Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats"

Transkript

1 Tryksag Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af forretningsstrategien og indgår i jeres daglige aktiviteter > > Sæt ind der, hvor det giver mest værdi > > Skab sammenhæng mellem jeres politik, aktiviteter og resultater > > Brug jeres interessenter - de kan bidrage til udviklingen af forretningen > > Kommunikér om jeres CSR-indsats, og tænk på målgruppen Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats > > Vær bevidst om, at CSR er et ledelsesansvar. Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for CSR og samfundsmæssigt ansvar på telefon eller Har I overblik over jeres CSR-indsats og kender I til muligheder og risici? ISBn print ISBn pdf Kollegievej Charlottenlund Tlf Fax

2 Oversigt Hvorfor denne pjece? Hvorfor denne pjece? Hvad er CSR? Hvilken værdi skaber CSR? Hvad er udfordringerne? Hvordan er CSR-processen? Hvordan kommer I i gang? Hvordan kan I strukturere jeres indsats? Hvordan kommer I videre? Gode råd Hvis I vil vide mere Velkommen til Kom godt i gang med standarder. Denne pjece har fokus på, hvordan I kan styrke jeres konkurrenceevne med en struktureret CSR-indsats. Den beskriver, hvordan I prioriterer jeres CSR-indsatsområder, så de hænger sammen med kerneforretningen. Pjecen er skrevet til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at leve op til interessenternes behov og samfundets forventninger til en samfundsmæssig ansvarlig indsats. Hvis I ønsker en mere grundig gennemgang af, hvordan I kan tilrettelægge, udføre og evaluere jeres CSR-indsats, henviser vi til standarderne. Se afsnittet Hvordan kan I strukturere jeres indsats? Vi håber, at I vil lade jer inspirere til at komme godt i gang eller videre! Der findes flere pjecer i serien Kom godt i gang med standarder. I kan finde dem på webshop.ds.dk, hvor de er gratis at downloade. De kan også bestilles i en printudgave. Hvis I har spørgsmål til indholdet, er I velkomne til at kontakte konsulent Charlotte Trap-Kinberg på

3 Hvad er CSR? Hvilken værdi skaber CSR? Ansvaret for at drive en forretning, der er miljømæssig, menneskelig og økonomisk bæredygtig, er grundstammen i begrebet Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsmæssigt ansvar. CSR-begrebet er forholdsvis nyt, men mange af de aktiviteter, der er forbundet med CSR, er ikke nye, fx arbejdsmiljø, sundhed, sikkerhed og energieffektivisering. Mange CSR-aktiviteter udføres i små- og mellemstore virksomheder som en naturlig del af virksomhedens kultur med en ad hoc-præget tilgang. Hvis CSR for alvor skal give langsigtet forretningsmæssig værdi, er det dog nødvendigt at arbejde bevidst og struktureret med at håndtere de risici og udnytte de muligheder, der knytter sig til CSR. Det handler med andre ord om at definere og prioritere de CSR-områder, der skaber størst værdi for jeres virksomhed, interessenterne og for samfundet. CSR-hovedtemaer Lokal samfundsmæssig involvering og -udvikling Der er flere forretningsmæssige fordele ved at arbejde struktureret med CSR. I kan: > > forbedre jeres omdømme og vinde større offentlig tillid > > minimere ressourceforbrug og omkostninger > > styrke dokumentationen for jeres indsats i forhold til samfundsmæssigt ansvar > > innovere og udvikle nye produkter og services, der giver adgang til nye markeder og kunder > > forbedre jeres risikostyring > > tiltrække, fastholde og motivere medarbejdere ved at have en sund og sikker arbejdsplads > > udnytte muligheden for at agere proaktivt i stedet for reaktivt, når I kender samfundets krav og forventninger. God forretningsskik Miljø Menneskerettigheder Organisationsledelse Arbejdsforhold Forbrugerforhold

4 Hvad er udfordringerne? Hvordan er CSR-processen? Indimellem kan man høre følgende udtalelser fra virksomheder, når talen falder på CSR: > > Vi gør en masse på CSR-området som en naturlig del af vores forretning, men vi har ikke et tydeligt overblik > > Vi arbejder ad hoc-præget og vil gerne være mere strukturerede i arbejdet med CSR > > Vi kan blive mere skarpe på vores interessenters behov og samfundets forventninger til vores forretning > > Vi oplever, at kunderne stiller krav til vores CSR-arbejde, og det er ikke helt tydeligt for os, om vi kan leve op til kravene > > Vi får ikke dokumenteret vores indsats. Når CSR-arbejdet er strategisk funderet, tager virksomheden udgangspunkt i sine kernekompetencer som grundlag for en struktureret indsats. Alle i virksomheden arbejder mod de samme mål og får en fælles forståelse for, hvordan CSR-emnerne spiller sammen på tværs af organisationen og samfundet. CSR-processen kan simplificeret beskrives således: 1. Identifikation og prioritering af CSR-emner i tæt dialog med interessenter. 2. Udarbejdelse af CSR-strategi, politik og målsætning. 3. Implementering, drift og kommunikation. Hvis I kan nikke genkendende til nogle af de overstående udsagn, kan det tyde på, at I med fælles indsats kan få prioriteret og dokumenteret jeres CSR-initiativer, så I opnår en bedre udnyttelse af de forretningsmæssige fordele ved CSR.

5 Hvordan kommer I i gang? CSR-agendaen spænder vidt, og det er vigtigt, at I får prioriteret de relevante og væsentlige CSR-emner. Det er en fordel at tage udgangspunkt i forskellige typer af delanalyser alt efter jeres ambitionsniveau. Det er vigtigt at inddrage relevante medarbejdere fra alle dele af organisationen i dette arbejde. Identifikation og prioritering af CSR-emner Risici og muligheder: Det vil først og fremmest være relevant at få identificeret, hvor der er risici i jeres værdikæde i forhold til CSR, og hvor kan der være nye forretningsmæssige muligheder, fx ved hjælp af en risikoanalyse. Nuværende CSR-indsats: En kortlægning af jeres nuværende CSR-indsats vil give et godt overblik over, hvad I allerede gør, og hvor godt I gør det. Der kan være aktiviteter, der skal forankres bedre i organisationen, og aktiviteter, som det ikke længere giver værdi at fokusere på. Trends: En undersøgelse af trends og udviklingstendenser i jeres branche og i samfundet for at blive opmærksomme på CSR-emner, der kan være relevante for jer at fokusere på. Jeres konkurrenters indsats på CSR-området kan give jer inspiration med hensyn til jeres indsats. Forretningsvision: Jeres overordnede forretningsstrategi, vision, virksomhedstype og ambitioner sætter også en ramme for, hvilke CSR-emner der er relevante for netop jeres type virksomhed. Interessentinvolvering: Såvel interne som eksterne interessenter kan bidrage med deres forventninger og krav til jeres virksomhed og give inspiration til samarbejde og nye forretningsmuligheder. Prioritering: Opstil resultaterne fra delanalyserne i en liste over relevante CSR-emner for at prioritere jeres indsats og vælge netop de CSR-emner, der har størst betydning for jeres forretning og for interessenterne. Udarbejdelse af CSR-strategi, politik og målsætning CSR-strategi: Virksomhedens CSR-strategi og politikker skal være tæt koblet til jeres forretningsstrategi. Når I har besluttet, hvilke CSR-fokusområder virksomheden vil arbejde med, skal der udarbejdes konkrete mål for de enkelte fokusområder samt en realistisk handlingsplan, der er afstemt med virksomhedens ressourcer. Det skal gøres operationelt og konkret og give mening i hverdagen. Implementering, drift og efter kommunikation Organiseringen: Det er nødvendigt, at ledelsen tager ansvar og at implementere og forankre CSR-arbejdet i hele organisationen. Desuden skal det defineres, hvem der koordinerer CSR-arbejdet og er ansvarlig for de forskellige aktiviteter. Træning og uddannelse: Et vigtigt led i CSR-arbejdet er at træne og uddanne medarbejdere for at sikre resultater af jeres CSR-processer og aktiviteter. Opfølgning og løbende forbedringer: En virksomheds omgivelser forandrer sig hele tiden, og det samme gør CSR-temaerne over tid. Det er derfor relevant løbende at vurdere jeres prioritering af CSR-indsatsområder og identificere, vurdere og styre risici og muligheder. Kommunikation: Der ligger et stort potentiale i at kommunikere og eventuelt rapportere jeres CSR-indsats til kunder, samarbejdspartnere, potentielle medarbejdere og omverdenen i øvrigt. Ved at fortælle omgivelserne, hvordan I har valgt at leve op til jeres ansvar, kan I forbedre jeres omdømme, imødekomme krav fra kunder, opbygge legitimitet og tiltrække medarbejdere.

6 Hvordan kan I strukturere jeres indsats? Hvordan kommer I videre? Der findes en række internationale standarder, principper og vejledninger, som I kan tage udgangspunkt i, når I skal arbejde struktureret med CSR. ISO er en international vejledende standard i samfundsmæssigt ansvar, der beskriver, hvilke CSR-emner og -principper en virksomhed bør forholde sig til. Den giver metoder og vejledning til, hvordan prioriteringen og implementeringen kan foregå i tæt dialog med interessenter, og den sikrer, at I når hele vejen rundt i paletten af CSR-emner. > > DS/ISO 26000, International vejledning i samfundsmæssigt ansvar > > DS 49001, Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar Kravbeskrivelse Man kan blive certificeret efter DS ISO kan implementeres selvstændigt eller sammen med UN Global Compacts principper for samfundsmæssigt ansvar. Køb standarderne her: webshop.ds.dk Dansk Standard kan hjælpe jer med: > > Udvikling af CSR-strategier og politikker > > Identifikation af de væsentligste temaer for netop jeres virksomhed > > Udarbejdelse af interessentanalyser > > Rådgivning om CSR-implementering, herunder ledelsessystemer. Dansk Standard rådgiver virksomheder, der skal i gang med CSR, og virksomheder, der allerede er i gang, men har behov for en vurdering af, om arbejdet skaber værdi for forretningen og støtter op om strategien. Vi hjælper jer med at udvikle eller revurdere jeres nuværende strategi og tilpasser jeres politikker og aktiviteter. Dansk Standard har været en af hovedaktørerne bag udviklingen af ISO og har herfra et dybtgående kendskab til indholdet af standarden, herunder kravene til den certificérbare danske version DS

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere