Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: erhvervscentermidt.dk (730) Indehaver: VIBORGegnens Erhvervsråd, Skottenborg 12, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MABDIRECT (730) Indehaver: UpFront Chromatography A/S, Lersø Park Alle 42, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugsøjemed; kemiske matricer i fast form til seperation og immobilisering af proteiner og enzymer; absoreberende præparater (kemiske præparater); kemiske stoffer til konservering af fødevarer. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder elektromekaniske maskiner til den kemiske industri, filtreringsmaskiner, vaskeapparater, kromatografisøjler til oprensning af biologisk materiale, herunder proteiner og enzymer. (511) Klasse 09: Kromatografiske apparater og instrumenter til laboratoriebrug; kromatografisøjler til oprensning af biologisk materiale, herunder proteiner og enzymer; kromatografisøjler til laboratoriebrug. (511) Klasse 11: Kromatografiske apparater og instrumenter til industrielle formål, herunder kromatografisøjler til oprensning af biologisk materiale, herunder proteiner og enzymer. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning vedrørende immobiliseringsprocesser for proteiner og enzymer, kemiske analyser, kemisk forskning, kemisk industri. (730) Indehaver: JWG APS, Sølvgade 89 st., 1307 København K, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lyseblåt, gult, lilla, grøn og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: WOMANS WORLD ApS, Vermundsgade 21, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, elektroniske publikationer; tryksager, herunder aviser, tidsskrifter og bøger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder annonce- og reklamevirksomhed, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, kompilering og redigering af indføring af informationer i computerdatabaser, information vedrørende forretningsvirksomhed, sekretariatsvirksomhed; udlejning af reklameplads, elektroniske søgemaskiner til Internettet og udlejning af andre interaktive medier. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder messer og udstillingsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 475

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stelling A/S, Amagertorv 9, 2. sal, 1160 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 02: Farver, herunder akrylfarver, plakatfarver, oliefarver, vandfarver, pigmenter, maling, malemidler, rektificeret terpentin, linolie, valmueolie, fernis bejdsemidler, metal i pulverform, bladguld og -sølv lakker. (511) Klasse 16: Papir, pap, karton, akvareller, blokke, skrive og tegnerekvisitter, kuglepenne, fyldepenne, tegnetasker, kunst- og instruktionsbøger, artikler for kunstnere, kunstnerpensler, malerpensler, lærreder, herunder malerlærred, maleæsker, paletter, plakater, staffelier, tegnedukker, projektorer, lysborde, grafikvugge, kavaletter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker, mapper, kalendere, tasker, punge, etuier; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Rammer, tavler, profiler, tegneborde, udstillingsstativer. (511) Klasse 35: Detailhandel med kontor- og kunstnerartikler. (511) Klasse 40: Indramning af kunstværker og plakater. (511) Klasse 41: Udgivelse og forhandling af bøger, herunder kunst- og instruktionsbøger. (511) Klasse 42: Videnskabelig og teknologisk konsulentbistand vedrørende materialeanvendelse. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, cafédrift. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PDAgro (730) Indehaver: Bopil A/S, Pilene 10, Tandslet, 6470 Sydals, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske instrumenter til kontrol og overvågning af dyrebestande, herunder svin, kvæg, fisk og fjerkræ; videnskabelige instrumenter til industriel analyse inden for landbruget, herunder sådanne der kan spore og identificere husdyr og opsamle data. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware samt rådgivning i forbindelse hermed; industriel analyse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Business Re-thinking (730) Indehaver: THE COACHING COMPANY ApS, Ny Strandvej 21, 3050 Humlebæk, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CSO/Telehealth (730) Indehaver: INTRAMED A/S, Lejrvej 17, Kr Værløse, 3500 Værløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, herunder computerprogrammer til opsamling, håndtering og videreformidling af information om behandling af patienter i sundhedsvæsenet. (511) Klasse 35: Rådgivning og bistand i forbindelse med forretningsadministration indenfor sundhedsvæsenet, kompilering og indførelse af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 42: Design, udvikling og vedligeholdelse af samt rådgivning vedrørende computer software; installering af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, N-0250 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede, frosne og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedt. (511) Klasse 31: Jordbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn, ikke indeholdt i andre klasser; levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver NO Norge (730) Indehaver: Fit 4 Life Nordic AS, Jegeråsen 3 A, N-1362 Hosle, Norge (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 476

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FLSMIDTH A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 06: Ubearbejdede og delvist bearbejdede uædle metaller og legeringer heraf, herunder legeringer til brug i cementproduktionsudstyr; metalrør, stålkugler og andre af uædle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder varer til brug som reservedele; byggematerialer af metal; bygninger af metal, herunder maskinhaller og bygninger til opbevaring af cement; siloer af metal; beholdere og containere af metal til brug for oplagring og/eller transport; tappe af metal; bælter af metal til håndtering af læs; dele og tilbehør til alle de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 07: Maskiner og motorer og dele deraf (ikke til befordringsmidler til brug på land); gear og koblinger (ikke til befordringsmidler til brug på land), herunder gear og koblinger til møller, vindmøller, pumper, kompressorer og generatorer samt gear og koblinger til brug i skibe; ventiler (maskindele); maskiner og apparater til cementproduktion; maskiner til brug i miner; transport- og trækkeapparater til minedrift; mineralopberedningsanlæg, nemlig maskiner til anvendelse i mineralindustrien; maskiner og apparater til anvendelse i cementindustri, minedriftsindustri og hermed beslægtede industrier (ikke indeholdt i andre klasser); gravemaskiner og eskavatorer; ophuggere (maskiner); maskiner og apparater til brug for sedimentering; vådseparationsudstyr (maskiner); cykloner (maskiner), herunder centrifuger til brug for udskillelse af mineraler fra flydende masser; renseapparater til brug for rensning af maskiner i et procesanlæg; planeringsmaskiner; transportører (maskiner), herunder rulletransportører og elevatortransportører; transportanlæg; hejseværk til minedrift; laderamper (maskiner); elevatorplatforme (maskiner); transportbånd, herunder transportbånd til brug for flydende materiale (maskiner); materialetransportanlæg, nemlig maskiner til brug for minedrift og cementproduktion, herunder i form af transportbånd til horizontal transport, faste og mobile transportbånd, elevatorer til transport af råmaterialer, snegle-transportmaskiner og lufttryk-transportmaskiner, kraner (hejse- og løfteværk), herunder kraner til lastning og losning af skibe, mekaniske og pneumatiske transportører, pendultransportører; kædefødeapparater (maskiner), fødebånd, herunder lamelfødebånd; sortereværk (maskiner), sorteringsmaskiner til industriel brug; vibrerende sigte- og filtreringsanlæg samt sigte- og filtreringsanlæg monteret med valser eller tromler (maskiner); lejer (maskindele), fluid bed tørreanlæg, nemlig maskiner til brug for udtørring af råmaterialer; udstyr (maskiner); pressere (maskiner); centrifuger (maskiner); separatorer; flotationsmaskiner; skæremaskiner; knusemaskiner, formalingsmaskiner og -anlæg; fødere og udstyr til fødning (maskindele); ventilatorer til motorer og maskiner; kraner (hejse- og løfteværk); pumper (maskiner), membraner (ikke indeholdt i andre klasser) til brug for pumper; støvfjerningsinstallationer til rengøringsformål; møller (maskiner), herunder råmøller, malemøller, kværne, kuglemøller, semiautogenmøller, slagmøller og møller til brug i cement- og mineralproduktion; foringsrør og afskærmningsrør (maskindele) til brug for møller; rive- og slibeflanger (maskindele); øksehjul, skovlhjul, bæltemonterede drivhjul (maskindele); skinner, sakse (maskindele); plader (maskindele) til brug for beskyttelse af maskiner; dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter herunder udstyr, instrumenter og apparater til laboratoriebrug (ikke indeholdt i andre klasser), herunder smeltedigler; geodætiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering og kontrol; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; plottere (kurvetegnere); processimulatorer; metaldetektorer til industrielle formål; dosimetre; scannere (databehandlingsudstyr); databehandlingsudstyr i form af computerhardware og -software (optaget), herunder computersystemer til processtyring og automation, software til brug for kemisk analyse samt kontrol og justering af data for råmaterialer og færdigmaterialer, analyseapparater, ikke til medicinsk brug; elektrofiltre; dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 11: Varmebehandlingsanlæg og -udstyr, herunder roterovne og tørreovne; industriovne og -brændere, forbrændingsovne; apparater til tørring, nemlig apparater til brug for tørlæskning; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til industriovne, herunder lejer, valser, ruller, tromler og tætningsringe; tørreapparater; risteapparater; køleinstallationer og -maskiner, køleapparater, herunder køleapparater til brug for slagger og sten; kølecontainere; filtre (dele af industrielle installationer); renseapparater til alle former for emmissioner, herunder røgrensningsapparater, gasrensningsapparater og støvrensningsapparater; vandrenseapparater og -maskiner, vandfiltreringsapparater; luft- og gasfiltreringsinstallationer, renseanlæg til kloakinstallationer og renseanlæg til spildevand; gassuspensionskalcinatorer, nemlig maskiner til brug for udskillelse og uskadeliggørelse af gasser; apparater til opvarmning i form af udstyr til ristning, kalcinering og udglødning, herunder kalkstenskalcineringsustyr, forvarmerudstyr og udsmeltningsudstyr; reaktorer; røggasrensningsanlæg til kraftværker og industrielle installationer; varmeregulerende apparater; varmevekslere (ikke indeholdt i andre klasser); ventilationsinstallationer; konditioneringsanlæg; blæsere (dele af luftkonditioneringsinstallationer); ioniseringsapparater til behandling af luft; dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 12: Transportvogne til brug for cement- og mineralindustrien, herunder vogne med vippelad og udløsningsmekanismer, selvlossevogne og bundtømmervogne, vogne til brug for minedrift, tipvogne, afkastevogne (tripper cars); vogne til brug for vedligeholdelse af maskiner; rampelifte (dele af køretøjer til brug på land); arbejdsvogne; dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Filtrermateriale af tekstil. (511) Klasse 35: Forretningsundersøgelser; information vedrørende forretningsvirksomhed; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser; forretningsmæssig projektledelse i relation til byggeprojekter. (511) Klasse 37: Entreprenørvirksomhed, nemlig tilsyn med bygningskonstruktion og byggemæssig projektledelse i relation til byggeprojekter, udlejning af byggemateriel og -udstyr, reparation og vedligeholdelse af procesanlæg med tilhørende bygninger; reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed; installationsvirksomhed; byggevirksomhed; bygning af fabrikker, herunder nøglefærdige og seminøglefærdige fabrikker; bygning og reparation af pakhuse, maskinhaller og lagerfaciliteter til opbevaring af cement, mineraler og råmaterialer; installation, vedligeholdelse og reparation af apparater, udstyr og maskiner til cement- og mineralproduktion; bygning, installation, vedligeholdelse og reparation af apparater, udstyr og maskiner til minedrift samt mineralopberedningsanlæg; installation, vedligeholdelse og reparation af industriovne og - brændere, køleinstallationer og -maskiner, filtre (dele af industrielle installationer), renseanlæg til kloakinstallationer og renseanlæg til spildevand, vandrenseapparater og -maskiner, vandfiltreringsapparater, forbrændingsanlæg, luftog/eller gasfiltreringsinstallationer, røggasrensningsanlæg til kraftværker, industrielle installationer og ventilationsinstallationer; installation, vedligeholdelse og reparation af nøglefærdige fabrikker og procesanlæg; installation, vedligeholdelse og reparation af møller, herunder råmøller og cementmøller til brug i cementproduktion; vedligeholdelse og reparation af maskiner; montage og igangsætning af maskiner til brug for cementproduktion og mineralprocesanlæg; genopbygning af slidte eller delvist ødelagte maskiner; installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware; installation, vedligeholdelse og reparation af apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering og kontrol samt apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande herunder opslæmning og udskillelse af faste stoffer til brug for cement- og mineralproduktion samt produktion af kulbrinter fra olie- og gasfelter; forarbejdning, forbrænding, omdannelse, destruktion og genbrug af materialer, herunder affald; luftrensning; rensning for skadelige stoffer i materialer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse, forskning, udvikling og design; ingeniørvirksomhed, herunder ingeniørprojektledelse; afprøvning og testning af mineralopberedningsanlæg; teknisk informationsvirksomhed; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), nemlig teknologisk rådgivning om tekniske løsninger, materialevalg, tilsyn under udførelse udvinding af råmaterialer, herunder råmaterialeanalyser til brug for valg af procesudstyr samt i form af forstudier; teknologisk rådgivning om ledelse af nøglefærdige fabrikker og procesanlæg; udvikling og forskning i relation til cementindustri, minedriftsindustri og hermed beslægtede industrier, herunder cementproduktion, minedrift og miljøbeskyttelse; geologisk prospektering; geologiske undersøgelser; arkitektonisk planlægning og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med byggevirksomhed; entreprenørvirksomhed, nemlig teknologisk projektering af anlægsarbejder, herunder planløsninger, projektering af anlægs-, funderings- og konstruktionsarbejder, projektering af stål- og betonkonstruktioner, projektering af procesudstyr samt af montage af procesudstyr, projektering af fabriksbygninger, udførelse af anlægs-, konstruktions-, montage-, test- og opstartsarbejder af procesanlæg; teknologisk projektering og rådgivning i forbindelse med levering af nøglefærdige og seminøglefærdige cementfabrikker, produktionsanlæg, fabriksafsnit, lagerfaciliteter, maskiner, reservedele samt i forbindelse med levering af kontrol- og styresystemer; inspektion af cementproduktionsanlæg; design af maskiner til brug for cementproduktion og mineralprocesanlæg; design og udvikling af computerhardware og computersoftware, design af computersystemer, tilpasning, installation og opdatering af computersoftware; udvikling og forskning i relation til olie-, gasog energiforsyningsindustrien; videnskabelig og teknologisk projektledelse i relation til byggeprojekter. 477

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Superbudene ApS, c/o Dorthe Christensen, Rosenhaven 12, 4050 Skibby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 43: Café og restauration, take away, diner transportable, snackbar. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VVS-Trading ApS, Ellegårdvej 30, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 11: Armaturer til badeinstallationer, badeinstallationer, brusere, lukkede brusekabiner, håndvaske, vandhaner. (511) Klasse 21: Sæbeskåle (591) Farvetekst: SORT, HVIDT OG GULT (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VVS-Trading ApS, Ellegårdvej 30, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 06: Knager af metal til knagerækker eller beklædningsgenstande. (511) Klasse 11: Armaturer til badeinstallationer, badeinstallationer, boblebade, boblebadsapparater, brusere, lukkede brusekabiner, håndvaske, radiatorer til centralvarmeanlæg, radiatorer til opvarmning, reguleringstilbehør til vandog gasinstallationer og ledninger: sanitetsinstallationer til badeværelser, sanitære apparater og installationer, toiletsæde, termostatiske ventiler (dele af varmeinstallationer), vandhaner, vandvarmere, WCer. (511) Klasse 21: Affaldsspande, sæbeautomater (dispensere), dispensere til toiletpapir, metalkasser til brug som håndklædeautomater til papirhåndklæder, håndklædestænger og ringe, sæbeautomater, sæbeskåle, toiletbørster, toiletpapirholdere, toiletredskaber, toiletrulleholdere, WC-papir dispensere, WC-papirholdere. (591) Farvetekst: GRØNT OG HVIDT (730) Indehaver: VinNico Export S.L., Plaza de la Constitución 1-1, ES Jávea, Alicante, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke, herunder vine. 478

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYAL CHRISTMAS (730) Indehaver: ROYAL COPENHAGEN A/S, Smedeland 17, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 04: Lys og væger til belysning, herunder stearinlys og fyrfadslys. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, papirhandlervarer og tryksager, herunder servietter og udklipsark. (511) Klasse 21: Varer af glas, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser, herunder bordservice, lysestager og kunstgenstande. (511) Klasse 28: Julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NiX (730) Indehaver: Xergi A/S, Hermesvej 1, 9530 Støvring, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 11: Apparater til forbehandling i form af kogning af biomasser der efterfølgende udnyttes i biogasanlæg. (511) Klasse 40: Kvælstofuddrivning af biomasser ved hjælp af tryksætning og trykaflastning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Leica SmartNet Danmark (730) Indehaver: LEICA GEOSYSTEMS A/S, Hørkær 12 A, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Green To Go (730) Indehaver: REITAN SERVICEHANDEL DANMARK A/S, Buddingevej 195, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, sandwichs. (511) Klasse 31: Korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter, frø og såsæd, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande, frugtdrikke og frugtsaft, og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OpenID (730) Indehaver: Snorri Giorgetti, OpenID Europe Foundation, 66, avenue des Champs Elysées, F Paris, Frankrig (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FREDE EGELUND ApS, Vestervang 31, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 06: Låse af metal, undtagen elektriske, til brug som segl eller forseglinger; wirer af metal, ikke elektriske, til brug som segl eller forseglinger. (511) Klasse 09: Elektriske låse til brug som segl eller forseglinger. (511) Klasse 16: Forseglingsposer af papir eller plastic til emballage, forseglingsetiketter. (511) Klasse 17: Klæbebånd til brug som segl eller forsegling, ikke papirhandlervarer, ikke til medicinsk brug og ikke til husholdningsformål. (511) Klasse 20: Låse, ikke elektriske og ikke af metal, til brug som segl eller forseglinger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske apparater, nemlig elektroniske anordninger, der lagrer, organiserer, afspiller, henter og transmitterer digitale data (dog ikke elektroniske apparater til at fordrive hajer ved hjælp af et elektrisk felt, der er genereret mellem elektroder), apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billeder; mobilt radioudstyr; MP3-afspillere. (511) Klasse 28: Spil og legesager, nemlig elektroniske spil, håndholdte elektroniske spil og spilleapparater. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOYA (730) Indehaver: Kama Design GmbH, Mühleweg 4, CH 9325 Roggwil, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj, sportssko, sandaler, støvle og hjemmesko. 479

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 579 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1947 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1407 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 319 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2051 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1035 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 3. 121. årgang. 2000-01-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 67 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2063 Omtryk af tidligere

Læs mere