Referat af ordinær generalforsamling DTriF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014"

Transkript

1 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder Flemming Hebsgaard, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Amager Triatlon Klub fik prisen for årets bedste ungdomsinitiativ. Mogens Strange Hansen uddelte priser til Michelle Vesterby for årets eliteatlet og Ditte Kristensen for årets talent. Priser til vindere af Nineteen klubcup 2013 blev uddelt af Henrik Kjær Larsen. Agenda 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Formandens beretning v. Anna Karin Klærke Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg v. formand Jens Chr. Andersen Der foretages samlet godkendelse af beretningerne. Se bilagssamling, bilag A: 3. Beretning v. forbundets direktør Morten Fenger a) Årsregnskab 2013 fremlægges til godkendelse. b) Budget 2014 fremlægges til orientering. 4. Fastsættelse af takst pr. medlem/ klubkontingent Se bilagssamling, bilag B 5. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag er modtaget, men bestyrelse stiller følgende: a) Forslag om optagelse af enkelt personer i DTriF, se bilagssamling, bilag C b) Ændring af forbundets love i henhold til titel, se bilagssamling, bilag D 6. Valg af bestyrelse og revisorer a) Formand - Anna Karin Klærke er ikke villig til genvalg b) Bestyrelsesmedlem - Lars Smith er villig til genvalg c) Bestyrelsesmedlem - Ricco Clausen er villig til genvalg Deltagere Fremmødte klubber ALOT Albertslund Løb og Triathlon, Amager Triatlon Klub, Brøndby Triathlon Club, Esbjerg Tri & Multisport, Fredericia Triathlon Team, Frederikssund Triathlon Klub, Ganløse Tri-Center, GSK-Tri, Guldborgsund Triathlonklub, Herlev Tri & Motion, Kolding Triathlon Klub, KTK 86, Nyborg Triathlon Klub, SIGMATRI, Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri, Slagelse Triatlon Klub, Sorø Triathlon Klub, TIK triathlon, TRI4, Vejle IF Triathlon, /Tri Club Denmark, Aalborg Triathlon Klub, Aarhus 1900 Triathlon. 24 klubber, I alt 58 stemmer Bestyrelsen Anna Karin Klærke (AKK) Kim Rohde (KR) Mogens Strange (MS) Anette Østerkjerhuus (AØ) Ricco Clausen (RC) Lars Schmidt (LS) Steffen Lüders (SL) Øvrige Morten Fenger (MF) Direktør Gera van Rootselaar (GVR) Sekretær Ricka Hea (RH) Udviklingskonsulent Henrik Kjær Larsen (HKL) Udviklingskonsulent

2 d) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år - Henrik Baadsgaard er villig til genvalg e) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år - Thomas Blom Kristensen er villig til genvalg f) Revisor for 1 år bestyrelsen peger på KPMG Bernhard W. Sørensen (BWS) Administrativ IT supporter Jesper Kloppenborg (JK) Teknisk delegeret DTriF Dirigent Kent Magelund (KM) 7. Valg til nedsatte udvalg a. Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand samt en suppleant. Formand Jens Christian Andersen er ikke villig til genvalg Medlemmerne Uffe Sass-Petersen og Erik Rosbirk er villige til genvalg Suppleant Steffen Mattrup Lund-Hansen er villig til genvalg 8. Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Kent Magelund, tidligere formand af DTriF, vælges af forsamlingen som dirigent. Dirigenten udpeger RH og HKL som stemmetæller og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet. Ad 2 Formandens beretning Formandens beretning kan læses på forbundets hjemmeside og er indeholdt i bilagssamlingen til GF. AKK: Det går rigtig godt med triatlon sporten og det har udviklet sig rigtig meget i de sidste år jeg har været formand. Jeg stopper nu efter 7 år i bestyrelsen heraf 5½ som formand af private årsager. Formandsposen indeholder rigtig mange opgaver og er meget tidskrævende, bestyrelsen har derfor ad flere omgange talt om at det måske kunne være en god ide at oprette en næstformandspost i bestyrelsen til aflastning af formand og uddelegering af opgaver og ansvar. Det kan den nye bestyrelse jo evt. arbejde videre hen imod til næste års GF. Derefter giver formanden ordet til administrationen, som vil uddybe diverse punkter i beretningen. MF viser vores stigende medlemstal over de sidste år, hvor vi nu for andet år i træk

3 har flere medlemmer registreret i klubmodul end i DIF. Det er en positiv udvikling. I 2013 har vi fået følgende nye medarbejdere: Bernhard W. Sørensen, Administrativ IT supporter Henrik Kjær Larsen, udviklingskonsulent Rasmus Stubager, Tri Team SDU Centertræner RH fremlægger oplæg om børn og unge Til ungdomsseminar i 2013 havde vi 27 klubber, der deltog og det var fantastisk. Vi har lavet en rekrutteringsstrategi for børn og unge. Søren Binderup var projektansat i 2013 og har været ude hos klubberne for at vejlede om ungdomstræning og miljøer. Vi har i årets løb haft 4 udviklingsprojekter vedrørende børn/unge/familier. Der har kun været en ungdomscamp i 2013 og vi håber, at vi kan få flere klubber til at organisere ungdoms camps i de kommende år. Der er afsat kr. i budgettet til udviklingsprojekter, heraf til børn og unge. Vi vil gerne opfordre klubber til at søge om midler til oprettelse af børne-/ungdoms- og familiemiljøer. Der ydes dog højst ,- kr. i støtte pr. projekt. ATK - alders relateret træningskoncept er ved at være færdig og vil blive udarbejdet med gode billeder, video mm bl.a. til brug på tablets og som et flot og praktisk værktøj. ATK skal i 2014 blive implementeret ind i klubberne og i træneruddannelsen. Trænerkurser: Der er uddannet 37 nye DTriF 1 trænere og 12 nye DTriF 2 trænere 2 i Fremover vil vi afholder DTriF 1 kurser 2 gange om året og DTriF 2 1 gang om året. Dommere: Der er 40 nye dommere uddannet og der var 30 deltagere til vores dommerseminar. Desuden har vi uddannet 30 trafik officials. Der bliver i fremtiden mere og mere brug for trafik officials. Hvis klubber har brug for dem, kan vi formidle kontakt ml. officials og arrangører. Husk at det blive en ny post på stævnebudgetter, fordi vi skal betale dem og det skal man ikke med politi og hjemmeværnet. Agegroup Landshold vi har oprettet en styregruppe i Kluborganisering: Vi vejleder klubber via klub besøg og har også haft et visionsseminar med Ganløse Tri-Team. Visionsseminar kan også være en mulighed for et udviklingsprojekt.

4 Vi arbejde på at lave en online sikkerhedsprotokol, så det bliver nemmere for klubber at udfylde det. Paratri: Der er stor interesse for paratri og i 2014 bliver der afholdt det første DM i paratri. MF uddyber elitedelen. DTriF vil have eliten i verdensklasse. Der blev vist en video af Tri Team SDU. Se videoen på følgende link: e=50 Vi vil kun støtte OL-kvalifikation for atleter med potentiale til en top-10 placering ved et af de kommende to olympiske lege. Hvis potentialet ikke er til stede er både atlet og forbund bedre tjent med, at atleten forsøger sig på de lidt længere distancer, hvor pengene er flere, og mulighederne for en fornuftig pro tilværelse større. HKL fortæller om mesterskaber og stævner Grejbankkontrakten har vi ændret og automatiseret og det bliver muligt at give hurtigt svar på, om klubben kan låne udstyr til deres stævner. Til orientering for indeværende år, så er DM serien udvidet i 2014 og det bliver vores store satsning. - Flere afdelinger og bedre muligheder for deltagelse 3 i Jylland 3 på Sjælland - Præmiesummen for DM kort Tri serien er øget til 6 afdelinger á kr. til fordeling imellem top tre herrer og top tre damer. - Derudover fordeles kr. imellem de bedst placerede herrer og damer i eliteklassen efter finalen i Kolding. - Der indføres en Aspirantklasse for de årige, dvs. Børn 3 og Ungdom A. - Meget bedre stævne set-up for ungdommen, for alle fra Børn 3 til og med Ungdom B. - Der gives point svarende til placeringen i den enkelte afdeling, hvilket sikrer at alle nemmere kan følge med i deres egne og de nærmeste konkurrenters resultater. - Professionel tidtagning sikrer hurtig og effektiv resultatformidling inklusiv beregning af point på dagen og sammenlagt. JK understreger at teknik af ryggraden i forbundet.

5 Konkurrencereglerne tilpasses ud fra to hovedhensyn: ITU og optimal sportslig afvikling af danske stævner. Vi er meget fleksible og kan tilpasse det inden for 2 uger. Arrangørvejledning og den tilhørende sikkerhedsprotokol har fungeret som et godt dialogværktøj, der hjælper stævnearrangørerne med at afvikle stævner, hvor kvalitet og sikkerhed går hånd i hånd, og DTriF med kvalitetssikring af stævnerne til gavn for deltagerne. Dommeruddannelsen er støt opadgående, men det er også nødvendigt. Den bygger på et tæt samarbejde mellem nøglepersoner i DTriF: Konsulenterne, erfarne dommere og mig og at dommerne tilbydes en vifte af udviklingsmuligheder, der matcher deres kvalifikation og ambitioner, samtidig med at de bevarer et stærkt fællesskab, er det kit der binder dommerkorpset sammen. De går langt på en fælles kop kaffe kl. 04:30 og første parket, når medaljerne afgøres! AKK tager ordet igen og uddyber samarbejdet med DIF Som formand har jeg prioriteret møder mm. med DIF, hvor jeg fik mulighed for at netværke og søge inspiration og lærdom. Jeg opfordrer den nye formand til at gøre samme.. Desuden har vi haft et godt samarbejde og gode relationer med ITU og ETU samt især de skandinaviske forbund. Jeg håber det gode internationale arbejde vil fortsætte og prioriteres. DTriF har 30 års jubilæum d. 4. august, måske det skal fejres? Tusind tak for et godt år, det gode samarbejde og en uforglemmelig tid som formand. Beretning fra Amatør- og Ordensudvalg v. formand Jens Chr. Andersen Der har ikke været nogen sager i år. Spørgsmål fra salen til formandens beretning: Michael fra TIK Tri: Har vi tal på hvor mange af indslusningsmedlemmerne, der bliver almindelig medlemmer i klubberne? MF: Nej, da disse oprettes i arrangørklubberne, der tilbyder medlemskabet Finn fra Kolding: Er der mange der vælger at betale igen?

6 MF: Ja, vi tror, at der er mange, der vælger at betale for et indslusningsmedlemskab igen. Martin fra GSK-Tri: Jeg synes helt sikker at EP-medlemmer skal ind i klubber og kurser skal være obligatoriske. Bestyrelsen: Den diskussion hører til under pkt. 5 a om forslaget om oprettelse, så den tager vi senere. Såvel formandsberetningen som A&O beretningen godkendes. Ad 3 Beretning v. forbundets direktør Morten Fenger a) Årsregnskab 2013 fremlægges til godkendelse. b) Budget 2014 fremlægges til orientering. Årets realiserede resultat DTriF havde i 2013 budgetteret med et underskud kr Resultat blev et underskud på kr En difference kr der berettiger et par kommentarer: Indtægtssiden - kr over budget fordelt på følgende poster - Tilskuddet fra Team Danmark blev ikke udnyttet 100%, da flere atleter var plaget af skader og derfor ikke fik brugt de afsatte midler til konkurrencer og træningslejre. - Licens og klubindtægter er over budget med kr Resultatet af flere klubber, flere medlemmer. - Øvrige indtægter kr over budget (se note 2 i regnskab) Breddeaktivitetsindtægterne er kr højere end budgetteret pga. ikke budgetterede indtægter på AGL eventtilmeldinger og tøjsalg DM TRI-serie indkomne startgebyrer ikke budgetteret kr Omkostninger kr over budget fordelt på følgende poster: Forbundsomkostninger (se note 4 regnskab) er samlet set kr over budget. Heraf udgør videre sendelse af arrangørernes del af de indkomne startgebyrer ved DM serien langt største del kr Men større aktivitet medfører større omkostninger: - Afskrivning er kr over budget - Dommeromkostninger kr over budget - Mere udstyr i grejbanken => kr over budget - Breddeaktivitetskontoen er kr under budget

7 Lønomkostninger kr over budget grundet opstart af Tri Team SDU 1. september 2013 med ansættelse af centertræner. Administrationsomkostninger kr over budget: Flere rejseomkostninger bl.a. grundet Tri Team SDU og ITU kongres i London som dog refunderes andet steds mere IT billigere bestyrelse Eliteomkostningerne under budget med kr Mindre rejse og konkurrenceaktivitet pga. skader og karriereskift som tidligere nævnt. Konklusion: Årets resultat 2013 er kr bedre end forventet. Hovedårsagen til denne forskel skal findes i den flotte medlemsfremgang idet kontingent- og klubindtægterne alene udgør kr ift. budget. Forbundet har altid budgetteret konservativt. b. Budget 2014 Forbundet er økonomisk velkonsolideret og det er ledelsens holdning, at forbundet ikke skal fungere som bank. Nej, pengene skal ud og arbejde til fremme den optimale udvikling af TRI sporten i Danmark. I 2014 budgetterer vi med, at driften går i plus med knap kr Vi skal som sagt ikke fungere som bank, pengene skal ud. Overordnet mere omsætning bl.a. grundet tilmelding af DM TRI serien ind over DTriF og langt større sponsorindtægter end tidligere Budgettet 2014 afspejler, at DTriF satser på: Eliten: Tri Team SDU hvor der er i 2014 er afsat flere midler end i 2013 Klubberne og udvikling af sporten: Der er afsat kr til udviklingspuljen Age Group landsholdet: Der er afsat kr til AGL Børn og unge: Vi er i ansøgningsprocessen med udfærdigelse og implementering af ATK (alders relateret træningskoncept) Events: "Danske Invest DM TRI-serie" bliver forbundets helt store satsning i 2014 der af budgetteret med en omkostning kr Derudover satser vi sammen med hovedsponsor på at opbygge "Danske Invest Team Tri Paratri: Der vil i Holbæk, ved en afdeling i DM Tri serien blive afviklet

8 det første officielle mesterskab i Paratri Branding: Ny hjemmeside, flere afsatte ressourcer til kommunikation såvel internt som eksternt Afslutningsvis skal det nævnes, at den konservative budgettering forbundet har anvendt i en årrække er videreført i budgettet for Spørgsmål fra salen til budget: Martin fra Amager Triatlon Klub: Omkostninger på Kr til Danske Invest DM Tri Serie er ikke så meget. MF: Vi er forsigtige med budgettering. Når vi har 1700 deltagere har vi omkostninger på kr , men med 1900 deltagere går vi i nul. Marius fra SIGMATRI: Den store stigning i øvrige indtægter skyldes det sponsorindtægter? MF: Ja, det er sponsorindtægter mm. Henrik fra OTK: Når vi har så meget egenkapital, skal vi så ikke investere noget af det? MF: Der var budgetteret med store udgifter med træk på egenkapitalen i forhold til arbejdet ATK. Der har vi siden hen været heldige at få vores hovedsponsor på banen, der støtter os med det også. Regnskabet godkendes, ingen kommentarer. Ad 4 Fastsættelse af takst pr. medlem/ klubkontingent Fastholdelse af nuværende takster foreslås Takst pr. medlem under 18 år Takst pr. medlem over 18 år Ad 5 Behandling af indkomne forslag 0 kr. 200 kr. Vedtaget a) Forslag om optagelse af enkelt personer i DTriF, se bilagssamling, bilag C. LS promoverer forslaget. DTriFs EP medlemskab er for deltagere ved DTriF s medlemsstævner, der enten ikke ønsker at være en del af en forening eller som er nye i sporten og derfor skal introduceres til sporten. Ved at betale et DTriF EP kontingent bliver man direkte medlem af Dansk Triatlon Forbund (DTriF) i en afgrænset

9 periode. Kontingentet som EP medlem giver ret til at deltage ét DTriF medlemsstævne og i udvalgte DTriF kurser (indeholdende hhv. svømning, cykling og løb). Et EP medlemsskab giver eventlicens til et specifikt medlemsstævne, og kan således ikke overføres til andre stævner, eller bruges mere end én gang. Der kan købes ubegrænset antal EP medlemskaber i DTriF. Vil man deltage i f.eks. 4 stævner kan man købe 4 separate EP medlemskaber. Ved hvert køb får man som sagt via kontingentet adgang til udvalgte DTriF kurser + det valgte stævne. DTriF kurserne vil blive udbudt regionalt i samarbejde med DTriF s medlemsklubber. Pris på et DTriF EP kontingent vil variere alt efter det valgte stævnes distance. Til og med : 70 kr. (kurser 50 kr. eventlicens 20 kr.) Til og med ,5: 100 kr. (kurser 50 kr. eventlicens 50 kr.) Længere: 150 kr. (kurser 50 kr. eventlicens 100 kr.) Dette medlemskab vil give os mulighed for at liste disse medlemmer, have en kontakt og kunne påvirke dem til at søge jer klubber. Spørgsmål fra salen vedr. forslaget Vibeke fra TRI4: EP medlemmer betaler 50 kr. til kurser. Men kurser er et tilbud, så det er ikke obligatorisk, korrekt? Vi synes også, at det lyder absurd at de få rettigheder til GF. AKK: Vi ønsker ikke at gøre det obligatorisk mao. tvinge dem til noget. Det er et krav fra DIF s side at sådanne medlemmer skal have demokratiske rettigheder. Det er kun 2 valgte repræsentanter for EP medlemmerne, der får adgang og stemmeret til GF. Henrik fra OTK: Vi synes det er en rigtig god måde for at nå de nye personer i triatlon. Vi er dog lidt bange for at det underløber klubbens miljø, så at vi mangler nogle af vores såkaldte surfer medlemmer. Martin fra GSK Tri: Vi synes, at kurser skal være tvungne og at det skal være obligatorisk,at de får et åbent vand svømmekursus. Desuden synes vi, at EP medlemmer skal ind på venteliste til klubber og blive optaget lige så snart der er plads i klubber. MF: Vi planlægger at evaluere løbende og kan eventuelt lave EP medlemskabet om efter 1 år til at et medlem kun kan være EP medlem i fx 2

10 år, men lad os prøve det af først. Dette minder på mange måder om vores indslusningsmedlemskaber, men her vil vi bare tilbyde kurser i samarbejde med jer klubber, der hvor medlemmerne bor. Det vil også være en oplagt mulighed for jer klubber at komme i dialog med disse medlemmer og præge dem til at komme til jer! DIF arbejder på flere fleksible medlemsformer og indførte for en 5 årig prøveperiode muligheden for disse medlemskaber et par år tilbage. De ved vi skal følge med tiden. DTriF vil faktisk være foregangsforbund på denne her front, hvis det vedtages. Åge fra ALOT: EP medlemskab er et forkert ord. De triatleter er ikke interesseret i klubber. Vi skal fx kalde det forbundsgebyr e.l. Det er meget godt at vi få fat i adresse på de personer. AKK: Det må vi ikke, vi havde et lignende i tankerne, men DIF har bedt os rettet vores navneforslag til EP. Brian fra /Tri Club Denmark: Et lidt andet emne i debatten men noget jeg vil nævne. Vi synes at klubmodul hæmmer klubber i deres IT muligheder. Der er meget forvirring med fx at skifte klub og klubmodul tilbyder ikke den fleksibilitet vi gerne vil have i forbindelse med tilmelding til vores træningstilbud og foredrag. Så vi har lavet vores egn system. Jeg synes, at et medlemskab ikke er noget man skal have, men noget man vil have. Så det kræver branding af medlemskab. Berrit fra SKS: Det er en god løsning til eventshoppere. Hvis vi vil have dem i vores klubber skal vi nok ændre konceptet i klubber og vil vi det? SL: Jeg tror, at disse typer atleter bare ikke har noget kendskab til klubberne. Konceptet er begyndelsen på en indkøring til klubberne - en slags indslusning. Lisbeth fra Århus 1900 Triathlon: Vi får mange af dem ind i klubben. Når vi snakker med dem, er der mange, der faktisk har dyrket triatlon i flere år, men de har ikke turde komme i klubben. De er bange for at de ikke er gode nok. Jeg synes, at tidsbegrænsning vil være en god ide. MF: Mht. tidsbegrænsning har vi overvejet det, men vi tror ikke det er en god ide, fordi hvad skal de EP medlemmer så bagefter? Vi skal også være opmærksomme på, at kommercielle aktører som fx Ironman vil bakke ud, hvis vi ikke indfører EP medlemskab, så tager de bare det hele i egen hånd og det er vi som forbund og sport bestemt ikke interesseret i! Martin fra Amager Triatlon Klub: Licensmedlemsskab bliver tilbudt af mange klubber. Der er flere klubber, hvor at det kun koster fx 200 kr. for at komme ind i klubben.

11 MF: Det er ikke rigtigt med rene licensmedlemskaber, fordi der skal tilbydes idræt for pengene ifølge DIF s love. Hvis det ikke er tilfældet skal der selvfølgelig gribes ind. Claus fra TRI4: Vi synes, at der skal være en tidsbegrænsning et år. Mads fra Aalborg: Det er et godt forslag for at samle medlemmer og det er meget relevant, at vi kan få fat i adresserne og sende dem videre til kurser i klubberne lokalt. Pris og tid kan diskuteres og hvis det sker på en transparent måde ville det være fint. Der er jo medlemsstop i mange klubber og hvordan skal man takle det med tidsbegrænsning, hvis de ikke kan komme ind i klubberne? LS: Der er oplagt at vi evaluerer forslaget efter nogen tid, så vi kan jo altid på et senere tidspunkt lave et EP medlemskab tidsbegrænset, hvis det er. Martin fra Amager Triatlon Klub: Vi synes virkelig, det er et problem, at klubber tilbyder licensmedlemsskaber til lave priser. AKK: Vi holder os til DIF s regler og vi vil nok kontrollere, om klubberne tilbyde idræt for penge. Pris for medlemskab er op til klubben Martin fra GSK Tri: Vi synes, at kurser skal være tvang og at der skal være tydelige regler fra starten. LS: Jeg vil foreslå, at vi opretter en arbejdsgruppe med formænd fra klubber, der vil diskutere det præcise indhold af EP medlemskabet, så kan ordningen evalueres i året løb, hvor denne fremlægges på den kommende GF og derefter evt. ændres eller helt nedlægges. Dirigent: Muligheden for EP medlemskab i forbundet er som tidligere nævnt også et 5 års prøveforsøg fra DIF. Desuden skal vi se på, at hvis EP medlemmer tilmelder sig til 4 stævner, så er de jo reelt set bedre stillet ved at købe medlemsskab i klubber. Åge fra ALOT: Det store spørgsmål er, hvor skal EP medlemmer hen hvis det er tidsbegrænsning. Der er jo ikke så mange klubber der har plads? Klaus fra Frederikssund Triathlon Klub: Er EP medlemskab ikke primært for at kunne tilbyde eventlicenser til Ironman? Hvis så, så kan der ikke være tidsbegrænsning. Kurser kan ikke være tvang: dem der er interesseret i et eventuelt medlemskab af klubber kommer til kurser og så kan vi få fat i dem. MF: Vi arbejder på at lave obligatoriske åbenvand kurser. Men det bliver ikke i år. Vi er afhængig af de store events og de kører selv, hvis vi ikke har en mulighed som dette medlemskab byder på at samarbejde omkring. Mads fra KTK 86: Synes det er en godt forslag hvad LS sagde med at oprette en arbejdsgruppe. Johnny fra SIGMATRI: Vi synes det er en rigtig godt ide. Lad de EP Forslaget er vedtaget: 50 stemmer for/ 4 stemmer imod.

12 medlemmer der kommer fra et bestemt område bare komme ind i de klubber til prøvetræning. MF: Ja, det er ideen med det. Kurser skal laves ind i klubber og de får tilskud til det fra os. Men det kan selvfølgelig også være at kursus består af en eller nogle prøvetræning, det aftales nærmere. Dirigent: Jeg vil foreslå, at vi tager LS s forslag om oprettelse af en arbejdsgruppe for EP medlemskaber med DTriF s nye formand i spidsen og de klubber, der måtte ønske at deltage. SL: Der kommer i hvert fald en evaluering, der vil blive præsenteret for alle klubber. Claus fra TRI4: Vi synes, at bestyrelse skal komme med et nyt forslag til afstemning på næste GF. Hvorfor er det ikke diskuteret på forhånd med klubberne? AKK: Det blev diskuteret på formands- og dialogmøde i Odense i efteråret. Dirigent: Hvor mange kan gå ind for bestyrelses ændringsforslag: Forslag om optagelse af enkelt personer i DTriF med oprettelse af en arbejdsgruppe med formænd fra klubber, der vil diskutere det præcise indhold af EP medlemskab og evaluere ordningen det kommende år. Arbejdsgruppe er oprettet med følgende formænd: Michael Heidensleben TIK Triatlon Brian Overkær / Tri Club Denmark Klaus Brügmann TRI4 Mads Dines Petersen Aalborg Triathlon Klub Åge Møller ATLOT b) Ændring af forbundets love i henhold til titel, se bilagssamling, bilag D Vedtaget Spørgsmål fra salen vedr. ændringer af love om EP medlemskab Åge fra ALOT: I 11 står at alle enkelpersonsmedlemmer kan stille forslag. MF: Det skal rettes til. Hvis vi får mandat til dette, vil vi gøre det så det holder juridisk. Det samme gælder antal stemmer disse får på GF, nemlig 2. Vedtaget

13 Ad 6 Valg af bestyrelse og revisorer a) Formand - Anna Karin Klærke er ikke villig til genvalg Der har meldt sig 3 kandidater til kampvalg 1. Berit Gunnarsen SKS Tri 2. Henrik Bruun Aalborg Triathlon Klub 3. Mads Freund KTK 86 b) Bestyrelsesmedlem Lars Smith er villig til genvalg c) Bestyrelsesmedlem - Ricco Clausen er villig til genvalg VALGT c1) Valg til 8. bestyrelsesmedlem jf. lov 7, stk.2: Der melder sig to fra salen til valg: 1. Henrik Bruun, Aalborg Triatlon Klub 2. Åge Møller, ALOT d) 1. bestyrelsessuppleant for 1 år - Henrik Baadsgaard er villig til genvalg e) 2. bestyrelsessuppleant for 1 år Thomas Blom Kristensen er villig til genvalg f) Revisor for 1 år bestyrelsen peger på KPMG Alle kandidater får 5 min til at præsentere sig selv. Mads Freund bliver valgt som formand med 38 stemmer, Henrik Bruun fik 16 stemmer og Berit Gunnarsen 4 stemmer. Genvalgt Genvalgt Der kan vælges endnu et medlem til bestyrelsen, hvis der er kandidater Henrik Bruun bliver valgt som 8. bestyrelsesmedlem med 37 stemmer, Åge Møller fik 21 stemmer. Genvalgt Genvalgt Genvalgt Ad 7 Valg til nedsatte udvalg a. Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand samt en suppleant. Formand Jens Christian Andersen er ikke villig til genvalg Vi har fået en fuldmagt fra Stig Helm Nielsen, der er villig til valg af formand Medlemmerne Uffe Sass-Petersen og Erik Rosbirk er villige til genvalg Suppleant Steffen Mattrup Lund-Hansen er villig til genvalg Valgt Begge medlemmer samt suppleant genvælges. Ad 8 Eventuelt Tak fra bestyrelse til vores afgående formand Anna Karin Klærke.

14 Dirigent Kent Magelund Formand Anna Karin Klærke Anette Østerkjærhuus Kim Rohde Ricco Clausen Mogens Strange Hansen Lars Smith Steffen Lüders GVR referent

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011 Agenda Årets elite atlet kåres af Morten Fenger. Med brug af Skype blev Line Jensen og Rasmus Henning kåret som årets elite atleter. Årets idrætsleder og årets AG er kåres af Thomas Blom Henrik Skovby

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012 Årets idrætsleder og årets Age Group atlet kåres af Thomas Blom GTC-Bulls Ganløse tri og Vibeke Hansen fra Tri 4. Agenda 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Formandens beretning inkl. udvalg v.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby stadion 20 2605 Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Generalforsamling i ALOT Fredag den 16.januar 2015 kl. 17.00

Generalforsamling i ALOT Fredag den 16.januar 2015 kl. 17.00 Generalforsamling i ALOT Fredag den 16.januar 2015 kl. 17.00 1. Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere Jan Kingo blev valgt som ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Læs mere

Der er nu knap en uge til start og arrangørerne i Holbæk og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Der er nu knap en uge til start og arrangørerne i Holbæk og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 5. afdeling i Holbæk. Der er nu knap en uge til start og arrangørerne i Holbæk og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet. Husk

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

DANSK TRIATLON FORBUND DANISH TRIATHLON FEDERATION

DANSK TRIATLON FORBUND DANISH TRIATHLON FEDERATION DIF s Idræts Forbund DTriF Forbundsplan 2013-2016 Version 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Fakta om Dansk Triatlon Forbund (DTriF)... 2 DTriFs vision... 3 DTriFs mission... 3 DTriFs værdigrundlag...

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 1 Sunday, March 15, 2015 Agenda 1 Valg af ordstyrer 2 2 Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning for 2014 2.1 Billeder tilbageblik

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling Sport2Go Aarhus onsdag den 22. februar 2012

Referat fra stiftende generalforsamling Sport2Go Aarhus onsdag den 22. februar 2012 Referat fra stiftende generalforsamling Sport2Go Aarhus onsdag den 22. februar 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent Lene Astrup Christensen valgt som dirigent. Kort orientering om Sport2Go Aarhus. 2. Valg

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent Alex foreslog Margit som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere