Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske"

Transkript

1 Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout Søsæt dit budskab på n synlig og ffktiv måd Intnationalt magasin TIL logstomedarbejdere bliv klog på, hvad vi kan tilbyd din viksomhd Ny idntitt til Csts 9 XL-Byg butikk i dt nod- og vstjysk

2 2 4 CASES 6 gafisk dsign 8 PR og kommunikation 10 WEBløsning 12 pofiltøj & klamatikl 14 stofomatpint 15 tyk

3 Hust Conxia t PR- og klambuau, d ha faing og komptnc til at lv hl palttn indn fo gafisk opgav, pofiling, kommunikation og PR. Vi bænd fo at synliggø dit budskab, dfo alt, d hdd klam, PR, makting, kommunikation og gafisk dsign samlt und ét tag. Vi løs båd sto og små opgav, dl af og hl makdsføingsindsats fo sto og mllmsto viksomhd. alt und ét tag Md foskllig baggund og indgangsvinkl kan vi abjd flksiblt og bug hinandns styk på tvæs af opgav. Dt btyd også, at du kan fohold dig til ét buau, d kan løs og sty n opgav fa stat til slut. I dnn avis kan du læs m om, hvad vi kan tilbyd din viksomhd og s ksmpl på nogl af d cass, vi i dn snst tid ha abjdt md. kontakt conxia Bsøgsadss: Gavnsgad 10, 1.tv 9000 Aalbog Postadss: Postboks Aalbog 3

4 H Cas: LOGSTOR LOGSTOR vdns støst lvandø af pæ-isold fjnvamø, og oganisationn tæll 1300 mdabjd i 14 land. Md så sto n mdabjdska, d gå på båd kyds og tvæs af gogafi, fagomåd og kultu, d stækt bug fo t fælls talø. Dfo poduc Hust Conxia dt intn magasin LOGon fo LOGSTOR. LOGon udkomm fi gang åligt på sks spog og t vædifuldt mdi fo koncnn. Et vædifuldt mdi 02/2010 Th Copoat magazin fo LOGSTOR mploys No 4 Dcmb /2010 KUNDEFOKUS Fotsættls på Et ambitiøst fjnvampojkt, LOGon n. 01/2010. ld: stykt gnnm kisn 2 logsto ha systmntpisn på n ny fjnvamldning, Vndsyssl Vst (AVV) i 20 å indn politisk fohold, dn histoisk d skal giv bogn i hitshals glæd af dn vam, d kan lav nt og klimadbattn havd væt md til at åbn op fo, at poducs på affaldsslskab vndsyssl vst i hjøing. md dn kunn aliss. sin 19,7km bliv linjn dn længst twinpip-ldning, logsto ha væt md til at tabl i danmak. Slv planlægningsfasn nu ovståt, og d i samabjd md d to kommun indgåt aftal md 53 lodsj om, at linjn føs ov ds jod. Kun n nklt ud af d 53 ha gjot indvnding. Dt kan til dls tilskivs dn vlplanlagt og fyldstgønd infomation, all involvd pat ha modtagt båd fø og ft føst spadstik. minutiøs PlanlæGninG alisingn af fjnvamldningn mllm Hjøing og En fjnvamldning kan slvfølglig ikk placs dt føst, dt Hitshals ha væt læng undvjs. Faktisk lå idén i bdst std. D mang fakto, som skal vjs op mod hinandn. Rutn dfo planlagt i samabjd md landinspktøn skuffn hos pojktld Mogns Uhskov på Affaldsslskab og R FJERNVARME t ambitiøst fjnvampojkt tag fom Jan Lykk Jnsn Sals Manag LOGSTOR Dnmak altså ikk nødvndigvis dn kotst, mn dn mst vlgnd sn fa LOGSTOR, d ha poduct øn hnov vintn på md t smut fobi n mind by, d også skal tilkobls ldningn. fabikkn i Fdicia. Til hl pojktt gå d 1240 TwinPips, hvoaf d 470 lå kla, da gavabjdt gik i gang. - Slvom man lægg gundig plan, kan dt slvfølglig ikk undgås, at d stød uvntd udfoding til, som kæv I Danmak ha vi i å haft n kstmt håd vint md mgn sn ænding. Hldigvis abjdt md at lægg TwinPips mgt og fost. Man kunn måsk to, at dt vill væ n hinding fo t flksiblt, idt man ikk bhøv at bgynd i dn n nd og pojkt som dtt, mn faktisk ha vintvjt væt n sto fodl. slutt i dn andn. Bliv dt fo vanskligt at abjd ét std, kan D tung køtøj, d skal gav ndn, abjd nmlig langt man flytt t andt std hn, indtil foholdn fobd sig bd på dn fosn jod nd i mudd. faktisk abjd to hold uafhængigt af hinandn foskllig std på dnn ldning, fotæll Mogns Uhskov. Takkt væ dn uvntd hjælp fa Mod Natu ha abjdt alld passt d omåd, d i pojktingn bskvt Nå bhovt fo ænding vis sig, dt op til pojktld som mst vansklig, og byggit foan tidsplann. P 1.maj Bjan Øum fa LOGSTOR i samabjd md byghn AVV at va d foløbig ndgavt 10km TwinPips, og ydlig 2 km ø find n passnd løsning. lagt ud og kla til at komm i jodn. - Én af d ufoudst ænding, d opståt, at fjnvamøn skal pass und n hovdvjsbo, ikk på tvæs, mn Vndsyssl Histoisk Musum holds løbnd ointt om, hvo mllm tknologi og Pottskå på langs. Dfo skal øn op at hæng und bon. Mn dt d skal gavs. Musts mdabjd få nmlig lov at undsøg jodn, indn d læggs ø. Dt ha indtil vid føt til båd kan løss, og slvom dt alld ha væt nødvndigt at ænd nklt aspkt i dn opindlig plan, hold pojktt foløbig mind fund som pottskå og flintdskab, mn også stø fund budgttt, fosik Bjan Øum. som stolphull fa jnaldbbyggls og st ft bålplads. Samabjdt md must oganist på n måd, så dt vintpoduktion akæologisk abjd ikk sink byggpojktt. Dt føst indn fo d snst 3-4 å, at dt blvt lønsomt fo AVV at tabl fjnvamldningn ov så lang n stækning I dt hl tagt ha hvkn fosinkls ll budgtovskidls og ikk mindst at flytt vandt lig så langt. Idén nu blvt n blastt pojktt. Foløbig kø alt ft plann, og man fovnt at kunn indkø anlæggt i løbt af sptmb i å, så man alitt, bl.a. fodi vamtabt på TwinPips minimalt, og fodi n fjnvamldning lativt st blvt mind omkostningstung at kla til at lv vam til Hitshals indbygg p 1.oktob. konstu. D ankomm 6 læs TwinPips om ugn til byggplad- 9 Vdnsmst i svjsning Fovntning Fa kundn og vic vsa Hvad kan LOGSTOR fovnt fa kundn, og hvad fovnt d af os? 4-5 logsto Wldmast Ny PE-svjsmaskin md automatist svjspocs, GPS og wbdokumntation. 6 dt udvikl ingn at væ aln! 8-9 middlmådighd dålig nyhd! Jultadition hos logstos mdabjd distibuting ngy fficincy Hust Conxia sidd md på daktionsmødn sammn md nøglmdabjd fa t foskllig land. Atikl og øvigt daktionlt indhold til magasint lvs dls af LOGSTORs gn mdabjd, dls af Hust Conxia, d også stå fo pojktldls, layout og tyk, mns LOGSTOR slv distibu magasint intnt i oganisationn. Mdabjdinvolvingn dfo sto, og jskabt ov magasint stækt. LOGon mdabjdns blad til mdabjdn. LOGon sik os n fælls bgbsamm på tvæs af nation, sig Kut Wis, VP fo Goup HR and Communications i LOGSTOR. Dt indhold vigtig og siøs infomation som væsntlig udvikling på vos foskllig makd såvl som ltt stof, d oft ha gogafisk og kultull lighd og foskllighd som omdjningspunkt. Dt giv os all n mgt bd foståls fo d udfoding og opgav, vos kollg i udlandt mød. LOGon blv i intoduct i 2006 i fobindls md indfølsn af t nyt sæt vædi og lvgl i koncnn og i dt lys undstøtt LOGon dt fotsatt fokus på, at vi lv vos vædi og læ af hinandns hvdag. I samabjd d lagt n gafisk linj fo magasint, d komplimnt LOGSTORs øvig kommunikation og samtidig udtykk, at magasint båd siøst og læsvædigt. LOGon saml koncnn og fung som t båd infomativt, fagligt og kollgialt bindld mllm d foskllig nation. Magasint bidag til n stø fællsskabsfølls og md til at fohind, at d individull kultu i kultun ovskygg oganisationns fælls omdjningspunkt. 4

5 Cas: Cst Tæ MEFA POST KASSE Modl 630 sot/s 799,- Spa 300,- MEFA STAN DER Standmodl 63 lamp og navn inkl. skilt 1.499,- PINOTEX SU MEFA POST KASSE HARMONY 864 Spa 500,- d t 199,- Spa 200,- ELEGANCE MEFA BØJL E STANDER Galvanis SKYDEDØRE t 299,- 40 % Spa Spa 200,- Tag din mål md og få t tilbud på n løsnin g, til dit hjm. d pass nøjagtig PARTNER MOTO P DWA RPLÆNEKLIPPER Slagvolum. n: Klippbdd 190 cc. : Slvkønd 53 cm. - Auto walk (vaiabl hastighd) Elganc lv s på stand bhov. D admål ll utallig skæddsy mulighd låg at vælg fo indtning t ft din imllm. og mang smukk 1.999,Spa 1.000,- MOLAND LAM CMS-løsning md vidomodul og -tilbudsavis intgt. nodjysk.dk: Opsigtsvækknd bannannonc. ak. Tstavs 14 mm. Spa 100,- AUBO BADSÆT 149,- Hvid/bøg ,- IMOLA VEILA GULV KLINKER BEIG Slidgupp 4 33x33 cm p. m2 Pativa. Slidgupp 4 33x33 cm p. m2 Pativa. 89,6 d ASSIC Spa 200,- PINOTEX CL Tanspan t 6 l. cm ASSIC Tæbskytt ls n mgt fyldi som giv g ovflad n nstå nd indtæn og gning. Fæ påføing sam mnlignt md tadition ll tæbskytt ls. 499,- 299,- Spa 100,- Spa 50,- Spa 500,- E JABO ALPENH 89,- IMOLA FORR EST GULV KLINKER SORT 499,- PINOTEX CL Hldækkn Pinotx Clas 5 l. sic dyp- og stæ Hldækknd n nkfi alkyd-t til anvnd ls udvndig æbskyttls t hvo d ks n fyldi øns g vandafvis nd ovflad d fmhæv tæstu ktun, og skjul åt gning. ELPARKET Ask, hvid matl P. m2 PERDEC Hldækkn Pinotx Sup 5 l. d halvmat olib c Plus n ast, vand tyndba dæk foknd tæbs tls md kytt højt tøs tofindhold. Dn nm at påfø afgiv ing og n gnnd fodampning af opløsningsm idl. Galvanis SEKOSAN SAG A TOILET JACK HÅNDSAV Dansk podu ct håndsav, 550 mm univsal-ta ndt, sav båd på langs tvæs af tæt og på. 39,- Kvalittsto ilt md 3/6 lt. vandbspa skyllnd mka nd nism. Toilt md skjult s-lås, d sik tt udstyt nm ngø ing. YTTE 10 m2, 43 mm tæb klædning md 2,7 m2 tass. JABO CAMPIN ,- GHYTTE 15 m2, 43 mm tæbk lædning md 7,5 m2 tass ,- SEKOSAN SAGI Kaftigt sæd N TOILETSÆDE udføt i buds mtalbsla ikk plast g. Sædt spcilt dsig md fo at sik dn nt Skosan Saga. bdst mulig pasfom til Pisn inkl. 10 ås gaanti mod bud. toiltsæd. 495,Spa 300,- JABO KNUDT REDSKABSS 9,8 m2 dsk abssku md dø samt 2 spaat, mllmvæg isold ,- KUR 11 En stæk pofiling Cst Tæ n sammnslutning af 9 nodjysk tømmhandl, d mdlmm af XL-Byg, mn som ønskd at styk pofiln und navnt Cst Tæ. I dn fobindls valgt man at giv slip på d lokal navn, som hv nklt tømmhandl hidtil havd bnyttt. Navnt Cst Tæ skull kommuniks og pofils ovfo ksistnd og potntill kund, d båd tæll pivat og håndvæk. Hust Conxia stod fo alisingn af kampagnn, lig fa indykning af tv-spot ov gafisk og jounalistisk abjd til avis og dict mails, pogamming af hjmmsid og lving af skilt. Conxia va samtidig ansvalig fo bl.a. pojktldls, foto og distibution af avisn og hjalp md at koodin abjdt fo d nklt undlvandø, d søgd fo udabjdls af tv-spot og hosting af hjmmsidn. Åbnt-hus-aangmntt ovgik all fovntning båd på antal bsøgnd og på salgt af dn tilbudsva, d va annonct på fosidn af avisn og på tv. En ftfølgnd undspøg afslød n sædls høj kndskabsgad til navnt Cst Tæ, båd hos ksistnd og potntill kund, og at målguppn pimæt knyttd positiv association til bandt. pa 2s nyhds md TV Zita og P UDELIV Løsningn blv n kampagn, d cntd sig omking t åbnt-hus-aangmnt. Samtidig også n avis, t tv-spot, n ny hjmmsid, ny skilt vd all butikk og divs infomationsmatial til mdabjd og hvvskund, d blv udfomt som dict mails. ndt ks mst k af Danma TV2/Nod n nogl fm på tligt ton Chistians og P n n, ug P t og zit ng Vi ga Zita Hvid ammt d fl Odns. boligpog Zita Hvid, fa på. t t n væ sig d an som 2 Nyh dsvæt og s glæd høs i TV som nyh af d fæll t ss og å, og n n, d of pa på 6. Chistians nu nn da Zita og P. Nu skal koppn liv., dn giv mn dt kan hldn vam. Han soln og t aktivt ud mgt sol,, sig P at få fo Jg lsk og oli s på ikk bdd: lig patiman jo pas s solcm i hl tassns sal i n h kis s md div sto og sambo på 1. sto ma digvis kla hav sol på n istiansn p købt n gn vil. Hust ligg og P Ch og slvom h sto i Aalbog ha dog nto dn, at jg jo båd Zita Hvid tanjtæ, vi md dn Hassis kas, i kan i soln, n ad d villa Dt ci sid. Bagtank jg sidd ogs gåg sto, fd. Zita vd min tilpas langt ud, så t til Aalb og mass af gund md gin P tidig hav n kilom igt køs hun vil dt, nt og fod d und som kan oggn, hvis makis, md Aalb mgt gø ti sidd i skyg så d ll-pakn sto Mø næms og Zita kan Dn ligg kt s. pun plad Phist lv TV2 i dt højst op hos ts hund at pa jd så tånt på bliv og P ab og dt og h bliv lgt dt At js ha n tavl hvdag. TV2/Nod i Aabybo, baghavn, lill t md. Og nt som n t og lg hos tid til hina Zita og P abjd dagligt luft. P bliv næms at bliv skal væ på dn mns Zita lsk d også lig Odns, hldigvis ng, nå d vik Phist, d nå kab, mn l udfodi kab md g dagligt at knu, ands-ægts giv nog mang gan dng i sls ha læ t hundn lidt t søm indtning sammn ha ha P g-fo vi Vi kk : t. at boli, dn jo sna udfod ogs dy Zita. Vi føl. Vi kan tydning til samn af Aalb ail, sig god måd skjult hn vos tid navnt på md slt SMS og -m mst muligt ud af intiø. så vi få natuligvis via tlfon, møbl og vi få som muligt, nævns gå sådan, at k om ny så oft Rjsn ttt os ttlig øns vi at js t hun. t Zitas umæ så fosøg, fotsæt l m mg mn, og sammn fotukn jsmå tuistd bstm d, vls hun væ opl Phist n, mn dt n mass ikk lid at d ikk Entn tagt Han kan ign og USA itstd, vd ham. somhd. I dt hl sig og mul fl favo båd til Øst t opmæk n hjmm d fo at sol ba ligg Zitas dat pat ha igh hvo ll mul og få mg fo d altid nog n, af, t n Itali d vill jg hls ud af solns d båd lig vd sid sto ljlighd, nå aln, og Tidlig, d bo igt d, og hvo ind i dn v nogt. Zitas mo mst mul indfo at opl ln og få Zita, P, oft ykk godt kan å hd poo d ogs vd øn, s js n ll samt og svig t mig, at mm tid dt. på stand ighd fo Zita ha læ P. Dn spaso Skagn d mul djysk. Til stål, mn, sig dt i dt no sig. Zita oplvls mgt af hold and på tu un at bolt assn også oft t fogå d t lsk mn byd md Phis på 1. sal. H bliv hvo Phis Gill på t thavt, daglig gåtu ns ass Vs d alsk til t v ll md sto Udo liv på dn stopsats vi bsøg og Ps ud t, og dn sto blom t. Da kuglsol st og plj gillt og ny gill. En bliv pas t sig n blomst g å, p hvv fom fo tukn i man g ha d nto t dn fo Zita og P, bod på bg s i lls væ ha md l b tag n ny mod gill fa W samls og t d kommt hvvs, hl å mn nu natuligvis. Vi gill dn skal gønt at gill sid, og mad. Båd igt: Vi lsk sig fom fo tigst mul osévin til, t st all bug hu glas koldt md vi gill sto t md t kæmp hls undt, og d og, d, og kød sin man nasag, fisk igt s på på gilln lidt utålmod bn. Ps favoit Bgg lsk Zita, d god bøf. til W n til sku m d sidst, mns Zita t fisk. fo gill kkkotltt kllig fom fos dog d n tasom, hvoda gn, gg nig at pat Sol og sky t sidd i skygsol nok: ikk altid, gl hls kan få Dt dog tts. Zita vil som P ikk ind s, mns sn skal ll spis s læs l nå d ska 12 Fo at få t ovblik ov koncnns ståstd og som t ld i dn fmadttd planlægning af fotningsstatgi og makdsføing ønskd Cst Tæ nmlig også at få alist n tilfdshdsundsøgls blandt nøglkundn og n makdsundsøgls blandt potntill kund. D to undsøgls blv fotagt som kvalitativ tlfonintviws af udvalgt mn, og Conxia PR stod fo udabjdlsn af n appot bast på dt statistisk matial, d fmov vil væ t vigtigt statgisk dskab fo Cst Tæ. at vi få os sådan, indttt og så at vi ha sammn, tid Vi føl, s vo muligt, så igt ud af oft som så mst mul js mmn. vi at lvls sa fosøg mass op vi få n 13 5

6 Gafisk dsign E Statgisk og synligt WORLDW ID KR Wind A/S Toldholm 8 DK-9400 Nø sundby Dnmak KR WIND Tl Fax d.com ind.com <Kund: KR WIND> <Cas: Visul idntitt> KR Wind Gmb H Lis-Mitn-S t. 19 D Flns bug Gmany Tl. +49 (0) Fax +49 (0) d.com ind.com KR Wind Inc Simc o Stt South Oshawa, Onta io L1H 8J7, Cana da Tl. +1 (905 ) Fax +1 (905 ) d.com ind.com KR WIND WORLDWIDE KR Wind ha væt n fast samabjdspatn hos Conxia, lig sidn viksomhdn sidst somm stod ovfo n visul fovandling fa top til tå. KR Wind A/S KR Wind Inc Not h Cntal Expssway, Suit 325 Dallas, Txa s USA Toldholm 8 DK-9400 Nøsundby Dnmak Tl Fax Tl Fax d.com ind.com KR Wind GmbH KR Wind PTY Ltd. Unit 7, 1376 Lytton Road Hmmant, Qunslan d 4174, Austalia Lis-Mitn-St. 19 D Flnsbug Vi lagd ud md at dsign dt ksistnd logo, og af spkt fo n alld tablt idntitt blv d udabjdt t nyt og modn logo, d pæsnt viksomhdn i dag. Gmany Tl. +49 (0) Tl. +61 (0) Fax +61 (0) d.com.au ind.com Fax +49 (0) KR Wind Inc. KR Wind Ltd. 35 Cathin Plac London SW1 E 6DY Unitd Kingd om 1621 Simco Stt South Oshawa, Ontaio L1H 8J7, Canada Tl. +1 (905) Tl. +44 (0) Fax +44 (0) d.com ind.com Fax +1 (905) KR Wind Inc Noth Cntal Dfa vidføt vi dt ny dsign til n ækk podukt lig fa dn ny hjmmsid, layout og tyk af maktingsmatial ov mssstand og mdabjdblad til pofiltøj og kontoatikl. Expssway, Suit 325 Dallas, Txas USA Tl Fax » How to contact KR Wind: Contact dta ils fo ou offics a Plas visit continuall y updatd ind.com o on ou wbs it..as fo mo infomation. BMT A/S Højmaksv j 7 DK-7330 Ban d Dnmak Tl COMPANY Fax as KR Wind PTY Ltd. Unit 7, 1376 Lytton Road Hmmant, Qunsland 4174, Austalia Tl. +61 (0) Fax +61 (0) KR Wind Ltd. 35 Cathin Plac London SW1E 6DY Unitd Kingdom Tl. +44 (0) Fax +44 (0) hjmmsid: Dn ny CMS-hjmmsid ha båd n nglsk og n fansk vsion md flash intgt i topbilldn. 6 BMT A/S Højmaksvj 7 DK-7330 Band Dnmak Tl » How to contact KR Wind: Fax Contact dtails fo ou offics a continually updatd on ou wbsit. Plas visit o fo mo infomation. COMPANY PROFILE PROFILBROCHURE: Eksmpl på, hvodan idntittn komm til udtyk h på pofilbochu på 15 x 30 cm. PROFILE

7 j bvlin /vis u idntitt magasin boch ul p bann wbdsign -u mssstand I SK S LT R ST E AM ER Målgupp, makd og tnds vigtig ingdins i dt, vi lav intt tilfældigt, nå vi dsign dit budskab. oll logo Synliggø din viksomhd md t vlovvjt og vædiskabnd gafisk udtyk. Conxia hjælp lig fa idè til dt fædig podukt, uanst opgavns støls og kaakt. dsign og visul fmtoning En bvidst holdning til fav, typogafi og fom alfa og omga fo, hvodan din viksomhd bliv opfattt. Vi ha øj fo balanc, dsign og gafisk finulighd. Statgisk og kativt Vi abjd statgisk, kativt og målttt mod t pofssionlt og synligt gafisk dsign og layout. Vi ha n tankgang, d bass på vidn fa båd kommunikations- og makdsføingstoi, som baggund fo d ting, vi poduc. Dt btyd, at du altid få t podukt, d ikk ba s visult flot ud - mn som også pæsnt din viksomhd og tal til dn givn målgupp. tknikkn i odn Vi ha sty på alt, d hdd layouttknik og Adob, nå vi poduc digitalt gafisk dsign. Nå matialt skal fædiggøs i dt fædig fomat - hvad ntn dt til tyk ll til wb - fædiggøls og tykmtod til fomålt nogt, d ha høj pioitt. til tyk, wb ll sto fomat? Dt budskab, I vil snd, skal match båd viksomhdstyp, målgupp, mdi og budgt. Md udgangspunkt i dit bhov komm vi sammn fm til, hvilkt mdi, d ha dn støst ffkt. <Kund: Nodjyllands Tafikslskab> <Cas: Åsbtning 2009> Nodjyllands Tafikslskab vill gn gnopfind koncptt åsbtningn. Rsultatt blv t fisk og m tidssvand layout, d pass bd til viksomhdns lidt skæv imag. ning 2009 Åsbt Åsbtningn kom også til at indhold n ækk atikl, d i t lvnd og fængnd spog sætt fokus på åts vigtigst initiativ på omåd som mdabjdudvikling, imagplj, ffktivising mm. TIDSLINJE 2009 DET SKAL VÆRE SJOVERE AT TAGE BUSSEN MILEPÆLE Jammbugt Kommun statt al tltaxakøsl md Flxtu og bliv dn føst kommun i Nodjylland, d indfø Flxtu til duct takst. På gionalutn gnnmføs bspals vd at duc svicnivaut på fidag d spas i alt 3 mio. k. åligt. NT lanc fodlsklubbn NT Inclusiv, d giv piodkothold ksta fodl. NT Inclusiv Nodjyllands støst fodlsklub md ca mdlmm. FEBRUAR NTs 15. udbud, d omfatt bybussn i Nykøbing og lokalut i Aalbog, Bøndslv, Vsthimmlands og Mosø kommun, afgøs. NTs bstyls vdtag tafikplann fo Plann indhold n kaftig udbygning af X Bus nttt og gnnmbuddt fo Flxtu som kollktiv tafik i landdistiktn. MARTS APRIL Ny køplan i Bøndslv, Maiagfjod og Mosø kommun. Rut og køplan ænds ft t koodiningspojkt md hnblik på at få mst og bdst mulig buskøsl og flksibl køsl. På Mos bliv dt gatis at kø md lokalutn. NT og d nodjysk kommun få tildlt 10,6 mio. k. af statns puljmidl til fobding af dn kollktiv tafik. Dt sidst hold bybuschauffø fa Aalbog gnnmfø kust Vjn i mogn og dmd ha ca. 440 chauffø, ntpnø og NT-mdabjd gnnmføt t fælls todags intnatkusus om kundsvic. Shop-Amok-bussn kø sin føst tu t banbydnd samabjd, hvo chauffø og ntpnø i høj gad ha bidagt til udfomningn af køplann. NTs spcialkøsl gnnmfø fo 1. gang n lktonisk udbudsfotning. 13. udbudsund ind til vid dt støst udbud af spcialkøsl. D udbyds kontakt af 1-4 å til n vædi à 265 mio. k. JANUAR NOVEMBER NT lanc kampagnn Spa hvo dt batt og gå til kamp mod bil numm 2. På Chistiansbog indgås t bdt folig om Danmaks fmtidig gønn tanspotpolitik. D afsætts n pulj på 1,3 mia. k. i piodn til fobding af busdiftn i Danmak. JUNI D udulls n ny og simpl bonusmodl på gionalut og bybuss i d stø by. Entpnø og chauffø få bonus vd stø kundtilfdshd og fæ klag, og NT dl ovskuddt md ntpnø og chauffø, hvis d komm fl passag. AUGUST SEPTEMBER OKTOBER DECEMBER NT indfø mobilbillttn som nyt billtmdi. opslag fa åsbtningn: D va plads til flott opslag md intviws og miljøbilld mllm sidn md tø tal og fakta. 7

8 PR og kommunikation E din viksomhd mogndagns hadlin? Ekstn kommunikation på dagsodnn hos nhv modn viksomhd, og PR dn mst ffktiv vj til at øg kndskabsgadn og øg salgt. PR t must, nå dt komm til at styk dit band og din tovædighd. Vi lv pofssionl og siøs kommunikation og PR, d hnt invstingn hjm båd på kot og langt sigt. Dt alfa og omga fo nhv viksomhd at hav n statgi fo, hvodan man kommunik md kund, mdabjd og omvdn. Hos Conxia PR ha vi t indgånd kndskab til vædihåndting, ldlssvæktøj og copoat banding. Dt vos ksistnsgundlag og dt, vi bænd fo. Vi kspt i PR og kommunikation. Vi ådgiv om statgi og banding og lv båd intn og kstn kommunikation, f.ks. til tyk ll wb, og udfø gional, national og intnational PR-opgav. Vi kan hjælp din viksomhd ll oganisation md at nå sin mål vd at anvnd d igtig væktøj på dt igtig tidspunkt. Conxia PR abjd til daglig fo n lang ækk mllmsto og sto pivat og offntlig viksomhd, og vi altid kla til n ufopligtnd snak om, hvad vi kan gø fo dig. 8

9 Dt tt budskab anbagt i dn tt kontkst plac din viksomhd lig d, hvo du gn vil væ i målguppns bvidsthd. All viksomhd ha god histoi, d kan bidag til viksomhdns succs. Hos Conxia PR ha vi sto faing md udabjdls og afsætning af pssmddlls og atikl. Vi ha øj fo dn god histoi og n sto kontaktflad hos attaktiv mdi. Dfo kan vi skaff dn omtal, du søg. Positiv omtal af din viksomhd kan væ md til at bing n ny kund i hus ll bkæft din ksistnd kund og øvig intssnt i, at d ha gjot dt igtig vd at vælg ntop dig som samabjdspatn. Dt tt budskab anbagt i dn tt kontkst plac din viksomhd lig d, hvo du gn vil væ i målguppns bvidsthd. Tkstabjd Hos Conxia PR vi fan tkstfofatt og kan vos håndvæk. Vi vant til at skiv til n lang ækk foskllig mdi, båd på tyk og på nttt. Vi kan sku n tkst sammn, så budskabt bliv lvt til målguppn på dn igtig måd og md d tt od. Vos tkst opmæksomhdsskabnd, læsvnlig og godt gammldags kokt. Tyksag Dn tykt kommunikation n knkomptnc hos båd Conxia og Conxia PR. Vi fotag n vuding af målgupp og budskab og lægg n statgi fo indhold, fom og layout. All komptnc samlt und ét tag, og dt n kla styk båd i fohold til kvalitt og pis. Intnt magasin Intn kommunikation handl om at undstøtt n viksomhdskultu, hvo all mdabjd føl sig vlinfomd, og hvo all ngags i viksomhdns succs og udfoding. Jo bd din mdabjd infomd jo bd kan d tæff d igtig bslutning. Et af d stækst mdi til at løs dn opgav dt intn magasin. Hust Conxia ha d jounalistisk fædighd og faing md magasin-layout, du ha n mass god histoi og vigtig infomation, d skal fomidls til din mdabjd. Custom cass Omdjningspunktt fo n cas-histoi, hvofo din kund glad fo at samabjd md dig. Dfo ha custom cass n høj tovædighd og kan anvnds i fl foskllig fobindls f.ks. i poduktblad og pofilbochu, mn også som atikl og pssmddlls til mdin. Ovsættls og koktu Ha du komptncn? Og ha du tidn? Ells ha vi! Ovsættls og koktu handl ikk ba om at hav d tt komptnc. Dt handl også om at hav tidn til at nå d sidst 5% md d tkst, som pæsnt din viksomhd. Statgi og ådgivning Banding National og intnational PR Pssmddlls og atikl Tyksag Onlin kommunikation Kiskommunikation Intn kommunikation Ovsættls Koktu 9

10 Wbløsning wbløsning Vælg Conxia som wbbuau, og du få n flksibl og vlfungnd løsning - md n visul tilgang. Kommunikation på wb nogt hlt andt nd kommunikation and std. Intnttt dynamisk og kaotisk, dfo dt vigtigt, at d sk nogt og at indhold bliv tilpasst godt nok. Din onlin fmtædn løsning fo thvt bhov hjmmsid basismodlln Vi dsign og pogamm hjmmsidn, og dt os, d ftfølgnd opdat sidn. Dfo dnn løsning isæ igtig god til mind copoat wbsits og kampagnsits, d ntn ikk ha bhov fo jævnligt at bliv opdatt, ll ba ikk ha t mgt indhold, d skal administs. hjmmsid md CMS-systm: flksiblt og holdbat I samabjd skab vi ammn, og dft kan du slv udbygg og vdlighold hjmmsidn. Bagft vi natuligvis kla md gatis suppothjælp til systmt, ll du kan vælg at ovlad indholdsadministation til os. Administation af sitt sk via intnttt fa hvo som hlst i vdn og kæv dfo ikk gn softwa. 10

11 <Kund: Aalbog Univsitt> <Cas: Lukkt sit fo pojktt Nanotough> AAU's afdling fo Fundaising havd bhov fo t visult udtyk samt n solid wbløsning til EU-pojktt Nanotough. Vi løst opgavn vd at skab t visult univs fo pojktt md logo, fav og gafisk lmnt, d va gundlagt fo hjmmsidn. Pojktts offntlig sid: Skab n dialog md social mdi D mang god gund til at intss sig fo d social mdi som Facbook, Twitt og Youtub. Fo dt føst kan d social mdi nogt hlt unikt, nmlig at saml sto gupp af mnnsk på tvæs af gogafi og dmogafi i global intssfællsskab. Dnæst tyd alt på, at d social mdi fotsat vil få n stø og vigtig plads i vos daglig mdifobug. Tndnsn gnlt, at vi tilbing m og m tid onlin, ikk mindst fodi d mobil nhd bliv bd og bd. Endlig giv d social mdi mulighd fo at aktiv din kund på hlt ny måd og fo at skab dialog md målguppn, d sik dig uvudlig fdback fa kund og and intssnt. Læs m om social mdi på Som makdsføingskanal og bandingdskab d social mdi som Facbook og Twitt dfo n unik indgangsvinkl til din kund og potntill kund, uanst hvilk sgmnt og målgupp, du gn vil hav i tal. På d social platfom handl dt om at kommunik og skab loyalitt på n ny måd. Målt n lvnd dialog, d ngag bugn. Hust Conxia kan ådgiv dig om, hvodan din viksomhd få mst ud af sin tilstdvæls på d social mdiplatfom og kan hjælp md opstat af pofil. Nå du føst godt i gang, sik t kusus hos os, at du bliv slvkønd, nå dt gæld daglig ll ugntlig opdating mn du kan altid kontakt os fo at få suppot, ligsom vi hlst vil hold n løbnd dialog md dig, d sik n kontinulig udvikling af din pofil. 11

12 Pofiltøj & klamatikl & klamatikl Sæt dit fimalogo på pofiltøj og klamatikl fo maksimal synlighd båd intnt og kstnt. Skab gnkndls Udvid js gafisk pofil til også at omfatt pofiltøj og klamatikl og skab gnkndls og sammnhæng i js makdsføing. Gavatikl Vi tilbyd også n hl linj af fimagav - h oplv vi bugskunst fa bl.a. Sagafom, L Klint og Kosta Boda som vænd populæ mækva. Udov bugskunst også tøj oft glimnd til fomålt - h fø vi båd high-nd bands og pofiltøj. S m på giv-aways At giv kundn lidt m nd d fovnt i fom af giv-aways skab ksta opmæksomhd, fo ksmpl på mss. Dn igtig statgi Vi hjælp gn md at ådgiv om, hvad d dt igtig valg i fohold til målgupp og budgt, så sultatt bliv så lvant som muligt. støatikl pofiltøj fimagav spcialpoduktion task spots- og fitidstøj bann 12

13 I hjtt af aalbog Conxia t PR- og klambuau, d ha faing og komptnc til at lv hl palttn indn fo gafisk opgav, pofiling, kommunikation og PR.

14 Stofomatpint Pint XXL Tænk stot! Skil dig ud fa mængdn! Vi dsign og pint i sto fomat, båd til indn- og udndøs anvndls. Nogl gang t budskab så vigtigt, at dt ikk må fosvind i mængdn. Som standadpodukt kan nævns plakat, oll-up bann, bann, mssstand og -vægg, vindusdkoation og t hav af kativ mulighd tilpasst din opgav. Få dn tt løsning D finds t utal af foskllig matial, vi kan pint på, og i samabjd find vi fm til dn mst holdba løsning i fohold til ntop dit bhov. Vd hjælp af kombinationn igtig pintmdi og igtig fædiggøls komm vi fm til dt igtig podukt. dsign og idé Et pint i stot fomat dog ikk altid ffktivt i sig slv - d skal også væ n idé og t dsign, d appll og skab intss. Dt kan vi natuligvis hjælp md. busklam mssstand skilt bilklam oll-ups plakat bann Cas: CEMBRIT Conxia dsignd og pintd Cmbits stand på Byggcntum i Ballup og Middlfat. Etnit Bølgplad Etnit PLAN URBANNATURE vælg din stil f a v Vælg mllm 49 spændnd fav ovflad Gnnmfavt ll gå basisplad? En ny gnation af d taditionll bølgplad i stæk og vdligholdlssfi fibcmnt Plad og bædd til bklædning af facad t natuligt udtyk md mat ovflad Facadplad i n klass fo sig md plads til psonlighd. Hvad inspi dig? lak Tanspant, smi-tanspant ll fulddækknd lak? anvndls Hl facadløsning? Kativ anvndls? Én ll fl fav? vælg din stil udtyk Klassisk ll modn? F a ve Pl, Sand, Flint ll Ganit? tu mto fusion dg udtyk Afdæmpt? Favigt? Ubant? Taditionlt? Minimalistisk? Lgnd? favns inspiation vælg din stil ovflad Favbhandlt ll ubhandlt? fav Gå, Antacit, Sotblå, Rødbun, Tglød, ll Mokka? Ell Møkgå (ubhandlt)? fom Som taditionll bølgplad? Fom Plad ll bædd? anvendelse Hl facadløsning ll på gavl, stn, udhæng? Pl Sand Flint Ganit 14

15 Tyk Vi ådgiv, så du få pæcis dt, du ftspøg, ll du få løsning svt, du slt ikk havd tænkt på. Hvad ntn du få layoutt din tyksag hos os ll sidd md n fædig fil tykningn n opgav, vi kan løs md fokus på kvalitt, udtyk og økonomi. Spa tid og png Vi abjd som t bspand ld i poduktionn af din tyksag. I kaft af mang ås faing på omådt vd vi, hvilkn poduktionsmtod, d mst ntabl og ffktiv til ntop din opgav. Vi din ådgivnd patn og sammn find vi n løsning, d pass båd til budgttt og til tyksagns fomål. Vi bhjælplig md klagøing og kontol af d fil, d skal tykks, og tt vntull fjl, fø d opstå kstagning på gund af fjltyk ll omtyk. En tyksag kommunik også I tæt samabjd md d dygtigst tykki i indog udland tag vi stilling til båd papikvalitt og ovflad-finish. 15

16 Conxia ApS Gavnsgad 10, 1.tv 9000 Aalbog

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere