Pesticidrester i fødevarer 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pesticidrester i fødevarer 2010"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 30, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2010 Jensen, Bodil Hamborg; Christensen, Hanne Bjerre; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilberg, Gudrun; Grossmann, Annette; Lindberg Madsen, Helle Publication date: 2011 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication Citation (APA): Jensen, B. H., Christensen, H. B., Andersen, J. H., Petersen, A., Hilberg, G., Grossmann, A., & Lindberg Madsen, H. (2011). Pesticidrester i fødevarer Søborg: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 Pesticidrester i fødevarer 2010 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

3 Pesticidrester i fødevarer 2010 Denne rapport er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen i 2011 Forfattere: Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet: Bodil Hamborg Jensen, Hanne Bjerre Christensen, Jens Hinge Andersen, Annette Petersen Fødevarestyrelsen: Gudrun Hilbert, Annette Grossmann og Helle Lindberg Madsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Websted: ISBN (Web) Bestillingsnummer Undersøgelserne er udført af: Søren Johannesen Hanne Nielsen Kirsten Halkjær Lund Gitte Geertsen i samarbejde med: Hanne Bjerre Christensen Susan Strange Herrmann Mette Erecius Poulsen Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet De toksikologiske vurderinger er foretaget af Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Annette Petersen DTU Fødevareinstituttet John Christian Larsen DTU Fødevareinstituttet

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Undersøgelser af pesticidrester Resultater Frugt og grønt Cerealier (korn, ris og majs) Animalske produkter Forarbejdede produkter Babymad Økologiske produkter Fund af flere pesticider i samme afgrøde Skærpet importkontrol Skærpet importkontrol, Forordning 669/ Undersøgelse af chlormequat i vindruer fra Indien 8 4 Afgrøder med særlig fokus Indtagsberegninger Sammenfatning Konklusion Referencer Bilag Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder, Bilag Antal undersøgte prøver og påvisninger i Bilag Påviste pesticider i kontrollen, Bilag Påviste overskridelser Bilag Multiple påvisninger, Bilag Prøver med pesticidrester som kunne medføre en overskridelse af ARfD, Bilag Indtagsberegninger, Bilag Definitioner

5 1 Indledning Pesticider anvendes til bekæmpelse af ukrudt og til beskyttelse af afgrøder mod insektangreb, svampeangreb eller for at regulere plantens vækst. Brugen af pesticider kan medføre, at rester af pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan forekomme i vores fødevarer og i vores miljø. Restindholdet i fødevarer må ikke overskride den maksimalgrænseværdi (), der er fastsat i lovgivningen. 1. september 2008 trådte pesticidforordning 396/2005 i kraft [1], og fra denne dato bliver der udelukkende sat fælles EU er. Der foretages altid en sundhedsmæssig vurdering af pesticider, inden de bliver godkendt til brug. bliver fastsat ud fra God Landbrugsmæssig Praksis (GAP). Det vil sige, at maksimalgrænseværdierne fastsættes ud fra hvor højt et restindhold, der kan forekomme i en given afgrøde efter behandling ifølge GAP. Det tilladte restindhold er således i de fleste tilfælde betydeligt lavere end det, der vil kunne accepteres ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød for rester af pesticider. Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sælges på det danske marked, skal støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne. Desuden skal undersøgelserne fremskaffe datagrundlag for DTU Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens indtag af pesticidrester via kosten. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pesticidkontrollen. DTU Fødevareinstituttet står, i samarbejde med Fødevarestyrelsen, for planlægning af kontrollen, udarbejdelse af prøveplaner og den endelige bearbejdelse og afrapportering af resultaterne. De kemiske analyser udføres af Fødevareregion Øst i Ringsted. Prøveplanen i 2010 er, som i , bestemt ud fra hvilke afgrøder, der bidrager mest til danskernes indtag af pesticidrester. I rapporten Pesticide Food Monitoring, Part 2 [2] blev det påvist, at mere end 95 % af danskernes pesticidindtag stammer fra ca. 25 afgrøder. Hovedparten af prøverne for 2010 udgøres af disse 25 afgrøder. Derudover udtages også prøver til EUs kontrolprogram og prøver til kontrol af grænseværdierne for de resterende afgrøder på det danske marked. Der er for størstedelen af prøverne således ikke tale om tilfældigt udvalgte afgrøder men derimod en mere risikobaseret kontrol. Det skal dog understreges, at inden for de enkelte afgrøder er prøverne udtaget tilfældigt som stikprøver. I de seneste fem år, , er antallet af prøver på de enkelte hovedafgrøder holdt forholdsvis konstant, hvilket giver basis for en sammenligning af fund mellem årene. Det skal understreges, at udvælgelsesprincipperne for moniteringsprogrammet i årene er ændret radikalt i forhold til tidligere år, og det vil derfor generelt være vanskeligere at sammenligne resultaterne fra disse fem år med tidligere år. I denne rapport er pesticidindholdene i 6 fokusafgrøder sammenlignet for perioden Der skal her tages højde for, at grænseværdierne løbende ændres, at behovet for behandling med pesticider kan være forskellig fra år til år, og at analysemetoderne løbende udvides med flere pesticider. Sammenligningen kan kun ses som en grov retningsangivelse af udviklingen for de udvalgte afgrøder. 2

6 2 Undersøgelser af pesticidrester 2010 Prøverne til pesticidanalyserne blev udtaget af Fødevareregionerne. Prøveudtagningen fulgte EU s prøvetagnings-direktiv [3]. De kemiske analyser af prøverne blev foretaget på laboratoriet i Fødevareregion Øst i Ringsted. I stikprøvekontrollen blev ca. 130 forskellige typer fødevarer for pesticidrester fordelt på i alt 2236 prøver. Der blev for 255 forskellige stoffer (omfatter både pesticider, deres isomerer og nedbrydningsprodukter). Undersøgelserne omfattede ikke alle pesticider, der anvendes, men Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet arbejder løbende på at udvide antallet af pesticider i undersøgelsesprogrammet. I bilag 1 er angivet hvilke pesticider, der har indgået i analyserne. Udover den almindelige stikprøvekontrol blev der udtaget 62 prøver på baggrund af mistanke. Disse prøver omtales i afsnit 3.8. I Tabel 1 ses antal prøver fordelt på varetyperne frugt, grønt, cerealier, babymad, forarbejdede fødevarer samt animalske produkter såvel konventionelle som økologiske. Tabel 1. Antal analyserede prøver fordelt på fødevaretype Vare type Konventionel eller Dansk Udenlandsk Total Total økologisk Frugt 1 Konventionel Økologisk Grønt 2 Konventionel Økologisk Cerealier 3 Konventionel Økologisk Babymad 4 Konventionel Økologisk Forarbejdede Konventionel fødevarer 5 (alle) Animalske 6 Konventionel Økologisk 4 4 Total ) Se bilag 2.1 og 2.2 2) Se bilag 2.1 og 2.2 3) Se bilag 2.5 og 2.6 4) Se bilag 2.3 5) Se bilag 2.4 6) Se bilag 2.7 Prøver der overskrider grænseværdierne er vist i bilag 4. Kun i de tilfælde hvor en overskridelse af var signifikant, dvs. en sikker overskridelse (inkl. måleusikkerhed), var det muligt for Fødevarestyrelsen at foretage sanktioner over for importøren eller grossisten. Fødevarestyrelsen indberetter overskridelser af den akutte referencedosis (ARfD, se bilag 8) til det fælles europæiske overvågningssystem Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), hvis overskridelsen vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko. RASFF skal sikre hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, og at indberetningen sker i følge fælles EU retningslinjer. Der er ikke sket nogen indberetninger i

7 3 Resultater 3.1 Frugt og grønt I 2010 blev der udtaget i alt 1497 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt dyrket frugt og grønt (friske og dybfrosne). Heraf var de 335 prøver dansk producerede, 683 prøver var produceret i EU og 479 prøver var produceret i lande uden for EU. I 2,7 % af prøverne blev der fundet pesticidrester i koncentrationer, som overskrider. Der blev fundet 53 overskridelser i 41 forskellige prøver (heraf 23 prøver med signifikante overskridelser); (se bilag 4). Antallet af prøver, hvor der kunne påvises pesticidrester, men i et niveau under den fastsatte grænseværdi var 52 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og grønt. Generelt blev der oftere fundet pesticidrester i frugt end i grønt. Af figur 1 og 2 fremgår det endvidere, at der generelt findes flere pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Resultaterne opgjort efter afgrøde er vist i bilag 2 og efter pesticid i bilag 3. Som det ses af figur 1, er andelen af prøver med fund og overskridelser af i dansk konventionelt produceret frugt 52 %, mens andelen af prøver med fund og overskridelser af i frugt produceret i EU og uden for EU er henholdsvis 74 % og 75 %. Til sammenligning var andelen af dansk frugt med fund og overskridelser af 39 % i 2009 og 56 % i Andelen af udenlandsk frugt med indhold og overskridelser af er uændret fra 2009 til Andelen af prøver med overskridelser af er 1 % for dansk produceret frugt, mens andelen af overskridelser er henholdsvis 2 % og 4 % for frugt produceret i EU og uden for EU. Disse niveauer svarer til tallene for Pesticidindhold i frugt 2010 Dansk produceret (81 prøver) Produceret i EU (432 prøver) Produceret udenfor EU (390 prøver) 51% 72% 71% > 1% (1) > 2% (10) > 4 % (16) Ingen påvist 48% Ingen påvist 26% Ingen påvist 25% Figur 1. Der er i alt udtaget 903 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt frugt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. dansk frugt, i frugt dyrket i EU og frugt dyrket i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. 4

8 Pesticidindhold i grøntsager 2010 Dansk produceret (254 prøver) Produceret i EU (251 prøver) Produceret udenfor EU (89 prøver) 40% 23% Ingen påvist 88% 12% > 0,4% (1) Ingen påvist 59% > 1,2% (3) Ingen påvist 66% > 11% (10) Figur 2. Der er udtaget i alt 594 prøver i stikprøvekontrollen af konventionelt grønt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( ) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. danske grøntsager, grøntsager produceret i EU og grøntsager produceret i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. Hvis summen ikke giver præcis 100% i lagkagerne skyldes det afrunding. Det ses af figur 2, at andelen af prøver med fund og overskridelser af i dansk konventionelt produceret grønt er 12,4 %, mens andelen af prøver med fund og overskridelser af i grønt produceret i EU og uden for EU er henholdsvis 41 % og 34 %. Til sammenligning var andelen af dansk grønt med fund og overskridelser af 10 % i 2009 mens andelen af prøver med fund og overskridelser af i grønt i EU og uden for EU var henholdsvis 40 % og 31 %. Andelen af prøver med overskridelser af er 0,4 % for dansk produceret grønt (2009: 0,7 %). Andelen af overskridelser i grønt produceret udenfor EU er 1,2 %, (2009: 1,6 %) og for grønt produceret udenfor EU er andelen 11 %, (2009: 8 %). De fundne overskridelser af (se bilag 4) er blevet vurderet i forhold til den akutte referencedosis (ARfD). To prøver havde indhold af chlormequat, som medførte en overskridelse af ARfD. De to prøver var en agurkeprøve fra Tyrkiet og en pæreprøve fra Danmark (se bilag 6). Det akutte indtag for agurk og pære blev estimeret til henholdsvis 159 % og 245 % af ARfD for børn. En detaljeret toksikologisk vurdering af fundene for begge afgrøder konkluderede, at indtagelse af afgrøderne ikke ville give anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Generelt kan det siges, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver ikke har givet anledning til betænkeligheder vedrørende eksponeringen. Det er dog stadig vigtigt fortsat at følge udviklingen af indholdet af pesticidrester i den danske kost samt løbende at gennemgå de fastsatte grænseværdier på baggrund af nye oplysninger. 5

9 3.2 Cerealier (korn, ris og majs) Der blev i 2010 udtaget i alt 269 prøver af konventionelt dyrket korn, ris og majs. Fordelingen af antal prøver udtaget i Danmark, EU og uden for EU er vist i figur 3. Der blev fundet færrest pesticidrester i korn produceret i Danmark og i korn af oprindelse udenfor EU, mens der i korn produceret i EU var pesticidrester i lidt mindre end halvdelen af alle prøver (se bilag 2.5 og 3). Én prøve af havrekerner med dansk oprindelse overskred grænseværdien for chlormequat. For ingen af de øvrige prøver blev der fundet restkoncentrationer af pesticider over. Pesticidindhold i korn, ris og majs 2010 Dansk produceret (145 prøver) Produceret i EU (81 prøver) Produceret udenfor EU (43 prøver) 18% 46% 14% Ingen pavist; 81% > 1% (1) Ingen påvist 54% Ingen påvist 86% Figur 3. Der er i alt udtaget 269 prøver af konventionelt korn, ris og majs. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne (< ) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. danske afgrøder, afgrøder produceret i EU og uden for EU. 3.3 Animalske produkter Der blev i 2010 udtaget 267 prøver af kød, mælk og honning. Af disse var 232 prøver dansk produceret kød, mælk og honning, og 35 prøver kød var produceret i lande uden for EU. Fire prøver af dansk kød var økologisk produceret. Der blev ikke fundet pesticidrester i nogen af prøverne (se bilag 2.7). 3.4 Forarbejdede produkter De forarbejdede produkter vin, cornflakes, pasta og en rosinprøve udgjorde 48 prøver. Af disse kom 34 prøver fra lande i EU, mens 14 prøver var produceret uden for EU. I 33 af prøverne, var der fund af pesticidrester. Indholdene var alle under grænseværdien (se bilag 2.4 og 3). 6

10 3.5 Babymad Der blev i 2010 udtaget 18 prøver af babymad. Ud af de 18 prøver var 16 prøver deklareret økologisk. Der blev ikke fundet indhold af pesticidrester i nogen af prøverne (se bilag 2.3). 3.6 Økologiske produkter Der blev i 2010 udtaget i alt 157 prøver deklareret økologisk fordelt med 46 prøver af frugt, 51 prøver af grønt, 40 prøver af cerealier, 16 prøver af babymad og 4 prøver af animalsk oprindelse. I fire prøver (2,5 %) var der restindhold af pesticider. Der var fund i en pæreprøve fra Holland, en prøve af lime fra Mexico og to prøver af te, én fra Kina og en af ukendt oprindelse. Pæreprøven indeholdt chlormequat (0,029 mg/kg), limeprøven indeholdt imazalil (0,036 mg/kg), mens teprøverne begge indeholdt bifenthrin (hhv. 0,18 og 0,24 mg/kg). Indholdene af chlormequat i pæreprøven og imazalil i limeprøven har været så lave, at de henføres til en ikke-tilsigtet tilførsel. Indhold af chlormequat i pæreprøven er sandsynligvis forurening fra træet, og imazalil anvendes postharvest, så det kan være carry over fra bade eller lign. I teprøverne med indhold af bifenthrin kunne det ikke afvises, at der har været tale om ulovlig brug, så prøverne blev vurderet at overskride økologireglerne. 3.7 Fund af flere pesticider i samme afgrøde I bilag 5 ses hvor mange prøver, der indeholdt multiple fund (mere end et pesticid). Det største antal fund var 10 forskellige pesticider, som blev fundet i en prøve af ærter med bælg fra Kenya. Kontrollen fandt 4 prøver med indhold af 8 forskellige pesticider. To af disse prøver var appelsiner fra Ægypten. De to øvrige prøver var hhv. kirsebær fra Frankrig og solbær fra Polen. Andelen af prøver med multiple fund udgjorde 26 % af alle prøver ekskl. animalske, hvilket er nogenlunde samme niveau som i 2009, hvor andelen udgjorde 24 %. Der er en større andel af prøver med multiple fund i udenlandske prøver end i danske. Andelen af prøver med multiple fund produceret i EU og uden for EU udgjorde 34 % af prøverne (489 prøver), mens andelen af prøver fra Danmark med multiple fund udgjorde 4,7 % (25 prøver). Niveauerne er uændret i forhold til I den aktuelle toksikologiske vurdering af multiple påvisninger af pesticider er Hazard Index metoden anvendt (se bilag 8). Den fødevaretoksikologiske vurdering af de multiple fund foretaget efter denne metode, har i alle tilfælde vist, at den estimerede eksponering har ligget under ADI og ARfD, hvilket betyder at de multiple indhold ikke vurderes at have udgjort en sundhedsmæssig risiko. 3.8 Skærpet importkontrol I 2010 er der udtaget prøver til skærpet importkontrol under to forskellige projekter. Prøverne er udtaget udover den almindelige stikprøvekontrol. Det ene projekt er som følge af 7

11 Forordning 669/2009 [4], hvor en række ikke-animalske fødevarer er underlagt skærpet importkontrol, herunder offentlig kontrol for pesticidrester. Det andet projekt er Undersøgelse af chlormequat i vindruer fra Indien Skærpet importkontrol, Forordning 669/2009 Der er i 2010 udtaget 20 prøver under dette projekt. Overskridelser af ses i bilag 4. Det fremgår, at der var 3 overskridelser af grænseværdien i de udvalgte fødevarer nævnt under forordning 669/2009. Der blev fundet signifikante overskridelser i 2 af de 3 prøver. Ingen af overskridelserne er dog vurderet at udgøre en sundhedsmæssig risiko Undersøgelse af chlormequat i vindruer fra Indien I første kvartal af 2010 blev EU kontaktet af indiske vindrue eksportører, der oplyste, at vindruer fra det indiske marked kunne indeholde chlormequat over grænseværdien (0,01 mg/kg). Derfor blev det i EU besluttet, at analysere prøver af vindruer fra Indien for chlormequat. I Danmark blev der udtaget 42 prøver under dette projekt. I 20 af disse prøver overskred det fundne indhold grænseværdien, heraf var 12 overskridelser signifikante. Indholdet i de prøver, der overskred grænseværdien, ses i bilag 4. Ingen af overskridelserne er vurderet at udgøre en sundhedsmæssig risiko. 8

12 4 Afgrøder med særlig fokus Siden 2006 har antallet af udtagne prøver for 6 udvalgte afgrøder været relativt stabilt. De seks afgrøder udgør en væsentlig del af danskernes kost og repræsenterer typer af afgrøder med forskellige vækstbetingelser. Dette er sket for at kunne følge tendenser i disse afgrøder mht. fund og overskridelser. De 6 udvalgte afgrøder er: gulerod, jordbær, pære, tomat, æble og hvede. I figur 4 er tendensen for antal prøver med fund og overskridelser af pesticidrester vist. med fund er opgjort for dansk producerede afgrøder over for udenlandsk producerede afgrøder. Figur 4. Udviklingen i fund af pesticidrester , for 6 udvalgte afgrøder. Uden: uden påviste pesticidrester Under : med pesticidrester dog ingen over maksimalgrænseværdien : med pesticidrester over maksimalgrænseværdien Dansk produceret Gulerod Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Dansk Produceret Udenlandsk produceret uden uden Gulerod < > < > påvisninger påvisninger

13 Dansk produceret Jordbær Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Dansk Produceret Udenlandsk produceret uden uden Jordbær < > < > påvisninger påvisninger Tomat Dansk Udenlandsk produceret produceret 100% 50% 0% 50% 100% Dansk Produceret Udenlandsk produceret uden uden Tomat < > < > påvisninger påvisninger

14 Dansk produceret Pære Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Dansk Produceret Udenlandsk produceret uden uden Pære < > < > påvisninger påvisninger Dansk produceret Æble Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Æble Dansk Produceret uden < > påvisninger Udenlandsk produceret uden < > påvisninger

15 Dansk produceret Hvede Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% 2006 Dansk Produceret Udenlandsk produceret uden uden Hvede < > < > påvisninger påvisninger Generelt kan det siges, at antallet af prøver med fund af pesticidrester er lavere for dansk producerede afgrøder i forhold til udenlandsk producerede afgrøder. Det skal dog bemærkes, at andelen af prøver med fund af pesticidrester er svingende fra år til år. Det kan derfor være svært at se en direkte tendens til enten fald eller stigning, da det kan være få prøver, der adskiller de forskellige år. I dansk producerede gulerødder har antal prøver med fund generelt været lave, og det ser ud til, at den faldende tendens, der er set de sidste par år, har stabiliseret sig på et lavt niveau. For de udenlandsk producerede gulerødder ses i 2010 et signifikant fald i antallet af prøver med fund. Der kan umiddelbart ikke findes nogen forklaringer på reduktionen i fund. Den kan skyldes mindre brug eller et skift i oprindelsesland eller hvilke pesticider, der anvendes. Det vil vise sig næste år, om tendensen holder. Den faldende tendens, der er set for dansk producerede jordbær de seneste tre år, er stoppet. Det må konkluderes, at over en fem års periode har antallet af prøver med fund ligget stabilt på %. Dette er dog lavere end de udenlandsk producerede jordbær, hvor antal prøver med fund har ligget stabilt de seneste fem år på omkring %. med fund i danske tomater har ligget på et stabilt lavt niveau med få eller ingen påvisninger af pesticidrester. Dette kan skyldes at danske tomater bliver dyrket i drivhus, hvor der ofte anvendes biologisk bekæmpelse. Derimod påvises der pesticidrester i omkring 50 % af de udenlandsk producerede tomater. Igen må det konkluderes at den faldende tendens, der har været set de sidste tre år ikke længere ses, men at niveauet mere er stabiliseret. For dansk producerede pærer ses en stigning i antallet af prøver med fund af pesticidrester i forhold til Selvom antallet af prøver med indhold af pesticidrester er steget fra 12

16 2009 til 2010, er det stadig lavere end i perioden For de udenlandsk producerede pærer ses et generelt højt niveau. Det ser ud til at resultaterne for 2010 viser samme niveau som i Om niveauet er stabiliseret omkring 80 % vil ses næste år. For dansk producerede æbler er niveauet uændret sammenlignet med de foregående år. Generelt kan det siges, at der er påvisninger i lidt under halvdelen af de dansk producerede æbler. For de udenlandsk producerede æbler ligger antallet af æbleprøver med indhold af pesticidrester på et stabilt højt niveau (ca. 90 %). For dansk produceret hvede er niveauet af antal prøver med fund generelt stabilt mellem 15 % og 30 % i årene For udenlandsk produceret hvede ser det ud som om, antallet af prøver med fund er steget fra et niveau på ca. 30 % til et niveau på ca. 50 % i den samme periode. Samlet set kan det konkluderes, at den faldende tendens i frekvensen af restindhold, der blev set i 2009 for de dansk producerede fokusafgrøder, er blevet udlignet i Stigningerne i antal prøver med restindhold af pesticider ikke er signifikante. De kan skyldes de variationer, der kan forventes mellem forskellige år som følge af varierende klimaforhold. Der er mange forhold, der kan spille ind på udsving i antal fund af pesticidrester. Udsving i vejret og andre forhold de pågældende år kan resultere i flere eller færre problemer med fx svampe- eller insektangreb og et deraf følgende øget eller reduceret brug af pesticider. Det kan ikke fastslås, om tendenserne skyldes vejrforhold, ændrede mønstre i anvendelsen af pesticider eller en kombination, desuden kan lavere detektionsgrænser og udvidelse af analysemetoder med flere pesticider resultere i et større antal fund af pesticider. Vejrforhold har stor indflydelse på svampe- og skadedyrsproblemer og dermed også på, hvornår og med hvilke pesticider afgrøderne behandles med. I 2010 var maj kold og regnfuld, nedbøren i juni var på landsplan gennemsnitlig men med store stedvariationer. Det samme gælder juli. August var ekstremt våd. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet (DJF) vurderer, at klimaet i vækstsæsonen var gunstigt for svampesygdomme i både kernefrugt og jordbær. Vedrørende skadedyr, er viklere et stigende problem, som har givet øget antal sprøjtninger med insektmidler i æbler og pærer. 13

17 5 Indtagsberegninger Der er for 2010 foretaget beregninger af det samlede indtag af pesticidrester ved konsum af de 28 afgrøder, der betyder mest for pesticidindtaget [2]. Indtaget er beregnet som gennemsnit for danskere i alderen 4-75 år. Beregningerne er foretaget på baggrund af de påviste restindhold og konsum af de enkelte afgrøder. Til beregningerne er konsumet af de enkelte afgrøder multipliceret med gennemsnittet af det fundne restindhold for den enkelte kombination af afgrøde og pesticid. En detaljeret beskrivelse af indtagsberegningerne er givet i overvågningsrapport for årene [2]. I bilag 7 ses de 20 ud af de 28 afgrøder, der betyder mest for indtaget. Indtaget fra de 20 afgrøder er beregnet til 81 µg/dag/person. Det gennemsnitlige indtag fra samtlige afgrøder er beregnet til 82 µg pesticid/dag/person. I 2009 sås et fald i pesticidindtaget til 68 µg/dag/person, men i 2010 er det beregnede indtag af pesticider på samme niveau som for årene Æbler er stadig den største bidragsyder til indtaget af pesticider. I bilag 7 er også vist indtaget af de 20 pesticider, som udgør størstedelen af det samlede indtag. Der skal gøres opmærksom på, at for mange kombinationer af afgrøde og pesticid er der kun fundet en enkelt prøve med indhold af pesticidrester, hvilket giver stor usikkerhed på det estimerede indtag. Dette vanskeliggør sammenligning mellem indtag for forskellige perioder med varierende antal prøver. Beregningerne af det samlede indtag af pesticider bruges til at overvåge befolkningens indtag. Derudover bruges beregningerne til at fastlægge, hvilke afgrøder der skal tages flest prøver af, således at der tages flest prøver af de afgrøder, der betyder mest for danskernes indtag. Indtagsberegningerne kan derimod ikke bruges til at vejlede eller advare om bestemte typer af fødevarer. Som det fremgår af bilag 6, er de fødevarer, som bidrager mest til indtaget af pesticider, også fødevarer som danskerne spiser meget af. Derfor kan indtaget af pesticidrester fra en bestemt fødevare godt være relativt stort, selvom der ikke er fundet mange pesticider i fødevaren. 14

18 6 Sammenfatning På baggrund af resultaterne fra den danske pesticidkontrol 2010 konkluderes det, at restindholdene af pesticider i fødevarer på det danske marked generelt overholder gældende regler. Kontrollen omfattede i 2010 i alt 2236 prøver for indhold af pesticidrester. Prøverne var fordelt på ca. 130 forskellige typer fødevarer. Der blev udtaget 1594 prøver frugt og grønt (inkl. økologisk), 309 prøver af cerealier (inkl. økologisk), 18 prøver af babymad (inkl. økologisk), 48 prøver forarbejdede fødevarer (vin, cornflakes, pasta, rosin) og 267 prøver af animalsk oprindelse (kød, honning og mælk). I stikprøvekontrollen blev der fundet 41 prøver af frugt og grønt med pesticidrester over maksimalgrænseværdien svarende til 2,7 % af alle prøver af frugt og grønt. Heraf indeholdte 23 prøver signifikante overskridelser. Der blev fundet pesticidrester i 55 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og grønt. Generelt var fundene under og, som i de foregående år, blev der oftere fundet pesticidrester i frugt end i grønt. Ligeledes blev der oftere fundet pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Der er en større andel af prøver med flere pesticider i samme prøve i udenlandske prøver end i danske. Det er vurderet, at fundene i samme prøve ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Der blev ikke fundet pesticidrester i babymad eller i animalske produkter. I korn blev der kun fundet indhold under maksimalgrænseværdierne bortset fra en enkelt prøve fra Danmark. De fundne overskridelser af er blevet vurderet i forhold til den akutte referencedosis (ARfD). Ingen af de fundne indhold i prøver fra 2010 blev på den baggrund vurderet til at udgøre en uacceptabel risiko for forbrugeren. Der blev udtaget 157 prøver af økologisk frugt og grønt, korn og ris, babymad og animalske produkter. I en prøve af pære, en prøve af lime og to prøver te blev der fundet pesticidrester. For pære og lime prøverne blev det vurderet, at niveauerne var så lave, at forureningen kan forklares som følge af krydskontaminering. For te-prøverne vurderes indholdet at være højere end det, man ville forvente hvis indholdet var forårsaget af en utilsigtet forurening, hvorfor prøverne blev vurderet som ikke-økologiske I har sammensætningen af de udtagne prøver været relativt ens i modsætning til tidligere år, hvor prøvesammensætningen varierede en del fra år til år. Formålet med at fastholde en sammenlignelig prøveplan fra år til år er at gøre kontrollen mere risikobaseret samt give bedre mulighed for en sammenligning fra år til år. På baggrund af resultaterne fra 2010 er det samlede gennemsnitlige indtag for en voksen beregnet til 82 µg pesticid/dag/person, hvilket er højere end i 2009 men på samme niveau som det estimerede indtag fore årene

19 Det kan konkluderes, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der kan forekomme i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 16

20 7 Konklusion Rapporten sammenfatter resultaterne for det danske pesticidanalyseprogram. Der undersøges i lighed med tidligere år ca prøver for restkoncentrationer af pesticider. Prøverne udtages af både frugt, grønt, cerealier, babymad, animalske produkter og forarbejdede fødevarer, og der indgår både økologiske og konventionelle fødevarer i programmet. Ved undersøgelserne er hovedvægten lagt på analyse af frugt og grønt, således at der undersøges flest fødevarer, inden for de grupper, hvor sandsynligheden for fund er størst. Resultaterne af analyseprogrammet viser følgende: For fødevarer på det danske marked er fund af pesticider på niveau med tidligere år. For konventionelle prøver af frugt og grønt overskrider 2,7 % maksimalgrænseværdien. Overskridelserne er på niveau med overskridelserne fra de tidligere år. For konventionelt frugt og grønt er der fundet restkoncentrationer under grænseværdien i 52 % af prøverne. Der findes flere overskridelser i udenlandsk produceret frugt og grønt, sammenlignet med dansk produceret frugt og grønt. Der findes flere overskridelser i frugt sammenlignet med grønt. I konventionelle cerealier blev fundet én prøve med indhold over maksimalgrænseværdien, svarende til 0,4 % af de undersøgte prøver. Der blev ikke fundet restkoncentrationer af pesticider i babymad og animalske produkter. I økologiske produkter blev fundet restkoncentrationer af pesticider i fire prøver svarende til 2,5 % af de undersøgte prøver. For to af prøverne var niveauet så lavet, at der formodentlig er tale om indhold som følge af afsmitning. Alle danske økologiske prøver var uden fund af pesticidrester. I flere fødevarer ses fund af forskellige pesticider i samme prøve. Disse fund er oftest gjort i udenlandske produkter. Alle overskridelser af grænseværdierne er blevet vurderet toksikologisk og ingen fund har givet anledning til sundhedsmæssig bekymring. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der kan forekomme i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer. Fødevarestyrelsen opfordrer stadig til at indtage 600 gram frugt og grønt om dagen, idet et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 17

21 8 Referencer 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF. Grænseværdierne i bilagene kan findes i følgende database: Pesticiddatabase: 2. M.E.Poulsen, J.H.Andersen, A.Petersen og H. Hartkopp (2005). Pesticides, Food Monitoring , part 2. ISBN Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelser af direktiv 79/700/EØF 4. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikkeanimalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF 18

22 Bilag 1 Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder, 2010 Bilaget angiver rapporteringsgrænser for de undersøgte pesticider. Som rapporteringsgrænser anvendes det laveste kalibreringsniveau, der kan opnås i 90 % af de udførte analyseserier. For stoffer, hvor maksimalgrænseværdien er fastsat som en sum af flere stoffer, er påvisningerne (bilag 2 og 3) anført for sum-stoffet, ikke for hvert indgående stof. Se skemaet sidst i dette bilag. FRUGT & GRØNT F&G (ikke citrus) Rapporteringsgrænse LC GC citrus indtil 1/ efter 1/ Naphtoxyacetic acid 0,096 4-CPA 0,085 0,023 Acephat 0,01 0,01 Acetamiprid 0,01 0,01 Aclonifen 0,007 0,007 Acrinathrin 0,095 0,095 Aldicarb 0,024 0,01 Aldicarbsulfon 0,019 0,04 Aldicarbsulfoxid 0,01 0,02 Aldrin 0,008 0,01 Atrazin 0,01 0,01 Azimsulfuron 0,01 0,01 Azinphos-ethyl 0,014 0,1 Azinphos-methyl 0,114 0,011 0,011 0,1 Azoxystrobin 0,004 0,04 Benalaxyl 0,004 0,004 Bentazone 0,01 0,01 Bifenthrin 0,006 0,005 Binapacryl 0,008 Bitertanol 0,01 0,01 Bromophos 0,008 0,01 Bromophos-ethyl 0,01 0,01 Bromopropylat 0,014 0,01 Bromoxynil 0,018 0,01 Bromuconazol 0,01 Bupirimat 0,01 0,01 Buprofezin 0,01 0,01 0,01 Captafol 0,004 Captan 0,01 Carbaryl 0,05 Carbendazim (incl. benomyl) 0,01 0,01 Carbofuran 0,006 0,01 Carbophenothion 0,012 0,01 Carbosulfan 0,01 0,01 Carboxin 0,01 Chlorbenzilat 0,01 0,01 Chlorfenson 0,01 0,01 Chlorfenvinphos 0,007 0,01 19

23 FRUGT & GRØNT F&G (ikke citrus) Rapporteringsgrænse LC GC citrus indtil 1/ efter 1/ Chlormephos 0,011 Chloropropylat 0,008 0,01 Chlorothalonil 0,007 0,08 Chlormequat* 0,01 Chlorpropham 0,002 0,01 Chlorpyrifos 0,008 0,01 Chlorpyrifos-methyl 0,007 0,005 Chlorthal-dimethyl 0,006 0,005 Cinidon-ethyl 0,01 0,01 Clethodim 0,01 0,01 Clodinafop-propargyl 0,02 0,02 Clofentezin 0,023 0,023 Clomazone 0,015 0,01 Cyfluthrin 0,008 0,005 Cypermethrin 0,009 0,005 Cyproconazol 0,005 Cyprodinil 0,004 0,01 Cyromazin 0,04 0,02 DDD, p,p'- 0,011 0,01 DDE, p,p'- 0,008 0,01 DDT, o,p'- 0,008 0,01 DDT, p,p'- 0,01 0,04 Deltamethrin 0,008 0,005 Demeton-S-methyl 0,07 0,053 Demeton-S-methylsulfon 0,01 0,01 Demeton-S-methylsulfoxid 0,01 0,01 Dialifos 0,007 0,005 Diazinon 0,01 0,005 Dichlofenthion 0,004 0,01 Dichlofluanid 0,013 0,005 Dicloran 0,006 0,01 Dichlorprop 0,01 0,025 Dichlorvos 0,006 0,005 GNS Dicofol, p,p'- 0,011 0,01 Dieldrin 0,009 0,01 Diethofencarb 0,02 0,018 Difenoconazol 0,004 0,005 Diflufenican 0,021 0,021 Dimethoat 0,01 0,01 Dimethomorph 0,01 0,01 Dimoxystrobin 0,01 0,01 Diniconazol 0,01 Dinoterb 0,01 0,01 Dioxathion 0,005 0,01 Diphenyl 0,009 Diphenylamin 0,006 0,005 Ditalimfos 0,008 0,01 DNOC 0,046 0,01 Endosulfan-A 0,011 0,005 Endosulfan-B 0,008 0,005 Endosulfansulfat 0,011 0,01 20

24 FRUGT & GRØNT F&G (ikke citrus) Rapporteringsgrænse LC GC citrus indtil 1/ efter 1/ Endrin 0,011 0,005 Epoxiconazol 0,016 0,01 Ethiofencarb 0,01 0,01 Ethion 0,007 0,005 Ethoxyquin 0,05 Etrimfos 0,008 0,01 Famoxadon 0,01 0,01 Fenarimol 0,005 0,005 Fenazaquin 0,01 0,01 Fenchlorphos 0,008 0,01 Fenhexamid 0,01 0,01 Fenitrothion 0,008 0,005 Fenoxaprop-P-ethyl 0,01 0,01 0,04 0,02 Fenpropathrin 0,01 0,005 Fenpropidin 0,01 0,01 Fenpropimorph 0,007 0,01 Fenson 0,01 0,01 Fenthion 0,01 0,01 Fenthionsulfon 0,01 0,01 Fenthionsulfoxid 0,018 0,018 Fenvalerat 0,015 0,01 Fluazifop-P-buthyl 0,01 0,01 Flucythrinat 0,004 0,01 Fludioxonil 0,005 0,02 Flufenacet 0,01 0,01 Fluoxastrobin 0,01 0,01 Flupyrsulfuron-methyl 0,04 0,01 Fluquinconazol 0,04 Fluroxypyr 0,026 0,018 Flurtamon 0,005 Flusilazole 0,017 0,017 0,005 0,01 Flutolanil 0,051 0,02 Flutriafol 0,005 Folpet 0,01 Fonofos 0,048 0,01 Formothion 0,037 0,01 Fuberidazol 0,005 Furathiocarb 0,006 0,01 HCH, alfa- 0,014 0,01 HCH, beta- 0,008 0,01 Heptachlor 0,012 0,005 Heptachlorepoxid A 0,014 0,01 Heptachlorepoxid B 0,014 0,01 Heptenophos 0,01 0,01 Hexachlorbenzen 0,007 0,01 Hexaconazol 0,005 0,01 Hexythiazox 0,01 0,01 Imazalil 0,02 0,01 Iodosulfuron-methyl 0,01 0,04 Iprodion 0,02 0,1 Iprovalicarb 0,01 0,01 21

25 FRUGT & GRØNT F&G (ikke citrus) Rapporteringsgrænse LC GC citrus indtil 1/ efter 1/ Isofenphos 0,01 0,01 Isofenphos-methyl 0,006 0,005 Isoproturon 0,01 0,01 Jodfenphos 0,01 0,01 Kresoxim-methyl 0,007 0,005 Lambdacyhalothrin 0,002 0,005 Lindan 0,018 0,01 Linuron 0,04 0,021 Malaoxon 0,01 0,01 Malathion 0,01 0,01 MCPA 0,076 0,061 Mecarbam 0,01 0,01 Mecoprop 0,01 0,022 Mepiquat 0,01 Metalaxyl 0,01 0,01 Methacrifos 0,074 Methamidophos 0,01 0,01 Methidathion 0,012 0,01 Methiocarb 0,01 0,01 Methiocarb sulfoxid 0,01 0,01 Methiocarb sulphone 0,01 0,01 Methomyl 0,01 0,01 Methoxychlor 0,011 0,01 Metribuzin 0,01 0,01 Mevinphos 0,01 0,01 Molinate 0,082 0,02 Monocrotophos 0,01 0,01 Monolinuron 0,01 0,2 Myclobutanil 0,08 0,01 Nitrofen 0,004 0,005 Nuarimol 0,027 0,025 Ofurace 0,01 0,01 Omethoat 0,01 0,018 Oxadixyl 0,01 0,01 Oxamyl 0,01 0,01 Oxycarboxin 0,01 0,01 Oxydemeton-methyl 0,01 0,01 Paclobutrazol 0,01 Parathion 0,007 0,005 Parathion-methyl 0,007 0,01 Penconazol 0,007 0,01 Pendimethalin 0,017 0,01 Pentachloranilin 0,008 0,005 Pentachloranisol 0,008 0,01 Pentachlorbenzen 0,007 Pentachorphenol 0,006 0,01 Pentachlorthioanisol 0,009 0,005 Permethrin 0,006 0,005 Phencapton 0,009 Phenthoat 0,009 0,01 Phenylphenol, ortho- 0,01 0,01 Phorat 0,046 0,01 22

26 FRUGT & GRØNT F&G (ikke citrus) Rapporteringsgrænse LC GC citrus indtil 1/ efter 1/ Phorat sulfon 0,01 0,01 Phorat sulfoxid 0,016 0,016 Phosalon 0,01 0,02 Phosmet 0,006 0,2 Phosphamidon 0,01 0,01 Phoxim 0,01 0,01 Picolinafen 0,01 0,01 Picoxystrobin 0,01 0,01 Pirimicarb 0,01 0,01 Pirimiphos-ethyl 0,008 0,005 Pirimiphos-methyl 0,01 0,005 Prochloraz 0,004 0,02 Procymidon 0,02 0,01 Profenofos 0,009 0,01 Propamocarb 0,01 0,01 Propanil 0,01 0,01 Propargit 0,006 0,04 Propham 0,004 0,02 Propiconazol 0,01 0,01 Propoxur 0,01 0,01 Propyzamid 0,007 0,01 Proquinazid 0,01 0,01 Prothiofos 0,01 0,01 Pymetrozine 0,01 0,01 Pyraclostrobin 0,01 0,01 Pyrazophos 0,01 0,01 Pyrethriner 0,003 0,04 Pyridaben 0,01 0,01 Pyridaphenthion 0,01 0,01 Pyridate 0,01 Pyrimethanil 0,04 Pyriproxyfen 0,01 0,01 Quinalphos 0,022 0,01 Quinoxyfen 0,005 Quintozen 0,03 0,01 Quizalofop 0,04 0,04 Simazin 0,01 0,01 Spiroxamine 0,01 0,01 Sulfotep 0,008 0,005 Tebuconazol 0,008 0,01 Tebufenozide 0,01 0,01 Tebufenpyrad 0,01 0,01 Tecnazen 0,007 0,01 TEPP 0,01 0,01 Tetrachlorvinphos 0,01 0,01 Tetraconazol 0,01 Tetradifon 0,01 0,01 Tetrasul 0,007 0,01 Thiabendazol 0,01 0,02 Thiometon 0,016 0,01 Thiophanat-methyl 0,01 0,01 Tolclofos-methyl 0,019 0,016 23

27 FRUGT & GRØNT F&G (ikke citrus) Rapporteringsgrænse LC GC citrus indtil 1/ efter 1/ Tolylfluanid 0,009 0,01 Triadimefon 0,018 0,018 Triadimenol 0,02 0,02 Triallat 0,04 0,1 Triazophos 0,01 0,01 Trichlorfon 0,01 0,01 Trichloronat 0,008 0,05 Trifloxystrobin 0,002 0,01 Triflumuron 0,01 0,01 Trifluralin 0,01 Triticonazol 0,01 Vamidothion 0,01 0,01 Vinclozolin 0,01 0,005 Antal pesticider *: chlormequat bliver i følgende afgrøder: Kvæde, pære, vindrue, gulerod, champignon, aubergine, peberfrugt, chili, tomat, andre solanacea, agurk, asie, courgette, andre cucurbitae, bitteragurk, melon (incl. Vandmelon), græskar, majskolbe og babymajs Single metoder, Frugt & Grønt Pesticid Rapporteringsgrænse Bromid ion* 2,5 Dithiocarbamater 0,1 *Bromid ion analyseres i 12 prøver af salat og tomat. CEREALIER Rapporteringsgrænse 2,4-D 0,15 2-naphtoxy acetic acid 0,15 4-Chlorphenoxyacetic acid 0,33 Acephat 0,06 Acetamiprid 0,06 Acrinathrin 0,04 Aldrin 0,008 Atrazin 0,008 Azinphos-ethyl 0,008 Azinphos-methyl 0,008 Azoxystrobin 0,008 Bentazone 0,03 Bifenthrin 0,042 Binapacryl 0,417 Bitertanol 0,008 Bromid 2,5 Bromophos 0,008 Bromophos-ethyl 0,008 Bromopropylat 0,042 LC GC 24

28 CEREALIER Rapporteringsgrænse Bromoxynil 0,04 Bupirimat 0,02 0,008 Buprofezin 0,03 Captafol 0,417 Captan 0,083 Carbaryl 0,33 Carbendazim 0,07 Carbofuran 0,042 Carbophenotion 0,008 Carbosulfan 0,008 Chlorbenzilat 0,042 Chlordan, alfa- 0,008 Chlordan, gamma- 0,008 Chlorfenson 0,008 Chlorfenvinphos 0,042 Chlormephos 0,008 Chlormequat 0,01 Chloropropylat 0,042 Chlorothalonil 0,008 Chlorpropham 0,008 Chlorpropylat 0,042 Chlorpyrifos 0,042 Chlorpyrifos-methyl 0,042 Chlorthalonil 0,008 Clethodim 0,11 Clomazone 0,05 Cyfluthrin 0,008 Cypermethrin 0,008 Cyromazin 0,14 DDD, p,p'- 0,008 DDE, p,p'- 0,008 DDT, o,p'- 0,008 DDT, p,p'- 0,008 Deltamethrin 0,008 Demeton-S-methyl 0,33 Demeton-S-methylsulfon 0,04 Demeton-S-methylsulfoxid 0,05 Diazinon 0,008 Dichlofluanid 0,008 Dichloran 0,008 Dichlorprop 0,05 Dichlorvos 0,008 Dicofol 0,083 Dieldrin 0,008 Diethofencarb 0,05 Dimethoat 0,04 Dimethomorph 0,1 Dinoterb 0,07 Dioxathion 0,008 Diphenylamin 0,008 Ditalimphos 0,008 DNOC 0,08 LC GC 25

29 CEREALIER Rapporteringsgrænse Endosulfan-A 0,008 Endosulfan-B 0,008 Endosulfansulfat 0,042 Endrin 0,008 Epoxyconazole 0,02 Esfenvalerat 0,008 Ethiofencarb 0,03 Ethion 0,008 Etrimfos 0,042 Fenarimol 0,008 Fenazaquin 0,02 Fenchlorphos 0,042 Fenitrothion 0,042 Fenpropathrin 0,083 Fenson 0,008 Fenthion 0,008 Fenthionsulfon 0,008 Fenthionsulfoxid 0,008 Fenvalerat 0,008 Fluazifop-p-buthyl 0,14 Flucythrinat 0,008 Folpet 0,008 Formothion 0,008 Furathiocarb 0,008 Glyphosat 0,15 HCH,. beta- 0,008 HCH,. alfa- 0,008 Heptachlor 0,008 Heptachlorepoxid A 0,008 Heptachlorepoxid B 0,008 Heptenophos 0,008 Hexachlorbenzen 0,008 Hexythiazox 0,06 Imazalil 0,04 Iprodion 0,008 Isofenphos 0,042 Isoproturon 0,008 Jodfenphos 0,008 Kresoxim-methyl 0,008 Lindan 0,008 Malaoxon 0,15 Malathion 0,008 MCPA 0,05 Mecarbam 0,008 Mecoprop 0,04 Mepiquat 0,01 Methalaxyl 0,04 Methamidophos 0,08 Methiocarb 0,04 Methiocarb sulfone 0,08 Methiocarb sulfoxide 0,04 Methomyl 0,04 LC GC 26

30 CEREALIER Rapporteringsgrænse Methoxychlor 0,008 Mevinphos 0,008 Monocrotophos 0,12 Monolinuron 0,08 Myclobutanil 0,083 Nuarimol 0,008 Ofurace 0,13 Omethoate 0,13 Oxadixyl 0,04 Oxycarboxim 0,12 Oxydemeton-methyl (sum) 0,04 Parathion 0,008 Parathion-methyl 0,008 Penconazol 0,008 Pendimethalin 0,06 Pentachloranilin 0,042 Pentachorphenol 0,008 Permethrin 0,008 Phencapton 0,008 Phenthoat 0,008 Phosalon 0,042 Phosmet 0,008 Phoxim 0,008 Picolinafen 0,04 Pirimicarb 0,02 0,009 Pirimiphos-ethyl 0,042 Pirimiphos-methyl 0,042 Procymidon 0,008 Profenofos 0,042 Propamocarb 0,04 Propham 0,083 Propiconazol 0,008 Propoxur 0,04 Propyzamid 0,008 Proquinazid 0,02 Prothiofos 0,008 Pymetrozine 0,06 Pyraclostrobin 0,03 Pyrazophos 0,008 Pyridaben 0,04 Pyridaphenthion 0,05 Pyridate 0,13 Pyriproxyfen 0,02 Quinalphos 0,008 Quintozen 0,008 Simazin 0,008 Spiroxamine 0,03 Sulfotep 0,042 Tebuconazol 0,042 Tebufenpyrad 0,1 Tecnazen 0,042 TEPP 0,008 LC GC 27

31 CEREALIER Rapporteringsgrænse Tetrachlorvinphos 0,083 Tetradifon 0,042 Tetrasul 0,008 Thiabendazol 0,05 Thifensulfuron-methyl 0,14 Tolclofos-methyl 0,008 Tolylfluanid 0,042 Triadimefon 0,008 Triadimenol 0,008 Triasulfon 0,04 Triazophos 0,008 Trichloronat 0,042 Trifloxystrobin 0,008 Vinclozolin 0,042 Antal pesticider LC GC Animalsk oprindelse Rapporteringsgrænse Aldrin 0,01 Binapacryl 0,008 Chlorpyrifos 0,03 Chlorpyrifos-methyl 0,09 Cyfluthrin 0,01 Cypermethrin 0,01 DDD, p,p - 0,02 DDE, p,p - 0,02 DDT, o,p - 0,02 DDT, p,p - 0,06 Deltamethrin 0,06 Dichloran 0,01 Dieldrin 0,01 Endosulfan-A 0,01 Endosulfan-B 0,01 Endosulfansulfat 0,01 Endrin 0,02 Fenson 0,09 Fenvalerat 0,015 Flucythrinat 0,01 HCH, alfa- 0,02 HCH, beta- 0,02 Heptachlor 0,02 Heptachlorepoxid A 0,02 Heptachlorepoxid B 0,02 Lambda-Cyhalothrin 0,01 Lindan 0,01 Malathion 0,01 Methidathion 0,01 Methoxychlor 0,003 Pentachloranilin 0,01 Pentachlorbenzen 0,23 Permethrin 0,01 28

32 Animalsk oprindelse Rapporteringsgrænse Pirimiphos-methyl 0,01 Procymidon 0,02 Propiconazol 0,17 Prothiofos 0,02 Quintozen 0,03 Antal pesticider 38 Følgende pesticider bestemmes som summen af pesticider, isomerer eller nedbrydningsprodukter. Pesticid Bestemt som aldicarb Sum af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon Captan + Folpet Sum af captan og folpet Carbendazim Sum af carbendazim og benomyl Cypermethrin Sum af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger Chlordan Sum af cis- og transisomerer Dicofol p,p -dicofol DDT Sum af p,p -DDT, o,p -DDT, p,p -DDE og p,p -TDE (DDD) Demeton-S-methyl Sum af demeton-s-methyl sulfoxid, demeton-s-methyl sulfon og demeton-s-methyl Dimethoate + Omethoate Sum af dimethoat og ometoat Dithiocarbamater Udtrykt som CS 2,inklusiv mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram og ziram Endosulfan Sum af alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat Esfenvalerat se fenvalerat Fenthion Sum af fenthion, fenthion sulfon og fenthion sulfoxid Fenvalerat Sum af RR- og SS-isomerer, og RS- og SR-isomere HCH Sum af alfa- og betaisomerer Heptachlor Sum af heptachlor og heptchlorepoxid Malathion Sum af malathion + malaoxon Mevinphos Sum af cis- og transisomerer Permethrin Sum af isomerer Phosphamidon Sum af E- og Z-isomerer og E- og Z-isomerer af N-desethylphosphamidon Phorat Sum af phorat, phoratsulfon og phoratsulfoxid Quintozen Sum af quintozen og pentachloranilin Triadimefon + Triadimefol Sum af triadimefon og triadimenol 29

33 Bilag 2 Antal undersøgte prøver og påvisninger i 2010 Tabellens venstre side viser, hvor mange prøver, der er for hver vareart (fordelt på oprindelse) og hvor mange af disse prøver, der var uden påviste pesticidrester. Det er ligeledes angivet, hvor mange fund (påvisninger) af pesticidrester der var for hver kombination af vareart og oprindelse (fordelt på tre grupper i forhold til maksimalgrænseværdien). Tabellens højre side viser hvilke stoffer, der blev påvist for hver kombination af vareart og oprindelse. Her er angivet, hvor mange prøver der blev for det pågældende stof, fundenes fordeling i tre grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for den pågældende vareart/stof kombination. Forkortelser: DK: Dansk produceret; UDL: Udenlandsk produceret; : Maksimalgrænseværdi. Bilag 2.1 Konventionelt dyrket frugt, grøntsager o.l. (friske og dybfrost) Antal fund Antal fund Vareart Oprindelse Uden påviste pesticidrester Påvist stof Højeste indhold Abrikos UDL Carbendazim (incl. benomyl) Chlorpyrifos Cypermethrin (sum) Dithiocarbamater Fludioxonil Tebuconazol Agurk DK Azoxystrobin Propamocarb Pyrimethanil Agurk UDL Azoxystrobin Bifenthrin Carbendazim (incl. benomyl) Chlormequat Chlorothalonil Cyprodinil Dimethomorph Dithiocarbamater Fenhexamid Iprodion Metalaxyl (sum) Myclobutanil

34 Antal fund Antal fund Vareart Oprindelse Uden påviste pesticidrester Påvist stof Højeste indhold Propamocarb Triadimenol- Triadimefon (sum) Ananas UDL 2 2 Triadimenol- Triadimefon (sum) Appelsin UDL ,4-D Carbendazim (incl. benomyl) Chlorpyrifos Chlorpyrifos-methyl Cyhalothrin, lambda Cypermethrin (sum) Deltamethrin Dicofol (sum) Dimethoat+omethoat (sum) Imazalil Malathion (sum) Methidathion Myclobutanil Phenylphenol, ortho Phosmet Pirimiphos-methyl Prochloraz Profenofos Pyraclostrobin Pyriproxyfen Tebufenpyrad Thiabendazol Trifloxystrobin Artiskok UDL 1 1 Asparges UDL 1 1 Aubergine UDL Acetamiprid Propamocarb Triadimenol- Triadimefon (sum) Avocado UDL Thiabendazol Babymajs UDL 1 1 Banan UDL Azoxystrobin Bifenthrin Chlorpyrifos Fenpropimorph Imazalil Myclobutanil Thiabendazol Basilikum UDL Dicofol (sum)

Rebild Kommunes Vandråd

Rebild Kommunes Vandråd Rebild Kommunes Vandråd Mødereferat 21. februar 2011 CNH/Vandrådsmøde015 Tlf. direkte: 98378664/23340484 Sag: Rebild Vandråd Antal sider: 2 Sag : Møde i Rebild kommunes Vandråd Dato/tid : Onsdag d. 2.

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2011

Pesticidrester i fødevarer 2011 Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Christensen, Hanne Bjerre; Herrmann, Susan Strange; Petersen, Annette; Poulsen, Mette

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2007

Pesticidrester i fødevarer 2007 Pesticidrester i fødevarer 2007 - Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2007 - Resultater fra den

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2009

Pesticidrester i fødevarer 2009 Pesticidrester i fødevarer 2009 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Denne rapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2010 Forfattere:

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2008

Pesticidrester i fødevarer 2008 Pesticidrester i fødevarer 2008 Resultater fra den danske pesticidkontrol FødevareRapport 2009:06 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2008

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Pesticidrester i fødevarer Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg e-mail jha@fdir.dk tlf 33 95 64 68 Kontrol af fødevarer! Ansvarlig myndighed: Fødevaredirektoratet! Finansiering

Læs mere

Pesticidrester 1. kvartal 2015

Pesticidrester 1. kvartal 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2016 Pesticidrester 1. kvartal 2015 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 5.12.14 L 349/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1295/14 af 4. december 14 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/09 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2014

Pesticidrester i fødevarer 2014 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 122 Offentligt Pesticidrester i fødevarer 2014 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2012 Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 26, 2017 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011 Pesticider i kosten 1. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide Beslutningsforslag nr. B 150 Folketinget 2015-16 Fremsat den 1. april 2016 af Søren Egge Rasmussen (EL), Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Pernille

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Pesticider og gener spiller sammen

Pesticider og gener spiller sammen Pesticideksponering under graviditet og børns udvikling Pesticider og gener spiller sammen Helle Raun Andersen 1, Christine Wohlfahrt-Veje 2, Tina Kold Jensen 1 Fróði Debes 1, Flemming Nielsen 1, Philippe

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 7..20 Den Europæiske Unions Tidende L 264/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 878/20 af 6. oktober 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 207 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Pesticidkontrol af fødevarer Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 202 Document Version Også kaldet

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016 PROJEKTER SLUTRAPPORT J. nr.: 204-28-6-0026/204-28-6-0027 28. september 207 Kontrollen med pesticidrester i foder i 206 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier for tolv klorerede

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015 PROJEKTER SLUTRAPPORT Titel Kontrollen pesticidrester i foder i 05 J. nr.: 0-8--00/0-8--007. september 0 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier (MRL) for klorerede pesticider i

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2013 Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål FLF nr. 64 (alm. del) fra Folketingets Fødevareudvalg

Bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål FLF nr. 64 (alm. del) fra Folketingets Fødevareudvalg Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 64 Offentligt Fødevarestyrelsen CENTER FOR DYRESUNDHED, DYRE- VELFÆRD OG OMSÆTNING 13.12.2010 J.nr.: 2010-20-261-01303/ANG/dep/thel

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

J.nr.: Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014

J.nr.: Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014 J.nr.: 2014-41-134-00008 Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014 Bilag Bilag 1: Tekniske specifikationer Generelle krav Installation og overtagelse Dokumentation Instruktion og kurser Service og

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 202 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Rikke Liljeroth Lindeberg Bille Otto

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere