VI GØR EN FORSKEL GENNEM MUSIK MUSIK & UNGDOMS HANDLEPLAN Vedtaget på Landsmødet den 19. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI GØR EN FORSKEL GENNEM MUSIK MUSIK & UNGDOMS HANDLEPLAN 2013-14. Vedtaget på Landsmødet den 19. marts 2013"

Transkript

1 VI GØR EN FORSKEL GENNEM MUSIK MUSIK & UNGDOMS HANDLEPLAN Vedtaget på Landsmødet den 19. marts 2013

2 MUSIK & UNGDOM Musik & Ungdom (M&U) er en landsdækkende vidensorganisation som udvikler og gennemfører aktiviteter og projekter i samarbejde med musikinteresserede unge, samt beslægtede foreninger og organisationer. Aktiviteterne i M&U tager afsæt i værdisættet fra Jeunesses Musicales (JMI), som tjener til inspiration for vores projekter. M&U er det danske kontaktled til de internationale aktiviteter og udvekslinger under JMI. M&U gør det muligt for unge at udvikle sig gennem musik både her i landet men også på tværs af grænser! HANDLEPLANEN Handleplanen indeholder nedenstående punkter, der vil blive arbejdet med i sæsonen Planen er opdelt i fire hovedpunkter som vil sikre den fortsatte udvikling af M&U. M&U Netværket Samarbejde, partnerskaber og medlemmer Kompetencer og involvering Organisationen og M&U Crew Kommunikation og vidensdeling Synlighed, udbredelse og projekthåndbog Projekter og aktiviteter Gør en forskel gennem musik og aktiviteter Punkterne vil indholdsmæssigt blive beskrevet nærmere i det følgende. For at kunne udfolde indholdet beskrevet i punkterne vil bestyrelsen i samarbejde med sekretariatet løbende udarbejde en detaljeret plan for punkterne. M&U NETVÆRKET M&U ser gerne, at projekter bliver udviklet med flere samarbejdspartnere samt at flere musikskoler er involveret i projekterne. Det er vigtigt for M&U at opbygge et stærkt netværk af aktører omkring organisationen. Samarbejdspartnere er både beslægtede landsorganisationer, lokalforeninger, musikskoler, musikudøvende grupper såvel som fonde og virksomheder. M&U skal give personer/medlemmer i netværket mulighed for at være med til at præge arrangementer og projekter i regi af organisationen, samt muligheden for at få egne arrangementer profileret gennem M&Us netværk. Det vil være muligt at blive en del M&U netværket gennem både individuelt medlemskab samt gruppe- og kollektivt medlemskab. KOMPETENCER OG INVOLVERING Organisationens kernekompetencer skal være: Projektudvikling Formidling (både internt og eksternt) Vidensdeling Frivillighed Netværk Disse elementer er sammenhørige og udfoldes igennem vores aktiviteter. Involvering af medlemmer er et vigtigt fundament for M&U. M&U vil gerne have, at unge mennesker er med til at afvikle projekterne samt er involveret i projektudvikling, herunder både med nye og eksisterende projekter. M&U har et hold af unge mennesker, som er involveret i M&U projekter på alle niveauer. Dette kaldes M&U Crew. M&U Crew er en gruppe af unge mennesker med interesse for at være med til at gennemføre og udvikle projekter. 2 / 5

3 KOMMUNIKATION OG VIDENSDELING Synlighed over for både medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden som helhed er vigtig for en kulturorganisation som M&U. Med udgangspunkt i en række kommunikationsplatforme, herunder Facebook, og YouTube, skal Musik & Ungdom sikre formidling af projekter, tiltag og nyheder indenfor organisationens virke. Musik & Ungdoms eget site (musik-ungdom.dk) skal fremover have en mere oplysende karakter mht. projektinformationer, generel information om M&U og registreringer i medlemsdatabasen. Samtidig skal sitet i højere grad linkes til de sociale kommunikationsplatforme for dermed at sikre formidling til og mellem unge musikere og musikinteresserede. Vidensdeling er essentielt for at styrke projektarbejdet både for eksisterende projekter og i forbindelse med oprettelse af nye projekter. I den forbindelse skal der fortsat udvikles modeller for en succesful videndeling projekterne imellem og for fremtiden. Herunder udvikles en Projekthåndbog som indeholder alle væsentlige elementer hertil. Desuden nedsættes projektudvalg/styregrupper som følger og spare med projektets projektleder. PROJEKT- OG AKTIVITETSORGANISATION M&U skal være den landsdækkende vidensorganisation, der evner at løfte nye aktiviteter og projekter for børn & unge under 30 år omkring musik på lokalt-, regionalt og landsdækkende plan. Der er ikke krav til specifikke genre, men der lægges vægt på sammenspilsmusik og udvikling af deltagernes personlige udvikling. Nye aktiviteter og projekter bygges op omkring nogle fastsatte strukturer, med projektledelse, planlægning, finansiering, udførelse, afrapportering og vidensdeling. Samtidig er der en række retningslinjer som i nogen grad skal overholdes og bruges af bestyrelsen til at vurdere om et projekt skal søsættes. Retningslinjerne er beskrevet i notatet Gældende retningslinjer for Musik & Ungdoms projekter. Finansieringskilderne afhænger af hvert enkelt projekt eller aktivitet, men kan være statslige kulturpuljer, centrale kulturudviklingspuljer, initiativstøtte hos DUF, deltagerbetaling, sponsorater, kursusprogrammer efter loven om folkeoplysning og projektmidler indenfor frivillighedsområdet samt især private fondsmidler. Paletten af projekter er fordelt på tre overordnede kategorier: 1. M&U Aktiviteter 2. M&U Projektkoncepter under opbygning 3. Internationale M&U Projekter og samarbejder Projekterne er beskrevet i det følgende. 1. M&U AKTIVITETER Følgende aktiviteter og projekter viderefører eller starter M&U op i sæsonen 2013/2014. OrkesterFestivalen (februar 2013 og marts 2014) Årligt tilbagevendende festival der arrangeres i samarbejde med DR Musikariet og finder sted i DRs Koncertsal. OrkesterFestivalen henvender sig til alle landets ungdomssymfoniorkestre og ønsker at repræsentere orkestrer på alle niveauer fra alle landsdele. OrkesterFestivalen giver orkestrene mulighed for at afholde en koncert under professionelle rammer og ønsket er at skabe en fælles platform for unge musikudøvere i Danmark. Udover koncerterne i koncertsalen vil der i koncerthusets foyer være musikalske indslag med ensembler fra MGK, OrkesterEfterskolen samt klassiske DJs. I foyeren vil der også forefinde stande med forskellige aktører fra musiklivet i Danmark. I 2013 er det muligt at møde: Musikmagasinet Optakt, Hovedstadens MGK, DR Musikariet, OrkesterEfterskolen samt Spil Dansk Dagen. OrkesterFestivalen tilbyder det enkelte orkester 45 minutters scenetid. I 2013 var det muligt at tilbyde alle 7 tilmeldte orkester scenetider. Det enkelte orkester betaler 3500 kr. for at deltage. OrkesterFestivalen opfordrer strygerensembler til at indgå et samarbejde med eksisterende symfoniorkester eller at udvide ensemblet med blæsere for at kunne deltage i festivalen. Orkester Festivalen løber af stablen d. 23. februar 2013 og d. 2. marts / 5

4 KorProjekt (april og maj 2013) KorProjekt er et enestående kor-tilbud til ungdomskor i alle danske musikskoler. Musik & Ungdom arrangerer, i samarbejde med SYNG, en korworkshop samt korkoncert langt ud over det sædvanlige. Formålet med KorProjekt er at give deltagerne en stor kormæssig oplevelse og styrke deres bevidsthed om krop, groove og kunstnerisk udtryk i det koriske arbejde. At synge i kor er en stor glæde man skaber noget i fællesskab på tværs - og på trods - af menneskelige, etniske og aldersmæssige forskelligheder, og mødes om glæden ved musik, og tilfredsstillelsen ved at bruge sig selv og sin stemme i samklang med andre. Derfor har vi taget initiativ til KorProjekt. KorProjekt gennemførtes første gang i 2012 med 175 deltagere. I 2013 er der ca. 185 tilmeldte. Over halvdelen er gengangere fra I 2013 mødes alle kor til fælles workshop i Odense den 13. april og optræder siden til Musikskoledage i Tivoli 2013 søndag den 5. maj. Musikskoledage I TIVOLI (maj 2013) Projektet strækker sig over to dage fra lørdag d. 4. maj til søndag d. 5. maj 2013, og tilmeldte ensembler vil blive ligeligt fordelt på dagene. Projektet Musikskoledage i Tivoli løber i 2013 af stablen for 23. gang. Det noteres med stolthed, at Projektet Musikskoledage i Tivoli fortsat er det eneste landsdækkende arrangement for musikskoleelever i Danmark. Normalt når der ikke er finanskrise tiltrækker begivenheden næsten besøgende! Ca musikskoleelever spiller de 2 dage på alle scenerne i den gamle have. Der er nedsat en styregruppe bestående af 4 repræsentanter fra ledelsesniveauer i musikskolerne på Sjælland. Ethno Denmark (juli 2013) Samarbejde med FMS Folkemusiksammenslutningen. Ca.30 unge folkemusikere fra hele verden mødes i Roskilde til sommerstævne. I JMI-regi findes folkemusik-stævner Ethno-Træf i Sverige, Belgien, Slovenien, Kroatien, Makedonien, England og Cypern hvor unge fra primært Europa spiller folkemusik baseret på værtslandets musik. Ethno-Træf i Danmark tilrettelægges så musikken baseres på den danske folkemusik, men også folkemusik fra deltagernes lande indøves. Idékataloget hentes fra de Ethno-træf der i forvejen er i JMI-regi. Ethno Denmark afholdes fra d juli i 2013 i Roskilde. En styregruppe er nedsat og har udarbejdet en flot og udførlig projektbeskrivelse der bl.a. danner udgangspunkt for fondsansøgninger. Kristine Heebøll er koblet på som projektleder. New Music Days (oktober 2013) New Music Days ønsker at udfordre børn og unges musikalske fantasi og kreativitet inden for nogle inspirerende rammer. Projektet ønsker at sætte fokus på det at indgå i en fælles kreativ proces og skabe dialog og refleksion omkring musikken. I løbet af workshoppens arbejder deltagerne intensivt og målrettet med i fællesskab at skabe et musikalsk værk, som de til slut skal opføre og formidle til et publikum. Workshoppen er for musikskoleelever i alderen Det overvejes hvorvidt man fremadrettet primært skal henvende sig til Talentskolebørn, der forventes at have en lidt større musikalsk ballast. New Music Days 2013 bliver afviklet på Kolding Musikskole. Koncerten vil foregå på det lokale spillested Godset i Kolding. Workshoppen strækker sig over 2 dage og ligger i ugen op til spil dansk dagen, dvs. sidste uge i oktober. I 2013 arbejdets der på at indgå et samarbejde med konservatoriets komponistlinje i Århus samt at inddrage Esbjerg Ensemblet. NYSS Nordisk Yngre Stryger Stafet (august 2013) I foråret 2010 indledes det nordiske stryger samarbejde, NYSS, der etablerer musikkurser og festivaler i hele Norden. NYSS ønsker at skabe et netværk for unge klassiske strygere i Norden, hvor både lærere og elever får mulighed for at udforske de nordiske kulturer og musiktraditioner. Sommerkurset afholdes på skift i de nordiske lande. I 2011 blev det første kursus afholdt i Karis, Finland under Martin Wegelius-instituttets musikkurser. I 2012 blev det afholdt i Nord-Audar, Norge under Valdres Sommersymfoni. I 2013 bliver NYSS-værtskabet afholdt på OrkesterEfterskolen i Holstebro. d. 2. til 4 / 5

5 8. august NYSS 2013 tilbyder undervisning i kammermusik og orkesterspil og alle deltagere vil derudover modtage soloundervisning hver dag på instrumenterne: violin, bratsch, cello og kontrabas. Under kursusforløbet afholdes der masterclasses for særlig øvede deltagere. Elever og lærere vil optræde sammen til en koncertserie der arrangeres parallelt med kursusforløbet. Der vil blive afholdt en afsluttende koncert i Musikhuset Aarhus på kursets sidste dag, hvor alle deltagerne medvirker. 2. M&U PROJEKT KONCEPTER UNDER OPBYGNING Følgende aktiviteter og projekter er M&U ved at konceptudvikle og for på sigt at kunne lancere i sæsonen 2013/2014. Musik i Sommerlandet (2014) Musik & Ungdom i sommerlandet henvender sig til alle klassiske musikskoleensembler og -kor i aldersgruppen år. Det er Musik & Ungdoms ønske at fokusere på den klassiske musik for at styrke børn og unges adgang til klassisk musik i hele landet. De deltagende musikskoleensembler kommer på en miniturné med koncerter på udvalgte steder på Fyn og i Jylland. Stederne tænkes at inkludere attraktioner som Djurs Sommerland, Fårups Sommerland, Legoland, Jesperhus Feriepark, Danfoss etc. Det er Musik & Ungdoms ønske at forsøge at gennemføre projektet i sommeren 2014 Imagine Festival (2014) I JMI netværket findes et toolkit til gennemførelse af ImagineFestival som er en slags konkurrence i live-optræden og åben for musikere i alle genrer. Der skal afsøges naturlige samarbejdspartnere og grundlaget til finansieringen skal startes. Ved Imagine Festivaler er det både rytmiske og klassiske ensembler der konkurrerer og kriterierne er musikalsk dygtighed, originalitet, forberedelse, kommunikation og scene-udstråling. Alderskriterierne er år. Målet er at interagere med jævnaldrende i forskellige musikalske stilarter og fra mange forskellige kulturelle baggrunde, skabe respekt og lette udvekslingen mellem unge musikere, opbygge tillid til deres talent og at få inspiration til yderligere musikalsk og kreativ udvikling. 3. INTERNATIONALE M&U PROJEKTER OG SAMARBEJDER Følgende internationale projekter er M&U kontaktled for i sæsonen 2013/2014. Orkester Norden Orkestret er et nordisk projekt, der blev startet på initiativ af Svenska Rikskonserter, Lions Club og Foreningen Nordens Forbund i De første 15 år havde orkestret hjemsted i Stockholm hos Svenska Rikskonserter. I begyndelsen af årtusindet ændrede man imidlertid konceptet til en model med skiftende nordiske værter i 5 årige perioder. I 2008 flyttede orkestret derfor til Kristiansand, der har værtskabet til og med Fra 2014 flytter orkestret til Aalborg for en 5 årig periode. Jeunesses Musicales World Orchestra JMWO som er et JMI projekt har ligget stille i nogle år, men der arbejdes ihærdigt i JMI med at genetablere orkestret. Det bestræbes at orkestret er klar til at spille med koncerter fra 2014 af og frem. Indtil nu er der lagt op til at orkestret skal være i Canada 2014, Norge og/eller Italien 2015 og i Kina Der vil på sigt komme auditions til orkestret i Danmark, som vil være et tilbud om at prøve at gå til prøvespil for dygtige klassiske konservatorie-studerende. En dansk jury udvælger et antal kvalificerede kandidater til videre vurdering i en international jury. Danmark har altid haft mindst én udvalgt musiker repræsenteret i orkestret. Den danske audition foregår i Århus på DJM og ledes af Niels-Ole Bo Johansen. Det tilstræbes at den 2. person i juryen har kontaktflade med det Københavnske musikmiljø. World Youth Choir (WYC) Verdenskoret (WYC) er et internationalt projekt i stor skala under JMI. Koret har optrådt på mange store scener og i 2011 optrådte koret til nobelprisoverrækkelsen i Oslo. M&U kan afholde auditions og hjælpe medlemmer med at etablere kontakten til Verdenskoret. Koret holder pause i 2013, men vender stærkt tilbage igen med turnéer i Kroatien i Tysk Skandinavisk Musikuge (Scheersberg v/flensburg Tyskland) Ca dansker deltager i dette projekt som har 49 år på bagen, og for en del år siden var det et decideret samarbejdsprojekt med de skandinaviske Jeunesses Musicales afdelinger. Niveauet er for konservatoriestuderende klassiske musikere og sangere. 5 / 5

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre *1. Hvilken type orkester er orkestret? Hvis orkestret ikke er en af de nævnte typer, falder det uden for undersøgelsen, og spørgeskemaet skal ikke besvares. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR Redigering Charlotte Juul Thomsen Forlag Center for frivilligt socialt arbejde ISBN 87-90440-32-3 Design og layout Glad Design, www.gladdesign.dk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere