Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Jane Bjerre Siebken, Gitte Hoff Møller, Louise Kingo Liokouras HHC12-15 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 FDB forløbet (jasi) Erhvervsøkonomisk forløb / Innovationsforløb (jasi) Titel 3 Makroforhold: Virksomhedens eksterne forhold og omverdens analyse (jasi) Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Udbudsforhold: Konkurrenceanalyse (jasi) Innovationsuge projekt støt hospitalsklovnen (jasi) Virksomhedens interne forhold og strategi (jasi) Efterspørgselsforhold / segmentering konsumentmarkedet (jasi) Afsætningsfaglig metode / kvalitative og kvantitative metoder (jasi) Virksomhedens parametermix (jasi) Efterspørgselsforhold / segmentering producentmarkedet (ghm) Projekt SmartBiking (jasi/lkl) Internationalisering (lkl) Internationalisering af P-mix (lkl) Side 1 af 17

2 Titel 1 FDB innovationsugen (Jane Siebken) Introduktion til Parameteren Produkt (kap 10) Klassifikation af produkter Sortiment Branding CSR Udgangspunkt tages i FDBs rapport herunder diskuteres begrebet metode og markedsanalyse. Med baggrund i rapportens resultater og deraf afledte fokuspunkter - gennemgås elementerne : Kvalitet, emballage, service, sortiment og mærkestrategier. Afslutningsvist udfylder eleverne i grupper en matrice - med oplæg til ideudvikling inden for ovennævnte gennemgåede elementer og fokuspunkter. SYSTIME Afsætning 1, I-bog (Michael Bregendahl m.fl.) kap 11 Samt film fra DR2; om CSR greenwashing og pinkwashing Omfang 4 uv-timer (lektioner) i selv ugen samt uv før og efter: ugerne Eleverne skal have en fornemmelse af de elementer og begreber, der fagmæssigt kan arbejdes med, når vi taler om fødevarer. Eleverne skal have et redskab omkring produktforståelse, til at analysere og ideudvikle ud fra. På baggrund af teoretisk oplæg udarbejder eleverne en rapport samt en prototype på løsning på FDB-opgaven. Alle klasser udvælger bedste løsningsforslag til præsentation og konkurrence på skoleniveau. De 2 bedste løsninger videresendes til DM., Produkt Tavleundervisning (lærerstyret af hensyn til nye elever i første uge) Virtuel undervisning - (eksempler), gruppearbejde og eksperimentel undervisning Eleverne skal udarbejde et notat (notatteknik) de kan anvende onsdag ugen efter. Side 2 af 17

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Det erhvervsøkonomiske område: analyse af virksomhed (Jane Siebken) Innovationsforløb - Virksomhedsanalyse - Innovation - produktudvikling - Produkt - Pris - Place / distribution - Promotion - Idegrundlag og ide - SWOT - parametermix - Mål - Budgetter og økonomiske konklusioner (VØ) Omfang Anvendt uddannelsestid i ugerne : Eleverne skal opnå kendskab til relevante fagtermer. Under dette forløb arbejdes der generelt med de fleste faglige mål på introducerende plan, således at eleven: skal kunne redegøre for en virksomheds stærke/svage sider samt muligheder og trusler. skal kunne redegøre for modeller til analyse af virksomhedens interne forhold Eleverne skal på baggrund af virksomhedens interne forhold og makroforholdene på markedet udarbejde en swot-analyse. Endelig har eleverne stiftet bekendtskab med innovative metoder. Eleverne skal kunne udarbejde en forretningsplan lægge budgetter samt fremstille en prototype Særligt fokus: flerfagligt samarbejde - eleverne skal kunne se sammenhængen mellem de 2 fag - AØ og VØ Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 Kap Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet. Gennemgående virksomhed : Pandora Klasseundervisning/virtuelle /gruppearbejde/mundtlig fremlæggelse af projekter i powerpoint, elevatortale samt udarbejde film. IT: word, excel, PP, videooptagelser Gruppearbejde med ideudvikling. Besøg og kort analyse på innovationsmesse på skolen. Ugen afsluttes med en filmfestival - hvor bedste video kåres. Side 3 af 17

4 Titel 3 Makroforhold: Virksomhedens eksterne forhold og omverdensanalyse (Jasi) Omverdensforhold Informationssøgning Herunder: Omverdensmodellen SWOT-opstilling/SWOT-analyse Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 Kap Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet, samt diverse cases og opgaver fra i-bogens værktøjskasse, anvendelse af Mosaic (livsstilssegmentering). Gennemgående case : Pandora Omfang Anvendt uddannelsestid i perioden : uge Eleverne skal kunne anvende virksomhedens eksterne forhold til at diskutere virksomhedens situation. På baggrund af omverdensmodellen indsamle og forhold sig til de muligheder og trusler en virksomhed kan stå overfor samt vurdere hvilken betydning ændringer i omverdenen kan have. Kunne identificere et marked og de konkurrenter, der befinder sig på markedet. De skal endvidere kunne analysere købsadfærden på konsumentmarkedet og vurdere afsætningsmuligheder samt muligheder for produktudvikling Henvisning i øvrigt til lærerplanens mål og kompetencer. Klasseundervisning/virtuelle /gruppearbejdsform/fremlæggelse. Mindmapping, diverse casearbejde fra I-bogen, i øvrigt anvendt ved FDB, og Innovationsforløbet. Tavleundervisning, interaktiv opgaveløsning (eksperimentel ) med elever ved tavlen. Side 4 af 17

5 Titel 4 Udbudsforhold: Konkurrenceanalyse (jasi) Konkurrencesituation Konkurrentidentifikation Konkurrencemæssige positioner Konkurrentanalyse Positionering Strategiske grupper Porters 5 forces (brancheanalyse) Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 (Kap 10 bog 1) (kap 3, 4, 10 bog 2) Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases fra i-bogens værktøjskasse Gennemgående case: Pandora aktuel analyse udarbejdes med udgangspunkt i denne. Omfang Anvendt uddannelsestid: 9% (herunder ugerne ) Eleverne skal kunne foretage en analyse af en virksomheds konkurrencesituation. Herunder vurdere hvem, der er de nærmeste konkurrenter, konkurrencemæssige positioner og dennes betydning for konkurrencen herunder, vurdere konkurrentreaktioner. Positionering samt udarbejdelse af positioneringskort, herunder USP, ESP og ISP anvendelse. Identifikation af strategiske grupper. Anvendelse af Portes 5 forces som en brancheanalysemodel men også som grundlæggende skabelon for en omverdensanalyse af nærmiljø. Udarbejdelse af konkurrencesituationsanalyser af selvvalgte virksomheder i grupper af 3-4 elever. Aflevering af synopsis og fremlæggelse for klassen. (2 uger uge ) Klasseundervisning/virtuelle /skriftligt arbejde./mundtlig fremlæggelse - hjemmeopgaver og mindmapping Der er arbejde integreret med stoffet i forhold til EC. Opgaver løst som cases for givne virksomheder (Pandora) Klasseundervisning/virtuelle /skriftligt arbejde/gruppearbejde / individuelle opgaver. Side 5 af 17

6 Titel 5 Innovationsuge projekt støt hospitalsklovnen / Promotion (jasi) Promotion i praksis. Reklame Salespromotion PR Sponsorering Direct marketing Online marketing Personlig salg Eleverne skal kunne identificeres forskellige promotion-former. Foretage en simpel analysere af virksomhedens promotion-strategier samt vurderer anvendeligheden af virksomheders valgte strategier og parametre. Introduktion til Branding og forståelsen af betydningen af branding og begrebet integreret markedsføring. Herunder er der i uge 4 særlig fokus på anvendelse af forskellige af eleverne selvvalgt relevante promotion-former i forbindelse med projekt hospitalsklovne hvor skolens uv- er opbrudt hele ugen - og eleverne indsamler midler til de danske hospitalsklovene. Ugen kulminerer med et arrangement torsdag aften i forbindelse med åbent hus - hvor diverse events, salespromotion-aktiviteter tages i brug. Særlig fokus i uge 4 på kompetencer. Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 Kap 15 Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases fra i-bogens værktøjskasse Omfang Anvendt uddannelsestid i ugerne 2-4 Eleverne skal kunne forstå meningen med, fordelene og udfordringerne ved at anvende forskellige promotionformer. Elevstyrende og ansvarsuddelt undervisning Med udgangspunkt i projektet - gennemgås alle aspekter af promotionformer. Under og efter projektugen samles der op i mindmap over alle erfaringer gjort med forskellige kontaktparametre. Klasseundervisning/selvstændigt arbejde i klasserummet/ eksperimentiel undervsining/ virtuelle. Praktisk afvikling af stormesse og opsøgende salgsarbejde. Opsamling og evaluering i mindmap. Side 6 af 17

7 Titel 6 Virksomhedens interne forhold og strategi (jasi) Værdikæde- og SWOT analyse Ideformulering, visioner og målsætninger Strategisk analyse - generiske strategier Fremtidig strategi herunder vækststrategier Ansoff, diversifikation, integrationsstrategier, outsourcing, frasalg. Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 Kap 4,5 Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases fra i-bogens værktøjskasse Gennemgående case: Pandora Omfang Anvendt uddannelsestid ugerne 5-11 Eleverne skal kunne anvende virksomhedernes interne forhold til at diskutere virksomhedens strategiske planlægning. Herunder: identificerer virksomhedens interne situation med afklaring af stærke og svage sider, konkurrencemæssige fordele og kernekompetencer. Identificerer Kritiske Succes Faktorer. Generelt anvende afsætningsøkonomiske modeller med henblik på at foretage strategiske beslutninger. De skal også kunne reflektere og vise factsbaseret ræsonnement i forhold en given situation. De skal kunne identificere forskellige vækststrategier herunder vurdere muligheder og udfordringer ved sådanne. Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 Kap 4+5 Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse caseopgaver fra i-bogens værktøjskasse. Klasseundervisning/virtuelle /gruppearbejde/mundtlig fremlæggelse af cases/skriftlig arbejde./projektarbejde Mindmapping - IT-værktøjer fra toolbox, hjemmeopgaver. Side 7 af 17

8 Titel 7 Efterspørgselsforhold: Konsumentmarkedet (jasi) Markedsudvælgelse og efterspørgselsforhold Købsadfærd på konsumentmarkedet Livsstilsanalyser Segmentering og målgruppevalg Theory of reasoned Action samt Theory of Planned Behavior Definition af marked og skelnen mellem potentielle, latente og effektive markeder. Definition på konsumentmarked og producentmarked. Med udgangspunkt i S-O-R-modellen at forstå og analysere konsumenter for på den baggrund at kunne tilpasse p-mix. Segmentering af potentielle målgruppe i mindre grupper, vurdere og udvælge favourable segmenter målgrupper under anvendelse af SMOK-modellen. Kendskab til livsstilsanalyser disses anvendelse og begrænsninger. Endelig skal eleverne kende til og kunne anvende teorierne om TRA og TPB. Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 (Bog 1 Kap 7,8,9) (Bog 2 Kap 7) Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases fra i-bogens værktøjskasse Derudover har eleverne set filmen The Joneses og lavet en opgave hertil. Omfang Anvendt uddannelsestid ugerne: Eleverne skal kunne anvende metoder for markedsudvælgelse, gennemføre segmentering og vurdere virksomhedens valg af målgrupper. Eleverne skal kunne analysere og beskrive formodede forbrugsadfærd og tilpasse p- mix til dette. Klasseundervisning/virtuelle /gruppearbejdsform/skriftligt arbejde. Leg med legoklodser herunder segmentering af klodser-bunker. Side 8 af 17

9 Titel 8 Kvantitative og kvalitative metoder: Markedsanalyse (jasi) Fagets modeller, søgestrategier, kildekritik Datakilder Databaser Kvalitative og kvantitative metoder Repræsentativitet markedsanalyseprocessen Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 (Bog 1 Kap 1,2) Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases fra i-bogens værktøjskasse Omfang Anvendt uddannelsestid ugerne Eleverne skal kunne forstå baggrunden og hensigten med analyser. De skal kunne forholde sig kritisk til kildemateriale og forstå at indhente relevant datamateriale primært og sekundært. De skal have forståelse for kvalitative og kvantitative metoder, betydningen af repræsentativitet og kunne gennemføre simple analyseprocesser. Klasseundervisning/virtuelle /gruppearbejde/mundtlig fremlæggelse af cases/skriftlig arbejde./projektarbejde Mindmapping - IT-værktøjer fra toolbox, hjemmeopgaver. Derudover har eleverne gennemføret en større undersøgelse (analyse) af behovet for lektiecafé på Svendborg handelsgymnasium med primær dataindsamling, databehandling, rapport og konklusionsskrivning. Side 9 af 17

10 Titel 9 Omfang Virksomhedens parametermix (jasi) Produkt- og produktudvikling Serviceydelser Pris National distribution Promotion Virksomhedens samlede parametermix Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 (Bog 1/Kap 11,12,13,14,15,16) (Bog2/kap 12, 13, 14, 15 udvalgte afsnit) Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases fra i-bogens værktøjskasse. Anvendt uddannelsestid: 18% (2014: (afbrudt af EC, studietur mm)) Eleverne skal kunne foretage en analysere af virksomhedens parametermix / koncept for herefter at vurdere og tilpasse konkurrenceevnen. Herunder skal eleverne kunne foretage en klassifikation af produkter, anvende sortimentsbegreber, Identificere mærkestrategier og vurderer effektiv branding. Eleverne skal kunne forholde sig til de 7 p er herunder især serviceleverancesystem og servicepakken. Identifikation af virksomheders anvendelse af distributionsstrategier. Vurdere fordele og ulemper ved forskellige distributionskanaler og strategier samt kende forskel på forskellige kædeformer. Eleverne skal kunne foretage en vurdering af anvendt pris- og kvalitetsstrategier, prisfastsættelsesmetoder, priselasticiteter samt prisdifferentiering og prisstrategier. Der er løbende arbejdet med opsamling og evaluering i mindmap. Særlig fokus på udarbejdelse af værktøjskasser til anvendelse i Erhvervscase og dele af undervisningen har været integreret i EC-forløbene. Parametrene har været indarbejdet under alle 3 år hvor det har været relevant. Derudover er kapitlerne gennemgået enkeltvist med særlig fokus på den enkelte parameters muligheder/kendetegn. Klasseundervisning/virtuelle /gruppearbejdsform/fremlæggelse/ skriftlig arbejde/ mindmapping Dette områder er indarbejdet i SRO og EC, Erhvervsøkonomisk område, emneuger. Der er anvendt diverse casearbejde fra I-bogen, og Innovationsforløbet. Tavleundervisning, interaktiv opgaveløsning (eksperimentel ) med elever ved tavlen. Processkrivning på hjemmeopgaver. Side 10 af 17

11 Titel 10 Efterspørgsels forhold : Producentmarkedet (Gitte Hoff Møller) De 3 delmarkeder Segmenteringsvariable, build-up og break-down tankegangen. Virksomheders købsadfærd herunder købsbeslutningsprocxes, valgkriterier, faktorer der påvirker købsadfærden samt transaktions- og relationsmarkedsføring Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 (Bog 2/kap 8,9) Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases fra i-bogens værktøjskasse. Omfang Anvendt uddannelsestid: Ugerne Eleverne skal kunne identificere relevante segmenteringskriterier på producentmarkedet og foretage en segmentering samt en vurdering af potentialet i udvalgte segmenter. Eleverne skal kunne forstå og anvende SMOK modellen i en udvælgelsesproces af den/de mest interessante målgrupper. Forståelse for sammenhængen mellem udarbejdelse af kundeanalyser og segmentering - samt videre anvendelse i sammensætning af p-mix og konkurrenceovervejelser. Klasseundervisning/virtuelle /skriftligt arbejde/gruppearbejde / individuelle opgaver /Mindmaps. Udarbejdelse af større plancher med segmentering af forskellige virksomheders potentielle marked. Undervisningen har desuden været understøttet af Virksomhedsforedrag fra Rynkeby Most - i forb. Med SRO-oplæg. Side 11 af 17

12 Titel 11 (sammenhæng med titel (8) SmartBiking (cykelprojekt) (jasi/louise Liokouras) Valgfrit forløb - eksamenscase Praktisk anvendt promotion teori. Kommunikationsmodel og storyboards Branding og forbrugeradfærd HHX, HTX og STX har gennemført et samarbejde med kommunen med Fokus på at fremme kombinationen af cykel og kollektiv trafik for de elever der har lang transportafstand. Eleverne har bidraget til udvikling af nye cykelskure samt afdækning af cykelvaner i Svendborg og fremtidig cykel-kampagne. Beskrivelse (se nedenstående projektbeskrivelser) Generel Fokus HHX: Forbrugeranalyse: på baggrund af fælles idegenerering (gennemført på fælles udviklingsdage med HTX og STX) har eleverne deltaget i gennemførelsen af en forbrugerundersøgelse, der dækker input til de 3 skolers projekter herunder deltagelse i især idegenereringsfasen og hypotesedannelser. På baggrund af en kvantitativ undersøgelse (spørgeskema) kombineret med kvalitative undersøgelser af elever på alle tre uddannelser samt udvalgte borgere udarbejder eleverne et markedsføringsoplæg, idet de udvikler en kampagne til fremme af cykling evt. med særlig fokus på hyperskure, samt resultat fra undersøgelserne. Resultaterne fremstilledes på en messe hvor bedste oplæg blev kåret som vinder. Output: Empiri til de i projektet øvrige opgaver og analyser. Markedsføringskampagne til messe og som oplæg til kommunens realisering af egentlig kampagne på busserne/kommunens hjemmeside m.m. Kommunen vil ssv gennemføre kampagne i 2015 parallelt med at cykelparkering etableres. (Der skal i 2015 afsluttes med analyse af, om indsatsen har båret frugt i form af ændrede transportvaner.) eleverne i HH3C deltager ikke i denne fase. Derudover har eleverne deltaget i en proces om udvikling af fælles logo for projektet samt fulgt den mediedækning der har været omkring projektet. Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 (Bog 1 Kap 1,2,3,11.4,15) (bog 2 kap 1,15) Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases fra i-bogens værktøjskasse. Omfang Anvendt uddannelsestid ugerne: Sammenhængende forløb med hele dage til hhv. idegenerering og messeaktivite- Side 12 af 17

13 ter til fremlæggelse af produkter. Eleverne skal kunne forstå gennemførelsen af en markeds/forbruer -analyse redegøre for de bagvedliggende teorier om respondentudvælgelse, kontaktformer, repræsentativitet, evaluering af analyseresultater og direkte anvendelse. Eleverne skal også kunne se sammenhænge mellem promotion og bagvedliggende analyser. Kommunikation og budskabsudformning. Eleverne skal desuden kunne redegøre for principperne omkring branding. Klasseundervisning/virtuelle /gruppearbejdsform/skriftligt arbejde/mindmapping/ tværskolesamarbejde i storhold og blandede hold med STX og HTX. Projektbeskrivelse, cykelfremmeprojekt på HHX, HTX, STX Projektet skal ses som del af en større faglig sundhedsfortælling, som binder de tre ungdomsuddannelser sammen og kobler til Svendborg kommunes overordnede strategi ift. sundhedsfremme og cykling. STX Fokus: Ulighed i sundhed særligt i tyndt befolkede områder. Sociologiske, politiske og økonomiske implikationer og fokus på sundhedsfremme/ Svendborgs brand som sund idrætsby. Udarbejde bidrag til forbrugerundersøgelsen herunder undersøgelse af sundheds- og idrætsvaner. Output: Input til indsamling af empiri/ survey: Sundheds- og behovsundersøgelse, der giver input til markedsføringskampagne, konkrete løsningsforslag og fokuspunkter ift at dyrke mere motion/cykle i skole etc. Politisk notat til kommunen/ politikere med undersøgelsens resultater og videre anbefalinger. HHX Fokus: Forbrugeranalyse: på baggrund af fælles idegenerering udvikles og gennemføres en forbrugerundersøgelse, der dækker input til de 3 skolers projekter. Undersøgelsen kombineres med kvalitative undersøgelser af elever på alle tre uddannelser samt udvalgte borgere. Herudover fokus på Markedsføring/branding: der udvikles en kampagne til fremme af cykling og evt. med særlig fokus på hyperskure, samt resultat fra undersøglerne. Output: Empiri til de øvrige projekter/analyser. Markedsføringskampagne til kommunen. Kampagne på busserne/kommunens hjemmeside m.m. Fokus på at fremme kombinationen af cykel og kollektiv trafik for de elever der har lang transportafstand. Kommunen kan gennemføre kampagne i 2015 parallelt med at cykelparkering etableres. Der skal i 2015 afsluttes med analyse af, om indsatsen har båret frugt i form af ændrede transportvaner. HTX/EUD Side 13 af 17

14 Fokus: Udvikling, design og konstruktion af forskellige konkrete og bæredygtige løsninger/koncepter mht. sikker cykelparkering ved ungdomsuddannelser i Svendborg by ("hyperskur" m.m.). Herunder udvikling af relevante bidrag til planlagt forbrugerundersøgelse. Evt. samarbejde mellem EUD og HTX. Eleverne designer / konstruerer i samarbejde forskellige konkrete løsninger, og de bedste udvælges i konkurrence. Output: Konkrete løsningsmodeller med økonomiske betragtninger. Kommunen har kr til at bygge sikre cykelparkeringer for. Det vil formentlig ske i 2015, ud fra elevernes projekter. Samlet output: De tre gymnasiers elever skal vidensdele i processen (på projekt- kick-off -dag den 4. september og én gang undervejs), og til sidst præsentere ideer for hinanden og borgmesteren/byrådet den 3. november ved en messe. Visuel identitet: Elever/klasser kommer med forslag til navn for projektet, og HHX kommer med design for visuel identitet. Fælles platform for videndeling: Der oprettes projektside på Facebook. Projektplan Cykelfremme HHX HHX Klasse/hold: H2C13-16, H3C12-15 Lærer(e): Jane Bjerre Siebken Antal elever: H2C: 25 + H3C: 26 elever = i alt: 51 elever Elevernes alder (fra-til): Eleverne spreder sig aldersmæssigt fra (typisk normalfordeling omkring 17,5 år) Planlagt emne/indhold i projektet: Gennemførelse af forbrugeranalyse. Udarbejdelse af forslag til promotionmateriale til anvendelse i kampagnen. Plan for arbejdet: Eleverne arbejder med det faglige stof i ugerne Deadlines: (datoer er endnu ikke på plads) Før kick-off den 4/9: *kreativt bud på Mærke *introduktion til projektet *indsamling af sekundær information om cykling Projektperiode: *Udkast til spørgeskema *Endeligt spørgeskema *færdigbearbejdning af respondentmateriale/rapport *Udfærdigelse af kampagnemateriale på baggrund af rapporten. Afslutningsmesse den 3/11, behov for stande/plads?: Eleverne arbejder i grupper a ca. 5 personer => 11 standpladser Ønske om eksternt fagligt input (person eller institution), og hvornår i projektet: Side 14 af 17

15 *facilitator til innovationsprocessen på Kick-off (foreslået tecknikum/syddansk universitet i brobygningsånden!) *case-foredrag om innovationsforløb eller. Evt. anden transport-cases *samarbejdeintroduktion til det bureau, der skal realisere promotionforslag til konkret markedsføring. Ønske om budget til projekt (ting som det vil være nødvendigt at indkøbe): Forplejning op relevante møder/konferencer til lærer / elever EVT. analyseredskab (IT) skal afdækkes først Leje af udstyr til konkference (caféborde) Øvrigt er ukendt på nuværende tidspunkt. Plan for evaluering/opsamling af resultater: Forslag: Kick-off generer hypoteser disse omsættes til spørgeskema. Skema evalueres af projektgruppen og tilpasses Tilrette spørgeskema prætestes på mindre elevtal og tilrettes endeligt. Endeligt spørgeskema udleveres og analysen gennemføres på få fastlagte dage på alle 3 institutioner. Der udarbejdes statistisk materiale på besvarelserne og der skrives en opsamlende rapport. Rapport og besvarelser udleveres til øvrige skoler mht. videre analyse/anvendelse af konklusionerne. På baggrund af relevante konklusioner udarbejdes der i grupper forslag til markedsførings-kampagner. På Messen fremlægger eleverne i grupper statistisk rapport og konkret kampagneforslag. 2 bedste forslag fremlægges i auditoriet og en vinder kåres. Samarbejde (minimum på informationsniveau) med kreativt bureau til praktisk lancering. Projektet inddrages til mundtlig eksamen i afsætningsøkonomi ved udgang af 3. g. Side 15 af 17

16 Titel 12 Internationalisering (Louise K. Liokouras) Internationalisering; eksport motiver/beredskab Omverdensforhold i internationalt perspektiv Internationaliseringsmodeller, informationssøgning Kulturelle forhold Markedsudvælgelse International segmentering Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 (Bog1/Kap 1, 2, 6) samt (Bog2/kap 1, 2.1, 5) Omfang Anvendt uddannelsestid 10% ugerne Eleverne skal kunne forstå den afsætningsfaglige metode herunder med udgangspunkt i internationale kilder og søgemetoder at søge og finde relevante informationer til anvendelse i markedsudvælgelsesmetoder (isæt tragt-metoden). Eleverne skal have en forståelse for omverdens forhold i internationalt perspektiv. De skal kunne vurdere en virksomheds eksportberedskab, eksportmotiver samt udvælgelsesmetoder. Eleverne skal have indsigt i kulturelle forskelle og kunne forholde sig til dette ved markedsudvælgelse og parametertilpasning. Endelig skal eleverne kunne løfte segmenteringsprocessen til anvendelse på internationalt niveau. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/skriftligt arbejde. Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet. Internationaliserings begreberne er blevet gennemgået og arbejdet med på klassen. Derudover har eleverne i grupper udført en markedsanalyse og markedsvalg for en selvvalgt virksomhed. Gruppeprojektet blev gennemført på ca. 2,5 uge. Side 16 af 17

17 Titel 13 P-mix i et internationalt perspektiv (Louise K. Liokouras) Internationalisering af produktparameteren Brandingstrategi Internationalisering af serviceydelser Internationale distributionsformer Pris-/kvalitetsstrategier, prirskalering, valutaforhold International promotion. Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 Bog 2 kap 11, 12, 13, 14, 15 Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases fra i-bogens værktøjskasse. Diverse hjemmeopgaver samt opgaver med udgangspunkt i kendte cases (Pandora) Omfang Anvendt uddannelsestid : ugerne Eleverne skal kunne vurdere fordele og ulemper ved hhv. standardiseret eller tilpasset marketingmix og skulle kunne påpege særlige forhold omkring de enkelte parametre. Herunder skal eleven i sammenhæng med de øvrige strategiske teorier kunne vurdere muligheder og krav i forbindelse med en evt. internationalisering af virksomhedens parametermix. Klasseundervisning/virtuelle /skriftligt arbejde/eksperimental undervisning - EC- forløb har været integreret i undervisningen. Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning B Per Tornby HH17Bus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 december 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 / januar 2017 Institution Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 76 Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Lars Skyum HH16innb15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015/2016 Institution Silkeborg Business College, Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Mona Rask Langerhuus

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2017 Institution HandelsGymnasiet i Svendborg (Svendborg Erhvervsskole). Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-maj 15/16 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin maj-juni 2015, undervisning 1-4. semester forår 2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2017 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver Termin August 2013 til juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX Afsætning Niveau A Anders Smedegaard Jensen aj@handelsgymnasietribe.dk Hh3b Beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 juni 2018 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 juni 2016 Institution Niels Brock, JTP Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 2013/14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætningsøkonomi B Morten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2013 Institution ZBC Zealand Business College, Handelsgymnasiet Vordingborg Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1hhd 01.08.2013-30.06.2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2011-30.05.2014 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

/Undervisningsbeskrivelse

/Undervisningsbeskrivelse /Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, skoleår 09/10 Holstebro Handelsgymnasium Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Niels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013: Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1. år

Undervisningsbeskrivelse 1. år Undervisningsbeskrivelse 1. år Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Videndjurs VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Virksomhedens strategiske planlægning. Virksomhedens internationalisering. Sammenhængende forløb om virksomheden Helawine

Virksomhedens strategiske planlægning. Virksomhedens internationalisering. Sammenhængende forløb om virksomheden Helawine Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2013 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Freddy Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2017 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Videndjurs - Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Georg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Mona Rask

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution Handelsskolen Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning niv. A Lærer(e) Joan Kaltoft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Afsætning B Lisbeth Storm Christiansen STU-AfsætningBhh1314-F16-VØ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium Mariager Fjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Preben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2012-30.06.2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere