBE KUNSTFORENING 1 KALENDER April 13. april kl. 14.00-15.00: Tag moster med på museet. Familieomvisning

Læs mere

April 2009. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig kunstturen til Nordjylland

April 2009. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig kunstturen til Nordjylland April 2009 Monica Ritterband, mosaik: Hånden "De sprøde årer holder på fortidens aristokrati" 100 x 80 mm Gå ikke glip af generalforsamlingen, Poul La Cour Museet samt foredragene L. A. Schou og mysteriet

Læs mere

April 2011. Peter Brandes: Pietas. 2010. Generalforsamling: se s. 2 og 9 Forårstur til Viborg: se s. 6 og 7 Brandes-udstilling: se s.

April 2011. Peter Brandes: Pietas. 2010. Generalforsamling: se s. 2 og 9 Forårstur til Viborg: se s. 6 og 7 Brandes-udstilling: se s. April 2011 Peter Brandes: Pietas. 2010 Generalforsamling: se s. 2 og 9 Forårstur til Viborg: se s. 6 og 7 Brandes-udstilling: se s. 4-5 og 10-11 Kalender April 2011: 10. april kl. 14:00: Ribes historie

Læs mere

Januar J. A. Jerichau: Panterjægeren, Gips. H. 230 cm. RKM

Januar J. A. Jerichau: Panterjægeren, Gips. H. 230 cm. RKM Januar 2016 J. A. Jerichau: Panterjægeren, 1845-46. Gips. H. 230 cm. RKM Kalender 2016 Februar Onsdag d.10. februar kl.19 i Processionsgangen Ragna Weidinger: Klostre og ikoner i Rumænien Side 7 Marts

Læs mere

November 2012. Carlo Haahr Berntsen: Komposition, 1968 (udsnit). Tilhører Ribe Kunstmuseum.

November 2012. Carlo Haahr Berntsen: Komposition, 1968 (udsnit). Tilhører Ribe Kunstmuseum. November 2012 Carlo Haahr Berntsen: Komposition, 1968 (udsnit). Tilhører Ribe Kunstmuseum. I november går turen til Axel Hou-udstillingen i Vejen Carlo H. Berntsen udstiller på Ribe Jernindustri i december,

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Januar 2013 Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Kalender 2013 Januar Onsdag d.30. jan. kl. 19 på Ribe Kunstmuseum Foredrag: Malerne på Skagen v/ Jan Gorm Madsen Side 8 Februar

Læs mere

Hør Runa Kähler fortælle om Kähler-værkstedets historie 1839-1969 samt kommentere HAK-værker, som tilhørerne medbringer

Hør Runa Kähler fortælle om Kähler-værkstedets historie 1839-1969 samt kommentere HAK-værker, som tilhørerne medbringer Februar 2010 Keramisk lerfad med begittedekoration, udført i Herman H. C. Kählers tid: 1917-1940 Hør Runa Kähler fortælle om Kähler-værkstedets historie 1839-1969 samt kommentere HAK-værker, som tilhørerne

Læs mere

Marts 2013. Susette Holten: Portræt af Elise Konstantin-Hansen, 1897. Privateje. Russiske ikoner Generalforsamling Tur til Malt og Vejen

Marts 2013. Susette Holten: Portræt af Elise Konstantin-Hansen, 1897. Privateje. Russiske ikoner Generalforsamling Tur til Malt og Vejen Marts 2013 Susette Holten: Portræt af Elise Konstantin-Hansen, 1897. Privateje Russiske ikoner Generalforsamling Tur til Malt og Vejen Kalender 2013 April Torsdag d. 4. april kl. 19 i Processionsgangen

Læs mere

Otto Evens gipsskulptur En billedhuggerinde kældermagasinet på Ribe Kunstmuseum

Otto Evens gipsskulptur En billedhuggerinde kældermagasinet på Ribe Kunstmuseum Februar 2009 Otto Evens gipsskulptur En billedhuggerinde kældermagasinet på Ribe Kunstmuseum Gå ikke glip af kunstturene til Fanø i foråret og til Nordjylland i efteråret Gør en god handel på Ribe Kunstmuseum

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Beretning Ribe Kunstforening Ribe

Beretning Ribe Kunstforening Ribe Ribe Kunstforening 6760 Ribe www.ribekunstforening.dk kontakt@ribekunstforening.dk Beretning 2008 Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning for perioden fra sidste generalforsamling i maj 2007 og til maj

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Batterierne modtager du direkte til din bopæl inden for få dage. Du og din familie ønskes en rigtig god sommer. Venlig hilsen Karl Erik Jensen formand

Batterierne modtager du direkte til din bopæl inden for få dage. Du og din familie ønskes en rigtig god sommer. Venlig hilsen Karl Erik Jensen formand Kære medlem Billedet på forsiden viser Vesterhavet på en lun og dejlig dag i pinsen. Vi regner også med godt vejr, når vi inviterer på sensommerudflugt lørdag den 31. august. Turen går op langs vestkysten.

Læs mere

November 2010. PBS - Nyt om fremtidig kontingentbetaling Foredrag om Ikonens fascinerende sprog

November 2010. PBS - Nyt om fremtidig kontingentbetaling Foredrag om Ikonens fascinerende sprog November 2010 Bronceskulpturen af Reinhoud fremviser lidt hånligt et maleri af CHP PBS - Nyt om fremtidig kontingentbetaling Foredrag om Ikonens fascinerende sprog Kalender November 2010 24. november kl.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

August 2013. J.Th. Lundbye: Den opgående sol over havet. 1838. Ribe Kunstmuseum. Lundbye Föhr Tyrrestrup

August 2013. J.Th. Lundbye: Den opgående sol over havet. 1838. Ribe Kunstmuseum. Lundbye Föhr Tyrrestrup August 2013. J.Th. Lundbye: Den opgående sol over havet. 1838. Ribe Kunstmuseum Lundbye Föhr Tyrrestrup Kalender 2013 September Fredag d. 13. sept. kl. 17 på kunstmuseet Åbning af Længsel. Lundbye og Kierkegaard

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i sommeren/efteråret 2016 en fritidsundervisning, hvor begreber som design, illustration, tegneserier og animation nu bliver

Læs mere

Efterårsturen går til Rendsburg Husk PAS Kom til DANE-udstilling på Museet Ribes Vikinger Foredrag om dansk kunst og om Sven Havsteen-Mikkelsen

Efterårsturen går til Rendsburg Husk PAS Kom til DANE-udstilling på Museet Ribes Vikinger Foredrag om dansk kunst og om Sven Havsteen-Mikkelsen August 2012 Nord Art 2012, Skulpturparken i Rendsburg Efterårsturen går til Rendsburg Husk PAS Kom til DANE-udstilling på Museet Ribes Vikinger Foredrag om dansk kunst og om Sven Havsteen-Mikkelsen Kalender

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016 Nyhedsbrev 3 April 2016 Foråret er på vej, og Os, med god tid i hverdagen er i fuld gang. Vi har afholdt 2 temaeftermiddage, hvor det sidste var om regler indenfor frivillighed, kurser og uddannelse. Der

Læs mere

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Indhold: 2014: - Besøg fra Ely i dagene 13.-16. juni - Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august - Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 1 5/09-1 4/1 0 201 2

NÆSTVED UDSTILLING 1 5/09-1 4/1 0 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/201 2 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 201 2 1 5/09-1 4/1 0 201 2 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Gavekort. November 2009. Dine medlemsfordele. Medlemsnavn Medlemsadresse Postnr. By 01.01.2010 31.12.2010

Gavekort. November 2009. Dine medlemsfordele. Medlemsnavn Medlemsadresse Postnr. By 01.01.2010 31.12.2010 November 2009 Dine medlemsfordele Du får fri entré til Ribe Kunstmuseum Når Ribe Kunstforening arrangerer ture, udflugter, foredrag og lignende, deltager du til nedsat pris og i nogle tilfælde gratis Du

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009 Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk kontakttlf. 7542 3546 Ribe, marts 2009 NYHEDSBREV 1/2009 Årsmødet: 35 medlemmer

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Nyt fra børnehaveklassen, l. & 2. klasse.

Nyt fra børnehaveklassen, l. & 2. klasse. Til forældre og andre venner. Endnu en periode med en glad og arbejdsom atmosfære er forløbet siden sidste nyhedsbrev. Og nu er det næsten blevet sommer! Eleverne nyder de udendørs aktiviteter, og humøret

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

34. årgang Nr. 33 24. august 2014

34. årgang Nr. 33 24. august 2014 34. årgang Nr. 33 24. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Uddrag af Paul Klee s: "Kamel in rhythm. Baumlandschaft", 1920, forskellige materialer, 48 x 42 cm. Foto: Kunstsammlung NRW K20

Uddrag af Paul Klee s: Kamel in rhythm. Baumlandschaft, 1920, forskellige materialer, 48 x 42 cm. Foto: Kunstsammlung NRW K20 August 2009 Uddrag af Paul Klee s: "Kamel in rhythm. Baumlandschaft", 1920, forskellige materialer, 48 x 42 cm. Foto: Kunstsammlung NRW K20 Efteråret byder på Agnes Slott-Møller i Vejen, efterårstur til

Læs mere

Ribe Kunstforening Generalforsamling

Ribe Kunstforening Generalforsamling Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 25. maj 2014 kl. 15 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 24 Nr.9/2015. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Næste møde Torsdag den 3.december 2015 kl. 14.00 Månedens emne: Julefesten NB. Hvis du kommer efter

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2009 Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf.: 75 43 13 72 Fanø: 75 16 61 65 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2007 Rindbynitten Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf. 7543 1372 Fanø 7516 6165 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer 1. Skulpturen som medie Kunst kan være mange forskellige ting både noget du møder i skolen, hjemme hos dig selv måske, ude i byen eller på et museum. Kender I nogle former for kunst? Kunst kan for eksempel

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin OZ6HR nyt, Juli 2014 1 Nr. 3, Juli 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin 2 OZ6HR nyt, Juli

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

Tag med på kunsttur til Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling samt Statens Museum for Kunst Forårsturen går til Augustenborg

Tag med på kunsttur til Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling samt Statens Museum for Kunst Forårsturen går til Augustenborg Januar 2012 Helene Scherfbeck: Selvportræt. 1912 Tag med på kunsttur til Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling samt Statens Museum for Kunst Forårsturen går til Augustenborg Kalender 2012 Februar 11.

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

RIBE KUNST FORENING. August 2006. Udsnit af Esbjerg-evangeliet på Esbjerg CVU-Vests rotunde

RIBE KUNST FORENING. August 2006. Udsnit af Esbjerg-evangeliet på Esbjerg CVU-Vests rotunde RIBE KUNST FORENING August 2006 Udsnit af Esbjerg-evangeliet på Esbjerg CVU-Vests rotunde KALENDER September 21. september Orienteringsmøde om renoveringen af Ribe Kunstmuseum Side 6 30. september Tur

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 44+45 2010

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 44+45 2010 Nyt fra 0. årgang Siden sidste nyhedsbrev har vi haft rigtig travlt med meget hemmelige ting. Vi kan dog afsløre så meget, at børnene har været meget nysgerrige, interesserede og kreative i processen!

Læs mere

KURSUSPROGRAM. Ribe Enestående kulturoplevelser

KURSUSPROGRAM. Ribe Enestående kulturoplevelser KURSUSPROGRAM Ribe Enestående kulturoplevelser Ribe - Enestående kulturoplevelser Søndag d. 5. oktober til torsdag d. 9. oktober 2014 Ribe Domkirke Ribe er ikke alene Danmarks ældste by, mere end 1300

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Beretning Varde Kunstforening 23. september 2015

Beretning Varde Kunstforening 23. september 2015 Beretning Varde Kunstforening 23. september 2015 Knud Sørensen siger i en ny digtsamling Mere endnu Uden for døren venter der et efterår og gennem den matterede rude kan jeg ane de nye farver som en kort

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen INFO 1/2016 Fredensborg Ny Kunstforening Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen Børneworkshop på biblioteket

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2016

Nyhedsbrev uge 14 2016 Nyhedsbrev uge 14 2016 Side 1 God weekend Side 7 Filur Side 2 Nyt fra Allan Side 8-11 Børnehaven Side 3 Generalforsamling Side 12-13 Vuggestue Side 4-5 Generalforsamling, Side 14 Kalender, rengøring &

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

RIBE KUNST FORENING 2006

RIBE KUNST FORENING 2006 RIBE KUNST FORENING 2006 November Jørgen Steinicke Art-Money KALENDER November HUSK: 16. november Foredrag om russiske ikoner Tidligere omtalt i august-bladet 26. november Besøg hos Jørgen Steinicke, Holsted

Læs mere

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej.

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00 Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Kisser( Karen Stær)Birte Melohn. Poul Erik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013 Læs inde i bladet: SØRUP HAVNS BÅDELAV I TV SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER RENOVERING AF YDERMOLEN SÆTTES IGANG 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2015

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2015 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Erik Mollerup, Court Møller og

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Humor og Livsglæde 30.10.16 05.11.16 ASKOV HØJSKOLE

Humor og Livsglæde 30.10.16 05.11.16 ASKOV HØJSKOLE Humor og Livsglæde 30.10.16 05.11.16 ASKOV HØJSKOLE Velkommen til en uge, hvor man møder mange spændende mennesker. Smilet, humoren og livsglæden er gennemgående tema. Bjarne Nielsen Brovst, forfatter,

Læs mere