Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge"

Transkript

1 Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014

2 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats på tværs af kmmunen. Ungecentret vil blive placeret i lkaler midt på Campus Haslev. Prjektet En indgang fr de unge gennemføres fra april 2014 til medi 2015 g består af følgende hvedspr: 1. Den fysiske etablering af den nye enhed på Campus Haslev. 2. Opstart/etablering: Fælles retning, pgaveløsning g kultur (fase 1). 3. Udbygning af en helhedsrienteret indsats verfr unge (fase 2). 4. Evaluering (medi 2015). Prjektbeskrivelsen anskues sm et dynamisk dkument sm skal sikre løbende frventningsafstemning med styregruppen mkring prjektets fremdrift. Resultater g effekt. Prjektet skal skabe følgende resultater: Etablering af ungecenter (fase 1) bestående af jbcentrets ungeteam, en medarbejder fra Ydelsesafdelingen, en virksmhedsknsulent g UU vejledningen. Udbygning af samarbejdsrelatiner til Familie- & PPR-enheden, Rusmiddelcentret, Scialafdelingen m.fl. Følgende mål (udledt af ansøgningen) vedrørende etablering af unge-/uddannelsescentre: De unge plever én indgang. De unge mdtager en mere helhedsrienteret indsats, når flere fagmråder er invlveret i deres sag. Understøtte vejledning fr at reducere mvalg g frafald på uddannelser. Udvidet samarbejdsrelatiner med uddannelsesinstitutinerne uddannelsesinstitutinerne plever én indgang til kmmunen via Ungecentret. Målgruppen fr Ungecentret: Målgruppen er årige både uden frsørgelse, samt unge på uddannelseshjælp g kntanthjælp, samt råd g vejledning m uddannelse. Indsatsen bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes behv g udfrdringer. I indsatsen fr unge under 30 år uden uddannelse bliver der taget udgangspunkt i, m den unge kan gå i gang med en uddannelse med det samme, eller m der er behv fr en særlig indsats, inden uddannelse kan påbegyndes. Der vil blive fretaget individuelt vurdering af, hvad der er relevant fr den unge. Det kan være et jbsøgningskursus, et ungeprjekt sm er målrettet uddannelsesafklaring g hjælp til udarbejdelse af uddannelsesplan g tilmelding til uddannelse eller en virksmhedspraktik fr at sikre det rigtige uddannelsesvalg. Beskrivelse af aktiviteter. Den fysiske etablering af den nye enhed i Campus Haslev. Den fysiske etablering mfatter en række pgaver: Fysisk indretning: Den taget kntakt til møbelfirmaet Zlutins, hvr det blev aftalt, at der afhldes møde på Campus den med henblik på indretningshjælp, samt råd- g vejledning mkring relevant møblement. Den mdtaget plæg på mulig psætning, g derefter den mdtaget samlet pris svarende til mulig psætning på kr ,- Puljemidler er på kr ,-

3 Derudver er der en frespørgsel vedr. møblement i mødelkale, sm ejes af EUC Sjælland først m vi kunne låne, sm blev til en lejepris på kr m måneden. Dette fr et ekstra lille rum, prtektr, g møblement til ca. 23 persner. Dette var der ikke interesse fr på Styregruppemødet den , hvrefter jeg har frespurgt m møblementet kunne købes mangler svar derpå. IT- g strømstik : Der blev sendt mail til Servicedesk med bestilling af pgave med klargøring af rum på Campus. Den blev det aftalt med Jørgen fra IT, at der nsdag den afhldes møde på Campus. Den mdtaget følgende tilbud fra Jørgen: 1) kabling g anskaffelse af netværksudstyr til lkalet på EUC til Jbcenteret, UU, samlet kr ,- 2) g et andet tilbud med kabling til trådløst netværk g til printer til en pris af kr Det sidste tilbud accepteres af Kasper, hvrefter bestilling er sendt til Jørgen. Der er kr fra puljemidler. Scanner, printer, prtektr g evt. mbiltlf. (Alle medringer deres pc): Den er der sendt frespørgsel af sted vedr. scanner g printer mangler tilbagemelding. Måske kan prjektr købes via EUC Sjælland. Mbiltelefner vil blive indkøbt af Vibeke Dyhr. Den fysiske flytning: Det blev aftalt på seminardagene, at der nedsættes mindre arbejdsgruppe bestående af Mrten g Jørgen fra UU, samt June, Karen g Lene fra Jbcentret. 1 møde afhldes Der er efter aftale med Kasper indgået aftale med EUC (Tue Jakbsen) mkring leje af møblement i mødelkale, samt ekstra lille rum, sm kan avendes til printerrum. Dertil prjektr g tavle. Samlet lejepris kr pr måned fra vi flytter ind. Regning sendes udenm lejekntrakt. Brikker/nøgler: Der er den bestilt 12 brikker g nøgler ved pedel Per Ullergaard, men det er kun de 7 af dem der er sat navne på. UU har deres nøgler. Dertil kmmer der visinsdage med alle medarbejdere der skal flyttes i den nye enhed, så der kan skabes fælles frståelse g tilgang til de unge, sm vil kmme i centret. Der skal udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelse i frhld til den helhedsrienterede indsats herunder snitflader mellem ungeteamet i Jbcentret, ydelse g UU. Håndteringen af de fysiske rammer skal have høj priritet. Der er risik fr, at de fysiske rammer vil kunne skabe mdstand hs medarbejderne. UU vejlederne flytter fra lkaler, sm de er glade fr, g flere af medarbejderne fra Jbcentret er vant til enkeltmandskntrer. Hertil kmmer, at adgangen til samtalerum er meget begrænset, hvrfr mange samtaler vil skulle finde sted i strrummet. Denne mdstand skal søges håndteret gennem den fysiske indretning g dialgen internt i gruppen i pstartsfase (jf. nedenfr). Opstart/etablering: Fælles retning, pgaveløsning g kultur (fase 1). Opstartsspret mfatter aktiviteter frem til september 2014 sm har følgende frmål: Etablering af fælles retning fr Ungecentret (herunder navn på centret).

4 Fælles verblik g ydelser i Ungecentret g fælles tilgang til, hvad der er gd service i Ungecentret, er etableret. Organisering g arbejdsgange er på plads, hvilket bl.a. mfatter tilrettelæggelse af pgaveløsning (f.eks. håndtering af mødet med de unge, bemanding af1. gangs samtaler), rganisering af pgaveløsningen (f.eks. frdeling af pgaver/jbprfiler, vagtplaner). Etablering af de fælles strukturer ( mødestruktur m.v) men gså snitfladerne til UU g Jbcentret sm hjem-rganisatin. At tale m g arbejdet med en fælles frståelse fr tilgangen til de unge er dermed et fælles mindset mkring mtivatin af de unge til uddannelse At arbejde med at skabe en fælles kultur sm understøtter de fælles mål g pgaver, samt at gruppen lærer at benytte hinandens frskelligheder g kmpetencer til gavn fr de unge. Seminar den 9. maj 2014: Der afhldes pstartsseminar fr medarbejdergruppen den 9. maj 2014, kl Seminariet faciliteres af ekstern knsulent. (Cnnectr). Frmålet med seminariet er fælles kick start, at skabe en fælles frståelse af frmål, rammerne g prcessen, at skabe indsigt i hinandens pgaver g hvad det nye g fælles i Ungecentret kan være. Indhld: Præsentatin af målsætninger med Ungecentret g verblik ver prcessen v/ Lene g Jørgen. Intrduktin til hinanden g til hinandens pgaver Hvad er det fælles? Frmulering af fælles visin/kernepgave fr Ungecentret Frmulering af 1. bud på paradigmeskifte i vres arbejde/indsats Hvad skal vi gøre mindre af? Mere af? Er vi enige? Hvad betyder det i praksis? Seminar den 14. maj 2014: Heldags-seminar, hvr vi m frmiddagen besøger UngeGuiden i Rskilde g m eftermiddagen hlder seminar på Campus Haslev. Eftermiddagen faciliteres af ekstern knsulent. Frmålet med eftermiddagens seminar er at med afsæt i de frskellige målgrupper fr Ungecentret at få arbejdet med servicepakker i relatin til de enkelte målgrupper i relatin til: 1) Enighed g standardydelserne til brugerne; 2) Kvalitetsmål/kvalitetsniveau (fx servicemål) g 3) Hvad der er gd service (kmmunikatinsfrm, adfærd, knkret hvad skal de unge møde når de kmmer hs s, kntaktflader). Udvikling af fælles frståelse g fastlæggelse af servicepakkerne i Ungecentret skal være styrende fr beslutningerne m den fremtidige rganisering. Arbejdet vil efterfølgende skulle færdiggøres/knkretiseres. Indhld: - Overblik ver fkus-målgruppen v/ Lene g Jørgen (mfang, hvad ved vi m dem sv., segmentering) - Intr til udefra-ind perspektiv, brugerrientering g servicekncept - Gruppearbejde: Arbejder med servicepakker. - Hvad er gd service i Ungecentret? Det første bud på en service-prfil? - Den videre prces? Følgende resultat af dagene, henhldsvis den 9. g 14. maj: Faxe Kmmune Beskrivelse af den kmmende Ungeenhed (arbejdsdkument psamling fra seminar 1 g 2) Overblik ver hvedpgaver (nu-situatin):

5 Ungdmmens Uddannelsesvejledning Frmål/kernepgave: Sikre at alle unge gennemfører en kmpetencegivende ungdmsuddannelse = Gymnasial Et hvedfrløb på erhvervsuddannelse EUX + STU (EGU) Fasthldelse Ydelser: Udarbejdelse af uddannelsesplaner fr de årige Opsøgende arbejde fr at sikre, at alle årige er i gang med nget At vejlede g tilbyde uddannelsesmuligheder/ Vejlede til ungdmsuddannelse til de fagligek mpetencer g sciale g persnlige persner her/ Vejlede til uddannelse hjælpe til at gennemføre/ Vejlede alle til ungdmsuddannelse/erhvervsuddannelse/ Råd g vejledning til rdinær uddannelse At følge lvgivningen Særligt tilrettelagt frløb fr de ikke uddannelsesparate Støtte til de udsatte unge - sørge fr gd vergang fra flkeskle til prduktinsskle Mentr, søge midler til f.eks. SPS, IT rygsæk SFO Samarbejde med frvaltning g UU Løft i livskvalitet mere selvhjulpen Tvhlder til JC hjælper med rådgivning, frsørgelse Afklare g verdrage til Klemmenstrupgaard Afklare til EGU når de er fyldt 18 år Vurderes efter virksmhedspraktik eller skal der afklares til Prduktinsskle Visitere til EGU/Prduktinsskle Tjekker p på afklaring iht. EGU iht. mulig STU Kntakt ungdmsuddannelser Ydelsesafdeling Behandle ansøgning m uddannelseshjælp/kntanthjælp Råd g vejledning telefnisk/persnligt (Enkeltansøgning) Sanktiner Øknmisk pfølgning Advis, feriepenge, verskydende skat Samarbejde med JC Særlig uddannelsesydelse 34 husleje 34 XX Supplement samlevende ægtefæller Integratinsydelse Ungeteam: (Jbcenter) Alle unge der henvender sig tager en kmpetencegivende ungdmsuddannelse Krdinerende sagsbehandling Råd g vejledning Afklaring i frhld til uddannelse Snakker kun uddannelse! 1. samtale -> sagsbehandling Visitering :

6 Uddannelsesprjekt Frdeler ud i frhld til sagsbehandlernes spidskmpetencer Råd g vejledning m uddannelse Blive/gøre klar til at starte/gennemføre en uddannelse Vend i døren Afklare i frhld til revalidering, flex, førtidspensin Tvhlder i frhld til msrg, ydelse, UU m.fl. Sætte i aktivering UP2 (Lene) ½ års udvalget år unge Visitatin Råd/vejledning til uddannelsesvalg / arbejde Visitatin til uddannelseshjælp/k.t. Åbenlys uddannelse Uddannelsesparat Aktivitetsparat Arbejdsmarkedsparat Krdinerende sagsbehandling der varetager den helhedsrienterede sagsbehandling UU børn g unge Distriktspsykiatrien Uddannelsesinstitutiner Rusmiddelcentret Erhvervsskler Private aktører Myndighed - vigtig Virksmhedsknsulent Kntakten mellem den unge g virksmheden med henblik på at skabe netværk, aftaler iht. uddannelse/arbejde mm. Udvikle persnlige sciale kmpetencer g faglige kmpetencer Under hensyntagen til uddannelse/kurser så der kan ses på fasthldelse til uddannelse Tvhlder på Adk. Vksenelev år gruppe unge Beskrivelse af Ungeenheden (fremtid) Målgrupper Nye unge (det første møde) Åbenlyst uddannelsesparate; Uddannelsesparat med lille indsats; Uddannelsesparat med større indsats; Aktivitetsparate Servicepakker Servicepakker er blevet intrduceret sm begrebsapparat mhp. at give et fælles sprg g struktur til at få defineret kernepgaven samt standardydelserne g service (adfærd, miljø, det lille ekstra vi vil give de unge) til de enkelte målgrupper.

7 Nedenstående er input fra gruppeøvelsen. Der er kmmet input fra 3 målgrupper. Skal under alle mstændigheder knkretiseres g herefter skal der tages stilling til hvilken pgaverganisering mv. der er mest hensigtsmæssig ift. at kunne levere den givne servicepakke. Kernepgaven At unge under 30 år gennemfører en erhvervskmpetencegivende uddannelse (Langsigtet) Selvfrsørgelse, hvr uddannelse er en vigtig del Afklare/afdække gøre dem klar til den rigtige uddannelse Servicepakken til målgruppen: Den nye unge Standardydelser: Velkmst Infrmatiner (evt. henvisning) Vejledning Rskildeskema 1. Andet 2. Åbenlys 3. Let 4. Svær 5. Aktivitet Plus-ydelser: PC adgang evt. WiFi Vand m.m. Ungt miljø (fysisk) Pjecehimlen Magasiner Separat samtalerum Omsrg/rettidig mhu f.eks. pfølgning Servicepakke til målgruppen: Uddannelsesparat lille indsats Standardydelser: Faglig, kmpetent råd g vejledning afdækning af behv! Vi tager ejerskab m de unges udfrdringer (Vi møder de unge hvr de er) Krdineret indsats her g nu Bankmand Rusmiddel Psykiatri sv. Ofte pfølgning/samtaler Plus-ydelser: Frpligtende uddannelsesplan gdkendt af UU Ungt indgangsmiljø Garantiskle Håndhldt uddannelsesstøtte Servicepakken til målgruppen: Større indsats Standardydelser: Afklaring af niveau (hvad skal der til) Visitering/behandling af tilbud Opfølgning/kntrl så de føler sig trygge i frløbet Uddannelse eller jb

8 Den mtiverende samtale (gså værktøj) Rådgivning/vejledning starter her fr de unge <25 år Udarbejdelse af uddannelsesplan (<25 årige) Plus-ydelser: Jeg vil gerne hjælpe dig til at få det du har behv fr/ret til Anerkende miljø Empatisk men ikke girafsprg Respektfuldt ikke tale ned til dem Vi slipper ikke stafetten før den er givet videre Oplevelse af magtfrie rum Det er ikke en gavebutik ret g pligt Kunden har ikke altid ret Respektfuld behandling Til tale-frm: Hvad kalder vi dem (unge, brgere.?) Organisering Alle pgaver : Vækstrllen - Mdtagelse af de unge g sende dem rigtigt videre Vigtig rlle! MAX service Sammen-pgaver : Fysisk samtaler i den første del af vejledningsindsatsen Fælles 1. samtale Efter 1. samtale: Tværgående samarbejde i det efterfølgende frløb Fælles evaluering af effekt Service/administratins pgaver: Statistik (fælles) Mere viden m effekten Fælles pjecer/inf materiale Fysisk indretning Indretning Miljø ( bksebld ) Fælles adgang til IT-systemer Dynamik Tilbud Samarbejde: Gensidig frventningsafstemning Frståelse fr hinandens pgaver Idéer til navn: Viften Unge-bksen

9 Organisering Med de første t halvdags seminarer er der nu skabt grundlag fr knkretisering g beslutninger mkring den knkrete rganisering g arbejdstilrettelæggelse. Der vil blive tale m en prces sm rækker ind i efteråret men ngle beslutninger skal dg være fretaget inden indflytningen i juni måned. Væsentlige beslutningsmråder er: Overrdnet rganisering g hvad er vres ambitiner ift. en tværfaglig pgaveløsning (sm har betydning fr hvrdan medarbejderne skal sidde fysisk). Organisering af indsatsen/pfølgningsprcesserne. Der skal tages stilling til, hvilke pgaver alle skal kunne løse, hvilke pgaver der løses sammen, hvilke pgaver sm løses adskilt mv. Det er gså her drøftelserne af pgaveløsning i g udenfr enheden, bemanding (vagtplan sv.). Mødestruktur (fx daglige briefinger, struktur fr krdinering, enhedsmøder). Her vil gså pstå behvet fr afklaring af snitflader til hjemrganisatin. Løbende afklaring mellem Lene g Jørgen mkring håndtering af de ufrmelle ledelsesstrukturer. Teamudvikling efter indflytning mindset g samarbejdsrelatiner. Efter indflytning skal der arbejdes mere med det fælles mindset til pgaveløsningen arbejde med at skabe et fælles fkus på mtivatin til uddannelse g træne medarbejderne deri. Der vil efter indflytningen gså være behv fr at arbejde mere med at udvikle samarbejdsrelatinerne i det faglige bfællesskab sm Ungeenheden kan karakteriseres sm. Der skal gennemføres prcesser sm sikre en fælles frståelse fr retning g ambitinsniveau, spilleregler i teamet? (hvad er vres kdeks fr det gde samarbejde, værdier, måden vi kmmunikerer sammen). Der er i prjektansøgningen afsat midler til et seminar. Status i september Der gøres status til september, hvrefter nye udviklingsindsatser internt i Ungecentret vervejes. Det kunne bl.a. mfatte: udvikling g afprøvning af nye metder g samarbejdsfrmer. Udbygning af en helhedsrienteret indsats verfr unge (fase 2). Udvikling af den helhedsrienterede indsats kræver i næste led, at samarbejdet med Familie & PPR, Rusmiddelcenter, Scialafdelingen udbygges. Der etableres flyverpladser, men der er gså behv fr at få nærmere drøftet samarbejdsstrukturen g håndteret knkrete udfrdringer i frhld til de frskellige lvgivninger m.v. (F.eks. hvad gør Ungecentret med en ung sm ikke er kendt i systemet, men sm har et misbrugsprblem der vanskeliggør uddannelse?). Ambitinsniveau g fremgangsmåde skal nærmere drøftes. Udbygning af samarbejde med uddannelsesinstitutinerne: Ungecentret vil krdinerenetværkssamarbejdet mellem UU, Jbcenter g uddannelsesinstitutiner, der er parbejdet i frbindelse med prjekt Fasthldelse af unge i uddannelse i 2012/13. Evaluering (medi 2015). Det fremgår af ansøgningen, at der skal gennemføres evaluering medi Der er brug fr at drøfte ambitinsniveau g fremgangsmåde med styregruppen, herunder i hvilket mfang der skal måles på effekt via f.eks. en før g eftermåling.

10 Organisering. Styregruppe: Centerchef fr Børn & Familie, Centerchef fr Scial & Beskæftigelse, Centerchef fr undervisning, Lederen af Ungdmmens Uddannelsesvejledning, Jbcenterchefen, prjektleder g kmmunekrdinatr fr UU. Prjektleder: Lene Dahl Jensen, sm har tæt samarbejde med Jørgen Bentzen (kmmunekrdinatr fr UU). Tidsplan. Start Prjektpstart Marts Prim maj 2014 Fysisk etablering April Medi juni 2014 Opstart/etablering af Ungecenter Udbygning af helhedsrienteret indsats verfr unge Evaluering Slut Seminar 1 9. maj 2014 Seminar maj 2014 Organisering Prim maj Ultim august 2014 Teamudvikling: Mindset g interne samarbejdsrelatiner Status fr etableringen Øvrige fagmråder i kmmunen Samarbejdsrelatiner med uddannelsesinstitutiner Afventer dialg i styregruppen August Afventer dialg i styregruppe Afventer dialg i styregruppe Ultim september Ultim september Medi 2015 Budget. Der er bevilget følgende med midler fra puljen til etablering af unge-/uddannelsesenhed: 1) Prjektledermkstninger (5 mdr. løn) med kr ,- 2) Ekstern knsulentbistand med kr ,- 3) Understøtning af det tværgående samarbejde f.eks. via knsulent med kr ,- Dertil til aktiviteter her tænker jeg 12/12 med kr ,- 4) Omkstninger til flytning/flyttemænd med kr ,- 5) Indretning, mbygning elektriker m.m. - med kr ,- 6) Indkøb af inventar med kr ,-

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

HUSET VENTURE SERVICE

HUSET VENTURE SERVICE MIDTVEJSEVALUERING HUSET VENTURE SERVICE Virksmhed, jbcenter g scialøknmi 0 Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Evalueringens frmål, fkus g metde... 3 Virkningsevaluering sm metde... 4 Datagrundlag...

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti Ntat Ntat til sagen: Øget flygtningekvte i 2015 NOTAT: Øgede flygtningekvter g knsekvenserne heraf Beskæftigelse g Sundhed har, sammen med Børn g Unge g Øknmistaben, sm en rienteringssag varslet såvel

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet:

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet: Virksmhedsguiden Minihåndbg / guidelines til virksmheder der ansætter elever med anden etnisk baggrund, g til undervisere der arbejder med denne gruppes grundfrløb g vergang til praktik g hvedfrløb. 1

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 10. ktber 2011 I mødet deltg: Fra persnalet deltg: (tillidsmand) Afbud fra: Referent: Drthe Sørensen Eren, Marianne Melby, Karen Larsen, Bjarne

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 18 NR. 94 Marts 2012 KØGE LOKALBLAD Kntrets åbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Mandag: kl. 10.00-15.00 Tirsdag: kl. 10.00-15.00 Onsdag: kl. 10.00-15.00 Trsdag: kl. 10.00-17.00 Fredag: kl.

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere