Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr."

Transkript

1 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for seniorafdelingen Basketball - tilbagegang for begge hold Fægtning - masser af aktiviteter i sommer Gymnastik - ny formand Håndbold - Udviklingen går rigtig godt Svømning - god sæson trods trænermangel Badminton Basketball Fægtning Håndbold Kondi Svømning

2 Oversigt for Sankt Annæ IF Funktion Navn Adresse Telefon Formand Flemming R. Jacobsen Strandvangsvej 8 A, 2650 Hvidovre Næstformand Jan Dam Nielsen M. Bechs Allé 138, 2650 Hvidovre Kasserer Christian Ingvardsen Ndr. Frihavnsgade 61, 3.th., 2100 Kbh. Ø Sekretær Helle Andersen Søren Norbys Allé 2, 2.tv., 2300 Kbh. S Badminton formand Kasper Åkerlund Gustav Johannesvej 10, 1., 2000 Frb Badminton motion Ronnie Hansen Carl Jacobsensvej 4C, 2300 Kbh. S Basketball formand Per Hagedom Ø. Farimagsgade 20, 1.tv., 2100 Kbh. Ø Basketball turneringsleder Flemming R. Jacobsen Strandvangsvej 8A, 2650 Hvidovre Fægtning formand Erik Møller Andersen Classensgade 15, 4.th., 2100 Kbh. Ø Håndbold formand Preben Poulsen Kjærstrupvej 38, 2500 Valby Håndbold ungdomsformand Jan Dam Nielsen M. Bechs Allé 138, 2650 Hvidovre Gymnastik formand Verner Hansen Hvidovre Strandvej 96, 2650 Hvidovre Svømning formand Søren Hallum-Andersen Tingsted 6, 1.tv., 2500 Valby Idrætsbladets redaktion Flemming R. Jacobsen Strandvangsvej 8 A, 2650 Hvidovre Medlemskartotek Flemming R. JAcobsen Strandvangsvej 8 A, 2650 Hvidovre Øvrig kontaktpersoner - badminton Næstformand Jens Petersen Bestyrelse Christian Lindemer Bestyrelse Martin Nielsen Bestyrelse Michael Aller Emdrupvej 4, 1.th., 2100 Kbh. Ø Bestyrelse Ronnie Hansen Holtegade 16, 2200 Kbh. N Øvrig kontaktpersoner - håndbold Bestyrelse Carsten Thostrup Egelunden 56, 2635 Ishøj Bestyrelse Laila Johansen Frederiksborgvej 2, 2400 Kbh. NV Bestyrelse Heidi Nellemose Bremensgade 9, 2300 Kbh. S Bestyrelse Sisse Lunau-Christensen Slotsbakken 136, 2970 Hørsholm Bestyrelse Allan Johansen Brorsonsvej 13 B, 2630 Taastrup Bestyrelse Arne Hansen Ole Borchsvej 36, 2500 Valby Øvrig kontaktpersoner Fægtning Jeanette Juncker og Rasmus Bugge Øresundsvej 74, 3.tv., 2300 Kbh. S Gymnastik Edith Hansen Hvidovre Strandvej 96, 2650 Hvidovre Ulla Pedersen Offenbachsvej 34, 1.th., 2450 Kbh. SV Charlotte Holm Boltonvej 26, 2300 Kbh. S Svømning Louise Andersen Johan Kellersvej 30, 2500 Valby

3 3 Formandens hjørne Afslutningsfesten... blev en succes! Tak for sidst det var herligt at få hilst på de medlemmer, som var med til at danne den hyggelige stemning på tværs af alle afdelinger. Jeg måtte dog notere en bommert, da jeg i det festlige lag fik byttet om på kåringen af årets medlem og uddelingen af trænerlegatet. Årets trænerlegat gik til Jonas Kjeldsen / Svømning. Årets medlem blev Ronnie T. Hansen / Badminton Tillykke til dem begge. Ingen tvivl om at vi også næste år vil lave en samlet afslutningsfest for alle afdelinger det har jeg lovet Kaj Rømer men vi skal være flere hænder til at løfte opgaven. Medlemskartoteket blev omkring 1. maj lagt op på vores hjemmeside i en ny version, som i næste sæson vil give trænere og ledere mulighed for direkte adgang til holdlister, restancelister m.m. Den næste opgave bliver at kunne tilbyde betaling via PBS, måske allerede fra næste opkrævning i september. Generalforsamlingen var i år flyttet til Valby- Hallen. Det var et forsøg på at få flere deltagere til generalforsamlingen. Det lykkedes ikke. Der var ca. 20 deltagere incl. hovedbestyrelsen. Ærgeligt at ikke flere fandt det værd at møde op og deltage i debatten. Næste sæson begynder så småt at dukke frem i horisonten, selvom det ikke er indendørs aktiviteter der trækker lige nu. Vi får først de nye træningstider i slutningen af juni og der afholdes et hovedbestyrelsesmøde umiddelbart efter, hvor næste sæson planlægges. Velkomstfolderen sendes i trykken når alt er på plads og vi håber at alle medlemmer får den tilsendt omkring månedsskiftet juli/august. Hold øje på hjemmesiden, den opdateres løbende, så snart vi har nyt. Alle ønskes en rigtig god sommer. Flemming R. Jacobsen Formand Idrætsbladet er nu lagt i faste rammer og vil udkomme i februar, maj, oktober og december. Selve produktionen af bladet kører på skinner, og sammen med vores trykker MKom er processen er blevet forenklet. Vi mangler blot at finde personen, som kunne tænke sig at være redaktør for et blad med et oplag på omkring 1000 eksemplarer.

4 4 Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling i SAIF tirsdag den 27. april 2004 kl Fremmødte: 4 medlemmer og Hovedbestyrelsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed, herunder også afdelingsformændene 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 4. Behandling af bestyrelsens forslag til a. Medlemskontingent: Ungdomskontingent uændret 250 kr. 3 gange om året Seniorkontingent uændret 300 kr. 3 gange om året Familiesvømning uændret 400 kr. 3 gange om året Passive uændret 200 kr. pr. år b. Særkontingenter for hver afdeling: Uændret 200 kr. 3 gange om året c. Indmeldelsesgebyr: Uændret 30 kr. d. Opkrævningsgebyr: Uændret 50 kr. Særkontingent betales af seniorspillere, der deltager i træning med instruktør/træner Familiesvømning dækker 2 voksne og 2 børn enten lørdag eller søndag 5. Indkomne forslag 6. Valg af: a. Formand Flemming Jacobsen ikke på valg b. Næstformand Jan Dam villig til genvalg c. Kasserer Christian Ingvardsen vil lig til genvalg d. Foreningssekretær Helle Andersen ikke på valg e. 2 revisorer samt 1 suppleant 7. Eventuelt Ad. 1 Hovedbestyrelsen indstillede Jan Dam, som blev valgt. Jan Dam meddelte, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad. 2 Formandens beretning ved Flemming Jacobsen: Afslutningsfesten: Sidste år havde vi en pragtfuld fest i forbindelse med jubilæet og den succes ville vi gerne fortsætte. Derfor besluttede vi at samle alle afdelingernes afslutningsfester til en samlet afslutningsfest, som blev afholdt den 17. april Festen blev rigtig god med god mad, musik og masser at kontakt på tværs af afdelingerne. Vi blev 150 personer, som alle havde en god aften. Opgaven med at holde festen blev fordelt på for få personer, så det krævede en del af dem. Tak for indsatsen til hjælperne. Med den gode fest er der ingen tvivl vi ses til næste, forhåbentlig med endnu flere deltagere. Medlemsstatus: Efter Kjeld trak sig tilbage fra arbejdet med medlemskartoteket, valgte vi at starte forfra med et nyt kartotek, som er skræddersyet til vores forening. Det arbejde var mere omfattende end vi havde forventet, så det har givet en del problemer med kontingentopkrævningerne. Men det har givet mig

5 5 lejlighed til at tale med en stor del af medlemmerne og de fleste har været flinke og forstående. Jeg skal være den første til at beklage det ekstra bøvl. Men vi har nu et godt system, som gør hverdagen lettere for lederne og nemmere for den person, der skal styre kartoteket fremover. Vi håber at kunne tilbyde opkrævning via PBS efter sommerferien. Samarbejde med skolen: Vi har haft en meget udmærket samarbejde med skolevagtmesteren Poul-Erik, som altid gør en indsats for at løse problemer og afklare misforståelser. Afdelingerne: Igen i år kan vi se tilbage på et højt aktivitetsniveau i de fleste afdelinger. Det er kun basketball, som desværre har en hensynende tilværelse. Badminton fylder mere og mere i foreningen i kraft af deres øgede aktiviter og det er en fornøjelse at se dem fylde 2 haller i Valby- Hallen. Fægtning har haft god fremgang og der er mange aktiviteter i gang. Håndbold har virkelig arbejdet hårdt for deres plads i 1. division og det har været spændende at følge projektet. Gymnastik har holdt sin stabile kurs. Efter mange år som formand valgte Evy at træde tilbage og jeg vil på hele hovedbestyrelsens vegne sige Evy mange tak for dit arbejde og altid positive væsen. Velkommen til Verner, som har overtaget hvervet. Svømning har haft mange rigtig mange hold i år og som altid har deres været stor søgning. Bankospil: Vores årlige bankospil overholdt alle traditionerne og det gav en økonomisk indsprøjtning til vores økonomi. Der var desværre lidt færre deltagere, til gengæld lagde de lidt flere penge. En hyggelig aften. Kontakten til omverdenen: Lokalaviser: Takket være håndbold er det lykkedes at få en fast ugentlig artikel under sporten i Valby- Bladet. Udover det har vi haft nogle artikler om fætning, samt vores reklamer for foreningen, banko og loppemarked. Målet er at vi får en artikel med hver gang vi har en aktivitet, der kan interessere offentligheden og øge vores synlighed i lokalområdet. Idrætsbladet: Bladet har haft en vaklende tilværelsen siden sidste generalforsamling. Rikke måtte trække sig tilbage som redaktør efter sommerferien af arbejdsmæssige årsager, men tak for indsatsen til Rikke, og jeg måtte overtage produktionen indtil en afløser blev fundet. Jeg har haft fornøjelsen at udgive 3 blade og det næste kommer ud i maj. Sammen med vores nye trykker er det lykkedes at gøre produktionen strømlinet, så det er lettere at overtage for en ny redaktør. Samtidig blev vi ramt af regeringens fjernelse af portostøtten, som har ramt mange foreninger herhjemme. Derfor er vi gået over til at uddele bladet til trænerne og lederne, der sørger for den videre distribution. Passive og æresmedlemmer får selvfølgelig stadig bladet sendt hjem. Hjemmesiden: Vores hjemmeside bliver langsomt mere le-

6 6 vende og aktuel. Badminton har i denne sæson overtaget vedligholdelsen af deres del og har virkelig gjort det spændende. Den er aktuel og de kan følge aktuelle kampe og hændelser i afdelingen. Vi tager nu fat på håndbolds sider, hvor de vil give den et løft og gøre den spændende for medlemmerne at følge. Fritid og Idræt (tidl. FOS): Det tidligere folkeoplysningsekretariat FOS fik sidste år nyt navn og hedder nu Fritid & Idræt, men har samme funktion som hidtil. Vi har søgt tider og tilskud. Ansøgningsskemaerne er stadig omfangsrige, men de er i gang med en renovering, så det bliver mere enkelt for klubberne. Omkring hallen har vi i denne sæson oplevet at den er blevet lejet ud til anden siden, hvilket har generet nogle kampe hos badminton og basketball. Fremtiden/visioner: Dette år har trukket ekstraordinært mange ressourcer i hovedbestyrelsen. Idrætsbladet, hjemmesiden, bogføring og ikke mindst medlemskartoteket har trukket store veksler på nogle få personer. Vi SKAL have fundet nogle personer, til at varetage disse funktioner ellers vil foreningen knække over, når lederne begynder at falde fra. Vi vil derfor starte et projekt omkring lederrekruttering og sammen med DIF/DGI lave en struktureret uddannelse og rekruttering. Det er utroligt spændende at være med i beslutningerne omkring en så stor forening og få det hele til at fungere, så vores medlemmer kan dyrke deres idræt. Tak til alle lederne og trænerne for deres store arbejde med at få det hele til at hænge sammen. Ikke mindst afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen har endnu engang ydet meget både ledelsesmæssigt og praktisk. Evy: Må salen bruges til fodbold? Flemming: Det må den godt, forudsat at man spiller med en speciel blød bold. Evy: Har vi ikke krav på at få penge tilbage, hvis en træningstid aflyses mere end 3 gange? Flemming: KI har nogle regler, men ikke Idræt og Fritid. Badminton ved Kasper Åkerlund: Sæsonen kan deles op i positivt og negativt. Ungdomsafdelingen har haft tilbagegang bl.a. grundet diverse korarrangementer på SAG. Seniorafdelingen har udvidet træningstiderne. Der er to store hold. 1. holdet vandt serie 9 og 2. hol-det rykkede op fra deres serie. Socialt har afdelingen fungeret godt. Bl.a. har man konkurreret med seniorafdelingen i håndbold. Basket ved Flemming Jacobsen: Formanden for afdelingen var forhindret i at deltage. Afdelingen er desværre lukningstruet. Ved sæsonstart var der 2 herrehold tilmeldt. Begge hold rykkede ned og der er desværre kun spil-lere nok til 1 hold til næste sæson. Fægtning ved Erik Møller: Der er en lille fremgang i deltagelsen på alle træningsdagene. Afdelingen har haft succes med at lave fællestræninger med andre fægteklubber. Målet for afdelingen er at komme op på 50 medlemmer. Pt. er der 44 medlemmer. DM venter forude. Det er med store forventninger, da afdelingen tidligere har opnået flotte resulta-ter ved DM. SAIFs fægteafdeling kan meget vel komme til at spille en stor rolle indenfor sabelfægtning i fremtiden.

7 7 Håndbold ved Preben Poulsen og Jan Dam: Sæsonen var den første i fusionsåret med Trepka/Dania.Bestyrelsen har haft et travlt år med at få løst arbejdsopgaverne, men ånden har været positiv. På det sportslige område deltog det bedste herreseniorhold i 1.division, men klarede desværre ikke at forblive i rækken og må fra næste sæson starte i 2.division. Men holdet med de mange unge spillere gjorde en fin figur.det lykkedes desværre ikke for afdelingens bedste damehold at rykke op i Københavnsserien. Holdet måtte nøjes med 2.pladsen i serie 1. Udover de nævnte hold har klubben deltaget med 3 damehold, 3 herrehold og et oldboyshold. Bemærkes skal det at 4.dameholdet vandt deres række. På positivsiden skal det nævnes at herresenior 1 faktisk vandt tre stævner i sæsonen: Fregat-cup, Valby-cup og Amagercup, og at damesenior vandt KHF-cup. På ungdomssiden har det været en hård tørn for de unge, engagerede trænere. Til flere hold har der manglet spillere og af turneringshold har vi kun deltaget med herrejunior og puslinge. Endvidere har lilleputterne deltaget i en række stævner. Men sidst på året er det lykkedes at forøge medlemstallet i ungdomsafdelingen så det nu tegner lidt lysere. Herrejuniorerne deltog i Østersøcup på Bornholm. At holde afdelingen gående kræver en stor indsats. Nogle af de store opgaver har været at få klaret 2 telefonbogsruter. Mange medlemmer gjorde en meget fin indsats i den forbindelse, og også ved det årlige loppemarked viste medlemmerne korpsånd. Der er heldigvis også tid til sociale arrangementer af mere festlig karakter, og også her er der medlemmer, der stiller arbejdskraft til rådighed og bl.a arrangerer den årlige weekends- afslutningstur. Der skal fra bestyrelsens side siges tak til de mange trænere, ledere og spillere, der har ydet et stort stykke arbejde for afdelingen i sæsonen. Afdelingen har i år haft et samarbejde med sponsorer. Tak for samarbejdet. Visionerne er jo mange, men i næste sæson må vi forvente at både herresenior 1 og damesenior 1 må slutte i toppen af rækken. Der skal være en større fokusering på ungdomssiden i afdelingen, således at vi på sigt selv som i gamle dage kan levere spillere til seniorafdelingen. På lederplan må vi blive endnu dygtigere til organisering, strukturering samt at fordele arbejdsopgaverne, så vi ikke slider på de samme personer hele tiden. Gymnastik ved Verner Hansen: Der er kommet nye medlemmer i denne sæson, og de er der endnu. Der er desværre et par stykker, som er holdt op. Én på grund af sygdom. VI er et sted mellem personer på de to hold, som møder op om torsdagen. Vi stopper sæsonen torsdag den 27. maj og starter igen torsdag den 19. august. D.d. er der 91 medlemmer. Svømning ved Søren Hallum-Andersen: Denne sæson har båret præg af mangel på trænere. Vi har igennem de sidste år kæmpet med mange aflysninger og hold der er blevet flyttet. Det er utrolig beklageligt. Derfor har vi besluttet at lave en ny struktur, som vi håber afhjælper proble-merne. En af grundene til de mange aflysninger i år har været mangel på trænere, og en stor ud-skiftning af de trænere der er. Vi har før hen haft en ny og en gammel træner på hvert hold. Men i år har det ikke været muligt på nogen hold, hvilket har betydet at der har været to nye trænere på stort set alle hold. De nye træ-nere har derfor ikke haft kendskab til, hvordan afde-

8 8 lingen fungerer. Den proces har været meget tidskrævende. Og da vi altid har haft svømmeundervisningen prioriteret højest, har der desværre ikke været nok tid til at varetage oplæring i afdelingens struktur. På baggrund af det, har vi besluttet at lave en ny struktur, som gerne skulle resultere i at undervis-ningen vil køre mere stabilt, og at informationsniveauet til medlemmerne og forældre vil blive hø-jere. Dermed kan vi forhåbentlig undgå nogle misforståelser. Arne: Supplerede formandens beretning med klubbens deltagelse i Valby kulturugen. Samtidig be-mærkede han den positive opbakning fra hele klubben, som han har registreret som Entrétager til håndboldafdelingens 1. herreholdskampe. Det virker som en rar forening. Ad. 3 Christian beklagede, at det ikke var det reviderede regnskab der blev delt ud, men at det stort set ligner. Der vil muligvis blive foretaget enkelte omposteringer. Christian gennemgik bilagene og fortalte kort, at klubbens indtægter og omkostninger er steget. Vi kommer ud af regnskabsåret med et lille underskud på ca kr. Det skal ses i forhold til regn-skabet fra sidste år, hvor vi bl.a. havde et underskud på jubilæumsfesten på knap kr. Vi har en negativ egenkapital på ca kr. Den skal selvfølgelig helst være positiv, men det er ikke så slemt, da vi har Fonden Lån i Fonden er steget med ca kr. Depotbeløbene til de respektive afdelinger har været større end sidste år. Hovedforeningens konto svinger lidt. Kontorudgifterne er blevet mindre. Der er sket nogle ændrin-ger grundet regeringens afskaffelse af portotilskud. Fremover skal Christian ikke have noget at gøre med afdelingernes konti. Det er besluttet efter af-tale med revisor. I forbindelse med sidste års Generalforsamlingsbeslutning om at sælge obligationerne, er renteind-tægterne ca. blevet halveret. Alle omposteringer er gennemsnakket med revisor. Det endelige reviderede regnskab foreligger senest 10. maj Da der ikke forelå et revideret regnskab til godkendelse, blev det besluttet at Generalforsamlingen har tiltro til Christian og revisoren. Ad. 4 Hovedbestyrelsen foreslog uændrede kontingenter med den kommentar, at vi bliver nødt til at lave en stigning til næste år, da vi ikke har haft stigninger i de sidste 3 år. Hovedbestyrelsen arbejder på et forslag om differentierede kontingenter. Jan Dam: Vi skal overveje kommentarerne under punkt 4.d i forbindelse med eventuelle ændringer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad. 5 Ingen forslag. Ad. 6 Jan Dam blev genvalgt som næstformand. Christian Ingvardsen blev genvalgt som kasserer. 2 revisorer blev Jakob Poulsen og Michael Ingvardsen. Hovedbestyrelsen finder en revisorsuppleant,

9 9 da man ikke har fået tilsagn fra sidste års suppleant endnu. Ad. 7 Verner: Der er ikke mange brusere der virker i svømmehallen. Søren fortalte, at der vil blive gjort noget ved det i løbet af sommeren. Verner: Må man selv have øl og vand med på SAG? Flemming svarede ja. Evy: Der er meget vådt i dameomklædningen på SAG. Flemming sagde at man skal snakke med skolens vagtmester Poul Erik ang. småting. Hvis det har med andre klubber, som benytter SAG, så skal man henvende sig til de pågældende trænere. Hvis det ikke hjælper kontakter vi Fritid og Idræt. Jan Dam takkede for god ro og orden. Helle Andersen Foreningssekretær

10 10 Badminton Supersæson for seniorafdelingen! Efter en rigtig lang sæson, kan jeg se tilbage på en rigtig god sæson i min første trænersæson. Målet var fra sæsonstart at 1. holdet skulle rykke op, og den oprykning har 1. holdet jagtet hele sæsonen. Men én kamp tilbage lå 1. holdet på en 1. plads efter at have vundet alle kampe, og de skulle spille den sidste kamp hjemme sammen med 2. holdet. Da 2. holdet også kunne rykke op med en sejr, var der lagt op til et brag af en hjemmeholdkamp. Holdene var virkelig tændt fra starten af, da de vidste hvad der stod på spil. Alle spillerne ydede deres bedste, så der blev aldrig tvivl om resultaterne. 1. holdet vandt en knusende 12-1 sejr, mens 2. holdet vandt 10-3, så begge hold havde sikret sig oprykning. Oprykningen blev fejret med champagne, og bagefter tog begge hold ud og bowlede sammen. Udover holdturneringen har der også været arrangeret en klubtur til en turnering i Brønderslev. Hele 19 spillere havde meldt sig, så det blev en rigtig god tur. Præmierne udeblev dog, men der var mange der var tæt på, og der blev lavet en masse gode resultater. Alle spillerne var enige om, atd et var en rigtig god tur, og truppen blev rystet rigtig godt sammen. Medaljetagerne kan ses her: Herre Single, senior 1. Jens Petersen 2. Jørgen Winther 3. Jesper Dall Thomas Lindemer Herre Double, senior 1. Jørgen Winther / Kasper Åkerlund 2. Jens Petersen / David Thøfner Dame Single, senior 1. Stine Albretsen 2. Maja Petersen Dame Double, senior 1. Stine Albretsen / Marie Hessellund Mix Double, senior 1. Jens Petersen / Maja Petersen 2. Jørgen Winther / Helle Holm Hanson Til sidst vil jeg sig tak for en god sæson! Thomas Irving Pedersen, Seniortræner Sæsonen blev traditionen tro sluttet af med klubmesterskaberne. Ingen af de forsvarende mestre formåede at forsvare deres titel, så der var nye klubmestre i alle rækker. Sidste års træner, Jens Petersen, slog til i herresingle-rækken og derudover tog han sig også af mixdoublen. Hos pigerne blev Stien Albretsen også dobbelt klubmester, da hun tog sig af både damesingle og damedouble.

11 11 Klubmesterskaberne for ungdom Traditionen tro blev der som afslutning på sæsonen afholdt klubmesterskaber i ungdomsafdelingen. Godt 50 kampe skulle afvikles, og der var mange velspillede og spændende kampe imellem....måske var der enkelte forældre som syntes, at seks timer i en hal var lige i overkanten, men spillerne hyggede sig og alle havde en god dag. I U11-rækken stod Jon Capion overfor Jeppe Sanggaard i finalen. Efter to lange, hårde og tætte sæt skulle de to kamphaner ud i et tredje og afgørende sæt, før klubmesteren kunne kåres. Jeppe var tydeligvis mærket efter en hård semifinale mod holdkammeraten Simon, og Jon vandt overbevisende 3. sæt med cifrene I U13-rækken blev det som de fleste nok havde forventet Sophus Langdal Königson der blev klubmester. Alle kampe blev vundet overbevisende i to sæt. I finalen gik det ud over Simon Plougmann, som dog kunne være ganske stolt over sin 2. plads efter at have slået ærkerivalen og kammeraten Martin Svensson i en jævnbyrdig og velspillet tresætskamp i semifinalen. Samme historie gentog sig i U15 herre-rækken. William Buchard blev en suveræn vinder, hvorimod der i semifinalen var mere kamp om det. Efter at Mathias Torp Hansen fik sin anden luft, vandt han over Oliver Hammer Boda i en spændende semifinale (efter at have tabt 1. sæt med hele 15-1) I U15 pige-rækken var der kun fire deltagere og der blev derfor spillet alle mod alle i én pulje. Else Maria blev klubmester efter at have vundet alle sine kampe. Ida Fugleholm blev nr. 2. Tak til spillere, forældre og trænere for en god dag! Jens Petersen / Træner

12 12 Årets titler og pokaler Årets Spiller, Årets Fighter og Årets Talent der var igen i år mange kandidater til alle tre titler. Årets spiller blev i år Rasmus Guldager, som hele året har passet sin træning og kommet glad ind i hallen hver eneste gang. En rigtig god kammerat og en meget fair spiller. Rasmus er flyttet til Østerbro og spiller derfor desværre ikke i SAIF til næste sæson. Årets talent blev en af de helt unge piger. Julie Hammer Boda har i løbet af hendes første sæson udviklet sig utrolig meget og har tydeligvis flair for det at spille badminton. Årets fighter blev igen i år en fra senioafdelingen. Helle Holm Hansson har gennem hele sæsonen udvist en rigtig fighter-ånd både til træning og til holdkampe og blev derfor helt fortjent kåret til årets fighter i badmintonafdelingen. Tak for i år og på gensyn! På trods af enkelte problemer på ungdomssiden mht. afvikling af holdkampe har det været en god sæson. Både i ungdomsafdelingen og hos seniorerne er der kommet mange nye spillere til. Alle har gjort det godt og er faldet godt til i foreningen. Trænere og ledere glæder sig til den kommende sæson, hvor vi starter op med en træningslejr for ALLE ungdomsspillere den august. Turen går igen i år til Sorø-hallerne, hvilket har været en stor succes de foregående to sæsoner. Selve træningen starter den 1. september både i Valbyhallen og på Sankt Annæ. Seniorerne starter lidt tidligere og skal også på træningslejr mere information via mail. Tak for i år og på gensyn! Jens Petersen Træner Et stort tilykke til alle tre! Jens Petersen Træner

13 13 Fægtning Den nye instruktør på torsdagsholdet Ud over at være et af talenterne på mandagsholdet - og her være under kraftig mistanke for at gå efter klubmesterskabet på sabel mandag den 7. juni og udover at være pianospilleren i sit band at klare alt hvad der klares skal i første gymnasieklasse David Wilson på SAG samt spejdergerning - er det nu også Danny Wilsson, der siden den 5. februar og fremover har kommandoen på fægteholdet om torsdagen fra til Velkommen til Danny Klubmesterskaberne Vi ser frem til klubmesterskaberne, som sikkert vil være vel overstået, når dette idrætsblad udkommer. Men de spændende spørgsmål er foreløbig ubesvarede: Skal Manprit tirsdag den 11. maj fra til endnu en gang være klubmester og have sit navn indgraveret for anden gang i pokalen, eller hvem er det, der skal overtage værdigheden i år? Martin Skal Martin på mandagsholdet være klubmester for tredje år i træk på fleuret? Mesterskabet på fleuret og evt. på kårde afholdes mandag den 14. juni Sommerlejr Bestyrelsen anbefaler fægterne på både tirsdags- og torsdagsholdet at tage med på Fægte Forbundets Sommerlejr for alle fægteglade børn og unge, som er født i perioden fra Igen i år vil sommerlejren blive afholdt på Hårslev Efterskole, Hårslevvej 33, 4262, Sandved. Efterskolen ligger mellem Slagelse og Skælskør. Opholdet er fra søndag den 20. juni klokken til fredag den 25. juni klokken Der er mulig deltagelse fra alle landets ca. 40 klubber. De våben du kan vælge er enten fleuret eller kårde. Prisen er 1500 kr. Mere information kan fås hos instruktøren på fægtesalen eller hos Susanne Christtreu DFF s B&U-udvalg på tel: /

14 14 endda i København og tæt på os nemlig i Valby Hallen. Fra den 29. juni og den følgende uge. Alle discipliner er på programmet og de bedste danske fægtere vil deltage. Måske også fra vores klub SAIF. Allerede klokken og det meste af dagen vil der være top-top fægtning at nyde. Så benyt lejligheden til et eller flere besøg i Valby Hallen i den første uge i Juli. Tony Adam Tirsdagsholdets instruktører Jeanette og Rasmus har tidligere væres instruktører på sommerlejren, og de vil også kunne besvare spørgsmål vedrørende lejren. Fægtemester Laith Al-Sharahstani på mandagsholdet var med sidste år med og deltager igen i år sammen med sin søn Fahd. Kom og se Derfor: Til alle fægtere unge som ældre piger og drenge kvinder og mænd: Kom til Valby Hallen i netop den uge. Det er pengene værd. Endnu ved jeg ikke hvor meget billetten koster. Men lige meget hvad den koster, er billetten pengene værd. Hjælp Men forbundet har brug for hjælp: I dagene før samt under selve mesterskaberne. Der vil være brug for mange hjælpende hænder. Så har du tid, da kom og fortæl det til din instruktør, og han vil fortælle dig, på hvilket tidspunkt og præcis hvor vi skal møde op. Der er meget mere information på dk Sidst vil vi gerne ønske vores medlemmer en rigtig god sommerferie, håber at vi ses igen til August når den nye sæson starter. Der er mange gode grunde til at tage på sommer-fægtelejr. Dog først til mølle.. Der er kun et begrænset antal pladser. Så tøv ikke for længe, hvis interessen er der. Europamesterskaber i Valby For første gang i dansk fægtehistorie afholdes europamesterskaberne i Danmark og

15 15 Basketball Det har været en svær sæson, hvor der ikke har været ret mange spillere til rådighed og man samtidig skulle forsvare pladserne i 3. division og serie 1. En del spillere har spillet mange kampe, men det kunne ikke bære. Begge hold rykker ud af deres respektive rækker og desværre syntes en del nytilkomne 1. holdsspillere at nu var det på tide at forlade klubben og udeblive fra de sidste 3 kampe meget usportsligt. Næste sæson stiller basketballafdelingen kun med 1 hold. Til gengæld kunne klubben stille med et godt hold til Oldboys DM i Nørrebrohallen den maj I år kunne det desværre ikke række helt frem til finalen, som de foregående to år. Holdet blev siet fra på målscore ved fintælling efter de indlende kampe. Flot indsats i en svær række, hvor modstanderne var betydeligt stærkere end sidste år. God sommer Per Hagedorn Gymnastik Så er sæsonen ved at være slut for i år. Der har været ret stort fremmøde i denne sæson. Der har været nogle gange, hvor vi har været over 60 personer over to hold. Der har været nogle gange, hvor jeg har sagt til mig selv, det er kedeligt vejr i aften, så der kommer sikkert ikke ret mange, men er blevet overrasket. Sidste gang med gymnastik bliver den 27. maj Efter en lang og god sommerferie forhåbentlig mødes vi igen til gymnastik den 19. august Så vil jeg her gennem bladet, sige tak til Evy der nu har trukket sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet. Jeg forstår godt at hun trækker sig tilbage efter 29 lange år, men vi glæder os til stadig at se hende - med hendes altid gode humør. Der bliver ikke afslutning i Frederiksberg Have i år. Vi er blevet inviteret til Karensminde i år, den 3. juni Vi skal dog stadig selv medbringe mad m.m. I tilfælde af regn, er der også en løsning på dette. Der vil komme nærmere besked senere, på vores gymnastik aftener. Som sikkert alle medlemmer ved, så faldt valget på mig, da Evy stod af. Der er gang i den, og jeg har været til det første HB møde, så det er bare med at komme derudaf. På bestyrelsens vegne Verner

Idrætsbladet. Medlemsblad for Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening. - Jan Dam har modtaget KHF s lederpokal 2003

Idrætsbladet. Medlemsblad for Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening. - Jan Dam har modtaget KHF s lederpokal 2003 30. årgang nr. 2 September 2003 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Gymnasiums Idrætsforening Formanden byder velkommen til den nye sæson Referat fra den årlige generalforsamling i SAIF Badminton -

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4005000-010 Eskilstrup Håndboldklub 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4017000-016 Rødby Håndboldklub 4 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

BIF FORMANDSBERETNING 2013

BIF FORMANDSBERETNING 2013 BIF FORMANDSBERETNING 2013 JEG VIL STARTE DENNE BERETNING MED AT SIGE TAK TIL ALLE JER DER I ÅRETS LØB HAR YDET EN INDSATS I BIF. DET ER FANTASTISK AT SE DEN OPBAKNING DER ER I BIF UANSET HVILKEN OPGAVE

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 Sandkasse: Sæsonen 2007/2008 var på mange måder en rigtig god sæson. Antallet af spillere var støt stigende hele sæsonen og vi endte med 27 spillere 12 piger

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere