Nr. XXVI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 9. maj. 33. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. XXVI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 9. maj. 33. årgang"

Transkript

1 Nr. XXVI 9. maj 33. årgang M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2001 Udgives af FADLog Det Medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik Filnavn TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg nelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Onsdag: MOK nr 26, årgang 33 udkommer Torsdag: P8'n viser "The Cube" Fredag: Lørdag: Lokal visekonkurrence i Parken. P8'n smækker det op på storskærm i Klubben (se s. 11). Ak ja Søndag: Byens hold uddeler en kindhest til Frufølge og deres puddelhund af en træner John Faxe. Mandag: MOK's DEADLINE Tirsdag: Denne redaktion Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen Denne uges forside: Ukendt, men hvis du ved hvem du er, får du 100 kr ved at henvende dig til redaktionen.

3 SLAGER PSYKOSE Slager SUBST. -n, plur. -r. -rne en populær melodi inden for den lette genre Psykose SUBST. -n, plur. -r, -rne /psy'kose/ = SINDSSYGDOM Kilde : Nudansk ordbog På lørdag sker det. Parken lægger græstæppe (hvis I hærger det får I tæsk) til det internationale melodi grand prix og undertegnede kunne ikke være mere ligeglad. For helt ærlig melodi grand prix er jo kvalitetsmæssige den rene elendighed. De fleste af os kan jo klemme os ned i en størrelse 32 når vi hører Rollo & King hakke og stamme sig igennem deres Valby (undskyld SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Marianne Jakobsen, sekretær, lokale , (holdsætning 1. semester, klinisk grundkursus, planlægning fase I, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, sekretær, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Annette Jørgensen, sekretær, lokale , (holdsætning 7. semester, afløsningsopgaver) Klinikudvalget Rigshospitalet Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer Træffetid: mandag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid: mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon Mikkel Westen og Lasse Lund, studentersekretærer Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer Træffetid: mandag-fredag Klinikudvalget Københavns Amt KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon Birthe Brogaard, sekretær Susanne S. Pedersen, sekretær Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester) Stud.med. Nanna Borup Jensen ( semester) Træffetid: mandag-fredag MØDE 01-06, STUDIENÆVN FOR MEDICINMØDEDATO 4. APRIL 2001 STED MØDELOKALE , PANUM INSTITUTTET TilstedeFinn Bojsen-Møller, Asger Dirksen (fra kl ), Nina Grosman (suppl. for Niels Høiby), Bjarke Brandt Hansen, Henrik Frederiksen, Anders Klahn, Lene Krenk, Shruti Mathur, Klaus Witt (suppl. for Pernille Due). Endvidere deltog Palle Rasmussen og Jon Trærup (studievejl.), Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Gitte Birkbøll. Afbud Pernille Due, Niels Høiby, Poul Jaszczak. MOK & STUDIET Leder til folk i Valby, men det hedder det altså) engelske version af det danske bidrag. Det lyder jo helt jublende ringe. Og hvor vi dog glæder os til det ene mere ligegyldige etniske bidrag efter det andet fra Europas randområder. Men det mest latterlige er alle de mennesker der i årevis har plapret op om hvor dårligt de synes melodi grand prix er og som nu er blevet grebet af en, forhåbenlig, midlertidig psykose. Nu er Medlodi grand prix pludselig en begivenhed på størrelse med OL i Nagano, VM i bold og gymnastik landsstævne i Herning ( I ved der hvor en masse bonderøve slår kolbøtter). Det må være de samme mennekser der i min barndom bildte os ind at speedway og latinamerikanske danse var store og anerkendte sportsgren i hele verden, fordi Danmark hele tiden blev ved med at vinde det ene verdensmesterskab efter det andet. Det er så typisk dansk. Nå den eneste trøst er at Europa griner af os. Hvad jeg skal lave på lørdag? Ja der skulle jo være masser af lebensraum i byen. Så jeg vil gå ud og drikke iskolde fadøl. Vil du med? MOK-red/Jon Styrende organer Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat Studieplan a. Cellebiologi - biofysik b. Integrerede eksaminer 5. Biofysik aflysning af undervisning 4. se mester 6. Afløsningsopgaver frist for ansøgning 7. Evalueringsudvalget./. Rapport vedr. evaluering af kursus i kemi samt patobiologi, E Eksamensplan vinter 2001/02 9. Meddelelser 10. Eventuelt ad 1 Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden blev godkendt. ad 2 Personsager En ansøgning om genindskrivning blev ikke imødekommet. En ansøgning om et 4. eksamensforsøg i farmakologi blev ikke imødekommet, da flere tidligere lagte planer ikke var blevet overholdt. Der forelå 3 ansøgninger om at få overført beståede dele af tentamen i Basal humanbiologi og kemi. Ansøgningerne blev ikke imødekommet. Studienævn for odontologi informeres om afgørelsen. ad 3 Godkendelse af referat ad 4 Referat godkendt Studieplan Cellebiologi biofysik Ved den første forelæsning i biofysik var det blevet meddelt, at eksaminatorieundervisningen var aflyst grundet lærermangel. Endvidere var det blevet meddelt, at fysiologifagets lærere alle tager udgangspunkt i Berne & Levy s lærebog. Studienævnet fik på sit møde i november oplyst, at fysiologifaget følte sig dækket ved anbefalingen af Alberts et al. ( store udgave). Studielederen blev opfordret til at anmode fysiologerne om en redegørelse. Studienævnet forventer en redegørelse ved næstkommende studienævnsmøde. Vedr. genetikdelen fandt de studerende målbeskrivelserne meget generelle. De fandt endvidere udmeldinger fra underviserne om fagets placering og de studerendes (manglende) forudsætninger problematisk. 3 VORES MOK OG HELE VERDENS MOK er klar på nettet tirsdag formiddag på: ad 5 Biofysik aflysning af undervisning 4. semester Eksaminatorieundervisningen på 4. semester var ligesom det var tilfældet for 2. semesters vedkommende blevet aflyst. Det er samtidigt blevet meddelt, at kravene til de studerende ikke vil blive reduceret. De studerende finder ikke, at de tilbudte forelæsninger er sufficient erstatning for den manglende eksaminatorieundervisning. De studerende gjorde opmærksom på, at de ikke på nuværende tidspunkt havde fået meddelelse om, hvornår disse forelæsninger ville blive afholdt. Studienævnet fandt det kritisabelt, at man ikke allerede i efteråret 2000 havde informeret nævnet om lærerproblematikken og udbad sig en redegørelse fra faget. De studerende gjorde opmærksom på, at skemaet for afvikling af labora-torieøvelserne var ændret. Endvidere ønskede man opklaret, hvorledes rapportskrivning samt godkendelse af rapporter kunne afvikles inden skriftlig eksamen i cellebiologi, som er fastsat til 6. juni, når de sidste øvelsesdage for flere af holdene er 28. og 29. maj. Faget anmodes en redegørelse. ad 6 Afløsningsopgaver frist for ansøgning Den nuværende frist for ansøgning om tilladelse til at skrive afløsningsopgave i et fag er hhv 15. april og 15. oktober. Dette medfører at de i mange tilfælde ikke er tid nok til opgaven. Studienævnet drøftede forskellige muligheder og besluttede at ændre fristen, således at den fremover følger fristen for eksamenstilmelding, hvilket man fandt mest logisk. ad 7 Evalueringsudvalget Rapport vedr. evaluering af kursus i Medicinsk kemi samt Patobiologi, efterårssemestret Vil blive behandlet sammen med rapport vedr. kursus i Basal humanbiologi, når denne foreligger. ad 8 Eksamensplan Det udsendte forslag til eksamensplan for vintereksamen 2001/02 blev gennemgået. Der blev fremsat ønske om, at eksamen i retsmedicin ikke lå i de uger, hvor der afvikles eksamen i øre-næse-hals, dermatologi og oftalmologi på 10. og patologisk anatomi på 11. semester. Disse eksaminer afvikles over 2 uger, og det vil derfor være muligt, i givet fald at deltage på andre dage end den dag, der afholdes eksamen i retsmedicin. Der blev endvidere fremsat ønske om, at farmakologi og psykiatri ikke lå på to på hinanden følgende dage man ønskede en dag imellem. Endvidere ønskedes eksamen i skriftlig medicin flyttet, så den ikke var sammenfaldende med eksamen i miljø- og arbejdsmedicin. De fremsatte ændringsforslag vil blive indført, hvor dette er muligt. Revideret eksamensplan fremlægges ved næste møde. Der blev fra de studerende forslået, at man lavede en generel plan for eksamensdatoernes placering. Dette er for så vidt allerede tilfældet, men kan være vanskeligt at fastholde i overgangsperioden mellem de to studieordninger.

4 4 ad 9 Meddelelser Følgende materiale var udsendt: Laboratorium for Kliniske Færdigheder: Lægeinstruks ved undervisning af de studerende i praktiske færdigheder i gynækologi/obstetrik Laboratorium for Kliniske Færdigheder: Årsrapport for LKF år 2000 Evaluering af Introduktionskursus til 7. semester: Kliniske færdigheder Der var ikke yderligere meddelelser. ad 10 Eventuelt Intet til dette punkt. Ref. Grete Rossing FÅ INDFLYDELSE PÅ DIT UNDERVISNINGSMILJØ! Det er ingen hemmelighed, at der rundt omkring på Københavns Universitet er mange undervisningslokaler og fællesområder, der ikke lever op til krav til et godt undervisningsmiljø. Det kan for eksempel være dårlig eller manglende udluftning, ordentlige møbler eller ønske om flere grupperum. Ofte kan det forekomme vanskeligt at finde ud af, hvordan disse problemer kan løses, eller hvem man kan henvende sig til med dem, men der er dog hjælp at hente: Hvad mange studerende ikke ved er, at der på Københavns Universitet findes en Arbejdsmiljøorganisation, der ikke kun varetager de ansattes interesser, men også de studerendes interesser i forhold til undervisningsmiljø. STUDIET Studievejledningen Siden 1997 har studerende på Københavns Universitet haft mulighed for at deltage på forskellige niveauer i Arbejdsmiljøorganisationen, som består af Arbejdsmiljørådet (det overordnede centrale råd) og forskellige arbejdsmiljøudvalg på fakulteterne og institutterne, hvor der bliver diskuteret og taget beslutninger vedrørende arbejds- og undervisningsmiljø. Problemet er dog, at de studerende ikke har haft ret meget indflydelse i Arbejdsmiljøorganisationen, hvilket til dels kan skyldes, at mange slet ikke kender til dens eksistens. For at rette op på denne manglende studenterindflydelse vil Københavns Universitet nu yde en ekstra indsats for at oplyse om undervisningsmiljø, og hvordan man som studerende kan være med til at forbedre det. Indsatsen vil dels bestå i øget information i form af pjecer og andet materiale, og dels ved at opfordre de studerende til at involvere sig i arbejdet med undervisningsmiljø. I denne forbindelse er der ved at blive oprettet en netværksgruppe om undervisningsmiljø blandt de studerende, hvor det vil være muligt at få flere oplysninger, diskutere problemer med andre studerende, og hjælpe hinanden med løsningsforslag. Endelig vil Københavns Universitet også gøre opmærksom på, de studerende har mulighed for at henvende sig til Arbejdsmiljøsektionen, hvor man enten kan få oplysninger om konkrete problemer eller yderligere information. Opprioritering af de studerendes undervisningsmiljø på Københavns Universitet er blevet yderligere understøttet af ny lovgivning på området. For nylig blev der vedtaget en ny lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, der træder i kraft pr. 1. august Loven understreger de studerendes ret til at vælge repræsentanter til at varetage deres interesser over for uddannelsesstedets ledere, hvilket de studerende længe har haft mulighed på Københavns Universitet. Endvidere indeholder loven et krav om en undervisningsmiljøvurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske arbejdsmiljø på uddannelsesstedet. Helt præcist hvordan denne undervisningsmiljøvurdering skal udformes, hersker der endnu lidt tvivl om, men Københavns Universitet er i gang med at forberede en større spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende, der skal kortlægge problemer vedrørende undervisningsmiljøet. Hvis du ønsker yderligere informationer om undervisningsmiljø, kan du klikke dig ind på Arbejdsmiljøsektionens hjemmeside: arbejdsmiljo.dk, og hvis du ønsker information om netværksgruppen om undervisningsmiljø, kan du skrive til: STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER FORÅRET 2001!!!! Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning. Mandag Maria Salling Rasmussen International vejleder Tirsdag Jon Trærup Andersen Onsdag Lone Emilie Rasmussen Torsdag Camilla Götzsche International vejleder Palle Rasmussen Fredag Jes Braagaard Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Camilla Götzsche Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan kontakte os på: Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf lokale Anette Jørgensentlf lokale JA, VI VED GODT, AT MANGE AF DISSE IND- LÆG ER SET FØR, MEN!!! Som nogle måske har bemærket, starter der hvert semester nye studerende, der aldrig har set dem før. Derudover kommer mange gamle studerende i klemme på grund af, at de ikke er orienterede om gældende regler på studiet. Desuden ændres der løbende i gældende regler!!!!! Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og lign. der har betydning for dit studieforløb. Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog kan du ikke regne med at den fortsat gælder udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i MOK gælder den, hvad enten du har læst den eller ej! Så for din egen skyld - læs det dog!!! STUDIEOPHOLD I UDLANDET Som en del af dit medicinske studium, kan du studere en periode ved et universitet i udlandet. Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller hvor du har lyst. Og du kan få penge til studieopholdet. Det vigtigste, er at gå i gang med planlægningen i god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret af værtsuniversitet, fremskaffe fagbeskrivelser etc.). De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1 til 2 år at planlægge. Til gengæld har de hidtidige ECTS- ophold kun krævet begrænset forarbejde. Fakultetet har gennem ECTS- programmet samarbejdet med en lang række europæiske universiteter om udveksling af medicinstuderende. Dette samarbejde eksisterer dog ikke mere. Dog har partnerne i ECTS programmet forpligtet sig til at videreføre udveksling i samme form som under ECTS, så der er tale om mange af de samme universiteter. Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets pjece JEG VIL UD.Den kan hentes på nettet Du kan også få hjælp hos IMCC (9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62), Suzanne Andersen eller på universitetets internationale kontor i Fiolstræde sal. Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer fra flere forskellige kasser og er til forskellige formål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister, afhængig af hvilket program man søger. Kort oversigt over stipendiemulighederne: INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til hele verden, ansøgningsfrist: primo oktober. ERASMUS - free mover, selvvalgte universiteter i EU, ansøgningsfrist: februar SOCRATES ERASMUS i forbindelse med ECTS ophold ansøgningsfrist: 23. marts NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter, ansøgningsfrist: 23. marts. KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande ansøgningsfrist: oktober og november Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yderligere oplysninger. Da Internationaliserings området er i stærk udvikling opstår til tider særlige muligheder for at få stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne oversigt. For alle stipendier gælder at studieopholdet skal være meritgivende. Det er studienævnets dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet, ikke mindst denne proces kan tage en del tid. Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager stilling til særlige individuelle studieplaner som følge af et studieophold i udlandet.

5 5 STUDIET Under et godkendt studieophold i udlandet kan du naturligvis modtage SU, som du plejer. At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at opleve en anden del af verden, dels at udvikle sig fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der - gør noget ved det!!!! Nyttige internet - adresser: Generel information om internationale anliggender. Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere Det Internationale Kontors hjemmeside Liste over KU samarbejdsuniversiteter FORSKELLIGE REGLER Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/95 2.Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som eksamensforsøg. 3.Fra efterårssemestret 1995 skal alle have bestået kemi for at blive holdsat på 4. semester. Følgende gælder studerende som er optaget fra sommeren 1994: 1. Gammel ordning: Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer på fase I efter 6 år. Ny ordning: Du skal have bestået Basal Humanbiologi samt Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal have bestået alle eksaminer på fase I efter 6 år. STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Følgende gælder alle studerende: 1.Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5 hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig). Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmeldingen er rettidig. STV.htm Med venlig hilsen Studievejledningen Fase I OBLIGATORISK UNDERVISNING I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI I Vi gør opmærksom på at al samundervisning i Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 % af undervisningen. For at få godkendt Førstehjælpskurset kræves der 100 % fremmøde. Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi.

6 6 FORSØGSPERSONER SØGES Tjen 2.600,- Kr. på 4 dage! Vi søger forsøgspersoner til et videnskabeligt projekt der omhandler menneskers komfort og præstation i forskellige kontormiljøer. Forsøget foregår i klimakamre på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Som forsøgsperson skal du sammen med to andre sidde i 4.5 timer i et klimakammer (i tidsrummet fra kl. 12:00 til 18:00 eller fra kl. 13:00 til 19:00) hvor du skal arbejde med opgaver på en computer. Forsøget bliver udført på hverdage. I klimakammeret vil du blive udsat for forskellige niveauer af temperatur og luftfugtighed. Før og efter eksponeringen udfyldes spørgeskemaer og der gennemføres objektive målinger på øjne, næse og hud. Ingen af disse målinger er forbundet med smerte eller ubehag. Alt i alt kommer du til at bruge 6 timer på forsøgsdagen. Som forsøgsperson deltager du 1 dag om ugen (à 6 timer) i 4 uger i træk. Forsøget kører over en måneds periode (21. Maj 22. Juni 2001). Du vil blive honoreret med 96,20 Kr./time + feriepenge (12,5%). 4 dage a 6 timer = 24 timer hvilket svarer til ca ,- Kr. Til forsøget skal vi bruge 3 grupper af forsøgspersoner: Generelt gælder for alle 3 grupper at du skal være sund og rask og at du ikke må være gravid eller amme. Desuden skal du kunne forstå dansk i skrift og tale. Du skal være ikkeryger. Gruppe 1:Personer der dagligt benytter kontaktlinser. Gruppe 2:Personer med høfeber, astma og / eller dyrehårsallergi. Personer som har haft børneeksem/astmaeksem eller som har haft tendens til kløende hud. Gruppe 3: Personer der hverken benytter kontaktlinser eller har allergi og som opfylder de generelle kriterier. Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite for København og Frederiksberg kommune. Hvis du er interesseret i at deltage og passer du ind under en af de nævnte grupper er du meget velkommen til at kontakte: Helst hurtigt svar Ph.D, M.Sc. Lei Fang International Centre for Indoor Environment and Energy. Tlf ANNONCER Annoncer ROSKILDE FESTIVAL - PARAMEDICALSECURITY Frivilligt sundhedsrelevant arbejde på Roskilde Festival På 4 år ser vi efter festivaldeltagerne på tekno området på Roskilde Festival. Vores ansvarsområde er det afgrænsede teknoområde på festivalen, hvor vi går rund i hold af to og sikrer at der ikke er festivaldeltagere som trænger til lægehjælp. Vores opgave er om nødvendigt at yde førstehjælp på stedet, men hovedsageligt at visiterer festivaldeltagerne til samaritertelt eller det lokale hold af anæstesi læge & sygeplejerske. Vi er omkring 30 personer som er et miks af medicinstuderende og nybagte læger. Mindstekravet for at komme med er bestået førstehjælpskursus. Som kompensation for det udførte arbejde får du: Billet til Roskilde festival, den hyggelige PMS lejer i medarbejdercamping mad og øl billetter. Vi ligger i den hyggelige PMS lejer med inde i medarbejdercamping Hvis du er interesseret så send en mail om dig selv til indeholdende navn, adresse, telefonnummer, , fødselsdato, samt lidt tekst om hvorfor du gerne vil med. Vi ses PMS2001 INSTRUKTORER TIL KURSUS- UNDERVISNING VED MEDICINSK-ANATOMISK INSTITUT DET SUNDHEDS- VIDENSKABELIGE FAKULTET VED KØBENHAVNS UNIVERSI- TET. Et antal stillinger som timelønnede instruktorer i fagene Anatomi, Dissektion, Cellebiologi, samt Grundkursus i basal humanbiologi, opslås herved ledige til besættelse i efterårssemesteret Ansøgningsskema og nærmere stillingsbeskrivelse fås ved henvendelse til Anatomisk Institut på tlf Ansøgninger fremsendes til Anatomisk Institut, Undervisningsafdelingen. Panuminstituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N. Ansøgningsfrist: Mandag den 28. maj 2001, kl SØGES: FORSKNINGSINTERESSERET STUD.MED. Er du lægestuderende med gennemført fase I, og har du lyst og entusiasme til at fordybe dig i et forskningsprojekt under et års orlov fra studiet, hører vi meget gerne fra dig. Vi forsker bl.a. i de patofysiologiske mekanismer, der medfører ændret nyre- og lunge- funktion ved hypoxi. Arbejdet omfatter både forsøg med hele forsøgsdyr (rotter og mus) og molekylærbiologiske metoder til kvantitering af expressionen af vand- og Na-transportere i nyretubuli og lungevæv. I oplæringsfasen indgår du i laboratoriets daglige aktiviteter og bliver derved i stand til selv at gennemføre dit eget projekt i sidste halvdel af stipendietiden. Du kan forvente en månedsløn svarende til SU plus fribeløb. Kontaktpersoner: Overlæge, lektor, dr.med. Niels Vidiendal Olsen. e-post: tlf eller Lektor, cand. med. Thomas E N Jonassen. e-post: tlf: IMMUNOLOGISK KRÆFT- FORSKNING Stud.med./scient. søges Med baggrund i Hæmatologisk Forskningslaboratoriums studier i myelomatose og brystkræft, søger vi en interesseret student, som ønsker at arbejde målrettet indenfor et forskningsområde, hvor der aktuelt sker store fremskridt. Projektet vil være indenfor et allerede etableret område omhandlende optimering af teknikker til fremstilling af dendritceller og antigenaktivering af disse med henblik på behandling af kræftpatienter. Kontakt ønskes snarest, idet der planlægges oplæring i laboratorieteknikker over sommeren med henblik på ansøgning om et 1-årigt scholarstipendium til efteråret. Kontakt venligst videnskabelig koordinator Ulla Høy Davidsen eller forskningsstipendiat, læge Inge Marie Svane, Forskningssekretariatet, Hæmatologisk afdeling L, Herlev Amtssygehus. Tlf eller fax , el. LÆSEMAKKER SØGES TIL VIDENSKABSTEORI 2 EXAMEN. Seriøs m/k søges til gennemgang af gamle eksamenssæt m.v. et par gange om ugen op til examen. Morten, ANSA-KBH INVITERER TIL 17.MAI FEIRING! Det går jo ikke an å la Norges nasjonaldag gå upåaktet hen - selv om vi leser til eksamen??!!! Så kom deg nå hurtigst mulig til banken og betal for et flott arrangement: piknik,tog,gallamiddag på Søpavillionen(300,- medl/400,-ikke medl), nachspiel Peder Oxe m.m. påmelding registreres ved innbetaling på kontonr Se info Vi sees!!!! LEJLIGHED UDLEJES : Utroligt, men sandt: Lejlighed på 53 m2 fremlejes for Perioden 1 /6 til 1 / Lejligheden er i glimrende stand, med bad og toilet, og ligger 500 m fra Panum. Husleje :3300 kr. pr. måned inkl. El,varme,tvlicens Depositum: 3300 kr. MVH: Natan tlf nr. : DANFYT DANSK SELSKAB FOR FYTOTERAPI INDBYDER TIL TEMAAFTEN. Mandag den 28 maj 2001 kl Danmarks Farmaceutiske Højskole(DFH) Benzon auditoriet, Universitetsparken 2, 2100 Kbh. Ø. Arrangementet er gratis, alle er velkomne. Foredrag af seniorforsker, Ph. D. Vibeke Breinholt, Fødevaredirektoratet Om Phytoøstrogener JOBDOKTOR - vikariater for læger og medicinstuderende Hvad JobDoktor er et nyt sted på internettet, der formidler kontakt mellem hospitaler og de læger og medicinstuderende, der søger lægevikariat. Hvordan Hos JobDoktor kan du let og gratis lægge din profil ind. JobDoktor sørger herefter for at eksponere din profil for hospitalsafdelinger over hele landet. Hvor Du finder os på: Du er også meget velkommen til at kontakte os på adressen:

7 FEJL I FADL FORUM I forbindelse med trykning af det nyligt udsendte FADL Forum nr. 16, er der visse eksemplarer, der har blanke sider. Det har ikke været teknisk muligt at undgå udsendelse af disse fejleksemplarer. Har du derfor modtaget et eksemplar med blanke sider, skal du fluks henvende dig til din lokale kredsforening og aflevere fejleksemplaret. Du vil her modtage et nyt eksemplar uden fejl. Vi skal gøre opmærksom på at eksemplarer hvor stemmesedlerne er revet ud, ikke kan byttes! Med venlig Hilsen Formandsskabet INTERNET GURU ELLER FRITIDSHACKER Enhver medicinstuderende der har surfet lidt rundt på nettet, har nok opdaget at FADLs hjemmesider samlet fremstår noget ufuldstændige. Efter lang tids politiske diskussioner, har vi indset at vi ikke kan løfte byrden alene, og søger derfor netop din hjælp! Så har du lidt erfaring med hjemmeside konstruktion og kunne tænke dig at udvikle/videreudvikle FADLs hjemmesider så kontakt os. Vi havde forestillet os et udvalg bestående af studerende fra de 3 universitetsbyer. Udvalget skal fungere som en redaktion på landsplan, nogenlunde svarende til redaktionerne for de lokale medlemsblade. Der er altså tale om noget såkaldt frivilligt ulønnet arbejde! Dog får du selvfølgelig dækning af transport, pizza og colaforbrug, en gratis ADSL-linje, samt evt. mulighed for trykning af visitkort med titlen IT-System Administrator Konsulent el. Webdesign Senior Manager. Lyder dette super-sjove og personligt udviklende job som noget for dig så skriv fluks til os. Som test på dine kundskaber kan du kun kontakte os via e-post på eller du kan høre nærmere om jobbet på tlf Venlig Hilsen FADLs Hovedforening GODKENDT REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 28/2 Tilstede var: Andreas H. Lundh, Bue Agner, Christianne Eickhoff, Gordon Jehu, Kasper Berthelsen, Lone A. Bondo, Magnus Kastrup, Morten Krause, Morten Ljungdahl, Morten Bo, Nikolaj B. Bak, Rasmus Ripa, Rasmus Huan, Stine Sloth, Sveinar Menne og Torben Conrad. Afbud fra: Rasmus Hesselfeldt, og Sophine Boysen Udeblevet: Bo Chawes, David Bohnstedt og Ulrik Overgaard 1.Formalia a)dirigent : Sveinar b)referant: Stine c)protokolfører: Torben Conrad d)godkendelse af dagsorden: punkt 4.2b og 4.7 var nye punkter Her indskudtes en navnerunde for Dan e) Referat og protokol fra repræsentantskabsmøde 03 blevgodkendt. Spørgsmål om punkt 4.3 i referatet blev afklaret vha protokollen. 2. Meddelelser a) Kredsforeningen. Kredsforeningens regnskab bliver i nuværende periode revideret af det gamle revisionsfirma. Tilbudet fra Deloitte og Touche var for dyrt og kredsen vil forsøge at få andre tilbud. INDRE ORGANER FADL Der har været afholdt rusintroduktioner, i år har vagtbureauet også været i mødelokalet på Panum. Der er ophængt regler for brug af mødelokalet, og vi diskuterede hvorvidt disse regler også skal godkendes af de andre brugere som MSR. Er mødelokalet FADL s? b) Vagtbureauet Gordon orienterede om at man er i fuld gang med at implementere nyt edb-system på VB. I den forbindelse er kredsens og VB s medlemsystemer lagt sammen, dette har givet nogen besværligheder, men langt færre end forventet. Der var ingen timestatistik med til mødet. c) Hovedforeningen Andreas orienterede om at der er ansat ny bogholder på hovedforeningssekretariatet. Forhandlingerne med Odense og Århus om fundatsen til nyt fælles Vagtbureau afsluttes forhåbentlig ved toppolitikermødet. Man kan se af de foreløbige skriftlige oplæg at København og Århus er rimelig enige om de fleste detaljer der mangler at blive diskuteret. Sundhedspolitisk udvalg (SPU) har afholdt møde. Andreas, Sveinar og en enkelt sjæl fra Århus deltog. Fra næste semester vil udvalget være med til at arrangere debat blandt medlemmerne om sundhedspolitiske emner. Et emne kunne være sundhedsforsikringer. Der havde været talt om, at medlemmer fra de to andre byer skulle transporteres i busser til den by hvor selve debatarrangementet foregik. Overenskomstudvalget (OU) håber at den endelige godkendelse af ny SPV/VT overenskomst vil ske snarest. Derefter skal der afholdes tekniske møder om hvad der skal efterreguleres i lønnen og hvordan. Lægevikargruppen ( LVG) er ved at være klar med ny overenskomst for lægevikarer på færøerne. Der er forhandlet lokalaftale udover SUL-overenskomsten for studiesalsvagterne på mikroskopisk studiesal. De får nu + 32 kr i tillæg for weekendvagter og + 12 kr i tillæg efter kl d) Andre Der er indgået forlig med DJØF angående Breides krav om erstatning for uberettiget fyring. Der mangler dog afklaring af en sag om udbetalte feriepenge. 3. Punkter til orientering/drøftelse 3.1 Fælles EDB-system Odense mangler endnu at underskrive samarbejdsaftalen om fælles edb. 3.2 Weekend på Thalia Repræsentantskabet skal til Thalia 17& 18/3 hvor der skal diskuteres ideer til hvad kredsforeningens rolle bliver i fremtiden. De mere praktiske detaljer om mad og kørsel blev afgjort. 4.Punkter til beslutning/drøftelse 1.1 Arbejdsmiljøforum Dan fortalte om det foreløbige arbejde, samt de kommende planer for rejsesekretærene. (sikkerhedsrepræsentanter) Gruppen er kommet godt igang. For yderligere beskrivelse af gruppen se deres udmærkede indlæg i tidligere MOK. Omkring deres ansættelsesforhold ønskede gruppen at de slap for selv at ansætte nye rejsesekretæren. Andreas foreslog at man kunne lave vedtægtsændring der ville medføre at sikkerheds og tillidsrepræsentanter skulle vælges direkte på generalforsamling Budgettet for gruppen blev godkendt. 1.2 A) Skal FADL-politikere være medlem af FADL Repræsentantskabet blev enige om, at det skal vide om folk vi indstiller til poster i foreningen også er medlemmer. Man kunne godt forestille sig situationer hvor man ønskede en færdig læge på en post i forlag,vagtburau eller boglade, og der vil man selv- 7 sagt ikke kunne forlange at personen er medlem. Når det gælder medicinstuderende mener repræsentantskabet at det er et rimeligt krav at den studerende er medlem af FADL. b) Kontingentfritagelse Repræsentantskabet besluttede efter afstemning om den eksakte ordlyd at tildele Klaus Kesje parlamentariker kompensation i form af genindmeldelse i foreningen samt dette semesters kontingent, som påskønnelse af det gode arbejde Klaus gennem mange år har lagt i forlagets bestyrelse. 1.3 Sammenlægning af Vagtbureauerne Repræsentantskabet indstillede Lone Bondo og Anders Toft det ansættelsesudvalg, der skal finde en direktør i Kbh som skal overgå til landsdirektør når vagtbureauerne fusioneres. 1.4 FADL-kalender til medlemmerne Christianne er nået meget langt med at flikke en supergod kalender sammen til vores medlemmer. Den bliver for størstendels sponsorfinansieret og der trykkes i første omgang 1500 eksemplarer. 1.5 Stemmeoptællere Brian Bjørn blev indstillet som stemmeoptæller fra københavn til den kommende urafstemning om SPV/ VT-overenskomsten 1.6 Grundkursus i førstehjælp En rigtig god ansøgning om at afholde Røde Kors førstehjælpskurser i FADL-regi blev afslået. Da SATS pt. Afholder kurser, men ansøgeren skal opfordres til at søge igen på et andet semester. 1.7 Ansøgning fra PUC Der blev bevilliget 1500 kr til PUC. 2 Næste Møde Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde 8/3 Forårsrepræsentantskabsmøde 22/3 3 Eventuelt

8 8 VB MEDDELER SPV - VAGTER Ugestatistik for uge 19-30/ / man tir ons tor fre lør søn ialt % Dag Bestilte vagter Udækkede vagter Opskrevne Aften Bestilte vagter Udækkede vagter Opskrevne Nat Bestilte vagter Udækkede vagter Opskrevne Bestilt i alt Udækket i alt Dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken dæknings % angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har været. VT - VAGTER Ugestatistik for uge 19-30/ / man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt Arbejdsløse hold Planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl Vagt- og Servicechef Træffetider i lige uger Gitte: Tirsdag, Onsdag & Fredag Søren : Mandag & Torsdag Træffetider i ulige uger Gitte: Tirsdag, Onsdag & Torsdag Søren : Mandag & Fredag Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op. I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd. Venlig hilsen Gitte Haupt & Søren Rasmussen Servicechef Vagtchef VAGTAFDELINGEN Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl til 24.00, men undgå at ringe mellem og SPV- opskrivning er fra kl og EKSPEDITIONEN har åbent for personlig henvendelse tirsdag, onsdag og torsdag fra og fra VAGTBUREAUETS POSTKASSE! Der er opsat endnu en postkasse til lønsedler. Den findes ved svingdørene. Lægemiddelkataloger for 2001 er kommet. FERIEPENGE! Desværre kom vi til at love udbetaling af feriepenge den 10. maj, men p.g.a. tekniske problemer er det desværre ikke muligt. Åbningstider i Ekspeditionen Tirsdag, Onsdag & Torsdag & Mandag og fredag er der mulighed for telefonisk henvendelse på telefon Man kan også skrive til os på (Kirsten Carstens) (Lone Blach) (Mikael Sorel) Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller .

9 VB MEDDELER 9 Nyt SPV-hjemmehold 1513 For at holdet kan etableres vil der være brug for ca. 10 medlemmer mere. Vagtbureauet har fået bestilling på et SPV-hjemmehold, til varetagelse af plejen omkring en yngre beboer på et plejehjem på Amager. Der skal dækkes dag og aftenvagter alle ugens dage + en vagt mandag, onsdag og fredag i tidsrummet Krav: 200 SPV-timer, som skal være ligeligt fordelt på psyk. og somatiske timer. Skal kunne tage ca. 4 5 vagter pr. måned. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. For yderligere information, ring til Vagtbureauet, Gitte Haupt / Søren Rasmussen, Hæmodialyse Herlevs hæmodialysehold søger 2 nye medlemer til oplæring snarest. Har du lyst til: - mere selvstændighed på dine vagter - tage ansvar og arbejde som sygeplejerske - bedre løn - at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt - at blive en rasende dygtig kliniker - at blive en haj til at stikke - at være fri for nattevagter og mange dagvagter Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får hver måned et varierende antal planlagte vagter, primært aften-, weekend- og vagter i ferierne. Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan, men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det. Efter 1000 hæmodialysetimer kan man gå på pension og tage 4 vagter pr. vagtplan. Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, samt observation, medicingivning, evt. sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m. under dialysen. Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har et glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker. Arbejdstider: Man-fre: og , lør: og søn Krav: - min. 200 VT-timer - fase II, semester - bestået farmakologi indenfor 1 år - 8 vagter/mdr - at du er flink og fleksibel, og villig til at indgå i et samarbejde med afdelingen, til fordel for begge parter. Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student, Ansøgningsfrist: Mandag den 14, maj 2001 kl på vagtbureauet. Ansættelsessamtale: På afdelingen i samme uge. Har du spørgsmål, så ring til holdleder Djoni Joensen, tlf Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra Panum på cykel. Hold 4203 på hæmodialysen RH søger 3-4 nye dialyseassistenter til spændende arbejde i sommer. Planlagt ferie vil blive respekteret. Vi forventer: At du har min. 400 VT-timer at du har bestået fase I + farma. at du kan tage mange vagter i juni, juli og August (bortset fra i din egen ferie, selvfølgelig). Vi tilbyder: En god arbejdsplads, med et spændende job. Gode indtjeningsmuligheder. 10 lønnede oplæringsvagter. Flexibel arbejdstid/mængde Ansøgningsfrist: Mandag den 14. maj 2001 på vagtbureauet. Der vil efterfølgende være samtaler. For eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte holdleder Mikkel Vammen tlf Hold 4406 på Herlev Intensiv søger 1 ventilatør til indsupplering hurtigst muligt. Holdet er startet i december Da vi efterhånden er kommet op på at dække hele månedens aften- og nattevagter, samt week-end DV, har vi brug for yderligere 3 ventilatører. Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt intensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvidere har vi en del hæmatologiske ptt., samt dialysekrævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt. Som medlem på hold 4406 vil du få en masse søde kolleger (både læger, plejepersonalet og os andre ventiler er søde) få ansvaret for din egen patient få mulighed for at oparbejde kompetence og selvstændighed få kendskab til dialyse, herunder selv udføre peritoneal dialyse lære at omgås, blande og indgive medicin på en forsvarlig måde også lære en masse andre spændende og relevante ting Krav: Bestået farmakologi 300 VT-timer 5-6 vagter pr. måned Ansøgningsfrist: Mandag den 14. maj 2001 kl. 12 på Vagtbureauet (tlf ) Du er meget velkommen til at ringe til holdleder Jakob Højlund tlf for at høre nærmere om holdet eller blot tilkendegive din interesse. Nyt VT-afd. hold 4408 til intensiv thoraxkirurgisk afd., KAS-Gentofte ( et af landets hjertecentre ). Vagtbureauet har fået bestilling på et lille attraktivt VTafd.hold til RIMA, KAS-Gentofte, ( en lille super afd.) Holdet skal bestå af 4 rutinerede ventilatører, der primært skal dække huller i afd. vagtplan, d.v.s. ca. 15 vagter pr. måned. Vagterne vil hovedsageligt være aftenvagter, men man må påregne enkelte dagvagter. Dette lille super hold skal kunne starte i maj måned. Holdet er bestilt til at dække vagter i maj, juni og august med mulighed for forlængelse. I juli måned er der sommerferielukket. Der vil blive aftalt introduktion til arbejdsopgaverne med afdelingen. Afdelingen er meget indstillet på at holdet for en god start. Krav: Bestået famakologi 300 VT-timer Kunne tage ca. 4 vagter pr. måned Ansøgningsfrist: den 14. maj 2001 klokken 12:00 Stiftende holdmøde umiddelbart efter denne dato. VT-HJEMMEHOLD 4604 SØGER 2 nye holdmedlemmer pr. 1/ Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 14-årig dreng med sølvkanyle i hans hjem på Amager. Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon. Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fredage og lørdage tillige med enkelte dagvagter, samt skoleferie-perioderne. Krav: Minimum 150 VT-timer Du skal kunne tage min. 2 vagter om måneden. Et udmærket sublement til SU. Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf Ansøgningsfrist: Mandag den 28. maj 2001 på VB kl Nyt MVS-hold 5406 søger stadig nye medlemmer. Vagtbureauet har fået bestilling på et MVS-hold, der skal varetage plejen omkring en yngre beboer på et plejehjem på Amager. Holdet skal dække alle nattevagter i tidsrummet 23:00 til 07:00. Krav: 400 SPV-timer, bestået farmakologi og mikrobiologi. Skal kunne tage 4 5 vagter pr. måned. Ansøgere med MVS-kursus vil blive foretrukket. Ansøgningsfrist: Mandag den 14. maj 2001 kl. 12:00 Yderligere information kan fås på Vagtbureauet, Gitte Haupt / Søren Rasmussen,

10 10 INDRE ORGANER Filmklubben P8'n præsenterer Torsdag d. 10/5 Cube Kl.20 PROGRAM FORÅR /5 Cube 17/5 Sleepy Hollow Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 50 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. Amerikansk spændings / Sci-Fi film fra personer vågner en dag og befinder sig i en labyrint. De må alle arbejde sammen for at finde ud af hvad der er meningen med denne labyrint af firkantede rum. Om hvert et hjørne gemmer sig dødelige fælder. Spænding og drama er resultatet af dette simple plot hvor samspillet mellem mennesker i en nødsituation viser sit grumme ansigt STUDENTERKLUBBEN Hermed indkaldes til Studenterklubbens 19. ordinære generalforsamling Torsdag den 31. maj 2001 kl i Studenterklubben Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning fra bestyrelsen 5. Fremlæggelse af regnskab & budget 6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter 7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være statsautoriseret 8. Indkomne forslag 9. Evt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune postkasse uden for Det Medicinske Studenterråd (1.2.5, Panum) Har du lyst til at høre om Studenterklubben på et mere overordnet plan, diskutere Studenterklubbens formål og om hvordan de opfyldes eller kritisere (ris/ros) Husgruppen, der står for den daglige drift, så kig ind den 31/5 og få kaffe og kage med os. På bestyrelsens vegne Med venlig hilsen Teit Mantoni & Bo G. Winkel

11 INDRE ORGANER Basisgrupperne 11 PANUMS CYKELKLUB Så er Panums nystartede cykelklub for alvor kommet igang med sæsonen: Lørdag d.28-4 kunne vi således mønstre 11 ryttere til en god træningstur på 75km. Der var massere af forårskådhed og optimisme i feltet og der blev gået til stålet og kørt godt igennem fra alle mands/kvindes side. Nu mangler vi bare ens tøj, så vi udover at køre stærkt også kan se godt ud på landevejene. Men det arbejder PCR s marketingschef Anders Zabel Lander på i øjeblikket. Og så et opråb til alle i andre landevejscyklister på panum: Jo flere jo bedre. Hvis I har lyst til at få nogle fantastiske oplevelser på de danske landeveje og træne sammen med en bunke cykeltosser, der elsker at lege og komme i form på deres cykler, så skriv til PCR s holddirektør Jonas Museeuw Mønsted på og få mere af vide om hvor og hvornår vi træner. Pr-chef Mike Tafi Lippert ÅBNINGSTIDER FOR UDLÅN I SOMMERPERIODEN: Vi holder sommerferie fra juni måned. I sommerferien vil Udlån have åbent på følgende dage: Juni: d. 11 og d. 18 Juli: d. 9 August: d. 6 På ovennævnte dage er åbningstiden som vanligt mellem 14 og 16 på Udlånskontoret (1.2.5). Du kan også ringe til os i åbningstiden på Alle ansøgninger skal afleveres i postkassen uden for kontoret eller på kontoret i åbningstiden. Ansøgninger vil kun blive behandlet på ovennævnte dage, så søg i god tid. God sommer Udlån MELODI- GRAND PRIX- FEST Lørdag d. 12 maj kl 19.30, indbyder filmklubben P8 n til et brag af en fest. Arrangementet består af Velkomstdrink til alle Grand Prix på storskærm fest til den lyse morgen. For at kunne deltage i dette forrygende arrangement, skal man være medlem af filmklubben eller have en festbillet. Man kan købe festbilletter til 10 kr. tirsdag, onsdag og torsdag kl i kantinen, og selvfølgelig også til filmen torsdag aften. Hilsen Filmklubben P8 n FADL's 1 maj Traditionen tro afholdt FADL's røde baroner 1 maj med morgenmad i klubben og tamtam i Fælledparken. Rød front, grøn tuborg... Der blev sunget til... 2 glade venstreorienterede studerende Tommy Sebachs gode ven visesanger Peter Roy Kirkegaard underholdt med sine kampsange...

12 12 LANG FREDAG I KLUBBEN Semesterets sidste fredagsbar bød naturligvis på den årlige ølstafet. Det blev en triumf for "Børges bodega" der ganske overlegent slog de sidste 2 års vinder "Gusten all star" i finalen. Der var mødt mange tilskuere frem Sidste års vinder Gusten All Stars var skuffede. Det er Johan Poulsen th. Børges Bodega blev en sikker og fortjent vinder

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Censorformandsskabet for Lægeuddannelse i Danmark Bemærkninger fra censorevalueringer ved vintereksamen 2007/2008.

Censorformandsskabet for Lægeuddannelse i Danmark Bemærkninger fra censorevalueringer ved vintereksamen 2007/2008. Censorformandsskabet for Lægeuddannelse i Danmark Bemærkninger fra censorevalueringer ved vintereksamen 2007/2008. FAG KOMMENTARER Medicinsk Genetik Fint. Ad 4. Godt Det ligger på samme niveau. Ad 5. Godt

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Referat af MRs konstituerende møde

Referat af MRs konstituerende møde Referat af MRs konstituerende møde Dato og tid: 08/09/2015 kl. 17-19 Sted: Loungen, Medicinerhuset Referent: Silje Ordstyrer: Peter Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika,

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen),

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ER DU KREATIV?

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ER DU KREATIV? Nr. XXVIII 23. maj 33. årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ER DU KREATIV? MOK giver 200 skattefrie SU-uafhængige danske kroner for gode kreative

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Dagsorden Repræsentantskabsmøde Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30,, 5230 Odense M 1. Formalia 16.30 16.40 1. Valg af dirigent Maria indstilles 2. Valg af referent Jonas indstilles 3. Valg af kommunikationsansvarlig

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales Periode: Fra: 27 januar 2014 Til: 31 maj 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Robin 2-13 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Referat KKR8. Foreningen af Danske Lægestuderende Københavns Kredsforening. Afbud: Josefine, Katrine T

Referat KKR8. Foreningen af Danske Lægestuderende Københavns Kredsforening. Afbud: Josefine, Katrine T Referat KKR8 Afbud: Josefine, Katrine T Tilstede: Krisitan, Anne, Marie, Claas, Ossian, Thomas, Beno, Katrine I, Erika, Emma, Sebastian, Annarita, Maria, Mads K, Linnea, Urd, Jonas, Nicolai (menigt medlem),

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. APRIL 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVII 14. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere