Høring af udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Lokal fleksibilitet inden for planloven, detailhandel og fællesantenneanlæg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Lokal fleksibilitet inden for planloven, detailhandel og fællesantenneanlæg)"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget L 128 Bilag 6 Offentligt Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø - også sendt pr. post. Hellerup, den 5. november 2010 JW/lb Høring af udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Lokal fleksibilitet inden for planloven, detailhandel og fællesantenneanlæg) De Samvirkende Købmænd har med stor forundring og beklagelse modtaget ovennævnte forslag i høring. Der er sikkert gode grunde til en revision af fællesantenneanlægs-reglerne, det skal vi bestemt ikke kloge os på, men for så vidt angår den påtænkte liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser må forslaget, meget diplomatisk udtrykt, karakteriseres som utidigt og uigennemtænkt, uforsvarligt og uden realitetssans samt ikke mindst som direkte i modstrid med intentionerne bag loven og den seneste lovrevision gennemført så sent som i Det er utidigt, at regeringen allerede nu igen vil liberalisere detailhandelsbestemmelser, som tusindvis af forretningsdrivende har lagt til grund for deres investeringer i virksomheden i tillid til, at denne lovgivning vedtaget af et stort og bredt folketingsflertal i det mindste ville bestå uændret i en normal afskrivningsperiode for større butiksinvesteringer. Det er uigennemtænkt og grænsende til løftebrud og forligsbrud! at man få måneder efter igangsættelsen af lukkelovens liberalisering kommer med nye, altafgørende forandringer (til det værre) af de mindre butikkers rammebetingelser. Hvad bliver det næste? Det er helt og aldeles uforsvarligt, at forslaget fremsættes uden forudgående drøftelser med det Detailhandelsudvalg (eller organisationerne repræsenteret i dette udvalg), som forberedte den seneste lovrevision ud fra, hvad der var politisk, økonomisk og strukturelt forsvarligt, hvis man skal fastholde en fintmasket butiksstruktur. Specielt når flere af de påtænkte ændringer er i direkte modstrid med udvalgets anbefalinger. Forslaget bærer i øvrigt præg af en overraskende optimisme, som hverken udviklingen i dansk økonomi eller i den eksisterende detailhandel giver grobund for. Detailhandelsomsætningen skriger ikke på flere butikker tværtimod! For udkants- Danmark er problemet ikke, hvor der kan tillades nye store udvalgsvarebutikker eller de samvirkende købmænd Postboks 122 Svanemøllevej 41 DK-2900 Hellerup Tlf. (+45) Fax (+45) CVR nr Danske Bank

2 nye store dagligvarebutikker problemet er at bevare de sidste udvalgsvarebutikker i de mindre provinsbyer og den sidste dagligvarebutik i landsbyerne. DSK s positive holdninger til Planlovens detailhandelsbestemmelser er velkendte og vor kritiske indstillinger til de påtænkte forandringer kommer formentlig heller ikke som en overraskelse. Men enhver ansvarlig lovgiver bør have lovændringers konsekvenser for øje, og her burde i hvert fald uafhængige detailhandelseksperters vurderinger gøre indtryk senest udtrykt af adm. direktør Henning Bahr, Retail Institute Scandinavia, på det første møde i det af økonomi- og erhvervsministeren nedsatte Detailhandelsforum mandag den 1. november 2010, hvor Henning Bahr - om udviklingen i antallet af dagligvarebutikker de kommende år sagde, at der ikke vil komme nogen voldsom butiksafgang (forudsat at den nuværende planlov fastholdes ), og - om udviklingen mellem land og by sagde, at etablering af store butiksenheder skaber oplandseffekt. Det er tankevækkende konklusioner, når formålet med regeringens forslag angiveligt skulle være at understøtte de mindre dagligvarebutikker i landsbyerne og fastholde lidt butiksliv i form af også enkelte udvalgsvarebutikker i de mindre provinsbyer. Også på den baggrund vil DSK her indledningsvis i høringssvaret henvise til den fælles erklæring fra et massivt flertal i Detailhandelsforum, som er fremsendt til miljøministeren fredag den 5. november DSK kan fuldt og helt tilslutte sig opfordringen i denne henvendelse. Ændringer af planlovens detailhandelsbestemmelser bør naturligvis ske efter et grundigt forarbejde (og med brede politiske flertal), da disse bestemmelser er altafgørende for detailhandelsudviklingen, og fordi uigennemtænkte ændringers konsekvenser i form af butikslukninger ikke kan genoprettes. Derfor bør regeringen her og nu helst opgive/alternativt udsætte sit på kun ni år tredje angreb på en ellers yderst fornuftig lovgivning. Til de enkelte elementer i regeringens forslag skal bemærkes: Undtagelsesbestemmelserne, 1 a og 1 c: DSK er principielt meget betænkelig ved den form for undtagelsesbestemmelser, som kan skævvride konkurrencen mellem detailhandelen i forskellige kommuner altså den såkaldte differentieret planlægning, som jo grundlæggende bygger på en forskelsbehandling af kommuner, der mere eller mindre tilfældigt og med både fordele og ulemper betragtes som en del af udkants-danmark. I øvrigt henvises til de konkrete kommentarer til bemærkningerne til lovforslaget. Ministerbeføjelsen, 5 m, stk. 6: Med henvisning til den såkaldte Bilka-sag (det ulovlige byggeri af lavprisvarehuset i Horsens) skal DSK stærkt advare mod denne reetablering af skønsmæssige vurderinger, der kan sammenlignes med den gamle planlovs tale om særlige planlægningsmæssige begrundelser beføjelser, som vil blive et helvede for enhver miljø- 2

3 minister, der vil blive bestormet af kommuner og projektmagere med både gode og ikke mindst dårlige begrundelser for at opnå en særtilladelse. Bestemmelsen vil formentlig gå over i historien som en lex-billund og netop factory outlet-projektet ved Legoland og Lalandia er et skrækindjagende eksempel på, at en sådan ministerbeføjelse er principielt meget betænkelig, og at en tilladelse til den slags projekter ved turistattraktioner kan få stor skadelig virkning for udvalgsvarehandelen i vore købstæder, her Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Vejle, Kolding og Esbjerg. Optimisme-beføjelsen 5 q, stk. 3: Denne udvidelse af etablerings-mulighederne er nok det mindst skadelige af hovedelementerne i liberaliseringsforslaget. Der kommer jo ingen af disse nyetableringer af store udvalgsvarebutikker i de mindre provinsbyer, fordi muligheden er til stede, medmindre detailhandelen ser en god forretning i at etablere sig i de pågældende byer. Men man skal gøre sig helt klart, hvad konsekvensen vil være af en tilladelse til etablering af f.eks. en Elgigant i Ringkøbing. Det kan godt være, at Ringkøbing dermed får lidt handel hjem fra Elgiganterne i Holstebro og Herning. Til gengæld er der en stor risiko for, at eksisterende detailhandlere i Ringkøbing og f.eks. Skjern, der sælger hårde hvidevarer, radio, tv og andet IT-udstyr, vil lukke med en øget detailhandelskoncentration til følge. Til Almindelige bemærkninger skal bemærkes: Det hedder i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at Planlovens detailhandelsbestemmelser ofte opleves som en barriere for lokal udvikling i yderområderne. Efter DSK s opfattelse er virkelighedens verden, at disse bestemmelser i langt overvejende grad er en forudsætning for lokal udvikling i yderområderne, f.eks. mulighederne for at bevare dagligvarebutikker i de små byer, jf. også detailhandelseksperternes udtalelser herom. Angiveligt skulle baggrunden for regeringens forslag være den interview-runde, som By- og Landskabsstyrelsen gennemførte med 16 kommuner i efteråret Og ja, ca. halvdelen af disse kommuner fortæller, at de gerne vil give tilladelse til byggeri af f.eks. større dagligvarebutikker ved indfaldsvejene til kommunens største by, hvad Planlovens detailhandelsbestemmelser forhindrer, for (som den daværende miljøminister, Connie Hedegaard, meget præcis udtrykte det i sin pressemeddelelse, da loven senest blev revideret): Det bliver til fordel for borgerne, der undgår, at butikkerne flytter uden for byerne, så man skal have bil for at kunne købe ind. Men det bliver også en fordel for de erhvervsdrivende, som får klarere regler Butikkerne skal først og fremmest ligge i bymidterne og i bydelscentre i de større byer. Herudover kan der dannes små lokalcentre i byerne tæt på, hvor folk bor. Uden for byerne og i erhvervsområderne kan der alene placeres butikker, som sælger særlig pladskrævende varer som biler, lystbåde, tømmer og byggematerialer 3

4 Når der er fastsat en grænse på indbyggere for byer, hvor der kan placeres store udvalgsvarebutikker, er det ikke for at genere de små byer, men tværtimod for at undgå, at de store butikker fører til butiksdød i de mindre byer. Regeringen skylder en nærmere forklaring på, hvad der kun tre år senere får den til totalt at ændre kurs på dette område. Der er i hvert fald ikke belæg for denne kursændring, hvis man nærmere studerer referatet af den omtalte interview-runde (notatet Differentieret planlægning udarbejdet af By- og Landskabsstyrelsen). Tværtimod! Halvdelen af de 16 kommuner har ikke væsentlige problemer med eksisterende lovgivning, måske bortset fra, at de betragter den som kompliceret og svær at kommunikere. Formålet synes der at være enighed om. Men hvad så med den anden halvdel? Ja, her er det særdeles interessant at konstatere, når man nærmere studerer de enkelte interviews, at problemerne med Planlovens detailhandelsbestemmelser er den begrænsning, som disse bestemmelser lægger på detailhandelsudviklingen lige uden for de pågældende kommuners største by, typisk ved indfaldsvejene til den store købstad, som i forvejen har stor oplandseffekt. Tag Frederikshavn, Hjørring, Ikast, Ringkøbing, Thisted, Tønder og Varde som eksempler på byer (og her taler vi netop om større byer set i forhold til det virkelige udkants-danmark uden for disse købstæder), der gerne vil tillade mere detailhandel i overgangen fra land til den store by, hvad enten det er en Bilka på vej ind til Hjørring eller store discountbutikker i udkanten af Thisted og Tønder. Det siger sig selv, at det eksisterende butiksliv i de pågældende byers bymidter (her mange udvalgsvarebutikker og et par supermarkeder) og boligområder (her typisk mindre dagligvarebutikker) vil miste omsætning til nye, store butikker uden for byen. Men ikke nok med det: Byens oplandseffekt vil, som Henning Bahr har gjort opmærksom på, stige til ugunst for de meget sårbare butikker tilbage i de mindre provinsbyer og landsbyer. For DSK, der som medlemmer har godt 1500 dagligvarebutikker med ca ansatte - typisk butikker som Spar, Rema 1000 og SuperBest er situationen følgende: I Frederikshavn by er der 9 af vore butikker, der kan opnå fordel af byens større oplandseffekt eller miste omsætning til nye konkurrenter ved indfaldsvejene, hvis Planlovens detailhandelsbestemmelser liberaliseres. Men der er yderligere 22 købmænd i kommunen, uden for den store by, som overhovedet ingen udsigt har til at opnå den mindste fordel, men i stedet efter al sandsynlighed vil miste omsætning til de nye butikker, og som har grund til at frygte for deres fremtidige eksistens-muligheder. De tilsvarende tal er for Hjørring 15/19, for Ikast 4/10, for Ringkøbing 8/22, for Thisted 12/7, for Tønder 3/6 og for Varde 2/21. 4

5 DSK har altså bare i disse syv udkants-kommuner over 100 købmænd og der er formentlig et tilsvarende antal brugsforeninger placeret i mindre provinsbyer og landsbyer, som skal betale prisen for, at pænt store købstæder som f.eks. Hjørring og Frederikshavn kan få en større oplandseffekt i konkurrencen med Aalborg. Men hvem er det, der har allermest behov for hjælp, og som regeringens tiltag burde hjælpe? DSK står naturligvis til rådighed med en uddybning af ovenstående betragtninger, hvis ministeriet skulle ønske en nærmere dokumentation og vil endnu engang opfordre til, at konsekvenserne af regeringens forslag søges belyst meget grundigt, før en eventuel lovrevision gennemføres. Efter DSK s opfattelse og i lys af ovenstående betragtninger er det således ikke rigtigt, når det i de almindelige bemærkninger til lovforslaget skrives, at alle tre forslag for yderområderne er udformet, så de fremmer erhvervslivet og bosætningsgrundlaget, der kan fastholde og tiltrække nye borgere. Og hvad det fjerde forslag angår, vil også dette forstærke en koncentration af dansk detailhandel omkring de større byer og hos de største kapitalkæder. I afsnittet Lovforslagets hovedindhold hedder det, at der ikke med den foreslåede lovændring (er) taget stilling til betingelserne for senere at blive optaget på eller at udgå af bilaget (med de kommuner og ikke-brofaste øer, som er omfattet af regeringensinitiativet Danmark i balance i en global verden ). Betyder det, at der en risiko for, at et stigende antal kommuner kan blive omfattet af diverse undtagelsesbestemmelser m.m. i Planlovens detailhandelsbestemmelser, hvorefter undtagelser fra Planloven bliver en hovedregel? I afsnittet Forslagets indhold hedder det, at en generel ændring af butiksstørrelsen vil kunne åbne op for en betydelig udvikling af dagligvarebutikker i småbyer rundt omkring de større byer, hvor butikkerne ikke alene vil være til lokalområdets forsyning som tilsigtet men derimod vil betjene et større opland på grund af en høj tilgængelighed med bil. Sandheden er, at de i dette afsnit tidligere omtalte ændringer af Planlovens detailhandelsbestemmelser netop vil medføre en sådan uheldig udvikling; men det bliver ikke småbyer, der opnår en betydelig udvikling, det bliver byer som Frederikshavn og Hjørring på bekostning af de mindre byer i de pågældende kommuner. Også på den baggrund skal DSK endnu engang opfordre miljøministeren til at få foretaget en konsekvens-vurdering af de påtænkte ændringsforslag, før lovforslaget fremmes. Hvad angår afsnit Forslagets indhold, hvor der er en nærmere omtale af de udvidede muligheder for etablering af udvalgsvarebutikker dels i mindre provinsbyer og turistområder opfordres miljøministeren til at drøfte disse specifikke forslag med udvalgsvarehandelens organisationer også set i lyset af Henning Bahrs advarsler mod oplandseffekten ved etablering af større udvalgsvarebutikker. 5

6 Om De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. hedder det i bemærkningerne til lovforslaget, at forslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Jamen, det er jo dybt godnat! Forslaget vil naturligvis være til stor økonomisk fordel for den del af dansk detailhandel, der vil benytte sig af de nye muligheder uden for de mellemstore provinsbyer, mens typisk de selvstændige forretningsdrivende i mindre butikker i købstædernes bymidter og i landdistrikterne vil miste omsætning og indtjening. I forlængelse heraf er det også noget sludder, når man i afsnittet om de miljømæssige konsekvenser skriver, at ændringerne ikke (forventes) at kunne medføre større ændringer i detailhandelsstrukturen i forhold til i dag. Forslagene vil alt andet lige og ikke mindst i forlængelse af lukkelovens liberalisering medføre en forstærket koncentration af dansk detailhandel, hvad der har miljømæssige konsekvenser. I forlængelse af ovenstående skal det til det sammenfattende skema bemærkes, at der er positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet for den del af dagligvarehandelen, typisk større discountbutikker, der vil benytte sig af de nye muligheder og voldsomt negative konsekvenser for de langt flere mindre butikker, som vil miste omsætning til de nye større butikker. De miljømæssige konsekvenser er og bliver negative. Også bemærkninger til de enkelte bestemmelser rejser en række spørgsmål: I 2. afsnit hedder det, at det må forventes, at der i de enkelte byer kun udlægges få eller forventeligt ét butikscenter set ud fra det befolkningsgrundlag, der skal til for at betjene et bydelscenter, uden at dette kommer til at påvirke bymidten i negativ retning. Hvordan tjekkes det? Og hvem skal vurdere, hvornår en påvirkning et negativ? Og til hvem kan en sådan afgørelse ankes? I afsnit 4 redegøres nærmere for de foreslåede butiksstørrelser. Hvilke analyser ligger til grund for netop disse størrelser? Og hvor forventes de større butikker at placere sig i udkants-danmark i udkanten af kommunens største by eller i midten af kommunens mindste byer? Nederst på side 18 i høringsnotatet skrives om en lokaløkonomisk effekt. Betyder disse overvejelser, at det i fremtiden skal indgå i kommunalbestyrelsernes overvejelser, i hvilken udstrækning den lokale detailhandelsplanlægning fastholder en høj beskæftigelse og skatteindtægt fra virksomheder, hvis ejere bor lokalt? På side 19 redegøres for den fremtidige klageadgang. Det hedder bl.a., at miljøministerens afgørelse vedrørende plantilladelse/afslag herpå vil blive afskåret i forhold til andre administrative myndigheder. Og det hedder senere, at det forventes, at Naturklagenævnet ikke foretager en særskilt dybtgående retlig prøvelse af den for projektet tilgrundliggende lokaløkonomiske effekt. Miljøministeren opfordres til meget grundigt i et særskilt notat til Folketinget at redegøre for disse indskrænkninger. På tilsvarende vis opfordres miljøministeren til nærmere at redegøre for, hvordan ministeren vil håndtere den nye særlige planlægningsmæssige begrundelse som føl- 6

7 ger af den hjemmel, ministeren får til at udarbejde landsplandirektiver, der fraviger kravet om, at butiksareal skal udlægges i bymidten i kommuner, hvor ingen by er over indbyggere, men i områder med et særligt stort besøgsmønster i forbindelse med en betydelig national eller international turisme. Det hedder herom bl.a., at der skal være et stort vækstpotentiale. Hvad vil ligge til grund for et sådant skøn? I relation til ovenstående opfordres ministeren til at undersøge, i hvilken udstrækning det ny factory outlet-center ved Ringsted har haft positiv eller negativ betydning for udvalgsvarehandelen i Ringsted bymidte. Konklusion: Af ovennævnte fremgår, at DSK betragter ændringsforslaget til den eksisterende detailhandelsbestemmelse i Planloven som i lodret modstrid med, hvad der indledningsvis i de almindelige bemærkninger til lovforslaget angives som baggrund for og formål med forslaget, nemlig at regeringen vil styrke vækst, velfærd og fornyelse i yderområderne. Det er kort sagt en ommer. Med venlig hilsen John Wagner, adm. direktør. 7

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013 Miljøudvalget 2012-13 L 147 Bilag 11 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013 Vedr. L147 (Forslag til lov om ændring af lov om planlægning underpunkt: ændring af regler om planlægning

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m² Høringsfrist til 13. juni 2008 Forslag til Landsplandirektiv om

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Når geografien er udfordringen

Når geografien er udfordringen Når geografien er udfordringen Sophie Dige Iversen Studerende på landinspektøruddannelsens 9. semester, Land Management, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. I erkendelse af, at der er områder

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune 1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016 Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 11.01.2016 Bemærkninger til Lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

NOTAT. vedrørende høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne)

NOTAT. vedrørende høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) Miljø- og Planlægningsudvalget L 148 - Bilag 1 Offentligt 1 22. januar 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

VI TAGER PULSEN PÅ FORSLAGET TIL ÆNDRING AF PLANLOVEN

VI TAGER PULSEN PÅ FORSLAGET TIL ÆNDRING AF PLANLOVEN VI TAGER PULSEN PÅ FORSLAGET TIL ÆNDRING AF PLANLOVEN Kommentarerne forholder sig til lovforslaget, som det blev fremsat 3. februar 2011. Siden er det blevet ændret og forventes vedtaget i løbet af foråret.

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 130 Offentligt Fremsat den 2012 af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 18. maj 2016 Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 4/5-16 vedr. forhandlingsoplæg på forslag om

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Besvarelse af spørgsmål 42

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle Hellerup, den 23. maj 2005 JW/lb. Høringssvar vedr. regionplantillæg nr. 36 om Bilka i Horsens

Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle Hellerup, den 23. maj 2005 JW/lb. Høringssvar vedr. regionplantillæg nr. 36 om Bilka i Horsens Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle Hellerup, den 23. maj 2005 JW/lb Høringssvar vedr. regionplantillæg nr. 36 om Bilka i Horsens DSK har den klare opfattelse, at Vejle Amts forslag til regionplantillæg ikke

Læs mere

Analyse af Category killers oplande

Analyse af Category killers oplande Analyse af Category killers oplande September 2015 Retail Institute Scandinavia A/S, Gl. Lundtoftevej 1E, 2., 2800 Kgs. Lyngby Vi har beregnet indbyggertallene i nærområdet (5 km radius)og oplandet (15

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juli 2011 J.nr.: NMK-34-00005 og NMK-34-00006 (tidl. NKN-33-03577 og NKN-33-03642) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Hillerød

Læs mere

Odense 12. juni 2015

Odense 12. juni 2015 Louise Tarp Odense 12. juni 2015 Eksempler kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

L 33 - Høring vedrørende diverse afgiftsforhøjelser

L 33 - Høring vedrørende diverse afgiftsforhøjelser Skatteministeriet Moms & afgifter J.nr 2011-231-0049 Att. Jeanette Rose Hansen og Rikke Kure Wendel Pr. mail js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Hellerup, den 24. november 2011 CBN L 33 - Høring vedrørende

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

4. april 2006 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Afgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 - Varehus i Horsens i Horsens Kommune

4. april 2006 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Afgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 - Varehus i Horsens i Horsens Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. april 2006 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI Afgørelse i sagen om

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Planlovens detailhandelsregulering butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper - i lyset af en ny landsretsdom

Planlovens detailhandelsregulering butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper - i lyset af en ny landsretsdom Planlovens detailhandelsregulering butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper - i lyset af en ny landsretsdom KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus (På officielt brevpapir) Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus Til Social- og Indenrigsministeriet (Sendes via frikommune.sim.dk) Hermed følger Frederiksberg Kommunes forslag opdelt efter

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

2 Fredag den 22. januar 2010 (L 96)

2 Fredag den 22. januar 2010 (L 96) Fredag den 22. januar 2010 (D) 1 42. møde Fredag den 22. januar 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 96: Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. (Liberalisering

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Per Nyborg. dansk byplan den 31. august 2017

Per Nyborg. dansk byplan den 31. august 2017 Per Nyborg dansk byplan den 31. august 2017 Eksempler på kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune

Læs mere

Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen

Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen Indhold Hvorfor blev eksempelsamlingen til? Præsentation af eksempelsamlingens

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

September 2014 Detailhandelsanalyse

September 2014 Detailhandelsanalyse September 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 12 Butiksanalyse 32 forbrugsudvikling og arealbehov 38 Detailhandel ved Horsens Havn 42 ordforklaring 44 Branchefortegnelse 4 5 Sammenfatning Der er gennemført

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Lad os begynde med begyndelsen.

Lad os begynde med begyndelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. maj 2008 Kontor: Retsstillings og Internationalt kt. J.nr.: 2008-16200- Sagsbeh.: Iho Fil-navn: Samrådstale Y Tale samråd Y Erstatning til ventende kræftpatienter

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

Notat nr. 3 om undtagelse af Aalborg Havn A/S fra offentlighedsloven

Notat nr. 3 om undtagelse af Aalborg Havn A/S fra offentlighedsloven Notat nr. 3 om undtagelse af Aalborg Havn A/S fra offentlighedsloven Side 11, 2.-sidste afsnit, i bemærkningerne til dagsordenen for Aalborg Byråds møde den 6. ds. hedder det: Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Til lovforslag nr. L 96 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 1. Ændringsforslag Der

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere