CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat"

Transkript

1 CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE

2 Indholdsfortegnelse En digitalt understøttet klimastrategi med CO2-Guide... 3 Potentialer og gevinster... 4 Sådan fungerer CO2-Guide... 5 Service overblik... 6 Målbar effekt... 7 Hvem står bag CO2-Guide... 8 Om CO2-Guide ApS... 8 Om COWI... 8 Minimalt ressourcetræk fra Virksomheden maksimal effekt... 8 Bilag 1: Projektplan... 9 Uddybende projektplan Baggrund Ledende eksperter inden for CO2-udledning har beregnet, at individer og firmaer i de vestlige lande kan sænke deres energiforbrug og udledningen af CO2 med % blot ved at foretage mindre ændringer i hverdagen. Adfærdsregulering på individuelt plan og justeringer i virksomhedens rutiner og beslutninger kan dermed spare samfundet for anselige mængder CO2-udledning og give store energibesparelser og sparede udgifter for både virksomhed og medarbejdere. Udgifter forbundet med medarbejderes manglende viden om klimavenlig adfærd inkluderer bl.a. unødvendigt høje elregninger, varmeregninger, printer- og papirudgifter, transportudgifter samt ikke-realiserede potentialer ifm. klimaoptimeringer i produktion, services og produkter og deraf følgende energispild og CO2-udledning til skade for miljø og klima. CO2-Guide vil derudover både gavne virksomheden i forhold til medarbejdernes arbejdspladsrelaterede CO2- fodaftryk og medarbejderne i forhold til deres husholdningsrelaterede og personlige energi- og klimavaner. Cost-benefit ifm. brug af CO2-Guide er i høj grad profitabel for virksomheden og medarbejdernes husholdning. 2

3 En digitalt understøttet klimastrategi med CO2-Guide Med CO2-Guide får virksomheden adgang til en samlet platform, der sætter medarbejderne i centrum for virksomhedens klimaindsats og -initiativer. CO2-Guide kan tilpasses den enkelte virksomhed og branche, så platformen kommer til at indgå som en integreret del af virksomhedens klimastrategi. Formålet er at motivere såvel ledere som medarbejdere på alle niveauer i virksomheden til at bidrage aktivt med gode idéer til klimaoptimeringer og omsætte ny viden på klimaområdet til handling. Det vil være en fordel for både klimaet, virksomhedens og den enkelte medarbejders økonomi. Med CO2-Guide tilbydes en fuldt ud skalerbar og automatiseret softwareplatform, som kan benyttes som centralt omdrejningspunkt for implementeringen af en klimastrategi, hvor man gerne vil inddrage medarbejderne i klimaindsatsen. Klimaoptimering af driften og produktionen: I virksomhedens drift og produktion ligger store og oftest ikke-realiserede potentialer for vedvarende klimaoptimeringer Inspiration til klimavenligere adfærd: I hverdagen træffer alle valg, der med små justeringer kan skabe grundlag for store og små klimaforbedringer hos medarbejdere og i virksomheden Integrering af klimaløsninger i services og produkter: I de services og produkter, der produceres, transporteres og leveres, ligger store muligheder for effektfulde klimaløsninger Virksomhedens aktiviteter Hvad får Virksomheden ud af det Tilbyder CO2-Guide til sine medarbejdere ifm. virksomhedens klimastrategi via link fra intranet Bruger CO2-Guide til at brande sig internt og eksternt som en aktiv og klimabevidst virksomhed Virksomheden kan med CO2-Guide tilbyde sine medarbejdere en mobil- og webløsning som synliggør og understøtter virksomhedens klimastrategi og giver medarbejderne viden og redskaber til på en nem, målrettet og underholdende måde at blive mere klimabevidste Målrettet klimakommunikation baseret på den enkelte medarbejders valg og præferencer Engagerede medarbejdere der bidrager med gode idéer til energi- og klimavenlige vaner Stor motivation blandt medarbejderne til at finde ekstra energibesparelser gennem afholdelse af konkurrence og fælles ansvarlighed for klimaet Mulighed for at deltage i medierelateret kommunikation Reduceret energiforbrug og lavere omkostninger Potentielt højt return-on-investment (er kosteffektivt og let at implementere) Et ledelsesredskab til at måle (statistisk) medarbejdernes CO2-forbrug via CO2- beregninger, hvilket kan bruges strategisk i forbindelse med virksomhedens klimaprofil (obs: fortroligt program - data er anonymiseret) Merværdi ifm. branding af klimaprofil og energimæssig ansvarlighed (CSR) Internt ift. medarbejdere: Anerkende problemstillingen og udvise fælles ansvarlighed Eksternet ift. omverdenen: Image-værdi ud mod kunder og potentielle medarbejdere CO2-Guide virker via alle computere med internetadgang samt alle nyere mobiltelefoner. Mobilapplikationen vil være tilgængelig i versioner til iphone, Android og Java-understøttede telefoner. 3

4 Potentialer og gevinster Formålet med CO2-Guide er at styrke og understøtte virksomhedens klimastrategi samtidig med at der kan opnås store energibesparelser. Med CO2-Guide tilbydes virksomheden en samlet løsning, der kan hjælpe med at sænke energiforbruget og dermed udledningen af CO2 igennem påvirkning af brugeradfærd og handling fra chef- og driftsniveau til klimaadfærden hos den enkelte medarbejder. Potentialet ved implementering af CO2-Guide består af: Reduktion i energiforbruget Påvirkning til energivenligere adfærd Medarbejderne i centrum for virksomhedens klimaengagement En samlet platform for klimaindsats og -initiativer i virksomheden og blandt virksomhedens medarbejdere. Ud over at medvirke til en reduktion af energiforbruget og dermed en reduktion af CO2-udledningen, vil CO2- Guide medvirke til en øget klima- og miljøbevidsthed blandt både ledelse og medarbejdere samt motivere og medvirke til aktiv handling igennem oplysning og vidensdeling omkring klimarigtig adfærd både i forbindelse med den enkeltes arbejds- og privatliv. Resultatet forventes at være en større energireduktion for den enkelte bruger og for den udbydende virksomhed og dermed en større økonomisk besparelse. Gevinsterne for virksomheden med CO2-Guide er: Indsigt i medarbejderadfærd Ejerskab til klimaindsats og -initiativer Skærpelse af virksomhedens klimaprofil Lavere energiforbrug, omkostninger og CO2-udledning. 4

5 Sådan fungerer CO2-Guide CO2-Guide består af en webportal med webcommunity og en mobilapplikation. Begge dele understøttes af et kontekstbaseret dialogstyringsprogram, der gør automatiseret, individuel og målrettet kommunikation mulig. CO2-Guide giver brugerne mulighed for at afdække egen klimaviden og -adfærd. Gennem en individuel brugerprofil kan brugeren over et længere tidsforløb følge med i sin udvikling og få viden og gode råd til at opnå og fastholde bedre klimavaner gennem vedkommende indhold (artikler, video, quizzer mv.) og kommunikation via web, mobil, sms er og s. Løsningen indbefatter desuden et supervisor- og administratormodul. CO2-Guide består af følgende dele: 1) Digital mobil- og webplatform, der giver brugerne adgang til indehold, der motiverer, underholder og informerer med henblik på at øge klimabevidstheden på arbejdet og i hjemmet. CO2-Guide giver bl.a. adgang til quizzer, CO2-Score, nyheder, gode råd til daglige vaner, video, shoppingguide og mulighed for at afhold en firmakonkurrence, hvor præmien f.eks. kan være en stor klimafest for medarbejderne. 2) CO2-Beregner, som er kernen i løsningen og på baggrund af gennemprøvede algoritmer udregner CO2-forbruget i hjemmet for den enkelte medarbejder. CO2-beregneren kan bruges til at følge med i udviklingen i sit CO2-forbrug, efterhånden som man opnår ny viden og ændrer sine vaner i retning af en mere CO2-venlig adfærd. 3) CO2-Score, der gennem en test beregner, hvor klimavenlig brugerens livsstil er og gør det muligt for brugeren at følge med i, hvordan egen og virksomhedens samlede CO2-score påvirkes af ændrede klimavaner. På baggrund af CO2-scoren deltager virksomhedens medarbejdere eller afdelinger i en motiverende klimakonkurrence. 4) Dialogprogram, som er udarbejdet på baggrund af den nyeste digitale interventions- og klimaviden. Dialogprogrammet muliggør en målrettet digital intervention gennem udsendelse af personlig og relevant information på baggrund af brugernes vidensniveau, præferencer og adfærd i den form, frekvens og mængde brugerne ønsker det, med bl.a. gode tips og forslag til at ændre vaner mv. 5

6 CO2-Guide tilpasset den enkelte virksomhed Virksomheden tilbyder en særligt tilpasset udgave af CO2-Guide til sine medarbejdere og får dermed mulighed for at styrke virksomhedens klimaprofil og medarbejdernes viden om energi- og klimavenlig adfærd på en ny, enkel og inspirerende måde. Virksomheden vil have mulighed for at deltage i medierelaterede aktiviteter. Virksomheden betaler for lokal tilpasning af indhold og kommunikation samt en licenspris per medarbejder. Udgiften for licenser per medarbejder er afhængig af virksomhedens størrelse og antallet af brugere. Priserne fremgår af prisliste for CO2-Guide. Service overblik Bruger- & community webportal Den personlige side (kræver log-in) giver adgang til CO2-Beregner, CO2- Score test, mulighed for at oprette egne, personlige påmindelser via sms og at indstille modtagelse af prædefinerede påmindelser om daglige vaner via sms efter tidspunkt på dagen og ugen. Mobilapplikation Adgang til CO2-Guide fra brugerens mobiltelefon supplerer webportalen og giver nem og hurtig adgang til indhold og funktioner, så de gode råd altid er tilgængelige og de nye klimavaner bedre opøves og fastholdes. Sådan virker det: Brugeren tilmelder sig CO2-Guide ved at oprette en profil på webportalen eller ved at sende en sms, hvorefter brugeren modtager link til download af CO2-Guide mobilapplikationen. Brugeren får adgang til en personlig side med en CO2-beregner og en CO2-Score test. Baseret på den personlige brugerprofil modtager brugeren løbende motiverende kommunikation ud fra egne indstillinger og målsætninger. Brugerhåndtering og statistik kan tilgås af en supervisor. Individuel kommunikation Brugerens værktøjer 1) CO2-Beregner 2) CO2-Score 3) Daglige vaner (huske-sms er) 4) Påmindelser (sms er) 5) Motiverende kommunikation 6) Videoer med gode råd 7) Shoppingguide til klimavenlige indkøb 8) Klimakonkurrence for medarbejderne 9) Adgang til nyheder, quizzer, artikler og tips, der understøtter processen Support & feedback Supervisormodul Hotline Brugerhistorik og målsætning Brugerstatistik Personlig kommunikation Gruppebaseret kommunikation Rediger og udgiv artikler Projektstyringsskabeloner Rådgivning via telefon / video Administration CO2-score indextal Statistisk information Cost-benefit index Benchmarking Dialogprogram På baggrund af brugerens individuelle indstillinger og valg af interesseområder, samt indeksering efter personlighedstype ved oprettelse af brugerprofil, modtager brugeren målrettet kommunikation om bedre klimavaner og gode råd til nedsættelse af CO2 i dagligdagen i det omfang brugeren ønsker. Motivation og fremskridt Målrettet kommunikation Brugerprofil Status Fremskridt CO2-score Personlighedstype Motivationsniveau Rapporterede data Vidensniveau Kontekstbaseret Dialogprogram Forår Sommer Efterår Vinter Brugeren modtager personaliseret, lærende og motiverende indhold i en relevant kontekst Eksempel: Brugeren indstiller hvor meget eller lidt information der ønskes og modtager målrettet og motiverende klimaaktuel information (sms og ) distribueret til brugeren ud fra valg af interesser. Tidslinje Brugerrettet kommunikation Webcommunity Brugerværktøjer SMS Besked-inbox Web video Mobil og web quiz Supervisor input De mulige kommunikationskanaler, som CO2-Guide anvender, giver høj fleksibilitet vedr. hvornår og hvordan programmet bruges. Brugerfladen er udviklet til at være enkel og let at anvende og videreudvikles løbende. Indholdet tilpasses specifikt til virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens klimastrategi. 6

7 Målbar effekt Baseret på internationale studier, og CO2-Guides erfaringer med digitale interventionsprogrammer, kan en mediekonvergerende softwareplatform, som den der benyttes i CO2-Guide, motivere brugere til at ændre adfærd i en positiv retning ved en kombination af teknologibaseret, personliggjort kommunikation og en bred vifte af indhold. CO2-Guide bygger videre på disse erfaringer for derigennem at påvirke forskelligartede målgrupper mest effektivt til at gennemføre og fastholde energi- og klimavenlige ændringer i deres adfærd. Med CO2-Guide forventes det, at brugerne vil opleve konkrete resultater, bl.a. at: Alle brugerne lærer noget nyt omkring energi- og klimavenlig adfærd Flertallet udleder mindre CO2 og er blevet mere bevidste om, hvad klimavenlig adfærd er De af brugerne, der ved start har et højt CO2-forbrug, har et mere moderat forbrug De af brugerne, der før ikke var så klimabevidste, gør mere for klimaet Størsteparten af brugerne generelt vil leve mere klimavenligt. Ved at kombinere kendte redskaber og metoder på en ny måde er det desuden målet med CO2-Guide at: Fastholde motivationen ved at CO2-Guide distribuerer relevant, målrettet og motiverende kommunikation med udgangspunkt i brugerens egne valg og præferencer Kommunikationsformen påvirker brugerens adfærd og dermed understøtter opnåelse af vedvarende resultater i forhold til energi- og ressourcebesparelser Der nås flere personer end ved traditionelle interventionsformer, da man kan målrette kommunikationen til den enkelte Den enkelte bruger oplever interventionen som både fleksibel, vedkommende og meningsfuld Det er muligt at ramme deltagere med forskelligt energi- og klimamæssigt vidensniveau Udnytte den unikke mulighed for løbende at følge op på den enkeltes indsats med feedback CO2-Guide kan give medarbejderne en oplevelse af, at de står fælles om de energi- og klimamæssige udfordringer. Evaluering af projektet kan foretages som en brugertilfredshedsundersøgelse på baggrund af indledende og afsluttende spørgeskemaer til samtlige brugere omkring vidensniveau og vaner samt en effektevaluering, som baseres på indsamlede statistiske data (i anonymiseret form) trukket fra CO2-Guides database. Evalueringsmetoden vælges ud fra ønsket om at skabe bedst mulig dokumentation for, at virksomheden og brugerne, der anvender CO2-Guide, faktisk også oplever et konkret udbytte ved anvendelse af CO2-Guide. 7

8 Hvem står bag CO2-Guide CO2-Guide (www.co2-guide.dk) er udviklet i et samarbejde med COWI og er et digitalt interventionsprogram, som understøtter sænkning af CO2-udledning blandt private, firmaer, offentlige instanser og institutioner. Om CO2-Guide ApS CO2-Guide ApS har solid erfaring med udvikling af digitale web- og mobilløsninger, der motiverer og hjælper brugerne til positive adfærdsændringer via web- og mobilprogrammer. Softwareplatformen, som CO2-Guide ApS benytter, har været i drift siden 2004 og er løbende blevet opdateret og forbedret. Platformen bruges bl.a. til Mobile Fitness (www.mobilefitness.dk), der ved brug af mobiltelefon og internet hjælper personer med at opnå og fastholde vægttab. Mobile Fitness har bl.a. været udbudt via danske læger og en medicinal partner, og har vundet en pris i konkurrence blandt 66 internationale projekter. Om COWI COWI er en rådgivende klimavirksomhed, der over hele verden arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi under hensyn til miljø og samfund. COWI har mange års erfaringer med trafikmodelleringer, klimaløsninger, evaluering og kommunikation. COWI har bidraget til CO2-Guide med algoritmer til udregning af et pålideligt tal for CO2-forbrug samt viden om klimarigtige løsninger. COWI bidrager endvidere i den fortsatte udvikling af CO2-Guide med deres mangeårige ekspertise i forhold til kommunikations- og evalueringserfaringer på klimaområdet. CO2-Guide kan udgøre et centralt omdrejningspunkt i forbindelse med virksomhedens samlede klimastrategi. Minimalt ressourcetræk fra Virksomheden maksimal effekt Den tekniske løsning, herunder specielt webside, mobilkommunikation, mv. vil foregå udenom Virksomhedens egne kommunikationskanaler. Der er således tale om en selvstændig hjemmeside med tilhørende database over deltagerne. Dette sker for ikke at belaste den daglige drift hos Virksomheden. Det aftales nærmere i hvor høj grad der skal være genkendelighed i design mv. Alle relevante data i anonymiseret form kan udveksles med Virksomheden efter anmodning. Dette kan f.eks. blive relevant i forhold til ønske fra Virksomheden om at kvalificere og brande sine energi- og klimamæssige tiltag internt i virksomheden såvel som eksternt til kunder, samarbejdspartnere, potentielle medarbejdere og den øvrige omverden. For at aflaste Virksomhedens administration mest muligt i projektet sker behandling af data hos CO2-Guide ApS. Det er ligeledes CO2-Guide ApS, som har adgangen til data. Det sidstnævnte sker med henblik på at sikre, at der er én ansvarlig part i forhold til de indsamlede oplysninger, jf. persondataloven. 8

9 Bilag 1: Option: Projektplan såfremt særlig tilpasning vælges De store aktiviteter i projektet kan identificeres af nedenstående skitse: Etablering af styregruppe, projektgruppe og evt. rekruttering af deltagere til testpanel Foranalyse som afdækker virksomhedens særlige behov, ønsker og forventninger Aftaler om evalueringsstrategi, som kan måle indsatser og effekter Tilpasning af indhold, design og CO2-Guides samspil med virksomhedens øvrige klimastrategi Forberedelse til lanceringen af CO2-Guide for virksomhedens medarbejdere Lancering og drift af CO2-Guide i virksomheden Evaluering af projektet og formidling af projektets resultater Etablerings- og forberedelsesfase Tilpasnings- og testfase Drifts- og evalueringsfase En digitalt understøttet klimastrategi med CO2-Guide som omdrejningspunkt Opstart, behovsanalyse og evt. inddragelse af brugerpanel Tilpasning af indhold (tekst, video, billeder, konkurrence mv.) til virksomheden Promovering, drift og evaluering af CO2-Guide i forbindelse med virksomhedens klimastrategi 9

10 Option: Uddybende projektplan såfremt aftale om særlig tilpasning indgås 1 Hovedaktivitet Etablering og opstart Forklaring Etablering af styregruppe og projektgruppe, samt organisering af innovationsmøder. Styregruppen aftaler forinden opstart datoer for styregruppemøder. Aftaler på plads med involverede aktører. Det kan i forbindelse med udvikling og tilpasning af CO2-Guide aftales at inddrage testbrugere blandt virksomhedens medarbejdere i et brugerpanel. Testbrugerne vil blive rekrutteret via Virksomheden. 2 Foranalyse Projektet indledes med en foranalyse, som skal afdække behov og ønsker til konkret tilpasset indhold, kommunikation og funktioner i CO2-Guide. CO2-Guides konsulenter udarbejder behovsanalyse, funktionalitetsbeskrivelse og kravspecifikationer. Virksomhedens ledelse og medarbejdere inddrages i behovsafdækningen. Det kan ske gennem brugerpanelet med semistrukturerede interviews og/eller fokusgruppeinterviews, mindre panelundersøgelser eller på innovationsworkshops i forbindelse med tilpasnings- og udviklingsprocessen. Projektet kan udover de involverede personer i styre- og projektgruppen inddrage eksperter inden for CO2-beregning, klimavenlig adfærd og effektiv formidling. Disse kan deltage aktivt i udviklingsprocessen på innovationsmøder. CO2-Guide kan også indtænkes som del af en mere omfattende klimastrategi for virksomheden. Her vil COWIs ekspertise og mangeårige erfaringer som konsulenter på klimaområdet kunne benyttes Tilpasning af indhold og funktioner Forberedelse af Kick-off Kick-off og drift af CO2-Guide Udarbejdelse af indhold og tilpasning af materiale målrettet virksomhedens medarbejdere. Med udgangspunkt i behovsanalyse, funktionalitetsbeskrivelse og kravspecifikationer udvikles en tilpasset udgave af CO2-Guide. Tilpasningen gælder mht. design og indhold (kommunikation, video, dialogprogrammer, layout, mv.) med mulighed for løbende inddragelse af paneldeltagere. Indholdet og funktionerne i CO2-Guide er udviklet af eksperter inden for klimastrategi, CO2- beregning, klimavenlig adfærd og effektiv formidling af adfærdsregulerende kommunikation. Forberedelse af kick-off-dag og udarbejdelse af materialer (plakater, breve, s, foldere, pressemeddelelse). Grafisk opsætning og trykning af materialer. Virksomhedens medarbejdere inviteres til lanceringen af CO2-Guide. I forbindelse med opstart vil hver enkelt deltager blive bedt om at udfylde et spørgeskema, som omhandler initiær viden og adfærd i forhold til energi- og klimaspørgsmål. Spørgeskemaet anvendes som sammenligningsgrundlag ved den afsluttende evaluering af projektet. Afholdelse af informationsmøde for alle medarbejdere. Deltagerne tilmelder sig CO2-Guide og får adgang til en personlig website, hvor de bl.a. kan beregne eget CO2-forbrug og se deres personlige CO2-score. CO2-Guide kan også downloades som applikation til medarbejderens mobiltelefon. Deltagerne i projektet vil efter gennemført log-in have adgang til CO2-Guide i 12 måneder. Gennem forløbet modtager deltagerne løbende personlige s, sms er, videoklip mv. Derudover modtager deltagerne motiverende kommunikation afhængigt af fremskridt og status på deres klimaadfærd. 6 Evaluering Projektet og dets effekt evalueres ved afslutningen af forløbet. Ved den afsluttende måling vil hver enkel deltager blive bedt om at udfylde et spørgeskema. Dette spørgeskema anvendes sammen med øvrige indsamlede data (i anonymiseret form) ved evalueringen af projektet. 7 Formidling af resultater Der kan sammen med Virksomheden planlægges en formidlingsstrategi vedr. erfaringer, udbytte og effekt af CO2-Guide som værktøj for opnåelse og fastholdelse af bedre energi- og klimavaner. Resultaterne fra projektet kan formidles internt til virksomhedens medarbejder og eksternt til danske medier og virksomhedens interessenter som en del af virksomhedens klimaprofil og -strategi. 10

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Programpakken Løft Bundlinjen

Programpakken Løft Bundlinjen Programpakken Løft Bundlinjen Kommunikationsstrategi 20122013 Lene Krüger, november 2012 INDHOLD Kapitel 1 Formål & Mål Side 2 Kapitel 2 Baggrund kommunikationsstrategi Side 4 Kapitel 3 Oversigt kommunikationstiltag

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere