Beretning Beretning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2 013 1 Beretning 2013"

Transkript

1 1

2 2

3 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen bevilget penge til? Afdelingsbestyrelserne Fortsat fokus på service Når en genbrugsstation skal samle de unge Særlige indsatser i driften I Valmuen sidder seniorerne sjældent stille 3B med i mange spændende projekter En have er følelsen af frihed Livet mellem bygningerne Bedste boliger fokus på bygningerne 3B og Danmarks største klimaprojekt Miljø- og energi Velkommen til nye beboere Glade indflyttere i ny, moderne boligoase på Dortheavej Nye boliger og dermed nye beboere på vej Fokus på vigtige nøgleprocesser Økonomisk beretning Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2013 Balance pr. 31. december 2013 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag Forsiden: Børn i Folehaven, Valby Fotos: Peter Dahlerup, Jesper Blæsild, Jørgen Krogh Petersen og 3B s fotoarkiv Beretning 3B 2013 I Maj 2014 I Layout Anja Barfod Thorbek I Tryk Rosendahls I Oplag stk.

4 3B - en boligforening med mange facetter Boligforeningen 3B udvikler, bygger og administrerer boliger. Vores udgangspunkt er beboerdemokratiet, brugerne, boligafdelingerne og omgivelserne. Men 3B tager også medansvar for at løfte udfordringerne i boligområderne. Vi skaber fællesskaber, som den enkelte kan se sig selv i, og vi arbejder på at skabe udearealer, der lægger op til at mødes på tværs af opgange, alder og interesser. Målet for indsatsen i 2013 har været, at det skal føles rart at komme hjem til afdelingen og at hilse på naboerne. At der er trygt og pænt og styr på tingene. Det har både organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og medarbejdere prioriteret højt. Og vi er nået et godt stykke af vejen. Vi er ikke helt i mål endnu, men det forventer vi at komme i løbet af 2014 og 2015, hvor vores nuværende strategi løber ud. 4

5 Nyt hovedkontor på Havneholmen Organisationsbestyrelsen besluttede for et par år siden, at 3B skulle flytte sammen med Boligkontoret Danmark i et nyt hovedkontor. Valget faldt på adressen Havneholmen 21, hvor Skanska havde et byggeprojekt. Målet var at flytte i foråret 2014 og i den forbindelse, at der ikke skulle være papirarkiver i det nye hus og det er lykkedes. Medarbejderne har derfor arbejdet intenst på at afskaffe brugen af papir og i det hele taget at blive klar til flytningen. 5

6 Demokratiet på arbejde I siden sidst I 6 På sidste repræsentantskabsmøde blev der valgt ny næstformand. Anders Brøgger fra Egedalsvænge ønskede ikke at genopstille, og ny næstformand blev Iris Gausbo fra Hjortegården. Som helt ny i organisationsbestyrelsen valgtes Charlotte Kaysen fra Toftegård. Organisationsbestyrelsen har videreført sin arbejdsform med udvalg, der blandt andet forbereder materialet til bestyrelsesmøderne, samt med netværksudvalg, der har stået for arrangementer for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. I kort form kan arbejdet i udvalgene sammenfattes med ordet dialog. Dialog vejen frem Organisationsbestyrelsen videreførte formandsmøder som debat- og dialogforum. I 2013 blev der holdt ekstra formandsmøder med gode debatter, og bølgerne gik ind imellem højt. Fælles for alle møderne har været engagerede og aktive deltagere. Der er ingen tvivl om, at vi her har fundet en god form. For selv om formandsmødet ikke er et besluttende organ, giver det organisationsbestyrelsen nødvendig og vigtig information om, hvad der rører sig i boligafdelingerne, og det styrker i det hele taget relationerne mellem afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen. At skabe netværk Som naturlig konsekvens af vores fokus på dialog har vi også arbejdet på at give mulighed for at skabe netværk på tværs af afdelingerne. Det er sket med temaer som udgangspunkt og det er sket geografisk rundt i vores bebyggelser. Der har både været holdt møde om det boligsociale arbejde med 18+-grupperne, solceller, lokal afledning af regnvand, kommunikationsstrategi, helhedsplaner og byggesager, og der har været møde om antennesignaler. Arbejdet med at skabe rammer for gode netværk fortsætter i Status på Strategi 2015 Den røde tråd er stadig bedste boliger, bedste service og effektiv organisation, så vi kan skabe rammer for det gode hverdagsliv. For at omsætte denne brede strategi til virkelighed bliver der hvert år lavet en prioritering af, hvilke projekter eller områder der skal have særligt fokus det kommende år. Det skete senest i september 2013, hvor bestyrelsen godkendte en ny udviklingsplan. Udviklingsplanen beskriver, hvilke projekter vi særligt skal have fokus på i perioden Populært sagt er udviklingsplanen en liste over det, vi skal lave ud over den daglige drift. Det er den daglige service til og samarbejde med beboere og bestyrelser, som er vores hovedfokus. Udviklingsplanen skal sørge for, at vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden. Et eksempel på et område, som i øjeblikket får særlig opmærksomhed, er overgangen fra byg til drift både ved nybyg, renoveringer og fysiske helhedsplaner. Det handler helt konkret om, at driften tænkes mere ind i arbejdet, og at der er tjeklister over, hvad der skal være styr på, når projektet er færdigt. Et andet fokusområde er kommunikation i byggesager. Status på de mål, organisationsbestyrelsen har opstillet For at sikre at vi er på rette vej, vedtog bestyrelsen i maj 2013 nye konkrete mål for 3B. Målene er fordelt på emnerne Beboerdemokrati God service Effektivitet og lønsomhed Digitalisering Byggeregnskaber Klima og forbrug 3B som arbejdsplads. Vi vil gerne flytte os konkret, og vi vil gerne måles på, om vi rent faktisk gør det. Derfor har vi fx mål om tilfredsheden hos beboere og afdelingsbestyrelser, konkrete mål om maks-svartider, mål om at flere oplysninger skal være tilgængelige på nettet og mål om, at administrationsbidraget set over en årrække skal stige mindre end inflationen. Administrationen arbejder løbende med målene. De fleste mål med deadline i 2013 er helt eller delvist indfriet, men der er enkelte, der skal arbejdes videre på. Det gælder fx svartider på skriftlige henvendelser til 3B. Dertil kommer en del mål, som først skal være nået i løbet af 2014 og 2015.

7 Bestyrelsesbevillinger 2013 Disponeret dispositionsfond Afdeling Sag Tilsagn Ny sag Udbud af grundkapital, Fyrtårnsprojekt København Kommune 7 Herlevgårdsvej Helhedsplan kapitaltilførsel Herlevgårdsvej Helhedsplan - fritagelse årligt indbetaling disp.fond Brohuset restfinansiering byggeregnskab Sejlhuset restfinansiering byggeregnskab Vestergården 2 Helhedsplan - kapitaltilførsel Valmuen, Solsikken Benyttelse af loftsrum/ og Jægerbo skimmelsvamp Stubmøllevej Helhedsplan, kapitaltilførsel Folehaven Pilotprojekt, indvendig efterisolering (to bevillinger) Vestergården 2 Helhedsplan - ydelsesstøtte Disponeret trækningsret Damagervej Kvistaltaner Herlevgårdsvej Helhedsplan Vestergården 2 Helhedsplan Folehaven Solceller vaskeri Remisevænget Øst isolering af tagrum Remisevænget Nord isolering af tagrum Folehaven Køkken og bad, etape Stubmøllevej Helhedsplan Søbyvej El-projekt Folehaven Pilotprojekt, indvendig efterisolering

8 Afdelingsbestyrelserne I status I Hvordan har afdelingsdemokratiet det? Der er stor forskel på, hvor mange beboere der møder op til afdelingsmøder. I de små afdelinger er næsten alle lejemål repræsenteret, mens der møder færre op i de store afdelinger. I 2013 svingede fremmødet mellem 4 og 90 %. Et gennemsnitligt afdelingsmøde var i 2013 besøgt af hvert fjerde lejemål (25,9 %). Udfordringer i Egedalsvænge Det har ikke været et år uden udfordringer. Egedalsvænge kom igen på danmarkskortet denne gang ikke på grund af et manglende juletræ, men fordi afdelingsbestyrelsen sagde to klubber op, der havde til huse i de lokaler, der ikke bruges til udlejning. De to klubber var Det gl. vaskeri og billardklubben. Sidstnævnte har haft samme lokaler i 38 år, og de valgte at gå til pressen med historien, som så gav en del omtale. Organisationsbestyrelsen satte opsigelserne i bero, og på et afdelingsmøde i december 2013 besluttede beboerne, at der skulle nedsættes et lokaleudvalg, der også havde repræsentanter med fra organisationsbestyrelsen. Udvalget blev bemyndiget til at fordele lokalerne til interesserede grupper. Sydhavnen og driften har fundet hinanden I boligområderne i Sydhavnen har der været en del utilfredshed med samarbejdet med driften og med vedligeholdelsesstandarden i afdelingen. Organisationsbestyrelsen har holdt møder med afdelingerne, og der er sat initiativer i gang i driften. Det ser nu ud til, at afdelingerne er tilfredse med de opnåede resultater. Nye digitale muligheder for afdelingsbestyrelserne Hele 2013 har stået i digitaliseringens tegn. I den forbindelse har 3B arbejdet på højtryk med flere digitale projekter blandt andet for beboerne, ansøgerne og afdelingsbestyrelserne. Sidstnævnte får en ny, flottere, bedre og mere fleksibel webløsning, end de har i dag. En løsning, hvor de får adgang til information om egen afdelings økonomi, beboerlister, akutlister og mange andre dokumenter og informationer, der er relevante og nødvendige for bestyrelsernes daglige arbejde i afdelingerne. Løsningen går i luften i første halvår af Velkommen til nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne Nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne får et velkomstbrev med den sidste årsberetning, BL s folder Ny i afdelingsbestyrelsen samt login til det lukkede net X3B. Derudover får medlemmerne tilbud om budgetkursus og andre relevante kurser. Det er Demokrati- og kommunikationsudvalget, der står bag velkomsten. 12 afdelingsbestyrelser holder beboerne opdateret på afdelingens egen 3B-hjemmeside Flere og flere afdelingsbestyrelser vælger at gøre brug af 3B s tilbud om kursus i hjemmeside i 3B s system. Det er der kommet nogle rigtig flotte og nyttige hjemmesider ud af. Afdelingsbestyrelserne eller deres udvalgte webredaktører deltager i opstartskurser, hvor 3B har gjort deres skabeloner klar. Efterfølgende tilbydes deltagerne en opfølgende workshop, hvor deres viden om systemet udvides. Interessen er steget gennem 2013, og der er stor efterspørgsel på kurserne. Derfor ser 2014 ud til at ville bringe en del flere 3B-hjemmesider med sig. 8

9 9 Medarbejderne fortsat fokus på service I service I Spørgeskemaanalyse blandt beboerne Det er vigtigt for 3B at vide, hvor tilfredse beboerne er med deres bolig og med at være beboer i 3B. Derfor spurgte vi i sommeren tilfældigt udvalgte beboere, hvad de synes, og næsten halvdelen af dem, vi spurgte, har svaret. Det er en meget høj svarprocent sammenlignet med andre undersøgelser i den almene sektor. På en skala fra 0-10 svarer beboerne i gennemsnit 7,7 på spørgsmålet, om de vil anbefale venner og familie at blive beboer i Boligforeningen 3B. Hele 39 % giver den maksimale anbefaling og svarer 10. Servicen fra varmemestre og ejendomsfunktionærer er en stor del af beboernes kontakt med 3B i hverdagen. 76 % siger, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med den service, de får fra deres varmemester/ejendomsfunktionær. Der er også generel tilfredshed med den service, beboerne får fra kundeservice og resten af hovedkontoret: 58 % er tilfredse, 11 % er utilfredse og cirka en tredjedel svarer ved ikke, måske fordi de sjældent er i kontakt med kundeservice. Standarden på boligerne er 71 % af beboerne enten meget tilfredse eller tilfredse med. 23 % er dog utilfredse. 3B vil gentage undersøgelsen med jævne mellemrum, så vi kan følge udviklingen. Konkrete initiativer På baggrund af beboerundersøgelsen blev der i foråret 2014 holdt to fokusgruppeinterviews. Til det ene blev unge beboere på 25 år og derunder inviteret ind, så vi kan blive klogere på, hvorfor de er mere kritiske over at bo i 3B end andre beboere. Til det andet inviteredes beboere, der har været en del af et renoveringsprojekt, for at høre mere om deres oplevelse af at være beboer under et renoveringsprojekt. Drifts- og serviceudvalget har især peget på tryghed som et vigtigt område at prioritere. Derfor vil tryghed fremover være et fast punkt på dagsordenen ved markvandringen. Grønne områder var også højt på listen over, hvad der er det bedste ved at bo, hvor man bor, og det bliver derfor fortsat prioriteret. Medarbejderdage med fokus på service Som en del af Strategi 2015 har medarbejderne i 3B siden 2011 beskæftiget sig med servicekultur. Også de to medarbejderdage i 2013 bar præg af temaet. Målet for medarbejderdagene i 2013 var blandt andet at sætte en intern dialog i gang i organisationen om service i 3B og den måde, medarbejderne internt samarbejder på. På dagene blev der arbejdet med at være bedst til service, hvor medarbejderne i samarbejde kom med konkrete forslag til arbejdet med servicepolitik og mål. På medarbejderdagen i juni blev der således arbejdet med servicepolitikken. Efterfølgende bidrog alle med ideer til, hvordan servicemålene nås. Yderligere blev der skabt fokus på, hvad god service er gennem en paneldebat. Medarbejderdagen i november tog afsæt i arbejdet med de personprofiler, alle medarbejdere i 3B har fået kortlagt, og blev sat i forlængelse af det strategiske arbejde med at være bedst til service.

10 Når en genbrugsstation skal samle de unge Lisa Haslund har altid rodet med knallerter og cykler, så for hende er det helt naturligt at være frivillig i den sociale nærgenbrugsstations cykelværksted. I året der gik i afdelingerne I 10 Hørgården på Amager har fået en ny nærgenbrugsstation, men her kan beboerne ikke kun komme af med deres skrald. Der er blandt andet grill, bytte-container og cykelværksted, hvor de kan få fikset den tohjulede. Hvis der ikke lige stod Åbningstider onsdag og fredag og søndag på skiltet, så kunne det være svært at vide, at man bevæger sig ind på en genbrugsstation. Her er en lille scene, en kompostbeholder, en 20 fods container, hvor man kan bytte alverdens ting og sager, en stor grill, to sæt havemøbler og et cykelværksted. I det ene hjørne står små affaldscontainere som eneste bevis på, at beboerne rent faktisk kan komme af med det affald, der ikke må komme i den almindelige affaldscontainer. Men Hørgårdens nye nærgenbrugsstation er heller ikke helt almindelig det er nemlig en social nærgenbrugsstation. Det betyder, at stedet skal fungere som et socialt samlingspunkt ud over at tage imod beboernes affald. På cykelværkstedets første åbningsdag havde Lisa Haslund to kunder i butikken. Allerede onsdagen efter steg det tal til mere end 30.

11 Særlige indsatser i driften 11 I drift I isyn Boligforeningen 3B gennemfører ca flyttesyn årligt. Det kan effektiviseres, økonomiseres og gøres bedre via en digitalisering. Derfor har vi valgt at integrere flyttesyn med administrationssystemet i daglig tale kaldes flyttesynssystemet for isyn. Der blev gennemført pilotprojekt i 2. halvår i fire udvalgte boligafdelinger, nemlig Toftegård, Danalund, Folehaven samt Hørgården 1 og 2. Pilotprojektet gav grundlag for at tilpasse isyn til 3B s flytteprocesser, men gav også anledning til at foretage ændringer i 3B s processer ved flyttesyn. Pilotprojektet kørte frem til 1. december, og efterfølgende blev der uddannet 41 varmemestre i det nye system. Varmemestrene foretager nu syn på deres ipad med isyn. En af de helt store fordele er, at varmemesteren efter synet kan sende synsrapporten og prisoplysningerne elektronisk direkte til fraflytter m.v. på mail. Ved hjælp af isyn kan varmemestrene også indhente tilbud, afgive ordrer, afsende rekvisitioner og sammensætte prisbudgetter. Alt sammen for at effektivisere flyttesynene og gøre arbejdet hurtigere og i en bedre kvalitet. Rekvisitionssystem giver gennemsigtighed I 2013 indførte 3B digitalt rekvisitionssystem, som nu er fuldt implementeret i forhold til målsætningerne. Alle bilag lagres elektronisk enten i forbindelse med rekvisitionssystemet eller ved scanning. Det betyder, at der ikke længere er behov for et fysisk arkiv. Afdelingsbestyrelser, der benytter økonomioversigter via 3B s ekstranet, har nu fuld adgang til underliggende bilag til den enkelte bogføring. Fokus på planlægning, opfølgning og dialog Driftscheferne i 3B har i 2013 haft øget fokus på planlægning, opfølgning og dialog med afdelingsbestyrelserne. Her er værktøjet opfølgningslister kommet i spil, hvor formålet er at sikre, at de igangsatte opgaver bliver ført ud i livet. Listen hjælper også med til at afstemme forventningerne til, hvornår opgaverne føres ud i livet. Lokalinspektører blev til driftschefer Den 1. april 2013 blev lokalinspektørerne til driftschefer. Samme dag blev boligafdelingerne fordelt lidt anderledes mellem driftscheferne for at få arbejdsbyrde, geografisk placering og meget andet til at passe bedre sammen. 3B indførte samtidig som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen for afdelingsbestyrelserne en makkerordning blandt driftscheferne. Det var en måde at sikre fastholdelse af serviceniveauet over for afdelingsbestyrelser og beboere samt sikre en kontinuerlig ledelse af afdelingernes medarbejdere under kortere ferieafholdelse, kursus og sygdom. Ordningen har givet en øget viden og kendskab til hinandens daglige arbejde, hvor driftscheferne nu hjælper hinanden mere med videndeling, sparring, kvalitetssikring og makkerkontrol samt sidemandsoplæring af nye kollegaer. Samdrift i Herlev I 2013 fortsatte pilotprojektet med driftsfællesskabet i Herlev. Projektet omfatter afdelingerne Herlevgårdsvej, Vestergården 3, Herlev Torv, Søagerpark og Toftegård, hvor det fælles ejendomskontor har hjemme. I løbet af 2013 blev den nye afdeling Lampestedet også en del af driftsfællesskabet. Det fælles ejendomskontor i Toftegård er bemandet med en sekretær, teknisk varmemester og en administrativ varmemester. Driftsfællesskabet har foreløbig resulteret i en udvidet åbningstid. I dag kan beboerne henvende sig fra kl i hverdagene og hver onsdag mellem kl Derudover deler afdelingerne også noget af maskinparken, så alle afdelinger har glæde af den. Nogle beboere mener, der er blevet langt til ejendomskontoret, men mange er tilfredse med den udvidede åbningstid. Samtidig har afdelingsbestyrelserne for Herlev Torv, Toftegård og Herlevgårdsvej givet positive tilbagemeldinger til driften. Ultimo 2013 begyndte arbejdet med et nyt driftsfællesskab kaldet Team Herlev 1, der skal effektivisere ejendomsdriften. Team Herlev 1 skal bygge på erfaringer fra pilotprojektet og omfatte afdelingerne Toftegård, Martins Gård, og Lampestedet 1+2. Afdelingerne skal hver især

12 beslutte, om de vil være med i samdriften og eventuelt hvor meget enten med mandskab eller maskinpark eller begge dele. Energimærkning gennemført I forbindelse med energimærkningen af 3B s afdelinger i 2012 blev alle rentable besparelsesforslag samlet i et stort skema. Skemaet danner udgangspunkt for opfølgning af, hvor mange forslag der er blevet gennemført, når mærkerne skal fornys om 7-10 år. Rentable besparelsesforslag vil typisk dreje sig om optimering af belysning i kældre, udskiftning af gamle pumper og ventilationsanlæg. Mange af disse forslag er allerede i 2013 blevet gennemført og efterfølgende registreret. Tilskud til energibesparelser De samlede forslag giver samtidig et godt overblik over de projekter, som kan udløse tilskud til energibesparelsen. Ud fra dette har 3B indgået en rammeaftale med Hofor Hovedstadens Forsyningsselskab som rummer alle typer projekter, store som små. Det gælder lige fra isolering af varmtvandsveksler, som gav 300 kr. i tilskud, til en facaderenovering, som giver godt kr. i tilskud. Energimærkerne, der indeholder forslag til besparelser, bliver i den forbindelse også brugt som dokumentation. Store besparelser Rammeaftalen med Hofor løber til og med 2015, men har allerede nu betydet tilskud til kwh, som med 0,30 øre pr. kwh giver kr. i tilskud fordelt over mange projekter. Ud over tilsagnene om tilskud under rammeaftalen ligger der en række store renoveringsprojekter, hvor det har været muligt individuelt at søge tilskud til den kommende energibesparelse. Her får blandt andet Egedalsvænge et tilskud, når deres facaderenovering er færdig i Forlængelse af energimærker I 2009 fik Toftegård, Måløvpark, Vestergården 1 og Vestergården 2 energimærket deres afdelinger. Mærkerne havde en gyldighedsperiode på 5 år. Det betød, at mærkerne stod til udløb her i 2014, men ny lovgivning betyder, at alle 5-års energimærker bliver forlænget til en gyldighedsperiode på 7 år. Derfor skal afdelingerne først have fornyet deres energimærker ultimo

13 13 I Valmuen sidder seniorerne sjældent stille I året der gik i afdelingerne I Seniorbofællesskabet Valmuen i Måløv, som består af 20 boliger emmer af fællesskab og engagement. Alle beboere er på den ene eller den anden måde involveret i afdelingens fælles aktiviteter og arrangementer, og dem er der ikke få af. Fællesskab og arrangementer til den store guldmedalje Engagementet viser sig for eksempel i de forskellige nedsatte udvalg et kunst- og kulturudvalg, et vaskeriudvalg, et festudvalg, et haveudvalg, husudvalg og et teknikudvalg. Derudover arrangerer beboerne også en masse frivillige fællesaktiviteter så mange, at man ikke er i tvivl om, at det er travle pensionister med fulde kalendere, der er tale om her. - Hver torsdag har vi strikkeklub, og hver torsdag og søndag i sommerhalvåret er der fælles petanque på vores bane udenfor. Vi holder tegnekurser sammen med to af nabofællesskaberne, og så er der også en af beboerne, der underviser i gymnastik for dem, der ikke har kræfter til at gå til noget nede i Måløv, hvor vi er en gruppe, der går fast, fortæller formand Ingerlise Hansen. Ikke nok med det holdes der også fællespisninger, grillaftener og afdelingens fødselsdag hvert år. Man kan roligt sige, at der er noget at se til i Valmuen, og stemningen i den lille afdeling er fænomenal. Der er ingen tvivl om, at her er der tale om mennesker, der kommer hinanden ved og passer på hinanden.

14 3B med i mange spændende projekter I status på projekter I Evaluering af udlejningsaftalen i København i fuld gang 3B indkaldte i 3. kvartal 2013 til områdebaserede evalueringsmøder med afdelingsbestyrelserne i København. Konklusionen fra disse møder er, at aftalen i perioden 2011 til 2014 overordnet har været en succes, og det ser ud til, at der kun skal ske få justeringer i den nye aftale. I november 2013 besluttede BL s 1. kreds bestyrelse i øvrigt at iværksætte en intern høring i boligorganisationerne om erfaringerne med den nuværende aftale i begyndelsen af Deltagelse i hjemløsestrategien For første gang nogensinde har Socialstyrelsen inviteret to repræsentanter fra boligorganisationerne til at deltage i evalueringen af hjemløsestrategien. 3B s kundechef deltager således sammen med en repræsentant fra Jylland i den projektgruppe, der er nedsat. Et af emnerne for gruppens arbejde er Housing First, der med inspiration fra USA handler om, at hvis der tidligt i et forløb etableres en permanent boligløsning kombineret med den fornødne individuelle sociale bostøtte, er der meget større chance for at komme ud af hjemløsheden. Udfordringen er dog, at der er meget få af de billige boliger. Satspuljeordførerne har som opfølgning på Hjemløsestrategien besluttet at iværksætte et implementerings- og forankringsprojekt, der udbreder og bygger videre på Hjemløsestrategiens resultater. Projektet skal understøtte den videre udbredelse, implementering og forankring af Housing First princippet og flere forskellige bostøttemetoder i de 17 kommuner, der har været med i Hjemløsestrategien samt udbrede og implementere resultater og metoderne i andre kommuner med hjemløshedsproblemer. I den anledning er der etableret en faglig følgegruppe, der kan bidrage til at kvalificere udbredelsesprojektet. Projektperioden er fra den 1. oktober 2013 til 31.december Huslejeregisteret I 2013 overtog Udbetaling Danmark ansvaret for fastsættelse og udbetaling af den individuelle boligstøtte. I forlængelse heraf etableredes et centralt huslejeregister, hvorfra Udbetaling Danmark trækker data relateret til boligen med betydning for boligstøtten. I 2012 og 2013 har 3B udviklet og oprettet/tilrettet ITsystemet til automatisk at kunne overføre data til registeret, så de beboere, der er berettiget til boligstøtte, fra foråret 2014 får udbetalt den korrekte boligstøtte. Forsøg med udlejning i Folehaven og på Vestergårdsvej til unge studerende Københavns Kommune (KK) ønsker at indgå en aftale i en periode på 3 år på forsøgsbasis, hvor huslejen nedsættes i et specifikt angivet antal lejemål. Københavns Kommune og 3B har vurderet, at 9 lejemål på Vestergårdsvej og 102 lejemål i Folehaven potentielt kan indgå i forsøget. Lejemålene forudsættes lejet ud via fleksibel udlejning til unge under uddannelse. Ifølge den nuværende aftale om udlejning skal de fleksible udlejninger blandt andet følge arbejdsmarkedstilknytning, men ønsket er at lade udlejningen efter forsøgsordningen gå 100 % forud for arbejdsmarkedstilknytning, så alle fleksible udlejninger af de udpegede boliger følger forsøgsordningen. Deltagelse i forsøget påvirker som udgangspunkt ikke eksisterende aftaler om boligsocial anvisning, levering af puljeboliger, særboliger og boliger til ommærkning. 3B har således leveret alle puljeboliger og særboliger i henhold til den nuværende aftale om udlejning. 14

15 15 Udsættelser faldet markant i 3B En ændring af lovgivning og kommunernes generelt øgede fokus på udsættelser ser ud til at have båret frugt. I 2013 havde 3B markant færre udsættelser end i Helt præcist er antallet af udsættelser faldet fra 72 i 2012 til 41 i Det er et fald på 43 procent. Projekt om færre udsættelser på Bispebjerg Der er tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til projektet Færre udsættelser på Bispebjerg. Projektet skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem 3B, fsb, AAB, SAB og flere forvaltninger i Københavns Kommune for i fællesskab at udvikle arbejdet med at forebygge udsættelser ved restance. Formålet med projektet er overordnet at nedbringe antallet af borgere, der bliver sat ud af deres bolig, fordi de ikke har betalt deres husleje. Projektet omfatter i alt 17 almene boligafdelinger på Bispebjerg. Beboerne får adgang til oplysninger på nettet Når 3B s hovedkontor er flyttet til Havneholmen, er det uden vores omfattende, pladskrævende og ikke nemt tilgængelige papirarkiv med lejekontrakter. 3B indgik samarbejde med en ekstern virksomhed, som fra maj 2013 og ca. 8 måneder frem stod for at scanne lejekontraktarkivet. Når 3B s BeboerWeb-løsning går i drift i første halvår af 2014, vil det være med til at give beboerne adgang til mange relevante dokumenter og et godt overblik. Stop udsættelser I samarbejde med Boligkontoret Danmark og 3B er der givet tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til projektet Stop Udsættelser. Formålet med projektet er at nedbringe antallet af beboere i Folehaven og Egedalsvænge, der bliver sat ud af deres bolig, fordi de ikke har betalt deres husleje. UDSÆTTELSER

16 16

17 17 I året der gik i afdelingerne I En have er følelsen af frihed Projektet»Den spiselige afdeling«, hvor drivhus og plantekasser opstilles til beboerne i gården skaber glæde og har endda været afgørende for valget af bolig. Det var det for eksempel for Lena Jensen og familie, da de valgte at flytte til Sangergården i Københavns Nordvest-kvarter. - Vi faldt for den selvforsynende tankegang, og det giver en kæmpe tilfredshed at vide, hvor ens råvarer kommer fra. Vi ønsker også en sund opvækst for vores børn, og når vi lever et sted i byen med meget CO 2, så er alt det grønne, der kommer op af jorden, vigtig, siger Lena Jensen. Ud over den selvforsynende tanke er»den spiselige afdeling«først og fremmest et boligsocialt projekt i samarbejde mellem boligforeningerne AAB, SAB og 3B, hvor naboskabet skal styrkes. - Afdelingsbestyrelserne syntes, det skulle være noget, hvor børnene også kunne være med, og så kunne det være sjovt med en spiselig afdeling i Sangergården, fordi det er en lukket gård, siger Sofie Moore, projektmedarbejder i»den spiselige afdeling«. - For tiden høster vi fra drivhuset, og vi har også fået noget fra vores plantekasser. Der havde vi krydderurter, salater og så nogle kartofler, som ikke rigtig blev til noget, siger Lena Jensen, der har boet i Sangergården i snart et år. Projektet begyndte med en ugentlig fællesspisning for et år siden, og i foråret og sommeren 2013 var plantekasser og drivhus klar til frø og planter. - Det går rigtig godt med det sociale, for folk fra mange kulturer mødes nede i gården. Det var ikke sket uden det grønne projekt, men jeg vil gerne have endnu mere grønt. - Jeg har en vision om små oaser. For eksempel et bålsted, hængekøjer og noget med vand og så nogle frugttræer, siger Lena Jensen. - Det giver en følelse af frihed, når man bare kan gå ud og spise et æble, man lige har plukket fra træet, siger hun.

18 Søbyvej Livet mellem bygningerne I boligsocialt I 18 Den boligsociale indsats 3B s boligsociale arbejde er i stadig udvikling og handler om mere end de boligsociale helhedsplaner. I 2013 besluttede organisationsbestyrelsen fx at nedsætte et udvalg, der skulle give afdelingerne mulighed for at netværke om det boligsociale. Udvalget holdt det første møde i 2013, hvor afdelingsbestyrelserne fra udsatte områder kunne udveksle deres erfaringer med sociale problemer og tiltag. 3B og Herlev Kommune fandt midler til en boligsocial indsats i Hjortegården, som vil blive rullet ud samtidig med afdelingens renovering. I 2014 ansætter 3B en boligsocial koordinator, der vil påbegynde arbejdet. For første gang arbejdede 3B i 2013 på en områdebaseret styringsdialog iværksat af Københavns Kommune. De boligsociale konsulenter er 3B s tovholdere for dette samarbejde, som skal gøre det nemmere at udvikle vores boligområder i samarbejde med kommunens byplanlæggere. De første initiativaftaler på bydelsniveau vil blive iværksat i Fælles boligsocial funktion med Boligkontoret Danmark og 3B I 2012 indledte 3B et samarbejde med Boligkontoret Danmark om faglig sparring i de boligsociale helhedsplaner. 3B s boligsociale konsulenter har sparret med Boligkontoret Danmarks projektledere i hele Boligsociale helhedsplaner i 3B s afdelinger Høje-Gladsaxe: 2013 var det første år, hvor 3B administrerede Høje Gladsaxes helhedsplan. Høje Gladsaxes medarbejdere er indkørt i 3B s administrative system, og 3B er mere og mere involveret i områdets udvikling, som fx opstarten af en fælles Task Force mod bandekriminalitet i samarbejde med fællesdriften og Gladsaxe Kommune. Kokkedal: Kokkedal på Vej ansatte i 2013 en ny børneog ungemedarbejder. Kokkedal Byfest 2013 løb af stablen med over 30 deltagende foreninger og mere end deltog i løbet af de tre dage, byfesten varede. Det første hold bydelsmødre blev uddannet i juni måned, og samarbejdet med DGI blev udvidet med projektet Idræt+ med street-agenter og øget kontakt med idrætsforeningerne. Vanløse: Den lille boligsociale indsats i Vanløse har skabt gode resultater. Det var især synligt på børne- og ungeområdet, hvor aktiviteterne har medført bedre trivsel

19 for målgruppen og en højere tryghed blandt beboerne. Afdelingsbestyrelserne i Lønstrupgård og Hvidbjergvej ville gerne forlænge den boligsociale indsats, men ansøgningen fik afslag af Landsbyggefonden, så helhedsplanen sluttede i december SURF Valby: I januar 2013 startede et nyt boligsocialt projekt i Folehaven, Valbyejendommene og Hornemanns Vænge (PAB), som beboerne har navngivet SURF Valby. SURF er forbogstaverne fra Sammenhold, Udvikling, Respekt og Fremtid. Der er tre ansatte til tre afdelinger, og teamet skal arbejde med tre temaer: Børn, unge og familie, Beboernetværk samt Image. Urbanplanen: 3B s boligsociale projekt på Amager afsluttes med udgangen af Året bød derfor på en række forhandlinger med boligforeningen VIBO, Københavns Kommune og Landsbyggefonden om dels at bringe de to store boligsociale helhedsplaner på Amager i tættere samarbejde med hinanden, dels om at søge om en boligsocial helhedsplan i perioden Ansøgningen blev en succes og projektteamet i Urbanplanen starter 1. januar 2014 med en ny leder. Boligsociale helhedsplaner administreret af andre Sydhavnen:Afdelingerne omkring Händelsvej har fra sommeren 2013 fået en boligsocial medarbejder, der er ansat i KABs boligsociale projekt Sammen om Sydhavnen. Medarbejderen skal hjælpe med at styrke naboskabet de næste 3 år. På Händelsvej er fællesspisninger allerede i gang, og målet er i tæt samarbejde med driften at opnå mere deltagelse i aktiviteter og bedre naboskab. Fuglekvarteret: Vestergårdsvej og Sangergården I+II har i 2013 haft stor glæde af at være en del af Beboerprojekt PULS, som er administreret af AAB. I Sangergården er det blevet til et grønt projekt med drivhus, plantekasser og fællesspisninger i gården. Afdelingsbestyrelsen er også vokset til nu at have seks aktive medlemmer. På Vestergårdsvej arrangerede en gruppe på 12 frivillige i juni måned en velbesøgt markedsdag for hele kvarteret. Mimersgadekvarteret: Rådmandsbo har de sidste par år været med i Vibos boligsociale helhedsplan Os fra Mimerskvarter. Et af projektets metoder har været en opsøgende indsats, hvor medarbejdere i løbet af projektperioden har tilbudt assistance. I 2013 besluttede Rådmandsbo sig for også at indgå i Vibos nye helhedsplan. Sekretariatet består af tre ansatte plus en halv fritidsjobkoordinator. 19 Urbanfestivalen 2013

20 Bedste boliger fokus på bygningerne I renovering I 20 Egedalsvænge Projektet består af fremtidssikring for ca. 320 millioner kroner med fokus på klimaskærm og miljø. Renoveringen startede midt i 2013 og forventes afsluttet i starten af Der har været en fin proces, hvor beboerne har engageret sig i både udviklings- og valg-proces. Som noget helt specielt skal alle beboere træffe individuelle valg om vinduer, karnapper mv. både 0-kroners valg og tilvalg, som giver en ekstra månedlig udgift på maksimalt 500 kr. Der er konstateret problemer med pcb, bly og asbest i bygningerne. Der er heldigvis tale om lave værdier, der ikke er sundhedsskadelige for beboerne, men på grund af skrappe krav til sikkert arbejdsmiljø for håndværkerne og bortskaffelse af affald bliver projektet en del dyrere end forventet. Byggeprocessen er vanskelig, fordi facaden skæres af, hvorefter der sættes ny på, mens beboerne stadig bor i boligen. Der var mange udfordringer især i starten, men nu ruller byggeriet planmæssigt. Projektet omfatter også ombygning af to opgange, i alt 16 boliger, som bygges om til tidssvarende boliger, der lever op til gældende krav om tilgængelighed mv. De fleste af beboerne er genhuset i Egedalsvænge. Hjortegården Hjortegården - den største 3B-afdeling i Herlev skal renoveres for 470 millioner kroner. Renoveringen omfatter Udskiftning og efterisolering af tag på rækkehuse og etagehuse. Efterisolering af gavle på etagehuse. Renovering af altaner. Udskiftning af brugsvandsinstallationer. Udskiftning/renovering af badeværelser. Etablering af ventilation med varmegenvinding i rækkehuse. Renovering af parterreetager. Renovering af friarealer i forbindelse med parterreetager. Beboerne får mulighed for at vælge mellem en række individuelle tilvalg i forbindelse med indretning af badeværelser og renovering af altaner.

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

miljøberetning varmeforbrug Resultatet vandforbrug Resultatet

miljøberetning varmeforbrug Resultatet vandforbrug Resultatet fsb regnskab miljøberetning Klimaændringer og energiforbrug står fortsat højt på dagsordenen i fsb, og med god grund. Mange af boligafdelingerne er opført i første halvdel af forrige århundrede. Derfor

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven AlmenBolig+ - Beboermøde I Irishaven Program for beboermøde d. 5. marts 2013 1. Velkomst v/elin Jacobsen, Egedal Boligselskab 2. Tildeling af boliger - principper v/finn Larsen, Udlejningschef 3. Hvordan

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud

miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud fsb regnskab miljøberetning Nye muligheder - større fokus fsb s boligafdelinger fik i nye muligheder for at finansiere klimarenoveringer. Organisationsbestyrelsen oprettede nemlig en energipulje, der gør

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien AlmenBolig+ - Beboermøde I Enebærstien Velkommen! - v/ Kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 1. Velkomst v/kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab 2. Status på byggeprojekt

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 4. maj 2016 Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl. 17.00 i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 Deltagere Per Kloster Andersen og Marie-Louise Scharling Claus Sieben Hansen, Lisbet

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3)

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3) 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik - og Miljøforvaltningen) Rina Sandberg (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) Fie Cathrine Støttrup Olsen (Teknik og

Læs mere

Administrationens beretning november 2014

Administrationens beretning november 2014 Administrationens beretning november 2014 Helt overordnet vil jeg gerne fremhæve 3 nøgletal fra styringsdialogen, der viser hvordan vi står i forhold til andre sammenlignelige boligselskaber. Vi ser på

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I FREMTIDENS ADMINISTRATION Workshop 3 I SIDE 1 I Dagsorden Lidt om administrationen Lidt om vores nye ydelseskatalog Opgavegruppens dilemmaer I SIDE 2 I Huslejeopkrævning Fraflytningsopkrævning IT og digitalisering

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015 Søren Christiansen Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Anette Eriksen Boligselskabet Baldersbo BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 2287 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt:

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør . Pas på huslejen gennem mere effektiv drift Margrete Pump, kundedirektør Program - med cirka tidspunkter 17.00 Velkommen og lidt om det videre program v/kundechef Marie-Louise Bruun 17.10 Hvorfor har

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Sangergården den spiselige afdeling

Sangergården den spiselige afdeling Sangergården den spiselige afdeling SIDE 1 Kære læser, Det er med stor glæde, at vi her præsenterer resultatet af projekt Sangergården den spiselige afdeling. Projektet udsprang i sommeren 2012 af et behov

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N Ekstraordinært afdelingsmøde d.10 oktober 2016 Punkt 1 - Velkommen 02 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent. herunder valg af referent og stemmetællere 2. Præsentation af beslutningsforslag

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND OLLER, ESPEKT G TILLID BAGGRUND 3B s organisationsbestyrelse nedsatte i efteråret 2016 en række opgavegrupper i forbindelse med strategien 3B Sammen mod 2020. Opgavegrupperne består af beboere, medlemmer

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere