Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR."

Transkript

1 DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning i forbindelse med projektering og opførelse af nybyggeri, bestående af 43 almene ældreboliger incl. fællesarealer, servicearealer samt udenomsarealer, samt til- og ombygning af eksisterende ældrecenter. Endvidere skal totalrådgiveren samarbejde med Aabenraa Kommune i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området. Totalrådgivningen omfatter arkitekt-, ingeniør, og landskabsarkitektydelser i forbindelse med udførelse af dispositionsforslag, projektforslag, for- og hovedprojekt, projekteringsledelse, udbud i fagentreprise, fagtilsyn og byggeledelse samt og 5 års eftersyn. Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v., Lovbekendtgørelse nr. 884 af den 0. august 20, med senere ændrínger. CPV: Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær Skovvejen 2A 8000 Aarhus Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

2 DK-Aabenraa: Udstyr til vejtrafikregulering AABENRAA KOMMUNE Drift og vedligholdelse af signalanlæg m.v. i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner. Drift og vedligeholdelse af signalanlæg, fartdisplays og variable skilte i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner. CPV: SE - Syd Energi Service A/S Ravnevej Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SE - Syd Energi Service A/S Ravnevej Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SE - Syd Energi Service A/S Ravnevej Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SE.- Syd Energi Service A/S Ravnevej Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

3 DK-Aalborg: Affaldscontainere AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Levering af vippecontainere til Aalborg Forsyning, Renovation. Levering af vippecontainere til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: Miljø-Art A/S Industrimarken Støvring

4 DK-Aalborg: Andre kilder til energiforsyning og -distribution AALBORG FORSYNING, VARME Nørre Uttrup Varmecentral (NUV), C. Maskin- og Elentreprisen. Dette udbud er en del af et samlet projekt der omfatter etablering af en reservevarmecentral på Teglværket 2, 9400 Nørresundby. Centralen betegnes af Aalborg Forsyning, Varme, som»nørre Uttrup Varmecental (NUV)«. Bygningsentreprisen er allerede udbudt og bygningen hvori kedlerne skal opstilles er under opførelse på nuværende tidspunkt. Dette nærværende udbud omfatter: Levering, montering, idriftssættelse og aflevering af 3 stk. varmtvandskedler, effekt ca. 25 MW pr. kedel, med brændere incl. brænderstyring, blæsere, kedelshuntpumper, skorsten, lyddæmpere og røggaskanaler. Derudover omfatter udbuddet projektering, levering, idriftsættelse og myndighedsgodkendelse af naturgasinstallationen. Kedlerne skal være 3-træks røgrørskedler udlagt og designet, således at det danske arbejdstilsyn kan give opstillingsgodkendelse, og skal være fremstillet af højkvalitetsstål med værkscertifikat. Brændere udrustes som combi-brændere i rotationsudførelse, til fyring med olie og naturgas. CPV: TL-Byg A/S Gartnervej Aalborg

5 DK-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder PLUS BOLIG Totalentreprisekontrakt - projektering og opførelse af 42 ungdomsboliger, Nyhavnsgade 04, 9000 Aalborg. Totalentreprisekontrakt vedrørende projektering samt opførelse af 42 ungdomsboliger som nybyggeri, etableres over fremtidig P-kælder. Samlet bruttoetageareal ca m2. CPV: HP Byg A/S Gammel Gugvej 7b,. sal 9000 Aalborg Telefon: Fax:

6 DK-Aalborg: Engangsbleer AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Levering af børnebleer til Aalborg og Brønderslev Kommuner. Aftale om levering af børnebleer til Aalborg og Brønderslev kommuner. CPV: Abena A/S Egelund Aabenraa

7 DK-Aalborg: Fjernvarmerørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKØBSKONTORET Prærør - levering af fjernvarmerør til transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup til Aalborg Forsyning, Varme. Prærør levering af fjernvarmerør til transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup til Aalborg Forsyning, Varme. CPV: Logstor A/S Danmarksvej 9670 Løgstør

8 DK-Aalborg: Køkkenudstyr REGION NORDJYLLAND Levering af madvogne. Vedrører indkøb ag nye madvogne. CPV: Oluf Brønnum & Co A/S Ellekær Herlev Mailadresse: Telefon:

9 DK-Aalborg: Telekommunikationsleverancer REGION NORDJYLLAND Udbud af bredbånd og telefoniprodukter som personalegodetilbud. Region Nordjylland har udbudt en rammeaftale, under hvilken der kan oprettes både mobil- og bredbåndsabonnementer samt indkøbes mobilterminaler til medarbejdernes private brug. En bruttolønsordning er karakteriseret ved flg.: Medarbejderen får bredbåndsabonnement, mobilabonnement og/eller mobilterminal (mobiltelefon eller smart phone) stillet til rådighed mod en aftale om lønnedgang. Region Nordjylland opstiller ikke begrænsninger for brug af abonnement eller telefon. Aftaleperioden for hver aftale mellem medarbejderen og Region Nordjylland er 2 måneder. Aftaleperioden for hvert abonnement oprettet mellem Leverandøren og Region Nordjylland er ligeledes 2 måneder. Administration af medarbejdermobiltelefoni er organisatorisk placeret under Region Nordjyllands HR afdeling (Koncern HR). Kontraktperioden for Rammeaftalen vil løbe frem til med mulighed for Region Nordjylland for at for at forlænge aftalen i yderligere 2 x 2 måneder. Region Nordjylland har som mål, at der etableres et attraktivt tilbud for medarbejderne, med fokus på stærke priser og et gnidningsfrit support-koncept. På baggrund af opgørelser fra tidligere tilbudte medarbejderordninger forventer Region Nordjylland ca. 750 ansatte vil benyttes tilbuddet hvert år. CPV: TDC A/S Sletvej Tranbjerg J

10 DK-Aarhus: Belysningsudstyr og elektriske lamper REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Byggemodning, Færdiggørelsesarbejder, Signalanlæg. Nærværende kontrakt omfatter etablering og den første drift af 3 signalanlæg på DNU, Det Nye Universitetshospital, beliggende ved Aarhus Universitetshospital, Skejby. De 3 signalanlæg er beliggende på østlig side af det eksisterende hospital. Entreprisen omfatter hovedsageligt: Levering af diverse materialer, herunder: Master inkl. fundamenter Lanterner Kabler Detektorer Funktionsdygtigt styreapparat Montering af diverse materialer, herunder fundering af master og trækning af kabler Programmering af styreapparat Udarbejdelse af anlægsdokumentation Klargøring og deltagelse i FAT og SAT test Drift af 3 signalanlæg indtil 3/ Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, som offentliggøres i forbindelse med nærværende udbudsbekendtgørelse. Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m2 og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeriforum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. CPV: , , , , , , , , , SWARCO Danmark A/S Tonsbakken Skovlunde Mailadresse: Telefon: SWARCO Danmark A/S Tonsbakken Skovlunde Mailadresse: Telefon:

11 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S. Nærværende udbud omhandler delprojekt abdominal/inflammation, udbudsområde S på DNU. Udbudsområde S indeholder primært kliniske laboratorier. Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres iforbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m2 og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeriforum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierendestørrelser fra ca m2 til ca m2. Arbejderne i hvert udbudsområde udbydes i 3 storentrepriser: Råhus og lukning, aptering samt teknik og installation. Byggeriet udføres med pladsstøbte fundamenter og etagedæk. Vægge og søjler er udformet sombetonelementer. Facader udføres delvis som sandwichelementer og delvis som bagvægge af beton beklædt med ophængt og opmuret tegl. Herudover indeholder byggeriet glasfacader mod publikumsarealer. Der er udvendig solafskærmning foran vinduespartier og silketrykt glas i de store glasfacader. Indvendige skillevægge udføres overvejende som lette, ikke bærende gipsskillevægge, der malerbehandles. Gulve beklædes med vinyl eller linoleum og lofter udføres som akustikdæmpende systemlofter. I enkelte gangområder er lofterne udført som installationslofter. Byggeriet udgøres overvejende af standardiserede bygninger, hvor ca. 80 % udgør et centralt klinisk område, hvor etagedækkene er paddehattedæk understøttet af søjler i facader og i en central søjlerække. I hver ende af det kliniske område er placeret en logistikkene i beton, der udgør bygningens stabiliserende elementer. I logistikkerner er placeret trapper, elevatorer og lodrette installationsføringsveje. Bygningerne er udformet i etrationelt modulært system. Teknik og installationsarbejderne indeholder traditionelle sygehustekniske installationer, såsom ventilationsanlæg, VVS-installationer herunder luftarter, elinstallationer, elevatorer mv. Fremføring af alle forsyningssystemer udføres under byggemodningsprojektet, hvilket afsluttes inden selve byggeriet opstartes. Grænsefladen er hovedteknikrummene. Teknik og installationsarbejderne udbydes i øvrigt successivt i storentreprise med det samlede ansvar for alle installationer i et udbudsområde. Rammeudbuddene er udbudt særskilt, men sideløbende med teknik- og installationsentreprisen for delprojekt akut, udbudsområde N. Vandtågeanlæg og IT-net transporteres til teknik- og installationsentreprisen. Entreprenøren for det enkelte rammeudbud vil således fungere som underentreprenør til teknikoginstallationsentreprisen. Brandsikringsanlæg, BMS-anlæg, person- og bygningssikringsanlæg og patientkald skal styres af teknik- og installationsentreprenøren. Kontraktuelt relateres de til bygherren. CPV: , , ,

12 Jørgen Friis Poulsen A/S Mads Eg Damgaardsvej Herning Mailadresse: Telefon: Jørgen Friis Poulsen A/S Mads Eg Damgaardsvej Herning Mailadresse: Telefon: Wicotec Kirkebjerg A/S Jens Juules Vej Viby J Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

13 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Belysningsanlæg og tekniske forsyninger. Belysningsanlæg og tekniske forsyninger i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU. Entreprisen omfatter belysningsanlæg og tekniske forsyninger i område dels langs ringvej mellem NRGI 60 kv stationer BSG ved Brendstrupgårdsvej og HRV ved Herredsvej og langs stikledninger til bygningsafsnit N og S. Entreprisen omfatter oversigtsmæssigt følgende: Belysningsanlæg komplet for overordnet vej ca.,5 km, intern vej ca.,5 km, P-pladser i alt ca. 4 ha og interne stier. Tekniske forsyninger med tomrør for fibernet ca. 3,5 km flatliner, disponible tomrør til skilte m.m. for stærkstrøm, svagstrøm og fiber i alt ca. 2,5 km, og el-forsyning til pumpebrønde, signalanlæg m.m. i terræn. Belysningsanlæg og tekniske forsyninger udføres sammen med anden entreprise for færdiggørelsesarbejder. Færdiggørelsesarbejder omfatter anlæg af veje og pladser og gravearbejder, herunder gravearbejder for belysningsanlæg og tekniske forsyninger. Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m2 og bliver opdelt i talrigebygninger. Byggeriet forventes at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeriforum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierendestørrelser fra ca m2 til ca m2. CPV: , , , 45360, , , , , , Wicotec Kirkebjerg A/S Jens Juuls Vej Viby J Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kirkebjerg A/S Hovedvejen Lejre Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

14 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N2. Nærværende udbud omhandler delprojekt akut, udbudsområde N2 på DNU. Udbudsområde N2 udgør ca m2 nybyggeri og indeholder primært: Forskning og forskningslaboratorier på plan 0, ambulatorier, galleri og hovedindgang på plan 02, intensiv og opvågning på plan 03, kantine, kontorer, vagtværelser og teknik på plan 4 & 4M, sengestuer og kontorer på plan Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m2 og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeriforum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierendestørrelser fra ca m2 til ca m2. Arbejderne udbydes i 3 storentrepriser: Råhus og lukning, Aptering, Teknik og installation. Byggeriet udføres med pladsstøbte fundamenter og etagedæk. Vægge og søjler er udformet sombetonelementer. Facader udføres delvis som sandwichelementer og delvis som bagvægge af beton beklædt med ophængt og opmuret tegl. Herudover indeholder byggeriet glasfacader mod publikumsarealer. Der er udvendig solafskærmning foran vinduespartier og silketrykt glas i de store glasfacader. Indvendige skillevægge udføres overvejende som lette, ikke bærende gipsskillevægge, der malerbehandles. Gulve beklædes med fugefrie polyeruthan, vinyl eller linoleum og lofter udføres som akustikdæmpende systemlofter. I fleregangområder er lofterne udført som installationslofter. Byggeriet udgøres overvejende af standardiserede bygninger, hvor ca. 80 % udgør et centralt klinisk område, hvor etagedækkene er paddehattedæk understøttet af søjler i facader og i en central søjlerække. I hver ende af det kliniske område er placeret en logistikkene i beton, der udgør bygningens stabiliserende elementer. I logistikkerner er placeret trapper, elevatorer og lodrette installationsføringsveje. Bygningerne er udformet i et rationelt modulært system. Teknik og installationsarbejderne indeholder traditionelle sygehustekniske installationer, såsom ventilationsanlæg, VVS-installationer herunder luftarter, elinstallationer, elevatorer mv. Fremføring af alle forsyningssystemer udføres under byggemodningsprojektet. Grænsefladen er hovedteknikrummene. Teknik og installationsarbejderne udbydes i øvrigt successivt i storentreprise med det samlede ansvar for alle installationer i et udbudsområde. CPV: , , , , MT Højgaard A/S Lystrupvej 50

15 8240 Risskov Mailadresse: Internetadresse: HUSTØMRERNE A/S Katrinebjergvej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Bravida Danmarks A/S Park Allé Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

16 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - VVS-forsyninger i terræn. Nærværende kontrakt omhandler byggemodningsarbejder i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital DNU i Aarhus. Arbejdet består i hovedtræk i etablering af: ø60 vandstik og målerarrangement inkl. tilbageløbssikringer, trykforøger- og membranfilteranlæg forbrugsvand, Ca meter ø50-60 brugsvandsledninger i jord inkl. kvarterventiler, Arbejder i forbindelse med sammenkobling til eksisterede brugsvandsanlæg, ø60 vandstik og målerarrangement inkl. tilbageløbssikringer til sprinkler, Etablering af ca meter ø60 sprinklerledninger i jord inkl. kvarterventiler, Arbejder i forbindelse med sammenkobling til eksisterede sprinkleranlæg, ca. 600 m ø54 rustfri ledning ført i kabelrør i jord til iltforsyning, ca meter DN hoved- og stikledninger i jord inkl. kvarterventiler til kølevand. Grave- og retableringsarbejder er ikke indeholdt i entreprisen. Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres iforbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m2 og bliver opdelt i talrigebygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeriforum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. CPV: , , , , Kirkebjerg A/S Hovedvejen Lejre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Wicotec Kirkebjerg A/S Jens Juuls Vej Viby J Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

17 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Byggemodning, færdiggørelsesarbejder, etape A. Nærværende kontrakt omfatter færdiggørelsesarbejderne i forbindelse med byggemodningen for byfggeriet af DNU, Det Nye Universitetshospital, beliggende ved Aarhus Universitetshospital, Skejby. Entreprisen omfatter hovedsageligt: opbrydning af veje, parkeringsarealer og stier, rydning af beplantning, belysning, skilte mv, demontering af udstyr til parkeringsanlæg så som bomanlæg mv, muldafrømning, udgravning og retablering af ledningsgrave for forsyningsledninger, bortkørsel af opgravet muld og jord til depot, bortskaffelse af forurenet jord, regn- og spildevandsledninger både midlertidige og permanente, tørholdelse af ledningsgrave, grundvandssænkning, omkoblinger af regn- og spildevandsledninger inkl. Interimsledninger og nødvendig pumpning, omlægning og sløjfning af eksisterende ledninger, anlæg af nye veje, P-pladser, stier mv. inkl. ny vejafvanding, belægnings- og brolægningsarbejder, trafikregulerende foranstaltninger, hegning af arbejdsområde, afmærknings- og skiltearbejder, beplantningsarbejder. Baggrunden for DNU-projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fællesbygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m2 og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med enbyggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. CPV: , , , 45300, , 45200, , 45220, , , , , , , , , , , , , , , , MT Højgaard a/s Knud Højgaads Vej 9 DK-2860 Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

18 DK-Aarhus: Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Landskabsarkitektydelser for Teknik og Miljø (Arealudvikling, Natur og Miljø, Trafik og Veje) i Aarhus Kommune. Udbuddet vedrører forskellige landskabsarkitektydelser (herunder byarkitekt) for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Aftalen gælder for forvaltningerne Arealudvikling, Natur og Miljø, Trafik og Veje. Det forventes, at der maximalt indgåes aftaler med 5 rådgivere. Udbuddet er ikke et udtryk for at Aarhus Kommune vil lægge flere opgaver ud til private end på nuværende tidspunkt. CPV: , Bascon A/S Schønherr A/S Møller & Grønborg Arkitekter og planlæggere AS Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue GBL gruppen for by & landskabsplanlægning ApS

19 DK-Aarhus: Catering til andre virksomheder eller institutioner AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Aarhus Kommune. Levering af frokostmåltid til børn i dagtilbud i Aarhus Kommune, der ønsker maden leveret af en ekstern leverandør. CPV: Mona's A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand Madkassen-Risskov Vejlbjergvej 8b 8240 Risskov Madkassen-Risskov Vejlbjergvej 8b 8240 Risskov Mona's Edwin Rahrs Vej Brabrand Mona's A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand Mona's Edwin Rahrs Vej Brabrand Mona's A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand Mona's A/S Edwin Rahrs Vej Brabrand Madkassen-Risskov Vejlbjergvej 8b 8240 Risskov

20 Frk. Laura Søndergade 9g 8464 Galten 2

21 DK-Aarhus: Projektledelse og dokumentation AARHUS KOMMUNE Projekt- og procesledelsesrådgivning til Gellerupsekretariatet. Kontrakten omfatter rådgivning i forhold til at bistå Gellerupsekretariatet i at udfylde sin programstyringsfunktion i relation til Helhedsplanen for Gellerup. CPV: , Bascon A/S Åboulevarden Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: bascon.dk Fax:

22 DK-Aarhus: Regnskabsføring FONDEN AARHUS 207 (DK) Udbud af revision. NB! annoncerer nærværende udbud efter LBK. nr. 40 af Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit II. udbyder en kontrakt vedrørende basisrevision og en rammeaftale vedrørende løbende rådgivning. forventer en hovedleverandør. Prækvalifikationsbetingelser rekvireres hos Kathrine Ahrenholt: CPV: , 79200, , PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus C PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus C

23 DK-Aarhus: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Markedsføring af Væksthus Midtjylland og innovationssystemet i Region Midtjylland. Væksthus Midtjylland er et af Danmarks 5 væksthuse. Væksthus Midtjyllands målgruppe er iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. Væksthuset varetager 3 opgaver: Vækstkortlægning omfatter kortlægning af virksomhedernes vækstpotentiale, udarbejdning af en vækstplan samt formidling til private og offentlig service og tilbud Samarbejde og kultur væksthuset fungerer som det sammenhængende erhvervsfremmesystems knudepunkt og bidrager til en styrket vækstkultur, hvilket blandt andet indebærer, at Væksthuset skal skabe samarbejde mellem relevante aktører og tage initiativ til vækstskabende arrangementer Operatørfunktioner udvikling og gennemførsel af projekter, der udløser uudnyttede vækstpotentiale og skaber vækstmuligheder for virksomhederne. Rammeaftalen omfatter markedsføringsydelser i bred forstand til brug for væksthusets varetagelse og markedsføring af de ovenfor beskrevne opgaver. Rammeaftalen vil således blandt andet omfatte følgende ikke udtømmende oplistede ydelser/opgaver inden for kommunikation, markedsføring og kampagner: Kommunikation, Nyhedsbreve og -magasiner Pjecer, foldere, brochurer mv. Presseydelser herunder bistand til redigering af ordregivers egne tekster Hjemmesider mv. Sociale medier Designopgaver, manualer, koncepter mv. Kommunikationsstrategi Evaluering af kommunikationsydelsen. Kampagner, Foranalyser og udarbejdelse af kampagnekoncept Kampagnestrategi og -planlægning Kampagnematerialer Projektstyring og koordinering Evaluering af kampagnen Phonerydelser Dialogaktiviteter typisk med jobcentre og andre samarbejdsparter PR. Markedsføring, TV-/radiospots Bannere Reklamematerialer, konferencematerialer (f.eks. kuglepenne, blokke, mapper mv. ) Events (typisk i f.m. konferencer, åbningsarrangementer, åbent hus arrangementer o.lign.) Rammeaftalen giver ikke leverandørerne krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal konkrete opgaver og udelukker således ikke, at Væksthuset bestiller ydelser inden for rammeaftalens område hos andre leverandører. Rammeaftalen indgås på baggrund af det aftaleudkast, der er vedlagt udbudsmaterialet. Tildelingen af konkrete markedsføringskontrakter vil ske efter afholdelse af forudgående miniudbud blandt de 3 leverandører, der indgås rammeaftale

24 med jf. pkt. 4 i udkastet til rammeaftalen. Rammeaftalen indgås for en periode på 4 år fra rammeaftalens indgåelse. Den samlede anslåede værdi af rammeaftalen kendes ikke. CPV: , , , , , , , , Operate A/S Jesper Brochmandsgade København N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Envision A/S Christiansgade Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Advice A/S Gammel Kongevej 3E, Baghuset 60 København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

25 DK-Assens: Vejvedligeholdelse ASSENS KOMMUNE Asfaltarbejder i Assens Kommune - baseret på partnering. Kontrakten omhandler 4 års asfaltarbejder i Assens Kommune. Nye belægninger, større reparationer samt genetablering af kørebaneafmærkning. Samarbejdet entreprenøren og kommunen imellem er baseret på partnering. CPV: Munck Asfalt a/s Slipshavnsvej Nyborg

26 DK-Ballerup: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering.

27 DK-Ballerup: Tændsnore, sprængkapsler, tændsatser og elektriske detonatorer FORSVARETS MATERIELTJENESTE (DK) CPV: Tændsnore, sprængkapsler, tændsatser og elektriske detonatorer.

28 DK-Brøndby: Rengøring af lokaler BRØNDBY KOMMUNE Brøndby Kommune Udbud af rengøring 203. Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Brøndby Kommune. Opgaven omfatter rengøring af Brøndbyøster Skole & SFO (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) samt byggelegeplads i alt ca m² beliggende på følgende adresser: Bredager 60, 2605 Brøndby. Højkær 4A, 2605 Brøndby. Opgaven er ikke inddelt i delaftaler. CPV: 90900, Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup Telefon:

29 DK-Esbjerg: Cykelsti i Damhus Vejdirektoratet

30 DK-Esbjerg: Persontransport, ikke rutekørsel ESBJERG KOMMUNE Udbud på specialkørsel til Esbjerg Kommune. Udbud på specialkørsel til Esbjerg Kommune. CPV: Skjern Bilen Specialruter A/S Skjern Bilen Specialruter A/S 7400 Herning

31 DK-Esbjerg: Persontransport, ikke rutekørsel ESBJERG KOMMUNE Udbud på skolekørsel til Esbjerg Kommune. Udbud på specialkørsel til Esbjerg Kommune 4 delaftaler. CPV: Esbjerg Taxa Busser A/S Lillebæltsvej Esbjerg De Blå Busser Snedkervej Esbjerg De blå Busser Snedkervej Esbjerg Skjern bilen Specialruter A/S Teglvænget Herning

32 DK-Esbjerg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG Rengøringsservice. Rengøringsservice på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Der indgås en samlet kontrakt. CPV: Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup

33 DK-Esbjerg: Vejvedligeholdelse ESBJERG KOMMUNE Vedligeholdelse af landeveje i Esbjerg Kommune Funktionsudbud. Kontrakten omhandler vedligeholdelse af ca. 60 km landeveje i Esbjerg Kommune i 5 år. Vedligeholdelsen udføres efter tilstandskrav. Kontrakten indeholder vedligeholdelse af asfaltbelægninger og kørebaneafmærkning, samt tilstandsmålinger til dokumentation af at kravene er overholdt. CPV: Munck Asfalt A/S Slipshavnsvej Nyborg

34 DK-Fredensborg: Vejvedligeholdelse FREDENSBORG KOMMUNE Vedligeholdelse af dele af vejnettet i Fredensborg Kommune - Funktionsudbud. Kontrakten omhandler vedligeholdelse af ca. 220 km veje og stier i Fredensborg Kommune i 5 år. Vedligeholdelsen udføres efter tilstandskrav. Kontrakten indeholder vedligeholdelse af asfaltbelægninger og rabatter, kørebaneafmærkning efter nyt slidlag, samt tilstandsmålinger til dokumentation af at kravene er overholdt. CPV: Colas Danmark A/S Fabriksparken Glostrup

35 DK-Fredericia: Hjælpeanlæg til kedler DONG ENERGY THERMAL POWER A/S CPV: Hjælpeanlæg til kedler. Tekfa A/S

36 DK-Fredericia: Laboratorieundersøgelser DONG ENERGY THERMAL POWER A/S Laboratorieydelser for DONG Energy Thermal Power A/S. Laboratorieydelser for DONG Energy Thermal Power A/S's kraftværker i Danmark. CPV: , FORCE Technology Brøndby

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Varde: Rådgivning i forbindelse med byggeri VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret i Ølgod. Totalrådgivning ved

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE RÅDGIVERBISTAND

Læs mere

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten trends for byggebranchen 211-214 MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 Kig ind på stand A-15 og få mere at vide om rapporten indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK Helsingør: Spil og legetøj; markedsforlystelser HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af legetøj, beskæftigelses og billedkunstmateriale. Indkøb af legetøj,

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA. Nr. 5 juni 2015 4. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Regionshospitalet Viborg set fra vest Visualisering: Projektgruppen

Læs mere