Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv Samskabelse Fælles opgaveforståelse velfærd er mere en det offentlige servicetilbud Basere indsatser på hypoteser Vi skal først kende behovet, derefter kan vi se på, hvordan vi dækker behovet og hvem, der skal spille hvilken rolle Facilitering Flere kan mere, end vi har vænnet os til at tænke Forventningsafstemning med borgerne om, hvad der skal/kan komme ud af et samarbejde Velfærd som proces Er det, efter din/jeres vurdering, de rigtige ting, der fylder? Hvilke konsekvenser har det, at det er disse temaer, der fylder? Er der behov for at justere prioriteringen af temaer? Og hvis - hvilke temaer skulle fylde i stedet?

9 Antallet af relationer uden for egen organisation Tillid til medarbejderne Fællesskabelse Effekt for borgeren Forebyggende indsatser Helhedsoriente ret praksis frem for sektoropdelt Mening for medarbejderne Forståelse af en fælles opgave Evne til at skabe mening for borgeren Borgere, der kan mestre eget liv Evne til at skabe engagement i lokalsamfund Er det de rigtige kriterier? Er der behov for at justere prioriteringen af succeskriterierne? Og hvis - i hvilken retning?

10 Risikovillige ledere, der tør begå fejl i udviklingen Lederen skal begejstre og motivere medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere Facilitere ligeværdige samarbejder Frisætte ressourcer Tillid til kolleger såvel lederkolleger som medarbejdere Top-down men også bottom-up Oversætter Kommunikator Modige ledere, der tør afgive kontrol Give afkald på formel magtposition, når der skal samarbejdes på tværs Skabe ledelsesrum Opstille rammer Er nogle roller over/underprioriterede? Har du brug for at sætte fokus på nye kompetencer ift. egen udvikling? Og hvis - i hvilken retning?

11 Tydelig rolleafklaring og rammesætning med frihed inden for rammerne Lederne viser med ord og handling, at der er plads til at prøve ting af og at fejle Plads til at inddrage borgere uanset om de er organiseret i frivillige organisationer eller ej Samarbejde med lokale virksomheder, som også har en stærkt interesse i et bæredygtigt lokalsamfund Mere frihed til mellemledere, institutionsledere og medarbejdere i opgaveløsningen Inddragelse af udvalgte og relevante borgergrupper på et bestemt område alle skal ikke nødvendigvis høres om alt Flere borgere og ikke bare tordenskjolds soldater er med Vise borgerne, at deres input har betydning Kender du aktørerne, forstår du dem, og samarbejder du med dem? Er det de rigtige aktører, der fylder ift. den retning, du gerne vil i? Er der behov for at justere prioriteringen af aktører? Og hvis - i hvilken retning?

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Medarbejderroller i fremtidens velfærd - Medarbejderen og lederen Mandag Morgen - styregruppemøde Hosea Dutschke 14. november 2013 Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

31 Den nye, kærlige Kommune Ny nordisk velfærdsmodel Hvordan skaber vi kærlighed og lykke? Og hvad er det offentliges nye rolle? Hvad er medarbejdernes og ledernes rolle? Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

32 Paradigmeskift Tidligere paradigmer 70 ernes velfærdseksplosion 80 ernes budgetstyring 90 ernes incitamentsstyring og NPM 00 ernes værdistyring Botox uden skygger Nyt nordisk paradigme 10 ernes medborgerskab og kærlighed Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

33 Udfordringerne Ældre over 65år Flere opgaver fra hospitalerne flere demente Forventninger øget hjælp til yngre borgere Besparelser 2011/ mio. -66 mio. Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

34 Hvor er vores fokus? Dommedag Økonomisk Demografisk Vækst Konkurrencestat BNI og BNP Drømmen Lykke Velvære Positive relationer Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

35 Kærlig Kommune er et forsøg på at praksisgøre frihed og kærlighed og sætte fremtidens velfærd til debat. Vi må ikke forfalde til bare at yde livslang kompensation for tabte evner og forsvundne relationer Kærlig kommune er et vidnesbyrd om, at omsætte værdier til hverdag. I praksis. Forståelse og samskabelse mellem borgere og kommune Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune = Kærlig kommune

36 Hvad er det meningsfulde? - Kommunens svar: - Saglighed, grundighed, regler - Borgerne svar: - Blive set, hørt, forstået, nærvær Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

37 Alle har det bedre når du har det godt. Du har det bedre, når alle har det godt. Tor Nørretranders Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune vækst for vækstens skyld? udviklingen af et land må have et andet mål end vækst. Premierminister Jigmi Y. Thinley

38 Nye nordiske grundsætninger De gamle grundsætninger Rettigheder Service Institutionalisering Nye nordiske grundsætninger Frihed Lighed Broderskab og kærlighed Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

39 Kærlig Kommune den nye nordiske velfærdsmodel Kærlighed Frihed Lighed Besjæling/personliggørelse/hjemliggørelse Medborgerskab Frivilligt arbejde Relationskoordinering - coproduktion Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Retten til eget liv Fra service til selvhjulpen Træning Velfærdsteknologi - hjælpemidler Rehabilitering Uddan borger og familie Modvirke social ulighed Modvirke sundhedsmæssig ulighed Opgør med strukturel ulighed Lige muligheder

40 Social kapital som middel og mål Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

41 Produktivitet og social kapital Patient tilfredshed (Virkelig godt) Lands Undersøgelsen af Patient- 40 tilfredshed 30 Hospital 20 Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Trivselsundersøgelse, 2011 Social kapital

42 Definition af kerneopgaven er ikke selvindlysende Hvem skal have udbytte af løsningen af kerneopgave? Borgerne politikerne? Udbyttet for den første borger kan forringe muligheden for den næste Den konkrete borger eller den abstrakte borger Hvad er kvalitet i løsningen af kerneopgaven? Borgertilfredshed? Retssikkerhed? Lave omkostninger? Kerneopgaven er dynamisk. Den ændre sig over tid og er afhængig af konteksten Hvad er kerneopgaven i fremtiden? I kærlig kommune Ny nordisk velfærdsmodel Forsøg på en definition: Der skal kunne svares ja på spørgsmålene: Er kerneopgaven i din organisation i ental? Rummer kerneopgaven i din organisation borgerne? Er der plads til flere fagligheder i kerneopgaven i din organisation? Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

43 Kerneopgaven Medarbejder og lederroller i Sundhed og Omsorg- Det er det, vi er her for: Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

44 Ny nordisk = Social kapital Det offentlige Leder Medborgere Kerneopgave Medarbejder Familie Kerneopgave Tværs Brugere Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

45 Sammen om kerneopgaven Ledelsen Ny rolle? Hospitalet, lægen, psyk Kollegaer Før Nu på vej Familien Pårørende Kerneopgaven Kærlighed Tværfagligt Samarbejde på tværs Borgerne Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

46 Relationel koordinering høj performance Relationel koordinering er koordinering af arbejdsrelationer gennem: Fælles mål Fælles sprog og viden Gensidig respekt Relationerne skaber Kommunikation gennem hvilken koordineringen foregår: Timing og hyppighed Præcision Problemløsning Jody Gittell Det er altså ikke nok, at medarbejderne er dygtige til deres fag, hvis de ikke kan samarbejde Nye kompetencer skal i spil Undersøgelser viser, at den relationelle koordinering har det sværest, når det er professioner med en stærk fagidentitet, der skal samarbejde, og når der skal koordineres på tværs af grupper med meget forskellig løn og prestige Hvordan går det så, når vi skal være fælles om kerneopgaven med pårørende, frivillige og borgerne? Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

47 Gittells spindelvæv om samarbejde SOSUmedarbejdere Lokalsamfund Pårørende/ familier Terapeuter Sygeplejersker Borger Grupper/team Visitatorer ledere Frivillige Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

48 Refleksion Hvordan skaber vi kærlighed og lykke? Hvad er det offentliges nye rolle? Hvordan kan vi fremelske social kapital i medborgerskabet? Medarbejderrollen i fremtidens velfærdssamfund fra serviceleverandør til medskaber og relationskoordinator? Hvordan går vi fra nabo til medborger? Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

49 Dialog Hvad betyder det for medarbejderen, når borgerens ønsker og den fælles opgave skal i centrum? Fra serviceleverandør til medskaber Hvordan inviterer både ledere og medarbejdere pårørende, frivillige og lokale virksomheder til at være med til at løse den fælles opgave? - Koordinering og kommunikation den brobyggende sociale kapital på tværs af det offentlige og private rum hvordan gør vi? Hvilke konsekvenser har det for lederrollen, når folk man hverken hyrer eller fyrer inviteres indenfor? Medarbejderne som relationskoordinator - Hvilken leder kræver det? Hvilke medarbejdere kræver det? Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Dialogisk ledelse og styring i Aarhus Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Indhold Dialogisk ledelse og styring i Aarhus kommune via visionen og Kærlig kommune

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til?

Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til? Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til? Finansieret af en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Hverdagsrehabilitering Hvilken vej kører vi? Mandag, den 19 November 2012, København.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere