jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer"

Transkript

1 jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

2 Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer fra Emerging Markets, som efter Jyske Banks mening ligger på et attraktivt kursniveau i forhold til euroen. Investeringen har en løbetid på 2½ år, og afkastet afhænger af udviklingen i en kurv af følgende fire valutaer over for euroen (EUR): Brasilianske real (BRL) Mexicanske pesos (MXN) Tyrkiske lira (TRY) Polske zloty (PLN) De fire bagvedliggende lande Brasilien, Mexico, Polen og Tyrkiet er nogle af de vækstlande, som har mulighed for at trække verden ud af den økonomiske krise. Det er de fire lande, som skal trække din investering i JB 4WD Som altid er der kortsigtede udfordringer på emerging markets, men på længere sigt vurderer vi, at man som investor primært skal have fokus på vækst for at finde vinderne på emerging markets. Vi mener, at de ovenstående valutaer står meget stærkt i de kommende par år primært med baggrund i landenes vækstpotentiale. Styrkes de fire valuter samlet set over for euroen over de 2½ år, udbetaler investeringen kurs 100 plus en kupon ved udløb. Vi forventer, at kuponen bliver på 16,25 %, hvilket svarer til en udløbskurs på 116,25. Styrkes de fire valuter samlet set over for euroen med mere end 16,25 % (kuponniveauet), deltager du ved investeringens udløb med 100 % i den samlede stigning altså en udløbskurs på over 116,25. Hvis de fire valutaer derimod svækkes over for euroen, udbetaler investeringen kurs 100 ved udløb. JB 4WD 2012 udstedes til kurs 101. Vigtige egenskaber - JB 4WD 2012 giver eksponering mod en styrkelse af de fire underliggende valutaer over for euroen - Der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast - Den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK) således, at man med DKK som basisvaluta ikke bliver eksponeret mod ændringer i EUR/DKK kursen - Udstedelseskursen er Investeringen er hovedstolsbeskyttet Du modtager som minimum 100 % af din nominelle investering ved udløb - Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger dog af Jyske Banks betalingsevne - Minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb - Investeringen er som udgangspunkt en køb og behold investering med en løbetid på 2½ år Dette faktablad er en del af markedsføringen af JB 4WD 2012 og er ikke en fuldstændig gengivelse af den bagvedliggende dokumentation for produktet, Final Terms. Vi opfordrer dig til at bestille og læse Final Terms, inden du investerer i JB 4WD Hvis der er uoverensstemmelse mellem dette faktablad og Final Terms, er det Final Terms, der gælder. Du kan bestille Final Terms hos din rådgiver i Jyske Bank. JB 4WD 2012 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af faktabladet blev afsluttet den 26. februar

3 JB 4WD 2012 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de fire valutaer vil styrke sig over for euroen over de kommende 2½ år. Ønsker at sprede dine investeringer på flere typer af aktiver. Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på 2½ år. Kan undvære pengene i 2½ år. Ønsker en bund under din investering i form af en 100 % hovedstolsbeskyttelse. JB 4WD 2012 passer måske ikke til dig, hvis du Har en forventning om, at de fire valutaer ikke vil styrke sig over for euroen over de kommende 2½ år. I forvejen er stærkt eksponeret over for valutaerne BRL, MXN, TRY og PLN. Kan få behov for pengene med kort varsel. JB 4WD 2012 er som udgangspunkt en køb og behold investering, da udviklingen i valutakurven først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbeskyttelsen gælder også kun ved udløb. Ønsker en fastforrentet placering. Frygter, at Jyske Bank ikke kan betale indfrielseskursen ved udløb. Om risikoen Vær opmærksom på, at investeringer på valutamarkedet kan blive udsat for store udsving. Ønsker du at sælge JB 4WD 2012, før den udløber, kan kursen være væsentligt under 100. Sikkerheden i JB 4WD 2012 er afhængig af udsteders betalingsevne. Jyske Bank er udsteder af den strukturerede obligation og dermed er det Jyske Bank, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Skulle Jyske Bank gå konkurs, kan du risikere at tabe hele investeringen. Jyske Bank A/S har udarbejdet dokumentet Final Terms, som vi opfordrer dig til at læse. Final Terms er det juridiske dokument, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. I Final Terms afsnittet om Risk Factors kan du finde information om yderligere risici ved at investere i JB 4WD Vi opfordrer dig til at læse Final Terms, som du kan bestille hos din rådgiver i Jyske Bank. 2

4 Valutakurven Den strukturerede obligations afkast afhænger af udviklingen i valutakurven. Valutakurven består af fire valutaer over for euroen og er udvalgt af Jyske Banks analytikere. Hver valuta vægter 1/4 i kurven. Valutakryds EUR/BRL EUR/MXN EUR/TRY EUR/PLN Beskrivelse Kursen på brasilianske real (BRL) over for euro (EUR) udtrykt som hvor mange real, man skal betale for én euro. En styrkelse af BRL vil altså betyde et fald i EUR/BRL-kursen. Kursen på mexicanske pesos (MXN) over for euro (EUR) udtrykt som hvor mange pesos, man skal betale for én euro. En styrkelse af MXN vil altså betyde et fald i EUR/MXN-kursen. Kursen på tyrkiske lira (TRY) over for euro (EUR) udtrykt som hvor mange lira, man skal betale for én euro. En styrkelse af TRY vil altså betyde et fald i EUR/TRY-kursen. Kursen på polske zloty (PLN) over for euro (EUR) udtrykt som hvor mange zloty, man skal betale for én euro. En styrkelse af PLN vil altså betyde et fald i EUR/PLN-kursen. Udviklingen i de fire valutaer over for euroen de seneste fem år Nedenstående graf viser, hvorledes de fire valutaer har udviklet sig i forhold til euroen de seneste 5 år. Bemærk, at en stigende kurve betyder en svækkelse af emerging market valutaen. Altså er MXN og TRY blevet svækket de seneste 5 år, BRL er styrket mens PLN er uændret. Indekseret udvikling 140 EUR/BRL EUR/MXN EUR/TRY EUR/PLN Bemærk: Tidligere kursudvikling er ikke en indikator for fremtidig kursudvikling. Kilde: Bloomberg Vi tilbyder JB 4WD 2012 fra den 8. marts til den 19. marts

5 Investeringscase Jyske Bank har udvalgt fire emerging markets valutaer, hvor vi pt. ser et stort potentiale. De fire bagvedliggende lande Brasilien, Mexico, Polen og Tyrkiet er nogle af de vækstlande, som har mulighed for at trække verden ud af den globale økonomiske krise. Som altid er der kortsigtede udfordringer på emerging markets, men på længere sigt vurderer vi, at man som investor primært skal have fokus på vækst for at finde vinderne på emerging markets. Vi mener, at nedenstående valutaer står meget stærkt i de kommende par år primært med baggrund i landenes vækstpotentiale. Brasilianske real (BRL): 2009 blev et sandt jubelår for den brasilianske real. Den styrkede sig med ca. 28 % mod euroen og hentede derved det, som valutaen tabte, under det store frasalg af risikoaktiver i kølvandet på Lehmans konkurs i efteråret Den brasilianske real har været under pres fra starten af 2010 og svækkede sig med ca. 5,6 % mod euroen i januar. Svækkelsen skyldes primært, at den brasilianske centralbank har købt USD mod BRL for at svække BRL og derved styrke landets konkurrenceevne. Og sekundært, at investorerne fortsat er tilbageholdende med at lægge nye penge i Brasilien efter regeringen indførte en 2 % skat på kapitalinflow i slutningen af På lang sigt (dvs. 12 måneder og længere), så er vi fortrøstningsfulde ved Brasilien og BRL, da vi ser flere positive forhold end negative forhold: Markedsrenterne ligger på knap 10 %; Brasilien har investment grade status hos de tre store kreditvurderingsbureauer og er på vej længere op ad skalaen; væksten ventes at ligge omkring 5 % i 2010 (nr. 1 i Latinamerika) og centralbanken har formået at tæmme inflationen, så den ligger omkring målsætningen på 4,5 %. Disse positive forhold opvejer, at landet har en udfordring med statsfinanserne (gæld i pct. af BNP er steget fra 37 % til 42 % siden starten af 2008) og at efterårets præsidentvalg kan give anledning til uro på markederne. Mexicanske pesos (MXN): For den mexicanske peso blev 2009 en blandet fornøjelse. Målt mod euroen, sluttede den året på nogenlunde samme niveau, som den startede. Dermed klarede MXN sig dårligere end stort set alle andre emerging markets valutaer. Udviklingen skyldtes bl.a. svineinfluenzaen, der næsten knock out ede den i forvejen pressede mexicanske økonomi. MXN er kommet fint fra start i 2010; den styrkede sig således med ca. 4,5 % mod euroen i januar, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at MXN læner sig en del op ad den amerikanske dollar, der jo har lagt pænt fra land i MXN har fortsat meget at hente i forhold til andre emerging markets valutaer, og vi vurderer, at der er gode muligheder for, at MXN skal klare sig fint på lang sigt (dvs. 12 måneder og længere). Ca. 80 % af Mexico s eksport går til USA, hvorfor et opsving i USA klart vil understøtte den mexicanske økonomi. Vækstudsigterne er ikke helt så lyse som i Brasilien, men vi vurderer, at Mexico er igennem det værste og en positiv vækst på omkring 2,5-3,0 % i 2010 og 2011 bør være understøttende for MXN. Mexico har en udfordring med statsfinanserne, der er alt for afhængige af en skrantende oliesektor. Derfor gennemførte landet i efteråret 2009 en finanspolitisk pakke, der skulle gøre landet mindre afhængige af olierelaterede skatter. En finanspolitisk stramning i en kriseperiode kan få Mexico til at stå stærkere på lidt længere sigt. 4

6 Tyrkiske lira (TRY): Tyrkiet blev ramt ganske hårdt af den globale vækstnedgang. Lige som det var tilfældet for mange andre emerging markets valutaer, svækkede den tyrkiske lira sig også gennem slutningen af 2008 og starten af Men i modsætning til mange andre emerging markets valutaer, så er den tyrkiske lira ikke rigtig begyndt at indhente det tabte igen på trods af den bedre stemning på de finansielle markeder og de mere positive vækstudsigter. Forklaringen skal findes i, at der har været en del usikkerheder forbundet med Tyrkiet. Den tyrkiske centralbank er kommet den skrantende vækst til hjælp med meget markante rentenedsættelser således, at centralbankrenten i Tyrkiet nu er nede på historisk lave 6,50 %. Det betyder også, at risikopræmien på tyrkiske lira er historisk lav. På trods af den lave rente i Tyrkiet, så er det dog stadig i Tyrkiet, man finder nogle af de højeste markedsrenter pt., og vi vurderer, at de vil blive højere igen i løbet af 2010 og 2011 i takt med, at centralbanken begynder at hæve renten igen. Det vil være understøttende for den tyrkiske lira. Samtidig har der også været usikkerhed omkring, hvorvidt Tyrkiet havde brug for en låneaftale med den Internationale Valutafond. Det er der pt. ikke behov for, men en evt. aftale vil være understøttende for det kommende vækstopsving i Tyrkiet. Derudover er det også værd at fremhæve, at den tyrkiske banksektor er sund, og det vil det tyrkiske opsving komme til at nyde godt af. Polske zloty (PLN): Som det eneste land i Europa er Polen kommet gennem den globale vækstnedgang uden at være i recession. Således oplevede Polen i 2009 en vækst på 1,5 % - en ganske beskeden vækst, men sammenlignet med de negative vækstrater, som resten af Europa oplevede i 2009, er der tale om et imponerende tal. Det er især den indenlandske efterspørgsel, der har holdt hånden under væksten i Polen. Men selvom Polen har skilt sig positivt ud mht. væksten, så har Polen, lige som en række andre lande med frit flydende valutaer, oplevet en markant svækkelse af sin valuta, zlotyen. En overgang havde zlotyen svækket sig med mere end 30 % over for euroen i forhold til toppen i midten af Denne markante svækkelse stemmer ikke overens med det relativt positive vækstbillede i Polen. Forklaringen skal da også findes i, at zlotyen af mange markedsdeltagere er blevet brugt til at tage et negativt syn på hele Østeuropa, da den er den mest likvide blandt de østeuropæiske valutaer. Siden da har zlotyen dog indhentet noget af det tabte igen, men der er efter vores vurdering forsat mere at hente. Fundamentalt set er Polen en sund økonomi, og da de værste bekymringer om gældsproblemer i Østeuropa nu er aftaget, vil der være basis for, at zlotyen kan begynde at indhente mere af det tabte igen. På lidt længere sigt vil Polens indtrædelse i ØMU ens tredje fase (indførelse af euroen) også blive et tema igen, og det vil være understøttende for zlotyen. 5

7 Beregning af afkast og udløbskurs på JB 4WD 2012 Beregning af afkast på valutakurven Afkastet på valutakurven beregnes som et simpelt gennemsnit af afkastet på de fire valutaer: Afkast Kurv 1 4 Startværdi i Slutværdi i Startværdi i 1 for i = EUR/BRL, EUR/MXN, EUR/TRY og EUR/PLN Eftersom kursen på den enkelte valuta vises som, hvor meget man skal betale for én euro, vil en styrkelse af valutaen over for euroen vise sig som et fald i kursen. Derfor beregnes afkastet som startværdien minus slutværdien. Startværdierne for de fire valutaer fastsættes den 22. marts Slutværdierne for de fire valutaer fastsættes den 20. september Beregning af udløbskurs Hvis afkastet på valutakurven er negativt bliver udløbskursen 100 Hvis afkastet på valutakurven er mellem 0 og kuponniveauet (16,25 % forventet), bliver udløbskursen kupon (= 116,25 forventet) Hvis afkastet på valutakurven er større end kuponniveauet (16,25 % forventet), beregnes afkastet som: Udløbskurs = Afkast Kurv Altså får du som minimum udbetalt kurs 100, når den strukturerede obligation udløber. Hvis afkastet på valutakurven er negativt, og den strukturerede obligation dermed udløber til kurs 100, går du glip af de renter, du kunne have fået eksempelvis på en bankkonto. Desuden mister du 1 kurspoint som følge af en udstedelseskurs på 101. Det er kun ved udløb, at du er sikret mindst kurs 100. Sælger du før tid, kan kursen være væsentligt under 100, da den beregnes ud fra den aktuelle markedsrente og markedskurs på de finansielle instrumenter. Om kuponen Kuponen er det afkast som udløses, hvis valutaafkastet er positivt ved udløb. Hvis valutaafkastet er større end kuponen, modtager man valutaafkastet i stedet. Vi forventer en kupon på 16,25 %. Kuponen afhænger af renteniveauet og prisen på de finansielle instrumenter bag den strukturerede obligation. Kan vi ikke opnå en kupon på minimum 12,5 %, vil udstedelsen blive annulleret, og vi hæver ingen penge på din konto. Kuponen lægges fast på handelsdagen, som er den 22. marts

8 Sådan virker JB 4WD 2012 mulige udløbskurser Dette afsnit uddyber mulighederne for indfrielseskurser på JB 4WD 2012 ved udløb d. 26. september Nedenfor er mulige afkast på JB 4WD 2012 sammenlignet med dels en investering i en fastforrentet obligation med tilsvarende løbetid og dels en direkte investering i valutakurven. Hvad kan DKK 101 blive til? Følgende tabel viser en række hypotetiske scenarier for indfrielseskursen ved en kupon på 16,25 %. Investeringen i JB 4WD 2012 er sammenlignet med en investering i en fastforrentet obligation med tilsvarende løbetid. Ud fra markedskursen den 26. februar 2010 vil en 4 % statsobligation med udløb den 15. november 2012 give et afkast på omkring 1,64 % om året. Udvikling i valutakurven Udløbskurs for Dansk statsobligation JB 4WD 2012 Udløb 15. november % 130,00 105,15 20 % 120,00 105,15 10 % 116,25 105,15 5 % 116,25 105,15 0 % 100,00 105,15-5 % 100,00 105,15-10 % 100,00 105,15-20 % 100,00 105,15-30 % 100,00 105,15 Eksempler på beregning af udløbskurs Nedenfor uddybes tre eksempler på beregningen af udløbskursen. Eksemplerne er ikke en indikation af den forventede udvikling i valutakurven eller det endelige indfrielsesbeløb ved udløb. Ligesom i ovenstående tabel forudsættes en kupon på 16,25 %. Scenarie 1: Kraftig positiv udvikling i valutakurven De fire valutaer har samlet set styrket sig med 20 % over for euroen, dvs. at valutaafkastet er +20 %. Investor modtager derfor valutaafkastet frem for kuponen, idet afkastet overstiger kuponniveauet på 16,25 %. Indfrielsesbeløbet vil være 100 plus 20 % gange 100 = 120, svarende til 120 % af den nominelle investering. Scenarie 2: Positiv udvikling i valutakurven De fire valutaer har samlet set styrket sig med 7 % over for euroen, dvs. at valutaafkastet er +7 %. Investor modtager derfor kuponen frem for valutaafkastet, idet afkastet ikke overstiger kuponniveauet på 16,25 %. Indfrielsesbeløbet vil være 100 plus 16,25 % gange 100 = 116,25, svarende til 116,25 % af den nominelle investering. Scenarie 3: Negativ udvikling i valutakurven De fire valuter har samlet set svækket sig med 5 % over for euroen, dvs. at valutaafkastet er -5 %. Da valutaafkastet er negativt, indfries den strukturerede obligation til kurs 100. Indfrielsesbeløbet vil derfor være 100, svarende til 100 % af den nominelle investering. 7

9 Mulige udløbskurser Nedenstående graf viser mulige udløbskurser på dels JB 4WD 2012 og dels en direkte investering i valutakurven ved forskellige scenarier for udviklingen i valutakurven. Bemærk, at grafen forudsætter en kupon på 16,25 % og, at JB 4WD 2012 holdes til udløb. Grafen indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. Udløbskurs Direkte investering JB 4WD Kilde: Jyske Bank 80-20% -10% 0% 10% 20% Udvikling i valutakurven Køb og behold Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder den strukturerede obligation, til den udløber, da udviklingen i valutakurven først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag den strukturerede obligation. Sådan er din investering sat sammen JB 4WD 2012 er sat sammen af en obligationsdel og en investering i valutakurven via finansielle instrumenter. Her kan du se, hvordan investeringen er fordelt. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den 26. februar 2010: Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 101,00 kr. 94,62 kr. 3,90 kr. 2,48 kr. De 94,62 kr. sætter Jyske Bank af for at sikre dig mindstekursen på 100 om 2½ år. 8

10 Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar i relation til de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge den strukturerede obligation. Det følgende er en generel beskrivelse af de nuværende danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i den strukturerede obligation, opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge JB 4WD Generelt Ifølge den nuværende lovgivning behandles JB 4WD 2012 skattemæssigt som en fordring i fremmed valuta og beskattes derfor for private investorer efter realisationsprincippet. Gevinster og tab medregnes i den skattepligtige indkomst ved realisation og opgøres som forskellen mellem værdien af JB 4WD 2012 ved investeringens indfrielse (afståelsessummen) og værdien ved investeringens begyndelse (anskaffelsessummen). Er investor et selskab, beskattes selskabet efter lagerprincippet. Privatpersoner, frie midler Gevinster og tab beskattes som kapitalindkomst, hvis årets samlede gevinst eller tab overstiger 1000 kr. Den marginale skattesats for kapitalindkomst i 2010 er 52,2 % incl. Kirkeskat. Tab har en fradragsværdi mellem 33,5 % og 52,2 %. Investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomstforhold. Det bemærkes, at der ikke skal betales topskat af nettokapitalindkomst på under (enlige) og (ægtefæller). JB 4WD 2012 er især interessant for private investorer med negativ nettokapitalindkomst eller positiv nettokapitalindkomst under kr. (enlige) eller kr. (ægtefæller). Pensionsmidler Den strukturerede obligation kan ikke anvendes til pensionsmidler, da den ikke vil blive børsnoteret. Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan ikke investere i JB 4WD Selskaber Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår efter lagerprincippet. Selskabsindkomst beskattes med 25 %. OBS! Vi gør opmærksom på, at Regeringen den 27. januar 2010 har fremsat et nyt lovforslag. Såfremt lovforslaget vedtages, kan det muligvis få den konsekvens for private investorer, at JB 4WD 2012 skal beskattes efter lagerprincippet og ikke efter realisationsprincippet. Det bemærkes, at der endnu er stor usikkerhed omkring den endelige udformning af loven. Vedtages loven, vil det ske med virkning fra den 27. januar 2010, hvilket betyder, at der kan ske ændringer i forhold til ovenstående beskrivelse af den forventede skattemæssige behandling af JB 4WD

11 Vilkår for JB 4WD 2012 Fondskode B50137 Udsteder Jyske Bank A/S Standard & Poor s Rating Service har pr. 10. november 2009 tildelt Jyske Bank karakteren A, Negative outlook for langfristet gæld. Investeringen er ikke omfattet af den danske indskydergarantiordning. JB 4WD 2012 udgør en simpel fordring mod Jyske Bank A/S. Regeringen og bankerne har indgået aftale om, at oprette en garantiordning, der sikrer alle indlån og simple fordringer mod tab i danske pengeinstitutter. Jyske Bank er gennem medlemskab af Det Private Beredskab omfattet af ordningen, der løber fra den 6. oktober 2008 og indtil 30. september Vi gør opmærksom på, at JB 4WD 2012 derfor ikke er dækket af garantiordningen efter den 30. september Introduktionskurs DKK i øvrigt uden handelsomkostninger Årlige omkostninger i pct. 1,0 % Nominel kurs 100 Introduktionsperiode 8. marts 2010 til 19. marts 2010 Handelsdag 22. marts På denne dato fastsættes de endelige betingelser for den strukturerede obligation, herunder kuponen og startværdierne for valutakurven. Bemærk, at obligationen ikke udstedes ved en kupon på mindre end 12,5 %. Investeringsperiode 26. marts 2010 til 26. september 2012 Investeringsvaluta Den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK) Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering nominelt: DKK Udløbskurs Hvis afkastet på valutakurven er negativt bliver udløbskursen 100. Hvis afkastet på valutakurven mellem 0 og kuponniveauet (16,25 % forventet), bliver udløbskursen kupon (= 116,25 forventet). Hvis afkastet på valutakurven er større end kuponniveauet (16,25 % forventet) beregnes afkastet som: Udløbskurs = Afkast Kurv Kuponen forventer vi bliver 16,25 %. Den kan blive højere eller lavere end 16,25 %, dog gennemføres udstedelsen ikke hvis, der ikke kan opnås en kupon på mindst 12,5 %. Kuponen fastsættes endeligt den 22. marts Afkastet på valutakurven beregnes som gennemsnittet af den procentuelle udvikling i de fire valutaer. Da kursen på den enkelte valuta vises som, hvor meget man skal betale for én euro, vil en styrkelse af valutaen over for euroen vise sig som et fald i kursen. Derfor beregnes afkastet for hver enkelt valuta som: Afkast = (Startværdi Slutværdi)/Startværdi 10

12 Start- og slutværdi Final Terms Børsnotering Køb og salg Startværdierne for de fire valutaer fastsættes den 22. marts 2010, mens slutværdierne fastsættes den 20. september JB 4WD 2012 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Jyske Bank A/S har udarbejdet dokumentet Final Terms, som vi opfordrer dig til at læse. Final Terms er det juridiske dokument, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. Du kan bestille det hos din rådgiver i Jyske Bank. Den strukturerede obligation vil ikke blive børsnoteret. Jyske Bank A/S stiller under normale markedsvilkår daglige købs- og salgskurser med et spænd på 2 kurspoint. Ønsker du på et senere tidspunkt at købe den strukturerede obligation, kan banken enten matche køb med tilsvarende salg af den strukturerede obligation, eller salg kan finde sted fra bankens egenbeholdning. Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Under unormale markedsforhold kan det være vanskeligt eller umuligt at købe og sælge JB 4WD Sikkerheden for at opnå mindst kurs 100 gælder kun på udløbsdagen. Sælger du JB 4WD 2012 inden udløb, løber du en risiko, da dagskursen beregnes ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i valutakurven vil først ved udløb slå helt igennem i beregningen af kursen. Før udløb vil stigninger i valutakurven kun delvis slå igennem i kursen på JB 4WD Indtil 22.marts 2010 forbeholder Jyske Bank A/S sig ret til at annullere udstedelsen. Den vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis der kan opnås en kupon på mindst 12,5 %. Skulle udstedelsen blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Tildeling ved overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank de strukturerede obligationer i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Ansvar Jyske Bank A/S har udarbejdet dette faktablad. Ved uoverensstemmelse mellem faktablad og Final Terms, vil det være Final Terms, der gælder. 11

13 Jyske Markets, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg JYSKE MARKETS

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

tep Up JB FX Step Up 2013 Investering i tre emerging markets valutaer

tep Up JB FX Step Up 2013 Investering i tre emerging markets valutaer tep Up JB FX Step Up 2013 Investering i tre emerging markets valutaer JB FX Step Up 2013 De nye markeder har det seneste årti været i rivende udvikling. Så når vi taler produktivitet, er disse lande halet

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 8. november 2017 Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 4 Se aktuelle anbefalinger på: https://sydbank.dk/investering/analyser/ obligationer/udenlandske?page=u https://markets.sydbank.dk obligationer. Vigtige kommende

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 20. december 2017 Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

NB Højrente. Januar 2006. Nykredit Bank Debt Capital Markets

NB Højrente. Januar 2006. Nykredit Bank Debt Capital Markets Præsentation final version NB Højrente Januar 2006 Nykredit Bank Debt Capital Markets - Disclosure - Dette materiale er udarbejdet til de investorer, der har fået materialet udleveret fra Nykredit Bank

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 7. maj 2010 Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

JB BMW Side 1 af 16

JB BMW Side 1 af 16 03-03-2017 JB BMW 2020 Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020... 4 Baggrunden for JB BMW 2020... 4 Diagram over afkastmulighederne for JB BMW 2020... 6 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

EM med differentiering

EM med differentiering EM med differentiering Efter et miserabelt 2013 for EM-obligationer, så forventer vi, at 2014 byder på et afkast på 8-10 % på indekset JPM GBI-EM global div. Det er fordelt med et afkast på 3-4 % fra renterne

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Investér i aktier med et sikkerhedsnet Tror du på, at aktierne vil få et comeback over de kommende år? Så kan JB Ti-Fire 2014 være en attraktiv investering for dig. JB

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere