Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs."

Transkript

1

2 DRS bestyrelse Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX: Næstformand: Trine Torfing Sekretær: Lise Gammelgaard Overlæge Røntgendiagnostisk afdeling Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Tlf.: FAX: Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Nord Reberbansgade 9000 Aalborg Tlf.: Kasserer: Anna Rosted Menigt medlem: Michel Nemery Overlæge H:S Amager Hospital Røntgenafdelingen Italiensvej København S Tlf.: Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: FAX: side 2 DRS februar 2005

3 Meddelelse fra bestyrelsen: Et nyt år har taget sin begyndelse og DRS s bestyrelse ser frem til et forår med generalforsamling og forårsmøde. Begge dele annonceret senere i bladet. I forbindelse med generalforsamlingen 14.april er der temadag om teleradiologi, se program andetsteds i bladet. Dagen efter er der E-kursus i onkoradiologi med tema om cancer i nyre og urinveje. Vi håber at rigtig mange vil slutte op om arrangementerne og ser frem til et par spændende dage. Beklageligvis var deadline for bladet ikke kommet med i decembernummeret. For fremtiden vil deadline blive angivet nederst på denne side. Lise Gammelgaard Månedens ord: Tab og vind med åbent sind Nye Medlemmer Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem: Junia Cardoso Costa, Hajrija Cviko Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem: Deadline for stof til næste medlemsblad er 1. marts DRS februar 2005 side 3

4 Dansk Radiologisk Selskab afholder ordinær generalforsamling Torsdag d. 14.april 2005 kl , Rigshospitalet, auditorium 2 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Vedtægtsændringer. 5. Teleradiologi status. 6. DRG prissætning. 7. Acta Radiologica. 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 9. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent. 10. Rettidigt indkomne forslag. 11. Valg til bestyrelsen. 12. Valg til udvalg og repræsentationer. 13. Valg af revisor og suppleant. 14. Optagelse af lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer. 15. Eventuelt. Ad punkt 1: Valg til bestyrelsen: valgperiode Fratræder: Michel Nemery bestyrelsen foreslår: Lisbeth Røhl Fratræder: Lise Gammelgaard bestyrelsen foreslår Michael Bachmann Nielsen. Genopstiller: Birthe Højlund Bech Genopstiller: Trine Torfing Genopstiller: Anna Rosted Ad punkt 12. Valg til vurderingsudvalget: Valgperiode Selskabets repræsentant udvalgets formand: Fratræder: Poul Erik Andersen Bestyrelsen foreslår: Eva Narvestad Fratræder: Eva Narvestad (YL) FYR skal indstille en kandidat. side 4 DRS februar 2005

5 Øvrige medlemmer er: Region syd: John Christensen (Esbjerg) og Peter Andersen (OUH). Region øst: Niels Juul (Roskilde) og Lise Ingemann Jensen (BBH). Region nord: Ole Schifter Rasmussen (Randers) og Henrik E Gregersen (Aalborg). Valg til Efteruddannelsesudvalget: Fratræder: Inger Andersen Bestyrelsen foreslår: Lise Gammelgaard Genopstiller: Lene Bak Genopstiller: Lone Østergård Genopstiller: Vibeke Berg Løgager Genopstiller: Ilse Vejborg Ad punkt 13. Valg af revisor og suppleant Valgperiode Genopstiller: Erik Lundorf Genopstiller: Charlotte Strandberg OBS. Vær opmærksom på parkeringsreglerne på RH. I dagtiden (7.30 til 14.45) er der ikke mulighed for parkering på hospitalsområdet. Parkeringsbillet á 50,00kr. til de offentlige veje gældende for en dag kan købes i RH s kiosk. Disse parkeringsbilletter er ikke gyldige på RH s parkeringsområder. I lighed med tidligere år vil der blive mulighed for fællesspisning inden generalforsamlingen. Detaljer om tilmelding vil fremgå af næste nummer af bladet. DRS februar 2005 side 5

6 Tidens store udfordring i radiologi - Teleradiologi. Temadag om Teleradiologi Torsdag d. 14. april 2005 kl Auditorium 2, Rigshospitalet Målgruppe: radiologer Foreløbigt Program KAFFE Velkomst Teleradiologi og hjemmearbejdsplads pligt eller mulighed Status i DK Teknisk session Hvad er teleradiologi? Billede formater: DICOM, Komprimering af billede-data Data-sikkerhed: Hvad siger loven?, Dataregistrering, VPN PAUSE Internet intranet, Radio-net, Punkt til punkt opkobling, Web-løsning, Streaming af billede-data, Hastighed på netværk/båndbredde Kvalitetssikring Skærme til diagnostik, PC er til hjemmearbejdsplads, Hjemmearbejdsplads og arbejdstilsynet, Ergonomi Stress, Korrekt diagnose - hvem har ret hvis flere ser/beskriver samme data? Radiologi via Sundhedsdatanet i Danmark Erfaringer fra hverdagen Radiologisk datanet Radiologer på Sundhedsdatanettet et lukket radiologisk netværk FROKOST Ansvarsforhold ved anvendelse af teleradiologi Repræsentant fra Sundhedsstyrelsen Teleradiologi i det virkelige liv Erfaringer fra danske radiologer side 6 DRS februar 2005

7 14.10 Overenskomstmæssige forhold Repræsentant fra FAS Teleradiologi i Norge Foredragsholder fra Rikshospitalet, Oslo KAFFE Præsentation af Teleradiologisk betænkning - DRS Teleradiologisk arbejdsgruppe DRS Diskussionsoplæg og plenardiskussion Teleradiologisk arbejdsgruppe DRS Afslutning Der vil være stande udenfor auditoriet, hvor man kan få demonstreret fungerende teleradiologiske løsninger med hands-on. Kursusafgift: Gratis for medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab. Ikke medlemmer: kr Tilmelding og evt. betaling senest d. 2. april 2005 på af hensyn til planlægning af fortæring.. Beløbet bedes indsat på DRS' konto i BG Bank regnr kontonr mærket med "Teleradiologi" og navn. OBS Vær opmærksom på parkeringsregler og forhold på RH. Parkeringsbillet á 50,00kr. gældende for en dag kan købes i RH s kiosk til parkering på offentlige veje (sæt p-skiven inden bilen forlades!). Disse parkeringsbilletter er ikke gyldige på RH s parkeringsområder. Dansk Forening for Onkoradiologi DRS februar 2005 side 7

8 E-kursus fredag den i auditorium 2 på Rigshospitalet Emne: Cancer i nyrer og urinveje Registrering og kaffe Symptomatologi, udredning og primær behandling. Overlæge dr. med. Klaus Møller-Ernst Jensen, Skejby Sygehus Billeddiagnostisk primær udredning. Overlæge Claus V. Jensen, Rigshospitalet Frokost. Moderator: Overlæge Birgitte Svolgaard Billeddiagnostisk staging. Overlæge Birgitte Svolgaard, Odense Universitetshospital Billeddiagnostisk follow-up. Overlæge Hanne Nellemann, Århus Universitets Hospital Kaffe Onkologisk behandling af blærecancer. Overlæge Niels Viggo Jensen, Odense Universitetshospital Onkologisk behandling af nyrecancer. Læge Frede Donskov, Århus Universitetshospital Moderator: Overlæge Jens Karstof Pris 750 kr. Tilmelding er først gældende ved indbetaling af pengene hos BG-bank på reg.nr kontonr Husk navn. Tilmeldingsfrist Rejselegat side 8 DRS februar 2005

9 Jeg modtog i 2003 Amersham Health Rejselagat fra Dansk Radiologisk Selskab. Jeg har brugt legatet til at opfylde et af mine store ønsker om deltagelse i CARS (Computer Aided Radiology and Surgery). Her følger et personligt referat fra kongressen. Et af de helt store interessante felter i moderne radiologi, er den indflydelse den nye digitale teknologi vil få for dansk radiologi og for radiologien som helhed. Hvordan vil vores hverdag blive påvirket? Hvordan vil dette påvirke vores arbejdsforhold og arbejdsmiljø. En mulighed for at blive opdateret på netop dette felt er at deltage i årets CARS, hvor op mod 800 deltagere fra alle dele af kloden mødes for at diskutere digitale medier i radiologien og kirurgien. Ikke blot mødes man fra hele verden, men der er en herlig blanding af radiologer, ortopæder, IT fagpersoner, programmører, og mange af dem er nørder, i ordets positive betydning. Her bliver diskuteret. Vist de nyeste fremskridt. Ikke mindst korridor snakken giver en masse input og indtryk af, hvordan verden kommer til at se ud. Der var samlet ca. 800 delegater i Chicago, USA. Der blev holdt sessioner i 4 dage, fra tidlig morgen til sen eftermiddag, og flere i parallelle sessioner. De skriftlige referater (procedings) fylder 700 sider. Yderligere oplysninger fås på Kongressen var delt op i forskellige delkongresser, der dækkede forskellige emner. Jeg deltog mest i de radiologi-relaterede sessioner, men jeg smugkiggede både hos programmørerne og hos kirurgerne. Nedenfor vil jeg give et personligt indtryk af de strømme, der rører sig: Computer Aided Surgery rykker voldsomt disse år. Ikke blot med udviklingen af diverse robotter og CT guidede styresystemer til placering af alt fra skruer i ryggen til elektroder intracerebralt, men med udviklingen af operationssimulatorer, der i større og større udstrækning kan tage hensyn til de enkelte vævsstrukturers deformerings evne og hårdhed. Kæbekirurger og neurokirurger er meget langt på dette felt, og har vist meget avancerede systemer Indenfor billedstyret strålebehandling har man nu udviklet modeller, der kan korrigere for organers bevægelse ved respirationen, således at man ved strålebehandling kan reducere det sekundært bestrålede væv yderligere, og man kan opnå en hidtil uopnået præcision. Ikke blot organets bevægelse i x,y,z planet er beskrevet, men også rotation, og der er lavet robotter, der kan eftergøre disse bevægelser, og derved bruges som en slags fantomer for strålebehandlingssystemer. Der blev vist magnetstyret guidning af placering af katetre og elektroder. Systemer, der med stor præcision kan følge f. eks et kar ved at påvirke en lille magnet i katetret med et magnetfelt. Den mobile teknologi stormer frem. Alle, jeg talte med på kongressen anså ledninger for en saga blot om få år. Alt, der kunne blive mobilt ville blive det. Om det var en dille eller et reelt ønske/krav var der lidt mere delte meninger om. Alle var dog inde på, at de miljøer, vi i dag arbejder i, ikke ville være de samme om få år, når de forskellige mobile teknologier bliver mere udbredte. Der var dog skuffende få, der havde tænkt over detaljerne i ergonomi og arbejdsmiljø. Her er virkeligt et udviklingsområde. 3D modeller og udviklingen af mere og mere avancerede analyseværktøjer har medført, at der er en meget stor udvikling i det, man kan kalde Computer Assisted (eller Aided) Diagnosis. DRS februar 2005 side 9

10 Trenden er, at man nok ikke regner med at kunne stille eksakte diagnoser, men avanceret billedbehandling kan hjælpe især radiologerne i deres største problem: At håndtere og bedømme de enormt store datasæt, man bliver præsenteret for. I stort set alle foredragsholdere var inde på den nærmest eksplosive udvikling der er i antallet af billeder og den mængde data, det enkelte billede indeholder. Der var flere, der alvorligt mener, at vi er ved at nå den teoretiske grænse for, hvor mange data, man kan sende over et hvilken som helst netværk, på grund af den energi, der skal bruges. Samtidig ser alle, at der bliver færre og færre radiologer, hvorved mængden af undersøgelser pr. radiolog verden over forventes at stige. Man arbejder derfor på højtryk med at udvikle systemer, der kan hjælpe med at finde patologiske forandringer i f. eks. en CT scanning, vise dem for radiologen, ofte med en beregning af sandsynligheden for, om den er patologisk eller ej. Radiologen kan så bruge mere tid på den subjektive vurdering og mindre tid på at opdage læsioner. Typiske systemer dækker områder, hvor der er ret mange patienter, eller ligefrem screening, og hvor data er svære at vurdere. Jeg har set systemer til CAD ved Mammografi (digital). Virtuel coloscopi. Lungecancer udredning (tumor størrelse og form). Metastasejagt i lunger (antal, størrelse og placering). Virtuel bronchoskopi (tumor). Forkalkninger i coronararterier. Fremstilling af proteser ved rekonstruktionskirurgi. Alle, der arbejder med disse systemer arbejder med at forbedre sikkerheden ved detektionen, men også præsentationen er vigtig. Man arbejder for eksempel med at farvelægge strukturer, som er mistænkelige, og forskellige farver angiver forskellige sikkerhedsniveauer. Der er tale om meget avancerede rekonstruktions og billedberegninger, og det var her, man mødte de fleste nørder. Som en lille spin of af dette kan nævnes, at der snakkes meget om at lave såkaldt Image Aided Demonstration. Altså systemer, der kan forstærke visualiseringen af en proces, så den ses lettere, f. eks ved konference eller ved teleradiologi. Dette er helt nyt, og var mest korridorsnak. Hele RIS og PACS området var godt dækket ind på konferencen. Også her var der meget snak mellem foredrag, men også konkrete projekter og problemstillinger blev stillet op. Noget subjektivt måske synes jeg, at det vigtigste, man kan uddrage ud af de mange foredrag er, at der arbejdes kraftigt på at integrere PACS og RIS, faktisk på en sådan måde, at man ikke længere skal tale om de to begreber som selvstændige systemer, men som motorer, der får data management systemer til at spille med data og billeder. Desværre er der ikke mange systemer i verden, der i dag kan prale med at integrere systemerne. Man har synkroniseret på mere eller mindre vellykket vis, men kun eet system viste ægte synkronisering. EPJ er stadig et stærkt emne, men ingen er endnu kommet med løsningen (personlig kommentar: Måske fordi man gør det meget mere kompliceret, end det i virkeligheden er?). Der er flere forskellige modeller fremme. Mange taler for modulært opbyggede systemer, der bygger på strukturerede indtastningssystemer (bl.a. som det danske g-epj), mens andre går den anden vej, og taler om en slags virtuel journal, hvor data ligger, hvor de bliver opsamlet (lab, patologi, tekst mm), men hentes frem på en struktureret måde. Den virtuelle journal. Mange var fremme med bemærkninger om problemer med integration. Der blev beskrevet side 10 DRS februar 2005

11 problemer med at integrere PACS systemer og især at integrere PACS systemer med andre systemer, udenfor radiologien. Her er der en udbredt enighed om, at IHE er vejen frem. Det er fortsat forskrækkende, hvor få der ved, hvad IHE står for, og hvor få, som faktisk har hørt om det, på trods af, at det i mange sammenhænge allerede er et anerkendt værktøj ved integration af forskellige systemer, både i radiologien, men også imellem andre sundhedssystemer. IHE blev debatteret mellem forskellige interessegrupper sidst på kongressen, og man er enige om at arbejde videre. IHE skønnes, på grund af dens rammeværktøj for integration, baseret på funktionsbeskrivelser, at betyde meget for fremtiden, og kan bruges både af industrien, men også af indkøbere, IT folk og radiologer. Jeg skal kraftigt opfordre radiologer til at undersøge, hvad IHE er, og på trods af en meget stor detaljeringsgrad, gå ind på diverse hjemmesider, der omhandler dette emne. Se: Indenfor karområdet er der meget arbejde, der mest beskæftiger sig med MR angiografi eller CT angiografi, men også almindelig angiografi i flere planer arbejdes der med, således at radiologen eller kirurgen har 3D datasæt at arbejde med, der er 100 % målbare, og hvor f. eks stenoser kan detekteres automatisk, og kvantificeres. Der arbejdes også med at forbedre se angiografisystemer, der allerede findes, så de giver en mere virkelighedstro rekonstruktion, men også så man kan lave virtuelle angiografier, til f. eks placering af katetre super selektivt via en forudgående CT angio eller MR angio. Til slut et par ord om teleradiologi. Så vidt jeg kan se af de forskellige præsentationer springer tre forskellige teknologier frem. 1. Man sender data over nettet (oftest i DICOM format) til en dedikeret arbejdsstation eller computer med dedikerede programmer. 2. Man sender data som komprimerede billeder eller som JPEG lignende billedfiler. Bedømmes på kontor computere. (Eksempel: Web 2000) 3. Man har direkte adgang til alle billeddata og analyser på sygehusets computer. Skærmsignalet streames til en computer, som fungerer som en skærm. (Eksempel: EasyViz) Alle de nævnte principper har deres fordele og ulemper. Det vigtigste er nok at tænke igennem, hvad man skal bruge systemerne til. Vil man som radiolog arbejde med at beskrive undersøgelser på distance skal man nok vægte billedkvalitet og hastighed (1+3), mens hvis man kun vil invitere klinikerne til at kigge med, kan man nøjes med billigere systemer (2) Der snakkes meget om sikkerhed og om hastighed. Enkelte billeder er principielt ikke noget problem for nogle af systemerne, men når det gælder CT undersøgelser, så kommer de fleste systemer til kort. Det er meget store datasæt, der anvendes, og man skal ved de første 2 teknologier have specielle 3D programmer på sin computer. Dog er der generel enighed om, at sikkerhedsspørgsmålet er alvorligt, og kan være svært at løse, men at også legale problemer med adgangskontrol og dokumentation for, hvad der er sket er store problemer, der skal tages hånd om. Jeg hørte forskellige opfattelser af, hvor langt man kan tillade sig at gå med teleradiologi, lige fra dem, der mener, at teleradiologi bliver eneste måde at arbejde på for radiologer om 5 år, til personer, der mener, at teleradiologi om ikke skal forbydes, så dog begrænses til adgang til at se billeder for klinikere, mens radiologer kun skal arbejde på reelle PACS systemer. Kvalitet af skærme og opløselighed er også her kilde til megen snak og mange forskellige holdninger. Her skal lige nævnes, at man nu generelt mener, at LCD skærme sagtens kan leve op til krav om stabilitet og lysstyrke, men at man anbefaler, at de skiftes ret ofte, da de taber lysstyrke allerede efter få år (3?år). DRS februar 2005 side 11

12 Meget store forskningscentre, sygehuse og firmaer arbejder meget seriøst med at udforske de forskellige afkroge af sundhedsvæsenet, for at finde områder, hvor moderne teknologi kan hjælpe, eller hvor man kan finde markeder for udvikling. Der er i den sammenhæng brug for personer, der kan følge denne udvikling, men også personer, der kan finde og beskrive de problemområder, hvor teknologien kan hjælpe, understøtte eller ligefrem overtage arbejdsfunktioner for hårdt belastede radiologer. Det er jo trods alt os i radiologien, der skal bestemme, hvordan og med hvad vi vil arbejde, ikke firmaernes mere eller mindre energiske sælgere og udviklere. Alt i alt en særdeles interessant kongres, der kan anbefales. Næste CARS er i Berlin i 2005! Og den by er jo næsten lige så interessant som the windy city. Med denne beretning takker jeg varmt Dansk Radiologisk Selskab for Amersham Health Rejselegatet Henrik E. Gregersen Møder, Kurser og Kongresser side 12 DRS februar 2005

13 . i selskabets regi 2005, 2006: april 2005 Generalforsamling + teleradiologi + onkoradiologi juni 2005 Forårsmøde i Randers. Emnet er STROKE Efterår 2005 Muskuloskeletalradiologi. 1 dag januar 2006 Årsmøde Andre: 2005 Maj: maj 2005: Dansk Forening for Interventionel Radiologi (DFIR) internationalt møde. Klarskovgaard, Korsør. 28 may - 1 juni: XV. International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Cape Town, South Africa. Inf: Nov: 27 nov - 2 dec: RSNA 2005, Radiological Society of North America, 91th Scientific Assembly and Annual Meeting, McCormick Place, Chicago. Web: Nov: 26.nov - 1.dec: RSNA 2006, Radiological Society of North America, 92th Scientific Assembly and Annual Meeting, McCormick Place, Chicago. Web: Maj: 28.maj 1.juni: WFUMB kongress 2006, Soul, Korea. Inf: Brug selskabets hjemmeside. Der er mange andre kurser/møder. DRS februar 2005 side 13

14 IHE og anvendelser af medicinske standarder i Danmark Fredag den 18. marts 2005 kl Hvidovre Hospital, Sygeplejerskeskolens Auditorium Tema: I en tid hvor EPJ er på alles læber, anvendes og diskuteres medicinske standarder mere end nogensinde. Der sker en betydelig udvikling på dette område, men der er mildt sagt ikke altid enighed om hvilke standarder der skal anvendes og hvordan. En standard som HL7 er vidt udbredt i udlandet, men ikke i Danmark. Hvad er grunden til at man her i landet har valgt at udvikle en ny standard som G-EPJ? Og udelukker det ene det andet egentlig? Er IHE en farbar vej, ligesom i mange andre europæiske lande? DSMI og IHE Danmark inviterer til en temadag med danske og udenlandske talere, som vil beskæftige sig med ovenstående og andre spørgsmål. Mød bl.a. Charles Parisot fra Frankrig, som er en af nøglefigurerne i den internationale IHE organisation. 1: Velkomst og indledning v/ IHE og DSMI 2. IHE hvad er det? v/ Charles Parisot 3. Status i Danmark Hvorfor IHE Danmark v/ Rene Jensen 4. Pause IHE i praksis en case v/ Rene Jensen 6. Generelt om standarder v/ Kenneth Bøgelund Ahrensberg, Dansk Standard 7. Frokost Konkrete erfaringer fra udlandet og DK anvendelse af HL v/ Jan Mark, CSC Scandihealth (under forbehold) 9. XML og den gode henvisning v/ Jens Rahbek Nørgaard, MedCom 10. Pause G-EPJ og billeddiagnostik v/ Arne Kverneland, Sundhedsstyrelsen (under forbehold) 12. Visioner og fremtidsplaner for IHE v/ Charles Parisot 13. Afrunding af dagen v/ IHE og DSMI Pris: 500,- kr. for medlemmer; 750,- kr. for ikke-medlemmer Tilmelding til: DSMI s arrangementssekretær Charlotte H. Pedersen Tlf Dansk Selskab for Medicinsk Magnetic Resonance Kursusplan side 14 DRS februar 2005

15 MR-basiskursus 25/04 29/ Aarhus Universitets Hospital Skejby Sygehus Mandag, 25. April 2005 Start Slut Session Kaffe og registrering Velkomst ved Kursusledelsen (MS, ELU, ETF) Sted: Auditorium B Kerne Spin, magnetisk moment, relaksationstider, Larmor præcession, resonans fænomen, Free Induction Decay, Signal Detection, Fourier Transformation (MS) Frokost MR System Komponenter: magnet system, gradient spoler, RF spoler, acquisitions og kontrol system, host computer, magnetisk afskærmning, RF afskærmning (ETF) Billede sekvenser I: spin echo, gradient echo, fast field echo (FFE) + billedkontrast (SR) Pause Sted: Auditorium B Kvalitativ og kvantitativ skanning af nyrer (MP) Urinvejs-studier med MRI (MP Pause Epilepsiudredning (MH) Tirsdag, 26. April 2005 Sted: Auditorium B Start Slut Session Billeddannelse: Slice Selektering, rumlig encoding, billede reconstruktion, k-space (MS) Billede sekvenser II: Turbo Field Echo (TFE), Turbo Spin Echo (TSE), Echo (SR) Pause Billede sekvenser III: Planar Imaging (EPI), Gradient og Spin Echo (GRASE) (SR) Sted: Auditorium B Degenerative columnalidelser og prolapser (PA) Frokost DRS februar 2005 side 15

16 Knoglemarv (EL) MR-teknik ved ortopædiske undersøgelser (JG) Pause Akutte og posttraumatiske knogleskader (JG) Artrose og artrittilstande (AGJ) Pause Knogle- og bløddelssarkomer (AGJ) Middag og festligt samvær Onsdag, 27. April 2005 Sted: MR Centret Start Slut Session Demonstration af MR-skanner, spoler etc. (ETF) Pause Sted: Auditorium B Diffusionsteori + kliniske eksempler (LRØ) Flowfænomener og flowbestemmelse + kliniske eksempler (ETF) MR-teknik ved rygundersøgelser (LS) frokost Ortopædiske bløddelsskader i skuldre og knæ (JG) spinale kongenitte tilstande (LG) pause kongenitte lidelser i cerebrum (LG) bækken og perineum, - herunder perineumanatomi (EL) Torsdag, 28. April 2005 Sted: Auditorium B Start Slut Session Hoved og hals (EN) Intrakranielle tumorer (EN) Pause Syringomyeli, infarkter, myelitter, blødninger, traumer, angiomer, tumorer og DS i medulla (JV) Sedation og narkose ved MR-skanning (LR) Frokost Introduktion til Cardiac Imaging (YK) Infarkter og blødninger i cerebrum (EN) pause Spektroskopi: chemical shift, localization (ED) Funktional Imaging (HSJ) side 16 DRS februar 2005

17 Pause MR-angiografi af cerebrum (LS) Fredag, 29. April 2005 Sted: Auditorium A Chairman: Start Slut MR safety personale og patienter, Patientsikkerhed (SHA) Mediastinum og abdomen, herunder MRCP (EL) Pause MR-angiografi af halskar og helkropsområdet (EL) Evaluering / Afslutning (alle) Kursuafgift: 3.300,00 kr. for medlemmer 3.800,00 kr. for ikke medlemmer Tilmelding senest d. 25.marts 2005 (tilmeldingen er bindende). Send eller fax tilmeldingen til: Ledende sekretær Anette B. Fahnøe Billeddiagnostisk afd. Skejby Sygehus 8200 Århus N fax: Vigtigt ved betaling: Navn: Beløbet indsættes i Sparekassen Kronjylland Reg.nr Kontonr Mrk. "Projekt 5520" Skejby. R.A.M. Skejby. 4 Radiologiske AftenMøder, 400 kr. Forår DRS februar 2005 side 17

18 Tema 2005: Klinisk Radiologi 3 10/3 17/3 31/3 28/4 Rygsmerter Billeddiagnostik og nye behandlingsformer Overlæge Leif Sørensen, Neuroradiologisk Afd., Århus Sygehus Smerter i bevægeapparatet Billediagnostik og nye tiltag Afd.læge Michel Hellfritzsch, Radiologisk Afd. Århus Sygehus Overlæge John Gelineck, Radiologisk Afd., Århus Sygehus Den multitaumatiserede patients radiologiske udredning Neuroradiologi: Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk Afd., Århus Sygehus Ultralyd og thoraco- abdominal radiologi: Afd.læge Lise Loft, Radiologisk Afd., Århus Sygehus Den multitraumatiserede patient. The Golden Hour Visitation og behandling Før hospital: Overlæge Erika Frischknecht Christensen, Anæstesiologisk Afd. På hospital: Overlæge Kjeld Hougaard, Ortopædkir. Afd., Århus sygehus Pris for 4 aftenmøder: 400 kr. Tilmelding inden 1/ til eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70, Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på Kim, Kirsten, Bjarne. Sted: Skejby Sygehus auditorium A, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N. Klokken Der er kaffe fra kl Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer. Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 100. Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende. Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education. Hvert aftenmøde giver 2 points,- alle 4 aftener giver 8 points. Arrangører: Carsten Gyldensted, professor, adm. overlæge, dr.med, Århus Sygehus, Neuroradiologisk afd. Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet. Kirsten Juul-Hansen, produktchef, radiograf, Astra Tech A/S. Bjarne E. Nielsen, konsulent, radiograf, FUJIFILM A/S. Gert Fredericia, salgschef, radiograf Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes Tilmelding til Radiologiske AftenMøder forår Der udsendes girokort, deltagerliste og program. side 18 DRS februar 2005

19 Navn: Tlf: Adresse: Postn+by Stilling: Arbejdssted: Husk!!! Forårsmøde i Randers Juni 2005 Emnet er STROKE Program følger i næste nummer Rejsetilbud til ECR Wien DRS februar 2005 side 19

20 3-8 marts 2005 Det glæder EasyMed igen at kunne tilbyde de sædvanlige hoteller og pensionater. Flyrejsen er med Austrian Airlines fra Københavns Lufthavn. Afrejse den 3. marts 2005 kl Hjemrejse den 8. marts 2005 kl Prisen: Fra kr. pr. person inkl. 5 overnatninger med morgenmad, transport til og fra lufthavn mv. Program og tilmelding og eventuelt yderligere information kan fås hos os. På vores hjemmeside eller DSB- Tours tlf side 20 DRS februar 2005

21 side 24 DRS februar 2005

22 DRS februar 2005 side 23

23 side 26 DRS februar 2005

24 Guerbet You ll see! DOTAREM (gadoterinsyre) ENDOREM (jernoxid) LUMIREM (ferumoxil) XENETIX (iobitridol) HEXABRIX (ioxaglinat) LIPIODOL (anon.) MICROPAQUE (bariumsulfat) MICROTRAST (bariumsulfat) GUERBET Danmark Produktchef, Annette Hovgaard-Ankær, Sverigesvej 17B, DK-2800 Kgs. Lyngby Telefon: , Fax: side 16 DRS februar 2005

25 DRS februar 2005 side 9

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 8 03-04-2008 22:27 opdateret marts 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 11 03-04-2008 22:30 opdateret 16. januar 2007 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve Nyhedsbrev - Juli 2006 Referat af

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 6 03-04-2008 22:28 opdateret 12. juni 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Mandag, 20. januar 2014

Mandag, 20. januar 2014 Mandag, 20. januar 2014 Sted: Dagligstuen 09.00 10.00 Registrering (Morgenmad) og 9:45 velkomst ved kursusledelsen Sted: Lektioner Auditoriet - Frokost og Pauser Dagligstuen 10.00 10.15 Introduktion til

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Interventionel Radiologi Patientinformation

Interventionel Radiologi Patientinformation Interventionel Radiologi Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi I løbet af de sidste tyve år har interventionel radiologi re - volutioneret mange tidligere kirurgiske

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sundhedsindustriens Dag. DI ITEK Digital diagnose 31.03.2009

Sundhedsindustriens Dag. DI ITEK Digital diagnose 31.03.2009 Sundhedsindustriens Dag DI ITEK Digital diagnose 31.03.2009 v/ Divisionsdirektør Bjarne Roed, Siemens A/S Copyright Siemens AG 2008. All rights reserved IT & Workflow Elektronisk patientjournal: Integration

Læs mere

I N F E K T I O N S H Y G I E J N E

I N F E K T I O N S H Y G I E J N E yhedsbrev nr. 17 Februar 2009 Prævalensundersøgelse 2009 - har du valgt en dato? F K T O S H Y G J Alle sengeafdelinger skal deltage i den landsdækkende registrering af hospitalserhvervede infektioner,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 12. 19. marts 2016 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side.

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side. Kære medlemmer! I år har vi prøvet at forny konceptet for efteruddannelseskurset. Tidligere har der været et overordnet emne, men i år vil vi prøve at favne bredere og komme med friske input fra flere

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts I dette nyhedsbrev finder du følgende: Aktivitet Tilmelding: Afholdes: Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30 Nyt fra klubberne: o Vejle klubben. o Kolding Klubben. tilmelding

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 11. 18. marts 2017 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Vejledning [Forside] [Bund] [Næste side] [Forrige side] [Indhold] Diagnostisk radiologi Beskrivelse Specialet diagnostisk radiologi

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Darenca s medlemmer som deltog: Frede Donskov, overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling, Aarhus (formand) Bjarne Kromann, overlæge, Urologisk

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Referat 8. Februar Meddelelser a. DRG takster SST har fået ca 500 ændringsforslag og der forventes tilbagemelding start 2018.

Referat 8. Februar Meddelelser a. DRG takster SST har fået ca 500 ændringsforslag og der forventes tilbagemelding start 2018. Til Stede: Inge Nordgaard-Lassen Henning Glerup Torben Nathan Per Ejstrud Lone Madsen Erika Bélard Afbud: Birgit Lassen Referat 8. Februar 2017 1. Velkomst og godkendelse af referat samt dagsorden 2. Medlemmerne

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

MR esaote. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk

MR esaote. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk MR esaote Produktprogram 2011 SCANEX Medical Systems www.scanex.dk Hvorfor er Scanex... Vi kender vores marked rigtig godt Vi forhandler kun noget vi kan stå inde for En SCAnex serviceaftale sikrer dig

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense LIF-temadag Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til LIF temadag i Odense. Den offentlige sektors vilkår er under stadig

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer

Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer August 2007 / Claus Duedal Pedersen Bilag 9-6-2 Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer Indledning MedCom s internationale

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Middelfart

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Middelfart Praktikstedsbeskrivelse Thava Imaging Middelfart Indhold Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold... 3 Afdelingens ledelsesopbygning og struktur... 4 Afdelingens fagprofessionelle ramme...

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere