Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper"

Transkript

1 Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper 4758not004, Rev. 2, rev kkm Udført: CAT Kontrolleret: KMU

2 Side 1 Indhold Indhold 1 1. Belysningsklasser og vejbelysningsregler Hastighedsklasser L-rækkens belysningsklasser LE-rækkens belysningsklasser E-rækkens belysningsklasser Belysningsklasserne F1 og F Sideanlæg 4 2. Retningslinjer for materiel Inddeling efter vejtyper Vejbelysning generelt Inddeling efter bymønster Kommunecenter: Aabenraa Områdecentre Lokalbyer og afgrænsede landsbyer Det åbne land og sommerhusområder Inddeling efter områdetype Erhvervsområder Boligområder Kirkeomgivelser Skoleomgivelser 24

3 1. Belysningsklasser og vejbelysningsregler Side 2 Af Håndbog Vejbelysning fremgår vejbelysningsreglerne, hvis krav og anvisninger skal følges med mindre man har en særlig begrundelse for at afvige i specifikke tilfælde. Krav til belysning i signalregulerede kryds og rundkørsler kan ikke fraviges. Hvilke belysningsklasser der skal anvendes i de forskellige anlæg i Aabenraa Kommune, afhænger af mange forhold, herunder hastighed og trafikanttyper på vejen. Håndbog Vejbelysning er opdateret og udsendt i Nedenstående data er hentet fra høringsudgaven, fra april 2014 og tilpasset Aabenraa Kommunes trafiksituation: 1.1 Hastighedsklasser Hastighedsklasse Høj (60-70 km/h) Middel (50 km/h) Lav (30-40 km/h) Eventuel let trafik er adskilt fra biltrafikken ved mindst en kantsten. Behovet for kontakt på tværs af vejen er forsvindende eller kan tilgodeses ude af niveau, da krydsninger foregår via bro eller tunnel. Fodgængere bør altid være adskilt fra kørebanen ved mindst en kantsten. Cykler bør normalt være adskilt fra kørebanen ved rabat eller kantsten, eller eventuelt en stribe, afhængigt af blandt andet antallet af biler og cykler. Benyttes hvor der er mange cyklister og ingen cykelsti, hvor der er mange krydsende lette trafikanter, ud for skoler, institutioner, butikker samt busstoppesteder og trafikterminaler etc. eller hvor oversigtsforholdene i øvrigt taler for det. Figur 3.10: Beskrivelse af hastighedsklasser for trafikveje. Belysningsklasse på trafikveje Hastighedsklasse Fodgængere på kørebanen Cyklister på kørebanen Blænding fra 2-3 modkørende 1) Spor 4 Spor 6 spor Nej Nej ja L7a L6 L6 Høj Nej Nej nej L7b L7a L6 Middel Nej Nej ja/nej L7b L7a L6 Nej Ja ja/nej L7a L7a Ja ja/nej ja/nej L6 L6 Lav Ja Ja ja/nej LE4 1) Besvares ja, hvis der findes kørespor med modsat rettet trafik uden adskillelse ved midterrabat, eller hvor midterrabattens bredde er under 3 m. Figur 3.11: Belysningsklasser på trafikveje i byområder. 1.2 L-rækkens belysningsklasser L-rækkens belysningsklasser anvendes på veje, der i det væsentlige belyses af hensyn til motortrafikanter, som har brug for at kunne orientere sig og opdage forhindringer og personer på lang afstand, dvs. på motorveje, motortrafikveje og trafikveje. Belysningsklasser i L-rækken Motorveje og motortrafikveje 2) Trafikveje og motortrafikveje 2)

4 Side 3 Tør kørebane: L1 L3 L5 L2 L4 L6 L7a L7b Middelluminans, minimum, (driftsværdi) 1) L m, cd/m 2 2,00 1,50 1,00 2,00 1,50 1,00 0,75 0,50 Regelmæssighed, minimum R 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Langsregelmæssighed, minimum R L 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Synsnedsættende blænding, maksimum TI, % 6,1 6,5 6,8 6,1 6,5 6,8 7,0 7,0 Våd kørebane: Regelmæssighed, minimum R 0,20 0,20 0,15 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 3,5 m langs kørebane: Belysningsklasse på de nærmeste 3,5 m langs kørebanen E1 E1 E2 E1 E1 E2 E2 E2 1) Når minimumkravet til middelluminans har stærkt uheldige konsekvenser for belysningsanlæggets udformning, og der opnås væsentlige fordele herved, kan kravet underskrides med højst 10 %. 2) Afhængig af motortrafikvejens udformning og trafiksituationens sværhedsgrad belyses disse enten som motorveje eller trafikveje. Figur 3.1: Krav til L-rækkens belysningsklasser. 1.3 LE-rækkens belysningsklasser Også denne række er hovedsagelig beregnet for veje, der belyses af hensyn til motortrafikanter, men hvor luminansbegrebet ikke er praktisk anvendeligt. Dette gælder kryds, visse pladser og rundkørsler mv. Belysningsklasser i LE-rækken LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 Belysningsstyrker på kørebanen: Middelbelysningsstyrke, minimum, (driftsværdi) E m, lux ,0 Regelmæssighed, minimum R 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Afskærmning af armaturer Se afsnit Belysningsklasse på de nærmeste 3,5 m langs 3.3 2) E1 E1 kørebanen E1 E2 E2 1) Når minimumkravet til middelbelysningsstyrke har stærkt uheldige konsekvenser for belysningsanlæggets udformning, og der opnås væsentlige fordele herved, kan kravet underskrides med højst 10 %. 2) Ved belysning af rundkørsler, belyses de yderste 3,5 m af midterøen altid svarende til klasse E1. Især for klasse LE5 kan dette medføre, at det er hensigtsmæssigt at underskride kravet til middelbelysningsstyrke på de yderste 3,5 m af midterøen, se Figur 3.3. Figur 3.2: Krav til LE-rækkens belysningsklasser. 1.4 E-rækkens belysningsklasser E-rækkens belysningsklasser anvendes på steder, der i det væsentlige belyses af hensyn til fodgængere og cyklister. Belysningsklasser i E-rækken E1 E2 E3 E4 Halvrumlige belysningsstyrker på færdselsarealet som helhed: Middelbelysningsstyrke, minimum, (driftsværdi) 1) E hr, lux 5,00 2,50 1,00 - Regelmæssighed, minimum: R 0,15 0,15 0,15 - Blændingstal for armaturer Se afsnit 3.4 1) Når minimumkravet til middelbelysningsstyrke har stærkt uheldige konsekvenser for belysningsanlæggets udformning, og der opnås væsentlige fordele herved, kan kravet underskrides med højst 10 %. Figur 3.3 Krav til E-rækkens belysningsklasser.

5 Side Belysningsklasserne F1 og F2 Særskilt belysning af et fodgængerfelt tjener til at belyse fodgængere i feltet og til at fremhæve feltet for øvrige trafikanter. Belysningsklasser F1 og F2 F1 F2 Vandret belysningsstyrke på kørebanen i ethvert punkt i fodgængerfeltet, (driftsværdi), cirka 1) E, lux Vandret belysningsstyrke i de til fodgængerfeltet grænsende dele af fortov, cykelsti, rabat o.lign., minimum, (driftsværdi), cirka 2) E, lux ) I enkelte punkter på kørebanen i fodgængerfeltet kan der accepteres belysningsstyrker, som er % lavere end de anførte cirkaværdier. Sådanne punkter bør dog ikke findes, hvor fodgængere træder ind i feltet. 2) Disse belysningsstyrker bør forefindes i hele feltets bredde og i en afstand fra kørebanen i op til 2 m. Figur 3.4: Krav til belysningsklasser F1 og F Sideanlæg Sideanlæg omfatter serviceanlæg, rastepladser, transportcentre og samkørselspladser. Normalt belyses sideanlæg kun når de har en vis størrelse og et vist udstyr. Hvis der foregår kriminalitet eller brugerne føler sig utrygge i mørketiden kan dette eventuelt afhjælpes med belysning. Belysning til orientering kan være relativt svag, mens belysning til nedsættelse af risikoen for kriminalitet bør være relativt kraftig. Hvis et sideanlæg belyses anvendes belysningsklasser som angivet i Figur Belysningen indrettes så den har minimale virkninger over for omgivelserne; specielt når der er tale om sideanlæg i åbent land. Belysningen bør sikre overblik over sideanlæggets udstrækning og indretning, give belysning til almindelig færdsel, skabe tryghed samt give mulighed for mindre "service" af køretøj, bagage mv. Alle faciliteter fx tømmeanlæg og vandposter bør belyses således, at de kan benyttes i mørke. Belysningsklasse for Serviceanlæg, Info-Teria og rastepladser Kørebanearealer Parkeringspladser Gangarealer, perifere Gangarealer, centrale LE5 (eller L7b) Afskærmningsklasse for armaturer nær motor-/motortrafikvej minimum G4 Blændingstalsklasse minimum D5 Figur 3.31: Belysningsklasser på serviceanlæg, rastepladser transportcentre og samkørselspladser, hvis disse belyses. De dele af kørebanearealerne hvor synsretningen varierer, og hvor der findes naturlige gangruter, der krydser kørebanearealet belyses til LE5, mens kørebanearealer hvor trafikken er ensrettet og der ikke er krydsende gående belyses til L7b. E2 E2 E1

6 Side 5 2. Retningslinjer for materiel 2.1 Inddeling efter vejtyper Vejbelysning generelt -> Retningslinjer for belysningen Retningslinjerne som angivet i opdateringen af belysningsplanen skal ALTID følges. Der benyttes det samme vejbelysningsarmatur på alle trafik-, gennemfarts- og fordelingsveje i Aabenraa Kommune, så kommunens identitet står stærkt frem, når man ankommer. På lokalveje og stamveje i boligområder belyses i udgangspunktet med samme maste- og armaturtype (dog ikke Iridium) som trafikveje blot i tilpasset skala. Der anvendes altid samme farve på mast og armatur med undtagelse af bevaringsværdige boligområder med bindingsværkshuse, hvor der anvendes hvid/lysende armaturhus på galvaniseret/sortgrå mast/arm. På kommunens anlæg anvendes galvaniseret mast, arm og armatur indfarvet i RAL 7035 med mindre der er ønske om og begrundelse for at højne det æstetiske udtryk. I særlige områder i Aabenraa og områdecentrenes bykerner benyttes indfarvet belysningsmateriel i sortgrå. Ønskes det at differentiere på anden vis, bør der udfærdiges en samlet belysningsløsning med afsæt i områdets kvaliteter samt belysningsplanens retningslinjer. Som udgangspunkt benyttes der ikke parkarmaturer til stibelysning i mørke omgivelser såsom park- og havneområder, da det kan give blænding og andre generende fjernvirkninger, der sænker den visuelle komfort. På stier nær bebyggelse, kan der anvendes et velafskærmet parkarmatur. Der anvendes det samme armatur på belyste stier, som på lokalveje i Aabenraa Kommune, dvs. et lille rettet og velafskærmet vejbelysningsarmatur, der sikrer en høj visuel komfort i de mørke stiomgivelser. Der kan anvendes 3000 K med Ra 80 på alle vejtyper i bymidter af hensyn til den oplevede sikkerhed og tryghed. Der anvendes 4000 K med Ra 76 på trafikveje og lokalveje udenfor bymidter samt i industriområder af hensyn til reducering af energiforbruget. Generelt anbefales der til belysning af trafik- og lokalveje armaturer med nedadrettede lysfordelinger med plan armaturåbning af hensyn til den visuelle komfort. Der kan anvendes parkarmaturer på stier i bynære omgivelser, på udvalgte områder og mindre lokalveje, såfremt det æstetiske udtryk vægtes højt. Der anvendes altid koniske master, med mindre andet er angivet. I forbindelse med ankomst til områdecentre og Aabenraa, kan der etableres karakterskabende belysning i form af lysporte.

7 Side 6 Vejbelysning generelt Generelle trafik- og fordelingsveje samt gennemfartsveje Topmonteret på rundkonisk rørmast. Udvalgtetrafik- og fordelingsveje samt gennemfartsveje Generelle lokal- og biveje Udvalgte lokal- og biveje Fabrikant /navn Indfarvning København LED Stor Ø=460mm BRS441 og arm Iridium 3 LED - Medium BGP382 København LED Stor Ø=460mm BRS441 Sortgrå mast og armatur RAL 7021 København LED Lille Ø=380mm BRS443 Montage Bemærkninger Belysningsprincip Monteret på rundkonisk rørmast med kort buet arm, 500 mm Monteret på rundkonisk rørmast med kort buet arm, 500 mm 4-6 m Monteret på og arm rundkonisk rørmast med kort buet arm, 300 mm København LED Lille Ø=380mm BRS443 Sortgrå mast og armatur RAL 7021 Dobbeltarm bruges ved masteplacering i midterrabat 4000 K Ra > K Ra > 76 Dobbeltarm bruges ved masteplacering i midterrabat Bymidter: 3000 K, Udenfor bymidter: 4000 K Ra > 76 Bymidter: 3000 K,

8 Side 7 Stier Stier i bebyggede omgivelser (dvs. ikke havn og parker) Særlige områder (f.eks. legepladser) København LED Lille BRS443 og arm Thorn / Avenue F, Ø70 Farve: Galvaniseret/lysgrå mast og armatur 4-5 m Monteret på rundkonisk rørmast med kort buet arm, 300mm 3,5-4,5 m Topmonteret på Philips / Park LED rundkonisk rørmast Farve: Galvaniseret/lysgrå mast og armatur 3000 K/ K/4000 K

9 Side Inddeling efter bymønster De følgende afsnit giver retningslinjer for belysningen på baggrund af bytypologien. Lyspunkthøjde, armaturtype og mastetype skal være ens for sammenhængende strækninger med mindre andet er angivet. Farvetemperatur skal altid være ens for et sammenhængende område. Planens overordnede retningslinjer skal ALTID følges Kommunecenter: Aabenraa Retningslinjer for belysningen Til vejbelysningen vælges belysningsudstyr som fremgår af nedenstående skema. Rødekro behandles som områdecenter på grund af sin bymæssige typologi. Til funktionsbelysning af indgangspartier ved offentlige bygninger, smukke detaljer i bygninger og byrum med videre benyttes et rigt udvalg af belysningsudstyr, der vælges i projekteringsfasen ved hvert projekt. Enkelte eksempler på udstyr gives i nedenstående skema. Pladser kan belyses med projektørbelysning, mens parkeringspladser som udgangspunkt belyses med samme armaturtype, der anvendes til vejbelysningen. Facilitere aktivitet, rekreation og ophold. Handling: Installer karakterskabende belysninger og spændende funktionsbelysninger af pladser, parker, havn, smukke bygninger og bygningselementer, træer mv. Eksempel på pladsbelysning med projektører, belysning af træer med nedgravningsarmaturer samt pullert. Karakterskabende belysning kan i tilslutning til god funktions- og vejbelysning invitere til ophold og aktivitet efter solen er gået ned og markere steder med høj arkitektonisk og social værdi. At øge energiog driftseffektivitet og værne om den visuelle komfort. Handling: Armatur med nedadrettet lysåbning kan ofte stå med længere masteafstand end parklygter og de har en højere visuel komfort.

10 Side 9 Kommunecenter Aabenraa Vejbelysning Fabrikant /navn Indfarvning Montage Bemærkninger Belysningsprincip København LED Stor Trafikveje, gennemfarts- og fordelingsveje Ø=460mm BRS441 og arm, kort buet Rundkonisk rørmast med kort buet arm, 500 mm Dobbeltarm bruges ved masteplacering i midterrabat Udvalgtetrafik- og fordelingsveje samt gennemfartsveje København LED Stor Ø=460mm BRS441 Antracitgrå mast og armatur rørmast med kort buet arm, 500 mm Udenfor bymidter: 4000 K Ra > 76 Bymidter: 3000 K/4000 K Lokal- og biveje København LED Lille Ø=380mm BRS443 og arm, kort buet 4-6 m Rundkonisk rørmast med Udenfor bymidter: kort buet arm, 4000 K Ra 300mm > 76 Bymidter: 3000 K /4000 K

11 Side 10 København LED Lille 4-5 m Stier BRS443 og arm, kort buet Thorn / rørmast med kort buet arm, 300mm 3000 K /4000 K Avenue F, Ø = 700 mm 3,5-4,5 m Antracitgrå armatur og mast eller på galvaniseret mast Topmonteret på rundkonisk rørmast 3000 K /4000 K

12 Side 11 Kommunecenter Aabenraa Bymidten og middelalderbyen Fabrikant /navn Indfarvning Montage Bemærkninger Belysningsprincip Okholm Lighting De generelle veje samt veje med pastelfarvede huse i middelalderbyen Gågaden og andre særlige områder Aabenraa-lygten Lille / Stor Okholm Lighting Aabenraa-lygten Lille / Stor Sortgrå armatur (og mast)ral 7021 Lyspunktshøjde, lille: 2,5 3,5 m Væg Lyspunktshøjde, stor: 3,5-4,5 m Topmonteret på lige mast LED 3000 K 4000 K

13 Side 12 Kommunecenter Aabenraa Eksempler på materiel til funktions- og karakterskabende belysning Fabrikant /navn Indfarvning Montage Bemærkninger Belysningsprincip Pladser, skulpturer mv Iguzzini / Maxiwoody LED / RAL 7021 Sortgrå Galv. mast og beslag/sortgrå RAL 7021 Monteret på mast via beslag Hvid: 3000 K /4000 K Farvet: Mono, RGB eller Sortgrå Ral 7021 IK08 Ved bænke, på pladser, i parker, havneområder mv. Veksø LED 0,5-1 m 3000 K Ra > 80 Oplysning af træer, skulpturer, bygninger mv 0 cm Nedgravet LED Hvid: 3000 K, Farvet: Mono eller RGB Tunneller Varierer I loft og på væg LED 3000 K / 4000 K Ra > 80 Fodgængerfelter (torontoanlæg) Philips / København Lille/stor og arm Lyspunkthøjde: 5-9 m Kort buet arm på mast Signalanlæg med midterheller Swarco / Futurlux, Head Galvaniseret mast og topstykke Topmonteret på konisk mast Se i øvrigt belysningsplanen Bilag om retningslinjer for midtbyen LED 4000 K, Ra > 76

14 Side Områdecentre Områdecentrene består af Tinglev, Felsted, Padborg/Bov. Retningslinjerne til belysningen gælder også Rødekro, der har samme bebyggelsesmæssige karakter som disse. Retningslinjer for belysningen Vejbelysning i områdecentrene følger belysningsmanualens retningslinjer for trafikveje, boligområder, kirkeomgivelser med videre, som fremgår sidst i dette kapitel, 2.3. I områdecentrets bymidter kan der belyses dobbeltsidet langs trafikveje for at samle gaderummet og byen. Der benyttes samme armatur på forskellige vejtyper i bevaringsværdige ældre boligområder i tilknytning til bykernen. Det anbefales at anlægge belyste stislynger i tilslutning til udvalgte områdecentre. Øvrig funktionsbelysning for eksempel af offentlige parkeringspladser, idrætsanlæg med videre er ikke i udgangspunktet en prioritet i kommunens områdecentre. Diskrete karakterskabende belysninger af udvalgte historiske bygninger, træer, en lille plads eller byens indgangsporte kan anlægges for at styrke kommunens og områdecentrenes identitet. Facilitere aktivitet og rekreation. Handling: (Interaktiv) belysning af stier som borgerne er med til at udvælge. Højne den visuelle kvalitet i bykernerne og synliggøre områdets plads i hierarkiet Handling: Indfarv belysningsmateriellet i antracitgrå. Områdecentre Fabrikant /navn Indfarvning Montage Bemærkninger Belysningsprincip Trafikveje, gennemfarts- og fordelingsveje København LED Stor Ø=460mm BRS441 og arm Iridium 3 LED - Medium BGP382 rørmast med kort buet arm, 500 mm Topmonteret på rundkonisk rørmast Dobbeltarm bruges ved masteplacering i midterrabat 4000 K, Ra > K, Ra > 76

15 Side 14 Udvalgtetrafik- og fordelingsveje samt gennemfartsveje København LED Stor Ø=460mm BRS441 Sortgrå mast og armatur Dobbeltarm bruges ved masteplacering i midterrabat rørmast med 3000 K / kort buet arm, 500 mm 4000 K Ra > 80 Lokal- og biveje København LED Lille Ø=380mm BRS443 og arm 4-6 m rørmast med kort buet arm, 300mm Bymidter: 3000 K / 4000 K Udenfor bymidter: 4000 K, Ra > 76 Philips / København LED Lille 4-5 m Stier Ø=380mm BRS443 og arm rørmast med kort buet arm, 300mm 3000 K / 4000 K Ra > 80 Særlige områder i bymidten fx handelsgaden Philips / København LED Lille Ø=380mm BRS443 Sortgrå mast og armatur RAL m rørmast med kort buet arm, 300mm 3000 K / 4000 K Ra > 80 Thorn / Avenue F, Ø = 700 mm Stier på galvaniseret mast eller Særlige steder ved boligområder (f.eks. legeplads) Antracitgrå armatur og mast Park LED på galvaniseret mast eller Sortgrå armatur og mast RAL ,5-4,5 m Topmonteret på rundkonisk rørmast 3000 K / 4000 K Ra > 80

16 Side Lokalbyer og afgrænsede landsbyer Retningslinjer for belysningen Vejbelysningen i lokalbyer og afgrænsede landsbyer har samme bebyggelsesmæssige karakter, hvorfor de behandles ens belysningsmæssigt. I tillæg suppleres lokalbyer, i det omfang det er relevant, med belysning efter retningslinjerne for boligområder, kirkeomgivelser, erhverv med videre. I reglen bør små landsbyer med få huse kun have belysning såfremt trafiksikkerhedsmæssige forhold taler herfor, for eksempel, hvor landsbyen gennemskæres af en trafikeret vej, hvor der ligger en skole, eller hvor der er fare for ulykker grundet eksempelvis høj hastighed eller dårlige oversigtsforhold. I landsbyer med åben karakter, udenfor bymæssig bebyggelse, (hvor der er E55-tavler) er der ifølge Håndbog Vejbelysning ikke krav om belysning. Ifald belysning ønskes, anbefales det at begrænse belysningen til indkørsler til den enkelte gård/bolig i samme side som bebyggelsen, hvis det er teknisk hensigtsmæssigt. I landsbyer der både har spredt og samlet bebyggelse skal belysningen styrke opfattelsen af den samlede bebyggelse. I lokal- og landsbyer vælges det af følgende belysningsløsninger, der passer bedst til byens karakter: 1. og lysgråt indfarvet armatur vælges i områder, hvor der ønskes et diskret udtryk, der falder i et med omgivelserne i de lyse timer. 2. I landsbyer, hvor der ønskes høj visuel kvalitet eksempelvis landsbyer med bevaringsværdige områder som for eksempel hvidkalkede bindingsværkshuse anvendes København-armaturet i indfarvet sortgrå eller hvidt/lysende armaturhus monteret på sortgrå mast. Understrege den særlige stemning i lokal- og landsbyer. Handling: ->Tilpas udstyr til de konkrete vej- og områdetyper. ->Anvend træmaster. -> Benyt antracitgrå armaturer eller lysende armaturhuse i bevaringsværdige områder. Lokalbyer og afgrænsede landsbyer Fabrikant /navn Indfarvning Montage Bemærkninger Belysningsprincip Trafikveje, gennemfarts- og fordelingsveje København LED Stor Ø=460mm BRS441 Farve: Galvaniseret mast og armatur rørmast med kort buet arm, 500 mm Dobbeltarm bruges ved masteplacering i midterrabat 4000 K, Ra > 76

17 Side 16 Trafikveje, gennemfarts- og fordelingsveje Iridium 3 LED - Medium BGP382 Topmonteret på rundkonisk rørmast K, Ra > 76 Gennemfarts- og fordelingsveje i historiske lokalog landsbyer København LED Stor Ø=460mm BRS441 Sortgrå eller hvid/lysende armaturhus sortgrå mast RAL 7021 mast med kort buet arm, 500 mm Dobbeltarm bruges ved masteplacering i midterrabat Bymidter: 3000 K / 4000 K, Generelle lokal- og biveje København LED Lille Ø=380mm BRS443 og arm 4-6 m rørmast med kort buet arm, 300mm Udenfor bymidter: 4000 K, Ra > 76 Bymidter: 3000 K / 4000 K, Lokal- og biveje i historiske omgivelser København LED Lille Ø=380mm BRS443 sortgrå eller hvidt/lysende armaturhus på sortgrå mast RAL m rørmast med kort buet arm, 300mm 3000 K / 4000 K Særlige steder fx på legeplads Thorn / Avenue F, Ø = 700 mm på galvaniseret mast eller Sortgrå armatur og mast RAL ,5-4,5 m Park LED Topmonteret på rundkonisk rørmast på galvaniseret mast eller Sortgrå armatur og mast RAL K / 4000 K

18 Side 17 Øvrig funktionsbelysning i Aabenraa Kommunes lokal- og landsbyer er som udgangspunkt ikke en prioritet. Der er imidlertid steder rundt om i kommunen, som eksempelvis promenaden ved Sønderhav, hvor der med fordel kunne projekteres en særlig belysning. I Sønderhav kan promenadestrøget belyses, så det på én gang forskønner og værner om det frie udsyn mod havet og Flensborg. I lokal- og landsbyerne er fokus at skabe rammer for de små oplevelser. Få, enkle og diskrete karakterskabende belysninger såsom en lokal kirke, et slot, et nedlagt mejeri eller en fredet bindingsværksgård kan anlægges, så bygningens kulturarv fremhæves og fornys og den potentielt bliver et landemærke. I andre lokal- og landsbyer er der måske en plads eller et gadekær, hvor man ved belysning af enkelte træer, en bænk eller lignende kan fremhæve stedet som samlingssted og skabe en fin og balanceret oplevelse i mørket. Fastholde og tiltrække beboere og erhverv. Handling: Installer få diskrete belysninger, der skaber karakter, stemning, giver identitet og gør det til et dejligt sted at være.

19 Side 18 Det åbne land og sommerhusområder For at værne om udsynet til stjernehimlen, anbefales det ikke at belyse områder i det åbne land og sommerhusområderne. Steder, hvor det er nødvendigt at lyse i det åbne land, anvendes samme mast og armatur som landsbyer og skalaen tilpasses området. Øge trafiksikkerhed og tryghed i lokal- og landsbyer. 2.3 Øverst den åbne vejlandsby Barsmark, der kun er oplyst ved de to busstoppesteder. Nederst sommerhusområde ved Loddenhøj, der ligger i åbent land og derfor ikke bør oplyses. Handling: ->Vælg armaturer med nedadrettet lysåbning, så blænding, lysbarrierer og negative fjernvirkninger i det mørke landskab undgås og udsynet mod nattehimlen bevares. Styrke kommunens forbindelser og øge fremkommelighed Handling: -> Ensart, forenkl og tilpas belysningsudstyret i kommunen samt benytte velafskærmede vejbelysningsarmaturer med moderne formsprog, god optik.

20 Side 19 Inddeling efter områdetype I det følgende kapitel er retningslinjer for materiel angivet i forhold til omtrådetyper, der er fælles for og generelle for hele Aabenraa Kommune. Planens generelle retningslinjer skal ALTID følges Erhvervsområder Retningslinjer for belysningen I erhvervsområder med kontor, butikker og lignende samt indfaldsveje og opland til byer kan anvendes en kølig farvetemperatur, K, for at spare på energiforbruget K anvendes på trafikveje og i industriområder uden boligbebyggelse. Områder med blandet bolig- og erhverv, skal behandles som et boligområde i valg af armatur og lyskilde og derfor bør der benyttes K. Belysning fra private erhvervsdrivende bør følge belysningsplanens principper og retningslinjer om eksempelvis tilpasset mastehøjde og belysningsklasse, ved at have nedadrettet belysning, velafskærmede armaturer med horisontal lysåbning. Herved vil lysforurening og blænding med tiden kunne minimeres. Værn om den visuelle kvalitet og komfort. Handling: -> Stil krav til funktionsbelysningen i erhvervsområder, eksempelvis i lokalplaner. -> Udarbejd en folder med enkle retningslinjer til private erhvervsdrivende. Øg energi- og driftseffektiviteten. Handling: Benyt 4000 K i ikke bolignære områder.

21 Side 20 Erhvervsområder Fabrikant /navn Indfarvning Montage Bemærkninger Belysningsprincip København LED Stor Ø=460mm BRS441 rørmast med kort buet arm, 500 mm Dobbeltarm bruges ved masteplacering i midterrabat 4000 K, Ra > 76 og arm Trafik- veje Iridium 3 LED - Medium BGP382 Topmonteret på rundkonisk rørmast K, Ra > 76 Lokal- og biveje samt stier København LED Lille Ø=380mm BRS443 og arm 4-6 m rørmast med kort buet arm, 300 mm 4000 K, Ra > 76 Iridium 3 LED - Mini 4-6 m BGP381 Topmonteret på 4000 K, Ra > 76rundkonisk rørmast.

22 Side Boligområder Retningslinjer for belysningen Belysningsmateriellet og mastehøjden skal skaleres til området. Der kan anvendes lavere mastehøjde på stikvejene end på hovedvejene, såfremt det vurderes at det øger motortrafikanternes opmærksomhed på den ændrede trafikale situation (fra trafikvej med hovedsageligt motoriseret trafik til lokalvej med blandet trafik) og er med til at nedsætte deres hastighed. Mastehøjden på hovedveje med stikveje skal tilpasses således at lavest mulige mastehøjde anvendes. Der benyttes i udgangspunktet vejbelysningsarmaturer (fremfor parkarmaturer) til belysning i boligområder for at sikre den visuelle komfort i de mørke omgivelser. Belysningsanlæggets æstetiske udtryk skal bestemmes efter, hvad der passer bedst til boligområdets arkitektoniske udtryk og formsprog. Der vælges mellem følgende scenarier: Højne den visuelle identitet og understøt bevaringsværdige miljøer. Handling: Anvend hvidt/lysende armaturhus og antracitgråt indfarvet belysningsmateriel. 1. Ønskes det at give boligområdet en stærk identitet såvel i dagslys og i mørke, vælges armaturer med svagt lysende armaturhus. Armaturhuset, der er hvidt i dagslys, vil eksempelvis passe godt ind i boligområder med mange hvidkalkede mure. 2. Ønskes det at skabe sammenhæng med kommunens øvrige særlige områder, indfarves materiellet i antracitgrå. Såfremt der undtagelsesvist ønskes belysning med lygter fordi det æstetisk passer godt til omgivelserne, skal det sikres, at det anvendte udstyr ikke blænder eller har andre generende fjernvirkninger. Boligområder Fabrikant /navn Indfarvning Montage Bemærkninger Belysningsprincip København LED Stor Ø=460mm BRS441 Gennemfarts- og fordelingsveje og arm Iridium 3 LED - Medium BGP382 rørmast med kort buet arm, 500 mm Udenfor bymidter: 4000 K, Ra > 76 Bymidter: 3000 K / 4000 K Ra > 76 Topmonteret på rundkonisk rørmast.

23 Side 22 Udvalgte trafikveje Generelle lokal- og biveje Udvalgte lokal- og biveje København LED Stor Ø=460mm BRS441 Farve: sortgrå eller lysende armaturhus (hvid) på sortgrå mast RAL 7021 København LED Lille Ø=380mm BRS443 og arm København LED Lille Ø=380mm BRS443 Farve: sortgrå eller lysende armaturhus (hvid) på sortgrå mast RAL 7021 mast med kort buet arm, 500 mm 4-6 m Udenfor bymidter: 4000 K, Ra > 76 Monteret på rundko-nisk rørmast med kort 3000 K Bymidter: buet arm, 300mm /4000 K Ra > m rørmast med kort buet arm, 300mm Særlige steder fx på legeplads Særlige steder fx legeplads Philips / Park LED Farve: Galvaniseret/lysgrå eller sortgrå mast og armatur tilpasset området Thorn / Avenue F Galvaniseret/lysgrå eller sortgrå mast og armatur tilpasset området 3,5-4,5 m Topmonteret på rundkonisk rørmast 3000 K / 4000 K,

24 Side Kirkeomgivelser -> Retningslinjer for belysningen På arealerne op mod kirken, anbefaler Aabenraa Komune at der vælges mellem følgende belysningsscenarier: 1. Lygten Avenue D 2 i sort/kobber med tilhørende designmast vælges såfremt det ønskes, at understrege de mange smukke kirkeomgivelsers historiske, kulturelle og sociale status. 2. Der anvendes samme vejbelysningsmateriel, som i det omgivende område. For at tegne forløbet op mod kirken Rise Kirke i aftentimerne anvendes her enten hvidt/lysende eller antracitgråt armaturhus på indfarvet sortgrå mast og arm. Indfarvet sortgrå materiel vælges såfremt det ønskes at understrege det bevaringsværdige miljø. Hvor der er valgt galvaniseret materiel på sideveje, kan der vælges galvaniseret materiel i kirkeomgivelserne. At høje den visuelle kvalitet og tiltrække beboere og turister. Handling: Giv kirkeomgivelser en unik identitet i form af sin egen lygte med tilhørende designmast. Kirkeomgivelser Fabrikant /navn Indfarvning Montage Bemærkninger Belysningsprincip Philips / København LED Lille 4-6 m Ø=380mm BRS443 Hvidt/ lysende eller sortgrå armaturhus på sortgrå mast og arm rørmast med kort buet arm, 300 mm Lokal- og biveje Thorn / Avenue D K Ra > 80 Ø = 600 mm LED 3 4,5 m Sort / kobber med tilhørende designmast Topmonteret på lige rørmast.

25 Side Skoleomgivelser På baggrund af Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsrapport, har kommunen udarbejdet et belysningskoncept til skoleområder, der har som fokus at øge trafiksikkerheden omkring kommunens skoler. Anlæggene har et markant udtryk i omgivelserne, idet masterne er indfarvet i lysgrøn og mastehøjden er lav. Anlægget består desuden af rød vejbelægning og hævet vejbane. Øge trafiksikkerhed og tryghed. Belysning ved Genner skole med Philips, City Spirit Torch på mast med lysgrøn indfarvning. -> Retningslinjer for belysningen For at understrege skoleområdet og øge trafiksikkerhed og tryghed, anvendes én belysningsklasse højere i forhold til de anbefalede krav for vejklassen, der fremgår af belysningsplanens kapitel 2.3. Dette gælder også i forbindelse med kryds og fodgængerovergange ved skoleomgivelser. Belysningen skal sætte de bløde trafikanter i centrum, så belysningen giver overblik over vejforløb, omgivelser og medtrafikanter såvel i dagslys som i mørke. Mastehøjden skaleres så meget ned, som det er muligt i forhold til belysningsklassen for at understrege, at trafikanterne befinder sig i et område med fokus på de bløde trafikanter på kørebanen, og at man skal sænke hastigheden. Såfremt skolen ligger ud til en trafikvej, skal ovenstående særlige belysningstype være et supplement til den øvrige belysning af trafikvejen. Skoleomgivelser Fabrikant /navn Indfarvning Montage Bemærkninger Belysningsprincip Philips / City Spirit Torch 4 5 m Skoleveje LED Mast indfarves i lysgrøn Topmonteres på eftergivelig Milewidemast 4000 K

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Belysningsplan for Aabenraa Kommune Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø 4758rap005, Rev. 2, 26.10.15 REV kkm 20151012 Udført: CAT Kontrolleret:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG Et belysningsanlæg skal vælges ud fra såvel funktionelle som æstetiske hensyn, og det skal være afpasset til den belysningsopgave, som skal løses. Belysningsanlægget

Læs mere

BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune

BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune Juni 2012 Indholdsfortegnelse 0. Status for eksisterende belysningsanlæg... 2 1. Vision og målsætninger... 2 1.1 Nordisk lysholdning... 2 1.2 Aabenraa: Et dejligt sted at

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014/ opdateret juni 2015 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14)

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune Maj 2016 Rev 3 5304rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Recipient Herlev Kommune Center for Trafik og Miljø Herlev Bygade

Læs mere

Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg. Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier i Ballerup

Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg. Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier i Ballerup Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg Side 1 Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier

Læs mere

Horsens Kommune. Trafik og Vej. Belysningsplan for Horsens Kommune. Vision: At styrke brand og forbindelser. 4727rap001, Rev.

Horsens Kommune. Trafik og Vej. Belysningsplan for Horsens Kommune. Vision: At styrke brand og forbindelser. 4727rap001, Rev. Horsens Kommune Trafik og Vej Belysningsplan for Horsens Kommune Vision: At styrke brand og forbindelser 4727rap001, Rev. 2, 31 05 2012 Udført: CAT, FRS Kontrolleret: CAT, FRS, THA, CKL, MEH Godkendt:

Læs mere

Dragør Kommune Plan og Teknik

Dragør Kommune Plan og Teknik Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen i Dragør Kommune Bilag E - Design og styring 5180rap001, Rev. 1, 23.01.2015 Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen

Læs mere

Belysningsplan. Holstebro Kommune februar 2012

Belysningsplan. Holstebro Kommune februar 2012 Belysningsplan Holstebro Kommune februar 2012 Indhold 1 og Introduktion med motivation, afgrænsning status for belysningen 2 Vision og målsætninger for den fremtidige belysning 3 Belysningsstrategi med

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Designmanual for belysningsmateriel

Designmanual for belysningsmateriel Designmanual for belysningsmateriel Side 1 1. Indledning Denne designmanual er udarbejdet af ÅF Lighting i tæt samarbejde med Assens Kommune og indeholder retningslinjer for valg af armaturer og master,

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling IDÉGRUNDLAG Anvendelse Anvendelse af af belysningsplan belysningsplan fra strategi til handling Fra strategi til handling Niels Knudsen Niels Knudsen Belysningsingeniør Frederiksberg Kommune Belysningsingeniør

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Egedal Kommune. Plan & Miljø. Belysningsplan Egedal Kommune 2012. Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011.

Egedal Kommune. Plan & Miljø. Belysningsplan Egedal Kommune 2012. Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011. Egedal Kommune Plan & Miljø 2012 Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011. BELYSNINGSPOLITIK Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BELYSNINGSPOLITIK 3 1.1 BAGGRUND 4

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune Teknik og Miljø Herning Kommune Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune 5079rap001, Rev. 1, 25.6.2014 Udført: ASE/KMU Kontrolleret:

Læs mere

INTRODUKTION. Søren Møller. Rådmand

INTRODUKTION. Søren Møller. Rådmand INTRODUKTION Belysningen i Odense bymidte er overvejende fra en tid, hvor bilerne dominerede gadebilledet. I dag er det især fodgængere og cyklister, der færdes i den centrale bymidte. Byens gader og pladser

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune December 2013 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting Belysning af parkeringsplads ved Multiarena ÅF Lighting 05-04-2016 Introduktion De eksisterende idrætshaller ved Næstved Stadion blev i 2015 udvidet med den nyopførte Arena Næstved, som er Sydsjællands

Læs mere

Belysningsstrategi. for Frederiksberg Kommune

Belysningsstrategi. for Frederiksberg Kommune Belysningsstrategi for Frederiksberg Kommune Indhold Indledning 3 Introduktion 4 Belysningsstrategi for Frederiksberg Kommune Udgivet af: Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

HÅNDBOG VEJBELYSNING ANLÆG OG PLANLÆGNING. APRIL 2014 (HØRINGSUDGAVE) Høringsfrist den 4. november 2014

HÅNDBOG VEJBELYSNING ANLÆG OG PLANLÆGNING. APRIL 2014 (HØRINGSUDGAVE) Høringsfrist den 4. november 2014 HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2014 (HØRINGSUDGAVE) Høringsfrist den 4. november 2014 FORORD Denne håndbog omhandler grundlag, erfaring og metoder samt lovkrav og anvisninger i forbindelse med planlægning

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Albertslund kommune. Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning

Albertslund kommune. Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning Albertslund kommune Trafik og Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012 Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning 4752rap001,

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. STREET / URBAN MADE IN DENMARK Enkelhed Vi udvikler egne brands i samarbejde med danske arkitekter og sikrer et enkelt, skandinavisk design og bæredygtige produkter med lang levetid. Fleksibilitet Lamperne

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Byens Inventar Diverse

Byens Inventar Diverse 43229 OKO Produktlister 27/05/08 9:26 Side 73 Byens Inventar Diverse TELEFONBOKS, UTZON Jan Utzon, arkitekt. ABB og Veksø-Taulov/Servitel. Moderne, enkelt formsprog. Højde: 2460 mm. Bredde: 1030 mm. Dybde:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A008655 DOKUMENTNR.

Læs mere

Natten i byens lys 20-07-2007. Bilag 1: Natten i byens lys, - forslag til en belysningsstrategi for København. Sagsnr. 2007-58677

Natten i byens lys 20-07-2007. Bilag 1: Natten i byens lys, - forslag til en belysningsstrategi for København. Sagsnr. 2007-58677 Bilag 1: Natten i byens lys, - forslag til en belysningsstrategi for København Tekster til hjemmeside. Teksten illustreres med fotos af gode eksempler. 20-07-2007 Sagsnr. 2007-58677 Dokumentnr. 2007-246750

Læs mere

Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen

Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen Indledning Cykelruten Amagerbanen Med udgangspunkt i notatet fra Københavns Kommune og designoplægget fra Schønnherr vedrørende Amagerbanen beskrives

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

BELYSNINGSPLAN DEL 2. Teknisk afsnit

BELYSNINGSPLAN DEL 2. Teknisk afsnit BELYSNINGSPLAN DEL 2 Teknisk afsnit 2013 FORORD BELYSNINGSPLANEN Denne belysningsplan er udarbejdet for Aalborg kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i hele

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Belysningsplan Februar 2007

Belysningsplan Februar 2007 Belysningsplan Februar 2007 Titel Belysningsplan, februar 2007 Bestiller Hillerød Kommune, Vejsektionen v. Gitte Sloth Nielsen Udarbejdet af Hansen & Henneberg Rådgivende Ingeniører Dato 12. februar 2007

Læs mere

ARMATURKATALOG Herning Kommune

ARMATURKATALOG Herning Kommune ARMATURKATALOG Herning Kommune Indledning Dette armaturkatalog er udarbejdet i et samarbejde mellem Herning Kommune og ÅF Lighting. Kataloget rummer for alle hovedområderne i Herning Kommune de armaturer,

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

FOCUS-LIGHTING. S p i r i t o f t h e n i g h t

FOCUS-LIGHTING. S p i r i t o f t h e n i g h t FOCUS-LIGHTING S p i r i t o f t h e n i g h t NYX 40 producent FOCUS-LIGHTING www.focus-lighting.dk focus@focus-lighting.dk Tlf. +4 49 14 80 80 Fax +4 49 14 80 90 design vilhelm lauritzen arkitekter www.vla.dk

Læs mere

Oversigt over parceller

Oversigt over parceller Oversigt over parceller Oversigt over lyspunkter Parceller Vejtyper Antal parceller Primærvej - Med lysregulering - Uden lysregulering 6 (2) (4) Sekundærvej 17 Lokalveje 7 Supercykelsti, sti - Med tunnel

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2 DATO 20.02.201 2 DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Indhold FORORD:... 3 Generelt:... 4 Regler:... 4 Sådan bygger vi belysningsanlæg:... 6 TRAFIKVEJE:... 6 Trafikvej, primær by...

Indhold FORORD:... 3 Generelt:... 4 Regler:... 4 Sådan bygger vi belysningsanlæg:... 6 TRAFIKVEJE:... 6 Trafikvej, primær by... Indhold FORORD:... 3 Generelt:... 4 Regler:... 4 Sådan bygger vi belysningsanlæg:... 6 TRAFIKVEJE:... 6 Trafikvej, primær by... 7 Trafikvej, gennemfart land... 8 Trafikvej, sekundær by:... 9 LOKALVEJE:...

Læs mere

Designmanual for Belysning

Designmanual for Belysning Designmanual for Belysning 66 Herning - Århus 6620 + 25 Funder - Låsby Rundkørsler Samkørselspladser Rasteanlæg Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL Marts 2012 1 Belysning af rundkørsler De 8 rundkørsler

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Munkegaard LED. Design: Arne Jacobsen

Munkegaard LED. Design: Arne Jacobsen Munkegaard LED Design: Arne Jacobsen Munkegaard Udviklet og skabt til den legendariske Munkegård Skole i Gentofte i 1955, men siden spredt over hele verden i alt lige fra privatboliger til universiteter.

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort Specialdesignede AGC-linser som giver minimal blænding Trinløst tilt ± 15º over vejbanen Justering udligner skæve master Fås med forskellige lysstyringssystemer

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE

KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE BILAG 1 KRITERIER FOR ANBEFALEDE SKOLEVEJE I forbindelse med udpegning af anbefalede skoleveje opsættes en række kriterier, som skal tilgodese, hvornår børn på forskellige alderstrin vurderes at kunne

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Lighting the Future. Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning

Lighting the Future. Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning 5 16 Lighting the Future Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning Reducer energiforbruget - og budgettet Energiforbruget til vejbelysning er en betydelig

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø NØRRESUNDBY Trafik & miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord Aalborg Kommune har en

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

ØSTERMARIE_forslag til nyt torv

ØSTERMARIE_forslag til nyt torv ØSTERMARIE_forslag til nyt torv SITUATIONSPLAN_samlet forslag baseret på de tre skitser fra workshop i marts PLANUDSNIT_sydlig del Torvet PLANUDSNIT_nordlig del Fritidshuset FUGLEPERSPEKTIV_torvet set

Læs mere

Eks. på manglende vedligeholdelse

Eks. på manglende vedligeholdelse Bilag 1 (1/3) Eks. på manglende vedligeholdelse Camma Larsen Ledets vej Græsset klippes flere steder slet ikke og andre steder meget sjældent. Og ingen steder sker det helt ind til sidebevoksning. Eks.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG /MARTS 2015 HVIDOVRE KOMMUNE 1100015209 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KIRKEFORPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG

Læs mere

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion 2 3 Lyset i byer og på veje Hvad skal din kommune være opmærksom på? Den offentlige belysning spiller en betydelig rolle ikke kun for trafiksikkerhed,

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere