Nr. 4 april årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 april 2012-25. årgang"

Transkript

1 Hosebåndet Medlemsblad Hosebåndets fremtid Nr. 4 april årgang Hvordan vil Hosebåndet udkomme fremover? Høje-Taastrup Kommune har besluttet at lukke deres trykkeri, hvilket formentlig vil betyde, at vi ikke fremover kan få trykt Hosebåndet der. Informationsudvalget vil drøfte, hvordan vi fremover får kommunikeret planer, indbydelser til arrangementer, nyt fra bestyrelsen og mærkedage ud til medlemmerne på en måde der er mulig inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Bestyrelsen vil derefter tage stilling til den endelige løsning. Indhold 1 Hosebåndets fremtid 7 Formandens beretning 2 Intern Afslutning 8 Formandens beretning 3 Skovtur Fra bestyrelsen 4 Venskabsbesøg fra Holstebro 10 Udvalg 5 Generalforsamling Oplysningssiden 6 Generalforsamling Vi gratulerer Hosebåndet lader høre fra sig igen den 27. september. Side 1

2 INTERN AFSLUTNING Kom til intern afslutning LØRDAG DEN 12. MAJ 2012 PROGRAM: Vi mødes i foreningslokalet til en velkomstdrink Lodtrækning af pladser damerne trækker, dansepartneren følger med Vi går over i A-salen, hvor bordene er dækket med dug, servietter, lys og blomster I MEDBRINGER SELV: Tallerkener, bestik og glas til forret og hovedret samt kaffekop og kagetallerken og dækker op med det. Stor festbuffet med mange gode ting Høflig selvbetjening Når sulten er stillet er der kaffe og kage Under middagen kan der forekomme festlige indslag vi håber meget der er nogen, der bidrager med noget underholdning tak Herefter er der dans til dejlig musik af Svend Hammels Kvartet Nu skal vi forlade A-salen Vi går over i foreningslokalet her vil der være natmad VIN/DRIKKEVARER MEDBRINGER I SELV Pris for denne festlige aften er kun kr. 185,- der bedes indbetalt på foreningens konto. SIDSTE FRIST FOR BINDENDE TILMELDING OG BETALING 26. APRIL 2012 Festudvalget Side 2 send indlæg til:

3 Skovtur 2012 Program for skovtur 16. september 2012 Kl Kl. 12.3o Kl Velkomst i Dragør (mødested angives senere). Derefter byvandring i den gamle bydel med lokal guide Mødes vi på Amager Museet. St. Magleby, hvor vi spiser frokost (buffet + øl/vand samt kaffe), ser museet, den gamle bydel og evt. kirken Mødes vi igen i Dragør til et hyggetraktement og afslutning. Her kan vi evt. besøge Dragør Museum og/eller Lodsmuseet. Tilmelding senest 10/5 (helst) Pris Betaling til foreningens konto senest 25/8. Skovtursudvalget. Ret til småændringer forbeholdes. Side 3

4 Venskabsbesøg fra Holstebro Vi havde inviteret Holstebroerne til at besøge os i april måned 2012, men det kunne ikke lade sig gøre. Bestyrelsen besluttede på sit seneste møde, at prøve om det er muligt at gennemføre et besøg den august 2012 i forbindelse med Høstfesten på Blåkildegård den 18. august. Program forslag: Fredag eftermiddag/aften ankomst Lørdag høstfest, vi afslutter selv i Kulturcentret om aftenen Søndag en tur og hjemrejse Inden vi sender en ny og endelig invitation vil vi gerne have tilsagn fra nogle værter. Vi har foreløbig fået fra fem. Skriv jer på listen eller send mig en mail: Side 4 send indlæg til:

5 Generalforsamling april 2012 Hermed indkaldes alle medlemmer af Taastrup Folkedanserforening til Generalforsamling Torsdag den 10. maj 2012 kl i Taastrup Kulturcenter, lokale 3, Poppel Allé 12, Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter 7.6: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Revideret regnskab. a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 31/ samt status pr. 31/ vedlagt. 5. Indkomne forslag a. Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret således, at der ikke er suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Forslag dateret 12. april 2012 vedlagt. 6. a. Kommende sæsonprogram herunder drøftelse af et besøg af The Stafford Morris Men i sidste halvdel af august 2013 (Høstfesten formentlig 17. august 2013) b. Budget c. Fastsættelse af kontingent Side 5

6 7. Generalforsamling 2012 a. Valg af formand, Ole Lundum (Ikke på valg) b. Valg af kasserer, Peter Jørgensen (på valg) c. Valg af bestyrelsesmedlemmer Anette Dahl Nielsen (på valg) Henning Fruergaard (på valg) Jens Frede Hovmand (på valg) Tina Ørregaard (ikke på valg) Kirsten Krogh (ikke på valg) d. Valg af 2 suppleanter Janni Culleton (på valg) Kirsten Harder (på valg) e. Valg af revisor Sejer Roger Jensen (ikke på valg) Charlotte Sell Hansen (på valg) f. Valg af revisorsuppleant udmeldt af foreningen (på valg) g. Valg af fanebærer Ole Lundum (på valg) Jørgen Amonsen (ikke på valg) h. Valg af fanebærersuppleant Bjarne Schmidt (på valg) 8. Eventuelt Foreningen er vært ved en kop kaffe/te med brød. Øl og vand kan købes i Kultur Cafeen. Ole Lundum Side 6 send indlæg til:

7 Formandens beretning ved generalforsamlingen Sæsonen 2011/2012 har været en god sæson for foreningen og dens medlemmer. Torsdag efter torsdag har vi været fire kvadriller på gulvet, dog enkelte gange tre. Der er en god stemning i et dejligt ping pong mellem dansere og instruktør. Der har været de sædvenlige medlemsaftner, der dog ikke alle har været så velbesøgt som tidligere, hvorfor? Skal vi eventuelt finde en anden model. Der har ikke været det store udsving i medlemstallet i år og bestyrelsen har da også valgt stadig at have to spillemænd. I august var vi 20 dansere, der tog på Frilandsmuseet for at opleve dansens dag, der. Vi havde madpakkerne med og nød dansen og maden. I september sluttede det hidtidige skovtursudvalg med skovturen til Christania, en tur der blev guidet af to meget engagerede Christanit, der fik pillet ved mange af vore fordomme. Skovtursudvalget overraskede med endnu et arrangement en vinterskovtur på Frihedsmuseet med efterfølgende biksemad på Cafe Petersborg. Juletræsfesten var som sædvanlig velbesøgt både af børn og voksne. Der var således 110 deltagere der dansede rundt om juletræet. Dart turneringen er i skrivende stund ved at være slut og spændingen om, hvem der besætter fjerde pladserne er som sædvanlig stor. Bestyrelsen indbød vore venner i Holstebro til at besøge os her i foråret, hvilket desværre ikke kunne lade sig gøre. Vi prøver i stedet om det er muligt at arrangere besøget i forbindelse med Høstfesten på Blåkildegård den 18. august Side 7

8 Formandens beretning ved generalforsamlingen Bestyrelsen valgte i år, ikke at deltage i landsforeningens årsmøde i Brædstrup. Det skyldes blandt andet, at såvel næstformand som formand var forhindret i at deltage. Foreningen deltager stadig på flere områder i samarbejdet med Landsforeningen og Region Hovedstaden. Foreningen har et glimrende samarbejde med de kommunale udvalg og institutioner omkring voksenundervisning og kultur, herunder også med Musikskolen og Kulturcenteret. Foreningen har tilsluttet sig Frivilligcenter Høje-Taastrup for derigennem at få kontakt med andre foreninger. Deling af lokale mellem musikskolen og os forløber stadigt problemfrit. Trods et stigende pres for at anvende lokalet også til andre formål, er det lykkedes os stadig kun at dele lokalet med musikskolen. Foreningen har som det har været tilfældet også tidligere år deltaget i Dansens Dag den 29. april foran Taastrup Station og ved Høstfesten på Blåkildegård, begge steder med seks par. I 2012 falder Dansens Dag på en søndag, så vi har valgt at springe over. Bestyrelsen afholder seks bestyrelsesmøder i denne sæson. I disse bestyrelsesmøder deltager såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter. Det giver baggrund for at flere meninger kan indgå i drøftelserne. Bestyrelsen er dog af den opfattelse, at drøftelserne vil blive gode også med syv deltagere. Dette sammenholdt med, at der bliver færre aktive medlemmer i foreningen og dermed færre der ønsker at være med i foreningsarbejdet, bevirker, at foreningen vil foreslå medlemmerne, at der ikke vælges suppleanter. Forslaget med den nødvendige ændring i vedtægterne stilles på generalforsamlingen. Side 8 send indlæg til:

9 Høstfest på Blåkildegård Nyt fra bestyrelsen Det er hensigten at invitere vore venner fra Holstebro til at være med til høstfesten den 18. august (se side 4) Uanset om de kommer eller ej, skulle vi gerne holde traditionen i live og danse til festen i Blåkildegård. Også Taastrup Børnedanserforening deltager. Når der er klarhed omkring deltagelse fra Holstebro skriver bestyrelsen til jer på mail. Dansens Dag på frilandsmuseet Også i år vil vi prøve at samle en gruppe der kan nyde madkurven og se på dansen denne sidste søndag i august (26/8) Indbydelse og tilmelding til dette arrangement sker også pr. e- mail. Side 9

10 Foreningens udvalg mm. Dragtudvalg: Henning Fruergaard, bestyrelseskontakt Grethe Roger Jensen Lise Hansen Informationsudvalg: Tina Ørregaard, formand og hjemmesiden Kirsten Harder, Hosebåndet Benny Vendrup, kontakt til kommunens trykkeri Ole Lundum, sætter Skovtursudvalg 2012: Lise og Sigvald Conny og Kjeld Eva og John Ragnhild og Ole Kontakt til Taastrup Børnedanserforening: Anette Dahl Arrangører: Medlemsaften 3. november 2011 Henning Fruergaard og Anette Dahl Julearrangement 15. december 2011 Annette og Mogens samt Susanne og Jan Første danseaften 5. januar 2012 Janni og Tina Medlemsaften 23. februar 2012 Henning Fruergaard og Anette Dahl Intern afslutning 12. maj 2012 Annette og Mogens, Kirsten og Svend og Judith og Bjarne. Side 10 send indlæg til:

11 Oplysningssiden Formand Ole Lundum Næstformand Anette Dahl Nielsen Kasserer Peter Jørgensen Sekretær Jens Frede Hovmand Øvrige bestyrelsesmedlemmer Kirsten Krogh Tina Ørregaard Henning Fruergaard Suppleanter Kirsten Harder Janni Culleton Instruktør Vill Plesner-Petersen Spillemand Jan Sørensen Spillemand Steen Jagd Medlemskontingentet er pr. måned i sæsonen : Voksne: 125 kr. Passive: 25 kr. Indbetalinger til foreningen af kontingent eller gebyrer for deltagelse i arrangementer kan ske til foreningens konto: Regnr.: 5471 Kontonr.: Sæsonprogram : Medlemsaften Kulturc/foren.lok 3/11 11 Kl Juleafslutning Kulturc/foren.lok 15/12 11 Kl Første danseaften Kulturc/foren.lok 5/1 12 Kl Medlemsaften Kulturc/foren.lok 23/2 12 Kl Tøndeslagning børnedanserforeningen 5/2 12 Sidste danseaften Kulturcentret 26/4 12 Kl Generalforsamling Kulturcentret 10/5 12 Kl Intern Afslutning Kulturcentret 12/5 12 Kl Høstfest Blåkildegård 18/8 12 Dansens dag Frilandsmuseet 26/8 12 Skovtur 16/9 12 Kl Side 11

12 Børge Jeppesen Parkvej 69, 1. tv. 85 år den 15. maj 2012 Joan og Edmund Mulvad Åvænget 11 Guldbryllup den 31. maj 2012 Ragnhild Lundum Søndertoften år den 15. juni 2012 Birthe Christensen Ingemannsvej 4 70 år den 28. juni 2012 Vi gratulerer Peder Kjærgaard Brorsonsvej år den 22. maj 2012 Charlotte Sell Hansen H.P.Olsens Vænge år den 7. juni 2012 Preben Wilcken Petersen Højgårdstoften år den 22. juni 2012 Dette nummer uddeles den 19. april Side 12 send indlæg til:

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

God sommer til alle - Vi ses til september

God sommer til alle - Vi ses til september Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 40. årgang nr. 5 Juni 2014 Åbning i forbindelse med Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2014, Frederiksberg God sommer til alle - Vi ses til september 2 Hjemstavns

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011

Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011 Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011 Generalforsamling 2011 Kalundborg Turistforening indkalder hermed sine medlemmer til generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 20.30 på Kalundborg Vandrerhjem,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Indhold Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011 82. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 21. årgang år 2007

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 21. årgang år 2007 FARRE fælles NYT Nr. 4 21. årgang år 2007 december januar februar Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene April 2014 nr. 8

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene April 2014 nr. 8 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene April 2014 nr. 8 Dette nummer: Referat fra generalforsamlingen 10. april 2014 Den 29. marts afholdt regionen igen konkurrence

Læs mere