Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs."

Transkript

1

2 DRS bestyrelse Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX: Næstformand: Trine Torfing Sekretær: Lise Gammelgaard Overlæge Røntgendiagnostisk afdeling Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Tlf.: FAX: Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Nord Reberbansgade 9000 Aalborg Tlf.: Kasserer: Anna Rosted Menigt medlem: Michel Nemery Overlæge H:S Amager Hospital Røntgenafdelingen Italiensvej København S Tlf.: Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX: side 2 DRS februar 2005

3 Meddelelse fra bestyrelsen: Et nyt år har taget sin begyndelse og DRS s bestyrelse ser frem til et forår med generalforsamling og forårsmøde. Begge dele annonceret senere i bladet. I forbindelse med generalforsamlingen 14.april er der temadag om teleradiologi, se program andetsteds i bladet. Dagen efter er der E-kursus i onkoradiologi med tema om cancer i nyre og urinveje. Vi håber at rigtig mange vil slutte op om arrangementerne og ser frem til et par spændende dage. Beklageligvis var deadline for bladet ikke kommet med i decembernummeret. For fremtiden vil deadline blive angivet nederst på denne side. Lise Gammelgaard Månedens ord: Tab og vind med åbent sind Nye Medlemmer Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem: Junia Cardoso Costa, Hajrija Cviko Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem: Deadline for stof til næste medlemsblad er 1. marts DRS februar 2005 side 3

4 Dansk Radiologisk Selskab afholder ordinær generalforsamling Torsdag d. 14.april 2005 kl , Rigshospitalet, auditorium 2 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Vedtægtsændringer. 5. Teleradiologi status. 6. DRG prissætning. 7. Acta Radiologica. 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 9. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent. 10. Rettidigt indkomne forslag. 11. Valg til bestyrelsen. 12. Valg til udvalg og repræsentationer. 13. Valg af revisor og suppleant. 14. Optagelse af lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer. 15. Eventuelt. Ad punkt 1: Valg til bestyrelsen: valgperiode Fratræder: Michel Nemery bestyrelsen foreslår: Lisbeth Røhl Fratræder: Lise Gammelgaard bestyrelsen foreslår Michael Bachmann Nielsen. Genopstiller: Birthe Højlund Bech Genopstiller: Trine Torfing Genopstiller: Anna Rosted Ad punkt 12. Valg til vurderingsudvalget: Valgperiode Selskabets repræsentant udvalgets formand: Fratræder: Poul Erik Andersen Bestyrelsen foreslår: Eva Narvestad Fratræder: Eva Narvestad (YL) FYR skal indstille en kandidat. side 4 DRS februar 2005

5 Øvrige medlemmer er: Region syd: John Christensen (Esbjerg) og Peter Andersen (OUH). Region øst: Niels Juul (Roskilde) og Lise Ingemann Jensen (BBH). Region nord: Ole Schifter Rasmussen (Randers) og Henrik E Gregersen (Aalborg). Valg til Efteruddannelsesudvalget: Fratræder: Inger Andersen Bestyrelsen foreslår: Lise Gammelgaard Genopstiller: Lene Bak Genopstiller: Lone Østergård Genopstiller: Vibeke Berg Løgager Genopstiller: Ilse Vejborg Ad punkt 13. Valg af revisor og suppleant Valgperiode Genopstiller: Erik Lundorf Genopstiller: Charlotte Strandberg OBS. Vær opmærksom på parkeringsreglerne på RH. I dagtiden (7.30 til 14.45) er der ikke mulighed for parkering på hospitalsområdet. Parkeringsbillet á 50,00kr. til de offentlige veje gældende for en dag kan købes i RH s kiosk. Disse parkeringsbilletter er ikke gyldige på RH s parkeringsområder. I lighed med tidligere år vil der blive mulighed for fællesspisning inden generalforsamlingen. Detaljer om tilmelding vil fremgå af næste nummer af bladet. DRS februar 2005 side 5

6 Tidens store udfordring i radiologi - Teleradiologi. Temadag om Teleradiologi Torsdag d. 14. april 2005 kl Auditorium 2, Rigshospitalet Målgruppe: radiologer Foreløbigt Program KAFFE Velkomst Teleradiologi og hjemmearbejdsplads pligt eller mulighed Status i DK Teknisk session Hvad er teleradiologi? Billede formater: DICOM, Komprimering af billede-data Data-sikkerhed: Hvad siger loven?, Dataregistrering, VPN PAUSE Internet intranet, Radio-net, Punkt til punkt opkobling, Web-løsning, Streaming af billede-data, Hastighed på netværk/båndbredde Kvalitetssikring Skærme til diagnostik, PC er til hjemmearbejdsplads, Hjemmearbejdsplads og arbejdstilsynet, Ergonomi Stress, Korrekt diagnose - hvem har ret hvis flere ser/beskriver samme data? Radiologi via Sundhedsdatanet i Danmark Erfaringer fra hverdagen Radiologisk datanet Radiologer på Sundhedsdatanettet et lukket radiologisk netværk FROKOST Ansvarsforhold ved anvendelse af teleradiologi Repræsentant fra Sundhedsstyrelsen Teleradiologi i det virkelige liv Erfaringer fra danske radiologer side 6 DRS februar 2005

7 14.10 Overenskomstmæssige forhold Repræsentant fra FAS Teleradiologi i Norge Foredragsholder fra Rikshospitalet, Oslo KAFFE Præsentation af Teleradiologisk betænkning - DRS Teleradiologisk arbejdsgruppe DRS Diskussionsoplæg og plenardiskussion Teleradiologisk arbejdsgruppe DRS Afslutning Der vil være stande udenfor auditoriet, hvor man kan få demonstreret fungerende teleradiologiske løsninger med hands-on. Kursusafgift: Gratis for medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab. Ikke medlemmer: kr Tilmelding og evt. betaling senest d. 2. april 2005 på af hensyn til planlægning af fortæring.. Beløbet bedes indsat på DRS' konto i BG Bank regnr kontonr mærket med "Teleradiologi" og navn. OBS Vær opmærksom på parkeringsregler og forhold på RH. Parkeringsbillet á 50,00kr. gældende for en dag kan købes i RH s kiosk til parkering på offentlige veje (sæt p-skiven inden bilen forlades!). Disse parkeringsbilletter er ikke gyldige på RH s parkeringsområder. Dansk Forening for Onkoradiologi DRS februar 2005 side 7

8 E-kursus fredag den i auditorium 2 på Rigshospitalet Emne: Cancer i nyrer og urinveje Registrering og kaffe Symptomatologi, udredning og primær behandling. Overlæge dr. med. Klaus Møller-Ernst Jensen, Skejby Sygehus Billeddiagnostisk primær udredning. Overlæge Claus V. Jensen, Rigshospitalet Frokost. Moderator: Overlæge Birgitte Svolgaard Billeddiagnostisk staging. Overlæge Birgitte Svolgaard, Odense Universitetshospital Billeddiagnostisk follow-up. Overlæge Hanne Nellemann, Århus Universitets Hospital Kaffe Onkologisk behandling af blærecancer. Overlæge Niels Viggo Jensen, Odense Universitetshospital Onkologisk behandling af nyrecancer. Læge Frede Donskov, Århus Universitetshospital Moderator: Overlæge Jens Karstof Pris 750 kr. Tilmelding er først gældende ved indbetaling af pengene hos BG-bank på reg.nr kontonr Husk navn. Tilmeldingsfrist Rejselegat side 8 DRS februar 2005

9 Jeg modtog i 2003 Amersham Health Rejselagat fra Dansk Radiologisk Selskab. Jeg har brugt legatet til at opfylde et af mine store ønsker om deltagelse i CARS (Computer Aided Radiology and Surgery). Her følger et personligt referat fra kongressen. Et af de helt store interessante felter i moderne radiologi, er den indflydelse den nye digitale teknologi vil få for dansk radiologi og for radiologien som helhed. Hvordan vil vores hverdag blive påvirket? Hvordan vil dette påvirke vores arbejdsforhold og arbejdsmiljø. En mulighed for at blive opdateret på netop dette felt er at deltage i årets CARS, hvor op mod 800 deltagere fra alle dele af kloden mødes for at diskutere digitale medier i radiologien og kirurgien. Ikke blot mødes man fra hele verden, men der er en herlig blanding af radiologer, ortopæder, IT fagpersoner, programmører, og mange af dem er nørder, i ordets positive betydning. Her bliver diskuteret. Vist de nyeste fremskridt. Ikke mindst korridor snakken giver en masse input og indtryk af, hvordan verden kommer til at se ud. Der var samlet ca. 800 delegater i Chicago, USA. Der blev holdt sessioner i 4 dage, fra tidlig morgen til sen eftermiddag, og flere i parallelle sessioner. De skriftlige referater (procedings) fylder 700 sider. Yderligere oplysninger fås på Kongressen var delt op i forskellige delkongresser, der dækkede forskellige emner. Jeg deltog mest i de radiologi-relaterede sessioner, men jeg smugkiggede både hos programmørerne og hos kirurgerne. Nedenfor vil jeg give et personligt indtryk af de strømme, der rører sig: Computer Aided Surgery rykker voldsomt disse år. Ikke blot med udviklingen af diverse robotter og CT guidede styresystemer til placering af alt fra skruer i ryggen til elektroder intracerebralt, men med udviklingen af operationssimulatorer, der i større og større udstrækning kan tage hensyn til de enkelte vævsstrukturers deformerings evne og hårdhed. Kæbekirurger og neurokirurger er meget langt på dette felt, og har vist meget avancerede systemer Indenfor billedstyret strålebehandling har man nu udviklet modeller, der kan korrigere for organers bevægelse ved respirationen, således at man ved strålebehandling kan reducere det sekundært bestrålede væv yderligere, og man kan opnå en hidtil uopnået præcision. Ikke blot organets bevægelse i x,y,z planet er beskrevet, men også rotation, og der er lavet robotter, der kan eftergøre disse bevægelser, og derved bruges som en slags fantomer for strålebehandlingssystemer. Der blev vist magnetstyret guidning af placering af katetre og elektroder. Systemer, der med stor præcision kan følge f. eks et kar ved at påvirke en lille magnet i katetret med et magnetfelt. Den mobile teknologi stormer frem. Alle, jeg talte med på kongressen anså ledninger for en saga blot om få år. Alt, der kunne blive mobilt ville blive det. Om det var en dille eller et reelt ønske/krav var der lidt mere delte meninger om. Alle var dog inde på, at de miljøer, vi i dag arbejder i, ikke ville være de samme om få år, når de forskellige mobile teknologier bliver mere udbredte. Der var dog skuffende få, der havde tænkt over detaljerne i ergonomi og arbejdsmiljø. Her er virkeligt et udviklingsområde. 3D modeller og udviklingen af mere og mere avancerede analyseværktøjer har medført, at der er en meget stor udvikling i det, man kan kalde Computer Assisted (eller Aided) Diagnosis. DRS februar 2005 side 9

10 Trenden er, at man nok ikke regner med at kunne stille eksakte diagnoser, men avanceret billedbehandling kan hjælpe især radiologerne i deres største problem: At håndtere og bedømme de enormt store datasæt, man bliver præsenteret for. I stort set alle foredragsholdere var inde på den nærmest eksplosive udvikling der er i antallet af billeder og den mængde data, det enkelte billede indeholder. Der var flere, der alvorligt mener, at vi er ved at nå den teoretiske grænse for, hvor mange data, man kan sende over et hvilken som helst netværk, på grund af den energi, der skal bruges. Samtidig ser alle, at der bliver færre og færre radiologer, hvorved mængden af undersøgelser pr. radiolog verden over forventes at stige. Man arbejder derfor på højtryk med at udvikle systemer, der kan hjælpe med at finde patologiske forandringer i f. eks. en CT scanning, vise dem for radiologen, ofte med en beregning af sandsynligheden for, om den er patologisk eller ej. Radiologen kan så bruge mere tid på den subjektive vurdering og mindre tid på at opdage læsioner. Typiske systemer dækker områder, hvor der er ret mange patienter, eller ligefrem screening, og hvor data er svære at vurdere. Jeg har set systemer til CAD ved Mammografi (digital). Virtuel coloscopi. Lungecancer udredning (tumor størrelse og form). Metastasejagt i lunger (antal, størrelse og placering). Virtuel bronchoskopi (tumor). Forkalkninger i coronararterier. Fremstilling af proteser ved rekonstruktionskirurgi. Alle, der arbejder med disse systemer arbejder med at forbedre sikkerheden ved detektionen, men også præsentationen er vigtig. Man arbejder for eksempel med at farvelægge strukturer, som er mistænkelige, og forskellige farver angiver forskellige sikkerhedsniveauer. Der er tale om meget avancerede rekonstruktions og billedberegninger, og det var her, man mødte de fleste nørder. Som en lille spin of af dette kan nævnes, at der snakkes meget om at lave såkaldt Image Aided Demonstration. Altså systemer, der kan forstærke visualiseringen af en proces, så den ses lettere, f. eks ved konference eller ved teleradiologi. Dette er helt nyt, og var mest korridorsnak. Hele RIS og PACS området var godt dækket ind på konferencen. Også her var der meget snak mellem foredrag, men også konkrete projekter og problemstillinger blev stillet op. Noget subjektivt måske synes jeg, at det vigtigste, man kan uddrage ud af de mange foredrag er, at der arbejdes kraftigt på at integrere PACS og RIS, faktisk på en sådan måde, at man ikke længere skal tale om de to begreber som selvstændige systemer, men som motorer, der får data management systemer til at spille med data og billeder. Desværre er der ikke mange systemer i verden, der i dag kan prale med at integrere systemerne. Man har synkroniseret på mere eller mindre vellykket vis, men kun eet system viste ægte synkronisering. EPJ er stadig et stærkt emne, men ingen er endnu kommet med løsningen (personlig kommentar: Måske fordi man gør det meget mere kompliceret, end det i virkeligheden er?). Der er flere forskellige modeller fremme. Mange taler for modulært opbyggede systemer, der bygger på strukturerede indtastningssystemer (bl.a. som det danske g-epj), mens andre går den anden vej, og taler om en slags virtuel journal, hvor data ligger, hvor de bliver opsamlet (lab, patologi, tekst mm), men hentes frem på en struktureret måde. Den virtuelle journal. Mange var fremme med bemærkninger om problemer med integration. Der blev beskrevet side 10 DRS februar 2005

11 problemer med at integrere PACS systemer og især at integrere PACS systemer med andre systemer, udenfor radiologien. Her er der en udbredt enighed om, at IHE er vejen frem. Det er fortsat forskrækkende, hvor få der ved, hvad IHE står for, og hvor få, som faktisk har hørt om det, på trods af, at det i mange sammenhænge allerede er et anerkendt værktøj ved integration af forskellige systemer, både i radiologien, men også imellem andre sundhedssystemer. IHE blev debatteret mellem forskellige interessegrupper sidst på kongressen, og man er enige om at arbejde videre. IHE skønnes, på grund af dens rammeværktøj for integration, baseret på funktionsbeskrivelser, at betyde meget for fremtiden, og kan bruges både af industrien, men også af indkøbere, IT folk og radiologer. Jeg skal kraftigt opfordre radiologer til at undersøge, hvad IHE er, og på trods af en meget stor detaljeringsgrad, gå ind på diverse hjemmesider, der omhandler dette emne. Se: Indenfor karområdet er der meget arbejde, der mest beskæftiger sig med MR angiografi eller CT angiografi, men også almindelig angiografi i flere planer arbejdes der med, således at radiologen eller kirurgen har 3D datasæt at arbejde med, der er 100 % målbare, og hvor f. eks stenoser kan detekteres automatisk, og kvantificeres. Der arbejdes også med at forbedre se angiografisystemer, der allerede findes, så de giver en mere virkelighedstro rekonstruktion, men også så man kan lave virtuelle angiografier, til f. eks placering af katetre super selektivt via en forudgående CT angio eller MR angio. Til slut et par ord om teleradiologi. Så vidt jeg kan se af de forskellige præsentationer springer tre forskellige teknologier frem. 1. Man sender data over nettet (oftest i DICOM format) til en dedikeret arbejdsstation eller computer med dedikerede programmer. 2. Man sender data som komprimerede billeder eller som JPEG lignende billedfiler. Bedømmes på kontor computere. (Eksempel: Web 2000) 3. Man har direkte adgang til alle billeddata og analyser på sygehusets computer. Skærmsignalet streames til en computer, som fungerer som en skærm. (Eksempel: EasyViz) Alle de nævnte principper har deres fordele og ulemper. Det vigtigste er nok at tænke igennem, hvad man skal bruge systemerne til. Vil man som radiolog arbejde med at beskrive undersøgelser på distance skal man nok vægte billedkvalitet og hastighed (1+3), mens hvis man kun vil invitere klinikerne til at kigge med, kan man nøjes med billigere systemer (2) Der snakkes meget om sikkerhed og om hastighed. Enkelte billeder er principielt ikke noget problem for nogle af systemerne, men når det gælder CT undersøgelser, så kommer de fleste systemer til kort. Det er meget store datasæt, der anvendes, og man skal ved de første 2 teknologier have specielle 3D programmer på sin computer. Dog er der generel enighed om, at sikkerhedsspørgsmålet er alvorligt, og kan være svært at løse, men at også legale problemer med adgangskontrol og dokumentation for, hvad der er sket er store problemer, der skal tages hånd om. Jeg hørte forskellige opfattelser af, hvor langt man kan tillade sig at gå med teleradiologi, lige fra dem, der mener, at teleradiologi bliver eneste måde at arbejde på for radiologer om 5 år, til personer, der mener, at teleradiologi om ikke skal forbydes, så dog begrænses til adgang til at se billeder for klinikere, mens radiologer kun skal arbejde på reelle PACS systemer. Kvalitet af skærme og opløselighed er også her kilde til megen snak og mange forskellige holdninger. Her skal lige nævnes, at man nu generelt mener, at LCD skærme sagtens kan leve op til krav om stabilitet og lysstyrke, men at man anbefaler, at de skiftes ret ofte, da de taber lysstyrke allerede efter få år (3?år). DRS februar 2005 side 11

12 Meget store forskningscentre, sygehuse og firmaer arbejder meget seriøst med at udforske de forskellige afkroge af sundhedsvæsenet, for at finde områder, hvor moderne teknologi kan hjælpe, eller hvor man kan finde markeder for udvikling. Der er i den sammenhæng brug for personer, der kan følge denne udvikling, men også personer, der kan finde og beskrive de problemområder, hvor teknologien kan hjælpe, understøtte eller ligefrem overtage arbejdsfunktioner for hårdt belastede radiologer. Det er jo trods alt os i radiologien, der skal bestemme, hvordan og med hvad vi vil arbejde, ikke firmaernes mere eller mindre energiske sælgere og udviklere. Alt i alt en særdeles interessant kongres, der kan anbefales. Næste CARS er i Berlin i 2005! Og den by er jo næsten lige så interessant som the windy city. Med denne beretning takker jeg varmt Dansk Radiologisk Selskab for Amersham Health Rejselegatet Henrik E. Gregersen Møder, Kurser og Kongresser side 12 DRS februar 2005

13 . i selskabets regi 2005, 2006: april 2005 Generalforsamling + teleradiologi + onkoradiologi juni 2005 Forårsmøde i Randers. Emnet er STROKE Efterår 2005 Muskuloskeletalradiologi. 1 dag januar 2006 Årsmøde Andre: 2005 Maj: maj 2005: Dansk Forening for Interventionel Radiologi (DFIR) internationalt møde. Klarskovgaard, Korsør. 28 may - 1 juni: XV. International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Cape Town, South Africa. Inf: Nov: 27 nov - 2 dec: RSNA 2005, Radiological Society of North America, 91th Scientific Assembly and Annual Meeting, McCormick Place, Chicago. Web: Nov: 26.nov - 1.dec: RSNA 2006, Radiological Society of North America, 92th Scientific Assembly and Annual Meeting, McCormick Place, Chicago. Web: Maj: 28.maj 1.juni: WFUMB kongress 2006, Soul, Korea. Inf: Brug selskabets hjemmeside. Der er mange andre kurser/møder. DRS februar 2005 side 13

14 IHE og anvendelser af medicinske standarder i Danmark Fredag den 18. marts 2005 kl Hvidovre Hospital, Sygeplejerskeskolens Auditorium Tema: I en tid hvor EPJ er på alles læber, anvendes og diskuteres medicinske standarder mere end nogensinde. Der sker en betydelig udvikling på dette område, men der er mildt sagt ikke altid enighed om hvilke standarder der skal anvendes og hvordan. En standard som HL7 er vidt udbredt i udlandet, men ikke i Danmark. Hvad er grunden til at man her i landet har valgt at udvikle en ny standard som G-EPJ? Og udelukker det ene det andet egentlig? Er IHE en farbar vej, ligesom i mange andre europæiske lande? DSMI og IHE Danmark inviterer til en temadag med danske og udenlandske talere, som vil beskæftige sig med ovenstående og andre spørgsmål. Mød bl.a. Charles Parisot fra Frankrig, som er en af nøglefigurerne i den internationale IHE organisation. 1: Velkomst og indledning v/ IHE og DSMI 2. IHE hvad er det? v/ Charles Parisot 3. Status i Danmark Hvorfor IHE Danmark v/ Rene Jensen 4. Pause IHE i praksis en case v/ Rene Jensen 6. Generelt om standarder v/ Kenneth Bøgelund Ahrensberg, Dansk Standard 7. Frokost Konkrete erfaringer fra udlandet og DK anvendelse af HL v/ Jan Mark, CSC Scandihealth (under forbehold) 9. XML og den gode henvisning v/ Jens Rahbek Nørgaard, MedCom 10. Pause G-EPJ og billeddiagnostik v/ Arne Kverneland, Sundhedsstyrelsen (under forbehold) 12. Visioner og fremtidsplaner for IHE v/ Charles Parisot 13. Afrunding af dagen v/ IHE og DSMI Pris: 500,- kr. for medlemmer; 750,- kr. for ikke-medlemmer Tilmelding til: DSMI s arrangementssekretær Charlotte H. Pedersen Tlf Dansk Selskab for Medicinsk Magnetic Resonance Kursusplan side 14 DRS februar 2005

15 MR-basiskursus 25/04 29/ Aarhus Universitets Hospital Skejby Sygehus Mandag, 25. April 2005 Start Slut Session Kaffe og registrering Velkomst ved Kursusledelsen (MS, ELU, ETF) Sted: Auditorium B Kerne Spin, magnetisk moment, relaksationstider, Larmor præcession, resonans fænomen, Free Induction Decay, Signal Detection, Fourier Transformation (MS) Frokost MR System Komponenter: magnet system, gradient spoler, RF spoler, acquisitions og kontrol system, host computer, magnetisk afskærmning, RF afskærmning (ETF) Billede sekvenser I: spin echo, gradient echo, fast field echo (FFE) + billedkontrast (SR) Pause Sted: Auditorium B Kvalitativ og kvantitativ skanning af nyrer (MP) Urinvejs-studier med MRI (MP Pause Epilepsiudredning (MH) Tirsdag, 26. April 2005 Sted: Auditorium B Start Slut Session Billeddannelse: Slice Selektering, rumlig encoding, billede reconstruktion, k-space (MS) Billede sekvenser II: Turbo Field Echo (TFE), Turbo Spin Echo (TSE), Echo (SR) Pause Billede sekvenser III: Planar Imaging (EPI), Gradient og Spin Echo (GRASE) (SR) Sted: Auditorium B Degenerative columnalidelser og prolapser (PA) Frokost DRS februar 2005 side 15

16 Knoglemarv (EL) MR-teknik ved ortopædiske undersøgelser (JG) Pause Akutte og posttraumatiske knogleskader (JG) Artrose og artrittilstande (AGJ) Pause Knogle- og bløddelssarkomer (AGJ) Middag og festligt samvær Onsdag, 27. April 2005 Sted: MR Centret Start Slut Session Demonstration af MR-skanner, spoler etc. (ETF) Pause Sted: Auditorium B Diffusionsteori + kliniske eksempler (LRØ) Flowfænomener og flowbestemmelse + kliniske eksempler (ETF) MR-teknik ved rygundersøgelser (LS) frokost Ortopædiske bløddelsskader i skuldre og knæ (JG) spinale kongenitte tilstande (LG) pause kongenitte lidelser i cerebrum (LG) bækken og perineum, - herunder perineumanatomi (EL) Torsdag, 28. April 2005 Sted: Auditorium B Start Slut Session Hoved og hals (EN) Intrakranielle tumorer (EN) Pause Syringomyeli, infarkter, myelitter, blødninger, traumer, angiomer, tumorer og DS i medulla (JV) Sedation og narkose ved MR-skanning (LR) Frokost Introduktion til Cardiac Imaging (YK) Infarkter og blødninger i cerebrum (EN) pause Spektroskopi: chemical shift, localization (ED) Funktional Imaging (HSJ) side 16 DRS februar 2005

17 Pause MR-angiografi af cerebrum (LS) Fredag, 29. April 2005 Sted: Auditorium A Chairman: Start Slut MR safety personale og patienter, Patientsikkerhed (SHA) Mediastinum og abdomen, herunder MRCP (EL) Pause MR-angiografi af halskar og helkropsområdet (EL) Evaluering / Afslutning (alle) Kursuafgift: 3.300,00 kr. for medlemmer 3.800,00 kr. for ikke medlemmer Tilmelding senest d. 25.marts 2005 (tilmeldingen er bindende). Send eller fax tilmeldingen til: Ledende sekretær Anette B. Fahnøe Billeddiagnostisk afd. Skejby Sygehus 8200 Århus N fax: Vigtigt ved betaling: Navn: Beløbet indsættes i Sparekassen Kronjylland Reg.nr Kontonr Mrk. "Projekt 5520" Skejby. R.A.M. Skejby. 4 Radiologiske AftenMøder, 400 kr. Forår DRS februar 2005 side 17

18 Tema 2005: Klinisk Radiologi 3 10/3 17/3 31/3 28/4 Rygsmerter Billeddiagnostik og nye behandlingsformer Overlæge Leif Sørensen, Neuroradiologisk Afd., Århus Sygehus Smerter i bevægeapparatet Billediagnostik og nye tiltag Afd.læge Michel Hellfritzsch, Radiologisk Afd. Århus Sygehus Overlæge John Gelineck, Radiologisk Afd., Århus Sygehus Den multitaumatiserede patients radiologiske udredning Neuroradiologi: Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk Afd., Århus Sygehus Ultralyd og thoraco- abdominal radiologi: Afd.læge Lise Loft, Radiologisk Afd., Århus Sygehus Den multitraumatiserede patient. The Golden Hour Visitation og behandling Før hospital: Overlæge Erika Frischknecht Christensen, Anæstesiologisk Afd. På hospital: Overlæge Kjeld Hougaard, Ortopædkir. Afd., Århus sygehus Pris for 4 aftenmøder: 400 kr. Tilmelding inden 1/ til eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70, Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på Kim, Kirsten, Bjarne. Sted: Skejby Sygehus auditorium A, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N. Klokken Der er kaffe fra kl Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer. Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 100. Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende. Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education. Hvert aftenmøde giver 2 points,- alle 4 aftener giver 8 points. Arrangører: Carsten Gyldensted, professor, adm. overlæge, dr.med, Århus Sygehus, Neuroradiologisk afd. Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet. Kirsten Juul-Hansen, produktchef, radiograf, Astra Tech A/S. Bjarne E. Nielsen, konsulent, radiograf, FUJIFILM A/S. Gert Fredericia, salgschef, radiograf Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes Tilmelding til Radiologiske AftenMøder forår Der udsendes girokort, deltagerliste og program. side 18 DRS februar 2005

19 Navn: Tlf: Adresse: Postn+by Stilling: Arbejdssted: Husk!!! Forårsmøde i Randers Juni 2005 Emnet er STROKE Program følger i næste nummer Rejsetilbud til ECR Wien DRS februar 2005 side 19

20 3-8 marts 2005 Det glæder EasyMed igen at kunne tilbyde de sædvanlige hoteller og pensionater. Flyrejsen er med Austrian Airlines fra Københavns Lufthavn. Afrejse den 3. marts 2005 kl Hjemrejse den 8. marts 2005 kl Prisen: Fra kr. pr. person inkl. 5 overnatninger med morgenmad, transport til og fra lufthavn mv. Program og tilmelding og eventuelt yderligere information kan fås hos os. På vores hjemmeside eller DSB- Tours tlf side 20 DRS februar 2005

21 side 24 DRS februar 2005

22 DRS februar 2005 side 23

23 side 26 DRS februar 2005

24 Guerbet You ll see! DOTAREM (gadoterinsyre) ENDOREM (jernoxid) LUMIREM (ferumoxil) XENETIX (iobitridol) HEXABRIX (ioxaglinat) LIPIODOL (anon.) MICROPAQUE (bariumsulfat) MICROTRAST (bariumsulfat) GUERBET Danmark Produktchef, Annette Hovgaard-Ankær, Sverigesvej 17B, DK-2800 Kgs. Lyngby Telefon: , Fax: side 16 DRS februar 2005

25 DRS februar 2005 side 9

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

onsdag den 28. januar 2015

onsdag den 28. januar 2015 Dansk Radiologisk Selskab 10. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin videnskabelige møde Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs forårsmøde Radiograf Rådets Landskursus 28.- 30. januar

Læs mere

Invitation til Brickless Centre 2011

Invitation til Brickless Centre 2011 Invitation til Brickless Centre 2011 RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har atter fornøjelsen af at invitere til Brickless Centre, som også i år finder sted i Odense. Der vedlægges et foreløbigt program

Læs mere

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer.

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer. FSAIO årsmøde Aalborg d.3/6-14 Tilstede: Karina og Inger(Vejle), Lene B, Lene F og Irene(Sjælland), Marie og Iben(Hovedbestyrelsen), Lone(Århus), Ruth, Maria, Sædis og Laila(Region Nord). Referent: Laila

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Årsmøde d. 28-29. jan. 2014 Vejle Center Hotel. AVLERFORENINGEN AF DANSKE SPISELØG

Årsmøde d. 28-29. jan. 2014 Vejle Center Hotel. AVLERFORENINGEN AF DANSKE SPISELØG Årsmøde d. 28-29. jan. 2014 Vejle Center Hotel. Årsmøde 2014 AVLERFORENINGEN AF DANSKE SPISELØG Tirsdag d. 28. jan. Kl. 9.30 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 10.50 Kl. 11.10 Kl. 11.30 Kl. ca. 12.00 Kl. 12.15 Kl.

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet MR Angiografi Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet Agenda MR angiografi Underekstremiteter Viscerale kar Hjernen og hjertet Angiografi karakteristika Spatiel opløsning Temporal

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere