KREDSEN AF PENGEINSTITUTTER BAG TOTALKREDIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREDSEN AF PENGEINSTITUTTER BAG TOTALKREDIT"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 2000

2 KREDSEN AF PENGEINSTITUTTER BAG TOTALKREDIT Amagerbanken Aktieselskab Amtssparekassen Fyn A/S A/S Arbejdernes Landsbank Bonusbanken A/S Borbjerg Sparekasse Broager Spare- og Laanekasse Brovst Sparekasse Brørup Sparekasse Danske Andelskassers Bank DiskontoBanken Aktieselskab Djurslands Bank A/S Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse Durup Sparekasse Egnsbank Fyn A/S Egnsbank Han Herred Egnsbank Nord A/S Fanø Spare- og Laanekasse Faster Andelskasse Flemløse Sparekasse Folkesparekassen Forstædernes Bank Frørup Andelskasse Frøs Herreds Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse Fuur Sparekasse Galten Sparekasse Gjerlev-Enslev Sparekasse Hadsten Bank Aktieselskab Hals Sogns Spare- og Lånekasse Hellevad-Ørum Sparekasse Hvetbo Herreds Sparekasse Hvidbjerg Bank Aktieselskab A/S Haandværkerbanken Jelling Sparekasse Jelstrup-Lyngby Sparekasse Jerslev Sparekasse Jyske Bank A/S Den jyske Sparekasse Den Københavnske Bank A/S Langå Sparekasse Lokalbanken i Nordsjælland A/S Lollands Bank A/S Løkken Sparekasse Middelfart Sparekasse Midtbank Aktieselskab A/S Morsø Bank Morsø Sparekasse A/S Møns Bank A/S Nordfyns Bank A/S Nordvestbank A/S Nørresundby Bank A/S Ringkjøbing Bank Ringkjøbing Landbobank A/S Roskilde Bank A/S Roslev-Rybjerg Sparekasse Ryomgaard og Omegns Sparekasse Rønde og Omegns Sparekasse Salling Bank A/S Sdr. Lem Andelskasse Aktieselskabet Skjern Bank Skælskør Bank Aktieselskab Slagelse Sparekasse Spar Nord Bankaktieselskab Sparbank Vest A/S Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Farsø Sparekassen Faaborg A/S Sparekassen Hammel Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Sparekassen Kronjylland Sparekassen i Skals Sparekassen Lolland Sparekassen Løgumkloster Sparekassen Midt Vest Sparekassen Midtfjord Sparekassen Ravsted Sparekassen Sundsøre Sparekassen Thy Sparekassen Vestsalling Sparekassen Vestsjælland St. Brøndum Sparekasse Svendborg Sparekasse Sydbank A/S A/S Tarm Bank Totalbanken A/S Tved Sparekasse Thyholm Sparekasse Tønder Bank A/S Ulsted Sparekasse Vendsyssel Bank A/S Vestfyns Bank A/S Vestjysk Bank A/S A/S Vinderup Bank Vivild og Omegns Sparekasse Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Vordingborg Bank A/S Vrå Sparekasse Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse Østjydsk Bank A/S Aabenraa Kreditbank A/S Aars Bank A/S 2

3 Bestyrelse, direktion, administration og revision 4 Bestyrelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse for regnskabsåret 10 Balance pr. 31. december 11 Noter til resultatopgørelse 12 Noter til balance 15 Serieregnskaber 20 Supplerende oplysninger 21 Revisionspåtegning 23 3

4 LEDELSE OG REVISION Bestyrelse: Bankdirektør N. Valentin Hansen, Roskilde Bank, formand Ordførende direktør Anders Dam, Jyske Bank, næstformand Ordførende direktør Steen Hove, Midtbank Sparekassedirektør Jakob Leth, Sparekassen Kronjylland Bankdirektør Bent Naur, Ringkjøbing Landbobank Sparekassedirektør Ole Kamstrup, Sparekassen Hobro Professor, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen, udpeget af økonomiministeren Johnna Bechsøfft, medarbejderrepræsentant Steen Larsen, medarbejderrepræsentant Klaus Valentin, medarbejderrepræsentant Direktion: Administrerende direktør Niels Tørslev* Direktør Hans Henrik Andersen Direktør Per Nykjær * Ledelseshverv Medlem af bestyrelsen for: Info Kredit A/S Provinsbankernes Reallånefonds Pensionsreguleringsfond Værdipapircentralen A/S Administration: Underdirektør Troels Bülow-Olsen Underdirektør Anders Heick-Poulsen Administrationschef Jens Færgemann Revision: KPMG C. Jespersen DELOITTE & TOUCHE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Totalkredits adresse: Helgeshøj Allé Taastrup Telefon

5 BESTYRELSENS BERETNING Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2000 Intens konkurrence Totalkredits bruttonyudlån blev i 2000 på 21,0 mia. kr. svarende til en markedsandel på ejerboligområdet på 19%. Til sammenligning var markedsandelen på 15,6% i Andel af bruttonyudlån i % ,0 Udlån ultimo året i mia. kr ,3 11,7 14,2 15, Hermed placerede Totalkredit sig ved udgangen af 2000 som det tredjestørste realkreditinstitut på ejerboligområdet målt på bestanden og som det største målt på væksten Totalkredits andel af bruttonyudlånet har således fortsat sin stigende tendens. Det forventes også at blive tilfældet i Nettonyudlånet i Totalkredit blev på 14,5 mia. kr. svarende til en markedsandel på 29,5%. Andel af nettonyudlån i % ,5 27, , , , Udlånsvæksten i 2000 betød, at udlånsbestanden ved udgangen af året var steget med 18% til 85 mia. kr. Stadig større distributionsnet Konkurrencen på realkreditmarkedet drejer sig fortsat primært om hvilket realkreditinstitut, der har adgang til det største og mest velfungerende distributionssystem. Det er det tætte samarbejde med en bred kreds af lokale og regionale pengeinstitutter, der placerer Totalkredit stærkt i konkurrencen. Kredsen bag Totalkredit blev større i 2000, og samarbejdet blev stadig intensiveret. Ved udgangen af 1999 havde Totalkredit 95 samarbejdsaftaler med lokale og regionale pengeinstitutter. Ved udgangen af 2000 var dette antal steget til 104. Det er Totalkredits forventning, at det stigende antal samarbejdspartnere vil betyde, at de seneste års kraftige vækst i udlånet kan fortsættes også i de kommende år. Totalkredits andel af bruttoudlånet ventes således i 2001 at overstige 20%. Andelen af nettonyudlånet ventes at blive omkring 30%. Og bestanden ventes at stige med godt 10% til knap 100 mia. kr. 5

6 Succes for BoligXlån En væsentlig faktor bag den store stigning i markedsandel er BoligXlån. Totalkredit introducerede i 2. kvartal BoligXlånet, der giver kunderne mulighed for at vælge et lån, der kombinerer en lav og variabel rente med sikkerheden for, at lånets rente ikke stiger til mere end 7,7%. Denne produktkombination, som kun Totalkredit tilbyder, er blevet særdeles godt modtaget. På godt et halvt år i 2000 skabte BoligXlån en udlånsbestand på 3,8 mia. kr., svarende til 22% af Totalkredits udlån i perioden. Omdannelse til A/S En anden væsentlig begivenhed i 2000 var Totalkredits omdannelse fra fond til aktieselskab pr. 1. januar Omdannelsen er gennemført for at sikre, at Totalkredit er i stand til at tiltrække den kapital, der er nødvendig på grund af den fortsatte kraftige vækst i Totalkredits udlån. Kredsen af pengeinstitutter i Totalkredit-samarbejdet er i forbindelse med omdannelsen blevet aktionærer. Dermed øges intensiteten i Totalkredit-fællesskabet. Udvidelsen af Totalkredits kapitalgrundlag med tilførsel af ny aktiekapital har bidraget positivt til forbedring af Totalkredits driftsbillede. Aktionærforhold Under henvisning til aktieselskabslovens 28 b, stk. 4, skal det oplyses, at følgende aktionærer har anmeldt at eje mindst 5% af aktierne: A/S Arbejdernes Landsbank, København, Jyske Bank A/S, Silkeborg, og Sydbank A/S, Aabenraa. Konkurrencebilledet 2000 var kendetegnet af store strukturelle ændringer blandt de finansielle aktører. Totalkredit har reageret på de nye udfordringer ved at fastholde, at det lånesegment, Totalkredit ønsker en tilstedeværelse på, er boligområdet. Inden for boligområdet har fokus hidtil været på ejerboligen. Totalkredit vil i 2001 påbegynde forberedelserne til også at kunne tilbyde udlån til lejeboligen. Årets resultat Posterne i Totalkredits resultatopgørelse viser bortset fra kursregulering af fonds en betydelig stabilitet på grund af det samarbejdskoncept, Totalkredit arbejder efter. Det er et væsentligt mål for Totalkredit at have et så stabilt resultat før kursregulering som muligt for på den måde at signalere stabilitet til de investorer, der skal købe Totalkredits obligationer. Derfor er tabsrisikoen flyttet til de samarbejdende pengeinstitutter via Totalkredits garantisystem. Store dele af arbejdet med at yde realkreditlån er ligeledes imod betaling placeret i pengeinstitutterne. Netto rente- og gebyrindtægter blev i mio. kr. mod 150 mio. kr. i foregående regnskabsår. Omkostningerne i 2000 beløb sig til 81 mio. kr. mod 73 mio. kr. i foregående år. Set i forhold til udlånet ultimo er omkostningsprocenten stabil på 0,1%. Tabene i Totalkredit ligger på et meget lavt niveau. Samlet inden for de seneste 5 år udgør posten tab og nedskrivninger 0,7 mio. kr. Resultatet før kursreguleringer udgør 91 mio. kr. mod 76 mio. kr. i Kursregulering af fonds mv. indgår med et plus på 29 mio. kr. mod et minus på 41 mio. kr. i Årets resultat efter skat udgør 84 mio. kr., der henlægges til reserverne. Rating Moody s Investor Service Limited hævede i år 2000 sin rating af Totalkredits obligationer fra AA3 til AA2. 6

7 Forventninger til 2001 Det er Totalkredits mål at fastholde en position som en betydende og levende leverandør med konkurrencedygtige boligfinansieringsløsninger i et tæt samarbejde med en bred kreds af uafhængige lokale og regionale pengeinstitutter. For år 2001 er der budgetteret med et brutto- og nettonyudlån på henholdsvis 17 og 12 mia. kr. Totalkredits placering ventes fortsat at blive styrket, således at Totalkredit også ved udgangen af år 2001 målt på udlånsmassen til ejerboligområdet vil være det tredjestørste institut. Omkostningerne målt i forhold til udlånsmassen ventes at vise stabilitet. Tabsbilledet forventes fortsat at vise et tilfredsstillende forløb. Det samlede driftsresultat før kursregulering og skat forventes at blive bedre end Totalkredit A/S planlægger en styrkelse af selskabets kapitalforhold i Med virkning fra 1. april 2001 udvider Totalkredit aktiekapitalen med 250 mio. kr. Den nye aktiekapital tegnes af pengeinstitutterne i Totalkredit-fællesskabet. Pr. samme dato indfrier Totalkredit ansvarlig lånekapital fra Totalkredit-pengeinstitutterne for 250 mio. kr. Den ansvarlige kapital i form af supplerende kapital jf. realkreditlovens 53, stk. 1, nr. 3, planlægges udvidet gennem nytegning via det internationale kapitalmarked. Der planlægges en låneoptagelse på 125 mio. euro i 1. halvår af Efter årets afslutning er der ikke indtruffet hændelser, der har betydning for vurdering af selskabets drift og økonomiske stilling. Totalkredits hovedtal (Mio. kr.) Driftsposter: Netto rente- og gebyrindtægter 127,8 137,2 144,6 149,8 170,3 Andre ordinære indtægter 2,2 2,4 7,4 0,1 0,2 Omkostninger 60,4 66,9 72,7 73,1 80,8 Tab og nedskrivninger på fordringer 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0,2 0,4 0,5 0,3 0,8 Resultat før kursregulering 68,9 73,1 79,7 76,4 90,5 Kursregulering 69,7 67,5 15,0 40,8 29,0 Resultat før skat 138,7 150,5 94,7 35,6 119,5 Resultat efter skat 93,6 115,0 57,1 24,1 83,8 Statusposter: Udlån ultimo , , , , ,3 årets udlånsvækst i % 24,1 27,9 35,9 24,4 18,0 Efterstillede kapitalindskud 500,0 750, , ,0 500,0 Egenkapital ultimo 1.162, , , , ,5 Udlånstal: Bruttonyudlån , , , , ,1 markedsandel i % 10,3 11,7 14,2 15,6 19,0 Nettonyudlån 6.604, , , , ,4 markedsandel i % 15,9 18,0 25,8 27,4 29,5 7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsregnskabet for 2000 for Totalkredit A/S er udarbejdet i overensstemmelse med Realkreditloven samt Bekendtgørelse om realkreditinstitutters regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet for 2000 er første regnskab efter Totalkredit Realkreditfonds omdannelse til aktieselskab pr. 1. januar Som sammenligningstal er i resultatopgørelsen anvendt Totalkredit Realkreditfonds tal for 1999, og i balancen er sammenligningstallene åbningsbalancen pr. 1. januar 2000 for Totalkredit A/S. I femårsoversigten vedrører tallene fra Totalkredit Realkreditfond. Årsregnskabet for 2000 er i øvrigt aflagt efter samme regnskabspraksis som for Totalkredit Realkreditfond i Resultatopgørelse Renter og bidrag Samtlige renteindtægter og -udgifter samt bidrag periodiseres, således at resultatopgørelsen omfatter årets renter og bidrag. Aktieudbytte indregnes, når det modtages. Afskrivninger og hensættelser på udlån Hensættelser til imødegåelse af tab på udlån mv. baseres på en kritisk vurdering af det samlede udlån med henblik på at afdække eventuelle risici for tab. Hensættelser fragår i de aktivposter, hensættelsen vedrører. Konstaterede tab samt hensættelser til imødegåelse af tab er udgiftsført i resultatopgørelsen under posten Afskrivninger og hensættelser på udlån. Skat I resultatopgørelsen udgiftsføres beregnet skat med 32% af årets skattepligtige indkomst og regulering af tidligere års beregnede skat samt forskydning i udskudt indkomstskat. Der afsættes udskudt skat af forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Hensættelsen til udskudt indkomstskat dækker beløb, der følger tidsmæssige forskydninger i regnskabsmæssig henholdsvis skattemæssig indtægts-/udgiftsførsel. Aktiver Realkreditudlån Realkreditudlån, inklusive amortisationskonti for kontantlån, der er baseret på udstedelse af realkreditobligationer, optages i balancen til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af tab. Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme Tilgodehavender på udlån omfatter forfaldne, ikke betalte terminsydelser mv., der er reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af tab. Obligationer og aktier Børsnoterede aktier og obligationer optages til de officielt noterede kurser ultimo året. Obligationer, der er udtrukket pr. 1. januar det følgende år, optages til pari. Udtrukne obligationer, der forfalder senere, værdiansættes under hensyntagen til restløbetiden. Unoterede aktier optages til forsigtigt skønnet værdi, der dog ikke overstiger aktiernes indre værdi ifølge senest foreliggende regnskab. Kapitalandele Kapitalandele i associerede virksomheder værdiansættes til en forholdsmæssig andel af den indre værdi ifølge senest foreliggende regnskab. 8

9 Materielle aktiver Maskiner og inventar Maskiner og inventar mv. optages til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede lineære afskrivninger over den forventede brugstid. Der benyttes følgende afskrivningsperioder: Edb-udstyr og maskiner Inventar og automobiler 4 år 4 år Overtagne ejendomme I værdiansættelsen af overtagne ejendomme indgår såvel indfriede lån som ikke indfriede egne og fremmede lån, erlagte terminsydelser samt øvrige omkostninger. De således opgjorte værdier reduceres herefter med nedskrivninger til imødegåelse af tab. Passiver Udstedte realkreditobligationer Udstedte realkreditobligationer er optaget til pålydende værdi. Finansielle instrumenter Uafviklede fondsterminsforretninger opgøres til terminskursen på opgørelsestidspunktet. Terminspræmien periodiseres og indgår i resultatopgørelsen under posten Øvrige renteindtægter og i balancen under Andre aktiver. Reguleringer til markedsværdien medtages i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer og i balancen under posten Andre aktiver henholdsvis Andre passiver. Serieregnskaber Serieregnskaber er opstillet i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse nr. 872 af 20. november Serieregnskaberne indeholder resultatopgørelse og balance, hvori indgår poster, der skal individualiseres og henføres direkte på de enkelte serier og poster, hvor serien tildeles en bestemt andel. 9

10 RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET Note t.kr. t.kr. 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt

11 BALANCE PR. 31. DECEMBER Note t.kr. t.kr. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER 24 Udstedte obligationer Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overskud ved emission Reserver i serier Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier mv Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt

12 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Note t.kr. t.kr. 1 Renteindtægter af: Tilgodehavende hos kreditinstitutter Udlån Bidrag Obligationer Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Afledte finansielle instrumenter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Renteudgifter til: Kreditinstitutter Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Gebyrer og provisionsindtægter Lånesagsgebyrer ved nyudlån Kurtage og øvrige gebyrer I alt Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Gebyr for lånesagsbehandling Garantiprovisioner Kurtage mv I alt

13 Note t.kr. t.kr. 5 Kursreguleringer Obligationer Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Aktier Afledte finansielle instrumenter Rentekontrakter I alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og samarbejdsråd Direktion Bestyrelse Samarbejdsråd I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt Lån til direktion, bestyrelse og repræsentantskab Realkreditlån, restgæld pr. ultimo regnskabsåret Direktion Bestyrelse Repræsentantskab

14 Note t.kr. t.kr. 8 Revisionshonorar Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf vedrørende andre ydelser end revision Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 49,8 49,6 10 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder I alt Skat Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat 0 0 Efterregulering af tidligere års beregnet skat 7 10 I alt I regnskabsåret 2000 er betalt acontoskat med t.kr. Forskellen mellem betalt acontoskat og beregnet skat af årets indkomst er opført i balancen under posten Andre passiver. Ultimo 2000 er den negative udskudte skat (skatteaktiv) i alt t.kr. mod kr. ultimo Den negative udskudte skat er ikke aktiveret i balancen. 14

15 NOTER TIL BALANCE Note t.kr. t.kr. 12 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Udlån Realkreditudlån Andre udlån Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme I alt Realkreditudlån Saldo primo Nye lån Ordinære afdrag Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo Lån udgået ved midlertidig overtagelse af ejendomme Nedskrivninger på udlån I alt Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme Restancer Udlæg 0 0 Nedskrivninger på udlån 0 0 I alt Realkreditlån fordelt på ejendomskategorier Udlån i procent ultimo året Ejerboliger Fritidshuse 3 3 I alt

16 Note t.kr. t.kr. 17 Antal lån ultimo regnskabsåret stk stk 18 For realkreditlån er der stillet følgende pengeinstitutgarantier: Supplerende garanti ud over pant i ejendommen Lovbestemt garanti for forhåndslån Garanti for lån udbetalt inden der foreligger tinglyst pantebrev I alt Obligationer Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Obligationer i alt Heraf udtrukne Aktier mv. Børsnoterede Heraf noteret på Københavns Fondsbørs Andre aktier Aktier mv. i alt Forskellen mellem købsprisen på aktier mv. og den højere markedsværdi er på opgørelsestidspunktet Associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele Øvrige kapitalandele 21 Kapitalandele i associerede virksomheder mv. t.kr. t.kr. Samlet anskaffelsespris primo Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Årets op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo

17 Note t.kr. t.kr. 22 Materielle aktiver Egne ejendomme 0 0 Midlertidigt overtagne ejendomme Driftsmidler I alt Midlertidigt overtagne ejendomme Restgæld, ultimo Udlæg 0 47 Nedskrivning, ultimo I alt Driftsmidler Anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Anskaffelsespris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivning Tilbageførte afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Årets straksafskrivning på driftsmidler Andre aktiver Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende rente og provision på udlån Tilgodehavende rente fra obligationer og kreditinstitutter Øvrige aktiver I alt

18 Note t.kr. t.kr. 24 Udstedte obligationer Realkreditobligationer udstedt mod pant i fast ejendom Saldo primo Tilgang Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo Heraf præemitteret Obligationer udtrukket til førstkommende kreditortermin Andre passiver Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 0 45 Rente til udstedte realkreditobligationer Øvrige passiver I alt

19 Note 26 Efterstillede kapitaltilskud Der er i hvert af årene optaget ansvarlig kapital på t.kr. i form af supplerende kapital, der er efterstillet al anden ikke efterstillet gæld, der til enhver tid måtte påhvile Totalkredit i kapitalindskuddets løbetid, jf. realkreditlovens 53, stk. 1. nr. 3. Kapitalindskuddene er tegnet på enslydende vilkår af pengeinstitutterne, der har indgået samarbejdsaftale med Totalkredit om formidling af realkreditlån og forrentes med en markedsbestemt grundrentesats og en resultatafhængig bonusrentesats. Kapitalindskuddene, der har en løbetid på 8 år, afdrages ikke i løbetiden og er i øvrigt uopsigelige fra kreditors side. Under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse kan Totalkredit opsige kapitalindskuddene til indfrielse til kurs pari pr. en hvilken som helst rentetermin, dog tidligst den 1. april 2001 for kapitalindskuddet på t.kr. tegnet i 1997 samt 1. april 2002 for kapitalindskuddet på t.kr. tegnet i Efter omdannelsen til aktieselskab blev kapitalindskuddene tegnet i 1995 og 1996 tilbagebetalt ultimo september Den supplerende kapital tegnet jf. realkreditlovens 53 stk,1, nr.3, er herefter t.kr. Note 27 Egenkapital Beløb i t.kr. Aktiekapital Overkurs ved emission Bunden fondsreserve Andre reserver I alt Saldo primo Overført resultat Egenkapital ultimo

20 SERIEREGNSKABER Beløb i t.kr. Serie for lån med solidarisk hæftelse Serie for lån ydet af PRL Serie for lån ydet af instituttet i øvrigt I alt Resultatopgørelse Udlånsindtægter Rente til efterstillede kapitalindskud Renter mv. netto Administrationsudgifter Afskrivninger og hensættelser på udlån Skat Resultat Balance aktiver Realkreditudlån mv Øvrige aktiver I alt Balance passiver Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt

21 LIKVIDITETSRISICI Løbetidsfordeling efter restløbetid t.kr. t.kr. Tilgodehavende hos kreditinstitutter Anfordringstilgodehavender I alt Udlån Til og med 3 måneder Fra og med 3 måneder til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år Over 5 år I alt Obligationer Til og med 3 måneder Fra 3 måneder til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år Over 5 år I alt AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Løbetidsfordeling efter restløbetid (beløb i t.kr.) Til og med 3 måneder Over 3 måneder til og med 1 år Rentekontrakter Nominel værdi Netto Nominel værdi Netto markedsværdi markedsværdi Terminer/futures, køb I alt 2000 Markedsværdi af ikke garanterede kontrakter Rentekontrakter Nominel værdi Netto Positiv Negativ markedsværdi Terminer/futures, køb Markedsværdi Gennemsnitlig markedsværdi Rentekontrakter Positiv Negativ Positiv Negativ Terminer/futures, køb

22 SOLVENS Kernekapital Ansvarlig kapital Vægtede poster uden for handelsbeholdninger, herunder ikke balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Solvensprocent 9,0% 10,0% Kernekapitalens andel (Tier 1 capital) 7,1% 5,4% Ifølge lovgivningen skal solvensprocenten mindst udgøre 8,0% 8,0% t.kr. t.kr. NØGLETAL Solvensprocent 12,0% 11,0% 10,8% 10,0% 9,0% 2. Kernekapitalprocent 6,9% 6,1% 5,6% 5,4% 7,1% 3. Egenkapitalforrentning før skat 12,4% 12,4% 7,34% 2,68% 6,8% 4. Egenkapitalforrentning efter skat 8,4% 9,5% 4,4% 1,8% 4,8% 5. Indtjening pr. omkostningskrone 3,28 kr. 3,10 kr. 2,30 kr. 1,49 kr. 2,48 kr. 6. Akkumuleret nedskrivningspct. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7. Årets tabs- og nedskrivningspct. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8. Årets udlånsvækst 24,1% 27,9% 35,9% 24,4% 18,2% 9. Udlån i forhold til egenkapital 28,6 33,8 43,9 53,6 39,1 22

23 REGNSKABSPÅTEGNING Årsregnskabet 2000 Taastrup, den 26. februar 2001 Direktionen: Niels Tørslev Hans Henrik Andersen Per Nykjær Bestyrelsen: N. Valentin Hansen Anders Dam Formand Næstformand Steen Hove Jacob Leth Bent Naur Ole Kamstrup Halfdan Krag Jespersen Johnna Bechsøfft Steen Larsen Klaus Valentin NOTER TIL BALANCE Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen fremlagte årsregnskab for 2000 for Totalkredit A/S. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper og internationale revisionsstandarder (IAS) tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Taastrup, den 26. februar 2001 Deloitte & Touche Statsautoriserede revisorer KPMG C. Jespersen Statsautoriserede revisorer Anders O. Gjelstrup Henrik Wellejus Lars Andersen Povl Johansen Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor 23

24 Totalkredit A/S Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax ND Publishing

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 5. februar Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 5. februar Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 5. februar 2003 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 5. februar 2003 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 14.februar 2005

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 14.februar 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 14.februar 2005 5 år i hoved- og nøgletal for Koncernen Sparekassen Faaborg (mio.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Netto rente- og gebyrindtægter 269 240

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2007 30. april 2007 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008)

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 82 mio. kr. til 373 mio. kr.

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere