TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte"

Transkript

1 TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst i EBITDA og stigninger i bruttomarginer og EBITDA-marginer inden for alle forretningsenheder sammenlignet med både 1. kvartal 2013 og 2. kvartal I forhold til omsætningen forventer vi, at vækstraterne forbedres i 2. halvår både som følge af mindre hård indvirkning fra regulering og forbedrede vækstrater inden for salget af mobiltelefoner. Vi bekræfter derfor forventningerne til Vi eksekverede fortsat på vores 2015-strategi med fokus på integrerede løsninger til erhvervskunder og husstande. Den nyligt annoncerede integrering af YouSee og Privat til én stærk forretningsenhed er et vigtigt skridt, der vil forstærke vores muligheder for at tilbyde løsninger med en klar go to market -strategi yderligere, og give endnu bedre kundeoplevelser. Vi fortsatte i 2. kvartal med at styrke kundeoplevelserne, og jeg er glad for at kunne rapportere, at kundetilfredsheden fortsat er på det høje niveau vi oplevede i 2012 og i 1. kvartal Vi undersøger pt. en række muligheder relateret til netværksoutsourcingpartnere for yderligere at forbedre kundeoplevelsen på vores mobilnet, herunder udrulningen af et uovertruffet 4G-net. Vi forventer at finde en løsning i 3. kvartal På de traditionelle erhvervsmarkeder opretholder vi fortsat vores stærke markedspositioner og har fremdrift inden for bl.a. mobilbredbånd og VoIP-tjenester. Jeg er også tilfreds med den stabile år-til-år EBITDA-udvikling i Erhverv efter fem kvartaler i træk med negativ udvikling. Når jeg ser tilbage på mit første år som CEO, er jeg stolt over de resultater, som vi har opnået, herunder forbedret trend for både fastnetforretningen og mobiltjenesterne, samt fortsatte driftsforbedringer, som har oversteget forventningerne. Jeg er meget opsat på fremover at fortsætte udviklingen af vores strategi og samtidig frigøre den nye dynamik skabt af reorganisationen understøttet af de to nye, eksterne medlemmer af direktionen. Carsten Dilling, koncernchef og CEO Omsætningen for 2. kvartal faldt med 6,5% pga. effekter fra regulering (udgjorde 43% af det rapporterede omsætningsfald), et betydeligt fald i omsætningen fra terminaludstyr med lav effekt på bruttoavancen og en lavere end forventet udvikling i Nordic Bruttoavanceudvikling for 2. kvartal på -3,3%, hvilket var bedre end i 1. kvartal pga. forbedringer inden for mobiltjenester og fastnetforretningen EBITDA for 2. kvartal faldt med 1,4%, hvilket var bedre end i 1. kvartal; organisk EBITDA steg med 1,4% efter seks kvartaler i træk med negativ organisk vækst Forbedret bruttoavance og EBITDA-marginer inden for alle forretningsenheder (både år-til-år og sammenlignet med 1. kvartal) Økonomi Resultat eksklusive særlige poster for 2. kvartal steg med 54,7% år-til-år, drevet af lavere skattesats Flad udvikling i EFCF i 2. kvartal udløste vækst ÅTD på 22,2% Forventningerne til 2013 bekræftes; interimudbytte på DKK 1,50 pr. aktie vil blive udbetalt den 13. august Tilfredsstillende nettoudvikling i detailmobiltale-rgu er (fald på 2.000) efter tre kvartaler med stor tilbagegang; inklusive mobilbredbånd udgjorde nettotilgangen en stigning på Vækst i detailbredbånds-rgu'er (på 4.000) for ottende kvartal i træk ( år-til-år) Fastnettelefoni-ARPU er tilbage på sporet efter et lavt 1. kvartal påvirket af færre arbejdsdage Mobil-ARPU er udviklede sig som forventet med stabil trend for privatmarkedet og fortsat pres på erhvervsmarkedet Fortsat stor tilgang af mobil-rgu'er i Nordic ( i 2. kvartal) Drift TDC A/S Høj score for kundetilfredshed (75) Det lave antal fejlhåndteringstimer fra 1. kvartal blev opretholdt i 2. kvartal CVR-nr København

2 TDC koncernens resultater Økonomiske resultater ÅTD Omsætning TDC koncernens omsætning faldt med 6,3% eller DKK 833m og blev negativt påvirket af: Den fortsatte negative effekt af regulering, der udgjorde DKK 388m eller 47% af det rapporterede fald i omsætningen. Især regulering af priserne på mobilterminering (MTR) og international roaming havde en væsentlig indvirkning på omsætningen. MTR for tale blev reduceret med gennemsnitligt 70% sammenlignet med 1. halvår Da reguleringen af priserne på international detaildataroaming blev implementeret i juli 2012, var der fuld effekt i 1. halvår med et gennemsnitligt prisfald på 67%. Omsætningen blev også i mindre grad påvirket af diverse fastnetreguleringer. af en mangeårig positiv væksttrend skyldtes aftagende projektsalg i vores svenske integratorforretning samt øget prispres inden for fastnettelefoni, IP-VPN og mobiltjenester i flere lande. Et fald i organisk omsætning fra indenlandske mobiltjenester på DKK 121m eller 4,1% som følge af prispres i Erhverv og Wholesale. Der ses dog en forbedret trend i den organiske omsætning især på detailmarkedet sammenlignet med de seneste kvartaler. Omsætningen fra indenlandsk internet & netværk udviste et mindre fald pga. den negative udvikling i både RGU er og ARPU er inden for engros- og erhvervsmarkederne. Dette blev delvist opvejet af RGU-vækst for privatkunder. Omsætningen blev gunstigt påvirket af: Faldende organisk omsætning fra indenlandsk fastnettelefoni på DKK 216m eller 11,3% pga. faldende PSTN RGU-base og mindre trafik pr. bruger. Et fald i organisk indenlandsk omsætning fra terminaludstyr mv. på DKK 164m eller 14,1%, hvilket hovedsageligt skyldtes fald i salget af mobiltelefoner solgt uden tilskud til privatkunder. Øget organisk omsætning fra indenlandsk tv på DKK 127m eller 6,5% som følge af ARPU-stigninger i Privat og YouSee som skyldtes en stigning i abonnementspriserne, kombineret med forsat positiv nettotilgang af TDC TV kunder. En gunstig udvikling for valutakursen for NOK og SEK havde en positiv indvirkning på DKK 64m. Faldende organisk omsætning på DKK 135m eller 5,8% i Nordic hovedsageligt pga. faldende omsætning inden for fastnettelefoni i alle tre lande inklusiv den ændrede indregning af omsætning fra servicenumre. Afslutningen 1 Pga. en kombination af ændret timing (i 2012 trådte reguleringen af MTR i kraft i marts, mens den i 2013 trådte i kraft den 1. januar), og betydelige prisnedsættelser. TDC Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal En mindre indvirkning fra den gennemførte erhvervelse i Nordic af telefonenheden i Relacom AB. 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning (6,5) (6,3) Bruttoavance (3,3) (4,3) EBITDA (1,4) (2,1) Driftsresultat (EBIT) eksklusive særlige poster (0,4) (3,3) Periodens resultat før særlige poster , ,2 Periodens resultat , (12,7) Totalindkomst i alt , ,8 EFCF , ,2 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 1,32 0,84 57,1 2,17 2,46 (11,8) Korrigeret resultat pr. aktie DKK 1,78 1,28 39,1 3,06 2,54 20,5 Udbyttebetaling pr. aktie DKK ,30 2,30 - Bruttomargin % 73,1 70,6-72,2 70,7 - EBITDA-margin % 40,3 38,2-40,2 38,4 - Anlægsinvesteringer (867) (868) 0,1 (1.752) (1.783) 1,7 Anlægsinvesteringer/omsætning % 14,1 13,2-14,1 13,5 - Rentebærende gæld, netto (22.374) (22.045) (1,5) (22.374) (22.045) (1,5) Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,2 2,1-2,2 2,1 - For yderligere data, se TDC Dataark 2K 2013 på For terminologi og definitioner, se Side 2

3 Bruttoavance Bruttoavancen faldt med 4,3% eller DKK 405m. TDC s resultat i 2. kvartal var betydeligt bedre end udviklingen i 1. kvartal (-3,3% sammenlignet med -5,4% i 1. kvartal) som følge af forbedret udvikling i mobiltjenester og i fastnetforretningen. Bruttoavancen faldt betydeligt mindre end omsætningen, idet MTR-nedsættelserne var bruttoavanceneutrale på koncernniveau, og det aftagende salg af terminaludstyr havde begrænset indvirkning på bruttoavancen. Den positive vækst i bruttomarginen i Nordic som følge af et optimeret netværks-set-up bidrog ligeledes til udviklingen. Bruttomarginen steg således fra 70,7% til 72,2%. EBITDA EBIDA faldt med 2,1% eller DKK 107m, hvilket var betydeligt mindre end faldet i bruttoavancen. Dette blev opnået ved organiske besparelser i driftsomkostninger på DKK 323m eller 7,5%. Især omkostningsbesparelserne vedrørende personale, marketing, it og facility management havde en positiv indvirkning på EBITDA. Periodens resultat Periodens resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 2.034m, hvilket er en stigning på DKK 460m eller 29,2%. Det lavere EBITDA blev mere end opvejet af lavere skatteomkostninger pga. den nedsatte selskabsskat. Den nedsatte selskabsskat anslås at have en positiv engangseffekt på udskudte skatteforpligtelser på DKK 446m 2. 2 Selskabsskatten sænkes gradvist fra 25% til 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% fra De reducerede udskudte skatteforpligtelser vedrører primært aktiver, der ikke forventes beskattet i den nærmeste fremtid (pensionsaktiver, kundeforhold og brands). Særlige poster har udviklet sig negativt, eftersom 1. halvår 2012 omfattede provenuet fra afslutningen af tvisten mellem DPTG og TPSA på DKK 760m efter skat. Periodens resultat inklusive særlige poster udgjorde således DKK 1.733m, hvilket var et fald på DKK 253m eller 12,7%. Totalindkomst Totalindkomsten i alt steg med DKK 86m til DKK 1.579m. Faldet i periodens resultat på DKK 253m blev mere end opvejet af den gunstige udvikling i anden totalindkomst på DKK 339m, hvilket primært skyldtes et tab vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger i 1. halvår 2012 som følge af et fald i diskonteringsfaktoren. Diskonteringsfaktoren steg i 1. halvår 2013, hvilket resulterede i en gevinst på DKK 1,6 mia., som dog blev opvejet af et lavere afkast end forventet på pensionskassernes aktiver. Pengestrømme EFCF 3 steg med DKK 233m eller 22,2% til DKK 1.281m. Nettodriftskapitalen blev forbedret med DKK 362m og skyldtes en markant reduktion af tilgodehavender efter ændringer i faktureringscyklus samt finansiering af smartphones (TDC Rate). I løbet af 2012 blev finansieringen af smartphones gradvist overført til en ekstern partner for TDC og Telmore brands. De negative nettopengestrømme fra særlige poster faldt med DKK 52m pga. færre betalinger til 3 EFCF måles som pengestrømme efter pengestrømme vedrørende særlige poster, mobillicensbetalinger og afdrag vedrørende finansiel leasing. TDC Koncernen, Pengestrømme og rentebærende nettogæld TDC Koncernen 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Pengestrømsopgørelse EBITDA (1,4) (2,1) Regulering for ikke-likvide poster , ,5 Pensionsbidrag (33) (34) 2,9 (75) (69) (8,7) Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser (1) (1) - (3) (30) 90,0 Pengestrømme vedrørende særlige poster (135) (140) 3,6 (315) (367) 14,2 Ændring i driftskapital eksklusive særlige poster (420) (456) 7,9 (539) (901) 40,2 Rentebetalinger, netto (62) (197) 68,5 (782) (757) (3,3) Realiserede valutakursreguleringer (8) 2-16 (1) - Betalt selskabsskat (138) 0 - (303) (180) (68,3) Pengestrømme fra anlægsinvesteringer (899) (894) (0,6) (1.782) (1.793) 0,6 Afdrag på finansiel leasinggæld (16) (17) 5,9 (35) (37) 5,4 EFCF , ,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt , ,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (888) (881) (0,8) (1.768) (880) (100,9) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (620) (3.972) 84,4 (1.872) (2.576) 27,3 Pengestrømme i alt i fortsættende aktiviteter 210 (3.140) 106,7 (542) (578) 6,2 Rentebærende gæld, netto (22.374) (22.045) (1,5) (22.374) (22.045) (1,5) Side 3

4 fratrædelsesordninger og ledige lejemål. Betalt selskabsskat steg med DKK 123m pga. ændret timing i forhold til sidste år. Pengestrømme fra anlægsinvesteringer udgjorde DKK 1.782m i 1. halvår 2013, hvilket hovedsageligt vedrørte investeringer i netinfrastruktur inklusive udbygningen af 4G-nettet, som pt. dækker 50% af befolkningen en stigning på 10 procent point i 1. halvår De negative pengestrømme fra investeringsaktiviteter i 1. halvår 2013 på DKK 1.768m udgjorde en stigning på DKK 888m, da 1. halvår 2012 blev positivt påvirket af engangspengestrømmen fra afslutningen af tvisten mellem DPTG og TPSA 4. De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter faldt med DKK 704m til DKK 1.872m. Faldet var primært et resultat af aktietilbagekøbene i 1. halvår Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK m ultimo 1. halvår Det resulterede i en finansiel gearing (Rentebærende 4 Den afsluttede tvist medførte et provenu på DKK 1.011m, hvoraf DKK 253m blev betalt i selskabsskat i 4. kvartal nettogæld/ebitda) på 2,2, hvilket er i overensstemmelse med vores målsætning. Den rentebærende nettogæld steg med DKK 456m i 1. halvår 2013 pga. betalt udbytte på DKK 1.837m, hvilket blev delvist opvejet af de positive nettopengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter. Egenkapital I 1. halvår 2013 faldt egenkapitalen med DKK 212m til DKK m, idet udbyttebetalinger på DKK 1.837m mere end opvejede totalindkomsten i alt på DKK 1.579m. Forventningerne til 2013 Vi bekræfter forventningerne til 2013 som anført i Årsrapport Forventningerne og de underliggende forudsætninger er beskrevet nedenfor. Forventningerne er udarbejdet i overensstemmelse med den nuværende makroøkonomiske situation og en forventning om lille eller ingen forbrugsvækst i den danske økonomi. Indvirkningen fra reguleringen på vores indtjening forventes at stige yderligere i 2013 primært pga. helårseffekten fra reguleringen af detaildataroaming. Forventet udbytte pr. aktie på DKK 3,70 er i overensstemmelse med vores udbyttepolitik med udbetaling af cirka 90% af EFCF (pengestrømme efter særlige poster mv.). Heraf vil et interimudbytte på DKK 1,50 pr. aktie blive udbetalt den 13. august. Forudsætningerne bag forventningerne til 2013 Forventninger til 2013 (uændret) Dansk økonomi med lille eller ingen forbrugsvækst Endnu større indvirkning fra regulering sammenlignet med 2012 Forbedret år-til-år udvikling i bruttoavancen i mobilforretningen, men fortsat ARPUudhulning i Erhverv Væksten i bruttoavancen for fastnettelefoni og bredbånd på niveau med 2012 Stigning i ARPU vil fortsat skabe vækst i bruttoavancen fra tv Vækst i Nordic - dog på et lavere niveau end i 2012 Fortsatte besparelser i driftsomkostningerne - dog på et lavere niveau end i 2012 Fald i pengestrømme fra særlige poster vedrørende licenskøb og omstruktureringer Øgede anlægsinvesteringer efter yderligere udbygning af 4G-nettet samt yderligere forøget kapacitet i fastnettet Omsætning EBITDA Anlægsinvesteringer DKK 25,0-25,5 mia. DKK 10,0-10,2 mia. DKK 3,7 mia. Udbytte pr. aktie DKK 3,70 Side 4

5 Fastnettelefoni 2. kvartals højdepunkter Trafikindtægter er tilbage på sporet efter et middelmådigt 1. kvartal påvirket af færre arbejdsdage Fastnettelefoni DKK/ 'Scale' 5 fortsatte med at hæve ARPU og reducere churn inden for VoIP i Erhverv Betydelig år-til-år vækst i bruttomarginer inden for alle forretningsenheder (i alt 94% sammenlignet med 90% i 2. kvartal 2012) som følge af reducerede mobiltermineringspriser Begrænset tab af PSTN engros- og detail-rgu'er (37.000), mens VoIP-RGU-basen af privatkunder faldt med efter HomeTrio Mobil 6 -konverteringen som resulterede i et stort fald i fastnettelefoni, men en stigning i mobiltelefoni at tilbyde kunder en mobil-voip-konvergensløsning (Scale). Løsningen skaber fortsat højere ARPU end gennemsnittet og mindre churn. Samtidig steg Erhvervs bruttomargin betydeligt efter de reducerede MTR-priser og de implementerede prisstigninger K K K K K 2013 ARPU, privatkunder xx / xx Nettotilgang, ARPU, erhvervskunder privatkunder/erhvervskunder Økonomiske resultater ÅTD Fortsat migrering fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni kombineret med lavere minutforbrug (MoU) resulterede i et fald i omsætning og bruttoavance på henholdsvis 11,8% og 8,3%. En væsentlig årsag til omsætningsfaldet var et 16% år-til-år fald i privatkundebasen for rene PSTN-abonnementer til RGU er ved udgangen af 1. halvår Fastnettelefoni blev ligeledes negativt påvirket af et regulatorisk prisfald på 70% på fastnettermineringspriser 1. januar 2013, som påvirkede ARPU i alle forretningsenheder negativt. I Wholesale var den regulatoriske prisjustering på gensalg af PSTN den væsentligste årsag til en stigning på 5,3% i PSTN-ARPU. I privatkundesegmentet blev år-til-år PSTN- ARPU er negativt påvirket af regulerede nedsættelser af fastnetstermineringspriserne. Antallet af VoIP-RGU'er faldt med 2,6% som følge af at HomeTrio Mobil-kampagnen fik fastnetkunder med lavt forbrug til at skifte til et mobilabonnement inden for triple play-løsningen og derved reducerede privatkundebasen. På den positive side fortsatte Erhverv sit vellykkede modtræk mod traditionel priskonkurrence og migrering ved 5 Integreret VoIP og mobilløsning. 6 HomeTrio mobil er en triple-play-løsning bestående af internet, tv og mobiltelefoni. Fastnettelefoni, udvalgte hovedtal TDC Koncernen ekskl. Nordic 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning (8,8) (11,8) Privat (11,3) (13,8) Erhverv (3,1) (9,1) Wholesale (21,2) (16,0) YouSee (14,3) (11,9) Øvrige inkl. elimineringer , ,3 Bruttoavance (4,6) (8,3) Bruttomargin % 93,8 89,7-93,4 89,7 - Organisk omsætning¹ (8,3) (11,3) Organisk bruttoavance¹ (4,4) (8,1) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 5

6 Mobiltjenester 2. kvartals højdepunkter Hård regulatorisk indvirkning (-11%) 7 på rapporteret omsætning, men betydelig forbedring af år-til-år faldet i organisk vækst og bruttoavance sammenlignet med niveauerne i 1. kvartal 2013 og 2012 Mobiltjenester DKK/ Betydelig år-til-år stigning i bruttomarginen inden for alle forretningsenheder primært som følge af de reducerede mobiltermineringspriser pr. 1. januar 2013 Forbedring i nettotilgangen af privatkunder pga. tilgang af nye RGU er i HomeTrio Mobil, lavere churn af RGU er med lav ARPU, samt en stor nettotilgang på i Erhverv ARPU for privatkunder viste en stabil udvikling, idet lanceringen af fri tale på det danske marked kun har haft moderat negativ indvirkning, mens ARPU i Erhverv fortsat er under pres Økonomiske resultater ÅTD Omsætning Den rapporterede omsætning faldt med 14,4% pga. en betydelig negativ indvirkning fra regulering af priserne på MTR og roaming på DKK 351m samt konkurrence på det danske mobilmarked, hvor især ARPU er på erhvervsmarkedet er under pres. Privat TDC fortsatte med at fokusere på premium-kvalitet og indhold samt samlefordele tilbudt til fair priser. Det nye 7 Større fald år-til-år i MTR for tale sammenlignet med tidligere år og ændret timing af regulering med virkning pr. 1. januar 2013 i stedet for pr. 1. marts som i K K K K K 2013 ARPU, privatkunder xx / xx Nettotilgang, ARPU, erhvervskunder privatkunder/erhvervskunder integrerede produkt til husstande, HomeTrio Mobil, har tiltrukket nye mobil-rgu'er siden lanceringen ultimo februar hvilket er bevis på dets succes. År-til-år RGU er faldt dog betydeligt med (inklusive Onfone) pga. færre RGU er med lav eller ingen ARPU. ARPU for privatkunder viste en relativ stabil udvikling. Succesen med Samlefordele og Mobilpakke Familie med attraktive betingelser og forudsigelige faste omkostninger for hele familiens behov for mobiltale og -data fortsætter i overensstemmelse med forventningerne. Som konsekvens af det fortsatte fokus på samlefordele og på at skabe løsninger for hele husstanden lancerede TDC i juli 2013 en ny pakke, henvendt til de 1,7 millioner danskere i hustande, der omfatter to personer. Erhverv Den negative omsætningsudvikling skyldtes et markant årtil-år ARPU-fald på 15,2% idet aftaler blev vundet eller genforhandlet til lavere priser. Den afsmittende effekt fra Mobiltjenester, udvalgte hovedtal TDC Koncernen ekskl. Nordic 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning (12,7) (14,4) Privat (13,6) (15,0) Erhverv (12,7) (14,0) Wholesale (28,1) (32,2) YouSee (5,8) (8,7) Øvrige inkl. elimineringer (21) (47) 55,3 (42) (97) 56,7 Bruttoavance (6,9) (7,6) Bruttomargin % 86,5 81,0-86,4 80,0 - Organisk omsætning¹ (2,9) (4,1) Organisk bruttoavance¹ (2,5) (3,8) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. priskonkurrencen i privatmarkedet resulterede også i Side 6

7 fortsat migrering fra gamle til billigere produktudbud hos små og mellemstore kunder. På den positive side fortsatte antallet af mobilabonnementer år-til-år den positive tendens fra de foregående kvartaler med en RGU-stigning på , hvilket delvist skyldtes opsalg af mobiltale og mobilbredbånd i genforhandlede kontrakter med store kunder. Wholesale Omsætningen faldt pga. det generelle prispres på mobilmarkedet (et år-til-år ARPU-fald på 5,4%), den afsmittende virkning på indenlandske MVNO'er og mindre national roamingaktivitet sammenlignet med 2012 med betydelige fald i trafikmængden. YouSee (Onfone) Den rapporterede omsætning faldt med 8,7%, men positiv organisk vækst pga. en stor år-til-år stigning i antallet af RGU'er mere end opvejede et fald i ARPU. Bruttoavance Bruttoavancen faldt med DKK 198m eller 7,6% til DKK 2.424m. Den organiske bruttoavance korrigeret for regulatoriske effekter faldt med DKK 96m eller 3,8% som følge af et fald på DKK 121m i den organiske omsætning. Bruttomarginen steg fra 80,0% til 86,4% i 1. halvår 2013 som følge af den bruttoavance-neutrale effekt af de faldende regulerede mobiltermineringspriser. Side 7

8 Internet & netværk 2. kvartals højdepunkter Fortsat vækst i YouSee med år-til-år stigning i omsætningen på 8,7%, samt vækst på RGU'er og ARPU på DKK 3 sammenlignet med 1. kvartal 2013 Bredbånd DKK/1.000 Privat fortsatte den stabile år-til-år omsætningsvækst set i 1. kvartal efter fald i de seneste år Faldende omsætningsvækst i både Erhverv (6,9%) og Wholesale (5,6%) pga. år-til-år fald i RGU'er og ARPU Økonomiske resultater ÅTD Omsætning Omsætningen fra internet & netværk faldt med 1,9%, idet den negative udvikling i Erhverv opvejede den positive vækst i YouSee. Privat Privat havde en stabil omsætning, hvilket var en væsentlig forbedring i forhold til tidligere år K K K K K 2013 ARPU, privatkunder xx / xx Nettotilgang, ARPU, erhvervskunder privatkunder/erhvervskunder Wholesale Wholesale oplevede lav aktivitet på engrosmarkedet med en fortsat negativ udvikling i antallet af RGU'er pga. succesen i TDC's detail-brands samt store engroskunder, der fulgte en strategi om ren mobiltelefoni. Regulatoriske prisnedsættelser på ULL, BSA og udleje af faste kredsløb havde en negativ indvirkning på omsætningen med DKK 9m med fuld indvirkning på bruttoavancen. År-til-år stigningen i bredbånds-rgu'er, drevet af et fald i churn i TDC-brandet, blev opvejet af en fortsat prisudhulning på tværs af brands, idet den fortsatte migrering fra traditionelle produkter til dual- og triple playkombinationsprodukter resulterede i højere husstands- ARPU, men lavere ARPU på produktniveau. Erhverv Den negative omsætningsudvikling i Erhverv skyldtes en kombination af færre RGU'er og et fald i bredbånds-arpu som følge af migrering fra traditionelle produkter til bredbåndsprodukter med lavere ARPU. Internet & netværk, udvalgte hovedtal YouSee Omsætningen steg med 7,6% i 1. halvår I det seneste år har YouSee haft en fortsat stærk RGU-udvikling med en år-til-år stigning i antallet af RGU'er på ca. 5% hvert kvartal. Antallet af RGU'er steg med efter at vellykkede kampagner med tilbud om bredbånd med høj båndbredde resulterede i en stigning i både RGU'er og ARPU. Migrering til produkter med højere båndbredde havde ligeledes en positiv effekt på ARPU. Bruttoavance Bruttoavancen faldt med 1,8% eller DKK 45m til DKK 2.450m. Da faldet i omsætningen var på samme niveau, var bruttomarginen stort set uændret. TDC Koncernen ekskl. Nordic 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning (3,0) (1,9) Privat (0,6) (0,3) Erhverv (6,9) (3,8) Wholesale (5,6) (5,8) YouSee , ,6 Øvrige inkl. elimineringer (30) (26) (15,4) (56) (42) (33,3) Bruttoavance (2,1) (1,8) Bruttomargin % 92,6 91,7-91,7 91,6 - Organisk omsætning¹ (2,4) (1,3) Organisk bruttoavance¹ (1,4) (1,2) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 8

9 Tv 2. kvartals højdepunkter Tv DKK/1.000 Stigende år-til-år vækst i omsætning og bruttoavance i alle forretningssegmenter Forsat stigning i antallet af TDC TV-RGU'er på 7.000, drevet af tilgang i HomeTrio Mobil Negativ nettotilgang af kunder i YouSee påvirket af udsivning fra organiserede kunder TDC TV-ARPU (DKK +10 sammenlignet med 1. kvartal) blev gunstigt påvirket af en boksebegivenhed samt færre kampagner med introduktionsrabatter Antallet af streaminger for TDC koncernen steg med 123% sammenlignet med 2. kvartal 2012, men faldt med 17% sammenlignet med 1. kvartal 2013 pga. øget konkurrence og sæsonvariation Økonomiske resultater ÅTD Omsætning Omsætningen fra tv steg med DKK 127m eller 6,5% og var positivt påvirket af den forhøjede abonnementsafgift i både YouSee og Privat K K K K K 2013 ARPU, TDC TV ARPU, YouSee YouSee YouSees omsætning steg med 3,4%. Stigningen i abonnementsafgifter blev kun delvist opvejet af et år-til-år RGU-tab og kundemigrering til mindre tv-pakker. Samlet set steg år-til-år ARPU med 4,9%. Bruttoavance Bruttoavancen steg med DKK 36m eller 3,3%, mens bruttomarginen faldt fra 56,0% til 54,3%. Dette var dog en forbedring fra 1. til 2. kvartal, som følge af færre kampagner med introduktionsrabatter samt omkostninger afholdt i 1. kvartal i forbindelse med opstarten af YouBio i xx / xx Nettotilgang, TDC TV/YouSee Privat Som følge af et premium indhold og sammenhængende løsninger var Privat i stand til at fortsætte den positive udvikling fra tidligere år, hvilket resulterede i en stigning i omsætningen på 20,6%. Stigningen i omsætningen skyldtes nye RGU'er og en ARPU-stigning på DKK 10. ARPU steg pga. den forhøjede abonnementsafgift og de færre kampagner med introduktionsrabatter i 2. kvartal. 8 Prisstigning på DKK 10 for YouSee Plus-abonnementer pr. 1. oktober 2012, og DKK 10 for YouSees Basispakke samt DKK 25 for YouSees Mellem- og Fuldpakker pr. 1. januar (inklusive moms og betaling for ophavsret). Prisstigning på DKK 15 for TDC TV pr. 1. januar. Tv, udvalgte hovedtal TDC Koncernen ekskl. Nordic 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning , ,5 Privat TDC tv , ,6 YouSee tv , ,4 Øvrige inkl. elimineringer , ,3 Bruttoavance , ,3 Bruttomargin % 54,5 55,6-54,3 56,0 - Organisk omsætning , ,5 Organisk bruttoavance , ,4 Side 9

10 Nordic 2. kvartals højdepunkter Lavere end forventet omsætningsvækst pga. øget prispres hvilket resulterede i lavere ARPU er inden for fastnettelefoni, IP-VPN og mobiltjenester i alle lande Positiv EBITDA-udvikling fastholdt pga. optimeret netværks-set-up; organisk vækst i EBITDA på 4,7% (rapporteret 6,8%) Bruttomarginen steg fra 39,9% i 2. kvartal 2012 til 43,1% Tiltaget vedrørende mellemstore virksomheder iværksat af TDC Sverige er forsinket, men er nu godt i gang gennemførte erhvervelse af telefonenheden i Relacom AB i Sverige. Fastnettelefoni Udover den ændrede indregning af omsætning fra servicenumre resulterede et fald i MoU efter migreringen væk fra fastnettelefoni kombineret med den generelle prisudhulning i faldende omsætning. Mobiltjenester Solid år-til-år nettotilgang i alle de nordiske lande, men især relateret til vækst i TDC Sverige. ARPU er dog presset pga. konkurrence og generel prisudhulning (år-til-år ARPU fald på 24,8%). Fortsat stor tilgang af mobil-rgu'er på sammenlignet med 1. kvartal, primært i Sverige og Norge, mens IP-VPN-RGU'er forblev stabil Økonomiske resultater ÅTD Omsætning Rapporteret omsætning i Nordic faldt med DKK 59m eller 2,6%. TDC Sverige havde dog en lille omsætningsvækst i lokal valuta. Vendingen af den langvarige trend med positiv omsætningsvækst i Nordic skyldes øget prispres inden for alle produktområder. Som rapporteret i 2012, havde en helårskorrektion af indregningen af indtægter fra visse typer servicenumre i TDC Finland i 4. kvartal 2012 endvidere en negativ indvirkning på omsætningsvæksten i TDC Finland på DKK 39m sammenlignet med rapporteret omsætning i 1. halvår Regulering af mobilroaming havde ligeledes en negativ indvirkning på den rapporterede omsætning på DKK 11m. Omsætningen blev positivt påvirket af valutakursudviklingen for SEK og NOK og en mindre indvirkning fra den Nordic, udvalgte hovedtal Nordic 2K K 2012 Internet & netværk Det lille fald i IP-VPN-forretningen relaterede til en lavere årtil-år ARPU og udfordringer for det generelle niveau i kundetilgangen. Selvom antallet af internetforbindelser var under pres, specielt i TDC Sverige, havde størstedelen af disse installationer relativt lave ARPU'er og marginer. Terminaludstyr Med en omsætningsvækst på 12,4% nåede væksten i terminaludstyr mv. næsten den samme vækstrate som i Bruttoavance Trods faldet i omsætningen fortsatte bruttoavancen med at stige (oppe med 4,8%) dog med en lavere vækstrate end tidligere. Bruttomarginen steg fra 39,5% i 2012 til 42,5% pga. et optimeret netværks-set-up, den ændrede indregning af servicenumre og en forbedret avance for projektsalg. Den blev dog udfordret af en ændret produktsammensætning hen imod flere produkter med lav avance såsom Direct 9, datacentre, video og andre nye produkter, der også har lave avancer. 9 Forretningsområdet Direct omfatter salg af mobiltelefoner, konferencetelefoner, headsets, tavlecomputere og lignende. Salget sker via den online salgskanal og gennem Nordics sælgere. Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning (2,6) (2,6) TDC Sverige , ,4 TDC Norge (9,0) (7,2) TDC Finland (17,1) (15,8) Øvrige, inkl. elimineringer (37) (32) (15,6) (63) (60) (5,0) Fastnettelefoni (21,0) (21,1) Mobiltjenester (3,6) (1,9) Internet og netværk (3,7) (1,4) Terminaludstyr mv.¹ , ,4 Øvrige² (2) 16 (112,5) (1) 24 (104,2) Bruttoavance , ,8 Bruttomargin % 43,1 39,9-42,5 39,5 - Organisk omsætning³ (5,4) (5,8) Organisk bruttoavance³ , ,2 ¹ Inklusive salg af terminaler, systemintegration og installationer. ² Omfatter servicetelefonitjenester mv. 3 Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive valutakurseffekter, regulatoriske prisjusteringer samt indvirkningen af erhvervelser og frasalg. Side 10

11 Driftseffektivitet 2. kvartals højdepunkter Organiske besparelser i driftsomkostningerne på DKK 127m eller 5,9% Færre kabel- og volumenfejl fortsatte med at reducere antallet af fejlretningstimer (13% år-til-år) 159m hovedsageligt pga. et 5,1% fald i det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere og vikarer 10. Disse reduktioner skyldtes primært færre fejlretningstimer (et fald på 20% i forhold til 1. halvår 2012), men også øget effektivitet, herunder centralisering af produktcheferne i Operations samt det fortsatte fald i den traditionelle fastnetforretning Fortsat høj kundetilfredshedsscore på 75 Antallet af uacceptable kundeoplevelser steg med 8 point, sammenlignet med et stærkt 1. kvartal, til en score på 52 pga. længere leverings- og fejlretningstider, et nedbrud på nettet, der ramte IP-trafikken, og signalproblemer under Champions League semifinalen Driftsresultater ÅTD TDC fortsatte med at optimere processerne og øge effektiviteten inden for alle aspekter af det daglige arbejde. De væsentligste resultater kan tilskrives de tre transformationsprogrammer (TAK, Radikal Forenkling og TDC 2.0), der alle udvikler sig ifølge planen. Driftsomkostninger Optimeringen af processer i hele koncernen og den øgede effektivitet kombineret med fortsat fokusering på omkostninger resulterede i en række besparelser. Som følge heraf faldt de organiske driftsomkostninger med DKK 323m (rapporteret DKK 298m). De organiske personaleomkostninger faldt med DKK Siden 1. halvår 2012 har TDC gennemført en række tiltag, der i væsentlig grad forbedrede omfanget af besparelser. Overgangen af TDC IT fra CSC til Tata Consultancy Services resulterede i betydelige it-besparelser. Der blev gennemført en række pladsoptimeringsprojekter, f.eks. flyttede NetDesign, Onfone og Dansk Kabel TV til TDC's hovedkontor på Teglholmen De organiske markedsføringsomkostninger faldt pga. konsolidering af brands og højere effektivitet i markedsføringsforbruget Anlægsinvesteringer De samlede anlægsinvesteringer var stort set uændrede fra 1. halvår 2012 til 1. halvår Pga. frost i 1. kvartal 2013, som satte begrænsninger for graveaktiviteten, var der begrænset udrulning af fiber, koaksial- og kobberkabler. Det blev opvejet af investeringer i netværk over jorden, hovedsageligt i mobilnettet (udrulning af 4G-net) samt IP-opgraderinger i kernenettet. De store investeringer i kundeinstallationer fortsatte, men på et lidt lavere niveau end i 1. halvår Det skyldtes hovedsageligt en stor salgsvolumen af TDC TV efter slukningen af det analoge tv-signal i 1. kvartal FTE-reduktionen blev delvist opvejet af en konvertering af vikarer til FTE'er. Driftsomkostninger & KPI 2K K K K K K 2012 Ændring i % 2K 2013 vs. 2K 2012 Driftsomkostninger (2.012) (1.956) (1.999) (1.933) (2.129) (2.137) 5,5 Personalerelaterede omkostninger (1.226) (1.185) (1.205) (1.147) (1.287) (1.239) 4,7 Eksterne omkostninger (786) (771) (794) (786) (842) (898) 6,7 Organiske driftsomkostninger (2.014) (1.956) (2.033) (1.929) (2.141) (2.152) 5,9 KPI'er DKK/måned Kundetilfredshedsscore Indeks ,4 Medarbejdertilfredshedsscore Indeks Anbefalingsscore Indeks (1,5) Uacceptable kundeoplevelser Indeks ,8 Fejlretningstimer Timer (1.000) ,8 Antal FTE'er (ultimo perioden) # (3,3) Gennemsnitligt antal FTE'er # (3,3) Side 11

12 Koncernregnskab Resultatopgørelse TDC Koncernen Note 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning (6,5) (6,3) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.655) (1.934) 14,4 (3.445) (3.873) 11,1 Bruttoavance (3,3) (4,3) Eksterne omkostninger (899) (976) 7,9 (1.776) (2.024) 12,3 Personaleomkostninger 3 (1.131) (1.172) 3,5 (2.220) (2.286) 2,9 Andre indtægter og omkostninger (5,3) (36,4) EBITDA (1,4) (2,1) Afskrivninger (682) (675) (1,0) (1.365) (1.338) (2,0) Amortiseringer (530) (566) 6,4 (1.058) (1.108) 4,5 Nedskrivninger for værdiforringelse (6) (6) - (15) (13) (15,4) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.218) (1.247) 2,3 (2.438) (2.459) 0,9 Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster (0,4) (3,3) Særlige poster 4 (233) (150) (55,3) (416) (468) 11,1 Driftsresultat (EBIT) (7,9) (1,6) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (99,0) Heraf særlige poster Renteindtægter og renteomkostninger 5 (272) (278) 2,2 (507) (551) 8,0 Valutakursreguleringer 5 (17) 2-3 (2) - Dagsværdireguleringer (50,0) (5) (23) 78,3 Renter på pensionsaktiver (23,0) (24,0) Resultat før skat (15,0) (30,3) Skat af periodens resultat før særlige poster 149 (345) 143,2 (134) (649) 79,4 Skat af periodens resultat vedrørende særlige poster , (4,2) Skat af periodens resultat i alt 220 (311) 170,7 (19) (529) 96,4 Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter , (12,7) Periodens resultat , (12,7) Periodens resultat eksklusive særlige poster , ,2 Resultat pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie 1,32 0,84 57,1 2,17 2,46 (11,8) Udvandet resultat pr. aktie 1,31 0,84 56,0 2,16 2,46 (12,2) Korrigeret resultat pr. aktie 1,78 1,28 39,1 3,06 2,54 20,5 Totalindkomstopgørelse TDC Koncernen 2K K H H 2012 Periodens resultat Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering af udenlandske virksomheder (70) 22 (92) 35 Dagsværdireguleringer af sikring af pengestrømme (156) 92 (177) (11) Dagsværdireguleringer af sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen 9 (53) Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger (197) 81 (22) (758) Skat af eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger 50 (30) Ændring af selskabsskatteprocenten Anden totalindkomst (271) 112 (154) (493) Totalindkomst i alt Side 12

13 Balance TDC Koncernen Note 30. juni december juni 2012 Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder Værdipapirer og andre kapitalandele Udskudte skatteaktiver Pensionsaktiver Tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserver (665) (432) (425) Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Lån Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Skyldig selskabsskat Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Side 13

14 Pengestrømsopgørelse 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % EBITDA (1,4) (2,1) Regulering for ikke-likvide poster , ,5 Pensionsbidrag (33) (34) 2,9 (75) (69) (8,7) Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser (1) (1) - (3) (30) 90,0 Pengestrømme vedrørende særlige poster (135) (140) 3,6 (315) (367) 14,2 Ændring i driftskapital (420) (456) 7,9 (539) (901) 40,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat , ,2 Rentebetalinger, netto (62) (197) 68,5 (782) (757) (3,3) Realiserede valutakursreguleringer (8) 2-16 (1) - Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat , ,2 Betalt selskabsskat (138) - - (303) (180) (68,3) Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter , ,6 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt , ,6 Investering i virksomheder (117) 101,7 Investering i materielle aktiver (662) (657) (0,8) (1.373) (1.350) (1,7) Investering i immaterielle aktiver (237) (237) - (409) (443) 7,7 Investering i øvrige anlægsaktiver (1) - - (1) (1) - Frasalg af virksomheder Salg af materielle aktiver (42,9) Salg af øvrige anlægsaktiver 1 4 (75,0) 3 6 (50,0) Modtagne udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder (99,4) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (888) (881) (0,8) (1.768) (880) (100,9) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (888) (881) (0,8) (1.768) (880) (100,9) Provenu ved langfristet lånoptagelse Afdrag på langfristede lån - (3.403) - - (3.403) - Afdrag på finansiel leasing (16) (17) 5,9 (35) (37) 5,4 Ændring i kortfristede banklån (184) (302) - Ændring i rentebærende gældsforpligtelser (1) - Betalt udbytte (420) (394) (6,6) (1.837) (1.755) (4,7) Køb og salg af egne aktier, netto - (158) - - (750) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (620) (3.972) 84,4 (1.872) (2.576) 27,3 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (620) (3.972) 84,4 (1.872) (2.576) 27,3 Pengestrømme i alt 210 (3.140) 106,7 (542) (578) 6,2 Likvider primo (94,5) (34,7) Likvider ultimo (52,7) (52,7) EFCF TDC Koncernen 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Pengestrømsopgørelse EBITDA (1,4) (2,1) Regulering for ikke-likvide poster , ,5 Pensionsbidrag (33) (34) 2,9 (75) (69) (8,7) Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser (1) (1) - (3) (30) 90,0 Pengestrømme vedrørende særlige poster (135) (140) 3,6 (315) (367) 14,2 Ændring i driftskapital eksklusive særlige poster (420) (456) 7,9 (539) (901) 40,2 Rentebetalinger, netto (62) (197) 68,5 (782) (757) (3,3) Realiserede valutakursreguleringer (8) 2-16 (1) - Betalt selskabsskat (138) 0 - (303) (180) (68,3) Pengestrømme fra anlægsinvesteringer (899) (894) (0,6) (1.782) (1.793) 0,6 Afdrag på finansiel leasinggæld (16) (17) 5,9 (35) (37) 5,4 EFCF , ,2 Side 14

15 Egenkapitalopgørelse TDC Koncernen Aktie kapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for sikring af pengestrømme Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar (616) Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme - - (11) - - (11) Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen Eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger (758) - (758) Skat af eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger - - (14) Totalindkomst i alt (480) Udbetalt udbytte (1.790) (1.790) Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier (750) - (750) Aktiebaseret aflønning Egenkapital pr. 30. juni (581) TDC Koncernen Aktie kapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for sikring af pengestrømme Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar (542) Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder - (92) (92) Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme - - (177) - - (177) Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen Eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger (22) - (22) Skat af eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger Ændring af selskabsskatteprocenten Totalindkomst i alt - (92) (141) Udbetalt udbytte (1.898) (1.898) Udbytte af egne aktier Annullering af egne aktier (13) Aktiebaseret aflønning Egenkapital pr. 30. juni (634) (31) Generalforsamlingen vedtog den 7. marts 2013 at reducere selskabets aktiekapital med nominelt DKK ved at annullere egne aktier. Efter kapitalnedsættelsen udgør det samlede antal aktier med en nominel værdi på DKK 1 pr. aktie. Side 15

16 Noter til koncernregnskabet Note 1 Anvendt regnskabspraksis TDC's delårsrapport for 1. halvår 2013 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 " Præsentation af delårsrapporter" samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet opstiller ledelsen forudsætninger, der påvirker de rapporterede aktiver og forpligtelser på balancedagen samt de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabsperioden. I note 2 i koncernregnskabet for 2012, jf. TDC Koncernens Årsrapport 2012, er oplyst om de regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som anses for væsentlige for udarbejdelsen af koncernregnskabet. ÆNDRET REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF PENSIONER Den ændrede IAS 19 Personaleydelser, der trådte i kraft den 1. januar 2013, har følgende indvirkning på TDC's regnskab: Pensionskassernes administrationsomkostninger medtages nu i pensionsomkostningerne. Tidligere blev de implicit medtaget i det forventede langsigtede afkast på aktiver Renter på pensionsaktiver beregnes netto ud fra en diskonteringssats. Tidligere blev de beregnet som dagsværdien af pensionskassens aktiver multipliceret med den forventede langsigtede afkastningsgrad fratrukket pensionsforpligtelsen multipliceret med diskonteringssatsen TDC er ophørt med anvendelsen af det supplerende EBITDA, EBITDA før pensionsindtægter, da rentekomponenterne (tidligere oplyst som pensionsindtægter) nu er reklassificeret til en finansiel post (rente af pensionsaktiver) Ændringen har ingen indvirkning på pensionsaktiver, pensionsforpligtelser og egenkapital Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Med undtagelse af den ovenfor anførte ændring er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til TDC's Koncernårsrapport for Indvirkning på koncernregnskabet Tidligere IAS 19 Ændret præsentation Effekt af ændret praksis Ny IAS 19 Driftsresultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA før pensionsindtægter) 1H (6) H (6) Pensionsindtægter 1H (118) - - 1H (42) - - Driftsresultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 1H (118) (6) H (42) (6) Renter på pensionsaktiver 1H H Årets resultat 1H H Totalindkomst 1H 2013 (147) - (7) (154) 1H 2012 (398) - (95) (493) Egenkapital 1H H Side 16

17 Note 2 Segmentoplysninger I 1. kvartal 2013 ændrede TDC fordelingen af omkostninger til infrastruktur samt organisationen: YouSees brug af netinfrastruktur og varelagertjenester i andre segmenter allokeres på omkostningsbasis. Tidligere blev YouSees brug af fastnettet og mobilnettet faktureret på basis af armslængdeprincippet Omkostninger til tv-indhold vedrørende TDC TV allokeres direkte til Privat, Erhverv og Wholesale. Tidligere blev disse segmenters brug af tv-indhold faktureret på basis af armslængdeprincippet og indregnet som omsætning i YouSee Onfone er overført fra Privat til YouSee TDC Hosting Danmark er overført fra Nordic til Erhverv Sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. De annoncerede organisationsændringer 1 vil fremgå af segmentoplysningerne for 3. kvartal For yderligere oplysninger henvises til afsnittet 'Koncernforhold'. Segmenter Privat Erhverv Nordic Wholesale 2K K K K K K K K 2012 Ekstern omsætning Omsætning mellem segmenter Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (1.093) (1.261) (771) (903) (911) (950) (224) (275) Andre indtægter og omkostninger (1) EBITDA YouSee Operations & hovedkontoret I alt 2K K K K K K 2012 Ekstern omsætning Omsætning mellem segmenter Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (729) (799) (179) (157) (3.907) (4.345) Andre indtægter og omkostninger EBITDA (118) (80) Afstemning af omsætning 2K K 2012 Præsentationspligtige segmenter Eliminering af omsætning mellem segmenter (217) (256) Konsolideret beløb Afstemning af resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 2K K 2012 EBITDA fra præsentationspligtige segmenter Eliminering af EBITDA (4) - Ikke-allokeret: Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.218) (1.247) Særlige poster (233) (150) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 1 - Renteindtægter og renteomkostninger (272) (278) Valutakursreguleringer (17) 2 Dagsværdireguleringer Renter af pensionsaktiver Konsolideret resultat før skat Side 17

18 Segmenter Privat Erhverv Nordic Wholesale 1H H H H H H H H 2012 Ekstern omsætning Omsætning mellem segmenter Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (2.227) (2.566) (1.567) (1.795) (1.863) (1.945) (453) (544) Andre indtægter og omkostninger (1) EBITDA YouSee Operations & hovedkontoret I alt 1H H H H H H 2012 Ekstern omsætning Omsætning mellem segmenter Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (1.471) (1.520) (283) (312) (7.864) (8.682) Andre indtægter og omkostninger EBITDA (161) (168) Afstemning af omsætning 1H H 2012 Præsentationspligtige segmenter Eliminering af omsætning mellem segmenter (415) (492) Konsolideret ekstern omsætning Afstemning af resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 1H H 2012 EBITDA fra præsentationspligtige segmenter Eliminering af EBITDA (7) (1) Ikke-allokeret: Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (2.438) (2.459) Særlige poster (416) (468) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Renteindtægter og renteomkostninger (507) (551) Valutakursreguleringer 3 (2) Dagsværdireguleringer (5) (23) Renter af pensionsaktiver Konsolideret resultat før skat Side 18

19 Note 3 Medarbejdere FTE'er (ultimo perioden) 1H H 2012 Ændring i % 1H 2013 vs. 1H 2012 Ændring i % 1H 2013 vs Privat (5,0) (2,9) Erhverv (8,0) (5,3) Nordic ,5 4,3 Wholesale (17,9) (10,6) YouSee ,0 5,1 Andre aktiviteter¹ (4,6) (1,6) TDC Koncernen (3,3) (0,9) TDC Koncernen, indland (4,5) (1,8) Gennemsnitligt antal FTE'er 1H H 2012 Ændring i % 1H 2013 vs. 1H 2012 Ændring i % 1H 2013 vs Privat (2,7) (2,8) Erhverv (6,1) (5,7) Nordic ,3 2,1 Wholesale (13,2) (13,2) YouSee ,5 2,7 Andre aktiviteter¹ (5,7) (3,7) TDC Koncernen (3,3) (2,4) TDC Koncernen, indland (4,0) (3,1) 1 Omfatter Operations, Hovedkontoret, udstationerede og medarbejdere på orlov mv. Side 19

20 Note 4 Særlige poster I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, såsom særlige nedskrivninger for værdiforringelse af immaterielle og materielle aktiver samt omstruktureringsomkostninger. Endvidere indgår gevinster og tab ved frasalg af virksomheder og ejendomme, samt transaktionsomkostninger og købsprisreguleringer ved erhvervelse af virksomheder. Særlige poster udgjorde en omkostning efter skat på DKK 301m i 1. halvår 2013 sammenlignet med en indtægt efter skat på DKK 412m i 1. halvår Som beskrevet i Årsrapporten har TDC indgået aftaler om leje af bygninger, der løber frem til senest Der er foretaget hensættelser til forventede omkostninger vedrørende ledige lejemål, som bl.a. er baseret på det forventede tidspunkt og niveauet for lejeomkostningerne forbundet med fremleje af lejemål. De ledige lejemål omfatter bl.a. overskydende kontorkapacitet og telefoncentraler pga. af færre ansatte og mindre pladskrævende udstyr. I 1. halvår 2013 omfattede omkostninger vedrørende fratrædelsesordninger og ledige lejemål en revurdering af hensættelser til forventede omkostninger vedrørende ledige lejemål. De ekstra hensættelser på DKK 156m skyldes yderligere ledige lokaler samt en revurdering af de forventede fremlejede lejemål. TDC vil fortsat fremleje yderligere lejemål efter de yderligere nedskæringer i antallet af medarbejdere og opgradering af teknisk udstyr. Indtægter vedrørende retssager omfattede en afgørelse af en tvist i Sverige om samtrafikpriser 1 på DKK 57m. I 1. halvår 2012 indeholdt øvrige omstruktureringsomkostninger mv. primært omkostninger til it-outsourcingaftalen med Tata Consultancy Services og opsigelsen af kontrakten med CSC, dvs. omkostninger til opsigelse, omstilling og transformation (DKK 268m). De samlede betalinger vedrørende leverandørskiftet forventes at udgøre DKK 348m. Heraf har DKK 102m haft indvirkning på 2012, DKK 56m på 1. halvår 2013 og de resterende betalinger på DKK 190m forventes erlagt i perioden Indtægter vedrørende retssager omfattede hovedsageligt momsrefusion for perioden Den tilsvarende positive pengestrøm vil blive indregnet i 3. kvartal Særlige poster TDC Koncernen 2K K H H 2012 Periodens resultat eksklusive særlige poster Konsoliderede virksomheder: Omkostninger vedrørende fratrædelsesprogrammer og uudnyttede lejemål (231) (119) (401) (223) Øvrige omstruktureringsomkostninger mv. (46) (11) (54) (278) Nedskrivning for tab ved værdiforringelse (10) (5) (13) (21) Indtægter vedrørende retssager Tab vedrørende retssager (3) (15) (5) (28) Særlige poster før skat (233) (150) (416) (468) Skat vedrørende særlige poster Særlige poster efter skat i konsoliderede virksomheder (162) (116) (301) (348) Særlige poster vedrørende til joint ventures og associerede virksomheder Særlige poster efter skat, i alt (162) (116) (301) 412 Periodens resultat Cash flow fra særlige poster TDC Koncernen 2K K 2012 Fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (121) (181) Retssager og tvister 1 21 Øvrige forhold (60) (67) I alt (180) (227) 30. juni juni 2012 Fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (221) (311) Retssager og tvister (6) 40 Øvrige forhold (88) (96) I alt (315) (367) Side 20

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Finansielle risici Ny politisk medieaftale for -2014, som følge af manglende fleksibilitet i den nuværende produkt struktur, der kræver bedre

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere