NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2011"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2011 Gaver i anledning af jul og nytår... side 4-5 Væsentlige ændringer i ferieloven... side 6-8 Smartphones og sikkerhed... side 9 Fedtafgift... side Det bemærkes... side 12

2 Af to onder må man vælge det mindste Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Vi er kommet igennem valget, og efter mange og tilsyneladende drøje overvejelser er det lykkedes at stable en og afstemninger vil snitte forslaget til ud fra devisen det Finanslovforslaget er som anført et forslag. Forhandlinger regering på benene. Det var ganske interessant at følge, at muliges kunst og - desværre - også princippet noget for der kom mere sort røg ud af KB-Hallens tag end hvid røg ud noget. Skal der byttes efterløn med grænsebomme, giver af tagetagen på det berømte hotel, hvor regeringspartierne nye motorveje i Vestjylland mulighed for større afgift på samtidig drøftede grundlaget for de kommende års arbejde. ispinde? Et valg er - som det ligger i ordet - befolkningens mulighed for at være med til at beslutte den kurs, landet skal følge. De valgte skal herefter udmønte deres løfter i en politik. Derpå skal vælgerne så træde til igen - de skal nemlig betale for løfterne og/eller nyde godt af dem. Derfor kan vi her og nu kun forholde os til forslaget. Forenklet skal dansk økonomi kickstartes med offentlige investeringer på 18,7 mia. kr. (Gad vide, hvor mange af nutidens ganske unge politikere, der egentlig aner, hvad kickstart er udledt af?) Det tog sin tid at finde ud af, hvem der skulle yde, og hvem der skulle nyde. Generelt skal vi nok alle yde, og et noget færre antal skal nyde. Finanslovsforslaget er i skrivende stund fremlagt til forhandling, og lovforslaget skulle så være en del af resultatet af valget mellem de to onder. Inden vi kommer videre i betragtningerne, skulle vi måske overveje, om vi ved valget i virkeligheden stod over for valget mellem to onder? Valget blev gjort til et spørgsmål mellem blå stue og rød stue. Det blev slået op som et dramatisk valg med store ord og svulstige holdninger, løfter og trusler. De forestående ulykker ved det forkerte valg var ganske ufattelige for menneskeheden, den siddende regering var roden til alt ondt, og en kommende regering med en anden kulør var vejen lige lukt i helvede. Nu står vi så med det første, synlige resultat. Det er dette resultat, der skal danne grundlaget for en vurdering af valget mellem de to onder. Fik vi valgt det mindste onde? Det umiddelbare svar er ganske personligt. Det handler om personlige holdninger, og politik er meget andet end finanslov og fordelingsprincipper. Det svar kan man ikke læse om i FACIT. Der skal puttes penge i veje, jernbaner, skoler, daginstitutioner, sygehuse, almene boliger, energi og den vidt berømte betalingsring omkring København. Kort og godt investeringer i anlægsaktiviteter, der i større eller mindre omfang fremrykkes. Hensigten er, at det offentlige skal bruge nogle penge på at få flere i arbejde og sikre virksomheders overlevelse via opgaver. Herudover skal den tidligere regerings boligordning fortsætte et år, der reguleres på starthjælp, kontanthjælp og børnecheck, og der bevilges lidt mere til forskning og ulandsbistand. Disse reguleringer vil næppe sætte samfundet i større aktivitet - umiddelbart. Regningen for disse aktiviteter er - rigtigt gættet - yderligere skatter og afgifter. Staten har i forvejen underskud, og vil man lukke flere penge ud, forventer man, at nogle af dem kommer tilbage i moms og indkomstskat. Resten må man opkræve som nye skatter og afgifter. Det er almindelig logik, også for politikere. Sprudlende af fantasi vil man forhøje afgifterne på alt det søde (slik, is, øl, vand, tobak) og på forurening. Det er alt sammen afgifter, nutidens borgere kan acceptere ud fra et sundhedssynspunkt - det er såkaldt politisk korrekthed.

3 Herudover forsvinder reglen om fradrag for sundhedsforsikring, der kommer mere skat på medarbejderaktier, og loftet for indskud på ratepension foreslås halveret. Især det sidste punkt kan godt undre lidt, men i de senere år har skattebegunstigelsen i egen pensionsordning været stærkt angrebet. Velan, det er som anført ikke vedtaget i skrivende stund, og partier på de politiske fløje vil nok vide at få sig betalt for at lægge stemmer til hen ad vejen. Det er blevet ganske moderne at tælle til 90. Ikke desto mindre - fik vi nu valgt det mindste onde? Det var måske mere realistisk at spørge: Fik de valg, vi foretog i stemmeboksen, det mindst onde resultat, når vi ser på den forventede lovgivning? Ser vi bort fra et par væsentlige ting som udviklingen i de kommende fire år frem til næste, planlagte valg og de holdningsmæssige emner, kunne svaret være: Tjaaaah... Viste det sig i virkeligheden at være et valg? Ville resultatet (den førte politik) være blevet det samme uanset kuløren på regeringens logo, uanset om statsministeren påfører sig tækkelig spadseredragt eller ulastelig habit? Det heldige er, at det får vi aldrig at vide! Vi kan kun vurdere ud fra de forventninger, man kunne have til den part, der nu sidder og breder sig på de stole, der er forbeholdt oppositionen. Målt på de snævre emner, vi behandler i FACIT - nemlig økonomi, skat og afledte forhold og ikke holdninger eller fordelingspolitik - ser det umiddelbart ud til, at det meget langt hen ad vejen kunne være hip som hap, hvem der sidder der. Sådan så det ikke ud på valgnatten, hvor der nærmest var revolution i luften. Nu har røgen lagt sig, såvel den sorte på Frederiksberg som den hvide på Amager. Muligvis har politikerne været for tæt på røgen, for har de ikke lige pludselig stort set samme og ens kulør? Det er der måske en grund til. Mens vi kæmper med fedtafgifter, julegaver og eventuelt med en såkaldt smartphone i hånden (se mere herom længere fremme i bladet), raser der en langt større kamp på europæisk og globalt plan. Verdensøkonomien er i høj søgang, euroen er i krise, konkurrencedygtigheden kan ikke give meget røg fra sig (sort eller hvid) - og så er det lige som om, at fedtafgift, økonomien i DSB og indskud på ratepensioner blegner en anelse. Hvad enten vi vil det eller ej, kan vi ikke på nationalt plan foretage os andet end minimale tilpasninger og i øvrigt føre en forsigtig politik, der ikke bringer os længere ud på skråplanet. Hvis de danske offentligt ansatte i lighed med de - tilsyneladende ganske mange - græske offentligt ansatte ikke havde fået løn et par måneder, hvordan så Danmark så ud? Hvis vi skulle betale under bordet for at få et kørekort, hvis vi kunne betale skatteopkræveren for at slippe for at betale skat - hvordan havde vi det så? På dette område har vi valgt det mindste af to onder. Det kan måske trøste, når man ser på den mageløse detailregulering, vores lokale samfund udsættes for. Lad os glæde os over det - og god jul og godt nytår med forhøjede fedtafgifter og nye, smarte telefoner under juletræet...

4 Gaver i anledning af jul og nytår Nye muligheder for at give skattefrie gavebeviser Side 4 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Årlige gaver fra arbejdsgiveren i form af naturalier i anledning af jul og nytår beskattes i henhold til gældende praksis kun, hvis markedsværdien overstiger 700 kr. Hvis gaver i stedet ydes som gavekort eller kontanter, er gaverne skattepligtige for modtagerne. I disse tilfælde sidestilles gaverne med en kontant gave og anses derfor som løn. Gavekort udstedt til specifikke naturalier kan imidlertid være skattefri. I de senere år er der kommet et mindre antal bindende svar fra Skatterådet og en afgørelse fra Landskatteretten, der har åbnet for mulighederne for tildeling af skattefrie gavekort eller gavebeviser til specifikke naturalier. Gave fra udvalgt udbyder på nettet En arbejdsgiver ønskede at give sine medarbejdere gaver i anledning af jul og nytår til en værdi af under 700 kr. Arbejdsgiveren købte gaverne hos en udbyder på nettet, og medarbejderne skulle så via en hjemmeside have mulighed for at vælge den ønskede gave blandt op til 25 forskellige valgmuligheder. Landsskatteretten fandt, at det faktum, at den enkelte medarbejder havde mulighed for at vælge mellem et nærmere bestemt antal gaver, som på forhånd var betalt og udvalgt af arbejdsgiveren, ikke ændrede ved, at der var tale om, at medarbejderen modtog en naturaliegave. Gave i form af gavebevis til navngiven restaurant En arbejdsgiver, der driver et firestjernet hotel- og konferencecenter, ønskede i julen i 2010 at give medarbejderne en julegave. Arbejdsgiveren ønskede, at årets julegave til medarbejderne skulle være et gavebevis til en værdi af op til 700 kr. til en bestemt restaurant. Gavebeviset ville blive udstedt af restauranten. Gavebeviset ville være udstedt personligt til den enkelte medarbejder. Gavebeviset ville ikke kunne omsættes til kontanter, og beviset ville kun kunne anvendes til at spise én af tre forskellige af arbejdsgiveren på forhånd sammensatte tre-retters menuer eller dagens menu inklusive vine. Gavebeviset ville være gyldigt i 1 år. Menuens værdi ville ikke fremgå af gavebeviset, og arbejdsgiveren ville ikke kunne få refunderet udgiften i det omfang, gavebeviserne ikke blev udnyttet af medarbejderne. SKAT kommer i det bindende svar frem til den konklusion, at gavebeviset ikke er skattepligtigt, idet det ikke kan sidestilles med et almindeligt gavekort. Beviset giver kun adgang til at vælge én blandt tre forskellige menuer på en bestemt restaurant. Det indebærer, at arbejdsgiveren reelt tilbyder sine ansatte et valg mellem tre varianter af den samme gave. Landsskatteretten lagde ved sin afgørelse vægt på, at udvalget af gaver var bestemt af arbejdsgiveren, og at gavebeviset ikke kunne ombyttes eller refunderes, og at konceptet ikke adskilte sig væsentligt fra den situation, hvor arbejdsgiveren forud for indkøbet af gaven tilbød medarbejderne en tilsvarende valgmulighed mellem et antal gaver. Ved Landsskatterettens kendelse blev det således fastslået, at gavebeviser til en markedsværdi, der ikke overstiger 700 kr., ikke er skattepligtige for den ansatte, hvis man kan vælge mellem op til 25 forskellige gaver. Gave i form af oplevelsesbevis eller hotelophold Den 26. oktober 2011 er der offentliggjort tre bindende svar fra Skatterådet, hvori det fastslås, at julegaver i form af oplevelsesbevis eller hotelophold ikke er skattepligtige for medarbejderne, hvis markedsværdien for oplevelsesbeviset eller hotelopholdet maksimalt udgør 700 kr. Det ene bindende svar vedrører en virksomhed, der siden 2003 har drevet rejsebureauvirksomhed og virksomhed

5 Side 5 med salg af gaveartikler. Virksomheden har udviklet et koncept til salg af julegaver til virksomheder. En lang række af firmaets kunder er landsdækkende virksomheder, som gerne vil give de samme julegaver til alle medarbejderne. En af de julegaver, der især efterspørges af virksomhedens kunder, er et oplevelsesbevis på et hotelophold. Et oplevelsesbevis på et hotelophold er et gavebevis, der giver modtageren mulighed for at modtage en oplevelse i form af en overnatning for 2 personer inklusive morgenmad. Hotelopholdet har en værdi på op til 700 kr. Modtagerne af oplevelsesbeviset kan vælge blandt 50 hoteller i Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig og Slovakiet samt 5 campingpladser i Danmark. Ved valg af campingplads giver oplevelsesbeviset ret til 2 overnatninger. Oplevelsesbeviset giver udelukkende modtageren mulighed for at modtage opholdet. Oplevelsesbeviset kan ikke ombyttes til kontanter, og hvis beviset ikke benyttes inden for 1 år, bortfalder muligheden for at modtage ophold. Skatterådet lægger i sin afgørelse vægt på, at et oplevelsesbevis, der giver adgang til et hotelophold for 2 personer inklusive morgenmad, og som ikke kan konverteres til en anden ydelse, ikke kan omveksles til kontanter, og som har en gyldighedsperiode på 1 år, kan sidestilles med en naturaliegave. Det forhold, at medarbejderne i en virksomhed kan afvikle gaven på cirka 50 forskellige hoteller, ændrer ikke herpå. Konklusion De tre seneste afgørelser vedrørende gaver i form af oplevelsesbeviser til hotelophold medfører en lempelse af hidtidig praksis, og inden for de kommende år vil vi formentligt se en lang række bindende svar vedrørende forskellige former for gavebeviser, hvor udbyderen ønsker bekræftet, at gavebeviset kan sidestilles med en naturalieydelse. Ved at sikre sig et bindende svar fra Skatterådet er fordelen for udbyderen, at denne kan sikre giverne, at deres medarbejdere ikke bliver skattepligtige af julegaven fra arbejdsgiveren.

6 Væsentlige ændring Såvel reglerne om ferie afholdt i en fritstillingsperiode som forældelsesreglerne e Side 6 Rasmus Nørgaard Bek, advokat Den 1. maj 2011 blev der foretaget en række ændringer på ferie- og feriepengeområdet. Blandt andet er arbejdsgiverens mulighed for at anse ferie som afholdt i en fritstillingsperiode blevet begrænset, og forældelsesfristen for lønmodtagerens krav på feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg er generelt blevet udvidet til tre år. Ferie i fritstillingsperioden I en fritstillingsperiode er lønmodtageren forpligtet til at søge og påtage sig andet arbejde samt i videst muligt omfang at afvikle tilgodehavende ferie for derved at begrænse arbejdsgiverens tab mest muligt. Efter de hidtil gældende regler i ferielovens 16, stk. 2, kunne en arbejdsgiver, der fritstillede en lønmodtager i opsigelsesperioden, automatisk betragte lønmodtagerens optjente ferie som afholdt, hvis ferien og ferielovens varslingsperioder kunne rummes inden for fritstillingsperioden. Ferien blev anset som afholdt, uanset om lønmodtageren rent faktisk holdt ferien, og uafhængigt af arbejdsgiverens modregningsadgang. blev tabt, hvis den nye arbejdsgiver ikke ville acceptere afholdelse af ferien i fritstillingsperioden. Ændringen medfører samtidig, at det kan blive dyrere for en arbejdsgiver at indgå aftaler om fritstilling ved afskedigelser. Tilføjelsen i ferielovens 16, stk. 2, 2. pkt. betyder nemlig, at arbejdsgiveren i en fritstillingssituation kun kan varsle ferie til afholdelse, hvis medarbejderen rent faktisk afholder ferie hos den nye arbejdsgiver, og afholdelse af ferie sker således ikke automatisk i forbindelse med en fritstilling. For at ferien ikke kan anses for afholdt, skal lønmodtageren over for arbejdsgiveren dokumentere, at denne ikke har haft en arbejdsfri periode hos en ny arbejdsgiver, eksempelvis ved fremvisning af lønsedler eller ved erklæring fra den nye arbejdsgiver. I praksis kan der opstå situationer, hvor det først efter fritstillingsperiodens udløb er muligt at konstatere, om der reelt har været en arbejdsfri periode i fritstillingsperioden. Det er i overensstemmelse med reglerne om afregning af feriepenge, at arbejdsgiveren venter med at afregne eventuelle feriepenge, indtil lønmodtageren er endeligt fratrådt. Efter ferielovens 15, stk. 2, skal en arbejdsgiver give lønmodtageren meddelelse om ferieafholdelse senest tre måneder før hovedferiens begyndelse og senest en måned, før restferien afholdes. Varslingsreglerne kan ændres ved aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Undtagelser Der er to undtagelser til lønmodtagerens ret til udbetaling af feriegodtgørelse efter 16, stk. 2, 2. pkt.: Den nye regel om ferieafholdelse i fritstillingsperioden har medført en undtagelse til hovedreglen i ferielovens 16, stk. 2, ved en tilføjelse i stk. 2, 2. pkt: 1. Hvis lønmodtageren er fritstillet, uden at arbejdsgiveren har adgang til at modregne i lønmodtagerens løn fra en ny arbejdsgiver. Ferien kan dog ikke anses for holdt, hvis lønmodtageren ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af de perioder, der er nævnt i 15, stk. 2. Tilføjelsen er sket for at sikre medarbejderens ret til at holde ferie. Lovgiver mente ikke, at de gamle regler var retfærdige for lønmodtageren, idet lønmodtageren kunne opleve, at ferien, som var blevet optjent ved den gamle arbejdsgiver, 2. Hvis arbejdsgiveren er insolvent, og virksomheden er ophørt inden opsigelsesperiodens udløb. Vedrørende den første undtagelse bemærkes det, at udgangspunktet ved fritstilling er, at arbejdsgiveren har modregningsadgang. Retten til modregning kan dog være ændret ved overenskomst eller ved en fratrædelsesaftale.

7 er i ferieloven r blevet ændret På funktionærområdet skal man være særligt opmærksom på, at fritstillede funktionærer altid har krav på en minimalerstatning svarende til 3 måneders løn fra datoen for fritstillingen. Arbejdsgiveren kan således undlade at indbetale feriegodtgørelse i det omfang, såvel ferievarslet som ferien kan rummes inden for fritstillingsperioden. Arbejdsgiverens undladelse af at indbetale feriegodtgørelse gælder, uanset at funktionæren ikke har haft fri hos den nye arbejdsgiver efter udløbet af ferievarslet. Undtagelse nummer ét gør det således mere attraktivt og interessant for en arbejdsgiver at aftale forkortede ferievarsler med sine ansatte. Eksempel Den praktiske betydning efter indførelsen af de nye regler kan illustreres med følgende eksempel: En lønmodtager opsiges den 31. maj 2011 med 4 måneders varsel til fratrædelse den 30. september Lønmodtageren fritstilles med det samme. Pr. 1. september 2011 får lønmodtageren nyt arbejde. Efter de gamle regler anses hovedferien og restferien for afholdt, idet ferien og ferielovens varslingsperioder kan indeholdes i fritstillingsperioden. Restferien anses for afholdt, inden lønmodtageren påbegynder det nye ansættelsesforhold, mens hovedferien anses for afholdt i perioden fra den 1. september 2011, hvor lønmodtageren påbegynder det nye ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren kan modregne lønmodtagerens indtægter fra det nye arbejde i lønnen for den resterende del af fritstillingsperioden. Lønmodtageren anses således for at have afholdt hovedferien i forhold til den gamle arbejdsgiver, uden at den gamle arbejdsgiver skal udbetale løn. Herved er lønmodtageren modregnet to gange for ferien, idet arbejdsgiveren kan anse ferien for afholdt, samtidig med at arbejdsgiveren kan modregne lønmodtagerens indtægter fra den nye arbejdsgiver. - fortsættes næste side

8 Væsentlige ændringer i ferieloven - fortsat fra forrige side Side 8 Efter de nye regler kan restferien betragtes som afholdt i fritstillingsperioden, idet både varslet og ferien kan indeholdes i perioden frem til, at lønmodtageren påbegynder det nye ansættelsesforhold. Hvis lønmodtageren ikke kan afholde hovedferien hos den nye arbejdsgiver i perioden fra den 1. september 2011 indtil endelig fratræden hos den tidligere arbejdsgiver den 30. september 2011, har lønmodtageren ikke haft en reel arbejdsfri periode svarende til feriens længde. Hovedferien kan som følge heraf ikke anses for afholdt, og den tidligere arbejdsgiver skal afregne hovedferien til Feriekonto. Forældelse Ud over den ændrede bestemmelse om fritstilling blev det blandt andet også vedtaget at ændre reglerne om forældelse af lønmodtagerens krav på feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Efter de hidtidige regler blev lønmodtagerens krav på feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg forældet, hvis lønmodtageren ikke senest den 30. september efter ferieårets udløb rejste kravet over for arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren ikke efterkom det rejste krav, skulle lønmodtageren senest to måneder efter have søgt kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse eller henvendelse til Pensionsstyrelsen. Hvis arbejdsgiveren havde indbetalt eller anerkendt lønmodtagerens krav, blev det først forældet tre år efter ferieårets udløb. En ændring af ferielovens 35 medfører en generel treårig forældelsesfrist, hvorefter krav på feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg forældes tre år efter ferieårets udløb. Ændringen betyder, at en lønmodtager først fortaber sit krav på eksempelvis feriegodtgørelse optjent i 2010 til afholdelse i ferieåret maj 2011 til april 2012, hvis lønmodtageren ikke inden den 30. april 2015 har gjort sit krav gældende. Lønmodtageren skal søge kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved skriftlig henvendelse til Pensionsstyrelsen. De nye regler om forældelse finder anvendelse for optjeningsåret 2009 og frem. Bestemmelserne i forældelsesloven gælder ikke for krav på feriepenge uanset, at den sædvanlige forældelsesfrist for lønkrav, der udspringer af et ansættelsesforhold, sædvanligvis er fem år.

9 Smartphones og sikkerhed Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Side 9 De er ikke til at komme udenom: Smartphones. Disse såkaldte gadgets giver mulighed for at være online med mails og dokumenter hvor som helst på kloden. Til gengæld udgør de også en sikkerhedsrisiko, som mange virksomheder endnu ikke har forholdt sig til. grammer ikke kompromitterer virksomhedens sikkerhed? Ingen! Hvad nu, hvis den nye opdatering til mailsystemet på telefonen forårsager en fejl? Kan programmet så erstattes af en tidligere version? Smartphones er i ordets egentlige forstand mobile, og vi har dem med alle vegne. For mange virksomheder betyder det, at også følsomme oplysninger er med - på café, i forretninger, på besøg hos venner og så videre. Hvad sker der egentlig, hvis uheldet er ude, og medarbejderens smartphone havner i fremmede hænder? Mens vi gør meget ud af at sikre mails og andre virksomhedsrelaterede dokumenter på arbejdspladsen med blandt andet avanceret fysisk sikring, firewalls, adgangskoder på computeren, VPN til hjemmearbejdspladsen og andre sikkerhedssystemer, er den mobile sikkerhed mange steder helt og holdent lagt i hænderne på den enkelte medarbejder. For nogle virksomheder er risikoen og skaden ved at miste data på smartphonen minimal. For andre vil der være god fornuft i at bruge ressourcer på at sikre de mobile data. Anbefalingen vil derfor være, at man så vidt muligt får afdækket risikoen: Hvad risikerer vi, hvis uheldet er ude? Hvordan er vores virkelighed; hvor stor er risikoen? Er vi i virkeligheden de bedste til at vurdere risikoen? Som udgangspunkt er det ikke forkert ikke at gøre nogle sikkerhedstiltag, men det er forkert ikke at have forholdt sig til risikoen. Gode råd om mobilsikkerhed Alle virksomheder bør forholde sig til risikoen for en læk via mobiltelefoner. I det foregående afsnit blev det spørgsmål rejst, hvorvidt man selv er bedst til at vurdere risikoen for datatab, og lidt provokerende kunne en påstand være, at det er man nok ikke! Det kræver et betydeligt overblik at vurdere risici relateret til it-sikkerhed, og det gælder specielt smartphones, som i dag kan opdateres med nye programmer og apps, eksempelvis mens medarbejderne sidder i bussen på vej til arbejde. Hvem har sikret, at disse pro- Hvis medarbejderne har adgang til at synkronisere mails med tilhørende dokumenter, kontaktpersoner, kalender og så videre til deres smartphones, bør der som det første gøres følgende: 1. Udarbejd fælles sikkerhedsretningslinjer som en del af virksomhedens it-politik og informér alle medarbejdere om dem. 2. Opsæt automatisk kryptering af alle data på medarbejdernes smartphones. Visse lidt større virksomheder benytter smartphone-systemer, som er egnet til virksomhedsbrug, hvor det er muligt at centralisere styringen af sikkerheden på medarbejdernes telefoner. Disse systemer fungerer fint sammen med de fleste mailservere og smartphones. Systemerne opsættes som et forbindelsesled mellem mailserveren og mobiltelefonen og styrer således, hvordan medarbejderne må håndtere deres smartphones. Men før alt andet kommer erkendelsen! Her er pointen, at man udarbejder en fælles politik for, hvad man må, og hvad man ikke må med smartphones. Når medarbejderne har mulighed for at installere alskens programmer fra AppStore og AndroidMarket, så gør de det. I værste fald kan disse programmer kompromittere it-driften eller it-sikkerheden med voldsomme konsekvenser til følge.

10 Siden 1. oktober 2011 er der indført afgiftspligt på visse fødevarer, som har et mættet fedtindhold på mere end 2,3 %. Den nye afgift på fedt udgør 16 kr. pr. kg mættet fedt i fødevaren. Med indførelsen af den nye fedtafgift i Danmark skal producenter og importører, som forhandler de afgiftspligtige varer, lade sig registrere og betale fedtafgiften til SKAT. Varer, der er omfattet af afgiftspligten Med indførelsen af den nye fedtafgift skal der betales afgift af indholdet af mættet fedt i følgende produkter: 1. Kød, der er omfattet af bilaget til loven. 2. Mejeriprodukter under positionerne i told-tariffen. 3. Animalsk fedt under positionerne og 1516, der er udsmeltet eller på anden måde ekstraheret. 4. Spiseolier og fedtstoffer under positionerne Margarine og andre fødevarer under position Smørbare blandingsprodukter under position Andre fødevarer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse og den måde, de markedsføres på, kan blive betragtet som erstatningsvarer for eller efterligninger af de varer, som er nævnt i punkt 1-6. Beregningen af fedtafgiften på ovenstående varer skal ske på baggrund af mængden af mættet fedtindhold. For sammensatte varer og færdigvarer skal bagatelgrænsen på indhold af mættet fedt på 2,3 % eller derunder ikke beregnes på baggrund af det endelige fedtindhold i en vare, men på baggrund af de råvarer, som er medgået til fremstilling af varen.

11 Fedtafgift Nye pligter for producenter, importører og andre, der handler med fødevarer Jens Staugaard, VAT Director, LLM Side 11 For eksempel skal der betales fedtafgift af en færdigvare, uanset at det samlede indhold af mættet fedt ikke overstiger 2,3 %, men hvor der er anvendt afgiftspligtige råvarer til fremstillingen, hvor indholdet af mættet fedt i råvaren overstiger 2,3 %. Det samme gør sig gældende for virksomheder, der erhvervsmæssigt modtager afgiftspligtige varer fra andre EUlande eller lande uden for EU. Endelig skal virksomheder, der ved fjernsalg bliver momspligtige til Danmark, lade sig registrere og afregne afgift. Dækningsafgift Opgørelse af afgiftsgrundlaget For at undgå ulige konkurrence mellem danskproducerede varer omfattet af afgiftspligten og udenlandske varer med helt eller delvist indhold af mættet fedt på over 2,3 %, er der indført en dækningsafgift, som sikrer, at varer, der er færdigproduceret i udlandet, og som indeholder mættet fedt, også bliver afgiftspligtige ved salg her i landet. For eksempel skal en importør af smørbagte vaniljekranse betale fedtafgift ud fra den mængde fedtstof, der er anvendt til fremstilling af de importerede vaniljekranse. Til brug for afregning af dækningsafgiften skal importøren af vaniljekransene have en leverandørerklæring eller en fabrikationserklæring fra den udenlandske leverandør, hvoraf det fremgår, hvor meget fedtstof der er anvendt ved fremstillingen af den importerede mængde vaniljekranse. Registrering Som i de fleste afgiftslove er der også i fedtafgiftsloven anført en bagatelgrænse for, hvornår man som virksomhed skal lade sig registrere og afregne fedtafgift. Det betyder, at virksomheder, der har en årlig omsætning på mindre end kr. af fedtafgiftspligtige varer, ikke skal lade sig registrere. Virksomheder, der har en omsætning, der overstiger kr., og som erhvervsmæssigt fremstiller råvarer, som er omfattet af afgiftspligten, er pligtige til at lade sig registrere. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget for afgiftspligtige råvarer kan der anvendes forskellige metoder såsom næringsdeklaration på fødevaren, fødevaredatabasens gennemsnitlige indhold af mættet fedt i de bestemte råvarer eller en teknisk analyse af råvaren. For indførte afgiftspligtige fødevarer (sammensatte fødevarer), hvor der skal betales dækningsafgift, skal afgiftsgrundlaget opgøres ud fra en leverandørerklæring, hvor producenten oplyser indholdet af mættet fedt medgået til fremstilling af fødevaren. Afregning af fedtafgiften for registrerede virksomheder skal ske pr. måned og angives og betales senest den 15. i den efterfølgende måned. Godtgørelse af fedtafgift I det omfang man som producent eller importør har betalt fedtafgift af nogle fødevarer, og disse varer ikke skal afsættes her i Danmark, vil det være muligt at få den betalte afgift godtgjort på samme vilkår, som gælder ved eksport af andre afgiftspligtige varer.

12 Det bemærkes... er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Århus Køge Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Århus Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg Census Odense Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk Gyrn Lops Brandt København Køge Sp/f Grannskoðaravirkeð INPACT Tórshavn Kovsted & Skovgaard Århus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Varde Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Herning Ikast Jelling Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ejer af MR Revision Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup QURIOS Horsens Revision Syd Nykøbing F rgd revision Aarhus Hobro RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Theill Andersen København Tranberg Svendborg Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Moms på fast ejendom Efter at momsen på fast ejendom blev indført den 1. januar i Bliver man involveret i en ekspropriationssag, bør der, hvis år, er der meget naturligt dukket nye spørgsmål op, som har der er tvivl, rejses forbehold for, hvorvidt erstatningen skal været forelagt Skatterådet. Derudover har EU-Domstolen tillægges moms. Derefter skal dette afklares i et bindende afsagt en meget vigtigt dom om privates momspligt vi svar. samler her kort op på de nye bidrag. Tvangsauktionssalg Privates salg af byggegrunde Skatterådet har om tvangsauktion udtalt, at der skal afregnes På baggrund af et bindende svar blev det allerede ved moms ved salg af en ubebygget grund på tvangsauk- momspligtens indførelse fastslået, at private kunne udstykke tion, også selv om køberen er en ufyldestgjort panthaver. og sælge op til tre byggegrunde, uden at den pågæl- SKAT benytter lejligheden til at pointere, at det er køber, dende sælger blev omfattet af momsloven. der skal indbetale momsen, jævnfør reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 med EU-Domstolen har fastslået, at antallet af solgte grunde senere ændringer om tvangsauktionsvilkår. ikke i sig selv er afgørende for, om sælgeren er omfattet af momsloven eller ej. Domstolen udtaler, at en privatperson Tilbageskødning af grunde først vil blive omfattet af momspligten, hvis han tager aktivt I et bindende svar har Skatterådet accepteret, at en kommune del i udnyttelsen af grundene. Det må forventes, at SKAT af regulerer sin salgsmoms, når byggegrunde tilbageta- egen drift reviderer sin holdning på området. ges, eksempelvis fordi grunden ikke er blevet bebygget inden for en i salgsaftalen fastsat periode. Skatterådet lægger Ekspropriationssalg i svaret megen vægt på, at det er kutyme, at byggefristen Skatterådet har i et bindende svar udtalt, at en ekspropriation sættes til 2 år hvor der efter praksis kun accepteres regu- set i forhold til momsloven er at anse som et salg. Det lering af salgsprisen med effekt på salgsmomsen inden for betyder, at ekspropriationserstatningen skal anses som et 1 år fra leveringen. vederlag for en leverance, det vil sige det eksproprierede. Udlejede grunde Hvis staten eller kommunerne eksproprierer byggegrunde Endelig har Skatterådet fastslået, at udlejede grunde kan fra afgiftspligtige personer vil ekspropriationserstatningen sælges momsfrit. Baggrunden er, at når udlejningen er sket være momspligtig. Også en ejendom, der sælges med henblik momsfrit, har de tilknyttede driftsmidler (grundene) ikke på nedrivning, anses som værende en byggegrund. været omfattet af momsfradragsretten, og de kan derfor sælges momsfrit i henhold til momslovens 13, stk. 2. Lars Gosvig, momsekspert Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Fotos: Jette Schøler. Tryk: Redaktionen er afsluttet den 9. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 Kontantforbuddet i hvidvaskloven... side 4-5 Moms ved overdragelse af virksomhed... side 6-7 Beskatning af personalegoder... side 8-9 Forældrekøb... side 10-11 Det

Læs mere

Det er bedre at have lidt med ro

Det er bedre at have lidt med ro Det er bedre at have lidt med ro Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor I skrivende stund er det midt i november og græsplænen opfører sig fortsat som om, det var sidst på sommeren, ligesom bladene

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012 Privat investering i solcelleanlæg... side 3 Rådgiverudgifter... side 4-5 Moms ved salg af byggegrunde... side 6-7 Partnerselskabet er i fremgang... side 8-9 It-nedbrud!...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 Udvidet gennemgang... side 3 Aktieavancebeskatning i selskaber... side 4-5 Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen... side 6-7 Generationsskifte ved

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes...

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... side 12 Den der ikke kender - vil ikke få greb om fremtiden! Side 2

Læs mere

Borte er den sne, som faldt i fjor.

Borte er den sne, som faldt i fjor. INDHOLD Borte er den sne, som faldt i fjor. Forårspakken 2.0... 2 Partnerselskaber... 3 Tid til generationsskifte af virksomheden?... 3 Ledelse af virksomheder i modvind... 4-5 Fradrag for indbetalinger

Læs mere

When I m sixty-four...

When I m sixty-four... When I m sixty-four... INDHOLD Ændringer til momsloven... 2 Nedslag i skatten for 64-årige... 3 Ny revisorlov... 4-5 Ændring af årsregnskabsloven... 6-7 Acontoskat for selskaber... 7 det bemærkes... 8

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene..

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.. Alle mand ombord! INDHOLD Forældrekøb... 2-4 Acontoskat for selskaber... 4 Bruttotrækordninger... 5-6 Skærpet beskatning af fondsaktier... 6 Hjemmekontor med fradrag... 7 Omstrukturering... 7 det bemærkes...

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE.

AFGIFTER. NOGET BLIVER BILLIGERE OG EN DEL BLIVER DYRERE. Information Nr. 56 December 2011 Side 3 MULTIMEDIESKAT Mange glæder sig: Multimedieskatten skal forsvinde. Men i stedet får vi en skat på fri telefon og den ligner temmelig meget. Prisen er 2.500 kr. Du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7

Information MILLIARDER GÅR OP I RØG MILLIONER TILBAGE I MOMS. Nr. 52 December 2010. Side 4. Side 6. Side 7 Information Nr. 52 December 2010 SÅDAN BLIVER NYTÅRSAFTEN: Side 4 Statens budget har også betydning for virksomhedernes budget. Næste års finanslov regulerer en række afgifter, skatter og gebyrer. Et par

Læs mere