Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater 2 3. Generaliserbarhed 2 4. Demografi Kønsfordeling Aldersfordeling 2 5 Geografi Hvor er du vokset op? Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart 3 6. Uddannelsesmæssige baggrund Videregående uddannelser 5 7. Forberedelseskurser Kommentarer til forberedelseskurser 8 8. Optagelsesforløbet 9 9. Forprøven Optagelsesprøven Oplysninger om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Forventninger til ansættelse efter endt uddannelse Sprogkundskaber Nuværende bopæl Hvordan finansierer de studerende deres studietid 14 1

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. september 2014 på uddannelsen Medieproduktion og Ledelse (MPL) på Danmarks Medie-og journalisthøjskole(dmjx). Respondenterne har bestået optagelsesprøven i foråret ud af 59 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 79,7%, som svarer til lidt over ¾ af holdet. Det betyder, at der kan generaliseres til hele årgangen ud fra disse resultater og giver indikatorer af de studerende på E14 holdet. 2. Markante resultater 95% har uddannelsen som 1. prioritet Der er en overvægt af studerende fra region København. Ifølge databasetallene 1 er der dobbelt så mange kvinder som mænd på holdet i undersøgelsens besvarelser denne fordeling ca. 3/4 kvinder og 1/4 mænd). Den ældste respondent er over Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor 78,3 % i denne undersøgelse. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, som har besvaret. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling I den nedenstående tabel 1 er der brugt databasetal for hele holdet pr. 23/9-14. Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdet pr. den pågældende dato. Tabel 1 Kønsfordeling. (Her er anvendt de databasetal). Mænd Kvinder Samlet Antal Fordeling i % 27,1% 72,9% 100,0% I denne undersøgelse er det kvinderne, der udgør flertallet. 43 ud af 59 respondenter er kvinder og 16 er mænd. I kommende undersøgelser vil der være fokus på en evt. udvikling af kønsfordeling på MPL. 4.2 Aldersfordeling I tabel 2 ses MPL studerendes aldersgennemsnit samlet set ud fra databasetal for hele holdet pr. 23/9-14: Alderssnit Tabel 2: Oplysninger om de nye studerendes alder. Mænd Kvinder Samlet Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste 23,1 20 og og 34 23,1 19 og 34 1 Databasetal = reelle optagetal

4 5. Geografi 5.1 Hvor er du vokset op? I denne undersøgelse er der mange studerende fra København (32) men til forskel fra 2013 er der flere studerende fra Fyn og Syd-og Sønderjylland. Ellers fordeler tallene sig på de forskellige regioner. Tabel 3. Geografisk fordeling REGION ANTAL ANTAL Nordjylland 1 1,92% Østjylland 4 7,69% Midt-og Vestjylland 2 3,85% Syd-og Sønderjylland 6 11,54 Fyn 5 9,62% København 17 32,69% Nordsjælland 6 11,54% Øvrige Sjælland 11 21,15% Bornholm - - Andet - - Total % 5.2 Primære bopæl de sidste 10 år Ved dette spørgsmål er der 11 studerende, som ikke svarer. Det kan være, fordi de er bosiddende i den by, som de er opvokset i. Men ellers ligner tallene ovenstående. Næsten halvdelen af de studerende har boet i region København de sidste 10 år. Tabel 4 Primær bopæl de sidste 10 år REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 2 4,55% Østjylland 3 6,82% Midt- og Vestjylland 2 4,55% Syd-og Sønderjylland 3 6,82% Fyn 3 6,82% København 19 43,18% Nordsjælland 5 11,4% Øvrige Sjælland 7 15,91% Bornholm - - Andet - - Total % 5.3 Bopæl ved studiestart Som det kan ses af tabel 5 er størstedelen af de studerende bosat i eller omkring København. Der er desuden studerende, som bor uden for København, og en enkelt som angiver Struer i Jylland. Tabel 5 Bopæl ved studiestart 3

5 POSTNUMMER BYDEL ANTAL 2610 Rødovre København NV København N København K København V København S Charlottenlund Østerbro Kongens Lyngby Brønshøj København V Hillerød Karlslunde København V Vedbæk Valby Struer København V Vanløse København K København K København V Hvidovre Frederiksberg 1 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse I denne del af undersøgelsen er der en del, som besvarer både ja og nej til samme spørgsmål, hvorved der fx kun er 3 respondenter, som ikke har en gymnasial baggrund, men 5 respondenter, som beskriver deres anden ungdomsuddannelse. Det giver derfor ikke en klar oversigt over, hvilken uddannelse, som har været deres baggrund for optagelse. Det har ikke været muligt at tage højde for de uregelmæssigheder i undersøgelsen og tabeller + procenter er derfor lavet ud fra besvarelserne. Der er desuden 3 studerende, som afslutter deres uddannelse i 2014 altså efter optagelsen. Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse - Studenter ÅRSTAL ANTAL RELATIV PROCENT ,9% ,4% ,1% ,4% ,7% Før ,5% Total % 4

6 Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse Anden ungdomsuddannelse ÅRSTAL ANTAL RELATIV PROCENT ,44% ,11% ,11% ,11% Før ,22% Total 9 100% 10 ud af de 50 studerende (20%) har en anden ungdomsuddannelse jvf. Tabel 7. UNGDOMSUDDANNELSE International Baccalaureate HgS Den Grafiske trykker uddannelse (2 respondenter) Multimediedesigner HHX fagpakke Højskoleforløb (2 respondenter) Mediegrafiker Markedsføringsøkonom Tabel 7 Anden ungdomsuddannelse Det betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX fordeler sig således: Tabel 8 Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX ANTAL ÅR MÆND KVINDER 0 år ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT 1 år ,5% 11 31,4% 2 år ,8% 5 14,3% 3 år ,8% 4 11,4% 4 år ,5% 7 20% 5 år ,4% 6 år eller mere 2 12,5% 4 11,4% Total % % 6.2 Videregående uddannelser I nedenstående tabel fremgår det om de studerende tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. 5

7 Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal /JJA Påbegyndt videregående uddannelse Tabel 9: Indskrevet på videregående uddannelser MÆND KVINDER TOTAL Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne % 3 42% % 5 38% % 8 40% Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere: Multimediedesigner på KEA Bygningsingeniør ved DTU Humanistisk Informatik (Kommunikation, AAU-Cph Multimediedesigner AK KEA Pædagog seminariet Informationsvidenskab og kulturformidling Jura - KU Service management på CBS. Markedsføringsøkonom Medievidenskab Dansk/retorik KUA Bfa i billedkunst fra det kongelige danske kunstakademi Designteknolog, marketing på KEA Design/Business Københavns Universitet, Filosofi Interkulturel markedskommunikation på CBS Multimediedesign De 8 studerende, som også fuldfører deres uddannelser er fordelt på følgende uddannelser: Markedsføringsøkonom Humanistisk Informatik (Kommunikation), AAU - Cph KEA Designteknolog marketing fra KEA Design/Business Multimediedesign Humanistisk Informatik (Kommunikation), AAU-Cph Multimediedesign ved Københavns Erhvervsakademi DESIGNTEKNOLOG MARKETING BFA Der er en respondent, som besvarer spørgsmål uden at have fuldført. Det er desværre ikke muligt at vide, hvilken uddannelse, som det drejer sig om. 6

8 UDDANNELSE Tabel 10 Anden uddannelse ANTAL Designteknolog på KEA (BA niveau) 2 Markedsføringsøkonom 1 Multimediedesigner 2 Humanistisk Informatik 1 KEA uddannelse ukendt 1 BFA Årstal for gennemført videregående uddannelse Alle respondenter har afsluttet deres videregående uddannelse inden for de sidste 3 år. Tabel 11: Afsluttet videregående uddannelse ÅRSTAL ANTAL % Total 100% 7. Forberedelseskurser 18 ud af 50 (36%) har deltaget i forberedelseskurser op til studiestart. Fordelingen af forberedelseskurserne ses her: Krabbesholm HTML - kurser Adobe - programmerne Photoshop C6 Supplerende MatematikB FIlM FILM FILM! på Krogerup Højskole Odder Højskole Højskole Design semester på Krabbesholm højskole Insights Discovery (dybdegående persontests) Adventurerejse med Dansk Studiecenter Kunsthøjskolen i Holbæk Højskole Kommunikation Projektledelse Nørgaards højskole Højskole LMH Jeg har gået på Grundtvigs Højskole fra januar til juni 2014 Spansk A 7

9 Tabel 12 Forberedelseskurser ÅRSTAL ANTAL Januar juni Juli december Januar juni Juli december Januar juni Juli december Januar juni Andre tidspunkter 3 ANTAL UGER ANTAL Mere end Kommentarer til forberedelseskurser Respondenterne har uddybet deres svar med følgende: Mit kursus har ikke noget med mit optagelsesforløb at gøre. - MPL er en overbygning til min trykker uddannelse. I gamle dage hed uddannelsen grafonom. Jeg er glad for at have suppleret både photoshop og matematik, således min optagelse ikke skulle "falde" på manglende viden om disse områder! Krabbesholm er en god højskole hvis man gerne vil have hjælp til sine optagelses prøver specielt til kreative uddannelser. Mit kursus/ophold hjalp ikke som sådan til optagelsesforløbet, da rejsen med højskolen var uden undervisning. Det var ikke målrettet denne uddannelse Højskoleopholdet var designrelateret, og derfor mere målrettet mod KEA. Dengang kendte jeg ikke til denne uddannelse 8. Valgproces I årets undersøgelse har vi ønsket at sætte fokus på de studerendes valgproces og hvor længe deres overvejelse og evt. research om uddannelsen begyndt. I tabel 13 ses hvornår de studerende begyndte at overvejede MPL som en mulig uddannelse for dem. Tabel 13 Tidspunkt for valg af MPL VALG ANTAL PROCENT Ungdomsuddannelse 18 36% Anden videregåede uddannelse 9 18% Ledighedsperiode 15 30% Mens jeg arbejdede. - - Sum: % 8

10 Respondenterne ønskede at uddybe deres svar med følgende kommentarer: Har tænkt en del over, hvornår jeg skulle tage "Medieproduktion & Ledelse". I mit sabbat år søgte jeg i mediebranchen på UG samt tog en test Inden for det sidste år. Jeg var i arbejde på reklamebureau, så var ikke i tvivl om valg af denne uddannelse Da jeg kom hjem fra højskole Da jeg mere eller minder var sprunget fra min tidligere uddannelse på CBS, og i stedet for arbejde en del i tv branchen I min sabbatår (2 år siden) 9. Optagelsesforløbet 12 studerende har været til optagelsesforløb på andre uddannelsesinstitutioner end DMJX. Her nævnes: KK og TVM Den Danske Filmskole April 2014 Skuespillerskolen KU Afspændingspædagogik og psykomotorik Københavns Universitet, CBS og Kea KEA - E-designer KK KEA Design/Business Danmarks Skuespillerskoler (København, Odense, Århus) Ud af de 50 besvarelse har 2 studerende være til optagelsesprøve 2 3 gange hos DMJX og 7 har forsøgt sig 2 gange og de restende 41 kom ind i første forsøg. På dette hold specifikt (optaget på MPL) er har 2% (1 respondent) forsøgt 3 gange, 18,4%% forsøgt 2 gange og hele 79,6% kun en gang. Ud af de 50 havde 47 (=94%), MPL som deres første prioritet og 3 havde ikke. De 47, som havde uddannelsen som første prioritet angiver følgende grunde. Tabel 14 Oversigt over DMJX som 1 prioritet ANTAL PROCENT Faglige årsager 27 57,5% Uddannelses ry og omdømme 7 14,9% DMJXs ry og omdømme 9 19,2% Forventninger til/viden om optagelsesprøven 1 2,1% Andre grunde 3 6,4 % 2 Gælder samtlige uddannelser på DMXJ 9

11 Der var følgende kommentarer til valget: Gennem min far. Han er adm. direktør på et trykkeri i Nordjylland idag, og har gået på skolen i sin tid. Håber at kunne drage en masse erfaringer fra ham også. Og min interesse for medieproduktion. Jeg vil jeg gerne være projektleder på et kreativ bureau Den passer godt til min trykker baggrund. Fast skema, beliggenhed, ikke for mange studerende osv. Fed uddannelse med en fod inden for det kreative miljø men stadig gode muligheder for job. Den passer bedst på, hvad jeg vil på arbejdsmarkedet. Jeg havde hørt godt om uddannelsen. Den lå indenfor mit interessefelt. Hvilket gjorde at jeg undersøgte den nærmere. Flere grunde; faglige årsager, skolens ry og omdømme, uddannelsens ry og omdømme Men også ry og omdømme. Jeg ved fra branchen at der er stor respekt for skolen, og høje forventninger til de dimitterende elever. Og faglige årsager De studerende der ikke havde MPL som første prioritet og angiver følgende årsag: Skuespilleruddannelsen var min første prioritet, derudover var denne mit første valg! Jeg havde søgt TVM Søgte tv og medietilrettelæggelse, men er virkelig glad for jeg kom ind på MPL i stedet, nu vi er kommet i gang med studiet 10. Forprøven De studerende er spurgt ind til deres vurdering af forprøven og sværhedsgrad. Der er valgmulighed og de har desuden haft mulighed for at kommentere på forprøven. Tabel 15 Forprøvens sværhedsgrad SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let 24 49% Middel 21 43% Svær 2 4% Ved ikke 2 4% Total % De havde følgende kommentarer til forprøven: Sammenlignet med de andre uddannelser på dmjx, var den let at komme igennem. Jeg syntes kun det var den motiverede ansøgning som var en smule vanskelig at udforme. 11. Optagelsesprøven Tabellen viser de nye MPL-studerendes vurdering af selve optagelsesprøven. Tabel 16 Optagelsesprøven SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let 12 24,5% Middel 30 61,2% Svær 5 10,2% Ved ikke 2 4,1% Total % 10

12 De havde desuden følgende kommentarer: I havde nogle spørgsmål der var ret ringe formuleret dog, hvilket var årsagen til jeg kun scorede 77% - Det var jeg en anelse utilfreds med, da jeg satsede efter en betydeligt højere procent. Jeg kan ikke huske den specifikke beskrivelse I havde, men jeg husker at den lagde op til man skulle tage stilling til to scenarier som ikke gik overens med hinanden, hvilket derfor gjorde det til en gætteleg. Skattejagten var let men det var en god ide, da alle så skulle læse studieordningen. Multiplechoiceprøven var fin men jeg undrede mig over at der ikke var en samtale efterfølgende. Let i forhold til hvad jeg havde regnet med. For let. Der er godt nok sluppet nogle "..." igennem. 12. Oplysninger om uddannelsen I den nedenstående tabel ses, hvor de studerende primært har fået oplysning om uddannelsen henne. Det har ikke været muligt at svare flere gange, hvorfor brugen af DMJX s hjemmeside ikke figurer i tabellen, men i de studerendes kommentarer. Studievejledning på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Studievejledningen på tidligere uddannelsessted Tabel 17 Oplysninger om uddannelsen MÆND KVINDER TOTAL 1 2% 1 2% Studievalg 26,5% Åbent hus på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole % Andre steder på internettet 2 3 4,1% Danmarks Medie-og journalisthøjskoles brochure om uddannelsen 1 1 4,17% Familie og venner/bekendte ,4% Omtale af optagelsesprøven i dagspressen 1 2% Ug.dk ,6% Andet 2 4,1% Total % De studerende har primært skaffet sig viden om uddannelse til åben hus eller hos familie og venner. Da undersøgelsen er et nyt tiltag, er der kun data for dette år og vi har ikke mulighed for at udtale sig om tendenser. Nedenfor er listet de nye studerendes kommentarer til ovenstående: Fra UG og mine tidligere kollegaer der arbejder på et digitalt design bureau + Venner/Bekendte, UG.dk, Andre steder på nettet Igennem en arbejdskollega, som var igang med uddannelsen Gennem research, venner og dmjx.dk UG.dk Først fra en veninde. Derefter læste jeg mere på ug.dk, læste på skolens hjemmeside, snakkede med studievejledningen, og så alle youtube-videoerne Mit arbejde UG.dk og Orientering på uddannelsesmesse. Og på DMJX.dk og igennem videoer på Youtube.com. Derudover har jeg forhørt mig ved bekendte som kendte til skolen. 11

13 på min arbejdslads på et tv produktionsselskab - af en studerende på tvm De studerende er desuden blevet spurgt om der var informationer, som de savnede. Om den var relevant iht tv og film produktion Ikke hvad jeg kan komme i tanke om. Kunne måske godt tænke mig der var nogle flere virksomheds relaterede opgaver så man kan lære hvordan tingene foregår ude i det virkelig liv. Nej, jeg fik alt den info der var nødvendig. At der allerede ligger en prøve efter 3 uger inde i uddannelsen. Nej, ikke rigtigt. Jeg er en erfaren bruger af nettet, så ethvert spørgsmål jeg havde, fandt jeg selv. Nej, jeg synes informationen på skolens hjemmeside og youtube-videoerne gav mig al den information jeg havde brug for Savnede dybdegående informationer om optagelsesprøven 12.1 Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Kunne godt tænke mig at lave projekter, med nogle af de andre uddannelser. Evt "Fotojournalisterne". Det har været rigtig godt introforløb, både fra tutorer og undervisere. Generelt rigtig fin info op til studiestart. Reklamerer bedre omkring uddannelsen enten på DMJX i Århus eller andre steder i Jylland, så man som jyde også kan høre om uddannelsen uden at skulle rejse i 4 timer hver vej og ofre 600kr på transport sådan en dag som uddannelsesdagen. Jeg kom personligt ikke til jeres arrangement i KBH og hørte derfor ikke ordentlig om uddannelsen inden studiestart, hvilket er ærligt. Mange jeg har snakket med efter jeg har søgt ind ærger sig over de aldrig har hørt om uddannelsen. Så spred jeres ry i Jylland (midt og vestlylland). Jeg synes i gør det godt :) Jeg synes ikke optagelses prøven, især den første online-skattejagt var god. Den tog mig 15 minutter at lave, og var egentlig bare en test af om jeg vidste hvad jeg søgte. Det virkede lidt useriøst. Havde forventet at optagelsesprøven ville være mere samfundsorienteret, hvilket jeg også vil synes var mere relevant. 13. Forventninger til ansættelse efter endt uddannelse Til spørgsmålet hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet er der en del studerende, som peger på et job i TV branchen eller PR. For at kunne se en udvikling over tid er deres kommentarer her grupperet ud fra relevante overskrifter. I bilag 1 kan de oprindelige kommentarer aflæses. Fordelingen ses i nedenstående tabel: Tabel 18 Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. PROJEKTLEDER/PROJEKTKOORDINATOR INDEN ANTAL FOR: TV/film 9 Webmedier 3 Tryk (fx emballage, etiketter) + forlag PR/Marketing 7 Kommunikation 9 Eventbureau 2 In-house bureauer i andre virksomheder fx Novo 12 Nordisk Projektleder generel titel* 7 * (Det kan jeg ikke sige lige nu. Jeg har altid drømt om at lave radio TV for den sags skyld Eller computerspil ja eller reklame, PR og markedsføring Ja Jeg vil lidt af det hele) 12

14 Med hensyn til at læse videre er der 14 studerende, som gerne vil læse videre efter endt uddannelse og 32 som ikke vil. UDDANNELSE Tabel 19 Forventning til videre uddannelse efter endt uddannelse Virksomhedskommunikation 9 Småtteuddannelsen på Zentropa 2 Måske oplevelsesøkonomi 2 CBS 3 Måske Strategic Market Creation eller Brand and Communcations Management 16 Ved ikke endnu 7 Noget med PR 7 Tekstforfatter 3 ANTAL 14. Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare den internationale modul på uddannelse er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Fransk Spansk Andre Undersøgelsen har desuden fokus på de studerendes kvalifikationer inden for hvert sprog. Dette ses i nedenstående tabel: Tabel 20 De studerendes vurdering af deres sprogfærdigheder. 1: Ingen kendskab 2: En smule kendskab 3: En del kendskab 4: Stort kendskab 5: Taler/skrive r flydende Sum Dansk Norsk Engelsk Tysk Fransk Spansk % 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 17% 17% ,25% 65,62% 28,12% 0% 0% 100% 1% 10,5% 4,5% 0% 0% 16% % 0% 2,94% 61,76% 35,29% 100% 0% 0% 0,5% 10,5% 6% 17% ,65% 47,06% 26,47% 8,82% 0% 100% 3% 8% 4,5% 1,5% 0% 17% ,29% 25,81% 9,68% 0% 3,23% 100% 9,5% 4% 1,5% 0% 0,5% 15,5% ,5% 31,25% 3,12% 3,12% 0% 100% 10% 5% 0,5% 0,5% 0% 16% Andre sprog angiv 0% 33,33% 66,67% 0% 100% neden for 0% 0,5% 1% 0% 1,5% Sum ,5% 27,5% 12% 13,5% 23,5% 100% *Sekvens af tal i en celle, Absolut frekvens Relativ frekvens række Relativ frekvens 13

15 I den sidste oversigt som forholder sig til andre sprog fx svensk og japansk er niveauerne ikke inddelt pr. sprog men de studerende har listet andre sprog som: Polsk Svensk En smule italiensk 15. Nuværende bopæl De studerende bor i høj grad til leje, mens et fåtal har andre boligformer. I tabellen ses fordelingen: Tabel 21 Nuværende boligform BOLIGFORM ANTAL STUDERENDE Bor i egen(ejer)bolig 4 Bor til leje 32 Bor i forældres lejlighed (forældrekøb) 6 Andet (ses i listen her under) 5 Ønsker ikke at svare Sum (to respondenter har ikke besvaret spørgsmålet) 47 Af andre boligformer nævnes følgende: Bor i andelslejlighed med samboende Andelsbolig Har egen andelslejlighed Bor hjemme hos forældre(hus) 16. Hvordan finansierer de studerende deres studietid I den følgende tabel ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og en del af dem har desuden et job. En studerende har både job og bruger uddannelsesopsparing. Der har været mulighed for at svare flere gange. Til tabel 21 har der været mulighed for flere svar. Tabel 22 Finansiering af studiet INDKOMST ANTAL SU 40 SU og SU - lån 6 Støtte fra forældre eller andre 4 Opsparing 10 Andet 7 Ønsker ikke at svare 1 Sum 68 De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: Arbejde Studiejob Har ikke fået godkendt lånet endnu, skal hjælpe indtil jeg finder et studiejob Job SU + studiejob og så skal jeg have et studiejob. Jeg har to studiejobs 14

16 Bilag 1 Spørgsmål 33 Hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet? En form for projektkoordinator i tvproduktion Leder/mellemleder, projekt leder, torvholder holder imellem forskellige elementer i et grafisk workflow. Projektleder inden for Tv- eller filmbranchen projektleder/produktionskoordinator inden for film/tv-produktion Noget inden for filmproduktion eller radio. Gerne en lederstilling, men i hvert fald noget hvor jeg er en aktiv del af produktionsprocessen Projektleder i medievirksomhed (trykt eller online magasinudgivelser) Projektlederjob Projektleder/produktionsleder i reklame eller tv branchen. projektleder på et kreativt bureau Projektleder på i reklame virksomhed Projektleder i filmbranchen Projektleder, selvstændig inden for reklame og produktion Det kan jeg ikke sige lige nu.jeg har altid drømt om at lave radio. Tv for den sags skyld.. Eller computerspil.. ja eller reklame, PR og markedsføring..ja.. jeg vil lidt af alt Produktionsleder, daglig leder, afdelingsleder, gerne indenfor medieproduktion eller lign. Produktions leder, indspilnings leder En lederstilling/koordinator indenfor TV eller radio. Projektleder på et reklame bureau Jeg vil gerne arbejde i film/tv-branchen. Præcis hvad jeg vil/skal lave, vil fremtiden vise. Jeg vil gerne arbejde som projektleder i et mediebureau med fokus på digitale og socialemedie løsninger. Ideelt set et projektleder job i musikbranchen, men ellers ved jeg ikke hvilke andre dele af mediebranche (eller andre brancher) der IKKE kunne være interessante at være projektleder i. Det er grundlæggende ledelsesperspektivet der interesserer mig. noget indenfor reklame/ PR PR, eller eventkoordinator Projektleder Jeg vil gerne arbejde med positionering, branding, mennesker, kommunikation, PR, og evt salg 15

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Afrapportering til FFD

Afrapportering til FFD Afrapportering til FFD Af Erik H. Jensen, Hadsten Højskole maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Side 3. Indledning Side 3. Metodiske bemærkninger til rapportens brug af spørgeskemaer og interviews i projekt

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

Fra uddannelse til arbejdsmarked

Fra uddannelse til arbejdsmarked Sammenslutningen af Unge Med Handicap Fra uddannelse til arbejdsmarked - en undersøgelse af muligheder og barrierer for nyuddannede med handicap INDHOLD INDHOLD 3 Indledning 4 Rapportens formål 5 KAPITEL

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere