K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011"

Transkript

1 K O MMAGASINET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011

2 INDHOLD 8-27 / TEMA: DIGITAL KOMMUNIKATION Hvad stiller du op, når din chef kommer og beder om, at der nu også er apps i jeres kommunikation? Det er tit sådan, det starter. At direktøren har fået iphone og så gerne vil, at hans virksomhed også får apps. Men det er ikke nok at tænke: Nu udvikler vi en app, som kunderne kan downloade, og så er alt godt. I dette KOM sætter vi fokus på digital kommunikation. Fra apps og smartphones, til nyhedsbreve, lokationsbaseret marketing og digitale kunderelationer. 8 / Når direktøren får iphone 12 / Danske Bank: Less is more 13 / Dyrup deler ud og op 14 / Alle tiders apps 18 / Lokation, lokation, lokation 20 / Otte tips til -marketing 22 / Tænk syv gange før I app er 24 / Riv en dag ud af kalenderen, og glem, hvilke produkter du sælger 6 / VI BLIVER NØDT TIL AT TÆNKE NYT Fremmedsprogsområdet kalder på nytænkning, og den nye nationale strategi for fremmedsprog skal være bred som en motorvej. - Det er stadig 75 procent af klodens befolkning, der ikke taler engelsk, påpegede videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, da hun åbnede den store konference om fremmedsprog, som KS afholdt sammen med DI og DEA. 28 / 2011 ER OGSÅ VALGÅR I KS I efteråret 2011 skal KS-medlemmerne vælge politisk ledelse. Det foregår ved valget til KS øverste myndighed, repræsentantskabet, som efterfølgende vælger den hovedbestyrelse, der skal sidde i de kommende to år. 30 / MÅSKE KAN DU BLIVE VIDENPILOT Man skal selv være meget proaktiv og kende reglerne godt. Men så kan ledige akademikere også komme ind under videnpilotordningen, hvor deres arbejdsgiver får et kontant månedligt tilskud på kroner, hvis de har et projekt, der tager 6-12 måneder og kan løses af en akademiker. 32 / VI BLIVER SÅ GLADE, HVER GANG DER KOMMER EN OG FORTÆLLER, AT NU VAR DER BID PÅ JOBMARKEDET - Der må for min skyld gerne blive knyttet et bonussystem til universiteterne, så vi bliver belønnet, når kandidaterne kommer i job, for selvfølgelig skal vi forholde os til, at vi skal uddanne folk, der har jobmuligheder, siger studieleder Flemming Smedegaard fra Syddansk Universitet, som udbyder uddannelser i sprog, kultur og kommunikation i anvendelsesorienterede sammenhænge HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET: MIKKEL Mikkel læser til dagligt på Handelshøjskolen i Aarhus og er i gang med sit første semester på marketing and management communication. Hvis du læser i Aarhus og har en ide til et godt arrangement, så kontakt Mikkel, der er din direkte forbindelse til KS, så kan han hjælpe dig med at få det planlagt og afholdt. AALBORG: EMMA Emma er en af de mennesker, der læser i Aalborg. Hun hører til under humaniora, hvor hun læser til kandidat i kultur, kommunikation og globalisering. Emma glæder sig især til at lave en masse arrangementer for kommunikations- og sprogstuderende, både med fagligt eller socialt indhold. Uanset om du lige er begyndt på uddannelsen eller bliver kandidater til sommer, så vil Emma sørge for, at Kommunikation og Sprog har en bred vifte af tilbud i Aalborg, der fokuserer på netop det du læser. 36 / NU KAN DU MØDE KS NYE REPRÆSENTANTER PÅ DIT STUDIESTED Vores nye studenterkoordinatorer er nu ansat og i fuld sving med at planlægge faglige og sociale arrangementer på alle de store universiteter og handelshøjskoler i Danmark.

3 3 LEDER TEKST / PER LINDEGAARD HJORTH FOTO / CARSTEN SNEJBJERG Reisen nicht rasen! At rejse er at leve, har H.C. Andersen sagt. Vi er sikkert mange, der kan tilslutte os dette udsagn efter vinterens bidende kulde og store mængder sne. Rejser forbinder de fleste nok med nye oplevelser, sol og varme og samvær med familie eller venner. Rejse er noget, vi ser frem til og glæder os til. Ligesom vi nu, hvor foråret står for døren med varmere vejr og forårsbebuderne i naturen, ser frem til rejsen mod næste årstid. Reisen nicht rasen er en anden tilgang til rejser. Ordene er en opfordring, man kan læse, når man kører på tyske motorveje. Det har jeg ikke oplevet ved selvsyn, men det har videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen formentlig. Det var i hvert tilfælde med de ord, hun åbnede KS konference om en national strategi for fremmedsprog, hvor KS i samarbejde med DI og DEA havde inviteret alle interesserede til en konference om emnet. Videnskabsministeren understregede, at kommunikation, herunder kultur og sprog, er en væsentlig kompetence, hvis Danmark skal gøre sig gældende i en globaliseret verden. Og engelsk er ikke tilstrækkelig i en verden, hvor 75 procent af klodens befolkning ikke taler engelsk. Cirka 120 deltagere var mødt op, og de deltog aktivt og konstruktivt i debatten og fremførte mange konkrete forslag til, hvad en national strategi for fremmedsprog kan og skal indeholde. Det var opløftende at opleve, at hele undervisningskæden fra folkeskolen og gymnasiet til universiteterne var enig i, at en styrkelse af fremmedsprogskompetencerne er en fælles opgave. Opløftende var ligeledes deltagernes mange forslag, der vil blive fremsendt til den arbejdsgruppe, som videnskabsministeren har nedsat til at udarbejde en national strategi. KS bidrag til og udarbejdelsen af en national strategi er en vigtig etape i KS rejse, der først ender, når private og offentlige virksomheder tager kommunikation, sprog og kultur alvorligt. Midt i vinterkulden har KS været på endnu en rejse, som har været præget af kolde vinde og mange omveje. Jeg tænker i den forbindelse på de offentlige overenskomstforhandlinger, hvor resultatet er en ny toårig overenskomst for medlemmer ansat i staten, regionerne og kommunerne. Jeg skal være den første til at indrømme, at resultatet ikke er prangende, da forliget isoleret set over en toårig periode ikke sikrer reallønnen for de offentligt ansatte. Resultatet er dog efter min overbevisning det bedst tænkelig i den nuværende situation. Overenskomstforhandlingerne har denne gang været præget af en usædvanlig afvisningsretorik fra arbejdsgivernes side. Arbejdsgiverne har afvist stort set alle krav under henvisning til, at der ikke er nogen penge. Det vidste vi jo godt på forhånd, men resultatet er alligevel tilfredsstillende, da det lykkedes at afværge finansministerens bombastiske krav om øget og mere fleksibel arbejdstid. Hvis jeg skal blive i rejse-metaforen, kan jeg i dette nummer af KOM love dig en spændende rejse ind i den digitale kommunikation. Hvis du ikke har det store kendskab til iphone, apps, tablets og så videre, kan du læse om, hvad det er, og lære interessante apps at kende. Og hvis du arbejder professionelt med digital kommunikation eller ønsker at gøre det, kan du få gode tips og undgå faldgruberne. God fornøjelse. Per Lindegaard Hjorth Formand Kommunikation og Sprog KOMmagasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOMmagasinet Nr. Deadline Udgivelse 55/ /03 15/04 56/ /05 10/06 Annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) Grafisk design og produktion Falk og musen grafisk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 Adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Ekspedition Mandag-torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE HER FÅR DU EN OPDATERING MED NYHEDER FRA OG KOMMUNIKATION OG SPROGS UGENTLIGE NYHEDSBREV. PÅ HJEMMESIDEN KAN DU FØLGE MED I NYHEDERNE HVER DAG, OG DU KAN TILMELDE DIG NYHEDSBREVET. NYUDDANNEDE KÆMPER MED LANGTIDSLEDIGHED Uddannelse falder i værdi på arbejdsmarkedet, hvis den ikke bliver brugt, og hvis man starter sin karriere med at være langtidsledig, er der en tendens til, at man bliver forfulgt af det, blandt andet ved at man får en lavere gennemsnitsløn i lang tid derefter. Det er den situation, som den gruppe af kandidater, der blev uddannet, mens krisen rasede for to-tre år siden, befinder sig i. Tal fra Akademikernes Centralorganisation viser, at ledigheden blandt krisedimittenderne steg med 23 procent til mennesker i Til gengæld oplever de kandidater, der er dimitteret inden for det seneste år, et fald i ledigheden. Arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aarhus Universitet Niels Westergård-Nielsen påpeger, at de langtidsledige mister livsindkomst, og staten mister skatteindtægter efter at have betalt for uddannelsen. En af årsagerne til den store ledighed er nulvæksten i stat og kommuner. - Det er nogle meget bekymrende tal, og jeg synes, at nu må regeringen gøre noget for finde metoder, der kan skabe arbejdspladser til denne store gruppe, både for samfundets og for deres skyld, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. - Desuden vil jeg opfordre virksomhederne og alle jer KS ere, der er i arbejde derude, til at hjælpe med at skabe flere akademikerarbejdspladser i det private erhvervsliv. Det viser sig jo gang på gang, at akademikere giver både øget produktivitet og bedre bundlinje, siger formanden, som også henleder opmærksomheden på de ordninger, der eksisterer for at ansætte med løntilskud eller i videnpilotordningen. STEEN REESLEV FRA MAERSK HOVEDTALER PÅ KOMMUNIKATIONSDAGEN KS er sammen med Teknologisk Institut i fuld gang med at få programmet for KommunikationsDagen 2011, som afholdes den 16. juni, på plads. Samarbejdsaftalen med Teknologisk betyder, at KS er med til at tilrettelægge konferencen, og at KS-medlemmerne får 10 procent rabat. Hele programmet vil blive offentliggjort inden længe, men allerede nu vil vi fortælle, at både hovedtaler og afslutningstaler er på plads. Det bliver Steen Reeslev, som er ansvarlig for kommunikationen i Danmarks største virksomhed, Maersk, der indleder dagen med at fortælle om Kommunikation på toppen. Øget åbenhed og kommunikation var et af de første strategiske indsatsområder, som Mærsk-topchef Nils Smedegaard Andersen pegede på, da han tiltrådte, og det er Steen Reeslev, head of group relations, der skal føre Mærsk-ledelsens ønsker ud i livet. Steen Reeslev åbner KommunikationsDagen med at berette, hvordan han oplever topledelsens syn på kommunikation. Hvad forventer ledelsen af kommunikationsafdelingen, og hvordan kan kommunikationsafdelingen geare sig i forhold til ledelsens krav og forventninger? Steen Reeslev, senior vice president, Group Relations, A.P. Møller-Mærsk A/S, er en af Danmarks mest erfarne kommunikationsdirektører. Han har haft ansvaret for kommunikation og en ny og større åbenhed i Danmarks største virksomhed siden Inden da var det Danske Bank, der nød godt af hans ekspertise. Vores afslutningstaler har også sagt ja. Det er Anders Lund Madsen, kendt fra mange ting, senest Det nye Talkshow på DR.Følg med, og tilmeld dig via kommunikationogsprog.dk HAR KS DE RIGTIGE OPLYSNINGER OM DIG? Har du husket at fortælle os, hvis du har skiftet job, er flyttet eller har fået ny -adresse? Det er vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger om dig, for så kan vi bedre sikre os, at du får de informationer fra os, som er relevante. Hvis du har opdateringer, der skal foretages, kan du selv gøre det på KS Medlemsnet, som du kommer ind på via www. kommunikationogsprog.dk. Du skal bruge et log-in, men det kan du meget nemt bestille via hjemmesiden, hvis du ikke allerede har det.

5 4/5 FÅ HJÆLP AF KS, HVIS DIN ARBEJDSPLADS GÅR KONKURS Det er ikke muligt at få dagpenge i den periode, hvor man har krav på løn fra en konkursramt arbejdsgiver. Men KS har mange muligheder for at hjælpe, også økonomisk. Derfor er det en rigtig god ide at kontakte os, hvis din løn ikke kommer, som den skal. En del konkurser begynder nemlig med, at virksomheden simpelthen undlader at betale lønninger. På dette tidspunkt er medarbejderne måske ikke sagt op endnu, og den manglende løn er det første tegn, de får på, at den er gal med virksomhedens økonomi. Her går KS ind og sørger for, at der bliver fremsat krav om lønudbetaling og fulgt op med en konkursbegæring, hvis det er det, der skal til. Det er nemlig først, når en domstol har erklæret virksomheden konkurs, at lønmodtagernes Garantifond går ind og dækker de ansattes krav på løn for udført arbejde og løn i opsigelsesperioden. Når konkursen er en realitet, hjælper forbundet med at få kravet gjort op og anmeldt til Lønmodtagernes Garantifond med overholdelse af de mange tidsfrister, der er forbundet med denne procedure. Det er ikke muligt at få dagpenge i den periode, hvor man har krav på løn fra en konkursramt arbejdsgiver. På grund af de mange konkurser tager det imidlertid op til tre måneder for LG at behandle en sag. Oplysningen stammer fra deres egen hjemmeside. Så længe er der ikke mange, der har råd til at vente på at få deres penge. Husleje og andre regninger skal betales til tiden, uanset om man får sin løn eller ej. Her træder KS til med et tilbud om rente- og afdragsfri lån i den periode, hvor man afventer garantifondens sagsbehandling. LG kan kun udbetale kr. netto eksklusive feriepenge. Hvis du har en høj løn og/eller har et langt opsigelsesvarsel og måske et krav på godtgørelse for lang tjenestetid, vil dette ikke nødvendigvis være nok til at dække hele dit krav. Her kan KS også hjælpe med at få anmeldt dit resterende krav i konkursboet, så du kommer med i betragtning, hvis der viser sig at være lidt penge tilbage. KOMMUNIKATION OG SPROG ONLINE Kommunikation og Sprog har for alvor taget fat på onlinemedierne i Facebook og LinkedIn bugner med information om spændende arrangementer, relevante debatter, tip til karriereudvikling, konkurrencer og meget, meget mere. Derfor vil vi opfordre dig til at Synes godt om os på Facebook og at indmelde dig i gruppen Kommunikation og Sprog på LinkedIn. Ved at gøre det vil du automatisk blive opdateret med, hvad der rører sig i KS-regi, og i det hele taget nye trends og tendenser inden for kommunikation, sprog, marketing, PR og HR. SÅDAN HOLDER ÆLDRE FAST I JOBBET Fyrede seniorer får aldrig nyt job, De gamle ryger først, Ældre presses på efterløn. Overskrifter er der nok af, som kan gøre selv den mest selvsikre over 50-årige usikker på sin jobmæssige fremtid. Men det er ikke sikkert, det behøver være så svært for seniormedarbejderne at holde på deres job eller få et nyt, hvis de bliver fyret. Ganske vist ser vi i KS, ligesom man også gør i andre fag, ældre medarbejdere blive presset ud af arbejdsmarkedet med den begrundelse, at de jo bare kan gå på efterløn. Og vi ser også, at det kan være sværere at få job igen, jo ældre man er. Men der er også nogle ting, man kan gøre, selvom man er fyldt 50. Så her kommer nogle enkle råd: Mens du er i job Skal du huske at have fokus på hele tiden at udvikle dig Tag så meget efteruddannelse, du kan få Og tag så mange nye opgaver, som du kan få og magte Og hvis du får på fornemmelsen, at du er ved at miste dit arbejde, så begynd at søge nyt job, mens du stadig har det gamle det er nemlig meget nemmere at få et job, mens man har et i forvejen Når du skal søge nyt job Skal du bruge dit netværk. Det har altid været en god ide for de +50-årige, som har været mange år på arbejdsmarkedet og derfor har et stærkt netværk. Og det er stadig en god ide også selvom de unge er begyndt at gøre det samme Brug de sociale medier. LinkedIn er dit cv på nettet sørg for, at det er opdateret, at du har så mange kontakter som muligt og brug dem. Del ud af din erfaring, f.eks. i LinkedIns netværksgrupper, gør dig positivt bemærket ved at svare på faglige spørgsmål og dele ud af din viden. Vær i det hele taget oppe på it-beatet. Det er kun hvert femte job, der bliver slået op. Resten finder du på andre måder. Mange virksomheder er for eksempel begyndt kun at slå job op via deres grupper på de sociale medier. Og så kan det være en god ting at huske på, at ledighedsprocenten faktisk bliver lavere og lavere, jo ældre KS-medlemmerne er. Der er således kun 14 ledige blandt dem, der er fyldt 60, svarende til 4,7 procent. Blandt de årige er ledighedsprocenten 3,8 procent, og for de årige er den 4,9 procent. HVORDAN SER DIT ARBEJDE UD? Hvordan er KS-medlemmernes arbejdsliv? Jobindhold, jobfunktioner, jobudviklingsmuligheder og jobtilfredshed? Det går KS nu i gang med at undersøge. Vi gør det ved at bede KS-medlemmerne om at deltage i en undersøgelse, hvor I svarer på en række spørgsmål, hvis svar skal bidrage til, at KS kan udvikle vores efteruddannelsestilbud, karrierevejledning og andre medlemstilbud samt sikre, at vores rådgivning af både medlemmer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder sker på det bedst tænkelige grundlag. Så vi for eksempel kan svare kvalificeret på spørgsmål om, hvad man egentlig skal kunne på arbejdsmarkedet i dag. Vi håber, at rigtig mange af Jer vil bruge lidt tid på at svare på spørgsmålene, som bliver udsendt og kan besvares via . Som tak for ulejligheden udlodder vi gavekort af forskellig værdi. Du vælger selv hvad du vil bruge dit gavekort til. 1 Gavekort værdi 2500 Kr. 2 Gavekort værdi 700 kr. 7 Gavekort værdi 300 kr.

6 FREMMEDSPROG TEKST / ANNE NIMB VI SKAL TÆNKE NYT FREMMEDSPROGSOMRÅDET KALDER PÅ NYTÆNKNING OG DEN NYE NATIONALE STRATEGI FOR FREMMEDSPROG SKAL VÆRE BRED SOM EN MOTORVEJ. - DET ER STADIG 75 PROCENT AF KLODENS BEFOLKNING, DER IKKE TALER ENGELSK, PÅPEGEDE VIDENSKABSMINISTER CHARLOTTE SAHL-MADSEN, DA HUN ÅBNEDE DEN STORE KONFERENCE OM FREMMEDSPROG, SOM KS AFHOLDT SAMMEN MED DI OG DEA. De kom fra alle dele af landet, da Kommunikation og Sprog sammen med DI og DEA havde kaldt til diskussion om den nye nationale strategi for fremmedsprog. Uddannelsesinstitutionerne fra børnehaveklasse over folkeskole til gymnasium og universitet, virksomheder og organisation var alle repræsenterede på mødet, der havde samlet over 120 deltagere. Udfordringerne er mange, men det er mulighederne også. Og der kom masser af gode råd om løsninger, som KS, DI og DEA nu samler op fra mødet og giver videre til den arbejdsgruppe, der er nedsat af videnskabs- og undervisningsministrene med henblik på at komme med forslag til, hvordan den danske strategi for fremmedsprog skal være i de kommende år. Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen opsummerede de spørgsmål, der er væsentlige for arbejdsgruppen at behandle: Hvordan er de fremtidige behov? Hvilke behov har arbejdsmarkedet? Er de sprog, vi tilbyder de rigtige? Er der sammenhæng i vores uddannelsessystem Er vi gode nok til at binde uddannelserne sammen, og ved de nok om hinanden? Hvorfor er eleverne ikke interesserede i sprog, og hvordan kan vi øge interessen? - Der er ingen tvivl om, at vi skal være gode til fremmedsprog for at agere i den globale verden. Engelsk er det nye lingua franca, og dermed er det ikke så meget et fremmedsprog som en forudsætning, men kun at satse på engelsk ville være det samme som at satse på, at alle lande taler engelsk om nogle år. I dag taler 75 CHARLOTTE SAHL-madsen: sprog er kultur og nøglen til forståelse af folk i andre lande, men vi må skelne mellem, hvilke sprog der er vigtige på et generelt, og hvilke der er det på et specifikt plan. procent af klodens befolkning ikke engelsk, så der er et stykke vej, sagde ministeren. - Sprog er kultur og nøglen til forståelse af folk i andre lande, men vi må skelne mellem, hvilke sprog der er vigtige på et generelt, og hvilke der er det på et specifikt plan hvor for eksempel ingeniøren får en sproglig sidekompetence, sagde Charlotte Sahl-Madsen og understregede til slut, at vi skal tænke os om, når vi lægger en national strategi for fremmedsprog. - Reisen nicht rasen, sagde hun og opfordrede deltagerne til at komme med forslag til arbejdsgruppen. Der udspandt sig herefter en livlig debat med fokus netop på at komme med forslag til ministrenes arbejdsgruppe. Der var stor enighed om, at sprogundervisningen skal begynde så tidligt som muligt, og at det er alt for sent at begynde på andet fremmedsprog i 7. klasse hvor eleverne er optaget af meget andet. Der er rift om timerne i folkeskolen, så hvorfor ikke blande sprog med andre fag og for eksempel undervise i geografi på et fremmedsprog. Der var også forslag om at gøre det så obligatorisk som muligt, at kommende sproglærere tilbringer et studieophold i et land, hvor deres sprog tales. Desuden kan udlandsophold gøres obligatorisk i studieordningerne. Flere gjorde gældende, at de såkaldte indvandrersprog som for eksempel tyrkisk, arabisk og urdu uden for Danmarks grænser er verdenssprog, som tales af millioner af mennesker, i lande, som vi gerne vil samarbejde med. Forslaget er derfor at udnytte de (gratis) ressourcer, vi har, og desuden at gøre som i Norge, hvor sprogene har status af første fremmedsprog. Der var desuden et stort ønske både fra folkeskole- og fra gymnasielærerne om at nyde godt af universiteternes forskning i sprogdidaktik i form af efteruddannelse.

7 6/7 strategi BLIV STRATEGISK KOMMUNIKATØR Trænger du til at skifte spor i karrieren eller vil du være skarp på kommunikation, så du kan gå ind i nye spændende opgaver i dit nuværende job? Kurserne Strategisk kommunikation 1 og 2 giver dig færdigheder og masser af viden, som gør dig i stand til at håndtere kommunikation professionelt Strategisk kommunikation del 1 handler om den supervigtige, daglige kommunikation og giver dig en skræddersyet indføring i grundlæggende kommunikationsdiscipliner i teori og praksis. Det er kommunikation i fredstid og hvis ikke den virker, er der ingenting, der virker. Kurserne bygger oven på din tidligere uddannelse og din erhvervserfaring og giver dig en grundig, praktisk viden om moderne strategisk kommunikation. Læs mere og tilmeld dig på update.dk/strategisk Strategisk kommunikation del 2 har fokus på virksomheden og dens relationer med omverden derude hvor det nogle gange stormer og regner. Det er dér, kommunikation bliver lige så svær, som den bliver vigtig. DANMARKSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MEDIE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX OGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JOURNALISTHØJSKOLEXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8 LÆS I TEMA KUNDERNE SKAL NOK FORTÆLLE DIG SANDHEDEN DYRUP DELER UD OG OP ALLE TIDERS APPS Otte TIPS TIL -MARKETING RIV EN DAG UD AF KALENDEREN, OG GLEM, HVILKE PRODUKTER DU SÆLGER Birger Morgenstjerne er fotograferet med telefon, og derefter er billederne kørt igennem en app, der hedder Plastic Bullet.

9 8/9 TEMA: DIGITAL KOMMUNIKATION TEKST / CHARLOTTE BREDSTED FOTO / CARSTEN SNEJBJERG NÅR DIREKTØREN FÅR IPHONE TABLETS, SMARTPHONES, APPS. MÅSKE ER DE ALLEREDE EN DEL AF DIT ORDFORRÅD, MÅSKE GENKENDER DU ORDENE FRA DIN TEENAGESØN, ELLER OGSÅ TÆNKER DU TABLETTER??? I VIRKSOMHEDER BEGYNDER BEHOVET TYPISK, NÅR DIREKTØREN FÅR IPHONE, LYDER DET FRA EN HERRE, DER IKKE LAVER ANDET END AT RÅDGIVE UDI LØSNINGER TIL MOBILE MOPPEDRENGE.

10 Forestil dig et supermarked, hvor der hver dag bliver købt 20 millioner varer. Sådan et supermarked er App Store Apples virtuelle indkøbssted for de såkaldte apps. Og de daglige indkøb bliver ikke færre i 2011, forudser Birger Morgenstjerne. Han er rådgiver og mobilchef på bureauet Nodes, der har specialiseret sig i løsninger til sociale medier som Facebook og til mobile enheder som iphone. Nodes har til huse i rå lokaler i den københavnske Kødby, og på bordet foran os ligger hele pakken iphone, ipad, Mac i skøn forening. - Til de mange millioner vil jeg også sige, at vi fortsat er på et tidligt stadium i Danmark, hvor det stadig kan være to fyre i en kælder, der sidder og udvikler. Men når det er sagt, så er det med apps som med Facebook. Før sagde virksomhederne: Skal vi på Facebook? nu siger de: Hvad skal vi på Facebook? understreger Birger. Og det er præcis derfor, vi har sat herren i stævne. For at få svar på, hvad det er for noget med de apps. Er de virkelig så vigtige, kan vi ikke bare købe dem i et virtuelt supermarked behøver vi at udvikle nogen selv? Skal de indgå i enhver kommunikationsløsning, også selvom vores kunder ikke har iphone? Vi har jo en velfungerende hjemmeside, kan vi ikke bare vente og se, hvad konkurrenterne gør? Alt det vender vi tilbage til om lidt, men først stiller vi skarpt på en kampagne for Mini Cooper, som er et godt eksempel på, hvordan man udnytter det mobile medie og apps. Det er en konkurrence, det gælder om at hugge fra de Smartphone = en mobiltelefon med avancerede funktioner, som man selv kan designe indholdet af ved at downloade apps fra diverse virtuelle supermarkeder. Smartphones findes efterhånden i et utal af mærker, hvor de mest kendte er iphone, HTC, Samsung, Nokia... Tablet = en minicomputer eller en kæmpe smartphone (uden telefon). IPad er nok den mest kendte af slagsen, men ellers findes der også varianter fra for eksempel Samsung. På en tablet (også kaldet tavlecomputer) kan du læse avis, bøger, se film, surfe på nettet, App = applikation = program. En app er altså et lille program, der er lavet til digitale platforme som mp3, smartphones, tablets, spillekonsoller, tv og sociale medier. I dag ser de fleste dog apps som indsprøjtninger til mobile enheder, hvor Apples ios og Googles Android har førertrøjen på. andre og om at løbe stærkt. Se den på minigetawaystockholm.com. Som kniv og gaffel til smørrebrød Og så tilbage til begyndelsen. Hvad er apps, og hvad kan vi bruge dem til? Som du lige har set, kan man anskue apps som et koncept for digitalt indhold, der er udviklet til blandt andet smartphones, mp3-afspillere, tablets, spillekonsoller og sociale medier. Du kan købe og sælge apps i et virtuelt supermarked, og de har samme funktion som kniv og gaffel til smørrebrød. Du kan godt spise uden, men det er både lettere og lækrere med. - Apps handler om convienience. På en gammeldags Nokia-telefon har du et forudbestemt indhold, mens du på en smartphone selv kan designe begge dele. Og det er det, apps kan. De kan skabe individuelle løsninger og løsninger, der gør livet lettere for dig, påpeger Birger. Han understreger vigtigheden af at tage stilling til, hvad man vil med sine apps. Med andre ord: Hvad stiller du op, når din chef kommer og beder om, at der nu også er apps i jeres kommunikation. - Det er tit sådan, det starter. At direktøren har fået iphone og så gerne vil, at hans virksomhed også får apps. Men det er ikke nok at tænke nu udvikler vi en app, som kunderne kan downloade, og så er alt godt. Det er nødvendigt at finde ud af, hvad den app kan hjælpe kunderne med. Hvilken opgave eller problemstilling kan vores app løse for kunden? Og se, på den måde tilfører din app pludselig merværdi og vil blive brugt, forklarer Birger Morgenstjerne. Et godt dansk eksempel er møbelkæden Bolia, der har udviklet en app, som så at sige hjæl- per dig med, hvor skabet skal stå. Se den på YouTube Bolia iphone app. Naturlig del af kampagne Nogle virksomheder kan også have gavn af at udvikle apps til internt brug, for eksempel firmaer med ansatte, der ofte er på farten og skal rapportere hjem. Det kan være transportvirksomheder, konsulenthuse, malerfirmaer eller busselskaber. Vil det altså sige, at vi som virksomhed ikke kan leve uden apps? - I dag indgår mobilen mange gange som et taktisk led i en kampagne som en ekstra detalje ud over de andre medier. Men i takt med stigende mobilbrug herhjemme vil det være helt naturligt, at den mobile strategi er en stor del af virksomhedens digitale strategi. Apps sådan gør du 1. Tag stilling til, hvem og hvor dine kunder er i forhold til brug af mobile enheder nu og i fremtiden. 2. Hvis din app er til intern brug i virksomheden: Tag stilling til, hvem og hvor dine medarbejdere er. 3. Lav en brainstormingsdag i afdelingen. Tag til gå hjem-møder. Lad dig inspirere. 4. Din app skal løse ét problem, én opgave ikke flere. DSB er et godt eksempel de har udviklet en app, hvor man kan bestille pladsbilletter, og en, der viser dig nærmeste S-togs-station og afgangstider. 5. Brug mobilen som et middel med nye muligheder den er ikke et mål i sig selv.

11 10/11 TEMA: DIGITAL KOMMUNIKATION TEKST / ANNE NIMB FOTO / MIKAEL HJULER Q&A KUNDERNE SKAL NOK FORTÆLLE DIG SANDHEDEN ASTRID HAUG, COMMUNITY MANAGER, BERLINGSKE, OG ANNA EBBESEN, STRATEGISK RÅDGIVER, ADVICE DIGITAL Q: Hvordan tror I, det er for de fleste virksomheder og deres ledere og kommunikatører at overskue de nye ting, der hele tiden dukker op som nu, hvor det for eksempel næppe er længe siden, de fleste hørte ordet apps for første gang? A: Det vigtigere end nogen sinde før at være nysgerrig og åben over for de mange nye muligheder, der hele tiden kommer, for at optimere sin kommunikation. Man kan ikke som generalist og leder vide alt om de nyeste startups og funktioner, men det er nødvendigt at have en basal forståelse for de digitale kommunikationsformer, hvis man skal kunne lede sin kommunikationsafdeling og virksomhed sikkert igennem kriser og kampagner. Det gør en mere klar til at vurdere, om for eksempel applikationer eller mobilhjemmesider også er noget for egen virksomhed eller organisation, når markedet modnes herhjemme hvad der igen gør, at man kan undgå at løbe efter alle buzzord eller bliver overrasket over, at noget som Facebook kunne blive stort. En måde at holde sig selv skarp er at udnytte gå hjem-møder fra erfragrupper og netværk eller som leder at afholde halvårlige trendmøder, hvor medarbejdere har undersøgt hver deres nye trend eventuelt med besøg udefra af en forsker eller konsulent på området. Netop fordi ledere ikke kan være begravet i de nyeste trends, er det essentielt, at ledere er åbne for ideer, der kommer fra medarbejderne, og anerkender dem, der følger med. Dermed er man også med til at fremelske nys- gerrigheden og den forretningsudvikling, der kan komme i samme ombæring. Det behøver ikke være en organiseret indsats, men det er vitalt, at man som kommunikationsmenneske og leder anerkender, at nye værktøjer hele tiden bliver udviklet og dermed også nye måder at bruge dem på. Bare man ikke glemmer sin sunde fornuft. Q: Hvordan skal man vælge mellem de mange onlinemedier og muligheder (hvis man skal vælge)? A: Netop det spørgsmål skulle organisationens kommunikations- og strategifolk være i stand besvare, for det afhænger meget af, hvem man er, hvem man vil have i tale, med hvilket formål og så videre. Kend dig selv, dine behov, dine muligheder, og læg en digital strategi ud fra det, der spiller sammen med den overordnede forretnings- og kommunikationsstrategi. Her skal indtænkes viden om brugerne: hvor er de aktive, hvor parate er de, og hvad vil de gerne have ud af dig? Der er ingen grund til at lave en kampagne på Foursquare, hvis ens brugere ikke har smartphones. Omvendt er det brugerne med smartphones, der bruger telefonen til at gå på nettet, hvorfor det bedst kan betale sig at lave servicer til netop denne gruppe hvis altså man har noget, som de gerne vil have. Q: Hvad kan de gøre for den virksomhed/ organisation, der vælger at bruge penge og tid på det som man ikke kan ellers? A: Digitale medier tilbyder en konstant åben dør til organisationen eller virksomheden, som alle interesserede kan bruge til at vide mere eller give feedback, når de har tid og lyst. Alle, der har kunder, medlemmer eller medarbejdere kort sagt alle, der har mennesker i deres forretning har interesse i at have denne kontakt i den ene eller anden form. Tillader man feedback og ideudveksling, giver det samtidig et unikt indblik i, hvad kunderne mener om produkterne og virksomheden, og dermed også chancen for at forbedre arbejdsgange og produkter, så de bedre matcher det udtalte behov. Går man skridtet videre og ønsker at åbne en løbende dialog med sine kunder, så rykker det kun folk tættere på, hvilket igen kan give endnu bedre kunderelationer og mere tilfredse kunder. For kunderne skal nok fortælle dig sandheden, du skal bare være klar til at håndtere den. Q: Hvem synes I det er lykkedes forbilledligt med at gå fra analog til digital og på hele paletten i sin kommunikation og hvorfor? A: Der er heldigvis ingen, der har valgt at droppe al analog kontakt. Telefoner, breve, magasiner og offlinemødet har bestemt ikke udspillet sin rolle. Snarere tværtimod. For sammen med onlineværktøjer kan de analoge udgøre helt det rigtige miks, der skal til at for at få målgruppen engageret.

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion.

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 71 / april / 2013 Marketing Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 PERSONLIG BRANDING FACEBOOK-POLITIK, TAK! ELLER NEJ TAK? JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN VI TROR AT VI KAN

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER NÅR MØBLERNE ER I HUS KAFFEN ER IKKE HUMLEN indhold 6-27

Læs mere

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 35 / december / 2008 FORBRUGERE NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk Magasinet for Forbundet Kommunikation og Sprog / nummer 76 / december / 2013 En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj TEMA Tekster Frederik Preisler og Peter Dinesen, partnere og tekstfolk på

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET EFTERÅRET 2013 WWW.PENGE.DK Karrieremagasin i samarbejde med 6 GENVEJE TIL ET FEDERE JOB Sådan bliver du headhuntet Markedsfør dig selv på nettet Løft karrieren med en MBA Slå døren ind til din nye stilling

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Udnyt de sociale medier bedre Fire fagfolk giver deres bud på hvordan. Tema NATIONAL OPEN ACCESS-STRATEGI UENIGHED OM KERNEOPGAVEN?

Udnyt de sociale medier bedre Fire fagfolk giver deres bud på hvordan. Tema NATIONAL OPEN ACCESS-STRATEGI UENIGHED OM KERNEOPGAVEN? BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN AUGUST 2014 NATIONAL OPEN ACCESS-STRATEGI UENIGHED OM KERNEOPGAVEN? MEDIEVANER 2014 07 Tema Udnyt de sociale medier bedre Fire fagfolk giver deres bud på hvordan smart

Læs mere

KAMPVALG OM FORMANDSPOSTEN I KS SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING

KAMPVALG OM FORMANDSPOSTEN I KS SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 42 / september / 2009 (OVER)KOMMUNIKATION DEN GLOBALE GENERATION / OPSKRIFTEN PÅ EN POLITISK VINDER SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Er det på tide at omlægge sit marketingbudget til også at dække Google Plus? Ikke endnu, men der er spændende ting under opsejling.

Er det på tide at omlægge sit marketingbudget til også at dække Google Plus? Ikke endnu, men der er spændende ting under opsejling. Interview: Bilka Bilka har taget springet og lavet en e-shop. Læs hvorfor og om deres udfordringer med webhandlen. SIDE 4-5 Google Plus Er det på tide at omlægge sit marketingbudget til også at dække Google

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Synlighed betaler sig

Synlighed betaler sig Finansforbundets magasin nr. 10, 2010 Synlighed betaler sig Lønforhandling er en løbende proces, hvor du hele tiden skal huske at gøre chefen opmærksom på hvilken gevinst du er for arbejdspladsen. Læs

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB

Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2014 Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB INTERVIEW MED NY FORMAND TINE JØRGENSEN 11 FORSKER: VI BLIVER KOLLEKTIVT STUPIDE MØD BF S NYE HOVEDBESTYRELSE

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere