ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER"

Transkript

1 FairSpeak-rapport ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER Læs også bogen: FairSpeak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked v. Viktor Smith, Mette Ohm Søndergaard, Jesper Clement, Peter Møgelvang-Hansen, Henrik Selsøe Sørensen, Gorm Gabrielsen ExTuto Publishing, 2009 Her sammenfattes første fase af FairSpeak-projektet, og i bogen henvises der til den forskning, som ligger til grund for projektet Projektet er gennemført med støtte fra Det Strategiske Forskningsråds programkomite for sundhed, fødevarer og velfærd Udgivet af FairSpeak ISBN: Jesper Clement, Henrik Selsøe Sørensen og Viktor Smith Omslag.indd :09:08

2 Jesper Clement, Henrik Selsøe Sørensen og Viktor Smith Ærlig kommunikation gennem innovativ design af emballage til nye fødevarer Forskningssamarbejde mellem Copenhagen Business School og små og mellemstore virksomheder 1 rapport.indd :07:48

3 KOLOFON Ærlig kommunikation gennem innovativ design af emballage til nye fødevarer Udgivet af FairSpeak Copenhagen Business School 2000 Frederiksberg C Forfattere: Jesper Clement, Henrik Selsøe Sørensen og Viktor Smith Layout: FairSpeak Fotos: Henrik Selsøe Sørensen Printed in Denmark 2010 ISBN: rapport.indd :07:48

4 INDHOLD 1 - Indledning 5 Baggrund for forskning i ærlig kommunikation 2 - Formål og historik 7 Små og mellemstore virksomheder inddrages 8 Små og mellemstore virksomheder udvælges 9 Forventet udbytte 10 Plan for projektet 11 Databehandling, tidsplan og formidling Dataindsamling Model for ærlig kommunikation i en innovativ proces 15 1 Produktegenskaber 15 2 Jura og selvregulering 17 3 Kreativ proces 18 4 Fairness 18 5 Ansvar for helheden 19 6 Hvem ser og forstår hvad? Fairness-perspektivet To strategier for emballagens design Konklusion Bilag 35 3 rapport.indd :07:48

5 De 6 deltagende SMV er blev interviewet på deres hjemadresser i maj-juni måned 2009 KROGH&CO Designbureau v. Morten Ulrich Petersen Interviewet af Viktor Smith og Henrik Selsøe Sørensen, FairSpeak Nørgaard Mikkelsen reklamebureau A/S v. Hanne Harbo Interviewet af Jesper Clement og Henrik Selsøe Sørensen, FairSpeak Envision Design A/S v. Jens Peter Weinreich Interviewet af Jesper Clement og Henrik Selsøe Sørensen, FairSpeak Jens Møller Products ApS v. Jens Møller Interviewet af Jesper Clement og Henrik Selsøe Sørensen, FairSpeak Slice Fruit A/S v. Anders Klinge Interviewet af Jesper Clement og Henrik Selsøe Sørensen, FairSpeak Rynkeby Foods A/S v. Carina Jensen og Jørgen Falk Interviewet af Jesper Clement og Henrik Selsøe Sørensen, FairSpeak 4 rapport.indd :07:48

6 INDLEDNING 1 Baggrund for forskning i ærlig kommunikation Forbrugere vælger i stigende grad fødevarer ud fra, hvad emballagen signalerer. Vurdering og valg foretages på meget kort tid og snarere gennem en subjektiv oplevelse af tekst og billede end ud fra, hvad der rent faktisk fremgår af varedeklarationen. Disse og andre forhold vedrørende udformningen og forbrugernes forståelse af fødevareemballager er genstand for et tværdisciplinært forskningsprojekt, som beskrives nedenfor. En midtvejsrapport fra projektet giver en mere omfattende behandling af centrale begreber, regler, konfliktscenarier m.v., der nævnes i nærværende rapport. Midtvejsrapporten er udgivet som en bog med titlen FairSpeak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked (Smith et al. ExTuto Publishing, 2009). Bogen indeholder referencer til eksisterende forskning, lovgivning m.v. og foreløbige forskningsresultater. Som følge af EU-harmonisering og generel globalisering må det forventes, at fødevarers immaterielle egenskaber vil komme stadig mere i søgelyset i de kommende år. Hermed stiger risikoen for, at producenten kan vildlede forbrugeren med det, emballagen siger. En primær synder er typisk et produktnavn eller en verbal anprisning, som skal sammenholdes med emballagens indhold. Hertil kommer andre designelementer som mærker og illustrationer. Der er tale om en kompleks problemstilling af sproglig, semiotisk og kognitiv karakter. En gruppe forskere har derfor i samarbejde med en række producenter i starten af 2007 etableret et forskningsprojekt på Copenhagen Business School. Projektet benytter navnet FairSpeak og har det overordnede mål at skabe en ny fælles referenceramme for myndigheder, producenter og forbrugerne til vurdering af, hvorvidt og hvordan en given fødevareemballage er egnet til at vildlede forbrugerne. 5 rapport.indd :07:48

7 Forskningsprojektet fokuserer både på varens/emballagens kommunikative potentiale i forbindelse med lancering af sunde og velsmagende fødevarer og på håndteringen af mulige konfliktscenarier i forbindelse med markedsføringen. Kognitiv sprogteori, psykolingvistik i forening med markedsføringsret og forbrugeradfærd samt principper for grafisk design leverer det nødvendige teoretiske grundlag. Forskningsprojektet er støttet af det Strategiske Forskningsråds Programkomité for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, og der sigtes mod resultater, som kan nyttiggøres af bl.a. dansk fødevareindustri i forbindelse med udviklingen af sunde og velsmagende produkter, som kan anprises på en fair måde over for forbrugerne. Med dette in mente satte gruppen sig det mål at udvide projektet med små og mellemstore virksomheder, nærmere bestemt reklamebureauer og mindre, innovative producenter, og søgte programkomitéen om tildeling af midler til et samarbejde med SMV er for ud fra et fairness-perspektiv at analysere samspillet mellem producenter og bureauer, når specielt innovative produkter skal navngives og forpakningen skabes. Programkomiteen imødekom ansøgningen med bevilling til en projektperiode fra starten af 2008 og med afslutning ultimo Dette er baggrunden for projekt Ærlig kommunikation gennem innovativ design af emballage til nye fødevarer. Hvad betyder sukkerfri? 6 rapport.indd :07:49

8 FORMÅL OG HISTORIK 2 Historien bag projektet Trods lang tids fokus på problemstillingen fra både politikere, producenter og forbrugere samt en tiltagende national og EU-retlig regulering er viden om forbrugeres måde at afkode fødevareemballager på mangelfuldt belyst på en række punkter. Der er behov for både teoretiske og praktiske modeller for forbrugeres visuelle afkodning og semantiske (betydningsmæssige) fortolkning af fødevareemballagen samt deres efterfølgende valg. Den teoretiske og længerevarende del varetages af FairSpeak-projektet i et tværfagligt forum, der inddrager områderne sprog og kognition, psykolingvistik, perception, semiotik, forbrugssociologi, forbrugeradfærdsforskning, jura og grafisk design. Målet er her at opstille en integreret teoretisk model, som muliggør en samlet vurdering af de forhold, der spiller ind og gensidigt påvirker hinanden ved forbrugeres afkodning af fødevareemballager. Endvidere indkredses prototypiske scenarier for tilfælde af påstået vildledning med afsæt i faktiske vildledningssager og input fra projektets partnere fra producent- og forbrugerside. På denne baggrund opstilles operationelle hypoteser, der kan verificeres ude fra empiriske studier, og i sidste ende vil de danne grundlag for formulering af best practices for fair fødevarekommunikation. Praksisorienteret viden vil sige viden, der kan omsættes i virksomhederne til daglige rutiner, og som kan bidrage til, at producenter kan træffe beslutninger om virksomhedens kommunikation og i sidste ende sikre fair information til deres kunder. I dette SMV-projekt sættes den praksisnære del i fokus. Rapporten giver ikke grydeklare svar på, hvad der er fair hhv. potentielt vildledende i relation bestemte produkttyper og -egenskaber, kategorier af designelementer, vidensområder osv. og hvordan det kan måles. Derimod vurderes det, hvordan de værktøjer, som hovedprojektet FairSpeak p.t. udvikler netop med dette slutmål for øje bedst kan indtænkes og nyttiggøres i virksomhedernes 7 rapport.indd :07:49

9 daglige rutiner. Ligeledes fokuseres der i nærværende rapport på, hvordan virksomhederne selv bliver mere opmærksomme på de mulige faldgruber, som FairSpeak s forskning fremover kan hjælpe dem med at håndtere. Det kræver viden om, hvordan rutinerne ser ud i dag. Små og mellemstore virksomheder inddrages Nye og innovative fødevarer er i Danmark inden for det sidste tiår er i stor stil blevet udviklet af mindre virksomheder. Sundhed, kvalitet og ikke mindst økologi har givet mindre virksomheder mulighed for en markedsstrategi, der bygger på nicheproduktion. Masseproduktionen og kravet om ensartethed er blevet udfordret af de små og mellemstore producenter. Et godt eksempel er de danske mikro-bryggerier, der har været med til at udfordre og derved udvikle et ellers homogent ølmarked. Disse små og ofte nystartede virksomheder har ikke årtiers erfaring med markedsføring. Deres ofte meget innovative produkter kan på den ene side have fremragende egenskaber, men de kan på den anden side savne den genkendelighed, der skal til, for at forbrugeren kan blive opmærksom på produktet på hylden i supermarked. Når forbrugeren bruger 4, 8 eller 12 sekunder på en købsbeslutning, skal der råbes højt på hylden ved siden af de markedsledende produkter. Når et produkt fra en markedsudfordrende virksomhed skal have designet emballage, er det derfor fristende at presse den kommunikative opfindsomhed til det yderste, både når det gælder navngivning, anprisninger og valg af emballagedesign. En markedsstrategi på disse betingelser vil have en oplagt risiko for utilsigtet vildledning. For mange små og mellemstore fødevareproducenter varetages denne markedsføring ofte i samarbejde med eksterne konsulenter og leverandører. Hertil hører reklamebureauer, testbureauer og emballageproducenter. Disse forskellige typer af virksomheder kan have hver deres tilgang til markedskommunikation, og der er mulighed for at netop dette samarbejde kan resultere i uhensigtsmæssige situationer med vildledning som resultat. Der er således grund til at sætte særlig fokus på dette samarbejde og anvende den viden som fundament for projektet. Blandt reklamebureauer, testbureauer og emballageproducenter findes der i Danmark ligeledes mange SMV er, og deres deltagelse i projektets vil kunne yde et væsentligt bidrag til viden om praksis, fordi der eksisterer meget lidt dokumentation for, på hvilke præmisser og med hvilke sproglige udtryksmidler denne kommunikation foregår. 8 rapport.indd :07:49

10 Små og mellemstore virksomheder udvælges Innovativ produktudvikling har været afgørende for udvælgelsen af de små og mellemstore virksomheder, der kunne deltage i projektet. Som kriterium blev det fastsat, at virksomheden skulle have lanceret et nyt produkt indenfor det sidste år, eller at virksomheden skulle have aktuelle planer om lancering indenfor det kommende år. Emballageudvikling skulle ligeledes være et af kerneområde for de servicevirksomheder og reklamebureauer, der kunne komme i betragtning. Virksomhederne skulle have erfaring i emballageudvikling eller have en formuleret strategi for dette område. Da det praksisorienterede samarbejde var i fokus, ville deltagelse af allerede samarbejdende SMV er være at foretrække dog uden at være en forudsætning for at deltage. Information om projektet blev bragt som annonce i Børsens tillæg om fødevarer og sundhed samt to gange i Erhvervsbladet i slutningen af februar Samtidig blev projektet annonceret og beskrevet på FairSpeak s hjemmeside (http://www.fairspeak.org). Efter ansøgningsfristens udløb havde FairSpeak modtaget 17 ansøgninger, hvoraf én ikke kunne opfylde kravet om at være en SMV. Virksomheden (Rynkeby) var dog indstillet på at deltage uden økonomisk kompensation og blev derfor taget med i feltet af mulige deltagere. Derudover foretog FairSpeak-SMV selv en målrettet henvendelse til enkelte virksomheder for at sikre, at de var bekendt med projektet og dermed muligheden for at bidrage. Vurdering af en salgsemballage 9 rapport.indd :07:49

11 Kriterier for udvælgelsen blev fastlagt i FairSpeak-gruppen, og grundtanken var at skabe teams mellem de virksomheder, der deltog. Teamet skulle bestå af en fødevareproducent, et reklame/designbureau og en emballageproducent. Det var desuden tanken, at der til hvert team kunne knyttes en kontakt til de partnere, der allerede deltog i FairSpeak s overordnede projekt. Efterfølgende blev 7 ansøgere udvalgt, nemlig Envision Design A/S, Krogh&Co Designbureau, Nørgaard Mikkelsen Reklamebureau, Play Communication, Slice Fruit A/S, Jens Møller Products ApS og CHOCOtime. De fire førstnævnte er bureauer, de tre sidstnævnte producenter. Desuden blev Rynkeby Foods A/S inddraget med særlig status (deltager vederlagsfrit), mens 9 ansøgere fik afslag. Det var desværre ikke muligt at inddrage emballageproducerende virksomheder i projektet. Forventet udbytte Det var projektets formål at give deltagerne ny viden om egen praksis i forbindelse med lancering af innovative og sunde fødevarer. Virksomhederne skulle opnå kendskab til de mekanismer i deres markedsføring og de processer i deres emballagedesign, der kan forårsage vildledning. Særlig fokus ville der blive lagt på kendskab til faser i udviklingsprocessen, der bør have særlig opmærksomhed, bl.a. de sproglige redskaber, der benyttes i forbindelse med briefing og her særligt briefing vedrørende juridiske og Hvem vurderer hvad der forstås ved frisk? 10 rapport.indd :07:50

12 fairness-orienterede forhold. Udbyttet for virksomheden ville være at få implementeret gode arbejdsprocedurer, der sætter dem i stand til at vurdere, håndtere og skabe fair information på emballager. Plan for projektet Da samarbejde om fair information til kunderne var grundtanken for projektet, fik de deltagende virksomheder også i et vist omfang mulighed for at påvirke og justere projektets vision og mål. I juni 2008 blev en projektaftale formuleret og underskrevet. Aftalen tydeliggør at virksomhederne skal afdække og dokumentere deres arbejdsmetoder i forbindelse med lancering af fødevarer, særligt kommunikationen mellem producent og bureau. Erfaringer med gennemførte eller igangværende forløb skal dokumenteres og vurderes i forhold til projektets overordnede mål; at kunne fremstille emballager med fair information. Deltagerne skulle dokumentere egen hidtidig praksis. Indsamling af data skulle derfor i videst muligt omfang foregå i virksomheden, og perioden for indsamling af data blev fastlagt til andet halvår af Metoden for indsamling af data ville afhænge af både virksomhedens organisation, ressourcer, produktet og ikke mindst normer for en udviklingsproces, og derfor ville den mest egnede metode blive aftalt individuelt mellem den deltagende virksomhed og forskergruppen. Egnede metoder kunne være observation, interview (fokusgruppe/individuelt), dagbog (løbende notater), data fra gennemførte processer (referater/ notater/filer) og ord/billede-dokumentation. En aktuel produktudvikling (case) ville kunne danne ramme for dataindsamlingen. Desuden ville eksperimentel produktion med nye emballagedesigns kunne indgå som tests og afprøvning af arbejdsmetoder mellem virksomheder. Databehandling, tidsplan og formidling Deltagerne skulle give forskerne fra FairSpeak adgang til de indsamlede uredigerede data. Afhængigt af valgt metode skulle datamateriale såsom tekst- og billedfiler gemmes på et egnet medie og sendes til FairSpeakgruppen. Alt indsamlet datamateriale ville blive behandlet fortroligt. Det bearbejdede datamateriale blev valideret gennem inddragelse af de enkelte virksomheder (kilden). Afhængigt af den valgte metode, ville virksom- heden derved få mulighed for at deltage i tolkning af data og validering af projektets resultat. 11 rapport.indd :07:50

13 Tidsplanen inddelte projektet i to halvår. I efteråret 2008 blev data indsamlet. Tolkning og validering af data skulle ifølge planen gennemføres i foråret 2009, og præsentation af projektets resultat skulle ske i juni Planen holdt ikke. Arbejdspres i enkelte virksomheder gjorde, at dataindsamling tog længere tid end afsat i planen, og data var først endelig indsamlet medio februar Desuden måtte to virksomheder (CHOCOtime og Play Communication) trække sig fra projektet pga. af forhold, der ikke havde noget med projektet at gøre. Endelig var det nødvendigt med en opfølgende dataindsamling, som blev gennemført i maj Tolkede og validerede data udgør det endelige grundlag for denne skriftlige rapport med tilhørende konklusion. Den er skrevet af forskergruppen i andet halvår af Den er projektets dokumenterede resultat, der ligeledes er blevet præsenteret ved en konference på Copenhagen Business School ultimo rapport.indd :07:50

14 DATAINDSAMLING 3 Projektets empiri SMV-projektets eksplorative opgave 1 og 2 samt efterfølgende kvalitative interviews, havde til formå at indsamle det datamateriale, der kunne danne grundlag for denne rapport og kortlægning af de arbejdsprocesser der er karakteristisk for udvikling af emballagedesign. Denne dokumentation blev ganske omfattende, men da de indsendte oplysninger er fortrolige, gengives de ikke i direkte form i denne rapport. Opgave 1 var af afklarende karakter med det formål at beskrive, hvad hver virksomhed anså for sine faglige kompetencer. Desuden ville det give et indblik i, hvordan virksomheden var organiseret med hensyn til afdelingerne og de personer, der var inddraget i processen med udvikling af nye emballager. Det var vores intention, at virksomhederne kunne bruge en specifik case for at illustrere processen. Det lykkedes dog kun i begrænset udstrækning. Endelig skulle opgaven afdække den terminologi, der anvendes i forbindelse med udvikling af emballagedesign. Fx blev udtryk som strategisk og konceptuel udvikling benyttet af et af bureauerne og dækkede over selv samme proces, som af en producent blev beskrevet under overskriften de primære målgrupper beskrives. Opgave 2 var en dokumentation af, hvad der sker i en konkret udviklingsproces. Målet var at få data vedrørende hvem, hvad og hvornår, og dokumentationen kunne bestå af en dagbog, fotos, tegninger, prøver, mv. Vi var interesseret i skitser, notater, korrespondance og korte referater fra møder suppleret med egne notater, så vi kunne se eksempler på tidlige tanker og ideer i processen. Den samlede dokumentation ville således kunne vise flowet fra start til slut. Til brug for dokumentationen var der lavet et skema, som skulle bruges til at dokumentere forløbet. Hver gang der blev foretaget en handling i forbindelse med casen, udfyldte virksomheden et skema. Resultatet blev således en lang række af skemaer i kronologisk rækkefølge, nogle 13 rapport.indd :07:50

15 med tilhørende bilag. Vi anbefalede at dokumentationen blev indsamlet af de kolleger/medarbejdere, som var involveret i den konkrete case. De to opgaver dannede grundlag for tilrettelæggelse og gennemførelse af interviews på virksomhederne, som blev gennemført i maj måned Her blev der indsamlet information om virksomhedernes håndtering af vildledning og fair information på produkternes emballage. Der er gengivet citater fra disse interviews i rapportens kapitel 5, og disse citater er blevet vurderet og accepteret af deltagerne. På den måde er væsentlige punkter og pointer trods fortrolighed kommet med i denne rapport. 14 rapport.indd :07:50

16 MODEL FOR ÆRLIG KOMMUNIK ATION I EN INNOVATIV PROCES 4 Det samlede datamateriale blev analyseret, og herudfra opstod 6 temaer; produktegenskaber, jura og selvregulering, kreativ proces, fairness, arbejdsfordeling samt inddragelse af forbrugerne eller mere lige ud af posen, hvem ser og forstår hvad?. Disse temaer kan ud fra datamaterialet anses for de væsentligste og bør have særlig opmærksomhed i processen for ærlig kommunikation og gøres til genstand for opfølgende kontrol. Figur 1 Ærlig kommunikation viser en skematisk gengivelse af de 6 temaers indbyrdes forhold. 1 Produktegenskaber Valget af de produktegenskaber, der skal fremhæves på emballagen, er producentens ansvar. Navnlig egenskaber, der anses for væsentlige for varens konkurrencedygtighed, skal bureauet briefes om. Netop de egenska- Figur 1 Ærlig kommunikation Figur 1 Ærlig kommunikation 15 rapport.indd :07:51

17 ber, der skal råbe op på hylden, skal i den indledende fase afprøves med forskellige kreative ideer fra bureauets side. Det drejer sig om; tekster, ord og navne på de enkelte produkter i en serie Vi kommer med en mængde forslag så leverer vi oftest nogle grupper af forskellige tekster og forslag og så diskuterer vi dem igennem, (SMV5). I yderste konsekvens kan bureauet foreslå producenten at ændre egenskaber for at optimere sammenhængen mellem egenskaber og brand. Denne fase synes at fungere tilfredsstillende, og kommunikationen mellem producent og bureau er for alle SMV er meldes at forløbe godt. Der synes at være stor åbenhed og højt til loftet i denne fase. Vi har dårlige erfaringer med, at hvis du giver dem alt for mange håndjern på og låser dem for meget, så får de ikke udfoldet deres kreativitet. Så vi giver dem egentlig frit spillerum, (SMV2). Nogle bureauer har en decideret briefing-model, som skal sikre at det nødvendige beslutningsgrundlag er indhentet, og at der følges op på det undervejs. Andre tager det mere pr. fingerspidsfornemmelse. Det ideelle er, at kunden kommer med en master brief, (SMV5), hvor producent og bureau kan diskutere, hvad det er for et oplæg der er brug for. Vi har ikke fundet nogen præcis eller entydig model for et brief blandt deltagerne i projektet. Det kan indeholde noget, vi enten har set på inspirationstur i andre europæiske lande, eller noget, som vores kunde har fremsat som primært ønske, (SMV2). Hanne Harbo fra Nørgaard Mikkelsen 16 Fra venstre Hanne Harbo, Jan Skouenborg (Nørgaard Mikkelsen) og Jesper Clement (FairSpeak) rapport.indd :07:51

18 Jan Skouenborg fra Nørgaard Mikkelsen 2 Jura og selvregulering Der er stor forskel på, hvor juridisk reguleret de forskellige varegrupper er, og det spiller ind på kommunikationen mellem producent og bureau. Nogle bureauer tager konsekvensen af dette og overlader helt og holdent det juridiske til virksomheden og koncentrerer sig i øvrigt om det designmæssige. Andre bureauer arbejder med metoder og processer, der sikrer, at hele forløbet fra skabelse af et produkt til færdig emballage kan dækkes. Hos SMV4 benyttes en innovationsmaskine til at sikre overensstemmelse mellem det, projektet opfatter som fair kommunikation, og salg; den tager udgangspunkt i forbrugeren, det er et godt mantra at have. For så går man ikke helt galt. og det må ikke fylde mere end det der. Fordi så har man alt for mange ting, man vil sige. Det skal være så tydeligt, at produktudviklere, salg og marketing og vi som bureau kan bruge det som et fælles værktøj. I sidste ende har producenten det juridiske ansvar. Rynkeby, som ikke er en SMV, har en juridisk konsulent til at kvalitetssikre resultatet, men SMVproducenter har typisk ikke direkte adgang til denne ekspertise. Det betyder, at der for disses vedkommende er større risiko for, at problemer kan overses i samspillet mellem bureau og producent. Med hensyn til selvregulering, så vedstår virksomhederne gennemgående, at man holder nøje øje med konkurrenterne. Er konkurrenternes information på emballagerne tæt ved at være grænseoverskridende, kan det skubbe til den almene opfattelse af hvad Fra venstre Hanne Harbo, Jan Skouenborg (Nørgaard Mikkelsen) og Jesper Clement (FairSpeak) 17 rapport.indd :07:52

19 der er acceptabelt, og man er tilbøjelig til at følge efter. Man vil altid se på, hvor produktet ligger i forhold til konkurrenter, prismæssigt, i forhold til, hvordan man vil designe det, (SMV6). 3 Kreativ proces Dette er naturligvis bureauernes kerneområde. Det fremgår af interviewene, at der er stor forskel på, hvor meget bureauerne involverer sig. Flere faktorer spiller ind, bl.a. budget for opgaven, tidligere samarbejde og ikke mindst bureauets egen forretningsstrategi på området. Ekstremerne går fra vi kommer med den rigtige kreative ide og design, resten overlades til virksomheden til vi deltager i hele processen, kan sågar foreslå ændringer i produktegenskaber, og sætter en ære i at følge med i lovgivning etc. for de produkter, vores faste kunder producerer. Den kreative proces er dog ikke uden vanskeligheder, da en kreativ proces næppe kan sættes ind i faste rammer med sikkerhed for et positivt udfald. I arbejdet med den gode ide ligger arbejdet med det uforudsigelige. Med de ups and downs, som der nu er, når man arbejder med kreative mennesker (SMV2). Blandt projektets deltagere er der mange forskellige oplevelser i samarbejdet mellem producent og bureau. På den ene side erkendes det, at der er behov for en god ide, på den anden side skal den gode ide kunne anvendes, da der er betalt for den. Så kom de med nogle flere forslag, og jeg tænkte, de havde lavet det første godt, det kan vi godt prøve at se, om vi kunne få noget ud af, men så kørte det bare galt Det var i hvert fald ikke noget, der var brugbart for os, (SMV1). For bureauet er der en risiko for, at de ikke får mulighed for at føre ideen ud i livet. Heri ligger der også en risiko for, at ideen bliver overtaget af et andet bureau uden det forudgående brief, hvor fairness kan være blevet beskrevet. Vi er jo egentlig bare koblet af, og vi har bare leveret værktøjskassen til dem, hvor alt designet og ideerne var, og så har deres store bureau eksekveret vores tanker og holdninger, vi fik ikke lov til at færdiggøre ideerne, (SMV5). 4 Fairness I datamaterialet har vi fundet belæg for, at både producent og bureau regner med, at fairness- og vildledningsproblematik klares gennem forbrugertests og fokusgrupper. og hvis det er professionelle test, man laver, som er styret af folk, som ve,d hvad de har med at gøre, så er man på rimelig sikker grund (SMV6). Med andre ord forventes det, at hvis noget ikke er i orden, så opdager forbrugerne i fokusgruppen eller i forbrugerpanelet det. Det til trods for, at der ikke er spurgt specifikt om fairness eller vildledning. 18 rapport.indd :07:52

20 Forbrugerreaktioner indsamlet gennem fokusgrupper synes imidlertid ikke at være et egnet redskab til at løse den krævende opgave, det er at afdække potentiel vildledning. En fokusgruppe er typisk orienteret mod emballagens appeal til forbrugeren, men det er ikke ensbetydende med, at en utilsigtet diskrepans mellem fx en varebetegnelse, en illustration og en anprisning, som er potentielt vildledende, automatisk afdækkes. Dertil kræves, at produktemballagens semiotiske cocktail (emballagens helhed og virkningen af samtlige dens virkemidler i forhold til hinanden) analyseres og relateres til forskellige forbrugerprofiler med andre forudsætninger end et veltrimmet panel. Der er i vores datamateriale ikke fundet sikre data for, hvorledes de omtalte tests ved hjælp af fokusgrupper o.l. kan afsløre vildledning, og ingen dokumentation for, hvorledes fairness behandles som begreb. Dette væsentlige punkt vender vi tilbage til i konklusionen på denne rapport. 5 Ansvar for helheden De tilfælde, hvor fairness eller mangel på samme kommer i spil, og hvor forbrugernes skuffelser og som yderste konsekvens klager til Fødevareregionerne manifesterer sig, har ofte noget at gøre med emballagens helhed. Der kan være tale om illustrationer, der forvrænger eller udsender signaler, der modsiger tal og fakta, påstande, story-telling etc., der signalerer noget andet end varebetegnelsen kan love. Læs mere herom i bogen FairSpeak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked, særligt kap. 6 om vildledningsscenarier). Betydningen af helheden kan forklares med et eksempel. Måden, på hvilken en forbruger afkoder og fortolker en emballage, kan afhænge af den rækkefølge, de enkelte designelementer ses i. Nogle elementer på emballagen afkodes før andre, og det designelement, der først får forbrugerens opmærksomhed, har afgørende indflydelse på, hvordan resten emballagen afkodes. Samtidig er der mange elementer, der slet ikke får opmærksomhed. Hermed opstår en mulighed for flere alternative afkodningshierarkier, som kan føre til forskellige fortolkninger og dermed forventninger til varen. Hvis en forbruger fx først får øje på det iøjnefaldende brand-navn Provence og samtidig et foto af et landskab, der ser sydfransk ud, men samtidig overser varebetegnelsen provenceinspireret pølse, vil der være risiko for at vedkommende fejlagtigt tro, at der er tale om en importeret fransk pølse, selv om man kunne have læst på bagsiden, at det er et helt igennem dansk produkt. Ser forbrugeren derimod først varebetegnelsen, derefter landskabet og endeligt brand-navnet, er der næppe tvivl om, at pølsen opfattes som dansk. Til gengæld vil forbrugeren måske finde illustrationen mystisk og brand-navnet vildledende. 19 rapport.indd :07:52

21 Afkodningshierarkiet er afhængigt af et andet hierarki, nemlig det visuelle opmærksomhedshierarki 1. Her er spørgsmålet, i hvilken rækkefølge forbrugerens øjne fanger de enkelte designelementer. Forsøg har påvist, at forhåndsviden har indflydelse på, hvordan der kigges, og at ikke alle elementer kan overskues og forstås på en gang. På den ene side vil forbrugerens viden og deraf afledte forventninger spore ham/hende ind på, hvad der skal kigges efter, og på den anden side vil træk ved selve designelementerne uvilkårligt få forbrugeren til at skifte spor og rette sin opmærksomhed mod noget nyt. Der veksles med andre ord hele tiden mellem måldrevet og stimulidrevet opmærksomhed, og både størrelse, form, farve og semantisk indhold spiller en rolle. Dette område er forsømt i kommunikationen mellem SMV-producent og bureau. Alligevel kan det ifølge de interviewede give anledning til problemer så som ekstra ressourceforbrug til behandling af forbrugerklager og udskiftning af trykt emballage med økonomiske tab som følge, når en potentiel vildledningsfaktor er blevet konstateret. At det kan have økonomiske konsekvenser udtrykkes bl.a. af SMV6: Vi gør alt for at sikre, at der ikke er elementer, der kan ramme producenten økonomisk, fordi noget er vildledende. 1 Læs nærmere i bogen FairSpeak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked om emballagens semiotiske cocktail, kap. 4.6 om afkodning og visuel opmærksomhed Jens Møller 20 rapport.indd :07:53

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan 1 Bilag: Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL Projektoversigt med tidsplan 6 måneder

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Jesper Clement absoluteclement@gmail.com. Ph.d. i marketing Department of Marketing Copenhagen Business School. Marts 2015

Jesper Clement absoluteclement@gmail.com. Ph.d. i marketing Department of Marketing Copenhagen Business School. Marts 2015 Jesper Clement absoluteclement@gmail.com Ph.d. i marketing Department of Marketing Copenhagen Business School Marts 2015 Den danske og tyske fødevareforbruger - forskelle og ligheder i adfærd og præferencer

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning

Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning Af Lillian Byrialsen, læsekonsulent i Norddjurs Kommune 1 At læse for at lære Indhold Indledning Hvad gør en kompetent læser i 9. kl? Beskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn og de fagprofessionelle omkring dem oplever mulighed

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt.

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Velkommen til Sats & Tegn Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Med mere end 20 års erfaring, engagement og god service står vi klar til

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

HVAD MED FORBRUGERNE?

HVAD MED FORBRUGERNE? HVAD MED FORBRUGERNE? Peter Sandøe, Tove Christensen, Karsten Klint Jensen. Sara Kondrup & Jesper Lassen IPH, FOI & CeBRA Københavns Universitet, LIFE www.dyreetik.dk UDGANGSPUNKT Forbrugerne har en berettiget

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte

Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte Udarbejdet af Vibeke Langer og Jesper Rasmussen, maj 2003 Baggrund... 2 Formål... 2 Afgrænsning...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest Michael Blume, november 2013 At indsamle ny viden om på hvilken måde digitale medier kan bidrage til at fremme børns visuelle og auditive sensibilitet over for kroppen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER Krøllede idéer Store budskaber...men ingen klar kommunikation Indsigt Instinkt Handling Simpelt koncept og stærk tiltrækning af de helt rigtige kunder VI SÆLGER ET GODT

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Originalt emballagedesign

Originalt emballagedesign Originalt emballagedesign Af Jesper Clement Designer mdd, Ph.D. i marketing Underviser i emballagedesign på DMJX En undersøgelse af hvad re-design af emballager kan medføre Hvilket emballagedesign er bedst?

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere