Inspiratorium. Steno Museets medarbejdere er i fuld gang med at planlægge udstillingerne i det kommende oplevelses- og læringssted.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiratorium. Steno Museets medarbejdere er i fuld gang med at planlægge udstillingerne i det kommende oplevelses- og læringssted."

Transkript

1 33 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2006 Inspiratorium Steno Museets medarbejdere er i fuld gang med at planlægge udstillingerne i det kommende oplevelses- og læringssted. De sidste formalia vedr. tilladelser og økonomi i forbindelse med Steno Museets udvidelse er stadig ikke på plads. Så der sker ikke så meget med selve byggeprocessen i øjeblikket. Men det betyder ikke, at planlægningen af Inspiratoriums indretning ligger stille. Tværtimod. Denne skitse illustrerer, hvorledes en antydning af Galileis arbejdsværelse kunne sammenstilles med en rekonstruktion af LEP-tunnellen med autentisk udstyr som et eksempel på udviklingen fra Little Science til Big Science. (Visualisering: Eskild Bjerre Laursen) Projektgruppen, som skal forestå indretningen af Inspiratorium, gennemførte i efteråret 2005 en kritisk gennemgang af de oprindeligt foreslåede udstillingstemaer med henblik på at formulere fire overordnede temaer, ét til hver af salene til faste udstillinger. Målet var at nå frem til temaer, som kan sige noget centralt om naturvidenska- Fortsættes side 10.

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i Museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Aase Roland Jacobsen Hanne Teglhus Hans Buhl Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Steno Museets Venner indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2006 kl på Steno Museet Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Kontingent. 5. Orientering om aktiviteter på Steno Museet. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende bestyrelse består af Bjarning Grøn (formand), Hans Buhl (næstformand), Poul Gade (kasserer), Knud Erik Sørensen (redaktør), Palle Tofthøj Nielsen (sekretær). På valg er Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. Nuværende suppleanter er John Frentz og Bjarne Møller-Madsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende revisor er Ole Knudsen, og revisorsuppleant er Jesper Lützen. 9. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil planetarieleder Ole J. Knudsen fortælle om og demonstrere nogle af planetariets mange muligheder og bagefter give en prøve på en af planetariets undervisningsforestillinger. Bestyrelsen 2

3 Hvis Solen nu forsvandt Steno Museets vinterferie stod i Solens tegn. Der blev lagt op til solformørkelsen 29. marts med et hav af aktiviteter, der handlede om alt det, vi ved om Solen og alt det, den betyder for os. STENOMUSEN Vinterferien Hele familien kunne deltage i Expedition Sol fra post til post rundt i museet. Man kunne møde en albinosolsort, en mannequin i henholdsvis burka og bikini og svare på spørgs mål om Solens gavnlige og skadelige virkninger på huden. Der var modeller af sol, måne og jord og en opfordring til at give et bud på størrelsen mellem dem. Dertil kom spørgsmål om Solens farvespekter, om solguden Ra, om muligheden for at tegne et kort over Solen osv. Blev man træt af at jage poster og viden, kunne man slå sig ned ved bordet, hvor der blev fabrikeret sol-uroer. Hele ugen kunne børn male sol, måne og Jorden. Fum melfingrede forældre og bedsteforældre hjalp til med at slå knuder på den tynde sytråd, der skulle holde jord, måne og sol fast til deres pinde og i kredsen om hverandre. Kneb Det var også muligt at lave sin egen smukke sol-uro i vinterferien (Foto: Hanne Teglhus) det med at få balance i universet, så var praktikanten Inger Lykke Priess, der passede sol-uro-værkstedet hele ugen, klar til at hjælpe. Havde man ikke lyst til at male himmellegemer, var der mulighed for at se og høre om dem i planetariets bløde stole. Forestillingerne Vinterstjerner, Stjernemusik og Planetdans spillede, og derudover var der hver dag fortællingen Nu går Solen sin vej for de mindste. Det var museumsinspektør Mette Kia Krabbe Meyer, der bød de mindste og deres familier velkommen under planetariets kuppel. I anledning af vinterferiens tema var den ikke nattemørk med funklende stjerner, men solbeskinnet og med regnskovsløv. Man skulle dog ikke ret langt ind i fortællingen, før lyset langsomt forsvandt, og der blev lagt op til en snak om solformørkelse. Mange børn ville gerne give deres besyv med, da der blev vist billeder af solvognen, og ligeså mange ville gerne være med til at skabe en solformørkelse ved hjælp af oppustelige sol-, måne- og jordbolde samt en lommelygte. Fortsættes side 11. 3

4 Spørgsmål til videnskabsministeren Nedenstående læserbrev af museumsdirektør Kurt Møller Pedersen og museumsinspektør Mette Kia Krabbe Meyer, Steno Museet, er trykt i Jyllandsposten 30. januar Der er i skrivende stund ikke modtaget noget svar. Hvorfor skal børn og unge ikke have gratis adgang til de naturvidenskabelige museer? Naturvidenskab er også kulturarv, og de naturvidenskabelige museer et vigtigt forum for dannelse og debat. Kulturminister Brian Mikkelsens lov om gratis adgang til besøgende under 18 år på alle statsanerkendte museer og statsmuseer under Kulturministeriet trådte i kraft 1. januar 2006, og her i begyndelsen af året melder både Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst om en stigning i besøgstallet. Regeringen kan være tilfreds. Den unge generations kendskab til den fælles kulturarv styrkes, således som målet blev formuleret i regeringsgrundlaget i februar Tillad os alligevel i denne stund at komme lidt malurt i bægeret ved at spørge, hvorfor det kun er de statsanerkendte museer eller statsmuseer under Kulturministeriet, der regnes for kulturbærende? Hvorfor tæller museer som Statens Naturhistoriske Museer, Medicinsk Museion og Steno Museet, der hører under Videnskabsministeriet, ikke med? Et samlet udspil fra begge ministerier om gratis adgang for børn og unge ville have udelukket tvivl om, at regeringen er opmærksom på hele vores kulturarv og ikke kun en del af den. De naturvidenskabelige museer undergår i disse år en spændende forandring. I stedet 4 for at eksponere naturvidenskabens historie som en række opdagelser fortæller museerne nu også om, hvordan naturvidenskaben har ændret vores liv og vores måde at tænke på. Avanceret transport-, kommunikations- og produktionsteknologi, en kompleks lægevidenskab og en kemisk industri er alt sammen fænomener, der ikke blot præger vore daglige rutiner, men også ændrer vor opfattelse af tid og rum, levende og dødt. Børn og unge skal have mulighed for at opleve og diskutere naturvidenskaben, og man kan spørge, hvorfor regeringen ikke mener, det skal ske gennem en perspektiverende museal formidling? Museerne under Videnskabsministeriet danner rammer om opinionsdannende udstillinger og formidling, om foredrag og debatter, og de er aktive medspillere i udviklingen af naturvidenskabelige kompetencer for elever på alle trin i uddannelsessystemet. Det sidste burde ikke mindst interessere videnskabsministeren, der i en kronik i Jyllands-Posten har opfordret til, at forkæle de hårde, mere teknisk-naturvidenskabelige fag, så de bliver superattraktive for de unge. Både når det gælder om at fremme den demokratiske indflydelse på den teknisknaturvidenskabelige udvikling og om at rekruttere unge til de naturvidenskabeligt prægede uddannelser, vil det være oplagt at trække på de naturvidenskabelige museers indsats. Videnskabsministeren har derfor også et ansvar for, at unge under 18 år er levende optaget af den kulturarv og den debat, der findes og udfolder sig på de naturvidenskabelige museer.

5 Donation fra Kort og Matrikelstyrelsen Mag. art. Bente Kjær var i efteråret 2005 ansat på Steno Museet til at registrere den store donation fra Kort og Matrikel sty relsen. Her fortæller hun om arbejdet. STENOMUSEN En stor del af den imponerende samling, som Steno Museet i foråret 2005 modtog fra Kort og Matrikelstyrelsen, fremover forkortet KMS, er nu ved at være registreret og sat på magasin. Det har været et rent slaraffenland at pakke de mange genstande ud og finde fornemme gamle instrumenter fra Europas ypperste instrumentmagere, samt effekter, der fortæller historien om Danmarks kortlægning. Med en humanistisk uddannelse i bagagen har det ofte været vanskeligt at vide, hvad disse geodætiske instrumenters præcise betegnelse er, hvad de er blevet brugt til, og hvor og hvornår de er fra. Med hjælp fra museets ansatte, faglitteratur, samt diverse kilder på Internettet, er det alligevel lykkedes at få svar på de fleste spørgsmål. Der dukker mange interessante ting frem, og et par af de mest spændende vil med billedforlæg blive vist og omtalt i artiklen her. Thomas Bugges kobbertrykplade Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab fik i 1757 pålagt ansvaret for den første systematiske kortlægning af Danmark. Efter fransk forbillede blev der foretaget triangulation med Rundetårn som det første punkt i triangulationsnettet. Efterhånden kom nettet til at dække hele Københavns Amt, og allerede i 1758 kunne Peder de Kofod (1728- Foto 1. T. Bugges kobbertrykplade over København (Foto: Bente Kjær) 1760) fremstille det første kort, der dækkede området. Videnskabernes Selskab ansatte i 1762 Tho mas Bugge ( ) som landmåler, og han ledede igennem de næste 50 år hele kortlægningen af Danmark. Et af de første arbejder af Bugge er at finde blandt effekterne fra KMS. Det er en kobbertrykplade, der måler 29 20,5 cm. På pladen findes følgende inskription: Egnen omkring Kjøbenhavn ved T. Bugge Aar Målestoksforholdet er 1:5000 Allen. I bogen Hvordan Danmarkskortet kom til at ligne Danmark, skriver Keld Nielsen om et kort trykt på kobbertrykpladen: Kortet er ikke resultatet af Bugges indledende landmålingsøvelser, men sandsynligvis et prøvekort, man lod fremstille inden starten på den egentlige kortproduktion. Kortet dækker området fra den nordlige del af Amager til Københavns Havn, Charlottenlund og op til Dyrehaven. De større sted- 5

6 navne er trykt, mens mindre stednavne ser ud at være håndskrevne. Kultursignaturerne er tegnede, og det er interessant at se de mange møller, der er placeret rundt om Københavns havn. Hvem kobberstikkeren er, vides ikke med sikkerhed. Muligvis er det de to franskmænd Martin og C.A. Guiter, som Videnskabernes Selskab måtte tilkalde til at varetage stikningen af kobbertrykpladerne. Eller også er det Thomas Bugge, der personligt har forestået stikningen. Er det de franske kobberstikkere, forklarer det måske stavefejlen med de to l er i Allen. Opmålingerne blev foretaget ved hjælp af jernmålekæder, og en sådan findes også blandt effekterne fra KMS. Foto 2. Målekæde af jern. (Foto: Bente Kjær) Kæden består af 50 jernstænger, der hver er 1 fod lang (31,4 cm). Kæden afsluttes i hver ende af øskener i messing. Videnskabernes Selskab kunne i 1768 påbegynde udgivelsen af det første komplette kort over Danmark, fordelt over 17 kortblade. De mange opmålingsresultater og kort blev opbevaret og transporteret i kortkasser, og en sådan er Steno Museet muligvis kommet i besiddelse af. Kortkassen er fra omkring år 1800 og er 95 cm lang og 40 cm høj. Den Foto 3. Tromleformet transportkasse af læderbeklædt træ. (Foto: Bente Kjær) er udført i træ beklædt med læder og holdes sammen af smedejernsbeslag. Desuden har den bæregreb og lås. Kortkassens læderbeklædning er beskadiget, og træet er fyldt med ormehuller, så det vil derfor være tilrådeligt, at den hurtigst muligt konserveres, så den kan bevares til glæde for kommende generationer. Terrestrisk kikkert fra G. & S. Merz in München Landmålerne gjorde brug af forskellige instrumenter til opmåling og triangulering i marken, og blandt effekterne fra KMS er der en mængde meget fine instrumenter: dioptre, teodolitter og kronometre fra omkring år 1800 og frem til vore dage. Det mest overraskende instrument er uden tvivl en terrestrisk kikkert i messing, der Foto 4. G & S Merz terrestrisk kikkert af messing i læderetui. (Foto: Bente Kjær) 6

7 opbevares i et formetui af læder foret med vaskeskind. Kikkerten er fra instrumentmagerne G. & S. Merz in München. Firmaet, der bestod af faderen Georg Merz og sønnen Sigmund Merz, benyttede signaturen i tidsrummet fra 1861 til 1882, så kikkerten må være blevet produceret i denne periode. Er kikkerten placeret i sit etui, er dens længde 62 cm, men tager man den ud, opdager man, at det er muligt at forøge længden med ikke mindre end 5 led, så den maksimale længde bliver 138 cm. Dessinatørkæden og andre distinktionstegn I 1842 blev det kartografiske arbejde flyttet fra Videnskabernes Selskab til Generalstabens topografiske Afdeling. Generalstaben var i besiddelse af særlig uniformseffekter og distinktionstegn, deriblandt dessinatørkæden. Desværre er det uvist, hvornår Generalstaben indførte brug af kæden, og man kender heller ikke årsagen til dens opståen. Undersøgelser i Hærens Arkiv og Tøjhusmuseet har alle været uden resultat, men man ved, at betegnelsen dessinatør blev anvendt om de ældste og dygtigste opmålere og korttegnere. Omkring fik disse dessinatører tilladelse til at bære et særligt distinktionstegn, nemlig den omtalte kæde. Foto 6. Lille forgyldt skjold til dessinatørkæden. (Foto: Bente Kjær) Kæden, der udstrakt måler 35 cm, har et lille vedhæng samt to forgyldte skjolde, et med det kongelige monogram og et med heraldiske attributter. Blandt effekterne fra KMS findes et skjold med kong Chr. X s monogram. Skjoldet er en del af den sidste udgave af kæden, da den officielt udgik i Foto 5. Tegning af dessinatør fra generalstaben fra midten af 1800-tallet (E.O. a. Hedegaard; Generalstabens Gui dekorps 1968). (Foto: Bente Kjær) Foto 7. Skulderstropper af fl ettet sølvtråd til generalstabsuniform. (Foto: Bente Kjær) 7

8 Foto 8. Pompon af sølv fra chakot med Frederik VIII s monogram. (Foto: Bente Kjær) Foto 9. Samling af armbind med Geodætisk Instituts logo. (Foto: Bente Kjær) 8 Sammen med skjoldet er opbevaret et par flettede sølvskulderklapper og en pompon i sølv med kong Frederik den VIII s monogram. Pomponen har siddet på chakoten, der var en høj, stiv militær hovedbeklædning, som generalstaben anvendte til sorte gallauniformer. De flettede sølvskulderklapper har sammen med en krave med sølvspejl prydet gallauniformen, og både den gamle dessinatørkæde, pomponen og de flettede skulderklapper var særlige værdighedstegn, som generalstaben anvendte. Lidt mere enkelt blev det i 1928, da Den danske Gradmåling og Generalstabens topografiske Afdeling blev sammenlagt til Det Geodætiske Institut. Uniformsetiketten fra denne periode udgjorde kun et armbind med Geodætisk Instituts monogram på rød bund. Museet kom i besiddelse af ikke færre end 30 armbind fra KMS. I alt 26 portrætter af geodæter, der gennem tiden har deltaget i kortlægningen af Danmark, var en del af donationen fra KMS. Med hjælp fra Statsgeodæt Frede Madsen fra KMS har det været muligt at sætte navn på samtlige billeder, med portrættet af H.C. Schumacher ( ) som det tidligste og portrættet af N. E. Nørlund ( ) som det sidste i rækken. Pladsforholdene i museets magasiner Ikke alle genstandene fra KMS er endnu pakket ud og registreret. Eksempelvis befinder de mange gamle kobbertrykplader med kortoptegnelser fra hele Danmark sig sammen med en lang række litografiske sten stadig på fjernmagasinet. Det er tvivlsomt, om der kan findes plads til disse effekter, før der sker en forbedring af pladsforholdene i museets magasiner.

9 Steno Museets Venner udgiver ny bog: Omkring Kopernikus Professor Helge Kragh, Steno Insti tuttet, er forfatter til denne bog om de tidligste skrifter om det kopernikanske verdensbillede. Publikationen indeholder versioner på dansk af uddrag af tre af de væsentligste kilder til den kopernikanske kosmologi fra første halvdel af 1500-tallet. Ingen af disse skrifter har tidligere været udgivet på dansk. Kilderne er i indledningsafsnittet sat ind i en historisk ramme, der bl.a. indeholder oplysninger om tilblivelseshistorien for Kopernikus hovedværk De revolutioni bus. Det er imidlertid kilderne, der er hovedsagen i bogen. De starter med manuskriptet Commentariolus. Der- Omkring Kopernikus De tidligste skrifter om det kopernikanske verdensbillede Ved Helge Kragh efter følger dele af Rheticus skrift Narratio prima. Fra selve De revolutionibus bringes centrale dele af første bog. Omkring Kopernikus Steno Museets Venner er på 96 sider og ko ster 75,00 kr. Den er boggave til medlemmer af Steno Museets Venner 2006, men kan iøvrigt købes i Steno Museets butik eller bestilles ved henvendelse til museet på telefon Bestilling kan også ske ved via en til Dansk Naturvidenskabs Historie, bind 3 og 4 I fortsættelse af præsentationen i Steno musen 32 omtales her bind 3 og 4 af firebindsværket Dansk Naturvidenskabs Histo rie udgivet på Aarhus Univer si tets forlag. Bind 3 dækker perioden fra 1850 til 1920, hvor naturvidenskaben for alvor satte sit præg på danskernes hverdag. Det moderne verdensbillede satte nye rammer for erkendelsen, og videnskaben fandt nye anvendelser overalt i samfundet. Det var en verden i forandring, en verden med røntgenstråler, evolutionslære, elektrisk lys og margarine. Bind 4 starter i 1920 erne, hvor dansk naturvidenskab endnu kun spillede en beskeden rolle i samfundsøkonomien. Bogen følger udviklingen frem til 1960 erne, en periode, som var karakteriseret ved fortsat internationalisering og hastigt voksende investeringer i naturvidenskabelig forskning og uddannelse. Lys over Landet (Dansk Naturvidenskabs Historie 3) Redigeret af Peter C. Kjærgaard. Viden uden grænser (Dansk Naturvidenskabs Historie 4) Redigeret af Henry Nielsen og Kristian Hvidtfelt Nielsen. 9

10 Inspiratorium Fortsat fra forsiden. bens væsen og udvikling, såvel som de forandringer den har skabt i hverdagsliv og verdenssyn. Samtidig var det et krav, at temaerne skal være tværvidenskabelige, samt at Inspiratorium, som det hele tiden har været meningen, kommer til at bestå af en ligelig blanding af museal udstilling og interaktivitet. Dette arbejde har nu ført til følgende temaer: Little Science Big Science Formålet med dette tema er at give indblik i naturvidenskabens organisation gennem tiderne. Det vil specielt fokusere på, at naturvidenskaben tidligere bestod af enkeltpersoners bidrag, mens den siden midten af 1900-tallet i vid udstrækning er blevet bedrevet i store grupper, som benytter sig af kostbart og ofte stort udstyr. Udstillingen tænkes udformet som tre scenografiske miljøer, der giver et indtryk af hver sin tid/forskningstradition. Big Science vil således blive illustreret med et ca. 10 meter langt udsnit af den såkaldte LEP-accelerator fra CERN, som museet erhvervede, da den blev nedlagt for et par år siden. Mennesket og maskinen Med dette tema vil vi sætte mennesket i centrum. Men perspektivet vil være, at det i den moderne verden er umuligt at forestille sig et liv uden teknologi. Teknologien er så integreret i vores tilværelse, at det bliver stadigt vanskeligere at opretholde skellet mellem krop og teknologi, dels fordi teknologien ændrer verden omkring os og dermed vores opfattelse af tid og rum, dels fordi teknologi i stadig højere grad er blevet en del af kroppen i form af proteser, pacemakere eller avanceret medicin. Temaet vil komme til at indeholde en lang række interaktive opstillinger, hvor gæsten får mulighed for at eksperimentere med sin egen krop. Uden mål og med Hvordan bliver varme til temperatur? Land til kort? Og stoffer til grundstoffer? For ikke at tale om krop til anatomi? Symptomer til sygdomme? Tanken med dette tema er at tage fat i naturvidenskabens væsen ved at kikke på forbindelsen mellem fænomenerne i sig selv og naturvidenskabens beskrivelse af dem. De to centrale aspekter i dette forhold er dels den naturvidenskabelige observation eller måling, dels processen med at gå fra fænomenet, dvs. den ubeskrevne natur, til den indsigtsgivende abstraktion, dvs. begrebet om fænomenet eller teorien. Udstillingen bygges op omkring en række interaktiviteter, som tager afsæt i gæstens egne erfaringer med målinger. Fra mælkevej til molekyle Dette tema er motiveret af, at naturvidenskaben i stadig stigende grad er med til at forme vore forestillinger om verden, altså vort verdensbillede. Formålet med temaet er at skabe forundring og eftertanke over den verden, der åbner sig for os i naturvidenskabens billeder. Vi ser ikke længere blot det, vi kan opfatte med vore egne øjne, men også fjerne galakser, planeters overflade, celler, usynlig 10

11 stråling og elementarpartikler. Forundringen skal imidlertid ledsages af en refleksion over, hvordan videnskabens indsigt påvirker vores opfattelse af verden, og hvilke dilemmaer, det stiller os over for. Det videre arbejde I den kommende tid vil der blive udarbejdet mere detaljerede synopser for de fire hovedtemaer, som vil blive sendt til høring hos relevante fagpersoner. Samtidig med dette går projektgruppen i gang med et pilotprojekt, hvor en del af temaet om Mennesket og maskinen vil blive udarbejdet i fuld detalje for at få afklaring på de utallige udstillingstekniske spørgsmål, som vil gælde for hele udstillingen. hb Hvis Solen nu forsvandt Fortsat fra side 3. Vinterferien bød også på Leg med Eks perimenter. Børn og andre pilfingre kunne lege sig gennem eksperimenter og samtidig blive overraskede og forundrede. Hvordan kan bolden holde balancen på luftstrømmen? Hvorfor triller keglen op ad bakke? Vinderne af Expedition Sol i vinterferien var Rune Andersen (8 år) og Laura Skov (9 år). Mette Kia og børnene får Jorden med Månen til at rotere om Solen. (Foto: Morten Skydsgaard) Expedition Sol for alle skoleklasser Frem til solformørkelsen 29. marts kan alle skoleklasser deltage i skattejagten Expedition Sol. Der er udarbejdet niveaudelte opgaveark for klasse og klasse. Opgaverne kan hentes fra museets hjemmeside www. stenomuseet.dk/skoletj. Hvis man ønsker et længere ophold på museet, kan vi anbefale en forestilling i planetariet: Stjernemusik og Planetdans eller den nye undervisningsforestilling Når Solen går i sort. Himmellegemerne bevæger sig i forhold til hinanden; det kan vi regne os frem til og følge med i. Under en solformørkelse vil man kunne opleve det øjeblik, hvor sol, måne og jord står på linje. Husk at købe briller med sikre solfiltre. God solformørkelsesdag vejret kan vi desværre ikke garantere for! mkkm og arj 11

12 K A L E N D E R Indtil ultimo august 2006 Aktuel særudstilling: Fra land til kort en udstilling om landmålingens og korttegningens historie. Januar til september 2006 Spændende eksperimenter i udstillingerne og museets skolestue. Indtil 29. marts 2006 Nedtælling til forårets solformørkelse. Tag på Expedition Sol rundt på museet. Onsdag 15. marts kl. 20 og kl Fuldmåneaften i planetariet: Om solformørkelsen den 29. marts. Hvad kan vi forvente at se den 29. marts og astronomien bag fænomenet formørkelser. Onsdag 22. marts kl Generalforsamling i Steno Museets Venner. Se nærmere information side 2 i dette blad. Onsdag 29. marts kl (NB: onsdag) Foredrag i Jydsk Medicinhistorisk Selskab på Steno Museet. Torsdag 13. april kl. 20 og kl Fuldmåneaften i planetariet: Forårshimlen. Stjernemyter om forårets himmel. Aftenen slutter med musik under stjernehimlen. Torsdag 9. maj kl Generalforsamling og foredrag i Jydsk Medicinhistorisk Selskab Lørdag 13. maj kl. 20 og kl Fuldmåneaften i planetariet: På rejse i badlands. Indianske himmelmyter med musik under stjernerne. Søndag 11. juni kl. 20 og kl Fuldmåneaften i planetariet: Sommerhimlen. Sommerens stjernehimmel. Aftenen slutter med lidt musik. Påsken og pinsen på Steno Museet Steno Museet holder åbent i påsken og pinsen. Dog er museet lukket hver mandag også 2. påskedag (17. april) og 2. pinsedag (5. juni). 12

Robotterne er løs på Steno Museet

Robotterne er løs på Steno Museet 29 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2005 Robotterne er løs på Steno Museet Journaliststuderende Lise Soelberg Pe dersen besøgte Steno Museet i vinterferien og fortæller her om sine indtryk. Apparater,

Læs mere

Rosetta missionen på Steno Museet

Rosetta missionen på Steno Museet STENO USEN 63 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2014 Rosetta missionen på Steno Museet Den 20. januar 2014 blev den europæiske kometjæger Rosetta vakt til live 825 millioner km ude i

Læs mere

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet.

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. 47 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2009 Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. Hvis man besøger museet i øjeblikket, vil man

Læs mere

100 Timers Astronomi

100 Timers Astronomi 45 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2009 Ole Rømer-Observatoriet er rammen om 100 Timers Astronomi. (Foto: Michael Hejlskov Jacobsen) 100 Timers Astronomi I dagene 2.-6. april 2009 er der åbent

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til.

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til. 49 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2010 Magneter, der husker En af Steno Museets centrale opgaver er at vise videnskabens betydning for vores hverdag. Derfor udstiller vi ikke blot videnskabsmændenes

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Steno Museet vil i dybden

Steno Museet vil i dybden 15 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - OKTOBER 2001 Steno Museet vil i dybden Siden planerne om udbygningen af Steno Museet første gang blev præsenteret i Stenomusen, er de blevet så konkrete, at der

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet

Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet 34 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2006 Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet 2006 er blevet udnævnt til det år, hvor Danmark skal sætte fokus på renæssancen. Over hele landet vises udstillinger

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B MANDAG DATALOGI/IT 9.00 9.35 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G2 Vi følges herefter

Læs mere

Pædagogisk inspiration

Pædagogisk inspiration Pædagogisk inspiration til Børnenes Grundlovsdags 20 års jubilæum d. 4. juni 2015 Hvis I gerne vil sætte fokus på børns rettigheder i dit dagtilbud, skole og fritidsinstitution kan I hente inspiration

Læs mere

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer

NORDJYSK ASTRONOMISK FORENING FOR AMATØRER. Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Formandsberetning 2014 Årets gang i NAFA: Vi er nu 81 medlemmer i NAFA. Sidste år 88 medlemmer Tirsdag d. 7. januar: Medlemsmøde i Observatoriet EXOPLANETER. v. lektor Hans Kjeldsen, Institut for Fysik

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

På opdagelse til ukendte lande

På opdagelse til ukendte lande 38 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2007 På opdagelse til ukendte lande Steno Museet tilbyder nu en temarundvisning om navigation, medicin og ekspeditionshistorier. Med henblik på at udvide Steno

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

NR. 127 januar 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk

NR. 127 januar 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk NR. 127 januar 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk der er Generalforsamling i SAG Mandag den 13 februar kl. 19.00 se mere side 3 1 Medlemsnyt. Indmeldelser:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen

Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen S T E N O M U S E N S T E N O M U S E N MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2001 - NR. 13 Hej haj! Endelig fik Steno Museet sin haj. Som supplement til særudstillingen Mad til Mennesker havde

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Institut for Fysik og Astronomi. Helge Knudsen

Institut for Fysik og Astronomi. Helge Knudsen Formålet med IFA s besøgsservice At skabe interesse for fysik og astronomi generelt At yde inspiration til undervisningen i gymnasiet At udbrede kendskabet til forskning og studier ved IFA At få flere

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling 9. marts

Generalforsamling 9. marts Nyhedsblad nr. 46 Februar 2016 Generalforsamling 9. marts 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen.

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. Sandager Næs Fritidshus og Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. 67 husstande var repræsenteret. Odense juni - juli 2009 Formanden

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere