Trafikkøbsrapport Trafikkøb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014"

Transkript

1 Trafikkøbsrapport Trafikkøb

2 Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet ISBN: Forsideill.: Ulrik Jantzen

3 Trafikkøbsrapport

4

5 Indledning 5. Indhold 1. Indledning Transport- og Bygningsministeriets kontraktopfølgning Formål med kontraktopfølgning Kontrakter Arriva-kontrakten S-togkontrakten Fjern- og regionaltogkontrakten Øresundskontrakten

6 6. Trafikkøbsrapport Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/07 (herefter: PSOforordningen"), forpligtet til at offentliggøre årlige trafikkøbsrapporter. De nærmere krav til rapporten følger af PSO-forordningens artikel 7, stk. 1, hvoraf det fremgår, at rapporten skal indeholde oplysninger om operatører af offentlig servicetrafik samt den kompensation de modtager. Rapporten skal desuden give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering. Rapporten skal indeholde oplysninger om der er tildelt enerettigheder 1. I de kontrakter, der er indgået mellem Transportministeriet og respektive operatører, er der ikke tildelt enerettigheder. Alle operatører er således forpligtet til at acceptere, at eventuelle andre operatører udfører trafik på de strækninger, der er omfattet af de pågældende kontrakter. Desuden skal der i rapporten sondres mellem bustrafik og skinnebåret trafik. Hertil kan det oplyses, at Transport- og Bygningsministeriet ikke indkøber bustrafik som offentlig servicetrafik, hvorfor denne rapport alene indeholder oplysninger om de fire kontrakter om jernbanetrafik, som Transportministeriet er part i. Det drejer sig om følgende: Kontrakt mellem Arriva Tog A/S (herefter: Arriva ) og Transportministeriet 2 om offentlig servicetrafik med tog i Midt- og Vestjylland i perioden , idet option på forlængelse frem til 2020 er kaldt (herefter: Arriva-kontrakten ). Kontrakten er tildelt på baggrund af et udbud. Kontrakt mellem DSB og Transportministeriet 2 om S-togtrafikken udført som offentlig service i perioden (herefter: S-togkontrakten ). Kontrakten er med hjemmel i PSO-forordningen tildelt DSB S-Tog a/s (i dag DSB) uden forudgående udbud. Kontrakt mellem DSB og Transportministeriet 2 om fjern- og regionaltogtrafik udført som offentlig service i perioden (herefter: Fjern- og regionalkontrakten ). Kontrakten er med hjemmel i PSOforordningen tildelt DSB uden forudgående udbud. Kontrakt mellem DSB Øresund A/S (herefter: DSB Øresund ) og Transportministeriet 2 om passagertrafik udført som offentlig service på Kyst- 1 Med enerettidigheder menes der, at de enkelte operatører kan blive tildelt eneretten til at udføre trafik på de strækninger, der er omfattet af de pågældende kontrakter. 2 Kontrakten er fra før ministeriet skiftede navn til Transport- og Bygningsministeriet.

7 Indledning 7. banen og over Øresund i perioden med option på forlængelse frem til 2017 (herefter: Øresundskontrakten ). Optionen på forlængelse er ikke kaldt. Kontrakten er tildelt DSB First Danmark A/S (i dag DSB Øresund A/S) på baggrund af et udbud. I 2010 blev den seneste trafikkøbsrapport (i regi af Trafikstyrelsen) udarbejdet. Den indeholder oplysninger om de to udbudte jernbanekontrakter (Arriva og DSB Øresund). Som det fremgår, angår nærværende trafikkøbsrapport årene 2011, 2012, 2013 og 2014 for så vidt angår Arriva-kontrakten og Øresundskontrakten, idet der ikke har været udarbejdet særskilte rapporter siden Transport- og Bygningsministeriet har ikke tidligere udgivet trafikkøbsrapporter for den trafik, der er omfattet af de to nævnte DSB-kontrakter, hvorfor nærværende trafikkøbsrapport angår årene 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 for så vidt angår S-togkontrakten og Fjern- og regionalkontrakten. Det bemærkes, at de to kontrakter mellem DSB og Transportministeriet om fjern- og regiontrafikken henholdsvis S-togtrafikken i december 2014 blev forlænget frem til køreplanskiftet den 12. december 2015 med mulighed for at lade de to kontrakter afløse af en ny kontrakt mellem DSB og Transportministeriet, når en sådan blev indgået. Den 15. marts 2015 blev der indgået en ny kontrakt mellem DSB og Transportministeriet for perioden med virkning fra 1. januar 2015, og de to kontrakter mellem DSB og Transportministeriet om fjern- og regiontrafikken henholdsvis S-togtrafikken ophørte således. Den nye kontrakt omfatter både fjern- og regionaltrafikken og S-togtrafikken, og i kontrakten indgår bl.a. nye rettidighedsmål. Det bemærkes desuden, at Øresundskontrakten ophører ved køreplanskiftet den 12. december Strækningerne omfattet af Øresundskontrakten forventes herefter at blive en del af ovennævnte DSB-kontrakt. Endelig beslutning herom afventer imidlertid, at der er forløbet et år fra Transportministeriets annoncering i EU-tidende, jf. PSO-forordningens artikel 7, stk. 2. Denne annoncering skete den 1. november 2014, og Transport- og Bygningsministeriet afventer således eventuelle indkomne bemærkninger.

8 8. Trafikkøbsrapport Transport- og Bygningsministeriets kontraktopfølgning 2.1. Formål med kontraktopfølgning Når en kontrakt er tildelt en operatør, hvad enten tildelingen sker på baggrund af et udbud eller ved direkte tildeling, skal Transport- og Bygningsministeriet følge op på, om den enkelte operatør lever op til kravene i kontrakten, herunder om der leveres den trafik og service, som fremgår af kontrakterne. Som led i kontraktopfølgningen følger Transport- og Bygningsministeriet blandt andet op på omfanget af aflysninger og forsinkelser, antal siddepladser i forhold til antallet af passagerer (belægningsgrad) og passagerernes tilfredshed. Det sker ved gennemgang af rapporter, som hver operatør sender til Transport- og Bygningsministeriet, på månedlige eller kvartalsvise møder med operatørerne samt ved ministeriets gennemførelse af tilsyn i tog og på stationer.

9 Kontrakter Kontrakter I dette kapitel præsenteres nøgletal for de fire jernbanekontrakter, Transportministeriet har indgået med jernbanevirksomheder Arriva-kontrakten Arriva-kontrakten er en udbudt kontrakt, der blev tildelt til Arriva på baggrund af et udbud, som Trafikstyrelsen gennemførte. Kontrakten blev indgået i marts 2009, og Arriva begyndte trafikken i december Transportministeriet kunne ifølge Arriva-kontrakten kalde en option på forlængelse af kontrakten fra 2018 til 2020, hvilket Transportministeriet gjorde i maj Kontrakten om togtrafikken i Midt- og Vestjylland omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken, herunder personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel samt drift og vedligehold af stationer på de midt- og vestjyske strækninger, som er vist nedenfor på kortet.

10 10. Trafikkøbsrapport Kontrakten er en nettokontrakt, hvor Arriva modtager billetindtægterne. I kontrakten mellem Arriva og Transportministeriet er der indbygget en incitamentsstruktur, som medfører, at Arriva modtager økonomisk bonus for høj rettidighed og høj kundetilfredshed og tilsvarende skal betale økonomisk bod for lav rettidighed og lav kundetilfredshed. Desuden skal Arriva betale en økonomisk bod for hvert aflyst tog, der kan henføres til årsager hos Arriva. Arriva-kontrakten er tilgængelig på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside: Desuden kan der læses mere om Arriva på Arrivas hjemmeside: Tabel 3.1 Fakta om Arriva-kontrakten Midt- og Vestjylland Operatør* Kontraktens driftsperiode* Kontraktform* Strækninger* Arriva Tog A/S 12. december 2010 til køreplansskiftet i december 2020 (idet option på kontraktforlængelse er kaldt). Nettokontrakt Aarhus-Skjern, Aarhus-Struer, Struer-Thisted, Struer-Skjern, Skjern- Esbjerg, Esbjerg-Niebüll Litra der benyttes i driften** Coradia LINT 41 *Kilde: Kontrakten mellem Arriva og Transportministeriet. **Kilde: Fakta om Arriva tog fra Arrivas hjemmeside. Produktion Tabel 3.2 Produktion, Arriva Planlagte togkm* 8,0 mio. 8,0 mio. 8,0 mio. 8,0 mio. Realiseret togkm** 7,6 mio. 7,2 mio. 7,7 mio. 7,7 mio. Kr. pr. realiseret togkm*** 29,10 32,32 31,47 31,96 *Kilde: Opgørelser fra Transportministeriet. **Kilde: Opgørelser fra Arriva. ***Udregnet som udbetalt kontraktbetaling, jf. Tabel 3.7, divideret med det realiserede antal togkm, jf. Tabel 3.2. Af Tabel 3.2 fremgår det planlagte antal togkilometer og det realiserede antal togkilometer. Forskellen mellem tallene skyldes planlagte og uplanlagte aflysninger, som bl.a. kan være sporarbejder, signalproblemer og fejl på togene, som bevirker, at tog aflyses. Desuden fremgår tilskudskroner pr. realiseret togkm af tabellen.

11 Kontrakter 11. Passagertal Tabel 3.3 Passagerudvikling og transportarbejde, Arriva Passagertal pr. år Kilde: Opgørelser fra Arriva. Af Tabel 3.3 fremgår antallet af passagerer i de anførte år. Rettidighed Tabel 3.4 Operatørrettidighed i procent, Arriva Januar 99,6 % 99,5 % 99,5 % 99,5 % Februar 99,6 % 99,2 % 99,4 % 99,5 % Marts 99,5 % 99,6 % 99,6 % 99,5 % April 99,1 % 99,4 % 99,6 % 99,4 % Maj 99,4 % 99,6 % 99,7 % 99,5 % Juni 98,5 % 99,7 % 99,5 % 99,5 % Juli 99,1 % 99,4 % 99,6 % 99,5 % August 99,4 % 99,4 % 99,5 % 99,6 % September 99,3 % 99,6 % 99,4 % 99,6 % Oktober 99,3 % 99,4 % 99,5 % 99,5 % November 99,3 % 99,4 % 99,5 % 99,4 % December 99,3 % 99,3 % 99,4 % 99,5 % Total for hele året 99,3 % 99,45 % 99,5 % 99,5 % Bonus Operatørrettidighed, mio. kr. 3,8 4,3 4,6 4,8 Kilde: Opgørelser fra Arriva og Transportministeriet. Note: Er rettidigheden op til, men ikke 95,8 % gives en bod på 2,5 % af tilskuddet pr. måned. Er rettidigheden fra og med 95,8 % og op til, men ikke 96,7 % gives en bod på 1,5 % af tilskuddet pr. måned. Er rettidigheden fra og med 96,7 %, og op til, men ikke 97,6 % foretages der ingen regulering af tilskuddet pr. måned. Er rettidigheden fra og med 97,6 % og op til, men ikke 98,5 % gives en bonus på 1,0 % af tilskuddet pr. måned. Er rettidigheden fra og med 98,5 % og op til, men ikke 99,4 % gives en bonus på 2,0 % af tilskuddet pr. måned. Er rettidigheden fra og med 99,4 % og derover gives en bonus på 2,5 % af tilskuddet pr. måned. Jf. hovedkontraktens bilag 8, pkt Af Tabel 3.4 fremgår Arrivas operatørrettidighed pr. måned i de anførte år dvs. den rettidighed, som Arriva præsterer. Som det fremgår, har Arrivas operatørrettidighed i alle fire år ligget på et stabilt højt niveau, og Arriva har i alle fire år modtaget bonus for rettidighed. Ifølge Arriva-kontrakten er et tog forsinket, når det afgår senere end 4:59 minutter i forhold til gældende køreplan.

12 12. Trafikkøbsrapport Antal aflyste ankomster I kontrakten mellem Transportministeriet og Arriva stilles der til forskel fra kontrakterne mellem DSB og Transportministeriet ikke krav om opgørelse af pålidelighed forstået som en procentuel opgørelse af andelen af gennemført togtrafik, da det er Antal aflyste ankomster, som kan henføres til operatøren, der er bodsbelagt. Tabel 3.5 Antal aflyste ankomster, Arriva Antal aflyste ankomster i alt* Antal aflyste ankomster som henføres til operatøren (andel i procent) 224 (18,45 %) 258 (12,85 %) 233 (11,91 %) 246 (19,71 %) Bod for aflyste ankomster, kr Kilde: Opgørelser fra Arriva og Transportministeriet. *Opgjort på baggrund af antal aflyste ankomster pr. registreringsstation, hvor årsagen kan henføres til Arriva. Af Tabel 3.5 fremgår antal aflyste ankomster i alt, dvs. hvor både Arriva, Banedanmark og andre forhold har været årsag til aflysninger af tog, samt antal aflyste antal ankomster, der skyldes forhold hos Arriva. Af tabellen fremgår desuden størrelsen af den bod, som omfanget af aflysninger har givet anledning til. Kundetilfredshed Tabel 3.6 Kundetilfredshed på en skala fra 1-10, Arriva Første halvår 7,4 7,5 7,7 8,0 Andet halvår 7,4 7,6 7,7 7,8 Bonus kundetilfredshed, mio. kr. 2,8 2,8 2,9 4,8 Kilde: Opgørelser fra Arriva og Transportministeriet. Note: Det vægtede gennemsnit pr. halvår af Arrivas kundetilfredshedsmålinger, hvorefter bod/bonus bestemmes: Er kundetilfredsheden op til, men ikke 3,4, gives en bod på 2,5 % af tilskuddet pr. halvår. Er kundetilfredsheden fra og med 3,4 og op til, men ikke 4,2, gives en bod på 1,5 % af tilskuddet pr. halvår. Er kundetilfredsheden fra og med 4,2 og op til, men ikke 5,0, gives en bod på 0,75 % af tilskuddet pr. halvår. Er kundetilfredsheden fra og med 5,0 og op til, men ikke 6,2, foretages ingen regulering af tilskuddet. Er kundetilfredsheden fra og med 6,2 og op til, men ikke 7,0, gives en bonus på 0,75 % af tilskuddet pr. halvår. Er kundetilfredsheden fra og med 7,0 og op til, men ikke 7,8, gives en bonus på 1,5 % af tilskuddet pr. halvår. Er kundetilfredsheden fra og med 7,8 og derover, gives en bonus på 2,5 % af tilskuddet pr. halvår. Jf. hovedkontraktens bilag 8, pkt Arriva er forpligtet til hvert halve år at afdække kundetilfredsheden på baggrund af spørgeskemaer blandt passagererne.

13 Kontrakter 13. Af Tabel 3.6 fremgår resultatet af disse halvårlige kundetilfredshedsundersøgelser, ligesom størrelsen af bonus fremgår. Kontraktbetaling Tabel 3.7 Kontraktbetaling, Arriva Kontraktbetaling, mio. kr. * 221,3 232,2 241,3 245,1 * Den udbetalte kontraktbetaling til Arriva i årene 2011, 2012, 2013 og 2014 fremgår af Statsregnskaberne for årene 2011, 2012, 2013 og 2014, Af Tabel 3.7 fremgår det beløb, som Arriva har modtaget i kontraktbetaling de anførte fire år. Forskellene i størrelsen af kontraktbetaling i de fire år skyldes bl.a. opgørelsen af bod/bonus samt årlig opregning af PL-niveau.

14 14. Trafikkøbsrapport S-togkontrakten S-togkontrakten er med hjemmel i PSO-forordningen tildelt DSB S-Tog a/s (i dag DSB) uden forudgående udbud. Kontrakten omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken, herunder personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel samt drift og vedligehold af stationer på de strækninger i Hovedstadsområdet, som er vist nedenfor på kortet. Kontrakten er en nettokontrakt, hvor DSB modtager billetindtægterne.

15 Kontrakter 15. I S-togkontrakten er der indbygget en incitamentsstruktur, hvor DSB kan ifalde bod for lav kundetilfredshed. Der er ikke bod og bonus på rettidighed eller pålidelighed. På Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside kan S-togkontrakten findes: Desuden kan der læses mere om S- togtrafikken på DSB s hjemmeside: Tabel 3.8 Fakta om kontrakten mellem DSB og Transportministeriet om S-togtrafikken DSB Operatør* DSB Kontraktens driftsperiode* 1. januar december 2014 Kontraktform* Strækninger* Litra der benyttes i driften** Nettokontrakt Hellerup-København H-Valby, Dybbølsbro- Køge, Valby-Høje Taastrup, Valby-Vanløse- Frederikssund, Svanemøllen-Ryparken- Farum, Hellerup-Hillerød, Hellerup- Klampenborg og Hellerup-Flintholm-Ny Ellebjerg (Ringbanen) SA (8-vognstog) of SE (4-vognstog) *Kilde: Kontrakten mellem DSB og Transportministeriet. **Kilde: Tog i drift fra DSB s hjemmeside. Produktion Tabel 3.9 Produktion, DSB, S-togtrafikken Planlagte togkm 15,0 mio. 15,7 mio. 15,9 mio. 16,2 mio. 16,2 mio. Realiseret togkm 14,7 mio. 15,2 mio. 15,5 mio. 15,8 mio. 16,1 mio Kr. pr. realiseret togkm* 87,38 82,22 78,26 72,91 72,83 Kilde: Opgørelser fra DSB. *Udregnet som udbetalt kontraktbetaling, jf. Tabel 3.15, divideret med det realiserede antal togkm, jf. Tabel 3.9. Af Tabel 3.9 fremgår det planlagte antal togkilometer og det realiserede antal togkilometer. Forskellen mellem tallene skyldes planlagte og uplanlagte aflysninger, som bl.a. kan være sporarbejder, signalproblemer og fejl på togene, som bevirker at tog aflyses. Desuden fremgår tilskudskroner pr. realiseret togkm af tabellen.

16 16. Trafikkøbsrapport Passagertal Tabel 3.10 Passagerudvikling og transportarbejde, DSB, S-togtrafikken Passagertal pr. år Kilde: Opgørelser fra DSB. Af Tabel 3.10 fremgår antallet af passagerer i de anførte år i S-togtrafikken. Rettidighed Tabel 3.11 Rettidighed, DSB, S-togtrafikken kvartal* 93,7 % 95, 5 % 96,5 % 96,8 % 98,3 % 2. kvartal* 95,9 % 94,8 % 96,9 % 96,9 % 98,6 % 3. kvartal* 95,1 % 93,2 % 96,7 % 96,3 % 98,4 % 4. kvartal* 94,0 % 95,6 % 94,4 % 96,8 % 98,4 % Total for hele året* 94,0 % 94,8 % 96,2 % 96,8 % 98,4 % Minimumskrav** 93,8 % 93,9 % 94,0 % 94,0 % 97,5 % *Kilde: DSB s opgørelser. **Kilde: Kontrakten mellem DSB og Transportministeriet, jf. tillægsaftale 2, pkt. 4. Af Tabel 3.11 fremgår den opnåede rettidighed i S-togtrafikken i hvert kvartal i de anførte år. Ved at sammenholde den totale rettidighed for hele året med minimumskravet for det pågældende år fremgår det, at DSB i alle fem år har overholdt kontraktens minimumskrav. I S-togkontrakten er et tog forsinket, hvis det afgår senere end 2:29 minutter i forhold til gældende køreplan. Pålidelighed Tabel 3.12 Pålidelighed, DSB, S-togtrafikken kvartal* 95,8 % 97,7 % 97,3 % 97,6 % 98,3 % 2. kvartal* 98,1 % 97,7 % 97,6 % 98,3 % 98,6 % 3. kvartal* 96,9 % 95,2 % 97,3 % 97,9 % 98,4 % 4. kvartal* 96,0 % 97,7 % 97,1 % 98,8 % 98,4 % Total for hele året* 96,0 % 97,1 % 97,4 % 98,2 % 98,4 % Minimumskrav** 97,4 % 97,4 % 97,5 % 97,5 % 97,5 % *Kilde: DSB s opgørelser. **Kilde: Kontrakten mellem DSB og Transportministeriet, jf. tillægsaftale 2, pkt. 4.

17 Kontrakter 17. Af Tabel 3.12 fremgår den opnåede pålidelighed (omfanget af aflysninger) i S-togtrafikken i de anførte år. Ved at sammenholde den totale pålidelighed for hele året med minimumskravet for det pågældende år fremgår det, at DSB har overholdt kontraktens minimumskrav i 2013 og 2014, men ikke i 2010, 2011 og Tabel 3.13 Antal aflyste ankomster, S-togtrafikken Antal aflyste ankomster i alt* Antal aflyste ankomster som henføres til operatøren (andel i procent) (27,5 %) (19,06 %) (21,68 %) (19,97 %) (25 %) *Antal aflyste ankomster er opgjort pr. samtlige S-togsstationer. Kilde: Opgørelser fra DSB på baggrund af DSB s årsrapporteringer fra Af Tabel 3.13 fremgår antal aflyste ankomster i alt, dvs. hvor både DSB, Banedanmark og andre eksterne forhold har været årsag til aflysninger af tog, samt antal aflyste antal ankomster, der skyldes forhold hos DSB. Kundetilfredshed Tabel 3.14 Kundetilfredshed, DSB, S-togtrafikken Første halvår 7,46 7,45 7,53 7,70 7,53 Andet halvår 7,40 7,64 7,47 7,43 7,64 Bod for kundetilfredshed Ej bod Ej bod Ej bod Ej bod Ej bod Kilde: DSB s opgørelser: Resultat af kundetilfredshedsundersøgelserne for hvert halvår. Note: Er kundetilfredsheden mindre end 2,5 medfører det en bod på kr. Er kundetilfredsheden fra og med 2,5 og op til 3,74 medfører det en bod på kr. Er kundetilfredsheden fra og med 3,75 og derover foretages der ingen regulering. Jf. kontrakten mellem DSB og Transportministeriet om S-togtrafikken, tillægskontrakt 2, pkt. 8. DSB er forpligtet til hvert halve år at afdække kundetilfredsheden på baggrund af spørgeskemaer blandt passagererne i S-togtrafikken. Af Tabel 3.14 fremgår resultatet af disse halvårlige kundetilfredshedsundersøgelser, ligesom det oplyses, at DSB ikke er ifaldet bod på baggrund af lav kundetilfredshed.

18 18. Trafikkøbsrapport Kontraktbetaling Tabel 3.15 Kontraktbetaling, DSB, S-togtrafikken Kontraktbetaling, mio. kr ,9* 1.248,1** 1.214,6** 1.154,4** 1.170,8** * Den udbetalte kontraktbetaling til DSB s S-togtrafik i 2010 fremgår af Statsregnskabet for 2010, **Den udbetalte kontraktbetaling til DSB s S-togtrafik i 2011, 2012, 2013 og 2014 fremgår af Statsregnskaberne for årene 2011, 2012, 2013 og 2014, Af Tabel 3.15 fremgår de beløb, som DSB har modtaget i kontraktbetaling til S-togtrafikken i de anførte fem år. Som det fremgår af S-togkontraktens Tabel 5.1, er der forskel i størrelsen af kontraktbetalingen i de fem år. Årsagen hertil er bl.a. faldende omkostninger til forrentning og afskrivning af S- togmateriellet samt et løbende effektiviseringskrav.

19 Kontrakter Fjern- og regionaltogkontrakten Fjern- og regionalkontrakten er med hjemmel i PSO-forordningen tildelt DSB uden forudgående udbud. Kontrakten omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken, herunder personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel samt drift og vedligehold af stationer på de røde, gule og blå strækninger, som er vist nedenfor på kortet. Kontrakten om fjern- og regionaltog er en nettokontrakt, hvor DSB modtager billetindtægterne. I fjern- og regionalkontrakten er der indbygget en incitamentsstruktur, hvor DSB kan ifalde bod for lav kundetilfredshed. Der er ikke bod og bonus på rettidighed eller pålidelighed. På Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside kan fjern- og regionalkontrakten findes: Desuden kan der læses mere om fjern- og regionaltogtrafikken på DSB s hjemmeside:

20 20. Trafikkøbsrapport Tabel 3.16 Fakta om fjern- og regionalkontrakten, DSB DSB Fjern- og regionaltog Operatør* DSB Kontraktens driftsperiode* 1. januar december 2014 Kontraktform* Strækninger* Litra der benyttes i driften** Nettokontrakt København-Odense-Århus-Frederikshavn. Roskilde-Kalundborg. Roskile-Køge- Næstved. Ringsted-Nykøbing Falster-Rødby. Odense-Svendborg. Århus-Grenå, Snoghøj- Kolding, Fredericia-Taulov. Kolding-Esbjerg. Lunderskov-Tinglev-Sønderborg. Tinglev- Padborg. Vejle-Herning-Struer. ME, EA (lokomotiver) MQ, MP, MR, MF, MG og ER (togsæt) B (dobbeltdækkervogne) *Kilde: Kontrakten mellem DSB og Transportministeriet. **Kilde: Tog i drift fra DSB s hjemmeside. Produktion Tabel 3.17 Produktion, DSB, Fjern- og regionaltog Planlagte togkm 39,6 mio. 39,8 mio. 37,8 mio. 39,7 mio. 39,2 mio. Realiseret togkm 37,9 mio. 38,2 mio. 37,6 mio. 37,9 mio. 38,0 mio. Kr. pr. realiseret togkm* 64,82 70,46 68,30 64,78 72,60 Kilde: Opgørelser fra DSB. *Udregnet som udbetalt kontraktbetaling, jf. Tabel 3.23, divideret med det realiserede antal togkm, jf. Tabel Af Tabel 3.17 fremgår det planlagte antal togkilometer og det realiserede antal togkilometer. Forskellen mellem tallene skyldes planlagte og uplanlagte aflysninger, som bl.a. kan være sporarbejder, signalproblemer og fejl på togene, som bevirker at tog aflyses. Desuden fremgår tilskudskroner pr. realiseret togkm af tabellen. Passagertal Tabel 3.18 Passagerudvikling og transportarbejde, DSB, Fjern- og regionaltog Passagertal pr. år Kilde: Opgørelser fra DSB. Af Tabel 3.18 fremgår antallet af passagerer i fjern- og regionaltogtrafikken i de anførte fem år.

21 Kontrakter 21. Rettidighed Tabel 3.19 Rettidighed, DSB, Fjern- og regionaltog kvartal* 88,2 % 90,5 % 95,2 % 94,4 % 96,2 % 2. kvartal* 92,2 % 90,5 % 94,9 % 93,7 % 94,4 % 3. kvartal* 92,4 % 91,0 % 94,9 % 91,6 % 93,4 % 4. kvartal* 86,4 % 91,7 % 90,3 % 91,9 % 92,3 % Total for hele året* 89,7 % 90,6 % 94,3 % 93,1 % 94,1 % Rettidighedskrav** 90,0 % 90,2 % 90,5 % 90,6 % 90,6 % *Kilde: Opgørelser fra DSB. ** Kontrakten mellem DSB og Transportministeriet, jf. tillægsaftale 4, pkt. 5. Af Tabel 3.19 fremgår den opnåede rettidighed i fjern- og regionaltogtrafikken i hvert kvartal i de anførte fem år. Ved at sammenholde den totale rettidighed for hele året med minimumskravet for det pågældende år, fremgår det, at DSB har overholdt kontraktens minimumskrav i 2011, 2012, 2013 og 2014, men ikke i I fjern- og regionalkontrakten er et tog forsinket, hvis det afgår senere end 5:59 minutter i forhold til gældende køreplan. Pålidelighed Tabel 3.20 Pålidelighed, DSB, Fjern- og regionaltog kvartal* 97,6 % 98,1 % 99,0 % 98,9 % 99,3 % 2. kvartal* 98,5 % 98,6 % 99,1 % 99,2 % 99,0 % 3. kvartal* 98,5 % 98,2 % 99,5 % 99,0 % 98,9 % 4. kvartal* 97,2 % 97,3 % 98,8 % 96,7 % 98,8 % Total for hele året* 97,6 % 97,5 % 99,1 % 99,1 % 99,0 % Pålidelighedskrav** 99,3 % 99,3 % 99,3 % 99,3 % 99,5 % *Kilde: Opgørelser fra DSB. **Kilde: Kontrakten mellem DSB og Transportministeriet, jf. tillægsaftale 4, pkt. 2. Af Tabel 3.20 fremgår den opnåede pålidelighed (omfanget af aflysninger) i fjern- og regionaltogtrafikken ide anførte fem år. Ved at sammenholde den totale pålidelighed for hele året med minimumskravet for det pågældende år, fremgår det, at DSB ikke i hverken 2010, 2011, 2012, 2013 eller 2014 har overholdt kravene til pålidelighed.

22 22. Trafikkøbsrapport Tabel 3.21 Antal aflyste ankomster, DSB Fjern- og regionaltog Antal aflyste ankomster i alt* Antal aflyste ankomster som henføres til operatøren (andel i procent) (47,27 %) (28,5 %) (23,24 %) (28,19 %) (27,15 %) Kilde: Opgørelser fra DSB på baggrund af DSB s årsrapporter. *Antal aflyste ankomster er opgjort på udvalgte fjern- og regionaltogstationer. Af Tabel 3.21 fremgår antal aflyste ankomster i alt, dvs. hvor både DSB, Banedanmark og andre eksterne forhold har været årsag til aflysninger af tog, samt antal aflyste ankomster, der skyldes forhold hos DSB. Kundetilfredshed Tabel 3.22 Kundetilfredshed, DSB, Fjern- og regionaltog Første halvår 7,61 7,56 7,84 7,70 7,89 Andet halvår 7,69 7,65 7,60 7,62 7,62 Bod for kundetilfredshed Ej bod Ej bod Ej bod Ej bod Ej bod Kilde: Opgørelser fra DSB på baggrund af DSB s kundetilfredshedsmålinger og opgørelser fra Transportministeriet. Note: Er kundetilfredsheden mindre end 2,5 medfører det en bod på kr. Er kundetilfredsheden fra og med 2,5 og op til og med 3,74 medfører det en bod på kr. Er kundetilfredsheden fra og med 3,75 og derover foretages der ingen regulering. Jf. kontrakten mellem DSB og Transportministeriet om Fjern- og regionaltog, tillægskontrakt 4. pkt. 2. DSB er forpligtet til hvert halve år at afdække kundetilfredsheden på baggrund af spørgeskemaer blandt passagererne i fjern- og regionaltogtrafikken. Af Tabel 3.22 fremgår resultatet af disse halvårlige kundetilfredshedsundersøgelser, ligesom det oplyses, at DSB ikke er ifaldet bod på baggrund af lav kundetilfredshed. Kontraktbetaling Tabel 3.23 Kontraktbetaling, DSB, Fjern- og regionaltog Kontraktbetaling, mio. kr ,3* 2.691,3** 2.566,9** 2.460,6** 2.760,7** * Den udbetalte kontraktbetaling til DSB s fjern- og regionaltogtrafik i 2010 fremgår af Statsregnskabet for 2010, **Den udbetalte kontraktbetaling til DSB s fjern- og regionaltogtrafik i 2011, 2012, 2013 og 2014 fremgår af Statsregnskaberne for årene 2011, 2012, 2013 og 2014,

23 Af Tabel 3.23 fremgår de beløb, som DSB har modtaget i kontraktbetaling til fjern- og regionaltrafikken i de anførte fem år. Som det fremgår af Fjern- og regionalkontraktens Tabel 7.1, er der forskel i størrelsen af kontraktbetalingen i de fem år. Årsagen hertil er bl.a. afskrivninger på IC2- og IC4-togsæt samt indgåelse af tillægskontrakter med indvirkning på kontraktbetalingen, herunder om lukning af Gedserbanen og ændring af lokomotivføreruddannelsen. Kontrakter 23.

24 24. Trafikkøbsrapport Øresundskontrakten Øresundskontrakten er tildelt DSB First Danmark A/S (i dag DSB Øresund A/S) på baggrund af et udbud. Kontrakten omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken på strækningen mellem Helsingør og København H og videre til Københavns Lufthavn, Kastrup og landegrænsen mod Sverige, herunder personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel samt drift og vedligehold af stationerne fra og med Helsingør station til og med Skodsborg station samt Ørestad station og Tårnby station. Trafikken gennemføres i samarbejde med Transdev 3, der kører på en kontrakt, som Skånetrafiken har udbudt i samarbejde med en række sydsvenske trafikselskaber. På denne baggrund er der indgået en samarbejdsaftale mellem Transportministeriet og Skånetrafiken, der regulerer samarbejdet om trafikken mellem de to trafikkøbere. På kortet nedenfor vises de danske og svenske strækninger, der tilsammen udgør Øresundstrafikken. 3 Pr. 11. december 2011 udføres trafikken på svensk side af det franske togselskab Transdev (tidligere Veolia).

25 Kontrakter 25. Kontrakten er en bruttokontrakt, hvor staten modtager billetindtægterne. DSB Øresund tildeles dog hvert år 12 % af stigningen i billetindtægter ift. de realiserede billetindtægter i 2008, pristalsreguleret. Endvidere tildeles DSB Øresund en bonus eller bod på baggrund af passagerudviklingen. I Øresundskontrakten er der indbygget en incitamentsstruktur. Det vil sige, at DSB Øresund opnår økonomisk bonus for høj rettidighed og høj kundetilfredshed, men skal betale bod for lav rettidighed og lav kundetilfredshed. Desuden skal DSB Øresund betale bod for aflyste ankomster, og ved for mange Øresundstogsæt på værksted trækker Transport- og Bygningsministeriet et forholdsmæssigt afslag. Endvidere modtager DSB Øresund en bonus ved stigende passagertal. På Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside kan Øresundskontrakten findes: Desuden kan der læses mere om DSB Øresund på DSB Øresunds hjemmeside: Tabel 3.24 Fakta om kontrakten mellem DSB Øresund og Transportministeriet Kystbanen og Øresund Operatør* DSB Øresund Kontraktens driftsperiode* 11. januar 2009 til 13. december 2015 Kontraktform* Strækninger* Litra der benyttes i driften** Bruttokontrakt Kbh H-Kastrup Lufthavn, Kastrup/Landegrænsen Litra ET og ER *Kilde: Kontrakten mellem DSB Øresund og Transportministeriet. **Kilde: Om Øresundstog fra DSB Øresunds hjemmeside. Produktion Tabel 3.25 Produktion, DSB Øresund Planlagte togkm 5,1 mio. 4,5 mio. 4,9 mio. 4,7 mio. Realiseret togkm 4,8 mio. 4,3 mio. 4,8 mio. 4,6 mio. Kr. pr. realiseret togkm* 42,27 41,88 39,31 38,65 Kilde: Opgørelser fra DSB Øresund. *Udregnet som udbetalt kontraktbetaling minus billetindtægter, jf. Tabel 3.31, divideret med det realiserede antal togkm, jf. Tabel Af Tabel 3.25 fremgår det planlagte antal togkilometer og det realiserede antal togkilometer. Forskellen mellem tallene skyldes planlagte og uplanlagte aflysninger, som bl.a. kan være sporarbejder, signalproblemer og fejl på togene, som bevirker at tog aflyses. Desuden fremgår tilskudskroner pr. realiseret togkm af tabellen.

26 26. Trafikkøbsrapport Passagerudvikling Tabel 3.26 Passagertal over Øresund hhv. på Kystbanen og Kastrupbanen, DSB Øresund Passagertal, over Øresund Passagertal, på Kystbanen og Kastrupbanen Kilde: Opgørelser fra Trafikstyrelsen. Af Tabel 3.26 fremgår antallet af passagerer i den danske del af Øresundstrafikken i de anførte fire år. Rettidighed Tabel 3.27 Rettidighed Operatør Døgn, DSB Øresund Januar 98,9 % 98,7 % 98,5 % 98,5 % Februar 98,5 % 98,4 % 98,9 % 98,7 % Marts 98,9 % 98,9 % 98,8 % 99,1 % April 99,1 % 98,8 % 99,1 % 98,4 % Maj 99,0 % 97,3 % 98,0 % 98,3 % Juni 98,6 % 98,3 % 97,8 % 98,6 % Juli 98,9 % 98,8 % 96,4 % 97,9 % August 98,8 % 98,6 % 97,4 % 97,6 % September 98,9 % 98,7 % 97,0 % 98,5 % Oktober 98,8 % 98,2 % 98,5 % 98,5 % November 98,6 % 97,7 % 98,3 % 98,2 % December 97,8 % 97,5 % 98,3 % 98,0 % Total for hele året 98,7 % 98,3 % 98,1 % 98,4 % Bonus for Rettidighed Operatør Døgn, mio. kr. 13,7 8,5 6,6 8,9 Kilde: Opgørelser fra Transportministeriet. Note: Er rettidigheden fra og med 95,0 % og op til, men ikke 96,0 %, medfører det en bod på 5,0 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 96,0 % og op til, men ikke 96,5 %, medfører det en bod på 3,0 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 96,5 % og op til, men ikke 96,9 %, medfører det en bod på 2,0 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 96,9 % og op til, men ikke 97,3 %, medfører det en bod på 1 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 97,3 % og op til, men ikke 97,7 %, reguleres der ikke i vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 97,7 % og op til, men ikke 98,1 %, medfører det en bonus på 1 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 98,1 %, men ikke 98,5 %, medfører det en bonus på 2,0 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 98,5 % og op til, men ikke 99,0 %, medfører det en bonus på 3,0 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 99,0 % og derover medfører en bonus på 5,0 % af vederlaget pr. måned. Jf. hovedkontraktens bilag 8, pkt

27 Kontrakter 27. Af Tabel fremgår DSB Øresunds Rettidighed Operatør Døgn de anførte fire år dvs. den rettidighed, som DSB Øresund præsterer i løbet af hele døgnet. Som det fremgår, har operatørrettidighed været stabil, og DSB Øresund har i alle fire år modtaget bonus for rettidighed. I Øresundskontrakten er et tog forsinket, når det afgår senere end 4:59 minutter i forhold til gældende køreplan. Tabel 3.28 Rettidighed Operatør Myldretid, DSB Øresund Januar 99,1 % 98,7 % 98,8 % 98,3 % Februar 98,0 % 98,4 % 98,5 % 98,9 % Marts 98,7 % 99,1 % 98,9 % 99,3 % April 98,9 % 98,7 % 99,0 % 98,5 % Maj 99,2 % 97,1 % 98,0 % 98,2 % Juni 99,0 % 98,8 % 97,9 % 98,2 % Juli 99,3 % 98,7 % 97,2 % 97,4 % August 98,9 % 98,6 % 98,1 % 97,6 % September 99,1 % 98,8 % 97,0 % 98,6 % Oktober 99,1 % 98,3 % 98,7 % 98,3 % November 98,6 % 98,1 % 97,8 % 98,3 % December 98,5 % 97,3 % 97,9 % 97,3 % Total for hele året 98,9 % 98,4 % 98,2 % 98,3 % Bonus for Rettidighed Operatør Myldretid, mio. kr. 3,6 2,4 1,9 1,8 Kilde: Opgørelser fra Transportministeriet. Note: Er rettidigheden op til, men ikke 95,0 % medfører det en bod på 1,0 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 95,0 % og op til, men ikke 96,0 %, medfører det en bod på 0,75 % af vedlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 96,5 %, men ikke 96,9 %, medfører det en bod på 0,25 %. Er rettidigheden fra og med 96,9 % og op til, men ikke 97,7 %, foretages der ingen regulering af det månedlige vederlag. Er rettidigheden fra og med 97,7 % og op til, men ikke 98,1 %, medfører det en bonus på 0,25 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 98,1 % og op til, men ikke 98,5 %, medfører det en bonus på 0,5 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 98,5 % og op til, men ikke 99,0 %, medfører det en bonus på 0,75 % af vederlaget pr. måned. Er rettidigheden fra og med 99,0 % og derover medfører en bonus på 1,0 % af vederlaget pr. måned. Jf. hovedkontraktens bilag 8, pkt Af Tabel 3.28 fremgår DSB Øresunds Rettidighed Operatør Myldretid i de anførte fire år dvs. den rettidighed som DSB Øresund præsterer i myldretiden. Som det fremgår, har operatørrettidighed været stabil, og DSB Øresund har i alle fire år modtaget bonus for rettidighed. I Øresundskontrakten er et tog forsinket, når det afgår senere end 4:59 minutter i forhold til gældende køreplan.

28 28. Trafikkøbsrapport Antal aflyste ankomster I kontrakten mellem Transportministeriet og DSB Øresund stilles der til forskel fra kontrakterne mellem DSB og Transportministeriet ikke krav om opgørelse af pålidelighed forstået som en procentuel opgørelse af andelen af gennemført togtrafik, da det er Antal aflyste ankomster, som kan henføres til operatøren, der er bodsbelagt. Tabel 3.29 Antal aflyste ankomster, DSB Øresund Antal aflyste ankomster i alt* Antal aflyste ankomster som henføres til operatøren (andel i procent)* (10,05 %) (28,80 %) (42, 38 %) (22,44 %) Bod for aflyste ankomster, mio. kr.** -1,4-1,8-2,6-1,8 *Kilde: Opgørelser fra Banedanmark. **Kilde: Opgørelser fra Transportministeriet. Note: Operatøren betaler pr. aflyst ankomst, som henføres til Operatøren, en bod på 1.000,00 DKK i november prisniveau. Af Tabel 3.29 fremgår antal aflyste ankomster i alt, dvs. hvor både DSB Øresund, Banedanmark og andre eksterne forhold har været årsag til aflysninger af tog, samt antal aflyste antal ankomster, der skyldes forhold hos DSB Øresund. Af tabellen fremgår desuden størrelsen af den bod som omfanget af aflysninger har givet anledning til. Kundetilfredshed Tabel 3.30 Kundetilfredshed, DSB Øresund Første halvår 6,57 6,80 6,85 6,58 Andet halvår 6,49 6,69 6,65 6,84 Bonus kundetilfredshed i mio. kr. 1,7 3,1 3 3 Kilde: Opgørelser fra Transportministeriet. Note: Er kundetilfredsheden fra og med 0,0 og op til, men ikke 2,0 medfører det en bod på 3,0 % af vederlaget pr. halvår, er kundetilfredsheden fra og med 2,0 og op til, men ikke 3,00, medfører det en bod på 2,25 % af vederlaget pr. halvår, er kundetilfredsheden fra og med 3,00 og op til, men ikke 4,00, medfører det en bod på 1,5 % af vederlaget pr. halvår, er kundetilfredsheden fra og med 4,00 og op til, men ikke med 5,00, medfører en bod på 0,75 % af vederlaget pr. halvår, er kundetilfredsheden fra og med 5,00 og op til, men ikke 6,5, medfører ingen regulering af vederlaget, er kundetilfredsheden fra og med 6,50 og op til, men ikke 7,25, medfører en bonus på 0,75 % af vederlaget pr. halvår, er kundetilfredsheden fra og med 7,25 og op til, men ikke 8,00, medførers en bonus på 1,5 % af vederlaget pr. halvår, er kundetilfredsheden fra og med 8,00 0g op til, men ikke 9,00, medfører en bonus på 2,25 % af vederlaget pr. halvår og en kundetilfredshed fra og med 9,00 og derover medfører en bonus på 3,0 % af vederlaget pr. halvår, jf. hovedkontraktens bilag 8, pkt. 5.5 DSB Øresund er forpligtet til hvert halve år at afdække kundetilfredsheden på baggrund af spørgeskemaer blandt passagererne. Af Tabel fremgår resultatet af disse halvårlige kundetilfredshedsundersøgelser, ligesom størrelsen af bonus fremgår.

29 Kontrakter 29. Kontraktbetaling Tabel 3.31 Kontraktbetaling, DSB Øresund Statens nettotilskud, mio. kr.* 202,9 180,1 188,7 177,8 *Statens nettotilskud udgør statens kontraktbetaling til DSB Øresund minus billetindtægter, jf. Statsregnskaberne for årene 2011, 2012, 2013 og 2014, Af Tabel fremgår statens nettotilskud til DSB Øresund i de anførte fire år. Forskellene i størrelsen af kontraktbetaling i de fire år skyldes bl.a. opgørelse af bod/bonus samt årlig opregning af PL-niveau.

30 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Telefon

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet ISBN: 978-87-93292-01-7

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Trafikkøb 2009 November 2010

Trafikkøb 2009 November 2010 November 2010 Indhold Indledning 5 Rapportens formål 5 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 5 Rapportens indhold 5 Rapportens struktur 5 Kontrakter togtrafik 7 Kontrakter i 2009 7 Midt- og

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19.

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. 1 Afgjort den 17. august 2006. Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. oktober 2006 13 Trafik- og Energiministeriet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Indhold: Den fremtidige kontrakt i Danmark Fakta om den vindende operatør Udbuddets trafikomfang Udbudsform Væsentlige udbudsbetingelser Målsætninger

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB S- tog a/s om S-togstrafikken udført som offentlig service i perioden 2005-2014

Kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB S- tog a/s om S-togstrafikken udført som offentlig service i perioden 2005-2014 Kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB S- tog a/s om S-togstrafikken udført som offentlig service i perioden 2005-2014 Titel Kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB S-tog a/s om S- togstrafikken udført

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikkøb 2010 Indhold Resumé 4 Indledning 7 Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikstyrelsens udbud 9 Formål med udbud

Læs mere

Punktlighed for Tog og Metro

Punktlighed for Tog og Metro Punktlighed for Tog og Metro September 2017 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Resumé... 4 3 Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen... 7 3.1 Fjernbanen... 7 3.2 S-banen... 8 3.3 Arriva tog...

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1)

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1) Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1) I medfør af 9, stk. 6, og 11 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet1)

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet1) 12.06.12 Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet1) I medfør af 9, stk. 6, 11, 24 c, stk. 2, og 24 h, stk. 1, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november

Læs mere

Finn Aaberg forlod mødet kl. 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet.

Finn Aaberg forlod mødet kl. 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21.juni 2012 Tommy Frost 10 Kald af optioner i trafikkøbskontrakter med lokalbaneselskaberne. Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2013 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2013 blev der foretaget 24,7 mio. rejser på S-banen, hvilket er et

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Jernbaner. Udbud af togtrafik - beslutningsgrundlag

Jernbaner. Udbud af togtrafik - beslutningsgrundlag Jernbaner - beslutningsgrundlag Juni 2004 3 Forord Forord Med trafikforliget mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne af

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018. Hovedrapport

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018. Hovedrapport Trafikplan for den statslige Hovedrapport Februar 2008 Indstik: Opmærksomheden henledes på at redaktionen af Trafikplanen er afsluttet den 1. december 2008 efter endt offentlig høring. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Kontraktstyring af udbudt togtrafik set fra Trafikstyrelsen

Kontraktstyring af udbudt togtrafik set fra Trafikstyrelsen Kontraktstyring af udbudt togtrafik set fra Trafikstyrelsen v/ Benny Mølgaard Nielsen, Trafikstyrelsen og Karsten Røn Andersen, Arriva Tog A/S Ny statslig opgave I januar 2002 indgik Trafikministeren kontrakt

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014

Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014 Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014 Hvorfor ikke gøre det anderledes? Udbud skaber innovation, kundefokus og optimering. Andre transportformer (bus, luftfart)

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2014 blev der foretaget 26,2 mio. rejser på S-banen, hvilket er en

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Den Danske Banekonference

Den Danske Banekonference Den Danske Banekonference Arrivas rejse fra driftsfokus til kundefokus Thomas S. Hedegaard Kommerciel Direktør, A/S 1 Agenda Lidt om Arriva i Danmark Visionen Hvordan fokuserer vi på kunderne? Kundetilfredsheden

Læs mere

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2012

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2012 1 Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2012 Jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (passagerrettighedsforordningen)

Læs mere

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2011

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2011 1 Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2011 Jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (passagerrettighedsforordningen)

Læs mere

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2010

Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2010 1 Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2010 Jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (passagerrettighedsforordningen)

Læs mere

Året på skinner. TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg

Året på skinner. TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg Året på skinner TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg DSB November 09: Nat S-tog indføres i weekenden Januar 10: Marts: April: August: September: virksomhed

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Nye rammer for drift på banen

Nye rammer for drift på banen Nye rammer for drift på banen Thomas S. Hedegaard, Kommerciel direktør, A/S Jernbanens udfordringer Den danske banekonference 21. maj 2013 Indhold Den brændende platform. Barrierer for den nødvendige udvikling.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. februar 2017 2017-943 Høringsnotat vedr. forslag om halvtimesdrift på Svendborgbanen 1. Baggrund

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

NT varetager på vegne af Regionen koordineringen mellem togtrafikken og øvrig kollektiv trafik i regionen.

NT varetager på vegne af Regionen koordineringen mellem togtrafikken og øvrig kollektiv trafik i regionen. UDKAST Dato J. nr. 23. september 2014 2011-4455 Aftale mellem Transportministeriet og Region Nordjylland om overdragelse af trafikkøberansvaret for regionaltogstrafik mellem Skørping og Frederikshavn Med

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Tyske erfaringer med udbud af regionale passagertog. Banekonferencen 5. maj 2015

Tyske erfaringer med udbud af regionale passagertog. Banekonferencen 5. maj 2015 Tyske erfaringer med udbud af regionale passagertog Banekonferencen 5. maj 2015 Denne præsentation Rapport udarbejdet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Formål: At undersøge erfaringerne med udbud

Læs mere

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers hed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning Der har i de senere år været meget snak om togselskabernes rettidighed i pressen og på de sociale

Læs mere

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 505 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Side 1 af 15 Samrådsspørgsmål AS Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikkøb 2010 Indhold Resumé 4 Indledning 7 Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikstyrelsens udbud 9 Formål med udbud

Læs mere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere Servicestandarder for trafikinformation Skærme og højttalere 3. Version 19.01.2016 Indhold Side 1. Forord 3 2. Formål med servicestandarderne 4 3. Forklaring på de forskellige driftssituationer 5 4. Servicestandard

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget -13 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev der foretaget 28,8 mio. rejser på S-banen, hvilket er en stigning på 1,2 mio. rejser i forhold

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan Den 25. juni 2017 trådte

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Jernbanekonkurrence og passagervækst. Banekonferencen 14 May 2014

Jernbanekonkurrence og passagervækst. Banekonferencen 14 May 2014 Jernbanekonkurrence og Banekonferencen 14 May 2014 Denne præsentation Passagervæksten og trafikplanen Hvad kan tiltrække flere togpassagerer? Kan øget konkurrence hjælpe med at nå målene? Ny rapport om

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: januar 2018

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: januar 2018 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan DSB planlagde i januar måned med en driftspulje på 52 IC4 togsæt, heraf 40 togsæt til

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April Direktionssekretariatet

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April Direktionssekretariatet Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere 1. Indledning I oktober 2005 blev der etableret en lokomotivføreruddannelse

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Bilag 7 Kvalitet og incitamentsordninger

Bilag 7 Kvalitet og incitamentsordninger Bilag 7 Kvalitet og incitamentsordninger Version 1.1 16. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. 2.1 Billetindtægter Indledning 3 3 2.2 Opgørelse af passagergrundlag og billettyper 2.2.1 Årlig

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan 19. december 2017

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juni Direktionssekretariatet

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juni Direktionssekretariatet Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juni 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan DSB

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

(Kommende) udbud af togtrafik TØF d. 7.oktober. Vicedirektør Ulrik Winge

(Kommende) udbud af togtrafik TØF d. 7.oktober. Vicedirektør Ulrik Winge (Kommende) udbud af togtrafik TØF d. 7.oktober Vicedirektør Ulrik Winge Disposition for indlægget Udbudsinstrumentets brug i vores nabolande Erfaringer fra det første udbud i Danmark Den politiske aftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 K E N D E L S E Danske Færger A/S (advokat Erik Kjær-Hansen, København) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER Oktober 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen 7 Høringssvar

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Behov, muligheder og potentialer: Baggrundsrapport Udarbejdet af COWI (december 2014) for: Frederiksund Kommune Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Fredensborg

Læs mere

Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017

Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017 Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017 Driftsdirektør Anders Egehus 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2016-13 2016-14 2016-15 2016-16 2016-17

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2015

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2015 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2015 Forord 1 Forord Opdeling af DSB s regnskab DSB s togdrift er et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de to forretninger

Læs mere

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004 Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten Jens Andersen Fire nøgleord Ny Sammenhæng Trafikkøb Planlægning Indlægget har to dele Den aktuelle jernbanestrukturændring

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan 19. september 2017

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015 1 AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024 10. marts 2015 2 1. Hovedelementer i aftalen Som følge af de seneste års massive investeringer i kollektiv

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4 Direktionssekretariatet 1. Nuværende

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Kystbanen/Øresund Efterår 2010 INDHOLD 1. Sammenfatning... 3 2. Resultat... 6 2.1 Kundetilfredshed... 6 2.2 Kvalitetsspørgsmål, samtlige rejser... 7 2.3 Kvalitetsspørgsmål

Læs mere