Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske"

Transkript

1 Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout Søsæt dit budskab på n synlig og ffktiv måd Intnationalt magasin TIL logstomedarbejdere bliv klog på, hvad vi kan tilbyd din viksomhd Ny idntitt til Csts 9 XL-Byg butikk i dt nod- og vstjysk

2 2 4 CASES 6 gafisk dsign 8 PR og kommunikation 10 WEBløsning 12 pofiltøj & klamatikl 14 stofomatpint 15 tyk

3 Hust Conxia t PR- og klambuau, d ha faing og komptnc til at lv hl palttn indn fo gafisk opgav, pofiling, kommunikation og PR. Vi bænd fo at synliggø dit budskab, dfo alt, d hdd klam, PR, makting, kommunikation og gafisk dsign samlt und ét tag. Vi løs båd sto og små opgav, dl af og hl makdsføingsindsats fo sto og mllmsto viksomhd. alt und ét tag Md foskllig baggund og indgangsvinkl kan vi abjd flksiblt og bug hinandns styk på tvæs af opgav. Dt btyd også, at du kan fohold dig til ét buau, d kan løs og sty n opgav fa stat til slut. I dnn avis kan du læs m om, hvad vi kan tilbyd din viksomhd og s ksmpl på nogl af d cass, vi i dn snst tid ha abjdt md. kontakt conxia Bsøgsadss: Gavnsgad 10, 1.tv 9000 Aalbog Postadss: Postboks Aalbog 3

4 H Cas: LOGSTOR LOGSTOR vdns støst lvandø af pæ-isold fjnvamø, og oganisationn tæll 1300 mdabjd i 14 land. Md så sto n mdabjdska, d gå på båd kyds og tvæs af gogafi, fagomåd og kultu, d stækt bug fo t fælls talø. Dfo poduc Hust Conxia dt intn magasin LOGon fo LOGSTOR. LOGon udkomm fi gang åligt på sks spog og t vædifuldt mdi fo koncnn. Et vædifuldt mdi 02/2010 Th Copoat magazin fo LOGSTOR mploys No 4 Dcmb /2010 KUNDEFOKUS Fotsættls på Et ambitiøst fjnvampojkt, LOGon n. 01/2010. ld: stykt gnnm kisn 2 logsto ha systmntpisn på n ny fjnvamldning, Vndsyssl Vst (AVV) i 20 å indn politisk fohold, dn histoisk d skal giv bogn i hitshals glæd af dn vam, d kan lav nt og klimadbattn havd væt md til at åbn op fo, at poducs på affaldsslskab vndsyssl vst i hjøing. md dn kunn aliss. sin 19,7km bliv linjn dn længst twinpip-ldning, logsto ha væt md til at tabl i danmak. Slv planlægningsfasn nu ovståt, og d i samabjd md d to kommun indgåt aftal md 53 lodsj om, at linjn føs ov ds jod. Kun n nklt ud af d 53 ha gjot indvnding. Dt kan til dls tilskivs dn vlplanlagt og fyldstgønd infomation, all involvd pat ha modtagt båd fø og ft føst spadstik. minutiøs PlanlæGninG alisingn af fjnvamldningn mllm Hjøing og En fjnvamldning kan slvfølglig ikk placs dt føst, dt Hitshals ha væt læng undvjs. Faktisk lå idén i bdst std. D mang fakto, som skal vjs op mod hinandn. Rutn dfo planlagt i samabjd md landinspktøn skuffn hos pojktld Mogns Uhskov på Affaldsslskab og R FJERNVARME t ambitiøst fjnvampojkt tag fom Jan Lykk Jnsn Sals Manag LOGSTOR Dnmak altså ikk nødvndigvis dn kotst, mn dn mst vlgnd sn fa LOGSTOR, d ha poduct øn hnov vintn på md t smut fobi n mind by, d også skal tilkobls ldningn. fabikkn i Fdicia. Til hl pojktt gå d 1240 TwinPips, hvoaf d 470 lå kla, da gavabjdt gik i gang. - Slvom man lægg gundig plan, kan dt slvfølglig ikk undgås, at d stød uvntd udfoding til, som kæv I Danmak ha vi i å haft n kstmt håd vint md mgn sn ænding. Hldigvis abjdt md at lægg TwinPips mgt og fost. Man kunn måsk to, at dt vill væ n hinding fo t flksiblt, idt man ikk bhøv at bgynd i dn n nd og pojkt som dtt, mn faktisk ha vintvjt væt n sto fodl. slutt i dn andn. Bliv dt fo vanskligt at abjd ét std, kan D tung køtøj, d skal gav ndn, abjd nmlig langt man flytt t andt std hn, indtil foholdn fobd sig bd på dn fosn jod nd i mudd. faktisk abjd to hold uafhængigt af hinandn foskllig std på dnn ldning, fotæll Mogns Uhskov. Takkt væ dn uvntd hjælp fa Mod Natu ha abjdt alld passt d omåd, d i pojktingn bskvt Nå bhovt fo ænding vis sig, dt op til pojktld som mst vansklig, og byggit foan tidsplann. P 1.maj Bjan Øum fa LOGSTOR i samabjd md byghn AVV at va d foløbig ndgavt 10km TwinPips, og ydlig 2 km ø find n passnd løsning. lagt ud og kla til at komm i jodn. - Én af d ufoudst ænding, d opståt, at fjnvamøn skal pass und n hovdvjsbo, ikk på tvæs, mn Vndsyssl Histoisk Musum holds løbnd ointt om, hvo mllm tknologi og Pottskå på langs. Dfo skal øn op at hæng und bon. Mn dt d skal gavs. Musts mdabjd få nmlig lov at undsøg jodn, indn d læggs ø. Dt ha indtil vid føt til båd kan løss, og slvom dt alld ha væt nødvndigt at ænd nklt aspkt i dn opindlig plan, hold pojktt foløbig mind fund som pottskå og flintdskab, mn også stø fund budgttt, fosik Bjan Øum. som stolphull fa jnaldbbyggls og st ft bålplads. Samabjdt md must oganist på n måd, så dt vintpoduktion akæologisk abjd ikk sink byggpojktt. Dt føst indn fo d snst 3-4 å, at dt blvt lønsomt fo AVV at tabl fjnvamldningn ov så lang n stækning I dt hl tagt ha hvkn fosinkls ll budgtovskidls og ikk mindst at flytt vandt lig så langt. Idén nu blvt n blastt pojktt. Foløbig kø alt ft plann, og man fovnt at kunn indkø anlæggt i løbt af sptmb i å, så man alitt, bl.a. fodi vamtabt på TwinPips minimalt, og fodi n fjnvamldning lativt st blvt mind omkostningstung at kla til at lv vam til Hitshals indbygg p 1.oktob. konstu. D ankomm 6 læs TwinPips om ugn til byggplad- 9 Vdnsmst i svjsning Fovntning Fa kundn og vic vsa Hvad kan LOGSTOR fovnt fa kundn, og hvad fovnt d af os? 4-5 logsto Wldmast Ny PE-svjsmaskin md automatist svjspocs, GPS og wbdokumntation. 6 dt udvikl ingn at væ aln! 8-9 middlmådighd dålig nyhd! Jultadition hos logstos mdabjd distibuting ngy fficincy Hust Conxia sidd md på daktionsmødn sammn md nøglmdabjd fa t foskllig land. Atikl og øvigt daktionlt indhold til magasint lvs dls af LOGSTORs gn mdabjd, dls af Hust Conxia, d også stå fo pojktldls, layout og tyk, mns LOGSTOR slv distibu magasint intnt i oganisationn. Mdabjdinvolvingn dfo sto, og jskabt ov magasint stækt. LOGon mdabjdns blad til mdabjdn. LOGon sik os n fælls bgbsamm på tvæs af nation, sig Kut Wis, VP fo Goup HR and Communications i LOGSTOR. Dt indhold vigtig og siøs infomation som væsntlig udvikling på vos foskllig makd såvl som ltt stof, d oft ha gogafisk og kultull lighd og foskllighd som omdjningspunkt. Dt giv os all n mgt bd foståls fo d udfoding og opgav, vos kollg i udlandt mød. LOGon blv i intoduct i 2006 i fobindls md indfølsn af t nyt sæt vædi og lvgl i koncnn og i dt lys undstøtt LOGon dt fotsatt fokus på, at vi lv vos vædi og læ af hinandns hvdag. I samabjd d lagt n gafisk linj fo magasint, d komplimnt LOGSTORs øvig kommunikation og samtidig udtykk, at magasint båd siøst og læsvædigt. LOGon saml koncnn og fung som t båd infomativt, fagligt og kollgialt bindld mllm d foskllig nation. Magasint bidag til n stø fællsskabsfølls og md til at fohind, at d individull kultu i kultun ovskygg oganisationns fælls omdjningspunkt. 4

5 Cas: Cst Tæ MEFA POST KASSE Modl 630 sot/s 799,- Spa 300,- MEFA STAN DER Standmodl 63 lamp og navn inkl. skilt 1.499,- PINOTEX SU MEFA POST KASSE HARMONY 864 Spa 500,- d t 199,- Spa 200,- ELEGANCE MEFA BØJL E STANDER Galvanis SKYDEDØRE t 299,- 40 % Spa Spa 200,- Tag din mål md og få t tilbud på n løsnin g, til dit hjm. d pass nøjagtig PARTNER MOTO P DWA RPLÆNEKLIPPER Slagvolum. n: Klippbdd 190 cc. : Slvkønd 53 cm. - Auto walk (vaiabl hastighd) Elganc lv s på stand bhov. D admål ll utallig skæddsy mulighd låg at vælg fo indtning t ft din imllm. og mang smukk 1.999,Spa 1.000,- MOLAND LAM CMS-løsning md vidomodul og -tilbudsavis intgt. nodjysk.dk: Opsigtsvækknd bannannonc. ak. Tstavs 14 mm. Spa 100,- AUBO BADSÆT 149,- Hvid/bøg ,- IMOLA VEILA GULV KLINKER BEIG Slidgupp 4 33x33 cm p. m2 Pativa. Slidgupp 4 33x33 cm p. m2 Pativa. 89,6 d ASSIC Spa 200,- PINOTEX CL Tanspan t 6 l. cm ASSIC Tæbskytt ls n mgt fyldi som giv g ovflad n nstå nd indtæn og gning. Fæ påføing sam mnlignt md tadition ll tæbskytt ls. 499,- 299,- Spa 100,- Spa 50,- Spa 500,- E JABO ALPENH 89,- IMOLA FORR EST GULV KLINKER SORT 499,- PINOTEX CL Hldækkn Pinotx Clas 5 l. sic dyp- og stæ Hldækknd n nkfi alkyd-t til anvnd ls udvndig æbskyttls t hvo d ks n fyldi øns g vandafvis nd ovflad d fmhæv tæstu ktun, og skjul åt gning. ELPARKET Ask, hvid matl P. m2 PERDEC Hldækkn Pinotx Sup 5 l. d halvmat olib c Plus n ast, vand tyndba dæk foknd tæbs tls md kytt højt tøs tofindhold. Dn nm at påfø afgiv ing og n gnnd fodampning af opløsningsm idl. Galvanis SEKOSAN SAG A TOILET JACK HÅNDSAV Dansk podu ct håndsav, 550 mm univsal-ta ndt, sav båd på langs tvæs af tæt og på. 39,- Kvalittsto ilt md 3/6 lt. vandbspa skyllnd mka nd nism. Toilt md skjult s-lås, d sik tt udstyt nm ngø ing. YTTE 10 m2, 43 mm tæb klædning md 2,7 m2 tass. JABO CAMPIN ,- GHYTTE 15 m2, 43 mm tæbk lædning md 7,5 m2 tass ,- SEKOSAN SAGI Kaftigt sæd N TOILETSÆDE udføt i buds mtalbsla ikk plast g. Sædt spcilt dsig md fo at sik dn nt Skosan Saga. bdst mulig pasfom til Pisn inkl. 10 ås gaanti mod bud. toiltsæd. 495,Spa 300,- JABO KNUDT REDSKABSS 9,8 m2 dsk abssku md dø samt 2 spaat, mllmvæg isold ,- KUR 11 En stæk pofiling Cst Tæ n sammnslutning af 9 nodjysk tømmhandl, d mdlmm af XL-Byg, mn som ønskd at styk pofiln und navnt Cst Tæ. I dn fobindls valgt man at giv slip på d lokal navn, som hv nklt tømmhandl hidtil havd bnyttt. Navnt Cst Tæ skull kommuniks og pofils ovfo ksistnd og potntill kund, d båd tæll pivat og håndvæk. Hust Conxia stod fo alisingn af kampagnn, lig fa indykning af tv-spot ov gafisk og jounalistisk abjd til avis og dict mails, pogamming af hjmmsid og lving af skilt. Conxia va samtidig ansvalig fo bl.a. pojktldls, foto og distibution af avisn og hjalp md at koodin abjdt fo d nklt undlvandø, d søgd fo udabjdls af tv-spot og hosting af hjmmsidn. Åbnt-hus-aangmntt ovgik all fovntning båd på antal bsøgnd og på salgt af dn tilbudsva, d va annonct på fosidn af avisn og på tv. En ftfølgnd undspøg afslød n sædls høj kndskabsgad til navnt Cst Tæ, båd hos ksistnd og potntill kund, og at målguppn pimæt knyttd positiv association til bandt. pa 2s nyhds md TV Zita og P UDELIV Løsningn blv n kampagn, d cntd sig omking t åbnt-hus-aangmnt. Samtidig også n avis, t tv-spot, n ny hjmmsid, ny skilt vd all butikk og divs infomationsmatial til mdabjd og hvvskund, d blv udfomt som dict mails. ndt ks mst k af Danma TV2/Nod n nogl fm på tligt ton Chistians og P n n, ug P t og zit ng Vi ga Zita Hvid ammt d fl Odns. boligpog Zita Hvid, fa på. t t n væ sig d an som 2 Nyh dsvæt og s glæd høs i TV som nyh af d fæll t ss og å, og n n, d of pa på 6. Chistians nu nn da Zita og P. Nu skal koppn liv., dn giv mn dt kan hldn vam. Han soln og t aktivt ud mgt sol,, sig P at få fo Jg lsk og oli s på ikk bdd: lig patiman jo pas s solcm i hl tassns sal i n h kis s md div sto og sambo på 1. sto ma digvis kla hav sol på n istiansn p købt n gn vil. Hust ligg og P Ch og slvom h sto i Aalbog ha dog nto dn, at jg jo båd Zita Hvid tanjtæ, vi md dn Hassis kas, i kan i soln, n ad d villa Dt ci sid. Bagtank jg sidd ogs gåg sto, fd. Zita vd min tilpas langt ud, så t til Aalb og mass af gund md gin P tidig hav n kilom igt køs hun vil dt, nt og fod d und som kan oggn, hvis makis, md Aalb mgt gø ti sidd i skyg så d ll-pakn sto Mø næms og Zita kan Dn ligg kt s. pun plad Phist lv TV2 i dt højst op hos ts hund at pa jd så tånt på bliv og P ab og dt og h bliv lgt dt At js ha n tavl hvdag. TV2/Nod i Aabybo, baghavn, lill t md. Og nt som n t og lg hos tid til hina Zita og P abjd dagligt luft. P bliv næms at bliv skal væ på dn mns Zita lsk d også lig Odns, hldigvis ng, nå d vik Phist, d nå kab, mn l udfodi kab md g dagligt at knu, ands-ægts giv nog mang gan dng i sls ha læ t hundn lidt t søm indtning sammn ha ha P g-fo vi Vi kk : t. at boli, dn jo sna udfod ogs dy Zita. Vi føl. Vi kan tydning til samn af Aalb ail, sig god måd skjult hn vos tid navnt på md slt SMS og -m mst muligt ud af intiø. så vi få natuligvis via tlfon, møbl og vi få som muligt, nævns gå sådan, at k om ny så oft Rjsn ttt os ttlig øns vi at js t hun. t Zitas umæ så fosøg, fotsæt l m mg mn, og sammn fotukn jsmå tuistd bstm d, vls hun væ opl Phist n, mn dt n mass ikk lid at d ikk Entn tagt Han kan ign og USA itstd, vd ham. somhd. I dt hl sig og mul fl favo båd til Øst t opmæk n hjmm d fo at sol ba ligg Zitas dat pat ha igh hvo ll mul og få mg fo d altid nog n, af, t n Itali d vill jg hls ud af solns d båd lig vd sid sto ljlighd, nå aln, og Tidlig, d bo igt d, og hvo ind i dn v nogt. Zitas mo mst mul indfo at opl ln og få Zita, P, oft ykk godt kan å hd poo d ogs vd øn, s js n ll samt og svig t mig, at mm tid dt. på stand ighd fo Zita ha læ P. Dn spaso Skagn d mul djysk. Til stål, mn, sig dt i dt no sig. Zita oplvls mgt af hold and på tu un at bolt assn også oft t fogå d t lsk mn byd md Phis på 1. sal. H bliv hvo Phis Gill på t thavt, daglig gåtu ns ass Vs d alsk til t v ll md sto Udo liv på dn stopsats vi bsøg og Ps ud t, og dn sto blom t. Da kuglsol st og plj gillt og ny gill. En bliv pas t sig n blomst g å, p hvv fom fo tukn i man g ha d nto t dn fo Zita og P, bod på bg s i lls væ ha md l b tag n ny mod gill fa W samls og t d kommt hvvs, hl å mn nu natuligvis. Vi gill dn skal gønt at gill sid, og mad. Båd igt: Vi lsk sig fom fo tigst mul osévin til, t st all bug hu glas koldt md vi gill sto t md t kæmp hls undt, og d og, d, og kød sin man nasag, fisk igt s på på gilln lidt utålmod bn. Ps favoit Bgg lsk Zita, d god bøf. til W n til sku m d sidst, mns Zita t fisk. fo gill kkkotltt kllig fom fos dog d n tasom, hvoda gn, gg nig at pat Sol og sky t sidd i skygsol nok: ikk altid, gl hls kan få Dt dog tts. Zita vil som P ikk ind s, mns sn skal ll spis s læs l nå d ska 12 Fo at få t ovblik ov koncnns ståstd og som t ld i dn fmadttd planlægning af fotningsstatgi og makdsføing ønskd Cst Tæ nmlig også at få alist n tilfdshdsundsøgls blandt nøglkundn og n makdsundsøgls blandt potntill kund. D to undsøgls blv fotagt som kvalitativ tlfonintviws af udvalgt mn, og Conxia PR stod fo udabjdlsn af n appot bast på dt statistisk matial, d fmov vil væ t vigtigt statgisk dskab fo Cst Tæ. at vi få os sådan, indttt og så at vi ha sammn, tid Vi føl, s vo muligt, så igt ud af oft som så mst mul js mmn. vi at lvls sa fosøg mass op vi få n 13 5

6 Gafisk dsign E Statgisk og synligt WORLDW ID KR Wind A/S Toldholm 8 DK-9400 Nø sundby Dnmak KR WIND Tl Fax d.com ind.com <Kund: KR WIND> <Cas: Visul idntitt> KR Wind Gmb H Lis-Mitn-S t. 19 D Flns bug Gmany Tl. +49 (0) Fax +49 (0) d.com ind.com KR Wind Inc Simc o Stt South Oshawa, Onta io L1H 8J7, Cana da Tl. +1 (905 ) Fax +1 (905 ) d.com ind.com KR WIND WORLDWIDE KR Wind ha væt n fast samabjdspatn hos Conxia, lig sidn viksomhdn sidst somm stod ovfo n visul fovandling fa top til tå. KR Wind A/S KR Wind Inc Not h Cntal Expssway, Suit 325 Dallas, Txa s USA Toldholm 8 DK-9400 Nøsundby Dnmak Tl Fax Tl Fax d.com ind.com KR Wind GmbH KR Wind PTY Ltd. Unit 7, 1376 Lytton Road Hmmant, Qunslan d 4174, Austalia Lis-Mitn-St. 19 D Flnsbug Vi lagd ud md at dsign dt ksistnd logo, og af spkt fo n alld tablt idntitt blv d udabjdt t nyt og modn logo, d pæsnt viksomhdn i dag. Gmany Tl. +49 (0) Tl. +61 (0) Fax +61 (0) d.com.au ind.com Fax +49 (0) KR Wind Inc. KR Wind Ltd. 35 Cathin Plac London SW1 E 6DY Unitd Kingd om 1621 Simco Stt South Oshawa, Ontaio L1H 8J7, Canada Tl. +1 (905) Tl. +44 (0) Fax +44 (0) d.com ind.com Fax +1 (905) KR Wind Inc Noth Cntal Dfa vidføt vi dt ny dsign til n ækk podukt lig fa dn ny hjmmsid, layout og tyk af maktingsmatial ov mssstand og mdabjdblad til pofiltøj og kontoatikl. Expssway, Suit 325 Dallas, Txas USA Tl Fax » How to contact KR Wind: Contact dta ils fo ou offics a Plas visit continuall y updatd ind.com o on ou wbs it..as fo mo infomation. BMT A/S Højmaksv j 7 DK-7330 Ban d Dnmak Tl COMPANY Fax as KR Wind PTY Ltd. Unit 7, 1376 Lytton Road Hmmant, Qunsland 4174, Austalia Tl. +61 (0) Fax +61 (0) KR Wind Ltd. 35 Cathin Plac London SW1E 6DY Unitd Kingdom Tl. +44 (0) Fax +44 (0) hjmmsid: Dn ny CMS-hjmmsid ha båd n nglsk og n fansk vsion md flash intgt i topbilldn. 6 BMT A/S Højmaksvj 7 DK-7330 Band Dnmak Tl » How to contact KR Wind: Fax Contact dtails fo ou offics a continually updatd on ou wbsit. Plas visit o fo mo infomation. COMPANY PROFILE PROFILBROCHURE: Eksmpl på, hvodan idntittn komm til udtyk h på pofilbochu på 15 x 30 cm. PROFILE

7 j bvlin /vis u idntitt magasin boch ul p bann wbdsign -u mssstand I SK S LT R ST E AM ER Målgupp, makd og tnds vigtig ingdins i dt, vi lav intt tilfældigt, nå vi dsign dit budskab. oll logo Synliggø din viksomhd md t vlovvjt og vædiskabnd gafisk udtyk. Conxia hjælp lig fa idè til dt fædig podukt, uanst opgavns støls og kaakt. dsign og visul fmtoning En bvidst holdning til fav, typogafi og fom alfa og omga fo, hvodan din viksomhd bliv opfattt. Vi ha øj fo balanc, dsign og gafisk finulighd. Statgisk og kativt Vi abjd statgisk, kativt og målttt mod t pofssionlt og synligt gafisk dsign og layout. Vi ha n tankgang, d bass på vidn fa båd kommunikations- og makdsføingstoi, som baggund fo d ting, vi poduc. Dt btyd, at du altid få t podukt, d ikk ba s visult flot ud - mn som også pæsnt din viksomhd og tal til dn givn målgupp. tknikkn i odn Vi ha sty på alt, d hdd layouttknik og Adob, nå vi poduc digitalt gafisk dsign. Nå matialt skal fædiggøs i dt fædig fomat - hvad ntn dt til tyk ll til wb - fædiggøls og tykmtod til fomålt nogt, d ha høj pioitt. til tyk, wb ll sto fomat? Dt budskab, I vil snd, skal match båd viksomhdstyp, målgupp, mdi og budgt. Md udgangspunkt i dit bhov komm vi sammn fm til, hvilkt mdi, d ha dn støst ffkt. <Kund: Nodjyllands Tafikslskab> <Cas: Åsbtning 2009> Nodjyllands Tafikslskab vill gn gnopfind koncptt åsbtningn. Rsultatt blv t fisk og m tidssvand layout, d pass bd til viksomhdns lidt skæv imag. ning 2009 Åsbt Åsbtningn kom også til at indhold n ækk atikl, d i t lvnd og fængnd spog sætt fokus på åts vigtigst initiativ på omåd som mdabjdudvikling, imagplj, ffktivising mm. TIDSLINJE 2009 DET SKAL VÆRE SJOVERE AT TAGE BUSSEN MILEPÆLE Jammbugt Kommun statt al tltaxakøsl md Flxtu og bliv dn føst kommun i Nodjylland, d indfø Flxtu til duct takst. På gionalutn gnnmføs bspals vd at duc svicnivaut på fidag d spas i alt 3 mio. k. åligt. NT lanc fodlsklubbn NT Inclusiv, d giv piodkothold ksta fodl. NT Inclusiv Nodjyllands støst fodlsklub md ca mdlmm. FEBRUAR NTs 15. udbud, d omfatt bybussn i Nykøbing og lokalut i Aalbog, Bøndslv, Vsthimmlands og Mosø kommun, afgøs. NTs bstyls vdtag tafikplann fo Plann indhold n kaftig udbygning af X Bus nttt og gnnmbuddt fo Flxtu som kollktiv tafik i landdistiktn. MARTS APRIL Ny køplan i Bøndslv, Maiagfjod og Mosø kommun. Rut og køplan ænds ft t koodiningspojkt md hnblik på at få mst og bdst mulig buskøsl og flksibl køsl. På Mos bliv dt gatis at kø md lokalutn. NT og d nodjysk kommun få tildlt 10,6 mio. k. af statns puljmidl til fobding af dn kollktiv tafik. Dt sidst hold bybuschauffø fa Aalbog gnnmfø kust Vjn i mogn og dmd ha ca. 440 chauffø, ntpnø og NT-mdabjd gnnmføt t fælls todags intnatkusus om kundsvic. Shop-Amok-bussn kø sin føst tu t banbydnd samabjd, hvo chauffø og ntpnø i høj gad ha bidagt til udfomningn af køplann. NTs spcialkøsl gnnmfø fo 1. gang n lktonisk udbudsfotning. 13. udbudsund ind til vid dt støst udbud af spcialkøsl. D udbyds kontakt af 1-4 å til n vædi à 265 mio. k. JANUAR NOVEMBER NT lanc kampagnn Spa hvo dt batt og gå til kamp mod bil numm 2. På Chistiansbog indgås t bdt folig om Danmaks fmtidig gønn tanspotpolitik. D afsætts n pulj på 1,3 mia. k. i piodn til fobding af busdiftn i Danmak. JUNI D udulls n ny og simpl bonusmodl på gionalut og bybuss i d stø by. Entpnø og chauffø få bonus vd stø kundtilfdshd og fæ klag, og NT dl ovskuddt md ntpnø og chauffø, hvis d komm fl passag. AUGUST SEPTEMBER OKTOBER DECEMBER NT indfø mobilbillttn som nyt billtmdi. opslag fa åsbtningn: D va plads til flott opslag md intviws og miljøbilld mllm sidn md tø tal og fakta. 7

8 PR og kommunikation E din viksomhd mogndagns hadlin? Ekstn kommunikation på dagsodnn hos nhv modn viksomhd, og PR dn mst ffktiv vj til at øg kndskabsgadn og øg salgt. PR t must, nå dt komm til at styk dit band og din tovædighd. Vi lv pofssionl og siøs kommunikation og PR, d hnt invstingn hjm båd på kot og langt sigt. Dt alfa og omga fo nhv viksomhd at hav n statgi fo, hvodan man kommunik md kund, mdabjd og omvdn. Hos Conxia PR ha vi t indgånd kndskab til vædihåndting, ldlssvæktøj og copoat banding. Dt vos ksistnsgundlag og dt, vi bænd fo. Vi kspt i PR og kommunikation. Vi ådgiv om statgi og banding og lv båd intn og kstn kommunikation, f.ks. til tyk ll wb, og udfø gional, national og intnational PR-opgav. Vi kan hjælp din viksomhd ll oganisation md at nå sin mål vd at anvnd d igtig væktøj på dt igtig tidspunkt. Conxia PR abjd til daglig fo n lang ækk mllmsto og sto pivat og offntlig viksomhd, og vi altid kla til n ufopligtnd snak om, hvad vi kan gø fo dig. 8

9 Dt tt budskab anbagt i dn tt kontkst plac din viksomhd lig d, hvo du gn vil væ i målguppns bvidsthd. All viksomhd ha god histoi, d kan bidag til viksomhdns succs. Hos Conxia PR ha vi sto faing md udabjdls og afsætning af pssmddlls og atikl. Vi ha øj fo dn god histoi og n sto kontaktflad hos attaktiv mdi. Dfo kan vi skaff dn omtal, du søg. Positiv omtal af din viksomhd kan væ md til at bing n ny kund i hus ll bkæft din ksistnd kund og øvig intssnt i, at d ha gjot dt igtig vd at vælg ntop dig som samabjdspatn. Dt tt budskab anbagt i dn tt kontkst plac din viksomhd lig d, hvo du gn vil væ i målguppns bvidsthd. Tkstabjd Hos Conxia PR vi fan tkstfofatt og kan vos håndvæk. Vi vant til at skiv til n lang ækk foskllig mdi, båd på tyk og på nttt. Vi kan sku n tkst sammn, så budskabt bliv lvt til målguppn på dn igtig måd og md d tt od. Vos tkst opmæksomhdsskabnd, læsvnlig og godt gammldags kokt. Tyksag Dn tykt kommunikation n knkomptnc hos båd Conxia og Conxia PR. Vi fotag n vuding af målgupp og budskab og lægg n statgi fo indhold, fom og layout. All komptnc samlt und ét tag, og dt n kla styk båd i fohold til kvalitt og pis. Intnt magasin Intn kommunikation handl om at undstøtt n viksomhdskultu, hvo all mdabjd føl sig vlinfomd, og hvo all ngags i viksomhdns succs og udfoding. Jo bd din mdabjd infomd jo bd kan d tæff d igtig bslutning. Et af d stækst mdi til at løs dn opgav dt intn magasin. Hust Conxia ha d jounalistisk fædighd og faing md magasin-layout, du ha n mass god histoi og vigtig infomation, d skal fomidls til din mdabjd. Custom cass Omdjningspunktt fo n cas-histoi, hvofo din kund glad fo at samabjd md dig. Dfo ha custom cass n høj tovædighd og kan anvnds i fl foskllig fobindls f.ks. i poduktblad og pofilbochu, mn også som atikl og pssmddlls til mdin. Ovsættls og koktu Ha du komptncn? Og ha du tidn? Ells ha vi! Ovsættls og koktu handl ikk ba om at hav d tt komptnc. Dt handl også om at hav tidn til at nå d sidst 5% md d tkst, som pæsnt din viksomhd. Statgi og ådgivning Banding National og intnational PR Pssmddlls og atikl Tyksag Onlin kommunikation Kiskommunikation Intn kommunikation Ovsættls Koktu 9

10 Wbløsning wbløsning Vælg Conxia som wbbuau, og du få n flksibl og vlfungnd løsning - md n visul tilgang. Kommunikation på wb nogt hlt andt nd kommunikation and std. Intnttt dynamisk og kaotisk, dfo dt vigtigt, at d sk nogt og at indhold bliv tilpasst godt nok. Din onlin fmtædn løsning fo thvt bhov hjmmsid basismodlln Vi dsign og pogamm hjmmsidn, og dt os, d ftfølgnd opdat sidn. Dfo dnn løsning isæ igtig god til mind copoat wbsits og kampagnsits, d ntn ikk ha bhov fo jævnligt at bliv opdatt, ll ba ikk ha t mgt indhold, d skal administs. hjmmsid md CMS-systm: flksiblt og holdbat I samabjd skab vi ammn, og dft kan du slv udbygg og vdlighold hjmmsidn. Bagft vi natuligvis kla md gatis suppothjælp til systmt, ll du kan vælg at ovlad indholdsadministation til os. Administation af sitt sk via intnttt fa hvo som hlst i vdn og kæv dfo ikk gn softwa. 10

11 <Kund: Aalbog Univsitt> <Cas: Lukkt sit fo pojktt Nanotough> AAU's afdling fo Fundaising havd bhov fo t visult udtyk samt n solid wbløsning til EU-pojktt Nanotough. Vi løst opgavn vd at skab t visult univs fo pojktt md logo, fav og gafisk lmnt, d va gundlagt fo hjmmsidn. Pojktts offntlig sid: Skab n dialog md social mdi D mang god gund til at intss sig fo d social mdi som Facbook, Twitt og Youtub. Fo dt føst kan d social mdi nogt hlt unikt, nmlig at saml sto gupp af mnnsk på tvæs af gogafi og dmogafi i global intssfællsskab. Dnæst tyd alt på, at d social mdi fotsat vil få n stø og vigtig plads i vos daglig mdifobug. Tndnsn gnlt, at vi tilbing m og m tid onlin, ikk mindst fodi d mobil nhd bliv bd og bd. Endlig giv d social mdi mulighd fo at aktiv din kund på hlt ny måd og fo at skab dialog md målguppn, d sik dig uvudlig fdback fa kund og and intssnt. Læs m om social mdi på Som makdsføingskanal og bandingdskab d social mdi som Facbook og Twitt dfo n unik indgangsvinkl til din kund og potntill kund, uanst hvilk sgmnt og målgupp, du gn vil hav i tal. På d social platfom handl dt om at kommunik og skab loyalitt på n ny måd. Målt n lvnd dialog, d ngag bugn. Hust Conxia kan ådgiv dig om, hvodan din viksomhd få mst ud af sin tilstdvæls på d social mdiplatfom og kan hjælp md opstat af pofil. Nå du føst godt i gang, sik t kusus hos os, at du bliv slvkønd, nå dt gæld daglig ll ugntlig opdating mn du kan altid kontakt os fo at få suppot, ligsom vi hlst vil hold n løbnd dialog md dig, d sik n kontinulig udvikling af din pofil. 11

12 Pofiltøj & klamatikl & klamatikl Sæt dit fimalogo på pofiltøj og klamatikl fo maksimal synlighd båd intnt og kstnt. Skab gnkndls Udvid js gafisk pofil til også at omfatt pofiltøj og klamatikl og skab gnkndls og sammnhæng i js makdsføing. Gavatikl Vi tilbyd også n hl linj af fimagav - h oplv vi bugskunst fa bl.a. Sagafom, L Klint og Kosta Boda som vænd populæ mækva. Udov bugskunst også tøj oft glimnd til fomålt - h fø vi båd high-nd bands og pofiltøj. S m på giv-aways At giv kundn lidt m nd d fovnt i fom af giv-aways skab ksta opmæksomhd, fo ksmpl på mss. Dn igtig statgi Vi hjælp gn md at ådgiv om, hvad d dt igtig valg i fohold til målgupp og budgt, så sultatt bliv så lvant som muligt. støatikl pofiltøj fimagav spcialpoduktion task spots- og fitidstøj bann 12

13 I hjtt af aalbog Conxia t PR- og klambuau, d ha faing og komptnc til at lv hl palttn indn fo gafisk opgav, pofiling, kommunikation og PR.

14 Stofomatpint Pint XXL Tænk stot! Skil dig ud fa mængdn! Vi dsign og pint i sto fomat, båd til indn- og udndøs anvndls. Nogl gang t budskab så vigtigt, at dt ikk må fosvind i mængdn. Som standadpodukt kan nævns plakat, oll-up bann, bann, mssstand og -vægg, vindusdkoation og t hav af kativ mulighd tilpasst din opgav. Få dn tt løsning D finds t utal af foskllig matial, vi kan pint på, og i samabjd find vi fm til dn mst holdba løsning i fohold til ntop dit bhov. Vd hjælp af kombinationn igtig pintmdi og igtig fædiggøls komm vi fm til dt igtig podukt. dsign og idé Et pint i stot fomat dog ikk altid ffktivt i sig slv - d skal også væ n idé og t dsign, d appll og skab intss. Dt kan vi natuligvis hjælp md. busklam mssstand skilt bilklam oll-ups plakat bann Cas: CEMBRIT Conxia dsignd og pintd Cmbits stand på Byggcntum i Ballup og Middlfat. Etnit Bølgplad Etnit PLAN URBANNATURE vælg din stil f a v Vælg mllm 49 spændnd fav ovflad Gnnmfavt ll gå basisplad? En ny gnation af d taditionll bølgplad i stæk og vdligholdlssfi fibcmnt Plad og bædd til bklædning af facad t natuligt udtyk md mat ovflad Facadplad i n klass fo sig md plads til psonlighd. Hvad inspi dig? lak Tanspant, smi-tanspant ll fulddækknd lak? anvndls Hl facadløsning? Kativ anvndls? Én ll fl fav? vælg din stil udtyk Klassisk ll modn? F a ve Pl, Sand, Flint ll Ganit? tu mto fusion dg udtyk Afdæmpt? Favigt? Ubant? Taditionlt? Minimalistisk? Lgnd? favns inspiation vælg din stil ovflad Favbhandlt ll ubhandlt? fav Gå, Antacit, Sotblå, Rødbun, Tglød, ll Mokka? Ell Møkgå (ubhandlt)? fom Som taditionll bølgplad? Fom Plad ll bædd? anvendelse Hl facadløsning ll på gavl, stn, udhæng? Pl Sand Flint Ganit

15 Tyk Vi ådgiv, så du få pæcis dt, du ftspøg, ll du få løsning svt, du slt ikk havd tænkt på. Hvad ntn du få layoutt din tyksag hos os ll sidd md n fædig fil tykningn n opgav, vi kan løs md fokus på kvalitt, udtyk og økonomi. Spa tid og png Vi abjd som t bspand ld i poduktionn af din tyksag. I kaft af mang ås faing på omådt vd vi, hvilkn poduktionsmtod, d mst ntabl og ffktiv til ntop din opgav. Vi din ådgivnd patn og sammn find vi n løsning, d pass båd til budgttt og til tyksagns fomål. Vi bhjælplig md klagøing og kontol af d fil, d skal tykks, og tt vntull fjl, fø d opstå kstagning på gund af fjltyk ll omtyk. En tyksag kommunik også I tæt samabjd md d dygtigst tykki i indog udland tag vi stilling til båd papikvalitt og ovflad-finish. 15

16 Conxia ApS Gavnsgad 10, 1.tv 9000 Aalbog

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9 FOKUS MEDARBEJDERBLAD FOR A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES MOTIVATION - HELT I TOP sto itss i Mdabjdudsøgls Læs sid 4 DU GØR FORSKELLEN 5 god histoi fa dagligdag Læs sid 9 Højt svic- og sikkhdsivau

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mnnsk - Id - Løsning Koncntationsmåling i ocss kan væ udfodnd Sid 3 Nivauswitch md ½ gvind Sid 3 On-lin fugtmåling å tæflis Sid 4-5 Oløst ilt i mikobiologisk fmnting Sid 6 Ny komakt H lktod giv læng holdbahd

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER?

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER? spøg igtigt gudmodu KLUB M t T æ Sp i Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig DIG SOM MENTOR Foæd 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fi MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere