Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet"

Transkript

1 Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

2 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke? Login i Klinisk MåleSystem (KMS) Login inden for Region Hovedstaden Login uden for Region Hovedstaden Oprettelse af en ny patient, der ikke allerede eksisterer i KMS Oprettelse af sygeplejeskema for eksisterende patient Grundlæggende opbygning og funktioner i KMS Patientoverblik Indtastning i og indlevering af skemaet Kopiering af indtastede oplysninger til journal Neo-adjuverende patientforløb Patienter der viser sig ikke at have gynækologisk cancer Kontakt

3 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke? Diagnose og indgreb: Opererede peritoneal-, tuba- og ovariecancer samt borderline patienter skal indtastes i Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD). Operation inkluderer eksplorativ laparotomi med og uden biopsi. Får patienten kun lavet diagnostisk laparoskopi med eller uden biopsi og intet andet, skal hun ikke registreres i databasen. For de afdelinger der påbegynder indtastningen ved forundersøgelsen, er indikation for om patienten skal indgå i DGCD eller ej, om hun er visiteret til et gynækologisk cancer pakkeforløb af pågældende hospital/afdeling. Frysemik er derefter bestemmende for, om patienten skal registreres i DGCD. Hvis svaret bekræfter cancerdiagnosen fortsætter indtastningen af patienten. Efterfølgende tjekkes med patologisvar. DGCD-sekretariatet eftersender mangellister til afdelingen, hvis nogle patienter ikke er indtastet. Inklusionsdato: Patienter, der kommer til forundersøgelse fra 1. februar 2011 og frem skal inkluderes i databasen. Ansvar for indtastningen: Hvis en gynækologisk centerafdeling har opereret patienten, er det centrets ansvar at udfylde sygeplejeskema på hende, uanset om hun også er opereret på en anden afdeling. Hvis afdeling A har modtaget patienten fra en anden afdeling umiddelbart efter operationen og har plejeansvaret for hende, skal afdeling A udfylde sygeplejeskemaet. ITA eller lign.: I skemaet under siden for perioperative oplysninger, skal der svares på hvilken dag patienten er modtaget på afdelingen. Dette gør, at du bliver ført til den relevante postoperative dag. Neo-adjuverende: Har patienten modtaget neo-adjuverende kemoterapi er det sygeplejen i forbindelse med operationen efter de 3 serier kemoterapi, at der skal dokumenteres. Det inkluderer forundersøgelsen i forbindelse med denne operation. Altså ikke forundersøgelsen fra ca. tre måneder tidligere. Er der udfyldt for forundersøgelsen ved diagnosticeringen/udredningen, skal denne overskrives med oplysningerne fra forundersøgelse i forbindelse med operation efter kemoterapien. Ofte vil der være overlap mellem de to eller ting der ikke udføres anden gang. Her registreres hvad der kan af nyeste oplysninger og suppleres op med oplysninger fra den oprindelige forundersøgelse. Er patienten, mod forventning, udredt med en laparotomi og modtager 3 serier kemoterapi og derefter opereres igen, skal patienten have to sygeplejeskemaer, et for hver operation. Recidiv: i forbindelse med recidiv skal ikke registreres i databasen. 3

4 Postoperative dage: I databasesammenhæng følger de postoperative dage datoen, dvs. at et døgn regnes fra kl Login i Klinisk MåleSystem (KMS) Du skal oprettes som bruger af DGCD-sekretariatet for, at kunne indtaste i databasen. Se kontaktoplysninger sidst i vejledningen. 2.1 Login inden for Region Hovedstaden Åben hjemmesiden: I kolonnen Kompetencecenter finder du link til Klinisk MåleSystem (KMS). Vælg Øvrige specialer under overskriften For brugere i RegionH. Se nedenstående. Herefter vil du blive ført til login siden i KMS, hvor du indtaster den bruger- og adgangskode du har fået bekræftet ved din tilmelding som bruger af DGCD. 4

5 OBS! På siden for KMS login er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle relevante oplysninger i højre side af skærmen. Her vil eventuel nedlukning af programmet eller løsning på problemer være annonceret. Når du har indtastet din bruger- og adgangskode trykker du Login og bliver ført til nedenstående billede. Ved vælg modul skal der stå dataindtastning og ved vælg speciale skal der stå 005- Gynækologisk Cancer. 5

6 Disse vil kun kunne ændre sig, hvis du har adgang til flere typer af specialer eller hvis du eksempelvis også har adgang til Analyseportalen. Som udgangspunkt vil de altid åbne korrekt. Tryk Gå til hvorefter du vil blive ført til KMS databasens startside. Se nedenstående figur. Indtast patientens CPR-nummer og tryk find, jf. ovenstående figur. 2.2 Login uden for Region Hovedstaden Åben hjemmesiden: I kolonnen Kompetencecenter finder du link til Klinisk MåleSystem (KMS). Vælg det nye link for brugere uden for Region hovedstaden, det uden certifikat. 6

7 Du vil nu blive ført til F5-sikkerhedsboks, hvor du skal indtaste brugernavn og kode. Se nedenstående. Herefter skal du vælge KMS Øvrige for at komme til databasen, jf. nedenstående. 7

8 Derefter kommer du til login siden i KMS, hvor du indtaster den bruger- og adgangskode du har fået bekræftet ved din tilmelding som bruger af DGCD. OBS! På siden for KMS login er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle relevante oplysninger i højre side af skærmen. Her vil eventuel nedlukning af programmet eller løsning på problemer være annonceret. Når du har indtastet din bruger- og adgangskode trykker du Login og bliver ført til nedenstående skærmbillede. 8

9 Ved vælg modul skal der stå dataindtastning og ved vælg speciale skal der stå 005- Gynækologisk Cancer. Disse vil kun kunne ændre sig, hvis du har adgang til flere typer af specialer eller hvis du eksempelvis også har adgang til Analyseportalen. Som udgangspunkt vil de altid åbne korrekt. Tryk Gå til hvorefter du vil blive ført til KMS databasens startside. Se nedenstående figur. Indtast patientens CPR-nummer og tryk find, jf. ovenstående figur. 3. Oprettelse af en ny patient, der ikke allerede eksisterer i KMS Når du har indtastet et CPR-nummer og trykket Find, bliver du enten først til skærmbillede A eller B. Dette afsnit omhandler tilfældet ved skærmbillede B. A: Patienten eksisterer i KMS og du kan påbegynde oprettelsen af et sygeplejeskema. Se afsnit 4. 9

10 B: Patienten eksisterer ikke i KMS og du skal oprette hende, før du kan oprette et sygeplejeskema. Er patienten ikke oprettet i KMS, vil du blive ført til ovenstående side. Indtast patientens efternavn og fornavn(e) og tryk Gem. Vær opmærksom på, at det kun er felter med gult, det er påkrævet at udfylde. Dernæst bliver du ført videre til skemaoprettelse, jf. nedenstående skærmbillede. Her vælger du skemaet sygepleje og trykker opret. Derved bliver du ført direkte ind i sygeplejeskemaet og kan påbegynde indtastningen. 10

11 4. Oprettelse af sygeplejeskema for eksisterende patient Eksisterer patienten allerede i KMS, vil du komme til et skærmbillede, der kan se ud som nedenstående. I eksemplet er vist, at der allerede er oprettet et anamnese-, et operations- og et patologiskema. Der kan både være færre eller flere skemaer oprettet. OBS! Er der allerede oprettet et sygeplejeskema, så skal du fortsætte indtastning i det eksisterende skema. Dette gøres ved at trykke på Sygepleje, hvorved skemaet åbner. Se desuden pkt. 5 for indtastning i skemaet og pkt. 6 for nærmere om neo-adjuverende forløb. For at oprette et sygeplejeskema, skal du trykke Vælg udfor det nederste skema. Bjælken bliver markeret med mørkegrøn, jf. nedenstående figur. Det er vigtigt, at du altid vælger det nederste skema, da du ellers risikerer at afbryde vandfaldsstrukturen i forløbet. Sygeplejeskemaet kan ligge vilkårligt i rækkefølgen. 11

12 Derefter trykker du Opret underskema, jf. ovenstående figur. Du bliver nu ført til nedenstående skærmbillede og kan vælge sygepleje. Tryk Opret, hvorefter du bliver ført direkte ind i sygeplejeskemaet og kan påbegynde indtastningen. 5. Grundlæggende opbygning og funktioner i KMS 5.1 Patientoverblik Nedenstående skærmbillede er et eksempel på Patientoverblik. Her kan du se patientens navn og CPR-nummer samt de skemaer, der allerede er oprettet på hende. 12

13 Du kan til enhver tid se den pågældende patients navn og CPR-nummer. Du kan desuden, uanset om du er inde i et skema eller om du er ved patientoverblikket, indtaste et nyt CPR-nummer og trykke Find, jf. nedenstående figur. Herefter vil du blive ført til den pågældende patient. OBS! Er du i gang med at indtaste i et skema, skal du dog huske at trykke gem inden du forlader patienten. Se desuden afsnit 5.2 for funktioner under indtastning i skemaet. I højre side af patientoverblikket, får du nogle oplysninger om de skemaer der eventuelt allerede er oprettet, jf. nedenstående figur. Under Skemastatus kan du se om skemaet er under udfyldelse, om det er indleveret eller om det er indleveret med mangler, jf. ovenstående figur. Under udfyldelse betyder, at skemaet er oprettet og i et eller andet omfang er udfyldt, men ikke færdiggjort. Indleveret betyder, at alt der er påkrævet i skemaet er udfyldt og skemaet er indleveret og derved låst for ændringer. Når skemaet er indleveret indgår de indtastede oplysninger i den statistik der bliver lavet for sygeplejen. Indleveret med mangler betyder at skemaet er indleveret og låst, men at der er visse af de påkrævede oplysninger der ikke er svaret på. 13

14 Under Udført kan du se, hvilken dato skemaet er oprettet, hvor Sidst red.dato er det tidspunkt, hvor der sidst er lavet ændringer eller blevet gemt. Se nedenstående figur. Sidst red. af angiver det brugernavn på den bruger, der sidst har været inde i skemaet, jf. nedenstående figur. Hvis du trykker på Revision har du mulighed for at se hele det pågældende skema og de oplysninger der på det givne tidspunkt er indtastet og gemt. Er skemaet indleveret, vil alle påkrævede oplysninger i skemaet kunne ses. Fra Revision kan du også kopiere oplysninger over til journal. Se afsnit 5.3 for yderligere beskrivelse. 14

15 5.2 Indtastning i og indlevering af skemaet Sygeplejeskemaet er forløbsbaseret med siderne Sygeplejedatabasen (præ-op), Sygeplejedatabasen (peri-op), Sygeplejedatabasen (dag 0-5) samt Sygeplejedatabasen (udskriv). Du kan se navnet på den side du er på, øverst i højre hjørne, både i overskriften og i rullegardinet. Se nedenstående figur. Når du har oprettet et sygeplejeskema, jf. afsnit 3 og 4, kan du påbegynde indtastningen. Indtaster jeres afdeling løbende har I mulighed for at indtaste den pågældende dag, gemme oplysningerne og forlade patienten og evt. gå videre til næste patient. Skal du fortsætte indtastningen på patienten den efterfølgende dag, indtaster du patientens CPR-nr øverst i venstre hjørne og trykker Find. Derefter trykker du på sygepleje på det skema der allerede er oprettet. Skemaet åbner op på første side og du kan derefter bruge rullegardinet til at komme til den side du er nået til i indtastningen, jf. næste punkt. 15

16 Rullegardinet kan du bruge til at navigere rundt på de forskellige sider i skemaet. Du skal dog være opmærksom på, at for at gå til næste side skal du have udfyldt alt med gult, på den side du står på. Rullegardinet er derved primært en hjælp, hvis du har været væk fra patienten og skal genoptage indtastningen på eksempelvis postoperativ dag 2. Her kan du klikke på den lille nedadgående pil i rullegardinet og vælge, hvilken side du skal til. Se nedenstående figur. Udover rullegardinet kan du benytte den lille pil der peger enten frem eller tilbage, hvis du skal skifte til næste dag, jf. nedenstående figur. Igen gælder, at du kun kan blive ført videre, hvis alt med gult er besvaret. 16

17 Der er desuden en række funktioner øverst i skemaet. Se nedenstående figur og tekst for forklaring : Print : Trykker du på denne bliver du ført til en side, der viser alt det indtastede og hvor du kan vælge at printe hele skemaet. Vær opmærksom på, at patientens CPRnummer og navn printes ud også, så der er tale om personfølsomme dokumenter. 2: Slet : Denne knap sletter hele skemaet fra patientforløbet. Du skal være opmærksom på, at hvis der ligger skemaer under sygeplejeskemaet i vandfaldsstrukturen, så slettes disse også. Så vær varsom med at bruge denne. Skulle det ske, at du kommer til at slette nogle underliggende skemaer, så ring til DGCD-sekretariatet med det samme: Marie Louise S. Nielsen , Lis Taaning: , Claus S. Andersen: : Gem : Tryk gem, for at gemme hvad du har indtastet på pågældende patient indtil videre. Dette låser ikke skemaet, hvilket betyder at patienten endnu ikke er færdiggjort. For at færdiggøre patienten skal hele skemaet indleveres. Efter du har trykket gem kan du gå til en anden patient, hvis du ønsker det. Når du skal fortsætte registreringen af en patient, eksempelvis fra dag 1 til dag 2, trykker du på sygepleje i patientoverblikket og åbner derved skemaet. Så kan du via rullegardinet, jf. ovenstående, gå til den side i skemaet du er nået til. 4: Indlever : Skemaet låses og DGCD-sekretariatet anser patienten for at være færdiggjort. Skemaet kan først indleveres, når alle felter der er påkrævet (gule) er udfyldt. Når skemaet er klar til at blive indleveret, vil du opleve at du ved tryk på den lille pil til næste side, vil blive ført til en side, hvor der står skemaindlevering. Dette betyder ikke at skemaet er indleveret, det er blot en husker. Kun ved tryk på indlever kan du færdiggøre skemaet. 5:? : Viser dig alle de hjælpetekster der er på den pågældende side, samlet. Vi anbefaler dog, at du bruger de (?) der er ved de enkelte spørgsmål, da du derved kan se den konkrete hjælpetekst. 6: x : Bruges til at lukke skemaet og komme til patientoverblikket. Vær opmærksom på at trykke gem inden du forlader skemaet ellers risikerer du, at dine indtastninger går tabt. 17

18 5.3 Kopiering af indtastede oplysninger til journal Du kan til enhver tid hente oplysninger fra KMS til jeres journal, også selvom skemaet endnu ikke er indleveret. I patientoverblikket trykker du på Revision ud for sygeplejeskemaet, jf. nedenstående figur. Herefter åbner et vindue, hvor du kan se samtlige spørgsmål i databasen. Hvor der er besvaret, vil oplysningerne fremgå og du kan her markere og kopiere teksten. Hvor der endnu ikke er besvaret, vil der stå (intet valgt) jf. nedenstående figur. 6. Neo-adjuverende patientforløb Det ses oftere, at patienter med stadie IIIC eller derover sendes til neo-adjuverende kemoterapi og derved får to kontakter til den gynækologiske afdeling. For indtastning i DGCD gælder det først og fremmest om patienten har fået foretaget en operation. Det betyder, at normalt vil patienten kun have fået udført en diagnostisk laparoskopi evt. med biopsi, ved første kontakt. Denne skal ikke 18

19 indtastes i databasen. Det skal forløbet med operation efter de ca. 3 serier kemoterapi til gengæld. Ofte vil der være et overlap mellem den første forundersøgelse og forløbet efter de 3 serier kemoterapi. Her registreres de nyeste oplysninger og suppleres med dem fra den oprindelige forundersøgelse, hvor andet ikke er muligt. Vær opmærksom på, at hvis patienten har fået lavet en eksplorativ laparotomi før de 3 serier kemoterapi gælder dette som en operation. Kommer patienten tilbage til operation efter kemoterapi, skal patienten således have to sygeplejeskemaer, et for hver operation. Husk, at sygeplejeskemaet kan ligge vilkårligt i skemarækkefølgen i patientoverblikket. 7. Patienter der viser sig ikke at have gynækologisk cancer Det er patologerne der endeligt afgør, hvilken diagnose patienten har. Denne oplysning indtaster de i deres eget patologiskema i DGCD. Viser det sig, at patologerne afkræfter diagnosen og du allerede har udfyldt og indleveret sygeplejeskemaet, skal du ikke gøre mere. DGCD-sekretariatet sørger for, at patienten håndteres og ikke indgår i statistikkerne. Er du i gang med patienten og I modtager det endelige patologisvar, hvor det viser sig at der ikke er tale om en gynækologisk cancer, skal du blot gemme og stoppe indtastningen af patienten. DGCDsekretariatet sørger for at håndtere det videre forløb. I tilfælde, hvor cancerdiagnosen er blevet afkræftet under operationen, men hvor patologerne senere hen omstøder denne til en gynækologisk cancer, skal patienten indtastes færdig. Hvis I ikke selv opdager dette, vil I få patienten på en mangelliste fra DGCD-sekretariatet. Er skemaet indleveret, kan dette genåbnes og patienten kan færdiggøres. Kontakt din DGCD-ansvarlig på afdeling eller ring eller mail til DGCD-sekretariatet, hvis du er i tvivl. 19

20 8. Kontakt Er du i tvivl om indtastningen eller har problemer, så kontakt din DGCD-ansvarlig på din afdeling, jf. nedenstående liste. Du kan også ringe eller maile til DGCD-sekretariatet, der har telefonen åben mellem 9-15 på alle hverdage. DGCD-ansvarlig (sygeplejen): Herlev: Odense: Rigshospitalet: Alice Harrestrup, Inger Rudbeck Juhl, Lissen Ingvartsen, Vibeke Lytken, Skejby: Aalborg: Tina B. Lange, Pia Maibritt Stokkendal, Stine Bjørn, DGCD-sekretariatet: Sekretariatsleder Marie Louise S. Nielsen Tlf.: Fax: Mail: Forskningssekretær Lis Taaning Tlf.: Fax: Mail: Stud.mag. i Informationsvidenskab Claus Søgaard Andersen Tlf.: Fax: Mail: Kontorassistent Winnie Engstrøm Mail: Professor, overlæge, dr.med., Claus Høgdall Tlf.: Fax: Mail: 20

Indtastningsvejledning

Indtastningsvejledning Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database 05-08-2013 Vs. 1.3 1 Indhold 1.0 Patienter der skal indberettes til DGCD... 3 1.1 Diagnoser... 3 1.2 Postoperative sygeplejeforløb... 3 1.3 Ansvarshavende

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Al indtastning i Sclerosebehandlingsregistret foregår nu elektronisk i systemet KMS. Dette er en vejledning til denne KMS-indtastning. På

Læs mere

Brugervejledning til Kvikbook

Brugervejledning til Kvikbook Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Brugervejledning til Kvikbook Ivanna Rosendal, ivanna@econ.au.dk 14-10-2010 Indhold TRIN 1) LOGIN TIL KVIKBOOK... 3 1.1 FIND SIDEN... 3 1.2 OPRET

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning Den Uroonkologiske Fællesdatabase Testiscancer Registreringsvejledning Introduktion til Testiscancerdatabasen! Denne registreringsvejledning er ment som en hjælp i registreringsarbejdet. Registreringsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Afdelingsadministrator

Afdelingsadministrator 1 / 19 Klinisk Målesystem Afdelingsadministrator Vejledning i brugeradministration Oprette/slette brugere, ændre rettigheder m.v. Version 2.2 Enhed for Klinisk Kvalitet, Driftscenter for Kliniske Databaser

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 6. udgave, juli 2008 UNI C 2008 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Bestil data fra KMD Elev... 2 2 Indlæsning

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

KLINISK MÅLESYSTEM VERSION 2.5.2 GERIATRI VEJLEDNING TIL DATAINDTASTNING

KLINISK MÅLESYSTEM VERSION 2.5.2 GERIATRI VEJLEDNING TIL DATAINDTASTNING KLINISK MÅLESYSTEM VERSION 2.5.2 GERIATRI VEJLEDNING TIL DATAINDTASTNING Indhold: GENEREL INFORMATION... 2 LOGIN... 2 PATIENT... 3 SKEMAOPRETTELSE... 5 SKEMAUDFYLDELSE... 6 FELTER... 6 FUNKTIONER I SKEMAUDFYLDELSE...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk

Opret en bruger, der kan hente gratis programmer fra Autodesk Autodesk produkter til studerende VIGTIG! VIGTIG! VIGTIG! Senere i denne vejledning skal du oprette dig som bruger hos Autodesk. Når du gør dette, SKAL DU IKKE (!) BENYTTE EN ELLER ANDEN PRIVAT E-MAIL

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først:

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først: SOHO/NOHO Printer Installation til Windows (PC) - Version 2.0 Vigtig før du går i gang: Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til

Læs mere

Klinisk Institut. 27. juni 2007

Klinisk Institut. 27. juni 2007 Brugervejledning i bestilling af forsøgsdyr ved Klinisk Institut. 1. Du åbner hjemmesiden. Af sikkerhedsmæssige grunde, er der begrænsninger på hvorfra man kan tilgå denne side. Følgende muligheder er

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen

Vejledning i brug af CPOP databasen Vejledning i brug af CPOP databasen Indledning... 2 Log på databasen... 3 Muligheder i databasen... 4 Patientoplysninger... 6 CPOP Ergoterapeut protokol... 11 CPOP Fysioterapeut protokol... 16 CPOP Neuropaediater

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012 1. ÅBNING AF KMS OG LOGIN... 2 2. VALG AF MODUL/SPECIALE/AFDELING... 3 3. GENERELT OM NAVIGATION I KMS 1.3... 4 MENULINJE... 4 LUKNING AF DET AKTUELLE BILLEDE... 4 OBLIGATORISKE FELTER... 4 SKÆRMOPLØSNING...

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere

Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Side 1 af 6 Kom godt i gang for gravide projektdeltagere Hvad er Dialog? Dialog er et system som har været anvendt på Fyn siden maj 2003, som et fælles webbaseret arbejdsredskab mellem personer med diabetes

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden -

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - 2 Tekniske forudsætninger: Programmet kan normalt afvikles i almindeligt brugte browsere.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2 Side 1 Kiwi ID-kort Odense Multifunktionsprintere NemID medarbejdersignatur Næste møde er nu planlagt. Sæt kryds i kalenderen. Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1 Odense: den 8.

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil et interaktivt skema til måling af Blodsukkerprofil 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Rettigheder til redigering af geografi Du skal være oprettet som bruger med adgang

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Brugeroprettelse... 3 Region Syddanmark:... 3 Region Midtjylland:... 3 Region Hovedstaden og Region Nordjylland:... 3 Fornyelse af log in... 3 Ændring

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Opret dig som forældre på HVAL.DK

Opret dig som forældre på HVAL.DK Opret dig som forældre på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Kolofon HVAL-vejledning Opret dig som forældre på HVAL.DK Forfatter: Susanne Andersen, Programdatateket 1. udgave

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Kultur og Fritid August 2014 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye titler... 8 6. Tildel

Læs mere