1 Februar Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Februar 2007 64. Årgang"

Transkript

1 1 Februar Årgang

2 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm 65 Hans Aage Pedersen, Henning Grevelund, 2650 Hvidovre Karl Sortberg, Johnny Bannow, Knud Sørensen Egon Persson, Viggo Nielsen, Per Fl. Jensen, Poul Erik Thyland, Viggo Thorlacius SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn Ole Peter Larsen Boelsmindevej Sæby Tlf.: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KORSØR Formand: Overassistent Gert Werner Hansen Majsvænget Høng Tlf. pr.: tlf. tj.: FIIN: 2ESK-RM310 FORSVARETS IDRÆTSFORENING NYHOLM Formand: Seniorsergent Kurt Bagge Rasmussen Frugthaven 27/1/th 2500 Valby Tlf.: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Formand: Seniorsergent Steen Rørbæk Jensen Sandagervej 2, Dejberg 6900 Skjern Tlf.pr.: tlf. tj.: FIIN: SOK-AD111 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SEKRETARIAT A.H. Vedels Plads 1439 København K. Tlf.: Sekretariatet er åbent: Mandag, tirsdag og torsdag; kl TRYK: Forsvarets Trykkeri Flådestation Korsør, Depot Noret, Norvangen, 4220 Korsør. MARINEIDRÆT: Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Kent Ravn Redaktion og layout: Jan Bøgsted, Elsdyrsgade 36 1, 1324 København K - tlf.: HJEMMESIDE: SIF findes på Internettet på adressen: Webmaster er Jan Bøgsted, MARINEIDRÆT er organ for Søværnets Idrætsforeninger og findes i elektronisk form på hjemmesiden. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund Forside: Foto fra SIF ARH Badmintonudvalg. Marineidræt 1/ side 2

3 FORMANDEN HAR ORDET! Hermed først og fremmest ønskes alle MARINEIDRÆT s læsere et godt nytår, med håbet om at alle er klar til at tage de udfordringer op, som forventes af den militære idrætsvirksomhed i de kommende år. Umiddelbart forestående er samtlige foreningers generalforsamlinger, som afholdes i marts. Jeg skal, traditionen tro, opfordre alle til at møde op og gøre deres indflydelse gældende på generalforsamlingerne Tre af foreningerne vedtog nye bestemmelser på sidste års generalforsamlinger, bestemmelser som udvider skaren af ordinære medlemmer. Udvidelsen af den ordinære medlemsskare har først og fremmest betydning for deltagelse i DMI stævner, idet det for fremtiden vil være muligt for pårørende, som ordinære medlemmer at deltage i DMI stævner. Vedtagelsen af disse nye bestemmelser, betyder at foreninger og udvalg skal være endnu mere omhyggelig med medlemslister, idet det kun er i de enkelte udvalg der har mulighed for at holde styr på medlemmerne. SIF sekretariat har kun mulighed for at holde styr på de medlemmer som er registreret via lønnen så derfor hjælp sekretariatet med at holde styr på medlemmerne. Af opgaver, som ligger foran os, er afvikling af Landsmesterskaber, og i den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at der selvfølgelig skrives til Marineidræt om afviklingen af stævnet. Det forventes at DMI på det årlige repræsentantskabsmøde i april, yderligere udvider bestemmelserne, således at alle ordinære medlemmer kan vælges til DMI bestyrelse og forretningsudvalg. Det er derfor også mit håb at samtlige af SIF foreninger slutter op om denne udvidelse, således at alle ordinære medlemmer, uden skelen til militær rang, får mulighed for at gøre et stykke arbejde for den frivillige idræt. Kent Ravn DEADLINE MARINEIDRÆT 2007 NR. / PERIODE TIL REDAKTØREN UDKOMMER 2/ MAJ 20. APRIL UGE 18 3/ SEPTEMBER 17. AUGUST UGE 34 4/ NOVEMBER 29. OKTOBER UGE 45 1/ FEBRUAR 28. JANUAR UGE 6 Marineidræt 1/ side 3

4 REDAKTØRENS KLUMME Kære læsere & skribenter! Velkommen til et nyt MARINEIDRÆT! Tak for alle læserindlæg! Jeg vil stadigvæk opfordre alle til at fremsende indlæg om deres udvalg herunder tiltag, arrangementer m.v. Husk at MARINEIDRÆT læses af mange, og der er her en god mulighed for at synliggøre det enkelte udvalg. Jeg vil meget gerne have billeder fra de forskellige aktiviteter. Det kan være, at netop billedet fra dit udvalg kommer på forsiden. Billeder bedes sendt i elektronisk form. Ønsker et udvalg at stå for deres egen hjemmeside, er det muligt. Kontakt webmaster for yderligere info. Indsendelse af indlæg til sker til: SIF webmaster Jan Bøgsted Elsdyrsgade København K Tlf.nr (arb)/ (privat) - FIIN: SOS-23A Redaktøren INDHOLDSFORTEGNELSE SIF adresser m.v. 2 Formanden har ordet! 3 Redaktørens klumme 4 Karlo P.F.B. Poulsen 90 år. 5 SIF ARH - Bestyrelsen Generalforsamling 7 SIF ARH - Badmintonudvalget 8 SIF FRH - Bestyrelsen Generalforsamling 9 SIF FRH - Golfudvalget 11 SIF FRH - Tennisudvalget 12 SIF KOR - Bestyrelsen Generalforsamling 13 SIF KOR - Sportsfiskerudvalget 14 FIN Bestyrelsen Generalforsamling 14 FIN - Badmintonudvalget 16 FIN - Cykeludvalget 19 FIN - Floorballudvalget 20 FIN - Fodboldudvalget 21 Marineidræt 1/ side 4

5 Karlo P.F.B. Poulsen 90 år KARLO BLIVER 90! Orlogskaptajn Karlo Peder Frederik Bjørn Poulsen - bedre kendt i Søværnet under navnet KARLO - fyldte 90 år den 21. januar Karlo Poulsen startede den 1. juli 1932 som lærling i Søværnet. Søværnet lærlingeskole, som afløste dæksofficerselevskolen, der havde til huse i Søkvæsthuset på Christianshavn var blevet nedlagt ved søværnsordning af Den nye lærlingeskoles elever blev underbragt i kystflådens stamskib PEDER SKRAM. Undervisningen foregik i kystflådens enheder og den almindelige skoleundervisning i lokaler i bygningen Under kronen. Allerede i sommeren 1932 kom man til søs med HENRIK GERNER og LOSSEN. Som 2. års lærling var eleverne på togt med ISLANDS FALK og HVIDBJØRNEN ved Færøerne, Island og Grønland. Som 3. års lærling var togterne med torpedobåde, PEDER SKRAM og HENRIK GERNER. I 1935 blev holdet antaget som mather og nu var det igen togter med kystflådens forskellige enheder. Underkvartermesterskolen blev bestået i april Den 9. april 1940 var Karlo Poulsen ombord i HENRIK GERNER, som blev opbragt af tyskerne i Hirtshals. Vinteren 1940/41 var Karlo Poulsen elev på Hærens gymnastikskole og fra april 1942 til 1943 var han på kvartermesterskole. Efter udnævnelse til matroskvartermester blev han kompagnilærer på eksercerskolen, hvor han oplevede tyskernes overfald på det danske forsvar den 29. august Efter interneringens ophør i oktober samme år blev Karlo Poulsen sammen med andre kvartermestre beordret til illegal at afrejse til Sverige med henblik på oprettelse af den danske brigade. Den 5. maj 1945 blev brigaden overført til Helsingør, og i løbet af sommeren 1945 opløstes brigaden. Søværnspersonellet indtrådte igen i Søværnet, som genoprettede en mathelevskole på Spodsbjerg Batteri ved Hundested. Senere overførtes skolen til Holmen og eleverne kom i løbet af efteråret på elevtogt med LINDORMEN, HEJMDAL og FREJA. Så fulgte år med skiftende sø- og landtjeneste. I juli 1952 blev Karlo Poulsen som den første kvartermester sendt på kursus på ROYAL NAVYs signalskole i Chatam i England. I 1953 blev Karlo Poulsen udnævnt Marineidræt 1/ side 5

6 til Søløjtnant af specialgruppen og nu fulgte flere år med vekslende tjeneste i kuttere, på signalskolen og Holmens meldecentral samtidig med, at han steg i graderne. 1. april 1968 udnævntes Karlo Poulsen til orlogskaptajn af specialgruppen med tjeneste ved signalskolen/kommunikationskursus. Her blev han, til han afgik på pension den 31. januar Igennem alle årene var Karlo Poulsen medlem af Søværnets forskellige idrætsforeninger fra NEPTUN i trediverne over ISK/ISF fra fyrrene, til Idrætsforeningen for Søværnets officerer (ISO) og til den nuværende idrætsforening for forsvaret på Nyholm. Særlig fodbold og håndbold havde Karlo Poulsens store interesse. I 1935 var han holdleder af NIELS JUEL s fodboldhold. Der skulle spilles mod et hold fra ubådene. Holdet var klar til afgang, men pludselig blev der pebet til mønstring. Der var stjålet små ankre fra kvartermestrenes hueemblemer. Da holdet endelig mødte op på fodboldbanen meddelte holdlederen fra ubådsdivisionen, at de havde vundet kampen jævnfør DBUs regler. Holdet fra NIELS JUEL var ikke mødt frem til aftalt tid. Karlo protesterede og holdet tvang ham til at gå til eskadrechefen, admiral Trap, for at klage. Det var uhørt på den tid, at en math søgte foretræde hos en admiral. Admiralen kunde dog ikke gøre noget. Jeg er admiral - ikke fodbolddommer, så det kan jeg ikke tage mig af! Karlo Poulsen var bl.a. med på ISO s håndboldshold som i 1961 vandt DMI mesterskabet og på ISF håndboldhold som i 1964 vandt flådemesterskabet. Han var ligeledes altid med ved idrætsforeningernes sportslige og festlige arrangementer. Karlo Poulsen og artiklens forfatter Henning Pløger Henning Pløger Marineidræt 1/ side 6

7 SIF ARH - Bestyrelsen Generalforsamling afholdes torsdag den 15. marts 2007 kl i SOK kantine, Sumatravej. Dagsorden: a. Valg af dirigent b. Beretning (ved formand og udvalgsformændene) c. Regnskab d. Behandling af forslag: Ingen forslag modtaget e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter. f. Valg af bestyrelse og suppleanter: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: B-medlem: B-suppleant: B-suppleant: g. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Revisor: Revisorsuppl.: h. Eventuelt. Steen Rørbæk Jensen på valg, genopstiller Roberto Dunai ej på valg Flemming Pallesen ej på valg Kirsten Skou på valg, genopstiller Kurt F. Hansen ej på valg Niels C.K. Hansen ej på valg Steen Munksgaard på valg, genopstiller Birgitte Vagnholm, på valg, genopstiller Orla L. Christoffersen, ej på valg Annie Svejgaard - på valg Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage heri. bedes tilmelde sig til SIF Århus sekretær, Kirsten Skou, SOK, lokal 3048 eller på FIIN SOK-AD009. Sidste frist for tilmelding: Torsdag den 8. marts 2006 Formanden Marineidræt 1/ side 7

8 SIF ARH - Badmintonudvalget Tirsdag den 5. december afholdt vi den traditionelle juleturnering med deltagelse af 10 friske og veloplagte spillere. Efter en kop kaffe og et rundstykke blev der trukket lod om sammensætningen af holdene. Turneringen blev afviklet som double. Og så gik vi i gang. Der blev kæmpet bravt fra første færd - de fleste kæmpede stående, men enkelte måtte kaste sig i støvet for enten at hente en bold eller af ærgrelse over at have misset en. Alle spillede mod alle og efter en travl formiddag var alle kampene afviklet. Et par af spillerne havde ikke været ude at spille i et helt år, så det var lidt spændende, om de kunne stå alle kampene igennem, men det gjorde de begge med vajende faner. Resultatet blev som følger: Nr. 1 Niels-Peter Mangor og Kim Larsen Nr. 2 Michael Senger og Peter Mølgaard Nr. 3 Peter Mouritzen og Heinz Thompson Efter præmieoverrækkelsen sluttede turneringen med AB-hallens lige så traditionelle julefrokost, som deltagerne selv betalte. Til venstre: Vinderne Niels-Peter Mangor og Kim Larsen Nederst: Nr 2. Michael Senger og Peter Mølgaard Til venstre: nr. 3 Peter Mouritzen og Heinz Thompson Marineidræt 1/ side 8 Annie Svejgaard

9 Dagsorden: a. Valg af dirigent. b. Beretning. c. Regnskaber. SIF FRH - Bestyrelsen d. Behandling af forslag. Forslag til ændring af vedtægterne 2 GENERALFORSAMLING afholdes torsdag den 8. marts 2007 kl. 19:00 i Cafeteriet, Flådestation Frederikshavn. FORMÅL 2 1. At fremme interessen for den frivillige idræt i Forsvaret. 2. At dygtiggøre foreningens medlemmer i idræt med henblik på deltagelse i såvel militære som civile idrætskonkurrencer. 3. At kunne være arrangør af idrætskonkurrencer. Ændring af 2: (FORMÅL) Nuværende tekst samles som et punkt a. a. Idrætsforeningens formål er: - At fremme interessen for den frivillige idræt indenfor forsvaret, - at dygtiggøre foreningens medlemmer i idræt med henblik på deltagelse i såvel militære som civile idrætskonkurrencer og - at kunne være arrangør af idrætskonkurrencer. Følgende tekst tilføjes som nyt punkt b: b. Idrætsforeningen vil desuden bidrage til at idrætten bliver et socialt samlingspunkt for Forsvarets ansatte og deres pårørende og dermed være medvirkende til at øge trivsel og sundhed. Idrætsforeningen vil gennem idræt tage medansvar for opbygning af det sociale netværk blandt ansatte og pårørende. 3: (MEDLEMMER) Hele nuværende tekst slettes og erstattes af ny tekst som følger a. Som ordinære medlemmer kan følgende personelkategorier optages: - Personel med ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet, og ansatte i Idrætsforeningen, - værnepligtigt personel, - personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder hjemmeværnet, - afskediget personel i Forsvaret, Marineidræt 1/ side 9

10 - pårørende til ordinære medlemmer. Ved pårørende forstås i denne sammenhæng ægtefælle/samlever og disses børn. b. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke umiddelbart kan henføres til punkt a efter bestyrelsens godkendelse. Ekstraordinære medlemmer kan ikke deltage i DMI konkurrencer. c. Som passive medlemmer kan optages personer, som ikke ønsker at udøve idræt, men blot vil være medlem af foreningen. Disses kontingent fastsættes på generalforsamlingen. d. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, som har ydet en særlig indsats for foreningen. Disse tildeles foreningens æresemblem. 10 rettes til Kun medlemmer nævnt under 3 a har stemmeret. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges blandt medlemmer nævnt under 3A på den ordinære generalforsamling ved almindelig afstemning. Formanden og næstformanden skal dog vælges blandt de tjenestegørende medlemmer. 16 punkt 1 rettes til. 1. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges blandt medlemmer nævnt under 3A på den ordinære generalforsamling ved almindelig afstemning. Formanden skal dog vælges blandt de tjenestegørende medlemmer. e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter. f. Valg af bestyrelse og suppleanter. g. Bestyrelsen Formand O.P. Larsen på valg Næstformand Anders Larsen ej på valg B-Medlem Britta Thomsen på valg B-Medlem Lars Johansen ej på valg Kasserer Willy Kristiansen ej på valg B-suppleant Jan Sørensen på valg B-suppleant Jan Thomsen ej på valg g. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Thorkild Carlsen på valg Revisor Viggo Nielsen ej på valg Revisorsuppleant Finn Egebjerg På valg h. Eventuelt Marineidræt 1/ side 10

11 Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et minde traktement, derfor bedes alle, der ønsker at deltage i dette tilmelde sig hos Willy Kristiansen lokal 1331 eller mail OLSF-412K seneste tirsdag den 27. februar 2007 klokken 12:00. Vel mødt Formanden SIF FRH - Golfudvalget Hermed indkaldes til udvalgsgeneralforsamling i golfudvalget den 10. MAR Generalforsamlingen finder sted i forbindelse med (efter) træning på SRS. Træningen starter kl Der er ligeledes træning d. 24. MAR 2007 på SRS kl Dagsorden vil være som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for Fremlæggelse af regnskab for 2006 og budget for Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af udvalgskontingent og turneringsfee. 6. Valg af bestyrelse, Formand Kasserer Medlem Medlem 7. Valg af revisor, Revisor 8. Eventuelt. Per F. Hansen Kim E. Hansen (På valg) Kenneth Brink Johnny Kongsø (På valg) Ny valg Forslag der ønskes behandlet på udvalgsgeneralforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 24 FEB Tilmelding til træning til Johnny Kongsø, mail: eller på telefon eller P. F. HANSEN formand Marineidræt 1/ side 11 Johnny Kongsø

12 SIF FRH - Tennisudvalget Godt Nytår. Her er lille tilbageblik fra sidste indlæg og lidt om hvad der rører sig i udvalget, inden vi igen sætter nettene op for en ny sæson. Tennis udvalget havde rigtig mange interesserede på SIF`s aktivitets dag 10. juni, men det blev lige som ved det. Det kunne i hvert fald ikke spores på tilmeldingerne ved årets klubmesterskab som blev afholdt sidst i august. Det blev kun til 2 rækker - en herre single og en double række. Vores normalt populære FIGHTER - række havde kun en enkelt deltager og måtte udgå. Det betød, at der ikke blev spillet om titlen men, at hæderen skulle findes blandt medlemmerne og her havde bestyrelsen ikke svært ved at finde en virkelig FIGHTER. Udvalgsforsamlingen afholdes samtidig med Juleturneringen, hvor der bl.a. er minitennis, julegløgg og gaveuddeling på menuen, men heller ikke her var der særlig stor interesse. Vi besluttede at udsætte da vi kun havde modtaget 3 tilmeldinger. Bestyrelsen prøver igen og vi har netop sendt invitationer ud til udvalgs generalforsamling den 20. februar klokken 1800 på Sergentskolen. Vi spiller først en gang mini tennis og erstatter gløgg `en med noget andet og håber på større interesse denne gang. Der er forsat mulighed for at spille indendørs på SRS tirsdag og søndag aften. Interesserede skal stadig henvende sig til bestyrelsen om at få en ledig tid. Og udendørs sæsonen, - Tjaa med det vejr vi har, kan det da godt være det bliver noget tidligere en sidste år, - men nu må vi se. Til sidst resultaterne fra lokalmesterskabet 2006: Årets Fighter: Hanna Andersen Herre single: 1. Jan Thomsen 2. Johnny Højer 3. Jesper Brasted 4. Claus Rendemann Herre double: 1 - Kenneth Nielsen / Jan Thomsen 2 - Johnny Højer / Jesper Brasted Marineidræt 1/ side 12 De bedste hilsner Jan Thomsen Formand SIF tennisudvalg

13 SIF KOR - Bestyrelsen DAGSORDEN a. Valg af dirigent b. Beretning c. Regnskabet d. Behandling af forslag Generalforsamling afholdes torsdag den 22. marts 2007 kl i cafeteriet på Flådestation Korsør. e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter f. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsens sammensætning Valgt til Vælges til Formand Gert Hansen 2008 Næstformand på valg 2009 Kasserer Peder Madsen på valg 2009 B-medlem Niels Jansson 2008 B-medlem Anita Christensen 2008 B-suppleant K.E. Tjustrup 2008 g. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Jes Hansen - på valg 2008 Revisorsuppleant ledig h. Eventuelt Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement, hvorfor tilmelding til dette imødeses senest fredag den 16. marts Bestyrelsen Marineidræt 1/ side 13

14 SIF KOR - Sportsfiskerudvalget Det er efterhånden blevet en tradition, at vi om efteråret har to udflugter til Tystrup Sø. Og det blev der heller ikke lavet om på, da vi tog derned igen den 4. november. Vejret artede sig rimeligt, så det var muligt, at komme lidt mere rundt på søen. Når der ikke er så meget vind, er det mere behageligt, at få fisket på de steder, der ikke er så overrendt. I alle bådene blev der taget godt med aborrer, og enkelte gedder blev der også landet. Arnfred fik den største på 60 cm, og Jes havde to på ca. 53 cm hver. Vi var seks mand af sted, men kunne sagtens have været flere. Det er trods alt et dejligt afslappende fiskeri. Den 18. november skulle fladfiskene på Omø stå for tur. Ofte er der på denne årstid godt med fisk i vandet derovre. Vi havde selvfølgelig valgt en dag med godt vind, men hvornår blæser det efterhånden ikke. Efter medestængerne var sat, kunne vi konstatere, at der var en del småørreder i farvandet. Vi havde vel kontakt(og på land) med stykker, alle under målet, inden de forsvandt. Fladfisk fik vi alle hevet op, så der kunne skrives point på tavlen. Kl. 16 tog vi færgen hjem igen, det passer lige med, at man er hjemme til aftensmaden. 2. december afholdte vi den sidste pointtur for i år. Det blev en tur på kysten, men der var ikke mange steder at vælge imellem på grund af den hårde vind. Alligevel var vi 6 mand ude, for lige at få fordelt de sidste point, og finde ud af den endelige placering i årsregnskabet. Der blev i alt fanget 3 flade, 1 regnbue på 52 og 1 havørred på 55 cm. Da pointene blev talt sammen, fandt vi en ny klubmester, idet Kurth havde samlet 129 point. På de følgende pladser kom Jes med 117, Søren med 95, Henrik med 88 og Gert med 75 point. Tillykke til Kurth, han blev klubmester 2006, og samtidig får han pokalen for den største kystfangede ørred på 7,34 kg. Den programsatte tur med Bien på Storebælt mellem Slagelse, Høng og os, blev desværre aflyst, da båden var på værft. Tak til alle deltagere for en god sæson. Gert FIN - Bestyrelsen Generalforsamling afholdes tirsdag den 20. marts 2007 kl på Søværnets Officersskole. Marineidræt 1/ side 14

15 Dagsorden a. Valg af dirigent b. Beretning c. Regnskab d. Behandling af forslag e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter f. Valg af bestyrelse og suppleanter: Bestyrelsens sammensætning: Valgt til Vælges til Formand Kurt Bagge Rasmussen afgår N-formand Peter Wulff afgår, foreslås som FM 2009 Kasserer Søren Munk Madsen 2008 B-medlem Kristen Trap - på valg 2009 B-medlem Arne Drygård - på valg 2009 B-medlem J.D.Ditmar Andersen 2008 B-medlem Karsten Pittersen - på valg, foreslås som NF 2008 B-medlem Frank Caspersen 2008 B-suppleant Egon Persson 2008 B-suppleant Leif Hartmann - på valg 2009 B-suppleant Mads Meiniche - på valg 2009 g. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Axel Svendsen 2008 Revisor John Thomassen - på valg 2009 Revisorsuppleant Per Jensen - på valg 2008 h. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil der være et beskedent traktement. Tilmelding til Anni Henriksen på tlf.: eller FIIN: Mas Kbh-23X Senest torsdag d. 15 MAR 2007 kl. 12:00. Formanden Marineidræt 1/ side 15

16 FIN - Badmintonudvalget Så er der indlæg fra SB København igen, der er løbet lidt vand i stranden siden sidste indlæg, så der er lidt at indhente. Vi kom godt fra sæsonstart med god aktivitet til træning. Desværre har vi ikke haft lige så gode resultater i KBKr. Der har været problemer med at sætte fuldt hold, og her er det piger, der mangler. Karen, som har været aktiv spiller i en menneskealder, er stoppet og kan det knibe med at finde 4 damer. Heldigvis har der også været gode kampe og resultater, så lige p.t. ligger vi på en 5. plads og mangler 2 kampe. Med lidt god vilje bliver vi i serie 6 også næste sæson. Juleturneringen, som blev afholdt den 24. november hvor Kim L og Ole B havde gjort deres til gode kampe og sjove præmier og der var præmier til alle. Traditionen tro, havde alle medbragt noget til buffeten, så sulten kunne stilles efter strabadserne. Klubturneringen blev igen i år spillet en lørdag, hvor vi startede med lidt morgenmad. Desværre var tilslutningen ikke så stor som ønsket, men der blev gået til den på banerne. De 2 eneste damer fik deres sag for. Da der ikke var mulighed for at spille damedouble, var de sat i herrerækken, og det gav nogle rigtig gode kampe, og de endte som nr. 5 af 6 par godt gået! Resultatet fra turneringen blev: Herresingle A: Klaus Hjorth Rene Marott Herresingle OB: Jørgen Bendtsen Kim Laugesen Ole B. Hansen Herredouble Klaus Hjorth/Rene Marott Jørgen Bendtsen/Kim Rasmussen Kim Laugesen/Steen Jacobsen Damedouble Bolette Marott/Mia Hjorth Heinecke Mixdouble Mia Hjorth Heinecke/Klaus Hjorth Bolette Marott/Rene Marott Da alle kampe var overstået og der var ryddet op i hallen, gik vi over i frokoststuen for at afholde medlemsmøde. Marineidræt 1/ side 16

17 Der var den traditionelle gennemgang af året og regnskab og det nye udvalg skulle også lige på plads. Som nævnt tidligere er Karen stoppet, så der skulle findes en afløser for hende til udvalget, og efter lidt snak hen over bordet og en hel del klappen, ser udvalget således ud: Formand: Mia Hjorth Heinecke Kasserer: Johnny D. Madsen Udvalgsmedlem Bolette Marott Udvalgsmedlem Erik Østofte Veteran holdleder Jens Søgaard Af kommende aktiviteter, som bør noteres i kalenderen kan nævnes? Maj: SIF mesterskab i Århus vi har endnu ikke modtaget indbydelse 29. maj: Anders Open Referat af medlemsmøde lørdag den 4. februar 2007 På medlemsmødet blev følgende punkter gennemgået Kort gennemgang v/formanden I marts måned havde vi fornøjelsen af Jonas Rasmussen, der brugte et par timer med at vise os, hvordan de professionelle træner, og det kunne nok få sveden frem på panden af deltagerne Den 1. april blev SIF mesterskaberne afviklet i FRH Vi tog pænt for os af medaljer, selv om statistikken nok er på Frederikshavns side. Det må vi så se at ændre på, når vi i maj tager til Århus. Sæsonafslutningen Anders Open var I år lagt ud til medlemmerne, Anders og Hanne stod for arrangementet, og som I sikkert husker, var det Anders med makker, der løb af med sejren. Det er en god ide at lade medlemmerne køre sådan et arrangement, så meld jer bare til dette års Anders Open. I september drog nogle af os en tur til Samsø, hvor der var arrangeret en badmintoneftermiddag mod den lokale klub. Vi havde nogle hyggelige timer, hvor der blev gået til den. Marineidræt 1/ side 17

18 Efter kampen mødes vi igen på en hyggelig Cafe, inden turen gik tilbage til campingpladsen, hvor der skulle gøres klar til grillmad og hygge Vor juleturnering blev afholdt den 24. november, Kim Laugesen stod for en sjov turneringen, og Ole B havde købt de sjoveste præmier til vinderne Udover indsatsen på banerne, havde alle også lidt mad med til buffeten og vi havde en hyggelig aften/nat, hvor alle som sædvanlig hjalp til med at dække bord og rydde op, så hytten blev afleveret i pæn stand. Denne sæson har Veteranholdet været lidt i modvind, der er tabt kampe grundet manglende spillere, hvilket er rigtig ærgerligt. Veteranholdet mangler 2 kampe og ligger pt. på en 5. plads Målet for denne sæson må være at slå KMB den 18. februar. Klubturneringen er blevet afviklet lørdag den 4. februar. Tilslutning kunne have været større, men det blev alligevel en hyggelig lørdag med nogle rigtig gode kampe. Diskussionen gik på om vi fortsat skal spille over en weekend eller forsøgsvis gå tilbage til tirsdage. Det blev besluttet at vi næste år spiller tirsdag i ugerne 5, 6, 8 og 9. Uge 7 holdes fri da der er vinterferie. Afhængig af tilmeldingen kan der udvides med en enkelt tirsdag. Turneringsplanen bliver i lighed med i år og offentliggøres 1-2 uger før start tirsdag. Eventuelle ændringer af kampe kan foretages ved henvendelse til turneringsledelsen senest 1 uger før turneringsstart. Når turneringen er startet, kan der ikke længere ændres i kampprogrammet, og det er ikke muligt af aftale indbyrdes vedrørende ændring. Ved eventuelt forfald den pågældende tirsdag kan kampen dog afvikles torsdag i samme uge. I år afvikles Sif mesterskabet i Århus, Vi har ikke modtaget invitation endnu, men forventer det bliver 12. maj, men I får besked så snart jeg hører fra Århus. Nærmere om tid og mødested kommer senere. Husker I at besøge vor hjemmeside??? Det er bl.a. der I har mulighed for at checke stillingen i KBKr, og det er også der I finder alle oplysninger om udvalget, herunder vores medlemsblad SBNyt, diverse arrangementer og resultater. Kort gennemgang af regnskab I kassererens fravær blev regnskabet kort gennemgået af Klaus Hjorth Udvalg Efter valg, ser udvalget sådan ud Form. Mia Heinecke Kass. Johnny Madsen Udv.medl. Erik Østofte Udv.medl. Bolette Marott Holdk. Vet. Jens Søgaard Marineidræt 1/ side 18

19 Eventuelt Under eventuelt blev Familiebadminton bragt på banen. Vi forsøger at udnytte vore haltider og intentionen er at hygge os den 2. lørdag i måneden i tidsrummet , hvor børnene også har adgang til banerne. Vi skiftes til at have morgenmad med. Klaus foreslog at genindføre udfordringstavlen. Nu har vi jo en rangliste ud fra klubturneringens resultater. Alle syntes det var en udmærket ide, så Klaus er sat på sagen. På udvalgets vegne Mia FIN - Cykeludvalget Landevejstræning: Vi forsøger at starte landevejstræningen op, såfremt vejret tillader lørdag d. 3. marts kl. 10:00 Ruten vil være på Amager og være på ca. 40 km. SIF landsmesterskab SIF Landsmesterskab i cykling vil finde sted i området omkring Høvelte i weekenden maj 07. Der konkurreres som følger: Senior (til og med 44 år): Enkeltstart (10 km) og Linieløb (56 km) Old Boys (45+) Enkeltstart (10 km) og Linieløb (56 km) Stævnet afsluttes med en hyggelig middag og præmieoverrækkelse Læs om cykeludvalget aktiviteter på: Cykelaktiviteter i Forsvaret kan findes på: Jan Bøgsted Marineidræt 1/ side 19

20 FIN - Floorballudvalget Floorballudvalgets 3. sæson i Danmarksturneringen nærmer sig sin afslutning. P.t. er holdet placeret lige under midten i 2. division, og med 3-4 kampe tilbage må det også forventes at blive den endelige placering. En årsag til denne placering kan tilskrives den forholdsvis store udskiftning der har været igen i år. Nogle gamle spillere er stoppet grundet afgang fra Officersskolen. På den anden side har der også været en god tilgang af nye spillere, så der kan stilles gode forhåbninger til næste sæson. Udover kampene i Danmarksturneringen venter der holdet en anden stor opgave, nemlig Dansk Kadetstævne den 16. marts. Et stævne der ses frem til med glæde, da man her får lov til at møde hold fra hhv. Hærens- og Flyvevåbnets Officersskole. Og der er noget at leve op til, da Søværnet har vundet floorball-turneringen de sidste 5 år!!! Holdets resultater kan følges på I denne sæson har holdet fået nye spilledragter, som det kan ses på billederne. Spilledragterne er sponsoreret af Nordic Defense Industries og Copenhagen Floorball Center, og træningsdragterne af GF Forsikring. I udvalget er der p.t. ca. 30 medlemmer, hvoraf på skift er aktive for turneringsholdet. Der er dog stadig plads til og brug for mange flere, der har lyst til at spille floorball. Marineidræt 1/ side 20

21 Der trænes hver tirsdag kl på Holmens Idrætsanlæg, og spilles kampe i de fleste weekender. Skulle nogle have lyst til at lære spillet eller bare hygge sig og få en masse motion, så mød op eller kontakt undertegnede eller en anden fra udvalget. Det eneste der kræves er indendørs sko. På Holmens Idrætsanlæg har udvalget ekstra stave, der kan lånes af nye spillere. Yderligere information kan findes på Formand Andreas Johansen FIN - Fodboldudvalget Her er resultatet fra FIN s indedørs fodboldturnering på Holmen (HIA). d Vi var 12 hold tilmeldt, som var delt op i to pjuler af 6 hold. Pulje 1, bestod af søværnets officersskole, Tamburkorpset, FPT, FC WATT fra teknik skolen og FIN (Forsvarets Idræt Nyholm). Pulje 2, bestod af UVE Kørsør, Sirius, Amager Cykel service (sponsor), TEK fra teknik skolen, skibet Thurø, og Team Ifas (kriminalforsorgen). Det var efter sigende en rigtig god turnering, som blev afviklet i god ro og orden. Under afviklingen af turneringen blev der serveret pølser med brød, og varm kakaomælk, så spillerne kunne yde det bedste. Og ikke nok med det var der også præmier til flotte mål og gode detaljer, præmien var energi bar. De 4 hold der kom i finalen, var SOS. FIN, Sirius, og Amager Cykel Service. Det var nogle gode velspillede Fair kampe disse hold gav hinanden, som endte med følgende placering: 1 amager cykel service. 2 FIN. 3 Sirius. 4 SOS. Der er i sæsonen 2007 tilmeldt to hold til udefodbold et senior hold som er SOS Officerskolen, og et Old Boys hold. Holdene er også tilmeldt Cup turneringen, hvor Old Boys plejer at skabe gode resultater. Sæsonen starter først i april og slutter sidst i September, så er der nogle der har lyst til at spille Old Boys fodbold, er du velkommen på holdet hvis du fylder 33 i år Du skal selvfølgelig også vide at bolden er rund, og helst ha en del erfaring med fodbold, da vi spiller i den i den bedste række, kondition må du meget gerne have masser af. Vi har en super flot hjemmebane foran SOS på Nyholm, Ring til holdleder Michael Kristensen på , eller Frank Caspersen hvis du vil deltage - skynd dig. FIN har tilmeldt 1 Old Boys hold til DMI indefodbold i Fredericia d.28-feb-1 marts. Resume af stævner vil der blive skrevet mere om i næste blad (Marineidræt 2). FIN fodboldudvalg ønsker jer et knaldgodt fodboldår. Vel mødt til sæsonen 2007, Fodboldkammerarter Marineidræt 1/ side 21

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG 1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

1 - FEB 2015 72 ÅRGANG

1 - FEB 2015 72 ÅRGANG 1 - FEB 2015 72 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere