Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater 2 3. Generaliserbarhed 2 4. Demografi Kønsfordeling Aldersfordeling 2 5 Geografi Hvor er du vokset op? Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart 3 6. Uddannelsesmæssige baggrund Videregående uddannelser 5 7. Forberedelseskurser Kommentarer til forberedelseskurser 8 8. Optagelsesforløbet 9 9. Forprøven Optagelsesprøven Oplysninger om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Forventninger til ansættelse efter endt uddannelse Sprogkundskaber Nuværende bopæl Hvordan finansierer de studerende deres studietid 14 1

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. september 2014 på uddannelsen Medieproduktion og Ledelse (MPL) på Danmarks Medie-og journalisthøjskole(dmjx). Respondenterne har bestået optagelsesprøven i foråret ud af 59 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 79,7%, som svarer til lidt over ¾ af holdet. Det betyder, at der kan generaliseres til hele årgangen ud fra disse resultater og giver indikatorer af de studerende på E14 holdet. 2. Markante resultater 95% har uddannelsen som 1. prioritet Der er en overvægt af studerende fra region København. Ifølge databasetallene 1 er der dobbelt så mange kvinder som mænd på holdet i undersøgelsens besvarelser denne fordeling ca. 3/4 kvinder og 1/4 mænd). Den ældste respondent er over Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor 78,3 % i denne undersøgelse. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, som har besvaret. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling I den nedenstående tabel 1 er der brugt databasetal for hele holdet pr. 23/9-14. Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdet pr. den pågældende dato. Tabel 1 Kønsfordeling. (Her er anvendt de databasetal). Mænd Kvinder Samlet Antal Fordeling i % 27,1% 72,9% 100,0% I denne undersøgelse er det kvinderne, der udgør flertallet. 43 ud af 59 respondenter er kvinder og 16 er mænd. I kommende undersøgelser vil der være fokus på en evt. udvikling af kønsfordeling på MPL. 4.2 Aldersfordeling I tabel 2 ses MPL studerendes aldersgennemsnit samlet set ud fra databasetal for hele holdet pr. 23/9-14: Alderssnit Tabel 2: Oplysninger om de nye studerendes alder. Mænd Kvinder Samlet Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste 23,1 20 og og 34 23,1 19 og 34 1 Databasetal = reelle optagetal

4 5. Geografi 5.1 Hvor er du vokset op? I denne undersøgelse er der mange studerende fra København (32) men til forskel fra 2013 er der flere studerende fra Fyn og Syd-og Sønderjylland. Ellers fordeler tallene sig på de forskellige regioner. Tabel 3. Geografisk fordeling REGION ANTAL ANTAL Nordjylland 1 1,92% Østjylland 4 7,69% Midt-og Vestjylland 2 3,85% Syd-og Sønderjylland 6 11,54 Fyn 5 9,62% København 17 32,69% Nordsjælland 6 11,54% Øvrige Sjælland 11 21,15% Bornholm - - Andet - - Total % 5.2 Primære bopæl de sidste 10 år Ved dette spørgsmål er der 11 studerende, som ikke svarer. Det kan være, fordi de er bosiddende i den by, som de er opvokset i. Men ellers ligner tallene ovenstående. Næsten halvdelen af de studerende har boet i region København de sidste 10 år. Tabel 4 Primær bopæl de sidste 10 år REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 2 4,55% Østjylland 3 6,82% Midt- og Vestjylland 2 4,55% Syd-og Sønderjylland 3 6,82% Fyn 3 6,82% København 19 43,18% Nordsjælland 5 11,4% Øvrige Sjælland 7 15,91% Bornholm - - Andet - - Total % 5.3 Bopæl ved studiestart Som det kan ses af tabel 5 er størstedelen af de studerende bosat i eller omkring København. Der er desuden studerende, som bor uden for København, og en enkelt som angiver Struer i Jylland. Tabel 5 Bopæl ved studiestart 3

5 POSTNUMMER BYDEL ANTAL 2610 Rødovre København NV København N København K København V København S Charlottenlund Østerbro Kongens Lyngby Brønshøj København V Hillerød Karlslunde København V Vedbæk Valby Struer København V Vanløse København K København K København V Hvidovre Frederiksberg 1 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse I denne del af undersøgelsen er der en del, som besvarer både ja og nej til samme spørgsmål, hvorved der fx kun er 3 respondenter, som ikke har en gymnasial baggrund, men 5 respondenter, som beskriver deres anden ungdomsuddannelse. Det giver derfor ikke en klar oversigt over, hvilken uddannelse, som har været deres baggrund for optagelse. Det har ikke været muligt at tage højde for de uregelmæssigheder i undersøgelsen og tabeller + procenter er derfor lavet ud fra besvarelserne. Der er desuden 3 studerende, som afslutter deres uddannelse i 2014 altså efter optagelsen. Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse - Studenter ÅRSTAL ANTAL RELATIV PROCENT ,9% ,4% ,1% ,4% ,7% Før ,5% Total % 4

6 Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse Anden ungdomsuddannelse ÅRSTAL ANTAL RELATIV PROCENT ,44% ,11% ,11% ,11% Før ,22% Total 9 100% 10 ud af de 50 studerende (20%) har en anden ungdomsuddannelse jvf. Tabel 7. UNGDOMSUDDANNELSE International Baccalaureate HgS Den Grafiske trykker uddannelse (2 respondenter) Multimediedesigner HHX fagpakke Højskoleforløb (2 respondenter) Mediegrafiker Markedsføringsøkonom Tabel 7 Anden ungdomsuddannelse Det betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX fordeler sig således: Tabel 8 Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX ANTAL ÅR MÆND KVINDER 0 år ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT 1 år ,5% 11 31,4% 2 år ,8% 5 14,3% 3 år ,8% 4 11,4% 4 år ,5% 7 20% 5 år ,4% 6 år eller mere 2 12,5% 4 11,4% Total % % 6.2 Videregående uddannelser I nedenstående tabel fremgår det om de studerende tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. 5

7 Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal /JJA Påbegyndt videregående uddannelse Tabel 9: Indskrevet på videregående uddannelser MÆND KVINDER TOTAL Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne % 3 42% % 5 38% % 8 40% Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere: Multimediedesigner på KEA Bygningsingeniør ved DTU Humanistisk Informatik (Kommunikation, AAU-Cph Multimediedesigner AK KEA Pædagog seminariet Informationsvidenskab og kulturformidling Jura - KU Service management på CBS. Markedsføringsøkonom Medievidenskab Dansk/retorik KUA Bfa i billedkunst fra det kongelige danske kunstakademi Designteknolog, marketing på KEA Design/Business Københavns Universitet, Filosofi Interkulturel markedskommunikation på CBS Multimediedesign De 8 studerende, som også fuldfører deres uddannelser er fordelt på følgende uddannelser: Markedsføringsøkonom Humanistisk Informatik (Kommunikation), AAU - Cph KEA Designteknolog marketing fra KEA Design/Business Multimediedesign Humanistisk Informatik (Kommunikation), AAU-Cph Multimediedesign ved Københavns Erhvervsakademi DESIGNTEKNOLOG MARKETING BFA Der er en respondent, som besvarer spørgsmål uden at have fuldført. Det er desværre ikke muligt at vide, hvilken uddannelse, som det drejer sig om. 6

8 UDDANNELSE Tabel 10 Anden uddannelse ANTAL Designteknolog på KEA (BA niveau) 2 Markedsføringsøkonom 1 Multimediedesigner 2 Humanistisk Informatik 1 KEA uddannelse ukendt 1 BFA Årstal for gennemført videregående uddannelse Alle respondenter har afsluttet deres videregående uddannelse inden for de sidste 3 år. Tabel 11: Afsluttet videregående uddannelse ÅRSTAL ANTAL % Total 100% 7. Forberedelseskurser 18 ud af 50 (36%) har deltaget i forberedelseskurser op til studiestart. Fordelingen af forberedelseskurserne ses her: Krabbesholm HTML - kurser Adobe - programmerne Photoshop C6 Supplerende MatematikB FIlM FILM FILM! på Krogerup Højskole Odder Højskole Højskole Design semester på Krabbesholm højskole Insights Discovery (dybdegående persontests) Adventurerejse med Dansk Studiecenter Kunsthøjskolen i Holbæk Højskole Kommunikation Projektledelse Nørgaards højskole Højskole LMH Jeg har gået på Grundtvigs Højskole fra januar til juni 2014 Spansk A 7

9 Tabel 12 Forberedelseskurser ÅRSTAL ANTAL Januar juni Juli december Januar juni Juli december Januar juni Juli december Januar juni Andre tidspunkter 3 ANTAL UGER ANTAL Mere end Kommentarer til forberedelseskurser Respondenterne har uddybet deres svar med følgende: Mit kursus har ikke noget med mit optagelsesforløb at gøre. - MPL er en overbygning til min trykker uddannelse. I gamle dage hed uddannelsen grafonom. Jeg er glad for at have suppleret både photoshop og matematik, således min optagelse ikke skulle "falde" på manglende viden om disse områder! Krabbesholm er en god højskole hvis man gerne vil have hjælp til sine optagelses prøver specielt til kreative uddannelser. Mit kursus/ophold hjalp ikke som sådan til optagelsesforløbet, da rejsen med højskolen var uden undervisning. Det var ikke målrettet denne uddannelse Højskoleopholdet var designrelateret, og derfor mere målrettet mod KEA. Dengang kendte jeg ikke til denne uddannelse 8. Valgproces I årets undersøgelse har vi ønsket at sætte fokus på de studerendes valgproces og hvor længe deres overvejelse og evt. research om uddannelsen begyndt. I tabel 13 ses hvornår de studerende begyndte at overvejede MPL som en mulig uddannelse for dem. Tabel 13 Tidspunkt for valg af MPL VALG ANTAL PROCENT Ungdomsuddannelse 18 36% Anden videregåede uddannelse 9 18% Ledighedsperiode 15 30% Mens jeg arbejdede. - - Sum: % 8

10 Respondenterne ønskede at uddybe deres svar med følgende kommentarer: Har tænkt en del over, hvornår jeg skulle tage "Medieproduktion & Ledelse". I mit sabbat år søgte jeg i mediebranchen på UG samt tog en test Inden for det sidste år. Jeg var i arbejde på reklamebureau, så var ikke i tvivl om valg af denne uddannelse Da jeg kom hjem fra højskole Da jeg mere eller minder var sprunget fra min tidligere uddannelse på CBS, og i stedet for arbejde en del i tv branchen I min sabbatår (2 år siden) 9. Optagelsesforløbet 12 studerende har været til optagelsesforløb på andre uddannelsesinstitutioner end DMJX. Her nævnes: KK og TVM Den Danske Filmskole April 2014 Skuespillerskolen KU Afspændingspædagogik og psykomotorik Københavns Universitet, CBS og Kea KEA - E-designer KK KEA Design/Business Danmarks Skuespillerskoler (København, Odense, Århus) Ud af de 50 besvarelse har 2 studerende være til optagelsesprøve 2 3 gange hos DMJX og 7 har forsøgt sig 2 gange og de restende 41 kom ind i første forsøg. På dette hold specifikt (optaget på MPL) er har 2% (1 respondent) forsøgt 3 gange, 18,4%% forsøgt 2 gange og hele 79,6% kun en gang. Ud af de 50 havde 47 (=94%), MPL som deres første prioritet og 3 havde ikke. De 47, som havde uddannelsen som første prioritet angiver følgende grunde. Tabel 14 Oversigt over DMJX som 1 prioritet ANTAL PROCENT Faglige årsager 27 57,5% Uddannelses ry og omdømme 7 14,9% DMJXs ry og omdømme 9 19,2% Forventninger til/viden om optagelsesprøven 1 2,1% Andre grunde 3 6,4 % 2 Gælder samtlige uddannelser på DMXJ 9

11 Der var følgende kommentarer til valget: Gennem min far. Han er adm. direktør på et trykkeri i Nordjylland idag, og har gået på skolen i sin tid. Håber at kunne drage en masse erfaringer fra ham også. Og min interesse for medieproduktion. Jeg vil jeg gerne være projektleder på et kreativ bureau Den passer godt til min trykker baggrund. Fast skema, beliggenhed, ikke for mange studerende osv. Fed uddannelse med en fod inden for det kreative miljø men stadig gode muligheder for job. Den passer bedst på, hvad jeg vil på arbejdsmarkedet. Jeg havde hørt godt om uddannelsen. Den lå indenfor mit interessefelt. Hvilket gjorde at jeg undersøgte den nærmere. Flere grunde; faglige årsager, skolens ry og omdømme, uddannelsens ry og omdømme Men også ry og omdømme. Jeg ved fra branchen at der er stor respekt for skolen, og høje forventninger til de dimitterende elever. Og faglige årsager De studerende der ikke havde MPL som første prioritet og angiver følgende årsag: Skuespilleruddannelsen var min første prioritet, derudover var denne mit første valg! Jeg havde søgt TVM Søgte tv og medietilrettelæggelse, men er virkelig glad for jeg kom ind på MPL i stedet, nu vi er kommet i gang med studiet 10. Forprøven De studerende er spurgt ind til deres vurdering af forprøven og sværhedsgrad. Der er valgmulighed og de har desuden haft mulighed for at kommentere på forprøven. Tabel 15 Forprøvens sværhedsgrad SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let 24 49% Middel 21 43% Svær 2 4% Ved ikke 2 4% Total % De havde følgende kommentarer til forprøven: Sammenlignet med de andre uddannelser på dmjx, var den let at komme igennem. Jeg syntes kun det var den motiverede ansøgning som var en smule vanskelig at udforme. 11. Optagelsesprøven Tabellen viser de nye MPL-studerendes vurdering af selve optagelsesprøven. Tabel 16 Optagelsesprøven SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let 12 24,5% Middel 30 61,2% Svær 5 10,2% Ved ikke 2 4,1% Total % 10

12 De havde desuden følgende kommentarer: I havde nogle spørgsmål der var ret ringe formuleret dog, hvilket var årsagen til jeg kun scorede 77% - Det var jeg en anelse utilfreds med, da jeg satsede efter en betydeligt højere procent. Jeg kan ikke huske den specifikke beskrivelse I havde, men jeg husker at den lagde op til man skulle tage stilling til to scenarier som ikke gik overens med hinanden, hvilket derfor gjorde det til en gætteleg. Skattejagten var let men det var en god ide, da alle så skulle læse studieordningen. Multiplechoiceprøven var fin men jeg undrede mig over at der ikke var en samtale efterfølgende. Let i forhold til hvad jeg havde regnet med. For let. Der er godt nok sluppet nogle "..." igennem. 12. Oplysninger om uddannelsen I den nedenstående tabel ses, hvor de studerende primært har fået oplysning om uddannelsen henne. Det har ikke været muligt at svare flere gange, hvorfor brugen af DMJX s hjemmeside ikke figurer i tabellen, men i de studerendes kommentarer. Studievejledning på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Studievejledningen på tidligere uddannelsessted Tabel 17 Oplysninger om uddannelsen MÆND KVINDER TOTAL 1 2% 1 2% Studievalg 26,5% Åbent hus på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole % Andre steder på internettet 2 3 4,1% Danmarks Medie-og journalisthøjskoles brochure om uddannelsen 1 1 4,17% Familie og venner/bekendte ,4% Omtale af optagelsesprøven i dagspressen 1 2% Ug.dk ,6% Andet 2 4,1% Total % De studerende har primært skaffet sig viden om uddannelse til åben hus eller hos familie og venner. Da undersøgelsen er et nyt tiltag, er der kun data for dette år og vi har ikke mulighed for at udtale sig om tendenser. Nedenfor er listet de nye studerendes kommentarer til ovenstående: Fra UG og mine tidligere kollegaer der arbejder på et digitalt design bureau + Venner/Bekendte, UG.dk, Andre steder på nettet Igennem en arbejdskollega, som var igang med uddannelsen Gennem research, venner og dmjx.dk UG.dk Først fra en veninde. Derefter læste jeg mere på ug.dk, læste på skolens hjemmeside, snakkede med studievejledningen, og så alle youtube-videoerne Mit arbejde UG.dk og Orientering på uddannelsesmesse. Og på DMJX.dk og igennem videoer på Youtube.com. Derudover har jeg forhørt mig ved bekendte som kendte til skolen. 11

13 på min arbejdslads på et tv produktionsselskab - af en studerende på tvm De studerende er desuden blevet spurgt om der var informationer, som de savnede. Om den var relevant iht tv og film produktion Ikke hvad jeg kan komme i tanke om. Kunne måske godt tænke mig der var nogle flere virksomheds relaterede opgaver så man kan lære hvordan tingene foregår ude i det virkelig liv. Nej, jeg fik alt den info der var nødvendig. At der allerede ligger en prøve efter 3 uger inde i uddannelsen. Nej, ikke rigtigt. Jeg er en erfaren bruger af nettet, så ethvert spørgsmål jeg havde, fandt jeg selv. Nej, jeg synes informationen på skolens hjemmeside og youtube-videoerne gav mig al den information jeg havde brug for Savnede dybdegående informationer om optagelsesprøven 12.1 Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Kunne godt tænke mig at lave projekter, med nogle af de andre uddannelser. Evt "Fotojournalisterne". Det har været rigtig godt introforløb, både fra tutorer og undervisere. Generelt rigtig fin info op til studiestart. Reklamerer bedre omkring uddannelsen enten på DMJX i Århus eller andre steder i Jylland, så man som jyde også kan høre om uddannelsen uden at skulle rejse i 4 timer hver vej og ofre 600kr på transport sådan en dag som uddannelsesdagen. Jeg kom personligt ikke til jeres arrangement i KBH og hørte derfor ikke ordentlig om uddannelsen inden studiestart, hvilket er ærligt. Mange jeg har snakket med efter jeg har søgt ind ærger sig over de aldrig har hørt om uddannelsen. Så spred jeres ry i Jylland (midt og vestlylland). Jeg synes i gør det godt :) Jeg synes ikke optagelses prøven, især den første online-skattejagt var god. Den tog mig 15 minutter at lave, og var egentlig bare en test af om jeg vidste hvad jeg søgte. Det virkede lidt useriøst. Havde forventet at optagelsesprøven ville være mere samfundsorienteret, hvilket jeg også vil synes var mere relevant. 13. Forventninger til ansættelse efter endt uddannelse Til spørgsmålet hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet er der en del studerende, som peger på et job i TV branchen eller PR. For at kunne se en udvikling over tid er deres kommentarer her grupperet ud fra relevante overskrifter. I bilag 1 kan de oprindelige kommentarer aflæses. Fordelingen ses i nedenstående tabel: Tabel 18 Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. PROJEKTLEDER/PROJEKTKOORDINATOR INDEN ANTAL FOR: TV/film 9 Webmedier 3 Tryk (fx emballage, etiketter) + forlag PR/Marketing 7 Kommunikation 9 Eventbureau 2 In-house bureauer i andre virksomheder fx Novo 12 Nordisk Projektleder generel titel* 7 * (Det kan jeg ikke sige lige nu. Jeg har altid drømt om at lave radio TV for den sags skyld Eller computerspil ja eller reklame, PR og markedsføring Ja Jeg vil lidt af det hele) 12

14 Med hensyn til at læse videre er der 14 studerende, som gerne vil læse videre efter endt uddannelse og 32 som ikke vil. UDDANNELSE Tabel 19 Forventning til videre uddannelse efter endt uddannelse Virksomhedskommunikation 9 Småtteuddannelsen på Zentropa 2 Måske oplevelsesøkonomi 2 CBS 3 Måske Strategic Market Creation eller Brand and Communcations Management 16 Ved ikke endnu 7 Noget med PR 7 Tekstforfatter 3 ANTAL 14. Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare den internationale modul på uddannelse er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Fransk Spansk Andre Undersøgelsen har desuden fokus på de studerendes kvalifikationer inden for hvert sprog. Dette ses i nedenstående tabel: Tabel 20 De studerendes vurdering af deres sprogfærdigheder. 1: Ingen kendskab 2: En smule kendskab 3: En del kendskab 4: Stort kendskab 5: Taler/skrive r flydende Sum Dansk Norsk Engelsk Tysk Fransk Spansk % 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 17% 17% ,25% 65,62% 28,12% 0% 0% 100% 1% 10,5% 4,5% 0% 0% 16% % 0% 2,94% 61,76% 35,29% 100% 0% 0% 0,5% 10,5% 6% 17% ,65% 47,06% 26,47% 8,82% 0% 100% 3% 8% 4,5% 1,5% 0% 17% ,29% 25,81% 9,68% 0% 3,23% 100% 9,5% 4% 1,5% 0% 0,5% 15,5% ,5% 31,25% 3,12% 3,12% 0% 100% 10% 5% 0,5% 0,5% 0% 16% Andre sprog angiv 0% 33,33% 66,67% 0% 100% neden for 0% 0,5% 1% 0% 1,5% Sum ,5% 27,5% 12% 13,5% 23,5% 100% *Sekvens af tal i en celle, Absolut frekvens Relativ frekvens række Relativ frekvens 13

15 I den sidste oversigt som forholder sig til andre sprog fx svensk og japansk er niveauerne ikke inddelt pr. sprog men de studerende har listet andre sprog som: Polsk Svensk En smule italiensk 15. Nuværende bopæl De studerende bor i høj grad til leje, mens et fåtal har andre boligformer. I tabellen ses fordelingen: Tabel 21 Nuværende boligform BOLIGFORM ANTAL STUDERENDE Bor i egen(ejer)bolig 4 Bor til leje 32 Bor i forældres lejlighed (forældrekøb) 6 Andet (ses i listen her under) 5 Ønsker ikke at svare Sum (to respondenter har ikke besvaret spørgsmålet) 47 Af andre boligformer nævnes følgende: Bor i andelslejlighed med samboende Andelsbolig Har egen andelslejlighed Bor hjemme hos forældre(hus) 16. Hvordan finansierer de studerende deres studietid I den følgende tabel ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og en del af dem har desuden et job. En studerende har både job og bruger uddannelsesopsparing. Der har været mulighed for at svare flere gange. Til tabel 21 har der været mulighed for flere svar. Tabel 22 Finansiering af studiet INDKOMST ANTAL SU 40 SU og SU - lån 6 Støtte fra forældre eller andre 4 Opsparing 10 Andet 7 Ønsker ikke at svare 1 Sum 68 De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: Arbejde Studiejob Har ikke fået godkendt lånet endnu, skal hjælpe indtil jeg finder et studiejob Job SU + studiejob og så skal jeg have et studiejob. Jeg har to studiejobs 14

16 Bilag 1 Spørgsmål 33 Hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet? En form for projektkoordinator i tvproduktion Leder/mellemleder, projekt leder, torvholder holder imellem forskellige elementer i et grafisk workflow. Projektleder inden for Tv- eller filmbranchen projektleder/produktionskoordinator inden for film/tv-produktion Noget inden for filmproduktion eller radio. Gerne en lederstilling, men i hvert fald noget hvor jeg er en aktiv del af produktionsprocessen Projektleder i medievirksomhed (trykt eller online magasinudgivelser) Projektlederjob Projektleder/produktionsleder i reklame eller tv branchen. projektleder på et kreativt bureau Projektleder på i reklame virksomhed Projektleder i filmbranchen Projektleder, selvstændig inden for reklame og produktion Det kan jeg ikke sige lige nu.jeg har altid drømt om at lave radio. Tv for den sags skyld.. Eller computerspil.. ja eller reklame, PR og markedsføring..ja.. jeg vil lidt af alt Produktionsleder, daglig leder, afdelingsleder, gerne indenfor medieproduktion eller lign. Produktions leder, indspilnings leder En lederstilling/koordinator indenfor TV eller radio. Projektleder på et reklame bureau Jeg vil gerne arbejde i film/tv-branchen. Præcis hvad jeg vil/skal lave, vil fremtiden vise. Jeg vil gerne arbejde som projektleder i et mediebureau med fokus på digitale og socialemedie løsninger. Ideelt set et projektleder job i musikbranchen, men ellers ved jeg ikke hvilke andre dele af mediebranche (eller andre brancher) der IKKE kunne være interessante at være projektleder i. Det er grundlæggende ledelsesperspektivet der interesserer mig. noget indenfor reklame/ PR PR, eller eventkoordinator Projektleder Jeg vil gerne arbejde med positionering, branding, mennesker, kommunikation, PR, og evt salg 15

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

medieproduktion og ledelse

medieproduktion og ledelse information om praktik medieproduktion og ledelse modul 9-10 indholdsfortegnelse side 2: Info til praktikanten side 4: Tidsplan for valg af praktiksted og praktikperiode side 5: Info til praktikstedet

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Kontaktoplysninger. Cand.ling.merc. med koordinatorgen og stærke grafiske kompetencer

Kontaktoplysninger. Cand.ling.merc. med koordinatorgen og stærke grafiske kompetencer Kontaktoplysninger Navn : Kim Tøttrup Adresse : Lollandsgade 62, 1. sal : 8000, Aarhus C. Tlf. : 22 93 27 40 E-mail : kimtoettrup@hotmail.com Fødselsdato : 2. marts 1985 Website 1 : http://www.kim-toettrup.biz/

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Hvilke uddannelser fodrer mediearbejdsmarkedet?

Hvilke uddannelser fodrer mediearbejdsmarkedet? Hvilke uddannelser fodrer mediearbejdsmarkedet? Et debatoplæg til arbejdsgruppe Beskæftigelses & Uddannelsesudvalget Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund DJUK/ juli 2005 Hvem fodrer egentlig

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium Formalia. Personlige Oplysninger Fulde navn: Samer Mansoor Født: 30. maj 1981 Adresse: Nørrebro Vænge 1, 1. 23, 2200 Kbh. N Tlf.: +45 20 60 38 56 e-mail: sam@artrepublik.net Website: sammansoor.com uddannelse

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere