DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 25. MARTS Beretning om foreningens virksomhed for 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 25. MARTS 2014. Beretning om foreningens virksomhed for 2013."

Transkript

1 Beretning

2 Medlemmer: Foreningen har pr. 31. december 2013 i alt 215 medlemmer, hvilket er en afgang på 2 medlemmer i forhold til 31. december Antal medlemmer er d.d. stadig 215. Antal medlemmer Tilgang + 9 Udmeldte - 11 Døde - 1 Antal medlemmer Pr. 1. april blev 9 medlemmer optaget i foreningen: Diplombrygger Antoni Aagaard Madsen, Thisted Bryghus A/S Diplombrygger Diplombrygger Henrik Holm, Alfa Laval Copenhagen A/S Diplombrygger Global Product Manager, Brewing Enzymes Anne Dorte Andersen DuPont Diplombrygger Allan Palgaard, Diplombrygger Diplombrygger Leif Kjøller, Birkerød Bryghus og Ølhandel Diplombrygger Diplombrygger Leif Pedersen, Husbryggerier Jacobsen Diplombrygger Diplombrygger Mads Haahr Jørgensen, Nuuk Cafe Diplombrygger Diplombrygger Jonas Lastien, Nuuk Cafe Diplombrygger Diplombrygger Pia Winther Bargholz Diplombrygger medlemmer som har udmeldt sig af foreningen: Pens. License Manager Hans Rosentoft, tidl. Carlsberg Group A/S. Diplombrygger Per Plet, tidl. Thisted Bryghus. Brygmester Hans Klæbel, tidl. Royal Unibrew A/S. Brewmaster Ricardes Barakunas, UAB Kalnaplio Tauro Group. Diplombrygger Bjarne Olsen, tid. Thisted Bryghus. Diplombrygger Wanja Jensen, Norge. Cleen Coordinator Morten Lundgren. Fødevarechef Marianne Furbo, Bryggeriforeningen. Lean Konsulent Karsten Hyre-Jensen, Carlsberg Danmark. Diplombrygger Per Lyster. Diplombrygger Jens Søndergaard Rasmussen. 1 medlem er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: I december 2013 afgik pensioneret Jørgen Romose ved døden i en alder af 70 år.. Jørgen Romose afsluttede sit arbejdsliv i England, og blev pensioneret med fast bopæl i England. Vi har ikke set meget til Jørgen som deltager i foreningen faglige som sociale virke i de seneste mange år. Vi vil mindes Jørgen Romose jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og udtale: Ære være hans minde! Tak. 2

3 Møder: Årets første møde var den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 21. marts på Hotel Plaza i Odense. Der deltog 22 medlemmer. Fra dagsordenen var formanden på valg og blev genvalgt. Af bestyrelsesmedlemmer var Anders Kokholm på valg og kunne ikke genvælges. I stedet var Allan Poulsen villig til valg og blev valgt for en periode på 3 år. Revisor Karen Mette Krieger Lassen var på valg og blev genvalgt. Efter generalforsamlingen var der middag. Arrangementet blev afsluttet over et glas øl. Det var første gang en generalforsamling blev afholdt udenfor København. Vor næste arrangement blev en efterårstur med ledsagere til Nordjylland. Med udgangspunkt i Københavns Lufthavn fløj vi til Billund hvor de øvrige medlemmer var ankommet satte os ind i bussen og kørte mod Thisted. Da vi ankom til Thisted fik vi frokost på Dragsbæk Maltfabrik. Efter frokost var der rundvisning på malterier, og vi sluttede af med middag på malteriet. Søndag formiddag var vi på besøg hos Thisted Bryghus med rundvisning. Vi kørte herefter direkte mod FUR Bryghus hvor der blev serveret en søndags frokost og senere rundvisning på bryghuset. Efter rundvisningen tog vi videre mod Skive hvor der var middag og overnatning. Mandag besøgte vi Hancock Bryggerierne i Skive hvor vi fik en rundvisning. Alle de steder vi besøgte tog meget flot imod os som gæster, og der var smagsprøver af øl og læskedrikke til alle. Jeg vil bringe en stor tak til Claes for hans indsat på malteriet og for de døre han fik åbnet for os ikke mindst på Hancock. Der deltog 32 personer på denne tur. Årets sidste møde blev igen vort traditionelle julemøde, som fandt sted den 6. december, som startede i Lokalerne på Gamle Carlsberg Vej. Mødet startede med et indlæg af Olav Vind Larsen: De amerikanske mikrobryggerier har været trendsættende for udviklingen af mikrobryggeri branchen i Europa. Vi har fået mange gode indlæg og inspiration fra disse pionerer, men tjener de egentlig penge? Formålet med rejsen vil også være at interviewe udvalgte ejere af mikrobryggerier med henblik på at afdække hvilke økonomiske udfordringer og muligheder de står overfor. Derefter kørte vi i bus ind til IDA, hvor der var den traditionelle julebuffet, som alle deltagerne er meget glade for, og hvor medlemmerne hyggede sig og ønskede hinanden en god jul over et glas juleøl. Der deltog 57 medlemmer i dette arrangement. Vi håber, at vore medlemmer igen vil bakke stærkt op om vore arrangementer i Studierejselegater: Der blev i året uddelt 1 studierejselegat til to medlemmer. Legatet fik Michael Knoth og Jonas Borris til brug for en tur til Indien. Formål: De store globale øl spillere er allerede i Indien, hvor de har foretaget opkøb og konsolidering over de sidste 3-5 år, og på udstyrssiden er Indien også ved at komme godt med, dels med egne leverandører og med europæiske leverandører, der ejer/samarbejder med lokale firmaer. Vi vil også besøge en række større bryggerier og udstyrsleverandører for at få indsigt i det indiske ølmarked og den potentielle store udvikling og de nye muligheder, som mange spår vil finde sted inden for den nærmeste fremtid. På vort næste julemøde samt i vort blad Scandinavia Brewers Review, glæder vi os til at læse nærmere om dette. 3

4 Bestyrelsen vil fortsat lægge vægt på muligheden for at udbetale studierejselegater fra vore 2 legater som foreningen administrerer. I 2014 er der igen mulighed for at ansøge om studierejselegater. Ansøgninger skal være os i hænde senest den 31.maj Økonomi: Som det fremgår af vore regnskaber, der kan udskrives fra vor hjemmeside, og som senere bliver gennemgået af vor kasserer, er vi i år kommet ud af året med et resultat, som er lidt ringere end 2012, men tilfredsstillende for bestyrelsen. Vort blad er kommet med et lille overskud og Brygmesterkorpset med et mindre overskud, så alt i alt må vi sige, at vi kom gennem året. Bestyrelsen følger udviklingen i foreningens økonomi. Foreningens regnskabsresultat for disse 3 aktiviteter er et underskud på DKK , hvilket er DKK ringere end i Under foreningens drift er der ikke i år hensat nogle midler til kommende arrangementer. Gage til administrationen er det største tryk nu lagt på foreningen, men lidt mindre end i Dette for at foreningen kan slippe for betaling af selskabsskat. Foreningens investeringer i værdipapirer har klaret sig tilfredsstillende. Beholdningen af obligationer er faldet lidt i forhold til 31. december For året har de givet en kurstab på DKK Vi har i året ikke indkøbt nye obligationer for de likvide midler, som udtræk og renter har givet og pengene henstår i banken. Her kan jeg meddele, at bladet med udgivelse af 3 blade har givet et overskud på DKK Bestyrelsen havde forventet et resultat på DKK , men som bladets økonomi har vist, håber bestyrelsen at vi får bladet på plads igen. Der skal inden bladet udkommer afholdes et møde med Tuen media om en aftale for det kommende år, således at vi fra 2015 kan opnå et bedre driftsresultat til glæde for Tuen media, og foreningen. Brygmesterkorpset kom ud med et overskud på DKK hvilket er DKK ringere end Der har været bud efter korpset 21 gange. I Dansk Brygmester Forening Hjælpefonden er der et overskud på DKK resultatet er DKK bedre end 2012, Men hensyn til foreningens investeringer i værdipapirer (aktier og obligationer) har vi hentet noget af det tabte tilbage i året som vi tabte ved den internationale finanskrise som har præget verden. Pr. 31. december 2013 er vor egenkapital oppe på DKK Egenkapitalen fra før finanskrisen er ikke helt på plads endnu, men i 2014 starter Danske Bank med at udbetale udbytte igen. Herudover har Bryggeriforeningens Legat hvor resultatet er et underskud efter uddeling og for Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat, givet det et mindre overskud på resultatopgørelsen. Disse to legaters årsregnskab har vor revision ikke underskrevet endnu. Årsagen til dette er, at Civilstyrelsen har udbedt sig oplysninger om de to legater. Bestyrelsen skal komme med et oplæg til styrelsen om, hvorledes den fri kapital er større end den bundne. Der skal henlægges mere af overskuddet til konsolidering op til 25 %, og der skal overføres et engangsbeløb fra hver legat fra den frie kapital til den bundne kapital. En anden løsning kan også være, at man sammenlægger de to legater, men formålet i de to legater er ikke det samme. 4

5 Med en samlet egenkapital for Foreningen og Hjælpefonden på t.kr pr. 31. december Dette er en stigning på t.kr. 766 i forhold til 31. december Bestyrelsen ser dog stadig lyst på foreningens samlede økonomi. Årsagen til denne stigning er som tidligere meddelt, kursstigning på værdipapirer. Vi forventer for året 2014 stadig at kurserne vil stige lidt. Scandinavian Brewers Review: Efter omlægningen af bladet er dette det 10. årsregnskab. Årets regnskabsresultat må vi tage til efterretning. Årets er forløbet således, at blad nr. 1 /2013 ikke kom i produktion på grund af en for lille indtægt på salg af annoncer til leverandører, således at der ikke var nogen indtægt til Tuen media, og det kunne vi ikke accepterer. Dette gjorde sig også gældende ved blad 5 /2013. Dette bevirkede, at de 5 blade der skulle i produktion kun blev til 3 blade. Da der samtidig kom nogle negative udbetalinger til leverandører gjorde, at foreningens indtægt for året kun blev DKK Dette har bestyrelsen ikke accepteret og vi har i løbet af året haft nogle møder med DG Media om bladet. I januar 2014 måtte vi meddele DG Media, at vi ønskede samarbejdet ophøre pr. 30. april Vi har på nuværende fundet et andet annoncefirma som vi ser frem til at løfte denne opgave med opstart pr. 1. maj Dette bevirker også, at det første blad fra den nye samarbejdspartner vil være på gaden i maj/juni måned Det er også vores håb, at Andreas Tue Møller og vor nye samarbejdspartner i fællesskab kan få bladet løftet på plads igen. Vi ved godt, at det er op ad bakke i de næsten mange måneder, men vor opfattelse er også at bladet igen viser fremgang. Brygmesterkorpset Det er korpsets 4. år i foreningens regi har vi haft 21 arrangementer, 2 er blevet aflyst i sidste øjeblik, og 1 er blevet udsat til senere. Arrangementerne er fordelt på 10 i Jylland, 9 på Sjælland og 2 på Fyn. Korpset består af otte brygmestre, og de syv har alle været i aktion. Igen i år har vi haft stor velvilje hos vore sponsorer ca. 20 bryggerier der har stillet øl til rådighed. Vi må sige at vi bliver rigtig godt modtaget ude hos kunderne og evalueringerne er helt i top. Brygmestrene er glade for at komme ud til folket, og føler at de gør en forskel ved at fortælle om det gode danske øl på en kvalificeret måde. Det er også vores opfattelse, at deltagerne i arrangementerne får en positiv opfattelse af os som brygmestre og som kommende fra Dansk Brygmester Forening. Der er mange udbydere på markedet for øl smagning, vel nok de fleste bryggerier er på, men vi er nogle af de få der taler om Dansk Øl på en neutral måde, og med en faglig baggrund, det gør at vi har et stærkt koncept. Brygmesterkorpset har holdt evalueringsmøde sammen med bestyrelsen, hvor vi drøftede arrangementerne og hvor der blev foretaget tilpasninger af materialet og formen fremover. Der er på nuværende tidspunkt truffet aftale om 7 arrangementer her i foråret, et af dem er netop i aften, hvor formanden for korpset Leif Typkær, har et arrangement på Kulturhuset i Assens, han er derfor lovlig undskyldt for fraværet her på generalforsamlingen. 5

6 Hjælpefonden: Som bekendt er Hjælpefonden at betragte som en forening. En af formåls paragrafferne er stadig at udbetale understøttelse til enker. For året har vi udbetalt understøttelser til 1 enke på i alt kr Vor investering af aktier i Danske Bank har ikke givet udbytte siden 2008 så det er 5. år vi ikke har set udbytte på vor investering. Danske Bank vil tidligst give udbytte i Dette vil ændre lidt på indtægterne. Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS: Brygmesteruddannelsen 23 nye brygmestre eller Diploma Brewery Engineers, uddannet i samarbejde med København s Universitet KU SCIENCE, blev færdige 13 APR 2013, den største årgang nogensinde. Tredje årgang på 17 studerende startede 19 NOV 2013 på brygmesteruddannelse i KU regi, altså 6 færre end i 2012.SBH takker på vegne af de mange studerende Bryggeriforeningens medlemmer for at have taget godt imod vores studerende, som i 2013 i stort antal har været i praktik på bryggerier i Danmark, Norge, Finland, USA, Tyskland og England. Diplombryggeruddannelsen Den 6. Diplombryggerklasse blev færdig 25. januar SBH har nu uddannet 91 Diplombryggere til Skandinaviske mikrobryggerier, heraf de 81 til Danmark. Mange af disse er nu garagebryggere med planer om etablering af eget mikrobryggeri, og flere af disse har haft succes. Næste klasse starter 2 JUN Andre kurser og uddannelser SBH afvikler såvel Beverage Technology som Brewing Summer Course på KU SCIENCE, idet Beverage Technology er skabt til studerende, som ikke har været i bryggeripraktik og Brewing Summer Course er et kursus, som fokusere på øl og samfund. SBH har også afviklet Brewing Course og to kurser for aktieanalytikere, som i stigende grad interesserer sig for bryggeriindustrien. Endelig har SBH afsluttet en Certified Brewmaster uddannelse for Carlsberg, hvor 18 kandidater blev færdige i Kina 5 APR Videnformidling SBH har publiceret i Scandinavian Brewers Review samt haft annoncer i Brauwelt Int. og i Brewers Guardian, der har bragt positiv omtale af skolens uddannelser. SBH har i 2013 udsendt 5 Newsletters til mere end modtagere, og > 100 kandidater deltager nu i SBH Alumni Association (SSB AA). I MAJ 2013 deltog SBH med en stand på EBC kongressen i Luxembourg, og kontakter til potentielle studerende og andre bryggeriinstitutioner blev forstærkede. I DEC 2013 publicerede SBH første del af en redegørelse om Bryggeriindustriens udvikling i 6

7 Brauwelt Int., og en studerende udarbejdede en samlende oversigt over årsager til smagsfejl samt hvordan bryggerier kan afhjælpe disse. Denne publiceres også i Brauwelt Int.. Planer og udfordringer for år 2014 Afvikling af 3. Brewing Summer Course på KU i AUG Afvikling af 4. Executive in Beverage Industry Supply Chains MAJ og SEP Forberedelse af næste klasse Certified Brewmasters til Asien, ultimo Opstart af 7. Diplombryggerklasse i Juni Interessen er allerede stor. Humleekskursion til Hallertau i Bayer SEP Konsulentopgaver for bryggerier og for KU SCIENCE. Personale Personalet på Den Skandinaviske Bryggerhøjskoles personale består uændret af: Axel G. Kristiansen, Rektor Kim L. Johansen, Training manager Dorthe Sommer, Sekretær, Nordiske samarbejde (søsterforeninger): Vi må erkende, at vi desværre ikke kunne deltage på de tidspunkter de afholdte deres møde i hhv. Sverige og Finland. Vi håber datoerne er bedre i 2014, for vi vil gerne gøre noget for et bredt samarbejde med vore søsterforeninger. Med hensyn til Norge hører vi ikke fra dem. Aktiviteter i 2014: Bestyrelsen vil arbejde på at få arrangeret til ny forårs- eller efterårs tur for vore tjenstgørende medlemmer som pensionerede medlemmer. Vi mener i bestyrelsen at disse ture styrker det sociale i foreningslivet. Vi vil også arbejde på temamøder på virksomheder, k hvor vi har medlemmer. Vort julemøde afholdes fredag den 5. december. Stedet kender de fleste medlemmer i dag, men de, som ikke ved det og ikke har prøvet det, er det hos IDA i København. Vi har efterhånden prøvet stedet 14 gange, så det må være fordi, at medlemmerne værdsætter stedet og ikke mindst maden. Når vi ved mere vender vi tilbage, enten med en indbydelse eller du kan se nærmere på vor hjemmeside. Adgang til vor hjemmeside er: Brugernavn: dbf, PW. Sesam. Der er modtaget 7 ansøgninger om medlemskab i foreningen pr. 25. marts 2014: Brygmester Annemarie Hartvig Jensen, Carlsberg Breweries Brygmester Direktør Jacob Munk, BrewService Diplombrygger 2013 Senior Consultant Jørgen Andersen Íngeniør Diplombrygger René Hulgreen, Amager Bryghus Diplombrygger Beer & Beverage Consultant Nina Wendelboe Lassen, Alectia A/S 7

8 Konsulent Anders Nielsen, Alectia A/S Specialist Breweing Niels Chr. Madsen, Alectia A/S Disse medlemmer er blevet godkendt for optagelse af bestyrelsen før denne generalforsamling, og skal godkendes senere igen efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse. På foreningens hjemmeside under kalender kan du se de mødedatoer som bestyrelsen fastlægger. Vi vil fremover fremsender indbydelser til møder og arrangementer ud via , da dette sparer foreningen for porto mm og så er det noget hurtigere fremme. De af vore medlemmer som ikke har en adresse, vil fortsat modtage vore indbydelser med posten. På vor hjemmeside kan medlemmerne også afhente vore regnskaber for 2013 og læse formandens beretning Bestyrelsen: Det har også i år været et meget travlt år for bestyrelsen. Der blev kun afholdt i alt 1 bestyrelsesmøde samt 1 regnskabsmøde. Vi har haft svært ved at finde datoer hvor hele bestyrelsen er tilstede. Fandt vi en dato var der kun 3 bestyrelsesmedlemmer, som kunne deltage, og så er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig. Dette bringer mig hen på den vedtægtsændring hvor bestyrelsen ønsker at gå ned i antal af bestyrelsesmedlemmer. Opgaven er ikke en formand og to bestyrelsesmedlemmer, men på sigt, at bestyrelsen måske går ned fra 7 medlemmer til 5 medlemmer. Ellers har vi et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi ved hvert møde prøver at samle hele bestyrelsen til vore møder i København. Under punkt 5. valg af bestyrelsesmedlem er Søren Mørch på valg og kan ikke genvælges. Her skal også bringes en tak til Søren for hans indsats i bestyrelsen. Claes Fuglsang er på valg, og er villig til genvalg og Carsten W. Jørgensen er på valg, og er villig til genvalg. Herefter vil bestyrelsen bestå af 6.medlemmer. Den interne revisor Frank Larsen er på valg og er ikke villig til genvalg. Her skal også bringes en tak til Frank for hans arbejde gennem 17 år som revisor for foreningen. Ny revisor foreslår bestyrelsen Anders Kokholm. Erik J. Rasmussen Formand 8

DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 30. MARTS 2011. Beretning om foreningens virksomhed for 2010.

DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 30. MARTS 2011. Beretning om foreningens virksomhed for 2010. Beretning 2010 1 Medlemmer: Foreningen har pr. 31. december 2010 i alt 214 medlemmer, hvilket er en tilgang på 4 medlemmer i forhold til 31. december 2009. Antal medlemmer 1.01.2010 210 Tilgang + 12 Udmeldte

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere