Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone"

Transkript

1 Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret Deltagere uden stemmeret Simon Øksnebjerg Erling Böttcher Niels-Erik Broberg Steen Spangen Christian Andersen Dorte Krogh Mikkel Ruhnau Hansen Tobias Harpsøe Glostrup, SVBK bestyrelse & UU Ishøj Volley & Beachvolleyklub Gentofte Volley Hvidovre VK Brøndby VK Vordingborg VK Lyngby-Gladsaxe Volley, SVBK UU Taastrup IK, SVBK TU Team Køge Volley, SVBK Bestyrelse & UU KSV, SVBK Bestyrelsen & DU Hans-Ole Nielsen Thomas Bro-Rasmussen Ernst Knudsen Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen Carsten Olsen Henrik Petersen Christina Cassone DVBF DVBF Gentofte Volley Brøndby VK SVBK TU SVBK TU Brøndby VK Vordingborg VK, SVBK UU Lyngby-Gladsaxe Volley, SVBK Bestyrelse SVBK ungdomssekretær SVBK kredssekretær Henning Gade Farum VK, SVBK Formand 21 personer var fremmødt, heraf 11 stemmeberettigede Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent blev foreslået og valgt. takkede for valget og konstaterede, at alle formalia er overholdt og mødet er lovligt og rettidigt indkaldt. Dirigenten opfordrede alle til at præsentere sig når de beder om ordet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

2 2 Formands- og Udvalgsberetninger Formandens beretning Henning Gade Formanden vil gerne knytte nogle ord til den skriftlige beretning. Bestyrelsen, udvalg og ansatte havde strategidag i august, hvor mange emner blev diskuteret. Den strategi vi endte med at ville arbejde med er: SVBK vil gøre det nemmere at være klub. Dvs. vi vil være med til at skabe rammerne for klubberne, hjælpe med til at skaffe frivillige, definere hvad det er volleyball kan / hvorfor skal vi spille volleyball. Vi vil forsøge at være: opsøgende, skabe aktiviteter, netværke og samarbejde, hjælpe med til at fastholdemedlemmer samt økonomi og ressourcer. I efteråret blev vi ramt at nogle ting som gjorde at vi ikke kom til at arbejde så meget med strategien. Men vi har haft den som mål hele tiden, og vi kommer til at arbejde meget mere med strategien i den næste periode. Vi kunne se at hvis vi skulle gennemføre alt det vi ville omkring klubudvikling, så skulle vi have noget hjælp - vi havde brug for en samarbejdspartner ud over dem vi har i forvejen. Vi vendte os mod DGI volleyball og det blev hurtigt klart, at der var god bund for samarbejde. Denne mulighed har vi arbejdet videre med, desværre ikke så hurtigt som vi kunne ønske. Vi har inviteret DVBF med i samarbejdet og det har de sagt ja til, og nu er vi på vej til at planlægge 2 klubmøder ultimo maj-juni. De skal handle om, hvordan vi kan hjælpe klubberne med bl.a. konsulenter, kurser m.m. som DVBF, DGI og SVBK kan hjælpe med. Vi har nogle gode historier om aktiviteter som kan give flere frivillige. Vi er også ved at kikke på et politisk samarbejde med DGI, hvor SVBK bestyrelsen arbejder sammen med den gruppe i DGI, der står for volleyball på Sjælland. Vi har store forventninger til dette samarbejde da DGI har nogle ressourcer og kompetencer vi ikke har, og omvendt. Peter Morsing, vores kredssekretær, skiftede til DVBF i starten af året. Peter har været en stor hjælp de sidste 5 år for bestyrelsen og klubberne. En stor tak for den store arbejdsindsats han har gjort for SVBK. Det er altid belastende når en vigtig medarbejder forlader arbejdspladsen og det skabte ikke panik, men lidt anstrengte miner at miste en så vigtig brik i det arbejde der udføres i SVBK. På baggrund af økonomien og usikkerheder omkring kredsstrukturen, vi ville ikke ansætte en ny kredssekretær på fuldtid. Vi ville vente til juni for at finde ud af, om vi havde den samme økonomi som nu, så vi gik på jagt efter en deltidsansat. Vi havde to til samtale og valgte Christina, som vi er glade for. Hun har en positiv tilgang og kender til volleyball Danmark.

3 I den her proces, har det været en stor hjælp at have Henrik som er en god sparringspartner. Han ved hvordan tingene hænger sammen i SVBK. Han været til stor hjælp for bestyrelsen og for klubberne. Det skal du have stor tak for. Den her bestyrelse er sammensat af frivillige der stadig er aktiv ude i klubberne (f.eks. bestyrelses- eller træner). For mig er det vigtigt at vi har bestyrelsesmedlemmer i SVBK, der er ude i klubberne, så bestyrelsen får et førstehåndsindtryk af hvad der sker ude i volleyball hallerne. En af de ting vi har arbejdet meget med, er det kredsstrukturudvalg som Broberg var med til at få nedsat i foråret Her diskuteres hvordan kredsene skulle se ud i fremtiden. Det startede med at den sydjyske kreds valgte at lukke sig selv. Der blev nedsat et udvalg med kredsene, næstformanden i DVBF og Peter Morell fra DVBF. Det har været en meget interessant oplevelse at være med i det udvalgssamarbejde. Det har forbavset meget, hvor svært vi gentlig har det med at kommunikere med hinanden, og hvor langt der er fra volleyball Danmark til kontoret i Brøndby og omvendt. Vi er gode til at tale forbi hinanden og have paraderne oppe. Igennem dette udvalgsarbejde er nogle parader lagt ned og kredsene blevet bedre til at tale sammen. Vi er blevet enige om, at den struktur vi har nu er udmærket. Kredsene vil gerne løfte nogle af de opgaver der findes og vores forslag var at give kredsene nogle pladser i BUSG (Bredde- og Udviklingsgruppen). Kredsene har derefter fået en plads hver i BUSG. Kredsene får indflydelse og bliver hørt, men det forpligter også. Vi har ikke en brændende platform, men en ulmende platform med de medlemstal vi har fået. Den viser en medlems nedgang på 10-15%. Skolereformen har måske endda ikke slået helt igennem endnu. Volleyball Danmarks økonomi er bundet op antallet af medlemmer, så vi har en kæmpe udfordring. SVBK er helt med på, at det er en af de ting vi skal arbejde meget på i fremtiden. Det bliver et langt og sejt træk, men jeg mener at vi har produkterne i Volleyball Danmark til at få folk ind i vores haller. Vi har et tilbud til alle fra 4 år til 85 år, så vi mulighederne ligger åbne. Til sidst tak til jer, der er de frivillige i dansk volleyball og trækker læsset uden jer var der intet DVBF eller SVBK. Erling Böttcher Spurgte om der var kommentarer til formandens beretning. Tak for en god beretning. Alletiders med DGI samarbejde.

4 Turneringsudvalgets beretning Ernst Knudsen Supplerede Turneringsudvalgets beretning ved at nævne resultatet af den sidste mix kamp mellem Amager og Knudsker (spillet 26/4) som endte 2-0 til Amager og derfor blev Amager vinder af mix 1 rækken. Kampen blev udsat i sin tid pga. en strandet færge. TU har desuden besluttet at gøre tilmeldingen til pokalturneringen automatisk (man kan melde sig fra) og gratis for alle hold som deltager i turneringen. Det er et forsøg på at få flere hold i kredspokalen. Spurgte om der var kommentarer til turneringsudvalgets beretning og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Ungdomsudvalgets beretning Hansen Hansen Hansen Supplerede Ungdomsudvalgets beretning ved at nævne at Amager vandt SM for DU16 og VK Vestsjælland vandt for HU16. Spurgte om der var kommentarer til turneringsudvalgets beretning. Jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan flytte kampene i DM-kval turneringen og har bedt om en sportslig begrundelse som jeg mener at jeg ikke har fået. Der er nogle hold som ikke har kunnet stille op med stærkeste hold, bl.a. i weekenden hvor det var konfirmationsweekend. For to år siden lavede vi strukturen om. Tidligere var der mange klubber der flyttede kampe og nogle følte sig presset på at spille kampe på tidspunkter hvor de ikke havde lyst. Når man flytter kampe i ungdommen, flytter man flere kampe og ikke kun 1 da man spiller i grupper og det ødelægger turneringsplanlægningen. Så lavede vi strukturen om så de 4 datoer blev meldt ud tidligt så der var muligt at planlægge det. Vi har diskuteret det og udvalget så det som den bedste løsning. Opfordrer til at gennemtænker det. Søger stadig efter et sportsligt argument. Man kan flytte kampe i mange andre sammenhæng og så kan man ikke flytte ungdomskampene. Skrukturen vil blive evalueret af den kommende UU.

5 UU har opfordreret Gentofte til at have et medlem i UU så de kan få deres holdninger frem i UU. Steen Spangen Dorte Krogh Dorte Krogh Hansen Niels-Erik Broberg Erling Böttcher Steen Spangen Erling Böttcher Støtter Ulrik. Det er ærgerligt at man ikke kan flytte ungdomskampene. Vi er også blevet ramt af f.eks. konfirmationer og kunne kun lige stille op. Man skal passe på at det ikke bliver en konkurrencer om hvem der har den bredeste trup. Det er blevet vendt og drejet. Konfirmationer kan ligge forskellige tidspunkter. Til Ulrik: Hvad er et sportsligt argument for dig? Der er forskellige grunde til at man kan være nødsaget til at flytte ungdomskampe: terminer, lejrskoler, konfirmationer. Man kan være amputeret som hold og taber nogle kampe og det er ærgerligt. Det er tilfælde hvor det er svært eller umuligt at flytte aktiviteten. Har faktisk set gæster til konfirmation i hallen. Synes ikke det er rigtigt at kampene ikke kan flyttes. Et eksempel er at 3 hold skulle slås om 4 kampe og man sørger hvordan de ønsker at afvikle dem og de kunne ikke blive enige så UU bliver nødt til at tage beslutningen. Hvis man skal køre holdningen helt ud, så burde vi også aflyse alle ungdoms DM erne for der er folk også ramt af konfirmationer. Det er virkelig svært at komme uden om konfirmationstiden. Forslag: hvis de implicerede klubberne bliver enige om det, kan det prøves af med at kunne flytte kampene. Man kan snakke om det og give besked i god tid. Proceduren var klar fra start af. Man kan godt finde en pragmatisk løsning. Holder ikke som princip at kampene ikke kan flyttes. Man rykker divisionskampe hele tiden, så kan man vel også flytte ungdomskampene. GP har fungeret rigtig godt. UU har været synlige. Kan konstatere at der ikke er blevet talt imod om at kunne flytte kampene. UU skal vende og dreje: kids og teen stævne i Ishøj (privat). SVBK har direkte modarbejdet i år med et DM-kval stævne samme weekend. Det er skuffende og ikke i orden. Der er mange børn som er glad for at stævnet og som bliver nødt til at vælge.

6 Lunken holdning over for kids og teen arrangementer. Kids og teen har ikke mange muligheder for weekendstævner ud over pokalfestivalen. Hansen Dommerudvalgets beretning Når vi planlægger turneringen, ser vi ikke på at genere nogen. Der er mange typer ungdomsspillere og klubber og det styrer hvor vores stævner skal ligge, sammen med hvornår DM og andre arrangementer som f.eks. Pokalfestivalen ligger. Det er et svært puslespil at lægge for Henrik og vi kigger ikke på de private stævner. Tobias Harpsøe Supplerede Dommerudvalgets beretning ved at nævne at der kommer mere i maj (møde med dommere) og at man er velkommen til at stille op til Dommerudvalget. Spurgte om der var kommentarer til dommerudvalgets beretning og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Sendte beretningerne til afstemning. Beretningerne blev enstemmigt vedtaget. 3 Fremlæggelsen af det reviderede regnskab Carsten Olsen Den økonomiansvarlige, Carsten Olsen, fremlagde regnskabet. Kommentarer til regnskabet: Indtægter: - Turneringsgebyret er vores største indtægtskilde. Der har være færre hold og dvs. kontoen ligger under budgettet. - Ekstraordinære indtægter: indtægter for at Peter Morsing administrerede den sydjyske turnering for DVBF. Udgifter: - Feriepenge: I forbindelse med Peters fratrædelse har man fundet ud af at man tidligere ikke havde hensat feriepenge så det gøres fremadrettet. Ydermere har vi fundet ud af at vi havde nogle feriepenge til gode hos DVBF for Peter fra første år af hans ansættelse, så vi kom af med kun halvdelen af de feriepenge-forpligtelser vi havde for Peter. - Der har ikke været meget mødeaktivitet. Resultatet: - Der var budgetteret med et overskud på ,- men vi kommer ud med et lille overskud på ,- trods feriepengesagen. Status: - Vores egenkapital stiger en lille smule fra ,- til ,-. Spurgte om der var kommentarer til regnskabet.

7 Erling Böttcher Carsten Olsen Dorte Krogh Carsten Olsen Hvad indebærer støtten til TC? SVBK har støttet TC de sidste mange år og er blevet nedskrevet til at det sidste år var ,-. Vi har været i dialog med DVBF og kan se på deres regnskab at TC giver overskud. Vi har prøvet at få en økonomisk redegørelse fra DVBF men det har ikke kunnet lade sig gøre. Derfor har vi valgt at trække støtten. Hvad var DVBF s svar på at vi trak støtten? Vi har ikke fået svar fra dem. Kommentarer til budgettet 2015: - Vi har budgetteret lavere på indtægter i turneringsgebyret. Dette er ikke fordi vi tror der kommer færre hold men det er på baggrund af den nye turneringsstruktur i divisionerne hvor der er blevet oprettet en 3. division. Dette medfører at vi afgiver 7 hold til 3. division uden at få nogle ned igen. - Vi har ingen ekstraordinære indtægter ifm. den sydjyske turnering. - Lidt lavere udgifter ifm. kredssekretærens løn da Christina ikke er fultidsansat. Dirigenten spurgte om der var kommentarer til regnskabet og konstaterede, at dette ikke var tilfældet. 4 Fastsættelse af kontingent Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning. Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. Bestyrelsen havde stillet forslag om uændret kontingent. Dirigenten spurgte om der var kommentarer til forslaget og konstaterede, at dette ikke var tilfældet. Kontingentet blev sendt til afstemning. Kontingentet blev enstemmigt godkendt. 5 Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag. Dirigenten suspenderede herefter mødet for at give ordet til formanden.

8 Suspension af mødet Henning Gade I år bliver der ikke tildelt Årets SVBK er da vi ikke har fået nogle indstillinger. For københavnske volleyballspillere omkring de 50 år, vil de sikkert huske tilbage på de legendariske skolestævner som årets ungdomsklub arrangere for år siden. I de efterfølgende år har årets ungdomsklub været fastetableret med såvel divisions- serie og mix hold. Klubben er kendt for et godt socialt liv og et af kendetegnene er at mange af klubbens seniormedlemmer har spillet i klubben i menneskealder. Fysisk har årets ungdomsklub været presset at andre idrætsgren og tiderne i konkurrence hallen er blevet reduceret en del gennem årene, men det har på ingen både fået klubben til at give op. Der bliver trænet på skoler, andre haltider bliver fundet og om sommeren tager de det transportable beachnet og køre til stranden. Årets ungdomsklub har i de sidste mange år arbejde med at få ungdomsvolley op at stå i København. De første år blev det primært som rugekasse hvor de dygtigste at ungdomsspillere blev eksporteret naboklubbernes wildcardhold, men igennem de sidste sæsonener har årets ungdomsklub markeret si stigende grad i SVBK s kids-, teen og ungdomsturneringen. Klubben er fast deltager ved stort sted alle kids- og teenstævner og på det sidste også gjort sin entre i Grand Prix turneringen og U14 rækken. Årets ungdomsklub har i stadigt større grad tilbudt sig som arrangør af SVBK s ungdomsstævner og formår med små enkle midler at sætte et lille pesoligt præg på stævnet som alle deltagerne husker efterfølgende som det var tilfældet med en rose til vinderne af sjællandsmesterskabet for U14. Stort tillykke til Enghave VK som årets ungdomsklub i SVBK Mødet genoptages.

9 5 Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer VALG AF FORMAND Spurgte om der var andre kandidater til formandsposten og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Henning Gade blev genvalgt. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER Spurgte om der var andre kandidater til bestyrelsen ud over Ernst Knudsen og der er villig til genvalg, og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Ernst Knudsen og er Hagbard blev genvalgt. Bestyrelsen har stadig en vakant plads. Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til bestyrelsen. VALG TIL TURNERINGSUDVALGET (TU) Alle nuværende medlemmer er villig til genvalg. Spurgte om der var andre kandidater til TU og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Ernst Knudsen, Mads Haastrup, Henrik Pape Hansen og Mikkel Ruhnau er genvalgt. VALG TIL UNGDOMSUDVALGET (UU) Hansen, Simon Øksnebjerg, Peter Jespersen og Dorte Krogh er villig til genvalg. Boye Frederiksen genopstiller ikke. Spurgte om der var andre kandidater til UU. Gentofte vil gerne pege på Troels Lavritsen som gerne vil indstilles. Hansen, Simon Øksnebjerg, Peter Jespersen, Dorte Krogh og Troels Lavritsen blev valgt.

10 VALG TIL DOMMERUDVALGET (DU) Tobias Harpsøe genopstiller. Spurgte om der var andre kandidater til DU. Mads Haastrup stiller op til DU. Tobias Harpsøe og Mads Haastrup er valgt. Dirigenten konstaterede at bestyrelsen kan tilforordne medlemmer til DU. VALG AF REVISORER 2 revisorer: Rune Halskov genopstiller med fuldmagt. Martin Petersen stiller op med fuldmagt. Spurgte om der var andre kandidater til revisorposterne og konstaterede at dette ikke var tilfældet. Rune Halskov og Martin Petersen er valgt. 1 revisorsuppleant: Spurgte om der var kandidater til posten som revisorsuppleant. Steen Spangen stiller op og er valgt. 7 Eventuelt Mads Haastrup Steen Spangen Vi vil gerne have jeres holdninger, meninger og input til kredspokalturneringen. TU har prøvet at gøre KP-finalerne til en event med fest. Næste sæson vil vi gøre KP-turneringen gratis og med automatisk tilmelding, samt prøve at afsætte weekender til KP turneringen så de evt. kan afvikles som stævner. Søger gode ideer. Invitere ungdomshold med. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget til hindring for at ungdomshold kan tilmeldes sig KP-turneringen. Der kan være et spørgsmål om etik omkring ungdomsspillerne til feste til KP-finalerne.

11 Niels-Erik Broberg Steen Spangen Henrik Petersen Der har før været ungdomsspillere på seniorholdene og man har tidligere fundet ud af det på en fornuftig måde. Der kunne sendes en særskilt invitation til ungdomsholdene. Gør opmærksom på de nuværende regler hvor divisionsspillere ikke må spille i KP-turneringen (max 2 divisionskampe). Henning Gade Opfordrer til at møde op til DVBF s rep.møde den 6. juni i Kolding. Det er her de vigtigste beslutninger bliver taget. I denne forbindelse har vi modtaget et udkast til DVBF s strategi. Den ser meget spændende ud, men desværre blev de punkter der blev opfordret til at ændre på sidste år (mere målrettet) ikke taget helt til følge. Bestyrelsen synes ikke det er en god ide at stemme for strategien i den form vi har fået den, da vi synes den er for unuanceret og uden mål. Thomas Bro- Rasmussen Der har i år været rigtig mange møder med kredsene. DVBF ser frem til samarbejdet dem og er glad for kommunikationen er åbnet op. Mere volley og bedre volley vi skal sammen finde ud af hvordan vi gør det. Spurgte om der var andre kommentarer og konstaterede at det var der ikke. Tak for god ro og orden. Henning Gade Tak til. Tak for valget og til forsamlingen for at komme. Glæder sig til det næste års arbejde og udfordringer. Venlig hilsen, Referent Christina Cassone Kredssekretær

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere