Fonden for Træer og Miljø. Fonden for Træer og Miljø. Bentzonsvej 52 Postboks Frederiksberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden for Træer og Miljø. Fonden for Træer og Miljø. Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe."

Transkript

1 Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks Frederiksberg 2006

2 En af kilderne i den lille fredede Christinero ved Christiansfeld. Indholdsfortegnelse Repræsentantskabsmøde den 20. maj 2006 på Tørning Kro med årsberetningen ved formanden for repræsentantskabet dr. polit. Erik Hoffmeyer, tidl. nationalbankdirektør Årsmødets ekskursion i Haderslev Statsskovdistrikt af Jette Dahl Møller Den gamle park og Møllehøjgaard Historiske træk om Gerlevparken Se byens træer fra en ny vinkel af Parkplanlægger Klaus Hansen Petersen og stud.silv. Ulrik Ren Vin Kristensen, Vej & Park, Københavns Kommune Tekst til forsidens billede: Fonden for Træer og Miljø har i 1991 doneret 6 lindetræer til Grønnegården i København. Foto: Lene Spies En Himmerlands historie af naturvejleder Karsten Hansen, Rebild Produktionsskole Nye medlemmer i repræsentantskabet En fortegnelse over udvalgte begivenheder, Fonden har medvirket ved eller deltaget i fra Fondens stiftelse i 1974 til Beskrivelse af Fondens Støttekreds Udgivet af Fonden for Træer og Miljø Reg. nr. i Fondsregistret: Disposition / layout: Henni Steffensen Grafisk opsætning: Lene Spies, Snabel A Tryk: Centraltrykkeriet Vordingborg A/S ISSN Fonden for Træer og Miljøs organisation Personer og organisationer, der står bag Fonden

3 Repræsentantskabsmøde 2006 Lørdag, den 20. maj 2006 på Tørning Kro ved Haderslev Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Spørgsmål til beretningen 5. Regnskab 6. Spørgsmål til regnskabet 7. Valg til repræsentantskabet 8. Valg til forretningsudvalget 9. Eventuelt Repræsentantskabets formand, dr.polit. Erik Hoffmeyer bød velkommen til de ca. 45 deltagere, der havde fundet vej til det sønderjyske. Orlogskaptajn, cand.jur. Poul Holm blev valgt som dirigent, og det blev konstateret at repræsentantskabet var lovligt indkaldt, og at man var beslutningsdygtige. Til stede var: Fra Dansk Dendrologisk Forening: Erik Hoffmeyer, Niels Juhl Bundgaard Jensen og Jette Dahl Møller Fra Danmarks Naturfredningsforening: Poul Holm Fra Dansk Planteskoleejerforening: Torben Leisgaard Jensen Fra Dansk Skovejerforening og Skovhistorisk Selskab: Peter de Neergaard Fra Danske Landskabsarkitekter: Lone van Deurs Fra Hedeselskabet: Christian Als Og af enkeltmedlemmer: Tove Asby Christensen og Jørgen Holm Afbud modtaget fra og fraværende: Fra Dansk Dendrologisk Forening: Anders Korsgaard Christensen og Jerry W. Leverenz Fra Danske Anlægsgartnere: Leif Rasmussen Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: Hans Roulund Det Danske Haveselskab: Jørn Bendtz Hansen Det Danske Rosenselskab: Hanna Askholm Fra Kommunale Park- og Naturforvaltere: Peter Møller Fra Slots- og Ejendomsstyrelsen: Niels Mellergaard Fra enkeltmedlemmer: Niels Riegels, Ib Tyregod og Peter Wagner Repræsentantskabsmødet på Tørning Kro. Formandens beretning 2006 Selvom vi er en lille forening med begrænsede midler, har vi i de godt 30 år Fonden har eksisteret været med til at starte en udvikling på mange områder, som har sat sine spor på plantning og miljø. Opgaverne har været alsidige og har til fulde opfyldt de normer, der er fastsat i Fondens fundats. Formålet er, at vi gennem oplysning og forskning støtter bestræbelserne for at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk og æstetisk henseende. Fonden har en opgave i at være med til at stimulere de manges interesse for at skabe et bedre miljø. Når vi som organisation virker for deres interesser, får de lyst og mod til at føre deres ideer igennem. Lad mig som eksempel nævne renoveringen af de mange gamle alléer, de mange herregårdsanlæg, byforskønnelsesprojekter og de efterhånden mange sanse/aktivitetshaver for de handicappede, således at de også kan få mulighed for at nyde naturen. Et udvalg af begivenheder siden oprettelsen af Fonden i 1974 bliver i ajourført stand trykt i hvert årsskrift. 4 5

4 I 1977 projekterer Fonden retableringen af den kvm store Øster Mølle Sø i Dronninglund Kommune, og i samarbejde med Arboretet under Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole udarbejdes plan for beplantningsforsøg til afprøvning af vestamerikanske træarter i Vendsyssel. Anlægget er desuden et yderst værdifuldt rekreativt område. Fonden støttede i 2001 etableringen af Bytræsarboretet ved Landbohøjskolens Forskningscenter i Hørsholm. Plantesamlingen består foreløbig af 400 træer fordelt på 100 arter af typiske bytræer og træer, der måske har en fremtid som bytræ. Her registreres træernes udvikling systematisk med målinger og fotos. Man sammenligner væksthastighed, kroneopbygning, skyggevirkning og opbygningsbeskæring. Der er ikke tidligere opsamlet nogen viden om, hvordan træerne fungerer og udvikler sig over tid. Jeg vil benytte lejligheden til at rette en stor tak til de fonde og legater, der økonomisk har bidraget til vort generelle virke eller til konkrete projekter. Også en tak til støttekredsens medlemmer, der gennem deres årlige kontingent bidrager til Fondens arbejde. Fonden er en selvejende institution og vi modtager ikke offentlig støtte. Alle administrationsomkostninger dækkes af egne midler, og den støtte vi modtager går ubeskåret til uddeling af træer og buske. Som led i vort almindelige arbejde har forretningsudvalget i 2005 behandlet de ansøgninger, vi har modtaget om tilskud og rådgivning til træplantningsprojekter af forskellig karakter. Behovet for at søge fondsmidler er stigende, og en del ansøgninger ligger uden for Fondens område, det drejer sig blandt andet om helt oplagte kommunale eller statslige opgaver, bogudgivelser, studieture m.m. Lokalsamfundene i de mindre byer og landsbyer gør i disse år en stor indsats for at skabe større eller mindre rekreative områder, hvor beboere kan samles til specielle lejligheder eller daglige aktiviteter for alle aldersgrupper, samt i nogle tilfælde også rasteplads for turister. I mange tilfælde stilles jordstykker til rådighed af lokale beboere eller kommunerne. I flere tilfælde er ansøgninger til sådanne projekter vedlagt forslag til beplantning, måske knapt så gennemtænkt med hensyn til placeringer og/eller en meget krævende vedligeholdelse. Her hjælper Fonden med rådgivning og i nogle tilfælde udarbejdelse af anden beplantningsplan. I de senere år har vi deltaget i en del af disse projekter, hvoraf jeg vil omtale et par af de seneste. Vindum og omegns Borgerforening i Fårup ved Rødkærsbro Vindum er en landsby mellem Viborg og Bjerringbro på godt 200 husstande. Borgerforeningen havde etableret en aktivitets- og legeplads midt i byen, som fungerede som offentligt samlingssted for den lille bys borgere, men beplantningen var vild og uregerlig. Fonden skitserede efter aftale med repræsentanter fra den meget aktive borgerforening en beplantningsplan med både pryd- og nytteplanter. Der blev plads til både omkransende blomstrende beplantning og mange forskellige frugtbærende træer og buske og indgangen blev markeret af en rosenportal. Vindums borgere sørgede selv for klargøring af arealet, og plantningen af over 175 træer og buske blev udført i en lang arbejdsweekend. Indretningen af pladsen tilgodeser både de ældre borgere, der ønsker fred og ro med smuk beplantning, de glade og hujende børn, som kan spille basket i trygge omgivelser, og dagplejemødrene med de helt små børn kan gå på opdagelse blandt spændende buske og træer, hvor de også kan plukke et æble eller en blomme. Alt i alt har Borgerforeningen fået opfyldt sine ønsker om en aktivitetsplads for alle byens borgere. Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening ved Hobro Stenild er en landsby mellem Hobro og Ålestrup i Himmerland med en ganske utrolig aktiv Foredrags- og Aktivitetsforening, som har ydet en meget stor indsats for det lille landsbysamfund. Landsbyen blev i 2001 udnævnt til Årets Børneby, idet foreningen har etableret en helt unik legeplads for byen. Legepladsen er blevet så populær at foreningen ønskede at etablere endnu et område for byens borgere. Ved et gadekær ønskedes anlagt en plantning og opholds- og legefaciliteter. Fonden besøgte byen og udarbejdede forslag til arbejdsprogram og beplantningsplan for arealet omkring gadekæret. Foredragsog Aktivitetsforeningen forestår selv oprensning af gadekæret samt sikring af bredden omkring kæret. Bænke og legeredskaber sørger foreningen ligeledes selv for. Over 180 buske og træer vil til efteråret blive plantet dels rundt omkring gadekæret og dels på det tilstødende areal, hvor beplantningen i fremtiden vil danne nicher til ophold og leg. De to ansøgninger Vindum og Stenild er eksempler på ansøgninger til Fonden, som forretningsudvalget meget gerne imødekommer. Først og fremmest fordi det lokale engagement er så højt, men 6 7

5 Vesterbygaard er en familieejendom på godt 600 tønder land. Den nuværende ejer er 6. generation på gården, der blev købt som en brandtomt i De store kønne bygninger, hvoraf hovedparten er bygget i 1840erne og frem til ca søges holdt stående som en helhed, og et langsigtet restaureringsprojekt er under udarbejdelse. Omkring bygningerne ligger en større have delvist omkranset af kampestensmure. Her er flere vandgrave og adskillelige gamle og sjældne træer og vækster. Genplantningen af alléen nu med lind vil tilføre landskabet ved gården noget af det gamle statelige indtryk ved en større gård og herregårdslandskabet har fået tilføjet en vigtig naturkulisse. Den store hængebøg plantet i 1830 ved Tørning Mølle. navnlig fordi vi er sikre på, at beplantningen vil blive vedligeholdt af byens borgere. Med den lokale opbakning er det dejligt for Fonden at kunne glæde et helt lille bysamfund, som gør en stor indsats for at holde på byens borgere og tiltrække nye beboere. Plejehjemmet Skovly i Them Kommune er et nyoprettet hjem for 10 svækkede, demente ældre med behov for ekstra omsorg og pleje. For at skabe variation i en meget stedsegrøn have søgte personalet om et paradisæbletræ for både at nyde blomsterne og senere anvende frugterne til dekorationer. Fonden tildelte hjemmet en Malus Rudolph i en pæn stor størrelse med mørk bronze til mørk grønt løv og lyserøde blomster. Dette projekt viser, at det bestemt ikke er opgavens størrelse og omfang, der er afgørende for vigtigheden, hverken for modtager eller giver. Vesterbygaard ved Jerslev på Sjælland Den gamle elmeallé ved Vesterbygaard blev fældet i 1995 på grund af elmesyge, og i efteråret 2005 gav Fonden træerne til en ny 700 meter lang allé af kejserlind (Tilia vulgaris Pallida ) ved ejendommen. Sanderumgaards Romantiske Have Desværre kan vi ikke imødekomme alle de kvalificerede ansøgninger vi modtager, idet de midler Fonden har til rådighed til uddelinger er begrænsede. Men man kan f.eks. også støtte et godt projekt ved at give en anbefaling. Det har Fonden således gjort i forbindelse med en henvendelse fra Sanderumgaard ved Odense. Her er det ejerens klare intention, at haven skal være et udflugtsmål for såvel turister som for professionelt interesserede. Der arbejdes med planer for en total rekonstruktion af det gamle anlæg. Ødelæggelser efter stormen i 1999 var særdeles omfattende i haven. Det store oprydningsarbejde blev afsluttet i Den 15 ha. store gamle romantiske landskabshave ligger i umiddelbar tilknytning til Sanderumgaards hovedbygning. Den blev etableret af Johan Bülow i perioden Arealet bindes sammen af et større kanalsystem på 1,5 km som samler øer, plæner og park. Det fremgår af ansøgningen at Sanderumgaard ved havens etablering var midtpunkt for dansk kunst, litteratur og videnskab. På Sanderumgaard og i landets førende kunstmuseer findes en hel unik dokumentation af, hvorledes haven oprindelig har set ud, idet Johan Bülow fik malet partier af haven af guldalderens ypperste kunstnere og beskrevet den af datidens mest anerkendte litterater. På trods af tidens løbende modeændringer er de grundlæggende træk i den romantiske have fortsat bevaret. Vi har i Fonden været meget optaget af at overveje og drøfte fremtidsmulighederne for haven, som har en spændende og væsentlig historie, (der bl.a. er beskrevet af Lulu Salto Stephensen i Danmarks Havekunst bind II.) 8 9

6 Efter Lone van Deurs og Tove Christensen Asby s besøg på Sanderumgaard er Fonden af den opfattelse, at et så stort projekt må kræve en samlet overordnet planlægning, hvor alle de originale elementer professionelt analyseres og indarbejdes. Stier og vandveje fører fra det ene natursceneri til det næste, og der må inden plantningen igangsættes være fuld sikkerhed omkring hovedgrebene. Alle de mange småbygninger og monumenter udgør et så væsentligt element i haven, at det må anses for nødvendigt at sikre, at disse bliver genopført under en eller anden form. Måske kan de tilføres nye og moderne udtryk. De er umistelige omdrejningspunkter i den romantiske have. De er netop sammenkoblingen mellem ånd og tanke og dermed et absolut bærende element. Der er her tale om et langsigtet projekt, som Fonden gerne fortsætter en samtale om. Seernes Have DR 2 TV bragte i oktober måned i udsendelsen Seernes Have et indlæg om professor Erik Kjærs podning af kviste fra Kongeegen i Jægerspris. Den lille plante blev forår og sommer passet i arboretet i Hørsholm. Som Fonden for Træer og Miljøs gave til Seernes Have i Odder deltog Erik Kjær i plantningen af barnet af Kongeegen i efteråret Der planlægges et besøg i Gerlevparken i løbet af sommeren med optagelse fra samlingerne til den ny TV-udsendelsesrække. Gerlevparken Det er stadig Fondens største projekt at vedligeholde og formidle rosenhaverne og Den Danske Træsamling. De to rosenhavers vedligeholdelse omfatter nu også udover selve rosenplejen at skabe lys og luft omkring rosensamlingerne. I vinteren begyndte vi beskæringen af de høje avnbøgehække og i denne vinter er dette arbejde afsluttet. Læhegnet sydøst for rosenhaverne er ligeledes blevet kraftigt beskåret. Et beskæringsarbejde vil give nye oplevelser i Gerlevparken: Et forvokset ellekrat mellem rosenhaverne og søen i den gamle park er blevet ryddet, og nu kan man opleve udsigten til søen fra stien til rosenhaverne, og de asketræer, som hører til Den Danske Træsamling, kommer rigtig til deres ret. Det er flere år siden vi planlagde at søen skulle indgå som et synligt element i parken. Først nu, hvor de græskarper og dammuslinger, som blev udsat i søen, har gjort deres positive arbejde for en sundere og renere sø, har vi fundet det rigtigt at gøre søen synlig. Vi håber at parkens mange gæster vil værdsætte at søen giver ny stemning og oplevelser til Gerlevparken. Vi er meget taknemmelige for Willy Jørgensens hjælp til afbrænding af det meget kvas som beskæringerne i Gerlevparken har medført og hans daglige opsyn med køerne, som er med til at holde uønsket vegetation i Den Danske Træsamling nede. Også tak til Jens Jørgensen, som er en meget fin og omsorgsfuld nabo til Gerlevparken. Tak til Jægerspris kommune som ved sit ikke ubetydelige bidrag til rosenhavernes vedligeholdelse er med til, at Gerlevparken er den turistattraktion, som Fonden ønsker. Vi håber meget at bidraget til vedligeholdelsen fortsætter også efter kommunalreformen. Tak til anlægsgartner Jens Cramer Kristensen, der nu står for vedligeholdelse af Gerlevparken, samt tak til tidligere anlægsgartner Knud Riise Bundgaard, der stadig interesseret følger arbejdet i parken samt villigt videregiver af sin store viden om træerne og buskene. Også en tak til forretningsudvalgets medlemmer for et godt og aktivt samarbejde gennem året og for den indsats, de yder for Fonden. Medlemmerne har på de månedlige møder sagligt gennemgået alle de ansøgninger og henvendelser som Fonden har modtaget og de repræsenterer Fonden for Træer og Miljø ved møder og lignende. Tak til Henni Steffensen, der står for den daglige ledelse af sekretariatet, med bl.a. forretningsudvalgsmøder, bogføring, funds-raising samt udgivelsen af Fondens årsskrift i samarbejde med Lene Spies, der står for den grafiske opsætning som en støtte til Fonden, vi er taknemmelig for. Til slut vil jeg rette en varm tak til alle, som i det forløbne år har bidraget aktivt til Fondens virke. Spørgsmål til formandens beretning Christian Als fra Hedeselskabet efterlyste tanker om Fondens fremtid. Bl.a. med hensyn til at man binder sig op på store faste omkostninger i forbindelse med Den Danske Træsamling i Gerlevparken. Formanden svarede at Fondens fremover også vil deltagelse i de langsigtede projekter bl.a. i landsbysamfundene, miljømæssige og kulturhistoriske projekter og nyskabelser af alléer og Den Danske Træsamling, som vi bestræber os på at gøre mere nærværende

7 Regnskabet Det fulde regnskab er udsendt til repræsentantskabet. Poul Holm gennemgik regnskabet og påpegede, at omlægningen af Fondens bundne kapital fra obligationsbeholdningen til Sydinvest Fonde nu er ved at være tilendebragt. Vi undgår herefter de store udtrækninger samt løbende genplaceringer og skulle hermed kunne optimere fondens afkast. Revisors konklusion: Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Spørgsmål til regnskabet var der ikke, men Peter de Neergaard udtrykte tilfredshed med regnskabet og tilkendegav rigtigheden af omlægningen af Fondens aktiver. Valg til repræsentantskabet Det er i år 32 år siden det første repræsentantskab blev sammensat, og da valgperioden er 4 år, bevirker det, at der i 2006 gen- eller nyvælges 14 ud af repræsentantskabets 22 medlemmer. På valg er: For Dansk Dendrologisk Forening: Erik Kjær, Anders Korsgaard Jensen, Jerry W. Leverenz, der alle modtog genvalg. For Danmarks Naturfredningsforening: Poul Holm modtog genvalg. For Dansk Planteskoleejerforening: Torben Leisgaard modtog genvalg. For Danske Anlægsgartnermestre: Leif Rasmussen modtog genvalg. For Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: Hans Roulund ønsker ikke genvalg. Ole R. Byrgesen blev valgt ind. For Det Danske Haveselskab: Jørn Bendtz Hansen modtog genvalg. For Kommunale Park- og Naturforvaltere: Peter Møller ønsker ikke genvalg. Hans Ove Pedersen blev valgt ind. For Skovhistorisk Selskab: Peter de Neergaard modtog genvalg. Enkeltmedlemmer: På valg var Tove Christensen Asby, Jørgen Holm, Niels Riegels og Peter Wagner. Alle 4 enkeltmedlemmer modtog genvalg. Valgperioden til repræsentantskabet er 4 år. Tak for valget eller genvalget. Jeg er glad for at alle har indvilget i at tage endnu et år i forretningsudvalget, fordi jeg synes vi har haft et godt år, med en god arbejdsfordeling. I har alle vist stort engagement ved hvert forretningsudvalgsmøde, hvor I virkelig har sat Jer ind i de forskellige ansøgninger, så vi hurtigt når frem til enighed, om hvilke, der skal imødekommes og med hvad. Så jeg ser frem til endnu et godt år. Særligt vil nævne at det nu er lykkedes at få fremstillet dels oplysende skilte til Den Danske Træsamling og der er sat navn på 3 træer af hver slags i Træsamlingen. Henni efter at du ikke er på kontoret i kontortiden så arbejder du faktisk meget mere end du skal for Fonden. Fondens telefon er jo viderestillet til din private og du svarer altid, så vores service er blevet bedre. Tak for det og tak til hele din families engagement i Fondens arbejde. Eventuelt Gårdejere Anni og Andreas Hansen fra Seggelundgård overværede mødet, og benyttede lejligheden til at takke for lindealléen, som Fonden havde ladet plante som erstatning for en gammel elmeallé. Dagsordenen var udtømt, og Poul Holm takkede for god ro og orden. Den nye lindeallé ved Seggelundgård. Valg til forretningsudvalget Forretningsudvalget består af Tove Christensen Asby, formand, Poul Holm, sekretær, Jette Dahl Møller, Lone van Deurs og Erik Dahl Kjær. Forretningsudvalget vælges for 1 år ad gangen og alle modtog genvalg. Efter valget til forretningsudvalget, fik Tove Christensen Asby ordet: 12 13

8 Lørdagens ekskursion for Dansk Dendrologisk Forening og Fonden for Træer og Miljø til Haderslev Statsskovdistrikt, af Jette Dahl Møller. Tørning Møllepark. Turen var tilrettelagt af skovrider Carsten Ørnsholt, Haderslev statsskovdistrikt og Niels Juul Bundgård, Dansk Dendrologisk Forening. Første punkt på programmet var Tørning Mølle, der blev genopført efter en brand i Det er et historisk sted med en gammel borg og et voldsted, der fører tilbage til 1200-tallet. Af det oprindelige anlæg er i dag er kun borghøjen tilbage. I tilknytning til møllen er der en lille museumsbygning, hvor vi fik fremvist resterne af et træ, brandasken, der indgår i stedets historie. Hvis den væltede, ville møllen brænde. Træet væltede i Et større stykke af træet formulder nu ude i mølleparken. I den tidligere køkkenhave voksede nu en stor art af pileurt, formodentlig Polygonum cuspidatum, japanpileurt. Dens latinske navn er nu Fallopia japonica. Japanpileurt har lige afskårne bladbaser i modsætning til kæmpe pileurt, Polygonum sachalinense, hvor bladene har hjerteformet basis. I tilknytning til møllen er der en park med interessante og gamle træer bl.a. platan, Platanus x acerifolia (= P x hispanica) fra 1860, en hvidbroget ahorn Acer pseudoplatanus Variegatum fra 1880, to nobilis Abies procera, fra 1900, den ene var dog knækket, en gammel hængebøg, Fagus sylvatica Pendula fra 1830 en snoet ægte kastanje, Castanes sativa fra 1800, et meget stort eksemplar af Populus canescens fra Et mammuttræ, Sequoiadendron giganteum, kunne desværre ikke overleve her og til slut passerede vi et smukt duetræ, Davidia involucrata, der blomstrede netop nu med grønlige højblade, de bliver senere helt hvide. Derpå kørte vi videre i øsende regnvejr til Pamhule skov, som er voksested for De pamhule graner. Der er stadig nogle tilbage, men de fleste væltede i De blev op til 45 m høje, og gav et udbytte på m 3 pr ha, sammenholdt mod normalt 400 m 3 pr ha. Ved Bibækken og Hindemade, som er et naturgenopretningsområde, voksede der langs bækken en hvidblomstret hestehov. Det er en sjælden art, Petasites albus, der på dansk hedder hvid hestehov, der vokser hist og her i Sønderjylland, og er meget sjælden i det øvrige Danmark. Kaffen fik vi i tørvejr på Traktørstedet ved Dyrehaven inden vi, stadig i regnvejr kørte videre til Haderslevs Vesterskovs sydlige del, som tidligere blev kaldet Lystskoven (Ulfslyst). Fra år 2000 har den stået som uberørt skov med eg, ask og rester af elm. I en lysning stod to tæt sammenslyngede træer, Det elskende par, en bøg og en eg, som er 100 år gamle. De to træer er tæt omslyngede, men ikke sammenvoksede, og man kan kende stammerne på bøgens glatte bark og egens skorpebark. I lysningens rand stod en høj hindbærlignende plante, der blomstrede netop nu. Det var Rubus spectabilis, der blomstrer i maj og har tredelte blade. Den kaldes nu på dansk laksebær. I Haderslev Østerskov stod resterne af Skildvagtsbøgen, som bærer inskriptioner i barken fra 2. verdenskrig skrevet af tyske soldater. Der var mere liv i et 400 år gammelt egetræ selv om toppen faldt i Træet var hult, og for de, der kunne passere åbningen, var der god plads til at stå i tørvejr derinde. På trods af det våde vejr havde vi en dejlig ekskursion og vi fik et godt indtryk af et frugtbart område i Danmark præsenteret af en meget engageret skovrider Carsten Ørnsholt, som havde stor viden om naturen i sit skovdistrikt. n 14 15

9 Efter en hyggelig aften på Tørning Kro drog vi søndag formiddag nordpå og benyttede lejligheden til at køre gennem den nyudsprungne kejser-lindeallé (Tilia Vulgaris Pallida) ved Seggelundgaard. Alléen består af 98 træer plantet i De markerer sig allerede flot i landskabet. Turen fortsatte til Bulladen ved Tyrstrup gamle præstegård. Det er en af landets bygningsmæssige seværdigheder. Laden stammer fra ca og består af 21 fag og er opført af tunge egetræsplanker, der er skubbet ned mellem lodrette egestolper. Hele bygningen kan tages fra hinanden og stilles op på ny. Vejen førte os videre til den lille fredede skov Christinero. Her findes mange sjældne planter, som Brødremenighedens missionærer har bragt hjem til kammerherreinde Christina Friedericke von Holstein, der levede fra og havde sit fristed i skoven. Orkanen i 1999 væltede desværre størstedelen af træerne. To tæt sammenslyngede træer, Det elskende par, en bøg og en eg, som er 100 år gamle. Bulladen ved Tyrstrup gamle præstegård 17

10 Den Gamle Park og Møllehøjgaard Historiske træk om Gerlevparken af Henni Steffensen. Dele af materialet til denne artikel er venligst stillet til rådighed af Ole Thygesens barnebarn Arno Hansen og oldebarn Bente Ottesen. Da Fonden for Træer og Miljø fik overdraget den ca. 10 hektar store park og skov vi nu kalder Gerlevparken af Kann Rasmussen, blev Møllehøjgaard delt, således at bygningerne fortsat var bolig for Kann Rasmussen. Han overtog gården i Gården hører til blandt de ejendomme, der ofte har skiftet ejer, idet der fra 1801 og til Fonden fik den overdraget i 1979 er registreret 10 ejere. Navnet Møllehøj kommer ifølge gamle møllepapirer af, at der engang har været en mølle på stedet. Helt nøjagtig vides ikke. Det er forståeligt, at så mange skiftende ejere har sat sit præg på gården. Det er dog Ole Thyge Sørensen, kaldet Ole Thygesen, der med sin store kærlighed til natur og havekultur var grundlæggeren af anlæg med skov og park, som vi kender det i dag. I en alder af 28 år købte han i 1881 ejendommen på tvangsauktion og virkede der indtil sin død i Møllehøjgaard var dengang på ca. 40 tdl. Bygningerne bestod af fire sammenhængende længer opført delvis i lerklinet bindingsværk og dels i stampevægge. Til beboelsen hørte en stor stue kaldet salen. Om vinteren blev den benyttet til fester for Tørslev borgere og der blev afholdt danseskole. Ole Thygesen var meget aktiv i det nære landsbyliv. Han var formand for skytteforeningen, der også havde til huse på Møllehøjgaard. Skoven med festpladsen Nord for gården var et højt beliggende, stærkt sandet areal på ca. 6 tdl. hvor han begyndte at plante skov. En handling, der fik folk til at ryste på hovedet og sige, at det får han aldrig til at gro. Men det lykkedes og næsten alle træsorter er repræsenteret. Den store fredede stendysse i skoven har også fået møllebetegnelsen, idet den kaldes Mølledyssen. På et ubeplantet areal midt i skoven anlagde han en festplads på ca. en halv tdl., og her blev bl.a. den årlige skyttefest afholdt. Festpladsen blev også brugt af omrejsende gøglere og artister, og i mange år havde Cirkus Enoch og Cirkus Benneweis deres vinterly her. Dyrene blev opstaldet på gården og husvogne med mere stod på festpladsen. Ole Thygesens datter og barnebarn ved Mølledyssen i Den gamle park Mellem gårdens bygninger og mosen (den nuværende sø) anlagde Ole Thygesen en 2 tdl. stor park på en måde, så have og natur gled harmonisk sammen. Haven fungerede samtidig som planteskole og gartneri med salg af træer, buske og udplantningsplanter. Vest for gården ses endnu den ca. en tdl. stor frugtplantage, som han også anlagde. Ole Thygesen samlede træer fra hele verden. Han tog dem med hjem, når han var på rejser i udlandet

11 Ole Thygesen med sin kone Kirstine og børnebørn i Men også andre tog træer hjem til parken. Kann Rasmussens flid og interesse for træer og buske udvidede parken. Han indledte et omfattende plantningsarbejde samt planering af en del af arealet, alt udført med spade, skovl og trillebør i de efterfølgende år. Parken blev udvidet, et stisystem anlagt, østranden sikret gennem plantning af rødeg og ask på arealet langs Tørslevvej. Af samlinger kan nævnes ca. 25 forskellige birkearter, ca 15 Philadelphus, (polulært kaldet uægte jasmin), lige så mange egearter og 10 poppelarter og sidst men ikke mindst samlingen af tjørn, der rummer ca. 80 forskellige arter og varieteter, en enestående samling i Danmark. Fonden modtog for få år siden yderligere 36 forskellige tjørn fra Botanisk Have i København, der ikke selv kunne rumme dem. Ikke alle ejere af Møllehøjgaard har haft samme interesse i at pleje dette naturskønne område, derfor glæder det efterkommere af Ole Thygesen at parken nu er overtaget af Fonden for Træer og Miljø, der fagligt bygger videre på den. I Den gamle Park har vi i de seneste år i tæt samspil med de eksisterende landskabstræk træer, buske, vand, stier, terræn forsøgt at finde fornyelse. Der er foretaget udtynding af den stedsegrønne afdeling ved søen. Mange af de stedsegrønne var slet ikke smukke at se på og heller ikke særlig enestående på anden vis. Så en kold novemberdag gik landskabsarkitekt Lone van Deurs og anlægsgartner Riise Bundgaard rundt med sprayflasken og fældede træer. Det er en stor og svær beslutning at male beskeden fældes på en plante i vækst. Men det er om at opleve helheder, fremtid og muligheder og så turde holde sig sit mål for øje, så det kan fremstå overbevisende. Vi er nu overbevist om rigtigheden i at gå så hårdt til værks. Der blev frisat mange smukke rhododendroner, som tidligere var gemt og der blev skabt fine dybe kig. Rhododendronmassivet og duetræet har allerede kvitteret med masser af blomster. Som bekendt rummer Gerlevparken udover Skoven og Den gamle Park nu også Den Danske Træsamling, Valdemar Petersens gamle duftroser samt samlingen af alle kendte Poulsen Roser og tilbyder sig som et meget værdifuldt udflugts- og studiemål

12 Se byens træer fra en ny vinkel af Parkplanlægger Klaus Hansen Petersen og stud.silv. Ulrik Ren Vin Kristensen, Vej & Park, Københavns Kommune. Fotos Lene Spies. 8 asketræer i Store Kongensgade ved Nyboder, doneret af Fonden for Træer og Miljø i Københavns Kommune gennemførte i sommeren 2006 en kortlægning af træer med en særlig kulturhistorisk betydning. Kortlægningen skal ses som en strategisk indsats på at synliggøre og beskytte træer i det urbane miljø. Når træerne bliver elektroniske Allerede tilbage i 1945 udarbejdede det tidligere Stadsingeniørens Direktorat en fortegnelse over Værdifulde Træer, enkeltstaaende og i Grupper ikke henhørende under Stadsingeniørens Direktorat. Siden er tilsvarende fortegnelser med årtiers mellemrum med stor møje og besvær blevet udarbejdet. Publikationerne har i de fleste tilfælde kun været benyttet af forvaltningens medarbejdere. I 2001 tog forvaltningen initiativ til GIS-registrering af samtlige kommunale gadetræer i Københavns Kommune. Databasen indeholder præcise oplysninger om det enkelte træ bl.a. træart, placering, planteår, plantemetode, sundhedstilstand, beskæringsbehov mm. Registreringen har været et godt værktøj i det daglige arbejde med pleje og eventuel udskiftning af træer, og kan hjælpe til et bedre valg af træart og plantemetode. Det overblik databasen giver har allerede været med til at justere kommunens træstrategi, der nu målrettet arbejder mod mere variation i både træart og alder. Desuden åbner GIS-baserede registreringer mulighed for at synliggøre oplysninger gennem kommunens fælles GIS platform og derved bliver træerne mere synlige i planlægningsprocessen. Videns-tab kan være træernes skæbne! Den største trussel mod træerne er kommunens egne medarbejder! Det skyldes som regel ikke ond vilje, men derimod manglende viden om hvor træer står og hvordan man tager de fornødne forholdsregler for at bevare træer! Da GIS-databasen kun indeholder oplysninger om gadetræerne, har parktræernes skæbne ofte været afhængig af medarbejdernes hukommelse. Ikke at forstå sådan at træerne er i fare, men at eventuelle historier om træerne eller viden om specifikke arters 22 23

13 placering, let kan gå tabt når medarbejdere f.eks. pensioneres eller søger andre græsgange. Her har de grønne forvaltere en særlig forpligtigelse til at formidle viden omkring beskyttelse og pleje af træer. Københavns Kommune vedtog i december 2005, en strategi om bevaring af værdifulde træer og karaktergivende beplantning i lokalplaner. Det betyder i praksis at eksisterende træer både kommunale og private i dag er langt bedre sikret i forbindelse med bl.a. lokalplanlægning, nybyggeri, gårdsammenlægninger osv. Tilbage står de træer hvor omgivelserne ikke ændrer sig, som bare står for at stå men ofte har en meget spændende historie bag sig! Desuden føler forvaltningen en særlig forpligtigelse overfor donationstræer, idet giveren ofte har en forventning om at træet til evig tid vil stå netop der hvor det bliver plantet. På denne baggrund begyndte Københavns Kommune i starten af sommeren 2006 en registrering af særlig interessante træer i kommunen. Beplantning ved Nyboder. Registrering af arboretstræer og andre plantegaver Et af de første spørgsmål som dukker op er hvilke træer, der skal registreres og hvorfor. Efter at have gjort sig en del overvejelser blev der fastlagt fem kategorier: Hæderstræer, Kulturhistoriske træer, Beskyttede træer, Donationer og Botanisk interessante træer. Af de fem kategorier kan flere være gældende for det samme træ og i flere tilfælde vil det blive et skøn om et træ er særlig interessant. Et andet skøn er om en træart er botanisk interessant. Det sidste gør sig f.eks. gældende for Tempeltræet og Vandgranen, der for fyrre år siden var ukendte for de fleste, men nu står i mange private haver. Arbejdet begyndte med gennemlæsning af gamle journaler, der måske kunne indeholde vigtige informationer. Allerede her stod det klart at det ville blive en stor opgave. Journalerne bar sigende navne som f.eks. Arboretet i Hørsholm, Andre plantegaver eller Fonden for Træer og Miljø. For træerne fra Arboretet i Hørsholm er der ofte udførlige tegninger og eventuelle skrivelser om deres tilstand. F.eks. at 13 Fágus orientális plantet 1950 i Valbyparken, stod under vand i 1951 og derved blev påført så stor skade at de er døde. Denne opfølgning var god i mange år, men overgartnerene har haft forskellige interesser og dermed forskellig tilgang til parkernes drift. Nogle mente at parkerne skulle være lette at holde, nogle at rekreation og dermed publikum havde størst prioritet og nogle at eksoter hørte hjemme i Botanisk have. Det bærer indholdet i journalen tydeligt præg af. Desuden er opfølgningen blevet glemt eller nedprioriteret efterhånden, hvorfor der nu mangler vigtige oplysninger om træernes skæbne. Mange af de træer der ikke er bukket under for sygdom har måttet lade livet for udviklingen bl.a. ved anlæggelse af Bispeengbuen. Andre plantegaver indeholder mange forskellige sager, nogle af disse sager er fordelt på flere journaler, uden at det er nævnt. Flere sager er ikke afsluttet og nogle plantegaver er sendt til kommunens gartneri, hvorefter deres videre skæbne ikke er kendt. En del sager slutter med en tilladelse til plantning af f.eks. et hæderstræ, men træart og placering fremgår ikke. Dette gør at kun meget få sager ender med brugbare oplysninger, selv i sagerne med kortmateriale skal der en cykeltur til for at finde ud af om træerne stadig eksisterer. Journalen viser også et forsøg på øgede relationer mellem Japan og Danmark, der er tre sager om Tempeltræer i slutningen af 60 erne og tre sager om kirsebær i starten af 70 erne. Disse sager omhandler japan

14 ske enkelt personer, firmaer eller organisationer, der har givet planter til Københavns Kommune oftest for at få positiv medieomtale eller i forbindelse med salgsfremstød. Japan er det land der er klart bedst repræsenteret i journalen og i forbindelse med H.C. Andersen året har Københavns Kommune igen modtaget kirsebærtræer fra Japan. Denne gang 200 Yoshino kirsebær (Prúnus x yedoénsis) der er blevet plantet i Langelinieanlægget. Af de gamle sager med japansk islæt er det kun lykkedes at finde tre tempeltræer ud af en gave på 150, givet til overborgmester Urban Hansen fra Tokyos konsul i Et andet eksempel fra denne journal er seks træer hjembragt fra USA og overrakt til København i 1954 i anledningen af journalist-forbundets 50 års jubilæum. Af disse står en vandgran (Metasequoia glyptostroboides) og et mammuttræ (Sequoiadendron giganteum) i Ørstedsparken. Fonden for Træer og Miljø indeholder indkaldelser til Fondens repræsentantskabsmøde, skrivelser om undersøgelser mht. saltbelastning, takke breve for deltagelse i Plant Danmark Dag mm. Der er kun omtalt to egentlige plantninger med støtte fra Fonden, Toftegårds Allés første (og stadig eneste træ) og plantninger i Pistolstræde. Af de skænkede træer til Pistolstræde er to af de fire russiske løn forsvundet, mens resten, et Tempeltræ, et Tibetansk kirsebær og en Papirbarkløn, står der endnu. For alle journalerne gælder det, at de seneste anførte oplysninger er fra første halvdel af 1990 erne. Det bevirker at mange af oplysningerne for de sidste ti år er spredt ud på forskellige kontorer i Vej & Park, hvilket gør det svært at få et samlet overblik. Efter gennemlæsningen af journalerne og en del opfølgende cykelture er overgartnerne, både tidligere og nuværende blevet udspurgt om deres viden på området. Derudover er internettet og litteratur blevet benyttet. F.eks. er Danmarks Natur, Træer i Nordeuropa, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse samt årsskrifter fra Fonden for Træer og Miljø flittigt blevet studeret. Fra Fondens årsskrift ved vi f.eks. at der er plantet vejtræer i Eberts Villaby på Amager. Først skal træet vises, siden skal det spises Når træer skal bevares handler det om at fortælle den gode historie og skabe oplevelser. Den velkendte julesang Juletræet af Peter Faber beskriver præcis hvad der skal til for, at bemærke det enkelte træ i skoven. Træet skal pyntes og vises frem! Russisk løn (Acer Tataricum L) i Pistolstræde Københavns Kommune gør i øjeblikket en del overvejelser omkring den videre formidling af de registrerede træer. Ønskerne er mange. Den eksterne formidling for borgerne bliver formentligt gennem internet til en kommunal hjemmeside. Hvis alt går vel på borgergis.kk.dk. Denne hjemmeside er baseret på GIS således, at det bliver muligt at trykke på et træ og få oplysninger om det enkelte træ. Andre ønsker til formidlingen er hæfter f.eks. skolehæfter eller en form for vandretursfoldere. Indtil videre er der kun sket en kortlægning af træer på de kommunale parkarealer. Forvaltningen søger i øjeblikket eksterne samarbejdspartnere til hjælp med at fortælle den gode historie om byens træer. Øvelsen med at kortlægge byens særlige træer har allerede tiltrukket sig en del opmærksomhed. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam (B) har udvist en særlig interesse for byens kulturhistoriske træer og mener det er på tide at flytte penge fra det blå til det grønne igen efter flere års investeringer i havnefronten med bl.a. havnebade og ny cykel- og fodgængerbro over havnen. I skrivende stund har Københavns Kommune travlt med at få plads til et nyt donationstræ (Gingko biloba) modtaget af DL (Danske Landskabsarkitekter) i anledning af foreningens 75 års jubilæum

15 Fonden for Træer og Miljøs donationer i København Kommune 1975 Henvendelse fra Vanløse og Valby asketræer i Store Kongensgade ved Nyboder Juletræ til vuggestue og børnehave ved Statens Serum Instituts Institutioner på Artillerivej Pistolstræde hele beplantningen udskiftet af Fonden, Ginkgo, Acer tataricum, Platan m.fl Registrering af træer i indre by, Peter Wagner: Den gamle botaniske Have bag kunstakademiet og haverne mellem Amalienborg og Bredgade Nyboder: Marineegene 1988 Plantning af pil i Tivoli, som efter overleveringen stammer fra en pil, der har groet på Napoleons grav på Sankt Helena, hvoraf en stikling i sin tid er hjemtaget af Tivolis grundlægger Georg Carstensen Toftegårds Allé, Valby. Markering af Plant Danmark Dagen lindetræer i Grønnegården ved Kunstindustrimuseet Eberts Villaby på Amager. 20 kugle-akacier Robinia pseudoacacia Bessoninia til Dyvekes Allé og 20 lindetræer Tilia cordata Greenspire til Skipper Clements Allé Eberts Villaby på Amager. 3 kugle-akacier Robinia pseudoacacia Bessoninia og 28 lindetræer Tilia cordata Greenspire Sølvgades Skoles skolegård. Nyt akacietræ som erstatning for akacietræet plantet i Træet er skolens vartegn. Pistolstræde en af de mest charmerende passager i indre København. Bytræarboretet i Hørsholm Til undervisning af landskabsarkitekter og anlægsteknikere er der i 2001 oprettet et bytræsarboret i Hørsholm. Det er en samling af træer i udvalgte kloner, der er anvendelige i bymæssig sammenhæng på veje, gader og pladser til demonstration af arternes forskellighed og udvikling over tid, samt mulighed for at se de forskellige arter og kloner ikke mindst nye kloner i forhold til hinanden. Endvidere ønsker man at få dækket et behov for at demonstrere tildannelsesbeskæring af gadetræer. Planteskoleejerforeningens Trægruppe donerede de 400 udvalgte træer og Fonden støttede projektet med halvdelen af udgifterne til plantningen. Fonden håber projektet kan være medvirkende til at Danmark med tiden får et endnu bedre plantemateriale specielt egnet til plantning under bymæssige forhold og tillige give landskabsarkitekter og andre bedre viden til at vælge den rigtige beplantning til de givne forhold

16 En Himmerlands historie Af naturvejleder Karsten Hansen, Rebild Produktionsskole. Tænk at synke i kærlighed blandt Gyldenris og Djævelsbid. Kage med Lyng Kaffe med Revling og skyfri himmel for resten Man plukked Tytter det er legalt, for tænk at gå hjem og få andre fortalt, at man har gået 2-3 kilometer blot for at ligge i solen med kaffen, kagen og konen Lyngen var der og hugormen med og enkelte summende bier. Klokkelyng, vissen ved vandrige pletter og Revling som dybgrønne tæpper. Bjergfyr, Hæg og Asp gror om kap med bølgende Bunke og Gederams. Skynd dig kom, for om føje år er skoven tæt hvis det går som det går måske sku man prøve med får!! Midt i september drev jeg en dag over et stykke af de Himmerlandske heder. Der var et herligt solskin med lige netop så mange drivende skyer at de viste hvor høj himlen egentlig var. Der var kaffe i rygsækken og hund i snoren så alt i alt var der lagt op til en rigtig god eftermiddag. Der gik jeg så over alt det frie og åbne og rykkede Bjergfyr op. Der er nok, ja rigeligt, af dem i det område, som så mange andre steder i den udyrkede del af det nordjyske landskab. Jeg sendte en venlig tanke til den store tyske forstmand J.G. von Langen der blev hentet til Danmark for at lære os skovdyrkning. Det er sjældent vi har en enkelt person at give skylden, men her er det ganske vist: J.G. von Langen kom med Bjergfyrren. Han kom i en anden tid ja, nærmest i en anden verden, og han lærte os skovdyrkningens skønne kunster og startede hedens endeligt. Bare et par blade stikker op det er Prunus Serotina/Glansbladet Hæg. Det menes at dyr nødig græsser serotina på grund af blåsyreindholdet. Godt gået Langen det var ikke din opgave at frelse heden men at skabe skoven. Da Steen Steensen Blicher få år efter von Langen drev rundt på jagt i heden var udsynet stadig meget videre end i dag. Milevidt kunne han skue fra de gravhøje som lå frit og højt i terrænet som pejlemærker og ledelinier for de vejfarende. Gravhøjene gav mulighed for at finde vej og helt op til i dag er mange vejforløb præget af at række fra gravhøj til gravhøj. Hyrdedrengene havde i århundreder passet deres arbejde med at lede får og kvæg rundt over store arealer. Og det havde virket efter hensigten. Den vegetation som var værd at æde var forsvundet. Der var ikke mange træer i det jyske landskab. Først i landvindingstiden hvor den nyvundne nationalfølelse skabte det vakte og velfungerende landbrug kom træerne for alvor til heden. De stod i ordnede rækker fra nord til syd og skærmede det tynde jordlag der var at finde under lyngen. Kun få pletter af heden undgik 30 31

17 Evnen til at frøformere på egen hånd, har i dag sendt Glansbladet Hæg på den sorte liste i Skov- og Naturstyrelsen. landbrugets fremmarch og på dem kan jeg og alle andre så lufte hund og drikke kaffe i septembersolen til duft af revling og lyng. Bjergfyrren er et fortrinligt pionertræ. Den selvsår villigt, kræver ikke pasning og er i stand til at møde den jydske blæst. Netop de egenskaber von Langen forstod at udnytte til skovens fordel. Men til stadighed truer Bjergfyrren med at overvokse heden. Dels fordi den kan og dels fordi vi har afskaffet hyrdedrengene og deres får. Når jeg sidder på gravhøjene og skuer (nej, jeg kigger bare for så fattigt er vores sprog blevet) så er det skov i opvækst blikket møder. Ud over Bjergfyrren er det Bævreaspen som sender sine talrige rodskud ud mellem lyngplanterne og skaber småskove, så tætte at jeg kan gemme en hel børnehave og fortælle dem hvordan skoven gror. Som jeg nu gik der i solen, blæsten og livet strejfede blikket endnu en indvandrer på den brune hede. Bare et par blade stak op over lyngdækket, men den var der. Prunus Serotina / Glansbladet Hæg. Oprindeligt hjemmehørende i det østlige Nordamerika hvor den danner anseelige træer på meter. Da jeg lærte den gode latin om vildtplantninger for tredive år siden skulle vi plante Glansbladet Hæg i randen af plantningen gerne suppleret med Rosa Rugosa. Det ville fasaner og råvildt sætte pris på. Glansbladet Hæg har unægtelig mange kvaliteter. Den trives på mager jordbund, selvsår villigt, kan konkurrere med anden opvækst, evner at møde den jydske blæst, giver føde til fugle, og er smuk at skue. Von Langen ville ha elsket den. Netop evnen til at frøformere på egen hånd har i dag sendt Glansbladet Hæg på den sorte liste i Skov og Naturstyrelsen. Vi opfordres til at undgå yderligere plantning af Serotina og i stedet bruge den oprindelige danske almindelig Hæg (Prunus Padus) som bestemt også har mange kvaliteter. Frygten for endnu en invasiv art er ikke ubegrundet, men måske er det for sent at sætte ind. Prunus Serotina er kommet for at blive. Overalt i den frie danske natur stikker de frem og jeg mødte en god håndfuld af dem bare på min lille septembereftermiddagstur i heden. Mens jeg nød kaffen blandt Revling og Klokkelyng funderede jeg over at løse problemet alternativt. Prunus Serotina har bær som er gode at sætte på snaps trods et vist indhold af blåsyre. Jeg valgte på stedet at hjælpe det åbne Danmark ved at plukke en god håndfuld bær i den netop tømte kaffekop, vel vidende at man her som i andre forhold ikke kan drikke sig ud af sine problemer. Hjemme igen med glæden over en smuk dag i sindet bød jeg min finuldsvædder en buket af dagens Glansbladet Hæg som var taget med hjem til et simpelt græsningsforsøg. Videnskabeligt var det vel ikke, men det gode dyr var ikke mange sekunder om at afløve buketten.det menes ellers at dyr nødig græsser serotina på grund af blåsyreindholdet. Men det vidste han åbenbart ikke. Vædderen viste vejen åbne arealer er kun åbne i skovlandet Danmark hvis vi stadigt og stædigt kulturpåvirker. Prunus Serotina har stillet sig efter bjergfyrren i den lange række af indførte arter med egen missionsbefaling, så lad os glæde os over det smukke træ, beslutte os til hvor vi vil ha det og sæt så min vædder og hans ligesindede til at klare det vide udsyn fra gravhøjene hvis det skal bevares 32 33

18 Nye i repræsentantskabet Hans Ove Pedersen Landskabsarkitekt, cand. hort., cand. arch., repræsentant for Kommunale Park- og Naturforvaltere. Ole Rasmus Byrgesen Produktionsgartner. Arboretmester, repræsentant for Den Kgl. Veterinærog Landbohøjskole. Hans Ove Pedersen er født i Gentofte i Søn af anlægsgartner med virke i Gentofte og omegn. Udlært i staudegartneri og hortonom fra KVL i 1972 ved professor Georg Boye. Har afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1974 med professor Svend Ingvar Andersson som faglærer. Blev derefter ansat i en kommune med administration af parker og grønne områder og senere som afdelingsleder på Lyngby-Taarbæk Kommunes kirkegårde og i administrationen under daværende stadsgartner S. A. Hansen, Lyngby. Souschef i Stadsgartnerens afdeling med økonomistyring af det grønne som speciale. Har forestået registrering af kommunens vejtræer og kender platanens force som gadetræ. Hans Ove Pedersen har siden 1990 været medlem af Stads- og Kommunegartnerforeningens, nu Kommunale Park- og Naturforvaltere, der som interesseorganisation samler interessen for kommunerne arbejde med de grønne områder, som tilrettelagt natur til bymenneskers behov. Foreningen havde i års jubilæum og i den forbindelse forestod Hans Ove Pedersen udgivelsen af jubilæumsskriftet Historier om Stads- og Kommunegartnere gennem 50 år. Har senest forestået en række naturgenopretningsarbejder i en grøn kommune, til glæde og rekreation for byens borgere. Er født i Birkerød i Har altid været glad for at være i den dejlige natur som er i lokalområdet: Sjælsø med Eskemoseskov, Geelsskov, Gribskov og Furesøen med den dejlige Nørreskov. Efter uddannelsen som Produktionsgartner i 1980 ansat som gartner i Arboretet Hørsholm med ansvar for planteskolen, væksthuse og klipning af undervisningsmateriale til KVL, Skovskolen og div. gartnerskoler. Blev i 1990 Arboretmester og fik dermed det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af Arboretet og Forst Botaniskhave i Charlottenlund samt Div. forsøgsplantninger på Scion DTU i Hørsholm. Fritid bliver brugt i naturen, fodbold og familie

19 Udvalgte begivenheder Fonden for Træer og Miljø stiftet Højesteretsdommer Helga Pedersen er formand for repræsentantskabet 1975 Fonden repræsenteret i to udvalg under Ministeriet for Offentlige Arbejder, dels om vejsaltning og dels om beplantning langs offentlige veje Fondens kamp for genetablering af Ledreborg Allé påbegyndt. Morten Klint/Lone van Deurs udarbejdede projekt 1976 Grønne Planer, Dansk Byplanlaboratoriums skriftserie. Beplantningsplaner for tre byer: Bramming, Ringe og Helsinge Beskæring af lindealléerne ved Dronninglund Slot 1977 Fonden projekterer retableringen af Øster Mølle Sø i Dronninglund Kommune Fonden medarrangør af beskærings- og beplantningskurser på Vilvorde 1978 Fonden støtter praktisk og økonomisk Claus Berings film: Træer og Miljø 1979 Møllehøjgård senere Gerlevparken overtages af Fonden Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer ny formand for repræsentantskabet Hendes Majestæt Dronning Ingrid bliver Fondens protektor 1980 Midterrabat på Geels Bakke ved Holte beplantes med egetræer Beplantningsplan og planter til den retablerede Klokkerholm Møllesø 1981 Forsøg med vejsalts indvirkning på 4 vejtræarter påbegyndt i Gerlevparken ved lic.agro. Jens Dragsted Beplantning af 1200 egetræer ved Egtvedpigens fundsted 1982 Bevarende beskæring af lindealléerne ved Rosenholm Slot Beplantning i Pistolstræde i København 3 ægte børn af Kongeegen plantet ved Øster Mølle sø i Dronninglund til ære for Fondens protektor Hendes Majestæt Dronning Ingrid, for Fondens første formand for repræsentantskabet, højesteretsdommer Helga Pedersen og for en af initiativtagerne til Fonden, arboretforstander, dr.agro. Carl Syrach Larsen 1983 Plant et træ kampagnen påbegyndes og i løbet af tre år plantes 1,25 mio. træer over hele landet Fonden skænker vej- og allétræer til Broager Kommune 1984 Etableringen af Den Danske Træsamling i Gerlevparken påbegyndt 1985 Valdemar Petersens samling af historiske roser etableret i Gerlevparken Simon Spies Alléen plantet i Vestskoven ved Herstedøster Plantning af marineege i Nyboder i København 1986 Efter 11 års kamp påbegyndes retablering af Ledreborg Allé 1987 Samlingen af Poulsens roser etableret i Gerlevparken Støttet Tønder forskønnelsesudvalg med 50 egetræer til allé siders rapport ved lic.agro Jens Dragsted vedr. resultatet af saltforsøget udsendes til samtlige kommuner og amter i Danmark Sansehave ved institutionen Birkebakken i Brabrand projekt og beplantning 1989 Rådgivning i forbindelse med etablering af Bangsbo Botaniske Have Projekt til sø og beplantning ved Clausholm i Klokkerholm/Hjallerup Projekt til geografisk arboret på Store Grønhede ved Sæby 1990 Plant Danmark-Dagen. Over træer plantet overalt i Danmark Blindehave skænket til Pindstrup-centret på Djursland store lind til Kunstindustrimuseets Grønnegård Rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af Skærvad Hovedgaard 1992 Asketræer til institutioner i forb. med Hjørrings 750 års købstadsjubilæum Efter 17 år bliver den genplantede 7 km lange Ledreborg Allé indviet 1993 Beplantning til Byfolden i Køng, Glamsbjerg Kommune 1994 Plant Danmark Dagen. Ca løvtræer plantet overalt i Danmark Projekt og etablering af rosenhaven i slotsparken ved Rosenholm Slot Skænket 75 store lindetræer til retablering af allé ved Lerchenborg Gods 1995 Åstrup Kloster ved Tølløse, genskabelse af park og anlæg af rhododendronbed 1996 Rådgivning og naturgenopretning til Nørre Wosborg ved Ringkøbing 1997 Beplantning til sansehave ved Aalborgskolens institution for døvblinde 1998 Projekt og beplantning til have for senil demente i Vejlby Lokalcenter, Århus Rådgivning og egetræer til retablering af Maglemer Alléen ved Knuthenborg Påbegyndt renovering af den gamle park og skov i Gerlevparken 1999 Fonden for Træer og Miljø bliver 25 år 2000 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra bliver Fondens protektor Rådgivning og træer til alléer ved 5 godser på Lolland Sansehave ved Skodsborg Observations- og Behandlingshjem Træer til Borreby Gods, Skælskør 2001 Spejdercenter: Kredshuset Høwringen ved Højer Bytræarboretet ved Landbohøjskolens Forskningscenter i Hørsholm Udvidelse af bedene i Poulsen Roserne i Gerlevparken 2002 Alléer ved Holgershaab ved Nørre Alslev, ved Marienlyst ved Vordingborg, Nybøllegaard ved Stege og ved Sandholt på Fyn Søren Ødums plantninger i Grønland 2003 Planer og beplantning til sansehave ved Rønnehuset i Nykøbing Falster Håstrup Bylaug, 100 rødtjørne plantet som alléer ved indfaldsvejene til byen 2004 Allé ved Rynkebygaard på Fyn og allé ved Sekkelundgård ved Christiansfeldt 52 egetræer til vejtræer ved Eliselund ved Tranekær Beplantning ved Lille Egede Friskole ved Skælskør 2005 Allébeplantning gennem landsbyen Fredsted ved Haderslev Udplantning af vejtræer i Eberts Villaby på Amager Ejerlauget Manstrup Gadekær ved Fjerritslev forslag og beplantning 2006 Rådgivning og planter til aktivitets- og legeplads i Vindum ved Rødkjærsbro Lindeallé ved Vesterbygaard, Jerslev på Sjælland 36 37

20 Fondens Støttekreds Fonden for Træer og Miljø er af Told og skattestyrelsen godkendt som berettiget til i henhold til Ligningslovens 8A at modtage gaver med den virkning, at giveren kan frætrække disse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst inden for de i loven fastsatte grænser d.v.s. det samlede gavebeløb til den enkelte forening skal udgøre mindst 500 kr. i løbet af indkomståret, og af giverens samlede gavebeløb kan den del fradrages, der overstiger 500 kr., dog maksimalt kr. Støttekredsmedlem Som medlem af støttekredsen modtager man Fondens Årsskrift og bliver indbudt til at overvære det årlige repræsentantskabsmøde. Kontingentet er årligt 95 kr. for private og 285 kr. for virksomheder, institutioner m.m. Yderligere oplysninger om fondens arbejde, medlemskab af støttekredsen m.m. kan fås i Fondens Sekretariat. FONDEN FOR TRÆER OG MILJØ Fondens Protektor: Hendes Højhed Prinsesse Alexandra Fondens repræsentantskab: Formand: Tidl. nationalbankdirektør, dr.polit. Erik Hoffmeyer Fra Dansk Dendrologisk Forening: chefpsykolog Anders Korsgaard Christensen, statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, professor Erik Dahl Kjær, lektor Jerry W. Leverenz og universitetslektor, cand.scient. Jette Dahl Møller Fra Danmarks Naturfredningsforening: orlogskaptajn, cand.jur. Poul Holm Fra Dansk Planteskoleejerforening: gartnertekniker Torben Leisgaard Jensen Fra Dansk Skovforening og Skovhistorisk Selskab: advokat Peter de Neergaard Fra Danske Anlægsgartnermestre: anlægsgartnermester Leif Rasmussen Fra Danske Landskabsarkitekter, landskabsarkitekt Lone van Deurs Fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: arboretmester Ole Rasmus Byrgesen Fra Det Danske Haveselskab: ingeniør Jørn Bendtz Hansen Fra Det Danske Rosenselskab: institutionsleder Hanna Charlotte Askholm Fra HedeDanmark a/s: regionschef Christian Als Fra Kommunale Park- og Naturforvaltere: landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen Fra Slots- og Ejendomsstyrelsen: chefkonsulent, landskabsarkitekt Niels Mellergaard Enkeltmedlemmer: Landskabsarkitekt Tove Christensen Asby Havearkitekt Jørgen Holm Direktør Niels Riegels Højesteretssagfører Ib Thyregod Universitetslektor, cand.scient. Peter Wagner Forretningsudvalg: Tove Christensen Asby, formand Poul Holm, sekretær Jette Dahl Møller Lone van Deurs Erik Dahl Kjær Sekretariatsleder: Henni Steffensen Revisor: Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, statsautoriserede revisorer a.s Den Grønne pris er tildelt følgende: Arkitekt Hakon Stephensen, 1976 forfatter Ole Vinding, 1976 fhv. borgmester Christian Hansen, Gerå, 1978 civilingeniør Georg Christiansen, 1979 professor C.Th. Sørensen, 1979 Klokkerholm Samvirke, 1982 fhv. distriktsgartner Willy F. Hansen, 1984 civilingeniør A. Kann Rasmussen, 1985 Anders og Dot Fønss Nielsen, Hjallerup, 1989 skovrider Henrik Staun, 1998 Pernille Olesen, 1999 professor Sven-Ingvar Andersson, 2000 havearkitekt Jørgen Holm, 2001 forfatter Helge V. Qvistorff, 2002 statsskovrider Bo Holst-Jørgensen, 2003 Skovrider Carsten Ørnsholt fortæller i Tørning Møllepark. Sekretariat: Bentzonsvej 52, Postboks 92, 2000 Frederiksberg Telefon og fax: (mandag-torsdag kl ) Mail: Postgiro: Fondsregister nr

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 13. maj 2011... 4. Tak til afgående formand for repræsentantskabet Erik Hoffmeyer...

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 13. maj 2011... 4. Tak til afgående formand for repræsentantskabet Erik Hoffmeyer... Fonden for Træer og Miljø 2011 1 Indholdsfortegnelse Vilhelm Bissens statue af Ludvig Holberg med sine to muser i Sorø Akademis have. Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Skelby Allé ved Gunderslevholm.

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Liv & lys i Søndermarken Byens Netværk 31.05.12 Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Søndermarken er ved at gennemgå en spændende udvikling og renovering. Parkens kulturhistoriske landskaber og bygningsværker

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4 Fonden for Træer og Miljø 2012 1 En gedigen havebænk ved en blomstrende syrenhæk på Skovskolen i Nødebo Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Stemning ved Gribsø i Gribskov. Foto: Henni Steffensen

Læs mere

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 De overordnede mål... 3 2.3 Afgrænsning... 4 3. TRÆETS FYSIOLOGI... 4 3.1 Introduktion til træets fysiologi...

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 5. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Her ser I den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5. Lyseblå

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø 2007 Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg Telefon 38 11 32 05 (mandag-torsdag kl. 10-14) www.fondenfortraeerogmiljoe.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Rekvirent Rådgiver Anja Friis-Christensen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 31. maj 2013 med formandens årsberetning... 4. Gerlevparkens Venner... 12

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 31. maj 2013 med formandens årsberetning... 4. Gerlevparkens Venner... 12 Fonden for Træer og Miljø 2013 1 Kostume fra Det Kongelige Teaters Holberg-forestilling på Tersløsegaard. Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Flittig arbejdsindsats af Gerlevparkens Venner.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver

Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver Helt tilbage på generalforsamlingen i 2013 blev det foreslået, at der blev holdt et møde, hvor anvendelse, indretning

Læs mere

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

indkalder hermed til ordinær generalforsamling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 12. Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger: www.bredballe-villapark.dk Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.30 i Sognegården

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat:

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat: Evaluering af generalforsamlingens reaktion den 23.05.09 på bestyrelsens ændringsforslag til ordensreglement i henhold til dagsordenens pkt. 5 - samt bestyrelsens videre tiltag i forbindelse med håndhævelsen

Læs mere

Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik

Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik Deltagere: Birger Jensen, Bruno Hansen, Henrik Fog-Møller, Jeppe Ottosen, Erik Brejninge Andersen, Carsten Hunding, Niels Andersen,

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo Kolonihaver Åndehul for den moderne bybo Vi har brug for flere kolonihaver Solen skinner, fuglene synger og kaffekopperne klirrer. De ældre får sig en sludder hen over havelågen, og børnene leger. Intet

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter.

Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter. Juni 2013 Sansehave på strandparkcentret. Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter. Hvorfor er det

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup?

Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup? Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup? Smukke omgivelser tiltrækker ressourcestærke nytilflyttere Træerne vil skjule grimme facader langs vejen, så byen opleves som smuk, istedet for grim og nedslidt

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 2 Bernstorff Slotshave 1850 erne Bernstorff Slotshaves historie Bernstorff Slotshave eller Bernstorffsparken, som den ofte også kaldes

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi har på lager nu beregner vi gerne et tilbud på dette,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016

BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 BERNSTORFF SLOTSHAVE REGULERING AF FÆRDSEL MED HUNDE FEBRUAR 2016 Bernstorff Slotshaves historie Bernstorff Slotshave eller Bernstorffsparken, som den ofte også kaldes er en nationalromantisk landskabshave,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tidspunkt: Mandag den 3. april 2006, kl. 19:00 Sted samme sted som forrige år : Egedalsskolens mødelokale, Holmegårdsvej 101, 2980 Kokkedal. (kørselsvejledning

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Faktaark. Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet. Solitærtræer. Store naturværdier i de gamle træer. Understøtter og forstærker landskabet

Faktaark. Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet. Solitærtræer. Store naturværdier i de gamle træer. Understøtter og forstærker landskabet Faktaark Januar 2013 Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet Solitærtræer Dette faktaark sætter fokus på bevarelsen og nyskabelse af solitærtræer (enkeltstående træer) i landskabet. Mange landmænd

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg Telefon 38 11 32 05 (mandag-torsdag kl. 10-14) www.fondenfortraeerogmiljoe.dk 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere