Årsberetning /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk"

Transkript

1 Årsberetning /

2 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk vækst i verdensøkonomien faldt den internationale turisme i 2003 med 1,2 pct. Turismen er og bliver følsom over for så forfærdende og negative begivenheder, men omvendt peger erfaringerne også på, at turismen hurtigt kan genvinde fodfæstet. Midt i usikkerheden har dansk turisme formået at skabe et godt udgangspunkt. Flere års fald i overnatningsstatistikken er vendt, og den positive udvikling er fortsat i 2003 med en fremgang på 2,6 pct. Den årelange tilbagegang på det vigtige tyske marked er bremset, Danmark tiltrækker fortsat mange udenlandske turister, og også danskerne selv fristes af at holde ferie i eget land. Det er et godt tegn. Den fremgang skal vi glæde os over. Men det er også nu, vi skal ruste os til at møde de udfordringer og udnytte de muligheder, der venter dansk turisme. Konkurrencen om turisterne skærpes, nye destinationer byder sig til, prisen på flyrejser falder støt, og der er mange kvalitetstilbud til favorable priser at vælge mellem. Regeringens vækstplan "Vækst med vilje" sigter mod at skabe øget velstand og vækst i Danmark. Et af målene er at få flere i arbejde. Dansk turisme omsætter for ca. 51 mia. kr. og skaber godt jobs, hvilket svarer til 2,2 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark. Med de rette investeringer og en fremadrettet udvikling har dansk turisme et betydeligt vækstpotentiale, som vi skal vide at udnytte til gavn for både turismeerhvervet og det danske samfund. Men det forudsætter, at vi forstår at tackle de udfordringer, som erhvervet står overfor. Det er naturligvis først og fremmest en opgave for aktørerne i turismeerhvervet. Men det er også en opgave for politikerne - både nationalt, regionalt og lokalt - at tage et medansvar for udviklingen af turismen i Danmark. Som ny bestyrelsesformand i Danmarks Turistråd ser jeg det som en af rådets vigtigste opgaver at medvirke til at sikre turismeerhvervet den placering, som erhvervets størrelse og udviklingsmuligheder berettiger til. I bestyrelsen har vi i 2003 ansat Ulrik Bülow som ny adm. direktør, og vi ser frem til, at han trækker i dansk turismes førertrøje og med nye øjne vurderer mulighederne for udvikling og samarbejde i dansk turisme. Som ramme om erhvervets udvikling er Danmarks Turistråd i gang med at formulere en vision for dansk turisme i Visionen vil i maj 2004 blive præsenteret ved en høring på Christiansborg, hvilket forhåbentlig vil medvirke til - for alvor - at få sat turismen på den politiske dagsorden som en erhvervssektor med afgørende betydning for dansk økonomi og beskæftigelse. Niels Nygaard Bestyrelsesformand

3 Vision for vækst i dansk turisme 3 Turismen er i kraftig vækst over hele verden. I mange lande er turismen på vej til at blive en af de største erhvervssektorer med enorm beskæftigelsesmæssig og valutaindtjeningsmæssig betydning. De lande med størst succes på området har prioriteret turisme højt med bl.a. kraftigt voksende statslige og erhvervsmæssige investeringer. Dansk turisme har de samme muligheder for at blive en dynamo for vækst i dansk erhvervsliv. Det kræver en øget og målrettet profilering af Danmark i udlandet, det kræver innovation og nytænkning i produktudviklingen, og det kræver et struktureret samarbejde imellem sektorens primære aktører. Lykkes dansk turisme ikke med det, vil Danmark tabe markedsandele og miste konkurrencedygtighed over for andre turismedestinationer, der investerer mere massivt i markedsføring, end vi gør i Danmark i dag. I 2003 tog aktørerne i dansk turisme et stort skridt fremad for en fælles og koordineret indsats omkring markedsføring og produktudvikling. Det er sket under paraplyen af turismens fire forretningsområder: Kyst ferie, aktiv ferie, city break og erhvervsturisme. Et godt samarbejde er en afgørende forudsætning for at realisere det store vækstpotentiale, turismen har. For vækst kommer ikke af sig selv. Øget omsætning og indtjening kræver et øget investeringsniveau både fra statens og erhvervets side. Danmarks Turistråd oplevede i 2003 et fald i sin bevilling og måtte endnu en gang foretage justeringer i organisationen. På trods af nedskæringen er det lykkedes at udvide den samlede indsats. Men hvis Danmarks Turistråd fortsat skal kunne sætte Danmark på turisternes verdenskort ved at brande Danmark i udlandet, ved at være primus motor i slagkraftige marketingkampagner og ved at udvikle visitdenmark.com, hvor turister kan søge information om og booke deres rejse til Danmark, skal der tilvejebringes øgede ressourcer i de kommende år. Turismen er et stort og spændende, men også mangeartet og fragmenteret erhverv med ca små og mellemstore virksomheder. Hvis vi skal have succes med at skabe en koordineret og slagkraftig markedsføring og udvikling af Danmark som turismeland er vi nødt til at samarbejde. Hver for sig kan vi kun opnå begrænset effekt, men ved at samle investeringerne, kan Danmark opnå større gennemslagskraft i forhold til de mange andre turismedestinationer, vi konkurrerer med. I en tid med knappe ressourcer er det derfor nødvendigt, at vi bliver bedre til at samarbejde effektivt om de midler, vi har. For at sikre størst muligt udbytte af vores investeringer skal vi være enige om, hvilke turister vi vil tiltrække, hvilke produkter vi vil tilbyde, hvilke markeder vi vil markedsføre os på, og hvem der løser hvilke opgaver. For at finde svar på de spørgsmål har Danmarks Turistråd sat fremtidens turisme-danmark til debat. Sammen med erhvervet ønsker vi at tegne et fremtidsbillede for turismen anno Ud fra det billede vil Danmarks Turistråd formulere en ambitiøs og vækstorienteret vision for dansk turisme frem til 2010, som bl.a. vil danne udgangspunkt for en ny 3-årig strategi for Danmarks Turistråd Som ny direktør for Danmarks Turistråd glæder jeg mig til samarbejdet med alle i erhvervet. Jeg ser frem til, at vi sammen og på tværs af sektoren - kan finde frem til en effektiv samarbejdsform, der kan føre turismen fremgangsrigt ind i fremtiden. Ulrik Bülow Adm. direktør

4 4 Bestyrelse Hoteldirektør Niels Nygaard, Hotel Gl. Skivehus, bestyrelsesformand Adm. direktør Kaj Frederiksen, Sol og Strand, formand for Feriehusudlejernes Brancheforening, næstformand Kontorchef Lars Aagaard, Økonomi- og Erhvervsministeriet, næstformand Adm. direktør Lars Lunding Andersen, Zoologisk Have Senior Vice President Jens Willumsen, SAS Scandinavian Airlines System Salgs- og marketingdirektør Lars Toft Rasmussen, Fritz Hansen A/S Adm. direktør Georg Sørensen, Messecenter Herning IT-chef Finn Lassen, Danmarks Turistråds hovedkontor i København Souschef Bodil de Wit-Andreasen, Danmarks Turistråds markedskontor i Leiden

5 Danmarks Turistråds strategiske forretningsgrundlag 5 Danmarks Turistråd er den nationale organisation for markedsudvikling og erhvervsudvikling af dansk turisme. Vision: Vi vil være dansk turismes foretrukne strategiske samarbejdspartner Mission: Vi skaber værdi ved at udvikle og markedsføre dansk turisme i samarbejde med vores partnere via viden, værktøjer og aktiviteter Danmarks Turistråd arbejder efter en tre-årig resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriet for perioden Resultatkontrakten udgør det langsigtede strategiske og driftsmæssige grundlag for Danmarks Turistråds virksomhed. Resultatkontrakten rummer følgende fire indsatsområder: Markedsudvikling: Den øgede konkurrence på det internationale rejsemarked stiller stadigt større krav til at skabe positiv opmærksomhed omkring Danmark i det globale mediebillede. Danmarks Turistråd samarbejder med turismeerhvervet om at gøre danske ferie- og erhvervsturismeprodukter attraktive, synlige og tilgængelige over for prioriterede målgrupper på eksisterende og nye markeder. Danmarks Turistråd er repræsenteret på 9 internationale markeder. I erkendelse af at over 60 pct. af den udenlandske turismeomsætning i Danmark kommer fra nærmarkederne, er det naturligt, at det er her, Danmarks Turistråd investerer ressourcer i at opretholde dansk turismes konkurrencekraft. Danmarks Turistråd har derfor justeret sin strategi mod et forøget fokus på nærmarkederne. Erhvervsudvikling: Danmarks Turistråd er det nationale omdrejningspunkt for erhvervsudvikling i dansk turisme. Dels ved strategiudvikling og administration af regeringens turismepolitik. Dels ved i samarbejde med turismeerhvervet at igangsætte innovative udviklingsprojekter af strategisk betydning for dansk turisme. Videnformidling: Indholdet i de danske turismeprodukter bliver stadigt vigtigere for turismeerhvervets evne til at konkurrere med andre destinationer. Danmarks Turistråd er et højt kvalificeret videncenter, der via videnopbygning, analyse og formidling sikrer et højt videngrundlag for markedsudvikling og erhvervsudvikling af dansk turisme. Organisationsudvikling: Internt sikrer Danmarks Turistråd en effektiv forretningsmæssig drift samt en øget målstyring og målbarhed af sine aktiviteter. Organisations- og medarbejderudvikling er et væsentligt element ud fra et ønske om, at Danmarks Turistråd skal være en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere FIGUR 1: FORDELING AF DANMARKS TURISTRÅDS AKTIVITETSBUDGET PÅ MARKEDSKONTORER 2003 OG 2004

6 6 Danmark tiltrak flere turister i 2003 Turismen på verdensplan gik tilbage 2003 blev et turbulent år med krig i Irak, terror på dagsordenen, SARS og økonomisk forværring i mange europæiske lande. Og globalt set var 2003 afgjort ikke et godt turismeår. World Tourism Organization (WTO) vurderer, at den internationale turisme faldt med 1,2 pct., mens antallet af turister faldt med hele 8,5 mio. Det er det største dyk registreret nogensinde af WTO, og skyldes et sammenfald af tre negative faktorer: Usikkerhed i forbindelse med Irak-konflikten, SARS og fortsat lav økonomisk vækst i verdensøkonomien. Disse faktorer tyngede turismen i årets første halvår. I andet halvår vendte udviklingen, men langtfra nok til at indhente det tabte. Turismeudviklingen i verdens regioner viser, at SARS epidemien i 2003 ramte Asien hårdt. Regionen oplevede et fald på knap 10 pct. (12 mio. turister), hvilket i høj grad skyldtes den negative udvikling i lande som Kina, Malaysia, Thailand, Singapore, Sydkorea og Indonesien. Også i Nordamerika faldt turismen med 6,7 pct. Især Canada blev ramt hårdt, men også USA oplevede tilbagegang. I Europa stagnerede den internationale turisme. Vesteuropa tabte terræn (-1,4 pct.), mens antallet af turister steg med 4,7 pct. i Øst- og Centraleuropa. I Nordeuropa var der fremgang på 1,5 pct., mens Sydeuropa oplevede stagnation. Dansk turisme gik frem Mens lavkonjunkturen i 2003 ramte Danmark og dansk erhvervsliv generelt, var der fremgang at spore indenfor turismen. Erfaringerne fra 2002 tyder på, at turismen netop i samfundsøkonomisk svage tider er en vigtig og robust økonomisk bidragsyder. Med en samlet vækst i overnatningerne på 2,6 pct. fik dansk turisme et rigtigt positivt resultat i De danske overnatninger steg med 3,2 pct., og de udenlandske med 2,1 pct., hvilket er betydeligt bedre end i vores nabolande. Væksten i udenlandske overnatninger skyldes navnlig, at Norge, Danmarks andetstørste udenlandske marked, gik frem med hele 4,3 pct. og det største, Tyskland, med 1,5 pct. Men også en række mindre markeder som Holland, USA, Italien, Frankrig og Finland havde vækst i overnatningerne i Det tredjestørste udenlandske marked, Sverige, endte omtrent med status quo, mens 2003 blev et skidt år for især Storbritannien med en tilbagegang på 6,5 pct. Også mindre markeder som Benelux, Japan, det øvrige Sydøstasien og de centraleuropæiske lande Schweiz og Østrig havde tilbagegang blev et forrygende år for campingpladserne, der kunne konstatere en samlet vækst i overnatningerne på 7,5 pct., heraf en stigning på hele 9,4 pct. for udlændingenes vedkommende. Der var navnlig vækst i antallet af tyskere, hollændere og nordmænd. Flere mindre campingmarkeder havde også et godt år med en tredobling af de spanske campingovernatninger i 2003 og en stigning på 42 pct. i de franske overnatninger. Eneste markant negative udvikling var et fald på 2,1 pct. i de svenske overnatninger. Feriehusudlejningen overgik årets første forventninger med en samlet vækst i overnatningerne på 2,6 pct. Hvad der længe tegnede til et mindre fald i tyske overnatninger, endte med en stigning på knap 1 pct. Også Holland trak udviklingen i en positiv retning med 15 pct. flere overnatninger, og det samme gjorde danskerne selv med 9,3 pct. Det andetstørste udenlandske marked, Norge, endte med en fremgang på knap 5,8 pct. Hotellerne tiltrak lidt flere udlændinge i 2003, men tabte til gengæld 2,4 pct. af de danske overnatninger, hvilket i alt betød et lille minus for hotellerne på knap 1 pct. Men både det andetstørste hotelmarked, Norge (+7,0 pct.), og det tredjestørste, Sverige (+2,4 pct.), gik flot frem i Også Holland, Italien og USA havde fremgang. De væsentligste minusser for hotellerne var briterne og tyskerne, der gik tilbage med hhv. 6,6 pct. og 1,7 pct. Blandt de mindre overnatningsformer fik lystbådehavnene en pæn fremgang i 2003 på 3,2 pct., navnlig båret af vækst på det store danske hjemmemarked på 4,4 pct. Feriecentrene kom ud med et lille minus på 1,2 pct., og vandrerhjemmene gik tilbage med over 4 pct. i overnatninger. Vandrerhjemmene mistede overnatninger over en bred front, men afgørende var en nedgang på hovedmarkederne Danmark og Sverige på hhv og overnatninger. FIGUR 2: UDVIKLINGEN I OVERNATNINGSFORMER,

7 Samarbejde, der skaber resultater 7 Dansk turismes internationale konkurrenceevne skal styrkes. Derfor skal aktørerne i erhvervet arbejde mere målrettet sammen. Både om at skabe større international synlighed om Danmark som turismedestination og om udvikling af nye attraktive tilbud, der matcher fremtidige turisters efterspørgsel. Som led i regeringens turismepolitiske handlingsplan "Dansk turisme handlingsplan for vækst, 2002" har Danmarks Turistråd været primus motor i etableringen af fire stærke alliancer for de fire væsentligste forretningsområder i dansk turisme: Kyst ferie, aktiv ferie, city break og erhvervsturisme (MICE). Danmarks Turistråd har i 2003 koordineret arbejdet i fire strategigrupper, hvor erhvervets aktører er med. Her har opgaven været at udvikle en strategi for hvert forretningsområde og samle turismeerhvervet i forpligtende samarbejdsstrukturer, der målretter erhvervets indsats omkring markedsføring og produktudvikling. Og det er i høj grad erhvervet selv, der har påvirket indholdet i de nye i forretningsområde-alliancer. Strategiplanerne for de fire forretningsområder har fokus på både markedsføring og produktudvikling. Produktudviklingen finder især sted gennem en række innovative spydspidsprojekter, hvis formål er at udvikle nye koncepter, produkter og oplevelser, der har et forretningsmæssigt potentiale. Økonomi- og Erhvervsministeriet har i forbindelse med den turismepolitiske handlingsplan afsat 15 mio. kr. pr. år i til medfinansiering af disse projekter. 4 FORRETNINGSOMRÅDER EN DEFINITION Turismen i Danmark kan opdeles i fire forretningsområder: Kyst ferie, aktiv ferie, city break og erhvervsturisme (MICE). Kyst ferie Alle overnatninger i feriecenter, feriehus, camping og lystbåde, samt overnatninger med ferie som formål i hoteller og vandrerhjem udenfor København, Århus, Ålborg og Odense. Aktiv ferie Alle overnatninger uanset overnatningsform, hvor formålet er ferie, og hvor fysiske aktiviteter og specielle temaer udgør et væsentligt rejsemotiv eller indhold i ferien. Forretningsområdet er en delmængde af forretningsområderne kyst ferie og city break. City break Alle overnatninger på hoteller, hvor formålet er ferie, og på vandrerhjem - i København, Århus, Ålborg og Odense, samt alle overnatninger inden for krydstogter. Erhvervsturisme (MICE) Alle overnatninger på hoteller, hvor formålet med rejsen er MICE-relateret (møder, incentives, kongresser).

8 8 Forretningsområde: Kyst ferie VISIONEN Sikre og udvikle kystturismen som det væsentligste forretningsområde i dansk turisme. Danmark skal være kystferiedestinationen, der tilbyder børnefamilier og empty nesters en harmonisk og tryg ferie med rige muligheder for nye og anderledes oplevelser, erfaringer og tilegnelse af kundskab baseret på de danske kerneværdier uhøjtidelig, fri og begavet. Forretningsområdet har i 2003 indledt et samarbejde om to områder: 1. Styrket synliggørelse af det danske kystferieprodukt på det tyske marked - især i forhold til børnefamilier. Oplevelsesdimensionen skal her have en ny og mere central plads i budskabet om Danmark som kystferie destination. 2. Styrkelse af børne- og familievenligheden i det danske kystferieprodukt. Øvrige prioriterede områder i kystferiestrategien er: 1. Synliggøre og udvikle kystferieproduktet i forhold til empty nesters på det tyske marked. 2. Synliggøre og udvikle kystferieproduktet i forhold til de øvrige nære markeder: Danmark, Sverige, Norge og Holland med fokus på børnefamilier og empty nesters. Spydspidsprojekt Et nationalt børnevenlighedsprojekt Forretningsområdet har taget initiativ til et nationalt spydspidsprojekt, der skal gøre Danmarks kystferieprodukt mere børne- og familievenligt. Målet er et øget fokus på børne- og familievenlighed i den fremtidige markedsføring på Danmarks nærmarkeder. Projektet indeholder tre elementer: 1. Træfpunktkoncept: I begyndelsen af 2003 var der tre træfpunktområder langs den jyske vestkyst. Træfpunkterne er velbesøgte og har ifølge undersøgelser stor værdi for tyske børnefamiliers ferieoplevelse i Danmark. Projektets mål er, at det skal være og blive opfattet som en integreret del af Danmarks børnefamilieprodukt, at der er forskelligartede aktiviteter for børn og voksne i tæt tilknytning til overnatningsstedet. Projektet har udviklet standarder for træfpunkter og inspireret til igangsættelse af træfpunkter seks nye steder i Danmark. 2. Børneruter: Udvikling af et børnenes Danmarkssite, som formidler information, tilbud og forslag til ruter i Danmark for børn i alderen 3-13 år under overskrifterne "dyr", "natur", "action", "for pilfingre" og "gamle dage". 3. Kommunikationsplatform: Udvikling af anvisninger på, hvordan man i ord og billede kan kommunikere til de tyske børnefamilier. De grundlæggende værdier i kommunikationsplatformen er: Mulighed for samvær og nærvær i familien. Platformen udvikles på baggrund af en undersøgelse lavet af Aalborg Universitet. Interview med en række tyske børnefamilier viser bl.a., at mødrene har en afgørende rolle, når det gælder valg af feriested. Det er ofte moderen, der tager initiativet og fremskaffer rejsekataloger. Der er dog tegn på en ny rolle for faderen, som oftest søger information via internettet. Ligeledes har børn over syv år en klar forventning om at blive hørt. På den baggrund giver kommunikationsplatformen et bud på, hvad tyske børnefamilier forstår ved "en god ferie", på hvilke områder Danmark har en styrkeposition i forhold til tyske børnefamilier og hvilke billeder/images, der virker på det tyske marked. Specielt sættes fokus på, hvad Danmark kan byde på at små og store oplevelser for børnene. Nyt fra markederne Markedsføringen på det tyske og svenske marked fik ekstra medvind I forbindelse med Finanslovsaftalen 2003 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der afsat 10 mio. kr. til en målrettet ekstraordinær indsats for turismen. Midlerne skulle udvikle og synliggøre Danmarks yderområder over for nærmarkederne inden for specielt forretningsområderne kyst ferie og aktiv ferie. Midlerne har givet Dan-

9 9

10 10 marks Turistråd og turismeerhvervet mulighed for en mere offensiv markedsføring især i Tyskland og Sverige. Tyskland: Største kampagnetryk nogensinde På det tyske marked har de ekstra midler banet vejen for det største samlede kampagnetryk nogensinde. Den indsats er blevet belønnet med, at markedet i 2003 endelig vendte med en fremgang på 1,5 pct. i de tyske overnatninger. Kystferie forretningsområdet har med Danmarks Turistråd i Tyskland som projektleder gennemført en PRog markedsføringskampagne på det tyske marked målrettet specielt børnefamiliesegmentet. Kampagnen er udformet som to regionale kampagner: NordseeUrlaub I et stærkt samarbejde mellem Danmarks Turistråd, Turistgruppen Vestjylland, Midt-Nord Turisme og en lang række jyske turismevirksomheder er der gennemført en stor fælles markedsføringskampagne på det nordtyske marked (Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen). Målet har været at tiltrække nye tyske turister, men også bekræfte tidligere besøgende i, at Danmark er et godt ferievalg i Kampagnerne blev gennemført i første halvår med en massiv, fælles og målrettet markedsføring bl.a. med fokus på de mange oplevelses- og aktivitetsmuligheder, som Danmark byder på, og som gør, at en kystferie i landet ikke er kedelig. Flere tyske turister til Østdanmark Østdansk Turisme og rederiet Scandlines har indgået en aftale med Danmarks Turistråd om at sætte et større tryk på det tyske marked. Kampagnen fokuserer på fire målgrupper, nemlig børnefamilier, voksne over 45 år, besøgende der ønsker en aktiv ferie samt erhvervsturister. Indsatsen danner grundlag for en endnu større koordineret kampagne i Sverige: Svenskerne tilbage til Nordjylland For andet år i træk har Danmarks Turistråd i Sverige gennemført et "Nordjyllandsprojekt", som skal vende den negative udvikling, som Nordjylland har oplevet i fht. det svenske marked. I samarbejdet deltager Stena Line, Midt-Nord Turisme og 10 lokale partnere. Projektet er en kombination af image- og produktmarkedsføring af det nordjyske kystferieprodukt og områdets oplevelsesmuligheder, for specielt børnefamilier og empty nesters. Kampagnen benytter TV som hovedmedie, dagbladsannoncering, internet, studieture og presse. Norge: Det er (igen) dejlig å være norsk - i Danmark Siden 1989 er kampagnen: "Det er dejlig å være norsk i Danmark" blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Turistråd i Norge og de rederier, som sejler fra Norge til Danmark. Det kendte slogan har udviklet sig til et selvstændigt brand, som har opnået et kendskab på højde med de allerstærkeste nationale og internationale brands i Norge. Siden 1989 er de norske overnatninger i Danmark steget fra 1,3 til 2,4 millioner, og Danmark er i dag nordmænds mest besøgte udlandsdestination. Lokomotivet i kampagnen er TV. I 2003/2004 vises 6 korte film på hver 20 sekunder, der på humoristisk vis illustrerer, hvor dejligt det er at være nordmand i Danmark. Det er "dejligere" end at blive hjemme i Norge, det er "dejligere" at være norsk i Danmark end i noget andet udland - og ikke mindst er det "dejligere" at være norsk i Danmark end for andre turister! Filmene illustrerer bl.a. en svensker, der udgiver sig for at være norsk i Danmark, en dansk biltyv der afbryder tyveriet, da han finder et norsk pas i bilen, og en nordmand, der hygger sig med dansk mad så længe, at hans restaurantstol bryder sammen. Rederierne betror Danmarks Turistråd i Norge hovedrollen i arbejdet med at opbygge Danmarks brand på det norske marked, mens rederierne i deres individuelle markedsføringsindsats fokuserer på direkte salg. Benelux: Camping er et hit i Holland I 2003 steg antallet af campingovernatninger med hele 25,7 pct. til på det hollandske marked. Camping er et vigtigt segment på markedet og udgør ca. 25 pct. af alle udenlandske rejser. Danmarks Turistråd i Benelux tog i 2001 initiativ til at samle de danske campingorganisationer og Campingrådet under én markedsføringsparaply for at øge Danmarks markedsandel. I 2003 udmøntede dette samarbejde sig i 2 tv-udsendelser om Danmark (hhv. Møn og Østjylland) i den meget populære

11 11 serie Campinglife. Programmerne blev sendt i prime time lørdag aften, og begge udsendelser blev set at ca. 1,2 mio. hollændere. Samarbejdet omfatter også en såkaldt "kampeerpakket" - en pakke med alle campingorganisationernes guide, et Danmarks magasin, information om attraktioner mm., som kan bestilles mod betaling. I 2003 distribuerede Danmarks Turistråd i alt 2450 pakker. En undersøgelse, som blev gennemført i sommeren 2003 viste, at ca. 27 pct. at de hollandske gæster kender Kampeerpakket, og ca. 30 pct. har været på visitdenmark.com for at hente mere information om Danmark. Samarbejdet fortsætter i Italien: Også italienere vil på camping Danmarks Turistråd i Italien har i samarbejde med Campingrådet og Scandlines fået overtalt italienerne til at tage på campingferie i Danmark. En campingbrochure på italiensk, presseture til danske campingpladser, artikler, pressemeddelelser og fokus på den italienske campingindgang på visitdenmark.com har været nogle af de aktiviteter, projektet har omfattet. Og stigningen i campingovernatninger fra det italienske marked fra 2002 til 2003 taler for sig selv: 16,8 pct. (i alt italienske campingovernatninger). Danmark: Danmark et "Drømmeland" "Hvornår har du sidst været i Danmark" var navnet på en kampagne, der skulle få flere danskere til at holde ferie i Danmark uden for hovedsæsonen. Kampagnen udfordrede danskernes sofavaner og den trivielle weekend ved at vise, at der er flere spændende oplevelser i Danmark, end de fleste tror. Kampagnen var finansieret af Arbejdsmarkedets Feriefond. Et væsentligt moment i kampagnen var at få danskerne til at kombinere en oplevelse med en eller flere overnatninger. Kampagnen bestod af tv-spots på TV2 og TV3/3+, annoncer i trykte medier og bannerreklamer på nettet. Og danskerne kunne lide reklamerne. I uge 14 stemte TV2 seerne reklamen med sengen, der følger danskere gennem "Drømmeland", ind på en 8. plads på Top 10 listen over ugens bedste reklamer. Kampagnen gentages i Danske ferietips Som et led i Danmarkskampagnen udskrev Danmarks Turistråd og Foreningen af danske Turistchefer igen i 2003 en konkurrence om danskernes "hemmelige" ferietips. En konkurrence, der blev til i samarbejde med dagbladet Jyllands-Posten. Blandt ca. 70 indkomne forslag kårede en dommerkomité bestående af bl.a. TV2-stjernen Bubber, skuespilleren Jacob Haugaard, chefen for TV2-Zulu, Palle Strøm, pramdragerstierne som vinder. En fællesbetegnelse for de stier, som pramdragerne gik ad, når de trak pramme mellem Randers og Silkeborg. Ny viden om kystferie Husk de ældre! En ny analyse: "Det tyske ferierejsemarked, 2003" viser, at tyskerne gennemfører godt 63 mio. ferierejser om året, hvoraf tre fjerdedele går til udlandet. Tyskernes samlede antal ferierejser har været svagt faldende (0,5 pct. i forhold til 2001) pga. den stagnerende tyske økonomi. Tyskernes rejselyst forventes dog at være usvækket de kommende år, men der er en klar tendens til, at tyskerne vælger prisbillige og nære destinationer, der kan nås i bil eller bus. Segmentet af ældre rejsende (45+) forventes i 2020 at udgøre 70 pct. af alle voksne tyskere mod halvdelen i dag. Analysen konkluderer, at der her er et betydeligt vækstpotentiale for Danmark, som i forvejen har godt fat i denne gruppe. I dag står 60+ segmentet for knap 20 pct. af de tyske Danmarksgæster, og det er det eneste segment, der har været i vækst de seneste år. Undersøgelsen opgør det samlede danske potentiale for til at være 11 pct. af den tyske rejseaktive befolkning, hvilket svarer til knap 7 mio. tyskere. Potentialet er defineret som den andel, der siger, at de temmelig sikkert (2,1 pct.) eller måske (8,9 pct.) vil holde ferie i Danmark i de kommende tre år. Potentialet har været svagt faldende siden midten af 1990erne. Undersøgelsen bygger på personlige interview med 7000 tyskere.

12 12 Forretningsområde: Aktiv ferie VISIONEN Danmark skal være kendt af attraktive målgrupper på vore nærmarkeder som den tema-destination i Nordeuropa med den højeste service og kvalitet inden for foreløbig 5 udvalgte aktiviteter og temaer: Cykel, lystfiskeri, golf, gastronomi og wellness. Den overordnede målsætning for forretningsområdet i 2003 har været at skabe: En struktur omkring forretningsområdet aktiv ferie Et kvalitetsindhold i form af service- og kvalitetskoncepter (mærkeordning) En profil for aktiv ferie, som kan bruges i den fremtidige markedsføring og branding Mht. strukturen er målet i 2004 at danne 5 temaforeninger. Temaforeningerne skal rekruttere medlemmer og markedsføre både den mærkeordning, der vil blive etableret for hvert tema, og det enkelte tema i sig selv på primært dansk turismes nærmarkeder: Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Derudover er det planen, at de forskellige temaer skal indgå som oplevelseselementer i den samlede danske ferieprofil, herunder de andre forretningsområder: kyst ferie, city break og på sigt også erhvervsturisme. Selve mærkeordningerne for de 5 temaer er målrettet "hard-core" tematuristen, dvs. den turist, der har temaet som sit primære ferieformål. Devisen er: Hvis produkterne kan leve op til denne gruppes høje krav, lever de også op til "soft-core" tematuristens krav, dvs. de turister, der har temaet som et sekundært ferieformål. Markedsføringsmæssigt vil størstedelen af indsatsen blive målrettet "soft-core" tematuristerne, specielt mhp. at skabe volumen for de involverede virksomheder.

13 13

14 14 Spydspidsprojekt Giv turisterne en oplevelse, der kan mærkes Danmarks Turistråd har sammen med strategigruppen for forretningsområdet Aktiv ferie gennemført et projekt med fokus på indholdet i aktiv ferie i Danmark. Arbejdet har resulteret i en ny mærkeordning for fem aktive ferieformer: Golf, wellness, gastronomi, cykel og lystfiskeri. Der er tale om et nyt service- og kvalitetskoncept, som skal være styrende for en langsigtet, landsdækkende produktudvikling, markedsføring, kompetenceudvikling og strukturering af aktiv ferie forretningsområdet. Nyt fra markederne Norge: Danmark på nordmændenes menukort Danmarks Turistråd i Norge har i samarbejde med dagbladene "Aftenposten" og "Bergens Tidende" distribueret en speciel Danmarks-avis: "Danmark på menuen". Avisen bygger på tekst og billeder fra en ny kogebog "Stiansens kulinariske kuffert", som er skrevet af det kendte dansk-norske kropar Annette og Bent Stiansen. Sidstnævnte har tidligere vundet kokkenes verdensmesterskab "Bocuse d'or". I den nye bog refererer ægteparret bl.a. til danske ferieoplevelser og danske madopskrifter. Danmarks Turistråd har udvalgt billeder og tekst til bogen, som fremhæver Danmark som et gæstfrit ferieland, hvor turisterne kan få kulinariske oplevelser af høj kvalitet. "Danmark på menuen" blev distribueret i et oplag på Gastronomirute fra Norge Fjord Lines Gastronomirute er et koncept, der er udviklet i samarbejde med Danmarks Turistråd i Norge. 15 af Danmarks absolut bedste kroer er håndplukket i samarbejde med den tidligere Bocuse d'or mester Terje Ness. Samtlige kroer har gennemgået strenge krav til kvalitet på alt fra værelser og service til køkken, menu og vin. Produktet har i løbet af tre år udviklet sig til at blive et prestigeprodukt for Fjord Line. svenske marked. En halv million svenskere spiller golf, og en undersøgelse viser, at 78 pct. af de svenske golfspillere har interesse for at spille golf i Danmark. Danmarks Turistråd i Sverige bearbejder golfsegmentet bl.a. igennem Scandinavian Masters, som er Nordeuropas største golfkonkurrence og har ca gæster. I 2003 foregik turneringen i Malmø/Barsebäck. Danmarks Turistråd deltog med et stort telt, som deles mellem et antal partnere. En kro serverede dansk mad og drikke og alt blev sat ind for at brande Danmark som en hyggelig oase med en fri og uhøjtidelig stemning. Tyskland: Ta tyskeren med ud at fiske Danmarks Turistråd i Tyskland har i 2003 deltaget i tre fiskemesser i Nordtyskland (Kassel, Lübeck, Ganderkesee). Messerne var godt besøgt af ca fiskeinteresserede. Pressemeddelelser om arrangementerne gav stor effekt i form af artikler i dagblade og tidsskrifter. - og cykle Sammen med en række cykelruter: Berlin-København (Østdansk Turisme), Østersøruten (Fyntour, Region Sydøst- og Sønderjyllands Turismeudviklingsselskab), Nordsøruten (Turistgruppen Vestjylland) og Limfjordsruten (Midt-Nord Turisme) har Danmarks Turistråd i Tyskland i 2003 gennemført en række aktiviteter, der skal få tyskerne til at tage på cykelferie i Danmark. Annoncer i det tyske cyklistforbunds medlemsblade og udsendelse af elektronisk nyhedsbrev om de fire danske cykelruter til konsumenter har givet god respons. Sverige: Spil golf med svenskerne Golfsegmentet er et segment i rivende udvikling, og Danmark har en stærk position som golfland på det

15 Forretningsområde: City break 15 VISIONEN København skal opfattes som én af Nordeuropas mest dynamiske storbyer inden for oplevelsesturisme. Århus, Aalborg og Odense skal være destinationer, der opfattes som meget attraktive citybreak-besøgsmål i forhold til udvalgte målgrupper på nærmarkederne. Strategien består af 3 indsatsområder (delstrategier): City break København: At sikre synlighed af København på de prioriterede markeder og medvirke til at udbygge Københavns position som international city break destination i samarbejde med Wonderful Copenhagen og relevante partnere. Krydstogt København: At fastholde og styrke Københavns status som home port for internationale krydstogter og derigennem udvikle markedet for city breaks i København i samarbejde med Copenhagen Cruise Network. City break Århus, Odense, Aalborg: At understøtte et projektbaseret samarbejde med Tourist Århus, Odense Turistbureau og Aalborg Turist & Kongres Bureau om fælles markedsføring og udvikling af city break turisme i de 3 byer baseret på resultatet af spydspidsprojektet "Profiler og salgsargumenter for Århus, Odense, Aalborg". De prioriterede markeder og målgrupper i strategien er: City Break Krydstogt City Break København København Århus, Aalborg, Odense Primære Sverige, Norge, USA, Storbritannien/Irland Sverige, Norge markeder Storbritannien/Irland, Tyskland Sekundære Italien, Spanien, USA Italien, Tyskland Tysland, Storbritannien markeder Kina/Japan Målgrupper Salgsled Salgsled Salgsled Presse Presse Konsument: Konsument: - Karrierepar (30+, 40+) - Karrierepar (30+, 40+) - Det grå guld - Det grå guld - De unge jet-settere - Evt. gay-segmentet - Evt. børnefamilier

16 16 Spydspidsprojekt Profiler og salgsargumenter for Århus, Odense og Aalborg Mange europæiske byer byder sig til med netop deres specialiteter til turister, der ønsker at tage et par dages break i en city. Men hvad da med Århus, Odense og Aalborg? Har de hver især deres klare profil, som kan tiltrække turister fra Tyskland, Norge, Sverige og England på et city break ophold? Ja, det har de fremgår det af resultatet et spydspidsprojekt, der er lavet af Tourist Århus, Odense Turistbureau, Aalborg Turist & Kongres Bureau og Danmarks Turistråd. Projektet har resulteret i en budskabs-platform og en række konkrete salgsargumenter, som udgør grundlaget for den fremtidige produktudvikling og markedsføring af byerne som city break destinationer. De tre byer har det tilfælles, at de er præget af en afslappet atmosfære og en "open-minded" og glad befolkning, der sætter pris på et velfungerede samfund. Hertil kommer deres særlige karakteristika: Århus har en pulserende og uhøjtidelig storbyatmosfære. Odense er inspirerende og eventyrlig og Aalborg afslappet, lun og overraskende. Århus, Odense og Aalborg konkurrerer med byer i vore nabolande, der er billigere, mere profilerede, lettere tilgængelige og har et større udbud af oplevelsesmuligheder. Netop derfor er det vigtigt, at vi klart og entydigt kan forklare potentielle turister, hvad der skiller de tre byer ud og hvorfor man netop skal vælge én eller flere af byerne som målet for et city break ophold. Projektet bliver i 2004 lagt til grund for produktudvikling og markedsføringsaktiviteter blandt turismevirksomheder og andre relevante aktører i de tre byer. Resultatet vil bl.a. blive integreret i det city break samarbejde, som de tre byer og Danmarks Turistråd har med Maersk Air. På tværs af markeder IMO: Øresundsregionen på verdenskortet Danmarks Turistråd er partner i det store, tre-årige projekt International Markedsføring af Øresundsregionen (IMO). Med en samlet finansiering på ca. 100 mio. kr. er der tale om den største satsning for at positionere Øresundsregionen som en attraktiv destination for møder og city breaks. Markedsføringen sker i Storbritannien, Irland, USA, Frankrig, Bruxelles, Tyskland, Schweiz, Italien, Finland samt Kina og Japan. IMO er et samarbejde mellem Danmarks Turistråd, Wonderful Copenhagen, SAS, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Hovedstadens Udviklingsråd, Position Skåne, Malmö Tourism m.fl. Turoperatører fra hele verden til "Famshop" For første gang inviterede Danmarks Turistråd i 2003 til "Denmark International Famshop", en kombineret Famtrip og Workshop, hvor leisure-turoperatører fra otte markeder - Norge, Storbritannien, Irland, Polen, Frankrig, Italien, USA og Japan deltog. Famshoppen er en nyskabelse, der erstatter de tidligere Nordisk Workshop og Denmark European Workshop. Med famshoppen er der skabt en platform, hvor danske udbydere har mulighed for at møde en lang række turoperatører fra både nær- og fjernmarkeder. Famshoppen foregik både i Jylland, på Fyn og på Sjælland for at give turoperatørerne mulighed for at øge kendskabet til hele Danmark. Storbritanien og Irland: Danmarks Turistråd tager strøm på irerne I oktober 2003 modtog 1,6 mio. irere et brev med deres el-regning fra det nationale irske el-selskab, ESB. I kuverten lå en brochure, der reklamerer for city break rejser til København og Øresundsområdet. Irlændere, der i 2003 betaler elregningen til tiden, deltog desuden i en lodtrækning om en ferie i Øresundsregionen. Med dette fremstød håber Danmarks Turistråd i Storbritannien, der også bearbejder det irske marked, yderligere at kunne styrke den interesse for København/Øresundsområdet, som man har kunnet noteret de seneste år. Aktiviteterne i Irland omfattede desuden udstillinger med dansk design i varehuset Habitat Dublin, hvor man kunne købe en design-weekend i København via turoperatør. Tyskland: Stor kampagne på Det store tyske internet-rejsebureau Expedia.de startede sammen med Danmarks Turistråd i Tyskland en stor kampagne for at markedsføre Øresundsregionen. Kampagnen løb i fire etaper i månederne maj, juni, juli og august i Hovedvægten lå på city breaks til København og Malmø, men den rejsende kunne også booke hotel og/eller fly. For Øresundsregionen blev der reklameret med bannere, pop ups og "Promotion-Boxes" på samt i Expedias newsletter.

17 17

18 18 Italien: agenter lærte om jul i København I regi af IMO-projektet og i samarbejde med rejsetidsskriftet Guida Viaggi gennemførte Danmarks Turistråd i Italien en online-workshop, der skulle orientere italienske agenter og rejsebureaufolk om de oplevelser, man kan få ved at besøge København i julemåneden. Det skete i form af en workshop og en konkurrence på Guida Viaggi s hjemmeside, hvor der blev introduceret otte afsnit med oplysninger om København. Den viden man fik om København ved hvert afsnit, gjorde det muligt at svare på tre spørgsmål, der afsluttede hvert afsnit. De, der svarede rigtigt på alle otte spørgerunder, deltog i en konkurrence om rejser til København agenter gennemførte samtlige spil og blev derved "specialister" på viden om København. Med i projektet var også italienske turoperatører, der har København/Øresundsregionen på programmet. USA: København live på online TV Well-Traveled (www.well-traveled.com) er et nyt online rejseprogram. Well-Traveled er en del af Slate.com, der har 4,8 million unique users pr. måned og vises på MSNBC.com, som har 14,5 million unique users. Et filmhold fra New York Times Magazine transmitterede direkte fra København i 3 dage til rejseprogrammet. Med Volvo som hovedsponsor blev projektet til i samarbejde med SAS, Radisson/SAS Royal Hotel, Wonderful Copenhagen og Danmarks Turistråd i USA. Desuden er der i regi af IMO-projektet blevet gennemført tre kampagner med Expedia. To med København og Øresundsregionen alene - og en fælles med Sverige og Norge. Expedia er en af de største agenter for SAS i USA og dermed et naturligt valg af medie. De første salgstal var så imponerende med stigninger på pct. sammenlignet med samme perioder i 2002, at samarbejdet blev udvidet til også at omfatte famtrip og workshop deltagelse fra Expedia som i de tre kampagner har solgt mere end bed nights i København. Ny viden om citybreak Analyse af det britiske city break marked I samarbejde med VisitOresund.info/IMO-projektet gennemførte Danmarks Turistråd i 2003 en analyse af det britiske city break marked. I forbindelse med analysen blev der gennemført 11 fokusgruppe interview med forskellige segmenter inden for city break ferie, fulgt op af en bred spørgeskemaundersøgelse blandt personer (1.000 svar). Undersøgelsen kortlægger britiske forbrugeres foretrukne city break destinationer, deres beslutningsproces og holdningen til diverse city break byer, herunder København, Malmø og øvrige danske byer. Forskelle imellem unge "voksne", familier og ældres præferencer er desuden beskrevet indgående. Undersøgelsen dokumenterer bl.a., at beslutningen om at tage på city break ophold i høj grad er et spørgsmål om tilstedeværelsen af direkte flyruter, herunder lavprisruter. Derudover er sikkerhed, attraktioner, pris ("value for money"), god mad og atmosfære væsentlige valgkriterier. Med undtagelse af København opfatter britiske city breakere ikke umiddelbart skandinaviske byer som relevante rejsemål. Briterne har generelt få associationer om de danske byer, dog lidt flere indtryk, når det gælder København. Flest forbinder København med "Den lille havfrue" (35 pct.) og "H.C. Andersen" (15 pct.) samt Tivoli, Carlsberg, vand/havn og kulde. Interessen for at tage på city break især i København er absolut til stede: 28 pct. af de adspurgte siger, at de vil overveje København som mulig kommende city break destination, og her indtager København 8. pladsen efter bl.a. Prag, Barcelona og Amsterdam. Hvidbog om det japanske marked Danmarks Turistråd i Japan har lavet en omfattende og opdateret engelsksproget beskrivelse af den japanske rejsebranche og dens aktører - som er den hidtil mest detaljerede af sin slags, der er skrevet på et "ikke-japansk" sprog. "Japan Travel Agency Report" er navnet på rapporten, der giver et overblik over den japanske rejsebranches organisering, dens måde at arbejde på, love der regulerer branchen m.m. Men først og fremmest giver rapporten en udførlig beskrivelse af de største turoperatører i den japanske rejsebranche. Deres historie, specialer, omsætning, webadresser og en række andre oplysninger. Det er informationer af stor praktisk værdi for de virksomheder i den danske rejsebranche, der enten opererer på det japanske marked - eller har planer om at gøre det.

19 19

20 20 Forretningsområde: Erhvervsturisme (MICE) VISIONEN Danmark skal være og skal være kendt for at være Europas bedste mødeland: En oase i den endeløse ørken af møder, konferencer, kongresser og faglige studierejser; et sted hvor faciliteter og atmosfære skaber grobund for anderledes mødevirksomhed, for inspirerende, effektive og uhøjtidelige arrangementer. De prioriterede markeder og målgrupper i strategien er: Indsatsområder Møder, konferencer & Incentives Kongresser Primære markeder Norge, Sverige, Storbritannien, Danmark Tyskland, USA Storbritannien (London), Benelux (Bruxelles), Schweiz (Geneve) Sekundære markeder Italien, Benelux Målgrupper Mødeplanlæggere Danske medlemmer Beslutningstagere af internationale foreninger Erhvervsrejsebureauer Agenter Internationale Professionelle mødeplanlæggere (PCO) foreningers sekretariater

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDE MÅLGRUPPER: TURISMENS SEGMENTER I REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere

Turisme i Ilulissat. Fakta og potentialer

Turisme i Ilulissat. Fakta og potentialer Turisme i Ilulissat Fakta og potentialer februar 2013 1 2 Turisme i Ilulissat - fakta og potentialer februar 2013 Anja Bach-Jensen og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Center

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet. Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept

Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet. Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept på mødemarkedet Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept Danmarks Turistråd og Wonderful Copenhagen, januar 2004 Indhold Forord 3 Resumé 4 Kapitel 1 Trends i mødemarkedet 8 11 Mødeindustriens nye markedsplads

Læs mere

2/41. Formandens forord

2/41. Formandens forord Redegørelse for fondens virksomhed 2007-2012 2/41 Formandens forord I 2007 blev det fra politisk side besluttet at igangsætte en omfattende markedsføringsindsats, der skulle skabe et bedre kendskab i udlandet

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere