Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003"

Transkript

1 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: Fax: Fra: Vedrørende: SCKK Opsamling på 2. netværksmøde Dato: 1. oktober 2003 Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Intro: Hvordan fanger man MUS? Mus spiser meget forskelligt nogle kan lide pølse, andre rosiner og nogle tredje ost Så man skal sætte mange fælder op Lige som medarbejdere har forskelligt de kan lide, og derfor er det nok svært at ramme alle med den samme MUS. Siden sidst Hvad er det, der har rørt sig i jer, i forbindelse med jeres hjemmearbejde? Erhvervsakademiet Nordsjælland (Hillerød Handelsskole) Vi har været optaget af en flytning, der påvirker arbejdsklimaet hos medarbejdere og studerende. De, som ikke er der, er misundelige. De fysiske rammer har en stor betydning. Statens museum for kunst Undersøgelse af tidligere MUS. Hvor forskelligt indholdet og udbyttet af MUS er, afhængig af hvem der indgår i samtalen.. Derfor er koncepter ligegyldige. Sø- og Handelsretten Talt om MUS i grupper. Skemaerne er ikke det afgørende i MUS., man bliver bombarderet med materiale, så man må tage det oppefra og ned. Holdningen til MUS varierer. Der er alt fra nogle som bakker op til andre som er meget i mod. Der er flest som syntes det er en god ide, men der er nogle chefer som er lidt mere nølende

2 AF Vejle-regionen De har brugt det samme inspirationsskema i 5-6 år, og der er ved at være behov for et nyt skema. De får tilbagemeldinger på at samtalen skal være mere relevant og nærværende Beredskabsstyrelsen Fyn De står over for meget stor omstrukturering, hvorfor folk interesserer ikke kredser så meget om MUS. Hvorfor de har mere brug for MAS end MUS samtaler. MUS er hyggeligt rart, det er en god mulighed. Men der trænger til at blive pustet liv i den. Kriminalforsorgen i Frihed De har løbende orienteret på personalemøderne, hvor de oplevede frustration fra kollegaerne, som snart gerne vil have at der sker noget. Men samtidig vil de også gerne medinddrages. Hvorfor de ønsker hjælp til at komme i gang med noget konkret. Holdningen er positiv afventende. AMU Syd De er nyligt fusioneret. De arbejder med ny løn. De arbejder med MUS, og vil gerne have KU til at hænge sammen med det hele så det er nogle store projekter som de har gang i. Vigtigt for dem er at få medarbejderne med på alle måder. Der er meget for medarbejderne følge med i, men de vil lave et seminar hvor de får bredt tingene ud til medarbejderne. Ålborg Handelsskole Man skal ud og fyre medarbejdere og det betyder meget. En leder som ikke har holdt samtaler længe, skal holde mus nu i forhold til de medarbejdere som er truet. Hvorfor man mere snakker om afvikling. Præsentation af de to institutioners erfaringer Ålborg Handelsskole Hvordan de har arbejdet med organisationsanalyse omkring MUS Udgangspunktet har været et spørgeskema 10 skarpe om MUS som de har udleveret til nogle af lederne kombineret med interview af nogle af de samme ledere. Lederne synes mest positive ift. MUS. Men fornemmelsen er, at ledernes billede af MUS ikke helt deles af medarbejderne. I princippet er lederne tilfredse med at holde MUS det går fra frivillighed over til tvang. Da MUS blev indført lavede man et meget stort og kompliceret skema det bliver brugt på mange måder i samtalen, fra struktureret til mere løst. Ved introduktionen blev der ikke lavet nogen form for uddannelse af lederne. De nyeste ledere har brugt skemaet meget systematisk. Men også nogle af de ældre ledere bruger skemaet. Det

3 er især de ledere som står svagt i forhold til deres medarbejdere, idet skemaet benyttes til at styre samtalen. Lederne oplever selv at samtalerne med medarbejderne er gode, men det er et mere nuanceret billede, som viser sig når man taler med medarbejderne. Dette vil Ålborg Handelsskole nu gå mere i dybden med nu. Man får afholdt samtalerne, men problemet er i højere grad at få skrevet tingene ned og få gennemført aktiviteterne. Dette bliver også understøttet af en undersøgelse af deres personalepolitik, som de er i færd med at gennemføre. Kan ledere ledes? Hvor ligger beføjelserne henne på en Handelsskole? Der er en flad struktur. Beføjelserne ligger ikke hos de som afholder MUS, men på laget ovenover samt hos teamene, der også har store beføjelser. Desuden har ministeriet store beføjelser. Kan lærere ledes? Er det i stedet teamene som skal holde MUS? Hvad er det for udviklingsaktiviteter der er behov for hos underviserne? Lærere er generelt meget autonome, hvilket bl.a. viser sig ved, at mange selv tager ansvar for deres udvikling. Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) KIF er en lille institution med 14 ansatte. De er ikke rigtig kommet i gang med MUS, der startede i 2001, men det er ikke alle medarbejdere som har været igennem MUS endnu. De har prøvet at lave en undersøgelse, og de sporer en positiv afventende holdning i forhold til mus. Deres helt store opgave i arbejdsgruppen er hvordan de får integreret MUS i institutionen så det bliver oplevet som nærværende for medarbejderne. Med en kobling mellem MUS og kompetenceudvikling samt som en naturlig del af hverdagen. Vigtig med højt informationsniveau for at opnå forankring og opbakning hos medarbejderne. Det skal ikke ses som et ledelses-, men et medarbejderprojekt. MUS er et fast punkt på personalemøder. En vanskelig balance mellem af få medarbejderne informeret og så ikke stopfodre. Få mere viden om hvordan de mestrer kommunikationen til de øvrige medarbejdere i institutionen? hvordan kommer vi videre derfra, det er det som de gerne vil have i dag! Hvordan får vi de øvrige medarbejdere til at være medspillere? MUS skal ses i sammenhæng med den øvrige udvikling i huset omstrukturering af værdigrundlag.

4 Feedback til de to institutioner efter vandfaldsmodellen Gruppe 1: Kriminalforsorgen i Frihed Tema 1: Hvad er udfordringerne ved forandringsledelse? Konklusioner på runden: KIF: Vi hører meget der er bekendt. Desuden hører de ledelsens evne til klare mål og til at kunne visualisere dem. Og det er jo det der er svært. Hvordan får man skabt et læringsmiljø. Dejligt at høre at ledere kan gøre det. Lidt nysgerrig på om de kan få nogle af de skemaer som kan gøre det let at introducere MUS. De har ikke brugt nok tid på at formulere, hvad det er der skal siges til kollegaerne. Måske er de hoppet for hurtig over i strategi for at kunne søge penge fra Kompetencefonden. Og det har måske gjort at de er hoppet lidt for hurtig over hvad deres egne mål er. Deres målsætning er fastlagt i forhold til direktoratet, om hvilke grupper der skal sættes ind i forhold til. Der hvor de er sprunget over, er værdigrundlagsdebatten. Som de så er midt i, og skal hæftes på og det er der de er nu. Opsamling på tema: Målene skal være klare og visualiserede for alle og medarbejderne skal kunne finde sig selv i målene Processen skal være klar. I arbejdet med indførelse af nye aktiviteter, sker der en procesforskydning dvs. at arbejdsgruppen længere fremme i processen end resten af medarbejdergruppen. Man skal sikre at processen er nærværende for alle medarbejdere, da man typisk er mest interesseret i de processer, som man selv er involveret i. Gruppens opgave er at føre de øvrige medarbejdere igennem den proces, som de selv har været igennem. Tema 2 hvad er motivationen/osten for de interessenter, som de har? Konklusioner på runden: KIF: Bange for at skabe for store forventninger i medarbejdergruppen om KU. Hvor ændringen af arbejdsopgaver vil være meget svær, da de er en lille organisation, hvor der ikke er så store ændringsmuligheder. Men i det daglige kan arbejde de blive bedre til at skabe et læringsmiljø. Og de skal skabe nogle klare mål, som også relaterer sig til hvad der kommer oven fra. Det kan være vanskeligt at holde fast i motivationen, da de bliver løbet over ende andet sted fra.

5 Det nye er at de i højere grad prøver, at strukturere hvad det er de kommer igennem. MUS ligger som en dialog, der ligger som opsamling på alle de øvrige ting, som bliver sat i værk. Det vigtige er at få MUS ned på dialog plan. Generelle konklusioner: Medarbejdernes motivation er forskellig MUS skal medvirke til at skabe større jobtilfredshed og sikkerhed for, at man gør det rigtige og det relevante Kompetenceudvikling skal bredes ud til at være andet end kurser Tema 3 Hvordan kan vi få inddraget medarbejderne? Gruppe 3: Man skal sikre at dem som skal informere også er gearet til det og motiveret til det. Man må ikke forestille noget som en demokratisk proces, hvis det ikke er det. Det er vigtigt at ledelsen kommunikerer ud at det her menes alvorligt, ved at følge op med ressourcer. Gruppe 2: Godt at informere på en halv dag. Passe på ikke at oversælge og få skruet forventningerne op. MUS skal sælges som noget, der ikke gør ondt, og som noget der bliver fulgt op og der sker noget. Konklusioner på runden KIF: Har fået noget med hjem. Konklusion er at stoppe med månedlig information, i stedet nogle hele stop og dage. Forsøge at gå ind i dialoger med medarbejderne. Informationsniveauet havde været for højt. Når det er så lille en institution kan det måske opleves som en hæmsko, at man taler med hinanden hver dag. Vigtig at melde ud i huset, hvilke af projekterne der har topprioritet. Der har været ønske om mere konkret medarbejderinddragelse og gøre tingene mere konkrete så mange af forslagene passer. Problem at der er et ønske om et højt informationsniveau, da det er en meget engageret medarbejdergruppe Opsamling tema 3: Den som holder samtalen skal også være den der har kompetencen og beslutningskraften. Involvering. Være målrettet og igangsæt ikke flere projekter end man kan gennemføre Alle i organisationen skal have ejerskab.

6 Skelne mellem information og kommunikation og dialog måske handler det i højere grad om at gå i dialog med de øvrige medarbejdere. Problem med for megen løbende information, i stedet gå i dialog på det rigtige tidspunkt hvor man kan tage en halv dag eller hel dag ud MUS skal ikke op på en piedestal. MUS kræver tillid og det kræver tilvænning som forløber over tid, så der bliver skabt en gensidig tillid. MUS ikke som brandslukning, men noget der følges op. MUS hvor medarbejderne bliver inddraget, hvor de får muligheder for at sige hvad de forventer sig af samtalen. Og sørge for opfølgning Gruppe 2 (Aalborg Handelsskole) Tema 1: Hvilke beføjelser har man som leder til at holde MUS - Hvis man ikke har beføjelser over midlerne til efteruddannelse (kompetenceudvikling), hvordan indfrier man så ønsker? Giver det så mening at holde MUS? Man kan kun tale om det, der kan laves aftale om. Man kan tale om alt og så lave indtilling til centralt udvalg man kan have faste systemer til tilbagemelding. Mange ting bliver man alligevel nødt til at koordinere ift. ressourceanvendelse og ift. andre personer. Man bør holde MUS indenfor et overskueligt tidsrum. Man kan kombinere MUS med GRUS (GruppeUdviklingsSamtaler) - det kan gøre det lettere at koordinere. I forhold til planer skal der være plads til medarbejdernes forskelligheder. Spørgsmålet er altså, om man kun skal tale om det, der kan laves aftaler om (på stedet).??? Aalborg Handelsskole: MUS er 1 møde måske skal det dels op i flere, så der på 1. møde laves en ønskeliste. Herefter koordineres der ift. øvrige ønsker, og så laves der en aftale på et andet møde. Det giver også større mulighed for at koble med det strategiske. Tema 2: Hvad gør man ift. dem, der ikke deltager (eller ikke ønsker at deltage i MUS)? Mange ledere er bange for at holde MUS og mange medarbejdere. Lederne skal klædes på til at holde MUS værktøjskasse ift. MUS. Det gælder om at motivere medarbejdere og ledere der skal ikke laves lange skemaer det kan meget let virke fremmedgørende. Lederen skal gå foran i holdninger og handlinger når det gælder MUS også ift. selv at holde MUS (LUS) med deres leder. Ledere bør ikke holde samtaler, før de har været på en form for kursus. Når der skal motiveres gælder det om at finde et fælles formål for ledere og medarbejder samtalen skal give mining for begge, og der skal laves spilleregler. Ledere og medarbejdere skal inddrages i processen omkring MUS.

7 Tag frygten ud af MUS saml og fortæl de gode historier om MUS. Lederne skal f.. være forberedte medarbejderne må ikke opfatte det som om, at lederen synes MUS er ligegyldige. MUS skal handle om det som er relevant (for begge?). Aalborg Handelsskole Lederne skal trænes i MUS. Der skal skabes tryghed internt i ledergrupppen, så de kan støtte hinanden. Ledergruppen skal være tryg nok til fx at lave rollespil. Lederne skal kunne sælge MUS. Tema 3: GRUS (GruppeUdviklingsSamtaler) GRUS vil kunne bløde op på problemerne omkring lederens beføjelser. Noget aftales i gruppen, og noget aftales i den individuelle MUS GRUS erstatter ikke MUS, men GRUS kan bruges til at finde ud af hvad der passer hvor, og hvad der skal fokuseres på. GRUS kan være en støtte til lederen (især den svage) ift. hvad, der skal tages fat på i MUS. GRUS kan bruges til at løse fælles problemstillinger, men det kræver spilleregler. Lederne skal klædes på til at holde GRUS. Gruppen/teamet skal være klar til tage det ansvar det kræver, at holde GRUS. Kan en leder holde GRUS, hvis lederen ikke kan holde MUS? Hvem skal styre en GRUS? Skal det bære gruppens leder, der leder gruppesamtalen? Behøver det at være det? GRUS kan bruges til at afklare, hvad der skal klares kollektivt, og hvad der er tilbage til MUS. Det der tales om i GRUS skal give mening og have relvans (være vedrørende) for alle i gruppen. Uoverensstemmelser hører ikke hjemme i GRUS. Måske kan et par ledere i institutionen trænes i at lede GRUS de kan så lede andres afdelingers GRUS(?) Aalborg Handelsskole Det er vigtigt, at der er spilleregler for GRUS. Det skal være relevant for alle, der deltager. Der skal udvælges temaer, der tales om fx årlige temaer. Opsamling på formiddagen: Ålborg Handelsskole - Lederne skal have tryghed og uddannelse AMU Syd - Den brede kommunikation til alle medarbejder i institutionen er vigtig MUS skal være relevant for både medarbejder og leder, det skal være muligt at se en udvikling. KIF - De har haft et for højt informationsniveau i forhold til den øvrige organisation. Desuden vil de gerne bruge tilbuddet om konsulentbistand. Det er vigtigt med dialog og ikke blot information

8 Beredskabscenter Fyn - Rettidig omhu fokus på prioritering mellem de forskellige projekter, som de har gang i. Udvikle en MAS (medarbejderafviklingssamtale). Deres mission, vision og værdigrundlag skal forsat udvikles. De øvrige aktiviteter i institution skal på plads før de arbejder vider med MUS. Sø og Handelsretten - Sætte fokus på hvad motivationen for MUS er? Kunne gøre det valgfrit hvem der skal være den der holder samtalen. Finde dem der er gode til at holde samtalen! Samtalen skal være nærværende for alle! AF-Vejle - Motivationen og glæden tilbage i MUS. Problemet er at man ikke har været god nok til opfølgning, så det skal de hjem og arbejde med. De vil gerne have SCKK til at hjælpe med uddannelse af lederne. Flådestationen - Bruge MUS til at få værdigrundlaget ud til medarbejderne. Statens Kuseum for Kunst - Kan vi overhovedet afholde GRUS? Har vi kompetencerne til det Hvordan klæder man folk på til det. Folk skal inddrages i processen, så de kan se på formålet. Hillerød Handelsskole - Forberede det nye system grundigt. Det er væsentligt at få solgt ideen ellers bliver det ikke til noget! Strategisk og systematisk kompetenceudvikling En hurtig teaser til systematisk og strategisk kompetenceudvikling - Se de omdelte overheads eller på hjemmesiden. Kompetencebarometret Se Hjemmeogaver Kompetencebarometeret + Projektbeskrivelse

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Ledelse under forandringsprocesser Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Indhold Ledelse under forandringsprocesser... 01 Indledning... 03 Formål... 03 Metode...

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere