1 Februar Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Februar 2007 64. Årgang"

Transkript

1 1 Februar Årgang

2 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm 65 Hans Aage Pedersen, Henning Grevelund, 2650 Hvidovre Karl Sortberg, Johnny Bannow, Knud Sørensen Egon Persson, Viggo Nielsen, Per Fl. Jensen, Poul Erik Thyland, Viggo Thorlacius SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn Ole Peter Larsen Boelsmindevej Sæby Tlf.: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KORSØR Formand: Overassistent Gert Werner Hansen Majsvænget Høng Tlf. pr.: tlf. tj.: FIIN: 2ESK-RM310 FORSVARETS IDRÆTSFORENING NYHOLM Formand: Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen Frugthaven 27/1/th 2500 Valby Tlf.: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Formand: Seniorsergent Steen Rørbæk Jensen Sandagervej 2, Dejberg 6900 Skjern Tlf.pr.: tlf. tj.: FIIN: SOK-AD111 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SEKRETARIAT A.H. Vedels Plads 1439 København K. Tlf.: Sekretariatet er åbent: Mandag, tirsdag og torsdag; kl TRYK: Forsvarets Trykkeri Flådestation Korsør, Depot Noret, Norvangen, 4220 Korsør. MARINEIDRÆT: Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Kent Ravn Redaktion og layout: Jan Bøgsted, Elsdyrsgade 36 1, 1324 København K - tlf.: HJEMMESIDE: SIF findes på Internettet på adressen: Webmaster er Jan Bøgsted, MARINEIDRÆT er organ for Søværnets Idrætsforeninger og findes i elektronisk form på hjemmesiden. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund Forside: Foto fra SIF ARH Badmintonudvalg. Marineidræt 1/ side 2

3 FORMANDEN HAR ORDET! Hermed først og fremmest ønskes alle MARINEIDRÆT s læsere et godt nytår, med håbet om at alle er klar til at tage de udfordringer op, som forventes af den militære idrætsvirksomhed i de kommende år. Umiddelbart forestående er samtlige foreningers generalforsamlinger, som afholdes i marts. Jeg skal, traditionen tro, opfordre alle til at møde op og gøre deres indflydelse gældende på generalforsamlingerne Tre af foreningerne vedtog nye bestemmelser på sidste års generalforsamlinger, bestemmelser som udvider skaren af ordinære medlemmer. Udvidelsen af den ordinære medlemsskare har først og fremmest betydning for deltagelse i DMI stævner, idet det for fremtiden vil være muligt for pårørende, som ordinære medlemmer at deltage i DMI stævner. Vedtagelsen af disse nye bestemmelser, betyder at foreninger og udvalg skal være endnu mere omhyggelig med medlemslister, idet det kun er i de enkelte udvalg der har mulighed for at holde styr på medlemmerne. SIF sekretariat har kun mulighed for at holde styr på de medlemmer som er registreret via lønnen så derfor hjælp sekretariatet med at holde styr på medlemmerne. Af opgaver, som ligger foran os, er afvikling af Landsmesterskaber, og i den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at der selvfølgelig skrives til Marineidræt om afviklingen af stævnet. Det forventes at DMI på det årlige repræsentantskabsmøde i april, yderligere udvider bestemmelserne, således at alle ordinære medlemmer kan vælges til DMI bestyrelse og forretningsudvalg. Det er derfor også mit håb at samtlige af SIF foreninger slutter op om denne udvidelse, således at alle ordinære medlemmer, uden skelen til militær rang, får mulighed for at gøre et stykke arbejde for den frivillige idræt. Kent Ravn DEADLINE MARINEIDRÆT 2007 NR. / PERIODE TIL REDAKTØREN UDKOMMER 2/ MAJ 20. APRIL UGE 18 3/ SEPTEMBER 17. AUGUST UGE 34 4/ NOVEMBER 29. OKTOBER UGE 45 1/ FEBRUAR 28. JANUAR UGE 6 Marineidræt 1/ side 3

4 REDAKTØRENS KLUMME Kære læsere & skribenter! Velkommen til et nyt MARINEIDRÆT! Tak for alle læserindlæg! Jeg vil stadigvæk opfordre alle til at fremsende indlæg om deres udvalg herunder tiltag, arrangementer m.v. Husk at MARINEIDRÆT læses af mange, og der er her en god mulighed for at synliggøre det enkelte udvalg. Jeg vil meget gerne have billeder fra de forskellige aktiviteter. Det kan være, at netop billedet fra dit udvalg kommer på forsiden. Billeder bedes sendt i elektronisk form. Ønsker et udvalg at stå for deres egen hjemmeside, er det muligt. Kontakt webmaster for yderligere info. Indsendelse af indlæg til sker til: SIF webmaster Jan Bøgsted Elsdyrsgade København K Tlf.nr (arb)/ (privat) - FIIN: SOS-23A Redaktøren INDHOLDSFORTEGNELSE SIF adresser m.v. 2 Formanden har ordet! 3 Redaktørens klumme 4 Karlo P.F.B. Poulsen 90 år. 5 SIF ARH - Bestyrelsen Generalforsamling 7 SIF ARH - Badmintonudvalget 8 SIF FRH - Bestyrelsen Generalforsamling 9 SIF FRH - Golfudvalget 11 SIF FRH - Tennisudvalget 12 SIF KOR - Bestyrelsen Generalforsamling 13 SIF KOR - Sportsfiskerudvalget 14 FIN Bestyrelsen Generalforsamling 14 FIN - Badmintonudvalget 16 FIN - Cykeludvalget 19 FIN - Floorballudvalget 20 FIN - Fodboldudvalget 21 Marineidræt 1/ side 4

5 Karlo P.F.B. Poulsen 90 år KARLO BLIVER 90! Orlogskaptajn Karlo Peder Frederik Bjørn Poulsen - bedre kendt i Søværnet under navnet KARLO - fyldte 90 år den 21. januar Karlo Poulsen startede den 1. juli 1932 som lærling i Søværnet. Søværnet lærlingeskole, som afløste dæksofficerselevskolen, der havde til huse i Søkvæsthuset på Christianshavn var blevet nedlagt ved søværnsordning af Den nye lærlingeskoles elever blev underbragt i kystflådens stamskib PEDER SKRAM. Undervisningen foregik i kystflådens enheder og den almindelige skoleundervisning i lokaler i bygningen Under kronen. Allerede i sommeren 1932 kom man til søs med HENRIK GERNER og LOSSEN. Som 2. års lærling var eleverne på togt med ISLANDS FALK og HVIDBJØRNEN ved Færøerne, Island og Grønland. Som 3. års lærling var togterne med torpedobåde, PEDER SKRAM og HENRIK GERNER. I 1935 blev holdet antaget som mather og nu var det igen togter med kystflådens forskellige enheder. Underkvartermesterskolen blev bestået i april Den 9. april 1940 var Karlo Poulsen ombord i HENRIK GERNER, som blev opbragt af tyskerne i Hirtshals. Vinteren 1940/41 var Karlo Poulsen elev på Hærens gymnastikskole og fra april 1942 til 1943 var han på kvartermesterskole. Efter udnævnelse til matroskvartermester blev han kompagnilærer på eksercerskolen, hvor han oplevede tyskernes overfald på det danske forsvar den 29. august Efter interneringens ophør i oktober samme år blev Karlo Poulsen sammen med andre kvartermestre beordret til illegal at afrejse til Sverige med henblik på oprettelse af den danske brigade. Den 5. maj 1945 blev brigaden overført til Helsingør, og i løbet af sommeren 1945 opløstes brigaden. Søværnspersonellet indtrådte igen i Søværnet, som genoprettede en mathelevskole på Spodsbjerg Batteri ved Hundested. Senere overførtes skolen til Holmen og eleverne kom i løbet af efteråret på elevtogt med LINDORMEN, HEJMDAL og FREJA. Så fulgte år med skiftende sø- og landtjeneste. I juli 1952 blev Karlo Poulsen som den første kvartermester sendt på kursus på ROYAL NAVYs signalskole i Chatam i England. I 1953 blev Karlo Poulsen udnævnt Marineidræt 1/ side 5

6 til Søløjtnant af specialgruppen og nu fulgte flere år med vekslende tjeneste i kuttere, på signalskolen og Holmens meldecentral samtidig med, at han steg i graderne. 1. april 1968 udnævntes Karlo Poulsen til orlogskaptajn af specialgruppen med tjeneste ved signalskolen/kommunikationskursus. Her blev han, til han afgik på pension den 31. januar Igennem alle årene var Karlo Poulsen medlem af Søværnets forskellige idrætsforeninger fra NEPTUN i trediverne over ISK/ISF fra fyrrene, til Idrætsforeningen for Søværnets officerer (ISO) og til den nuværende idrætsforening for forsvaret på Nyholm. Særlig fodbold og håndbold havde Karlo Poulsens store interesse. I 1935 var han holdleder af NIELS JUEL s fodboldhold. Der skulle spilles mod et hold fra ubådene. Holdet var klar til afgang, men pludselig blev der pebet til mønstring. Der var stjålet små ankre fra kvartermestrenes hueemblemer. Da holdet endelig mødte op på fodboldbanen meddelte holdlederen fra ubådsdivisionen, at de havde vundet kampen jævnfør DBUs regler. Holdet fra NIELS JUEL var ikke mødt frem til aftalt tid. Karlo protesterede og holdet tvang ham til at gå til eskadrechefen, admiral Trap, for at klage. Det var uhørt på den tid, at en math søgte foretræde hos en admiral. Admiralen kunde dog ikke gøre noget. Jeg er admiral - ikke fodbolddommer, så det kan jeg ikke tage mig af! Karlo Poulsen var bl.a. med på ISO s håndboldshold som i 1961 vandt DMI mesterskabet og på ISF håndboldhold som i 1964 vandt flådemesterskabet. Han var ligeledes altid med ved idrætsforeningernes sportslige og festlige arrangementer. Karlo Poulsen og artiklens forfatter Henning Pløger Henning Pløger Marineidræt 1/ side 6

7 SIF ARH - Bestyrelsen Generalforsamling afholdes torsdag den 15. marts 2007 kl i SOK kantine, Sumatravej. Dagsorden: a. Valg af dirigent b. Beretning (ved formand og udvalgsformændene) c. Regnskab d. Behandling af forslag: Ingen forslag modtaget e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter. f. Valg af bestyrelse og suppleanter: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: B-medlem: B-suppleant: B-suppleant: g. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Revisor: Revisorsuppl.: h. Eventuelt. Steen Rørbæk Jensen på valg, genopstiller Roberto Dunai ej på valg Flemming Pallesen ej på valg Kirsten Skou på valg, genopstiller Kurt F. Hansen ej på valg Niels C.K. Hansen ej på valg Steen Munksgaard på valg, genopstiller Birgitte Vagnholm, på valg, genopstiller Orla L. Christoffersen, ej på valg Annie Svejgaard - på valg Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage heri. bedes tilmelde sig til SIF Århus sekretær, Kirsten Skou, SOK, lokal 3048 eller på FIIN SOK-AD009. Sidste frist for tilmelding: Torsdag den 8. marts 2006 Formanden Marineidræt 1/ side 7

8 SIF ARH - Badmintonudvalget Tirsdag den 5. december afholdt vi den traditionelle juleturnering med deltagelse af 10 friske og veloplagte spillere. Efter en kop kaffe og et rundstykke blev der trukket lod om sammensætningen af holdene. Turneringen blev afviklet som double. Og så gik vi i gang. Der blev kæmpet bravt fra første færd - de fleste kæmpede stående, men enkelte måtte kaste sig i støvet for enten at hente en bold eller af ærgrelse over at have misset en. Alle spillede mod alle og efter en travl formiddag var alle kampene afviklet. Et par af spillerne havde ikke været ude at spille i et helt år, så det var lidt spændende, om de kunne stå alle kampene igennem, men det gjorde de begge med vajende faner. Resultatet blev som følger: Nr. 1 Niels-Peter Mangor og Kim Larsen Nr. 2 Michael Senger og Peter Mølgaard Nr. 3 Peter Mouritzen og Heinz Thompson Efter præmieoverrækkelsen sluttede turneringen med AB-hallens lige så traditionelle julefrokost, som deltagerne selv betalte. Til venstre: Vinderne Niels-Peter Mangor og Kim Larsen Nederst: Nr 2. Michael Senger og Peter Mølgaard Til venstre: nr. 3 Peter Mouritzen og Heinz Thompson Marineidræt 1/ side 8 Annie Svejgaard

9 Dagsorden: a. Valg af dirigent. b. Beretning. c. Regnskaber. SIF FRH - Bestyrelsen d. Behandling af forslag. Forslag til ændring af vedtægterne 2 GENERALFORSAMLING afholdes torsdag den 8. marts 2007 kl. 19:00 i Cafeteriet, Flådestation Frederikshavn. FORMÅL 2 1. At fremme interessen for den frivillige idræt i Forsvaret. 2. At dygtiggøre foreningens medlemmer i idræt med henblik på deltagelse i såvel militære som civile idrætskonkurrencer. 3. At kunne være arrangør af idrætskonkurrencer. Ændring af 2: (FORMÅL) Nuværende tekst samles som et punkt a. a. Idrætsforeningens formål er: - At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor forsvaret, - at dygtiggøre foreningens medlemmer i idræt med henblik på deltagelse i såvel militære som civile idrætskonkurrencer og - at kunne være arrangør af idrætskonkurrencer. Følgende tekst tilføjes som nyt punkt b: b. Idrætsforeningen vil desuden bidrage til at idrætten bliver et socialt samlingspunkt for Forsvarets ansatte og deres pårørende og dermed være medvirkende til at øge trivsel og sundhed. Idrætsforeningen vil gennem idræt tage medansvar for opbygning af det sociale netværk blandt ansatte og pårørende. 3: (MEDLEMMER) Hele nuværende tekst slettes og erstattes af ny tekst som følger a. Som ordinære medlemmer kan følgende personelkategorier optages: - Personel med ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet, og ansatte i Idrætsforeningen, - værnepligtigt personel, - personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder hjemmeværnet, - afskediget personel i Forsvaret, Marineidræt 1/ side 9

10 - pårørende til ordinære medlemmer. Ved pårørende forstås i denne sammenhæng ægtefælle/samlever og disses børn. b. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke umiddelbart kan henføres til punkt a efter bestyrelsens godkendelse. Ekstraordinære medlemmer kan ikke deltage i DMI konkurrencer. c. Som passive medlemmer kan optages personer, som ikke ønsker at udøve idræt, men blot vil være medlem af foreningen. Disses kontingent fastsættes på generalforsamlingen. d. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, som har ydet en særlig indsats for foreningen. Disse tildeles foreningens æresemblem. 10 rettes til Kun medlemmer nævnt under 3 a har stemmeret. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges blandt medlemmer nævnt under 3A på den ordinære generalforsamling ved almindelig afstemning. Formanden og næstformanden skal dog vælges blandt de tjenestegørende medlemmer. 16 punkt 1 rettes til. 1. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges blandt medlemmer nævnt under 3A på den ordinære generalforsamling ved almindelig afstemning. Formanden skal dog vælges blandt de tjenestegørende medlemmer. e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter. f. Valg af bestyrelse og suppleanter. g. Bestyrelsen Formand O.P. Larsen på valg Næstformand Anders Larsen ej på valg B-Medlem Britta Thomsen på valg B-Medlem Lars Johansen ej på valg Kasserer Willy Kristiansen ej på valg B-suppleant Jan Sørensen på valg B-suppleant Jan Thomsen ej på valg g. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Thorkild Carlsen på valg Revisor Viggo Nielsen ej på valg Revisorsuppleant Finn Egebjerg På valg h. Eventuelt Marineidræt 1/ side 10

11 Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et minde traktement, derfor bedes alle, der ønsker at deltage i dette tilmelde sig hos Willy Kristiansen lokal 1331 eller mail OLSF-412K seneste tirsdag den 27. februar 2007 klokken 12:00. Vel mødt Formanden SIF FRH - Golfudvalget Hermed indkaldes til udvalgsgeneralforsamling i golfudvalget den 10. MAR Generalforsamlingen finder sted i forbindelse med (efter) træning på SRS. Træningen starter kl Der er ligeledes træning d. 24. MAR 2007 på SRS kl Dagsorden vil være som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for Fremlæggelse af regnskab for 2006 og budget for Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af udvalgskontingent og turneringsfee. 6. Valg af bestyrelse, Formand Kasserer Medlem Medlem 7. Valg af revisor, Revisor 8. Eventuelt. Per F. Hansen Kim E. Hansen (På valg) Kenneth Brink Johnny Kongsø (På valg) Ny valg Forslag der ønskes behandlet på udvalgsgeneralforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 24 FEB Tilmelding til træning til Johnny Kongsø, mail: eller på telefon eller P. F. HANSEN formand Marineidræt 1/ side 11 Johnny Kongsø

12 SIF FRH - Tennisudvalget Godt Nytår. Her er lille tilbageblik fra sidste indlæg og lidt om hvad der rører sig i udvalget, inden vi igen sætter nettene op for en ny sæson. Tennis udvalget havde rigtig mange interesserede på SIF`s aktivitets dag 10. juni, men det blev lige som ved det. Det kunne i hvert fald ikke spores på tilmeldingerne ved årets klubmesterskab som blev afholdt sidst i august. Det blev kun til 2 rækker - en herre single og en double række. Vores normalt populære FIGHTER - række havde kun en enkelt deltager og måtte udgå. Det betød, at der ikke blev spillet om titlen men, at hæderen skulle findes blandt medlemmerne og her havde bestyrelsen ikke svært ved at finde en virkelig FIGHTER. Udvalgsforsamlingen afholdes samtidig med Juleturneringen, hvor der bl.a. er minitennis, julegløgg og gaveuddeling på menuen, men heller ikke her var der særlig stor interesse. Vi besluttede at udsætte da vi kun havde modtaget 3 tilmeldinger. Bestyrelsen prøver igen og vi har netop sendt invitationer ud til udvalgs generalforsamling den 20. februar klokken 1800 på Sergentskolen. Vi spiller først en gang mini tennis og erstatter gløgg `en med noget andet og håber på større interesse denne gang. Der er forsat mulighed for at spille indendørs på SRS tirsdag og søndag aften. Interesserede skal stadig henvende sig til bestyrelsen om at få en ledig tid. Og udendørs sæsonen, - Tjaa med det vejr vi har, kan det da godt være det bliver noget tidligere en sidste år, - men nu må vi se. Til sidst resultaterne fra lokalmesterskabet 2006: Årets Fighter: Hanna Andersen Herre single: 1. Jan Thomsen 2. Johnny Højer 3. Jesper Brasted 4. Claus Rendemann Herre double: 1 - Kenneth Nielsen / Jan Thomsen 2 - Johnny Højer / Jesper Brasted Marineidræt 1/ side 12 De bedste hilsner Jan Thomsen Formand SIF tennisudvalg

13 SIF KOR - Bestyrelsen DAGSORDEN a. Valg af dirigent b. Beretning c. Regnskabet d. Behandling af forslag Generalforsamling afholdes torsdag den 22. marts 2007 kl i cafeteriet på Flådestation Korsør. e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter f. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsens sammensætning Valgt til Vælges til Formand Gert Hansen 2008 Næstformand på valg 2009 Kasserer Peder Madsen på valg 2009 B-medlem Niels Jansson 2008 B-medlem Anita Christensen 2008 B-suppleant K.E. Tjustrup 2008 g. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Jes Hansen - på valg 2008 Revisorsuppleant ledig h. Eventuelt Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement, hvorfor tilmelding til dette imødeses senest fredag den 16. marts Bestyrelsen Marineidræt 1/ side 13

14 SIF KOR - Sportsfiskerudvalget Det er efterhånden blevet en tradition, at vi om efteråret har to udflugter til Tystrup Sø. Og det blev der heller ikke lavet om på, da vi tog derned igen den 4. november. Vejret artede sig rimeligt, så det var muligt, at komme lidt mere rundt på søen. Når der ikke er så meget vind, er det mere behageligt, at få fisket på de steder, der ikke er så overrendt. I alle bådene blev der taget godt med aborrer, og enkelte gedder blev der også landet. Arnfred fik den største på 60 cm, og Jes havde to på ca. 53 cm hver. Vi var seks mand af sted, men kunne sagtens have været flere. Det er trods alt et dejligt afslappende fiskeri. Den 18. november skulle fladfiskene på Omø stå for tur. Ofte er der på denne årstid godt med fisk i vandet derovre. Vi havde selvfølgelig valgt en dag med godt vind, men hvornår blæser det efterhånden ikke. Efter medestængerne var sat, kunne vi konstatere, at der var en del småørreder i farvandet. Vi havde vel kontakt(og på land) med stykker, alle under målet, inden de forsvandt. Fladfisk fik vi alle hevet op, så der kunne skrives point på tavlen. Kl. 16 tog vi færgen hjem igen, det passer lige med, at man er hjemme til aftensmaden. 2. december afholdte vi den sidste pointtur for i år. Det blev en tur på kysten, men der var ikke mange steder at vælge imellem på grund af den hårde vind. Alligevel var vi 6 mand ude, for lige at få fordelt de sidste point, og finde ud af den endelige placering i årsregnskabet. Der blev i alt fanget 3 flade, 1 regnbue på 52 og 1 havørred på 55 cm. Da pointene blev talt sammen, fandt vi en ny klubmester, idet Kurth havde samlet 129 point. På de følgende pladser kom Jes med 117, Søren med 95, Henrik med 88 og Gert med 75 point. Tillykke til Kurth, han blev klubmester 2006, og samtidig får han pokalen for den største kystfangede ørred på 7,34 kg. Den programsatte tur med Bien på Storebælt mellem Slagelse, Høng og os, blev desværre aflyst, da båden var på værft. Tak til alle deltagere for en god sæson. Gert FIN - Bestyrelsen Generalforsamling afholdes tirsdag den 20. marts 2007 kl på Søværnets Officersskole. Marineidræt 1/ side 14

15 Dagsorden a. Valg af dirigent b. Beretning c. Regnskab d. Behandling af forslag e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter f. Valg af bestyrelse og suppleanter: Bestyrelsens sammensætning: Valgt til Vælges til Formand Kurt Bagge Rasmussen afgår N-formand Peter Wulff afgår, foreslås som FM 2009 Kasserer Søren Munk Madsen 2008 B-medlem Kristen Trap - på valg 2009 B-medlem Arne Drygård - på valg 2009 B-medlem J.D.Ditmar Andersen 2008 B-medlem Karsten Pittersen - på valg, foreslås som NF 2008 B-medlem Frank Caspersen 2008 B-suppleant Egon Persson 2008 B-suppleant Leif Hartmann - på valg 2009 B-suppleant Mads Meiniche - på valg 2009 g. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Axel Svendsen 2008 Revisor John Thomassen - på valg 2009 Revisorsuppleant Per Jensen - på valg 2008 h. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil der være et beskedent traktement. Tilmelding til Anni Henriksen på tlf.: eller FIIN: Mas Kbh-23X Senest torsdag d. 15 MAR 2007 kl. 12:00. Formanden Marineidræt 1/ side 15

16 FIN - Badmintonudvalget Så er der indlæg fra SB København igen, der er løbet lidt vand i stranden siden sidste indlæg, så der er lidt at indhente. Vi kom godt fra sæsonstart med god aktivitet til træning. Desværre har vi ikke haft lige så gode resultater i KBKr. Der har været problemer med at sætte fuldt hold, og her er det piger, der mangler. Karen, som har været aktiv spiller i en menneskealder, er stoppet og kan det knibe med at finde 4 damer. Heldigvis har der også været gode kampe og resultater, så lige p.t. ligger vi på en 5. plads og mangler 2 kampe. Med lidt god vilje bliver vi i serie 6 også næste sæson. Juleturneringen, som blev afholdt den 24. november hvor Kim L og Ole B havde gjort deres til gode kampe og sjove præmier og der var præmier til alle. Traditionen tro, havde alle medbragt noget til buffeten, så sulten kunne stilles efter strabadserne. Klubturneringen blev igen i år spillet en lørdag, hvor vi startede med lidt morgenmad. Desværre var tilslutningen ikke så stor som ønsket, men der blev gået til den på banerne. De 2 eneste damer fik deres sag for. Da der ikke var mulighed for at spille damedouble, var de sat i herrerækken, og det gav nogle rigtig gode kampe, og de endte som nr. 5 af 6 par godt gået! Resultatet fra turneringen blev: Herresingle A: Klaus Hjorth Rene Marott Herresingle OB: Jørgen Bendtsen Kim Laugesen Ole B. Hansen Herredouble Klaus Hjorth/Rene Marott Jørgen Bendtsen/Kim Rasmussen Kim Laugesen/Steen Jacobsen Damedouble Bolette Marott/Mia Hjorth Heinecke Mixdouble Mia Hjorth Heinecke/Klaus Hjorth Bolette Marott/Rene Marott Da alle kampe var overstået og der var ryddet op i hallen, gik vi over i frokoststuen for at afholde medlemsmøde. Marineidræt 1/ side 16

17 Der var den traditionelle gennemgang af året og regnskab og det nye udvalg skulle også lige på plads. Som nævnt tidligere er Karen stoppet, så der skulle findes en afløser for hende til udvalget, og efter lidt snak hen over bordet og en hel del klappen, ser udvalget således ud: Formand: Mia Hjorth Heinecke Kasserer: Johnny D. Madsen Udvalgsmedlem Bolette Marott Udvalgsmedlem Erik Østofte Veteran holdleder Jens Søgaard Af kommende aktiviteter, som bør noteres i kalenderen kan nævnes? Maj: SIF mesterskab i Århus vi har endnu ikke modtaget indbydelse 29. maj: Anders Open Referat af medlemsmøde lørdag den 4. februar 2007 På medlemsmødet blev følgende punkter gennemgået Kort gennemgang v/formanden I marts måned havde vi fornøjelsen af Jonas Rasmussen, der brugte et par timer med at vise os, hvordan de professionelle træner, og det kunne nok få sveden frem på panden af deltagerne Den 1. april blev SIF mesterskaberne afviklet i FRH Vi tog pænt for os af medaljer, selv om statistikken nok er på Frederikshavns side. Det må vi så se at ændre på, når vi i maj tager til Århus. Sæsonafslutningen Anders Open var I år lagt ud til medlemmerne, Anders og Hanne stod for arrangementet, og som I sikkert husker, var det Anders med makker, der løb af med sejren. Det er en god ide at lade medlemmerne køre sådan et arrangement, så meld jer bare til dette års Anders Open. I september drog nogle af os en tur til Samsø, hvor der var arrangeret en badmintoneftermiddag mod den lokale klub. Vi havde nogle hyggelige timer, hvor der blev gået til den. Marineidræt 1/ side 17

18 Efter kampen mødes vi igen på en hyggelig Cafe, inden turen gik tilbage til campingpladsen, hvor der skulle gøres klar til grillmad og hygge Vor juleturnering blev afholdt den 24. november, Kim Laugesen stod for en sjov turneringen, og Ole B havde købt de sjoveste præmier til vinderne Udover indsatsen på banerne, havde alle også lidt mad med til buffeten og vi havde en hyggelig aften/nat, hvor alle som sædvanlig hjalp til med at dække bord og rydde op, så hytten blev afleveret i pæn stand. Denne sæson har Veteranholdet været lidt i modvind, der er tabt kampe grundet manglende spillere, hvilket er rigtig ærgerligt. Veteranholdet mangler 2 kampe og ligger pt. på en 5. plads Målet for denne sæson må være at slå KMB den 18. februar. Klubturneringen er blevet afviklet lørdag den 4. februar. Tilslutning kunne have været større, men det blev alligevel en hyggelig lørdag med nogle rigtig gode kampe. Diskussionen gik på om vi fortsat skal spille over en weekend eller forsøgsvis gå tilbage til tirsdage. Det blev besluttet at vi næste år spiller tirsdag i ugerne 5, 6, 8 og 9. Uge 7 holdes fri da der er vinterferie. Afhængig af tilmeldingen kan der udvides med en enkelt tirsdag. Turneringsplanen bliver i lighed med i år og offentliggøres 1-2 uger før start tirsdag. Eventuelle ændringer af kampe kan foretages ved henvendelse til turneringsledelsen senest 1 uger før turneringsstart. Når turneringen er startet, kan der ikke længere ændres i kampprogrammet, og det er ikke muligt af aftale indbyrdes vedrørende ændring. Ved eventuelt forfald den pågældende tirsdag kan kampen dog afvikles torsdag i samme uge. I år afvikles Sif mesterskabet i Århus, Vi har ikke modtaget invitation endnu, men forventer det bliver 12. maj, men I får besked så snart jeg hører fra Århus. Nærmere om tid og mødested kommer senere. Husker I at besøge vor hjemmeside??? Det er bl.a. der I har mulighed for at checke stillingen i KBKr, og det er også der I finder alle oplysninger om udvalget, herunder vores medlemsblad SBNyt, diverse arrangementer og resultater. Kort gennemgang af regnskab I kassererens fravær blev regnskabet kort gennemgået af Klaus Hjorth Udvalg Efter valg, ser udvalget sådan ud Form. Mia Heinecke Kass. Johnny Madsen Udv.medl. Erik Østofte Udv.medl. Bolette Marott Holdk. Vet. Jens Søgaard Marineidræt 1/ side 18

19 Eventuelt Under eventuelt blev Familiebadminton bragt på banen. Vi forsøger at udnytte vore haltider og intentionen er at hygge os den 2. lørdag i måneden i tidsrummet , hvor børnene også har adgang til banerne. Vi skiftes til at have morgenmad med. Klaus foreslog at genindføre udfordringstavlen. Nu har vi jo en rangliste ud fra klubturneringens resultater. Alle syntes det var en udmærket ide, så Klaus er sat på sagen. På udvalgets vegne Mia FIN - Cykeludvalget Landevejstræning: Vi forsøger at starte landevejstræningen op, såfremt vejret tillader lørdag d. 3. marts kl. 10:00 Ruten vil være på Amager og være på ca. 40 km. SIF landsmesterskab SIF Landsmesterskab i cykling vil finde sted i området omkring Høvelte i weekenden maj 07. Der konkurreres som følger: Senior (til og med 44 år): Enkeltstart (10 km) og Linieløb (56 km) Old Boys (45+) Enkeltstart (10 km) og Linieløb (56 km) Stævnet afsluttes med en hyggelig middag og præmieoverrækkelse Læs om cykeludvalget aktiviteter på: Cykelaktiviteter i Forsvaret kan findes på: Jan Bøgsted Marineidræt 1/ side 19

20 FIN - Floorballudvalget Floorballudvalgets 3. sæson i Danmarksturneringen nærmer sig sin afslutning. P.t. er holdet placeret lige under midten i 2. division, og med 3-4 kampe tilbage må det også forventes at blive den endelige placering. En årsag til denne placering kan tilskrives den forholdsvis store udskiftning der har været igen i år. Nogle gamle spillere er stoppet grundet afgang fra Officersskolen. På den anden side har der også været en god tilgang af nye spillere, så der kan stilles gode forhåbninger til næste sæson. Udover kampene i Danmarksturneringen venter der holdet en anden stor opgave, nemlig Dansk Kadetstævne den 16. marts. Et stævne der ses frem til med glæde, da man her får lov til at møde hold fra hhv. Hærens- og Flyvevåbnets Officersskole. Og der er noget at leve op til, da Søværnet har vundet floorball-turneringen de sidste 5 år!!! Holdets resultater kan følges på I denne sæson har holdet fået nye spilledragter, som det kan ses på billederne. Spilledragterne er sponsoreret af Nordic Defense Industries og Copenhagen Floorball Center, og træningsdragterne af GF Forsikring. I udvalget er der p.t. ca. 30 medlemmer, hvoraf på skift er aktive for turneringsholdet. Der er dog stadig plads til og brug for mange flere, der har lyst til at spille floorball. Marineidræt 1/ side 20

21 Der trænes hver tirsdag kl på Holmens Idrætsanlæg, og spilles kampe i de fleste weekender. Skulle nogle have lyst til at lære spillet eller bare hygge sig og få en masse motion, så mød op eller kontakt undertegnede eller en anden fra udvalget. Det eneste der kræves er indendørs sko. På Holmens Idrætsanlæg har udvalget ekstra stave, der kan lånes af nye spillere. Yderligere information kan findes på Formand Andreas Johansen FIN - Fodboldudvalget Her er resultatet fra FIN s indedørs fodboldturnering på Holmen (HIA). d Vi var 12 hold tilmeldt, som var delt op i to pjuler af 6 hold. Pulje 1, bestod af søværnets officersskole, Tamburkorpset, FPT, FC WATT fra teknik skolen og FIN (Forsvarets Idræt Nyholm). Pulje 2, bestod af UVE Kørsør, Sirius, Amager Cykel service (sponsor), TEK fra teknik skolen, skibet Thurø, og Team Ifas (kriminalforsorgen). Det var efter sigende en rigtig god turnering, som blev afviklet i god ro og orden. Under afviklingen af turneringen blev der serveret pølser med brød, og varm kakaomælk, så spillerne kunne yde det bedste. Og ikke nok med det var der også præmier til flotte mål og gode detaljer, præmien var energi bar. De 4 hold der kom i finalen, var SOS. FIN, Sirius, og Amager Cykel Service. Det var nogle gode velspillede Fair kampe disse hold gav hinanden, som endte med følgende placering: 1 amager cykel service. 2 FIN. 3 Sirius. 4 SOS. Der er i sæsonen 2007 tilmeldt to hold til udefodbold et senior hold som er SOS Officerskolen, og et Old Boys hold. Holdene er også tilmeldt Cup turneringen, hvor Old Boys plejer at skabe gode resultater. Sæsonen starter først i april og slutter sidst i September, så er der nogle der har lyst til at spille Old Boys fodbold, er du velkommen på holdet hvis du fylder 33 i år Du skal selvfølgelig også vide at bolden er rund, og helst ha en del erfaring med fodbold, da vi spiller i den i den bedste række, kondition må du meget gerne have masser af. Vi har en super flot hjemmebane foran SOS på Nyholm, Ring til holdleder Michael Kristensen på , eller Frank Caspersen hvis du vil deltage - skynd dig. FIN har tilmeldt 1 Old Boys hold til DMI indefodbold i Fredericia d.28-feb-1 marts. Resume af stævner vil der blive skrevet mere om i næste blad (Marineidræt 2). FIN fodboldudvalg ønsker jer et knaldgodt fodboldår. Vel mødt til sæsonen 2007, Fodboldkammerarter Marineidræt 1/ side 21

1 - FEB 2010 67 ÅRGANG

1 - FEB 2010 67 ÅRGANG 1 - FEB 2010 67 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG 1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

3 - OKT 2014 71 ÅRGANG

3 - OKT 2014 71 ÅRGANG 3 - OKT 2014 71 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

3 - OKT 2015 42 ÅRGANG

3 - OKT 2015 42 ÅRGANG 3 - OKT 2015 42 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING Formand: Seniorsergent Klaus Hjorth Tlf. 4130 9818 Privat: Klaus.hjorth@mil.dk FIIN: d24-k2-tkbf SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Program til Sommerturneringen 2011

Program til Sommerturneringen 2011 I weekenden d. 5 7. august 2011 1 Program til Sommerturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd sommerturnering 2011. Den afvikles over weekenden d. 5. 7. august på Næstved Tennisklubs baner på Nygårdsvej

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 11. februar 2013, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn Årsmøde 2013/2014 Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn med 395 klubber. Velkommen til vores gæst: Jeanette vores formand for firmasporten storkøbenhavn. Firmaidræt StorKøbenhavn

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Klubmesterskaber 2012 UNGDOM OG M OTIONIST

Klubmesterskaber 2012 UNGDOM OG M OTIONIST Klubm esterskaber 2011-2012 UNGDOM OG M OTIONIST LØRDAG den 24. MARTS 2012 Kl. 9:00 til ca. 18:00 Vi byder velkommen til en dag, hvor der kæmpes om at blive den årlige klubmester indenfor de forskellige

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

KBs julefrokost afholdes 21. nov.

KBs julefrokost afholdes 21. nov. KBs julefrokost afholdes 21. nov. Tilmelding skal ske i Tutten OBS begrænset antal pladser først til mølle! Så hvis du vil være sikker på en plads, så skynd dig at tilmelde og betale hos Hanne i Tutten!

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Venlig hilsen Klubmesterskabsudvalget Pia Bennetsen, Ulla Sparholt, Vibeke Lindberg (23 34 09 30), Tina Kolding (72 66 59 35) 1 Version 3

Venlig hilsen Klubmesterskabsudvalget Pia Bennetsen, Ulla Sparholt, Vibeke Lindberg (23 34 09 30), Tina Kolding (72 66 59 35) 1 Version 3 Program til klubmesterskabet 2013 Lørdag den 6. april i Idrætshuset, Gymnasiehallen, kl. 9:00. Velkommen til klubmesterskabet. Tak for alle tilmeldingerne. Vi har nu sammensat et program, hvor vi har forsøgt

Læs mere