VI ER ALLE EN DEL AF ÈT FÆLLES BRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER ALLE EN DEL AF ÈT FÆLLES BRAND"

Transkript

1 VI ER ALLE EN DEL AF ÈT FÆLLES BRAND

2 Indholdsfortegnelse Copyright Vilkår og betingelser for brug: 3 Alle rettigheder forbeholdes I er velkommen til at læse materialet i denne rapport til ikke-kommercielt og personligt brug. I må dog ikke på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra rapportens forfattere: Elisabeth Rahbek, Jeltsje Marijke Jouwstra og Louise Toft kopiere, reproducere, implementere eller distribuere indholdet af denne rapport, herunder tekst, billeder, illustrationer, konceptidé, budget eller video til offentlige eller kommercielle formål. Forfatter: Louise Baandrup Toft, Jeltsje Maijke Jouwstra og Elisabeth Rahbek Oplæg: 5 eksemplarer bestående af: hvidt bogomslag indeholdende løsnigsforslag samt procesrapport. Inkl. CD hvorpå opgaven ligger elektronisk, sommen med videoer fremstillet og optaget til brug i fremlæggelse. Louise Toft Elisabeth Rahbek DEL 1 INTRO DEL 2 ANALYSE 1.1 Indledning Problemformulering Metode og Teori Afgrænsning CANVAS Business Model Den Gyldne Cirkel Customer Relationship Brand Touch Points Scratching Konkurrentanalyse DEL 3 IMPLEMEN- TERING DEL 4 KONKLUSION KILDE & LITTERATUR- LISTE BILAG 3.1 Implementering Udbytte Den Gyldne Cirkel Co-branding Budget Konklusion Kilde & Litteraturliste Primær Sekundær Bilag 1: Opgavebrief Lanceret af forfatterne i forbindelse med Innovation Cups 21. udgave 2011 i samarbejde med Hurup Møbelfabrik og direktør Bjarne Schmidt. Innovation Cup indgår som obligatorisk tværfagligt semesterprojekt på 5. semester som led i Bachelor Uddannelsen ved TEKO Design & Business, VIA University College Jeltsje Marijke Jouwstra Målgruppeanalyse CBBE Model og Mental Map Urban Moderne Classic Konklusion på moodboards & persona Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse Bilag 3: Canvas Business Model, resterende 4 byggesten Key Partners Koncept Idé: Co-branding PROCESS- RAPPORT Procesrapport... 53

3 1.1 Indledning 1.2 Problemformulering 4 5 Indledning Vi har i forbindelse med Innovation Cup 21 fået til opgave at analysere Hurup Møbelfabriks forretningskoncept og udtænke nye ændringer og tiltag, som vil skabe et mere attraktivt koncept for virksomheden og ikke mindst målgruppen. Vores koncept idé bygger på Hurups værdigrundlag og vi har derfor valgt at vende vores blikke mod kernen i virksomheden, frem for at innovere et nyt og smart koncept som der skal bruges en masse ressourcer på at koble sammen med Hurups egentlige eksistens. Vi mener i stedet, at det er vigtigt for Hurup at få konkretiseret deres værdigrundlag og troen på, hvorfor de befinder sig på markedet. Derfor, vil vi skabe et sammenhængende koncept for Hurup som på længere sigt vil give positive resultater, styrke forholdet til loyale kunder og ende ud med et brand DNA som indeholder alt det Hurup står for. Hvis ikke virksomheden for fastlagt deres kerneværdier og synliggjort deres eksistensgrundlag i branchen, kan det resultere i en nødsaget outsourcing af deres produktion. Dette fordi forbrugerne vil have produkterne til lavere priser, da Hurup i dag, opfattes som et lagersalgsbrand 1. Hvis Hurup får opbygget en stærkere brand equity vil kunderne derimod være villige til at betale prisen for at eje et Hurup kvalitetsprodukt. Når de grundlæggende værdier er konkretiseret, kan Hurup begynde at kigge ud mod omverdenen og derefter skabe innovative og opsigtsvækkende tiltag i branchen for at skabe præferencer overfor målgruppen. 1 Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse Ved at definere Hurups eksistensgrundlag, hvordan kan vi da forøge Hurups brand equity ved skabe et sammenhængende værdikoncept, der skaber præferencer i 1) i forhold til konkurrenterne og 2) i forhold til de tre segmenter?

4 1.3 Metode og teori 1.4 Afgrænsning 6 7 Metode og Teori De anvendte metoder og teorier, der er benyttet for at finde frem til løsningsforslaget af opgaven, er nøje udvalgt i forhold til vores specialer som er Retail Management samt Branding og Marketing Management. For at komme Hurup 360 grader rundt, har vi taget udgangspunkt i Canvas Business Modellen, som skal klarlægge virksomhedens værdikæde i forhold til vores problemformulering. Canvas modellen skal danne ramme om selve opgavens indhold. Som hjertet i de pulserende årer der løber i Canvas modellen, har vi valgt at tage fat i Den Gyldne Cirkel. Denne model skal synliggøre Hurups eksistensgrundlag og belyse, hvordan virksomheden kan opnå et bedre sammenhængende forretningskoncept. Igennem Brand Touchpoint Wheel og IDEO Method Cards vil vi se på hvordan Hurup kan skabe bedre og loyale kunderelationer. Gennem den eksterne kommunikation vil vi inddrage implementeringsmuligheder opnået gennem scratching og en konkurrentanalyse. For at definere de tre kundesegmenter; Urban, Moderne og Classic, vil vi anvende en målgruppeanalyse og som resultat herpå udvikle Moodboards og Personas for en dybere forståelse. Kvantitativ spørgeteknik vil benyttes og en opsummering vil anskueliggøres ved hjælp af CBBE modellen samt et Metal Map. For at kunne gennemfører implementeringen, vil vi komme med konkrete tiltag for, hvordan Hurup vil få udbytte af vores forslåede koncept idé. Som afslutning vil vi opstille et budget for at fremhæve implementerings omkostninger ved gennemførelse af den forslåede idé. Med udgangspunkt i Canvas Business Model, som ramme for opgaven, har vi valgt fordi den berører virksomheden alle 360 grader rundt. De ni byggesten belyser virksomheden interne og eksterne relationer samt virksomhedens omkostnings og indtjenings struktur. I opgaven har vi valgt kun at fokusere på fem af de ni 2. Dette har vi gjort, med den begrundelse af det er de vigtigste, set i forhold til vores koncept idé. De resterende fire byggesten 3, mener vi ikke forbliver uændret, men med implementering af vores forslået tiltag for Hurup, berører dette ikke direkte disse byggesten. De resterende fire byggesten er nærmere uddybet i bilag 3. Ud fra de tre kundesegmenter; Urban, Moderne og Classic som Hurup har præsenteret os for, har vi som forslag for implementering af et nyt tiltag, valgt kun at fokusere på ét af de tre segmenter. Vi har udvalgt Urban segmentet, da dette segment ligger os som mulig Hurup kunde nærmest. Yderligere, har dette givet os mulighed for et helt konkret tiltag der er arbejdet med i dybden og som er håndgribeligt (i forhold til opstilling af en cost-benefit analyse ved en evt. implementering). Samtidig er der kun fokuseret på dette ene segment, grundet sideantals restriktioner (max 25 sider) 5. 2, Customer Relationship,, og Key Partners 3 Revenue Streams, Key Resources, Key Activities og Cost Structure 4 Bilag 3: Canvas Business Model, resterende 4 byggesten 5 Bilag 1: Design breif/opgave formuleringen

5 2.1 Canvas 2.2 s 8 Customer Relationships Customer Relationships 9 A business model describes the rational of how an organization creates, delivers and captures value 6 Et business koncept skal være forståeligt for alle medarbejdere i en virksomhed og den skal forståelig på alle niveauer, derudover skal der være mulighed for at diskusere den. Business konceptet skal være simpelt, relevant og forståeligt. Store virksomheder som: IBM, Ericsson og Deloitte har allerede benyttet Canvas Modellen, som ramme om deres business koncepter. Canvas Modellen bliver virksomhedes fælles sprog, som beskrives og hjælper eller påvirker forretningskonceptet for at udvikle nye strategiske alternativer. De 9 byggesten (The 9 Building Blocks) modellen er opdelt i, viser logikken i, hvordan en virksomheds værdikæde hænger sammen. Modellen er valgt, fordi det er en visuel model der giver et godt overblik over virksomhedes berøringsflade og tiltag i de forskellige byggesten. Man kan, ved hjælp af denne model, hurtigt konkludere, hvor virksomheden skal stramme sit fokus, eller fjerne en unødig omkostning. I forhold til vores problemstilling, har vi benyttet modellen som inspiration til at få en forståelse af Hurup som virksomhed og yderligere, hvordan vores koncept idé vil påvirke de forskellige byggesten. Canvas Business Modellens 9 byggesten består af:, s,, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships og Cost Structure. 6 Osterwalder, A., and Pigneur, Y., (2010) Business Model Generation 1st edition:new Jersey: John Willey & Sons. s En value proposition er det, der skaber præferencer for kundens beslutning om køb af enten det ene eller det andet produkt. Nogle value propositions er meget innovative og nogle kan man godt sammenligne med andre eksisterende produkter/value propositions 7. Design er, i såvel mode- som møbelbranchen, et vigtigt element, derfor kunne Hurup for eksempel udskille sig med en value proposition der lægger vægt på netop deres møbeldesign. Customization er et anden element som Hurup allerede har implementeret: Design din egen sofa. I forhold til vores problemstilling, mener vi, at Hurup kan opnå branchemæsssige fordele ved at udskille sig fra konkurrenterne, hvis de implementerer og kommunikerer igennem alle virksomhedes led ud fra Den Gyldne Cirkel. 7 Osterwalder, A., and Pigneur, Y., (2010) Business Model Generation 1st edition:new Jersey: John Willey & Sons.

6 2.2.1 Den Gyldne Cirkel Den Gyldne Cirkel 10 Customer Relationships Customer Relationships 11 Den Gyldne Cirkel People don t buy what you do, they buy why you do it. Simon Sinek, optimistisk virksomheds coach For at fastslå, Hurups eksistensgrundlag, har vi gjort brug af en utraditionel teori: Den Gyldne Cirkel af Simon Sinek. Teorien består af tre cirkler som hver især repræsenterer en forskellig tankegang omkring et mål, en virksomhed eller et produkt 8. Der findes en sammenhæng mellem de bedste og mest inspirerende virksomheder, mennesker og organisationer i verden som f.eks. Apple eller Martin Luther King. Fælles for dem er at de tænker, handler og kommunikere på præcis samme måde og det er derfor de er så specielle og succesfulde i forhold til alle andre på markedet. Modellen består af de tre cirkler hvad, hvordan og hvorfor. Den yderste cirkel hvad repræsenterer virksomheders produktsortiment eller den service de tilbyder. Alle personer eller virksomheder i dag ved præcis hvad de laver. Derimod er der færre virksomheder der ved hvordan de gør det. Her kan der være tale om virksomhedens USP (Unique Selling Proposition) eller teknologien og udviklingen bag produktet. Men meget få virksomheder i dag ved hvorfor de gør det. Med hvorfor menes der ikke for at lave penge... Det er i stedet resultatet af hvad et. Der menes derimod virksomhedens formål, årsagen til at virksomheden eksisterer, passionen og dets believe som driver dem til succes. De fleste virksomheder i dag opererer fra ydercirklen og ind mod midten til hvordan. Det samme gælder for Hurup! Hvad: Hurups nuværende målsætning: Høj kvalitet, godt design og stor leveringssikkerhed er blot nogle af Hurup Møbelfabriks vigtigste målsætninger! Vi arbejder målrettet på at tilbyde designmøbler til fornuftige priser. Virksomheden er meget fokuseret på selve produktsortimentet og deres kvalitet. De sætter ydermere fokus på at forbrugerne sparer lagerudgifter og mellemledet ved at vælge Hurup frem for en anden konkurrent. Så forbrugerne kommer kun til at betale for det, de sætter pris på: design og kvalitet 9. Hvordan: Forbrugerne har selv mulighed for at skræddersy deres sofa og produktionen går først i gang når sofaen er bestilt i én af forretningerne eller på deres webshop. Derfor modtager kunden et unikt møbel som er lavet efter egne ønsker. Den bliver produceret og leveret inden for 5-8 uger. Hvorfor: For at Hurup kan opfylde Den Gyldne Cirkel skal de have defineret deres hvorfor. Hvorfor de eksisterer, hvad deres believe er og hvorfor laver de netop det de gør? Ved at vende tankegangen til indercirklen, skal Hurup have styr på deres hvorfor kerne og nå ud til forbrugerne gennem de tre cirkler indefra og ud. Andre virksomheder der har gjort brug af teorien, har formået at opbygge et godt holistisk brand, hvor relationer og følelser spiller en væsentlig rolle. F.eks. har Steve Jobs og Apple opnået en religiøs tilknytning hos forbrugerne, fordi forbrugerne tror på Apple og sværger til deres produkter uanset om det er en Macbook, Den Gyldne Cirkel Hvorfor Hvordan Hvad en ipod, en iphone eller en ipad - They believe in Apple og er derfor villig til at købe alle produkter fra brandet, fordi de tror på, hvad Apple tror på! The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Simon Sinek, optimistisk virksomheds coach Ved gennemførelse af Den Gyldne Cirkel hos Hurup Møbelfabrik, vil de tre cirkler i modellen blive defineret således, indefra og ud: Hvorfor: Hurup tror på originalt, dansk, møbelhåndværk inden for kategorierne Urban, Moderne og Classic. Hvordan: Dette vil Hurup opnå gennem en unik value proposition hos forbrugerne, hvor Hurup opfattes som et værdiskabende møbelbrand. Hvad: Hurup tilbyder dansk producerede møbler gennem en kvalitetsbevist materialeudvælgelse i form af standardiserede såvel som brugerdefinerede løsninger. Dette er resultatet set ud fra Den Gyldne Cirkel og dets believe

7 2.3 Customer Relationships Brand Touchpoints 12 Customer Relationships Customer Relationships 13 Customer Relationships Customer relationships omhandler, hvilke relationer virksomheden har med deres kunder. Forholdet kan være personligt eller automatisk (digitalt). Kunderelationer kan inddeles i følgende seks kategorier 10 : Personal assistance: Personligt kontakt med kunderne for at assistere kunderne med deres køb. Der forskellige måder at kommunikere med kunder: kontakt i butikken, call centers eller personlig og direkte . Dedicated personal assistance: Salgs-medarbejdere der har et tæt/personligt forhold med kunderne. som er startet med at arbejde sammen med kunderne. For eksempel ved at kunderne selv kan designe deres produkt. I forhold til Hurup, er dedicated personal assistance en meget vigitg kunderelation. Med implementering af Den Gyldne Cirkel er det endnu vigtigere at fastholde det høje service niveau og at værdierne, fast lagt i Den Gyldne Cirkel, bliver kommunikeret ud til kunderne af dedikerede medarbejdere. Forbrugerne kan nu købe stort set alt på på nettet og hurtigt sammenligne produkter og priser. Oplevelsen ved at komme i en fysisk butik er derfor essentiel, hvis man skal skabe præferencer i kundernes bevidsthed. Og dette skal Hurup lægge stor vægt på at gøre igennem service og assistance. Brand Touchpoint Wheel Denne model omhandler de tiltag man som virksomhed kan gøre, for at interagere med slutbrugerne. Modellen tager udgangspunkt i tre kategorier: Pre-purchase experience, Purchase experience og Post-purchase experience, som alle indeholder forskellige touchpoints virksomheden med fordel kan gøre brug af. Ifølge artikelen: Harmonizing your touchpoints har hvert brand mellem 30 til 100 touchpoints som kunderne oplever dagligt 11. Vores problemformulering omhandler hvordan vi kan skabe et sammenhængende værdikoncept for Hurup, i forhold til de enkelte segmenter. Brand Touchpoint modellen er nyttig, idet de forskellige touchpoints i hjulet sikrer den rette kommunikation til slutbrugerne på det rette tidspunkt i købsoplevelsen. Purchase experience Purchase experience indtræder ved selve købssituationen, altså når kunden køber produktet. Touchpoints som er under denne kategori kan bl.a. være: personlig betjening, servicen, butiksindretningen, prisen eller kunden før, som lige har købt samme produkt. Effekt ved purchase touchpoints: - En god service og vejledning forsikrer kunden om at det er den rigtige købsbeslutning - Butiksindretningen skal være med til at motivere kundens køb - Prisen kan i nogle tilfælde spille en afgørende faktor for kunden - Impulskøb gennem merslag eller andre små unødvendige accessories Self-service: Virksomheden har ingen kontakt med kunderne, kunderne finder selv varerne i form af selvbetjening. Automated services: Personlig assistance mellem automater/self-service. Communities: Online forummer, hvor virksomheder prøver at få mere viden om kunderne og den vej igennem, prøve at opbygge et forhold. Online forummer fra virksomheder hjælper ofte kunderne med at løse problemer. Co-creation: For at skabe mere værdi for kunderne er der flere virksomheder 10 Osterwalder, A., and Pigneur, Y., (2010) Business Model Generation 1st edition:new Jersey: John Willey & Sons. Pre-purchase experience Pre-purchase experience består af touchpoints som har indflydelse på kundens købsbeslutning. Eksempler på dette kan være annoncering, direct mail, vareprøver, tiltag fra virksomhedens hjemmeside, sociale medier eller co-creation. Effekt ved pre-purchase touchpoints: - Fastholde nuværende kunder og dermed bevare loyaliteten - Brand awareness få kommunikeret både til potentielle kunder samt nuværende kunder - Brand relevans - kommuniker fordele og det unikke ved brandet, så de potentielle kunder forstår sammenhæng mellem værdierne og deres behov og holdninger. - Brand opfattelse, associationer samt forventninger Post-purchase experience Post-purchase experience indeholder touchpoints, som alle betegnes som efterkøbs tiltag fra virksomhedens side af. Disse touchpoints bidrager til en efficient købsoplevelse, hvor slutbrugeren guides gennem en komplet købsoplevelse. Dette kan bl.a. være virksomhedens kundeservice, tilfredshedsundersøgelser, produktet i sig selv, loyalitetsprogram gennem nyhedsbreve og kundeklub. Effekt ved post-purchase touchpoints: - Mulighed for at effektivisere kundens ønsker og behov gennem tilfredshedsundersøgelse - Skabe loyale kunder gennem loyalitetsprogram - Kunderne og målgruppen vil lave WOM (Worth of Mouth), hvis hele købsoplevelsen har været unik og over forventningerne

8 2.3.1 Brand Touchpoints Brand Touchpoints 14 Customer Relationships 15 samt hvis de får noget ekstraordinært ud af brandet. Brand Touchpoint Wheel Hurup i forhold til modellen: Det kan med fordel hjælpe Hurup at implementere flere forskellige touchpoints, da det vil gøre forbrugerne og de enkelte segmenter mere opmærksomme på Hurup som brand. Dette vil formentlig resultere i en større brand equity, bl.a. gennem højere awareness og loyalitet. Hurup vil kunne tiltrække flere kunder og få dem til at købe mere når de befinder sig i butikkerne, ved at de er opmærksomme på hvilke touchpoints som vil gavne deres salg. Det er vigtigt at forbrugerne får en god oplevelse i butikken, så de ender ud med et køb, i stedet for at gå derfra med en følelse af at Hurup repræsenterer et lagersalgs brand. I forhold til de tre segmenter skal der udvælges touchpoints som passer specielt til det enkelte segment. Vores fokus vil være på Urban segmentet i implementeringsdelen. 11

9 2.3.2 IDEO IDEO 16 Customer Relationships Customer Relationships 17 BoConcept IDEO ILVA IKEA IdéMøbler

10 Scratching 18 Customer Relationships Customer Relationships 19 I beskrives hvordan en virksomhed kommunikerer deres budskab til omverdenen (forbrugerne). Især handler om, hvordan virksomheden skal kommunikere til deres kundesegmenter og hvordan de skal forklare deres value propositions Osterwalder, A., and Pigneur, Y., (2010) Business Model Generation 1st edition:new Jersey: John Willey & Sons. Konkurrentanalyse For at få fuld udbytte af de kanaler som Hurup benytter sig af, har vi foretaget en konkurrentanalyse af fire af Hurups primære konkurrenter. Vi har således benyttet os af desk-research, til at finde oplysninger på konkurrenternes hjemmesider og set på, hvilke kommunikations kanaler de har beyttet sig af, og derved hvilke metoder de har anvendt for at skabe opmærksomhed over for kunderne. Derefter har vi foretaget field-research, hvor vi som forklædte mulige køber har været på inspirations spionage i de pågældende konkurrenters forretninger. Ikea: - Stemningsatmosfærrer - flere accessorize - vist vej igennem butikken (directions) - Garanti oversigt (stor format på væggene) - Restaurant BoConcept: - Indbydende butik (med møbler ude og indrettet af indretningskonsulenter, inkl. nips) - Indretnings service (ved computere inkl. The og kaffe) - god betjening præstice I at eje BoConcept møbler (uddannet personale) De fire konkurrenter vi har valgt at fokusere på er Ikea, Ilva, IdéMøbler og BoConcept. Mulige tiltag for at stryke Hurups brand equity er efter scratchingen opstillet. IdeMøbler: - Forskellige miljøer - Podier hæver sofaerne op I udstillingen - Brug af farver - Faste vision, mission, værdier - Track and trace (følg din ordre) - Sponser for arrangementer i målgrupper (Idemøbler: støt brysterne) Ilva: - stilrene prisskilte (ikke gule computerskrevet) - Hjemmelige møbleopsætninger (miljøer) - Prøv-selv-disk - Vægge med inforamtioner (moduler I storformat) - Trend-banner banner I den forskellige miljøer med trends for denne stilart - Kundegrupper - Social ansvarlighed - Støtter op om gode velgørende formål (støt brysterne) - Gavekort - Gode råd til møbler og til indretning (iform af personlig betjening og brochurer)

11 2.4.2 Konkurrentanalyse Customer Relationships Customer Relationships 21 Forslag af implementeringsmuligheder til Hurup: - Indretning af forskellige miljøer evt. fremstille sofaerne på podier, under for megen nips - Tilknytning af (ekstern) indretningskonsulent. Til de forskellige segmenter, uddannelse eller kurser for medarbejderne evt. oprettelse af indretnings-guidelines (internt brug). - Vægdekorationer: I form af informationer, modulopbygning og statements. - Vej-viser rundt i butikkerne, vist i forhold til de forskellige miljøer med en bestemt farve - Eksklusive prisskilte evt. i farve i forhold til miljøerne. - The og kaffe i kompetancecentret (espresso, kakao) - Støtte en go sag! (med reference til målgruppen) - KLART BUDSKAB AF: Mission, Vision og værdier dette på ALT materiale, i butikkerne, ved levering af sofaerne, ved evnts - Track and trace - Duft! Hvad er pleje produkterne lavet af? Og kan disse materialer anvendes som blomster, træer el. andet til pynt i butikkerne. De overstående implementeringsmuligheder, er foreslåede ideer Hurup ikke allerede benytter sig af. I forhold til vores koncept idé og den Gyldne Cirkel vil vil kun fokusere på de tiltag der vil være relevante at gennemfører. Udvælgelse og uddybning vil vi derfor komme ind på, i implementerings delen. omhandler de forskellige kundesegmenter en virksomhed anser som værende sine potientielle aftagere. Virksomheden skal definere sine kundesegmenter, for at kunne planlægge sine kommunikaitions og differentiations strategier 13. Som udgangspunkt for en virksomheds customer segments, skal en målgruppeanalyse foreligge. For at få et billede af, hvordan Hurup opfattes af deres kundesegmenter, har vi derfor benyttet os af et kvantitativt spørgeskema 14, hvorpå følgende kan konkluderes: Vi har udvalgt Ask metoden Surveys & Questionnaires fra IDEO Method Cards, hvor forbrugerne blevr adspurgt gennem et kvantitativt spørgeskema. Undersøgelsen fandt sted i Herning Centret, hvor forskellige aldersgrupper blev adspurgt omkring Hurup Møbelfabrik. Dette har vi valgt at gøre, for at finde ud af hvordan forbrugernes opfattelse er om Hurup, som et af mange brands i møbelbranchen. Spørgeskemaundersøgelse er en hurtig og effektiv måde at få brugbare informationer fra forbrugerne af. Spørgeskemaundersøgelsen: Vi har i undersøgelsen adspurgt 37 personer og vi vil komme ind på resultaterne af udvalgte spørgsmål, som illustreres gennem grafer. Som en opsummering på undersøgelsen vil vi opsamle de vigtigste pointer i en CBBE model samt i et Mentalmap. Spørgeskemaet og grafiske illustrationer kan ses i bilag 2. Resultater på undersøgelsen: De adspurgte i undersøgelsen er kønsmæssigt fordelt på 19 kvinder og 18 mænd og alderen er fordelt fra 25 år til 50+. Da de blev spurgt om hvilke møbelmærker de kender, nævnte alle Ikea, hvorefter Idemøbler (33 personer), Biva (26 pers.) og BoConcept (26 pers.) var godt nævnt. Hurup bliver overraskende nævnt af 22 personer, hvilket er højt i forhold til vores egen personlige opfattelse af Hurup. Dette kan eventuelt skyldes at den adspurgte aldersgruppe er af en ældre målgruppe, end vi som studerende er. Mulige købere af Hurup produkter: Undersøgelsen viser hvilke personer der kunne være mulige Hurup købere ifølge de adspurgte. De fleste mener at familier er de mest potentielle købere, hvilket stemmer godt overens med Hurups egen opfattelse om at de vil være Jensens Bøfhus, inden for møbler. Dernæst mener de at folk med penge køber Hurup, hvilket ikke stemmer overens med virksomhedens egen prisopfattelse. Egentlig er en Hurup sofa ikke speciel dyr, i forhold til de konkurrerende mærker som BoConcept. Derudover er internethandlere en stor andel, hvilket viser at forbrugerne forbinder det med internettet. Da Hurup har en stor del af ordnerne på deres webshop stemmer det fint overens med undersøgelsen og viser at forbrugerne også er opmærksomme på denne fordel. Kendskab til Hurups produkter: Ud af de adspurgte er der ikke mange som personligt har eller kender nogle der har købt et Hurup produkt, faktisk viser det

12 2.5.1 Målgruppeanalyse CBBE Model & Mental Map 22 Customer Relationships Customer Relationships 23 sig at det kun er 8% af de adspurgte som har erfaringer med produkterne. De tre personer som har købt eller kender nogle, mener dog at de vil købe et Hurup produkt igen, hvilket er positivt. De adspurgte finder kvalitet som den mest vigtige faktor, nemlig 54%, når de skal købe nye møbler eller sofa. Derudover kommer design, som står for 27% og til sidst prisen som står får de resterende 19%.Derudover finder de fleste af forbrugerne inspiration gennem butikker når de skal købe nye møbler. Dernæst kommer magasiner, blade, tv og venner som står for nogenlunde samme andel. Mentalmap: De som kendte til Hurup, kom med forskellige associationer til brandet, som vi har valgt at illustrere gennem et Mentalmap. De associationer de adspurgte forbinder mest til brandet, kan ses i brainstorm illustrationen. Som det viser er der ikke mange stemningsord på kortet, hvilket Hurup i fremtiden kan fokusere mere på. Dette kunne også ses i videoen, hvor sofaen var centrum for en lang række aktiviteter og stemninger. Opsummering af spørgeundersøgelse: Ud fra undersøgelsen kan man se nogle af resultaterne i CBBE modellen, som viser forskellige aspekter ud fra kundernes synspunkt. Dernæst kan man overveje at udarbejde en ny CBBE model, som viser Hurups ønskede, fremtidige position og opfattelse hos forbrugerne. Lagersalg Kvalitet Dyrt Internethandel DANSK Lav selv CBBE Model Refleksion: Udbyttet af denne spørgeundersøgelse har givet et fingerpræg om hvordan forbrugernes opfattelse er på Hurup som møbelbrand. Hvis analysen skulle have været helt optimal og realistisk skulle vi have adspurgt væsentlig flere forbrugere. Hvis en virksomhed yderligere ønsker at styrke forholdet til sine kundesegmenter og få en forståelse af forbrugernes adfærd, kan udarbejdelse af moodboards og personas være til stor hjælp. Disse er derfor udarbejdet for hver af de tre kundesegmenter. 13 Osterwalder, A., and Pigneur, Y., (2010) Business Model Generation 1st edition:new Jersey: John Willey & Sons. 14 Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse

13 2.5.3 Moodboard - Urban 24 Customer Relationships Customer Relationships 25 Job: Studerende Moodboard - Urban Bopæl: Nørrebro 1. Personlighed / Livsstil Navn: Nanna Alder: 28 år Hobby: Shopping, Cafeliv, Miljøet og Rejser Status: Bor sammen med kæresten Mikkel Persona - Urban Profil: 2. Produkter / Brands Nanna er 28 år gammel og bor i København på Nørrebro. Hun kommer oprindeligt fra Sydfyn, men valgte at flytte til København for at studere for snart 5 år siden. Det er sjældent Nanna er hjemme på Fyn på besøg, da storbylivet tiltaler hende meget mere. For at få råd til alle disse luksusgoder, har Nanna et studierelevant job hos et PR bureau, hvor hun arbejder timer i ugen. Dette giver hende gode jobmuligheder for fremtiden og samtidig får hun shoppelysten styrket. 3. Hjem / Indretning 4. Farve / Kommunika tionsplatform Brun Limegrøn Orange Tyrkis blå Karry Nanna bor sammen med kæresten Mikkel, som hun tilfældigvis mødte på en rejse i Asien for cirka 3 år siden. Om under et år er Nanna færdiguddannet. Hun læser på CBS og er igang med sidste år på kandidaten, hvor hun læser Interkultural markedskommunikation. Efterfølgende vil hun gerne til udlandet, da hun elsker at rejse og opleve forskellige kulturer. Nanna interesserer sig for shopping og kan godt lide at tilbringe sin tid sammen med veninderne, specielt dem som hun studerer med. De nyder Københavns cafeliv og køber sig fattig i lækre designermærker som Designers Remix, Marc Jacobs og Malene Birger. Hendes ynglingsforretning i København er Illum, da hun værdsætter en god service og personlig betjening inden for de respektive forretningsområder. Når hun har ferie fra studiet vil hun gerne på storbyferier og adventurerejser med enten veniderne eller kæresten, så hun kan få oplevet noget andet end det danske land. Det gør Nanna glad? Når Nanna er omgivet af sine bedste veninder eller kæresten Mikkel. Hun elsker at foretage sig ting med sine nærmeste og specielt gennem shopping eller hygge. Hvad gør Nanna ked af det? At hun stort set ikke har kontakt til sin gamle omgangskreds og familien, hun ville ønske at hun havde mere tid til at prioritere både storbylivet og familielivet. Inspiration: Nanna finder sin inspiration fra det pulserende storbyliv og elsker at shoppe og befinde sig i imellem kaos og mennesker.

14 2.5.4 Moodboard - Moderne Persona - Moderne Bestseller butikken i Aarhus midtby. 26 Customer Relationships Customer Relationships 27 Bopæl: Aarhus Alder: 40 og 34 år Hobby: Peter går til spinning og Hanne går til Zumba, begge to går to gangom ugen. Hygge sammen med hele familien. Læse en bog eller magasin, besøge venner. Status: Hanne og Peter er gift på syvende år og har tilsammen datteren Emma på seks år og sønnen Oscar på to-et-halvt Navn: Job: Hanne & Peter Peter arbejder som afdelingsleder hos Siemens Windpower, Hanne arbejder som souschef i Profil: Peter og Hanne bor sammen med deres to børn i en ejerlejlighed centralt i Aarhus. Peter kommer fra Aarhus mens Hanne kommer fra Aalborg. De har været sammen i næsten 10 år og de blev gift for 7 år siden. Begge to har altid boet i en storby. De mødte hinanden til en fest hos en fælles ven og kort tid efter blev de kærester. Peter har arbejdet hos Siemens Windpower i fem år, før arbejdede han hos en anden vindmøllefabrikant, hvor han ofte var på forretningsrejse. Han har altid været meget interesseret i teknik og nye gadgets. Derudover er han også meget interesseret i andre kulturer og derfor vil Peter gerne at de kan prioritere at rejse mere efter børnene bliver større. Peter har en sund livsstil, fordi han dyrker sport to gange om ugen og han har sunde kostvaner, som også er en prioritering for hele familien. Hanne har en stor interesse for moderne livsstil og mode, derfor arbejder hun også i en stor butik hvor hun er souschef og salgsassistent. Hun kan godt bruge tid på at finde nye ting til deres indretning. Hun kan godt lide at kombinere nye moderne ting sammen med deres nuværende indretning. I hendes fritid læser Hanne gerne bolig -og modemagasiner for at hente inspiration. Hendes job er ofte stor inspiration, hvor hun som souschef både lærer om farvesammensætninger og indretning. Hanne, ligesom sin mand Peter, dyrker sport to gange i ugen, og de er ofte fælles om at lægge madplaner og køber gerne fælles ind og med børnene også. Det gør Hanne & Peter glade? Peter og Hanne bliver glade ved at være sammen med deres to børn. De elsker at være sammen med hele familien og at gå en tur i skoven eller at være fælles som familie om at lave mad sammen. I weekenden besøger de gerne venner eller får besøg af samme og familien. Hvad gør Peter og Hanne ked af? Hvis der skulle ske noget med deres børn, eller hvis en af dem skulle komme til skade så de ikke, som familie kunne være aktive som de er nu. Peter og Hannes brug af sofaen: Om aftenen sidder de hele familien på sofaen og ser fjernsyn eller læser en god bog eller et magasin. I weekenden, når de får gæster, er sofaen midtpunkt for kaffen og hyggesnakken. Søndag aften, når børnene er lagt i seng, bruger Hanne og Peter gerne sofaen at lægge sig tilrette ved hinanden og se en god

15 2.5.5 Moodboard - Classic 28 Customer Relationships Customer Relationships 29 Preben er selvstændig 1. Personlighed / Livsstil Bekvemmelighed Foreningsliv Navn: Vita & Preben Job: Vita er museumsforvalter og står for den daglige ledelse, Bopæl: Svendborg Alder: 47 og 55 år Hobby: Kultur, gastronomi, familien, oplevelsesrejser, kortklubben Status: For nylig haft sølvbryllup. Har datteren Freya på 24 og dele-børnene Mikkel og Simon, fra Prebens tidligere forhold Persona - Classic 2. Produkter / Brands 3. Hjem / Indretning 4. Farve / kommunikations platform GRÅ SORT BRUN Biografier/ Skønlitterær Danmarks Radio (tv og radio) Lokal radio Hammerslag Lokal nyheder Hvem vil være milionær Profil: Vita og Preben har lige haft sølvbryllup. De bor på en nedlagt ejendom i Svendborg på Sydfyn. Sammen har de datteren Freya, der er på jord-omrejse, og som gerne vil læse design når hun kommer hjem. Preben har fra tidligere forhold tvillingerne Mikkel og Simon, som begge bor i Odense og arbejder i it industrien. Vita er oprindeligt uddannet tysk korpondent, men med hendes passion for kultur og samfundshistorie, besluttede hun sig for at læse nogle fag på universitet, og driver nu som museums forvalter et åbent museum lidt uden for Svendborg. Som selvstændig konsulent, arbejder Preben primært hjemmefra, men kører også på kundebesøg i den firmaregistrerede Volvo XC60. Vita og Preben bruger gerne deres fritid på at besøge drengene i Odense, og kombinere det gerne med et besøg på en udstilling eller en tur i teatret. Vita og datteren Freya, tager gerne på shopping sammen og gerne i forskellige byer. Preben handler oftes tøj på forretningsrejser eller igennem sine sønner. Når Vita og Preben invitere børnene og venner på besøg er det ofte til en gang hjemmelavet mad med udsøgt vin. Efterfuldt af kaffen i sofean foran pejsen, gerne til et spil kort eller diskution om den sidste oplevede udstilling eller læste biografi. Parets indretning består af møbler med affektionsværdi fra begges barndomshjem, kombineret med tidsløse designs, som Weners Y stole og forskellige PH-lamper. Inspiration til hjemmet finder Vita gerne i Femina og Bo Bedre. Parret har også kendte kunst plakater til at pryde væggende, samt nips fra div. rejser. Det gør Vita & Preben glade? Nærvær med familien og en god aften med en bog og et glas vin. Samt en rejse med deres vennekreds. Hvad gør Vita og Preben ked af det? At deres børn har for travlt til det nære familieliv. Men hvis ikke børnene har tid til en tur ned at besøge dem, tager de gerne tiden til at besøge dem.

16 2.5.6 Konklusion på Moodboards og Persona 30 Customer Relationships 31 Konklusion på Moodboards og Persona Moodboards er udarbejdet for hvert af Hurups definerede kundesegmenter; Urban, Moderne og Classic. På baggrund af disse er en persona opstillet. Disse informationer kan Hurup derved benytte sig af, når der skal vælges det rigtige mix af kommunikations kanaler (channels). Samtidig kan indformationen udledes til at opbygge et tættere kendskab til kundesegmentet og derved også en udvigelse af hele målgruppen. Yderligere kan udvikling af moodboards og persona også benyttes som inspirationskilde i forhold til nye tiltag overfor kundesegmenterne.

17 2.6.1 Key Partners Koncept Idé: Co-branding 32 Customer Relationships Customer Relationships 33 Leverandører og virksomhedes samarbejdspartnere betegnes for at være. En virksomhed kan foreksempel optimere sin business model ved indgåelse af et partnership med en konkurrent. I Canvas Business Modellen anses der at være fire typer af partnerships 15 : - Strategisk alliance mellem non-konkurrenterne - Coopetition: strategisk partnership mellem konkurrenterne - Joint ventures: udvikling af nye virksomheder - Køber-leverandører alliancer for at få mere sammenhæng mellem de to I forårret 2011 indgik Hurup Møbelfabrik, et samarbjede med design virksomheden Says Who. De første møbler har allerede ramt butikkerne, hvilket er starten på det løft eller generationsskifte der er sket efter Bjarne Schimdt er tiltrådt som direktør. 15 Osterwalder, A., and Pigneur, Y., (2010) Business Model Generation 1st edition:new Jersey: John Willey & Sons. Morten & Nikolaj fra Says Who Hurup Møbelfabriks nyest designsamarbejdspartnere Koncept Idé Vi har stillet os selv det spørgsmål: Hvad skal der til, for at vi som potentielle Hurup kunder, bliver inspireret og fanget til at købe et Hurup produkt? Som potentielle Hurup kunder befinder vi os nærmest det Urban kundesegment, og dette er derfor også grunden til at vi har valgt at fokusere på dette segment. Som forbrugere i det Urban segment, er vi meget bevidste om vores stil, indretning og image. Dette fremgår også af moodboard visualiseringen for det Urban segment (se afsnit 2.5.3). Som personer med individuel stil lægger vi stor vægt på, hvilke associationer vores ydre sender og er derfor ekstremt bevidste om hvilke produkter vi køber og brands vi efterstræber. Tag for eksempel surfmærket LAKOR. Dette er et firma med en Gylden Cirkel i harmoni, -og dette værdsætter forbrugerne! LAKOR har med deres hidtil kun et-årige levetid på markedet, formået at indgå et samarbejde med WWF, som i dag er verdens største miljøorganisation 16. Der er ingen tvivl om at dette sender et stærkt budskab til forbrugerne og giver et anerkendt personligt image, at bære LAKOR brandet. Hvordan puster vi så liv i noget gammelt, som forbrugerne véd eksistere og muligvis også kender kvaliteten på? (se bilag 2), men som vælger at prøve et nyt og smartere produkt i stedet for? Med andre ord, hvordan kan vi overføre dette coole og anerkendte image til et Hurup møbel? Vi har fundet svaret ved at kigge nærmere på den klassiske Ga-jol pakke, der fik en makeover og blev re-designet af nogle af Danmarks førende og mest anderkendte kunstner og designere. Lanceringen af de nye designs blev til en Limited Edition kampagne og vagte stor opsigt for både de nye Ga-jol pakkedesignere samt forbrugerne. Jeg mener, at kunst skal kunne mere end bare at hænge på en væg. Kunsten og kunstneren skal ud i det pulserende liv. Derfor er det fantastisk at få mulighed for at udfolde sig på så kendt en brugsgenstand, som en Ga-jol pakke er udtaler Per Hillo, Billedkunstner 17. For designer Malene Birger er samarbejdet med Ga-jol også en god branding mulighed: At få mulighed for at brande mig via et så stærkt brand som Ga-Jol, er en skøn mulighed, siger Malene Birger 17.

18 2.6.1 Koncept Idé 3.1 Implementering 34 Customer Relationships 35 Ligeledes, findes der eksempler på denne co-branding fra andre brancher, hvor succesen har resulteret i store brandmæssig fordele. Som nogle kan nævnes Versace kollektionen for H&M 18, Karl Lagerfelds stramme grafisk design af Coca Cola Light flaskerne 19 og samarbejdet mellem Royal Unibrew og det danske rockband Kashmir, som sammen har lavet kampagnen Tak Rock 20, hvor forsanger Kasper Eistrup har kreeret et nyt design til Royal Beer-dåserne. Der er ingen tvivl om, at denne co-creating inden for branding sender et stærkt budskab til forbrugeren og ved et samarbejde med en anerkendt organisation eller designer, hvis Gyldne Cirkler har samme kerne, skaber større branchemæssige fordele. Implementering af Den Gyldne Cirkel Vi vil i implementeringsdelen komme med konkrete tiltag for Hurup Møbelfabrik. Dette vil vi gøre ud fra Brand Touchpoint Modellen, hvor touchpoints skal styrke Den Gyldne Cirkel. Dette skal gøres gennem hele værdikæden. Både internt i virksomheden - på fabrikken og i butikkerne for de ansatte, samt eksternt i butikkerne, hvor der fokuseres på forbrugerne. Intern implementeringsproces: 1. Kommunikation af Den Gyldne Cirkel på virksomheden Bjarne skal kommunikere den gyldne cirkel ud til alle virksomhedens ansatte gennem et foredrag. - Vigtigt at få fortalt de ansatte hvor betydningsfulde og værdsatte de er i virksomheden. De ansatte skal tillæres det samme syn på Den Gyldne Cirkel. Det skal fremstå i alt hvad der foretages på virksomheden. - Ligeledes skal der følges op på Den Gyldne Cirkel, for at sikre at virksomheden også i fremtiden har samme syn på værdierne og hvorfor et. Dette skal ske gennem et månedligt møde på virksomheden for alle medarbejdere. - Derudover skal der laves tiltag i medarbejdernes kantine, på væggene, hvor statements omkring Hurup og deres eksistens skal virke motiverende for de ansatte. - De ansatte skal føle at de alle er en del af Hurup, og at de alle er med til at løfte brandet. - Disse statements skal give gejst og en fælles ånd for Hurups ansatte: Vi tror på dansk, kvalitets håndværk Vi arbejder målrettet for at kunne yde det bedste - og det vi tror på Vi er alle en del af ét fælles brand Hurup Møbelfabrik 3. Besøgsdag for alle ansatte i Hurup koncernen For at sikre at de ansatte i butikkerne bliver fortrolige med Den Gyldne Cirkel og Hurups kerneværdier skal alle ansatte inviteres på en besøgsdag på selve fabrikken. Det gælder også for nye ansatte Illustrationer og statements på virksomheden På virksomheden skal der udarbejdes statements og en illustration af Den Gyldne Cirkel ved hovedindgangen. Dette vil medføre at medarbejderne bliver bevidste omkring Hurups kerneværdier; Hvad de laver, hvordan det gøres og det vigtigste - hvorfor de gør det. - Her skal de vises rundt på fabrikken og Bjarne skal fortælle alt det nødvendige omkring Hurup som brand og virksomhed. - Desuden skal de trænes i at kunne vejlede og servicere forbrugerne og få det rette budskab kommunikeret ud til dem, så de får den bedst tænkelige oplevelse ud af besøget i butikken.

19 Certifikat 3.1 Implementering Tillykke med dit nye Hurup møbel - Bjarne eller distriktschefen skal jævnligt besøge de enkelte butikker og følge op hvordan det går, og om Den Gyldne Cirkel bliver kommunikeret ud til forbrugerne. Ekstern implementeringsproces: Vores eksterne implementering skal foregå direkte i butikkerne. Vi har valgt at tage inspiration fra vores konkurrentanalyse, hvor vi bl.a. var i IKEA, BoConcept og IdéMøbler, for at blive inspireret af andres butiksindretninger. 1. Vægdekoration med Den Gyldne Cirkel og statements - Illustration af Hurups Gyldne Cirkel. Det skal være det samme billede som på virksomheden, så der gennem værdikæden skabes en rød tråd. Billedet skal vises på væggen bag disken, så det er synligt for alle i butikken. - Ligeledes skal statements tilpasset de tre segmenter være synlige i butikkerne og kunne kobles sammen med Hurups kerneværdier. - Disse statements skal skabe opmærksomhed hos forbrugerne, og kan være med til at skabe præference i de tre segmenters bevidsthed: Hurup Møbelfabrik tror på dansk, kvalitets snedkerhåndværk Hurup made in Denmark 2. Klart budskab af værdier Dette skal være synligt på alt materiale i butikkerne. Der skal laves nye prissedler samt informations-hængere i butikken, så det fremtræder indbydende og ikke discount med de nuværende gule A4 prissedler, vi har observeret på vores butiks-visits. 3. Certifikat ved levering af produkt Hver gang en kunde køber et Hurup møbel skal der medfølge et certifikat. Skabelonen er udarbejdet på forhånd og skal blot printes og underskrives af den medarbejder som afsender møblet, fra fabrikken, som bevis på at møblet har gennemgået alle steps inden levering. Derudover skal certifikatet underskrives af den ekspedient, i butikken som er tilknyttet kunden, når møblet bliver afhentet. Certifikatet skal tydeliggøre Hurups kerneværdier og kunden kan derved få et værdibevis på den rejse møblet har gennemgået fra start til slut. Dette certifikat bevidner dit Hurup møbels autenditet. Det er fremstillet og produceret på Hurup Møbelfabrik i Danmark. Produkt Specifikation: Puder/beklædning opmålt og håndsyet Træstel samlet Fjedre manuelt afstemt og isat Polstring udført Manuel beklædning påsat og efterset Hynder og puder isat Produktet testet og fundet ok Produktets levetid kan forlænges ved brug af behandlingsprodukter. Spørg din forhandler til råds. Hurup, så sidder du godt i det Gennemset og godkendt af Produktionsansvarlig Gennemset og godkendt af Sælger

20 3.2.1 Udbytte Udbytte Udbytte af Den Gyldne Cirkel Efter at have udarbejdet implementeringsdelen af Den Gyldne Cirkel, vil vi komme med et innovativt tiltag, som virksomheden kan benytte sig af, og på denne måde sikre sig en højere brand equity hos segmenterne. Som tidligere beskrevet i vores koncept idé, vil vores primære fokus være rettet det Urban segment, da vi vurderer at vi selv tilhører dette segment. Co-branding er et forholdsvis nyt fænomen som specielt de unge forbrugere har taget stærkt til sig. Det kan være effektivt til at forstærke Hurups position over for det eksisterende Urban segment. Link mellem den gyldne cirkel og co-branding For at få opbygget et optimalt samarbejde med de kendte danskere/kunstnere, skal de udvalgte kunne relatere til Hurup og deres værdisæt. Det er vigtigt at de udvalgte partnere kan sprede budskabet omkring Hurup og deres egen gyldne cirkel ud til omverdenen gennem sin omgangskreds, fans og medier. Inden samarbejdet er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser, da det ellers kan resultere i et nederlag fra Hurups side af 21. Har samarbejdet en nærliggende værdiposition, som ligger nært i begge brancher? Vil Urban segmentet opfatte det naturligt at se de to brancher sammen? Hvad skal Hurup gøre, hvis den kendte dansker kommer i modvind? Det er vigtigt at opgøre fordele og ulemper inden samarbejdet starter. Det skal være en win-win situation, som begge parter skal have positiv effekt ud af. Der skal opstilles målsætninger for samarbejdet og foretages evaluering/opfølgning efter perioden. Forslag til samarbejdspartnere For at kunne udvælge en optimal samarbejdsparnter, har vi brainstormet på mulige danskere, som kunne være interessante for Hurup og for det Urban segment. Nedenfor er listet potentielle danskere, som vi mener, kan være med til at styrke Hurups brand equity ved et samarbejde. I implementeringsdelen vil vi udvælge én af disse danskere, som kan være med til at udføre vores koncept idé. Christian Stadil (Hummel, tøjbrand) Mads Nørgaard (Mads Nøregaar Copenhagen, tøjbrand) Casper Christensen & Frank Hvam (Skuespilere, Klovn ) Mads Mikkelsen (Skuespiller) Tina Dickow (Sangerinde) Mads Langer (Sanger) Agnes Obel (Sangerinde) Christiane Schaumburg Müller (TV vært, Skuespiller) 21 Co-branding Som forslag, har vi valgt designeren Mads Nørgaard til et samarbejde med Hurup. Brandet Mads Nørgaard Copenhagen har eksisteret siden 1986 og har både herre, dame og børnetøjs kollektioner. Vi mener at Mads Nørgaard vil være en god samarbejdspartner for Hurup, da de tror på samme værdier. Mads Nørgaard opbygger kollektionerne ud fra en kerne, hvor der er fokus på moderne, men klassiske elementer. I believe that fashion is meant to support you and free you, not overrule or control you. What you wear should support you in your ways and beliefs. That s how I see it 22 - Mads Nørgaard For at sikre en succesfuld co-branding foreslår vi at design virksomheden Says Who skal være med inde over samarbejdet. Says Who er allerede en designmæssig alliance Hurup har foretaget, hvor nye produkter er produceret og lanceret. Vi har derfor kontaktet Says Who med vores co-branding idé, hvilket de igennem Hurup øjne fandt både spændende og tiltalende som et projekt for at skabe forøget brand equity. Vi foreslår at Mads Nørgaard skal sidde i samarbejde med Says Who og udvikle nye designs, hvor Mads Nørgaards stil skal afspejle sig i designet. Dette kan bl.a. være gennem hans genkendelige striber eller dæmpede farvekombinationer 23. Samarbejdet med Mads Nørgaard skal lanceres i et begrænset oplæg, så det bliver unikt for forbrugerne at have et møbel fra Hurup-Mads Nørgaard kollektionen. Vi foreslår et oplæg af sofaer og stole på i alt 50 stk., da vi mener dette er realistisk at få afsat til forbrugerne. Dette antal skal naturligvis stemme overens med de ekstra produktionsomkostninger der vil være i forbindelse med samarbejdet. Udbytte af Co-branding med Mads Nørgaard: - Hurup vil opnå en større brand equity på markedet primært på Urban segmentet - Hurup kan i højere grad opnå konkurencemæssige design fordele i forhold til BoConcept og Ilva. - Samarbejdet med Mads Nørgaard kan udvide kundesegmentet og skabe flere potentielle kunder for Hurup. Dette kunne forekomme ved f.eks. placering af hans Hurup design i sin forretning. - Det kan give anledning til flere fremtidige tiltag. Samarbejde med andre kendte danskere, derved kan de igen få en større potentiel kundegruppe

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 Indholdsfortegnelse 1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 4. Metodiske og teoretiske overvejelser... 6 4.1. Det kommunikative

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4 1.1 Problemformulering...5 1.2 Afgrænsning...5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4 1.1 Problemformulering...5 1.2 Afgrænsning...5 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Problemformulering...5 1.2 Afgrænsning...5 2. Projektstyring og metodeudvikling...6 2.1 Projektstyring...6 2.2 Metodeudvikling...6 2.3 Risikovurdering...7 3.

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Motiverende design og brugervenlighed

Motiverende design og brugervenlighed Hovedopgave Multimediedesigner, Erhvervsakademiet Aarhus Tech, Forår 2010 Motiverende design og brugervenlighed Persuasive design and Usability af Christina Duus Vejleder: Niels-Erik Kaster Projektperiode:

Læs mere

KONXION PROCESRAPPORT

KONXION PROCESRAPPORT FORSIDE KONXION PROCESRAPPORT Titelblad Projekttitel: PBA E-konceptudvikling 2014 Uddannelsessted: University College Nordjylland, Sofiendalsvej Klasse: ekoa0913 Semester: 3. semesster Vejleder: Malene

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Social Medie Strategi For ikke- B2C virksomheder Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Maibrit Christiansen 050690-1014 Tina Hansen

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målsætning... 14 Ny vision og mission... 14 Mål... 14. Strategi udvikling... 15 Ny forretningsmodel... 15 Co- creation...

Indholdsfortegnelse. Målsætning... 14 Ny vision og mission... 14 Mål... 14. Strategi udvikling... 15 Ny forretningsmodel... 15 Co- creation... 1 Indholdsfortegnelse Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 3 Metode... 3 Arbejdsmetode... 3 Analysemetoder... 4 Kritik af metode... 4 Strategisk Analyse... 5 Præsentation af Bang

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Forbrugeradfærd på internettet

Forbrugeradfærd på internettet Institut for Marketing og Statistik HA Almen - Bachelorafhandling Forfattere: Nanna Juul Thomsen Peter Ravn Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Forbrugeradfærd på internettet Case: EDGE Boardshop Handelshøjskolen

Læs mere