Inspiratorium. Steno Museets medarbejdere er i fuld gang med at planlægge udstillingerne i det kommende oplevelses- og læringssted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiratorium. Steno Museets medarbejdere er i fuld gang med at planlægge udstillingerne i det kommende oplevelses- og læringssted."

Transkript

1 33 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2006 Inspiratorium Steno Museets medarbejdere er i fuld gang med at planlægge udstillingerne i det kommende oplevelses- og læringssted. De sidste formalia vedr. tilladelser og økonomi i forbindelse med Steno Museets udvidelse er stadig ikke på plads. Så der sker ikke så meget med selve byggeprocessen i øjeblikket. Men det betyder ikke, at planlægningen af Inspiratoriums indretning ligger stille. Tværtimod. Denne skitse illustrerer, hvorledes en antydning af Galileis arbejdsværelse kunne sammenstilles med en rekonstruktion af LEP-tunnellen med autentisk udstyr som et eksempel på udviklingen fra Little Science til Big Science. (Visualisering: Eskild Bjerre Laursen) Projektgruppen, som skal forestå indretningen af Inspiratorium, gennemførte i efteråret 2005 en kritisk gennemgang af de oprindeligt foreslåede udstillingstemaer med henblik på at formulere fire overordnede temaer, ét til hver af salene til faste udstillinger. Målet var at nå frem til temaer, som kan sige noget centralt om naturvidenska- Fortsættes side 10.

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i Museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Aase Roland Jacobsen Hanne Teglhus Hans Buhl Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Steno Museets Venner indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2006 kl på Steno Museet Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Kontingent. 5. Orientering om aktiviteter på Steno Museet. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende bestyrelse består af Bjarning Grøn (formand), Hans Buhl (næstformand), Poul Gade (kasserer), Knud Erik Sørensen (redaktør), Palle Tofthøj Nielsen (sekretær). På valg er Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. Nuværende suppleanter er John Frentz og Bjarne Møller-Madsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende revisor er Ole Knudsen, og revisorsuppleant er Jesper Lützen. 9. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil planetarieleder Ole J. Knudsen fortælle om og demonstrere nogle af planetariets mange muligheder og bagefter give en prøve på en af planetariets undervisningsforestillinger. Bestyrelsen 2

3 Hvis Solen nu forsvandt Steno Museets vinterferie stod i Solens tegn. Der blev lagt op til solformørkelsen 29. marts med et hav af aktiviteter, der handlede om alt det, vi ved om Solen og alt det, den betyder for os. STENOMUSEN Vinterferien Hele familien kunne deltage i Expedition Sol fra post til post rundt i museet. Man kunne møde en albinosolsort, en mannequin i henholdsvis burka og bikini og svare på spørgs mål om Solens gavnlige og skadelige virkninger på huden. Der var modeller af sol, måne og jord og en opfordring til at give et bud på størrelsen mellem dem. Dertil kom spørgsmål om Solens farvespekter, om solguden Ra, om muligheden for at tegne et kort over Solen osv. Blev man træt af at jage poster og viden, kunne man slå sig ned ved bordet, hvor der blev fabrikeret sol-uroer. Hele ugen kunne børn male sol, måne og Jorden. Fum melfingrede forældre og bedsteforældre hjalp til med at slå knuder på den tynde sytråd, der skulle holde jord, måne og sol fast til deres pinde og i kredsen om hverandre. Kneb Det var også muligt at lave sin egen smukke sol-uro i vinterferien (Foto: Hanne Teglhus) det med at få balance i universet, så var praktikanten Inger Lykke Priess, der passede sol-uro-værkstedet hele ugen, klar til at hjælpe. Havde man ikke lyst til at male himmellegemer, var der mulighed for at se og høre om dem i planetariets bløde stole. Forestillingerne Vinterstjerner, Stjernemusik og Planetdans spillede, og derudover var der hver dag fortællingen Nu går Solen sin vej for de mindste. Det var museumsinspektør Mette Kia Krabbe Meyer, der bød de mindste og deres familier velkommen under planetariets kuppel. I anledning af vinterferiens tema var den ikke nattemørk med funklende stjerner, men solbeskinnet og med regnskovsløv. Man skulle dog ikke ret langt ind i fortællingen, før lyset langsomt forsvandt, og der blev lagt op til en snak om solformørkelse. Mange børn ville gerne give deres besyv med, da der blev vist billeder af solvognen, og ligeså mange ville gerne være med til at skabe en solformørkelse ved hjælp af oppustelige sol-, måne- og jordbolde samt en lommelygte. Fortsættes side 11. 3

4 Spørgsmål til videnskabsministeren Nedenstående læserbrev af museumsdirektør Kurt Møller Pedersen og museumsinspektør Mette Kia Krabbe Meyer, Steno Museet, er trykt i Jyllandsposten 30. januar Der er i skrivende stund ikke modtaget noget svar. Hvorfor skal børn og unge ikke have gratis adgang til de naturvidenskabelige museer? Naturvidenskab er også kulturarv, og de naturvidenskabelige museer et vigtigt forum for dannelse og debat. Kulturminister Brian Mikkelsens lov om gratis adgang til besøgende under 18 år på alle statsanerkendte museer og statsmuseer under Kulturministeriet trådte i kraft 1. januar 2006, og her i begyndelsen af året melder både Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst om en stigning i besøgstallet. Regeringen kan være tilfreds. Den unge generations kendskab til den fælles kulturarv styrkes, således som målet blev formuleret i regeringsgrundlaget i februar Tillad os alligevel i denne stund at komme lidt malurt i bægeret ved at spørge, hvorfor det kun er de statsanerkendte museer eller statsmuseer under Kulturministeriet, der regnes for kulturbærende? Hvorfor tæller museer som Statens Naturhistoriske Museer, Medicinsk Museion og Steno Museet, der hører under Videnskabsministeriet, ikke med? Et samlet udspil fra begge ministerier om gratis adgang for børn og unge ville have udelukket tvivl om, at regeringen er opmærksom på hele vores kulturarv og ikke kun en del af den. De naturvidenskabelige museer undergår i disse år en spændende forandring. I stedet 4 for at eksponere naturvidenskabens historie som en række opdagelser fortæller museerne nu også om, hvordan naturvidenskaben har ændret vores liv og vores måde at tænke på. Avanceret transport-, kommunikations- og produktionsteknologi, en kompleks lægevidenskab og en kemisk industri er alt sammen fænomener, der ikke blot præger vore daglige rutiner, men også ændrer vor opfattelse af tid og rum, levende og dødt. Børn og unge skal have mulighed for at opleve og diskutere naturvidenskaben, og man kan spørge, hvorfor regeringen ikke mener, det skal ske gennem en perspektiverende museal formidling? Museerne under Videnskabsministeriet danner rammer om opinionsdannende udstillinger og formidling, om foredrag og debatter, og de er aktive medspillere i udviklingen af naturvidenskabelige kompetencer for elever på alle trin i uddannelsessystemet. Det sidste burde ikke mindst interessere videnskabsministeren, der i en kronik i Jyllands-Posten har opfordret til, at forkæle de hårde, mere teknisk-naturvidenskabelige fag, så de bliver superattraktive for de unge. Både når det gælder om at fremme den demokratiske indflydelse på den teknisknaturvidenskabelige udvikling og om at rekruttere unge til de naturvidenskabeligt prægede uddannelser, vil det være oplagt at trække på de naturvidenskabelige museers indsats. Videnskabsministeren har derfor også et ansvar for, at unge under 18 år er levende optaget af den kulturarv og den debat, der findes og udfolder sig på de naturvidenskabelige museer.

5 Donation fra Kort og Matrikelstyrelsen Mag. art. Bente Kjær var i efteråret 2005 ansat på Steno Museet til at registrere den store donation fra Kort og Matrikel sty relsen. Her fortæller hun om arbejdet. STENOMUSEN En stor del af den imponerende samling, som Steno Museet i foråret 2005 modtog fra Kort og Matrikelstyrelsen, fremover forkortet KMS, er nu ved at være registreret og sat på magasin. Det har været et rent slaraffenland at pakke de mange genstande ud og finde fornemme gamle instrumenter fra Europas ypperste instrumentmagere, samt effekter, der fortæller historien om Danmarks kortlægning. Med en humanistisk uddannelse i bagagen har det ofte været vanskeligt at vide, hvad disse geodætiske instrumenters præcise betegnelse er, hvad de er blevet brugt til, og hvor og hvornår de er fra. Med hjælp fra museets ansatte, faglitteratur, samt diverse kilder på Internettet, er det alligevel lykkedes at få svar på de fleste spørgsmål. Der dukker mange interessante ting frem, og et par af de mest spændende vil med billedforlæg blive vist og omtalt i artiklen her. Thomas Bugges kobbertrykplade Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab fik i 1757 pålagt ansvaret for den første systematiske kortlægning af Danmark. Efter fransk forbillede blev der foretaget triangulation med Rundetårn som det første punkt i triangulationsnettet. Efterhånden kom nettet til at dække hele Københavns Amt, og allerede i 1758 kunne Peder de Kofod (1728- Foto 1. T. Bugges kobbertrykplade over København (Foto: Bente Kjær) 1760) fremstille det første kort, der dækkede området. Videnskabernes Selskab ansatte i 1762 Tho mas Bugge ( ) som landmåler, og han ledede igennem de næste 50 år hele kortlægningen af Danmark. Et af de første arbejder af Bugge er at finde blandt effekterne fra KMS. Det er en kobbertrykplade, der måler 29 20,5 cm. På pladen findes følgende inskription: Egnen omkring Kjøbenhavn ved T. Bugge Aar Målestoksforholdet er 1:5000 Allen. I bogen Hvordan Danmarkskortet kom til at ligne Danmark, skriver Keld Nielsen om et kort trykt på kobbertrykpladen: Kortet er ikke resultatet af Bugges indledende landmålingsøvelser, men sandsynligvis et prøvekort, man lod fremstille inden starten på den egentlige kortproduktion. Kortet dækker området fra den nordlige del af Amager til Københavns Havn, Charlottenlund og op til Dyrehaven. De større sted- 5

6 navne er trykt, mens mindre stednavne ser ud at være håndskrevne. Kultursignaturerne er tegnede, og det er interessant at se de mange møller, der er placeret rundt om Københavns havn. Hvem kobberstikkeren er, vides ikke med sikkerhed. Muligvis er det de to franskmænd Martin og C.A. Guiter, som Videnskabernes Selskab måtte tilkalde til at varetage stikningen af kobbertrykpladerne. Eller også er det Thomas Bugge, der personligt har forestået stikningen. Er det de franske kobberstikkere, forklarer det måske stavefejlen med de to l er i Allen. Opmålingerne blev foretaget ved hjælp af jernmålekæder, og en sådan findes også blandt effekterne fra KMS. Foto 2. Målekæde af jern. (Foto: Bente Kjær) Kæden består af 50 jernstænger, der hver er 1 fod lang (31,4 cm). Kæden afsluttes i hver ende af øskener i messing. Videnskabernes Selskab kunne i 1768 påbegynde udgivelsen af det første komplette kort over Danmark, fordelt over 17 kortblade. De mange opmålingsresultater og kort blev opbevaret og transporteret i kortkasser, og en sådan er Steno Museet muligvis kommet i besiddelse af. Kortkassen er fra omkring år 1800 og er 95 cm lang og 40 cm høj. Den Foto 3. Tromleformet transportkasse af læderbeklædt træ. (Foto: Bente Kjær) er udført i træ beklædt med læder og holdes sammen af smedejernsbeslag. Desuden har den bæregreb og lås. Kortkassens læderbeklædning er beskadiget, og træet er fyldt med ormehuller, så det vil derfor være tilrådeligt, at den hurtigst muligt konserveres, så den kan bevares til glæde for kommende generationer. Terrestrisk kikkert fra G. & S. Merz in München Landmålerne gjorde brug af forskellige instrumenter til opmåling og triangulering i marken, og blandt effekterne fra KMS er der en mængde meget fine instrumenter: dioptre, teodolitter og kronometre fra omkring år 1800 og frem til vore dage. Det mest overraskende instrument er uden tvivl en terrestrisk kikkert i messing, der Foto 4. G & S Merz terrestrisk kikkert af messing i læderetui. (Foto: Bente Kjær) 6

7 opbevares i et formetui af læder foret med vaskeskind. Kikkerten er fra instrumentmagerne G. & S. Merz in München. Firmaet, der bestod af faderen Georg Merz og sønnen Sigmund Merz, benyttede signaturen i tidsrummet fra 1861 til 1882, så kikkerten må være blevet produceret i denne periode. Er kikkerten placeret i sit etui, er dens længde 62 cm, men tager man den ud, opdager man, at det er muligt at forøge længden med ikke mindre end 5 led, så den maksimale længde bliver 138 cm. Dessinatørkæden og andre distinktionstegn I 1842 blev det kartografiske arbejde flyttet fra Videnskabernes Selskab til Generalstabens topografiske Afdeling. Generalstaben var i besiddelse af særlig uniformseffekter og distinktionstegn, deriblandt dessinatørkæden. Desværre er det uvist, hvornår Generalstaben indførte brug af kæden, og man kender heller ikke årsagen til dens opståen. Undersøgelser i Hærens Arkiv og Tøjhusmuseet har alle været uden resultat, men man ved, at betegnelsen dessinatør blev anvendt om de ældste og dygtigste opmålere og korttegnere. Omkring fik disse dessinatører tilladelse til at bære et særligt distinktionstegn, nemlig den omtalte kæde. Foto 6. Lille forgyldt skjold til dessinatørkæden. (Foto: Bente Kjær) Kæden, der udstrakt måler 35 cm, har et lille vedhæng samt to forgyldte skjolde, et med det kongelige monogram og et med heraldiske attributter. Blandt effekterne fra KMS findes et skjold med kong Chr. X s monogram. Skjoldet er en del af den sidste udgave af kæden, da den officielt udgik i Foto 5. Tegning af dessinatør fra generalstaben fra midten af 1800-tallet (E.O. a. Hedegaard; Generalstabens Gui dekorps 1968). (Foto: Bente Kjær) Foto 7. Skulderstropper af fl ettet sølvtråd til generalstabsuniform. (Foto: Bente Kjær) 7

8 Foto 8. Pompon af sølv fra chakot med Frederik VIII s monogram. (Foto: Bente Kjær) Foto 9. Samling af armbind med Geodætisk Instituts logo. (Foto: Bente Kjær) 8 Sammen med skjoldet er opbevaret et par flettede sølvskulderklapper og en pompon i sølv med kong Frederik den VIII s monogram. Pomponen har siddet på chakoten, der var en høj, stiv militær hovedbeklædning, som generalstaben anvendte til sorte gallauniformer. De flettede sølvskulderklapper har sammen med en krave med sølvspejl prydet gallauniformen, og både den gamle dessinatørkæde, pomponen og de flettede skulderklapper var særlige værdighedstegn, som generalstaben anvendte. Lidt mere enkelt blev det i 1928, da Den danske Gradmåling og Generalstabens topografiske Afdeling blev sammenlagt til Det Geodætiske Institut. Uniformsetiketten fra denne periode udgjorde kun et armbind med Geodætisk Instituts monogram på rød bund. Museet kom i besiddelse af ikke færre end 30 armbind fra KMS. I alt 26 portrætter af geodæter, der gennem tiden har deltaget i kortlægningen af Danmark, var en del af donationen fra KMS. Med hjælp fra Statsgeodæt Frede Madsen fra KMS har det været muligt at sætte navn på samtlige billeder, med portrættet af H.C. Schumacher ( ) som det tidligste og portrættet af N. E. Nørlund ( ) som det sidste i rækken. Pladsforholdene i museets magasiner Ikke alle genstandene fra KMS er endnu pakket ud og registreret. Eksempelvis befinder de mange gamle kobbertrykplader med kortoptegnelser fra hele Danmark sig sammen med en lang række litografiske sten stadig på fjernmagasinet. Det er tvivlsomt, om der kan findes plads til disse effekter, før der sker en forbedring af pladsforholdene i museets magasiner.

9 Steno Museets Venner udgiver ny bog: Omkring Kopernikus Professor Helge Kragh, Steno Insti tuttet, er forfatter til denne bog om de tidligste skrifter om det kopernikanske verdensbillede. Publikationen indeholder versioner på dansk af uddrag af tre af de væsentligste kilder til den kopernikanske kosmologi fra første halvdel af 1500-tallet. Ingen af disse skrifter har tidligere været udgivet på dansk. Kilderne er i indledningsafsnittet sat ind i en historisk ramme, der bl.a. indeholder oplysninger om tilblivelseshistorien for Kopernikus hovedværk De revolutioni bus. Det er imidlertid kilderne, der er hovedsagen i bogen. De starter med manuskriptet Commentariolus. Der- Omkring Kopernikus De tidligste skrifter om det kopernikanske verdensbillede Ved Helge Kragh efter følger dele af Rheticus skrift Narratio prima. Fra selve De revolutionibus bringes centrale dele af første bog. Omkring Kopernikus Steno Museets Venner er på 96 sider og ko ster 75,00 kr. Den er boggave til medlemmer af Steno Museets Venner 2006, men kan iøvrigt købes i Steno Museets butik eller bestilles ved henvendelse til museet på telefon Bestilling kan også ske ved via en til Dansk Naturvidenskabs Historie, bind 3 og 4 I fortsættelse af præsentationen i Steno musen 32 omtales her bind 3 og 4 af firebindsværket Dansk Naturvidenskabs Histo rie udgivet på Aarhus Univer si tets forlag. Bind 3 dækker perioden fra 1850 til 1920, hvor naturvidenskaben for alvor satte sit præg på danskernes hverdag. Det moderne verdensbillede satte nye rammer for erkendelsen, og videnskaben fandt nye anvendelser overalt i samfundet. Det var en verden i forandring, en verden med røntgenstråler, evolutionslære, elektrisk lys og margarine. Bind 4 starter i 1920 erne, hvor dansk naturvidenskab endnu kun spillede en beskeden rolle i samfundsøkonomien. Bogen følger udviklingen frem til 1960 erne, en periode, som var karakteriseret ved fortsat internationalisering og hastigt voksende investeringer i naturvidenskabelig forskning og uddannelse. Lys over Landet (Dansk Naturvidenskabs Historie 3) Redigeret af Peter C. Kjærgaard. Viden uden grænser (Dansk Naturvidenskabs Historie 4) Redigeret af Henry Nielsen og Kristian Hvidtfelt Nielsen. 9

10 Inspiratorium Fortsat fra forsiden. bens væsen og udvikling, såvel som de forandringer den har skabt i hverdagsliv og verdenssyn. Samtidig var det et krav, at temaerne skal være tværvidenskabelige, samt at Inspiratorium, som det hele tiden har været meningen, kommer til at bestå af en ligelig blanding af museal udstilling og interaktivitet. Dette arbejde har nu ført til følgende temaer: Little Science Big Science Formålet med dette tema er at give indblik i naturvidenskabens organisation gennem tiderne. Det vil specielt fokusere på, at naturvidenskaben tidligere bestod af enkeltpersoners bidrag, mens den siden midten af 1900-tallet i vid udstrækning er blevet bedrevet i store grupper, som benytter sig af kostbart og ofte stort udstyr. Udstillingen tænkes udformet som tre scenografiske miljøer, der giver et indtryk af hver sin tid/forskningstradition. Big Science vil således blive illustreret med et ca. 10 meter langt udsnit af den såkaldte LEP-accelerator fra CERN, som museet erhvervede, da den blev nedlagt for et par år siden. Mennesket og maskinen Med dette tema vil vi sætte mennesket i centrum. Men perspektivet vil være, at det i den moderne verden er umuligt at forestille sig et liv uden teknologi. Teknologien er så integreret i vores tilværelse, at det bliver stadigt vanskeligere at opretholde skellet mellem krop og teknologi, dels fordi teknologien ændrer verden omkring os og dermed vores opfattelse af tid og rum, dels fordi teknologi i stadig højere grad er blevet en del af kroppen i form af proteser, pacemakere eller avanceret medicin. Temaet vil komme til at indeholde en lang række interaktive opstillinger, hvor gæsten får mulighed for at eksperimentere med sin egen krop. Uden mål og med Hvordan bliver varme til temperatur? Land til kort? Og stoffer til grundstoffer? For ikke at tale om krop til anatomi? Symptomer til sygdomme? Tanken med dette tema er at tage fat i naturvidenskabens væsen ved at kikke på forbindelsen mellem fænomenerne i sig selv og naturvidenskabens beskrivelse af dem. De to centrale aspekter i dette forhold er dels den naturvidenskabelige observation eller måling, dels processen med at gå fra fænomenet, dvs. den ubeskrevne natur, til den indsigtsgivende abstraktion, dvs. begrebet om fænomenet eller teorien. Udstillingen bygges op omkring en række interaktiviteter, som tager afsæt i gæstens egne erfaringer med målinger. Fra mælkevej til molekyle Dette tema er motiveret af, at naturvidenskaben i stadig stigende grad er med til at forme vore forestillinger om verden, altså vort verdensbillede. Formålet med temaet er at skabe forundring og eftertanke over den verden, der åbner sig for os i naturvidenskabens billeder. Vi ser ikke længere blot det, vi kan opfatte med vore egne øjne, men også fjerne galakser, planeters overflade, celler, usynlig 10

11 stråling og elementarpartikler. Forundringen skal imidlertid ledsages af en refleksion over, hvordan videnskabens indsigt påvirker vores opfattelse af verden, og hvilke dilemmaer, det stiller os over for. Det videre arbejde I den kommende tid vil der blive udarbejdet mere detaljerede synopser for de fire hovedtemaer, som vil blive sendt til høring hos relevante fagpersoner. Samtidig med dette går projektgruppen i gang med et pilotprojekt, hvor en del af temaet om Mennesket og maskinen vil blive udarbejdet i fuld detalje for at få afklaring på de utallige udstillingstekniske spørgsmål, som vil gælde for hele udstillingen. hb Hvis Solen nu forsvandt Fortsat fra side 3. Vinterferien bød også på Leg med Eks perimenter. Børn og andre pilfingre kunne lege sig gennem eksperimenter og samtidig blive overraskede og forundrede. Hvordan kan bolden holde balancen på luftstrømmen? Hvorfor triller keglen op ad bakke? Vinderne af Expedition Sol i vinterferien var Rune Andersen (8 år) og Laura Skov (9 år). Mette Kia og børnene får Jorden med Månen til at rotere om Solen. (Foto: Morten Skydsgaard) Expedition Sol for alle skoleklasser Frem til solformørkelsen 29. marts kan alle skoleklasser deltage i skattejagten Expedition Sol. Der er udarbejdet niveaudelte opgaveark for klasse og klasse. Opgaverne kan hentes fra museets hjemmeside www. stenomuseet.dk/skoletj. Hvis man ønsker et længere ophold på museet, kan vi anbefale en forestilling i planetariet: Stjernemusik og Planetdans eller den nye undervisningsforestilling Når Solen går i sort. Himmellegemerne bevæger sig i forhold til hinanden; det kan vi regne os frem til og følge med i. Under en solformørkelse vil man kunne opleve det øjeblik, hvor sol, måne og jord står på linje. Husk at købe briller med sikre solfiltre. God solformørkelsesdag vejret kan vi desværre ikke garantere for! mkkm og arj 11

12 K A L E N D E R Indtil ultimo august 2006 Aktuel særudstilling: Fra land til kort en udstilling om landmålingens og korttegningens historie. Januar til september 2006 Spændende eksperimenter i udstillingerne og museets skolestue. Indtil 29. marts 2006 Nedtælling til forårets solformørkelse. Tag på Expedition Sol rundt på museet. Onsdag 15. marts kl. 20 og kl Fuldmåneaften i planetariet: Om solformørkelsen den 29. marts. Hvad kan vi forvente at se den 29. marts og astronomien bag fænomenet formørkelser. Onsdag 22. marts kl Generalforsamling i Steno Museets Venner. Se nærmere information side 2 i dette blad. Onsdag 29. marts kl (NB: onsdag) Foredrag i Jydsk Medicinhistorisk Selskab på Steno Museet. Torsdag 13. april kl. 20 og kl Fuldmåneaften i planetariet: Forårshimlen. Stjernemyter om forårets himmel. Aftenen slutter med musik under stjernehimlen. Torsdag 9. maj kl Generalforsamling og foredrag i Jydsk Medicinhistorisk Selskab Lørdag 13. maj kl. 20 og kl Fuldmåneaften i planetariet: På rejse i badlands. Indianske himmelmyter med musik under stjernerne. Søndag 11. juni kl. 20 og kl Fuldmåneaften i planetariet: Sommerhimlen. Sommerens stjernehimmel. Aftenen slutter med lidt musik. Påsken og pinsen på Steno Museet Steno Museet holder åbent i påsken og pinsen. Dog er museet lukket hver mandag også 2. påskedag (17. april) og 2. pinsedag (5. juni). 12

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004.

Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004. 28 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER DECEMBER 2004 Fra kaos til kontrol på 24 timer Steno Museet åbnede sin nye særudstilling om landmåling og korttegning den 7. oktober 2004. Overblik og gode planer

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Ulloriarsiooq et planetarium til Grønland

Ulloriarsiooq et planetarium til Grønland 32 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER DECEMBER 2005 Ulloriarsiooq et planetarium til Grønland Siden oktober 2005 har grønlandske børn haft glæde af en indendørs iglo: Grønlands første planetarium Ulloriarsiooq

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Kan man bygge et feriecenter i rummet?

Kan man bygge et feriecenter i rummet? STENO USEN 66 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2015 Kan man bygge et feriecenter i rummet? I forbindelse med, at Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, sendes ud til rumstationen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 16. april 2008 Ordinære medlemmer af bestyrelsen Jimmy Ardahl, formand Thea Kristensen, næstformand Daniel Johansen, kasserer Nina Thøgersen Carsten Jacobsen Sigurd Hansen Martin

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Uge 6 16 Linjefagsdage, VNT, UNDERVISNINGSPLAN

Uge 6 16 Linjefagsdage, VNT, UNDERVISNINGSPLAN Uge 6 16 Linjefagsdage, VNT, UNDERVISNINGSPLAN Mål for læringsudbytte I linjefagets første semester arbejdes der især med kulturelle udtryk og oplevelsesmæssige ind- og udtryk i værksted og natur. Herunder:

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Galaksearkæologi for amatører Janauar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Dobbelt udstillingsåbning

Dobbelt udstillingsåbning 25 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2004 Dobbelt udstillingsåbning Mandag den 26. januar 2004 åbnede Steno Museet officielt to nye særudstillinger. Særudstillingen Din teknologiske hverdag

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Nyt fra skoletjenesten

Nyt fra skoletjenesten 42 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2008 Det uperfekte barn Steno Museet har fået knap 600.000 kroner til udstillingen og bogen Det uperfekte barn. Udstillingen åbner i slutningen af september.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

25.februar: Generalforsamling.

25.februar: Generalforsamling. Viborg med.jan.1997 Kære Dantemedlem. Først naturligvis godt nytår og alt sådan noget. Nu er julekrybben gemt væk igen, og livet vil gå videre, som om intet er hændt, og det er der jo ret beset heller

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere