Englandsvej 10, 2300 København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Englandsvej 10, 2300 København S"

Transkript

1 Englandsvej 10, 2300 København S Englandsvej 10, 2300 København S, Tlf.: Medlemsmøde den 22. marts kl Spar på energien - hedder mødet som afholdes hos Københavns Energi - Der er nvitationer på vej ud til alle... Læs mere under "Information" (1 of 2) [ :51:46]

2 (2 of 2) [ :51:46]

3 Englandsvej 10, 2300 København S, Tlf.: Medlemsmøde den 22. marts kl Spar på energien - hedder mødet som afholdes hos Københavns Energi - Der er nvitationer på vej ud til alle... Læs mere under "Information" [ :51:48]

4 Hvem er SGF Velkommen til denne lille informationsside om Sundbyernes Grundejerfællesskab, som er en upolitisk paraply- og interesseorganisation for alle grundejere i Sundby og på Amager. Præsentation SGF's Historie Bestyrelsen Vedtægter [ :51:48]

5 Information 08/02/2010 Generalforsamling 2010 afholdes den 3. maj 08/02/2010 Medlemsmøde 22. marts kl /08/2009 Postkasser i etage-ejendomme 30/08/2009 By & Havn - Aktiviteter /03/2009 Kursus i bestyrelsesarbejde april /02/2009 Forbrugerrepræsentant til Dong Energy A/S 29/01/2009 Indbetalingskort Fejl i tekst 21/01/2009 Aktivitetskalender /01/2009 Borgermøde den 28. januar kl /01/2009 Ny Ny kontaktperson til NCC ang. vejvedligeholdelse 15/08/2008 Udbudsrunde vedr. affald er aflyst 17/5/2008 Sommerudflugt til Ørestad juni kl /4/2008 Havearrangement - dato ikke fastsat 8/4/2008 Aktivitetskalender /3/2008 Muligheder under taget... 18/2/2008 R98 skal IKKE kontaktes om affald 6/2/2008 Nyt Bygningsreglement 7/12/2007 SGF er med i Amager Øst Lokaludvalg (1 of 4) [ :51:49]

6 7/12/2007 SGF er med i Amager Vest Lokaludvalg 7/11/2007 Kontingent til SGF 1/11/2007 Ny kontaktperson til NCC ang. vejvedligeholdelse 1/11/2007 Link til Jeres eventuelle forenings hjemmeside 31/5/2007 Vej & Park er nedlagt 4/4/2007 HPFI-afbryder lovpligtig fra /4/2007 Luftledninger skal i jorden senest /4/2007 Bredbåndsmødet den 29. marts /3/2007 Dit hus er blevet fotograferet. 8/12/2006 Indstilling af fjernvarmeanlæg 6/12/2006 Revisor Elhardt Madsen er død 6/12/2006 Forsikringsaftale udvidet 14/11/2006 Medlemsmøde 28. november /10/2006 Det er nu der skal bestilles Vejvedligeholdelse 27/10/2006 Brøndrensning - ny aftale på plads 4/3/2006 Ny aftale med NCC er underskrevet 7/1/2006 Brøndrensningstilbud fra LMJ 18/10/2005 Informationsbrev udsendt 17. oktober /10/2005 Næstformand Palle Wraae er død (2 of 4) [ :51:49]

7 28/9/2005 Ny NCC aftale på vej 15/7/2005 NCC aftalen stoppet 1/5/2005 Ekstraordinær generalforsamling 26. maj /2/2005 Vejvedligeholdelse /12/2004 Medlemsmøde den 27. januar /8/2004 Lån til vejvedligeholdelse 24/8/2004 Godt Håndværk 20/03/2004 Historisk aftale... Pressemeddelelse 10/11/2003 Da Sundby blev skamferet! 21/08/2003 Gratis Advokatrådgivning 15/07/2003 Hjælp til hjemmeside? 29/05/2003 Medlemsskab af SGF 14/01/2004 Vejvedligeholdelse - nyt 11/05/2003 Elvarme-brugere kan få udgifterne ned (3 of 4) [ :51:49]

8 (4 of 4) [ :51:49]

9 af [ :51:51]

10 Generalforsamling 08/02/2010 Generalforsamling 2010 afholdes den 3. maj 03/05/2009 Generalforsamling 27. april Referat 28/03/2009 Generalforsamling 27. april Beretning 17/5/2008 Generalforsamling 27. april /3/2007 Generalforsamling 24. april /7/2006 Generalforsamling 6. juni /5/2005 Extraordinær generalforsamling 26. maj /5/2005 Generalforsamling 26. april /5/2004 Generalforsamling 27. april /06/2003 Generalforsamling 29. april [ :51:52]

11 SGF- nyt Sundbyernes Grundejerfællesskab udgiver 2 4 gange om året et 4 eller 8 siders nyhedsbrev i A4 format. Her er der sidste nyt, som en grundejer kan have stor gavn af at læse, f.eks. noget om et kommende godt tilbud på den valgfri el, gode håndværkere, skattefrie godtgørelser, privat vejvedligeholdelse, status på grundejersamarbejdet på Amager mv. Indholdet i nyhedsbrevet er diverse nyt, samt de skriftligt refererede resultater af et stærkt samarbejde mellem grundejere på Amager, og fordi vi er mange, opnår vi også kontante fordele via samarbejdet. Nyhedsbrevet indeholder så megen direkte medlemsinformation, at vi har placeret det under menuen medlemslogin, som kræver password. Hvis du vil se et eksempel på nyhedsbrevet, så brug menuen Kontakt os og oplys os lidt om hvem du er, og vi sender et eksemplar til dig. Måske kunne du have interesse i at være med som en part i netværket for grundejere på Amager. [ :51:52]

12 Kontakt os Sundbyernes Grundejerfællesskab Englandsvej København S Tlf.: adresse: [ :51:53]

13 Medlemslogin Brugernavn: Password: [ :51:54]

14 Præsentation og invitation til uformelt samarbejde mellem grundejere på Amager Sundbyernes Grundejerfællesskab SGF SGF SGF SGF SGF SGF SGF SGF SGF er en interesseforening for grundejere på Amager.Som medlem kan optages personer, selskaber og foreninger, som ejer eller administrerer fast ejendom på Amager, samt foreninger, som varetager disse interesser. er en demokratisk opbygget forening med generalforsamling og bestyrelse, og alle tillidshverv er ulønnede. har til formål at varetage grundejeres interesser i videst muligt omfang. formidler erfaringer medlemmerne imellem, opdaterer hjemmeside med nyttige oplysninger for grundejere og afholder infomøder om relevante emner. arbejder på etablering af fordelagtige aftaler til gavn for medlemmerne, navnlig i forbindelse med vejvedligeholdelse. har et omfattende netværk, som kan være til nytte for det enkelte medlem. er således også repræsenteret i Sundby Lokalråd, R98, Fællesforeningen for Grundejere i København, Ejendomsforeningen Danmark, Boligretten mv. indgår i aktiv dialog med Københavns Kommune vedr. grundejerforhold, med Københavns Energi vedr. forsyning og med Vej & Park om vore veje og anlæg. og et medlemsskab i vor forening og netværk kan absolut betale sig. Se blot under knappen "Information" [ :51:54]

15 Historien om Sundbyernes Grundejerfællesskab Efter flere forudgående møder, der dog ikke er refererede, mødtes en kreds af grundejere den 23. juni 1882 på Røde Kro. Som det som regel sker blev det nogle af initiativtagerne, der kom til at danne den første bestyrelse. Medlemskontingentet blev fastsat til 5 kr. om året. Allerede kort tid efter talte man om at få eget kontor. Foreningens første initiativ var at rette en henvendelse til Tårnby sogneråd om at få opstillet 2 pissoierer på Amagerbrogade. Sognerådet bevilgede et, men på en efterfølgende generalforsamling blev der rejst megen kritik af placeringen. Der er omhyggeligt refereret, hvad medlemmerne fik efter generalforsamlingen. I meget lang tid var det forloren skildpadde, oksesteg, smør, brød, ost, øl og snaps for 2 kr. pr. kuvert. Da man i 1898 blev uvenner med værten på Røde Kro, der ikke længere ville have foreningen, skiftede man til Stjernekroen. At det ikke har været et helt dårligt skifte, forstår man når man ser, at man nu gik over til at få kogt laks med hollandaise, høns i champignon, smør, ost, brød, øl og snaps og senere punch for de 2 kr. Efter successen man havde med sin første henvendelse til sognerådet, henvendte man sig allerede året efter for at få bevilget 2 trommer, én til hver af Sundbyerne til at gøre brandalarm med. Men nu hjælper det ikke meget at lade trommerne gå, hvis resten ikke er i orden, så derfor indeholdt denne ansøgning også ønsket om, som det hed, en bedre befordring af brandsprøjterne til brandstedet. Men hvad hjælper det hele, hvis der ikke er vand, så man ansøgte også om brandposte med rigeligt vand. Og sidst, endelig om uniformer til officererne. Når der i dag klages meget over den offentlige sektor så er dette ikke et nyt problem, for allerede i 1882 klagede bestyrelsen over, at det ofte kunne knibe med at få fastsat byggelinier, hvad der sinkede byggeriet. Det er naturligt at bommene har været et af de problemer, der har beskæftiget foreningen meget. Man går endog i 1909 så vidt at man skriver til vognmandsforeningen, at man kan undgå at betale bompenge ved at køre ad Amager Fælledvej og Brigadevej. Det virker næsten grotest, når man læser, at i 1897 var man så utilfreds med postbesørgelsen, at man skrev til generalpostdirektøren for at få en 4. daglig ombæring, som man havde mange steder, og at første postkassetømning blev klokken 5 om morgenen. Af svaret fremgår, at man accepterer ønsket om tømning kl. 5 morgen, men af økonomiske grunde, kan man på nuværende tidspunkt ikke imødekomme ønsket om en ombæring mere var der tale om at forlænge sporvognslinien ud ad Amagerbrogade, og bestyrelsen brugte mange kræfter på at undgå dampsporvogne. Men allerede i 1893 havde man fået godkendt en ansøgning om 5 øre takst fra Bommen til Amagerport, men ikke omvendt havde man i forbindelse med forlængelsen til Augustagade en heftig debat om skinnernes placering. Om de skulle ligge i venstre eller højre side eller midt på Arnagerbrogade. Og i 1898 indsender man en alvorlig klage over driften, idet man, som der står, kan komme til at vente både 3 og 5 minutter på en sporvogn. Grunden hertil er efter foreningens opfattelse, at ledelsen ikke er energisk nok overfor funktionærerne, idet man mere end antyder, at de driver den af ved endestationen. Man går endog så vidt at man får nogle medlemmer til forskellige steder på ruten at kontrollere driften en hverdag og dels en helligdag. Da man i 1903 behandlede et spørgsmål om en ringsporvogn besluttede bestyrelsen at anskaffe et kort over København. Det overdrages højtideligt et bestyrelsesmedlem at købe det eller som der står i referatet: Kaptajn Kjær blev enstemmigt valgt til at forestå indkøbet (1 of 5) [ :51:55]

16 Udskillelsen fra Tårnby optog i 1893 både bestyrelsen og medlemmerne meget, bl.a. i spørgsmålet om, hvem der skulle sidde i det nye sogneråd. Der kom mange personlige angreb frem på møderne Man fik dog også tid til at behandle et andragende fra Københavns kommune om at oprette et latrinlager på Amager øster strand. Ifølge protokollen udtalte formanden, at der burde gøres alt for at forhindre at Københavns overflødighed udførtes til Sundbyerne. Havde udskillelsen af Tårnby sat sindene i kog, så var det for intet at regne mod, hvad der skete i forbindelse med indlemmelsen i København, der blev en kendsgerning 1. januar Det fortsatte i flere år og det var blandt andet erstatningen, der optog sindene meget. Om det har haft nogen indflydelse, at man talte om en husskat der for Sundbyerne skulle beløbe sig til kr. er svært at sige, men man var oprørt herover. Grunden til denne skat var, at kommunen ikke kunne klare de stigende udgifter for den skatteprocent på 3, som man udskrev. Som et andet besparelsesforslag var der tale om at lukke politistationen om natten, hvad der foranledigede foreningen til at prostere på det skarpeste mod noget så uhørt. Det fremgår ikke af protokollerne, hvor mange medlemmer der var fra starten, men det har været ca. 20. Man var fra starten meget aktiv for at få nye medlemmer, så allerede i 1883 behandlede man på et bestyrelsesmøde optagelse af 78 medlemmer, så medlemstallet ville komme op på 100. Et bestyrelsesmedlem var betænkelig ved den store tilgang, hvad der ved generalforsamlingen kort tid efter viste sig berettiget, da man måtte konstatere, at 7 allerede havde meldte sig ud, og at 4 havde indmeldt sig ved en fejltagelse. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen måtte man konstatere, at også formanden var valgt ved en fejltagelse, så skatteopkræver Theisen nedlagde formandshvervet, som man netop havde valgt ham til, og den tidligere formand, damaskvæver Petersen, måtte genindtræde. Allerede i 1882 havde man luftet tanken om at få eget kontor uden at det var blevet til noget. Men 1. januar åbnede foreningen sit eget kontor på Amagerbrogade 37. Huslejen androg 650 kr. om året og på det første bestyrelsesmøde i de nye lokaler, vedtog man at anskaffe et bord, en telefon med en abonnementspris på 48 kr., et stempel, et skilt og en servante samt lade inventaret forsikre for 1000 kr. Sekretæren fik en årsløn på 650 kr overvejede man meget seriøst at anskaffe en skrivemaskine og man kom så til, at formanden skulle have en på prøve. Det blev opgivet, da bestyrelsen ikke fandt, at det blev tydeligere af den grund. Ved foreningens start i 1882 blev årskontingentet fastsat til 4 kr. pr. år. Få år efter blev det fra nogle medlemmer foreslået, at det skulle nedsættes til 2 kr., hvad der dog blev forkastet foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse til 6 kr. årligt, hvad man skulle synes var rimeligt, da kontingentet ikke havde været forhøjet i 27 År. Da der ikke var mødt tilstrækkeligt med medlemmer, måtte der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev forkastet. Først 5 År senere vovede bestyrelsen igen at komme med forslag om kontingentforhøjelse, denne gang til 5 kr. Husejer Gnutzmarm anbefalede det varmt, for som han sagde: ªDet er rart at have rigeligt i kassen. Det er ikke fordi der findes referater om særlig mange fester, men med den mødeaktivitet der var, kunne det vel selv dengang knibe med tiden. Den første tur man foretog foregik i 1885, hvor man tog med vogn til Kastrup og derfra med båd til Saltholm. Der findes ingen referater eller oplysninger iøvrigt om turen, men da bestyrelsen nogle år senere foreslår en tur til Roskilde, og at foreningen skal betale befordringen for alle medlemmer, blev det nedstemt, da man som et medlem sagde, kunne risikere at gå fallit, hvis alle kom bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til at bruge de midler der er nødvendige for at fejre 25 Års jubilæum. men for at sikre (2 of 5) [ :51:55]

17 sig tilføjes det dog ikke over 500 kr. Det eneste man ved om denne fest er, at den blev afholdt i Cyklistpavillonen, og af det næste regnskab fremgår, at bestyrelsen holdt budgettet, idet der var brugt 475,31 kr. Ved samme lejlighed fik foreningen forøvrigt sit første æresmedlem, particulier Kragh. Derimod er der mere om 60 års jubilæet. Der deltog 160 i en festmiddag. Prisen pr. kuvert var 15 kr., hvoraf foreningen betalte de 5 kr. Desværre fremgår det ikke, hvad man fik at spise, men festen blev afholdt i Markmannsgade, og den store sal var smukt pyntet med bøgegrene. Der var lavet kunstigt Sct. Hans bål eller som der står i protokollen: Midt på gulvet var opsat et veritabelt Sct, Hans bål, der meget snedigt tændes ved indbyggede projektører suppleret med rødlys. Overborgmesteren holdt båltalen, der var optræden af tenorsanger Alfred Berthelsen og af Elga Olga Svendsen. Og så var der bal bagefter. 75 og 90 Års jubilæerne blev begge fejret med receptioner. 1. maj 1916 holdt man et velbesøgt møde om den kommende lejelovgivning. Bølgerne gik højt og man diskuterede meget seriøst mulighederne for at anlægge en rigsretssag, men allerede den 14. juni samme år, indstillede man de første huslejenævnsmedlemmer. De kommende 2 år blev stort set brugt til at behandle lejeloven i og specielt hvorledes man kunne komme af med den. Allerede i 1915 havde man haft en henvendelse fra overretssagfører Heise, der ejede en ejendom i Lyongade, idet han anmodede foreningen om bistand, da hans lejere havde dannet en forening for at få lejen nedsat, og hvis ejeren ikke ville det, da at hindre, at han fik lejet sine lejligheder ud. Den 29. januar 1918 behandlede man et opråb som indenrigsministerens arbejdsudvalg udsendte for at afhjælpe den store arbejdsløshed. Formanden mente man skulle følge opfordringen, så vidt det var muligt, men fremhævede at det var meget vanskeligt på grund af den karrige husleje, ejerne fik. Et medlem fremhævede, at det var umuligt, da ingen ejer havde overskud af sine ejendomme. Allerede kort tid efter foreningens start begyndte man at tale om eget hus. Første gang i 1887 da man ikke længcrc var velset i Røde Kro gennemgik man nogle tegninger man havde fået lavet til et foreningshus, men det strandede på, at man ikkc kunne blive enige om placeringen. I 1918 ser man igen på hus. Senere så inan dels på ejendommen Belgiensgade 8 og på 2 ejendomme på Amagerbrogade. I 1928 starter man byggefonden. Samme år ser man på andre lokaler, da den ejendom man har kontorer i skal nedrives. Der foreligger et konkret tilbud om at leje en 3 1/2 værelses lejlighed på Amagerbrogade til en årlig leje på 1700 kr., hvor man kunne fremleje en del af lejligheden. Bestyrelsen turde imidlertid ikke binde an med så stor en udgift. Sekretæren fik stadig 650 kr. om Året, men telefonen var nu steget til 135 kr. Man må stort set sige, at der gennem alle år har været et godt samarbejde med de øvrige grundejerforeninger var samarbejdet med Kjøbenhavns Grundejerforening nær gået i stykker. Man var blevet enige om at medlemmerne skulle have Grundejer Tidende, der blev udgivet af KG. I den anledning udbad KG sig foreningens medlemsliste, hvad der jo var nødvendigt. Men pludselig opdagede man i Sundbyerne, at KG benyttede den til at hverve medlemmer efter, og da det kom frem, at der til formålet var ansat en provisionslønnet agent var der nærmest oprør i Sundbyernes Grundejerfællesskab. Efter de allerførste år har det været et kendetegn, at bestyrelsesmedlemmerne sad i en lang årrække. Da tømrermester Engel gik af, havde han været formand i 25 Âr. Men i 1961 sprang der en bombe på generalforsamlingen. Formanden Einar Jørgensen, der havde siddet i bestyrelsen i 40 år, aflagde sin beretning uden noget unormalt. Da man kom til valg meddelte han, at han ikke ønskede genvalg, da han følte en vis kulde i bestyrelsen, men han anmodede medlemmerne om at vælge Børge Petersen. (3 of 5) [ :51:55]

18 Da ikke engang bestyrelsen vidste noget om denne beslutning, kom det, som der står i referaterne, som en overraskelse ingen havde ventet. Efter at forvirringen havde lagt sig suspenderede man generalforsamlingen i 10 minutter, for at bestyrelsen kunne forhandle. Einar Jørgensen stod fast på sin beslutning. Lige efter befrielsen havde man et stort møde om tunnelbane til Amager. I 1949 taler formanden for fællesforeningen, snedkermester Laur. Hansen om grundejernes stilling. Det må have været et godt møde, for i lokalpressen lød overskrifterne: Grundejerne er blevet uanstændigt behandlet ene af alle samfundsklasser forsøgte man at oprette en industrisektor i foreningen. Der var forsåvidt god tilslutning fra industrien, men det strandede på, at generalforsamlingen forkastede de fornødne vedtægtsændringer. Det var et lille udpluk af de referater, som Sundbyernes Grundejerfællesskab stadig har i de protekoller, som går helt tilbage til foreningens start i Historien, som du lige har læst, om Sundbyernes Grundejerfællesskab, blev skrevet i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum, så derfor slutter denne del af historien af naturlige grunde i De efterfølgende år har foreningen bestemt også været aktiv, men har også ført en lidt omtumlet tilværelse. På et tidspunkt havde Sundbyernes Grundejerfællesskab købt en ejerlejlighed på Amagerbrogade nær ved Tingvej. Lejligheden blev sat i stand, og pludselig fik foreningen et godt købstilbud på lejligheden. Denne blev solgt til en god pris, hvilket faktisk var grundlaget for den formue, som foreningen har i dag. Derefter købte foreningen en erhvervsandelslejlighed på Amagerbrogade 85, 2.tv. Denne lejlighed blev indrettet med kontorer og mødelokaler. Kontoret var til daglig bemandet af foreningens daværende formand, arkitekt Erik Overgaard, som var gået på pension, og derfor havde lidt ekstra fritid til at tage sig af foreningsarbejdet. Der var kontortid daglig mellem I Sundbyernes Grundejerfællesskab var medlemmerne sammensat af grundejere, parcelhusejere, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger, udlejningsejendomme samt Bella Centret mv. På et tidspunkt i midten af halvfemserne blev strukturen ændret i Københavns Grundejerforening, som var blevet omdøbt til Ejendomsforeningen Danmark Nu ville man herfra overtage alle interesser for udlejningsejendomme. Mange af vore medlemmer blev direkte medlemmer i Ejendomsforeningen, og havde derfor ikke lyst til også at være medlem af Sundbyernes Grundejerfællesskab. Derfor måtte Sundbyernes Grundejerfællesskab finde andre former for medlemmer til foreningen. Grunden blev lagt til den nuværende form, hvor vi betegner os selv som en paraplyorganisation for grundejere og for grundejerforeninger i København S og Amager. Vi er gået sammen for i fællesskab at få bedre tilbud og priser på brøndrensning, vejvedligeholdelse og meget mere. Da foreningens formand Erik Overgaard trak sig tilbage, blev bestyrelsen enig om, at ingen af os havde tid til at være på foreningens kontor i dagtimerne, så al kontakt foregår herefter pr. telefon. Behovet er heller ikke det samme, som dengang der var mange udlejere med i foreningen. Det har så betydet, at den 140 m2 store andelslejlighed på Amagerbrogade 85, til en månedlig husleje på lidt over kr ,00 ikke længere er nødvendig at have, når bestyrelsen kun holder møde én gang om måneden. Det blev derfor besluttet i overensstemmelse med en generalforsamlings godkendelse i år 2000, at sælge andelslejligheden og købe en lille ejerlejlighed på Englandsvej 10. Efter nogle ganske få år vil den meget lave husleje alene tjene sig ind på, hvad vi har haft af udgifter i forbindelse med salget og flytningen. Her ved indgangen til 2003, er der nu flere end 50 grundejerforeninger tilsluttet det fælles samarbejde gennem Sundbyernes Grundejerfællesskab. I kraft af så mange står sammen, har foreningen opnået gode aftaler til gavn for alle de tilsluttede grundejere. Ind over 2003 og frem, vil arbejdet med at forene endnu flere grundejere blive intensiveret, for derigennem at styrke grundejersamarbejdet på Amager. Vi ser frem til at få etableret endnu flere favorable tilbud inden for energiforsyning, vejvedligeholdelse, renovation, håndværkertilbud, forsikring mv. (4 of 5) [ :51:55]

19 Derudover afholdes der fællesmøder efter behov. Her udveksles erfaringer, gode som dårlige, og der informeres om evt. nyt fra div. myndigheder eller andet som har indflydelse på det at eje fast ejendom, hvortil der ofte hører en masse pligter. Foreningen udgiver 2 4 gange om året et lille nyhedsbrev til sine medlemmer. Sidst men ikke mindst, så er foreningen blevet medlem af Sundby Lokalråd. (5 of 5) [ :51:55]

20 Bestyrelse Formand Næstformand Svend Vexby Carsten Schouw Amsterdamvej 11, st.th Chr. II's Allé København S 2300 København S Telefon nr.(privat): Telefon nr.(privat): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(mobil): Telefon nr.(mobil): Kasserer Bestyrelsesmedlem Birgitte Maltesen Jørgen Melskens Sundholmsvej 5, 3.th. Digevej København S 2300 København S Telefon nr.(privat): Telefon nr.(privat): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(mobil): Telefon nr.(mobil): Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bjarne Kallesøe Ingrid Slott Italiensvej 83 Dublinvej København S 2300 København S Telefon nr.(privat): Telefon nr.(privat): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(mobil): Telefon nr.(mobil): Bestyrelsmedlem Bestyr.suppleant Poul Hounsgaard Marianne Sjørslev Ove Billes Vej 15 Elmebo København S 2300 København S Telefon nr.(privat): Telefon nr.(privat): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(mobil): Telefon nr.(mobil): Bestyr.suppleant Revisor Vibeke Nyward Erik-Holst Johansen Sofienhøjvej 5 C, 1.th. Hovmålvej København S 2300 København S Telefon nr.(privat): Telefon nr.(privat): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(mobil): Telefon nr.(mobil): Revisor Revisorsuppleant Villy Villadsen Laila Rasmussen Biens Allé 13 Prins Buris Vej København S 2300 København S Telefon nr.(privat): Telefon nr.(privat): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(arbejde): Telefon nr.(mobil): Telefon nr.(mobil): [ :51:57]

21 Vedtægter for Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Formål og medlemskreds Stk. 1 Foreningens formål er at arbejde for og fremme medlemmernes interesser som ejere af fast ejendom på Amager. stk. 2 Som medlem kan optages personer, selskaber og foreninger, som ejer eller administrerer fast ejendom på Amager, samt foreninger, som varetager disses interesser. stk. 3 Enkeltmedlemmer, d.v.s. ejere af et enkelt parcelhus eller ejerlejlighed, kan kun optages som medlem, såfremt de ikke på anden vis kan opnå tilknytning til foreningen. Eksisterende enkeltmedlemmer, på tidspunktet for disse vedtægters vedtagelse, bevarer dog fulde medlemsrettigheder. stk. 4 Udmeldelse af foreningen skal være skriftlig med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 3 Ordinær generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. stk. 2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned. stk. 3 Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde dagsorden, revideret regnskab og eventuelt indkomne forslag. stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Økonomi a. Regnskab fra foregående år (til godkendelse) b. Budget for indeværende år (til orientering) c. Kontingent for følgende år (til vedtagelse) 4. Indkomne forslag 5. Valg a. Formand (lige år) b. Næstformand (ulige år) c. Kasserer (ulige år) d. 4 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige, 2 i ulige år) e. 2 bestyrelsessuppleanter f. 2 revisorer (1 i lige, 1 i ulige år) g. 1 revisorsuppleant 6. Eventuelt 4 Ordinær generalforsamling, procedurer Stk. 1 Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 4, indkomne forslag, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 1. marts. stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af medlemmer, dog med undtagelse af beslutninger, som kræver kvalificeret flertal (.6 og.10) stk. 3 Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog med undtagelse af beslutninger, som kræver kvalificeret flertal (.6 og.10) stk. 4 Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt stk. 5 Afstemningsproceduren besluttes af dirigenten. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning, såfremt ét medlem ønsker dette. stk. 6 Personer, som repræsenterer medlemskredsen, er valgbare til poster i henhold til dagsordenen. stk. 7 Medlemmer, som er i kontingentrestance, har ikke stemmeret. stk. 8 Valg til bestyrelsen og som revisorer er 2-årige ( 3 stk. 4 pkt. 5a-d og 5f). (1 of 3) [ :51:58]

22 Valg som bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant er 1-årig ( 3 stk. 4 pkt. 5e og 5 g). 5 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemskredsen kræver det og skriftligt meddeler bestyrelsen, hvilke sager de ønsker behandlet. stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel og den skal indeholde ordlyden af den fremsatte anmodning. stk. 3 Procedurer i øvrigt i henhold til 4 stk. 2, 3, 4, 5, 6 og 7. 6 Vedtægtsændringer Stk. 1 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede på en generalforsamling og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for de foreslåede ændringer. stk. 2 Hvis forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte, men generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal der inden 1 måned afholdes en ny generalforsamling, hvor ændringerne gyldigt kan vedtages uanset antallet af fremmødte, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. 7 Bestyrelsen, sammensætning Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, nemlig formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år stk. 2 Bestyrelsessuppleanter indtræder i bestyrelsen, såfremt ét eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder. Suppleanter indtræder i samme rækkefølge, som de er valgt på generalforsamlingen og indtræder i det afgåede medlems valgperiode. stk. 3 Bestyrelsessuppleanter har møderet til bestyrelsesmøder og modtager de samme informationer som bestyrelsesmedlemmer. 8 Bestyrelsen, funktioner Stk. 1 Bestyrelsen leder og repræsenterer foreningen på en sådan måde, at foreningens overordnede formål tilgodeses i videst mulig udstrækning. stk. 2 Bestyrelsen er berettiget til at lade foreningen være medlem af, eller lade sig repræsentere i lokale/regionale foreninger og sammenslutninger indenfor områder, der er i overensstemmelse med foreningens formål. stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 9 Økonomi Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret stk. 2 Udover kassereren, vælger den ordinære generalforsamling 2 revisorer for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år. Stk. 3 Regnskabet afsluttes og revideres så tidligt, at det kan udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. stk. 4 Bestyrelsen forvalter foreningens økonomi i henhold til foreningens formål og vedtægter, herunder beslutninger truffet på en generalforsamling. stk. 5 Kassereren varetager den løbende administration, herunder opkrævning af kontingenter. Ekstraordinære udgifter, som ikke fremgår af årets budget, kræver vedtagelse på et bestyrelsesmøde. stk. 6 Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer. 10 Foreningens opløsning Stk. 1 Beslutning om opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling, hvor forslag om dette fremgår af indkaldelsen. 2/3 af foreningens medlemmer skal være repræsenteret for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig og mindst 2/3 af disse skal stemme for opløsningen, for at beslutningen er gyldig. stk. 2 Hvis 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for opløsning, men uden at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal (2 of 3) [ :51:58]

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni 2009 11 Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus www.grundejeren.dk Fællesforeningens

Læs mere

Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies

Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies ISSN 0905-4391 Januar 2015 50. årgang nr.1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere