Erritsø-Hallen, Miljømål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erritsø-Hallen, Miljømål"

Transkript

1 Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst én gang ugentligt. Udvikle relevante nøgletal for forbrug (energi og vand). Nøgletal bestemmes, følges og sættes i skema med tilhørende graf. Gennemføre relevante energibesparende projekter, i den udstrækning det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt. F. eks.: 1. Udarbejdelse af energimærkningsrapport. 2. Projekter ud fra energimærkningsrapport planlægges og sættes i gang. 3. Det skal planlægges hvorledes det bedst kan undgås at unødigt lys er tændt. 4. Ventilationsanlæg og cirkulationspumper skal urstyres. 5. Ventilationsanlæg skal være udstyret med energioptimale ventilatorer og energisparemotorer. 6. Vandvarmevekslere afkalkes mindst én gang årligt. 7. Der skal være opsat bevægelsesfølere til rumbelysning i birum, omklædningsrum, opholdsrum og lignende fællesområder. Projekterne beskrives og dokumentation gemmes i Green Key mappen. 1

2 Gennemføre relevante vandbesparende projekter, i den udstrækning det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt. F. eks.: 1. Rengøring med gulvvaskemaskiner i stedet for spuling med vandslange i svømmehallen. 2. Påsætning af vandbesparende dyser (luftblander) på vandhaner hvor vandflowet overstiger 8 liter pr. minut. 3. Ved opvaskemaskiner skal der opsættes skiltning om, hvorledes den pågældende maskine anvendes mest hensigtsmæssigt, således at vandforbruget bliver så lavt som muligt. 4. Genbrug af skyllevandet i svømmehal. 5. Montering af særskilte bimålere i svømmehal. 6. Undersøge muligheden for opsamling af regnvand til anvendelse som gråt vand til f.eks. wc-cisterner, vanding og lignende. Projekterne beskrives og dokumentation gemmes i Green Key-mappen. 2

3 Miljøpolitikkens punkt 2: Motivere og træne alle medarbejdere til at arbejde aktivt med miljøforbedringer. Udvalgte medarbejdere deltager i Green Key miljøkursus i Deltagelse i Green Key erfa-gruppe møder for relevante medarbejdere i det omfang det er muligt. Medarbejdere der står for rengøring og vask skal informeres i korrekt brug og dosering af produkterne. Oplyse om miljøpolitikken (hjemmeside, informationsmateriale, på møder mv.) Miljøgruppe med miljøansvarlig etableres. Miljøarbejdet er et fast punkt på dagsordnen på personalemøder, hvor aktuelle problemstillinger drøftes. Beskrivelse af miljøindsatsen med mål og opnåede resultater ved årsberetningen. 3

4 Miljøpolitikkens punkt 3: Motivere brugere og gæster til miljøbevidsthed under deres ophold i hallerne. Finde og udlevere/fremlægge egnet informationsmateriale til kunder og gæster. Materiale fås bl.a. fra Green Key organisationen. Kunder og gæster skal informeres om mulighederne for offentlig transport til/fra hallerne, samt tilbud om grønne aktiviteter. Dette findes på Erritsø-Hallens hjemmeside samt ved evt. fremlæggelse af planer/foldere. 4

5 Miljøpolitikkens punkt 4: Sortere affald, med henblik på at genbruge mest muligt og derved reducere belastningen af miljøet. Alt affald sorteres i overensstemmelse med Fredericia kommunes affaldsregulativ. For kildesortering gælder, at der skal opsættes letforståelig sorteringsinformation for personalet, gerne med illustrationer af hensyn til fremmedsprogede ansatte. Grønt affald komposteres ved kommunen. Kunder og gæster skal have mulighed for at sortere deres affald i den udstrækning det er praktisk muligt. Kunder og gæster informeres derfor om hvilke fraktioner, de kan sortere i. Engangsservice må alene anvendes ved servering i badearealer, ved kaffe- og vandautomater, ved særlige arrangementer som f. eks. i forbindelse med dinér transportable og ved sportsarrangementer (ikke almindelig træning). Se Green Keys hjemmeside for vejledning af valg af engangsservice. 5

6 Miljøpolitikkens punkt 5: Tage hensynet til miljøet med i overvejelserne ved indkøb og nyanskaffelser. Rengøringsmidler, vaskemidler, sæbe etc. skal indkøbes, anvendes og doseres, så de påvirker miljøet mindst muligt. Rengørings- og vaskemidler må ikke indeholde stoffer, som findes på Green Keys "Krav til rengørings- og vaskemidler" - Se hjemmesiden. Såfremt virksomheden anvender eksternt rengøringsfirma, skal underleverandøren fremsende dokumentation for, at de anvendte rengøringsmidler lever op til Green Keys krav. Undersøge bedste miljø- og energirigtige løsninger ved indkøb og nyanskaffelser. Ved nyindkøb eller større renoveringer af svømmehallens tekniske anlæg skal der tages hensyn til nedbringelse af trihalometaner. I forbindelse med ombygning/renovering af doseringsanlægget i svømmehallen etableres klorelektrolyseanlæg til fremstilling af tilpasset mængde klor. Ved nyindkøb af toiletter skal der vælges wc-cisterner med dobbeltskyl og et skyl på under 6 liter. Ved nyindkøb af computere, printere og kopimaskiner skal udstyret være miljømærket eller være fremstillet på en miljøcertificeret eller EMASregistreret virksomhed. Ved nyindkøb skal brevpapir og papir til kopiering m.v. være miljømærket. Indgår virksomheden nye aftaler vedrørende produktion af egne tryksager, brochurer eller andre publikationer, skal tryksagen være 6

7 miljømærket eller være fremstillet på et miljøcertificeret EMAS-registreret trykkeri. Nyindkøbte lysstofrør med enkeltfatning må max. Indeholde 4 mg. kviksølv og lysstofrør med dobbeltfatning må max. indeholde 8 mg. kviksølv. Hvis der i direkte sammenhæng med hallerne, findes frisør, fitnesscenter, kiosk, cafeteria eller lignende, skal disse orienteres om Green Key. Mindst 75% af hallernes elektroniske kontorudstyr skal være udstyret med automatisk standbyfunktion, evt. anvendelse af elspareskinner eller tænd/sluk ure. 7

8 Miljøpolitikkens punkt 6: Bruge alternative energikilder i det omfang det er praktisk muligt og økonomisk ansvarligt. Undersøge muligheden for solvarme som supplement til opvarmning af anlægget. Løbende holde sig orienteret med nyudviklingen indenfor alternativ energi. Andre miljømål: Forbruget af drivmidler skal reguleres med henblik på reduktion og substitution. Umiddelbar udfasning af eventuelle pesticider. 8

The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014

The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014 The Green Key Kriterier ler, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014 1 Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse Hvem kan søge? Dette kriteriesæt er gældende for hoteller,

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Store forandringer starter i det små

Store forandringer starter i det små FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima! Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet Handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål med handlingsplanen 1 1.1.2 Strategier, politikker og

Læs mere

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Råd til mere med gode råd om elbesparelser KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler

Læs mere

Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift Kravspecifikation for Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift Indholdsfortegnelse Forord...3 Kravspecifikation...3 1. Formål...3 2. Beskrivelse af tjenesteydelsen...4 2.1 Kantineforhold og kundegrundlag...4

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel Organisation/ Virksomhed Medarbejdernes Klimaindsats Adfærdskampagne

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere