CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat"

Transkript

1 CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE

2 Indholdsfortegnelse En digitalt understøttet klimastrategi med CO2-Guide... 3 Potentialer og gevinster... 4 Sådan fungerer CO2-Guide... 5 Service overblik... 6 Målbar effekt... 7 Hvem står bag CO2-Guide... 8 Om CO2-Guide ApS... 8 Om COWI... 8 Minimalt ressourcetræk fra Virksomheden maksimal effekt... 8 Bilag 1: Projektplan... 9 Uddybende projektplan Baggrund Ledende eksperter inden for CO2-udledning har beregnet, at individer og firmaer i de vestlige lande kan sænke deres energiforbrug og udledningen af CO2 med % blot ved at foretage mindre ændringer i hverdagen. Adfærdsregulering på individuelt plan og justeringer i virksomhedens rutiner og beslutninger kan dermed spare samfundet for anselige mængder CO2-udledning og give store energibesparelser og sparede udgifter for både virksomhed og medarbejdere. Udgifter forbundet med medarbejderes manglende viden om klimavenlig adfærd inkluderer bl.a. unødvendigt høje elregninger, varmeregninger, printer- og papirudgifter, transportudgifter samt ikke-realiserede potentialer ifm. klimaoptimeringer i produktion, services og produkter og deraf følgende energispild og CO2-udledning til skade for miljø og klima. CO2-Guide vil derudover både gavne virksomheden i forhold til medarbejdernes arbejdspladsrelaterede CO2- fodaftryk og medarbejderne i forhold til deres husholdningsrelaterede og personlige energi- og klimavaner. Cost-benefit ifm. brug af CO2-Guide er i høj grad profitabel for virksomheden og medarbejdernes husholdning. 2

3 En digitalt understøttet klimastrategi med CO2-Guide Med CO2-Guide får virksomheden adgang til en samlet platform, der sætter medarbejderne i centrum for virksomhedens klimaindsats og -initiativer. CO2-Guide kan tilpasses den enkelte virksomhed og branche, så platformen kommer til at indgå som en integreret del af virksomhedens klimastrategi. Formålet er at motivere såvel ledere som medarbejdere på alle niveauer i virksomheden til at bidrage aktivt med gode idéer til klimaoptimeringer og omsætte ny viden på klimaområdet til handling. Det vil være en fordel for både klimaet, virksomhedens og den enkelte medarbejders økonomi. Med CO2-Guide tilbydes en fuldt ud skalerbar og automatiseret softwareplatform, som kan benyttes som centralt omdrejningspunkt for implementeringen af en klimastrategi, hvor man gerne vil inddrage medarbejderne i klimaindsatsen. Klimaoptimering af driften og produktionen: I virksomhedens drift og produktion ligger store og oftest ikke-realiserede potentialer for vedvarende klimaoptimeringer Inspiration til klimavenligere adfærd: I hverdagen træffer alle valg, der med små justeringer kan skabe grundlag for store og små klimaforbedringer hos medarbejdere og i virksomheden Integrering af klimaløsninger i services og produkter: I de services og produkter, der produceres, transporteres og leveres, ligger store muligheder for effektfulde klimaløsninger Virksomhedens aktiviteter Hvad får Virksomheden ud af det Tilbyder CO2-Guide til sine medarbejdere ifm. virksomhedens klimastrategi via link fra intranet Bruger CO2-Guide til at brande sig internt og eksternt som en aktiv og klimabevidst virksomhed Virksomheden kan med CO2-Guide tilbyde sine medarbejdere en mobil- og webløsning som synliggør og understøtter virksomhedens klimastrategi og giver medarbejderne viden og redskaber til på en nem, målrettet og underholdende måde at blive mere klimabevidste Målrettet klimakommunikation baseret på den enkelte medarbejders valg og præferencer Engagerede medarbejdere der bidrager med gode idéer til energi- og klimavenlige vaner Stor motivation blandt medarbejderne til at finde ekstra energibesparelser gennem afholdelse af konkurrence og fælles ansvarlighed for klimaet Mulighed for at deltage i medierelateret kommunikation Reduceret energiforbrug og lavere omkostninger Potentielt højt return-on-investment (er kosteffektivt og let at implementere) Et ledelsesredskab til at måle (statistisk) medarbejdernes CO2-forbrug via CO2- beregninger, hvilket kan bruges strategisk i forbindelse med virksomhedens klimaprofil (obs: fortroligt program - data er anonymiseret) Merværdi ifm. branding af klimaprofil og energimæssig ansvarlighed (CSR) Internt ift. medarbejdere: Anerkende problemstillingen og udvise fælles ansvarlighed Eksternet ift. omverdenen: Image-værdi ud mod kunder og potentielle medarbejdere CO2-Guide virker via alle computere med internetadgang samt alle nyere mobiltelefoner. Mobilapplikationen vil være tilgængelig i versioner til iphone, Android og Java-understøttede telefoner. 3

4 Potentialer og gevinster Formålet med CO2-Guide er at styrke og understøtte virksomhedens klimastrategi samtidig med at der kan opnås store energibesparelser. Med CO2-Guide tilbydes virksomheden en samlet løsning, der kan hjælpe med at sænke energiforbruget og dermed udledningen af CO2 igennem påvirkning af brugeradfærd og handling fra chef- og driftsniveau til klimaadfærden hos den enkelte medarbejder. Potentialet ved implementering af CO2-Guide består af: Reduktion i energiforbruget Påvirkning til energivenligere adfærd Medarbejderne i centrum for virksomhedens klimaengagement En samlet platform for klimaindsats og -initiativer i virksomheden og blandt virksomhedens medarbejdere. Ud over at medvirke til en reduktion af energiforbruget og dermed en reduktion af CO2-udledningen, vil CO2- Guide medvirke til en øget klima- og miljøbevidsthed blandt både ledelse og medarbejdere samt motivere og medvirke til aktiv handling igennem oplysning og vidensdeling omkring klimarigtig adfærd både i forbindelse med den enkeltes arbejds- og privatliv. Resultatet forventes at være en større energireduktion for den enkelte bruger og for den udbydende virksomhed og dermed en større økonomisk besparelse. Gevinsterne for virksomheden med CO2-Guide er: Indsigt i medarbejderadfærd Ejerskab til klimaindsats og -initiativer Skærpelse af virksomhedens klimaprofil Lavere energiforbrug, omkostninger og CO2-udledning. 4

5 Sådan fungerer CO2-Guide CO2-Guide består af en webportal med webcommunity og en mobilapplikation. Begge dele understøttes af et kontekstbaseret dialogstyringsprogram, der gør automatiseret, individuel og målrettet kommunikation mulig. CO2-Guide giver brugerne mulighed for at afdække egen klimaviden og -adfærd. Gennem en individuel brugerprofil kan brugeren over et længere tidsforløb følge med i sin udvikling og få viden og gode råd til at opnå og fastholde bedre klimavaner gennem vedkommende indhold (artikler, video, quizzer mv.) og kommunikation via web, mobil, sms er og s. Løsningen indbefatter desuden et supervisor- og administratormodul. CO2-Guide består af følgende dele: 1) Digital mobil- og webplatform, der giver brugerne adgang til indehold, der motiverer, underholder og informerer med henblik på at øge klimabevidstheden på arbejdet og i hjemmet. CO2-Guide giver bl.a. adgang til quizzer, CO2-Score, nyheder, gode råd til daglige vaner, video, shoppingguide og mulighed for at afhold en firmakonkurrence, hvor præmien f.eks. kan være en stor klimafest for medarbejderne. 2) CO2-Beregner, som er kernen i løsningen og på baggrund af gennemprøvede algoritmer udregner CO2-forbruget i hjemmet for den enkelte medarbejder. CO2-beregneren kan bruges til at følge med i udviklingen i sit CO2-forbrug, efterhånden som man opnår ny viden og ændrer sine vaner i retning af en mere CO2-venlig adfærd. 3) CO2-Score, der gennem en test beregner, hvor klimavenlig brugerens livsstil er og gør det muligt for brugeren at følge med i, hvordan egen og virksomhedens samlede CO2-score påvirkes af ændrede klimavaner. På baggrund af CO2-scoren deltager virksomhedens medarbejdere eller afdelinger i en motiverende klimakonkurrence. 4) Dialogprogram, som er udarbejdet på baggrund af den nyeste digitale interventions- og klimaviden. Dialogprogrammet muliggør en målrettet digital intervention gennem udsendelse af personlig og relevant information på baggrund af brugernes vidensniveau, præferencer og adfærd i den form, frekvens og mængde brugerne ønsker det, med bl.a. gode tips og forslag til at ændre vaner mv. 5

6 CO2-Guide tilpasset den enkelte virksomhed Virksomheden tilbyder en særligt tilpasset udgave af CO2-Guide til sine medarbejdere og får dermed mulighed for at styrke virksomhedens klimaprofil og medarbejdernes viden om energi- og klimavenlig adfærd på en ny, enkel og inspirerende måde. Virksomheden vil have mulighed for at deltage i medierelaterede aktiviteter. Virksomheden betaler for lokal tilpasning af indhold og kommunikation samt en licenspris per medarbejder. Udgiften for licenser per medarbejder er afhængig af virksomhedens størrelse og antallet af brugere. Priserne fremgår af prisliste for CO2-Guide. Service overblik Bruger- & community webportal Den personlige side (kræver log-in) giver adgang til CO2-Beregner, CO2- Score test, mulighed for at oprette egne, personlige påmindelser via sms og at indstille modtagelse af prædefinerede påmindelser om daglige vaner via sms efter tidspunkt på dagen og ugen. Mobilapplikation Adgang til CO2-Guide fra brugerens mobiltelefon supplerer webportalen og giver nem og hurtig adgang til indhold og funktioner, så de gode råd altid er tilgængelige og de nye klimavaner bedre opøves og fastholdes. Sådan virker det: Brugeren tilmelder sig CO2-Guide ved at oprette en profil på webportalen eller ved at sende en sms, hvorefter brugeren modtager link til download af CO2-Guide mobilapplikationen. Brugeren får adgang til en personlig side med en CO2-beregner og en CO2-Score test. Baseret på den personlige brugerprofil modtager brugeren løbende motiverende kommunikation ud fra egne indstillinger og målsætninger. Brugerhåndtering og statistik kan tilgås af en supervisor. Individuel kommunikation Brugerens værktøjer 1) CO2-Beregner 2) CO2-Score 3) Daglige vaner (huske-sms er) 4) Påmindelser (sms er) 5) Motiverende kommunikation 6) Videoer med gode råd 7) Shoppingguide til klimavenlige indkøb 8) Klimakonkurrence for medarbejderne 9) Adgang til nyheder, quizzer, artikler og tips, der understøtter processen Support & feedback Supervisormodul Hotline Brugerhistorik og målsætning Brugerstatistik Personlig kommunikation Gruppebaseret kommunikation Rediger og udgiv artikler Projektstyringsskabeloner Rådgivning via telefon / video Administration CO2-score indextal Statistisk information Cost-benefit index Benchmarking Dialogprogram På baggrund af brugerens individuelle indstillinger og valg af interesseområder, samt indeksering efter personlighedstype ved oprettelse af brugerprofil, modtager brugeren målrettet kommunikation om bedre klimavaner og gode råd til nedsættelse af CO2 i dagligdagen i det omfang brugeren ønsker. Motivation og fremskridt Målrettet kommunikation Brugerprofil Status Fremskridt CO2-score Personlighedstype Motivationsniveau Rapporterede data Vidensniveau Kontekstbaseret Dialogprogram Forår Sommer Efterår Vinter Brugeren modtager personaliseret, lærende og motiverende indhold i en relevant kontekst Eksempel: Brugeren indstiller hvor meget eller lidt information der ønskes og modtager målrettet og motiverende klimaaktuel information (sms og ) distribueret til brugeren ud fra valg af interesser. Tidslinje Brugerrettet kommunikation Webcommunity Brugerværktøjer SMS Besked-inbox Web video Mobil og web quiz Supervisor input De mulige kommunikationskanaler, som CO2-Guide anvender, giver høj fleksibilitet vedr. hvornår og hvordan programmet bruges. Brugerfladen er udviklet til at være enkel og let at anvende og videreudvikles løbende. Indholdet tilpasses specifikt til virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens klimastrategi. 6

7 Målbar effekt Baseret på internationale studier, og CO2-Guides erfaringer med digitale interventionsprogrammer, kan en mediekonvergerende softwareplatform, som den der benyttes i CO2-Guide, motivere brugere til at ændre adfærd i en positiv retning ved en kombination af teknologibaseret, personliggjort kommunikation og en bred vifte af indhold. CO2-Guide bygger videre på disse erfaringer for derigennem at påvirke forskelligartede målgrupper mest effektivt til at gennemføre og fastholde energi- og klimavenlige ændringer i deres adfærd. Med CO2-Guide forventes det, at brugerne vil opleve konkrete resultater, bl.a. at: Alle brugerne lærer noget nyt omkring energi- og klimavenlig adfærd Flertallet udleder mindre CO2 og er blevet mere bevidste om, hvad klimavenlig adfærd er De af brugerne, der ved start har et højt CO2-forbrug, har et mere moderat forbrug De af brugerne, der før ikke var så klimabevidste, gør mere for klimaet Størsteparten af brugerne generelt vil leve mere klimavenligt. Ved at kombinere kendte redskaber og metoder på en ny måde er det desuden målet med CO2-Guide at: Fastholde motivationen ved at CO2-Guide distribuerer relevant, målrettet og motiverende kommunikation med udgangspunkt i brugerens egne valg og præferencer Kommunikationsformen påvirker brugerens adfærd og dermed understøtter opnåelse af vedvarende resultater i forhold til energi- og ressourcebesparelser Der nås flere personer end ved traditionelle interventionsformer, da man kan målrette kommunikationen til den enkelte Den enkelte bruger oplever interventionen som både fleksibel, vedkommende og meningsfuld Det er muligt at ramme deltagere med forskelligt energi- og klimamæssigt vidensniveau Udnytte den unikke mulighed for løbende at følge op på den enkeltes indsats med feedback CO2-Guide kan give medarbejderne en oplevelse af, at de står fælles om de energi- og klimamæssige udfordringer. Evaluering af projektet kan foretages som en brugertilfredshedsundersøgelse på baggrund af indledende og afsluttende spørgeskemaer til samtlige brugere omkring vidensniveau og vaner samt en effektevaluering, som baseres på indsamlede statistiske data (i anonymiseret form) trukket fra CO2-Guides database. Evalueringsmetoden vælges ud fra ønsket om at skabe bedst mulig dokumentation for, at virksomheden og brugerne, der anvender CO2-Guide, faktisk også oplever et konkret udbytte ved anvendelse af CO2-Guide. 7

8 Hvem står bag CO2-Guide CO2-Guide (www.co2-guide.dk) er udviklet i et samarbejde med COWI og er et digitalt interventionsprogram, som understøtter sænkning af CO2-udledning blandt private, firmaer, offentlige instanser og institutioner. Om CO2-Guide ApS CO2-Guide ApS har solid erfaring med udvikling af digitale web- og mobilløsninger, der motiverer og hjælper brugerne til positive adfærdsændringer via web- og mobilprogrammer. Softwareplatformen, som CO2-Guide ApS benytter, har været i drift siden 2004 og er løbende blevet opdateret og forbedret. Platformen bruges bl.a. til Mobile Fitness (www.mobilefitness.dk), der ved brug af mobiltelefon og internet hjælper personer med at opnå og fastholde vægttab. Mobile Fitness har bl.a. været udbudt via danske læger og en medicinal partner, og har vundet en pris i konkurrence blandt 66 internationale projekter. Om COWI COWI er en rådgivende klimavirksomhed, der over hele verden arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi under hensyn til miljø og samfund. COWI har mange års erfaringer med trafikmodelleringer, klimaløsninger, evaluering og kommunikation. COWI har bidraget til CO2-Guide med algoritmer til udregning af et pålideligt tal for CO2-forbrug samt viden om klimarigtige løsninger. COWI bidrager endvidere i den fortsatte udvikling af CO2-Guide med deres mangeårige ekspertise i forhold til kommunikations- og evalueringserfaringer på klimaområdet. CO2-Guide kan udgøre et centralt omdrejningspunkt i forbindelse med virksomhedens samlede klimastrategi. Minimalt ressourcetræk fra Virksomheden maksimal effekt Den tekniske løsning, herunder specielt webside, mobilkommunikation, mv. vil foregå udenom Virksomhedens egne kommunikationskanaler. Der er således tale om en selvstændig hjemmeside med tilhørende database over deltagerne. Dette sker for ikke at belaste den daglige drift hos Virksomheden. Det aftales nærmere i hvor høj grad der skal være genkendelighed i design mv. Alle relevante data i anonymiseret form kan udveksles med Virksomheden efter anmodning. Dette kan f.eks. blive relevant i forhold til ønske fra Virksomheden om at kvalificere og brande sine energi- og klimamæssige tiltag internt i virksomheden såvel som eksternt til kunder, samarbejdspartnere, potentielle medarbejdere og den øvrige omverden. For at aflaste Virksomhedens administration mest muligt i projektet sker behandling af data hos CO2-Guide ApS. Det er ligeledes CO2-Guide ApS, som har adgangen til data. Det sidstnævnte sker med henblik på at sikre, at der er én ansvarlig part i forhold til de indsamlede oplysninger, jf. persondataloven. 8

9 Bilag 1: Option: Projektplan såfremt særlig tilpasning vælges De store aktiviteter i projektet kan identificeres af nedenstående skitse: Etablering af styregruppe, projektgruppe og evt. rekruttering af deltagere til testpanel Foranalyse som afdækker virksomhedens særlige behov, ønsker og forventninger Aftaler om evalueringsstrategi, som kan måle indsatser og effekter Tilpasning af indhold, design og CO2-Guides samspil med virksomhedens øvrige klimastrategi Forberedelse til lanceringen af CO2-Guide for virksomhedens medarbejdere Lancering og drift af CO2-Guide i virksomheden Evaluering af projektet og formidling af projektets resultater Etablerings- og forberedelsesfase Tilpasnings- og testfase Drifts- og evalueringsfase En digitalt understøttet klimastrategi med CO2-Guide som omdrejningspunkt Opstart, behovsanalyse og evt. inddragelse af brugerpanel Tilpasning af indhold (tekst, video, billeder, konkurrence mv.) til virksomheden Promovering, drift og evaluering af CO2-Guide i forbindelse med virksomhedens klimastrategi 9

10 Option: Uddybende projektplan såfremt aftale om særlig tilpasning indgås 1 Hovedaktivitet Etablering og opstart Forklaring Etablering af styregruppe og projektgruppe, samt organisering af innovationsmøder. Styregruppen aftaler forinden opstart datoer for styregruppemøder. Aftaler på plads med involverede aktører. Det kan i forbindelse med udvikling og tilpasning af CO2-Guide aftales at inddrage testbrugere blandt virksomhedens medarbejdere i et brugerpanel. Testbrugerne vil blive rekrutteret via Virksomheden. 2 Foranalyse Projektet indledes med en foranalyse, som skal afdække behov og ønsker til konkret tilpasset indhold, kommunikation og funktioner i CO2-Guide. CO2-Guides konsulenter udarbejder behovsanalyse, funktionalitetsbeskrivelse og kravspecifikationer. Virksomhedens ledelse og medarbejdere inddrages i behovsafdækningen. Det kan ske gennem brugerpanelet med semistrukturerede interviews og/eller fokusgruppeinterviews, mindre panelundersøgelser eller på innovationsworkshops i forbindelse med tilpasnings- og udviklingsprocessen. Projektet kan udover de involverede personer i styre- og projektgruppen inddrage eksperter inden for CO2-beregning, klimavenlig adfærd og effektiv formidling. Disse kan deltage aktivt i udviklingsprocessen på innovationsmøder. CO2-Guide kan også indtænkes som del af en mere omfattende klimastrategi for virksomheden. Her vil COWIs ekspertise og mangeårige erfaringer som konsulenter på klimaområdet kunne benyttes Tilpasning af indhold og funktioner Forberedelse af Kick-off Kick-off og drift af CO2-Guide Udarbejdelse af indhold og tilpasning af materiale målrettet virksomhedens medarbejdere. Med udgangspunkt i behovsanalyse, funktionalitetsbeskrivelse og kravspecifikationer udvikles en tilpasset udgave af CO2-Guide. Tilpasningen gælder mht. design og indhold (kommunikation, video, dialogprogrammer, layout, mv.) med mulighed for løbende inddragelse af paneldeltagere. Indholdet og funktionerne i CO2-Guide er udviklet af eksperter inden for klimastrategi, CO2- beregning, klimavenlig adfærd og effektiv formidling af adfærdsregulerende kommunikation. Forberedelse af kick-off-dag og udarbejdelse af materialer (plakater, breve, s, foldere, pressemeddelelse). Grafisk opsætning og trykning af materialer. Virksomhedens medarbejdere inviteres til lanceringen af CO2-Guide. I forbindelse med opstart vil hver enkelt deltager blive bedt om at udfylde et spørgeskema, som omhandler initiær viden og adfærd i forhold til energi- og klimaspørgsmål. Spørgeskemaet anvendes som sammenligningsgrundlag ved den afsluttende evaluering af projektet. Afholdelse af informationsmøde for alle medarbejdere. Deltagerne tilmelder sig CO2-Guide og får adgang til en personlig website, hvor de bl.a. kan beregne eget CO2-forbrug og se deres personlige CO2-score. CO2-Guide kan også downloades som applikation til medarbejderens mobiltelefon. Deltagerne i projektet vil efter gennemført log-in have adgang til CO2-Guide i 12 måneder. Gennem forløbet modtager deltagerne løbende personlige s, sms er, videoklip mv. Derudover modtager deltagerne motiverende kommunikation afhængigt af fremskridt og status på deres klimaadfærd. 6 Evaluering Projektet og dets effekt evalueres ved afslutningen af forløbet. Ved den afsluttende måling vil hver enkel deltager blive bedt om at udfylde et spørgeskema. Dette spørgeskema anvendes sammen med øvrige indsamlede data (i anonymiseret form) ved evalueringen af projektet. 7 Formidling af resultater Der kan sammen med Virksomheden planlægges en formidlingsstrategi vedr. erfaringer, udbytte og effekt af CO2-Guide som værktøj for opnåelse og fastholdelse af bedre energi- og klimavaner. Resultaterne fra projektet kan formidles internt til virksomhedens medarbejder og eksternt til danske medier og virksomhedens interessenter som en del af virksomhedens klimaprofil og -strategi. 10

INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL

INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL - en virtuel ungdomsklub på web og mobil til danske kommuner INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse Styrk børne- og ungeområdet med nye digitale medier... 3 Kommunens

Læs mere

Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed

Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse Sådan fungerer Sund Sexguide... 3 Baggrund... 4 Formålet med Sund Sexguide...

Læs mere

Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner

Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner Om Mobile Fitness Mobile Fitness er stiftet i 2005 og ejet af Institut for Human Ernæring på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre.

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Loyalty Forum 2013 i samarbejde med det dansk-engelske handelskontor i London For alle kunder og partnere

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer

Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer Arrangement Det er her, du lægger grundlinjerne for arrangementet og har det overordnede overblik. Du kan bestemme

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere