K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011"

Transkript

1 K O MMAGASINET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011

2 INDHOLD 8-27 / TEMA: DIGITAL KOMMUNIKATION Hvad stiller du op, når din chef kommer og beder om, at der nu også er apps i jeres kommunikation? Det er tit sådan, det starter. At direktøren har fået iphone og så gerne vil, at hans virksomhed også får apps. Men det er ikke nok at tænke: Nu udvikler vi en app, som kunderne kan downloade, og så er alt godt. I dette KOM sætter vi fokus på digital kommunikation. Fra apps og smartphones, til nyhedsbreve, lokationsbaseret marketing og digitale kunderelationer. 8 / Når direktøren får iphone 12 / Danske Bank: Less is more 13 / Dyrup deler ud og op 14 / Alle tiders apps 18 / Lokation, lokation, lokation 20 / Otte tips til -marketing 22 / Tænk syv gange før I app er 24 / Riv en dag ud af kalenderen, og glem, hvilke produkter du sælger 6 / VI BLIVER NØDT TIL AT TÆNKE NYT Fremmedsprogsområdet kalder på nytænkning, og den nye nationale strategi for fremmedsprog skal være bred som en motorvej. - Det er stadig 75 procent af klodens befolkning, der ikke taler engelsk, påpegede videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, da hun åbnede den store konference om fremmedsprog, som KS afholdt sammen med DI og DEA. 28 / 2011 ER OGSÅ VALGÅR I KS I efteråret 2011 skal KS-medlemmerne vælge politisk ledelse. Det foregår ved valget til KS øverste myndighed, repræsentantskabet, som efterfølgende vælger den hovedbestyrelse, der skal sidde i de kommende to år. 30 / MÅSKE KAN DU BLIVE VIDENPILOT Man skal selv være meget proaktiv og kende reglerne godt. Men så kan ledige akademikere også komme ind under videnpilotordningen, hvor deres arbejdsgiver får et kontant månedligt tilskud på kroner, hvis de har et projekt, der tager 6-12 måneder og kan løses af en akademiker. 32 / VI BLIVER SÅ GLADE, HVER GANG DER KOMMER EN OG FORTÆLLER, AT NU VAR DER BID PÅ JOBMARKEDET - Der må for min skyld gerne blive knyttet et bonussystem til universiteterne, så vi bliver belønnet, når kandidaterne kommer i job, for selvfølgelig skal vi forholde os til, at vi skal uddanne folk, der har jobmuligheder, siger studieleder Flemming Smedegaard fra Syddansk Universitet, som udbyder uddannelser i sprog, kultur og kommunikation i anvendelsesorienterede sammenhænge HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET: MIKKEL Mikkel læser til dagligt på Handelshøjskolen i Aarhus og er i gang med sit første semester på marketing and management communication. Hvis du læser i Aarhus og har en ide til et godt arrangement, så kontakt Mikkel, der er din direkte forbindelse til KS, så kan han hjælpe dig med at få det planlagt og afholdt. AALBORG: EMMA Emma er en af de mennesker, der læser i Aalborg. Hun hører til under humaniora, hvor hun læser til kandidat i kultur, kommunikation og globalisering. Emma glæder sig især til at lave en masse arrangementer for kommunikations- og sprogstuderende, både med fagligt eller socialt indhold. Uanset om du lige er begyndt på uddannelsen eller bliver kandidater til sommer, så vil Emma sørge for, at Kommunikation og Sprog har en bred vifte af tilbud i Aalborg, der fokuserer på netop det du læser. 36 / NU KAN DU MØDE KS NYE REPRÆSENTANTER PÅ DIT STUDIESTED Vores nye studenterkoordinatorer er nu ansat og i fuld sving med at planlægge faglige og sociale arrangementer på alle de store universiteter og handelshøjskoler i Danmark.

3 3 LEDER TEKST / PER LINDEGAARD HJORTH FOTO / CARSTEN SNEJBJERG Reisen nicht rasen! At rejse er at leve, har H.C. Andersen sagt. Vi er sikkert mange, der kan tilslutte os dette udsagn efter vinterens bidende kulde og store mængder sne. Rejser forbinder de fleste nok med nye oplevelser, sol og varme og samvær med familie eller venner. Rejse er noget, vi ser frem til og glæder os til. Ligesom vi nu, hvor foråret står for døren med varmere vejr og forårsbebuderne i naturen, ser frem til rejsen mod næste årstid. Reisen nicht rasen er en anden tilgang til rejser. Ordene er en opfordring, man kan læse, når man kører på tyske motorveje. Det har jeg ikke oplevet ved selvsyn, men det har videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen formentlig. Det var i hvert tilfælde med de ord, hun åbnede KS konference om en national strategi for fremmedsprog, hvor KS i samarbejde med DI og DEA havde inviteret alle interesserede til en konference om emnet. Videnskabsministeren understregede, at kommunikation, herunder kultur og sprog, er en væsentlig kompetence, hvis Danmark skal gøre sig gældende i en globaliseret verden. Og engelsk er ikke tilstrækkelig i en verden, hvor 75 procent af klodens befolkning ikke taler engelsk. Cirka 120 deltagere var mødt op, og de deltog aktivt og konstruktivt i debatten og fremførte mange konkrete forslag til, hvad en national strategi for fremmedsprog kan og skal indeholde. Det var opløftende at opleve, at hele undervisningskæden fra folkeskolen og gymnasiet til universiteterne var enig i, at en styrkelse af fremmedsprogskompetencerne er en fælles opgave. Opløftende var ligeledes deltagernes mange forslag, der vil blive fremsendt til den arbejdsgruppe, som videnskabsministeren har nedsat til at udarbejde en national strategi. KS bidrag til og udarbejdelsen af en national strategi er en vigtig etape i KS rejse, der først ender, når private og offentlige virksomheder tager kommunikation, sprog og kultur alvorligt. Midt i vinterkulden har KS været på endnu en rejse, som har været præget af kolde vinde og mange omveje. Jeg tænker i den forbindelse på de offentlige overenskomstforhandlinger, hvor resultatet er en ny toårig overenskomst for medlemmer ansat i staten, regionerne og kommunerne. Jeg skal være den første til at indrømme, at resultatet ikke er prangende, da forliget isoleret set over en toårig periode ikke sikrer reallønnen for de offentligt ansatte. Resultatet er dog efter min overbevisning det bedst tænkelig i den nuværende situation. Overenskomstforhandlingerne har denne gang været præget af en usædvanlig afvisningsretorik fra arbejdsgivernes side. Arbejdsgiverne har afvist stort set alle krav under henvisning til, at der ikke er nogen penge. Det vidste vi jo godt på forhånd, men resultatet er alligevel tilfredsstillende, da det lykkedes at afværge finansministerens bombastiske krav om øget og mere fleksibel arbejdstid. Hvis jeg skal blive i rejse-metaforen, kan jeg i dette nummer af KOM love dig en spændende rejse ind i den digitale kommunikation. Hvis du ikke har det store kendskab til iphone, apps, tablets og så videre, kan du læse om, hvad det er, og lære interessante apps at kende. Og hvis du arbejder professionelt med digital kommunikation eller ønsker at gøre det, kan du få gode tips og undgå faldgruberne. God fornøjelse. Per Lindegaard Hjorth Formand Kommunikation og Sprog KOMmagasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOMmagasinet Nr. Deadline Udgivelse 55/ /03 15/04 56/ /05 10/06 Annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) Grafisk design og produktion Falk og musen grafisk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 Adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Ekspedition Mandag-torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE HER FÅR DU EN OPDATERING MED NYHEDER FRA OG KOMMUNIKATION OG SPROGS UGENTLIGE NYHEDSBREV. PÅ HJEMMESIDEN KAN DU FØLGE MED I NYHEDERNE HVER DAG, OG DU KAN TILMELDE DIG NYHEDSBREVET. NYUDDANNEDE KÆMPER MED LANGTIDSLEDIGHED Uddannelse falder i værdi på arbejdsmarkedet, hvis den ikke bliver brugt, og hvis man starter sin karriere med at være langtidsledig, er der en tendens til, at man bliver forfulgt af det, blandt andet ved at man får en lavere gennemsnitsløn i lang tid derefter. Det er den situation, som den gruppe af kandidater, der blev uddannet, mens krisen rasede for to-tre år siden, befinder sig i. Tal fra Akademikernes Centralorganisation viser, at ledigheden blandt krisedimittenderne steg med 23 procent til mennesker i Til gengæld oplever de kandidater, der er dimitteret inden for det seneste år, et fald i ledigheden. Arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aarhus Universitet Niels Westergård-Nielsen påpeger, at de langtidsledige mister livsindkomst, og staten mister skatteindtægter efter at have betalt for uddannelsen. En af årsagerne til den store ledighed er nulvæksten i stat og kommuner. - Det er nogle meget bekymrende tal, og jeg synes, at nu må regeringen gøre noget for finde metoder, der kan skabe arbejdspladser til denne store gruppe, både for samfundets og for deres skyld, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. - Desuden vil jeg opfordre virksomhederne og alle jer KS ere, der er i arbejde derude, til at hjælpe med at skabe flere akademikerarbejdspladser i det private erhvervsliv. Det viser sig jo gang på gang, at akademikere giver både øget produktivitet og bedre bundlinje, siger formanden, som også henleder opmærksomheden på de ordninger, der eksisterer for at ansætte med løntilskud eller i videnpilotordningen. STEEN REESLEV FRA MAERSK HOVEDTALER PÅ KOMMUNIKATIONSDAGEN KS er sammen med Teknologisk Institut i fuld gang med at få programmet for KommunikationsDagen 2011, som afholdes den 16. juni, på plads. Samarbejdsaftalen med Teknologisk betyder, at KS er med til at tilrettelægge konferencen, og at KS-medlemmerne får 10 procent rabat. Hele programmet vil blive offentliggjort inden længe, men allerede nu vil vi fortælle, at både hovedtaler og afslutningstaler er på plads. Det bliver Steen Reeslev, som er ansvarlig for kommunikationen i Danmarks største virksomhed, Maersk, der indleder dagen med at fortælle om Kommunikation på toppen. Øget åbenhed og kommunikation var et af de første strategiske indsatsområder, som Mærsk-topchef Nils Smedegaard Andersen pegede på, da han tiltrådte, og det er Steen Reeslev, head of group relations, der skal føre Mærsk-ledelsens ønsker ud i livet. Steen Reeslev åbner KommunikationsDagen med at berette, hvordan han oplever topledelsens syn på kommunikation. Hvad forventer ledelsen af kommunikationsafdelingen, og hvordan kan kommunikationsafdelingen geare sig i forhold til ledelsens krav og forventninger? Steen Reeslev, senior vice president, Group Relations, A.P. Møller-Mærsk A/S, er en af Danmarks mest erfarne kommunikationsdirektører. Han har haft ansvaret for kommunikation og en ny og større åbenhed i Danmarks største virksomhed siden Inden da var det Danske Bank, der nød godt af hans ekspertise. Vores afslutningstaler har også sagt ja. Det er Anders Lund Madsen, kendt fra mange ting, senest Det nye Talkshow på DR.Følg med, og tilmeld dig via kommunikationogsprog.dk HAR KS DE RIGTIGE OPLYSNINGER OM DIG? Har du husket at fortælle os, hvis du har skiftet job, er flyttet eller har fået ny -adresse? Det er vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger om dig, for så kan vi bedre sikre os, at du får de informationer fra os, som er relevante. Hvis du har opdateringer, der skal foretages, kan du selv gøre det på KS Medlemsnet, som du kommer ind på via www. kommunikationogsprog.dk. Du skal bruge et log-in, men det kan du meget nemt bestille via hjemmesiden, hvis du ikke allerede har det.

5 4/5 FÅ HJÆLP AF KS, HVIS DIN ARBEJDSPLADS GÅR KONKURS Det er ikke muligt at få dagpenge i den periode, hvor man har krav på løn fra en konkursramt arbejdsgiver. Men KS har mange muligheder for at hjælpe, også økonomisk. Derfor er det en rigtig god ide at kontakte os, hvis din løn ikke kommer, som den skal. En del konkurser begynder nemlig med, at virksomheden simpelthen undlader at betale lønninger. På dette tidspunkt er medarbejderne måske ikke sagt op endnu, og den manglende løn er det første tegn, de får på, at den er gal med virksomhedens økonomi. Her går KS ind og sørger for, at der bliver fremsat krav om lønudbetaling og fulgt op med en konkursbegæring, hvis det er det, der skal til. Det er nemlig først, når en domstol har erklæret virksomheden konkurs, at lønmodtagernes Garantifond går ind og dækker de ansattes krav på løn for udført arbejde og løn i opsigelsesperioden. Når konkursen er en realitet, hjælper forbundet med at få kravet gjort op og anmeldt til Lønmodtagernes Garantifond med overholdelse af de mange tidsfrister, der er forbundet med denne procedure. Det er ikke muligt at få dagpenge i den periode, hvor man har krav på løn fra en konkursramt arbejdsgiver. På grund af de mange konkurser tager det imidlertid op til tre måneder for LG at behandle en sag. Oplysningen stammer fra deres egen hjemmeside. Så længe er der ikke mange, der har råd til at vente på at få deres penge. Husleje og andre regninger skal betales til tiden, uanset om man får sin løn eller ej. Her træder KS til med et tilbud om rente- og afdragsfri lån i den periode, hvor man afventer garantifondens sagsbehandling. LG kan kun udbetale kr. netto eksklusive feriepenge. Hvis du har en høj løn og/eller har et langt opsigelsesvarsel og måske et krav på godtgørelse for lang tjenestetid, vil dette ikke nødvendigvis være nok til at dække hele dit krav. Her kan KS også hjælpe med at få anmeldt dit resterende krav i konkursboet, så du kommer med i betragtning, hvis der viser sig at være lidt penge tilbage. KOMMUNIKATION OG SPROG ONLINE Kommunikation og Sprog har for alvor taget fat på onlinemedierne i Facebook og LinkedIn bugner med information om spændende arrangementer, relevante debatter, tip til karriereudvikling, konkurrencer og meget, meget mere. Derfor vil vi opfordre dig til at Synes godt om os på Facebook og at indmelde dig i gruppen Kommunikation og Sprog på LinkedIn. Ved at gøre det vil du automatisk blive opdateret med, hvad der rører sig i KS-regi, og i det hele taget nye trends og tendenser inden for kommunikation, sprog, marketing, PR og HR. SÅDAN HOLDER ÆLDRE FAST I JOBBET Fyrede seniorer får aldrig nyt job, De gamle ryger først, Ældre presses på efterløn. Overskrifter er der nok af, som kan gøre selv den mest selvsikre over 50-årige usikker på sin jobmæssige fremtid. Men det er ikke sikkert, det behøver være så svært for seniormedarbejderne at holde på deres job eller få et nyt, hvis de bliver fyret. Ganske vist ser vi i KS, ligesom man også gør i andre fag, ældre medarbejdere blive presset ud af arbejdsmarkedet med den begrundelse, at de jo bare kan gå på efterløn. Og vi ser også, at det kan være sværere at få job igen, jo ældre man er. Men der er også nogle ting, man kan gøre, selvom man er fyldt 50. Så her kommer nogle enkle råd: Mens du er i job Skal du huske at have fokus på hele tiden at udvikle dig Tag så meget efteruddannelse, du kan få Og tag så mange nye opgaver, som du kan få og magte Og hvis du får på fornemmelsen, at du er ved at miste dit arbejde, så begynd at søge nyt job, mens du stadig har det gamle det er nemlig meget nemmere at få et job, mens man har et i forvejen Når du skal søge nyt job Skal du bruge dit netværk. Det har altid været en god ide for de +50-årige, som har været mange år på arbejdsmarkedet og derfor har et stærkt netværk. Og det er stadig en god ide også selvom de unge er begyndt at gøre det samme Brug de sociale medier. LinkedIn er dit cv på nettet sørg for, at det er opdateret, at du har så mange kontakter som muligt og brug dem. Del ud af din erfaring, f.eks. i LinkedIns netværksgrupper, gør dig positivt bemærket ved at svare på faglige spørgsmål og dele ud af din viden. Vær i det hele taget oppe på it-beatet. Det er kun hvert femte job, der bliver slået op. Resten finder du på andre måder. Mange virksomheder er for eksempel begyndt kun at slå job op via deres grupper på de sociale medier. Og så kan det være en god ting at huske på, at ledighedsprocenten faktisk bliver lavere og lavere, jo ældre KS-medlemmerne er. Der er således kun 14 ledige blandt dem, der er fyldt 60, svarende til 4,7 procent. Blandt de årige er ledighedsprocenten 3,8 procent, og for de årige er den 4,9 procent. HVORDAN SER DIT ARBEJDE UD? Hvordan er KS-medlemmernes arbejdsliv? Jobindhold, jobfunktioner, jobudviklingsmuligheder og jobtilfredshed? Det går KS nu i gang med at undersøge. Vi gør det ved at bede KS-medlemmerne om at deltage i en undersøgelse, hvor I svarer på en række spørgsmål, hvis svar skal bidrage til, at KS kan udvikle vores efteruddannelsestilbud, karrierevejledning og andre medlemstilbud samt sikre, at vores rådgivning af både medlemmer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder sker på det bedst tænkelige grundlag. Så vi for eksempel kan svare kvalificeret på spørgsmål om, hvad man egentlig skal kunne på arbejdsmarkedet i dag. Vi håber, at rigtig mange af Jer vil bruge lidt tid på at svare på spørgsmålene, som bliver udsendt og kan besvares via . Som tak for ulejligheden udlodder vi gavekort af forskellig værdi. Du vælger selv hvad du vil bruge dit gavekort til. 1 Gavekort værdi 2500 Kr. 2 Gavekort værdi 700 kr. 7 Gavekort værdi 300 kr.

6 FREMMEDSPROG TEKST / ANNE NIMB VI SKAL TÆNKE NYT FREMMEDSPROGSOMRÅDET KALDER PÅ NYTÆNKNING OG DEN NYE NATIONALE STRATEGI FOR FREMMEDSPROG SKAL VÆRE BRED SOM EN MOTORVEJ. - DET ER STADIG 75 PROCENT AF KLODENS BEFOLKNING, DER IKKE TALER ENGELSK, PÅPEGEDE VIDENSKABSMINISTER CHARLOTTE SAHL-MADSEN, DA HUN ÅBNEDE DEN STORE KONFERENCE OM FREMMEDSPROG, SOM KS AFHOLDT SAMMEN MED DI OG DEA. De kom fra alle dele af landet, da Kommunikation og Sprog sammen med DI og DEA havde kaldt til diskussion om den nye nationale strategi for fremmedsprog. Uddannelsesinstitutionerne fra børnehaveklasse over folkeskole til gymnasium og universitet, virksomheder og organisation var alle repræsenterede på mødet, der havde samlet over 120 deltagere. Udfordringerne er mange, men det er mulighederne også. Og der kom masser af gode råd om løsninger, som KS, DI og DEA nu samler op fra mødet og giver videre til den arbejdsgruppe, der er nedsat af videnskabs- og undervisningsministrene med henblik på at komme med forslag til, hvordan den danske strategi for fremmedsprog skal være i de kommende år. Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen opsummerede de spørgsmål, der er væsentlige for arbejdsgruppen at behandle: Hvordan er de fremtidige behov? Hvilke behov har arbejdsmarkedet? Er de sprog, vi tilbyder de rigtige? Er der sammenhæng i vores uddannelsessystem Er vi gode nok til at binde uddannelserne sammen, og ved de nok om hinanden? Hvorfor er eleverne ikke interesserede i sprog, og hvordan kan vi øge interessen? - Der er ingen tvivl om, at vi skal være gode til fremmedsprog for at agere i den globale verden. Engelsk er det nye lingua franca, og dermed er det ikke så meget et fremmedsprog som en forudsætning, men kun at satse på engelsk ville være det samme som at satse på, at alle lande taler engelsk om nogle år. I dag taler 75 CHARLOTTE SAHL-madsen: sprog er kultur og nøglen til forståelse af folk i andre lande, men vi må skelne mellem, hvilke sprog der er vigtige på et generelt, og hvilke der er det på et specifikt plan. procent af klodens befolkning ikke engelsk, så der er et stykke vej, sagde ministeren. - Sprog er kultur og nøglen til forståelse af folk i andre lande, men vi må skelne mellem, hvilke sprog der er vigtige på et generelt, og hvilke der er det på et specifikt plan hvor for eksempel ingeniøren får en sproglig sidekompetence, sagde Charlotte Sahl-Madsen og understregede til slut, at vi skal tænke os om, når vi lægger en national strategi for fremmedsprog. - Reisen nicht rasen, sagde hun og opfordrede deltagerne til at komme med forslag til arbejdsgruppen. Der udspandt sig herefter en livlig debat med fokus netop på at komme med forslag til ministrenes arbejdsgruppe. Der var stor enighed om, at sprogundervisningen skal begynde så tidligt som muligt, og at det er alt for sent at begynde på andet fremmedsprog i 7. klasse hvor eleverne er optaget af meget andet. Der er rift om timerne i folkeskolen, så hvorfor ikke blande sprog med andre fag og for eksempel undervise i geografi på et fremmedsprog. Der var også forslag om at gøre det så obligatorisk som muligt, at kommende sproglærere tilbringer et studieophold i et land, hvor deres sprog tales. Desuden kan udlandsophold gøres obligatorisk i studieordningerne. Flere gjorde gældende, at de såkaldte indvandrersprog som for eksempel tyrkisk, arabisk og urdu uden for Danmarks grænser er verdenssprog, som tales af millioner af mennesker, i lande, som vi gerne vil samarbejde med. Forslaget er derfor at udnytte de (gratis) ressourcer, vi har, og desuden at gøre som i Norge, hvor sprogene har status af første fremmedsprog. Der var desuden et stort ønske både fra folkeskole- og fra gymnasielærerne om at nyde godt af universiteternes forskning i sprogdidaktik i form af efteruddannelse.

7 6/7 strategi BLIV STRATEGISK KOMMUNIKATØR Trænger du til at skifte spor i karrieren eller vil du være skarp på kommunikation, så du kan gå ind i nye spændende opgaver i dit nuværende job? Kurserne Strategisk kommunikation 1 og 2 giver dig færdigheder og masser af viden, som gør dig i stand til at håndtere kommunikation professionelt Strategisk kommunikation del 1 handler om den supervigtige, daglige kommunikation og giver dig en skræddersyet indføring i grundlæggende kommunikationsdiscipliner i teori og praksis. Det er kommunikation i fredstid og hvis ikke den virker, er der ingenting, der virker. Kurserne bygger oven på din tidligere uddannelse og din erhvervserfaring og giver dig en grundig, praktisk viden om moderne strategisk kommunikation. Læs mere og tilmeld dig på update.dk/strategisk Strategisk kommunikation del 2 har fokus på virksomheden og dens relationer med omverden derude hvor det nogle gange stormer og regner. Det er dér, kommunikation bliver lige så svær, som den bliver vigtig. DANMARKSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MEDIE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX OGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JOURNALISTHØJSKOLEXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8 LÆS I TEMA KUNDERNE SKAL NOK FORTÆLLE DIG SANDHEDEN DYRUP DELER UD OG OP ALLE TIDERS APPS Otte TIPS TIL -MARKETING RIV EN DAG UD AF KALENDEREN, OG GLEM, HVILKE PRODUKTER DU SÆLGER Birger Morgenstjerne er fotograferet med telefon, og derefter er billederne kørt igennem en app, der hedder Plastic Bullet.

9 8/9 TEMA: DIGITAL KOMMUNIKATION TEKST / CHARLOTTE BREDSTED FOTO / CARSTEN SNEJBJERG NÅR DIREKTØREN FÅR IPHONE TABLETS, SMARTPHONES, APPS. MÅSKE ER DE ALLEREDE EN DEL AF DIT ORDFORRÅD, MÅSKE GENKENDER DU ORDENE FRA DIN TEENAGESØN, ELLER OGSÅ TÆNKER DU TABLETTER??? I VIRKSOMHEDER BEGYNDER BEHOVET TYPISK, NÅR DIREKTØREN FÅR IPHONE, LYDER DET FRA EN HERRE, DER IKKE LAVER ANDET END AT RÅDGIVE UDI LØSNINGER TIL MOBILE MOPPEDRENGE.

10 Forestil dig et supermarked, hvor der hver dag bliver købt 20 millioner varer. Sådan et supermarked er App Store Apples virtuelle indkøbssted for de såkaldte apps. Og de daglige indkøb bliver ikke færre i 2011, forudser Birger Morgenstjerne. Han er rådgiver og mobilchef på bureauet Nodes, der har specialiseret sig i løsninger til sociale medier som Facebook og til mobile enheder som iphone. Nodes har til huse i rå lokaler i den københavnske Kødby, og på bordet foran os ligger hele pakken iphone, ipad, Mac i skøn forening. - Til de mange millioner vil jeg også sige, at vi fortsat er på et tidligt stadium i Danmark, hvor det stadig kan være to fyre i en kælder, der sidder og udvikler. Men når det er sagt, så er det med apps som med Facebook. Før sagde virksomhederne: Skal vi på Facebook? nu siger de: Hvad skal vi på Facebook? understreger Birger. Og det er præcis derfor, vi har sat herren i stævne. For at få svar på, hvad det er for noget med de apps. Er de virkelig så vigtige, kan vi ikke bare købe dem i et virtuelt supermarked behøver vi at udvikle nogen selv? Skal de indgå i enhver kommunikationsløsning, også selvom vores kunder ikke har iphone? Vi har jo en velfungerende hjemmeside, kan vi ikke bare vente og se, hvad konkurrenterne gør? Alt det vender vi tilbage til om lidt, men først stiller vi skarpt på en kampagne for Mini Cooper, som er et godt eksempel på, hvordan man udnytter det mobile medie og apps. Det er en konkurrence, det gælder om at hugge fra de Smartphone = en mobiltelefon med avancerede funktioner, som man selv kan designe indholdet af ved at downloade apps fra diverse virtuelle supermarkeder. Smartphones findes efterhånden i et utal af mærker, hvor de mest kendte er iphone, HTC, Samsung, Nokia... Tablet = en minicomputer eller en kæmpe smartphone (uden telefon). IPad er nok den mest kendte af slagsen, men ellers findes der også varianter fra for eksempel Samsung. På en tablet (også kaldet tavlecomputer) kan du læse avis, bøger, se film, surfe på nettet, App = applikation = program. En app er altså et lille program, der er lavet til digitale platforme som mp3, smartphones, tablets, spillekonsoller, tv og sociale medier. I dag ser de fleste dog apps som indsprøjtninger til mobile enheder, hvor Apples ios og Googles Android har førertrøjen på. andre og om at løbe stærkt. Se den på minigetawaystockholm.com. Som kniv og gaffel til smørrebrød Og så tilbage til begyndelsen. Hvad er apps, og hvad kan vi bruge dem til? Som du lige har set, kan man anskue apps som et koncept for digitalt indhold, der er udviklet til blandt andet smartphones, mp3-afspillere, tablets, spillekonsoller og sociale medier. Du kan købe og sælge apps i et virtuelt supermarked, og de har samme funktion som kniv og gaffel til smørrebrød. Du kan godt spise uden, men det er både lettere og lækrere med. - Apps handler om convienience. På en gammeldags Nokia-telefon har du et forudbestemt indhold, mens du på en smartphone selv kan designe begge dele. Og det er det, apps kan. De kan skabe individuelle løsninger og løsninger, der gør livet lettere for dig, påpeger Birger. Han understreger vigtigheden af at tage stilling til, hvad man vil med sine apps. Med andre ord: Hvad stiller du op, når din chef kommer og beder om, at der nu også er apps i jeres kommunikation. - Det er tit sådan, det starter. At direktøren har fået iphone og så gerne vil, at hans virksomhed også får apps. Men det er ikke nok at tænke nu udvikler vi en app, som kunderne kan downloade, og så er alt godt. Det er nødvendigt at finde ud af, hvad den app kan hjælpe kunderne med. Hvilken opgave eller problemstilling kan vores app løse for kunden? Og se, på den måde tilfører din app pludselig merværdi og vil blive brugt, forklarer Birger Morgenstjerne. Et godt dansk eksempel er møbelkæden Bolia, der har udviklet en app, som så at sige hjæl- per dig med, hvor skabet skal stå. Se den på YouTube Bolia iphone app. Naturlig del af kampagne Nogle virksomheder kan også have gavn af at udvikle apps til internt brug, for eksempel firmaer med ansatte, der ofte er på farten og skal rapportere hjem. Det kan være transportvirksomheder, konsulenthuse, malerfirmaer eller busselskaber. Vil det altså sige, at vi som virksomhed ikke kan leve uden apps? - I dag indgår mobilen mange gange som et taktisk led i en kampagne som en ekstra detalje ud over de andre medier. Men i takt med stigende mobilbrug herhjemme vil det være helt naturligt, at den mobile strategi er en stor del af virksomhedens digitale strategi. Apps sådan gør du 1. Tag stilling til, hvem og hvor dine kunder er i forhold til brug af mobile enheder nu og i fremtiden. 2. Hvis din app er til intern brug i virksomheden: Tag stilling til, hvem og hvor dine medarbejdere er. 3. Lav en brainstormingsdag i afdelingen. Tag til gå hjem-møder. Lad dig inspirere. 4. Din app skal løse ét problem, én opgave ikke flere. DSB er et godt eksempel de har udviklet en app, hvor man kan bestille pladsbilletter, og en, der viser dig nærmeste S-togs-station og afgangstider. 5. Brug mobilen som et middel med nye muligheder den er ikke et mål i sig selv.

11 10/11 TEMA: DIGITAL KOMMUNIKATION TEKST / ANNE NIMB FOTO / MIKAEL HJULER Q&A KUNDERNE SKAL NOK FORTÆLLE DIG SANDHEDEN ASTRID HAUG, COMMUNITY MANAGER, BERLINGSKE, OG ANNA EBBESEN, STRATEGISK RÅDGIVER, ADVICE DIGITAL Q: Hvordan tror I, det er for de fleste virksomheder og deres ledere og kommunikatører at overskue de nye ting, der hele tiden dukker op som nu, hvor det for eksempel næppe er længe siden, de fleste hørte ordet apps for første gang? A: Det vigtigere end nogen sinde før at være nysgerrig og åben over for de mange nye muligheder, der hele tiden kommer, for at optimere sin kommunikation. Man kan ikke som generalist og leder vide alt om de nyeste startups og funktioner, men det er nødvendigt at have en basal forståelse for de digitale kommunikationsformer, hvis man skal kunne lede sin kommunikationsafdeling og virksomhed sikkert igennem kriser og kampagner. Det gør en mere klar til at vurdere, om for eksempel applikationer eller mobilhjemmesider også er noget for egen virksomhed eller organisation, når markedet modnes herhjemme hvad der igen gør, at man kan undgå at løbe efter alle buzzord eller bliver overrasket over, at noget som Facebook kunne blive stort. En måde at holde sig selv skarp er at udnytte gå hjem-møder fra erfragrupper og netværk eller som leder at afholde halvårlige trendmøder, hvor medarbejdere har undersøgt hver deres nye trend eventuelt med besøg udefra af en forsker eller konsulent på området. Netop fordi ledere ikke kan være begravet i de nyeste trends, er det essentielt, at ledere er åbne for ideer, der kommer fra medarbejderne, og anerkender dem, der følger med. Dermed er man også med til at fremelske nys- gerrigheden og den forretningsudvikling, der kan komme i samme ombæring. Det behøver ikke være en organiseret indsats, men det er vitalt, at man som kommunikationsmenneske og leder anerkender, at nye værktøjer hele tiden bliver udviklet og dermed også nye måder at bruge dem på. Bare man ikke glemmer sin sunde fornuft. Q: Hvordan skal man vælge mellem de mange onlinemedier og muligheder (hvis man skal vælge)? A: Netop det spørgsmål skulle organisationens kommunikations- og strategifolk være i stand besvare, for det afhænger meget af, hvem man er, hvem man vil have i tale, med hvilket formål og så videre. Kend dig selv, dine behov, dine muligheder, og læg en digital strategi ud fra det, der spiller sammen med den overordnede forretnings- og kommunikationsstrategi. Her skal indtænkes viden om brugerne: hvor er de aktive, hvor parate er de, og hvad vil de gerne have ud af dig? Der er ingen grund til at lave en kampagne på Foursquare, hvis ens brugere ikke har smartphones. Omvendt er det brugerne med smartphones, der bruger telefonen til at gå på nettet, hvorfor det bedst kan betale sig at lave servicer til netop denne gruppe hvis altså man har noget, som de gerne vil have. Q: Hvad kan de gøre for den virksomhed/ organisation, der vælger at bruge penge og tid på det som man ikke kan ellers? A: Digitale medier tilbyder en konstant åben dør til organisationen eller virksomheden, som alle interesserede kan bruge til at vide mere eller give feedback, når de har tid og lyst. Alle, der har kunder, medlemmer eller medarbejdere kort sagt alle, der har mennesker i deres forretning har interesse i at have denne kontakt i den ene eller anden form. Tillader man feedback og ideudveksling, giver det samtidig et unikt indblik i, hvad kunderne mener om produkterne og virksomheden, og dermed også chancen for at forbedre arbejdsgange og produkter, så de bedre matcher det udtalte behov. Går man skridtet videre og ønsker at åbne en løbende dialog med sine kunder, så rykker det kun folk tættere på, hvilket igen kan give endnu bedre kunderelationer og mere tilfredse kunder. For kunderne skal nok fortælle dig sandheden, du skal bare være klar til at håndtere den. Q: Hvem synes I det er lykkedes forbilledligt med at gå fra analog til digital og på hele paletten i sin kommunikation og hvorfor? A: Der er heldigvis ingen, der har valgt at droppe al analog kontakt. Telefoner, breve, magasiner og offlinemødet har bestemt ikke udspillet sin rolle. Snarere tværtimod. For sammen med onlineværktøjer kan de analoge udgøre helt det rigtige miks, der skal til at for at få målgruppen engageret.

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5 Indhold Indledning... 2 Popularitet... 3 Kommunikation... 3 Hvilken felt vil jeg arbejde med?... 5 Bollemodel... 5 Formålet og præmis... 5 Indhold... 5 Målgruppe... 5 Afsender... 6 Mediet... 6 Kommunikationsmiljø...

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere