Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone"

Transkript

1 Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret Deltagere uden stemmeret Simon Øksnebjerg Erling Böttcher Niels-Erik Broberg Steen Spangen Christian Andersen Dorte Krogh Mikkel Ruhnau Hansen Tobias Harpsøe Glostrup, SVBK bestyrelse & UU Ishøj Volley & Beachvolleyklub Gentofte Volley Hvidovre VK Brøndby VK Vordingborg VK Lyngby-Gladsaxe Volley, SVBK UU Taastrup IK, SVBK TU Team Køge Volley, SVBK Bestyrelse & UU KSV, SVBK Bestyrelsen & DU Hans-Ole Nielsen Thomas Bro-Rasmussen Ernst Knudsen Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen Carsten Olsen Henrik Petersen Christina Cassone DVBF DVBF Gentofte Volley Brøndby VK SVBK TU SVBK TU Brøndby VK Vordingborg VK, SVBK UU Lyngby-Gladsaxe Volley, SVBK Bestyrelse SVBK ungdomssekretær SVBK kredssekretær Henning Gade Farum VK, SVBK Formand 21 personer var fremmødt, heraf 11 stemmeberettigede Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent blev foreslået og valgt. takkede for valget og konstaterede, at alle formalia er overholdt og mødet er lovligt og rettidigt indkaldt. Dirigenten opfordrede alle til at præsentere sig når de beder om ordet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

2 2 Formands- og Udvalgsberetninger Formandens beretning Henning Gade Formanden vil gerne knytte nogle ord til den skriftlige beretning. Bestyrelsen, udvalg og ansatte havde strategidag i august, hvor mange emner blev diskuteret. Den strategi vi endte med at ville arbejde med er: SVBK vil gøre det nemmere at være klub. Dvs. vi vil være med til at skabe rammerne for klubberne, hjælpe med til at skaffe frivillige, definere hvad det er volleyball kan / hvorfor skal vi spille volleyball. Vi vil forsøge at være: opsøgende, skabe aktiviteter, netværke og samarbejde, hjælpe med til at fastholdemedlemmer samt økonomi og ressourcer. I efteråret blev vi ramt at nogle ting som gjorde at vi ikke kom til at arbejde så meget med strategien. Men vi har haft den som mål hele tiden, og vi kommer til at arbejde meget mere med strategien i den næste periode. Vi kunne se at hvis vi skulle gennemføre alt det vi ville omkring klubudvikling, så skulle vi have noget hjælp - vi havde brug for en samarbejdspartner ud over dem vi har i forvejen. Vi vendte os mod DGI volleyball og det blev hurtigt klart, at der var god bund for samarbejde. Denne mulighed har vi arbejdet videre med, desværre ikke så hurtigt som vi kunne ønske. Vi har inviteret DVBF med i samarbejdet og det har de sagt ja til, og nu er vi på vej til at planlægge 2 klubmøder ultimo maj-juni. De skal handle om, hvordan vi kan hjælpe klubberne med bl.a. konsulenter, kurser m.m. som DVBF, DGI og SVBK kan hjælpe med. Vi har nogle gode historier om aktiviteter som kan give flere frivillige. Vi er også ved at kikke på et politisk samarbejde med DGI, hvor SVBK bestyrelsen arbejder sammen med den gruppe i DGI, der står for volleyball på Sjælland. Vi har store forventninger til dette samarbejde da DGI har nogle ressourcer og kompetencer vi ikke har, og omvendt. Peter Morsing, vores kredssekretær, skiftede til DVBF i starten af året. Peter har været en stor hjælp de sidste 5 år for bestyrelsen og klubberne. En stor tak for den store arbejdsindsats han har gjort for SVBK. Det er altid belastende når en vigtig medarbejder forlader arbejdspladsen og det skabte ikke panik, men lidt anstrengte miner at miste en så vigtig brik i det arbejde der udføres i SVBK. På baggrund af økonomien og usikkerheder omkring kredsstrukturen, vi ville ikke ansætte en ny kredssekretær på fuldtid. Vi ville vente til juni for at finde ud af, om vi havde den samme økonomi som nu, så vi gik på jagt efter en deltidsansat. Vi havde to til samtale og valgte Christina, som vi er glade for. Hun har en positiv tilgang og kender til volleyball Danmark.

3 I den her proces, har det været en stor hjælp at have Henrik som er en god sparringspartner. Han ved hvordan tingene hænger sammen i SVBK. Han været til stor hjælp for bestyrelsen og for klubberne. Det skal du have stor tak for. Den her bestyrelse er sammensat af frivillige der stadig er aktiv ude i klubberne (f.eks. bestyrelses- eller træner). For mig er det vigtigt at vi har bestyrelsesmedlemmer i SVBK, der er ude i klubberne, så bestyrelsen får et førstehåndsindtryk af hvad der sker ude i volleyball hallerne. En af de ting vi har arbejdet meget med, er det kredsstrukturudvalg som Broberg var med til at få nedsat i foråret Her diskuteres hvordan kredsene skulle se ud i fremtiden. Det startede med at den sydjyske kreds valgte at lukke sig selv. Der blev nedsat et udvalg med kredsene, næstformanden i DVBF og Peter Morell fra DVBF. Det har været en meget interessant oplevelse at være med i det udvalgssamarbejde. Det har forbavset meget, hvor svært vi gentlig har det med at kommunikere med hinanden, og hvor langt der er fra volleyball Danmark til kontoret i Brøndby og omvendt. Vi er gode til at tale forbi hinanden og have paraderne oppe. Igennem dette udvalgsarbejde er nogle parader lagt ned og kredsene blevet bedre til at tale sammen. Vi er blevet enige om, at den struktur vi har nu er udmærket. Kredsene vil gerne løfte nogle af de opgaver der findes og vores forslag var at give kredsene nogle pladser i BUSG (Bredde- og Udviklingsgruppen). Kredsene har derefter fået en plads hver i BUSG. Kredsene får indflydelse og bliver hørt, men det forpligter også. Vi har ikke en brændende platform, men en ulmende platform med de medlemstal vi har fået. Den viser en medlems nedgang på 10-15%. Skolereformen har måske endda ikke slået helt igennem endnu. Volleyball Danmarks økonomi er bundet op antallet af medlemmer, så vi har en kæmpe udfordring. SVBK er helt med på, at det er en af de ting vi skal arbejde meget på i fremtiden. Det bliver et langt og sejt træk, men jeg mener at vi har produkterne i Volleyball Danmark til at få folk ind i vores haller. Vi har et tilbud til alle fra 4 år til 85 år, så vi mulighederne ligger åbne. Til sidst tak til jer, der er de frivillige i dansk volleyball og trækker læsset uden jer var der intet DVBF eller SVBK. Erling Böttcher Spurgte om der var kommentarer til formandens beretning. Tak for en god beretning. Alletiders med DGI samarbejde.

4 Turneringsudvalgets beretning Ernst Knudsen Supplerede Turneringsudvalgets beretning ved at nævne resultatet af den sidste mix kamp mellem Amager og Knudsker (spillet 26/4) som endte 2-0 til Amager og derfor blev Amager vinder af mix 1 rækken. Kampen blev udsat i sin tid pga. en strandet færge. TU har desuden besluttet at gøre tilmeldingen til pokalturneringen automatisk (man kan melde sig fra) og gratis for alle hold som deltager i turneringen. Det er et forsøg på at få flere hold i kredspokalen. Spurgte om der var kommentarer til turneringsudvalgets beretning og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Ungdomsudvalgets beretning Hansen Hansen Hansen Supplerede Ungdomsudvalgets beretning ved at nævne at Amager vandt SM for DU16 og VK Vestsjælland vandt for HU16. Spurgte om der var kommentarer til turneringsudvalgets beretning. Jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan flytte kampene i DM-kval turneringen og har bedt om en sportslig begrundelse som jeg mener at jeg ikke har fået. Der er nogle hold som ikke har kunnet stille op med stærkeste hold, bl.a. i weekenden hvor det var konfirmationsweekend. For to år siden lavede vi strukturen om. Tidligere var der mange klubber der flyttede kampe og nogle følte sig presset på at spille kampe på tidspunkter hvor de ikke havde lyst. Når man flytter kampe i ungdommen, flytter man flere kampe og ikke kun 1 da man spiller i grupper og det ødelægger turneringsplanlægningen. Så lavede vi strukturen om så de 4 datoer blev meldt ud tidligt så der var muligt at planlægge det. Vi har diskuteret det og udvalget så det som den bedste løsning. Opfordrer til at gennemtænker det. Søger stadig efter et sportsligt argument. Man kan flytte kampe i mange andre sammenhæng og så kan man ikke flytte ungdomskampene. Skrukturen vil blive evalueret af den kommende UU.

5 UU har opfordreret Gentofte til at have et medlem i UU så de kan få deres holdninger frem i UU. Steen Spangen Dorte Krogh Dorte Krogh Hansen Niels-Erik Broberg Erling Böttcher Steen Spangen Erling Böttcher Støtter Ulrik. Det er ærgerligt at man ikke kan flytte ungdomskampene. Vi er også blevet ramt af f.eks. konfirmationer og kunne kun lige stille op. Man skal passe på at det ikke bliver en konkurrencer om hvem der har den bredeste trup. Det er blevet vendt og drejet. Konfirmationer kan ligge forskellige tidspunkter. Til Ulrik: Hvad er et sportsligt argument for dig? Der er forskellige grunde til at man kan være nødsaget til at flytte ungdomskampe: terminer, lejrskoler, konfirmationer. Man kan være amputeret som hold og taber nogle kampe og det er ærgerligt. Det er tilfælde hvor det er svært eller umuligt at flytte aktiviteten. Har faktisk set gæster til konfirmation i hallen. Synes ikke det er rigtigt at kampene ikke kan flyttes. Et eksempel er at 3 hold skulle slås om 4 kampe og man sørger hvordan de ønsker at afvikle dem og de kunne ikke blive enige så UU bliver nødt til at tage beslutningen. Hvis man skal køre holdningen helt ud, så burde vi også aflyse alle ungdoms DM erne for der er folk også ramt af konfirmationer. Det er virkelig svært at komme uden om konfirmationstiden. Forslag: hvis de implicerede klubberne bliver enige om det, kan det prøves af med at kunne flytte kampene. Man kan snakke om det og give besked i god tid. Proceduren var klar fra start af. Man kan godt finde en pragmatisk løsning. Holder ikke som princip at kampene ikke kan flyttes. Man rykker divisionskampe hele tiden, så kan man vel også flytte ungdomskampene. GP har fungeret rigtig godt. UU har været synlige. Kan konstatere at der ikke er blevet talt imod om at kunne flytte kampene. UU skal vende og dreje: kids og teen stævne i Ishøj (privat). SVBK har direkte modarbejdet i år med et DM-kval stævne samme weekend. Det er skuffende og ikke i orden. Der er mange børn som er glad for at stævnet og som bliver nødt til at vælge.

6 Lunken holdning over for kids og teen arrangementer. Kids og teen har ikke mange muligheder for weekendstævner ud over pokalfestivalen. Hansen Dommerudvalgets beretning Når vi planlægger turneringen, ser vi ikke på at genere nogen. Der er mange typer ungdomsspillere og klubber og det styrer hvor vores stævner skal ligge, sammen med hvornår DM og andre arrangementer som f.eks. Pokalfestivalen ligger. Det er et svært puslespil at lægge for Henrik og vi kigger ikke på de private stævner. Tobias Harpsøe Supplerede Dommerudvalgets beretning ved at nævne at der kommer mere i maj (møde med dommere) og at man er velkommen til at stille op til Dommerudvalget. Spurgte om der var kommentarer til dommerudvalgets beretning og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Sendte beretningerne til afstemning. Beretningerne blev enstemmigt vedtaget. 3 Fremlæggelsen af det reviderede regnskab Carsten Olsen Den økonomiansvarlige, Carsten Olsen, fremlagde regnskabet. Kommentarer til regnskabet: Indtægter: - Turneringsgebyret er vores største indtægtskilde. Der har være færre hold og dvs. kontoen ligger under budgettet. - Ekstraordinære indtægter: indtægter for at Peter Morsing administrerede den sydjyske turnering for DVBF. Udgifter: - Feriepenge: I forbindelse med Peters fratrædelse har man fundet ud af at man tidligere ikke havde hensat feriepenge så det gøres fremadrettet. Ydermere har vi fundet ud af at vi havde nogle feriepenge til gode hos DVBF for Peter fra første år af hans ansættelse, så vi kom af med kun halvdelen af de feriepenge-forpligtelser vi havde for Peter. - Der har ikke været meget mødeaktivitet. Resultatet: - Der var budgetteret med et overskud på ,- men vi kommer ud med et lille overskud på ,- trods feriepengesagen. Status: - Vores egenkapital stiger en lille smule fra ,- til ,-. Spurgte om der var kommentarer til regnskabet.

7 Erling Böttcher Carsten Olsen Dorte Krogh Carsten Olsen Hvad indebærer støtten til TC? SVBK har støttet TC de sidste mange år og er blevet nedskrevet til at det sidste år var ,-. Vi har været i dialog med DVBF og kan se på deres regnskab at TC giver overskud. Vi har prøvet at få en økonomisk redegørelse fra DVBF men det har ikke kunnet lade sig gøre. Derfor har vi valgt at trække støtten. Hvad var DVBF s svar på at vi trak støtten? Vi har ikke fået svar fra dem. Kommentarer til budgettet 2015: - Vi har budgetteret lavere på indtægter i turneringsgebyret. Dette er ikke fordi vi tror der kommer færre hold men det er på baggrund af den nye turneringsstruktur i divisionerne hvor der er blevet oprettet en 3. division. Dette medfører at vi afgiver 7 hold til 3. division uden at få nogle ned igen. - Vi har ingen ekstraordinære indtægter ifm. den sydjyske turnering. - Lidt lavere udgifter ifm. kredssekretærens løn da Christina ikke er fultidsansat. Dirigenten spurgte om der var kommentarer til regnskabet og konstaterede, at dette ikke var tilfældet. 4 Fastsættelse af kontingent Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning. Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. Bestyrelsen havde stillet forslag om uændret kontingent. Dirigenten spurgte om der var kommentarer til forslaget og konstaterede, at dette ikke var tilfældet. Kontingentet blev sendt til afstemning. Kontingentet blev enstemmigt godkendt. 5 Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag. Dirigenten suspenderede herefter mødet for at give ordet til formanden.

8 Suspension af mødet Henning Gade I år bliver der ikke tildelt Årets SVBK er da vi ikke har fået nogle indstillinger. For københavnske volleyballspillere omkring de 50 år, vil de sikkert huske tilbage på de legendariske skolestævner som årets ungdomsklub arrangere for år siden. I de efterfølgende år har årets ungdomsklub været fastetableret med såvel divisions- serie og mix hold. Klubben er kendt for et godt socialt liv og et af kendetegnene er at mange af klubbens seniormedlemmer har spillet i klubben i menneskealder. Fysisk har årets ungdomsklub været presset at andre idrætsgren og tiderne i konkurrence hallen er blevet reduceret en del gennem årene, men det har på ingen både fået klubben til at give op. Der bliver trænet på skoler, andre haltider bliver fundet og om sommeren tager de det transportable beachnet og køre til stranden. Årets ungdomsklub har i de sidste mange år arbejde med at få ungdomsvolley op at stå i København. De første år blev det primært som rugekasse hvor de dygtigste at ungdomsspillere blev eksporteret naboklubbernes wildcardhold, men igennem de sidste sæsonener har årets ungdomsklub markeret si stigende grad i SVBK s kids-, teen og ungdomsturneringen. Klubben er fast deltager ved stort sted alle kids- og teenstævner og på det sidste også gjort sin entre i Grand Prix turneringen og U14 rækken. Årets ungdomsklub har i stadigt større grad tilbudt sig som arrangør af SVBK s ungdomsstævner og formår med små enkle midler at sætte et lille pesoligt præg på stævnet som alle deltagerne husker efterfølgende som det var tilfældet med en rose til vinderne af sjællandsmesterskabet for U14. Stort tillykke til Enghave VK som årets ungdomsklub i SVBK Mødet genoptages.

9 5 Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer VALG AF FORMAND Spurgte om der var andre kandidater til formandsposten og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Henning Gade blev genvalgt. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER Spurgte om der var andre kandidater til bestyrelsen ud over Ernst Knudsen og der er villig til genvalg, og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Ernst Knudsen og er Hagbard blev genvalgt. Bestyrelsen har stadig en vakant plads. Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til bestyrelsen. VALG TIL TURNERINGSUDVALGET (TU) Alle nuværende medlemmer er villig til genvalg. Spurgte om der var andre kandidater til TU og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Ernst Knudsen, Mads Haastrup, Henrik Pape Hansen og Mikkel Ruhnau er genvalgt. VALG TIL UNGDOMSUDVALGET (UU) Hansen, Simon Øksnebjerg, Peter Jespersen og Dorte Krogh er villig til genvalg. Boye Frederiksen genopstiller ikke. Spurgte om der var andre kandidater til UU. Gentofte vil gerne pege på Troels Lavritsen som gerne vil indstilles. Hansen, Simon Øksnebjerg, Peter Jespersen, Dorte Krogh og Troels Lavritsen blev valgt.

10 VALG TIL DOMMERUDVALGET (DU) Tobias Harpsøe genopstiller. Spurgte om der var andre kandidater til DU. Mads Haastrup stiller op til DU. Tobias Harpsøe og Mads Haastrup er valgt. Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til DU. VALG AF REVISORER 2 revisorer: Rune Halskov genopstiller med fuldmagt. Martin Petersen stiller op med fuldmagt. Spurgte om der var andre kandidater til revisorposterne og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Rune Halskov og Martin Petersen er valgt. 1 revisorsuppleant: Spurgte om der var kandidater til posten som revisorsuppleant. Steen Spangen stiller op og er valgt. 7 Eventuelt Mads Haastrup Steen Spangen Vi vil gerne have jeres holdninger, meninger og input til kredspokalturneringen. TU har prøvet at gøre KP-finalerne til en event med fest. Næste sæson vil vi gøre KP-turneringen gratis og med automatisk tilmelding, samt prøve at afsætte weekender til KP turneringen så de evt. kan afvikles som stævner. Søger gode ideer. Invitere ungdomshold med. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget til hindring for at ungdomshold kan tilmeldes sig KP-turneringen. Der kan være et spørgsmål om etik omkring ungdomsspillerne til feste til KP-finalerne.

11 Niels-Erik Broberg Steen Spangen Henrik Petersen Der har før været ungdomsspillere på seniorholdene og man har tidligere fundet ud af det på en fornuftig måde. Der kunne sendes en særskilt invitation til ungdomsholdene. Gør opmærksom på de nuværende regler hvor divisionsspillere ikke må spille i KP-turneringen (max 2 divisionskampe). Henning Gade Opfordrer til at møde op til DVBF s rep.møde den 6. juni i Kolding. Det er her de vigtigste beslutninger bliver taget. I denne forbindelse har vi modtaget et udkast til DVBF s strategi. Den ser meget spændende ud, men desværre blev de punkter der blev opfordret til at ændre på sidste år (mere målrettet) ikke taget helt til følge. Bestyrelsen synes ikke det er en god ide at stemme for strategien i den form vi har fået den, da vi synes den er for unuanceret og uden mål. Thomas Bro- Rasmussen Der har i år været rigtig mange møder med kredsene. DVBF ser frem til samarbejdet dem og er glad for kommunikationen er åbnet op. Mere volley og bedre volley vi skal sammen finde ud af hvordan vi gør det. Spurgte om der var andre kommentarer og konstaterede at det var der ikke. Tak for god ro og orden. Henning Gade Tak til. Tak for valget og til forsamlingen for at komme. Glæder sig til det næste års arbejde og udfordringer. Venlig hilsen, Referent Christina Cassone Kredssekretær

Idrættens Hus, d. 7. maj 2014. Referat fra SVBK s repræsentantskabsmøde den 29. april 2014

Idrættens Hus, d. 7. maj 2014. Referat fra SVBK s repræsentantskabsmøde den 29. april 2014 Til SVBK s klubber, bestyrelse og udvalg DVBF og øvrige Kredse Sjællands Volleyball Kreds Idrættens Hus Brøndby Stadion20 2605 Brøndby Idrættens Hus, d. 7. maj 2014 Referat fra SVBK s repræsentantskabsmøde

Læs mere

DVBF DVBF Steen Spangen. Ernst Knudsen. Mads Haastrup. Lyngby-Gladsaxe Volley Carsten Olsen. Lyngby-Gladsaxe Volley Mikkel Ruhnau. Dorte Krogh.

DVBF DVBF Steen Spangen. Ernst Knudsen. Mads Haastrup. Lyngby-Gladsaxe Volley Carsten Olsen. Lyngby-Gladsaxe Volley Mikkel Ruhnau. Dorte Krogh. Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 13. maj 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 11. maj 2016 kl. 19.00 Taastrup Idræts Center Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

INDHOLD. Onsdag d. 29. april 2015 kl. 19.00 i Frihedens Idrætscenter. Sjællands Volleyball Kreds ordinære R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E

INDHOLD. Onsdag d. 29. april 2015 kl. 19.00 i Frihedens Idrætscenter. Sjællands Volleyball Kreds ordinære R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E Sjællands Volleyball Kreds ordinære R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E Onsdag d. 29. april 2015 kl. 19.00 i Frihedens Idrætscenter INDHOLD Dagsorden Bestyrelsens beretning Turneringsudvalgets beretning

Læs mere

Idrættens Hus, d. 30. april 2013. Referat fra SVBK s repræsentantskabsmøde den 24. april 2013

Idrættens Hus, d. 30. april 2013. Referat fra SVBK s repræsentantskabsmøde den 24. april 2013 Til SVBK s klubber, bestyrelse og udvalg DVBF og øvrige Kredse Sjællands Volleyball Kreds Idrættens Hus Brøndby Stadion20 2605 Brøndby Idrættens Hus, d. 30. april 2013 Referat fra SVBK s repræsentantskabsmøde

Læs mere

INDHOLD. Onsdag d. 11. maj 2016 kl i Taastrup Idræts Center. Sjællands Volleyball Kreds ordinære R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E

INDHOLD. Onsdag d. 11. maj 2016 kl i Taastrup Idræts Center. Sjællands Volleyball Kreds ordinære R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E Sjællands Volleyball Kreds ordinære R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E Onsdag d. 11. maj 2016 kl. 19.00 i Taastrup Idræts Center INDHOLD Dagsorden Formandens beretning Turneringsudvalgets beretning

Læs mere

Idrættens Hus, d. 29. april Referat fra SVBK s repræsentantskabsmøde den 26. april 2011

Idrættens Hus, d. 29. april Referat fra SVBK s repræsentantskabsmøde den 26. april 2011 Til SVBK s klubber, bestyrelse og udvalg DVBF og øvrige Kredse Sjællands Volleyball Kreds Idrættens Hus Brøndby Stadion20 2605 Brøndby Idrættens Hus, d. 29. april 2011 Referat fra SVBK s repræsentantskabsmøde

Læs mere

Til SVBK s klubber, bestyrelse og udvalg Kbh., den DVBF og øvrige Kredse. Referat af SVBK s repræsentantskabsmøde den 12.

Til SVBK s klubber, bestyrelse og udvalg Kbh., den DVBF og øvrige Kredse. Referat af SVBK s repræsentantskabsmøde den 12. Til SVBK s klubber, bestyrelse og udvalg Kbh., den 08.06.09 DVBF og øvrige Kredse Referat af SVBK s repræsentantskabsmøde den 12. maj 2009 Deltagere med stemmeret: Deltagere uden stemmeret: Niels-Erik

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E

R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E Sjællands Volleyball Kreds ordinære R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 19.00 i Frihedens Idrætscenter INDHOLD Dagsorden Formandens beretning Turneringsudvalgets beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00 Fredericia Idrætscenter REFERAT Valg af dirigent Formanden Erik Jacobsen bød velkommen. Flemming Barfred blev foreslået

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

SVBK s repræsentantskabsmøde 2009 Side 16 af 20

SVBK s repræsentantskabsmøde 2009 Side 16 af 20 Danmarksserien Herrer - Op, Foråret 2009 1 Frederiksberg Volley II 9 23 12 11 817 676 141 24 OP 2 Himmelev VK 9 22 14 8 815 763 52 23 OP 3 KSV.2 9 23 15 8 860 814 46 22 KVAL 4 Gentofte Volley.3 9 19 16

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby-Gladsaxe Volley

Ordinær generalforsamling i. Lyngby-Gladsaxe Volley Ordinær generalforsamling i 21. august 2012 Lyngby-Gladsaxe Volley Tirsdag den 28. august kl. 18.30-20.00 i klublokalet, Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden:

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Volleyball Danmark. Søndag den 7. maj 2017 kl

Volleyball Danmark. Søndag den 7. maj 2017 kl Repræsentantskabsmøde 2017 Volleyball Danmark Søndag den 7. maj 2017 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Referat 1. Valg af dirigent. Formanden Erik Jacobsen bød velkommen og indstillede Robert Mikelsons

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af MJVBs repræsentantskabsmøde tirsdag d. 28/4 2015

Referat af MJVBs repræsentantskabsmøde tirsdag d. 28/4 2015 Referat af MJVBs repræsentantskabsmøde tirsdag d. 28/4 2015 Deltagere: Lone Godballe, fmd./holstebro uden stemmeret, Jørn Madsen, Holstebro/TU, Thorben Riis, Holstebro, Bjarne Søndergaard, Bedsted/TU,

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

http://vola.volleyball.dk/report/score.aspx

http://vola.volleyball.dk/report/score.aspx HDS Div., Pulje 1 1 Gentofte Volley.3 10 9 1 29 13 937 864 24 2 Gentofte Volley.2 10 7 3 26 11 845 756 23 3 Himmelev VK 10 5 5 22 18 890 841 21 4 VK Næstved 10 5 5 19 20 902 817 17 5 Døllefjelde Musse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Dansk Volleyball Forbund Volleyball Danmark. Lørdag den 21. maj 2016 kl Hotel Scandic, Kolding.

Repræsentantskabsmøde Dansk Volleyball Forbund Volleyball Danmark. Lørdag den 21. maj 2016 kl Hotel Scandic, Kolding. Repræsentantskabsmøde 2016 Dansk Volleyball Forbund Volleyball Danmark Lørdag den 21. maj 2016 kl. 10.00-17.45 Hotel Scandic, Kolding Referat Referat Valg af dirigent. Erik Jacobsen bød velkommen. Robert

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Program for 4. stævne 2. version

Program for 4. stævne 2. version SVBK s Grand Prix turneringen 2016-17 Program for 4. stævne 2. version Søndag den 27. november Bavnehøjhallen Frihedens IC Kildeskovshallen 1 Nymarkshallen Opdateret: 25-11-2016 kl. 09:55:52 Side 1 af

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

SVBK s Grand Prix turneringen

SVBK s Grand Prix turneringen SVBK s Grand Prix turneringen Program for Finalestævnet Revideret Program Søndag den 7. april Asgårdskolen Ny Holtehal Hvissingehallen & Sundbyhal II Opdateret: 03-04-2013 kl. 01:22:22 Side 1 af 7 Jeg

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

MJVBs Repmøde 29. april 2014 hos MacY i Frederiks

MJVBs Repmøde 29. april 2014 hos MacY i Frederiks MJVBs Repmøde 29. april 2014 hos MacY i Frederiks Deltagere: Thorben Riis og Ingrid Jakobsen, Holstebro KFUM, Brian Pedersen, Skive, Lars Berthelsen, Ry VK, Lisbeth Kristiansen, SKF, Per Jakobsen, SKF,

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Status. Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har vedtaget, at indføre streaming. Vi har valgt ZIBRA som samarbejdspartner

Status. Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har vedtaget, at indføre streaming. Vi har valgt ZIBRA som samarbejdspartner Streaming Status Status Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har vedtaget, at indføre streaming Vi har valgt ZIBRA som samarbejdspartner Vi har ansat en mediekonsulent Vi har siden efteråret 2015 sendt

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, Lyngby Volley 25 02 2009 kl.18.30

Referat af ordinær generalforsamling, Lyngby Volley 25 02 2009 kl.18.30 Referat af ordinær generalforsamling, Lyngby Volley 25 02 2009 kl.18.30 1. Valg af ordstyrer og referent. Ordstyrer: Birgitte Vilsbøll Hansen Referent: Mads Haastrup 2. Formandens beretning. Til at starte

Læs mere

Generalforsamling HBK den 27. Maj 2014

Generalforsamling HBK den 27. Maj 2014 Generalforsamling HBK den 27. Maj 2014 Formanden bød velkommen til de 24 fremmødte medlemmer 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Bjørn Ravn der blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg Hovedforeningens formand Steen Glaring bød velkommen til generalforeningen, og gik over til punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

LYNGBY-GLADSAXE VOLLEYBALL

LYNGBY-GLADSAXE VOLLEYBALL 1 LYNGBY-GLADSAXE VOLLEYBALL Formandens beretning 2012/2013 Indledning Lyngby-Gladsaxe Volley har nu ca. 2 års fødselsdag, så tillykke til os alle med det I hverdagen mærker ingen af os noget til, at vi

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Program for 1. stævne

Program for 1. stævne SVBK s Grand Prix turneringen 201617 Program for 1. stævne Søndag den 9. oktober Buddinge skole Bybækhallen Asgårdskolen Roskilde Gymnasium Opdateret: 02102016 kl. 11:31:27 Side 1 af 7 Velkommen til Grand

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte.

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. Referat fra generalforsamlingen fredag den 6. marts 2015. Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. 1. Valg af dirigent Morten Esmann

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

REFERAT UNGDOMSUDVALGSMØDE. Idrættens Hus, 12. januar december 2016 kl SVBK kontor (Idrættens Hus)

REFERAT UNGDOMSUDVALGSMØDE. Idrættens Hus, 12. januar december 2016 kl SVBK kontor (Idrættens Hus) REFERAT Idrættens Hus, 12. januar 2017 UNGDOMSUDVALGSMØDE 7. december 2016 kl. 18.00 SVBK kontor (Idrættens Hus) Deltagere: Afbud: Troels Lavridsen, Per Hansen, Dorte Krogh og Christina Cassone Cassone

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer.

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011 Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub Vedtægter for Holbæk Badminton Klub Holbæk Badmintonhal og Holbæk Badminton Klub er to institutioner i klubben, med en og samme bestyrelse, til varetagelse af følgende formålsparagraf: 1 Klubbens navn

Læs mere

Program for 2. stævne Søndag 29. oktober 2017

Program for 2. stævne Søndag 29. oktober 2017 SVBK s Grand Prix turneringen 217-18 Program for 2. stævne dag 29. oktober 217 Bybækhallen Gladsaxe Idrætshal 2 Hvissingehallen Tjørnehøjhallen Opdateret: 24-1-217 kl. 19:6:59 Side 1 af 8 Velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere