Beretning Beretning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2 013 1 Beretning 2013"

Transkript

1 1

2 2

3 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen bevilget penge til? Afdelingsbestyrelserne Fortsat fokus på service Når en genbrugsstation skal samle de unge Særlige indsatser i driften I Valmuen sidder seniorerne sjældent stille 3B med i mange spændende projekter En have er følelsen af frihed Livet mellem bygningerne Bedste boliger fokus på bygningerne 3B og Danmarks største klimaprojekt Miljø- og energi Velkommen til nye beboere Glade indflyttere i ny, moderne boligoase på Dortheavej Nye boliger og dermed nye beboere på vej Fokus på vigtige nøgleprocesser Økonomisk beretning Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2013 Balance pr. 31. december 2013 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag Forsiden: Børn i Folehaven, Valby Fotos: Peter Dahlerup, Jesper Blæsild, Jørgen Krogh Petersen og 3B s fotoarkiv Beretning 3B 2013 I Maj 2014 I Layout Anja Barfod Thorbek I Tryk Rosendahls I Oplag stk.

4 3B - en boligforening med mange facetter Boligforeningen 3B udvikler, bygger og administrerer boliger. Vores udgangspunkt er beboerdemokratiet, brugerne, boligafdelingerne og omgivelserne. Men 3B tager også medansvar for at løfte udfordringerne i boligområderne. Vi skaber fællesskaber, som den enkelte kan se sig selv i, og vi arbejder på at skabe udearealer, der lægger op til at mødes på tværs af opgange, alder og interesser. Målet for indsatsen i 2013 har været, at det skal føles rart at komme hjem til afdelingen og at hilse på naboerne. At der er trygt og pænt og styr på tingene. Det har både organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og medarbejdere prioriteret højt. Og vi er nået et godt stykke af vejen. Vi er ikke helt i mål endnu, men det forventer vi at komme i løbet af 2014 og 2015, hvor vores nuværende strategi løber ud. 4

5 Nyt hovedkontor på Havneholmen Organisationsbestyrelsen besluttede for et par år siden, at 3B skulle flytte sammen med Boligkontoret Danmark i et nyt hovedkontor. Valget faldt på adressen Havneholmen 21, hvor Skanska havde et byggeprojekt. Målet var at flytte i foråret 2014 og i den forbindelse, at der ikke skulle være papirarkiver i det nye hus og det er lykkedes. Medarbejderne har derfor arbejdet intenst på at afskaffe brugen af papir og i det hele taget at blive klar til flytningen. 5

6 Demokratiet på arbejde I siden sidst I 6 På sidste repræsentantskabsmøde blev der valgt ny næstformand. Anders Brøgger fra Egedalsvænge ønskede ikke at genopstille, og ny næstformand blev Iris Gausbo fra Hjortegården. Som helt ny i organisationsbestyrelsen valgtes Charlotte Kaysen fra Toftegård. Organisationsbestyrelsen har videreført sin arbejdsform med udvalg, der blandt andet forbereder materialet til bestyrelsesmøderne, samt med netværksudvalg, der har stået for arrangementer for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. I kort form kan arbejdet i udvalgene sammenfattes med ordet dialog. Dialog vejen frem Organisationsbestyrelsen videreførte formandsmøder som debat- og dialogforum. I 2013 blev der holdt ekstra formandsmøder med gode debatter, og bølgerne gik ind imellem højt. Fælles for alle møderne har været engagerede og aktive deltagere. Der er ingen tvivl om, at vi her har fundet en god form. For selv om formandsmødet ikke er et besluttende organ, giver det organisationsbestyrelsen nødvendig og vigtig information om, hvad der rører sig i boligafdelingerne, og det styrker i det hele taget relationerne mellem afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen. At skabe netværk Som naturlig konsekvens af vores fokus på dialog har vi også arbejdet på at give mulighed for at skabe netværk på tværs af afdelingerne. Det er sket med temaer som udgangspunkt og det er sket geografisk rundt i vores bebyggelser. Der har både været holdt møde om det boligsociale arbejde med 18+-grupperne, solceller, lokal afledning af regnvand, kommunikationsstrategi, helhedsplaner og byggesager, og der har været møde om antennesignaler. Arbejdet med at skabe rammer for gode netværk fortsætter i Status på Strategi 2015 Den røde tråd er stadig bedste boliger, bedste service og effektiv organisation, så vi kan skabe rammer for det gode hverdagsliv. For at omsætte denne brede strategi til virkelighed bliver der hvert år lavet en prioritering af, hvilke projekter eller områder der skal have særligt fokus det kommende år. Det skete senest i september 2013, hvor bestyrelsen godkendte en ny udviklingsplan. Udviklingsplanen beskriver, hvilke projekter vi særligt skal have fokus på i perioden Populært sagt er udviklingsplanen en liste over det, vi skal lave ud over den daglige drift. Det er den daglige service til og samarbejde med beboere og bestyrelser, som er vores hovedfokus. Udviklingsplanen skal sørge for, at vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden. Et eksempel på et område, som i øjeblikket får særlig opmærksomhed, er overgangen fra byg til drift både ved nybyg, renoveringer og fysiske helhedsplaner. Det handler helt konkret om, at driften tænkes mere ind i arbejdet, og at der er tjeklister over, hvad der skal være styr på, når projektet er færdigt. Et andet fokusområde er kommunikation i byggesager. Status på de mål, organisationsbestyrelsen har opstillet For at sikre at vi er på rette vej, vedtog bestyrelsen i maj 2013 nye konkrete mål for 3B. Målene er fordelt på emnerne Beboerdemokrati God service Effektivitet og lønsomhed Digitalisering Byggeregnskaber Klima og forbrug 3B som arbejdsplads. Vi vil gerne flytte os konkret, og vi vil gerne måles på, om vi rent faktisk gør det. Derfor har vi fx mål om tilfredsheden hos beboere og afdelingsbestyrelser, konkrete mål om maks-svartider, mål om at flere oplysninger skal være tilgængelige på nettet og mål om, at administrationsbidraget set over en årrække skal stige mindre end inflationen. Administrationen arbejder løbende med målene. De fleste mål med deadline i 2013 er helt eller delvist indfriet, men der er enkelte, der skal arbejdes videre på. Det gælder fx svartider på skriftlige henvendelser til 3B. Dertil kommer en del mål, som først skal være nået i løbet af 2014 og 2015.

7 Bestyrelsesbevillinger 2013 Disponeret dispositionsfond Afdeling Sag Tilsagn Ny sag Udbud af grundkapital, Fyrtårnsprojekt København Kommune 7 Herlevgårdsvej Helhedsplan kapitaltilførsel Herlevgårdsvej Helhedsplan - fritagelse årligt indbetaling disp.fond Brohuset restfinansiering byggeregnskab Sejlhuset restfinansiering byggeregnskab Vestergården 2 Helhedsplan - kapitaltilførsel Valmuen, Solsikken Benyttelse af loftsrum/ og Jægerbo skimmelsvamp Stubmøllevej Helhedsplan, kapitaltilførsel Folehaven Pilotprojekt, indvendig efterisolering (to bevillinger) Vestergården 2 Helhedsplan - ydelsesstøtte Disponeret trækningsret Damagervej Kvistaltaner Herlevgårdsvej Helhedsplan Vestergården 2 Helhedsplan Folehaven Solceller vaskeri Remisevænget Øst isolering af tagrum Remisevænget Nord isolering af tagrum Folehaven Køkken og bad, etape Stubmøllevej Helhedsplan Søbyvej El-projekt Folehaven Pilotprojekt, indvendig efterisolering

8 Afdelingsbestyrelserne I status I Hvordan har afdelingsdemokratiet det? Der er stor forskel på, hvor mange beboere der møder op til afdelingsmøder. I de små afdelinger er næsten alle lejemål repræsenteret, mens der møder færre op i de store afdelinger. I 2013 svingede fremmødet mellem 4 og 90 %. Et gennemsnitligt afdelingsmøde var i 2013 besøgt af hvert fjerde lejemål (25,9 %). Udfordringer i Egedalsvænge Det har ikke været et år uden udfordringer. Egedalsvænge kom igen på danmarkskortet denne gang ikke på grund af et manglende juletræ, men fordi afdelingsbestyrelsen sagde to klubber op, der havde til huse i de lokaler, der ikke bruges til udlejning. De to klubber var Det gl. vaskeri og billardklubben. Sidstnævnte har haft samme lokaler i 38 år, og de valgte at gå til pressen med historien, som så gav en del omtale. Organisationsbestyrelsen satte opsigelserne i bero, og på et afdelingsmøde i december 2013 besluttede beboerne, at der skulle nedsættes et lokaleudvalg, der også havde repræsentanter med fra organisationsbestyrelsen. Udvalget blev bemyndiget til at fordele lokalerne til interesserede grupper. Sydhavnen og driften har fundet hinanden I boligområderne i Sydhavnen har der været en del utilfredshed med samarbejdet med driften og med vedligeholdelsesstandarden i afdelingen. Organisationsbestyrelsen har holdt møder med afdelingerne, og der er sat initiativer i gang i driften. Det ser nu ud til, at afdelingerne er tilfredse med de opnåede resultater. Nye digitale muligheder for afdelingsbestyrelserne Hele 2013 har stået i digitaliseringens tegn. I den forbindelse har 3B arbejdet på højtryk med flere digitale projekter blandt andet for beboerne, ansøgerne og afdelingsbestyrelserne. Sidstnævnte får en ny, flottere, bedre og mere fleksibel webløsning, end de har i dag. En løsning, hvor de får adgang til information om egen afdelings økonomi, beboerlister, akutlister og mange andre dokumenter og informationer, der er relevante og nødvendige for bestyrelsernes daglige arbejde i afdelingerne. Løsningen går i luften i første halvår af Velkommen til nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne Nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne får et velkomstbrev med den sidste årsberetning, BL s folder Ny i afdelingsbestyrelsen samt login til det lukkede net X3B. Derudover får medlemmerne tilbud om budgetkursus og andre relevante kurser. Det er Demokrati- og kommunikationsudvalget, der står bag velkomsten. 12 afdelingsbestyrelser holder beboerne opdateret på afdelingens egen 3B-hjemmeside Flere og flere afdelingsbestyrelser vælger at gøre brug af 3B s tilbud om kursus i hjemmeside i 3B s system. Det er der kommet nogle rigtig flotte og nyttige hjemmesider ud af. Afdelingsbestyrelserne eller deres udvalgte webredaktører deltager i opstartskurser, hvor 3B har gjort deres skabeloner klar. Efterfølgende tilbydes deltagerne en opfølgende workshop, hvor deres viden om systemet udvides. Interessen er steget gennem 2013, og der er stor efterspørgsel på kurserne. Derfor ser 2014 ud til at ville bringe en del flere 3B-hjemmesider med sig. 8

9 9 Medarbejderne fortsat fokus på service I service I Spørgeskemaanalyse blandt beboerne Det er vigtigt for 3B at vide, hvor tilfredse beboerne er med deres bolig og med at være beboer i 3B. Derfor spurgte vi i sommeren tilfældigt udvalgte beboere, hvad de synes, og næsten halvdelen af dem, vi spurgte, har svaret. Det er en meget høj svarprocent sammenlignet med andre undersøgelser i den almene sektor. På en skala fra 0-10 svarer beboerne i gennemsnit 7,7 på spørgsmålet, om de vil anbefale venner og familie at blive beboer i Boligforeningen 3B. Hele 39 % giver den maksimale anbefaling og svarer 10. Servicen fra varmemestre og ejendomsfunktionærer er en stor del af beboernes kontakt med 3B i hverdagen. 76 % siger, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med den service, de får fra deres varmemester/ejendomsfunktionær. Der er også generel tilfredshed med den service, beboerne får fra kundeservice og resten af hovedkontoret: 58 % er tilfredse, 11 % er utilfredse og cirka en tredjedel svarer ved ikke, måske fordi de sjældent er i kontakt med kundeservice. Standarden på boligerne er 71 % af beboerne enten meget tilfredse eller tilfredse med. 23 % er dog utilfredse. 3B vil gentage undersøgelsen med jævne mellemrum, så vi kan følge udviklingen. Konkrete initiativer På baggrund af beboerundersøgelsen blev der i foråret 2014 holdt to fokusgruppeinterviews. Til det ene blev unge beboere på 25 år og derunder inviteret ind, så vi kan blive klogere på, hvorfor de er mere kritiske over at bo i 3B end andre beboere. Til det andet inviteredes beboere, der har været en del af et renoveringsprojekt, for at høre mere om deres oplevelse af at være beboer under et renoveringsprojekt. Drifts- og serviceudvalget har især peget på tryghed som et vigtigt område at prioritere. Derfor vil tryghed fremover være et fast punkt på dagsordenen ved markvandringen. Grønne områder var også højt på listen over, hvad der er det bedste ved at bo, hvor man bor, og det bliver derfor fortsat prioriteret. Medarbejderdage med fokus på service Som en del af Strategi 2015 har medarbejderne i 3B siden 2011 beskæftiget sig med servicekultur. Også de to medarbejderdage i 2013 bar præg af temaet. Målet for medarbejderdagene i 2013 var blandt andet at sætte en intern dialog i gang i organisationen om service i 3B og den måde, medarbejderne internt samarbejder på. På dagene blev der arbejdet med at være bedst til service, hvor medarbejderne i samarbejde kom med konkrete forslag til arbejdet med servicepolitik og mål. På medarbejderdagen i juni blev der således arbejdet med servicepolitikken. Efterfølgende bidrog alle med ideer til, hvordan servicemålene nås. Yderligere blev der skabt fokus på, hvad god service er gennem en paneldebat. Medarbejderdagen i november tog afsæt i arbejdet med de personprofiler, alle medarbejdere i 3B har fået kortlagt, og blev sat i forlængelse af det strategiske arbejde med at være bedst til service.

10 Når en genbrugsstation skal samle de unge Lisa Haslund har altid rodet med knallerter og cykler, så for hende er det helt naturligt at være frivillig i den sociale nærgenbrugsstations cykelværksted. I året der gik i afdelingerne I 10 Hørgården på Amager har fået en ny nærgenbrugsstation, men her kan beboerne ikke kun komme af med deres skrald. Der er blandt andet grill, bytte-container og cykelværksted, hvor de kan få fikset den tohjulede. Hvis der ikke lige stod Åbningstider onsdag og fredag og søndag på skiltet, så kunne det være svært at vide, at man bevæger sig ind på en genbrugsstation. Her er en lille scene, en kompostbeholder, en 20 fods container, hvor man kan bytte alverdens ting og sager, en stor grill, to sæt havemøbler og et cykelværksted. I det ene hjørne står små affaldscontainere som eneste bevis på, at beboerne rent faktisk kan komme af med det affald, der ikke må komme i den almindelige affaldscontainer. Men Hørgårdens nye nærgenbrugsstation er heller ikke helt almindelig det er nemlig en social nærgenbrugsstation. Det betyder, at stedet skal fungere som et socialt samlingspunkt ud over at tage imod beboernes affald. På cykelværkstedets første åbningsdag havde Lisa Haslund to kunder i butikken. Allerede onsdagen efter steg det tal til mere end 30.

11 Særlige indsatser i driften 11 I drift I isyn Boligforeningen 3B gennemfører ca flyttesyn årligt. Det kan effektiviseres, økonomiseres og gøres bedre via en digitalisering. Derfor har vi valgt at integrere flyttesyn med administrationssystemet i daglig tale kaldes flyttesynssystemet for isyn. Der blev gennemført pilotprojekt i 2. halvår i fire udvalgte boligafdelinger, nemlig Toftegård, Danalund, Folehaven samt Hørgården 1 og 2. Pilotprojektet gav grundlag for at tilpasse isyn til 3B s flytteprocesser, men gav også anledning til at foretage ændringer i 3B s processer ved flyttesyn. Pilotprojektet kørte frem til 1. december, og efterfølgende blev der uddannet 41 varmemestre i det nye system. Varmemestrene foretager nu syn på deres ipad med isyn. En af de helt store fordele er, at varmemesteren efter synet kan sende synsrapporten og prisoplysningerne elektronisk direkte til fraflytter m.v. på mail. Ved hjælp af isyn kan varmemestrene også indhente tilbud, afgive ordrer, afsende rekvisitioner og sammensætte prisbudgetter. Alt sammen for at effektivisere flyttesynene og gøre arbejdet hurtigere og i en bedre kvalitet. Rekvisitionssystem giver gennemsigtighed I 2013 indførte 3B digitalt rekvisitionssystem, som nu er fuldt implementeret i forhold til målsætningerne. Alle bilag lagres elektronisk enten i forbindelse med rekvisitionssystemet eller ved scanning. Det betyder, at der ikke længere er behov for et fysisk arkiv. Afdelingsbestyrelser, der benytter økonomioversigter via 3B s ekstranet, har nu fuld adgang til underliggende bilag til den enkelte bogføring. Fokus på planlægning, opfølgning og dialog Driftscheferne i 3B har i 2013 haft øget fokus på planlægning, opfølgning og dialog med afdelingsbestyrelserne. Her er værktøjet opfølgningslister kommet i spil, hvor formålet er at sikre, at de igangsatte opgaver bliver ført ud i livet. Listen hjælper også med til at afstemme forventningerne til, hvornår opgaverne føres ud i livet. Lokalinspektører blev til driftschefer Den 1. april 2013 blev lokalinspektørerne til driftschefer. Samme dag blev boligafdelingerne fordelt lidt anderledes mellem driftscheferne for at få arbejdsbyrde, geografisk placering og meget andet til at passe bedre sammen. 3B indførte samtidig som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen for afdelingsbestyrelserne en makkerordning blandt driftscheferne. Det var en måde at sikre fastholdelse af serviceniveauet over for afdelingsbestyrelser og beboere samt sikre en kontinuerlig ledelse af afdelingernes medarbejdere under kortere ferieafholdelse, kursus og sygdom. Ordningen har givet en øget viden og kendskab til hinandens daglige arbejde, hvor driftscheferne nu hjælper hinanden mere med videndeling, sparring, kvalitetssikring og makkerkontrol samt sidemandsoplæring af nye kollegaer. Samdrift i Herlev I 2013 fortsatte pilotprojektet med driftsfællesskabet i Herlev. Projektet omfatter afdelingerne Herlevgårdsvej, Vestergården 3, Herlev Torv, Søagerpark og Toftegård, hvor det fælles ejendomskontor har hjemme. I løbet af 2013 blev den nye afdeling Lampestedet også en del af driftsfællesskabet. Det fælles ejendomskontor i Toftegård er bemandet med en sekretær, teknisk varmemester og en administrativ varmemester. Driftsfællesskabet har foreløbig resulteret i en udvidet åbningstid. I dag kan beboerne henvende sig fra kl i hverdagene og hver onsdag mellem kl Derudover deler afdelingerne også noget af maskinparken, så alle afdelinger har glæde af den. Nogle beboere mener, der er blevet langt til ejendomskontoret, men mange er tilfredse med den udvidede åbningstid. Samtidig har afdelingsbestyrelserne for Herlev Torv, Toftegård og Herlevgårdsvej givet positive tilbagemeldinger til driften. Ultimo 2013 begyndte arbejdet med et nyt driftsfællesskab kaldet Team Herlev 1, der skal effektivisere ejendomsdriften. Team Herlev 1 skal bygge på erfaringer fra pilotprojektet og omfatte afdelingerne Toftegård, Martins Gård, og Lampestedet 1+2. Afdelingerne skal hver især

12 beslutte, om de vil være med i samdriften og eventuelt hvor meget enten med mandskab eller maskinpark eller begge dele. Energimærkning gennemført I forbindelse med energimærkningen af 3B s afdelinger i 2012 blev alle rentable besparelsesforslag samlet i et stort skema. Skemaet danner udgangspunkt for opfølgning af, hvor mange forslag der er blevet gennemført, når mærkerne skal fornys om 7-10 år. Rentable besparelsesforslag vil typisk dreje sig om optimering af belysning i kældre, udskiftning af gamle pumper og ventilationsanlæg. Mange af disse forslag er allerede i 2013 blevet gennemført og efterfølgende registreret. Tilskud til energibesparelser De samlede forslag giver samtidig et godt overblik over de projekter, som kan udløse tilskud til energibesparelsen. Ud fra dette har 3B indgået en rammeaftale med Hofor Hovedstadens Forsyningsselskab som rummer alle typer projekter, store som små. Det gælder lige fra isolering af varmtvandsveksler, som gav 300 kr. i tilskud, til en facaderenovering, som giver godt kr. i tilskud. Energimærkerne, der indeholder forslag til besparelser, bliver i den forbindelse også brugt som dokumentation. Store besparelser Rammeaftalen med Hofor løber til og med 2015, men har allerede nu betydet tilskud til kwh, som med 0,30 øre pr. kwh giver kr. i tilskud fordelt over mange projekter. Ud over tilsagnene om tilskud under rammeaftalen ligger der en række store renoveringsprojekter, hvor det har været muligt individuelt at søge tilskud til den kommende energibesparelse. Her får blandt andet Egedalsvænge et tilskud, når deres facaderenovering er færdig i Forlængelse af energimærker I 2009 fik Toftegård, Måløvpark, Vestergården 1 og Vestergården 2 energimærket deres afdelinger. Mærkerne havde en gyldighedsperiode på 5 år. Det betød, at mærkerne stod til udløb her i 2014, men ny lovgivning betyder, at alle 5-års energimærker bliver forlænget til en gyldighedsperiode på 7 år. Derfor skal afdelingerne først have fornyet deres energimærker ultimo

13 13 I Valmuen sidder seniorerne sjældent stille I året der gik i afdelingerne I Seniorbofællesskabet Valmuen i Måløv, som består af 20 boliger emmer af fællesskab og engagement. Alle beboere er på den ene eller den anden måde involveret i afdelingens fælles aktiviteter og arrangementer, og dem er der ikke få af. Fællesskab og arrangementer til den store guldmedalje Engagementet viser sig for eksempel i de forskellige nedsatte udvalg et kunst- og kulturudvalg, et vaskeriudvalg, et festudvalg, et haveudvalg, husudvalg og et teknikudvalg. Derudover arrangerer beboerne også en masse frivillige fællesaktiviteter så mange, at man ikke er i tvivl om, at det er travle pensionister med fulde kalendere, der er tale om her. - Hver torsdag har vi strikkeklub, og hver torsdag og søndag i sommerhalvåret er der fælles petanque på vores bane udenfor. Vi holder tegnekurser sammen med to af nabofællesskaberne, og så er der også en af beboerne, der underviser i gymnastik for dem, der ikke har kræfter til at gå til noget nede i Måløv, hvor vi er en gruppe, der går fast, fortæller formand Ingerlise Hansen. Ikke nok med det holdes der også fællespisninger, grillaftener og afdelingens fødselsdag hvert år. Man kan roligt sige, at der er noget at se til i Valmuen, og stemningen i den lille afdeling er fænomenal. Der er ingen tvivl om, at her er der tale om mennesker, der kommer hinanden ved og passer på hinanden.

14 3B med i mange spændende projekter I status på projekter I Evaluering af udlejningsaftalen i København i fuld gang 3B indkaldte i 3. kvartal 2013 til områdebaserede evalueringsmøder med afdelingsbestyrelserne i København. Konklusionen fra disse møder er, at aftalen i perioden 2011 til 2014 overordnet har været en succes, og det ser ud til, at der kun skal ske få justeringer i den nye aftale. I november 2013 besluttede BL s 1. kreds bestyrelse i øvrigt at iværksætte en intern høring i boligorganisationerne om erfaringerne med den nuværende aftale i begyndelsen af Deltagelse i hjemløsestrategien For første gang nogensinde har Socialstyrelsen inviteret to repræsentanter fra boligorganisationerne til at deltage i evalueringen af hjemløsestrategien. 3B s kundechef deltager således sammen med en repræsentant fra Jylland i den projektgruppe, der er nedsat. Et af emnerne for gruppens arbejde er Housing First, der med inspiration fra USA handler om, at hvis der tidligt i et forløb etableres en permanent boligløsning kombineret med den fornødne individuelle sociale bostøtte, er der meget større chance for at komme ud af hjemløsheden. Udfordringen er dog, at der er meget få af de billige boliger. Satspuljeordførerne har som opfølgning på Hjemløsestrategien besluttet at iværksætte et implementerings- og forankringsprojekt, der udbreder og bygger videre på Hjemløsestrategiens resultater. Projektet skal understøtte den videre udbredelse, implementering og forankring af Housing First princippet og flere forskellige bostøttemetoder i de 17 kommuner, der har været med i Hjemløsestrategien samt udbrede og implementere resultater og metoderne i andre kommuner med hjemløshedsproblemer. I den anledning er der etableret en faglig følgegruppe, der kan bidrage til at kvalificere udbredelsesprojektet. Projektperioden er fra den 1. oktober 2013 til 31.december Huslejeregisteret I 2013 overtog Udbetaling Danmark ansvaret for fastsættelse og udbetaling af den individuelle boligstøtte. I forlængelse heraf etableredes et centralt huslejeregister, hvorfra Udbetaling Danmark trækker data relateret til boligen med betydning for boligstøtten. I 2012 og 2013 har 3B udviklet og oprettet/tilrettet ITsystemet til automatisk at kunne overføre data til registeret, så de beboere, der er berettiget til boligstøtte, fra foråret 2014 får udbetalt den korrekte boligstøtte. Forsøg med udlejning i Folehaven og på Vestergårdsvej til unge studerende Københavns Kommune (KK) ønsker at indgå en aftale i en periode på 3 år på forsøgsbasis, hvor huslejen nedsættes i et specifikt angivet antal lejemål. Københavns Kommune og 3B har vurderet, at 9 lejemål på Vestergårdsvej og 102 lejemål i Folehaven potentielt kan indgå i forsøget. Lejemålene forudsættes lejet ud via fleksibel udlejning til unge under uddannelse. Ifølge den nuværende aftale om udlejning skal de fleksible udlejninger blandt andet følge arbejdsmarkedstilknytning, men ønsket er at lade udlejningen efter forsøgsordningen gå 100 % forud for arbejdsmarkedstilknytning, så alle fleksible udlejninger af de udpegede boliger følger forsøgsordningen. Deltagelse i forsøget påvirker som udgangspunkt ikke eksisterende aftaler om boligsocial anvisning, levering af puljeboliger, særboliger og boliger til ommærkning. 3B har således leveret alle puljeboliger og særboliger i henhold til den nuværende aftale om udlejning. 14

15 15 Udsættelser faldet markant i 3B En ændring af lovgivning og kommunernes generelt øgede fokus på udsættelser ser ud til at have båret frugt. I 2013 havde 3B markant færre udsættelser end i Helt præcist er antallet af udsættelser faldet fra 72 i 2012 til 41 i Det er et fald på 43 procent. Projekt om færre udsættelser på Bispebjerg Der er tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til projektet Færre udsættelser på Bispebjerg. Projektet skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem 3B, fsb, AAB, SAB og flere forvaltninger i Københavns Kommune for i fællesskab at udvikle arbejdet med at forebygge udsættelser ved restance. Formålet med projektet er overordnet at nedbringe antallet af borgere, der bliver sat ud af deres bolig, fordi de ikke har betalt deres husleje. Projektet omfatter i alt 17 almene boligafdelinger på Bispebjerg. Beboerne får adgang til oplysninger på nettet Når 3B s hovedkontor er flyttet til Havneholmen, er det uden vores omfattende, pladskrævende og ikke nemt tilgængelige papirarkiv med lejekontrakter. 3B indgik samarbejde med en ekstern virksomhed, som fra maj 2013 og ca. 8 måneder frem stod for at scanne lejekontraktarkivet. Når 3B s BeboerWeb-løsning går i drift i første halvår af 2014, vil det være med til at give beboerne adgang til mange relevante dokumenter og et godt overblik. Stop udsættelser I samarbejde med Boligkontoret Danmark og 3B er der givet tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til projektet Stop Udsættelser. Formålet med projektet er at nedbringe antallet af beboere i Folehaven og Egedalsvænge, der bliver sat ud af deres bolig, fordi de ikke har betalt deres husleje. UDSÆTTELSER

16 16

17 17 I året der gik i afdelingerne I En have er følelsen af frihed Projektet»Den spiselige afdeling«, hvor drivhus og plantekasser opstilles til beboerne i gården skaber glæde og har endda været afgørende for valget af bolig. Det var det for eksempel for Lena Jensen og familie, da de valgte at flytte til Sangergården i Københavns Nordvest-kvarter. - Vi faldt for den selvforsynende tankegang, og det giver en kæmpe tilfredshed at vide, hvor ens råvarer kommer fra. Vi ønsker også en sund opvækst for vores børn, og når vi lever et sted i byen med meget CO 2, så er alt det grønne, der kommer op af jorden, vigtig, siger Lena Jensen. Ud over den selvforsynende tanke er»den spiselige afdeling«først og fremmest et boligsocialt projekt i samarbejde mellem boligforeningerne AAB, SAB og 3B, hvor naboskabet skal styrkes. - Afdelingsbestyrelserne syntes, det skulle være noget, hvor børnene også kunne være med, og så kunne det være sjovt med en spiselig afdeling i Sangergården, fordi det er en lukket gård, siger Sofie Moore, projektmedarbejder i»den spiselige afdeling«. - For tiden høster vi fra drivhuset, og vi har også fået noget fra vores plantekasser. Der havde vi krydderurter, salater og så nogle kartofler, som ikke rigtig blev til noget, siger Lena Jensen, der har boet i Sangergården i snart et år. Projektet begyndte med en ugentlig fællesspisning for et år siden, og i foråret og sommeren 2013 var plantekasser og drivhus klar til frø og planter. - Det går rigtig godt med det sociale, for folk fra mange kulturer mødes nede i gården. Det var ikke sket uden det grønne projekt, men jeg vil gerne have endnu mere grønt. - Jeg har en vision om små oaser. For eksempel et bålsted, hængekøjer og noget med vand og så nogle frugttræer, siger Lena Jensen. - Det giver en følelse af frihed, når man bare kan gå ud og spise et æble, man lige har plukket fra træet, siger hun.

18 Søbyvej Livet mellem bygningerne I boligsocialt I 18 Den boligsociale indsats 3B s boligsociale arbejde er i stadig udvikling og handler om mere end de boligsociale helhedsplaner. I 2013 besluttede organisationsbestyrelsen fx at nedsætte et udvalg, der skulle give afdelingerne mulighed for at netværke om det boligsociale. Udvalget holdt det første møde i 2013, hvor afdelingsbestyrelserne fra udsatte områder kunne udveksle deres erfaringer med sociale problemer og tiltag. 3B og Herlev Kommune fandt midler til en boligsocial indsats i Hjortegården, som vil blive rullet ud samtidig med afdelingens renovering. I 2014 ansætter 3B en boligsocial koordinator, der vil påbegynde arbejdet. For første gang arbejdede 3B i 2013 på en områdebaseret styringsdialog iværksat af Københavns Kommune. De boligsociale konsulenter er 3B s tovholdere for dette samarbejde, som skal gøre det nemmere at udvikle vores boligområder i samarbejde med kommunens byplanlæggere. De første initiativaftaler på bydelsniveau vil blive iværksat i Fælles boligsocial funktion med Boligkontoret Danmark og 3B I 2012 indledte 3B et samarbejde med Boligkontoret Danmark om faglig sparring i de boligsociale helhedsplaner. 3B s boligsociale konsulenter har sparret med Boligkontoret Danmarks projektledere i hele Boligsociale helhedsplaner i 3B s afdelinger Høje-Gladsaxe: 2013 var det første år, hvor 3B administrerede Høje Gladsaxes helhedsplan. Høje Gladsaxes medarbejdere er indkørt i 3B s administrative system, og 3B er mere og mere involveret i områdets udvikling, som fx opstarten af en fælles Task Force mod bandekriminalitet i samarbejde med fællesdriften og Gladsaxe Kommune. Kokkedal: Kokkedal på Vej ansatte i 2013 en ny børneog ungemedarbejder. Kokkedal Byfest 2013 løb af stablen med over 30 deltagende foreninger og mere end deltog i løbet af de tre dage, byfesten varede. Det første hold bydelsmødre blev uddannet i juni måned, og samarbejdet med DGI blev udvidet med projektet Idræt+ med street-agenter og øget kontakt med idrætsforeningerne. Vanløse: Den lille boligsociale indsats i Vanløse har skabt gode resultater. Det var især synligt på børne- og ungeområdet, hvor aktiviteterne har medført bedre trivsel

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B I nr. 14 I december 2014 50 års jubilæum på Händelsvej Søagerpark nu leverandør til Københavns Zoo Urbanplanen på museum Indhold 3 Glædelig jul og

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere