Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro."

Transkript

1 Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye krav til tilbageværende arbejdspladser med bl.a. automatisering og produkt- og serviceudvikling, øger risikoen for mangel på arbejdskraft inden for visse brancher samtidig med højt ledighedsniveau, fordi nogle ledige ikke har de efterspurgte kompetencer. Af nedenstående figur fremgår, at de senere års kraftige økonomiske opbremsning i særlig grad har ramt beskæftigede, som har grundskolen som højeste fuldførte uddannelsestrin. Fra 2009 til 2012 faldt antallet af beskæftigede med grundskolen som højeste fuldførte uddannelsestrin med 17 %. Beskæftigelsen faldt for beskæftigede med erhvervsuddannelse og videregående uddannelse kun med 4 % i de tre kommuner. 105 Beskæftigelsesudviklingen (Indeks) Grundskole vs. erhvervs-/videregående udd ,1 96,1 83,6 Hele landet. Ervervsudd og videregående udd. Nordvest. Ervervsudd og videregående udd. Hele landet. Grundskole Nordvest. Grundskole År Derfor er det en forudsætning for fortsat vækst og beskæftigelse, at kommunerne styrker kompetenceudviklingen, herunder øger samspillet mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsesindsatsen. De ubalancer med mangel på kvalificeret arbejdskraft, som opstod da ledigheden var meget lav kan snart vende tilbage igen. Derfor er det vigtigt at fremtidens arbejdskraft tilføres flere efterspurgte kompetencer herunder målrettet uddannelse for at modvirke en gentagelse. 1

2 Med kontanthjælpsreformen iværksættes en massiv indsats for at flere unge skal påbegynde en uddannelse og gerne flere med erhvervsuddannelser.. Med det store fokus, kontanthjælpsreformen har på at bringe unge i uddannelse har strategien primært fokus på beskæftigede og ledige over 30 år. For at sætte uddannelse og kompetenceudvikling mere i spil afholdte Lemvig, Struer og Holstebro kommuner i oktober 2013 en konference der havde til formål at sikre input til en uddannelsesstrategi for voksne ansatte og ledige i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner. Vision Visionen er at flere beskæftigede og ledige får en uddannelse eller indgår i efter/videre uddannelse. Konferencen. På konferencen var der generelt enighed om at produktionsvirksomheder også i fremtiden vil spille en betydelig rolle i de 3 kommuners erhvervsstruktur. Der er desuden store projekter på vej både på infrastruktur og byggeri. Analyser viser, at der bliver efterspørgsel efter både kvalificerede tillærte og faglærte. Arbejdsmarkedet bliver stadig mere europæisk/globalt. Medarbejdere skal kunne begå sig internationalt og der kommer arbejdskraft hertil fra hele Europa (Bygge- og anlæg, landbrug m.v.), som konkurrerer med /supplerer lokal arbejdskraft. Den øgede kompleksitet i opgaveløsningen i virksomhederne stiller store krav til medarbejdernes omstillingsparathed. Ca. 30 % af de eksisterende arbejdspladser vil blive erstattet af andre arbejdspladser i løbet af det næste år. Derfor skal vi stimulere lysten til (videre-)uddannelse, og skabe en kultur, hvor det er naturligt at videreuddanne sig. Udfordringerne i forhold hertil påkalder bl.a., at der arbejdes bevidst med motivationen hos ansatte og ledige for at påbegynde kurser/ uddannelser, og at hjælpe små virksomheder, som har svært ved at løfte uddannelsesopgaven. En mere detaljeret opsamling på konferencen er vedhæftet som bilag. Konferencen mundede ud i et antal temaer, som de 3 kommuner i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere/arbejdstagere kan arbejde videre med. 2

3 Forslag til indsatser. 1. Øget fokus på at motivere til uddannelse og gøre brug af erhvervet uddannelse. Jobcentrene, a-kasser/faglige organisationer VEU-centre og arbejdsgivere skal sammen blive bedre til at motivere ledige og medarbejdere til at påbegynde uddannelse. En stor andel af de ledige er ikke umiddelbart motiveret til at påbegynde uddannelse eller kurser, ligesom traditionen for løbende efteruddannelse blandt beskæftigede ikke er udbredt.. Kan vi opkvalificere vores medarbejdere i forhold til: At føre samtaler med borgerne, så de motiveres/begejstres til at påbegynde uddannelse. Man skal kunne begejstre borgeren og tilføje viden om hvordan verden ser ud/hvilke kompetencer fremtiden på kalder sig At have overblik over uddannelses-/kursusmuligheder/værktøjer.. Et godt overblik over muligheder og de perspektiver der åbner sig ved at gennemføre en uddannelse/et kursusforløb gør det lettere at motivere til uddannelse. F.eks. er der på gode redskaber. At have fokus på, hvordan jobcentre m.v. sikrer at de ledige der påbegynder uddannelse/kurser også anvender uddannelsen i et efterfølgende job. Ses på beskæftigelseseffekten af uddannelse, er den generelt ikke så høj, som det kunne forventes. 2. Fokus på læse- og regnefærdigheder. De grundlæggende skrive- og regne færdigheder udgør ifl. mange indlæg på konferencen et væsentligt problem. Alle unge kontanthjælpsmodtagere skal fra 2014 testes i forhold hertil, og i nødvendigt omfang tilbydes FVU-undervisning. For ledige over 30 år (kontanthjælp og a-dagpenge) er meget få hidtil blevet tilbudt FVU-kurser. Hvis antagelsen om, at mange har læse, skrive regneproblemer er rigtig kunne et fokuspunkt være at screene ledige, og køre kampagner på virksomhederne i forhold til FVU-undervisning. 3. Øget fokus på realkompetencevurdering. Mange ufaglærte ledige og beskæftigede er ikke bevidste om, hvilke kompetencer de faktisk har erhvervet sig i deres hidtidige job. Med en realkompetencevurdering i form af et kompetencebevis sikres: Kompetencevurderingen kan bruges til at dokumentere de kompetencer borgeren hidtil har erhvervet. Dokumentationen kan bl.a. bruges i forbindelse med jobsøgning. Videre uddannelse bliver tilpasset i forhold til de individuelle behov for uddannelse. Kompetencevurderingen kan fx bruges til uddannelse til faglært. 3

4 Over 30-årige kontanthjælpsmodtagere får med kontanthjælpsreformen mulighed for at blive realkompetencevurderet. Det øgede fokus kunne udbredes til a-dagpengeområdet og til udvalgte ufaglærte beskæftigede. 4. Kombinationsforløb for ledige. Metodeudvikling med henblik på at etablere aktiveringsforløb, hvor ledige er i praktik, som suppleres med målrettede kurser med henblik på at forbedre beskæftigelseseffekten. Indholdet i kurserne aftales mellem ledig, virksomhed og jobcenter. Kombinationsforløbene skal målrettes brancher med gode beskæftigelsesmuligheder lokalt og regionalt. Der skal også samarbejdes med virksomheder, der skal udvide eller starte ny produktion/nye produkter. 5. Fokus på og hjælp til de mindre virksomheder. De mindre virksomheder har problemer i forhold til: At søge midler i kompetencefonde. At have overblik over uddannelsesmuligheder. At sikre volumen af kursister, så der sikres et udbud af relevante kurser der er behov for netværk af virksomheder som på tømrerområdet. At kommunikere behov for nye uddannelser, eksempelvis montageuddannelse. Parterne kan sammen med hver deres vidensfelt tilbyde virksomhedsbesøg med fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. 6. Jobrotation og voksenlærlinge holde løbende fokus på de virkningsfulde instrumenter der er i jobrotation og voksenlærlinge 7. Fokus på vejledning som peger i retning af de fagområder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder f.eks. bygge- og anlæg, SOSU-området og metal. Jobcentrene skal sikre, at frontmedarbejdere har aktuel viden om beskæftigelsesudviklingen og virksomhedernes arbejdskraftbehov på kort og på lang sigt. Fælles Forum for kompetenceudvikling. Aktørerne på området (jobcentre, arbejdsmarkedets parter, VEU-center, Erhvervsrådet) mødes i dag i forskellig sammenhæng. Der eksisterer imidlertid ikke et fælles forum, som har et specifikt fokus på arbejdsmarkedsudvikling og kompetenceudvikling. Der etableres derfor et Fælles Forum, hvor samarbejdet mellem aktørerne kan udvikles, herunder løbende sikre en status på behov, konkrete indsatser og fremdrift på området. Sammensætningen af dette forum består af repræsentanter fra de 3 jobcentre LO, DI, Erhvervsrådet og VEU-centret. 4

5 De nævnte indsatser er overordnede og ikke udtømmende ligesom indsatserne ændres over tid. Alle parter kan iværksætte egne supplerende initiativer. Opfølgning på indsatser Der vil ske opfølgning på resultaterne indsatserne efter 1 år. Målepunktet vil være antal - Ledige der indgår i uddannelse - Antal beskæftigede der deltager i efter/videreuddannelse på de lokale uddannelsesinstitutioner. 5

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere