Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske"

Transkript

1 Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout Søsæt dit budskab på n synlig og ffktiv måd Intnationalt magasin TIL logstomedarbejdere bliv klog på, hvad vi kan tilbyd din viksomhd Ny idntitt til Csts 9 XL-Byg butikk i dt nod- og vstjysk

2 2 4 CASES 6 gafisk dsign 8 PR og kommunikation 10 WEBløsning 12 pofiltøj & klamatikl 14 stofomatpint 15 tyk

3 Hust Conxia t PR- og klambuau, d ha faing og komptnc til at lv hl palttn indn fo gafisk opgav, pofiling, kommunikation og PR. Vi bænd fo at synliggø dit budskab, dfo alt, d hdd klam, PR, makting, kommunikation og gafisk dsign samlt und ét tag. Vi løs båd sto og små opgav, dl af og hl makdsføingsindsats fo sto og mllmsto viksomhd. alt und ét tag Md foskllig baggund og indgangsvinkl kan vi abjd flksiblt og bug hinandns styk på tvæs af opgav. Dt btyd også, at du kan fohold dig til ét buau, d kan løs og sty n opgav fa stat til slut. I dnn avis kan du læs m om, hvad vi kan tilbyd din viksomhd og s ksmpl på nogl af d cass, vi i dn snst tid ha abjdt md. kontakt conxia Bsøgsadss: Gavnsgad 10, 1.tv 9000 Aalbog Postadss: Postboks Aalbog 3

4 H Cas: LOGSTOR LOGSTOR vdns støst lvandø af pæ-isold fjnvamø, og oganisationn tæll 1300 mdabjd i 14 land. Md så sto n mdabjdska, d gå på båd kyds og tvæs af gogafi, fagomåd og kultu, d stækt bug fo t fælls talø. Dfo poduc Hust Conxia dt intn magasin LOGon fo LOGSTOR. LOGon udkomm fi gang åligt på sks spog og t vædifuldt mdi fo koncnn. Et vædifuldt mdi 02/2010 Th Copoat magazin fo LOGSTOR mploys No 4 Dcmb /2010 KUNDEFOKUS Fotsættls på Et ambitiøst fjnvampojkt, LOGon n. 01/2010. ld: stykt gnnm kisn 2 logsto ha systmntpisn på n ny fjnvamldning, Vndsyssl Vst (AVV) i 20 å indn politisk fohold, dn histoisk d skal giv bogn i hitshals glæd af dn vam, d kan lav nt og klimadbattn havd væt md til at åbn op fo, at poducs på affaldsslskab vndsyssl vst i hjøing. md dn kunn aliss. sin 19,7km bliv linjn dn længst twinpip-ldning, logsto ha væt md til at tabl i danmak. Slv planlægningsfasn nu ovståt, og d i samabjd md d to kommun indgåt aftal md 53 lodsj om, at linjn føs ov ds jod. Kun n nklt ud af d 53 ha gjot indvnding. Dt kan til dls tilskivs dn vlplanlagt og fyldstgønd infomation, all involvd pat ha modtagt båd fø og ft føst spadstik. minutiøs PlanlæGninG alisingn af fjnvamldningn mllm Hjøing og En fjnvamldning kan slvfølglig ikk placs dt føst, dt Hitshals ha væt læng undvjs. Faktisk lå idén i bdst std. D mang fakto, som skal vjs op mod hinandn. Rutn dfo planlagt i samabjd md landinspktøn skuffn hos pojktld Mogns Uhskov på Affaldsslskab og R FJERNVARME t ambitiøst fjnvampojkt tag fom Jan Lykk Jnsn Sals Manag LOGSTOR Dnmak altså ikk nødvndigvis dn kotst, mn dn mst vlgnd sn fa LOGSTOR, d ha poduct øn hnov vintn på md t smut fobi n mind by, d også skal tilkobls ldningn. fabikkn i Fdicia. Til hl pojktt gå d 1240 TwinPips, hvoaf d 470 lå kla, da gavabjdt gik i gang. - Slvom man lægg gundig plan, kan dt slvfølglig ikk undgås, at d stød uvntd udfoding til, som kæv I Danmak ha vi i å haft n kstmt håd vint md mgn sn ænding. Hldigvis abjdt md at lægg TwinPips mgt og fost. Man kunn måsk to, at dt vill væ n hinding fo t flksiblt, idt man ikk bhøv at bgynd i dn n nd og pojkt som dtt, mn faktisk ha vintvjt væt n sto fodl. slutt i dn andn. Bliv dt fo vanskligt at abjd ét std, kan D tung køtøj, d skal gav ndn, abjd nmlig langt man flytt t andt std hn, indtil foholdn fobd sig bd på dn fosn jod nd i mudd. faktisk abjd to hold uafhængigt af hinandn foskllig std på dnn ldning, fotæll Mogns Uhskov. Takkt væ dn uvntd hjælp fa Mod Natu ha abjdt alld passt d omåd, d i pojktingn bskvt Nå bhovt fo ænding vis sig, dt op til pojktld som mst vansklig, og byggit foan tidsplann. P 1.maj Bjan Øum fa LOGSTOR i samabjd md byghn AVV at va d foløbig ndgavt 10km TwinPips, og ydlig 2 km ø find n passnd løsning. lagt ud og kla til at komm i jodn. - Én af d ufoudst ænding, d opståt, at fjnvamøn skal pass und n hovdvjsbo, ikk på tvæs, mn Vndsyssl Histoisk Musum holds løbnd ointt om, hvo mllm tknologi og Pottskå på langs. Dfo skal øn op at hæng und bon. Mn dt d skal gavs. Musts mdabjd få nmlig lov at undsøg jodn, indn d læggs ø. Dt ha indtil vid føt til båd kan løss, og slvom dt alld ha væt nødvndigt at ænd nklt aspkt i dn opindlig plan, hold pojktt foløbig mind fund som pottskå og flintdskab, mn også stø fund budgttt, fosik Bjan Øum. som stolphull fa jnaldbbyggls og st ft bålplads. Samabjdt md must oganist på n måd, så dt vintpoduktion akæologisk abjd ikk sink byggpojktt. Dt føst indn fo d snst 3-4 å, at dt blvt lønsomt fo AVV at tabl fjnvamldningn ov så lang n stækning I dt hl tagt ha hvkn fosinkls ll budgtovskidls og ikk mindst at flytt vandt lig så langt. Idén nu blvt n blastt pojktt. Foløbig kø alt ft plann, og man fovnt at kunn indkø anlæggt i løbt af sptmb i å, så man alitt, bl.a. fodi vamtabt på TwinPips minimalt, og fodi n fjnvamldning lativt st blvt mind omkostningstung at kla til at lv vam til Hitshals indbygg p 1.oktob. konstu. D ankomm 6 læs TwinPips om ugn til byggplad- 9 Vdnsmst i svjsning Fovntning Fa kundn og vic vsa Hvad kan LOGSTOR fovnt fa kundn, og hvad fovnt d af os? 4-5 logsto Wldmast Ny PE-svjsmaskin md automatist svjspocs, GPS og wbdokumntation. 6 dt udvikl ingn at væ aln! 8-9 middlmådighd dålig nyhd! Jultadition hos logstos mdabjd distibuting ngy fficincy Hust Conxia sidd md på daktionsmødn sammn md nøglmdabjd fa t foskllig land. Atikl og øvigt daktionlt indhold til magasint lvs dls af LOGSTORs gn mdabjd, dls af Hust Conxia, d også stå fo pojktldls, layout og tyk, mns LOGSTOR slv distibu magasint intnt i oganisationn. Mdabjdinvolvingn dfo sto, og jskabt ov magasint stækt. LOGon mdabjdns blad til mdabjdn. LOGon sik os n fælls bgbsamm på tvæs af nation, sig Kut Wis, VP fo Goup HR and Communications i LOGSTOR. Dt indhold vigtig og siøs infomation som væsntlig udvikling på vos foskllig makd såvl som ltt stof, d oft ha gogafisk og kultull lighd og foskllighd som omdjningspunkt. Dt giv os all n mgt bd foståls fo d udfoding og opgav, vos kollg i udlandt mød. LOGon blv i intoduct i 2006 i fobindls md indfølsn af t nyt sæt vædi og lvgl i koncnn og i dt lys undstøtt LOGon dt fotsatt fokus på, at vi lv vos vædi og læ af hinandns hvdag. I samabjd d lagt n gafisk linj fo magasint, d komplimnt LOGSTORs øvig kommunikation og samtidig udtykk, at magasint båd siøst og læsvædigt. LOGon saml koncnn og fung som t båd infomativt, fagligt og kollgialt bindld mllm d foskllig nation. Magasint bidag til n stø fællsskabsfølls og md til at fohind, at d individull kultu i kultun ovskygg oganisationns fælls omdjningspunkt. 4

5 Cas: Cst Tæ MEFA POST KASSE Modl 630 sot/s 799,- Spa 300,- MEFA STAN DER Standmodl 63 lamp og navn inkl. skilt 1.499,- PINOTEX SU MEFA POST KASSE HARMONY 864 Spa 500,- d t 199,- Spa 200,- ELEGANCE MEFA BØJL E STANDER Galvanis SKYDEDØRE t 299,- 40 % Spa Spa 200,- Tag din mål md og få t tilbud på n løsnin g, til dit hjm. d pass nøjagtig PARTNER MOTO P DWA RPLÆNEKLIPPER Slagvolum. n: Klippbdd 190 cc. : Slvkønd 53 cm. - Auto walk (vaiabl hastighd) Elganc lv s på stand bhov. D admål ll utallig skæddsy mulighd låg at vælg fo indtning t ft din imllm. og mang smukk 1.999,Spa 1.000,- MOLAND LAM CMS-løsning md vidomodul og -tilbudsavis intgt. nodjysk.dk: Opsigtsvækknd bannannonc. ak. Tstavs 14 mm. Spa 100,- AUBO BADSÆT 149,- Hvid/bøg ,- IMOLA VEILA GULV KLINKER BEIG Slidgupp 4 33x33 cm p. m2 Pativa. Slidgupp 4 33x33 cm p. m2 Pativa. 89,6 d ASSIC Spa 200,- PINOTEX CL Tanspan t 6 l. cm ASSIC Tæbskytt ls n mgt fyldi som giv g ovflad n nstå nd indtæn og gning. Fæ påføing sam mnlignt md tadition ll tæbskytt ls. 499,- 299,- Spa 100,- Spa 50,- Spa 500,- E JABO ALPENH 89,- IMOLA FORR EST GULV KLINKER SORT 499,- PINOTEX CL Hldækkn Pinotx Clas 5 l. sic dyp- og stæ Hldækknd n nkfi alkyd-t til anvnd ls udvndig æbskyttls t hvo d ks n fyldi øns g vandafvis nd ovflad d fmhæv tæstu ktun, og skjul åt gning. ELPARKET Ask, hvid matl P. m2 PERDEC Hldækkn Pinotx Sup 5 l. d halvmat olib c Plus n ast, vand tyndba dæk foknd tæbs tls md kytt højt tøs tofindhold. Dn nm at påfø afgiv ing og n gnnd fodampning af opløsningsm idl. Galvanis SEKOSAN SAG A TOILET JACK HÅNDSAV Dansk podu ct håndsav, 550 mm univsal-ta ndt, sav båd på langs tvæs af tæt og på. 39,- Kvalittsto ilt md 3/6 lt. vandbspa skyllnd mka nd nism. Toilt md skjult s-lås, d sik tt udstyt nm ngø ing. YTTE 10 m2, 43 mm tæb klædning md 2,7 m2 tass. JABO CAMPIN ,- GHYTTE 15 m2, 43 mm tæbk lædning md 7,5 m2 tass ,- SEKOSAN SAGI Kaftigt sæd N TOILETSÆDE udføt i buds mtalbsla ikk plast g. Sædt spcilt dsig md fo at sik dn nt Skosan Saga. bdst mulig pasfom til Pisn inkl. 10 ås gaanti mod bud. toiltsæd. 495,Spa 300,- JABO KNUDT REDSKABSS 9,8 m2 dsk abssku md dø samt 2 spaat, mllmvæg isold ,- KUR 11 En stæk pofiling Cst Tæ n sammnslutning af 9 nodjysk tømmhandl, d mdlmm af XL-Byg, mn som ønskd at styk pofiln und navnt Cst Tæ. I dn fobindls valgt man at giv slip på d lokal navn, som hv nklt tømmhandl hidtil havd bnyttt. Navnt Cst Tæ skull kommuniks og pofils ovfo ksistnd og potntill kund, d båd tæll pivat og håndvæk. Hust Conxia stod fo alisingn af kampagnn, lig fa indykning af tv-spot ov gafisk og jounalistisk abjd til avis og dict mails, pogamming af hjmmsid og lving af skilt. Conxia va samtidig ansvalig fo bl.a. pojktldls, foto og distibution af avisn og hjalp md at koodin abjdt fo d nklt undlvandø, d søgd fo udabjdls af tv-spot og hosting af hjmmsidn. Åbnt-hus-aangmntt ovgik all fovntning båd på antal bsøgnd og på salgt af dn tilbudsva, d va annonct på fosidn af avisn og på tv. En ftfølgnd undspøg afslød n sædls høj kndskabsgad til navnt Cst Tæ, båd hos ksistnd og potntill kund, og at målguppn pimæt knyttd positiv association til bandt. pa 2s nyhds md TV Zita og P UDELIV Løsningn blv n kampagn, d cntd sig omking t åbnt-hus-aangmnt. Samtidig også n avis, t tv-spot, n ny hjmmsid, ny skilt vd all butikk og divs infomationsmatial til mdabjd og hvvskund, d blv udfomt som dict mails. ndt ks mst k af Danma TV2/Nod n nogl fm på tligt ton Chistians og P n n, ug P t og zit ng Vi ga Zita Hvid ammt d fl Odns. boligpog Zita Hvid, fa på. t t n væ sig d an som 2 Nyh dsvæt og s glæd høs i TV som nyh af d fæll t ss og å, og n n, d of pa på 6. Chistians nu nn da Zita og P. Nu skal koppn liv., dn giv mn dt kan hldn vam. Han soln og t aktivt ud mgt sol,, sig P at få fo Jg lsk og oli s på ikk bdd: lig patiman jo pas s solcm i hl tassns sal i n h kis s md div sto og sambo på 1. sto ma digvis kla hav sol på n istiansn p købt n gn vil. Hust ligg og P Ch og slvom h sto i Aalbog ha dog nto dn, at jg jo båd Zita Hvid tanjtæ, vi md dn Hassis kas, i kan i soln, n ad d villa Dt ci sid. Bagtank jg sidd ogs gåg sto, fd. Zita vd min tilpas langt ud, så t til Aalb og mass af gund md gin P tidig hav n kilom igt køs hun vil dt, nt og fod d und som kan oggn, hvis makis, md Aalb mgt gø ti sidd i skyg så d ll-pakn sto Mø næms og Zita kan Dn ligg kt s. pun plad Phist lv TV2 i dt højst op hos ts hund at pa jd så tånt på bliv og P ab og dt og h bliv lgt dt At js ha n tavl hvdag. TV2/Nod i Aabybo, baghavn, lill t md. Og nt som n t og lg hos tid til hina Zita og P abjd dagligt luft. P bliv næms at bliv skal væ på dn mns Zita lsk d også lig Odns, hldigvis ng, nå d vik Phist, d nå kab, mn l udfodi kab md g dagligt at knu, ands-ægts giv nog mang gan dng i sls ha læ t hundn lidt t søm indtning sammn ha ha P g-fo vi Vi kk : t. at boli, dn jo sna udfod ogs dy Zita. Vi føl. Vi kan tydning til samn af Aalb ail, sig god måd skjult hn vos tid navnt på md slt SMS og -m mst muligt ud af intiø. så vi få natuligvis via tlfon, møbl og vi få som muligt, nævns gå sådan, at k om ny så oft Rjsn ttt os ttlig øns vi at js t hun. t Zitas umæ så fosøg, fotsæt l m mg mn, og sammn fotukn jsmå tuistd bstm d, vls hun væ opl Phist n, mn dt n mass ikk lid at d ikk Entn tagt Han kan ign og USA itstd, vd ham. somhd. I dt hl sig og mul fl favo båd til Øst t opmæk n hjmm d fo at sol ba ligg Zitas dat pat ha igh hvo ll mul og få mg fo d altid nog n, af, t n Itali d vill jg hls ud af solns d båd lig vd sid sto ljlighd, nå aln, og Tidlig, d bo igt d, og hvo ind i dn v nogt. Zitas mo mst mul indfo at opl ln og få Zita, P, oft ykk godt kan å hd poo d ogs vd øn, s js n ll samt og svig t mig, at mm tid dt. på stand ighd fo Zita ha læ P. Dn spaso Skagn d mul djysk. Til stål, mn, sig dt i dt no sig. Zita oplvls mgt af hold and på tu un at bolt assn også oft t fogå d t lsk mn byd md Phis på 1. sal. H bliv hvo Phis Gill på t thavt, daglig gåtu ns ass Vs d alsk til t v ll md sto Udo liv på dn stopsats vi bsøg og Ps ud t, og dn sto blom t. Da kuglsol st og plj gillt og ny gill. En bliv pas t sig n blomst g å, p hvv fom fo tukn i man g ha d nto t dn fo Zita og P, bod på bg s i lls væ ha md l b tag n ny mod gill fa W samls og t d kommt hvvs, hl å mn nu natuligvis. Vi gill dn skal gønt at gill sid, og mad. Båd igt: Vi lsk sig fom fo tigst mul osévin til, t st all bug hu glas koldt md vi gill sto t md t kæmp hls undt, og d og, d, og kød sin man nasag, fisk igt s på på gilln lidt utålmod bn. Ps favoit Bgg lsk Zita, d god bøf. til W n til sku m d sidst, mns Zita t fisk. fo gill kkkotltt kllig fom fos dog d n tasom, hvoda gn, gg nig at pat Sol og sky t sidd i skygsol nok: ikk altid, gl hls kan få Dt dog tts. Zita vil som P ikk ind s, mns sn skal ll spis s læs l nå d ska 12 Fo at få t ovblik ov koncnns ståstd og som t ld i dn fmadttd planlægning af fotningsstatgi og makdsføing ønskd Cst Tæ nmlig også at få alist n tilfdshdsundsøgls blandt nøglkundn og n makdsundsøgls blandt potntill kund. D to undsøgls blv fotagt som kvalitativ tlfonintviws af udvalgt mn, og Conxia PR stod fo udabjdlsn af n appot bast på dt statistisk matial, d fmov vil væ t vigtigt statgisk dskab fo Cst Tæ. at vi få os sådan, indttt og så at vi ha sammn, tid Vi føl, s vo muligt, så igt ud af oft som så mst mul js mmn. vi at lvls sa fosøg mass op vi få n 13 5

6 Gafisk dsign E Statgisk og synligt WORLDW ID KR Wind A/S Toldholm 8 DK-9400 Nø sundby Dnmak KR WIND Tl Fax d.com ind.com <Kund: KR WIND> <Cas: Visul idntitt> KR Wind Gmb H Lis-Mitn-S t. 19 D Flns bug Gmany Tl. +49 (0) Fax +49 (0) d.com ind.com KR Wind Inc Simc o Stt South Oshawa, Onta io L1H 8J7, Cana da Tl. +1 (905 ) Fax +1 (905 ) d.com ind.com KR WIND WORLDWIDE KR Wind ha væt n fast samabjdspatn hos Conxia, lig sidn viksomhdn sidst somm stod ovfo n visul fovandling fa top til tå. KR Wind A/S KR Wind Inc Not h Cntal Expssway, Suit 325 Dallas, Txa s USA Toldholm 8 DK-9400 Nøsundby Dnmak Tl Fax Tl Fax d.com ind.com KR Wind GmbH KR Wind PTY Ltd. Unit 7, 1376 Lytton Road Hmmant, Qunslan d 4174, Austalia Lis-Mitn-St. 19 D Flnsbug Vi lagd ud md at dsign dt ksistnd logo, og af spkt fo n alld tablt idntitt blv d udabjdt t nyt og modn logo, d pæsnt viksomhdn i dag. Gmany Tl. +49 (0) Tl. +61 (0) Fax +61 (0) d.com.au ind.com Fax +49 (0) KR Wind Inc. KR Wind Ltd. 35 Cathin Plac London SW1 E 6DY Unitd Kingd om 1621 Simco Stt South Oshawa, Ontaio L1H 8J7, Canada Tl. +1 (905) Tl. +44 (0) Fax +44 (0) d.com ind.com Fax +1 (905) KR Wind Inc Noth Cntal Dfa vidføt vi dt ny dsign til n ækk podukt lig fa dn ny hjmmsid, layout og tyk af maktingsmatial ov mssstand og mdabjdblad til pofiltøj og kontoatikl. Expssway, Suit 325 Dallas, Txas USA Tl Fax » How to contact KR Wind: Contact dta ils fo ou offics a Plas visit continuall y updatd ind.com o on ou wbs it..as fo mo infomation. BMT A/S Højmaksv j 7 DK-7330 Ban d Dnmak Tl COMPANY Fax as KR Wind PTY Ltd. Unit 7, 1376 Lytton Road Hmmant, Qunsland 4174, Austalia Tl. +61 (0) Fax +61 (0) KR Wind Ltd. 35 Cathin Plac London SW1E 6DY Unitd Kingdom Tl. +44 (0) Fax +44 (0) hjmmsid: Dn ny CMS-hjmmsid ha båd n nglsk og n fansk vsion md flash intgt i topbilldn. 6 BMT A/S Højmaksvj 7 DK-7330 Band Dnmak Tl » How to contact KR Wind: Fax Contact dtails fo ou offics a continually updatd on ou wbsit. Plas visit o fo mo infomation. COMPANY PROFILE PROFILBROCHURE: Eksmpl på, hvodan idntittn komm til udtyk h på pofilbochu på 15 x 30 cm. PROFILE

7 j bvlin /vis u idntitt magasin boch ul p bann wbdsign -u mssstand I SK S LT R ST E AM ER Målgupp, makd og tnds vigtig ingdins i dt, vi lav intt tilfældigt, nå vi dsign dit budskab. oll logo Synliggø din viksomhd md t vlovvjt og vædiskabnd gafisk udtyk. Conxia hjælp lig fa idè til dt fædig podukt, uanst opgavns støls og kaakt. dsign og visul fmtoning En bvidst holdning til fav, typogafi og fom alfa og omga fo, hvodan din viksomhd bliv opfattt. Vi ha øj fo balanc, dsign og gafisk finulighd. Statgisk og kativt Vi abjd statgisk, kativt og målttt mod t pofssionlt og synligt gafisk dsign og layout. Vi ha n tankgang, d bass på vidn fa båd kommunikations- og makdsføingstoi, som baggund fo d ting, vi poduc. Dt btyd, at du altid få t podukt, d ikk ba s visult flot ud - mn som også pæsnt din viksomhd og tal til dn givn målgupp. tknikkn i odn Vi ha sty på alt, d hdd layouttknik og Adob, nå vi poduc digitalt gafisk dsign. Nå matialt skal fædiggøs i dt fædig fomat - hvad ntn dt til tyk ll til wb - fædiggøls og tykmtod til fomålt nogt, d ha høj pioitt. til tyk, wb ll sto fomat? Dt budskab, I vil snd, skal match båd viksomhdstyp, målgupp, mdi og budgt. Md udgangspunkt i dit bhov komm vi sammn fm til, hvilkt mdi, d ha dn støst ffkt. <Kund: Nodjyllands Tafikslskab> <Cas: Åsbtning 2009> Nodjyllands Tafikslskab vill gn gnopfind koncptt åsbtningn. Rsultatt blv t fisk og m tidssvand layout, d pass bd til viksomhdns lidt skæv imag. ning 2009 Åsbt Åsbtningn kom også til at indhold n ækk atikl, d i t lvnd og fængnd spog sætt fokus på åts vigtigst initiativ på omåd som mdabjdudvikling, imagplj, ffktivising mm. TIDSLINJE 2009 DET SKAL VÆRE SJOVERE AT TAGE BUSSEN MILEPÆLE Jammbugt Kommun statt al tltaxakøsl md Flxtu og bliv dn føst kommun i Nodjylland, d indfø Flxtu til duct takst. På gionalutn gnnmføs bspals vd at duc svicnivaut på fidag d spas i alt 3 mio. k. åligt. NT lanc fodlsklubbn NT Inclusiv, d giv piodkothold ksta fodl. NT Inclusiv Nodjyllands støst fodlsklub md ca mdlmm. FEBRUAR NTs 15. udbud, d omfatt bybussn i Nykøbing og lokalut i Aalbog, Bøndslv, Vsthimmlands og Mosø kommun, afgøs. NTs bstyls vdtag tafikplann fo Plann indhold n kaftig udbygning af X Bus nttt og gnnmbuddt fo Flxtu som kollktiv tafik i landdistiktn. MARTS APRIL Ny køplan i Bøndslv, Maiagfjod og Mosø kommun. Rut og køplan ænds ft t koodiningspojkt md hnblik på at få mst og bdst mulig buskøsl og flksibl køsl. På Mos bliv dt gatis at kø md lokalutn. NT og d nodjysk kommun få tildlt 10,6 mio. k. af statns puljmidl til fobding af dn kollktiv tafik. Dt sidst hold bybuschauffø fa Aalbog gnnmfø kust Vjn i mogn og dmd ha ca. 440 chauffø, ntpnø og NT-mdabjd gnnmføt t fælls todags intnatkusus om kundsvic. Shop-Amok-bussn kø sin føst tu t banbydnd samabjd, hvo chauffø og ntpnø i høj gad ha bidagt til udfomningn af køplann. NTs spcialkøsl gnnmfø fo 1. gang n lktonisk udbudsfotning. 13. udbudsund ind til vid dt støst udbud af spcialkøsl. D udbyds kontakt af 1-4 å til n vædi à 265 mio. k. JANUAR NOVEMBER NT lanc kampagnn Spa hvo dt batt og gå til kamp mod bil numm 2. På Chistiansbog indgås t bdt folig om Danmaks fmtidig gønn tanspotpolitik. D afsætts n pulj på 1,3 mia. k. i piodn til fobding af busdiftn i Danmak. JUNI D udulls n ny og simpl bonusmodl på gionalut og bybuss i d stø by. Entpnø og chauffø få bonus vd stø kundtilfdshd og fæ klag, og NT dl ovskuddt md ntpnø og chauffø, hvis d komm fl passag. AUGUST SEPTEMBER OKTOBER DECEMBER NT indfø mobilbillttn som nyt billtmdi. opslag fa åsbtningn: D va plads til flott opslag md intviws og miljøbilld mllm sidn md tø tal og fakta. 7

8 PR og kommunikation E din viksomhd mogndagns hadlin? Ekstn kommunikation på dagsodnn hos nhv modn viksomhd, og PR dn mst ffktiv vj til at øg kndskabsgadn og øg salgt. PR t must, nå dt komm til at styk dit band og din tovædighd. Vi lv pofssionl og siøs kommunikation og PR, d hnt invstingn hjm båd på kot og langt sigt. Dt alfa og omga fo nhv viksomhd at hav n statgi fo, hvodan man kommunik md kund, mdabjd og omvdn. Hos Conxia PR ha vi t indgånd kndskab til vædihåndting, ldlssvæktøj og copoat banding. Dt vos ksistnsgundlag og dt, vi bænd fo. Vi kspt i PR og kommunikation. Vi ådgiv om statgi og banding og lv båd intn og kstn kommunikation, f.ks. til tyk ll wb, og udfø gional, national og intnational PR-opgav. Vi kan hjælp din viksomhd ll oganisation md at nå sin mål vd at anvnd d igtig væktøj på dt igtig tidspunkt. Conxia PR abjd til daglig fo n lang ækk mllmsto og sto pivat og offntlig viksomhd, og vi altid kla til n ufopligtnd snak om, hvad vi kan gø fo dig. 8

9 Dt tt budskab anbagt i dn tt kontkst plac din viksomhd lig d, hvo du gn vil væ i målguppns bvidsthd. All viksomhd ha god histoi, d kan bidag til viksomhdns succs. Hos Conxia PR ha vi sto faing md udabjdls og afsætning af pssmddlls og atikl. Vi ha øj fo dn god histoi og n sto kontaktflad hos attaktiv mdi. Dfo kan vi skaff dn omtal, du søg. Positiv omtal af din viksomhd kan væ md til at bing n ny kund i hus ll bkæft din ksistnd kund og øvig intssnt i, at d ha gjot dt igtig vd at vælg ntop dig som samabjdspatn. Dt tt budskab anbagt i dn tt kontkst plac din viksomhd lig d, hvo du gn vil væ i målguppns bvidsthd. Tkstabjd Hos Conxia PR vi fan tkstfofatt og kan vos håndvæk. Vi vant til at skiv til n lang ækk foskllig mdi, båd på tyk og på nttt. Vi kan sku n tkst sammn, så budskabt bliv lvt til målguppn på dn igtig måd og md d tt od. Vos tkst opmæksomhdsskabnd, læsvnlig og godt gammldags kokt. Tyksag Dn tykt kommunikation n knkomptnc hos båd Conxia og Conxia PR. Vi fotag n vuding af målgupp og budskab og lægg n statgi fo indhold, fom og layout. All komptnc samlt und ét tag, og dt n kla styk båd i fohold til kvalitt og pis. Intnt magasin Intn kommunikation handl om at undstøtt n viksomhdskultu, hvo all mdabjd føl sig vlinfomd, og hvo all ngags i viksomhdns succs og udfoding. Jo bd din mdabjd infomd jo bd kan d tæff d igtig bslutning. Et af d stækst mdi til at løs dn opgav dt intn magasin. Hust Conxia ha d jounalistisk fædighd og faing md magasin-layout, du ha n mass god histoi og vigtig infomation, d skal fomidls til din mdabjd. Custom cass Omdjningspunktt fo n cas-histoi, hvofo din kund glad fo at samabjd md dig. Dfo ha custom cass n høj tovædighd og kan anvnds i fl foskllig fobindls f.ks. i poduktblad og pofilbochu, mn også som atikl og pssmddlls til mdin. Ovsættls og koktu Ha du komptncn? Og ha du tidn? Ells ha vi! Ovsættls og koktu handl ikk ba om at hav d tt komptnc. Dt handl også om at hav tidn til at nå d sidst 5% md d tkst, som pæsnt din viksomhd. Statgi og ådgivning Banding National og intnational PR Pssmddlls og atikl Tyksag Onlin kommunikation Kiskommunikation Intn kommunikation Ovsættls Koktu 9

10 Wbløsning wbløsning Vælg Conxia som wbbuau, og du få n flksibl og vlfungnd løsning - md n visul tilgang. Kommunikation på wb nogt hlt andt nd kommunikation and std. Intnttt dynamisk og kaotisk, dfo dt vigtigt, at d sk nogt og at indhold bliv tilpasst godt nok. Din onlin fmtædn løsning fo thvt bhov hjmmsid basismodlln Vi dsign og pogamm hjmmsidn, og dt os, d ftfølgnd opdat sidn. Dfo dnn løsning isæ igtig god til mind copoat wbsits og kampagnsits, d ntn ikk ha bhov fo jævnligt at bliv opdatt, ll ba ikk ha t mgt indhold, d skal administs. hjmmsid md CMS-systm: flksiblt og holdbat I samabjd skab vi ammn, og dft kan du slv udbygg og vdlighold hjmmsidn. Bagft vi natuligvis kla md gatis suppothjælp til systmt, ll du kan vælg at ovlad indholdsadministation til os. Administation af sitt sk via intnttt fa hvo som hlst i vdn og kæv dfo ikk gn softwa. 10

11 <Kund: Aalbog Univsitt> <Cas: Lukkt sit fo pojktt Nanotough> AAU's afdling fo Fundaising havd bhov fo t visult udtyk samt n solid wbløsning til EU-pojktt Nanotough. Vi løst opgavn vd at skab t visult univs fo pojktt md logo, fav og gafisk lmnt, d va gundlagt fo hjmmsidn. Pojktts offntlig sid: Skab n dialog md social mdi D mang god gund til at intss sig fo d social mdi som Facbook, Twitt og Youtub. Fo dt føst kan d social mdi nogt hlt unikt, nmlig at saml sto gupp af mnnsk på tvæs af gogafi og dmogafi i global intssfællsskab. Dnæst tyd alt på, at d social mdi fotsat vil få n stø og vigtig plads i vos daglig mdifobug. Tndnsn gnlt, at vi tilbing m og m tid onlin, ikk mindst fodi d mobil nhd bliv bd og bd. Endlig giv d social mdi mulighd fo at aktiv din kund på hlt ny måd og fo at skab dialog md målguppn, d sik dig uvudlig fdback fa kund og and intssnt. Læs m om social mdi på Som makdsføingskanal og bandingdskab d social mdi som Facbook og Twitt dfo n unik indgangsvinkl til din kund og potntill kund, uanst hvilk sgmnt og målgupp, du gn vil hav i tal. På d social platfom handl dt om at kommunik og skab loyalitt på n ny måd. Målt n lvnd dialog, d ngag bugn. Hust Conxia kan ådgiv dig om, hvodan din viksomhd få mst ud af sin tilstdvæls på d social mdiplatfom og kan hjælp md opstat af pofil. Nå du føst godt i gang, sik t kusus hos os, at du bliv slvkønd, nå dt gæld daglig ll ugntlig opdating mn du kan altid kontakt os fo at få suppot, ligsom vi hlst vil hold n løbnd dialog md dig, d sik n kontinulig udvikling af din pofil. 11

12 Pofiltøj & klamatikl & klamatikl Sæt dit fimalogo på pofiltøj og klamatikl fo maksimal synlighd båd intnt og kstnt. Skab gnkndls Udvid js gafisk pofil til også at omfatt pofiltøj og klamatikl og skab gnkndls og sammnhæng i js makdsføing. Gavatikl Vi tilbyd også n hl linj af fimagav - h oplv vi bugskunst fa bl.a. Sagafom, L Klint og Kosta Boda som vænd populæ mækva. Udov bugskunst også tøj oft glimnd til fomålt - h fø vi båd high-nd bands og pofiltøj. S m på giv-aways At giv kundn lidt m nd d fovnt i fom af giv-aways skab ksta opmæksomhd, fo ksmpl på mss. Dn igtig statgi Vi hjælp gn md at ådgiv om, hvad d dt igtig valg i fohold til målgupp og budgt, så sultatt bliv så lvant som muligt. støatikl pofiltøj fimagav spcialpoduktion task spots- og fitidstøj bann 12

13 I hjtt af aalbog Conxia t PR- og klambuau, d ha faing og komptnc til at lv hl palttn indn fo gafisk opgav, pofiling, kommunikation og PR.

14 Stofomatpint Pint XXL Tænk stot! Skil dig ud fa mængdn! Vi dsign og pint i sto fomat, båd til indn- og udndøs anvndls. Nogl gang t budskab så vigtigt, at dt ikk må fosvind i mængdn. Som standadpodukt kan nævns plakat, oll-up bann, bann, mssstand og -vægg, vindusdkoation og t hav af kativ mulighd tilpasst din opgav. Få dn tt løsning D finds t utal af foskllig matial, vi kan pint på, og i samabjd find vi fm til dn mst holdba løsning i fohold til ntop dit bhov. Vd hjælp af kombinationn igtig pintmdi og igtig fædiggøls komm vi fm til dt igtig podukt. dsign og idé Et pint i stot fomat dog ikk altid ffktivt i sig slv - d skal også væ n idé og t dsign, d appll og skab intss. Dt kan vi natuligvis hjælp md. busklam mssstand skilt bilklam oll-ups plakat bann Cas: CEMBRIT Conxia dsignd og pintd Cmbits stand på Byggcntum i Ballup og Middlfat. Etnit Bølgplad Etnit PLAN URBANNATURE vælg din stil f a v Vælg mllm 49 spændnd fav ovflad Gnnmfavt ll gå basisplad? En ny gnation af d taditionll bølgplad i stæk og vdligholdlssfi fibcmnt Plad og bædd til bklædning af facad t natuligt udtyk md mat ovflad Facadplad i n klass fo sig md plads til psonlighd. Hvad inspi dig? lak Tanspant, smi-tanspant ll fulddækknd lak? anvndls Hl facadløsning? Kativ anvndls? Én ll fl fav? vælg din stil udtyk Klassisk ll modn? F a ve Pl, Sand, Flint ll Ganit? tu mto fusion dg udtyk Afdæmpt? Favigt? Ubant? Taditionlt? Minimalistisk? Lgnd? favns inspiation vælg din stil ovflad Favbhandlt ll ubhandlt? fav Gå, Antacit, Sotblå, Rødbun, Tglød, ll Mokka? Ell Møkgå (ubhandlt)? fom Som taditionll bølgplad? Fom Plad ll bædd? anvendelse Hl facadløsning ll på gavl, stn, udhæng? Pl Sand Flint Ganit 14

15 Tyk Vi ådgiv, så du få pæcis dt, du ftspøg, ll du få løsning svt, du slt ikk havd tænkt på. Hvad ntn du få layoutt din tyksag hos os ll sidd md n fædig fil tykningn n opgav, vi kan løs md fokus på kvalitt, udtyk og økonomi. Spa tid og png Vi abjd som t bspand ld i poduktionn af din tyksag. I kaft af mang ås faing på omådt vd vi, hvilkn poduktionsmtod, d mst ntabl og ffktiv til ntop din opgav. Vi din ådgivnd patn og sammn find vi n løsning, d pass båd til budgttt og til tyksagns fomål. Vi bhjælplig md klagøing og kontol af d fil, d skal tykks, og tt vntull fjl, fø d opstå kstagning på gund af fjltyk ll omtyk. En tyksag kommunik også I tæt samabjd md d dygtigst tykki i indog udland tag vi stilling til båd papikvalitt og ovflad-finish. 15

16 Conxia ApS Gavnsgad 10, 1.tv 9000 Aalbog

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere