Årsberetning /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk"

Transkript

1 Årsberetning /

2 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk vækst i verdensøkonomien faldt den internationale turisme i 2003 med 1,2 pct. Turismen er og bliver følsom over for så forfærdende og negative begivenheder, men omvendt peger erfaringerne også på, at turismen hurtigt kan genvinde fodfæstet. Midt i usikkerheden har dansk turisme formået at skabe et godt udgangspunkt. Flere års fald i overnatningsstatistikken er vendt, og den positive udvikling er fortsat i 2003 med en fremgang på 2,6 pct. Den årelange tilbagegang på det vigtige tyske marked er bremset, Danmark tiltrækker fortsat mange udenlandske turister, og også danskerne selv fristes af at holde ferie i eget land. Det er et godt tegn. Den fremgang skal vi glæde os over. Men det er også nu, vi skal ruste os til at møde de udfordringer og udnytte de muligheder, der venter dansk turisme. Konkurrencen om turisterne skærpes, nye destinationer byder sig til, prisen på flyrejser falder støt, og der er mange kvalitetstilbud til favorable priser at vælge mellem. Regeringens vækstplan "Vækst med vilje" sigter mod at skabe øget velstand og vækst i Danmark. Et af målene er at få flere i arbejde. Dansk turisme omsætter for ca. 51 mia. kr. og skaber godt jobs, hvilket svarer til 2,2 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark. Med de rette investeringer og en fremadrettet udvikling har dansk turisme et betydeligt vækstpotentiale, som vi skal vide at udnytte til gavn for både turismeerhvervet og det danske samfund. Men det forudsætter, at vi forstår at tackle de udfordringer, som erhvervet står overfor. Det er naturligvis først og fremmest en opgave for aktørerne i turismeerhvervet. Men det er også en opgave for politikerne - både nationalt, regionalt og lokalt - at tage et medansvar for udviklingen af turismen i Danmark. Som ny bestyrelsesformand i Danmarks Turistråd ser jeg det som en af rådets vigtigste opgaver at medvirke til at sikre turismeerhvervet den placering, som erhvervets størrelse og udviklingsmuligheder berettiger til. I bestyrelsen har vi i 2003 ansat Ulrik Bülow som ny adm. direktør, og vi ser frem til, at han trækker i dansk turismes førertrøje og med nye øjne vurderer mulighederne for udvikling og samarbejde i dansk turisme. Som ramme om erhvervets udvikling er Danmarks Turistråd i gang med at formulere en vision for dansk turisme i Visionen vil i maj 2004 blive præsenteret ved en høring på Christiansborg, hvilket forhåbentlig vil medvirke til - for alvor - at få sat turismen på den politiske dagsorden som en erhvervssektor med afgørende betydning for dansk økonomi og beskæftigelse. Niels Nygaard Bestyrelsesformand

3 Vision for vækst i dansk turisme 3 Turismen er i kraftig vækst over hele verden. I mange lande er turismen på vej til at blive en af de største erhvervssektorer med enorm beskæftigelsesmæssig og valutaindtjeningsmæssig betydning. De lande med størst succes på området har prioriteret turisme højt med bl.a. kraftigt voksende statslige og erhvervsmæssige investeringer. Dansk turisme har de samme muligheder for at blive en dynamo for vækst i dansk erhvervsliv. Det kræver en øget og målrettet profilering af Danmark i udlandet, det kræver innovation og nytænkning i produktudviklingen, og det kræver et struktureret samarbejde imellem sektorens primære aktører. Lykkes dansk turisme ikke med det, vil Danmark tabe markedsandele og miste konkurrencedygtighed over for andre turismedestinationer, der investerer mere massivt i markedsføring, end vi gør i Danmark i dag. I 2003 tog aktørerne i dansk turisme et stort skridt fremad for en fælles og koordineret indsats omkring markedsføring og produktudvikling. Det er sket under paraplyen af turismens fire forretningsområder: Kyst ferie, aktiv ferie, city break og erhvervsturisme. Et godt samarbejde er en afgørende forudsætning for at realisere det store vækstpotentiale, turismen har. For vækst kommer ikke af sig selv. Øget omsætning og indtjening kræver et øget investeringsniveau både fra statens og erhvervets side. Danmarks Turistråd oplevede i 2003 et fald i sin bevilling og måtte endnu en gang foretage justeringer i organisationen. På trods af nedskæringen er det lykkedes at udvide den samlede indsats. Men hvis Danmarks Turistråd fortsat skal kunne sætte Danmark på turisternes verdenskort ved at brande Danmark i udlandet, ved at være primus motor i slagkraftige marketingkampagner og ved at udvikle visitdenmark.com, hvor turister kan søge information om og booke deres rejse til Danmark, skal der tilvejebringes øgede ressourcer i de kommende år. Turismen er et stort og spændende, men også mangeartet og fragmenteret erhverv med ca små og mellemstore virksomheder. Hvis vi skal have succes med at skabe en koordineret og slagkraftig markedsføring og udvikling af Danmark som turismeland er vi nødt til at samarbejde. Hver for sig kan vi kun opnå begrænset effekt, men ved at samle investeringerne, kan Danmark opnå større gennemslagskraft i forhold til de mange andre turismedestinationer, vi konkurrerer med. I en tid med knappe ressourcer er det derfor nødvendigt, at vi bliver bedre til at samarbejde effektivt om de midler, vi har. For at sikre størst muligt udbytte af vores investeringer skal vi være enige om, hvilke turister vi vil tiltrække, hvilke produkter vi vil tilbyde, hvilke markeder vi vil markedsføre os på, og hvem der løser hvilke opgaver. For at finde svar på de spørgsmål har Danmarks Turistråd sat fremtidens turisme-danmark til debat. Sammen med erhvervet ønsker vi at tegne et fremtidsbillede for turismen anno Ud fra det billede vil Danmarks Turistråd formulere en ambitiøs og vækstorienteret vision for dansk turisme frem til 2010, som bl.a. vil danne udgangspunkt for en ny 3-årig strategi for Danmarks Turistråd Som ny direktør for Danmarks Turistråd glæder jeg mig til samarbejdet med alle i erhvervet. Jeg ser frem til, at vi sammen og på tværs af sektoren - kan finde frem til en effektiv samarbejdsform, der kan føre turismen fremgangsrigt ind i fremtiden. Ulrik Bülow Adm. direktør

4 4 Bestyrelse Hoteldirektør Niels Nygaard, Hotel Gl. Skivehus, bestyrelsesformand Adm. direktør Kaj Frederiksen, Sol og Strand, formand for Feriehusudlejernes Brancheforening, næstformand Kontorchef Lars Aagaard, Økonomi- og Erhvervsministeriet, næstformand Adm. direktør Lars Lunding Andersen, Zoologisk Have Senior Vice President Jens Willumsen, SAS Scandinavian Airlines System Salgs- og marketingdirektør Lars Toft Rasmussen, Fritz Hansen A/S Adm. direktør Georg Sørensen, Messecenter Herning IT-chef Finn Lassen, Danmarks Turistråds hovedkontor i København Souschef Bodil de Wit-Andreasen, Danmarks Turistråds markedskontor i Leiden

5 Danmarks Turistråds strategiske forretningsgrundlag 5 Danmarks Turistråd er den nationale organisation for markedsudvikling og erhvervsudvikling af dansk turisme. Vision: Vi vil være dansk turismes foretrukne strategiske samarbejdspartner Mission: Vi skaber værdi ved at udvikle og markedsføre dansk turisme i samarbejde med vores partnere via viden, værktøjer og aktiviteter Danmarks Turistråd arbejder efter en tre-årig resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriet for perioden Resultatkontrakten udgør det langsigtede strategiske og driftsmæssige grundlag for Danmarks Turistråds virksomhed. Resultatkontrakten rummer følgende fire indsatsområder: Markedsudvikling: Den øgede konkurrence på det internationale rejsemarked stiller stadigt større krav til at skabe positiv opmærksomhed omkring Danmark i det globale mediebillede. Danmarks Turistråd samarbejder med turismeerhvervet om at gøre danske ferie- og erhvervsturismeprodukter attraktive, synlige og tilgængelige over for prioriterede målgrupper på eksisterende og nye markeder. Danmarks Turistråd er repræsenteret på 9 internationale markeder. I erkendelse af at over 60 pct. af den udenlandske turismeomsætning i Danmark kommer fra nærmarkederne, er det naturligt, at det er her, Danmarks Turistråd investerer ressourcer i at opretholde dansk turismes konkurrencekraft. Danmarks Turistråd har derfor justeret sin strategi mod et forøget fokus på nærmarkederne. Erhvervsudvikling: Danmarks Turistråd er det nationale omdrejningspunkt for erhvervsudvikling i dansk turisme. Dels ved strategiudvikling og administration af regeringens turismepolitik. Dels ved i samarbejde med turismeerhvervet at igangsætte innovative udviklingsprojekter af strategisk betydning for dansk turisme. Videnformidling: Indholdet i de danske turismeprodukter bliver stadigt vigtigere for turismeerhvervets evne til at konkurrere med andre destinationer. Danmarks Turistråd er et højt kvalificeret videncenter, der via videnopbygning, analyse og formidling sikrer et højt videngrundlag for markedsudvikling og erhvervsudvikling af dansk turisme. Organisationsudvikling: Internt sikrer Danmarks Turistråd en effektiv forretningsmæssig drift samt en øget målstyring og målbarhed af sine aktiviteter. Organisations- og medarbejderudvikling er et væsentligt element ud fra et ønske om, at Danmarks Turistråd skal være en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere FIGUR 1: FORDELING AF DANMARKS TURISTRÅDS AKTIVITETSBUDGET PÅ MARKEDSKONTORER 2003 OG 2004

6 6 Danmark tiltrak flere turister i 2003 Turismen på verdensplan gik tilbage 2003 blev et turbulent år med krig i Irak, terror på dagsordenen, SARS og økonomisk forværring i mange europæiske lande. Og globalt set var 2003 afgjort ikke et godt turismeår. World Tourism Organization (WTO) vurderer, at den internationale turisme faldt med 1,2 pct., mens antallet af turister faldt med hele 8,5 mio. Det er det største dyk registreret nogensinde af WTO, og skyldes et sammenfald af tre negative faktorer: Usikkerhed i forbindelse med Irak-konflikten, SARS og fortsat lav økonomisk vækst i verdensøkonomien. Disse faktorer tyngede turismen i årets første halvår. I andet halvår vendte udviklingen, men langtfra nok til at indhente det tabte. Turismeudviklingen i verdens regioner viser, at SARS epidemien i 2003 ramte Asien hårdt. Regionen oplevede et fald på knap 10 pct. (12 mio. turister), hvilket i høj grad skyldtes den negative udvikling i lande som Kina, Malaysia, Thailand, Singapore, Sydkorea og Indonesien. Også i Nordamerika faldt turismen med 6,7 pct. Især Canada blev ramt hårdt, men også USA oplevede tilbagegang. I Europa stagnerede den internationale turisme. Vesteuropa tabte terræn (-1,4 pct.), mens antallet af turister steg med 4,7 pct. i Øst- og Centraleuropa. I Nordeuropa var der fremgang på 1,5 pct., mens Sydeuropa oplevede stagnation. Dansk turisme gik frem Mens lavkonjunkturen i 2003 ramte Danmark og dansk erhvervsliv generelt, var der fremgang at spore indenfor turismen. Erfaringerne fra 2002 tyder på, at turismen netop i samfundsøkonomisk svage tider er en vigtig og robust økonomisk bidragsyder. Med en samlet vækst i overnatningerne på 2,6 pct. fik dansk turisme et rigtigt positivt resultat i De danske overnatninger steg med 3,2 pct., og de udenlandske med 2,1 pct., hvilket er betydeligt bedre end i vores nabolande. Væksten i udenlandske overnatninger skyldes navnlig, at Norge, Danmarks andetstørste udenlandske marked, gik frem med hele 4,3 pct. og det største, Tyskland, med 1,5 pct. Men også en række mindre markeder som Holland, USA, Italien, Frankrig og Finland havde vækst i overnatningerne i Det tredjestørste udenlandske marked, Sverige, endte omtrent med status quo, mens 2003 blev et skidt år for især Storbritannien med en tilbagegang på 6,5 pct. Også mindre markeder som Benelux, Japan, det øvrige Sydøstasien og de centraleuropæiske lande Schweiz og Østrig havde tilbagegang blev et forrygende år for campingpladserne, der kunne konstatere en samlet vækst i overnatningerne på 7,5 pct., heraf en stigning på hele 9,4 pct. for udlændingenes vedkommende. Der var navnlig vækst i antallet af tyskere, hollændere og nordmænd. Flere mindre campingmarkeder havde også et godt år med en tredobling af de spanske campingovernatninger i 2003 og en stigning på 42 pct. i de franske overnatninger. Eneste markant negative udvikling var et fald på 2,1 pct. i de svenske overnatninger. Feriehusudlejningen overgik årets første forventninger med en samlet vækst i overnatningerne på 2,6 pct. Hvad der længe tegnede til et mindre fald i tyske overnatninger, endte med en stigning på knap 1 pct. Også Holland trak udviklingen i en positiv retning med 15 pct. flere overnatninger, og det samme gjorde danskerne selv med 9,3 pct. Det andetstørste udenlandske marked, Norge, endte med en fremgang på knap 5,8 pct. Hotellerne tiltrak lidt flere udlændinge i 2003, men tabte til gengæld 2,4 pct. af de danske overnatninger, hvilket i alt betød et lille minus for hotellerne på knap 1 pct. Men både det andetstørste hotelmarked, Norge (+7,0 pct.), og det tredjestørste, Sverige (+2,4 pct.), gik flot frem i Også Holland, Italien og USA havde fremgang. De væsentligste minusser for hotellerne var briterne og tyskerne, der gik tilbage med hhv. 6,6 pct. og 1,7 pct. Blandt de mindre overnatningsformer fik lystbådehavnene en pæn fremgang i 2003 på 3,2 pct., navnlig båret af vækst på det store danske hjemmemarked på 4,4 pct. Feriecentrene kom ud med et lille minus på 1,2 pct., og vandrerhjemmene gik tilbage med over 4 pct. i overnatninger. Vandrerhjemmene mistede overnatninger over en bred front, men afgørende var en nedgang på hovedmarkederne Danmark og Sverige på hhv og overnatninger. FIGUR 2: UDVIKLINGEN I OVERNATNINGSFORMER,

7 Samarbejde, der skaber resultater 7 Dansk turismes internationale konkurrenceevne skal styrkes. Derfor skal aktørerne i erhvervet arbejde mere målrettet sammen. Både om at skabe større international synlighed om Danmark som turismedestination og om udvikling af nye attraktive tilbud, der matcher fremtidige turisters efterspørgsel. Som led i regeringens turismepolitiske handlingsplan "Dansk turisme handlingsplan for vækst, 2002" har Danmarks Turistråd været primus motor i etableringen af fire stærke alliancer for de fire væsentligste forretningsområder i dansk turisme: Kyst ferie, aktiv ferie, city break og erhvervsturisme (MICE). Danmarks Turistråd har i 2003 koordineret arbejdet i fire strategigrupper, hvor erhvervets aktører er med. Her har opgaven været at udvikle en strategi for hvert forretningsområde og samle turismeerhvervet i forpligtende samarbejdsstrukturer, der målretter erhvervets indsats omkring markedsføring og produktudvikling. Og det er i høj grad erhvervet selv, der har påvirket indholdet i de nye i forretningsområde-alliancer. Strategiplanerne for de fire forretningsområder har fokus på både markedsføring og produktudvikling. Produktudviklingen finder især sted gennem en række innovative spydspidsprojekter, hvis formål er at udvikle nye koncepter, produkter og oplevelser, der har et forretningsmæssigt potentiale. Økonomi- og Erhvervsministeriet har i forbindelse med den turismepolitiske handlingsplan afsat 15 mio. kr. pr. år i til medfinansiering af disse projekter. 4 FORRETNINGSOMRÅDER EN DEFINITION Turismen i Danmark kan opdeles i fire forretningsområder: Kyst ferie, aktiv ferie, city break og erhvervsturisme (MICE). Kyst ferie Alle overnatninger i feriecenter, feriehus, camping og lystbåde, samt overnatninger med ferie som formål i hoteller og vandrerhjem udenfor København, Århus, Ålborg og Odense. Aktiv ferie Alle overnatninger uanset overnatningsform, hvor formålet er ferie, og hvor fysiske aktiviteter og specielle temaer udgør et væsentligt rejsemotiv eller indhold i ferien. Forretningsområdet er en delmængde af forretningsområderne kyst ferie og city break. City break Alle overnatninger på hoteller, hvor formålet er ferie, og på vandrerhjem - i København, Århus, Ålborg og Odense, samt alle overnatninger inden for krydstogter. Erhvervsturisme (MICE) Alle overnatninger på hoteller, hvor formålet med rejsen er MICE-relateret (møder, incentives, kongresser).

8 8 Forretningsområde: Kyst ferie VISIONEN Sikre og udvikle kystturismen som det væsentligste forretningsområde i dansk turisme. Danmark skal være kystferiedestinationen, der tilbyder børnefamilier og empty nesters en harmonisk og tryg ferie med rige muligheder for nye og anderledes oplevelser, erfaringer og tilegnelse af kundskab baseret på de danske kerneværdier uhøjtidelig, fri og begavet. Forretningsområdet har i 2003 indledt et samarbejde om to områder: 1. Styrket synliggørelse af det danske kystferieprodukt på det tyske marked - især i forhold til børnefamilier. Oplevelsesdimensionen skal her have en ny og mere central plads i budskabet om Danmark som kystferie destination. 2. Styrkelse af børne- og familievenligheden i det danske kystferieprodukt. Øvrige prioriterede områder i kystferiestrategien er: 1. Synliggøre og udvikle kystferieproduktet i forhold til empty nesters på det tyske marked. 2. Synliggøre og udvikle kystferieproduktet i forhold til de øvrige nære markeder: Danmark, Sverige, Norge og Holland med fokus på børnefamilier og empty nesters. Spydspidsprojekt Et nationalt børnevenlighedsprojekt Forretningsområdet har taget initiativ til et nationalt spydspidsprojekt, der skal gøre Danmarks kystferieprodukt mere børne- og familievenligt. Målet er et øget fokus på børne- og familievenlighed i den fremtidige markedsføring på Danmarks nærmarkeder. Projektet indeholder tre elementer: 1. Træfpunktkoncept: I begyndelsen af 2003 var der tre træfpunktområder langs den jyske vestkyst. Træfpunkterne er velbesøgte og har ifølge undersøgelser stor værdi for tyske børnefamiliers ferieoplevelse i Danmark. Projektets mål er, at det skal være og blive opfattet som en integreret del af Danmarks børnefamilieprodukt, at der er forskelligartede aktiviteter for børn og voksne i tæt tilknytning til overnatningsstedet. Projektet har udviklet standarder for træfpunkter og inspireret til igangsættelse af træfpunkter seks nye steder i Danmark. 2. Børneruter: Udvikling af et børnenes Danmarkssite, som formidler information, tilbud og forslag til ruter i Danmark for børn i alderen 3-13 år under overskrifterne "dyr", "natur", "action", "for pilfingre" og "gamle dage". 3. Kommunikationsplatform: Udvikling af anvisninger på, hvordan man i ord og billede kan kommunikere til de tyske børnefamilier. De grundlæggende værdier i kommunikationsplatformen er: Mulighed for samvær og nærvær i familien. Platformen udvikles på baggrund af en undersøgelse lavet af Aalborg Universitet. Interview med en række tyske børnefamilier viser bl.a., at mødrene har en afgørende rolle, når det gælder valg af feriested. Det er ofte moderen, der tager initiativet og fremskaffer rejsekataloger. Der er dog tegn på en ny rolle for faderen, som oftest søger information via internettet. Ligeledes har børn over syv år en klar forventning om at blive hørt. På den baggrund giver kommunikationsplatformen et bud på, hvad tyske børnefamilier forstår ved "en god ferie", på hvilke områder Danmark har en styrkeposition i forhold til tyske børnefamilier og hvilke billeder/images, der virker på det tyske marked. Specielt sættes fokus på, hvad Danmark kan byde på at små og store oplevelser for børnene. Nyt fra markederne Markedsføringen på det tyske og svenske marked fik ekstra medvind I forbindelse med Finanslovsaftalen 2003 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der afsat 10 mio. kr. til en målrettet ekstraordinær indsats for turismen. Midlerne skulle udvikle og synliggøre Danmarks yderområder over for nærmarkederne inden for specielt forretningsområderne kyst ferie og aktiv ferie. Midlerne har givet Dan-

9 9

10 10 marks Turistråd og turismeerhvervet mulighed for en mere offensiv markedsføring især i Tyskland og Sverige. Tyskland: Største kampagnetryk nogensinde På det tyske marked har de ekstra midler banet vejen for det største samlede kampagnetryk nogensinde. Den indsats er blevet belønnet med, at markedet i 2003 endelig vendte med en fremgang på 1,5 pct. i de tyske overnatninger. Kystferie forretningsområdet har med Danmarks Turistråd i Tyskland som projektleder gennemført en PRog markedsføringskampagne på det tyske marked målrettet specielt børnefamiliesegmentet. Kampagnen er udformet som to regionale kampagner: NordseeUrlaub I et stærkt samarbejde mellem Danmarks Turistråd, Turistgruppen Vestjylland, Midt-Nord Turisme og en lang række jyske turismevirksomheder er der gennemført en stor fælles markedsføringskampagne på det nordtyske marked (Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen). Målet har været at tiltrække nye tyske turister, men også bekræfte tidligere besøgende i, at Danmark er et godt ferievalg i Kampagnerne blev gennemført i første halvår med en massiv, fælles og målrettet markedsføring bl.a. med fokus på de mange oplevelses- og aktivitetsmuligheder, som Danmark byder på, og som gør, at en kystferie i landet ikke er kedelig. Flere tyske turister til Østdanmark Østdansk Turisme og rederiet Scandlines har indgået en aftale med Danmarks Turistråd om at sætte et større tryk på det tyske marked. Kampagnen fokuserer på fire målgrupper, nemlig børnefamilier, voksne over 45 år, besøgende der ønsker en aktiv ferie samt erhvervsturister. Indsatsen danner grundlag for en endnu større koordineret kampagne i Sverige: Svenskerne tilbage til Nordjylland For andet år i træk har Danmarks Turistråd i Sverige gennemført et "Nordjyllandsprojekt", som skal vende den negative udvikling, som Nordjylland har oplevet i fht. det svenske marked. I samarbejdet deltager Stena Line, Midt-Nord Turisme og 10 lokale partnere. Projektet er en kombination af image- og produktmarkedsføring af det nordjyske kystferieprodukt og områdets oplevelsesmuligheder, for specielt børnefamilier og empty nesters. Kampagnen benytter TV som hovedmedie, dagbladsannoncering, internet, studieture og presse. Norge: Det er (igen) dejlig å være norsk - i Danmark Siden 1989 er kampagnen: "Det er dejlig å være norsk i Danmark" blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Turistråd i Norge og de rederier, som sejler fra Norge til Danmark. Det kendte slogan har udviklet sig til et selvstændigt brand, som har opnået et kendskab på højde med de allerstærkeste nationale og internationale brands i Norge. Siden 1989 er de norske overnatninger i Danmark steget fra 1,3 til 2,4 millioner, og Danmark er i dag nordmænds mest besøgte udlandsdestination. Lokomotivet i kampagnen er TV. I 2003/2004 vises 6 korte film på hver 20 sekunder, der på humoristisk vis illustrerer, hvor dejligt det er at være nordmand i Danmark. Det er "dejligere" end at blive hjemme i Norge, det er "dejligere" at være norsk i Danmark end i noget andet udland - og ikke mindst er det "dejligere" at være norsk i Danmark end for andre turister! Filmene illustrerer bl.a. en svensker, der udgiver sig for at være norsk i Danmark, en dansk biltyv der afbryder tyveriet, da han finder et norsk pas i bilen, og en nordmand, der hygger sig med dansk mad så længe, at hans restaurantstol bryder sammen. Rederierne betror Danmarks Turistråd i Norge hovedrollen i arbejdet med at opbygge Danmarks brand på det norske marked, mens rederierne i deres individuelle markedsføringsindsats fokuserer på direkte salg. Benelux: Camping er et hit i Holland I 2003 steg antallet af campingovernatninger med hele 25,7 pct. til på det hollandske marked. Camping er et vigtigt segment på markedet og udgør ca. 25 pct. af alle udenlandske rejser. Danmarks Turistråd i Benelux tog i 2001 initiativ til at samle de danske campingorganisationer og Campingrådet under én markedsføringsparaply for at øge Danmarks markedsandel. I 2003 udmøntede dette samarbejde sig i 2 tv-udsendelser om Danmark (hhv. Møn og Østjylland) i den meget populære

11 11 serie Campinglife. Programmerne blev sendt i prime time lørdag aften, og begge udsendelser blev set at ca. 1,2 mio. hollændere. Samarbejdet omfatter også en såkaldt "kampeerpakket" - en pakke med alle campingorganisationernes guide, et Danmarks magasin, information om attraktioner mm., som kan bestilles mod betaling. I 2003 distribuerede Danmarks Turistråd i alt 2450 pakker. En undersøgelse, som blev gennemført i sommeren 2003 viste, at ca. 27 pct. at de hollandske gæster kender Kampeerpakket, og ca. 30 pct. har været på visitdenmark.com for at hente mere information om Danmark. Samarbejdet fortsætter i Italien: Også italienere vil på camping Danmarks Turistråd i Italien har i samarbejde med Campingrådet og Scandlines fået overtalt italienerne til at tage på campingferie i Danmark. En campingbrochure på italiensk, presseture til danske campingpladser, artikler, pressemeddelelser og fokus på den italienske campingindgang på visitdenmark.com har været nogle af de aktiviteter, projektet har omfattet. Og stigningen i campingovernatninger fra det italienske marked fra 2002 til 2003 taler for sig selv: 16,8 pct. (i alt italienske campingovernatninger). Danmark: Danmark et "Drømmeland" "Hvornår har du sidst været i Danmark" var navnet på en kampagne, der skulle få flere danskere til at holde ferie i Danmark uden for hovedsæsonen. Kampagnen udfordrede danskernes sofavaner og den trivielle weekend ved at vise, at der er flere spændende oplevelser i Danmark, end de fleste tror. Kampagnen var finansieret af Arbejdsmarkedets Feriefond. Et væsentligt moment i kampagnen var at få danskerne til at kombinere en oplevelse med en eller flere overnatninger. Kampagnen bestod af tv-spots på TV2 og TV3/3+, annoncer i trykte medier og bannerreklamer på nettet. Og danskerne kunne lide reklamerne. I uge 14 stemte TV2 seerne reklamen med sengen, der følger danskere gennem "Drømmeland", ind på en 8. plads på Top 10 listen over ugens bedste reklamer. Kampagnen gentages i Danske ferietips Som et led i Danmarkskampagnen udskrev Danmarks Turistråd og Foreningen af danske Turistchefer igen i 2003 en konkurrence om danskernes "hemmelige" ferietips. En konkurrence, der blev til i samarbejde med dagbladet Jyllands-Posten. Blandt ca. 70 indkomne forslag kårede en dommerkomité bestående af bl.a. TV2-stjernen Bubber, skuespilleren Jacob Haugaard, chefen for TV2-Zulu, Palle Strøm, pramdragerstierne som vinder. En fællesbetegnelse for de stier, som pramdragerne gik ad, når de trak pramme mellem Randers og Silkeborg. Ny viden om kystferie Husk de ældre! En ny analyse: "Det tyske ferierejsemarked, 2003" viser, at tyskerne gennemfører godt 63 mio. ferierejser om året, hvoraf tre fjerdedele går til udlandet. Tyskernes samlede antal ferierejser har været svagt faldende (0,5 pct. i forhold til 2001) pga. den stagnerende tyske økonomi. Tyskernes rejselyst forventes dog at være usvækket de kommende år, men der er en klar tendens til, at tyskerne vælger prisbillige og nære destinationer, der kan nås i bil eller bus. Segmentet af ældre rejsende (45+) forventes i 2020 at udgøre 70 pct. af alle voksne tyskere mod halvdelen i dag. Analysen konkluderer, at der her er et betydeligt vækstpotentiale for Danmark, som i forvejen har godt fat i denne gruppe. I dag står 60+ segmentet for knap 20 pct. af de tyske Danmarksgæster, og det er det eneste segment, der har været i vækst de seneste år. Undersøgelsen opgør det samlede danske potentiale for til at være 11 pct. af den tyske rejseaktive befolkning, hvilket svarer til knap 7 mio. tyskere. Potentialet er defineret som den andel, der siger, at de temmelig sikkert (2,1 pct.) eller måske (8,9 pct.) vil holde ferie i Danmark i de kommende tre år. Potentialet har været svagt faldende siden midten af 1990erne. Undersøgelsen bygger på personlige interview med 7000 tyskere.

12 12 Forretningsområde: Aktiv ferie VISIONEN Danmark skal være kendt af attraktive målgrupper på vore nærmarkeder som den tema-destination i Nordeuropa med den højeste service og kvalitet inden for foreløbig 5 udvalgte aktiviteter og temaer: Cykel, lystfiskeri, golf, gastronomi og wellness. Den overordnede målsætning for forretningsområdet i 2003 har været at skabe: En struktur omkring forretningsområdet aktiv ferie Et kvalitetsindhold i form af service- og kvalitetskoncepter (mærkeordning) En profil for aktiv ferie, som kan bruges i den fremtidige markedsføring og branding Mht. strukturen er målet i 2004 at danne 5 temaforeninger. Temaforeningerne skal rekruttere medlemmer og markedsføre både den mærkeordning, der vil blive etableret for hvert tema, og det enkelte tema i sig selv på primært dansk turismes nærmarkeder: Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Derudover er det planen, at de forskellige temaer skal indgå som oplevelseselementer i den samlede danske ferieprofil, herunder de andre forretningsområder: kyst ferie, city break og på sigt også erhvervsturisme. Selve mærkeordningerne for de 5 temaer er målrettet "hard-core" tematuristen, dvs. den turist, der har temaet som sit primære ferieformål. Devisen er: Hvis produkterne kan leve op til denne gruppes høje krav, lever de også op til "soft-core" tematuristens krav, dvs. de turister, der har temaet som et sekundært ferieformål. Markedsføringsmæssigt vil størstedelen af indsatsen blive målrettet "soft-core" tematuristerne, specielt mhp. at skabe volumen for de involverede virksomheder.

13 13

14 14 Spydspidsprojekt Giv turisterne en oplevelse, der kan mærkes Danmarks Turistråd har sammen med strategigruppen for forretningsområdet Aktiv ferie gennemført et projekt med fokus på indholdet i aktiv ferie i Danmark. Arbejdet har resulteret i en ny mærkeordning for fem aktive ferieformer: Golf, wellness, gastronomi, cykel og lystfiskeri. Der er tale om et nyt service- og kvalitetskoncept, som skal være styrende for en langsigtet, landsdækkende produktudvikling, markedsføring, kompetenceudvikling og strukturering af aktiv ferie forretningsområdet. Nyt fra markederne Norge: Danmark på nordmændenes menukort Danmarks Turistråd i Norge har i samarbejde med dagbladene "Aftenposten" og "Bergens Tidende" distribueret en speciel Danmarks-avis: "Danmark på menuen". Avisen bygger på tekst og billeder fra en ny kogebog "Stiansens kulinariske kuffert", som er skrevet af det kendte dansk-norske kropar Annette og Bent Stiansen. Sidstnævnte har tidligere vundet kokkenes verdensmesterskab "Bocuse d'or". I den nye bog refererer ægteparret bl.a. til danske ferieoplevelser og danske madopskrifter. Danmarks Turistråd har udvalgt billeder og tekst til bogen, som fremhæver Danmark som et gæstfrit ferieland, hvor turisterne kan få kulinariske oplevelser af høj kvalitet. "Danmark på menuen" blev distribueret i et oplag på Gastronomirute fra Norge Fjord Lines Gastronomirute er et koncept, der er udviklet i samarbejde med Danmarks Turistråd i Norge. 15 af Danmarks absolut bedste kroer er håndplukket i samarbejde med den tidligere Bocuse d'or mester Terje Ness. Samtlige kroer har gennemgået strenge krav til kvalitet på alt fra værelser og service til køkken, menu og vin. Produktet har i løbet af tre år udviklet sig til at blive et prestigeprodukt for Fjord Line. svenske marked. En halv million svenskere spiller golf, og en undersøgelse viser, at 78 pct. af de svenske golfspillere har interesse for at spille golf i Danmark. Danmarks Turistråd i Sverige bearbejder golfsegmentet bl.a. igennem Scandinavian Masters, som er Nordeuropas største golfkonkurrence og har ca gæster. I 2003 foregik turneringen i Malmø/Barsebäck. Danmarks Turistråd deltog med et stort telt, som deles mellem et antal partnere. En kro serverede dansk mad og drikke og alt blev sat ind for at brande Danmark som en hyggelig oase med en fri og uhøjtidelig stemning. Tyskland: Ta tyskeren med ud at fiske Danmarks Turistråd i Tyskland har i 2003 deltaget i tre fiskemesser i Nordtyskland (Kassel, Lübeck, Ganderkesee). Messerne var godt besøgt af ca fiskeinteresserede. Pressemeddelelser om arrangementerne gav stor effekt i form af artikler i dagblade og tidsskrifter. - og cykle Sammen med en række cykelruter: Berlin-København (Østdansk Turisme), Østersøruten (Fyntour, Region Sydøst- og Sønderjyllands Turismeudviklingsselskab), Nordsøruten (Turistgruppen Vestjylland) og Limfjordsruten (Midt-Nord Turisme) har Danmarks Turistråd i Tyskland i 2003 gennemført en række aktiviteter, der skal få tyskerne til at tage på cykelferie i Danmark. Annoncer i det tyske cyklistforbunds medlemsblade og udsendelse af elektronisk nyhedsbrev om de fire danske cykelruter til konsumenter har givet god respons. Sverige: Spil golf med svenskerne Golfsegmentet er et segment i rivende udvikling, og Danmark har en stærk position som golfland på det

15 Forretningsområde: City break 15 VISIONEN København skal opfattes som én af Nordeuropas mest dynamiske storbyer inden for oplevelsesturisme. Århus, Aalborg og Odense skal være destinationer, der opfattes som meget attraktive citybreak-besøgsmål i forhold til udvalgte målgrupper på nærmarkederne. Strategien består af 3 indsatsområder (delstrategier): City break København: At sikre synlighed af København på de prioriterede markeder og medvirke til at udbygge Københavns position som international city break destination i samarbejde med Wonderful Copenhagen og relevante partnere. Krydstogt København: At fastholde og styrke Københavns status som home port for internationale krydstogter og derigennem udvikle markedet for city breaks i København i samarbejde med Copenhagen Cruise Network. City break Århus, Odense, Aalborg: At understøtte et projektbaseret samarbejde med Tourist Århus, Odense Turistbureau og Aalborg Turist & Kongres Bureau om fælles markedsføring og udvikling af city break turisme i de 3 byer baseret på resultatet af spydspidsprojektet "Profiler og salgsargumenter for Århus, Odense, Aalborg". De prioriterede markeder og målgrupper i strategien er: City Break Krydstogt City Break København København Århus, Aalborg, Odense Primære Sverige, Norge, USA, Storbritannien/Irland Sverige, Norge markeder Storbritannien/Irland, Tyskland Sekundære Italien, Spanien, USA Italien, Tyskland Tysland, Storbritannien markeder Kina/Japan Målgrupper Salgsled Salgsled Salgsled Presse Presse Konsument: Konsument: - Karrierepar (30+, 40+) - Karrierepar (30+, 40+) - Det grå guld - Det grå guld - De unge jet-settere - Evt. gay-segmentet - Evt. børnefamilier

16 16 Spydspidsprojekt Profiler og salgsargumenter for Århus, Odense og Aalborg Mange europæiske byer byder sig til med netop deres specialiteter til turister, der ønsker at tage et par dages break i en city. Men hvad da med Århus, Odense og Aalborg? Har de hver især deres klare profil, som kan tiltrække turister fra Tyskland, Norge, Sverige og England på et city break ophold? Ja, det har de fremgår det af resultatet et spydspidsprojekt, der er lavet af Tourist Århus, Odense Turistbureau, Aalborg Turist & Kongres Bureau og Danmarks Turistråd. Projektet har resulteret i en budskabs-platform og en række konkrete salgsargumenter, som udgør grundlaget for den fremtidige produktudvikling og markedsføring af byerne som city break destinationer. De tre byer har det tilfælles, at de er præget af en afslappet atmosfære og en "open-minded" og glad befolkning, der sætter pris på et velfungerede samfund. Hertil kommer deres særlige karakteristika: Århus har en pulserende og uhøjtidelig storbyatmosfære. Odense er inspirerende og eventyrlig og Aalborg afslappet, lun og overraskende. Århus, Odense og Aalborg konkurrerer med byer i vore nabolande, der er billigere, mere profilerede, lettere tilgængelige og har et større udbud af oplevelsesmuligheder. Netop derfor er det vigtigt, at vi klart og entydigt kan forklare potentielle turister, hvad der skiller de tre byer ud og hvorfor man netop skal vælge én eller flere af byerne som målet for et city break ophold. Projektet bliver i 2004 lagt til grund for produktudvikling og markedsføringsaktiviteter blandt turismevirksomheder og andre relevante aktører i de tre byer. Resultatet vil bl.a. blive integreret i det city break samarbejde, som de tre byer og Danmarks Turistråd har med Maersk Air. På tværs af markeder IMO: Øresundsregionen på verdenskortet Danmarks Turistråd er partner i det store, tre-årige projekt International Markedsføring af Øresundsregionen (IMO). Med en samlet finansiering på ca. 100 mio. kr. er der tale om den største satsning for at positionere Øresundsregionen som en attraktiv destination for møder og city breaks. Markedsføringen sker i Storbritannien, Irland, USA, Frankrig, Bruxelles, Tyskland, Schweiz, Italien, Finland samt Kina og Japan. IMO er et samarbejde mellem Danmarks Turistråd, Wonderful Copenhagen, SAS, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Hovedstadens Udviklingsråd, Position Skåne, Malmö Tourism m.fl. Turoperatører fra hele verden til "Famshop" For første gang inviterede Danmarks Turistråd i 2003 til "Denmark International Famshop", en kombineret Famtrip og Workshop, hvor leisure-turoperatører fra otte markeder - Norge, Storbritannien, Irland, Polen, Frankrig, Italien, USA og Japan deltog. Famshoppen er en nyskabelse, der erstatter de tidligere Nordisk Workshop og Denmark European Workshop. Med famshoppen er der skabt en platform, hvor danske udbydere har mulighed for at møde en lang række turoperatører fra både nær- og fjernmarkeder. Famshoppen foregik både i Jylland, på Fyn og på Sjælland for at give turoperatørerne mulighed for at øge kendskabet til hele Danmark. Storbritanien og Irland: Danmarks Turistråd tager strøm på irerne I oktober 2003 modtog 1,6 mio. irere et brev med deres el-regning fra det nationale irske el-selskab, ESB. I kuverten lå en brochure, der reklamerer for city break rejser til København og Øresundsområdet. Irlændere, der i 2003 betaler elregningen til tiden, deltog desuden i en lodtrækning om en ferie i Øresundsregionen. Med dette fremstød håber Danmarks Turistråd i Storbritannien, der også bearbejder det irske marked, yderligere at kunne styrke den interesse for København/Øresundsområdet, som man har kunnet noteret de seneste år. Aktiviteterne i Irland omfattede desuden udstillinger med dansk design i varehuset Habitat Dublin, hvor man kunne købe en design-weekend i København via turoperatør. Tyskland: Stor kampagne på Det store tyske internet-rejsebureau Expedia.de startede sammen med Danmarks Turistråd i Tyskland en stor kampagne for at markedsføre Øresundsregionen. Kampagnen løb i fire etaper i månederne maj, juni, juli og august i Hovedvægten lå på city breaks til København og Malmø, men den rejsende kunne også booke hotel og/eller fly. For Øresundsregionen blev der reklameret med bannere, pop ups og "Promotion-Boxes" på samt i Expedias newsletter.

17 17

18 18 Italien: agenter lærte om jul i København I regi af IMO-projektet og i samarbejde med rejsetidsskriftet Guida Viaggi gennemførte Danmarks Turistråd i Italien en online-workshop, der skulle orientere italienske agenter og rejsebureaufolk om de oplevelser, man kan få ved at besøge København i julemåneden. Det skete i form af en workshop og en konkurrence på Guida Viaggi s hjemmeside, hvor der blev introduceret otte afsnit med oplysninger om København. Den viden man fik om København ved hvert afsnit, gjorde det muligt at svare på tre spørgsmål, der afsluttede hvert afsnit. De, der svarede rigtigt på alle otte spørgerunder, deltog i en konkurrence om rejser til København agenter gennemførte samtlige spil og blev derved "specialister" på viden om København. Med i projektet var også italienske turoperatører, der har København/Øresundsregionen på programmet. USA: København live på online TV Well-Traveled (www.well-traveled.com) er et nyt online rejseprogram. Well-Traveled er en del af Slate.com, der har 4,8 million unique users pr. måned og vises på MSNBC.com, som har 14,5 million unique users. Et filmhold fra New York Times Magazine transmitterede direkte fra København i 3 dage til rejseprogrammet. Med Volvo som hovedsponsor blev projektet til i samarbejde med SAS, Radisson/SAS Royal Hotel, Wonderful Copenhagen og Danmarks Turistråd i USA. Desuden er der i regi af IMO-projektet blevet gennemført tre kampagner med Expedia. To med København og Øresundsregionen alene - og en fælles med Sverige og Norge. Expedia er en af de største agenter for SAS i USA og dermed et naturligt valg af medie. De første salgstal var så imponerende med stigninger på pct. sammenlignet med samme perioder i 2002, at samarbejdet blev udvidet til også at omfatte famtrip og workshop deltagelse fra Expedia som i de tre kampagner har solgt mere end bed nights i København. Ny viden om citybreak Analyse af det britiske city break marked I samarbejde med VisitOresund.info/IMO-projektet gennemførte Danmarks Turistråd i 2003 en analyse af det britiske city break marked. I forbindelse med analysen blev der gennemført 11 fokusgruppe interview med forskellige segmenter inden for city break ferie, fulgt op af en bred spørgeskemaundersøgelse blandt personer (1.000 svar). Undersøgelsen kortlægger britiske forbrugeres foretrukne city break destinationer, deres beslutningsproces og holdningen til diverse city break byer, herunder København, Malmø og øvrige danske byer. Forskelle imellem unge "voksne", familier og ældres præferencer er desuden beskrevet indgående. Undersøgelsen dokumenterer bl.a., at beslutningen om at tage på city break ophold i høj grad er et spørgsmål om tilstedeværelsen af direkte flyruter, herunder lavprisruter. Derudover er sikkerhed, attraktioner, pris ("value for money"), god mad og atmosfære væsentlige valgkriterier. Med undtagelse af København opfatter britiske city breakere ikke umiddelbart skandinaviske byer som relevante rejsemål. Briterne har generelt få associationer om de danske byer, dog lidt flere indtryk, når det gælder København. Flest forbinder København med "Den lille havfrue" (35 pct.) og "H.C. Andersen" (15 pct.) samt Tivoli, Carlsberg, vand/havn og kulde. Interessen for at tage på city break især i København er absolut til stede: 28 pct. af de adspurgte siger, at de vil overveje København som mulig kommende city break destination, og her indtager København 8. pladsen efter bl.a. Prag, Barcelona og Amsterdam. Hvidbog om det japanske marked Danmarks Turistråd i Japan har lavet en omfattende og opdateret engelsksproget beskrivelse af den japanske rejsebranche og dens aktører - som er den hidtil mest detaljerede af sin slags, der er skrevet på et "ikke-japansk" sprog. "Japan Travel Agency Report" er navnet på rapporten, der giver et overblik over den japanske rejsebranches organisering, dens måde at arbejde på, love der regulerer branchen m.m. Men først og fremmest giver rapporten en udførlig beskrivelse af de største turoperatører i den japanske rejsebranche. Deres historie, specialer, omsætning, webadresser og en række andre oplysninger. Det er informationer af stor praktisk værdi for de virksomheder i den danske rejsebranche, der enten opererer på det japanske marked - eller har planer om at gøre det.

19 19

20 20 Forretningsområde: Erhvervsturisme (MICE) VISIONEN Danmark skal være og skal være kendt for at være Europas bedste mødeland: En oase i den endeløse ørken af møder, konferencer, kongresser og faglige studierejser; et sted hvor faciliteter og atmosfære skaber grobund for anderledes mødevirksomhed, for inspirerende, effektive og uhøjtidelige arrangementer. De prioriterede markeder og målgrupper i strategien er: Indsatsområder Møder, konferencer & Incentives Kongresser Primære markeder Norge, Sverige, Storbritannien, Danmark Tyskland, USA Storbritannien (London), Benelux (Bruxelles), Schweiz (Geneve) Sekundære markeder Italien, Benelux Målgrupper Mødeplanlæggere Danske medlemmer Beslutningstagere af internationale foreninger Erhvervsrejsebureauer Agenter Internationale Professionelle mødeplanlæggere (PCO) foreningers sekretariater

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016 Danmark i de internationale medier VisitDenmark 2016 Udgivet af VisitDenmark Maj 2017 Kontaktperson Janne Grønkjær Henriksen, Marketingdirektør E-mail: jgh@visitdenmark.com tlf. +45 32 88 99 50 Mob. +45

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 1 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i 2017 Udgivet af VisitDenmark Oktober

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere