Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation"

Transkript

1 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1 Udskrift af efterkommere: Dette dokument indeholder efterkommere i forhold til den aktuelle proband dvs. personen, der er udgangspunkt for udskriften. Efterkommerne er ordnet i familier for hver generation. For hver familie anføres oplysninger om personen med ægtefæller og registrerede børn. Familierne nummereres fortløbende. Der anføres nummer for de børn, hvor der er registreret ægteskaber og disse indgår som familier i den efterfølgende generation. For hver familie udskrives felter fra databasen, idet der medtages fødsel, død, ægteskab, stilling og bopæl. Inddaterede tekstnoter anføres efter udskriften af familier med referencer fra de felter, hvor noterne er inddateret. Kilder hentes fra databasen med en oversigt sidst i udskriften. Første Generation 1. Mogens Hansen Sommer, * Ca (se note 1) (søn af Hans Sommer), 1695 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, begravet 10 apr 1695, 1 skifte 16 apr 1695 i Bornholmske Landsogne, 2 (se note 2), reference Ane Stamfaderen til slægten Sommer fra Povlsker. Han blev født omkring 1647 og døde 1695 i Povlsker, hvor han var sognedegn og ejer af 33. sgd. Sommergaard i Povlsker. Dette fremgår af skiftet, der er registreret 16. april 1695 i protokol 6 for de bornholmske landsogne. Det fremgår af skiftet, at han var gift med Karen Mortensdatter og de havde 2 levende børn Olluf Mogensen og Ingeborg Mogensdatter. Sønnen Oluf Mogensen Sommer arver 33. sgd Sommergård ved faderens død. Det fremgår helt klart af de 2 jordebøger, der er udarbejdet i I den første er Mogens Hansen Sommer registreret som ejer af gården - han var ganske vist død i I den anden jordebog er Olle Monsen (dvs. Oluf Mogensen Sommer) registreret som ejer af gården. Han er kun 6 år gammel og havde ved skiftet fået Peder Ibsen (31. sgd. Jomfrugård i Povlsker) som værge. Det er usikkert, hvornår Mogens Hansen Sommer har overtaget Sommergård. Gårdens ejedes 1689 i henhold til jordebogen af "Laurids Mounsen". Han ejede også gården 1682 i henhold til skifte efter hans første hustru Karen Pedersdatter. K. Thorsen har fejlagtigt registreret ham som søn af Mogens Hansen Sommer jf. bemærkningen om dette nedenfor. Mogens Hansen Sommers enke Karen Mortensdatter bliver 3 måneder efter hans død i 1695 gift 2. gang med Niels Hansen, der således flytter ind på Sommergård som gårdmand og opsidder for den umyndige søn Oluf Mogensen. Karen Mortensdatter dør 1719, hvorefter sønnen formodentlig overtager Sommergård. Han var på det tidspunkt ejer af 29. sgd. Sandegård i Bodilsker og det fremgår af registreringer af hans børns dåb, at han omkring dette tidspunkt er flyttet fra Bodilsker. Det er uklart, hvad der sker med Niels Hansen efter Karen Mortensdatters død. Han kan være blevet gift igen og have overtaget 10. sgd. Spidsegård i Povlsker. Spidsegård ejes i hvert fald af en person med navnet Niels Hansen, der dør i år gammel og efterlader enken Kirstine Larsdatter og 1 søn og 1 datter født 1726 og Dette kan passe med, at de er blevet gift efter at han var blevet enkemand På grund af lakunen i kirkebogen for Povlsker kan dette ikke bekræftes via registreringer i denne. K. Thorsens har også registreret Laurids Mogensen som søn af Mogens Hansen Sommer. Laurids Mogensen (benævnt Lars Monsen) er ved skifte efter hans hustru Karne Pedersdatter nævnt som ejer af 33. sgd. Povlsker i Det fremgår af dette skifte, at Laurids Mogensen har 5 børn født i perioden 1670 til 1679, og han må derfor være født omkring 1650 eller tidligere. Han kan derfor ikke være søn af Mogens Hansen Sommer, der blev født omkring Han blev gift med Karen Mortensdatter, gift Før 1679, * Før 1660, 1719 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, skifte 3 maj 1719 i Landsogne 25, 4 (se note 3), reference Ane Karen: K. Thorsen angiver Mogens Hansen Sommers hustru som datter af Jep Pedersen, der i jordebog fra 1662 er ejer af Sommergård og 1689 er ejer af 31. sgd. Jomfrugård i Povlsker. Som det fremgår af oplysningerne om Karen

2 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 2 Mortensdatter har disse oplysninger ikke kunnet bekræftes. Det har desværre heller ikke været muligt at finde frem til de kilder, der har været grundlag for K. Thorsens antagelser. 3 Karen Mogensdatter bliver gift 2. gang med Niels Hansen i. Ingeborg Mogensdatter Sommer * dec ii. Hans Mogensen Sommer, * 1686 i Povlsker Sogn, i Povlsker Sogn, begravet 20 sep 1691, 5 (se note 4). iii. dødfødt barn, * 1689 i Povlsker Sogn, døbt 17 nov 1689, i Povlsker Sogn, begravet 17 nov iv. Oluf Mogensen Sommer * Anden Generation 2. Ingeborg Mogensdatter Sommer, også kendt som Ingeborg Monsdatter, * dec 1679 i Povlsker Sogn (se note 5), 1716 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, begravet 16 okt 1716, 1 (se note 6), reference Ane 9.260, skifte 8 dec 1716 i Landsogne 16 (se note 7). Hun må være født december 1679, idet hun ved begravelsen i 16. oktober 1716 er registreret som 37 år gammel på nær 1 måned og 3 uger. Hun er antagelig født i Povlsker. K. Thorsen og dermed en række andre slægtsforskere har registreret hende som født på 33. sgd. Sommergård i Povlsker baseret på en antagelse om, at faderen Mogens Hansen Sommer ejede denne gård. Det er imidlertid usikkert om den antagelse er korrekt, jf. bemærkninger knyttet til Mogens Hansen Sommer. Ingeborg Mogensdatter Sommer bliver gift med Peder Madsen 29. sgd. Sandegård i Bodilsker. Han havde overtaget gården fra faderen Mads Hansen. Ingeborg Mogensdatter Sommer dør 1716, hvorefter Peder Madsen bliver gift 2. gang med Lisabeth Mouritsdatter Marchmann. Peder Madsen dør hurtigt efter vielsen, hvorefter enken bliver gift med Ingeborg Mogensdatter Sommers lillebror Oluf Mogensen Sommer, jf bemærkninger knyttet til ham. 3 Hun blev gift med Peder Madsen, trolovet 2 maj 1703 i Povlsker Sogn, 1 gift 28 maj 1703 i Povsker Kirke, 1 * okt 1670 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn (se note 8) (søn af Mads Hansen og Maren Hansdatter), 1717 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, begravet 31 mar 1717, 1 (se note 9), skifte 17 maj 1717 i Landsogne 16, 6 (se note 10), reference Ane (Sommer). 4. i. Mogens Pedersen Sommer * ii. Maren Pedersdatter Sommer * iii. Kirstine Pedersdatter Sommer, * 1707 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 4 sep iv. Karen Pedersdatter Sommer * v. Mads Pedersen Sommer * vi. Povl Pedersen Sommer * Oluf Mogensen Sommer, * 1690 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, Eft Han er ved vielsen 1719, ved dåbsregistreringer og i skiftet registreret med navnet Oluf, men børnene får patronymnavne Olsen eller Olsdatter. Dette er ikke usædvanligt, idet navnet Oluf ofte anvendes som en tidlig form af navnet Ole. Oluf Mogensen Sommer er født i Povlsker, men hans dåb findes ikke registreret i kirkebogen. Det fremgår af skiftet ved faderens død i 1695, at han er født Det fremgår af andre registreringer 1689 og 1691 i kirkebogen, at

3 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 3 faderen "Mons Sommer" boede i Povlsker i den periode. I 1695 bor faderen på 33. sgd. Sommergård, hvor han muligvis også boede ved Oluf Mogensen Sommers fødsel 1690, men dette er dog usikkert, idet "Laurids Mounsen" ejede gården 1689 i henhold til jordebogen fra det år og også 1682, hvor han er nævnt som ejer af 33. sgd. i hustruens skifte. Oluf Mogensen Sommer arver 33. sgd Sommergård ved faderens død. Det fremgår helt klart af de 2 jordebøger, der er udarbejdet i I den første er Mogens Hansen Sommer registreret som ejer af gården uaktet han døde året før. I den anden jordebog er Olle Monsen registreret som ejer af gården. Han er kun 6 år gammel og havde ved skiftet efter faderen fået Peder Ibsen (31. sgd. Jomfrugård i Povlsker) som værge. Efter Mogens Hansen Sommers død i 1695 bliver enken Karen Mortensdatter gift med Niels Hansen, der hermed bliver opsidder for Oluf Mogensen Sommer på Sommergård, der på det tidspunkt var 5 år gammel. Karen Mortensdatter dør 1719 og det må formodes, at Oluf Mogensen Sommer herefter overtager Sommergård. Oluf Mogensen Sommer bliver efteråret 1717 gift med Lisabeth Mouritsdatter Marchmann, der i maj måned samme år var blevet enke efter at have været gift i 3 måneder med Peder Madsen på 29. sgd. Sandegård i Bodilsker Sogn. De var blevet trolovet i januar måned 1717 efter at Peder Madsen var blevet enkemand 3 måneder tidligere, hvor hans første kone Ingeborg Mogensdatter Sommer døde. Hun var storesøster til Oluf Mogensen Sommer og mor til Povl Pedersen Sommer der ved faderens død 1717 som yngste søn havde arvet Sandegård. Han var da 4 år gammel og havde fået Oluf Mogensen Sommer som formynder. Oluf Mogensen Sommer var således ved ægteskabet med Lisabeth Mouritsdatter Marchmann blevet opsidder for nevøen og myndlingen på Sandegård. Oluf Mogensen Sommer bor i Bodilsker ved de 2 første børns dåb 1718 og Herefter flytter han formodentlig til Povlsker og overtager Sommergård efter moderens død i Den næste søn Ødber Olsen Sommer der er født 1723, må derfor være født i Povlsker. Da kirkebogen for Povlsker mangler for perioden kan dette ikke bekræftes via kirkebogen. De næste børn er registreret i kirkebogen i Povlsker. I henhold til Kures gårdregister er Jørgen Larsen forpagter/bestyrer på 29. Sandegård i Bodilsker indtil myndlingen Poul Pedersen Sommer kunne overtage gården. Det er derfor sandsynligt, at han er flyttet ind på gården samtidig med, at Oluf Mogensen Sommer er flyttet til Sommergård i Povlsker. Jørgen Larsen bliver gift marts Han dør 1727, hvor Poul Pedersen Sommer er 13 år gammel, og derfor fortsat for ung til at overtage Sandegård i Bodilsker. Det fremgår ikke af gårdregisteret, hvem der bestyrer gården efter Oluf Mogensen Sommer sælger Sommergård til sønnen Ødber Olsen Sommer juli 1757 i forbindelse med generationsskiftet på gården efter at han var blevet enkemand få måneder tidligere. Den anden søn Willum Olsen Sommer bliver samtidig gift med Signe Clausdatter Kofoed fra 15. vgd. Frigård i Vestermarie. Det er nærliggende at antage, at Oluf Mogensen Sommer i forbindelse med generationsskiftet får undentag hos sønnen på Sommergård. Han findes ikke registreret som begravet i kirkebogen for Povlsker. Årsagen kan være, at han som undentagsmand er flyttet med sønnen, da denne i 1766 overtager 10. vgd. Brændesgård i Ibsker. Han kan være død i Ibsker i perioden , hvor der er en lakune i registreringen af begravelser, men her er jeg måske ved at være lidt langt ude på gætteriernes overdrev. 3 Han blev gift med Lisabeth Mouritsdatter Marchmann, trolovet 9 aug 1717 i Bodilsker Sogn, 5 (se note 11), gift 13 okt 1717 i Bodilsker Kirke, 1 * Ca i Rønne, 7 (datter af Mouritz Pedersen Marchmann og Karen Villumsdatter), 1757 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, begravet 27 maj i. Mogens Olsen Sommer, * 1718 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 11 feb ii. Peder Olsen Sommer, * 1719 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 26 jul iii. Ødber Olsen Sommer * iv. dødfødt datter, * 1733 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, døbt 25 mar 1733, i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, begravet 25 mar v. Willum Olsen Sommer * 24 nov vi. Mogens Olsen Sommer, * 29 aug 1736 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, 1 døbt 7 sep 1736, 13 sep 1736 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, 1 begravet 16 sep 1736.

4 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 4 Tvilling. vii. Hans Olsen Sommer, * 29 aug 1736 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, 1 døbt 7 sep 1736, 5 sep 1736 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, 1 begravet 7 sep Tvilling. viii. Elsebeth Olsdatter (fejl), * 1737, 1811 i 17. sgd. Randkløvegård, Østermarie Sogn, begravet 30 sep 1811, 1 (se note 12). K Thorsen har registreret hende som datter af Ole Mogensen Sommer, gift ca med Niels Nielsen 17. sgd. Randkløvegård, Østermarie. Nærmere efterforskning kan ikke bekræfte dette. 3 Tredje Generation 4. Mogens Pedersen Sommer, * 1704 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 9 mar 1704, 1 stilling: Degn i Bodilsker, 23 dec 1789 i Degnegården, Bodilsker Sogn, begravet 30 dec Sognedegn i Bodilsker fra 1732 til Han blev gift med (1) Anne Togsværd, * Ca i Rø Sogn, 9 (datter af Ole Frantsen Togsværd og Elisabeth Jørgensdatter Zardin), Før Han blev gift med (2) Anne Sophie Jørgensdatter Sandbye, gift 4 jan 1737 i Nexø, 1 * 1715 i Præstegården, Klemensker Sogn (datter af Jørgen Axelsen Sandbye og Margrethe Kirsten Christensdatter Lind), 17 okt 1793 i Nexø. i. Jørgen Sandbye Mogensen Sommer, * 1740 i Degnegården, Bodilsker Sogn, døbt 15 nov ii. Margrethe Ingeborg Mogensdatter Sommer, * 1739 i Degnegården, Bodilsker Sogn, døbt 16 jan iii. Ingeborg Margrethe Mogensdatter Sommer * iv. Cathrine Mogensdatter Sommer * v. Peder Mogensen Sommer, * 1750 i Degnegården, Bodilsker Sogn, døbt 17 jan 1750, 1 24 okt 1812 i Præstegården, Nyker Sogn, skifte 6 mar 1813 i Vester Herred 4 (se note 13). Han blev gift med Anne Margrethe Bernholt, * 1760 i Præstegården, Nyker Sogn (datter af Peder Bernholt og Margrethe Marie Bernholt), døbt 16 apr 1760, i Præstegården, Nyker Sogn, begravet 18 sep vi. Christine Mogensdatter Sommer * vii. Karen Mogensdatter Sommer * viii. Mogens Mogensen Sommer * 7 maj ix. Magnus Sommer, Eft Maren Pedersdatter Sommer, * 1705 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 27 sep 1705, i 5. vgd. Stavnsgård, Povlsker Sogn, begravet 28 jun 1775, 1 reference Ane

5 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 5 Hun blev gift med Jep Pedersen, trolovet 14 dec 1736 i Povlsker Sogn, 5 gift 10 feb 1737 i Povsker Kirke, 5 * 1700 i 31. sgd. Jomfrugård, Povlsker Sogn (søn af Peder Ibsen og Margrethe Nielsdatter), døbt 11 feb 1700, 1 30 jan 1775 i 5. vgd. Stavnsgård, Povlsker Sogn, 5 begravet 7 feb 1775, 5 reference Ane Jep: Gårdejer på 27. sgd. Sandegård i Povlsker, som han blev besidder af ca ved giftermål med Jens Berildsens enke Ingeborg. Han bliver herved opsidder for Jens Berildsens yngste søn Ødber Jensen. Efter Ingeborgs død 1735 bliver han boende som opsidder på Sandegård indtil Ødber Jensen overtager gården Han er 1737 blevet gift 2. gang med Maren Pedersdatter Sommer, der var barnebarn af Mogens Hansen Sommer. Hun flytter således ind på Sandegård som husmoder i Efter at Ødber Jensen har overtaget Sandegård flytter Jep Pedersen sammen med Maren til 5. vgd. Stavnsgård i Povlsker, som han i henhold til betaling af kendelsespenge køber Han er registreret som ejer af gården i Oeders efterretninger Den yngste søn Peder Ipsen Sommer fra 2. ægteskab med Maren Pedersdatter overtager Stavnsgård 1772 i henhold til betaling af jordskat (kendelsespenge). Jep Pedersen og Maren Pedersdatter bliver sandsynligvis boende i undentag på Stavsgård indtil de begge dør i i. Ingeborg Ipsdatter Sommer * ii. Giertrud Ipsdatter * iii. Maren Ipsdatter Sommer * iv. Peder Ipsen Sommer * Karen Pedersdatter Sommer, * 1709 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 12 maj 1709, i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn, begravet 1 jan Hun blev gift med Ole Pedersen Kaas, trolovet 8 feb 1737 i Bodilsker Sogn (se note 14), gift 15 mar 1737 i Bodilsker Kirke, 1 * 1708 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn (søn af Peder Jacobsen og Sofie), døbt 13 maj 1708, i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn, begravet 19 maj i. Anne Margrethe Olsdatter Kaas * ii. Peder Olsen Kaas, * 7 okt 1739 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn, 8 døbt 1 nov iii. Rasmus Olsen Kaas, * 1741 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn, 8 døbt 12 nov 1741, 1 11 nov 1810 i Ibsker Sogn (se note 15). Han blev gift med (1) Giertrud Larsdatter, gift 11 okt 1776 i Ibsker Kirke, 1 * 1725 i 1. vgd. Nygård, Østerlars Sogn (datter af Lars Poulsen og Magdalene Jensdatter), 1789 i 32. sgd. Aspesgård, Ibsker Sogn, 5 skifte 8 aug 1789 i Øster Herred 3 (se note 16). Han blev gift med (2) Margrethe Michelsdatter, gift 10 aug 1789 i Ibsker Kirke, 5 (se note 17). iv. Sophie Ingeborg Kaas, * 1742 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn, 8 døbt 10 dec Hun blev gift med Peder Monsen Marcher, gift v. Rasmus Nicolai Kaas * 27 okt vi. Mogens Sommer Kaas * Mads Pedersen Sommer, * 1712 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 17 apr 1712, i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, begravet 22 jun

6 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 6 Mads Pedersen Sommer overtager sgd. Gadegård i Åker ved ægteskabet med Anne Marie Hansdatter Kofoed som opsidder for hendes 5 årige søn Tønnes Henrichsen fra 1. ægteskab med Henrich Tønnesen. Myndlingen Tønnes Henrichsen dør 1761, og Mads Pedersen Sommer fortsætter herefter som opsidder for steddatteren Anne Kirstine Henrichsdatter, indtil hun 1765 bliver gift og flytter til Hullegård i Østermarie. Mads Pedersen Sommer køber sandsynligvis gården omkring det tidspunkt, han er i hvert fald registreret som ejer af gården fra 1764 i Kures gårdregister. Gården bliver i henhold til betaling af kendelsespenge købt af sønnen Henrich Madsen Sommer oktober 1784, faderen får undentag på gården indtil han dør Gadegård eller "I Gaden" har antagelig fået sit navn fordi den ligger ved en gade, dvs. en udyrket jordstrimmel, der fører til fællesjorden på Højlyngen. Gården er også benævnt Tønnesgård efter Tønnes Jacobsen Sort, der i henhold til Kures gårdregister overtog gården i Hans søn Henrich Tønnesen arver gården i Han blev gift med Anne Marie Hansdatter Kofoed, gift 1 okt 1749 i Åker Kirke, 1 * 1722 i Prgd. Store Myregård, Åker Sogn, 10 (datter af Hans Hansen Kofoed og Anne Gissel Frantzdatter Smit), døbt 18 jan 1722, i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, begravet 21 okt 1771, 1 skifte 30 okt 1771 i Sønder Herred 2 (se note 18). Anne: Var gift 1. gang med Henrich Tønnesen, der 1740 havde arvet 5. sgd. Tønnesgård (senere Gadegård) i Åker fra faderen Tønnes Jacobsen Sort. Heinrich Tønnesen dør 1749 og gården arves af sønnen Tønnes Henrichsen, der på det tidspunkt kun er 5 år gammel. Moderens gifter sig 2. gang med Mads Pedersen Sommer, der således bliver opsidder for den umyndige stedsøn. Myndlingen Tønnes Henrichsen dør 1761, hvorefter Tønnesgård i henhold til betaling af kendelsespenge arves af søsteren Anne Kirstine Henrichsdatter, der er 14 år gammel. Hendes stedfar Mads Pedersen Sommer driver fortsat gården som opsidder. Anne Kirstine Henrichsdatter bliver 1765 gift med Hans Andersen fra 7. sgd. Hullegård i Østermarie og hun flytter herefter fra Tønnesgård, der overtages af stedfaderen i. Ingeborg Madsdatter Sommer * ii. Henrich Madsen Sommer * iii. Karen Madsdatter Sommer * iv. Kirstine Madsdatter Sommer * v. Peder Madsen Sommer, * 1762 i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, 11 døbt 25 mar 1762, i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, begravet 22 nov vi. Hans Kofoed Sommer * Povl Pedersen Sommer, * 1713 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 25 feb 1714, i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, skifte 15 sep 1778 i Sønder Herred 2, 12 (se note 19). Nævnes 1737 som arving til fødegården 29. sgd. Sandegård i Bodilsker, som han i henhold til betaling af kendelsespenge overtager Gården overtages ved hans død 1778 af den yngste (stadig levende) søn Mogens Povlsen Sommer. 3 Han blev gift med Kirstine Larsdatter, trolovet 21 nov 1738 i Bodilsker Sogn, 1 gift 11 mar 1739 i Bodilsker Kirke, 1 (datter af Lars Pedersen og Kirstine Pedersdatter), 1768 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, skifte 26 okt 1769 i Sønder Herred 2, 12 (se note 20). i. Peder Povlsen Sommer, * 1740 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 21 jul 1740, 1 Før ii. Ingeborg Povlsdatter Sommer, * 1742 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 1 nov 1742, i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, begravet 5 apr iii. Lars Povlsen Sommer * 1745.

7 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: iv. Ingeborg Povlsdatter Sommer * v. Karen Povlsdatter Sommer * vi. Kirstine Povlsdatter Sommer * vii. Giertrud Povlsdatter Sommer, * 1754 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 4 aug 1754, viii. Mogens Povlsen Sommer * ix. Hans Povlsen Sommer, * 1758 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 2 feb 1758, 1 Før Ødber Olsen Sommer, * 1723 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, 1797 i 10. vgd. Brændesgård, Ibsker Sogn, begravet 22 maj Ødber Olsen Sommer må være født efteråret 1723, idet hans alder ved begravelsen maj 1797 i kirkebogen er anført som 73½ år. Han er født på 33. sgd. Sommergård i Povlsker, hvor hans far Oluf Mogensen Sommer var gårdmand fra 1719 til Ødber Olsen Sommer tilgifter sig 1750 ved ægteskab med Boel Andersdatter Fyhn til 7. vgd. Sosegård i Vestermarie. Hun var tidligere samme år var blevet enke efter Thor Nielsen ( ). I 1757 flytter familien til 33. sgd. Sommergård i Poulsker, som Ødberg Olsen Sommer køber af faderen Oluf Mogensen Sommer efter, at han var blevet enkemand. Den må antages, at han får undentag hos sønnen. I 1766 flytter familien til 10. vgd. Brændesgård i Ibsker, som de overtager efter mageskifte med Christopher Andersen, der samtidig overtager Sommergård. Brændesgård overtages 1792 af den yngste søn Hans Ødbergsen Sommer, forældrene bliver boende på gården som aftægtsfolk. 3 Han blev gift med Boel Andersdatter Fyhn, begivenhed (familien) 1757 i Flytter til 10. vgd. Ibsker, trolovet 5 okt 1750 i Vestermarie Sogn, 1 gift 1750 i Vestermarie Kirke, 1 * 1731 i 13. sgd. Fynegård, Knudsker Sogn (datter af Anders Pedersen Fyhn), døbt 12 aug 1731, i 10. vgd. Brændesgård, Ibsker Sogn, begravet 16 aug Boel: Bliver gift 1. gang 1748 med Thor Nielsen ( ) på 7. vgd. Sosegård i Vestermarie Sogn, der var blevet enkemand året før. 3 i. Karen Ødbersdatter Sommer, * 1751 i 7. vgd. Sosegård, Vestermarie Sogn (se note 21), døbt 15 aug 1751, i 10. vgd. Brændesgård, Ibsker Sogn, begravet 23 apr ii. Thor Ødbergsen Sommer, * 1752 i 7. vgd. Sosegård, Vestermarie Sogn, døbt 14 sep 1752, 1 2 sep 1821 i 10. vgd. Brændesgård, Ibsker Sogn, 5 skifte 19 nov 1821 i Øster Herred 5 (se note 22). Bliver boende hjemme hos forældrene indtil 1792, hvor de går på aftægt. Bor herefter hos broderen Hans Ødbergsen Sommer på 10. vgd. Brændergård, Ibsker iii. Gunild Ødbersdatter Sommer * iv. Anders Ødbergsen Sommer, * 1757 i 7. vgd. Sosegård, Vestermarie Sogn, døbt 13 feb 1757, i 7. vgd. Sosegård, Vestermarie Sogn, begravet 22 feb v. Anders Ødbergsen Sommer, * 1759 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, døbt 9 dec 1759, i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, begravet 16 dec vi. Mogens Ødbergsen Sommer * vii. Ole Ødbergsen Sommer, * 1765 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, døbt 5 apr 1765, i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, begravet 3 maj viii. Ole Ødbergsen Sommer, * 1766 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, døbt 8 maj 1766, i 10. vgd. Brændesgård, Ibsker Sogn, begravet 26 nov ix. Hans Ødbergsen Sommer * x. Karen Ødbersdatter Sommer, * 1774 i 10. vgd. Brændesgård, Ibsker Sogn, døbt 10 jul

8 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: Willum Olsen Sommer, * 24 nov 1734 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, døbt 1 dec 1734, i 18. sgd. Holmegård, Nyker Sogn, begravet 22 dec Willum Olsen Sommer er født på 33. sgd. Sommergård i Povlsker. Hans mor Lisabeth Mouritsdatter Marchmann dør maj 1757, hvorefter Sommergård i forbindelse med generationsskiftet bliver købt af hans storebror Ødber Olsen Sommer. Han bliver selv gift få måneder senere august 1757 med Signe Clausdatter Kofoed og overtager samtidig hendes fødegård 15. vgd. Frigård i Vestermarie. Hun er på det tidspunkt 15 år gammel, faderen bliver boende på gården, hvor han dør 2 år senere. Willum Olsen Sommer køber sgd. Holmegård i Nyker Sogn. Gården overtages 1797 af den yngste søn Mogens Willumsen Sommer, forældrene bliver boende i undentag på gården. Gården overtages 1807 af Hans Jensen Kofoed gift med datteren Lisbeth Willumsdatter Sommer. Gården overtages 1830 af deres søn Ole Sommer Kofoed opkaldt efter oldefaderen Oluf Mogensen Sommer. Han ejer gården indtil 1857, hvor den overtages af hans storebror Hans Willum Kofoed, der driver den indtil Han blev gift med Signe Clausdatter Kofoed, gift 29 aug 1757 i Vestermarie Kirke, 1 * 1742 i 15. vgd. Frigård, Vestermarie Sogn (datter af Claus Olufsen Kofoed og Karen Christensdatter), døbt 8 apr 1742, i 18. sgd. Holmegård, Nyker Sogn, begravet 23 feb i. Claus Willumsen Sommer, * 1761 i 15. vgd. Frigård, Vestermarie Sogn, døbt 2 aug 1761, 1 19 jan 1819 i 5. sgd. Yppernegårds grund, Nyker Sogn, 5 (se note 23), skifte 19 maj 1819 i Vester Herred 4 (se note 24), skifte 13 jan 1820 i Vester Herred 4 (se note 25), aldrig gift. Claus Willumsen Sommer bor stadig hos forældrene på 18. sgd. Holmegård i Nyker ved folketællingen Ved folketællingen 1801 er han tjenestekarl på 23. sgd. Østre Åbygård i Nyker, siden udbygger på 5. sgd. grund, hvor han dør som ungkarl i ii. Ole Willumsen Sommer, * 1764 i 15. vgd. Frigård, Vestermarie Sogn, døbt 15 apr 1764, i Nyker Sogn, begravet 22 nov 1810, 1 stilling: Tømmermand. Ole Willumsen Sommer bor stadig hos forældrene på 18. sgd. Holmegård i Nyker ved folketællingen Ved folketællingen 1801 er han registreret som tømmermand. Han bor stadig på Holmegård, som broderen Mogens Willumsen Sommer som den yngste søn har overtaget Ole Willumsen Sommer dør som ungkarl iii. Elisabeth Willumsdatter Sommer, * 1766 i 15. vgd. Frigård, Vestermarie Sogn, døbt 20 jul 1766, i 15. vgd. Frigård, Vestermarie Sogn, begravet 19 sep iv. Karen Willumsdatter Sommer * v. Lisbeth Willumsdatter Sommer * vi. Margrethe Willumsdatter Sommer * vii. Mogens Willumsen Sommer * viii. Kirstine Margrethe Willumsdatter Sommer, * 1779 i 15. vgd. Frigård, Vestermarie Sogn, døbt 18 apr 1779, 1 15 nov 1829 i 4. sgd. Hallegård, Knudsker Sogn, 5 begravet 20 nov 1829 (se note 26). Kirsten Margrethe Willumsdatter Sommer bor ved folketællingen 1801 på 18. sgd. Holmegård i Nyker, som broderen Mogens Willumsen Sommer som den yngste søn har overtaget fra faderen Hun bliver boende i Nyker indtil hun 1824 flytter til Rønne som tjenestepige. Her bor hun stadig, da hun bliver gift december

9 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 9 Hun blev gift med Jens Jespersen, gift 28 dec 1825 i Sct. Nicolai Kirke, Rønne, 5 (se note 27), * 1771, 8 (søn af Jep Hansen Stange og Margrethe Nielsdatter), 7 nov 1829 i 4. sgd. Hallegård, Knudsker Sogn, 5 (se note 28), begravet 14 nov Jens: Det er uklart, hvor Jens Jespersen er født jf. anmærkningen nedenfor. Han bliver gift 1. gang i Vestermarie med Kirsten Margrethe Hansdatter og bor her som udbygger frem til Han køber på det tidspunkt 4. sgd. Hallegård i Knudsker. Gården overtages efter hans død 1829 af sønnen Hans Peder Jespersen. Anmærkning: Jens Jespersen er i Kures gårdregister og i K. Thorsens slægtstavle registreret med efternavnet Stange, født 1759 som søn af Jep Hansen Stange. Dette er ikke korrekt, idet han ved begravelsen 1829 er 58 år gammel og dermed født omkring Han forveksles i gårdregisteret med Jens Ipsen Stange og K. Thorsen har sandsynligvis baseret sig på dette. 3 Fjerde Generation 11. Ingeborg Margrethe Mogensdatter Sommer, * 1744 i Degnegården, Bodilsker Sogn, døbt 2 apr 1744, 1 17 dec 1831 i 22. sgd. Store Grammegård, Åker Sogn, 5 (se note 29), begravet 23 dec 1831, skifte 19 dec 1831 i Sønder Herred 5 (se note 30). Bor ved folketællingen 1787 hos stedsønnen Morten Olsen, der har overtaget Rabækkegård. Hun flytter til Neksø, hvor hun bor ved folketællingen 1801 sammen med børnene Mogens Sommer Olsen og Ane Margrethe Olsdatter. Hun er i folketællingen anført som enke, Fleedført. Datteren bliver året efter gift med Mogens Jensen Dam 3. Hun blev gift med Ole Larsen, gift 14 nov 1766 i Bodilsker Kirke, 1 * 1723 i Østermarie Sogn, 1 døbt 21 nov 1723, 1786 i 29. sgd. Rabækkegård, Ibsker Sogn, 1 begravet 1 jan 1787, skifte 27 mar 1787 i Øster Herred 2 (se note 31). Ole: Køber 29. sgd. Rabækkegård i Ibsker april 1761 efter at være blevet gift med Birgitte Jensdatter. Gården ejedes på det tidspunkt af hendes bror Jens Jensen, der havde købt den 1757 af hendes 1. mand Morten Knudsen. Rabækkegård overtages ved hans død i 1787 af sønnen Morten Olsen fra 1. ægteskab med Birgitte Jensdatter. 3 i. Jørgen Olsen, * 1768 i 29. sgd. Rabækkegård, Ibsker Sogn, døbt 26 dec 1768, 1 Eft ii. Lars Olsen, * 1772 i 29. sgd. Rabækkegård, Ibsker Sogn, døbt 6 sep 1772, i 29. sgd. Rabækkegård, Ibsker Sogn, begravet 20 dec iii. Lars Olsen, * 1774 i 29. sgd. Rabækkegård, Ibsker Sogn, døbt 2 feb 1774, 1 Eft iv. Mogens Sommer Olsen * v. Ane Margrethe Olsdatter * Cathrine Mogensdatter Sommer, * 1747 i Degnegården, Bodilsker Sogn, døbt 19 apr 1747, 1 Eft 1813 i Nexø. Hun blev gift med (1) Niels Kofoed, * i. Anne Marie Nielsdatter Kofoed, * 1783 i Nexø. Hun blev gift med (2) Michel Hansen Madvig, *

10 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: Christine Mogensdatter Sommer, * 1752 i Degnegården, Bodilsker Sogn, døbt 4 okt 1752, 5 8 jun 1832 i Nexø, 5 skifte 1832 i Nexø 4 (se note 32). Hun blev gift med Hans Andersen Holm, gift 11 aug 1790 i Nexø, 1 * 1751, 10 jul 1830 i Nexø, skifte 10 aug 1830 i Neksø 4 (se note 33), stilling: Havnefoged. 42. i. Mogens Sommer * 18 nov ii. Karen Kirstine Hansdatter, * 1794 i Nexø, døbt 25 okt Karen Mogensdatter Sommer, * 1755 i Degnegården, Bodilsker Sogn, døbt 20 maj 1755, 1 13 sep 1830 i 12. sgd. Styrsgård, Ibsker Sogn. 5 Hun blev gift med Frederich Rasmussen Kay Hjorth, * 1760 i Åker, 7 (søn af Rasmus Pedersen Hjorth og Dorthea Frederichsdatter Kay). Frederich: Sognedegn i Povlsker. 3 i. Rasmus Peter Frederichsen Hjorth, * 1789 i Degnegård, Poulsker, døbt 2 feb ii. Anthonette Marie Frederichsdatter Hjorth, * 11 jul 1791 i 22. sgd. Krogegård, Povlsker Sogn, 12 mar 1863 i 12. sgd. Styrsgård, Ibsker Sogn. 15. Mogens Mogensen Sommer, * 7 maj 1762 i Degnegården, Bodilsker Sogn, døbt 14 maj 1762, 1 31 okt 1848 i Sorø, 8 (se note 34). Dr.theol. Sognepræst i Sorø, R.af Dbg. Professor. 14 i. Jensenius Magnus Sommer, * ca. 1794, 8 1 okt 1845 i Svaneke, 15 begravet 9 okt Ingeborg Ipsdatter Sommer, * 1738 i 27. sgd. Sandegård, Povlsker Sogn, døbt 6 jul 1738, i Prgd. Tygesgård, Ibsker Sogn, 16 begravet 1 jan 1784, skifte 4 mar 1784 i Øster Herred 2 (se note 35). Hun blev gift med Hans Hansen Bech, gift 16 mar 1760 i Povsker Kirke, 1 * 1722 i Povlsker Sogn (se note 36) (søn af Hans Seier Jensen), 1807 i Ibsker Sogn, begravet 4 feb 1807, 1 skifte 22 sep 1808 i Øster Herred 4 (se note 37). i. dødfødt pigebarn, * 1 jan 1764 i Prgd. Tygesgård, Ibsker Sogn, 1 1 jan 1764 i Prgd. Tygesgård, Ibsker Sogn. 1 ii. Ingeborg Cathrine Hansdatter Bech, * 1766 i Prgd. Tygesgård, Ibsker Sogn, døbt 23 mar 1766, 1 Eft iii. Hans Sejer Hansen Bech, * 1768 i Prgd. Tygesgård, Ibsker Sogn, døbt 21 aug 1768, 1 Eft 1808 i Klemensker. iv. Jep Hansen Bech, * 1771 i Prgd. Tygesgård, Ibsker Sogn, døbt 9 maj 1771, 1 Før v. Peder Hansen Bech, * 1774 i Prgd. Tygesgård, Ibsker Sogn, døbt 18 apr 1774, Før vi. Knud Hansen Bech, * 1778 i Prgd. Tygesgård, Ibsker Sogn, døbt 8 feb 1778, 1 FT 1808 i Årsdale.

11 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: Giertrud Ipsdatter, * 1741 i 27. sgd. Sandegård, Povlsker Sogn, døbt 31 maj 1741, i Nexø, begravet 8 feb 1783, 1 skifte 19 feb 1783 i Nexø Byfoged 2 (se note 38). Hun blev gift med Lars Rasmussen, gift 25 maj 1774 i Povsker Kirke, 1 * 1746, 1792 i 17. sgd. Gadegård, Povlsker Sogn, begravet 1 jul 1792, 1 skifte 13 jun 1792 i Sønder Herred 1 (se note 39), stilling: Købmand i Rønne. i. Christine Larsdatter, * 1775 i Nexø, døbt 29 jan ii. Rasmus Larsen, * 1776 i Nexø, døbt 17 nov 1776, i 17. sgd. Gadegård, Povlsker Sogn, begravet 17 jul iii. Niels Larsen, * 1779 i Nexø, døbt 27 jun iv. Margrethe Larsdatter, * 1781 i Nexø, døbt 16 apr Maren Ipsdatter Sommer, * 1743 i 5. vgd. Stavnsgård, Povlsker Sogn, døbt 17 dec 1743, 1 5 apr 1827 i 17. sgd. Lille Bakkegård, Olsker Sogn, 5 (se note 40), begravet 18 apr 1827, 1 skifte 9 apr 1827 i Nørre Herred 5 (se note 41). Hun blev gift med Hans Jensen Møller, gift 29 mar 1769 i Povsker Kirke, 1 (se note 42), * 1739, 1782 i 17. sgd. Lille Bakkegård, Olsker Sogn, begravet 29 jan i. Catrina Maria Hansdatter, * 1772 i 17. sgd. Lille Bakkegård, Olsker Sogn, døbt 26 jul ii. Kirstina Margreta Hansdatter * Peder Ipsen Sommer, * 1747 i 5. vgd. Stavnsgård, Povlsker Sogn, døbt 29 jan 1747, 1 reference Ane 7.65, 23 sep 1841 i 5. vgd. Stavnsgård, Povlsker Sogn, 5 begravet 30 sep Han var født paa 27. sgd i Faderens første Ægteskab. I 1786 købte han for 445 Slettedaler Staunsgaard, 5 Vornedegaard, af Ejeren Hans Pedersen, der 1759 var bleven gift til 38.S1g. "I Skoven", Bodilsker. Peder Ipsen Sommer var Sandemand og Stolsbroder i Set. Povls Gildet. Før 1786 var han Besidder af 27.S1g., sin Fødegaard. 3 Han blev gift med Bergitte Sivertsdatter, gift 1 jan 1775 i Povlsker Kirke, 1 * 1744 i 23. sgd. Lille Pilegård, Povlsker Sogn (datter af Sivert Rasmussen og Ellen Adsersdatter), døbt 16 sep 1744, 1 18 dec 1815 i 5. vgd. Stavnsgård, Povlsker Sogn, 5 (se note 43), begravet 23 dec 1815, reference Ane i. Jephta Pedersen Sommer * ii. Mogens Pedersen Sommer * iii. Rasmus Pedersen Sommer * iv. Hans Peter Sommer * 26 jul v. Povel Sommer, * 4 okt 1782 i 5. vgd. Stavnsgård, Povlsker Sogn, 5 døbt 20 okt 1782, i 5. vgd. Stavnsgård, Povlsker Sogn (se note 44), begravet 19 jan vi. Ellen Marie Pedersdatter * 10 jun vii. Ingeborg Margrethe Sommer * 22 jan viii. Ole Petersen Sommer (fejl), * 1794 i 5. vgd. Stavnsgård, Povlsker Sogn. 8 Denne registrering fra K. Thorsen må betragtes som en fejl. Der kan ikke findes oplysninger i kirkebogen, der kan bekræfte registreringen. Bergitte Sivertsdatter er 50 år i 1794, så det er også af den grund usandsynligt.

12 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 12 K. Thorsen har registreret yderligere et barn med navnet Kirstine Ipsdatter Sommer. Dette er også en fejl, idet hun er identisk med Hans Peter Sommer hustru. Hun er født i Rø, hvor kirkebogen fra før 1800 er brændt Anne Margrethe Olsdatter Kaas, * 1738 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn, 8 døbt 16 jan 1738, Hun blev gift med (1) Mogens Jørgensen, gift i. Jørgen Mogensen. Hun blev gift med (2) Peder Hansen Kofoed, gift 1765, * 1734 i Pgd. Simblegård, Klemensker Sogn, 8 (søn af Hans Jørgensen Kofoed og Anna Jørgensdatter Kofoed), 1797 i 10. vgd. Lille Kannikegård, Bodilsker Sogn, stilling: Borgmester i Rønne (St. Almegård). 21. Rasmus Nicolai Kaas, * 27 okt 1745 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn, 8 døbt 27 okt 1745, 1 16 jun 1835 i 7. sgd. Brandsgård, Åker Sogn, 5 (se note 45). Han blev gift med (1) Karen Margrethe Nielsdatter, gift 1788, * Han blev gift med (2) Ellen Kirstine Nielsdatter, gift 19 mar 1790 i Nexø, 1,5 (se note 46), * 1772, 8 (datter af Niels Hansen og Elsebeth). i. Ole Peter Kaas, * 21 mar 1795, 8 23 mar 1870 i 7. sgd. Brandsgård, Åker Sogn. Han blev gift med Cathrine Kofoed, gift 1820, * 1798 i St. Myregård, Åker Sogn, 8 (datter af Conrad Piil Kofoed og Signe Margrethe Pedersdatter), 18 dec 1872 i 7. sgd. Brandsgård, Åker Sogn. 22. Mogens Sommer Kaas, * 1751 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn, 8 døbt 31 mar 1751, 1 9 maj 1820 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn, 5 begravet 15 maj Tog til dels navnet Sommer. Proprietær Kaasegaard, Ibsker. 8 Han blev gift med Elsebeth Olsdatter, gift 28 dec 1773 i Ibsker Kirke, 1 * 1754 i 17. sgd. Bækkegård, Ibsker Sogn (datter af Ole Ibsen og Hedevig Pedersdatter), døbt 10 nov 1754, 17 jul 1822 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn. 50. i. Hedvig Sophie Sommer Kaas * ii. Karen Margrethe Sommer Kaas * iii. Ole Sommer Kaas * 24 okt iv. Hans Peter Sommer * 23 jul v. Mogens Sommer, * 24 okt 1789 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn, 8 25 feb 1816 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn vi. Elisabeth Marie Sommer * jun vii. Kirstine Margrethe Sommer, * 2 okt 1792 i Pgd. Kåsegård, Ibsker Sogn. 8

13 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 13 Hun blev gift med Neumann Anthoni Nansen, gift 18 nov 1839 i Bodilsker Sogn, 5 * 1811 i Nexø (søn af Broder Nansen og Sidsel Andersdatter), døbt 5 jan 1811, 1 (se note 47), 17 okt 1855 i Mølle, Præstegårds grund, Bodilsker Sogn, 5 konfirmeret 1825 i 18. sgd. Lille Loftsgård, Pedersker Sogn. 5 Neumann: Født i Neksø som søn af Skipper Broder Nansen fra Holsten og Sidsel Andersdatter Due. Bor ved folketællingen 1834 på 7. sgd. i Pedersker. Er møller ved vielsen viii. Povl Ancher Sommer * ix. Anthonette Elisabeth Sommer Kaas * 14 nov Ingeborg Madsdatter Sommer, * 1750 i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, 17 døbt 20 sep 1750, 1 12 mar 1830 i 23. sgd. Lille Dammegårds grund, Klemensker Sogn. 5 Hun blev gift med Jørgen Hansen, gift 3 okt 1777 i Åker Kirke, 1 * 1756 i Åkirkeby, Åker Sogn (søn af Hans Jørgensen og Johanne Olsdatter), døbt 25 jul 1756, 1 2 sep 1820 i 21. sgd. Lille Krashavegårds fortov, Klemensker Sogn, 5 (se note 48), skifte 3 sep 1820 i Nørre Herred 4 (se note 49). Gift i Åker 1777, hvor både Jørgen Hansen og Ingeborg Madsdatter Sommer er født. De bor i Åkirkeby (Byen) indtil ca i henhold til registreringer i kirkebogen for Åker Sogn. De flytter til Klemensker, hvor de bor 21. sgd. Lille Krashavegårds fortov. Her bor de stadig da Jørgen Hansen dør i Ingeborg Madsdatter Sommer flytter, idet hun bor 23. sgd. Lille Dammegårds grund i Klemensker da hun dør i. Johanne Jørgensdatter, * 1778 i Åkirkeby, døbt 11 okt 1778, 5 (se note 50), Før 1801 i 21. sgd. Lille Krashavegårds fortov, Klemensker Sogn. ii. Anna Maria Jørgensdatter, * 1780 i Åkirkeby, døbt 8 mar 1780, 5 Ca i 21. sgd. Lille Krashavegårds fortov, Klemensker Sogn. iii. Hans Jørgensen, * 1782 i Åkirkeby, døbt 23 jun 1782, i Åkirkeby, begravet 1 jan iv. Peder Jørgensen Sommer * v. Karen Jørgensdatter * vi. Hans Jørgensen * vii. Mads Sommer * viii. Ingeborg Jørgensdatter, * 1793 i 21. sgd. Lille Krashavegårds fortov, Klemensker Sogn, 18 Eft 1806, konfirmeret 12 okt 1806 i Klemensker Sogn, 1 (se note 51). ix. Maren Jørgensdatter, * 1798 i 21. sgd. Lille Krashavegårds fortov, Klemensker Sogn Henrich Madsen Sommer, * 1753 i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, døbt 15 feb 1753, 1 8 okt 1815 i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, 19 skifte 2 okt 1817 i Sønder Herred 2 (se note 52). Køber fødegården 5. sgd. Gadegård i Åker i 1784 i henhold til betaling af kendelsespenge. Efter hans død overtages gården 1817 af den yngste søn Mogens Sommer. 3 Han blev gift med Kirstine Marie Larsdatter Marcher, gift 24 okt 1788 i Vestermarie Kirke, 1 * 1769 i 35. sgd. Ringeby, Vestermarie Sogn (datter af Lars Monsen Marcher og Martha Kathrine Kofoed), døbt 20 aug 1769, jun 1824 i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, 5 begravet 2 jul 1824, skifte 28 jun 1824 i Sønder Herred 4 (se note 53). Kirstine: Bliver gift 2. gang i 1817 med Peder Bertelsen, der var søn af avsmand Bertel Svendsen fra Storegaden i Åkirkeby. Han bliver opsidder på Gadegård for den yngste søn Mogens Sommer fra hendes 1. ægteskab, der på det

14 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 14 tidspunkt var 9 år gammel. Kirstine Marie Larsdatter Marcher dør juni 1824, hvor sønnen Mogens er 16 år gammel. Peder Bertelsen driver derfor Gadegård endnu et år indtil han november 1825 flytter til Neksø, hvor han bliver gift 2. gang med Maren Kirstine Jensdatter i. Mads Henrichsen Sommer * ii. Ane Marie Henriksdatter Sommer, * 1791 i 5. sgd. Gadegård, Åker Sogn, døbt 23 okt 1791, 1, i 5. sgd. Gadegård, Åker Sogn, begravet 27 dec iii. Hans Henriksen Sommer, * 1793 i 5. sgd. Gadegård, Åker Sogn, døbt 1 dec 1793, 1,5 Eft 1827 (se note 54). På sørejse 1817 ved skifte ved faderens død. Ved broderen Jens Sommers skifte i 1827 er han stadig fraværende, Christian Dam, capitain i Nexø udpeges som værge. 3 iv. Peer Sommer, * 1796 i 5. sgd. Gadegård, Åker Sogn, døbt 3 jan 1796, 1, i 5. sgd. Gadegård, Åker Sogn, begravet 7 feb 1796, 1 (se note 55). v. Jens Henriksen Sommer, * 1797 i 5. sgd. Gadegård, Åker Sogn, døbt 22 jan 1797, 1,5 18 maj 1827 i 5. sgd. Gadegård, Åker Sogn, 5 (se note 56), skifte 24 dec 1827 i Sønder Herred 5 (se note 57). 62. vi. Peer Sommer * vii. Lars Marcher Sommer * viii. Ane Kistine Henriksdatter Sommer * ix. Kirstine Marie Henriksdatter Sommer, også kendt som Kirstine Marie Hjorth, * 1805 i 5. sgd. Gadegård, Åker Sogn, døbt 4 aug 1805, 1,5 10 mar 1872 i Rønne, 5 (se note 58), begravet 16 mar Flytter 1823 fra Åker til Pedersker. Vender tilbage til Åker og flytter 1825 herfra til 5&6 sgd. i Ibsker. Flytter november 1828 fra Ibsker til Rønne og 1829 fra Rønne til København. Ved folketællingen 1834 bor Christine Marie Sommer 28 år gammel i Store Kongensgade som tjenestepige hos skomagermester Johan Peter Borch. Den folketælling indeholder ikke fødesogn, der ville kunne verificere, at der er tale om Kirstine Marie fra Åker. Kirstine Marie Sommer bliver gift i Rønne maj 1841 med sømand Lars Peter Hjort, hvilket fremgår af kirkebogen. De er ikke fundet i folketællingerne 1840 og Ved folketællingen 1850 er Lars P Hjort og Kirstine Hjort registreret i Storegade (Matr. 514b). Hun er anført som væverske, født i Åker, 44 år gammel. Han er registreret som sømand, der har været fraværende i 4 år. Ved folketællingen 1855 er Lars Petter Hjort registreret som "fraværende i Koffardifart". Ved folketællingen 1860 bor Christine Hjort i Østergaden (Matr. 334) i Rønne som enke og spinderske. Her bor hun stadig ved folketællingen Hun dør 1872 som fattiglem. I kirkebogen er hun betegnet som: "Den bortblevne Sømand Lars Hjorts Hustru". 3 Hun blev gift med Lars Peter Hjort, gift 19 maj 1841 i Sct. Nicolai Kirke, Rønne, 5 * 31 jan 1815 i Rønne, 5 (søn af Lars Hjorth og Gjertrud Kristine Drejer), døbt 26 feb 1815, Lars: Født januar 1815 i Rønne som uægte barn af Gjertrud Kirstine Drejer og skomagerdreng Lars Hjort. I kirkebogen er noteret "Uægte, 2. gang". Er tilsyneladende ikke konfirmeret i Rønne. Han er ved folketællingen 1834 tjenestekarl hos købmand Herman Bohn Rasch i Storegaden i Rønne. Bliver sømand og er åbenbart i perioder på langfart. Han er således ikke hjemme i Rønne ved nogen folketælling i perioden fra 1840 til 1850 og dør åbenbart i perioden 1855 til 1860, idet hans kone er registreret som enke Der er dog også den mulighed, at hun er registreret som enke på baggrund af, at Lars Peter Hjort har forladt hende x. Mogens Sommer * xi. Marthe Marie Henriksdatter Sommer, * 1810 i 5. sgd. Gadegård, Åker Sogn, døbt 24 jun 1810, 1,5 13 jun 1836 i Rønne, 5 begravet 17 jun 1836.

15 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 15 Er nævnt i moderens skifte Flytter samme år til København Karen Madsdatter Sommer, * 1755 i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, 17 døbt 22 jun 1755, 1 9 jun 1820 i Åkirkeby. 5 Gift 1. gang med Peder Pedersen Øsel, der dør Karen Madsdatter Sommer gifter sig herefter 2. gang med enkemand Ole Thorsen, der samtidig flytter fra Østerlars til Åker. 3 Hun blev gift med (1) Peder Pedersen Øsel, gift 16 nov 1780 i Åker Kirke, * 1737 i Åker Sogn (søn af Peder Jensen Øsel og Karen Jensdatter), døbt 20 okt 1737, 1799 i Bygaden, Åkirkeby, begravet 19 jan 1799, 1 skifte 8 feb 1799 i Åkirkeby Byfoged 1 (se note 59). Peder: Bliver gift 1. gang 1763 i Åker med Johanne Christensdatter, der var født 1742 på 38. sgd. Store Bakkegård i Åker som datter af Christen Hansen. Hun dør 1770 og Peder Pedersen Øsel bliver herefter gift 2. gang med Anne Madsdatter, der var født 1748 på 37. sgd. Pæregård i Åker som datter af Mads Olsen. Hun dør 1780 og Peder Pedersen Øsel bliver herefter gift 3. gang med Karen Madsdatter Sommer. Peder Pedersen Øsel dør januar 1799, det fremgår af kirkebogen, at han bor i Bygaden. 3 i. Peder Pedersen Øsel, * 1781 i Åker Sogn, døbt 14 sep 1781, 5 (se note 60). 66. ii. Jens Pedersen * Hun blev gift med (2) Ole Thorsen, gift 15 jul 1799 i Åker Kirke, 1 * 1746, 13 nov 1829 i 4. sgd. Melgård, Rutsker Sogn (se note 61). Ole: Bliver gift 1. gang 1776 med Bodil Aristdatter Weideman, der var enke efter Jeppe Andersen på 3. sgd. Damaskegård i Østerlars. Ole bliver således opsidder på gården og boer sikkert her til han gifter sig igen. Hans datter Karen boer på Damaskegård ved folketællingen 1801 sammen med sin halvbroder Ared. Ared overtager Damaskegård. Ole gifter sig 2. gang i Åker med Karen Madsdatter Sommer, som var enke efter avlsbruger Peder Pedersen Øsel i Åkirkeby, som han overtager. Hun dør 1820, hvorefter Ole Thorsen 1821 flytter til 4. sgd. Melgård i Rutsker og dør her hos en datter og svigersøn Kirstine Madsdatter Sommer, * 1758 i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, døbt 13 jan 1758, i Rønne, begravet 20 mar 1793, 1 (se note 62), skifte 5 aug 1793 i Rønne Byfoged 3 (se note 63). Bliver gift med Lars Andersen, der er feldbereder i Rønne. De får 5 børn, men kun en af disse bliver voksen. 3 Hun blev gift med Lars Andersen, gift 2 maj 1787 i Åker Kirke, 5 (se note 64), * 1749 i Rønne (søn af Anders Jacobsen), døbt 20 jul 1749, 5 stilling: Felbereder, 1813 i 37. sgd. Ringebygård, Vestermarie Sogn, begravet 14 sep 1813, 1 skifte 29 sep 1813 i Vester Herred 3 (se note 65). Lars: Feldbereder i Rønne. Bliver gift 1. gang omkring 1775 med Elisabeth Andersdatter, der var født på 22. sgd. Skovgård i Rutsker som datter af Anders Pedersen Rasch. Hun dør 1787, hvorefter Lars Andersen bliver gift 2. gang med Kirstine Madsdatter Sommer. 3 i. Elsebeth Larsdatter, * 1788 i Rønne, døbt 10 feb 1788, i Rønne, begravet 9 nov ii. Karen Kirstine Larsdatter * 1789.

16 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 16 iii. Hans Larsen, * 1790 i Rønne, døbt 2 maj 1790, 1 Før Er registreret i folketællingen 1801, hvor han er 10 år gammel, men ikke i faderens skifte iv. Morten Larsen, * 1791 i Rønne, døbt 29 maj 1791, i Rønne, begravet 6 maj v. Mads Morten Larsen, * 1792 i Rønne, døbt 10 jun 1792, i Rønne, begravet 25 maj Hans Kofoed Sommer, * 1765 i 5. sgd. Gadegård, Egeby, Åker Sogn, døbt 14 feb 1765, i 8. sgd. Lynggård, Vestermarie Sogn, begravet 16 mar Var 1787 hjemme på fødegården 5. sgd. Gadegård i Åker hos broderen Heinrich Madsen Sommer, der havde overtaget gården 1784 som den yngste søn. Hans Kofoed Sommer køber 8. sgd. Lynggård i Vestermarie i 1788 og bliver samtidig gift med enken fra den forrige ejer af gården. De er kun gift i 2 år, idet Hans Kofoed Sommer dør 1790, hvorefter Ane Margrethe Jensdatter bliver gift 3. gang med Mads Larsen. Han er mere langtidsholdbar end de 2 første ægtemænd, idet de lever som ægtefolk i 45 år på Lynggård indtil hans død i Derer søn Hans Kofoed opkaldt efter moderens 2. ægtemand overtager Lynggård i Han blev gift med Ane Margrethe Jensdatter, gift 5 jan 1788 i Vestermarie Kirke, 1 * 1762 i 31. sgd. Elisegård, Vestermarie Sogn (datter af Jens Hansen og Karen Larsdatter), døbt 27 sep 1762, 1 8 sep 1836 i 8. sgd. Lynggård, Vestermarie Sogn. Ane: Var gift 1. gang med Peder Hansen på 8. sgd. Lynggård i Vestermarie. Han døde juni 1886 og efterlod Ane Margrethe Jensdatter med 2 steddøtre på 6 og 9 år og deres fælles datter, der kun var ½ år gammel. Det fremgår af skiftet, at de 2 døtre fra Peder Hansens første ægteskab har en mødrenearv. Det fremgår af folketællingen 1787, at Ane Margrethe Jensdatter bor på Lynggård som enke med hendes datter. De 2 døtre fra Peder Hansens første ægteskab bor hos deres farbror Niels Hansen på 32. sgd. Lillegård i Vestermarie. Ane Margrethe Jensdatter bliver året efter gift med Hans Kofoed Sommer. 3 i. Anne Marie Hansdatter Sommer, * 1788 i 8. sgd. Lynggård, Vestermarie Sogn, døbt 21 sep 1788, i 8. sgd. Lynggård, Vestermarie Sogn, begravet 21 dec ii. Karen Hansdatter Sommer, * 1789 i 8. sgd. Lynggård, Vestermarie Sogn, døbt 6 dec 1789, 1 Eft Lars Povlsen Sommer, * 1745 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 26 jan 1745, 1 10 jul 1820 i 28. sgd. Lille Engegård, Bodilsker Sogn, 5 (se note 66). Køber i henhold til betaling af kendelsespenge 28. sgd. Lille Engegård i Bodilsker januar 1775 samtidig med at han bliver gift med Margrethe Andersdatter. Han bliver boende på gården resten af sit liv fra 1802 som undentagsmand hos sønnen Hans Larsen Sommer, der overtager gården juli Lars Povlsen Sommer køber i henhold til betaling af kendelsespenge 29. sgd. Sandegård i Bodilsker november 1818 fra den foregående ejer Mouritz Larsen, der var gift med Kirstine Mogensdatter Sommer. Hun var Lars Povlsen Sommers niece, datter af Mogens Povlsen Sommer. Lars Povlsen Sommer er på det tidspunkt 73 år gammel, så formålet med købet er næppe at drive gården selv. Gården overtages sandsynligvis af hans barnebarn Karen Kirstine Jensdatter, der bliver gift med Hans Jørgen Jacobsen, der september 1821 køber Sandegård af Lars Povlsen Sommers enke Margrethe Larsdatter. 3 Han blev gift med Margrethe Andersdatter, gift 6 jan 1775 i Povsker Kirke, 1 * 11 jun 1739 i Povlsker Sogn, 1 døbt 21 jun 1739, 18 maj 1829 i 28. sgd. Lille Engegård, Bodilsker Sogn, 5 (se note 67).

17 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: i. Hans Larsen Sommer * ii. Kirsten Larsdatter Sommer * Ingeborg Povlsdatter Sommer, * 1747 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 10 aug 1747, i 4. vgd. Elisegård, Bodilsker Sogn, begravet 29 apr Flytter ved vielsen med Anders Bech fra Bodilsker til Neksø. 3 Hun blev gift med (1) Anders Bech, også kendt som Anders Jensen Bech, gift 7 jun 1777 i Bodilsker Kirke, 1 * 1719, 1785 i Nexø, begravet 26 feb 1785, 1 (se note 68), skifte 1 mar 1785 i Nexø Byfoged 2 (se note 69). Anders: Anders Bech blev gift 1. gang med Kirstine Clausdatter Funch med hvem han fik 4 sønner og 2 døtre, hvilket fremgår af skiftet ved hendes død 1777, der er registreret i protokol for Neksø Byfoged 24. april. Anders Bech bliver trolovet og gift 6 uger senere i Bodilsker Kirke. 3 i. Povel Andersen Bech, * 1778 i Nexø, døbt 24 maj Hun blev gift med (2) Lars Madsen, gift 13 mar 1786 i Nexø Kirke, 1 (se note 70), * 1744 i 4. vgd. Elisegård, Bodilsker Sogn (søn af Mads Hansen og Ellen Madsdatter), døbt 23 dec 1744, i 4. vgd. Elisegård, Bodilsker Sogn, begravet 13 feb Lars: Lars Madsen blev gift 1. gang 1767 med Birgit Pedersdatter med hvem han fik 5 sønner. Han overtager samtidig 4. vgd. Elisegård i Bodilsker fra faderen, der flytter til 30. sgd. Simonsgård i Rutsker, hvor han får undentag hos svigersønnen Mads Povlsen. Birgit dør juni Lars Madsen bliver gift 2. gang med Ingeborg i Neksø Kirke. Han er ganske vist i kirkebogen anført med navnet Jens Madsen, hvilket må være en fejlregistrering. Jens Madsen er bror til Lars Madsen og gårdmand på 2. vgd. Lille Krusegård i Bodilsker. 3 ii. Anders Larsen, * 1786 i 4. vgd. Elisegård, Bodilsker Sogn, døbt 1 jan Karen Povlsdatter Sommer, * 1750 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 1 mar 1750, 1 29 jun 1826 i 11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn, 5 (se note 71), skifte 29 jun 1826 i Sønder Herred 5 (se note 72). Karen er født på 29. sgd. Sandegård i Bodilsker. Hun bliver trolovet september 1778 umiddelbart efter faderens død og flytter til 11. sgd. Døvregård i Bodilsker. Den yngste søn Mauritz Jensen arver Døvregård ved faderens død 1797, men han er kun 10 år gammel på det tidspunkt. Karen Povlsdatter Sommer får derfor som enke brugsret til gården og driver den indtil sønnen overtager den Han bliver samtidig gift med Anne Dorthea Jacobsdatter. Karen Povlsdatter Sommer dør 1826 som undentagskone på Døvregård. Præsten har ikke været særlig omhyggelig ved registreringen i kirkebogen, idet hun er anført som Karen Jensdatter, 71 år gammel. 3 Hun blev gift med Jens Pedersen, trolovet 8 sep 1778 i Bodilsker Sogn, gift 2 nov 1778 i Bodilsker Kirke, 1 * 1742 i 11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn (søn af Peder Mogensen og Anna Mouritzdatter), døbt 23 dec 1742, i 11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn, begravet 12 apr 1797, 1 (se note 73), skifte 26 maj 1797 i Sønder Herred 1 (se note 74). Jens: Født på 11. sgd. Døvregård i Bodilsker som han overtager ved faderens død

18 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: i. Kirsten Jensdatter * aug ii. Povel Pedersen Sommer * 10 jan iii. Karen Jensdatter, * 1784 i 11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn, døbt 13 nov 1784, 1 Eft iv. Martha Jensdatter, * 1786 i 11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn, døbt 16 nov 1786, 1 Eft v. Rasmus Mauritzen Jensen, * 1788 i 11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn, døbt 30 nov 1788, 1 Eft 72. vi. Mauritz Jensen * aug vii. Ane Cathrine Jensdatter, * 30 mar 1794 i 11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn, 20 døbt 6 apr Kirstine Povlsdatter Sommer, * 1752 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 4 jun 1752, 1 18 jun 1839 i 32. sgd. Lundegård, Østermarie Sogn. 5 Kirstine er født på 29. sgd. Sandegård i Bodilsker. Hun bliver trolovet september 1778 umiddelbart efter faderens død og flytter til 37. sgd. Gadegård i Bodilsker. 3 Hun blev gift med Christopher Andersen, gift 30 dec 1778 i Bodilsker Kirke, 1 * 1755 i 37. sgd. Gadegård, Bodilsker Sogn (søn af Anders Christophersen og Sidsel Jørgensdatter), døbt 11 maj 1755, 1 18 nov 1824 i 11. sgd. Østergård, Østermarie Sogn. 5 Christopher: Overtager januar 1779 fødegården 37. sgd. Gadegård i Bodilsker fra faderen. Er Løjtnant i Bodilsker. Sælger foråret 1796 Gadegård og køber samtidig 32. sgd. Lundegård i Østermarie, hvor han er kirkeværge og sandemand 1802 til Sælger 1809 Lundegård til sønnen Povl Christophersen Sommer og bor herefter i undentag i sognet. Ved hans død 1824 er han registreret i kirkebogen som undentagsnyder på 11. sgd. Østergård. Hans enke får undentag hos sønnen Povl på Lundegård i. Povel Sommer * ii. Kirsten Christophersdatter * Mogens Povlsen Sommer, * 1758 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 2 jan 1758, i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, begravet 10 okt 1781, 1 skifte 19 nov 1781 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, 12 (se note 75). Overtager som yngste levende søn fødegården 29. sgd. Sandegård i Bodilsker ved faderens død i Bliver samtidig gift med Kirsten Andersdatter med hvem han får 1 søn og 1 datter inden han dør kun 3 år senere. Sønnen dør som spæd og datteren Kirstine Mogensdatter arver derfor gården. Hun var kun 3 måneder gammel og moderen fik derfor brugsret til gården. 3 Han blev gift med Kirsten Andersdatter, trolovet 26 okt 1778 i Bodilsker Sogn, gift 28 nov 1778 i Bodilsker Kirke, 1 * 1744 i 37. sgd. Gadegård, Bodilsker Sogn (datter af Anders Christophersen og Sidsel Jørgensdatter), døbt 24 maj 1744, i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, begravet 25 mar Kirsten: Får brugsret til 29. sdg. Sandegård i Bodilsker ved Mogens Povlsen Sommers død i Gifter sig 2. gang efter at have levet som enke i 4 år med Anders Sandersen, der således bliver opsidder på gården. Datteren fra 1. ægteskab Kirsten Mogensdatter Sommer bliver 1809 gift med Mouritz Larsen, der herefter overtager gården antagelig med Anders Sandersen og Kirstine i undentag. 3

19 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 19 i. Povl Mogensen Sommer, * 1779 i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, døbt 24 okt 1779, i 29. sgd. Sandegård, Bodilsker Sogn, begravet 5 dec ii. Kirstine Mogensdatter Sommer * Gunild Ødbersdatter Sommer, * 1754 i 7. vgd. Sosegård, Vestermarie Sogn (se note 76), døbt 1 nov 1754, i 4. vgd. Lundsgård, Klemensker Sogn, begravet 24 jun 1812, 1 skifte 11 mar 1813 i Nørre Herred 3 (se note 77). Hun blev gift med Arist Hansen, gift 23 okt 1778 i Ibsker Kirke, 1 * 1742 i 4. vgd. Lundsgård, Klemensker Sogn (søn af Hans Aristsen og Karen Andersdatter), 12 feb 1829 i 4. vgd. Lundsgård, Klemensker Sogn, skifte 11 jul 1829 i Nørre Herred 5 (se note 78). Arist: Gårdejer på fødegården 4. vgd. Lundsgård Klemensker 1771 til 1813, hvor den overtages af sønnen Morten Aristsen. Kirkebogen for Klemensker eksisterer først fra år Oplysningerne om børnene og deres fødselsår stammer derfor fra folketællingen fra i. Hans Aristsen, * 1781 i 4. vgd. Lundsgård, Klemensker Sogn. 76. ii. Anders Kure Aristsen * iii. Thor Aristsen, * 1786 i 4. vgd. Lundsgård, Klemensker Sogn. iv. Karen Kirstine Aristdatter, * 1789 i 4. vgd. Lundsgård, Klemensker Sogn. 77. v. Morten Aristsen * vi. Boel Aristdatter, * 1793 i 4. vgd. Lundsgård, Klemensker Sogn. vii. Gundel Aristdatter, * 1795 i 4. vgd. Lundsgård, Klemensker Sogn. viii. Else Cathrine Aristdatter, * 1799 i 4. vgd. Lundsgård, Klemensker Sogn. 34. Mogens Ødbergsen Sommer, * 1762 i 33. sgd. Sommergård, Povlsker Sogn, døbt 5 sep 1762, 1 15 mar 1838 i Arbejdshuset, Svaneke, 5 skifte 16 mar 1838 i Dødsanmeldelse. Bor efter vielsen i 1792 i Ibsker Sogn frem til foråret 1800, hvor han køber 19. vgd. Skottehjem, Østermarie. Mogens Ødbersen Sommer sælger 2 år senere Skottehjem og køber 68. sgd. Holmegård, Østermarie, hvor familien bor frem til Herefter flytter de til Listed i Ibsker Sogn og herfra til Svaneke. Ved sønnen Jørgens begravelse i 1820 bor de på møllen syd for Svaneke, senere i Svaneke by. Mogens Ødbergsen Sommer er ved hustruens død i 1829 registreret som arbejdsmand i Svaneke, ved folketællingen 1834 bor han som enkemand hos og forsørges af svigersønnen Hans Hansen Listed, der er fisker i Svaneke. Da han dør 4 år senere bor han i arbejdshuset i Svaneke. Mogens Ødbergsen Sommer og hustruen Dorothea Ipsdatter får i perioden fra 1795 til børn. Et af dem er dødfødt, 7 af de øvrige dør inden for de første leveår. Sønnen Jørgen var åndsvag, han døde 20 år gammel. Datteren Dorthe Kirstine overlever som den eneste af de 10 børn forældrene. 3 Han blev gift med Dorothea Ipsdatter, gift 9 nov 1792 i Åker Kirke, 1 (se note 79), * 1762 i Ibsker Sogn (datter af Jep Olsen og Gjertrud Mortensdatter), døbt 15 aug 1762, 1 2 apr 1829 i Svaneke, 5 (se note 80), skifte 2 apr 1829 (se note 81). i. Karen Kirstine Mogensdatter Sommer, * 1795 i Ibsker Sogn, døbt 15 feb 1795, i Ibsker Sogn, begravet 8 jul ii. Karen Mogensdatter Sommer, * 1796 i Ibsker Sogn, døbt 5 jun 1796, i Ibsker Sogn, begravet 8 jun iii. Ødber Olsen Sommer, * 1798 i Ibsker Sogn, døbt 21 feb 1798, i Ibsker Sogn, begravet 6 maj

20 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 20 iv. dødfødt, * 1798 i Ibsker Sogn, døbt 21 mar 1798, i Ibsker Sogn, begravet 21 mar v. Jørgen Mogensen Sommer, * 1800 i 19. vgd. Skottehjem, Østermarie Sogn, døbt 4 maj 1800, 1 30 mar 1820 i Svaneke, 5 (se note 82). Ved hans begravelse har præsten skrevet: "Fra Fødselen af halvfjantet og af megen uforstaaelig Udtale". 3 vi. Mogens Mogensen Sommer, * 1801 i 19. vgd. Skottehjem, Østermarie Sogn, døbt 14 jun 1801, i 19. vgd. Skottehjem, Østermarie Sogn, begravet 13 dec vii. Dorthe Kirstine Mogensdatter Sommer * 15 sep viii. Ødber Olsen Sommer, * 8 jan 1804 i 68. sgd. Holmegård, Østermarie Sogn, døbt 22 jan 1804, i Listed, Ibsker Sogn, begravet 5 okt ix. Jeppe Mogensen Sommer, * 14 mar 1805 i 68. sgd. Holmegård, Østermarie Sogn, døbt 24 mar 1805, i 68. sgd. Holmegård, Østermarie Sogn, begravet 12 okt x. Bodil Mogensdatter Sommer, * 1807 i Listed, Ibsker Sogn, døbt 5 jul 1807, i Listed, Ibsker Sogn, begravet 27 sep Hans Ødbergsen Sommer, * 1771 i 10. vgd. Brændesgård, Ibsker Sogn, døbt 5 maj 1771, 1 19 dec 1847 i 10. vgd. Brændesgård, Ibsker Sogn, 5 (se note 83), begravet 28 dec Født på gården 10. vgd. Brændesgård i Ibsker som han som yngste søn overtager fra faderen Gården overtages 1828 af svigersønnen August Frederik Wilhelm Møser, der året før var blevet gift med datteren Signe Kathrine Sommer. Hans Ødbergsen Sommer bliver boende som aftægtsmand på gården, hvor han dør ,3 Han blev gift med Sidsel Pedersdatter, også kendt som Cecilia Pedersdatter, gift 22 sep 1797 i Østermarie Kirke, 5 (se note 84), * 1768 i 12. sgd. Krusegård, Østermarie Sogn (datter af Peder Hansen og Karen Andersdatter), døbt 9 okt 1768, 5 5 jul 1825 i 10. vgd. Brændesgård, Ibsker Sogn, 5 begravet 8 jul 1825, skifte 21 aug 1828 i Øster Herred 6 (se note 85). 79. i. Bodil Kirstine Sommer * 30 jan ii. Signe Catharina Sommer * 19 sep iii. Karen Margrethe Sommer * 29 dec Karen Willumsdatter Sommer, * 1769 i 15. vgd. Frigård, Vestermarie Sogn, døbt 2 jul 1769, 1 29 mar 1851 i 14. sgd. Almegård, Nyker Sogn, begravet 5 apr Hun blev gift med Christian Michelsen, gift 11 jul 1792 i Nyker Kirke, 1 * 1766 i 2. sgd. Tornegård, Rutsker Sogn (søn af Michel Jensen Thorn og Anne Hansdatter), døbt 24 aug 1766, 1 29 sep 1828 i 14. sgd. Almegård, Nyker Sogn, 5 (se note 86), skifte 19 dec 1828 i Vester Herred 6 (se note 87). Christian: Født 2. sgd. Tornegård i Rutsker, hvor hans far var gårdmand indtil Moderen døde 1769 i barselsseng 37 år gammel og efterlod faderen med 3 sønner og 3 døtre fra det sidste ægteskab. Faderen bor sammen med Christian Michelsen i Hasle ved folketællingen i. Anne Margrethe Christiansdatter, * 1793 i Hasle Sogn, døbt 14 jul 1793, i Hasle Sogn, begravet 22 jan ii. Hans Christiansen, * 1794 i Hasle Sogn, døbt 14 dec 1794, 1 konfirmeret 6 okt 1811 i Nyker Sogn. iii. Dorthe Christiansdatter, * 1797 i Hasle Sogn, døbt 3 dec 1797, i Nyker Sogn, begravet 18 jan 1801.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 5 26. marts 1825 12. december 1833. Nr. 1. Side 1. 1825. 26. Marts. Mette Pedersdatter, enke, 20. Sg. Rutsker. Afg. Samuel Hansen. 1 søn. 1 dat. A: Jørgen Samuelsen,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. Nr. 1 Side 1. 1703. 25. juli. Niels Jensen Fyhnboe, udhus, 58. Sg.g. Klemensker. Karen Pedersdatter. Laugv: Jens Monsen, Rosendale,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821. Nr. 1 Side 5b. 1805. 4. Sep. Elisabeth Funch, Rønne. Hans Ipsen. 1 søn. A: Niels Hansen Funch, f. 1779, fravær. Værge: Poul Pedersen,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

A N E T A V L E F O R T O V E M U N K E B O. Forældre

A N E T A V L E F O R T O V E M U N K E B O. Forældre 1. TOVE MUNKEBO, også kendt som TOVE BJØRN, (detaljer udeladt). Hun blev gift med EDMUND BJØRN, født 18 Dec 1919 i Maribo, døbt 22 Feb 1920 i Maribo domkirke, stilling stenhuggermester, Fakse, død 12 Dec

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835. Nr. 1 Side 1. 1824. 1. Okt. Cathrine Hansdatter, Nexø. Anders Jensen, borger. Nr. 2. Side 1b. 1824. 7. Okt.? Hansen, strandingskommissær,

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. LANDSOGNE BOG 29. 27. marts 1724. 17. juni 1728.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. LANDSOGNE BOG 29. 27. marts 1724. 17. juni 1728. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. LANDSOGNE BOG 29. 27. marts 1724. 17. juni 1728. Nr. 1 Side 1b. 1724. 27. Marts. Gundel Jensdatter, Arnager, Nylars. Rasmus Pedersen. Ved ægt med afg. Niels Jensen. 4 døt.

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED 3 Inkl. Allinge Sandvig. 13. januar 1812 23. november 1830. Sidenummeret i protokollen står oppe i venstre hjørne på den venstre side. Sidenummer springer på en

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

3 14. 1775 27. 1829. ------------------------------- 1811 ------------------------------- -------------------------------- I

3 14. 1775 27. 1829. ------------------------------- 1811 ------------------------------- -------------------------------- I SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SVANEKE BYFOGED BOG 3 14. juni 1775 27. juni 1829. ------------------------------- Bemærk! I denne skifteprotokol har skriveren givet hver skifte et nummer. Dette nummer står

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Aneoversigter Jeptha Pedersen Sommer, Lille Pilegård i Povlsker Dato: Ole Thyge Plannthin Side: 1. Første Generation

Aneoversigter Jeptha Pedersen Sommer, Lille Pilegård i Povlsker Dato: Ole Thyge Plannthin Side: 1. Første Generation Ole Thyge Plannthin Side: 1 Udskrift af efterkommere: Dette dokument indeholder efterkommere i forhold til den aktuelle proband dvs. personen, der er udgangspunkt for udskriften. Efterkommerne er ordnet

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

UDDRAG AF SKIFTEBREVE. fra Bornholms sønder herred 1781-1787

UDDRAG AF SKIFTEBREVE. fra Bornholms sønder herred 1781-1787 UDDRAG AF SKIFTEBREVE fra Bornholms sønder herred 1781-1787 B. Wiberg-Larsen. København. 1981 Forord I Landsarkivet for Sjælland m.m. forefindes, for så vidt angår skifteprotokoller for Bornholms sønder

Læs mere

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet.

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 27 jul. blev Jørgen Jepsens liden søn Jep af Lille Tønding begravet 2 måneder gammel. 1777 d. 30 nov. blev Thomas Sørensens

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. Nr. 1 Side 1. 1835. 14. Maj. Peder Nielsen Møller, slagter og borger, Nexø. Nr. 2. Side 1. 1835. 21. Maj. Cathrine Kirstine

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Klinte sogns befolkning. Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845

Klinte sogns befolkning. Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Klinte sogns befolkning Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 2 Steen Rasmussen Klinte sogns befolkning Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts januar 1717.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts januar 1717. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 21 11. marts 1716 27. januar 1717. Nr. 1. Side 1. 1716. 11. Marts. Karen Larsdatter, 6. Vg. Bodilsker. Troels Mortensen. Ved første ægt med Afg. Jens Bruun. 1 søn.

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Anden Generation. Tredie Generation

Anden Generation. Tredie Generation 1. Bærild Clausen f. bef 1668, (søn af Claus Hansen og Elsebeth Bærildsdatter) g. 1682, i Klemensker, Sidsel Haagensdatter, f. 1658, Klemensker, (datter af Haagen Sonesøn Rønneby og Sidsele Larsdatter)

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere