GLOBAL. FN-forbundets medlemsblad NR. 2 MARTS 2012 MED FOKUS PÅ KVINDERETTIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBAL. FN-forbundets medlemsblad NR. 2 MARTS 2012 MED FOKUS PÅ KVINDERETTIGHEDER"

Transkript

1 GLOBAL FN-forbundets medlemsblad NR. 2 MARTS 2012 MED FOKUS PÅ KVINDERETTIGHEDER

2 REDAKTION: Henrik Døcker, Torleif Jonasson, Anne Marie Wium-Andersen og Jørgen Estrup (ansvarshavende) FORSIDE: UN Photo/ Martine Perret ISSN: GLOBAL udkommer næste gang: April 2012 Artikler, der er underskrevet med navn, er ikke nødvendigvis udtryk for FN-forbundets holdning. Retningslinjer for artikler findes på: retningslinjer-for-artikler FN-forbundet blev dannet i 1970, da Den Danske FN-forening blev sammensluttet med Dansk Samråd for de Forenede Nationer og Een Verden. Forbundet går dog helt tilbage til Foreningen til Danmarks Neutralisering, der blev stiftet af den danske modtager af Nobels Fredspris, Frederik Bajer, i GLOBAL s rødder kan føres tilbage til 1885 til Dansk Fredsforenings skrift Freden. Siden 1892 er bladet jævnligt udkommet. Formatet og navnet er skiftet, fra Fredsbladet til FN-orientering til FNbladet til FN-forbundets Nyhedsbrev. Men ambitionen har altid været den samme: at udgive et skrift til støtte for en bedre verden, for mellemfolkelig fred og forståelse. FN-forbundet er en medlemsorganisation, uafhængig af FN, der har til formål at styrke interessen for FN og forståelsen for nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar. Du kan vise din støtte til vores arbejde ved at blive medlem af FNforbundet. Se mere på vores hjemmeside FN-forbundet Store Kongensgade 36, 4.th 1264 København K. Tlf.: ADGANG FORBUDT FOR KVINDER? Man kan blive i tvivl, om kvinder udgør mere end den halve voksne verden, som statistikkerne fortæller, er tilfældet. Kigger man på forhold, der handler om indflydelse, magt eller penge, er kvinder underrepræsenteret, og kigger man bredere på det offentlige rum, er det mænd der fylder billedet. Formel ligestilling eksisterer i de fleste lande og i de fleste sammenhænge, men virkeligheden ser ganske anderledes ud. Nok har indstiftelsen i København af kvindernes internationale kampdag for 102 år siden været en afgørende begivenhed, og nok har FN s beslutning for 35 år siden om at gøre 8. marts til kvindernes dag sat sine tydelige spor, men der er langt igen før ligestilling er en realitet. Et eksempel er adgang til de nye kommunikationsmidler, internettet og mobiltelefonen. I en række lande er computere og netadgang ikke hvermandseje, men faciliteter, der findes på byens cafeer og bruges af cafeernes kunder, mændene. Hvor for eksempel biblioteker er et offentlig tilbud, når flere kvinder frem til tilkoblingen til omverdenen. Med hensyn til mobiltelefonen, og deres endnu smartere afløsere, spiller økonomi en stor rolle for hvem, der har hånd på det vigtige redskab. Hvor vi i Danmark bruger 2-4 pct. af vore indtægter på kommunikationsmidler, er det ofte mindst pct. i fattigere lande, hvorfor én telefon pr. familie er det højst opnåelige. Hvem i familien mon har telefonen i lommen? Det er en læresætning i udviklingspolitik, at det er afgørende at involvere kvinderne og helst gøre dem til entreprenørerne i nye projekter. Så får man mest igen for indsatsen, da kvinderne har den afgørende rolle for børnenes adfærd, bl.a. men hensyn til uddannelse, ernæring og andre sundhedstiltag. Kommunikation og netværk er helt afgørende, men når/hvis mændene sidder på kommunikationsmidlerne, er der en barriere som skal brydes. Det har været opløftende at følge det Arabiske Forår, hvor folkelige protester nu i flere lande har betydet et farvel til diktatorer. Det har også været opløftende at se, at protesterne blev båret af mænd og kvinder i fællesskab, men noget deprimerende at se, at de nye regeringer næsten udelukkende udgøres af mænd. Der bliver brug for nye forår i den arabiske verden og også i resten af verden, før adgang til magt er et mere ligeligt gode. I vor eget nærområde er adgang til indflydelse heller ikke en selvfølge. Mænd er forsat klart overrepræsenteret på direktionsgangene i både private og offentlige virksomheder og også blandt andre meningsdannere. Der er heller ikke synlige tegn på en udvikling i retning af mere ligelig fordeling. Eksempelvis var der i 2008 en kvindeandel i virksomhedsbestyrelser på kun 19 pct. og i 2010 var procenten den samme. Ligestilling mellem kønnene er en logisk målsætning, da vi alle er født lige, som det skrevet står i FN s menneskerettighedserklæring. Fra logik til virkelighed er der imidlertid en meget langt. Om større ligestilling skal opnås med love og kvoter eller med andre midler, vil FN-forbundet ikke lægge sig fast på. Men uden handling går det ikke hverken globalt eller lokalt. 2 Ole Olsen Formand for FN-forbundets menneskeretsudvalg

3 Indhold Nyt fra FN-forbundet SIDE 4 Tiden læger ikke alle sår SIDE 6 Michelle Bachelets tale i anledningen af kvindedagen Det teknologiske er politisk: Kvinders adgang til informationssamfundet SIDE 8 SIDE 9 Rapporter, udredninger og evalueringer SIDE 11 Internationalt overblik SIDE 12 Bøger SIDE 14 3

4 Nyt fra FN-forbundet I sidste nummer af GLOBAL satte vi fokus på Rio+20 og bæredygtig udvikling. Tour De Future cykelkaravanen er en landsdækkende cykelkaravane, der sætter fokus på bæredygtighed og politisk ansvarlighed forud for topmødet om verdens fremtid til sommer. Karavanen skydes i gang den 11. april i Skagen og kommer i løbet af 27. etaper rundt i hele landet og ender i mål foran Christiansborgs slotsplads den 16. maj, hvor vi giver Helle Thorning-Schmidt og hendes ministre det store fællesbillede og postkortene med budskaberne. Der bliver i alt 27 køredage fordelt over fem en halv uge og 36 strækninger. Se mere på Sig NEJ til vold mod kvinder Den man elsker, tugter man," siges der. Det er en bekvem omskrivning, men desværre en virkelighed, der er relevant hver dag. Men de dårlige undskyldningers tid er forbi. Sådan sagde FN-forbundets landsformand, Jørgen Estrup, da han bød velkommen til åbningsreceptionen for udstillingen Nej til vold mod kvinder hos 2200Kultur i Nørrebrohallen i december I januar og februar måned har man kunnet se udstillingen på Kvindemuseet i Aarhus. I begge byer er den blevet modtaget med stor interesse og givet anledning til eftertænksomhed. Bag udstillingen står FN-forbundet og Kvindernes U-landsudvalg i samarbejde med Minister for Ligestilling, UNRIC og 2200Kultur. Nej til vold mod kvinder var temaet for den årlige reklamekonkurrence Create4theUN, der arrangeres af FN's regionale informationskontor for Vesteuropa, UNRIC. Vinderen af konkurrencen blev i år den danske grafiske designer Trine Sejthen, der med sit bidrag sætter fokus på den ofte skjulte og tabubelagte form for vold, partnervold. Her ser du uddrag fra Trines tale i både København og Aarhus FN-forbundets landsmøde >>> afholdes den oktober 2012 på Københavns Rådhus. Sæt kryds i kalenderen allerede nu Kampen mod racisme i Sydafrika, Verden og Danmark Arrangeret af SOS mod Racisme, Afrika Kontakt og FN-forbundet Debatmøde på FN s dag mod racisme onsdag d. 21. marts kl hos Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid, Fælledvej 12, Nørrebro. Alle er velkomne! Der er gratis adgang til mødet PROGRAM: Filmklip om Sharpeville massakren i Sydafrika i 1960 Gorm Gunnarsen, Afrika Kontakt: Kampen mod racisme og apartheid i Sydafrika Filmklip om racisme globalt Ole Olsen, FN-forbundet: FN s arbejde mod racisme Filmklip om racisme i Danmark Anne Nielsen, SOS mod Racisme: Hvordan kan vi bekæmpe racisme i Danmark? Efterfølges af debat 4

5 Da jeg læste om konkurrencen, vidste jeg med det samme, at jeg ville deltage, og hvilket budskab jeg ville have frem. Statistikerne siger at hver 3. kvinde har været eller vil blive udsat for en eller anden form for vold eller overgreb. Men i de fleste tilfælde, ser vi vold portrætteret med et blåt øje, hævede læber, rifter og skrammer. Men sådan er det jo lang fra altid. Hvad med gråzonen Hvad med alle de tilfælde, hvor vi ikke høre om det de usynlige skrammer? Bare fordi vi ikke ser problemerne, betyder det jo ikke at de ikke er der [ ] Billedet af Heidi fik det hele til at falde på plads for selv om Heidi er en smuk kvinde, så er hun ikke en typisk forsidemodel men hun er ægte og almindelig hun er du og jeg. Det var vigtigt for mig, at vise at kvinden i reklamen kunne være din søster, din bedste veninde eller kvinde ved siden af dig i bussen [ ] Efter overrækkelsen af præmien i Madrid kom en ung kvinde over til mig og sagde at hun slet ikke havde tænkt over hvor mange i hende vennekreds, der kunne være offer for en eller anden form for vold det er jo ikke noget vi snakker om men nu taler hun med sine veninder om det jeg taler med mine veninder om det og måske kan vi på den måde gøre en forskel [ ] Jeg er tidligere blevet spurgt om, hvorfor jeg synes emnet er vigtigt. Og jeg bliver stadig lige forundret hver gang - hvordan kan man ikke finde det vigtigt? Mens jeg arbejdede på kampagnen, blev jeg ved med at tænke på de grimme statistikker: 1 ud af 3! 1 ud af 3 hvordan kan det ikke være vigtigt? Hvis du tænker på dine nærmeste veninder, i mit tilfælde 6-7 fantastiske kvinder, så skulle 2 af dem i følge statistikkerne, have været eller vil blive udsat for en eller anden form for vold. Det, synes jeg, er skræmmende og bekræfter mig bare i, hvor vigtigt det er vi får sat fokus på problemet. 5

6 Tiden læger ikke alle sår Magten har det med knuse retten, men det internationale retssamfund vinder frem Af Henrik Døcker Det bødes der for, Det er så længe siden, Nu er det andre tider. Talemåderne står i kø ved den moralske bedømmelse af denne verdens viderværdigheder. Skal vi søge fred eller retfærdighed? FN er på en måde et overmenneskeligt stort forsøg på at sammenkoge statsræson og den højeste moralitet. Læs blot FN-pagten eller Menneskerettighedserklæringen af 1948! Folkeretten mobiliseres, når det passer ind i en politisk dagsorden. Ansvaret for at beskytte dødstruede befolkninger er kun noget villige regeringer påtager sig, når magtforholdene tillader det. Indblanding udefra er ofte uvelkomment, og mere end én stormagt har måttet sande, at spegede interne konflikter i mere end ét u-land har fået de store magter til at brænde fingrene. USA i Vietnam og Somalia, Rusland i Afghanistan for eksempel. De langstrakte og blodige indre opgør som principielt ligger langt uden for FN s domæne (FN-pagtens art. 2, stk. 7) efterlader imidlertid dybe traumer, der ikke kan undgå at påvirke verdens samvittighed. Konturerne af en international retsstat er da også til stede, tydeligst nok realiseret i Den Internationale Straffedomstol og de to internationale straffetribunaler for hhv. Rwanda og UN Photo/ Evan Schneider Når den srilankanske regering nu af FN forsøges stillet til ansvar for sine blodige krænkelser af den humanitære folkeret under den over 25 år lange borgerkrig mod tamilerne, er det værd at bemærke sig, at den slags forbrydelser ikke forældes. Men lige nu er der særlig fokus på nedslagtninger, som fandt sted så sent som i 2009, det år, hvor borgerkrigen blev bragt til afslutning. Det skal imidlertid tages i betragtning, at også tamilerne igennem deres organisation De Tamilske Tigre (LTTE) udviste megen brutalitet. Så mange som civilpersoner måtte lade livet i krigens slutfase. Forsoning eller retsopgør er da det dilemma, parterne står overfor. Omverdenen har svært ved at forhold sig passiv, akkurat som den lever med i eller direkte intervenerer i andre blodige fejder rundt om i verden fra Libyen til Syrien, fra Irak til Afghanistan. Eksjugoslavien. De halv-internationale straffetribunaler for Cambodja og Sierra Leone samt den, der skal opklare drabet på Libanons ministerpræsident Rafik Hariri, føjer sig hertil. Retssager er ofte kun lappeløsninger på større politiske eller nationale modsætninger Man fristes til at spørge: Har verden virkelig ressourcer til endnu et internationalt straffetribunal? Er der udsigt til virkelig at få dømt de rigtige? Udgør det ikke en farlig udfordring for den nationale forsoning, som er så vigtig for fremtiden? Hertil kommer, at Sri Lankas præsident Mahinda Rajapakse har vendt sig kraftigt imod ydre indblanding. I Sri Lanka - som f.eks. i Kashmir (Indien), Chile, Tyrkiet, Tjetjenien er verdenssamfundet også konfronteret med de uhyggelig mange forsvindinger. 6

7 Det hjælper ikke stort, at verdenssamfundet vedtager idealistisk bårne, retsstatsbaserede konventioner, når de enkeltstater, som netop har produceret ondet, ikke aktivt arbejder med til at fjerne det. Spot bliver føjet til skade i den helt groteske stil, når to tamiler, Lalith Kumar Weeraraj og Kugan Murugananthan, efter i månedsvis at have ført kampagne for at opspore tusinder af forsvundne landsmænd, selv for nylig blev pågrebet i Jaffna i det nordlige Sri Lanka dér hvor størstedelen af den tamilske befolkning bor. De blev fanget af nogle mænd på motorcykler og er ikke set siden. Alt det er, mildest talt, ikke noget, der er kommet bag på regeringen i Colombo. I december 2011 offentliggjorde den af regeringen selv nedsatte Erfarings- og Forsoningskommission (Lessons Learned and Reconciliation Commission LLRC) en rapport, hvori den erkendte at være rystet over tvangsforsvindinger og vilkårlige frihedsberøvelser. Det sidste nye i et virvar af forskelligartede beskyldninger og konstateringer er, at også en del singhalesere og muslimer er forsvundet og visse tilfælde senere fundet myrdet. Tamilsk gengældelse, tør man formode. Politiet forholder sig passivt et fænomen, som er sørgelig velkendt fra mange andre stater, ikke mindst i Latinamerika. Disse alvorlige krænkelser af store befolkningsgrupper, som er næret af årelangt had og inkarneret mistro, får kun lappeløsninger gennem retssager. De er i mange tilfælde utrolig komplicerede, tænk f.eks. på kurdernes både fredelige og krigeriske dyster med Tyrkiet, på tjetjenernes med Rusland eller kashmirernes med Indien. Der er tale om dybe konflikter, hvor ingen part er hvid eller sort. Det er vigtigt, at hovedansvarlige dømmes og alvorligt krænkede får erstatning for forbrydelser mod menneskeheden og beslægtede folkeretsbrud - hvis et ansvar kan placeres. Men det er langt vigtigere, at tolerances sæd plantes, og at borgere fra de ramte lande selv aktivt arbejder herfor. Det gælder også i de store ikke decideret politiske indre opgør, der plager mange lande, rige såvel som fattige: Civile borgeres bekæmpelse af andre religioner end ens egen (aktuelt f.eks. muslimer mod kristne i Egypten og Nigeria), undertrykkelsen af kvinder fra mangel på ligeret til uhæmmet vold mod dem (og hvor politiet ser passivt til), retsløsheden hos titusinder af oprindelige folk, der ikke har identitetspapirer og dermed i realiteten er statsløse i deres opholdsstat, dér hvor familier har levet i generationer. Både offentlige myndigheder og private borgere krænker menneskerettighederne 7 Det er en tung opgave for det internationale samfund at løse blot nogle af disse mange problemer, hvor flertalsbefolkningen i mange stater (for indviede: titularbefolkningen, dvs. den folkegruppe, staten er opkaldt efter (eksempelvis Rusland, Indien, Malaysia)) giver nationale mindretalsgrupper reducerede rettigheder, hvis de ikke ligefrem underkuer dem. Det må imidlertid erkendes, at problemerne ikke kun skyldes regeringerne eller offentlige myndigheder. Lokale magtherrer, guvernører, regionspræsidenter eller hvad de nu hedder, er i en del tilfælde så stærke, at centralregeringen er magtesløs. Tænk på Afghanistan eller Myanmar. Eller tænk (endnu engang) på det indiske kastevæsen, som er forsøgt bekæmpet gennem lovgivning. Det er en vigtig opgave at presse på, for at få drejet hele verden i retning af tolerance, ligestilling, personligt ansvar og deltagelse i et lands politiske liv. I de stater hvor mændene stadig i kraft af nationale eller religiøse traditioner pr. definition har magten, kæmper de indædt for at beholde den. Det betyder logisk ifølge deres tankegang at de er ansvarsfri (nyder impunitet, straffrihed), hvis nogen skulle driste sig til en politianmeldelse. Nå ja, politistationen er da også ganske overvejende befolket af mænd, som tænker lige sådan. Disse grundfæstede traditioner er svære, for ikke at sige næsten umulige for internatonale organisationer at fjerne. Det er en vigtig opgave at presse på, for at få drejet hele verden i retning af tolerance, ligestilling, personligt ansvar og deltagelse i et lands politiske liv. Men det er høje idealer, som kun kan styrkes ved lokal deltagelse, af mænd og kvinder, fra befolkningerne i de lande, der lider under disse goders fravær. Den let forståelige grundmodsætning mellem stat og borger, hvor statens magt i moderne tid konfronteres med borgerens (menneske)rettigheder, er i nyeste tid udvidet til et mere kompliceret magtspil. Det er ikke kun præsumptivt (forventeligt) staten, som kan krænke disse rettigheder, det er også større, ofte internationale selskaber(firmaer), hvis vinger på det seneste dog stækkes gennem deres korporative ansvar (eng.: Corporate Social Responsibility), internationale normer for fagforeningsrettigheder til ansatte, firmaers undladelse af at beskæftige børnearbejdere etc. De store befolkningsgrupper, der modarbejder kvinders lige rettigheder, er - om ikke selv menneskeretskrænkere - medvirkende til krænkelsen, om end offentlige myndigheder bærer det endelige ansvar. Til allersidst: Betænk, at beskyttelsen af de internationale menneskerettigheder kun er ca. 60 år gammel.

8 Michelle Bachelet UN Women s direktør besøgte sidste år i oktober København på foranledning af KULU og Institut for Menneskerettigheder, og mødtes i den forbindelse med repræsentanter fra de danske ngo er, herunder FN-forbundets generalsekretær, Torleif Jonasson. Her kan du læse uddrag af hendes tale i anledning af den internationale kvindedag: This International Women s Day, I join women around the globe in solidarity for human rights, dignity and equality. This sense of mission drives me and millions of people around the world to pursue justice and inclusion. Looking back at the first year of UN Women, I applaud every individual, government and organization working for women s empowerment and gender equality. I promise the highest commitment moving forward. The creation of UN Women has coincided with deep changes in our world from rising protests against inequality to uprisings for freedom and democracy in the Arab world [...] During the past century, since the observance of the first International Women s Day, we have witnessed a transformation in women s legal rights, educational achievements, and participation in public life. In all regions, countries have expanded women s legal entitlements. Women have taken many steps forward. More women are exercising leadership in politics and business, more girls are going to school, and more women survive childbirth and can plan their families. Yet while tremendous progress has been made, no country can claim to be entirely free from gender-based discrimination. This inequality can be seen in persistent gender wage gaps and unequal opportunities, in low representation of women in leadership in public office and the private sector, in child marriage and missing girls due to son preference, and in continuing violence against women in all its forms. Nowhere are disparities and barriers greater than in rural areas for women and girls. Rural women and girls comprise one in four people worldwide. They work long hours with little or no pay and produce a large proportion of the food grown, especially in subsistence agriculture. They are farmers, entrepreneurs and leaders, and their contributions sustain their families, communities, nations and all of us. Yet they face some of the worst inequities in access to social services and land and other productive assets. And this deprives them and the world of the realization of their full potential, which brings me to my main point on this International Women s Day. No enduring solution to the major changes of our day from climate change to political and economic instability can be solved without the full empowerment and participation of the world s women. We simply can no longer afford to leave women out. Women s full and equal participation in the political and economic arena is fundamental to democracy and justice, which people are demanding. Equal rights and opportunity underpin healthy economies and societies [...]. The time is now. Every human being has the right to live in peace and dignity. Every human being has the right to shape their future and the futures of their countries. That is the call for equality that I hear wherever I go. Today on International Women s Day, let us reaffirm our commitment to women s rights and move forward with courage and determination. Let us defend human rights, the inherent dignity and worth of the human person, and the equal rights of men and women. UN Photo/ Aurora Alambra SE MERE PÅ 8

9 Det teknologiske er politisk: Kvinders adgang til informationssamfundet Informationsteknologi har et enormt potentiale for at give piger og kvinder i udviklingslande og traditionelle samfund en stemme og adgang til ressourcer, de traditionelt har været afskåret fra. Men det forudsætter en aktiv indsat for at fjerne de forskellige barrierer for deres deltagelse informationssamfundet Af Maj Ravnkilde, Frivillig i FN-forbundets menneskerettighedsudvalg Informationsteknologi er et stadigt vigtigere redskab i kampen for demokrati og grundlæggende rettigheder. Det var tydeligt i forbindelse med det Arabiske Forår, hvor sociale medier som Facebook og Twitter var centrale i organiseringen af de folkelige protester mod autoritære regimer i blandt andet Egypten og Tunesien. Regeringer verden over har gennemskuet potentialet. Censur og overvågning suppleres i stigende grad med aktiv anvendelse af informationsteknologi til systematisk miskreditering af politiske modstandere og fingeret folkelig opbakning på sociale medier. Diskussionen om, hvorvidt internetadgang bør anerkendes som en menneskerettighed er blusset op i forbindelse med FN s særlige rapportør om ytringsfrihed Frank La Rues rapporter til FN s Generalforsamling og Menneskerettighedsråd. Internettets faddere Tim Berners- Lee og Vint Cerf har meldt sig på banen som henholdsvis fortaler og modstander. Uanset hvor dén diskussion lander, er der dog ingen tvivl om, at adgang til informationsteknologi vil blive stadig mere central for ressourceallokering og en forudsætning for effektiv deltagelse i det globale informationssamfund. En af de grupper, der er i særlig risiko for at blive udeladt af det globale informationssamfund, er piger og kvinder i udviklingslande og traditionelle samfund. Samtidig har informationsteknologi et enormt potentiale for at bidrage til deres empowerment blandt andet gennem adgang til vidensmæssige og økonomiske ressourcer, de traditionelt har været afskåret fra. Adgang til information Ikke alle traditionelle samfund har travlt med at oplyse kvinder om, hvordan uønskede graviditeter og seksuelt overførte sygdomme kan undgås eller om deres ret til uddannelse og deltagelse i politiske processer, selvom landets regering har forpligtet sig internationalt. Også selvom uddannelse af piger og familieplanlægning er blandt de mest veldokumenterede veje til økonomisk udvikling for et samfund. 9 Informationsteknologi er i stigende grad afgørende for adgang til viden. Internettet giver, forudsat det ikke underlægges censur, en historisk enestående mulighed for opdateret og veldokumenteret information fra uafhængige fagkilder. På tabuiserede og politisk prekære områder som seksualitet og familieplanlægning, har internetformidlet information desuden den fordel, at det kan tilgås anonymt. For de godt en halv million piger og kvinder, der ifølge WHO hvert år dør af komplikationer i forbindelse med graviditet, kan uhindret adgang til information om reproduktiv sundhed kan få stor betydning. Kendskab til grundlæggende rettigheder er naturligvis ikke i sig selv tilstrækkelig til at sikre realisering. Men sammen med kendskab til relevante politiske og juridiske redskaber, er det dog en forudsætning for at kunne holde sin regering op på dens forpligtelser. En digital stemme i den offentlige debat Men internettet er ikke kun vigtigt for adgang til viden. Det giver adgang til den offentlige debat på tværs af grænser. En digital stemme er vigtig for at blive hørt og kunne påvirke de politiske prioriteringer, såvel nationalt som internationalt. Mobiltelefoner og internet er nyttige redskaber til at dokumentere overgreb, sprede viden og mobilisere støtte. Stadig flere kvindelige aktivister benytter eksempelvis blogs som talerør til at skabe debat om kvinders vilkår i deres eget område. Et eksempel er nigerianske Oreoluwa Somolu, der i en årrække har beskrevet økonomiske og sociale vilkår for kvinder og børn i udviklingslande, samtidig med hun giver piger og kvinder mulighed for at komme til orde ved brug af informationsteknologi og udvikle erhvervsrelevante it-kompetencer i ngo en Women's Technology Empowerment Centre. SE MERE: >> Oreoluwa Somolus blog >> Women s Technology Empowerment Centre: I 2011 lykkedes det en lille gruppe saudiske kvinderettighedsaktivister at sætte international fokus på forbuddet mod at kvinder kører bil med Facebook-kampagnen "Teach me how to drive so I can protect myself. Her offentliggjorde it-konsulenten Manal al-sharif videoer af sig selv bag rettet og opfordrede andre saudiske kvinder til at sætte sig i førersædet og gøre op med afhængigheden af mandlige chauffører. Al-Sharif blev efterfølgende tilbageholdt af det religiøse politi og siden løsladt. Det er endnu ikke lykkedes at ophæve forbuddet mod bilkørsel uden værge, men kampagnen skabte bred opmærksomhed. Kampagnen blev blandt andet støttet af

10 bloggeren Eman Al Nafjan, der i sin tid oprettede den i dag velbesøgte Saudiwoman s Weblog i frustration over, at debatten om saudiske kvinders forhold var domineret af forskellige eksperter, der var alt andet end saudiske kvinder. det er mere acceptabelt og sikkert for kvinder at gøre handler end den traditionelle fysiske. Onlinehandel giver desuden ofte adgang til en langt bredere kunde- og leverandørkreds end den lokale markedsplads. Trods en klar stigning i antallet af kvinder, der tager de digitale kommunikationskanaler til sig, tegner sig ingenlunde et dækkende billede. Hovedparten af de kvindelige online-aktivister er kendetegnet ved at være veluddannede, mens de mange piger og kvinder uden eller med begrænset skolegang sjældent kommer til orde. Barrierer for adgang Hvis informationsteknologiens enorme potentiale for at forbedre vilkårene for piger og kvinder i udviklingslande og traditionelle samfund skal indfris, kræver det, at stater, ngo er og private virksomheder systematisk indtænker dette og aktivt arbejder for at fjerne de mange forskelligartede barrierer for bred adgang til et åbent internet og telefoni. Adgang til økonomiske ressourcer Udbredelse er stadig en betydelig barriere. I dag er der lige over 21 internetforbindelser for hver 100 personer i udviklingslandene, og det tal dækker over store forskelle, hvor specielt det afrikanske kontinent har meget lave dækningsgrader. Informations- og kommunikationsteknologi er i stigende grad indgang til ikke blot immaterielle ressourcer, men også til økonomiske ressourcer. Internet og mobiltelefoner benyttes som platforme for afsætning af varer og direkte kontakt til kunder og leverandører. Med mere end 70 mobilabonnementer per 100 personer i udviklingslandene, har mobiltelefonen på relativt kort tid opnået stor udbredelse. En række barrierer er særligt relevante for piger og kvinder i udviklingslande og traditionelle samfund: Generelt lavere uddannelsesniveau og specifikt ringere læse-, fremmedsprog- og it-kundskaber; højere fattigdomsrater; tilknytning til landlige områder med ringe dækningsgrad gennem traditionelt kvindeligt ansvar for børn og ældre, samt planlægning af internetcafeer og andre offentlige it- og telefaciliteter med placering og udformning, der umuliggør fysisk sikker og kulturelt acceptabel adgang for kvinder. Der er i dag flere mobiltelefoner end bankkonti, og det åbner for helt nye muligheder for blandt andet mindre landbrug og familievirksomheder. Mikrolånsinstitutioner som Grameen Koota og Kenya Entrepreneurship Empowerment Foundation, støttet af Grameen Foundation, med særlig fokus på små hushold og kvindelige låntagere er begyndt at anvende mobiltelefoner til at distribuere lån og indsamle afdrag. Derved er det muligt at tilbyde lån til en bredere skare og med lavere transaktionsomkostninger. Det er i mange tilfælde mindre justeringer eller investeringer, der skal til. Men en aktiv og systematisk indsats, er nødvendig for at undgå, at piger og kvinder i udviklingslande og traditionelle samfund ekskluderes yderligere, mens resten af verden i stigende grad er forbundet online. Internetudbredelsen er stadig væsentligt lavere. Men for kvinder i samfund med skarp adskillelse af kønnene kan internettet give adgang til en virtuel markedsplads, hvor 10 UN Photo/ Albert Gonzalez Farran

11 RAPPORTER, UDREDNINGER, EVALUERINGER ved Henrik Døcker UNDP: Fremgang for de svageste lande kan blive standset af dårligt klima De stater, der er blandt de 25 pct. lavest placerede på FN-Udviklingsprogrammets (UNDP s) index over den menneskelige udvikling (HDI), har i de sidste 40 år forbedret deres placering med 82 pct., dobbelt så meget som det globale gennemsnit, fremgår det af 2011-rapporten om HDI. En sådan rapport kommer én gang om året. Hvis denne udviklingshastighed kan holdes, vil de pågældende lande i 2050 have nået et niveau på højde med eller endog bedre end de lande, der ligger blandt de 25 pct. højest placerede. Desværre er der stor fare for, at miljøforurening ville bringe fremgangen til standsning omkring midten af dette århundrede. Indbyggerne i de fattigste lande er mere sårbare for naturkatastrofer end dem, der bor i industrilandene det være sig tørke eller oversvømmelser for ikke at tale om den almindelige vand- og luftforurening. HDI-rapporten, der udsendtes første gang i 1990, er på 176 store sider og bringer et væld af relevant statistik. Den bærer titlen: Bæredygtighed og social retfærdighed. Naboskabsprogram for Østeuropa har kun skabt få arbejdspladser En samlet evaluering af støtte til økonomisk udvikling i 14 østeuropæiske lande plus Tyrkiet må nødvendigvis være noget generel. Det gælder da også den, en dansk, et tysk og et britisk konsulentfirma her har foretaget af bistand, formidlet siden Der er især fokuseret på perioden , hvor der totalt fra EU er bevilget ca. én mia. kr., som for 40 pct.s vedkommende er gået til en række forskellige aktiviteter, samlet i betegnelsen økonomiske udvikling. Som eksempler på gode effekter af programmet nævnes i evalueringsoversigten, udgivet af DANIDA, gartneridrift i Kosovo og udvidelse af erhvervsuddannelser i Armenien. En ambition fra donorlandenes side om samtidig at effektivisere landbrug og fødevareindustri og skabe flere arbejdspladser synes ikke at være opfyldt. Det anbefales, at de dansk-støttede programmer får en standard-tidsramme på fire-fem år. Gode oversigter over Menneskerettighedsrådets bedømmelse af Danmark Hvordan FN s Menneskerettighedsråd sidste år anbefalede Danmark at forbedre sin menneskeretsbeskyttelse, og hvad Danmark svarede hertil, er udmærket opsummeret i et par publikationer fra Institut for Menneskerettigheder. På 45 (store) sider gennemgås punkt for punkter de i alt 133 anbefalinger, rådet i midten af sidste år, sendte Danmark, og hvoraf de 84 blev accepteret. Man kan ikke tale om, at Danmark blev taget i egentlige menneskerettighedsbrud, eftersom hele ekcersitsen har form af en dialog, hvor FN presser på for en bedre menneskerettighedsbeskyttelse. Den Universelle Periodiske Bedømmelse er navnet på den gennemgang, der hvert 4. år bliver hvert FN-medlemsland til del. Hvordan det nærmere finder sted, er behandlet i en 46-siders pjece, forfattet af Anette Faye Jacobsen. Danmarks militærindsatser i Irak og Afghanistan styrkede kreditten hos USA Hvad har Danmark fået ud af den militære støtte til USA s felttog i Irak og Afghanistan? Øget indflydelse hos den amerikanske regering, konkluderer forskerne Anders Henriksen og Jens Ringsmose, hhv. folkeretskyndig jurist og statskundskabskyndig historiker, i en rapport fra DIIS, Dansk Institut for Internatonale Studier. Den 42 siders publikation (2011:14) noterer ikke overraskende tidl. statsminister og nuværende NATO-generalsekretær Anders Fogh- Rasmussens nære forhold til præsident George W. Bush som hovedårsag til, at Danmark blev betragtet som en nøgleallieret for USA. Fogh havde endog en direkte telefonforbindelse til Bush. Juristerne i Udenrigsministeriets folkeretskontor havde også meget nære forbindelser til kolleger i det amerikanske State Department. Hvis disse gevinster skal forrente sig, bør danske politikere og embedsmænd udforme en strategi for at skaffe sig fortsat goodwill og måske endda få sig en sikkerhedsrådgiver med direkte reference til statsministeren, hedder det. Grænserne mellem menneskerettigheder og humanitær folkeret Den humanitære folkeret, altså de specifikke regler om soldaters og kombattanters rettigheder og pligter i krig, er lempeligere, hvad angår frihedsberøvelse end menneskerettighederne, fremhæver seniorforsker, cand. jur. Peter Vedel Kessing, ph.d., Dansk Institut for Menneskerettigheder, i en artikel i Juristen (nr.10/2011). Tilladt er således forebyggende frihedsberøvelse uden domstolsprøvelse af fjendtlige kombattanter og civile, hvis de udgør en sikkerhedsrisiko. Der er heller ikke krav om undersøgelse af personer, der er skudt i felten under patrulje. Hvis menneskerettighederne gælder, er det kun tilladt at frihedsberøve under strenge betingelser i forbindelse med en strafferetlig forfølgelse af en person. Som beskrevet i GLOBAL (sept. 2011) valgte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i to domme, Al-Skeini og Al-Jedda om Storbritanniens ansvar for ekstrem lang frihedsberøvelse af en iraker og for nedskydningen af nogle irakere ved britiske troppers patruljering i Irak, at lægge den europæiske menneskerettighedskonvention til grund. Det betyder, som Vedel Kessing ser det, betydelige vanskeligheder for fx danske udsendte soldater under FNautoriserede operationer at agere i felten. Når menneskerettighedskonventionen skal overholdes under militæroperationer, tilsidesættes således FN-pagtens art. 103, som ellers tillægges fortrinsret ved en konflikt mellem pagten og en anden international overenskomst. 11

EN OVERSET KONLIKT? UDBLIK KRISEN I BURMA KINAS ROLLE SE SIDE 19.

EN OVERSET KONLIKT? UDBLIK KRISEN I BURMA KINAS ROLLE SE SIDE 19. IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 1 NUMMER 1 1. UDGAVE IPMONOPOLET TEMA: DARFUR EN OVERSET KONLIKT? IPMONOPOLET SÆTTER I DENNE UDGAVE FOKUS PÅ DEN VEDVARENDE KONFLIKT I SUDAN OG HERUNDER I SÆRDELESHED KONFLIKTEN I

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 DANSKEREN Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 Europa, verdensdelen, som fostrede demokratiet, som afskaffede slaveriet og udviklede tanken om det enkelte menneskes værdighed

Læs mere

626 MASSAKRER 200.000 MYRDET BLEV. GUATEMALA: LATINAMERIKAS GLEMTE FOLKEMORD s.18 / BEGÅET AF HÆR OG POLITI DRABENE BLEV 93 PROCENT AF 83 PROCENT

626 MASSAKRER 200.000 MYRDET BLEV. GUATEMALA: LATINAMERIKAS GLEMTE FOLKEMORD s.18 / BEGÅET AF HÆR OG POLITI DRABENE BLEV 93 PROCENT AF 83 PROCENT MIT U-LAND VILD MED MYANMAR Mogens Lykketoft har fået det tidligere og benhårde diktatur i Burma under huden s. 14 / SUNDHED FØDENDE UNDER KNIVEN Kejsersnit er blevet populært i Sri Lanka og andre u-lande,

Læs mere

EN BLODIG TRADITION NEPALS LOKALE VAGTHUNDE IKKE NOGEN KØN AFFÆRE CIA'S DUNKLE ROLLE I CONGO MIDT I EN GAS-TID DANMARKS GLOBALE MAGASIN

EN BLODIG TRADITION NEPALS LOKALE VAGTHUNDE IKKE NOGEN KØN AFFÆRE CIA'S DUNKLE ROLLE I CONGO MIDT I EN GAS-TID DANMARKS GLOBALE MAGASIN BUSINESS MIDT I EN GAS-TID Kæmpe naturgasfund i Mozambique får investorer til at strømme til landet s.6 / BISTAND NEPALS LOKALE VAGTHUNDE Politisk strid og borgerkrig har givet græsrødder nye roller i

Læs mere

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17.

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17. ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK Prisen på økologisk quinoa er i top, så nu køber Bolivias øko-bønder traktorer med redskaber, der ødelægger jorden. Udvikling ser på øko-landbrug i u-landene. Side 16-17. FRA TYFON

Læs mere

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja DAGBOG ADVOKATRÅDETS EKSPERTER FØLELSER TVIVL OM DANSKE REGLER FOR DYRETRANSPORT DISKRIMINATION NYT NÆVN FOR LIGEBEHANDLING FORTROLIGHED BANKER KAN KRÆVE INDSIGT I KLIENTKONTI ADVOKATERNES SERVIC 3 2008

Læs mere

TEMA: U-LANDS(P)OPLYSNING NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Februar Nr. 01/2008

TEMA: U-LANDS(P)OPLYSNING NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Februar Nr. 01/2008 HOLGER BERNT HANSEN: DERFOR VIRKER BISTANDEN. HAN HAR GODKENDT FLERE BISTANDSPROGRAMMER END NOGEN ANDEN, OG KENDER GUD OG HVER MAND I AFRIKA. I 20 ÅR HAR HAN SAT SIT PRÆG PÅ DANSK BISTAND SOM MEDLEM AF

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

Memory Chikama vil tage det lange seje træk Uretfærdighederne skal sættes skakmat. Next Stop Palæstina: Tanker fra et hustag i Ramallah

Memory Chikama vil tage det lange seje træk Uretfærdighederne skal sættes skakmat. Next Stop Palæstina: Tanker fra et hustag i Ramallah www.ms.dk s.1 Next Stop Palæstina: Tanker fra et hustag i Ramallah Lykketoft inden formandsjob i FN: Der er brug for handling nu! Memory Chikama vil tage det lange seje træk Uretfærdighederne skal sættes

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Plakat??? 1917-2007: Leve den ve r d e n s- oms pæ n d e n d e Oktober! Nr. 22 11. årg. 2007 9. november - 22. november Støttepris 15 kr. TEMA: Oktoberrevolutionen 1917-2007 Det syge

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010 Tema: grænser for fattigdom Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik udkommer

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Hun blev solgt til et bordel som 12-årig og berømt i hele verden MØD INDONESIENS OBAMA TYSK KOLONIALISME OG FOLKEMORD SPØGER I NAMIBIA

Hun blev solgt til et bordel som 12-årig og berømt i hele verden MØD INDONESIENS OBAMA TYSK KOLONIALISME OG FOLKEMORD SPØGER I NAMIBIA VM 2022 DE DØR FOR FODBOLD Nepalesiske gæstearbejdere bygger Qatars VM-drøm under slavelignende forhold s.26 / INTERVIEW MØD INDONESIENS OBAMA Verdens tredjestørste demokrati har fået ny præsident med

Læs mere

25.000. ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 /

25.000. ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 / EU OG PALÆSTINA NYTTER HJÆLPEN? Vi kan ikke lade selvstyret kollapse, siger Villy Søvndal s.6 / ERHVERV ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 / FOREIGN AFFAIRS

Læs mere

Straffens KOLOFON. Sekretariat c/o advokat Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. Om Rundetårn er højere end et tordenskrald,

Straffens KOLOFON. Sekretariat c/o advokat Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. Om Rundetårn er højere end et tordenskrald, Straffens KOLOFON Dansk Retspolitisk Forening blev stiftet i 1978 af jurister, jurastuderende og andre med interesse i den offentlige retspolitiske debat. Foreningen er politisk uafhængig og sikrer og

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

CLINTONS NYE DAGSORDEN Diplomati og bistand skal gå hånd i hånd s.46 /

CLINTONS NYE DAGSORDEN Diplomati og bistand skal gå hånd i hånd s.46 / HJEMME BEDST FARVEL TIL DE FJERNE LANDE Antropologer smider tropehjelmen og kaster sig ud i det private erhvervsliv s.6 / VIETNAM VESTEN SPÆNDER BEN FOR FISKERI-EVENTYR Danske fiskere: Danida-program skaber

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

CUBA. bladet. Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría. Juni 2011 Årgang 35

CUBA. bladet. Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría. Juni 2011 Årgang 35 CUBA bladet Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría CubaBladet 2/11 1 Juni 2011 Årgang 35 Få Cubabladet som pdf! Alle medlemmer af Dansk-

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr. De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp

Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr. De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp Minearbejdere marcherer til Madrid 11. juli 2012. Foto Flickr/Victor Ferrer De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr.

Læs mere

MISS LANDMINE 2007 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Juli/Nr. 04/2007 GOD SOMMER!

MISS LANDMINE 2007 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Juli/Nr. 04/2007 GOD SOMMER! George W. Bush har næsten tredoblet USA s bistand til Afrika i løbet af sin embedsperiode. Motivet går fra terrorbekæmpelse til kristen næstekærlighed. Læs side 9. Tilgiv mig, Sydafrika Interview med den

Læs mere

KENDER DU NAVNET PÅ VERDENS VIGTIGSTE DANSKER?

KENDER DU NAVNET PÅ VERDENS VIGTIGSTE DANSKER? BLODBAD I UGANDA Fremragende, skriver tegneserieguruen Jakob Stegelmann om Unknown Soldier en ny, amerikansk tegneserie om borgerkrigen i Uganda i 2002. Læs anmeldelse på side 19. NY KURS FOR DANIDA Når

Læs mere

SKINGRE KÆLLINGER? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Hvorfor har nogle skilsmisse-advokater ry som skingre? Anja Cordes svarer

SKINGRE KÆLLINGER? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Hvorfor har nogle skilsmisse-advokater ry som skingre? Anja Cordes svarer FOGEDFORBUD RINGE RETSSIKKERHED FOR VIRKSOMHEDER ASIEN RETSSYSTEMET UNDERTRYKKER BEFOLKNINGEN STATSBORGER FOLKETINGET DISKRIMINERER MENER FORSKER ADVOKATERNES SERVIC 2 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

Læs mere

I må sulte lidt længere. Verdens fattigste spist af med tomme ord på topmødet, der skulle have banet vejen for halvering af sult i 2015. Tema.

I må sulte lidt længere. Verdens fattigste spist af med tomme ord på topmødet, der skulle have banet vejen for halvering af sult i 2015. Tema. #4 2010 www.ms.dk s.1 Et barn har født i Managua. Og før det fik hun en ulovlig abort. Den evige aktivist. 89-årig MS er kæmper stadig for social forandring. I må sulte lidt længere. Verdens fattigste

Læs mere