Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr."

Transkript

1 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for seniorafdelingen Basketball - tilbagegang for begge hold Fægtning - masser af aktiviteter i sommer Gymnastik - ny formand Håndbold - Udviklingen går rigtig godt Svømning - god sæson trods trænermangel Badminton Basketball Fægtning Håndbold Kondi Svømning

2 Oversigt for Sankt Annæ IF Funktion Navn Adresse Telefon Formand Flemming R. Jacobsen Strandvangsvej 8 A, 2650 Hvidovre Næstformand Jan Dam Nielsen M. Bechs Allé 138, 2650 Hvidovre Kasserer Christian Ingvardsen Ndr. Frihavnsgade 61, 3.th., 2100 Kbh. Ø Sekretær Helle Andersen Søren Norbys Allé 2, 2.tv., 2300 Kbh. S Badminton formand Kasper Åkerlund Gustav Johannesvej 10, 1., 2000 Frb Badminton motion Ronnie Hansen Carl Jacobsensvej 4C, 2300 Kbh. S Basketball formand Per Hagedom Ø. Farimagsgade 20, 1.tv., 2100 Kbh. Ø Basketball turneringsleder Flemming R. Jacobsen Strandvangsvej 8A, 2650 Hvidovre Fægtning formand Erik Møller Andersen Classensgade 15, 4.th., 2100 Kbh. Ø Håndbold formand Preben Poulsen Kjærstrupvej 38, 2500 Valby Håndbold ungdomsformand Jan Dam Nielsen M. Bechs Allé 138, 2650 Hvidovre Gymnastik formand Verner Hansen Hvidovre Strandvej 96, 2650 Hvidovre Svømning formand Søren Hallum-Andersen Tingsted 6, 1.tv., 2500 Valby Idrætsbladets redaktion Flemming R. Jacobsen Strandvangsvej 8 A, 2650 Hvidovre Medlemskartotek Flemming R. JAcobsen Strandvangsvej 8 A, 2650 Hvidovre Øvrig kontaktpersoner - badminton Næstformand Jens Petersen Bestyrelse Christian Lindemer Bestyrelse Martin Nielsen Bestyrelse Michael Aller Emdrupvej 4, 1.th., 2100 Kbh. Ø Bestyrelse Ronnie Hansen Holtegade 16, 2200 Kbh. N Øvrig kontaktpersoner - håndbold Bestyrelse Carsten Thostrup Egelunden 56, 2635 Ishøj Bestyrelse Laila Johansen Frederiksborgvej 2, 2400 Kbh. NV Bestyrelse Heidi Nellemose Bremensgade 9, 2300 Kbh. S Bestyrelse Sisse Lunau-Christensen Slotsbakken 136, 2970 Hørsholm Bestyrelse Allan Johansen Brorsonsvej 13 B, 2630 Taastrup Bestyrelse Arne Hansen Ole Borchsvej 36, 2500 Valby Øvrig kontaktpersoner Fægtning Jeanette Juncker og Rasmus Bugge Øresundsvej 74, 3.tv., 2300 Kbh. S Gymnastik Edith Hansen Hvidovre Strandvej 96, 2650 Hvidovre Ulla Pedersen Offenbachsvej 34, 1.th., 2450 Kbh. SV Charlotte Holm Boltonvej 26, 2300 Kbh. S Svømning Louise Andersen Johan Kellersvej 30, 2500 Valby

3 3 Formandens hjørne Afslutningsfesten... blev en succes! Tak for sidst det var herligt at få hilst på de medlemmer, som var med til at danne den hyggelige stemning på tværs af alle afdelinger. Jeg måtte dog notere en bommert, da jeg i det festlige lag fik byttet om på kåringen af årets medlem og uddelingen af trænerlegatet. Årets trænerlegat gik til Jonas Kjeldsen / Svømning. Årets medlem blev Ronnie T. Hansen / Badminton Tillykke til dem begge. Ingen tvivl om at vi også næste år vil lave en samlet afslutningsfest for alle afdelinger det har jeg lovet Kaj Rømer men vi skal være flere hænder til at løfte opgaven. Medlemskartoteket blev omkring 1. maj lagt op på vores hjemmeside i en ny version, som i næste sæson vil give trænere og ledere mulighed for direkte adgang til holdlister, restancelister m.m. Den næste opgave bliver at kunne tilbyde betaling via PBS, måske allerede fra næste opkrævning i september. Generalforsamlingen var i år flyttet til Valby- Hallen. Det var et forsøg på at få flere deltagere til generalforsamlingen. Det lykkedes ikke. Der var ca. 20 deltagere incl. hovedbestyrelsen. Ærgeligt at ikke flere fandt det værd at møde op og deltage i debatten. Næste sæson begynder så småt at dukke frem i horisonten, selvom det ikke er indendørs aktiviteter der trækker lige nu. Vi får først de nye træningstider i slutningen af juni og der afholdes et hovedbestyrelsesmøde umiddelbart efter, hvor næste sæson planlægges. Velkomstfolderen sendes i trykken når alt er på plads og vi håber at alle medlemmer får den tilsendt omkring månedsskiftet juli/august. Hold øje på hjemmesiden, den opdateres løbende, så snart vi har nyt. Alle ønskes en rigtig god sommer. Flemming R. Jacobsen Formand Idrætsbladet er nu lagt i faste rammer og vil udkomme i februar, maj, oktober og december. Selve produktionen af bladet kører på skinner, og sammen med vores trykker MKom er processen er blevet forenklet. Vi mangler blot at finde personen, som kunne tænke sig at være redaktør for et blad med et oplag på omkring 1000 eksemplarer.

4 4 Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling i SAIF tirsdag den 27. april 2004 kl Fremmødte: 4 medlemmer og Hovedbestyrelsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed, herunder også afdelingsformændene 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 4. Behandling af bestyrelsens forslag til a. Medlemskontingent: Ungdomskontingent uændret 250 kr. 3 gange om året Seniorkontingent uændret 300 kr. 3 gange om året Familiesvømning uændret 400 kr. 3 gange om året Passive uændret 200 kr. pr. år b. Særkontingenter for hver afdeling: Uændret 200 kr. 3 gange om året c. Indmeldelsesgebyr: Uændret 30 kr. d. Opkrævningsgebyr: Uændret 50 kr. Særkontingent betales af seniorspillere, der deltager i træning med instruktør/træner Familiesvømning dækker 2 voksne og 2 børn enten lørdag eller søndag 5. Indkomne forslag 6. Valg af: a. Formand Flemming Jacobsen ikke på valg b. Næstformand Jan Dam villig til genvalg c. Kasserer Christian Ingvardsen vil lig til genvalg d. Foreningssekretær Helle Andersen ikke på valg e. 2 revisorer samt 1 suppleant 7. Eventuelt Ad. 1 Hovedbestyrelsen indstillede Jan Dam, som blev valgt. Jan Dam meddelte, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad. 2 Formandens beretning ved Flemming Jacobsen: Afslutningsfesten: Sidste år havde vi en pragtfuld fest i forbindelse med jubilæet og den succes ville vi gerne fortsætte. Derfor besluttede vi at samle alle afdelingernes afslutningsfester til en samlet afslutningsfest, som blev afholdt den 17. april Festen blev rigtig god med god mad, musik og masser at kontakt på tværs af afdelingerne. Vi blev 150 personer, som alle havde en god aften. Opgaven med at holde festen blev fordelt på for få personer, så det krævede en del af dem. Tak for indsatsen til hjælperne. Med den gode fest er der ingen tvivl vi ses til næste, forhåbentlig med endnu flere deltagere. Medlemsstatus: Efter Kjeld trak sig tilbage fra arbejdet med medlemskartoteket, valgte vi at starte forfra med et nyt kartotek, som er skræddersyet til vores forening. Det arbejde var mere omfattende end vi havde forventet, så det har givet en del problemer med kontingentopkrævningerne. Men det har givet mig

5 5 lejlighed til at tale med en stor del af medlemmerne og de fleste har været flinke og forstående. Jeg skal være den første til at beklage det ekstra bøvl. Men vi har nu et godt system, som gør hverdagen lettere for lederne og nemmere for den person, der skal styre kartoteket fremover. Vi håber at kunne tilbyde opkrævning via PBS efter sommerferien. Samarbejde med skolen: Vi har haft en meget udmærket samarbejde med skolevagtmesteren Poul-Erik, som altid gør en indsats for at løse problemer og afklare misforståelser. Afdelingerne: Igen i år kan vi se tilbage på et højt aktivitetsniveau i de fleste afdelinger. Det er kun basketball, som desværre har en hensynende tilværelse. Badminton fylder mere og mere i foreningen i kraft af deres øgede aktiviter og det er en fornøjelse at se dem fylde 2 haller i Valby- Hallen. Fægtning har haft god fremgang og der er mange aktiviteter i gang. Håndbold har virkelig arbejdet hårdt for deres plads i 1. division og det har været spændende at følge projektet. Gymnastik har holdt sin stabile kurs. Efter mange år som formand valgte Evy at træde tilbage og jeg vil på hele hovedbestyrelsens vegne sige Evy mange tak for dit arbejde og altid positive væsen. Velkommen til Verner, som har overtaget hvervet. Svømning har haft mange rigtig mange hold i år og som altid har deres været stor søgning. Bankospil: Vores årlige bankospil overholdt alle traditionerne og det gav en økonomisk indsprøjtning til vores økonomi. Der var desværre lidt færre deltagere, til gengæld lagde de lidt flere penge. En hyggelig aften. Kontakten til omverdenen: Lokalaviser: Takket være håndbold er det lykkedes at få en fast ugentlig artikel under sporten i Valby- Bladet. Udover det har vi haft nogle artikler om fætning, samt vores reklamer for foreningen, banko og loppemarked. Målet er at vi får en artikel med hver gang vi har en aktivitet, der kan interessere offentligheden og øge vores synlighed i lokalområdet. Idrætsbladet: Bladet har haft en vaklende tilværelsen siden sidste generalforsamling. Rikke måtte trække sig tilbage som redaktør efter sommerferien af arbejdsmæssige årsager, men tak for indsatsen til Rikke, og jeg måtte overtage produktionen indtil en afløser blev fundet. Jeg har haft fornøjelsen at udgive 3 blade og det næste kommer ud i maj. Sammen med vores nye trykker er det lykkedes at gøre produktionen strømlinet, så det er lettere at overtage for en ny redaktør. Samtidig blev vi ramt af regeringens fjernelse af portostøtten, som har ramt mange foreninger herhjemme. Derfor er vi gået over til at uddele bladet til trænerne og lederne, der sørger for den videre distribution. Passive og æresmedlemmer får selvfølgelig stadig bladet sendt hjem. Hjemmesiden: Vores hjemmeside bliver langsomt mere le-

6 6 vende og aktuel. Badminton har i denne sæson overtaget vedligholdelsen af deres del og har virkelig gjort det spændende. Den er aktuel og de kan følge aktuelle kampe og hændelser i afdelingen. Vi tager nu fat på håndbolds sider, hvor de vil give den et løft og gøre den spændende for medlemmerne at følge. Fritid og Idræt (tidl. FOS): Det tidligere folkeoplysningsekretariat FOS fik sidste år nyt navn og hedder nu Fritid & Idræt, men har samme funktion som hidtil. Vi har søgt tider og tilskud. Ansøgningsskemaerne er stadig omfangsrige, men de er i gang med en renovering, så det bliver mere enkelt for klubberne. Omkring hallen har vi i denne sæson oplevet at den er blevet lejet ud til anden siden, hvilket har generet nogle kampe hos badminton og basketball. Fremtiden/visioner: Dette år har trukket ekstraordinært mange ressourcer i hovedbestyrelsen. Idrætsbladet, hjemmesiden, bogføring og ikke mindst medlemskartoteket har trukket store veksler på nogle få personer. Vi SKAL have fundet nogle personer, til at varetage disse funktioner ellers vil foreningen knække over, når lederne begynder at falde fra. Vi vil derfor starte et projekt omkring lederrekruttering og sammen med DIF/DGI lave en struktureret uddannelse og rekruttering. Det er utroligt spændende at være med i beslutningerne omkring en så stor forening og få det hele til at fungere, så vores medlemmer kan dyrke deres idræt. Tak til alle lederne og trænerne for deres store arbejde med at få det hele til at hænge sammen. Ikke mindst afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen har endnu engang ydet meget både ledelsesmæssigt og praktisk. Evy: Må salen bruges til fodbold? Flemming: Det må den godt, forudsat at man spiller med en speciel blød bold. Evy: Har vi ikke krav på at få penge tilbage, hvis en træningstid aflyses mere end 3 gange? Flemming: KI har nogle regler, men ikke Idræt og Fritid. Badminton ved Kasper Åkerlund: Sæsonen kan deles op i positivt og negativt. Ungdomsafdelingen har haft tilbagegang bl.a. grundet diverse korarrangementer på SAG. Seniorafdelingen har udvidet træningstiderne. Der er to store hold. 1. holdet vandt serie 9 og 2. hol-det rykkede op fra deres serie. Socialt har afdelingen fungeret godt. Bl.a. har man konkurreret med seniorafdelingen i håndbold. Basket ved Flemming Jacobsen: Formanden for afdelingen var forhindret i at deltage. Afdelingen er desværre lukningstruet. Ved sæsonstart var der 2 herrehold tilmeldt. Begge hold rykkede ned og der er desværre kun spil-lere nok til 1 hold til næste sæson. Fægtning ved Erik Møller: Der er en lille fremgang i deltagelsen på alle træningsdagene. Afdelingen har haft succes med at lave fællestræninger med andre fægteklubber. Målet for afdelingen er at komme op på 50 medlemmer. Pt. er der 44 medlemmer. DM venter forude. Det er med store forventninger, da afdelingen tidligere har opnået flotte resulta-ter ved DM. SAIFs fægteafdeling kan meget vel komme til at spille en stor rolle indenfor sabelfægtning i fremtiden.

7 7 Håndbold ved Preben Poulsen og Jan Dam: Sæsonen var den første i fusionsåret med Trepka/Dania.Bestyrelsen har haft et travlt år med at få løst arbejdsopgaverne, men ånden har været positiv. På det sportslige område deltog det bedste herreseniorhold i 1.division, men klarede desværre ikke at forblive i rækken og må fra næste sæson starte i 2.division. Men holdet med de mange unge spillere gjorde en fin figur.det lykkedes desværre ikke for afdelingens bedste damehold at rykke op i Københavnsserien. Holdet måtte nøjes med 2.pladsen i serie 1. Udover de nævnte hold har klubben deltaget med 3 damehold, 3 herrehold og et oldboyshold. Bemærkes skal det at 4.dameholdet vandt deres række. På positivsiden skal det nævnes at herresenior 1 faktisk vandt tre stævner i sæsonen: Fregat-cup, Valby-cup og Amagercup, og at damesenior vandt KHF-cup. På ungdomssiden har det været en hård tørn for de unge, engagerede trænere. Til flere hold har der manglet spillere og af turneringshold har vi kun deltaget med herrejunior og puslinge. Endvidere har lilleputterne deltaget i en række stævner. Men sidst på året er det lykkedes at forøge medlemstallet i ungdomsafdelingen så det nu tegner lidt lysere. Herrejuniorerne deltog i Østersøcup på Bornholm. At holde afdelingen gående kræver en stor indsats. Nogle af de store opgaver har været at få klaret 2 telefonbogsruter. Mange medlemmer gjorde en meget fin indsats i den forbindelse, og også ved det årlige loppemarked viste medlemmerne korpsånd. Der er heldigvis også tid til sociale arrangementer af mere festlig karakter, og også her er der medlemmer, der stiller arbejdskraft til rådighed og bl.a arrangerer den årlige weekends- afslutningstur. Der skal fra bestyrelsens side siges tak til de mange trænere, ledere og spillere, der har ydet et stort stykke arbejde for afdelingen i sæsonen. Afdelingen har i år haft et samarbejde med sponsorer. Tak for samarbejdet. Visionerne er jo mange, men i næste sæson må vi forvente at både herresenior 1 og damesenior 1 må slutte i toppen af rækken. Der skal være en større fokusering på ungdomssiden i afdelingen, således at vi på sigt selv som i gamle dage kan levere spillere til seniorafdelingen. På lederplan må vi blive endnu dygtigere til organisering, strukturering samt at fordele arbejdsopgaverne, så vi ikke slider på de samme personer hele tiden. Gymnastik ved Verner Hansen: Der er kommet nye medlemmer i denne sæson, og de er der endnu. Der er desværre et par stykker, som er holdt op. Én på grund af sygdom. VI er et sted mellem personer på de to hold, som møder op om torsdagen. Vi stopper sæsonen torsdag den 27. maj og starter igen torsdag den 19. august. D.d. er der 91 medlemmer. Svømning ved Søren Hallum-Andersen: Denne sæson har båret præg af mangel på trænere. Vi har igennem de sidste år kæmpet med mange aflysninger og hold der er blevet flyttet. Det er utrolig beklageligt. Derfor har vi besluttet at lave en ny struktur, som vi håber afhjælper proble-merne. En af grundene til de mange aflysninger i år har været mangel på trænere, og en stor ud-skiftning af de trænere der er. Vi har før hen haft en ny og en gammel træner på hvert hold. Men i år har det ikke været muligt på nogen hold, hvilket har betydet at der har været to nye trænere på stort set alle hold. De nye træ-nere har derfor ikke haft kendskab til, hvordan afde-

8 8 lingen fungerer. Den proces har været meget tidskrævende. Og da vi altid har haft svømmeundervisningen prioriteret højest, har der desværre ikke været nok tid til at varetage oplæring i afdelingens struktur. På baggrund af det, har vi besluttet at lave en ny struktur, som gerne skulle resultere i at undervis-ningen vil køre mere stabilt, og at informationsniveauet til medlemmerne og forældre vil blive hø-jere. Dermed kan vi forhåbentlig undgå nogle misforståelser. Arne: Supplerede formandens beretning med klubbens deltagelse i Valby kulturugen. Samtidig be-mærkede han den positive opbakning fra hele klubben, som han har registreret som Entrétager til håndboldafdelingens 1. herreholdskampe. Det virker som en rar forening. Ad. 3 Christian beklagede, at det ikke var det reviderede regnskab der blev delt ud, men at det stort set ligner. Der vil muligvis blive foretaget enkelte omposteringer. Christian gennemgik bilagene og fortalte kort, at klubbens indtægter og omkostninger er steget. Vi kommer ud af regnskabsåret med et lille underskud på ca kr. Det skal ses i forhold til regn-skabet fra sidste år, hvor vi bl.a. havde et underskud på jubilæumsfesten på knap kr. Vi har en negativ egenkapital på ca kr. Den skal selvfølgelig helst være positiv, men det er ikke så slemt, da vi har Fonden Lån i Fonden er steget med ca kr. Depotbeløbene til de respektive afdelinger har været større end sidste år. Hovedforeningens konto svinger lidt. Kontorudgifterne er blevet mindre. Der er sket nogle ændrin-ger grundet regeringens afskaffelse af portotilskud. Fremover skal Christian ikke have noget at gøre med afdelingernes konti. Det er besluttet efter af-tale med revisor. I forbindelse med sidste års Generalforsamlingsbeslutning om at sælge obligationerne, er renteind-tægterne ca. blevet halveret. Alle omposteringer er gennemsnakket med revisor. Det endelige reviderede regnskab foreligger senest 10. maj Da der ikke forelå et revideret regnskab til godkendelse, blev det besluttet at Generalforsamlingen har tiltro til Christian og revisoren. Ad. 4 Hovedbestyrelsen foreslog uændrede kontingenter med den kommentar, at vi bliver nødt til at lave en stigning til næste år, da vi ikke har haft stigninger i de sidste 3 år. Hovedbestyrelsen arbejder på et forslag om differentierede kontingenter. Jan Dam: Vi skal overveje kommentarerne under punkt 4.d i forbindelse med eventuelle ændringer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad. 5 Ingen forslag. Ad. 6 Jan Dam blev genvalgt som næstformand. Christian Ingvardsen blev genvalgt som kasserer. 2 revisorer blev Jakob Poulsen og Michael Ingvardsen. Hovedbestyrelsen finder en revisorsuppleant,

9 9 da man ikke har fået tilsagn fra sidste års suppleant endnu. Ad. 7 Verner: Der er ikke mange brusere der virker i svømmehallen. Søren fortalte, at der vil blive gjort noget ved det i løbet af sommeren. Verner: Må man selv have øl og vand med på SAG? Flemming svarede ja. Evy: Der er meget vådt i dameomklædningen på SAG. Flemming sagde at man skal snakke med skolens vagtmester Poul Erik ang. småting. Hvis det har med andre klubber, som benytter SAG, så skal man henvende sig til de pågældende trænere. Hvis det ikke hjælper kontakter vi Fritid og Idræt. Jan Dam takkede for god ro og orden. Helle Andersen Foreningssekretær

10 10 Badminton Supersæson for seniorafdelingen! Efter en rigtig lang sæson, kan jeg se tilbage på en rigtig god sæson i min første trænersæson. Målet var fra sæsonstart at 1. holdet skulle rykke op, og den oprykning har 1. holdet jagtet hele sæsonen. Men én kamp tilbage lå 1. holdet på en 1. plads efter at have vundet alle kampe, og de skulle spille den sidste kamp hjemme sammen med 2. holdet. Da 2. holdet også kunne rykke op med en sejr, var der lagt op til et brag af en hjemmeholdkamp. Holdene var virkelig tændt fra starten af, da de vidste hvad der stod på spil. Alle spillerne ydede deres bedste, så der blev aldrig tvivl om resultaterne. 1. holdet vandt en knusende 12-1 sejr, mens 2. holdet vandt 10-3, så begge hold havde sikret sig oprykning. Oprykningen blev fejret med champagne, og bagefter tog begge hold ud og bowlede sammen. Udover holdturneringen har der også været arrangeret en klubtur til en turnering i Brønderslev. Hele 19 spillere havde meldt sig, så det blev en rigtig god tur. Præmierne udeblev dog, men der var mange der var tæt på, og der blev lavet en masse gode resultater. Alle spillerne var enige om, atd et var en rigtig god tur, og truppen blev rystet rigtig godt sammen. Medaljetagerne kan ses her: Herre Single, senior 1. Jens Petersen 2. Jørgen Winther 3. Jesper Dall Thomas Lindemer Herre Double, senior 1. Jørgen Winther / Kasper Åkerlund 2. Jens Petersen / David Thøfner Dame Single, senior 1. Stine Albretsen 2. Maja Petersen Dame Double, senior 1. Stine Albretsen / Marie Hessellund Mix Double, senior 1. Jens Petersen / Maja Petersen 2. Jørgen Winther / Helle Holm Hanson Til sidst vil jeg sig tak for en god sæson! Thomas Irving Pedersen, Seniortræner Sæsonen blev traditionen tro sluttet af med klubmesterskaberne. Ingen af de forsvarende mestre formåede at forsvare deres titel, så der var nye klubmestre i alle rækker. Sidste års træner, Jens Petersen, slog til i herresingle-rækken og derudover tog han sig også af mixdoublen. Hos pigerne blev Stien Albretsen også dobbelt klubmester, da hun tog sig af både damesingle og damedouble.

11 11 Klubmesterskaberne for ungdom Traditionen tro blev der som afslutning på sæsonen afholdt klubmesterskaber i ungdomsafdelingen. Godt 50 kampe skulle afvikles, og der var mange velspillede og spændende kampe imellem....måske var der enkelte forældre som syntes, at seks timer i en hal var lige i overkanten, men spillerne hyggede sig og alle havde en god dag. I U11-rækken stod Jon Capion overfor Jeppe Sanggaard i finalen. Efter to lange, hårde og tætte sæt skulle de to kamphaner ud i et tredje og afgørende sæt, før klubmesteren kunne kåres. Jeppe var tydeligvis mærket efter en hård semifinale mod holdkammeraten Simon, og Jon vandt overbevisende 3. sæt med cifrene I U13-rækken blev det som de fleste nok havde forventet Sophus Langdal Königson der blev klubmester. Alle kampe blev vundet overbevisende i to sæt. I finalen gik det ud over Simon Plougmann, som dog kunne være ganske stolt over sin 2. plads efter at have slået ærkerivalen og kammeraten Martin Svensson i en jævnbyrdig og velspillet tresætskamp i semifinalen. Samme historie gentog sig i U15 herre-rækken. William Buchard blev en suveræn vinder, hvorimod der i semifinalen var mere kamp om det. Efter at Mathias Torp Hansen fik sin anden luft, vandt han over Oliver Hammer Boda i en spændende semifinale (efter at have tabt 1. sæt med hele 15-1) I U15 pige-rækken var der kun fire deltagere og der blev derfor spillet alle mod alle i én pulje. Else Maria blev klubmester efter at have vundet alle sine kampe. Ida Fugleholm blev nr. 2. Tak til spillere, forældre og trænere for en god dag! Jens Petersen / Træner

12 12 Årets titler og pokaler Årets Spiller, Årets Fighter og Årets Talent der var igen i år mange kandidater til alle tre titler. Årets spiller blev i år Rasmus Guldager, som hele året har passet sin træning og kommet glad ind i hallen hver eneste gang. En rigtig god kammerat og en meget fair spiller. Rasmus er flyttet til Østerbro og spiller derfor desværre ikke i SAIF til næste sæson. Årets talent blev en af de helt unge piger. Julie Hammer Boda har i løbet af hendes første sæson udviklet sig utrolig meget og har tydeligvis flair for det at spille badminton. Årets fighter blev igen i år en fra senioafdelingen. Helle Holm Hansson har gennem hele sæsonen udvist en rigtig fighter-ånd både til træning og til holdkampe og blev derfor helt fortjent kåret til årets fighter i badmintonafdelingen. Tak for i år og på gensyn! På trods af enkelte problemer på ungdomssiden mht. afvikling af holdkampe har det været en god sæson. Både i ungdomsafdelingen og hos seniorerne er der kommet mange nye spillere til. Alle har gjort det godt og er faldet godt til i foreningen. Trænere og ledere glæder sig til den kommende sæson, hvor vi starter op med en træningslejr for ALLE ungdomsspillere den august. Turen går igen i år til Sorø-hallerne, hvilket har været en stor succes de foregående to sæsoner. Selve træningen starter den 1. september både i Valbyhallen og på Sankt Annæ. Seniorerne starter lidt tidligere og skal også på træningslejr mere information via mail. Tak for i år og på gensyn! Jens Petersen Træner Et stort tilykke til alle tre! Jens Petersen Træner

13 13 Fægtning Den nye instruktør på torsdagsholdet Ud over at være et af talenterne på mandagsholdet - og her være under kraftig mistanke for at gå efter klubmesterskabet på sabel mandag den 7. juni og udover at være pianospilleren i sit band at klare alt hvad der klares skal i første gymnasieklasse David Wilson på SAG samt spejdergerning - er det nu også Danny Wilsson, der siden den 5. februar og fremover har kommandoen på fægteholdet om torsdagen fra til Velkommen til Danny Klubmesterskaberne Vi ser frem til klubmesterskaberne, som sikkert vil være vel overstået, når dette idrætsblad udkommer. Men de spændende spørgsmål er foreløbig ubesvarede: Skal Manprit tirsdag den 11. maj fra til endnu en gang være klubmester og have sit navn indgraveret for anden gang i pokalen, eller hvem er det, der skal overtage værdigheden i år? Martin Skal Martin på mandagsholdet være klubmester for tredje år i træk på fleuret? Mesterskabet på fleuret og evt. på kårde afholdes mandag den 14. juni Sommerlejr Bestyrelsen anbefaler fægterne på både tirsdags- og torsdagsholdet at tage med på Fægte Forbundets Sommerlejr for alle fægteglade børn og unge, som er født i perioden fra Igen i år vil sommerlejren blive afholdt på Hårslev Efterskole, Hårslevvej 33, 4262, Sandved. Efterskolen ligger mellem Slagelse og Skælskør. Opholdet er fra søndag den 20. juni klokken til fredag den 25. juni klokken Der er mulig deltagelse fra alle landets ca. 40 klubber. De våben du kan vælge er enten fleuret eller kårde. Prisen er 1500 kr. Mere information kan fås hos instruktøren på fægtesalen eller hos Susanne Christtreu DFF s B&U-udvalg på tel: /

14 14 endda i København og tæt på os nemlig i Valby Hallen. Fra den 29. juni og den følgende uge. Alle discipliner er på programmet og de bedste danske fægtere vil deltage. Måske også fra vores klub SAIF. Allerede klokken og det meste af dagen vil der være top-top fægtning at nyde. Så benyt lejligheden til et eller flere besøg i Valby Hallen i den første uge i Juli. Tony Adam Tirsdagsholdets instruktører Jeanette og Rasmus har tidligere væres instruktører på sommerlejren, og de vil også kunne besvare spørgsmål vedrørende lejren. Fægtemester Laith Al-Sharahstani på mandagsholdet var med sidste år med og deltager igen i år sammen med sin søn Fahd. Kom og se Derfor: Til alle fægtere unge som ældre piger og drenge kvinder og mænd: Kom til Valby Hallen i netop den uge. Det er pengene værd. Endnu ved jeg ikke hvor meget billetten koster. Men lige meget hvad den koster, er billetten pengene værd. Hjælp Men forbundet har brug for hjælp: I dagene før samt under selve mesterskaberne. Der vil være brug for mange hjælpende hænder. Så har du tid, da kom og fortæl det til din instruktør, og han vil fortælle dig, på hvilket tidspunkt og præcis hvor vi skal møde op. Der er meget mere information på dk Sidst vil vi gerne ønske vores medlemmer en rigtig god sommerferie, håber at vi ses igen til August når den nye sæson starter. Der er mange gode grunde til at tage på sommer-fægtelejr. Dog først til mølle.. Der er kun et begrænset antal pladser. Så tøv ikke for længe, hvis interessen er der. Europamesterskaber i Valby For første gang i dansk fægtehistorie afholdes europamesterskaberne i Danmark og

15 15 Basketball Det har været en svær sæson, hvor der ikke har været ret mange spillere til rådighed og man samtidig skulle forsvare pladserne i 3. division og serie 1. En del spillere har spillet mange kampe, men det kunne ikke bære. Begge hold rykker ud af deres respektive rækker og desværre syntes en del nytilkomne 1. holdsspillere at nu var det på tide at forlade klubben og udeblive fra de sidste 3 kampe meget usportsligt. Næste sæson stiller basketballafdelingen kun med 1 hold. Til gengæld kunne klubben stille med et godt hold til Oldboys DM i Nørrebrohallen den maj I år kunne det desværre ikke række helt frem til finalen, som de foregående to år. Holdet blev siet fra på målscore ved fintælling efter de indlende kampe. Flot indsats i en svær række, hvor modstanderne var betydeligt stærkere end sidste år. God sommer Per Hagedorn Gymnastik Så er sæsonen ved at være slut for i år. Der har været ret stort fremmøde i denne sæson. Der har været nogle gange, hvor vi har været over 60 personer over to hold. Der har været nogle gange, hvor jeg har sagt til mig selv, det er kedeligt vejr i aften, så der kommer sikkert ikke ret mange, men er blevet overrasket. Sidste gang med gymnastik bliver den 27. maj Efter en lang og god sommerferie forhåbentlig mødes vi igen til gymnastik den 19. august Så vil jeg her gennem bladet, sige tak til Evy der nu har trukket sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet. Jeg forstår godt at hun trækker sig tilbage efter 29 lange år, men vi glæder os til stadig at se hende - med hendes altid gode humør. Der bliver ikke afslutning i Frederiksberg Have i år. Vi er blevet inviteret til Karensminde i år, den 3. juni Vi skal dog stadig selv medbringe mad m.m. I tilfælde af regn, er der også en løsning på dette. Der vil komme nærmere besked senere, på vores gymnastik aftener. Som sikkert alle medlemmer ved, så faldt valget på mig, da Evy stod af. Der er gang i den, og jeg har været til det første HB møde, så det er bare med at komme derudaf. På bestyrelsens vegne Verner

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Idrætsbladet. Medlemsblad for Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening. - Jan Dam har modtaget KHF s lederpokal 2003

Idrætsbladet. Medlemsblad for Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening. - Jan Dam har modtaget KHF s lederpokal 2003 30. årgang nr. 2 September 2003 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening Formanden byder velkommen til den nye sæson Referat fra den årlige generalforsamling i SAIF Badminton -

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Referat. Badminton. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 1 Februar 2004

Idrætsbladet. Formanden. Referat. Badminton. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 1 Februar 2004 31. årgang nr. 1 Februar 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening Formanden - byder velkommen til den nye sæson Referat - fra den årlige generalforsamling i SAIF Badminton

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902 Ndr. Fasanvej 124 B, 2000 Frederiksberg

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902 Ndr. Fasanvej 124 B, 2000 Frederiksberg KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Ndr. Fasanvej 124 B, 2000 Frederiksberg Referat af hovedforeningens generalforsamling den 12. april 2016 på Thurøvej 24 Fr berg. Hovedforeningens formand Steen

Læs mere

Idrætsbladet. Medlemsblad for Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening. Familiebanko. Tirsdag den 4. november kl. 19.00

Idrætsbladet. Medlemsblad for Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening. Familiebanko. Tirsdag den 4. november kl. 19.00 30. årgang nr. 3 November 2003 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening Familiebanko Tirsdag den 4. november kl. 19.00 Præmier til alle med banko 12 ordinære spil (1, 2, 3 rækker)

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902 Digestykket 66, 2730 Herlev

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902 Digestykket 66, 2730 Herlev KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Digestykket 66, 2730 Herlev Referat af hovedforeningens generalforsamling den 10. april 2014 på Thurøvej 24 Fr berg. Hovedforeningens formand Steen Glaring bød

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 28. marts 2012, kl. 19.00 i Grotten, Dansborghallen. Der var fremmødt 25 deltagere incl. bestyrelsen. 2 deltagere havde ikke stemmeret ved mødets

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg Hovedforeningens formand Steen Glaring bød velkommen til generalforeningen, og gik over til punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Kære alle i RBBC. Det er en stor glæde for mig at aflægge beretning for denne næsten forgangne sæson - dette mit første år som formand. Sæsonen har haft mange

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 04. februar 2017 kl. 15.30 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer.

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011 Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-2015 i Ribe Håndboldklub ved generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-2015 i Ribe Håndboldklub ved generalforsamlingen. Udskrift af forhandlingsprotokollen i Ribe Håndboldklub Den 5. oktober 2015 kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter afholdtes den årlige generalforsamling i Ribe Håndboldklub. 1. Som dirigent blev valgt Jørgen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn Årsmøde 2013/2014 Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn med 395 klubber. Velkommen til vores gæst: Jeanette vores formand for firmasporten storkøbenhavn. Firmaidræt StorKøbenhavn

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot.

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot. Forkvinde s årsberetning 2009 Vi havde haft generalforsamling den 16 april 2009 på Fredericiaskolen. Der kom desværre ikke ret mange til samlingen. De fleste var skoleelever, der kom. Vi var godt nok skuffet

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 1. Valg af dirigent Jytte Rusbjerg blev valgt. Jytte konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Fremad Valby. Formandens beretning 2015

Fremad Valby. Formandens beretning 2015 Fremad Valby Formandens beretning 2015 Hjulene drejer stadig rundt fremad valby kører i højt gear og der er i året blevet arbejdet på mange fronter Ungdoms afdelingen Senior afdelingen De gamle Svømme

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere