Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest"

Transkript

1 Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort forklarer projektets formål, indhold, program og målgruppe. Forhold dig til vores støttekriterier og vis, hvordan dit projekt lever op til dem. Et realistisk budget med forventede indtægter og udgifter samt finansieringsplan. Læg mærke til samtykkeerklæringen, som du automatisk underskriver, når du søger støtte. Send det hele til og sørg for at overholde tidsfristen. Bevilger vi pengene, får du et brev, der fortæller, hvilke krav der følger med. Fx skal budget og regnskab stemme. Ligesom det er en betingelse, at du sender os billeder af arrangementet og nævner lokaludvalget i alt informationsmateriale. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på Læs mere om Bydelspuljen på avlu.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev.

2 Ansøgningsskema Projektets titel: Hodja fra Ørestaden Arrangementet: Hvor foregår det? Ørestad Bibliotek Arne Jacobsens Allé København S Hvornår bliver det afholdt? September Maj 2013 Hvem er målgruppen? klasses elever i og omkring Ørestadsområdet Hvor mange deltagere forventer I? 30 medlemmer Hvor mange penge søger du?: ,00 Hvad beløber medfinansiering sig i?: Naturalier i forbindelse med de kommende bestyrelsesmedlemmers frivillige arbejde blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af PR-materiale, hvervning af medlemmer og afvikling af forestillingerne. Er der søgt eller bevilget støtte fra anden side?: Nej Ansøger: Navn: Marc Honoré Adresse: Arne Jacobsens Allé 11b, 7. tv, 2300 København S Mail: Telefon: Kontaktperson: Samme som ansøger Ansøgningsskemaet skal udfyldes. Vedlæg det som forside til ansøgningen. Persondataloven forpligter Københavns Kommune til at oplyse dig om, at lokaludvalget ved behandlingen af din ansøgning vil behandle personoplysninger om dig helt eller delvist ved hjælp af EDB. Oplysningerne behandles med det formål at træffe afgørelse i anledning af din ansøgning. Hvis du beder om det, har du ret til at få oplyst, hvilke oplysninger lokaludvalget behandler. Henvendelse herom bedes rettet til lokaludvalget på ovenstående adresse. Samtykkeerklæring: Ved ansøgning om støtte hos Amager Vest Lokaludvalg skal du være opmærksom på følgende forhold: at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet af Amager Vest Lokaludvalg på et offentligt møde i forbindelse med afgørelsen om udbetaling af støtte, at oplysninger om formål, dit navn, evt. firmanavn, din adresse samt størrelse af støttebeløb vil blive offentliggjort på lokaludvalgets hjemmeside på Internettet.

3 Ved indsendelsen af ansøgningen giver du dit samtykke til ovenstående. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til lokaludvalget på ovenstående adresse.

4 Projektbeskrivelse: Ørestaden er en stadigt voksende bydel med stadigt flere børnefamilier og stadigt flere kulturelle tilbud, men HODJA synes, at der mangler en børnefilmklub, der samler børn på tværs af skoler, klasser, kultur og økonomiske muligheder, og som gør det på børnenes præmisser. Derfor forsøger HODJA Nørrebro Børnefilmklub nu at sprede sit succesfulde og anerkendte kulturmødeprojekt og -koncept til Ørestad. Prisen for en sæson i HODJA fra Ørestaden skal holdes på et niveau, så alle kan være med. En sæson med 8 film koster 100 kr., hvilket er en fast pris som HODJA Nørrebro Børnefilmklub i alle sine 3 sæsoner har haft succes med at fastholde. Det er et vigtigt punkt i vedtægterne, som satellitforeningen HODJA fra Ørestaden skal følge. HODJA fra Ørestaden er på én gang et integrations- og et oplysningsprojekt. Filmklubbens formål er ikke blot at samle børnene i Ørestaden og det omkringliggende område, men at vise dem verden gennem hinanden og andres øjne. Gode børnefilm fra alle verdenshjørner er en fremragende måde at gøre det på. Formålet er, at filmen skal være en rejse til fremmede eller velkendte steder, som børnene sammen kan tage på, mens de bliver lige midt i Ørestaden. Oplysning og integration handler i HODJA om, at hver film skal være en sjov og berigende rejse. Derfor er HODJA også mere end en filmklub. Hver visning skal byde på en oplysende indledning, der afspejler filmens tema, for at børnene ikke blot ser filmen, men også får talt om filmens tematikker og på den måde perspektiveret filmens emner til deres eget liv og virkelighed. HODJA fra Ørestaden er et tilbud til børn i klasse i Ørestaden og det omkringliggende område. Forestillingerne vil finde sted i biografsalen i det nye Ørestad Bibliotek. Dermed er der udover filmoplevelsen en mulighed for at præsentere bibliotekets muligheder og lokaler for børnene i området, så de på den måde vil føle sig velkommen og hjemme på biblioteket. HODJA fra Ørestaden vil vise film, der dækker forskellige områder og temaer, men som alle på den ene eller den anden måde repræsenterer et kulturmøde. I hver sæson skal filmpaletten inkludere en animationsfilm, en eventyrfilm, en oplagt kulturmødefilm, en dansk klassiker, en socialrealistisk film og en udenlandsk film. Desuden lægger vi vægt på, at 50% af filmene til sammen er udenlandske og at filmene både repræsenterer kvindelige og mandlige hovedroller. Der skal være lige mange pigerollemodeller og drengerollemodeller. Derudover vil hver sæson præsentere én helt ny film, som plejer at blive vist som den første film i sæsonen. Succeskriterierne for HODJA fra Ørestaden sæson 2012/2013 er at få etableret en stabil forening, der lige såvel som og med hjælp fra HODJA Nørrebro Børnefilmklub får sat filmvisninger og events i faste rammer, får hvervet minimum 30 medlemmer i første sæson, for derefter at fastholde medlemmerne og derudover stige i medlemstal for hvert år, ligesom medlemstallet er steget for hver sæson i HODJA Nørrebro Børnefilmklub. I august vil vi fokusere på hvervning af medlemmer. Her vil vi besøge skolerne i

5 området, hvor børnene i klasse alle får mødt et af bestyrelsesmedlemmerne, der vil fortælle om HODJA og uddele programmer. I HODJA Nørrebro Børnefilmklub har disse skolebesøg haft stor succes, hvilket har været med til at fastholde medlemmerne og hverve nye til. HODJA Nørrebro Børnefilmklub vandt i 2011 den anerkendende pris, Årets Bedste Børnefilmklub (uddelt af Landsforeningen for Danske Børne- og Ungdomsfilmlubber DaBUF) for netop at gøre et stort stykke arbejde i forhold til den fokuserede indsats i hvervning af en specifik målgruppe. Derudover blev den lokale pris, NØBU-prisen, i 2010 tildelt HODJA for netop sit store arbejde for børn og unge i lokalområdet. Denne anerkendelse er selvfølgelig med til, at HODJA bliver endnu mere motiveret for at sprede dette filmklubkoncept. Sæson 2012/2013 vil foregå fra september 2012 maj Der vil i denne periode blive vist otte film - én hver måned. PR og hvervning af medlemmer til foreningen vil foregå i august, hvorfor foreningen har brug for økonomisk støtte så hurtigt som muligt til at betale programudarbejdelse og PR (se budget bagerst). Vi håber, at I anser HODJA fra Ørestaden som et aktuelt og relevant projekt i Ørestaden og derfor vil være med til at støtte projektet.

6 Budget for sæson 2012/ Hodja fra Ørestaden Udgifter PR Plakater Programmer Medlemskort og snore Flyers 10 stk , stk ,00 50 stk. 500,00 50 stk. 500, ,00 Leje af forevisningslokale 8 forevisningsdage 0,00 0,00 Leje af film fra DaBUF Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7 Film 8 Moms Ekspeditionsgebyr Porto 450,00 8 x 25,00 200,00 16 x 25,00 400, ,00 Medlemskab af DaBUF Kontingent 1 x ,00 350,00 Events i forbindelse med forevisningerne Gæstetalere Oppyntning Mad, snack og drikke Event 1.000,00 500, ,00 500, ,00 Bestyrelsesmøder og generalforsamling Generalforsamling 2013 Bestyrelsesmøder Fortæring 500,00 6 x 100,00 600, ,00 Administration Hjemmesidedomæne + webhotel Porto 350,00 Flyers, filmprogram mv. 500,00

7 Budget for sæson 2012/ Hodja fra Ørestaden 850,00 Uforudsete udgifter 1.000,00 Udgifter i alt ,00 Indtægter Medlemskontingent Søgte puljer og fonde Indtægter i alt 30 x 100, , , ,00 Finansieringsplan Søgte puljer og fonde Amager Vest Lokaludvalg Ansøgelsesdato Ansøgt beløb i kr ,00 Balance 0,00

8 Indkaldelse til generalforsamling i børnefilmklubben Hodja fra Ørestaden Torsdag d. 30. maj 2013 kl Sted: Signalhuset Fælleslokalet Arne Jacobsens Allé København S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag - Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes 11, så regnskabsåret følger kalenderåret og løber fra 1. januar til 31. december i stedet for fra 1. juli til 30. juni. 5. Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Evt. Forslag skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Disse kan sendes til formand, Marc Honoré på:

9 ER DU VILD MED FILM? ER DU EN INITIATIVRIG ILDSJÆL? VIL DU VÆRE MED TIL AT SKABE ET KULTURELT TILBUD FOR BØRN I ØRESTADSOMRÅDET? SÅ ER DET DIG VI SØGER Vil du hjælpe med til at afholde filmklubarrangementer i børnefilmklubben Hodja fra Ørestaden Hodja fra Ørestaden holder til i det nye Ørestad Bibliotek, hvor der otte søndage i løbet af skoleåret vises en række danske og udenlandske børnefilm. Målgruppen er børn i klasse. Vi søger bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at : - gøre en forskel i Ørestaden - skabe et positivt kulturmøde for børn i klasse - have indflydelse på præsentation af film, events og gæstetalere - lære mere om bestyrelsesarbejde og eventuelt få gode points på cv et Har du lyst til at være med? Så mød op til vores generalforsamling torsdag d. 30. maj 2013 kl eller kontakt Marc Honoré på telefon / VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG Med venlig hilsen Hodja fra Ørestaden Marc Honoré, , NB. Arbejdet er frivilligt og derfor ulønnet.

10 Dagsorden til stiftende generalforsamling Sted: Tid: Til stede: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af vedtægter (Godkendes og underskrives i tre eksemplarer.) 3. Godkendelse af budget 4. Valg af bestyrelse Bestyrelsens opgaver: - Formand - Indkalde til generalforsamling og møder samt udarbejde dagsorden for disse møder. - Kontaktperson til Ørestad Bibliotek. - Ansigt ud af til. - Overblik over hvad der foregår og skal ske i foreningen. - Lave en fælles dropbox til dokumenter, og sørge for at hele tiden at uploade relevante dokumenter til denne. - Har ret til at uddelegere opgaver. - Næstformand - Stedfortræder for formanden. - Hjælpe med overblik og formandens andre opgaver. - CC på formandsmail. - Har ligeledes ret til at uddelegere opgaver. - Kasserer - Indsamle kvitteringer og holde regnskab - Bestyrelsen skal være god til at aflevere kvitteringer - Fundraising - researche på puljer og fonde - Ansvarlig for at penge bliver søgt til eventuelle arrangementer. - Har ret til at uddelegere opgaver - Eventuelt lave skema med puljer og deadlines samt uddelegere hvem der skal søge hvilke. - Godt at have en standardansøgning som der kan redigeres i. - Rekrutteringsansvarlig - Tovholder på rekruttering af frivillige. - Tovholder på hvervning af medlemmer. - Har ret til at uddelegere opgaver. - PR-ansvarlig - Ansvarlig for hjemmeside. - Ansvarlig for facebook. 5. Valg af revisor 6. Opgaver (egentlig et punkt til det første bestyrelsesmøde) - Hvervning af medlemmer på biblioteker, skoler og andre institutioner.

11 - Oprettelse af forening i CVR-registret: Frivillige_foreninger - Oprettelse af bankkonto til foreningen: - Husk underskrevet kopi af vedtægter samt referat af konstituerende bestyrelsesmøde/stiftende generalforsamling og CVR nr. - Indmeldelse i DaBUF: - Indmeldelsesskema - Generalforsamlingsreferat - Vedtægter - Kontaktliste over medlemmer af bestyrelsen - Børneattester 7. Eventuelt

12 VEDTÆGTER FOR SATELLITFORENINGEN "Hodja fra Ørestaden" Hodja fra Ørestaden er en satellitforening til "Hodja Nørrebro Børnefilmklub". 1 NAVN Satellitforeningens navn er: HODJA fra Ørestaden Filmklubbens hjemsted er: Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S 2 FORMÅL HODJA fra Ørestadens formål er, med danske, europæiske og internationale film som virkemiddel, - at udvikle børn og unges livsduelighed i samfundet og forståelse af tilværelsen, lokalt og globalt - at sikre børn adgang og kendskab til kvalitativ filmkunst før og nu - at fremme integrationen og skabe et godt udgangspunkt for et positivt kulturmøde - at lade oplevelse og viden inspirere til socialt og produktivt samvær om film og andre billedmedier - at skabe indsigt i og forståelse for kulturaktiviteter i det danske samfund. Filmklubben kan arbejde for at supplere filmforevisningerne med andre arrangementer og aktiviteter inden for det kulturelle felt. 3 SÆRLIGE BETINGELSER FOR SATELLITFORENINGEN Hodja fra Ørestaden er underlagt følgende overordnede rammer: - skal bruge samme logo - skal bruge samme visuelle stil ift. program (ellers skal det tages op med Hodja Nørrebro Børnefilmklubs bestyrelse) - filmvalg til hver sæson besluttes af Hodja Nørrebro Børnefilmklub i samarbejde med et bestyrelsesmedlem fra Hodja fra Ørestaden 4 MEDLEMMER Som medlemmer kan optages børn fra 8-12 år / 3-5 klasse. Som medlemmer kan endvidere optages forældre og andre personer med interesse for filmklubarbejdet, eksempelvis lærere. 5 MEDLEMSKONTINGENT Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen. Medlemskontingentet giver ret til at deltage i klubbens filmvisninger og andre arrangementer efter nærmere bestemte retningslinjer. 6 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ret til at give møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen har de i henhold til 4 optagne medlemmer eller deres forældre og den valgte bestyrelse. Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden 1. juni, indkaldes senest 21 dage før afholdelse med angivelse af dagsorden. Endelig dagsorden - hvis den adskiller sig fra den først udsendte - udsendes senest 7 dage før afholdelse. 7 DAGSORDEN Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt to suppleanter 6. Valg af revisor 7. Evt. 8 FORSLAG Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne, når mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

13 10 BESTYRELSEN og tegningsret. Klubbens bestyrelse består af minimum 5 medlemmer. Børn og unge bør på længere sigt kunne vælges til bestyrelsen - dog skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være fyldt 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsen er valgt for 1 år. Genvalg må gerne finde sted. Fra bestyrelsesmøder tages et referat, der underskrives af formanden. Foreningen tegnes af formand og kasserer. 11 FORENINGENS REGNSKABSÅR Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 12 VEDTÆGTSÆNDRING, OPLØSNING Til beslutning af vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af et evt. overskud, der skal gå til et almennyttigt formål. Fornyede vedtægter fremlagt ved generalforsamlingen d. 30/ Formand Kasserer Næstformand

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

a snlnscn pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen

a snlnscn pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen a snlnscn A A pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen Foreningen Apollons Revisor Hjortestien 8 2860 Søborg Ballerup Kommune Kultur

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere