Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr."

Transkript

1 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for seniorafdelingen Basketball - tilbagegang for begge hold Fægtning - masser af aktiviteter i sommer Gymnastik - ny formand Håndbold - Udviklingen går rigtig godt Svømning - god sæson trods trænermangel Badminton Basketball Fægtning Håndbold Kondi Svømning

2 Oversigt for Sankt Annæ IF Funktion Navn Adresse Telefon Formand Flemming R. Jacobsen Strandvangsvej 8 A, 2650 Hvidovre Næstformand Jan Dam Nielsen M. Bechs Allé 138, 2650 Hvidovre Kasserer Christian Ingvardsen Ndr. Frihavnsgade 61, 3.th., 2100 Kbh. Ø Sekretær Helle Andersen Søren Norbys Allé 2, 2.tv., 2300 Kbh. S Badminton formand Kasper Åkerlund Gustav Johannesvej 10, 1., 2000 Frb Badminton motion Ronnie Hansen Carl Jacobsensvej 4C, 2300 Kbh. S Basketball formand Per Hagedom Ø. Farimagsgade 20, 1.tv., 2100 Kbh. Ø Basketball turneringsleder Flemming R. Jacobsen Strandvangsvej 8A, 2650 Hvidovre Fægtning formand Erik Møller Andersen Classensgade 15, 4.th., 2100 Kbh. Ø Håndbold formand Preben Poulsen Kjærstrupvej 38, 2500 Valby Håndbold ungdomsformand Jan Dam Nielsen M. Bechs Allé 138, 2650 Hvidovre Gymnastik formand Verner Hansen Hvidovre Strandvej 96, 2650 Hvidovre Svømning formand Søren Hallum-Andersen Tingsted 6, 1.tv., 2500 Valby Idrætsbladets redaktion Flemming R. Jacobsen Strandvangsvej 8 A, 2650 Hvidovre Medlemskartotek Flemming R. JAcobsen Strandvangsvej 8 A, 2650 Hvidovre Øvrig kontaktpersoner - badminton Næstformand Jens Petersen Bestyrelse Christian Lindemer Bestyrelse Martin Nielsen Bestyrelse Michael Aller Emdrupvej 4, 1.th., 2100 Kbh. Ø Bestyrelse Ronnie Hansen Holtegade 16, 2200 Kbh. N Øvrig kontaktpersoner - håndbold Bestyrelse Carsten Thostrup Egelunden 56, 2635 Ishøj Bestyrelse Laila Johansen Frederiksborgvej 2, 2400 Kbh. NV Bestyrelse Heidi Nellemose Bremensgade 9, 2300 Kbh. S Bestyrelse Sisse Lunau-Christensen Slotsbakken 136, 2970 Hørsholm Bestyrelse Allan Johansen Brorsonsvej 13 B, 2630 Taastrup Bestyrelse Arne Hansen Ole Borchsvej 36, 2500 Valby Øvrig kontaktpersoner Fægtning Jeanette Juncker og Rasmus Bugge Øresundsvej 74, 3.tv., 2300 Kbh. S Gymnastik Edith Hansen Hvidovre Strandvej 96, 2650 Hvidovre Ulla Pedersen Offenbachsvej 34, 1.th., 2450 Kbh. SV Charlotte Holm Boltonvej 26, 2300 Kbh. S Svømning Louise Andersen Johan Kellersvej 30, 2500 Valby

3 3 Formandens hjørne Afslutningsfesten... blev en succes! Tak for sidst det var herligt at få hilst på de medlemmer, som var med til at danne den hyggelige stemning på tværs af alle afdelinger. Jeg måtte dog notere en bommert, da jeg i det festlige lag fik byttet om på kåringen af årets medlem og uddelingen af trænerlegatet. Årets trænerlegat gik til Jonas Kjeldsen / Svømning. Årets medlem blev Ronnie T. Hansen / Badminton Tillykke til dem begge. Ingen tvivl om at vi også næste år vil lave en samlet afslutningsfest for alle afdelinger det har jeg lovet Kaj Rømer men vi skal være flere hænder til at løfte opgaven. Medlemskartoteket blev omkring 1. maj lagt op på vores hjemmeside i en ny version, som i næste sæson vil give trænere og ledere mulighed for direkte adgang til holdlister, restancelister m.m. Den næste opgave bliver at kunne tilbyde betaling via PBS, måske allerede fra næste opkrævning i september. Generalforsamlingen var i år flyttet til Valby- Hallen. Det var et forsøg på at få flere deltagere til generalforsamlingen. Det lykkedes ikke. Der var ca. 20 deltagere incl. hovedbestyrelsen. Ærgeligt at ikke flere fandt det værd at møde op og deltage i debatten. Næste sæson begynder så småt at dukke frem i horisonten, selvom det ikke er indendørs aktiviteter der trækker lige nu. Vi får først de nye træningstider i slutningen af juni og der afholdes et hovedbestyrelsesmøde umiddelbart efter, hvor næste sæson planlægges. Velkomstfolderen sendes i trykken når alt er på plads og vi håber at alle medlemmer får den tilsendt omkring månedsskiftet juli/august. Hold øje på hjemmesiden, den opdateres løbende, så snart vi har nyt. Alle ønskes en rigtig god sommer. Flemming R. Jacobsen Formand Idrætsbladet er nu lagt i faste rammer og vil udkomme i februar, maj, oktober og december. Selve produktionen af bladet kører på skinner, og sammen med vores trykker MKom er processen er blevet forenklet. Vi mangler blot at finde personen, som kunne tænke sig at være redaktør for et blad med et oplag på omkring 1000 eksemplarer.

4 4 Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling i SAIF tirsdag den 27. april 2004 kl Fremmødte: 4 medlemmer og Hovedbestyrelsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed, herunder også afdelingsformændene 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 4. Behandling af bestyrelsens forslag til a. Medlemskontingent: Ungdomskontingent uændret 250 kr. 3 gange om året Seniorkontingent uændret 300 kr. 3 gange om året Familiesvømning uændret 400 kr. 3 gange om året Passive uændret 200 kr. pr. år b. Særkontingenter for hver afdeling: Uændret 200 kr. 3 gange om året c. Indmeldelsesgebyr: Uændret 30 kr. d. Opkrævningsgebyr: Uændret 50 kr. Særkontingent betales af seniorspillere, der deltager i træning med instruktør/træner Familiesvømning dækker 2 voksne og 2 børn enten lørdag eller søndag 5. Indkomne forslag 6. Valg af: a. Formand Flemming Jacobsen ikke på valg b. Næstformand Jan Dam villig til genvalg c. Kasserer Christian Ingvardsen vil lig til genvalg d. Foreningssekretær Helle Andersen ikke på valg e. 2 revisorer samt 1 suppleant 7. Eventuelt Ad. 1 Hovedbestyrelsen indstillede Jan Dam, som blev valgt. Jan Dam meddelte, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad. 2 Formandens beretning ved Flemming Jacobsen: Afslutningsfesten: Sidste år havde vi en pragtfuld fest i forbindelse med jubilæet og den succes ville vi gerne fortsætte. Derfor besluttede vi at samle alle afdelingernes afslutningsfester til en samlet afslutningsfest, som blev afholdt den 17. april Festen blev rigtig god med god mad, musik og masser at kontakt på tværs af afdelingerne. Vi blev 150 personer, som alle havde en god aften. Opgaven med at holde festen blev fordelt på for få personer, så det krævede en del af dem. Tak for indsatsen til hjælperne. Med den gode fest er der ingen tvivl vi ses til næste, forhåbentlig med endnu flere deltagere. Medlemsstatus: Efter Kjeld trak sig tilbage fra arbejdet med medlemskartoteket, valgte vi at starte forfra med et nyt kartotek, som er skræddersyet til vores forening. Det arbejde var mere omfattende end vi havde forventet, så det har givet en del problemer med kontingentopkrævningerne. Men det har givet mig

5 5 lejlighed til at tale med en stor del af medlemmerne og de fleste har været flinke og forstående. Jeg skal være den første til at beklage det ekstra bøvl. Men vi har nu et godt system, som gør hverdagen lettere for lederne og nemmere for den person, der skal styre kartoteket fremover. Vi håber at kunne tilbyde opkrævning via PBS efter sommerferien. Samarbejde med skolen: Vi har haft en meget udmærket samarbejde med skolevagtmesteren Poul-Erik, som altid gør en indsats for at løse problemer og afklare misforståelser. Afdelingerne: Igen i år kan vi se tilbage på et højt aktivitetsniveau i de fleste afdelinger. Det er kun basketball, som desværre har en hensynende tilværelse. Badminton fylder mere og mere i foreningen i kraft af deres øgede aktiviter og det er en fornøjelse at se dem fylde 2 haller i Valby- Hallen. Fægtning har haft god fremgang og der er mange aktiviteter i gang. Håndbold har virkelig arbejdet hårdt for deres plads i 1. division og det har været spændende at følge projektet. Gymnastik har holdt sin stabile kurs. Efter mange år som formand valgte Evy at træde tilbage og jeg vil på hele hovedbestyrelsens vegne sige Evy mange tak for dit arbejde og altid positive væsen. Velkommen til Verner, som har overtaget hvervet. Svømning har haft mange rigtig mange hold i år og som altid har deres været stor søgning. Bankospil: Vores årlige bankospil overholdt alle traditionerne og det gav en økonomisk indsprøjtning til vores økonomi. Der var desværre lidt færre deltagere, til gengæld lagde de lidt flere penge. En hyggelig aften. Kontakten til omverdenen: Lokalaviser: Takket være håndbold er det lykkedes at få en fast ugentlig artikel under sporten i Valby- Bladet. Udover det har vi haft nogle artikler om fætning, samt vores reklamer for foreningen, banko og loppemarked. Målet er at vi får en artikel med hver gang vi har en aktivitet, der kan interessere offentligheden og øge vores synlighed i lokalområdet. Idrætsbladet: Bladet har haft en vaklende tilværelsen siden sidste generalforsamling. Rikke måtte trække sig tilbage som redaktør efter sommerferien af arbejdsmæssige årsager, men tak for indsatsen til Rikke, og jeg måtte overtage produktionen indtil en afløser blev fundet. Jeg har haft fornøjelsen at udgive 3 blade og det næste kommer ud i maj. Sammen med vores nye trykker er det lykkedes at gøre produktionen strømlinet, så det er lettere at overtage for en ny redaktør. Samtidig blev vi ramt af regeringens fjernelse af portostøtten, som har ramt mange foreninger herhjemme. Derfor er vi gået over til at uddele bladet til trænerne og lederne, der sørger for den videre distribution. Passive og æresmedlemmer får selvfølgelig stadig bladet sendt hjem. Hjemmesiden: Vores hjemmeside bliver langsomt mere le-

6 6 vende og aktuel. Badminton har i denne sæson overtaget vedligholdelsen af deres del og har virkelig gjort det spændende. Den er aktuel og de kan følge aktuelle kampe og hændelser i afdelingen. Vi tager nu fat på håndbolds sider, hvor de vil give den et løft og gøre den spændende for medlemmerne at følge. Fritid og Idræt (tidl. FOS): Det tidligere folkeoplysningsekretariat FOS fik sidste år nyt navn og hedder nu Fritid & Idræt, men har samme funktion som hidtil. Vi har søgt tider og tilskud. Ansøgningsskemaerne er stadig omfangsrige, men de er i gang med en renovering, så det bliver mere enkelt for klubberne. Omkring hallen har vi i denne sæson oplevet at den er blevet lejet ud til anden siden, hvilket har generet nogle kampe hos badminton og basketball. Fremtiden/visioner: Dette år har trukket ekstraordinært mange ressourcer i hovedbestyrelsen. Idrætsbladet, hjemmesiden, bogføring og ikke mindst medlemskartoteket har trukket store veksler på nogle få personer. Vi SKAL have fundet nogle personer, til at varetage disse funktioner ellers vil foreningen knække over, når lederne begynder at falde fra. Vi vil derfor starte et projekt omkring lederrekruttering og sammen med DIF/DGI lave en struktureret uddannelse og rekruttering. Det er utroligt spændende at være med i beslutningerne omkring en så stor forening og få det hele til at fungere, så vores medlemmer kan dyrke deres idræt. Tak til alle lederne og trænerne for deres store arbejde med at få det hele til at hænge sammen. Ikke mindst afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen har endnu engang ydet meget både ledelsesmæssigt og praktisk. Evy: Må salen bruges til fodbold? Flemming: Det må den godt, forudsat at man spiller med en speciel blød bold. Evy: Har vi ikke krav på at få penge tilbage, hvis en træningstid aflyses mere end 3 gange? Flemming: KI har nogle regler, men ikke Idræt og Fritid. Badminton ved Kasper Åkerlund: Sæsonen kan deles op i positivt og negativt. Ungdomsafdelingen har haft tilbagegang bl.a. grundet diverse korarrangementer på SAG. Seniorafdelingen har udvidet træningstiderne. Der er to store hold. 1. holdet vandt serie 9 og 2. hol-det rykkede op fra deres serie. Socialt har afdelingen fungeret godt. Bl.a. har man konkurreret med seniorafdelingen i håndbold. Basket ved Flemming Jacobsen: Formanden for afdelingen var forhindret i at deltage. Afdelingen er desværre lukningstruet. Ved sæsonstart var der 2 herrehold tilmeldt. Begge hold rykkede ned og der er desværre kun spil-lere nok til 1 hold til næste sæson. Fægtning ved Erik Møller: Der er en lille fremgang i deltagelsen på alle træningsdagene. Afdelingen har haft succes med at lave fællestræninger med andre fægteklubber. Målet for afdelingen er at komme op på 50 medlemmer. Pt. er der 44 medlemmer. DM venter forude. Det er med store forventninger, da afdelingen tidligere har opnået flotte resulta-ter ved DM. SAIFs fægteafdeling kan meget vel komme til at spille en stor rolle indenfor sabelfægtning i fremtiden.

7 7 Håndbold ved Preben Poulsen og Jan Dam: Sæsonen var den første i fusionsåret med Trepka/Dania.Bestyrelsen har haft et travlt år med at få løst arbejdsopgaverne, men ånden har været positiv. På det sportslige område deltog det bedste herreseniorhold i 1.division, men klarede desværre ikke at forblive i rækken og må fra næste sæson starte i 2.division. Men holdet med de mange unge spillere gjorde en fin figur.det lykkedes desværre ikke for afdelingens bedste damehold at rykke op i Københavnsserien. Holdet måtte nøjes med 2.pladsen i serie 1. Udover de nævnte hold har klubben deltaget med 3 damehold, 3 herrehold og et oldboyshold. Bemærkes skal det at 4.dameholdet vandt deres række. På positivsiden skal det nævnes at herresenior 1 faktisk vandt tre stævner i sæsonen: Fregat-cup, Valby-cup og Amagercup, og at damesenior vandt KHF-cup. På ungdomssiden har det været en hård tørn for de unge, engagerede trænere. Til flere hold har der manglet spillere og af turneringshold har vi kun deltaget med herrejunior og puslinge. Endvidere har lilleputterne deltaget i en række stævner. Men sidst på året er det lykkedes at forøge medlemstallet i ungdomsafdelingen så det nu tegner lidt lysere. Herrejuniorerne deltog i Østersøcup på Bornholm. At holde afdelingen gående kræver en stor indsats. Nogle af de store opgaver har været at få klaret 2 telefonbogsruter. Mange medlemmer gjorde en meget fin indsats i den forbindelse, og også ved det årlige loppemarked viste medlemmerne korpsånd. Der er heldigvis også tid til sociale arrangementer af mere festlig karakter, og også her er der medlemmer, der stiller arbejdskraft til rådighed og bl.a arrangerer den årlige weekends- afslutningstur. Der skal fra bestyrelsens side siges tak til de mange trænere, ledere og spillere, der har ydet et stort stykke arbejde for afdelingen i sæsonen. Afdelingen har i år haft et samarbejde med sponsorer. Tak for samarbejdet. Visionerne er jo mange, men i næste sæson må vi forvente at både herresenior 1 og damesenior 1 må slutte i toppen af rækken. Der skal være en større fokusering på ungdomssiden i afdelingen, således at vi på sigt selv som i gamle dage kan levere spillere til seniorafdelingen. På lederplan må vi blive endnu dygtigere til organisering, strukturering samt at fordele arbejdsopgaverne, så vi ikke slider på de samme personer hele tiden. Gymnastik ved Verner Hansen: Der er kommet nye medlemmer i denne sæson, og de er der endnu. Der er desværre et par stykker, som er holdt op. Én på grund af sygdom. VI er et sted mellem personer på de to hold, som møder op om torsdagen. Vi stopper sæsonen torsdag den 27. maj og starter igen torsdag den 19. august. D.d. er der 91 medlemmer. Svømning ved Søren Hallum-Andersen: Denne sæson har båret præg af mangel på trænere. Vi har igennem de sidste år kæmpet med mange aflysninger og hold der er blevet flyttet. Det er utrolig beklageligt. Derfor har vi besluttet at lave en ny struktur, som vi håber afhjælper proble-merne. En af grundene til de mange aflysninger i år har været mangel på trænere, og en stor ud-skiftning af de trænere der er. Vi har før hen haft en ny og en gammel træner på hvert hold. Men i år har det ikke været muligt på nogen hold, hvilket har betydet at der har været to nye trænere på stort set alle hold. De nye træ-nere har derfor ikke haft kendskab til, hvordan afde-

8 8 lingen fungerer. Den proces har været meget tidskrævende. Og da vi altid har haft svømmeundervisningen prioriteret højest, har der desværre ikke været nok tid til at varetage oplæring i afdelingens struktur. På baggrund af det, har vi besluttet at lave en ny struktur, som gerne skulle resultere i at undervis-ningen vil køre mere stabilt, og at informationsniveauet til medlemmerne og forældre vil blive hø-jere. Dermed kan vi forhåbentlig undgå nogle misforståelser. Arne: Supplerede formandens beretning med klubbens deltagelse i Valby kulturugen. Samtidig be-mærkede han den positive opbakning fra hele klubben, som han har registreret som Entrétager til håndboldafdelingens 1. herreholdskampe. Det virker som en rar forening. Ad. 3 Christian beklagede, at det ikke var det reviderede regnskab der blev delt ud, men at det stort set ligner. Der vil muligvis blive foretaget enkelte omposteringer. Christian gennemgik bilagene og fortalte kort, at klubbens indtægter og omkostninger er steget. Vi kommer ud af regnskabsåret med et lille underskud på ca kr. Det skal ses i forhold til regn-skabet fra sidste år, hvor vi bl.a. havde et underskud på jubilæumsfesten på knap kr. Vi har en negativ egenkapital på ca kr. Den skal selvfølgelig helst være positiv, men det er ikke så slemt, da vi har Fonden Lån i Fonden er steget med ca kr. Depotbeløbene til de respektive afdelinger har været større end sidste år. Hovedforeningens konto svinger lidt. Kontorudgifterne er blevet mindre. Der er sket nogle ændrin-ger grundet regeringens afskaffelse af portotilskud. Fremover skal Christian ikke have noget at gøre med afdelingernes konti. Det er besluttet efter af-tale med revisor. I forbindelse med sidste års Generalforsamlingsbeslutning om at sælge obligationerne, er renteind-tægterne ca. blevet halveret. Alle omposteringer er gennemsnakket med revisor. Det endelige reviderede regnskab foreligger senest 10. maj Da der ikke forelå et revideret regnskab til godkendelse, blev det besluttet at Generalforsamlingen har tiltro til Christian og revisoren. Ad. 4 Hovedbestyrelsen foreslog uændrede kontingenter med den kommentar, at vi bliver nødt til at lave en stigning til næste år, da vi ikke har haft stigninger i de sidste 3 år. Hovedbestyrelsen arbejder på et forslag om differentierede kontingenter. Jan Dam: Vi skal overveje kommentarerne under punkt 4.d i forbindelse med eventuelle ændringer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad. 5 Ingen forslag. Ad. 6 Jan Dam blev genvalgt som næstformand. Christian Ingvardsen blev genvalgt som kasserer. 2 revisorer blev Jakob Poulsen og Michael Ingvardsen. Hovedbestyrelsen finder en revisorsuppleant,

9 9 da man ikke har fået tilsagn fra sidste års suppleant endnu. Ad. 7 Verner: Der er ikke mange brusere der virker i svømmehallen. Søren fortalte, at der vil blive gjort noget ved det i løbet af sommeren. Verner: Må man selv have øl og vand med på SAG? Flemming svarede ja. Evy: Der er meget vådt i dameomklædningen på SAG. Flemming sagde at man skal snakke med skolens vagtmester Poul Erik ang. småting. Hvis det har med andre klubber, som benytter SAG, så skal man henvende sig til de pågældende trænere. Hvis det ikke hjælper kontakter vi Fritid og Idræt. Jan Dam takkede for god ro og orden. Helle Andersen Foreningssekretær

10 10 Badminton Supersæson for seniorafdelingen! Efter en rigtig lang sæson, kan jeg se tilbage på en rigtig god sæson i min første trænersæson. Målet var fra sæsonstart at 1. holdet skulle rykke op, og den oprykning har 1. holdet jagtet hele sæsonen. Men én kamp tilbage lå 1. holdet på en 1. plads efter at have vundet alle kampe, og de skulle spille den sidste kamp hjemme sammen med 2. holdet. Da 2. holdet også kunne rykke op med en sejr, var der lagt op til et brag af en hjemmeholdkamp. Holdene var virkelig tændt fra starten af, da de vidste hvad der stod på spil. Alle spillerne ydede deres bedste, så der blev aldrig tvivl om resultaterne. 1. holdet vandt en knusende 12-1 sejr, mens 2. holdet vandt 10-3, så begge hold havde sikret sig oprykning. Oprykningen blev fejret med champagne, og bagefter tog begge hold ud og bowlede sammen. Udover holdturneringen har der også været arrangeret en klubtur til en turnering i Brønderslev. Hele 19 spillere havde meldt sig, så det blev en rigtig god tur. Præmierne udeblev dog, men der var mange der var tæt på, og der blev lavet en masse gode resultater. Alle spillerne var enige om, atd et var en rigtig god tur, og truppen blev rystet rigtig godt sammen. Medaljetagerne kan ses her: Herre Single, senior 1. Jens Petersen 2. Jørgen Winther 3. Jesper Dall Thomas Lindemer Herre Double, senior 1. Jørgen Winther / Kasper Åkerlund 2. Jens Petersen / David Thøfner Dame Single, senior 1. Stine Albretsen 2. Maja Petersen Dame Double, senior 1. Stine Albretsen / Marie Hessellund Mix Double, senior 1. Jens Petersen / Maja Petersen 2. Jørgen Winther / Helle Holm Hanson Til sidst vil jeg sig tak for en god sæson! Thomas Irving Pedersen, Seniortræner Sæsonen blev traditionen tro sluttet af med klubmesterskaberne. Ingen af de forsvarende mestre formåede at forsvare deres titel, så der var nye klubmestre i alle rækker. Sidste års træner, Jens Petersen, slog til i herresingle-rækken og derudover tog han sig også af mixdoublen. Hos pigerne blev Stien Albretsen også dobbelt klubmester, da hun tog sig af både damesingle og damedouble.

11 11 Klubmesterskaberne for ungdom Traditionen tro blev der som afslutning på sæsonen afholdt klubmesterskaber i ungdomsafdelingen. Godt 50 kampe skulle afvikles, og der var mange velspillede og spændende kampe imellem....måske var der enkelte forældre som syntes, at seks timer i en hal var lige i overkanten, men spillerne hyggede sig og alle havde en god dag. I U11-rækken stod Jon Capion overfor Jeppe Sanggaard i finalen. Efter to lange, hårde og tætte sæt skulle de to kamphaner ud i et tredje og afgørende sæt, før klubmesteren kunne kåres. Jeppe var tydeligvis mærket efter en hård semifinale mod holdkammeraten Simon, og Jon vandt overbevisende 3. sæt med cifrene I U13-rækken blev det som de fleste nok havde forventet Sophus Langdal Königson der blev klubmester. Alle kampe blev vundet overbevisende i to sæt. I finalen gik det ud over Simon Plougmann, som dog kunne være ganske stolt over sin 2. plads efter at have slået ærkerivalen og kammeraten Martin Svensson i en jævnbyrdig og velspillet tresætskamp i semifinalen. Samme historie gentog sig i U15 herre-rækken. William Buchard blev en suveræn vinder, hvorimod der i semifinalen var mere kamp om det. Efter at Mathias Torp Hansen fik sin anden luft, vandt han over Oliver Hammer Boda i en spændende semifinale (efter at have tabt 1. sæt med hele 15-1) I U15 pige-rækken var der kun fire deltagere og der blev derfor spillet alle mod alle i én pulje. Else Maria blev klubmester efter at have vundet alle sine kampe. Ida Fugleholm blev nr. 2. Tak til spillere, forældre og trænere for en god dag! Jens Petersen / Træner

12 12 Årets titler og pokaler Årets Spiller, Årets Fighter og Årets Talent der var igen i år mange kandidater til alle tre titler. Årets spiller blev i år Rasmus Guldager, som hele året har passet sin træning og kommet glad ind i hallen hver eneste gang. En rigtig god kammerat og en meget fair spiller. Rasmus er flyttet til Østerbro og spiller derfor desværre ikke i SAIF til næste sæson. Årets talent blev en af de helt unge piger. Julie Hammer Boda har i løbet af hendes første sæson udviklet sig utrolig meget og har tydeligvis flair for det at spille badminton. Årets fighter blev igen i år en fra senioafdelingen. Helle Holm Hansson har gennem hele sæsonen udvist en rigtig fighter-ånd både til træning og til holdkampe og blev derfor helt fortjent kåret til årets fighter i badmintonafdelingen. Tak for i år og på gensyn! På trods af enkelte problemer på ungdomssiden mht. afvikling af holdkampe har det været en god sæson. Både i ungdomsafdelingen og hos seniorerne er der kommet mange nye spillere til. Alle har gjort det godt og er faldet godt til i foreningen. Trænere og ledere glæder sig til den kommende sæson, hvor vi starter op med en træningslejr for ALLE ungdomsspillere den august. Turen går igen i år til Sorø-hallerne, hvilket har været en stor succes de foregående to sæsoner. Selve træningen starter den 1. september både i Valbyhallen og på Sankt Annæ. Seniorerne starter lidt tidligere og skal også på træningslejr mere information via mail. Tak for i år og på gensyn! Jens Petersen Træner Et stort tilykke til alle tre! Jens Petersen Træner

13 13 Fægtning Den nye instruktør på torsdagsholdet Ud over at være et af talenterne på mandagsholdet - og her være under kraftig mistanke for at gå efter klubmesterskabet på sabel mandag den 7. juni og udover at være pianospilleren i sit band at klare alt hvad der klares skal i første gymnasieklasse David Wilson på SAG samt spejdergerning - er det nu også Danny Wilsson, der siden den 5. februar og fremover har kommandoen på fægteholdet om torsdagen fra til Velkommen til Danny Klubmesterskaberne Vi ser frem til klubmesterskaberne, som sikkert vil være vel overstået, når dette idrætsblad udkommer. Men de spændende spørgsmål er foreløbig ubesvarede: Skal Manprit tirsdag den 11. maj fra til endnu en gang være klubmester og have sit navn indgraveret for anden gang i pokalen, eller hvem er det, der skal overtage værdigheden i år? Martin Skal Martin på mandagsholdet være klubmester for tredje år i træk på fleuret? Mesterskabet på fleuret og evt. på kårde afholdes mandag den 14. juni Sommerlejr Bestyrelsen anbefaler fægterne på både tirsdags- og torsdagsholdet at tage med på Fægte Forbundets Sommerlejr for alle fægteglade børn og unge, som er født i perioden fra Igen i år vil sommerlejren blive afholdt på Hårslev Efterskole, Hårslevvej 33, 4262, Sandved. Efterskolen ligger mellem Slagelse og Skælskør. Opholdet er fra søndag den 20. juni klokken til fredag den 25. juni klokken Der er mulig deltagelse fra alle landets ca. 40 klubber. De våben du kan vælge er enten fleuret eller kårde. Prisen er 1500 kr. Mere information kan fås hos instruktøren på fægtesalen eller hos Susanne Christtreu DFF s B&U-udvalg på tel: /

14 14 endda i København og tæt på os nemlig i Valby Hallen. Fra den 29. juni og den følgende uge. Alle discipliner er på programmet og de bedste danske fægtere vil deltage. Måske også fra vores klub SAIF. Allerede klokken og det meste af dagen vil der være top-top fægtning at nyde. Så benyt lejligheden til et eller flere besøg i Valby Hallen i den første uge i Juli. Tony Adam Tirsdagsholdets instruktører Jeanette og Rasmus har tidligere væres instruktører på sommerlejren, og de vil også kunne besvare spørgsmål vedrørende lejren. Fægtemester Laith Al-Sharahstani på mandagsholdet var med sidste år med og deltager igen i år sammen med sin søn Fahd. Kom og se Derfor: Til alle fægtere unge som ældre piger og drenge kvinder og mænd: Kom til Valby Hallen i netop den uge. Det er pengene værd. Endnu ved jeg ikke hvor meget billetten koster. Men lige meget hvad den koster, er billetten pengene værd. Hjælp Men forbundet har brug for hjælp: I dagene før samt under selve mesterskaberne. Der vil være brug for mange hjælpende hænder. Så har du tid, da kom og fortæl det til din instruktør, og han vil fortælle dig, på hvilket tidspunkt og præcis hvor vi skal møde op. Der er meget mere information på dk Sidst vil vi gerne ønske vores medlemmer en rigtig god sommerferie, håber at vi ses igen til August når den nye sæson starter. Der er mange gode grunde til at tage på sommer-fægtelejr. Dog først til mølle.. Der er kun et begrænset antal pladser. Så tøv ikke for længe, hvis interessen er der. Europamesterskaber i Valby For første gang i dansk fægtehistorie afholdes europamesterskaberne i Danmark og

15 15 Basketball Det har været en svær sæson, hvor der ikke har været ret mange spillere til rådighed og man samtidig skulle forsvare pladserne i 3. division og serie 1. En del spillere har spillet mange kampe, men det kunne ikke bære. Begge hold rykker ud af deres respektive rækker og desværre syntes en del nytilkomne 1. holdsspillere at nu var det på tide at forlade klubben og udeblive fra de sidste 3 kampe meget usportsligt. Næste sæson stiller basketballafdelingen kun med 1 hold. Til gengæld kunne klubben stille med et godt hold til Oldboys DM i Nørrebrohallen den maj I år kunne det desværre ikke række helt frem til finalen, som de foregående to år. Holdet blev siet fra på målscore ved fintælling efter de indlende kampe. Flot indsats i en svær række, hvor modstanderne var betydeligt stærkere end sidste år. God sommer Per Hagedorn Gymnastik Så er sæsonen ved at være slut for i år. Der har været ret stort fremmøde i denne sæson. Der har været nogle gange, hvor vi har været over 60 personer over to hold. Der har været nogle gange, hvor jeg har sagt til mig selv, det er kedeligt vejr i aften, så der kommer sikkert ikke ret mange, men er blevet overrasket. Sidste gang med gymnastik bliver den 27. maj Efter en lang og god sommerferie forhåbentlig mødes vi igen til gymnastik den 19. august Så vil jeg her gennem bladet, sige tak til Evy der nu har trukket sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet. Jeg forstår godt at hun trækker sig tilbage efter 29 lange år, men vi glæder os til stadig at se hende - med hendes altid gode humør. Der bliver ikke afslutning i Frederiksberg Have i år. Vi er blevet inviteret til Karensminde i år, den 3. juni Vi skal dog stadig selv medbringe mad m.m. I tilfælde af regn, er der også en løsning på dette. Der vil komme nærmere besked senere, på vores gymnastik aftener. Som sikkert alle medlemmer ved, så faldt valget på mig, da Evy stod af. Der er gang i den, og jeg har været til det første HB møde, så det er bare med at komme derudaf. På bestyrelsens vegne Verner

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum 2009 1985 Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for deres bidrag til realisering af denne jubilæumsbog 3 Forord Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen Når man fejrer et 75 års jubilæum, er det

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 INDHOLD Leder..........................3 U-12, Hold 1: Flot punktum.......4 Herre Senior - LFS + S1..........6 Interview med Anders Due......10

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Idræt- & kultur informationen

Idræt- & kultur informationen Idræt- & kultur informationen Nr. 85 Trykkes i ca 1500 eksemplarer maj 2011 Side Læs bl.a. om: www.nrlyn.dk www.nrlyn.dk 3 Ny handlingsplan 5 EKKO-Fest 2011 7 EKKO-børneløb 8 Skolestævne 2011 13 Badminton

Læs mere

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden KRATTEN November 2009 Nr. 5 Årgang 42 BADMINTON Så er julekalenderen på gaden FODBOLD 23 2 15 9 11 GYMNASTIK MOTIONSCENTER 10 18 6 24 14 PETANQUE 4 20 12 17 1 TENNIS 13 21 7 19 3 VOLLEYBALL LKB's Venner

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion ÅRGANG 2, NUMMER 1 DATO 30. SEPTEMBER 2013 NYDUN-BREVET NYDUN-BREV NR. 5 Velkommen til NYdun-BREV Formand Andreas Nikolajsen Så starter turneringen endelig! I alle afdelinger har forberedelserne været

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

Klubblad B77-Bordtennis, april 2015. Nr. 39. B77-BORDTENNIS i fremgang både sportsligt og på medlemssiden. Rekorddeltagelse

Klubblad B77-Bordtennis, april 2015. Nr. 39. B77-BORDTENNIS i fremgang både sportsligt og på medlemssiden. Rekorddeltagelse B77-BORDTENNIS i fremgang både sportsligt og på medlemssiden Rekorddeltagelse B77 Bordtennis havde tilmeldingsrekord til årets junior/senior-mesterskab. OG VI ER STADIG AKTIVE PÅ FACEBOOK Foto: Orientering

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

FODBOLD. Oprykning til serie 2! Læs om alle klubbens hold - Året i billeder - Fra U5 til Oldboys - Fornem hæder til formanden.

FODBOLD. Oprykning til serie 2! Læs om alle klubbens hold - Året i billeder - Fra U5 til Oldboys - Fornem hæder til formanden. FODBOLD Oprykning til serie 2! HERRE SENIOR Årets Profiler Karina Bøtker Betina Carstensen Læs om alle klubbens hold - Året i billeder - Fra U5 til Oldboys - Fornem hæder til formanden ÅRSSKRIFT 2010 BMI`s

Læs mere