Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere"

Transkript

1 profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

2 Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig især til politikere og forvaltningen i amter og kommuner. Redaktion Ruth Nielsen (politisk ansvarlig) Christina Barfoed-Høj Ib Lindstrøm Fotos Omslag: Björn Abelin MIRA/2maj Lay-out Pilo Tryk FOA s trykkeri 2 Oplag eksemplarer Redaktionen er sluttet i juni 2000

3 Indhold side Stor tilfredshed med PGU Flere omsorgsmedhjælpere på PGU Hvad er PGU Øget selvtillid Bedre kvalificerede medarbejdere Bedre til jobbet Mere uddannelse og faglig udvikling PGU er ikke dyr Hvad koster uddannelsen? Praktiske oplysninger

4 Stor tilfredshed med PGU Sjældent er der foretaget en så positiv evaluering af en uddannelse, som den Undervisningsministeriet har lavet af den pædagogiske grunduddannelse (PGU) 2 år efter første hold startede. Kommuner og amter, uddannelsesinstitutioner, elever og færdiguddannede PGU er, praktiksteder og ansættelsessteder er blevet spurgt om deres opfattelse af uddannelsen. Og alle udtrykker stor tilfredshed med PGU en. Folketinget har på baggrund af evalueringen gjort PGU en permanent. 4

5 POUL RASMUSSEN/BILLEDHUSET 2MAJ Flere omsorgsmedhjælpere på PGU Vi vil i Forbundet af Offentligt Ansatte gerne gøre opmærksom på den pædagogiske grunduddannelse (PGU), fordi vi mener, at PGU en vil være en stor gevinst for omsorgsmedhjælperne og det socialpædagogiske arbejde med personer med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, hvis flere omsorgsmedhjælpere får mulighed for at tage uddannelsen. 5

6 HENRIK SAXGREN/BILLEDHUSET 2MAJ 6 Hvad er PGU? Pædagogisk Grund Uddannelse består af en ordinær grunduddannelse og en merituddannelse. Vi vil koncentrere os om Merit-PGU en, da det er denne uddannelse, omsorgsmedhjælpere hovedsageligt har mulighed for at tage. Merit-uddannelsen er rettet mod personer, der inden for de seneste tre år har arbejdet mindst et år på det pædagogiske område. Merituddannelsen er en ren teoretisk uddannelse af et års varighed. Fagene på merituddannelsen er bl.a. dansk, pædagogik med psykologi, kultur og aktivitetsfag, samfundsfag og sundhedsfag.

7 Øget selvtillid Hovedparten af omsorgsmedhjælperne er meget tilfredse med PGU en. Således påpeger eleverne i evalueringen, at der med PGU er skabt en uddannelse, som i høj grad har formået at udfordre og udvikle både de faglige og personlige kvalifikationer. Majoriteten af omsorgsmedhjælperne på Merit- PGU er tilfredse eller meget tilfredse med fagene dansk, pædagogik med psykologi, samfundsfag og sundhedsfag, og næsten samtlige er glade for den tematiserede måde, der undervises på. Denne tilfredshed understreges i høj grad også af, at der intet frafald har været blandt omsorgsmedhjælperne på uddannelsen! Det er utrolig flot sammenlignet med andre uddannelser. Et andet tilfredshedsparameter er, at uddannelsen har givet PGU erne troen på uddannelsessystemet tilbage. Mange nævner i evalueringen, at de før uddannelsesstart havde frygtet at skulle på skolebænken igen. Men den pædagogiske grunduddannelse har vist sig at være en positiv oplevelse, som har fornyet deres syn på dem selv og øget deres selvtillid. En af grundene til, at PGU en ikke virker skræmmende på folk, der ikke har siddet på skolebænken længe, er angiveligt, at man på Merit-PGU har stor mulighed for at inddrage egne erfaringer. Langt hovedparten af omsorgsmedhjælperne på merituddannelsen har svaret, at de har haft mulighed for at inddrage erfaringer fra tidligere beskæftigelse i undervisningen. 7

8 8 Bedre kvalificerede medarbejdere Dag/døgntilbuddene, der er aftagere af PGU-uddannede omsorgsmedhjælpere, vurderer generelt, at PGU tilfører det pædagogiske arbejde i dag/døgntilbud kvalitet. Således udtaler 75 pct. af stederne, at PGU gør en positiv forskel. I kommentarerne er det angivet, at de PGU-uddannede har en bredere faglig baggrund og en større teoretisk viden særligt med hensyn til pædagogik end tilsvarende personale, der ikke har en PGU. Den mundtlige formuleringsevne og faglige motivation fremhæves også, ligesom omsorgsmedhjælpernes evne til at planlægge og samarbejde roses. Derudover påpeges det, at PGU gør en forskel på det menneskelige plan. PGU erne opleves at have gennemgået en betydelig personlig udvikling, ligesom de har fået mere selvtillid.

9 Bedre til jobbet Langt hoveparten af de adspurgte færdiguddannede fremhæver, at de føler sig bedre rustede til deres nuværende arbejde end før PGU en. Omsorgsmedhjælperne påpeger, at de er blevet bedre til: At gå ind i de faglige diskussioner med pædagogerne At formulere sig skriftligt At forholde sig kritisk til forskellige situationer At være mere observerende At»læse«og lytte til brugerne At planlægge HENRIK SAXGREN/BILLEDHUSET 2MAJ 9

10 10 Mere uddannelse og faglig udvikling Hovedparten af PGU erne havde inden PGU ikke nogen kompetencegivende uddannelse. Omkring halvdelen havde grundskolen som højeste afsluttede uddannelse. PGU en fremmer uddannelsesmotivationen. Omkring 90 pct. af omsorgsmedhjælperne på merituddannelsen svarer i evalueringen, at PGU en har styrket deres lyst til faglig udvikling og videreuddannelse. Men det er også nødvendigt. Især på det pædagogiske område stilles der konstant nye krav til personalet. Denne udvikling kræver medarbejdere, der livet igennem modtager læring. PGU en styrker de faglige kvalifikationer. Men den kvalificerer samtidig også til videre uddannelse inden for det pædagogiske område. Og det gør den godt. Alle omsorgsmedhjælpere, der er fortsat på pædagoguddannelsen, svarer, at PGU en er et godt fundament for videreuddannelse som pædagog. Fra skolerne (SOSU-skoler og pædagogseminarier) lyder det ligeledes, at PGU en er et tilstrækkeligt grundlag for uddannelse til pædagog.

11 SONJA ISKOV/BILLEDHUSET 2MAJ 11

12 12 PGU er ikke dyr Økonomi optager af naturlige grunde de fleste. Derfor er der også skabt fornuftige økonomiske rammer for Merit-PGU en. Rammer som er fordelagtige både for arbejdsgiverne og for omsorgsmedhjælperne. Omsorgsmedhjælpere på merituddannelsen optages direkte på uddannelsesinstitutionerne og kan få orlovsydelse eller VUS-støtte samt en overenskomstfastsat opskolingsydelse eller lønsupplering, der betales af kommunen. FOA og Amtsrådsforeningen/Kommunernes Landsforening har undladt at bruge alle overenskomstmidlerne til direkte lønforbedringer. Man har i stedet valgt at lade en del af lønsummen gå til en opskolingsydelse, der supplerer den voksenuddannelsesstøtte eller uddannelsesorlov, som omsorgsmedhjælperne får, mens de tager Merit-PGU. Opskolingsydelsen sikrer, at omsorgsmedhjælperne kan tage en Merit-PGU under fornuftige økonomiske vilkår. Samtidig belastes det enkelte amt/kommune ikke ud over, hvad der er aftalt i overenskomsten. Opskolingsydelsen er en del af den samlede lønsum, der er placeret i en særlig pulje, der er målrettet de omsorgsmedhjælpere, der tager Merit-PGU. Det enkelte amt/kommune holdes på denne måde skadesløs, da amtet/kommunen, i stedet for at give de i overenskomsten aftalte penge som lønkroner til samtlige omsorgsmedhjælpere, nu skal give en del af disse som et lønsupplement til de omsorgsmedhjælpere, der tager Merit-PGU.

13 HENRIK SAXGREN/BILLEDHUSET 2MAJ Der kan dog være omkostninger til selve deltagelsen på uddannelsen (materialer og deltagerbetaling m.v.). Disse udgifter er meget forskellige fra amt til amt. I nogle tilfælde er udgifterne beskedne, mens de i andre tilfælde kan være op til kroner. Men samlet set er det ikke udgifterne og dermed økonomien, der udgør en barriere for, at omsorgsmedhjælperne kan få Merit-PGU. 13

14 Hvad koster uddannelsen? For at besvare dette spørgsmål må vi se nærmere på de økonomiske vilkår, der gælder for en omsorgsmedhjælper, der bruger ca. 45 uger på at tage en Merit- PGU. I dette eksempel tager vi en omsorgsmedhjælper, der lønmæssigt aflønnes med niveauet, der gælder for en mellemstor jysk provinsby. Omsorgsmedhjælperen modtager VoksenUddannelsesStøtte (VUS), mens han/hun tager PGU. I dette tilfælde skal amtet have en PGU-deltagerbetaling på kroner. Der findes både dyrere og billigere amter. Nogle omsorgsmedhjælpere er ikke berettiget til VUS, men kan i stedet få uddannelsesorlov, der i lighed med VUS, svarer til den højeste dagpengesats. Kommunens udgifter til en omsorgsmedhjælper, der tager Merit-PGU: Udbetaling af sædvanlig løn Finansiering af deltagerbetaling Materialeudgifter I alt

15 Til at dække udgifterne findes: VUS-støtte Særlig VUS-tilskud til finansiering af deltagerbetaling Godtgørelse/opskolingsydelse jf. Overenskomst I alt Note: Alle tal er beregnet ud fra de nøgletal, der var gældende i maj Der kommer nye regler for finansiering 1. januar Med dette regnstykke, hvor amtet eller kommunen udbetaler den sædvanlige løn til omsorgsmedhjælperen, ses, at den samlede udgift for amtet eller kommunen, mens medarbejderen tager PGU, bliver ca kroner. Der vil sidenhen også være tale om, at arbejdsgiveren skal udrede feriepenge. Vælger amtet eller kommunen at sige, at omsorgsmedhjælperen ikke får sin sædvanlige løn, men udelukkende modtager godtgørelse/opskolingsydelse, vil udgiften for kommunen kun bestå i dækning af restsummen til deltagerbetaling og dækning af materialeudgifter, hvilket i det konkrete tilfælde er ca kroner. Udgifterne til kørsel til uddannelsesstedet kan omsorgsmedhjælperen fradrage på selvangivelsen ud fra de almindelige regler omkring befordringsfradrag. Praktiske oplysninger PLS Consult A/S har udarbejdet evalueringen for Undervisningsministeriet. Den har titlen Evaluering af PGU pædagogisk grunduddannelse, og den kan købes for hos Undervisningsministeriets Forlag, tlf.: Pris 100 kr. incl. moms. 15

16 profil2000 Pædagogisk grunduddannelse (PGU) giver bedre omsorgsmedhjælpere. Det mener både færdiguddannede omsorgsmedhjælpere, elever og dagog døgntilbuddene. Uddannelsen er bl.a. populær blandt omsorgsmedhjælpere, da den ruster dem i det daglige arbejde, og fordi det er muligt at bruge egne erfaringer i uddannelsen. Forbundet af Offentligt Ansatte

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

SPECIFIKKE FORHOLD FOR

SPECIFIKKE FORHOLD FOR TILLÆG TIL REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITI OG FORSVAR SPECIFIKKE FORHOLD FOR REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITIET 1 2 Specifikke forhold for rekruttering af kvinder til politiet Tillæg til Rekruttering

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere