Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon , Giro , hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk"

Transkript

1 Nr. 1 April Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon , Giro , hjemmeside: KONTORTID: ONSDAGE KLOKKEN NB! KONTORET ER LUKKET I HELE JULI MÅNED. HUSK: adresseændring meddeles til kontoret eller redaktører. Der er også mulighed for at modtage bladet via . Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Indkaldelse til generalforsamling d. 26. maj 2010 Kontingent 2010 Fugleskydning 2009 Andespil 2009 Skovtur 2009 Redaktøren fortæller Jubilarer 2010 Optagelse af nye brødre Skytterne Keglerne informerer

2 Københavner-Nyt side 2 Nr. 1 April Årgang Ordinær generalforsamling onsdag d. 26. maj 2010 kl Generalforsamlingen afholdes i sanglokalet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om selskabets virke, herunder fra afd. 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Indkomne forslag (ingen) 6. Valg til bestyrelsen. Flg. er på valg: Michael Jørgensen, Allan Pedersen og Susanne Poulsen 7. Valg af mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. Flg. er på valg: Frank Rønne og Alex Andersen. 8. Valg af 2 revisorer. Flg. er på valg: Viggo Jørgensen og Henning Kjær 9. Valg af 1 revisorsuppleant. Flg. er på valg: Axel Andersson. 10. Valg af 2 medl. til fondsbestyrelsen for De Danske Forsvarsbrødres Fond. Flg. er på valg: Axel Andersson og Ole Priskorn. Kontingent 2010 Fugleskydning 2009 Medlemskontingent på 250 kr. for 2010 bedes indbetalt hurtigst muligt enten via Danske Bank reg.nr konto eller på posthuset på girokonto eller kontant på kontoret. Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent kan deltage i generalforsamlingen. Blev afholdt lørdag d i vores lokaler i Gothersgade. Det blev igen i år et arrangement, som blev afviklet i en rigtig god stemning og efter 310 skud havde vi flg. vindere: Fuglen: Skytten: Skydekortnr. og navn: Kronen Bent Lardal 015 Flemming Johansen Hals Henning Kjær 227 Viggo Jørgensen H. klo Gitte Petersen 635 Valborg Kofoed V. klo Annie Nielsen 115 Marina, H53 Halen Knud Jensen 281 Susanne Poulsen H. vinge Susanne Poulsen 100 Anna Christensen V. vinge Tina v. d. Klein 007 Fl. Johansen Bryst Knud Jensen 133 Marina, H53 TILLYKKE til den nye fuglekonge Knud Jensen.

3 Københavner-Nyt side 3 Nr. 1 April Årgang Andespil 2009 Blev afviklet søndag d. 8. november 2009 i vores lokaler i Gothersgade. Det var atter en succes alle ænderne fik en ejermand - en stor tak til alle der deltog i er jo med til at skabe det overskud, som går til Ældre Brødres skovtur. Udover andespillet var der som altid godt gang i det amerikanske lotteri med mange gode gevinster, hvoraf nogle var sponseret af Amagerbankens filial på Østerbrogade. Tak til alle hjælpere, der igen i år havde smurt sandwiches og bagt kager til kaffen. Skovtur 2009 Som havde 32 deltagere gik til Stevnsfortet, hvor vi fik en guidet interessant rundvisning. Derefter spiste vi en god frokost på Restaurant Faxe Vandrehjem og atter i år var det vores faste chauffør Jan Plambeck, der førte os sikkert rundt på Sjælland. Redaktøren fortæller Jeg vil først benytte lejligheden til at sige, at jeg er ked af, at der ikke har været noget Kbh-nyt i nogle måneder. Der har været forskellige årsager til dette. Bl.a. tekniske problemer med min mail osv. Når det så er sagt, har vi i bestyrelsen talt om at skære ned på udgiftene til Kbh-nyt. Det vil sige, at dette nummer vil være det sidste, som automatisk bliver sendt ud. Herefter vil Kbh-nyt blive lagt ud på vores hjemmeside og sendt ud på mail. Der vil også blive printet nogle enkelte eksemplarer som kan hentet på kontoret i Gothersgade. Derfor vil vi gerne opfordre alle som har en mail adresse, men som ikke får Kbh-nyt pr. mail, om at kontakte Susanne på Skulle der være nogen som ikke har mulighed for at modtage Kbh-nyt elektronisk, skal I selv kontakte bestyrelsen og bede om at få et eksemplar tilsendt. Hvis nogen har noget de gerne vil nævne i Kbh-nyt, så er I velkommen til at kontakte redaktøren.

4 Københavner-Nyt side 4 Nr. 1 April Årgang Jubilarer år Harry Thorvaldsen, 'Solgavehjemmet' Vigerslev Allé 117, 2500 Valby 65 år Frank Møller, Holger Danskesvej 9, 4.th., 2000 Frederiksberg 40 år Bjarke Buus Nielsen, Bregentved Alle 19 B, 2820 Gentofte Jens-Christian Nielsen, Kløverprisvej 26, 2650 Hvidovre Der bliver afholdt jubilarfest tirsdag d. 18. maj 2010 kl i vores lokaler i Gothersgade 137, kld. Ovennævnte jubilarer inviteres personligt pr. brev. Svarfristen er onsdag d. 5. maj. Flg. brødre er berettiget til at indkøbe (v/henv. på kontoret) og bære 10 års-tegnet: Bo Schrøder-Jensen, Eigil Reimers, Johannes Spenner, John Lysholm-Nielsen, John Møller Knudsen, John Ove Schmidt, Kjeld Jørgensen, Leif Gullaksen, Per Møller Knudsen, Søren Møller Knudsen. 25 År Jesper Asmussen, Skjoldagervej 74, 2.th., 2820 Gentofte Lars Johansen, På Bjerget 10, st.tv., 2400 København NV Optagelse af nye brødre Vil igen i år finde sted forud for selskabets generalforsamling onsdag d De nye brødre inviteres personling pr. brev til at møde op til en lille højtidelighed i vore lokaler kl. 18, hvor de får udleveret broderbrev (medlemsbevis). Der vil være mulighed for i samme forbindelse at få en lille orientering om selskabets virke og eventuelt en rundvisning. Kl. 20 afvikles den årlige generalforsamling. Alle anmodes om at deltage.

5 Københavner-Nyt side 5 Nr. 1 April Årgang Skytterne Nu ser det ud til at vi er ved at få styr på resultatformidlingen (det tog jo også kun et par år), og præmierne blev delt ud til årets generalforsamling. Skytterne har været til Landsskydning som i år blev afholdt i Bredstrup/Pjedsted skytteforening v/fredericia. København stillede med 1 hold á 4 og 1 veteranskytte. Vores hold vandt holdskydningen og en fik en 3. plads i hovedskydningen og hele holdet deltog i finaleskydningen, hvor vi fik en 1. og 3. plads. Alt i alt en udbytterig tur. DFB Kbh. afholder d et stævne for alle selskaber i Øst på 50 og 200m. Stævnet afholdes på Skydebane Vest i Hedehusene. Der skydes i klasserne senior, veteran og åben. Tilmelding kan fra d. 11. april ske via vores hjemmeside. Selskabet afholder den årlige venskabsmatch mod Skånska dragonernas kamratförening d ligeledes på Skydebane Vest, der udsendes særskilt indbydelse hertil. Skytterne har modtaget en linksriffel, der er til fri afbenyttelse. Vores kasserer Helge Ravn er overgået til Ryes Brigade. Helge var et trofast medlem af både kegler og skytter og i de senere år med virke som kasserer for skytterne, en opgave som han satte en stor ære i at passe. Han vil være savnet blandt os. Æret være hans minde. Kegleklubben informerer Onsdag d havde vi opstart med Nytårsraket Høje Huse samt parløb. Onsdag d løb vores Generalforsamling af stablen alle blev genvalgt herefter var der hyggeligt samvær over et par stykker mad. Onsdag d vil vi afholde vores Forårsspisning husk tilmelding senest onsdag d Vi er startet med tilmeldingen til Hundested kro. Selve Kro opholdet er i Weekenden september med tilvalg af fredag d. 10. september, fredagen fås for et lille tillægsbeløb. Beløbet for arrangementet er blevet fastsat til halv pris, så brødre kom ind og tilmeld jer. Seneste bindende tilmelding er onsdag d Tilmeldingen er bindende og det fulde beløb for arrangementet kan betales ved tilmelding. Afmelding efter d kan ske med et fradrag af beløbet, kun ved kritisk sygdom kan man få hele beløbet tilbage. Man kan selvfølgelig afdrage over flere gange. Personer i dobbeltværelse: lørdag til søndag 550,00 kr. pr. person. Fredag til søndag 790,00 kr. pr. person Personer i enkeltværelse: lørdag til søndag 680,00 kr. Fredag til søndag 920,00 kr. Husk brødre, at der kan forekomme andre ting på de alm. spilledage, men det vil blive skrevet på vores tavle senest 14 dage før. Kegleklubben ønsker alle brødrene en rigtig god sommer 2010.

6 Københavner-Nyt side 6 Nr. 1 April Årgang Runde fødselsdage i første halvår af år 28/3 Frank Møller, Holger Danskesvej 9 4. th., 2000 Frederiksberg 90 år 22/4 Eggert Frandsen, Østerbakken 5, 2820 Gentofte 80 år 19/1 Jørgen Skov, Hectors alle 2, 2650 Hvidovre 26/4 Imre Ferencz Bancsi, Rødovre parkvej 301 st. -7, 2610 Rødovre 5/5 Jørgen Lykke, Classensgade tv., 2100 Kbh. Ø. 29/5 Axel Andersson, Vognmandsmarken th., 2100 Kbh. Ø. 75 år 28/2 Rudy Mathiesen, Bøgevej 14, Dalby strand, 4281 Gørlev sjælland 5/3 Erik Willy Pedersen, Engelsborgvej th., 2800 Kgs. Lyngby 6/4 Andreas Jacobsen, Vejlegården 8 3. th., 2635 Ishøj 70 år 14/2 Bente Køldal Madsen, Amager landevej 274, 2770 Kastrup 16/2 Jørgen Evald Petersen, Helge Rodes alle tv., 2000 Frederiksberg 23/4 Erika Tidemand, Starup Alle 12, 2770 Kastrup 17/5 Gunner Aksel Bergman, Lyngkær 20, 2760 Måløv 19/5 Paul Tofte Groesmeyer, Digeager 1, Baldersbrønde, 2640 Hedehusene 60 år 31/1 John Madsen, Amager landevej 274, 2770 Kastrup 15/3 Johnny Maxwell, Oliversvej 17, 2605 Brøndby 19/5 Johnny Kastrup, Vildbanestien 20 st. tv., 2635 Ishøj 50 år 29/1 Henrik Lejrskov, Kløvervej th., 6000 Kolding Selskabet ønsker alle fødselarer tillykke Selskabets bestyrelse Formand: Gert Poulsen, Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene tlf Ansvarshavende redaktører: Frank Rønne, Tranehusvej 4, 2770 Kastrup tlf Allan Jensen, Bødkerporten 55, 1., 2650 Hvidovre tlf Øvrige bestyrelse: Peter Callesen, Platanvej 26, 2. tv., 1810 Frederiksberg C. tlf Michael Jørgensen, Vejlands Allé 144, 2300 København S. tlf Allan Pedersen, Almegårds Allé 24, 1. th., 2770 Kastrup tlf Susanne Poulsen, Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene tlf Susanne Frantzen, Tinggårdsvænget 24B, 4000 Roskilde tlf

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kjøbenhavns Skytteforening

Kjøbenhavns Skytteforening Kjøbenhavns Skytteforening Stiftet 1862 Nr. 1 Februar 2015 75. Årgang Generalforsamling Der indkaldes til generalforsamling Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00 i SKAK-Huset, Selinevej 5b, 2300 Kbh.

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG 1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Vajsenhusianerbladet

Vajsenhusianerbladet Nr. 1 marts 2015 113. årgang Vajsenhusianerbladet udgivet af foreningen DET GODE MINDE Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 20.00 afholder vi vanen tro vores forårsarrangement. Det foregår i år i Skuespilhuset,

Læs mere

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering POST1900 Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse Generalforsamling d. 19 marts...2 Træningsweekenden i Blokhus...2 Vi har brug for DIG søndag d 6. april...2

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere