Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec jan Simone Strecker Carstensen. MulA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA"

Transkript

1 Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec jan Simone Strecker Carstensen MulA

2 Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe og informationsarkitektur... 5 Brugertest... 6 Designproces... 8 Tema og stemning... 8 Layout... 8 Designprincipper... 9 Billedbehandling Gestaltregler Remake af tidligere projekter Game Design Infographics Website Design Egen evaluering Bilag Bilag 1 PBS (Product Breakdown Structure) Bilag 2 WBS (Work Breakdown Structure) Bilag 3 - Brugertest

3 Moodboard Nederst på denne side ses en collage af billeder, også kaldet moodboard, som er det værktøj, jeg gjorde brug af i den indledende fase, til visuelt at skabe et overblik over mine idéer for dette projekt. Man plejer at sige, at et billede siger mere end 1000 ord, og billederne som jeg har udvalgt her, er en visuel fortælling om, i hvilken retning jeg har tænkt at tage projektet i forhold til stil, stemning, farver, former, symbolik osv. Efterfølgende har jeg kunne konstatere, at dette værktøj har været meget behjælpeligt af flere grunde: 1. Det har bl.a. fungeret som inspirationskilde, når jeg på tidspunkter gik i stå. 2. Det har været tidsbesparende, idet jeg forinden havde truffet vigtige beslutninger omkring farvevalg, stemning osv. 3. Selvom moodboards ikke er en samling af fastlåste idéer, lagde det i dette tilfælde en klart retningslinje for arbejdet. Dog havde jeg allerede forinden gjort min en del tanker omkring projektet og vidste derfor nogenlunde, hvad jeg skulle vælge at have med i mit moodboard, og hvad jeg skulle undlade. 3

4 Projektplanlægning PBS og WBS Som en del af min projektplanlægning, har jeg arbejdet med følgende metoder inden for projektledelse; PBS (Product Breakdown Structure) og WBS (Work Breakdown Structure). Formålet med anvendelse af disse metoder er, at kunne strukturere, dokumentere, formidle og annalysere målet og resultaterne af et projekt. Hvor PBS sen illustrerer projektets målsætning, viser WBS sen i stedet en arbejdsnedbrydningsstruktur, der udover at organisere arbejdet, samtidig viser en plan for, hvordan jeg har tænkt mig, at nå frem til denne målsætning. Grundet pladsmangel, har jeg været nødt til at opdele modellerne og vedlægge dem som bilag, da de er umulige at læse på anden vis. For at se resultaterne af disse, må jeg derfor henvise til bilag 1 og bilag 2. Den af modellerne, som er mest interessant at se nærmere på, er WBS sen, da den er udarbejdet af flere omgange, dels ved projektets begyndelse og dels under projektets tilblivelse. Hvis vi kigger ned gennem dens hierarkisk træstruktur, kan man nogle steder læse to tal. De sorte tal stammer fra selve planlægning, mens de røde tal indikerer de steder, hvor planen ikke stemte overens med første vurdering af de tidsmæssige forhold. Man kan ud fra de første tidsberegningerne vurdere, at jeg samlet ville komme til at bruge 90 timer på, at udarbejde et færdigt projekt. Dividerer man antallet af timer med, hvad der svarer til arbejdsdage af 8 timer, skulle projektet ifølge denne WBS kunne færdiggøres på kun 11,25 dage. Anderledes ser det ud, når vi regner på de røde tal, der viser at projektet tog lidt længere tid end beregnet, nemlig 115,5 timer. Igen hvis man dividerer det nye tal med 8, får vi et resultat på 14,5 oprundet. Det vil altså sige 14,5 arbejdsdage, forudsat at jeg altså arbejdede 8 timer dagligt uden pauser, hvilket svarer til tre ugers fuldtidsarbejde inkl. weekender. 4

5 Dokumentation af udviklingsproces Wireframe og informationsarkitektur Som websitet allerede har afsløret, har jeg valgt at designe mit website på en og samme side. Tegningen herunder er en grov skitse af en wireframe, udarbejdet i Illustrator, der viser mine overordnede tanker omkring struktur og informationsarkitektur. Det vigtigste i forhold til udarbejdelsen af denne wireframe, var at skabe en velovervejede arkitektur, som var forholdsvis enkel i sin opbygning, således at man hurtigt skulle kunne skabe sig et overblik og nemt kunne navigere sig rundt på sitet. Baggrunden for strukturen bygger på en tanke om effektiv kommunikering, logik, og på hvordan størstedelen af brugerne ville forvente informationer blive præsenteret i forhold til rækkefølgen osv. Forsiden kommer logisk nok først og indbefatter en menulinje øverst, der giver brugeren overblik over websitets indhold og muligheder. Endvidere præsenteres her vigtige informationer som navn og uddannelse, så brugeren med det samme er klar over, hvor han/hun befinder sig. Dernæst vil det være naturligt med en profil, der kort, men lidt mere uddybende forklarer, hvem jeg er som person samt min uddannelsesbaggrund. Herefter vil brugeren højst sandsynligt være interesseret i, at se eksempler på mit arbejde, altså min portfolio. Ønsker man da et samlet overblik over mine nuværende færdigheder, følger et afsnit om kompetencer, hvor man billedeligt kan skabe sig et hurtigt overblik over disse. Er brugeren yderligere interesseret og sulten efter en dybere beskrivelse af udviklingsprocessen, kan dette læses under næste del om læring. Sidst men ikke mindst følger mine kontaktinformationer, der er placeret i bunden af websitet, da det er almindeligt kendt, at disse informationer findes her, hvilket er en teori, som flere undersøgelser understøtter. Udarbejdelsen af en wireframe i det begyndende stadie, skabte et godt grundlag for et senere udviklingsarbejde. 5

6 Brugertest Efter at have bygget en klikbar prototype af websitet, valgte jeg at foretage en brugertest, der skulle give indsigt i om designet fungerede optimalt om det var intuitivt og nemt at anvende, eller om der var steder, der krævede optimering. Min ambitionen var fra start, at skabe et succesfuldt websitet, hvor målgruppen nemt og uden problemer kan finde de informationer, de ønsker. Til forberedelsen af testen, havde jeg forinden klarlagt hvilke 3 features, som jeg mente var vigtigst at teste. Disse er valgt på baggrund af hensigten om, at bruge portfoliet som redskab til at søge praktikplads, når dette engang bliver aktuelt. Set ud fra dette, mener jeg, at følgende 3 elementer udgør websitets kerneområder: 1. Portfolio-delen 2. Kompetencer 3. Kontakt FORMULERING AF TESTOPGAVER: Senarie 1: Du skal forestille dig, at du er CEO i et web bureau, og I står nu og mangler en grafisk designer. Du har derfor udvalgt nogle portfolier, som du ønsker, at se nærmere på. En af de udvalgte tilhører Simone Carstensen. Din opgave er nu, at finde frem til hendes seneste projekt. Senarie 2: Efter at have gennemgået forskellige opgaver i Simones portfolio, vil du nu gerne have et overblik over hendes kompetencer herunder særligt hendes HTML-kompetencer. Find ud af, hvor på websitet, dette kan aflæses. Senarie 3: Du har vurderet, at Simone er den grafiske designer, som du ønsker at ansætte i dit web bureau, og du vil derfor gerne i kontakt med hende hurtigst muligt. Find Simones kontakt oplysninger. 6

7 UDVÆLGELSESKRITERIER FOR TESTDELTAGERE: Udvælgelseskriterierne er defineret ud fra en forestilling om, hvem der kunne have interesse i, at gennemse mit portfolio ude i den virkelige verden. Kriterier: - Mand - Leder / chef - Vant it-bruger - Behov for direkte eller nemt tilgængelig information og resultater - Kan komme med konstruktivt kritik UDVALGTE DELTAGERE: 1. Johan Nilaus Nielsen, uddannet programmør og har en BA i webudvikling, partner i Danish Aviation Systems. 2. Steven Friberg, CEO hos Danish Aviation Systems. TESTEN: Ud fra reglen om, at man tester indtil der ikke længere kommer ny viden, var det min vurdering, at to testdeltager var nok set ud fra projektets omfang. Tid afsat til selve testen var 20 min pr. deltager foruden introduktion og 10 min til opsamling og afslutning. Jeg selv fungerede som både testleder og observatør. Testen foregik i et tomt kontor, uden forstyrrende elementer og blev udført på testlederens egen computer. Testdeltagerne sad placeret ved skrivebordet, en ad gangen, med computeren foran sig og testleder/observatør sad tilbagetrukket til højre for testdeltageren, og kunne følge med uden at forstyrre. (For at se opgaveskabelonerne brugt til udførelse af testen, henvises her til bilag 3). TESTRESULTAT: Begge lavede ingen fejl, stødte på problemer undervejs og gennemførte testen inde for tidsrammen. De fandt den information, de skulle finde frem til uden omveje og uden tænkepauser. Eneste kommentar, der blev påpeget, var til portfolio-delen, hvor ens navngivning af to mapper kunne skabe en smule forvirring. Påpegelsen er senere rettet. 7

8 Designproces Et godt design er et design, der ikke flytter fokus fra websitets indhold og funktioner altså må designet ikke ligge foran det, som websitet skal kommunikere. På de efterfølgende sider vil jeg komme nærmere ind på designprocessen fra visualiseringen af en idé til udformningen af det færdige produkt. Tema og stemning For at finde en stil, et udgangspunkt for den designmæssige bearbejdning, var det nødvendigt først, at fastlægge temaet. Den overordnet idé med dette projekt var, at udarbejde en personlig udstilling af egen udvikling og kompetencer. Med temaet på plads var næste skridt, at bestemme hvilken stemning, jeg ønskede at skabe på websitet. Min mål var, at give sitet en personlig karakter, som afspejler min smag. Skabe en stemning af ro og behag ved at bruge afdæmpet farver samt tilføre en fornemmelse af kvalitet både visuelt såvel som i brugen. Layout Hvor arbejdet med wireframe og informationsarkitektur fastlage de grove linjer af websitet, har jeg i denne del, der omhandler layout, beskæftiget mig med, at arrangere de visuelle elementer. Til dette har jeg truffet en række beslutninger bl.a. omkring valg af typografi og farvetema. Typografi: Formålet med typografien er, at formidle indholdet på en tydelig og letforståelig måde. Til dette har jeg valgt en sans-serif, Gadugi, som den gennemgående typeface/skrifttype til al tekst, links og overskrifter, der alt efter hvilken funktion ordet har, er markeret ved enten størrelse, farve, stil som f.eks. regulær eller bold. Farvetema/symbolik: De mest iøjefaldende farver på websitet er blå og støvgrøn. Disse farver er valgt på baggrund at den bagvedliggende symbolik. Den blå farve symboliserer; fred, ro, ære, pålidelighed, spiritualitet, harmoni, himmel, accept, forståelighed og tålmodighed. Den er bl.a. brugt til fuglen, der opdeler hvert afsnit. Fuglen skal forestille en bluebird, en fugl med særlig betydning for mig personligt, da omridset stammer fra en af mine tatoveringer. En bluebird er et symbol på transformation/overgang ud af mørket og ind i en lysere fremtid. Den forudsiger når gode tider kommer din vej. 8

9 Den grønne farve, ud over at passe godt til den blå, er kendt for at virke beroligende på os mennesker, hvilket er med til at skabe den stemning, jeg gerne ville opnå. Derudover symboliserer grøn også held og lykke, fornyelse, ungdom, håb, vækst, energi og natur, der på flere områder passer med symbolikken bag den blå farve og ikonet med fuglen. Udover blå og grøn, så har jeg valgt at arbejde med to forskellige nuancer af grå. Grå er en praktisk farve, der forbindes med neutralitet, tidsløshed og beskedenhed. Grunden til, at valget er faldet på denne farve fremfor sort, er fordi jeg ikke ønskede, at elementerne i denne farve skulle virke alt for fremtrædende. Overskrifterne skal selvfølgelig kunne ses, og derfor har de fået en mørk, dog afdæmpet grå, hvorimod rammerne omkring tekstboksene har fået en lysegrå, næsten usynlig farve, der kun lige markerer omridset. Med det besluttet, kunne jeg begynde at designe et simpelt layout med underafsnit, der alle skulle have en overskrift og fortælle en historie. Hele vejen gennem processen har jeg så vidt muligt arbejdet ud fra nøgleordene; harmoni og overskuelighed. Meningen var at gøre det behageligt for øjnene og igen, som tidligere nævnt, overskueligt, således at brugerens fokus er på det væsentlige indholdet. Dernæst har jeg set på den grafiske opstilling af billeder, tekst, margen osv., der i større grad bygger på designprincippet om æstetik, hvilket uddybes på senere i opgaven. Endelig kunne jeg til sidst gå i dybden med detaljerne, foretage forbedringer osv., hvilke jeg undervejs har præsenteret for folk med erfaring og taget deres råd til mig, for at nå frem til det bedst mulige resultat. Designprincipper Genkendelighed Intern genkendelighed er især at finde i brugen af farver, forme af tekstbokse og det blå ikon med fuglen. Yderligere er overskrifter og type-face med til at skabe en form for intern genkendelighed. Det er min overbevisning, at hvis man klippede en del af websitet ud og viste til en anden, som efter at have set flere forskellige websitets, sagtens ville kunne kæde dette udklip sammen med mit website, og dermed er missionen lykkedes med at skabe en intern genkendelighed. Ekstern genkendelighed er bl.a. menuen øverst på websitet (de fleste ville lede efter menuen her). Derudover er ikonerne i kontaktboksene ekstern genkendelighed, da alle kender betydningen for disse symboler. Linksne er stylet, som så oftest med en blå farve, men igen ved vi, hvordan et link fungerer, så derfor behøves der ikke gøres mere ud af designet. 9

10 Fleksibilitet og brugbarhed Allerede fra starten, havde jeg gjort mig klart, at jeg ville satse på brugbarhed fremfor fleksibilitet. Til at øge brugbarheden har jeg derfor begrænset valgmulighederne i designet bl.a. ved at reducere antallet af links til et minimum. Endvidere har jeg sørget for at skabe korte eller direkte genveje. Æstetik Æstetik spiller en stor roller i designet af websitet. Der er taget højde for at æstetikken skal være noget som behager, tilfredsstiller måden, hvorpå jeg har anvendt former og farver. Her kan det ikke undgås at blande næste punkt om enkelthed ind i argumentationen, for rigtigt nok bør design være så enkelt så muligt, hvor alle unødvendige elementer skal barberes væk, men ser man under læringsdelen, har jeg alligevel valgt at indsætte et billede bag de fem links, som i virkeligheden er unødvendig, men i dette tilfælde mener jeg, at billedet er med til at ophøje designets værdi. Uden baggrundsbilledet ville det se ud som om, at der mangler noget, og dermed ville æstetikken ikke behage øjet, som jo er et af målene med selve designet. Enkelthed Jeg har allerede været lidt inde på det. Design bør være så enkelt så muligt, og det har jeg selvfølgelig haft i baghovedet, da jeg byggede websitet. Dog har jeg ikke arbejdet ud fra en minimalistisk vinkel, ej at forveksle, da minimalisme ofte fremstår eksklusiv og upersonligt. Her lød opgaven på at skabe et website, der afspejlede min person og smag. Billedbehandling På forsiden har jeg valgt at indsætte et stort billede af mig selv, som jeg har behandlet i Photoshop efter en Photoshop tutorial, der viser, hvordan man kan omdanne et almindeligt billede til et typografisk portræt. Dog har jeg valgt, at undlade typografien i forgrunden og lade billedet have nuværende effekt af, at være halv billede, halv tegning. Til sidst har jeg givet det en grålig tone, så det passer ind farvetemaet. Under profil ses to billeder, et af en kvinde og et andet af en stak bøger. Billedet af kvinden er inspireret af et andet billede fra nettet. Bøgerne derimod er taget direkte, hvorefter jeg har foretaget justering i forhold til farve og beskæring. 10

11 Til portfolio-mapperne har jeg forsøgt at skabe en enkel, men kreativ form for kommunikering, der oplyser indholdet af hvert projekt. Det har jeg gjort således, at jeg billedeligt, i form af ikoner markeret i en lysere farvenuance, gengiver projektets navn på en visuel måde. Hvor lærings-delen beskriver en nærmere detaljering af min udvikling i tekstform, synes jeg, at der manglede en grafisk afbildning af mine nuværende kompetencer. Dels fordi, at nogen måske ikke ville have tid til, at læse sig frem til denne information, og dels fordi, at jeg her havde mulighed for at illustrere endnu en af mine kompetencer Illustrator. Graferne er udarbejdet således, at jeg først har tegnet to streger ovenpå hinanden. En der angiver helheden, altså hundrede procent, og en, der angiver en given procentdel, der udgør mit kompetence niveau. Dernæst kan man omdanne strengen til en pensel, og efterfølgende tegne en cirkel, som hermed viser denne præcise procentdel. Det er sikkert blevet bemærket, at et af billederne går igen flere steder i det samlede projekt. Her taler jeg om billedet, der illustrerer en masse flyvende papirs fugle. Udover at optræde i mit moodboard, og som forside på denne rapport om portfolio udvikling, så optræder samme billede også på selve websitet, nemlig som baggrundsbillede under læring. Billedet er selvfølgelig valgt på baggrund af dets symbolske betydning en illustration på udvikling. I starten er de ikke andet end et stykke fladt, hvidt papir, som så foldes og forvandles til fugle, der kan flyve afsted i mange forskellige farver. Billedet fortæller således en lille historie om læring og udviklingen af kompetencer. I modsætning til det originale billede på rapportens forside, måtte jeg her foretage nogle justeringer, der gjorde det anvendeligt som baggrund for lærings-delen. Billedet er blevet beskåret, der er foretaget en farvejustering, igen for at passe ind i farvetemaet, og derudover har det fået en nedsat opacitet. Under kontakt har jeg ganske enkelt gjort brug af tre symboler, en globus, en mobil og et snabel a, der i realiteten sagtens kunne stå alene, fordi de alle er almindelig kendte symboler. Men i dette tilfælde er deres funktion udelukkede at fungere som billedeligt supplement til teksten. Gestaltregler Gestaltregler er en vigtig del i udviklingen af et website, da det skaber overblik for brugeren og er med til at organisere informationer og gøre indholdet let overskueligt. Ligeledes gør det, at design og funktionalitet kan arbejde sammen. Der findes flere gestaltregler, end jeg vil komme ind på her, men nedenfor vil jeg beskrive, hvilke jeg har brugt i udviklingen af dette projekt. 11

12 Nærhed Brugen af gestaltreglen om nærhed ses eksempelvis i typografien, hvor bogstaver placeret tættere på hinanden opfattes som sammenhørende og danner ord, som tilfører mening til en tekst. Desuden fortæller afstanden mellem overskrift og tekst samt afstand mellem billede og tekst ligeledes, hvad der hører sammen med hvad. Hvis man tager kompetencer som eksempel, vil alle være klar over, at første diagram hører sammen med nedenstående tekst etc. Lighed Reglen om lighed, at genstande der har noget til fælles opfattes som sammenhørende, er særlig tydelig i portfolio-delen, hvor alle projekter er udformet ens i både størrelse, farve og form. Dette fortæller brugerne, at her er en samling af mine hidtidige projekter. Lukkethed Jeg har flere steder i udformningen af mit website anvendt denne regel. Både under profil, portfolio og kontakt har jeg valgt, at sætte en ramme omkring tekst og informationer for klart og tydeligt, at markere samhørigheden af indholdet. Som noget ekstra ophøjer rammerne også designets værdi, da det på en meget enkel måde udfylder tomrummet omkring det sparsomme tekstindhold. 12

13 Remake af tidligere projekter Siden uddannelsesstart har vi løbende arbejdet på projekter som alle, undtagen det første, har været udarbejdet i grupper. Resultaterne af disse projekter er derfor ikke en direkte udstilling af mine personlige designmæssige valg og kompetencer. Eksamensprojektet, derimod, er en individuel præsentation af mig og mit arbejde, hvor det er et krav, at vi hver især skal forholde os til de hidtidige projektresultater og lave en personlig vurdering samt foretage ændringer/forbedringer, der ligeledes afspejler vores løbende tilegnet færdigheder. De følgende tre afsnit beskriver mine personlige vurderinger af 3 tidligere projekter, samt hvilke forbedringer, jeg har valg at foretage på baggrund af overstående. Game Design I projekt, Game Design, valgte vi i gruppen af lave et Just Eat spil Just Eat The game, som grundlægende går ud på, at konkurrere om at blive byens hurtigste pizzabud. Idéen bag grafikken til den oprindelige version af spillet, var at designet skulle føre ens tanker hen på et menukort, og ved brugen af det italienske flags farver, skabe en stemning af Italien. Pga. daværende manglende kompetencer, er dette ikke helt lykkes. Designet er kommet til at se meget fladt og kedeligt ud. Mit redesign bygger dog fortsat på samme idé og samme struktur. Der hvor jeg har vurderet, at der kunne foretages forbedringer, var i forhold til det visuelle udtryk, der med få, mindre ændringer, kunne puste liv i billedet og give det et mere professionelt look. Som altid er google et fantastisk værktøj til at søge efter inspiration, så jeg fik hurtigt fundet et billede af et online menukort, hvilket jeg har ladet mig inspirere af. Det udvalgte billede blev gemt, og genåbnet i Photoshop, hvor jeg her kunne aflæse farvekoderne, som jeg har kopiret over i det nye design. Endvidere valgte jeg at gøre rammen mere markant, da det gav en bedre visuel effekt. Til sidst har jeg været inde i koden og angive wrapperen til at være auto, så den nu følger indholdet i modsætning til i det oprindelige design. Et udsnit af det oprindelige og nye design ses herunder. 13

14 Infographics Infographics var et projekt, der gik ud på, at udvikle en visuel identitet for et opdigtet firma, JB Plastics. Overordnet fik vi i gruppen sammen udarbejdet en troværdig, sammenhængende identitet. Den eneste finger, at sætte på designet var i logoet, hvor vi havde valgt at sammensmelte B og P, for at tilføre logoet en unikhed. Selvom tanken bag var god nok, blev vi gjort opmærksom på, at dette kunne skabe forvirring og i stedet læses som J Blastics. Med udgangspunkt i denne feedback, bygger mit redesign på at skabe en visuel identitet uden fare for forvirring. Da problemet lå i logoet, valgte jeg derfor, at designe et nyt logo, hvor jeg adskilte B og P, samt at fortage justeringer af de tilhørende blålige kasser, med hvilke vi ikke havde været omhyggelige nok. Efter at være nået et tilfredsstillende resultat med justeringer af kasserne og placeret dem i forhold til firmanavnet, gik jeg ind og låste / grupperede hele logoet, for at sikre intet ville forflytte sig ved eventuelle størrelsesændringer. Dernæst var der kun tilbage at udskifte alle oprindelige logoer med det nye, altså både på brevpapir, visitkort (for- og bagside) samt powerpoint template, således at firmaets visuelle identitet igen fremstår gennemført og uden chance for forvirring af firmanavn. Her ses eksempler på det oprindelige og nye logo design. Website Design I projekt, Website Design, var det vores opgave at træde ind vi rollerne som grafiske designere, der var hyret til at udarbejde en hjemmeside for en kunde, som i dette tilfælde var en gruppe studerende fra marketing management. Gennem hele dette projekt blev der arbejdet seriøst og med høje ambitioner, derfor er jeg overordnet set meget tilfreds med det resultat vi leverede. Men da dette, som sagt, var et gruppeprojekt, og vi derfor var 14

15 flere om at udarbejde én og samme hjemmeside, var der naturligvis flere mindre overseelser, som jeg i denne omgang har haft mulighed for at forbedre. Hvis vi starter med de generelle ændringer, som gør sig gældende for alle siderne, så har jeg først og fremmest været inde i HTML-koderne og tilføje en main_wrapper omkring al indholdet og ændret baggrundsfarven. Dette gør, at indholdet opfattes mere samlet, selv hvis websitet ses på større skærme. Dernæst generede det mine øjne, at overskrifterne på flere af undersiderne så ud til at være placeret tilfældigt, så derfor har jeg justeret afstanden mellem overskrift og sammenhørende tekst, så det nu er mere tydeligt, hvad der hører sammen. På forsiden har jeg valgt, at ændre en del i header billedet. Bl.a. har jeg ændret skrifttypen, så den er blevet identisk med den gennemgående skrifttype på websitet, dels fordi den er mere enkel, og fordi der i forvejen sker så meget i billedet, at det rent visuelt fungerer bedre. Dernæst har jeg givet billedet en opacitet på 90% for at gøre teksten mere øjnefaldene. Yderligere har jeg udviklet et nyt logo for Spot On, da det oprindelige logo ikke var et, som jeg selv ville have valgt, hvis det havde været en selvstændig opgave. Længere nede på siden er de sorte tekstbokse i billederne blevet justeret, så de ikke længere flyver, men nu er tilpasset bunden af billederammerne. Jeg har derudover ændret skrifttypen til Verdana, som fortsat er den gennemgående skrifttype på websitet. Til sidst har jeg udskiftet billedet i kontakt-boksen, så det nu indeholder det nye logo. Under menupunktet, Om festivallen, har jeg først og fremmest udskiftet header billedet, da jeg synes alle undersider skulle have sit eget unikke billede. I billede-boksene har jeg været inde i koden og gøre billederne til baggrunde, hvor de før var tilpasset rammerne. Herefter kunne jeg uden problemer gøre billede-vidden mindre og give dem en margin, så der blev skabt luft omkring billederne. Desuden har jeg slettet en del af den overflødige kode. 15

16 Siden der omhandler museet så egentlig rigtig fin ud. Det eneste jeg har rettet her, er overskriften som ikke var lavet om til h1. Under kontaktsiden har jeg ligeledes skiftet det tidligere logo ud med det nye, samt givet det en orange baggrundsfarven (en farvenuance taget fra header-billedet). Dernæst har jeg foretaget størrelsesændringer på rammerne omkring kort, logo, kontakt og infoboks, således at rammerne også her frigøres fra hinanden og den lysegrå wrapper. Under priser er overskriften ændret til små bogstaver, som i de øvrige overskrifter, og skrifttypen ændret til Verdana. Egen evaluering Hvis jeg skal evaluere projektet som helhed ud fra selve målsætningen om, at skabe et brugervenligt website, der ikke alene afspejler min person, men også dokumenterer min udvikling og kompetencer, vil jeg mene, at jeg er nået frem til et succesfuldt resultat. En foretaget brugertest viser, at portfoliet opfylder kriterierne for brugervenlighed, at man nemt kan navigere sig rundt på sitet, og at alle informationer er let tilgængelige. Det vil derfor også kunne fungere som et godt redskab til senere praktiksøgning. I forhold til projektplanlægning kan jeg konkludere, på baggrund af WBS sen, at det altid er en god idé, at medregne ekstra tid i sin tidsplan, til hvis man eksempelvis får nye idéer, kan se nye muligheder for forbedringer, eller hvis der skulle opstå uforudset forhindringer undervejs. 16

17 Bilag Bilag 1 PBS (Product Breakdown Structure) 17

18 Bilag 2 WBS (Work Breakdown Structure) 18

19 19

20 Bilag 3 - Brugertest Opgaveskabeloner til brugertesten. Opgave 1: Find seneste projekt i Simones portfolio Mål problemstilling: Bruge menulinjen og klikke på menupunktet, projekt, under senest tilføjet mappe, portfolio. Opgavens trin, optimalt. - Se i menulinjen. - Klik på portfolio - Klik på projekt i nyeste mappe, portfolio. - Gennemse projektet og tjek, at det er det rigtige. Tidsramme (eksperttid): Minimum 2 klik Opgavetekst: Du skal forestille dig, at du er CEO i et web bureau, og I står nu og mangler en grafisk designer. Du har derfor udvalgt nogle portfolier, som du ønsker, at se nærmere på. En af de udvalgte tilhører Simone Carstensen. Din opgave er nu, at finde frem til hendes seneste projekt. Noter: Bemærk at der er to projekter, der hedder sammen navn. 20

21 Opgave 2: Find og aflæs Simones HTML kompetencer Mål problemstilling: Bruge menulinjen og klikke på menupunktet, kompetencer. Herefter aflæse Simones HTML-kompetencer. Opgavens trin, optimalt. - Se i menulinjen. - Klik på kompetencer - Aflæs HTML-kompetencer Tidsramme (eksperttid): Minimum 1 klik Opgavetekst: Efter at have gennemgået forskellige opgaver i Simones portfolio, vil du nu gerne have et overblik over hendes kompetencer herunder særligt hendes HTML-kompetencer. Find ud af, hvor på websitet, dette kan aflæses. Opgave 3: Find kontaktinformationer Mål problemstilling: Bruge menulinjen og klikke på menupunktet, kontakt. Herefter aflæse Simones kontaktinformationer. Opgavens trin, optimalt. - Se i menulinjen. - Klik på kontakt - Aflæs kontaktinformationer Tidsramme (eksperttid): Minimum 1 klik Opgavetekst: Du har vurderet, at Simone er den grafiske designer, som du ønsker at ansætte i dit web bureau, og du vil derfor gerne i kontakt med hende hurtigst muligt. Find Simones kontakt oplysninger. 21

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er 38 Grafik design Opgave beskrivelse Overordnet kommunikation Opgaven er en hjemmesiden, lavet for en kunde Ulla Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

Project 5: Portfolio Remake

Project 5: Portfolio Remake Project 5: Portfolio Remake Art is a tree of life. William Blake December 2014 Januar 2015 1. semester, MulA, Multimediedesigner uddannelse Copenhagen Business Academy, Lyngby annastacy.k@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding BRAINSTORM Tema: Vinter, alaska, bjerge, blå & hvide farver. Farver: Colourlovers eksempler: http://www.colourlovers.com/palette/605421/crystal_ice_palace

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet.

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet. Dokumentation På de følgende sider findes dokumentation for arbejdsforløbet under portefolioprojektet. Dette består primært af forskellige illustrationer af brainstorm, overvejelser vedrørende informationsarkitektur

Læs mere

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa.

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa. Grafisk design // Grafisk Design Hjemmesideløsning for syerske Sorami er et enmands-firma med mere end 25 års erfaring, som tilbyder omforandring af tøj og tøj syet efter eget design, samt håndlavede smykker.

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Mit grafiske workflow inkluderer:

Mit grafiske workflow inkluderer: GRAFISK WORKFLOW Opgave: Opgaven var at producere en bog og et website med temaet stilhistorie. Jeg har valgt at beskrive mit grafiske workflow i produktionen af websitet. Kravene var, at der skulle være

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

Grafisk Design. Trine Dichmann Knudsen

Grafisk Design. Trine Dichmann Knudsen Trine Dichmann Knudsen Opgaven Designe et layout til en hjemmeside for Højen & Magic Fyrværkeri ApS. Designkrav & ønsker Baggrundsbilleder Tiltalende Moderne Anderledes Mere liv Der udover havde jeg frie

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projekt 3: Visualising of Data Gruppe: A-MULB 07-11-2014

Indholdsfortegnelse. Projekt 3: Visualising of Data Gruppe: A-MULB 07-11-2014 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Problemfelt:... 2 Problemstilling... 2 Metode og teori:... 3 WBS - Work Breakdown Structure:... 4 Projektplans beskrivelse:... 5 Første fase:... 5 Anden fase:... 6

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

(Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using)

(Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using) (Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using) Til at starte med lavede vi en forundersøgelse for at finde frem

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Opgavebeskrivelse Det er en nyhedsmail. De er en ny opsætning Ansvar for opgaveløsning Webadministratoren står for opgavefordeling. Tekst kommer fra salgs og butikslederen.

Læs mere

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten.

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten. Opgaven Opgaven lød på at fremstille et nyt design til en hjemmeside for udlejning af lokaler, som Mil-tek tidligere har haft online, men som pt er lukket ned. Kunde og ansvar Kunden har været Mil-tek

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter.

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter. Moodboard opgave design At designe og udforme en ny visuel identitet til Mikkalina Glas, bestående af logo og hjemmeside. For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle

Læs mere

Kunsten på Silkeborg Højskole - en online kunstregistrant

Kunsten på Silkeborg Højskole - en online kunstregistrant GRAFISK DESIGN Design af responsiv hjemmeside til Silkeborg Højskoles nye kunstregistrant. Oprettelse af ny side på Silkeborg Højskoles primære hjemmeside. Kunsten på Silkeborg Højskole - en online kunstregistrant

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Arbejdsproces. Designparametre

Arbejdsproces. Designparametre REDEGØRELSE Om opgaven Til denne opgave skal der laves et design til easynets nye hjemmeside. Den skal være moderne, simpel i udtryk og overskuelig. Fokus på brugervenlighed. Der skal designes forside,

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

Rapport om projekt 4 - Redesign af Wordpressportfolio

Rapport om projekt 4 - Redesign af Wordpressportfolio Rapport om projekt 4 - Redesign af Wordpressportfolio Design Brief Med denne opgave ønsker jeg at fremvise min udvikling efter første semester som Multimediedesign- og Kommunikationsstuderende på Copenhagen

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Dokumentation. Inspiration S34 S35. Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside.

Dokumentation. Inspiration S34 S35. Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside. Grafisk Design Dokumentation Inspiration Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside. Kort om opgaven Hjemmesiden, skulle være oplysende om produkter og virksomheden, den skulle være enkel

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Kunde Nestlé Barnmat. Brief Levering af billeder til HTML5 website

Kunde Nestlé Barnmat. Brief Levering af billeder til HTML5 website 1 Billedbehandling I kerneområdet Grafik og Billedbehandling har jeg valgt at vise et udsnit af den billedredigering jeg har lavet til en Nestlé hjemmeside. Jeg fik til opgave at stå for hele opsætningen

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS

REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS WEBSITE - PROJEKT 3 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner MUL- A 1. semester, 2012 PROJEKT URL http://cph43.webkn.dk/sorenk LÆRERE

Læs mere