Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: erhvervscentermidt.dk (730) Indehaver: VIBORGegnens Erhvervsråd, Skottenborg 12, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MABDIRECT (730) Indehaver: UpFront Chromatography A/S, Lersø Park Alle 42, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugsøjemed; kemiske matricer i fast form til seperation og immobilisering af proteiner og enzymer; absoreberende præparater (kemiske præparater); kemiske stoffer til konservering af fødevarer. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder elektromekaniske maskiner til den kemiske industri, filtreringsmaskiner, vaskeapparater, kromatografisøjler til oprensning af biologisk materiale, herunder proteiner og enzymer. (511) Klasse 09: Kromatografiske apparater og instrumenter til laboratoriebrug; kromatografisøjler til oprensning af biologisk materiale, herunder proteiner og enzymer; kromatografisøjler til laboratoriebrug. (511) Klasse 11: Kromatografiske apparater og instrumenter til industrielle formål, herunder kromatografisøjler til oprensning af biologisk materiale, herunder proteiner og enzymer. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning vedrørende immobiliseringsprocesser for proteiner og enzymer, kemiske analyser, kemisk forskning, kemisk industri. (730) Indehaver: JWG APS, Sølvgade 89 st., 1307 København K, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lyseblåt, gult, lilla, grøn og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: WOMANS WORLD ApS, Vermundsgade 21, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, elektroniske publikationer; tryksager, herunder aviser, tidsskrifter og bøger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder annonce- og reklamevirksomhed, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, kompilering og redigering af indføring af informationer i computerdatabaser, information vedrørende forretningsvirksomhed, sekretariatsvirksomhed; udlejning af reklameplads, elektroniske søgemaskiner til Internettet og udlejning af andre interaktive medier. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder messer og udstillingsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 475

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stelling A/S, Amagertorv 9, 2. sal, 1160 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 02: Farver, herunder akrylfarver, plakatfarver, oliefarver, vandfarver, pigmenter, maling, malemidler, rektificeret terpentin, linolie, valmueolie, fernis bejdsemidler, metal i pulverform, bladguld og -sølv lakker. (511) Klasse 16: Papir, pap, karton, akvareller, blokke, skrive og tegnerekvisitter, kuglepenne, fyldepenne, tegnetasker, kunst- og instruktionsbøger, artikler for kunstnere, kunstnerpensler, malerpensler, lærreder, herunder malerlærred, maleæsker, paletter, plakater, staffelier, tegnedukker, projektorer, lysborde, grafikvugge, kavaletter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker, mapper, kalendere, tasker, punge, etuier; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Rammer, tavler, profiler, tegneborde, udstillingsstativer. (511) Klasse 35: Detailhandel med kontor- og kunstnerartikler. (511) Klasse 40: Indramning af kunstværker og plakater. (511) Klasse 41: Udgivelse og forhandling af bøger, herunder kunst- og instruktionsbøger. (511) Klasse 42: Videnskabelig og teknologisk konsulentbistand vedrørende materialeanvendelse. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, cafédrift. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PDAgro (730) Indehaver: Bopil A/S, Pilene 10, Tandslet, 6470 Sydals, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske instrumenter til kontrol og overvågning af dyrebestande, herunder svin, kvæg, fisk og fjerkræ; videnskabelige instrumenter til industriel analyse inden for landbruget, herunder sådanne der kan spore og identificere husdyr og opsamle data. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware samt rådgivning i forbindelse hermed; industriel analyse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Business Re-thinking (730) Indehaver: THE COACHING COMPANY ApS, Ny Strandvej 21, 3050 Humlebæk, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CSO/Telehealth (730) Indehaver: INTRAMED A/S, Lejrvej 17, Kr Værløse, 3500 Værløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, herunder computerprogrammer til opsamling, håndtering og videreformidling af information om behandling af patienter i sundhedsvæsenet. (511) Klasse 35: Rådgivning og bistand i forbindelse med forretningsadministration indenfor sundhedsvæsenet, kompilering og indførelse af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 42: Design, udvikling og vedligeholdelse af samt rådgivning vedrørende computer software; installering af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, N-0250 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede, frosne og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedt. (511) Klasse 31: Jordbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn, ikke indeholdt i andre klasser; levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver NO Norge (730) Indehaver: Fit 4 Life Nordic AS, Jegeråsen 3 A, N-1362 Hosle, Norge (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 476

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FLSMIDTH A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 06: Ubearbejdede og delvist bearbejdede uædle metaller og legeringer heraf, herunder legeringer til brug i cementproduktionsudstyr; metalrør, stålkugler og andre af uædle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder varer til brug som reservedele; byggematerialer af metal; bygninger af metal, herunder maskinhaller og bygninger til opbevaring af cement; siloer af metal; beholdere og containere af metal til brug for oplagring og/eller transport; tappe af metal; bælter af metal til håndtering af læs; dele og tilbehør til alle de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 07: Maskiner og motorer og dele deraf (ikke til befordringsmidler til brug på land); gear og koblinger (ikke til befordringsmidler til brug på land), herunder gear og koblinger til møller, vindmøller, pumper, kompressorer og generatorer samt gear og koblinger til brug i skibe; ventiler (maskindele); maskiner og apparater til cementproduktion; maskiner til brug i miner; transport- og trækkeapparater til minedrift; mineralopberedningsanlæg, nemlig maskiner til anvendelse i mineralindustrien; maskiner og apparater til anvendelse i cementindustri, minedriftsindustri og hermed beslægtede industrier (ikke indeholdt i andre klasser); gravemaskiner og eskavatorer; ophuggere (maskiner); maskiner og apparater til brug for sedimentering; vådseparationsudstyr (maskiner); cykloner (maskiner), herunder centrifuger til brug for udskillelse af mineraler fra flydende masser; renseapparater til brug for rensning af maskiner i et procesanlæg; planeringsmaskiner; transportører (maskiner), herunder rulletransportører og elevatortransportører; transportanlæg; hejseværk til minedrift; laderamper (maskiner); elevatorplatforme (maskiner); transportbånd, herunder transportbånd til brug for flydende materiale (maskiner); materialetransportanlæg, nemlig maskiner til brug for minedrift og cementproduktion, herunder i form af transportbånd til horizontal transport, faste og mobile transportbånd, elevatorer til transport af råmaterialer, snegle-transportmaskiner og lufttryk-transportmaskiner, kraner (hejse- og løfteværk), herunder kraner til lastning og losning af skibe, mekaniske og pneumatiske transportører, pendultransportører; kædefødeapparater (maskiner), fødebånd, herunder lamelfødebånd; sortereværk (maskiner), sorteringsmaskiner til industriel brug; vibrerende sigte- og filtreringsanlæg samt sigte- og filtreringsanlæg monteret med valser eller tromler (maskiner); lejer (maskindele), fluid bed tørreanlæg, nemlig maskiner til brug for udtørring af råmaterialer; udstyr (maskiner); pressere (maskiner); centrifuger (maskiner); separatorer; flotationsmaskiner; skæremaskiner; knusemaskiner, formalingsmaskiner og -anlæg; fødere og udstyr til fødning (maskindele); ventilatorer til motorer og maskiner; kraner (hejse- og løfteværk); pumper (maskiner), membraner (ikke indeholdt i andre klasser) til brug for pumper; støvfjerningsinstallationer til rengøringsformål; møller (maskiner), herunder råmøller, malemøller, kværne, kuglemøller, semiautogenmøller, slagmøller og møller til brug i cement- og mineralproduktion; foringsrør og afskærmningsrør (maskindele) til brug for møller; rive- og slibeflanger (maskindele); øksehjul, skovlhjul, bæltemonterede drivhjul (maskindele); skinner, sakse (maskindele); plader (maskindele) til brug for beskyttelse af maskiner; dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter herunder udstyr, instrumenter og apparater til laboratoriebrug (ikke indeholdt i andre klasser), herunder smeltedigler; geodætiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering og kontrol; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; plottere (kurvetegnere); processimulatorer; metaldetektorer til industrielle formål; dosimetre; scannere (databehandlingsudstyr); databehandlingsudstyr i form af computerhardware og -software (optaget), herunder computersystemer til processtyring og automation, software til brug for kemisk analyse samt kontrol og justering af data for råmaterialer og færdigmaterialer, analyseapparater, ikke til medicinsk brug; elektrofiltre; dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 11: Varmebehandlingsanlæg og -udstyr, herunder roterovne og tørreovne; industriovne og -brændere, forbrændingsovne; apparater til tørring, nemlig apparater til brug for tørlæskning; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til industriovne, herunder lejer, valser, ruller, tromler og tætningsringe; tørreapparater; risteapparater; køleinstallationer og -maskiner, køleapparater, herunder køleapparater til brug for slagger og sten; kølecontainere; filtre (dele af industrielle installationer); renseapparater til alle former for emmissioner, herunder røgrensningsapparater, gasrensningsapparater og støvrensningsapparater; vandrenseapparater og -maskiner, vandfiltreringsapparater; luft- og gasfiltreringsinstallationer, renseanlæg til kloakinstallationer og renseanlæg til spildevand; gassuspensionskalcinatorer, nemlig maskiner til brug for udskillelse og uskadeliggørelse af gasser; apparater til opvarmning i form af udstyr til ristning, kalcinering og udglødning, herunder kalkstenskalcineringsustyr, forvarmerudstyr og udsmeltningsudstyr; reaktorer; røggasrensningsanlæg til kraftværker og industrielle installationer; varmeregulerende apparater; varmevekslere (ikke indeholdt i andre klasser); ventilationsinstallationer; konditioneringsanlæg; blæsere (dele af luftkonditioneringsinstallationer); ioniseringsapparater til behandling af luft; dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 12: Transportvogne til brug for cement- og mineralindustrien, herunder vogne med vippelad og udløsningsmekanismer, selvlossevogne og bundtømmervogne, vogne til brug for minedrift, tipvogne, afkastevogne (tripper cars); vogne til brug for vedligeholdelse af maskiner; rampelifte (dele af køretøjer til brug på land); arbejdsvogne; dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Filtrermateriale af tekstil. (511) Klasse 35: Forretningsundersøgelser; information vedrørende forretningsvirksomhed; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser; forretningsmæssig projektledelse i relation til byggeprojekter. (511) Klasse 37: Entreprenørvirksomhed, nemlig tilsyn med bygningskonstruktion og byggemæssig projektledelse i relation til byggeprojekter, udlejning af byggemateriel og -udstyr, reparation og vedligeholdelse af procesanlæg med tilhørende bygninger; reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed; installationsvirksomhed; byggevirksomhed; bygning af fabrikker, herunder nøglefærdige og seminøglefærdige fabrikker; bygning og reparation af pakhuse, maskinhaller og lagerfaciliteter til opbevaring af cement, mineraler og råmaterialer; installation, vedligeholdelse og reparation af apparater, udstyr og maskiner til cement- og mineralproduktion; bygning, installation, vedligeholdelse og reparation af apparater, udstyr og maskiner til minedrift samt mineralopberedningsanlæg; installation, vedligeholdelse og reparation af industriovne og - brændere, køleinstallationer og -maskiner, filtre (dele af industrielle installationer), renseanlæg til kloakinstallationer og renseanlæg til spildevand, vandrenseapparater og -maskiner, vandfiltreringsapparater, forbrændingsanlæg, luftog/eller gasfiltreringsinstallationer, røggasrensningsanlæg til kraftværker, industrielle installationer og ventilationsinstallationer; installation, vedligeholdelse og reparation af nøglefærdige fabrikker og procesanlæg; installation, vedligeholdelse og reparation af møller, herunder råmøller og cementmøller til brug i cementproduktion; vedligeholdelse og reparation af maskiner; montage og igangsætning af maskiner til brug for cementproduktion og mineralprocesanlæg; genopbygning af slidte eller delvist ødelagte maskiner; installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware; installation, vedligeholdelse og reparation af apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering og kontrol samt apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande herunder opslæmning og udskillelse af faste stoffer til brug for cement- og mineralproduktion samt produktion af kulbrinter fra olie- og gasfelter; forarbejdning, forbrænding, omdannelse, destruktion og genbrug af materialer, herunder affald; luftrensning; rensning for skadelige stoffer i materialer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse, forskning, udvikling og design; ingeniørvirksomhed, herunder ingeniørprojektledelse; afprøvning og testning af mineralopberedningsanlæg; teknisk informationsvirksomhed; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), nemlig teknologisk rådgivning om tekniske løsninger, materialevalg, tilsyn under udførelse udvinding af råmaterialer, herunder råmaterialeanalyser til brug for valg af procesudstyr samt i form af forstudier; teknologisk rådgivning om ledelse af nøglefærdige fabrikker og procesanlæg; udvikling og forskning i relation til cementindustri, minedriftsindustri og hermed beslægtede industrier, herunder cementproduktion, minedrift og miljøbeskyttelse; geologisk prospektering; geologiske undersøgelser; arkitektonisk planlægning og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med byggevirksomhed; entreprenørvirksomhed, nemlig teknologisk projektering af anlægsarbejder, herunder planløsninger, projektering af anlægs-, funderings- og konstruktionsarbejder, projektering af stål- og betonkonstruktioner, projektering af procesudstyr samt af montage af procesudstyr, projektering af fabriksbygninger, udførelse af anlægs-, konstruktions-, montage-, test- og opstartsarbejder af procesanlæg; teknologisk projektering og rådgivning i forbindelse med levering af nøglefærdige og seminøglefærdige cementfabrikker, produktionsanlæg, fabriksafsnit, lagerfaciliteter, maskiner, reservedele samt i forbindelse med levering af kontrol- og styresystemer; inspektion af cementproduktionsanlæg; design af maskiner til brug for cementproduktion og mineralprocesanlæg; design og udvikling af computerhardware og computersoftware, design af computersystemer, tilpasning, installation og opdatering af computersoftware; udvikling og forskning i relation til olie-, gasog energiforsyningsindustrien; videnskabelig og teknologisk projektledelse i relation til byggeprojekter. 477

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Superbudene ApS, c/o Dorthe Christensen, Rosenhaven 12, 4050 Skibby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 43: Café og restauration, take away, diner transportable, snackbar. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VVS-Trading ApS, Ellegårdvej 30, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 11: Armaturer til badeinstallationer, badeinstallationer, brusere, lukkede brusekabiner, håndvaske, vandhaner. (511) Klasse 21: Sæbeskåle (591) Farvetekst: SORT, HVIDT OG GULT (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VVS-Trading ApS, Ellegårdvej 30, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 06: Knager af metal til knagerækker eller beklædningsgenstande. (511) Klasse 11: Armaturer til badeinstallationer, badeinstallationer, boblebade, boblebadsapparater, brusere, lukkede brusekabiner, håndvaske, radiatorer til centralvarmeanlæg, radiatorer til opvarmning, reguleringstilbehør til vandog gasinstallationer og ledninger: sanitetsinstallationer til badeværelser, sanitære apparater og installationer, toiletsæde, termostatiske ventiler (dele af varmeinstallationer), vandhaner, vandvarmere, WCer. (511) Klasse 21: Affaldsspande, sæbeautomater (dispensere), dispensere til toiletpapir, metalkasser til brug som håndklædeautomater til papirhåndklæder, håndklædestænger og ringe, sæbeautomater, sæbeskåle, toiletbørster, toiletpapirholdere, toiletredskaber, toiletrulleholdere, WC-papir dispensere, WC-papirholdere. (591) Farvetekst: GRØNT OG HVIDT (730) Indehaver: VinNico Export S.L., Plaza de la Constitución 1-1, ES Jávea, Alicante, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke, herunder vine. 478

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYAL CHRISTMAS (730) Indehaver: ROYAL COPENHAGEN A/S, Smedeland 17, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 04: Lys og væger til belysning, herunder stearinlys og fyrfadslys. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, papirhandlervarer og tryksager, herunder servietter og udklipsark. (511) Klasse 21: Varer af glas, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser, herunder bordservice, lysestager og kunstgenstande. (511) Klasse 28: Julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NiX (730) Indehaver: Xergi A/S, Hermesvej 1, 9530 Støvring, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 11: Apparater til forbehandling i form af kogning af biomasser der efterfølgende udnyttes i biogasanlæg. (511) Klasse 40: Kvælstofuddrivning af biomasser ved hjælp af tryksætning og trykaflastning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Leica SmartNet Danmark (730) Indehaver: LEICA GEOSYSTEMS A/S, Hørkær 12 A, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Green To Go (730) Indehaver: REITAN SERVICEHANDEL DANMARK A/S, Buddingevej 195, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, sandwichs. (511) Klasse 31: Korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter, frø og såsæd, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande, frugtdrikke og frugtsaft, og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OpenID (730) Indehaver: Snorri Giorgetti, OpenID Europe Foundation, 66, avenue des Champs Elysées, F Paris, Frankrig (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FREDE EGELUND ApS, Vestervang 31, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 06: Låse af metal, undtagen elektriske, til brug som segl eller forseglinger; wirer af metal, ikke elektriske, til brug som segl eller forseglinger. (511) Klasse 09: Elektriske låse til brug som segl eller forseglinger. (511) Klasse 16: Forseglingsposer af papir eller plastic til emballage, forseglingsetiketter. (511) Klasse 17: Klæbebånd til brug som segl eller forsegling, ikke papirhandlervarer, ikke til medicinsk brug og ikke til husholdningsformål. (511) Klasse 20: Låse, ikke elektriske og ikke af metal, til brug som segl eller forseglinger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske apparater, nemlig elektroniske anordninger, der lagrer, organiserer, afspiller, henter og transmitterer digitale data (dog ikke elektroniske apparater til at fordrive hajer ved hjælp af et elektrisk felt, der er genereret mellem elektroder), apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billeder; mobilt radioudstyr; MP3-afspillere. (511) Klasse 28: Spil og legesager, nemlig elektroniske spil, håndholdte elektroniske spil og spilleapparater. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOYA (730) Indehaver: Kama Design GmbH, Mühleweg 4, CH 9325 Roggwil, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj, sportssko, sandaler, støvle og hjemmesko. 479

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Furnix (730) Indehaver: Peter Schouboe Christiansen, Lunden 1, Risinge, 5540 Ullerslev, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Detailhandel og engroshandel med møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, vævede stoffer og tekstilvarer, senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Erhvervsmagasinet Vestkraft (730) Indehaver: UGEAVISEN ESBJERG K/S, Kongensgade 110, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CULT A/S, Sindalsvej 5A, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Mineralvand, kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kiss FM (730) Indehaver: Kasper Krüger Media, Tornehøj 64, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer tilmønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner ogdatabehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder transmission og spredning af fjernsyns- og/eller radioprogrammer; indsamling, levering og/eller transmission af oplysninger fra en computerdatabank ad elektrisk, elektronisk eller optisk vejeller ved hjælp af kabler, radio, fjernsyn, internet, telefoni, trådløs transmission eller satellit til forretningsformål eller privat brug; transmission af lyd og/eller billeder; kommunikationsvirksomhed via satellit, fjernsyn og/eller radio. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, fjernsyns- og/eller radiounderholdningsvirksomhed, instruktionsvirksomhed, produktion og/eller prøveforevisning af fjernsynsprogrammer-, film og/eller radioprogrammer, udlejning af filmbånd og/eller videofilm. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: SONOFON A/S, Frederikskaj 8, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid, gul og orange. 480

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET RE- VISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUNSPOT (730) Indehaver: Co-Ro Food A/S, Ellekær 1, 3600 Frederikssund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Spiseis, herunder frys-selv is. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GATEWAY (730) Indehaver: La Crosse Footwear, Inc., NE Airport way, Portland, Oregon, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, så andre, herunder via internettet, får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Timengo (730) Indehaver: COMPLETE SOFTWARE A/S, Gydevang 39, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tower house (730) Indehaver: Leif Brøgger, Harald Damtoftsvej 159, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Öresundskraft (730) Indehaver: Helia Energisalg A/S, Karetmagervej 15, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 04: Elektricitet. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med elektricitet. (511) Klasse 39: Distribution af el. (511) Klasse 40: Produktion af elektricitet for andre. 481

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZOOTOPIA (730) Indehaver: D S I/ Givskud Zoo, Løveparkvej 3, 7323 Give, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danpro Steel Construction (730) Indehaver: DANPRO STEEL CONSTRUCTION A/S, Diskovej 2, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; herunder byggematerialer af stål; trans-portable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke elektriske kabler og tråd af me-tal; kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm; bygningsstål til erhvervs- og industribyggeri; industrianlæg i form af kedelstati-ver af metal, byggematerialer af metal nemlig bæringsarrangementer for rørbroer, trappetårne, gangbroer af metal, trapper af metal, reposer af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed herunder med byggematerialer af stål og bygning af stålkonstruktioner, lagertanke, olietanke, benzintanke, stålbroer og trappetårne, opsvejste konstruktioner, opsvejste tanke, stibroer, gangbroer, opsvjeste stålbjælker og stålmontage; opsætning af trapper, gangbroer og reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Produktion af bygningsstål, indstøbningsdele og gitterriste for andre (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; ingeniørvirksomhed herunder udarbejdelse af værkstedstegninger med tilhørende materialelister samt rådgivning om stålmaterialer, konstruktionsdesign; design og videnskabelige beregninger af stålkonstruktioner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADRA Danmark (730) Indehaver: ADRA DANMARK, Concordiavej 16, 2850 Nærum, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, indsamlinger til velgørenhed, herunder organisering af velgørenhed og indsamlinger ved hjælp af elektroniske hjælpemidler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Humanitær hjælpevirksomhed i form af lægehjælp, syge- og sundhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MagicWorld (730) Indehaver: MAGICWORLD.DK v/tina Enemark Christensen, Nørregade 16 c, 3300 Frederiksværk, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (730) Indehaver: ADRA DANMARK, Concordiavej 16, 2850 Nærum, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, indsamlinger til velgørenhed, herunder organisering af velgørenhed og indsamlinger ved hjælp af elektroniske hjælpemidler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Humanitær hjælpevirksomhed i form af lægehjælp, syge- og sundhedspleje. 482

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WINGMAN (730) Indehaver: Wingman Assistance v/nana Juul Lentoft, Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 35: Human Resources, herunder ledelsessupport, forretningsmæssig rådgivning om strategi og ledelse, projektledelse (forretningsmæssig); human resources i form af rådgivning omkring trivsel på arbejdspladsen, rådgivning om ledelsesudvikling, rådgivning om kompetenceudvikling af ledelse og personale samt konsulentbistand til virksomheder i form af rådgivning vedrørende personaleledelse og -administration samt personaleressourcer; ledelsesmæssig rådgivning om effektivisering af arbejdsprocesser og kommunikationsformer; ressourceplanlægning (forretnings- og personalemæssig); udarbejdelse af personprofilanalyser; fremskaffelse og udformning af personaledokumenter; afholdelse af medarbejder-udviklings-samtaler; test og evaluering af medarbejderes faglige kvalifikationer ved udvælgelse af personale; psykologiske tests ved udvælgelse af personale; analyse af virksomheders behov for midlertidigt og fastansat personale; mødefacilitering herunder i form af arrangering og ledelse af forretningsmøder, herunder forretningsmæssige netværksmøder; forretningsmæssig rådgivning om og udarbejdelse af forretningsplaner; udarbejdelse af handlingsplaner (forretningsmæssig bistand); forretningsmæssig salgssupport; udarbejdelse af salgsstatistikker; økonomiske analyser; forretningsmæssig bistand i form af strategiske analyser, kundeprofilanalyser, salgsanalyser, markedsanalyser, marketingsundersøgelser og omkostningsanalyser; outsourcing (forretningsmæssig); psykologiske tests ved udvælgelse af personale; tilvejebringelse af sagkyndige samarbejdspartnere (forretningsmæssig networking) til løsning af konkrete opgaver, herunder også til opgaver, der forudsætter høj teoretisk uddannelse; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder coachingvirksomhed (uddannelse); kursusvirksomhed også on-line, herunder kurser med teoretisk og praktisk undervisning i trivsel og kommunikation på arbejdspladsen; arrangering og ledelse af konferencer, seminarer og workshops (uddannelse); arrangering og ledelse af møder også on-line, herunder netværksmøder med uddannelsesmæssige formål; forlagsvirksomhed, herunder også online; foredragsvirksomhed; udgivelse af, personalehåndbøger, uddannelses- og undervisningsmateriale, herunder udgivelse online; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker;personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Wingman Assistance v/nana Juul Lentoft, Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 35: Human Resources, herunder ledelsessupport, forretningsmæssig rådgivning om strategi og ledelse, projektledelse (forretningsmæssig); human resources i form af rådgivning omkring trivsel på arbejdspladsen, rådgivning om ledelsesudvikling, rådgivning om kompetenceudvikling af ledelse og personale samt konsulentbistand til virksomheder i form af rådgivning vedrørende personaleledelse og -administration samt personaleressourcer; ledelsesmæssig rådgivning om effektivisering af arbejdsprocesser og kommunikationsformer; ressourceplanlægning (forretnings- og personalemæssig); udarbejdelse af personprofilanalyser; fremskaffelse og udformning af personaledokumenter; afholdelse af medarbejder-udviklings-samtaler; test og evaluering af medarbejderes faglige kvalifikationer ved udvælgelse af personale; psykologiske tests ved udvælgelse af personale; analyse af virksomheders behov for midlertidigt og fastansat personale; mødefacilitering herunder i form af arrangering og ledelse af forretningsmøder, herunder forretningsmæssige netværksmøder; forretningsmæssig rådgivning om og udarbejdelse af forretningsplaner; udarbejdelse af handlingsplaner (forretningsmæssig bistand); forretningsmæssig salgssupport; udarbejdelse af salgsstatistikker; økonomiske analyser; forretningsmæssig bistand i form af strategiske analyser, kundeprofilanalyser, salgsanalyser, markedsanalyser, marketingsundersøgelser og omkostningsanalyser; outsourcing (forretningsmæssig); psykologiske tests ved udvælgelse af personale; tilvejebringelse af sagkyndige samarbejdspartnere (forretningsmæssig networking) til løsning af konkrete opgaver, herunder også til opgaver, der forudsætter høj teoretisk uddannelse; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder coachingvirksomhed (uddannelse); kursusvirksomhed også on-line, herunder kurser med teoretisk og praktisk undervisning i trivsel og kommunikation på arbejdspladsen; arrangering og ledelse af konferencer, seminarer og workshops (uddannelse); arrangering og ledelse af møder også on-line, herunder netværksmøder med uddannelsesmæssige formål; forlagsvirksomhed, herunder også online; foredragsvirksomhed; udgivelse af, personalehåndbøger, uddannelses- og undervisningsmateriale, herunder udgivelse online; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker;personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Superbudene ApS, c/o Dorthe Christensen, Rosenhaven 12, 4050 Skibby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; udbringning af varer; udbringning af aviser; udbringning af meddelelser; blomsterlevering; pakning og opbevaring af varer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; restaurationsvirksomhed; catering. 483

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RTC2 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HØJGAARD ApS, Gabølvej 45, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 09: Webbaseret software, nemlig systemer der skaber et samlet overblik over en virksomheds driftsinformation. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: YES GROUP ApS, c/o Incuba Science Park, Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til måling (ikke til medicinsk brug) af temperatur, røg, bevægelse, mønstre, puls samt andre medicinske data og indeholdende dataprocessorer og audio enheder til trådløs kommunikation og via ledninger; kommunikationssoftware (optaget eller downloadable) overvejende til hospitaler, plejehjem og institutioner. (511) Klasse 42: Videnskabelig og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed og udvikling af embedded computer hardware og software; programmering og opdatering af kommunikationssoftware leveret via internettet overvejende til hospitaler, plejehjem og institutioner. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ESMARCH FERIEHUSUDLEJNING ApS, Sønder Klitvej 195, 6960 Hvide Sande, Danmark (511) Klasse 43: Arrangering af midlertidig indkvartering, herunder ferieboligudlejning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå, lysegrøn og med sort tekst (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Doomags (730) Indehaver: INET-DESIGN ApS, Bredskifte Alle 11, 8210 Århus V, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Urban-Sport AS, Bergerveien 5, N 1396 Billingstad, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pay Attention (730) Indehaver: PBS A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder publikation af produktbaserede nyhedsbreve, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 484

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BEDREBOLIGSALG.DK ApS, Maegårdsvænget 5, 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, herunder konsulentydelser inden for ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er orange, tekst grå og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATHENIUM (730) Indehaver: Qeqqata Kommunia, Postboks 1014, 3911 Sisimiut, Grønland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og sølv (hvidt). (730) Indehaver: Body Repair v/shirley Nicole Lausen, Norgesvej 10 B, 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 37: Rengøring af bygninger [indendørs]. (511) Klasse 39: Kurervirksomhed (meddelelser eller varer). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Massage, terapi og alternativ behandling (sundheds og skønheds pleje), skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugsog skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ready to Read (730) Indehaver: FUTURE NAVIGATOR ApS, Prags Boulevard 47, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bøger, bogserier, hæfter, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, artikler til brug for magasiner, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 485

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mead Johnson & Company, a corporation of the State of Delaware, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, IN , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Modermælkserstatning; vitamin- og mineralberiget modermælkserstatning, hypoallergenisk modermælkserstatning og næringsmidler til spædbørn. (511) Klasse 29: Mælk og mælkeprodukter; mælkepulver; pulverpræparater tilfremstilling af mælkedrikkevarer; mælkebaserede drikkevarer; mælkeerstatnnger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Transition (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer vedrørende medicinske undersøgelser og forskning inden for farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og fedme relaterede sygdomme og lidelser. (511) Klasse 42: Medicinsk og videnskabelig forskning, nemlig kliniske test og studier i forbindelse med farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og fedme relaterede sygdomme og lidelser samt levering af videnskabelig information om effektiviteten af farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og fedme relaterede sygdomme og lidelser. (511) Klasse 44: Medicinsk information om effektiviteten af farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og fedme relaterede sygdomme og lidelser. (730) Indehaver: LOUNGE A/S, Landbrugsvej 4, Hjallese, 5260 Odense S, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager herunder kartofler og rodfrugter, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager herunder kartofler og rodfrugter, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå og brune toner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Efficacy (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer vedrørende medicinske undersøgelser og forskning inden for farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og fedme relaterede sygdomme og lidelser. (511) Klasse 42: Medicinsk og videnskabelig forskning, nemlig kliniske tests og studier i forbindelse med farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og fedme relaterede sygdomme og lidelser samt levering af videnskabelig information om effektiviteten af farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og fedme relaterede sygdomme og lidelser. (511) Klasse 44: Medicinsk information om effektiviteten af farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og fedme relaterede sygdomme og lidelser. (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; rådgivning vedrørendeforretningsvirksomhed. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, herunder information om forsikringsforhold, rådgivning vedrørende forsikringsforhold, forsikringsmæglervirksomhed, og søforsikring, finansiel virksomhed, herunder finansiel information, finansiel rådgivning, finansielle vurderinger for forsikring og bankvirksomhed og økonomiske vurderinger for forsikring og bankvirksomhed. (511) Klasse 39: Transport og transportvirksomhed, herunder søtransport; skibsfragt. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver 486

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONCORDIA (730) Indehaver: FYNBO Forsikring as., Tietgens Alle , 5230 Odense M, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALYDA (730) Indehaver: Wyeth, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af betændelsesforårsagende og betændelseslignende sygdomme og -forstyrrelser, autoimmune sygdomme og -forstyrrelser, smitsomme sygdomme, metabolske sygdomme og -forstyrrelser, sygdomme og forstyrrelser i det centrale nervesystem; hjerte-kar præparater; onkologiske præparater; præparater til forebyggelse og behandling af osteoporose; vacciner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LENIVEL (730) Indehaver: Wyeth, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af betændelsesforårsagende og betændelseslignende sygdomme og -forstyrrelser, autoimmune sygdomme og -forstyrrelser, smitsomme sygdomme, metabolske sygdomme og -forstyrrelser, sygdomme og forstyrrelser i det centrale nervesystem; hjerte-kar præparater; onkologiske præparater; præparater til forebyggelse og behandling af osteoporose; vacciner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAPENSIS (730) Indehaver: Wyeth, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af betændelsesforårsagende og betændelseslignende sygdomme og -forstyrrelser, autoimmune sygdomme og -forstyrrelser, smitsomme sygdomme, metabolske sygdomme og -forstyrrelser, sygdomme og forstyrrelser i det centrale nervesystem; hjerte-kar præparater; onkologiske præparater; præparater til forebyggelse og behandling af osteoporose; vacciner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DATOSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2008 NR. 1 A/S, Husby Alle 6, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MAKE ApS, Rosenvængets Allé 20 A, 4., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal til oplagring og transport. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal). (511) Klasse 37: Tømrer- og snedkervirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, især snedkerarbejder. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, herunder rådgivning vedrørende byggevirksomhed, udarbejdelse af byggeplaner samt teknisk bistand i forbindelse med etablering af byggepladser og skurbyer. (511) Klasse 43: Udlejning af transportable bygninger, teltudlejning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARPAZ (730) Indehaver: Wyeth, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af betændelsesforårsagende og betændelseslignende sygdomme og -forstyrrelser, autoimmune sygdomme og -forstyrrelser, smitsomme sygdomme, metabolske sygdomme og -forstyrrelser, sygdomme og forstyrrelser i det centrale nervesystem; hjerte-kar præparater; onkologiske præparater; præparater til forebyggelse og behandling af osteoporose; vacciner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vi har noget at ha det i... (730) Indehaver: HELM, Nørregade 31, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, tasker, rygsække, punge, dokumentmapper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder bælter, tørklæder og handsker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, engros- og detailhandel med lædervarer. 487

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aquila A/S, Mandal Allé 3, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Torben Andreasen, Jydekrogen 1, 5580 Nørre Aaby, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Performex (730) Indehaver: A-Frost A/S, Hasserisvej 125, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NATIVE (730) Indehaver: Benjamin Barrett, Skovvej 26, 3550 Slangerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 35: Detailhandel med beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Yeti GmbH, Zur Tischbrücke 20, DE Görlitz, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 20: Møbler til camping, soveposer, også til camping; campingudstyr, nemlig liggeunderlag, madrasser, klapstole og -borde. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, især myggenet; telte såvel som dele dertil nemlig fortelte, apsis, teltstænger og -pløkker, barduner også af metal; presenninger, sejl og sække samt poser (ikke indeholdt i andre klasser), dun (fjer), herunder dunfyld. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Performex, c/o DMF, Sankt Hans Torv 26, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 36: Forvaltning og udbetaling af udøvende kunstneres ophavsretlige vederlag. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GUU (730) Indehaver: METTE FREDSKILD DESIGN ApS, Varbjergvej 38, 5464 Brenderup Fyn, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. 488

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Credin A/S, Palsgaardvej 12, 7130 Juelsminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, publikationer (trykte), nyhedsbreve, pjecer (tryksager), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder finansiel information og rådgivning, finansielle og øko-nomiske vurderinger; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; forsikrings-virksomhed, pensionskassevirksomhed, inkl. udvikling og administration af pensionsordninger, herunder arbejdsmarkedspensioner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kursusvirksomhed, herunder arrangering, afholdelse og ledelse af kurser, workshops, seminarer, symposier, konferencer og kongresser. (511) Klasse 42: Stillen søgemaskiner til rådighed på internettet; design og udvikling af computer software, rådgivning vedrørende computer software, vedligeholdelse og ajourføring af computer software (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt (730) Indehaver: Energi Danmark A/S, Åhave Parkvej 27, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af energi. (511) Klasse 40: Produktion af energi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DTF Group (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CoopPlus (730) Indehaver: Coop Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Coop AB, Juridik, SE Solna, (511) Klasse 09: Magnetiske betalingskort, bonus- og kundekort, kreditkort. (511) Klasse 35: Detailhandel med dagligvarer, fødevarer, kemisk tekniske produkter, hygiejneprodukter og dyrefoder; markedsføring og kundeinformation i forbindelse med detailhandel med fødevarer, kemisk tekniske produkter, hygiejneprodukter og dyrefoder. (511) Klasse 36: Finansielle tjenester herunder monetære tjenester; bankvirksomhed; finansiering af loyalitets - og bonusprogrammer. (730) Indehaver: DTF GROUP A/S, Markedsgade 13, 9800 Hjørring, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Haugaard-Nielsen Advokatfirma, Toldbod Plads 2, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed (511) Klasse 39: Arrangering af rejser (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 489

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Coop Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Coop AB, Juridik, SE Solna, (511) Klasse 09: Magnetiske betalingskort, bonus- og kundekort, kreditkort. (511) Klasse 35: Detailhandel med dagligvarer, fødevarer, kemisk tekniske produkter, hygiejneprodukter og dyrefoder; markedsføring og kundeinformation i forbindelse med detailhandel med fødevarer, kemisk tekniske produkter, hygiejneprodukter og dyrefoder. (511) Klasse 36: Finansielle tjenester herunder monetære tjenester; bankvirksomhed; finansiering af loyalitets - og bonusprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FlexVac (730) Indehaver: J. Hvidtved Larsen A/S, Lillehøjvej 15, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 07: Slamsugere og tørsugere (maskiner) til rengøring og vedligeholdelse af kloaker, tanke, rørsystemer, siloer samt opsugning af tørre partikler; maskiner til forarbejdning af slam og tørre stoffer. (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, nemlig slamsugere og tørsugere samt køretøjer til transport af våde og tørre stoffer. (511) Klasse 39: Transport af slam, våde og tørre stoffer samt farligt affald. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PKA (730) Indehaver: PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, publikationer (trykte), nyhedsbreve, pjecer (tryksager), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder finansiel information og rådgivning, finansielle og økonomiske vurderinger; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; forsikringsvirksomhed, pensionskassevirksomhed, inkl. udvikling og administration af pensionsordninger, herunder arbejdsmarkedspensioner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kursusvirksomhed, herunder arrangering, afholdelse og ledelse af kurser, workshops, seminarer, symposier, konferencer og kongresser. (511) Klasse 42: Stillen søgemaskiner til rådighed på internettet; design og udvikling af computer software, rådgivning vedrørende computer software, vedligeholdelse og ajourføring af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FENWICK HILL (730) Indehaver: Chris-Wine A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GreenLeaf Aloe (730) Indehaver: Baltex Natural AB, Ljusterögatan 14, S Stockholm, (740/750) Fuldmægtig: Aktiebolagstjänst Leif Malmborg, c/o Assoren AB, Box 45088, S Stockholm, (511) Klasse 05: Diætetiske næringsmidler tilpasset medicinske formål; diætetiske drikke tilpasset medicinske formål; næringsmidler til farmaceutiske formål; farmaceutiske præparater; medicinske drikke; næringsmidler til spædbørn; medicinske olier og urter; tyggegummi og konfekt til medicinske formål; cigaretter (tobaksfrie-) til medicinske formål; kemiske præparater til farmaceutiske og medicinske formål; farmaceutiske præparater til hudpleje. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris; aromatiske stoffer til næringsmidler; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; yoghurt (frosset) [spiseis]; safran (krydderi); honning, sirup; sennep, eddike, nudler; pandekager; soyasovs og sojamel; smagstilsætninger, andre end æteriske olier, til kager og drikke; ketchup (sovser); kiks [biscuits]. (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: Kirk Advokater ApS, Nørre Voldgade 46,, 1358 København K, Danmark (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; advokatbistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Atlas Fresh Water Generators (730) Indehaver: Atlas Danmark ApS, Orehoved Langgade 35, 4840 Nørre Alslev, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. 490

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EazyInternet (730) Indehaver: HI3G DENMARK ApS, Scandiagade 8, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 09: Lydbærere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, også udbudt via et kommunikationsnet og via websteder, inklusive websteder til platforme til mobil telekommunikation; telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; information vedrørende telekommunikation; telefonisk kommunikation; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv og via mobiltelefoner; elektroniske opslagstavler. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed samt konkurrencer (underholdning); information vedrørende nyheder og aktuelle begivenheder leveret online fra en computerdatabase eller internettet; onlineudbydelse af ordbøger og synonymordbøger fra en computerdatabase eller internettet (ikke downloadable); udbydelse af publikationer i elektronisk format via et kommunikationsnet (ikke downloadable). (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere; leje for andre, udlejning og leasing af computere, computerprogrammer, perifere enheder til computere, internetanordning samt dele og tilbehør til alle disse varer; teknologisk rådgivningsvirksomhed vedrørende computerbranchen; information, konsulentvirksomhed og rådgivning vedrørende førnævnte tjenesteydelser; alt førnævnte også udbudt online fra en computerdatabase eller internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Alberto-Culver International, Inc. a corporation of the State of Delaware, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 København V, Danmark (511) Klasse 03: Hårplejeprodukter og præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Alberto-Culver International, Inc. a corporation of the State of Delaware, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 København V, Danmark (511) Klasse 03: Hårplejeprodukter og præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FO2-SHOP ApS, Teglmarken 149, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Elefant stregtegning i gråtoner,tembo okkerbrun, safari sort, txt. på beige baggrund. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Design On Wheels (730) Indehaver: ICOPAL A/S, Mileparken 38, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Nautiske og geodætiske apparater og instrumenter samtapparater og instrumenter til måling, signalering og kontrol; chips (integrerede kredsløb). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); vandtætte membraner(ikke af metal) til bygningsbrug. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (730) Indehaver: K.W. Bruun Import A/S, Hovedvejen 1, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Promovator A/S, Pilestræde 58, 5 sal, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. 491

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HomeGroup ApS, Virumvej 119, 2830 Virum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Eli Heckscher, Rådhustorvet 53-59, 3660 Stenløse, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EFFEKTFULD A/S, Rafns Alle 1, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ricky Thygesen, Svanehøj 12 1 th, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, nemlig personlig og faglig udvikling af mennesker (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 492

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 131. årgang. 2010-01-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 131. årgang. 2010-01-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 131. årgang. 2010-01-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2010-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 335 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere