Nokia 301 Velkommen til Nokia udgave DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA"

Transkript

1 Nokia 301 Velkommen til Nokia udgave DA

2 Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på privacy. 2

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Grundlæggende brug 14 Personer og beskeder 23 Kamera 37 Internet 41 Underholdning 43 Kort og navigation 47 Kontor 49 Telefonstyring og forbindelser 51 Produkt- og sikkerhedsoplysninger 60 3

4 Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs den komplette brugervejledning for at få flere oplysninger. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i 4 nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger. TRAFIK- SIKKERHEDEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

5 BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Tredjepartsopladere, der overholder IEC/EN standarden, og som kan tilsluttes enhedens mikro-usb-stik, kan være kompatible. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. HOLD ENHEDEN TØR Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. GLASDELE Enhedens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker. BESKYT HØRELSEN Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug. 5

6 Kom godt i gang Taster og dele 6

7 1 Mikro-USB-stik 2 Headsetstik (3,5 mm) 3 Navigeringstast 4 Afslutnings-/tænd-/ sluktast 5 Opkaldstast 6 Valgtaster 7 Ørestykke 8 Kameralinse. Fjern det beskyttende tape fra linsen, inden du bruger kameraet. 9 Slids til hukommelseskort 10 Højttaler 11 Antenneområde Antenneområdet er markeret. Tip! Lås tasterne og skærmen, når du ikke bruger telefonen. Vælg Menu, og tryk på *. Du kan låse op ved at vælge Lås op og trykke på *. Din telefon bruger S40- software. 7

8 Indsæt et SIM-kort og batteri SIM1-holderen under batteriet kan bruges til både 3G- og 2G-SIM-kort. 1. Sluk telefonen, og tag bagcoveret af. 2. Løft batteriet ud, hvis det sidder i telefonen. 8

9 3. Løft dækslet af SIM1- holderen, og indsæt SIMkortet med kontaktområdet nedad Placer batterikontakterne ud for hinanden, og skub batteriet ind. 5. Tryk bagcoveret ned, indtil det låses på plads. Du tænder telefonen ved at trykke på tænd/sluktasten og holde den nede, indtil telefonen vibrerer.

10 Indsæt et hukommelseskort 1. Åbn kortdækslet. 2. Skub kortet ind med kontaktområdet nedad. 3. Skub kortet ind, indtil det låses på plads. Luk dækslet. 10

11 Oplad batteriet 1. Tilslut opladeren til stikkontakten Tilslut opladeren til telefonen. Se 3 på side 57. Når det er gjort, skal du koble opladeren fra telefonen og derefter tage den ud af stikkontakten. Tip! Du kan bruge USBopladning, hvis du ikke kan få adgang til en stikkontakt. Der kan overføres data, mens enheden oplades. Det er meget forskelligt, hvor effektiv en USB-opladning er, og det kan tage længere tid, inden opladningen startes, og inden enheden begynder at fungere.

12 Reguler lydstyrken Aktivt Højttaler 1. Rul op eller ned for at ændre lydstyrken. 2. Du kan også tilslutte et kompatibelt headset eller en anden enhed til headsetstikket. 3. Hvis du vil bruge højttaleren på din telefon under et opkald, skal du vælge Højttaler. Du kan også bruge højttaleren, når du hører radio. 12

13 Kopiér indhold fra din gamle telefon Du kan nemt overføre dine kontakter, kalenderposter og andre ting til din nye telefon. 1. Aktivér Bluetooth på begge telefoner. Du kan slå Bluetooth til på din nye telefon ved at vælge Menu > Indstil. > Forbindelse > Bluetooth. 2. Vælg Menu > Indstil. > Synk. og sik.kopi > Kopiér fra enhed på din nye telefon. 3. Vælg det, du vil kopiere, og vælg derefter Udfør. 4. Vælg din gamle telefon på listen over fundne enheder. 5. Opret en engangsadgangskode (f.eks. 123), hvis du bliver bedt om det, og vælg OK. 6. Tjek, at koden er den samme på begge telefoner. 7. Følg de instruktioner, der vises på begge telefoner. 13

14 Grundlæggende brug Udforsk telefonen Menu Vælg 1. Hvis du vil se dine apps og funktionerne på telefonen, skal du trykke på Menu. 2. Hvis du vil gå til en app eller funktion, skal du trykke navigeringstasten opad, nedad, til venstre eller til højre. 3. Hvis du vil åbne appen eller vælge funktionen, skal du trykke på Vælg. 14

15 Tilbage 4. Tryk på Tilbage for at gå tilbage til den forrige visning. 5. Tryk på for at gå tilbage til startskærmen. 15

16 Indikatorer på skærmen Du har ulæste beskeder. Du har beskeder, der ikke er sendt, eller som ikke kunne sendes. Tasterne er låst. Der er indstillet en alarm. Bluetooth er slået til. Telefonen er tilsluttet et GSM-netværk. Alle indgående opkald viderestilles til et andet nummer. Telefonen er tilsluttet et headset. Telefonen er tilsluttet til en anden enhed, f.eks. en pc, via et USB-kabel. Den type mobilnetværk, du i øjeblikket har forbindelse til, kan blive angivet med et enkelt bogstav, en kombination af bogstaver eller en kombination af bogstaver og tal. Det kan f.eks. være, men angivelsen afhænger af din netværksudbyder. Ikonerne kan variere afhængigt af dit område eller din netværksudbyder. 16

17 Forlæng batteriets levetid Oplad altid batteriet helt. Slå unødvendige lyde fra, f.eks. tastetryklyde. Brug hovedtelefoner med kabel i stedet for højttaleren. Du kan gøre følgende for at spare på strømmen: 17

18 Reducer lysstyrken for baggrundslyset Indstil baggrundslyset til at slukkes efter kort tid Brug netværksforbindelserne selektivt Vælg Menu > Indstil. > Skærm > Baggrundslys, og skift indstillingen for Baggrundslysstyrke. Vælg Menu > Indstil. > Skærm > Baggrundslys, og skift indstillingen for Timeout f. baggr.lys. Slå kun Bluetooth til, når det er nødvendigt. Hvis du vil slå den automatiske opdatering af en konto fra, skal du vælge Menu > > Valg > Indstillinger og en konto og indstille Opdater min Indbakke: til Manuelt. 18

19 19 Hvis du hører musik eller på anden måde bruger telefonen, men ikke vil foretage eller modtage opkald, skal du slå flytilstand til. Vælg Menu > Indstil. > Profiler > Fly > Aktivér.

20 Tilpas din startskærm 1. Rul nedad på startskærmen, og vælg Valg > Tilpas visning. 2. Vælg et panel og et element, f.eks. Meddelelser. 3. Vælg Udfør > Ja. Tip! Hvis du vil tilføje flere apps, skal du rulle til genvejspanelet på startskærmen og vælge Valg > Skift genvej. 20

21 Skift ringetonen Vælg en særlig ringetone til hver profil. 1. Vælg Menu > Indstil. > Toner, og rul til Ringetone:. 2. Vælg Åbn Galleri. 3. Vælg Toner > Ringetoner. 4. Vælg ringetonen. Tip! Du kan skifte mellem den lydløse og den normale profil ved at trykke på # og holde den nede. 21

22 Skriv tekst Tryk gentagne gange på en tast, indtil bogstavet vises. Skriv et specialtegn eller et tegnsætningstegn Tryk på *, og hold den nede, og vælg tegnet. Skift mellem store og små bogstaver Tryk på #. Skriv et tal Tryk på #, og hold den nede, og vælg Numerisk. 22 Du kan gå tilbage til bogstavstilstand ved at trykke på # og holde den nede. Slå ordforslag til eller fra Vælg Valg > Forslag, og vælg Til eller Fra. Ikke alle sprog understøttes. Skift skriftsproget Vælg Valg > Skriftsprog.

23 Personer og beskeder Foretag eller besvar et opkald 1. Skriv telefonnummeret på startskærmen. Tryk på * to gange for at skrive tegnet +, der bruges til internationale opkald. 2. Tryk på. 3. Tryk på for at afslutte opkaldet. 4. Når nogen ringer til dig, skal du trykke på for at besvare opkaldet. Advarsel: Når profilen Fly er aktiveret, kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil ringe op, skal du skifte til en anden profil. Ring op til det senest anvendte nummer Tryk på på startskærmen, vælg nummeret, og tryk på. Få vist ubesvarede opkald Tryk på Vis på startskærmen. Hvis du vil ringe tilbage, skal du vælge nummeret og trykke på. Tip! Hvis du vil se de ubesvarede opkald på et 23

24 senere tidspunkt, skal du vælge Menu > Kontakter > Log > Ubesv. opkald. Ubesvarede og modtagne opkald registreres kun, hvis de understøttes af netværket, og hvis telefonen er tændt og inden for netværkets område. 24

25 Gem et navn og telefonnummer 3. Skriv telefonnummeret, og vælg OK. 4. Skriv navnet, og vælg Gem. Tilføj nye kontakter på din telefon. 1. Vælg Menu > Kontakter. 2. Vælg Tilføj ny. 25

26 Send en besked Du kan hurtigt komme i kontakt med familie og venner med sms- og mmsbeskeder. 1. Vælg Menu > Beskeder. 2. Vælg Opret besked Skriv beskeden. 4. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, f.eks. et foto eller en video, skal du vælge Valg > Indsæt objekt. 5. Du kan tilføje en kontakt som modtager ved at vælge Send til > Kontakter. Vælg Nr. eller for at skrive et nummer. 6. Vælg Send. Se 5 på side 57, 6 på side 57 og 7 på side 57.

27 Aflyt din telefonsvarer Har du viderestillet opkald, som du ikke kunne besvare, til din telefonsvarer? Du kan høre de beskeder, der er lagt på telefonsvareren, når det passer dig. 27 Hvis du vil bruge telefonsvareren, er du muligvis nødt til at oprette et abonnement på tjenesten. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger. Inden du kan bruge din telefonsvarer, skal du have nummeret til telefonsvareren fra din netværksudbyder. Tjek din ordrebekræftelse eller netværksudbyderens supportwebsted. Hvis du vil konfigurere din telefonsvarer, skal du vælge Menu > Beskeder > Mere > Talebeskeder > Telefonsvarernr.: og skrive nummeret til telefonsvareren. 1. Du kan aflytte din telefonsvarer, når du har et ubesvaret opkald, ved

28 at vælge Vis på startskærmen. 2. Vælg Valg > Ring afsender op. Tip! Du kan hurtigt ringe til din telefonsvarer ved at trykke på 1 og holde den nede på startskærmen. Aflyt din telefonsvarer senere Vælg Menu > Beskeder > Mere > Talebeskeder > Aflyt talebeskeder. 28

29 Konfigurer din konto konfigurere en e- mailkonto og sende og modtage Vælg Menu > Vælg en tjeneste, og log på. Bruger du mere end én e- mailadresse? Du kan have flere konti på telefonen. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne 29 Tip! Hvis du ikke har en adresse, kan du oprette en Nokia Mailkonto under konfigurationen. Hvis du vil bruger din arbejds- og de tilknyttede kontakter og kalenderen på telefonen, kan du også tilføje en Mail for Exchange-konto på din telefon. Vælg Menu > E- mail, vælg en Mail for Exchange-konto, og skriv de krævede oplysninger. Tilføj en konto senere Vælg Menu > > Tilføj konto, vælg en e- mailtjeneste, og log på.

30 Deaktiver den automatiske opdatering af indbakken Vælg Menu > > Valg > Indstillinger og en konto, og indstil Opdater min Indbakke: til Manuelt. Din telefon opdaterer indbakken med faste intervaller, så du kan se, om du har modtaget nye s. Dette kan medføre, at der overføres store mængder data, og 30 der skal muligvis betales for datatrafikken. Du kan deaktivere den automatiske opdateringsfunktion og opdatere indbakken manuelt for at spare udgifter til datatrafik.

31 Mail for Exchange Mail for Exchange kan kun konfigureres, hvis din virksomhed har en Microsoft Exchangeserver. Desuden skal virksomhedens itadministrator have aktiveret Microsoft Exchange ActiveSync for din konto. Inden du starter konfigurationen, skal du sikre dig, at du har følgende: 31 En virksomhedsmailadresse Navnet på din Exchangeserver (kontakt virksomhedens itafdeling) Navnet på dit netværksdomæne (kontakt virksomhedens it-afdeling) Adgangskoden til dit kontornetværk Afhængigt af Exchangeserverens konfiguration skal du muligvis angive flere oplysninger i forbindelse med konfigurationen. Hvis du ikke har de korrekte oplysninger, skal du kontakte virksomhedens it-afdeling. Under konfigurationen kan du angive, hvor ofte din telefon skal synkronisere indhold med serveren. Det er kun det indhold, der blev

32 defineret, da du oprettede kontoen, som bliver synkroniseret. Hvis du vil synkronisere andet indhold, skal du ændre indstillingerne for Mail for Exchange-kontoen. Med Mail for Exchange kan låsekoden være obligatorisk. Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af 32 PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den godkendte Microsoft Exchange-server. Denne enhed kan kommunikere med Microsoft Exchange ActiveSync-kompatible servere. Din anskaffelse af denne enhed giver eller overdrager dig ikke nogen rettigheder, der er omfattet af Microsofts immaterielle rettigheder, til nogen serversoftware eller serverenhed, som du får adgang til via denne enhed eller i forbindelse med brugen af Microsoft Exchange ActiveSync uden denne enhed.

33 Send en Vil du sende en , mens du er på farten? Med din telefon kan du læse og sende , selvom du ikke sidder ved dit skrivebord. 1. Vælg Menu > og en konto. 2. Vælg Valg > Opret ny i postkassen. 3. Hvis du vil tilføje en modtager fra dine kontakter, skal du vælge Tilføj. Du kan også skrive adressen. Du kan tilføje flere modtagere. 4. Skriv emnet og din besked. 5. Hvis du vil vedhæfte en fil, f.eks. et foto, skal du vælge Valg > Vedhæft. 6. Vælg Send. Svar på en Hvis du vil svare på en e- mail, skal du åbne e- mailen og vælge Valg > Besvar. 33

34 Vær social Brug appen Meddelelser til at se, hvad dine venner har gang i. Log på dine sociale netværkstjenester. 1. Vælg Menu > Progr Vælg Mine progr. > Meddelelser. Tip! Tilføj Meddelelser på startskærmen, så du kan se de seneste opdateringer. Slå meddelelser fra Gå til appen Meddelelser, vælg Valg > Indstil., fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, og vælg Gem. Se 9 på side 57.

35 Chat med dine venner Kan du godt lide at chatte online med dine venner? Hvis du er ude, kan du sende chatbeskeder via telefonen, uanset hvor du er. 35 Du skal have en internetforbindelse for at kunne chatte. Inden du kan chatte, skal du konfigurere en chattjeneste på din telefon. Du skal have en Nokia-konto for at kunne chatte. Vælg Menu > Chat > Chat, og log på. Hvis du ikke har en chatkonto, kan du logge på Nokia Chat under konfigurationen. Hvis du tilføjer venner til dine chatkontakter, bliver de automatisk tilføjet på listen over kontakter på telefonen. Du kan også chatte med andre end kun dine chatkontakter. 1. Vælg Menu > Chat > Chat. 2. Vælg en konto, og log på.

36 3. Vælg Valg > Chat med. 4. Vælg en chattjeneste, skriv brugernavnet, og tryk på Valg > Send. 5. Skriv din besked i tekstfeltet, og vælg Send. Tip! Hvis du hurtigt vil starte en chat med en kontakt, skal du vælge kontakten på din venneliste og vælge Send. Du kan have flere igangværende samtaler på samme tid. Du kan skifte mellem samtalerne ved at vælge én i Samtaler. Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for dataforbruget. 36

37 Kamera Tag et foto Indfang og fasthold de bedste øjeblikke med telefonens kamera. 1. Du kan slå kameraet til ved at vælge Menu > Billeder > Kamera Rul op eller ned for at zoome ind eller ud. 3. Vælg for at tage fotoet. Tip! Hvis du vil optage en video, skal du trykke navigeringstasten til højre og vælge. Dine fotos gemmes i Menu > Progr. > Galleri > Mine billeder. Slå kameraet fra Vælg.

38 Tag et panoramafoto Vil du tage et foto af et smukt landskab eller udsigten over en by? Brug panoramatilstand til at tage et spektakulært foto. 1. Vælg Menu > Billeder > Kamera for at slå kameraet til. 2. Vælg >. 3. Vælg for at tage det første foto. 4. Tag det næste foto ved at flytte telefonen langsomt til højre, indtil indikatoren er midt på skærmen. 5. Når du har taget 4 fotos, gemmer telefonen automatisk panoramafotoet. Tip! Du kan tage et panoramafoto med telefonen i landskabstilstand eller i portrættilstand. 38

39 Tag et selvportræt Det er nemt at tage et selvportræt med telefonens kamera. 1. Du kan slå kameraet til ved at vælge Menu > Billeder > Kamera. 2. Vælg >. 3. Hold telefonen med kameraet mod dig, og følg de indtalte instruktioner. Når kameraet er klart, tager telefonen automatisk fotoet. 39

40 Send et foto eller en video 2. Gå til fotoet eller videoen, og vælg Åbn > Send. Vælg derefter, hvordan fotoet eller videoen skal sendes. Send dine bedste pletskud til venner og familie i en mms-besked, i en eller via Bluetooth. 1. Vælg Menu > Progr. > Galleri. 40 Send flere fotos eller videoer på samme tid Gå til den mappe, der indeholder de fotos eller videoer, du vil sende, vælg Valg > Markér, og vælg en valgmulighed. Når du vil sende, skal du vælge Valg > Del markerede og vælge, hvordan du vil sende.

41 Internet Surf på internettet Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder på farten. 1. Vælg Menu > Internet. 2. Vælg adresselinjen. 3. Skriv en webadresse. 41 Tip! Hvis du vil søge på internettet, skal du skrive et søgeord på adresselinjen. Vælg din standardsøgemaskine, hvis du bliver bedt om det. Zoom ind Vælg et afsnit af siden. Tip! Hvis du vil se siden i en enkelt kolonne med stor, læsevenlig skrift og billeder, så du ikke behøver at zoome ind, skal du vælge Valg > Indstillinger og indstille Kolonnevisning til Til.

42 Tilføj et websted til dine foretrukne 2. Gå til et websted. 3. Vælg Valg > Føj til foretrukne. Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du tilføje dem til din foretrukne, så du nemt kan få adgang til dem. 1. Vælg Menu > Internet. 42 Gå til et foretrukkent websted Åbn fanen Foretruk., og vælg en foretrukken.

43 Underholdning Nokia Marked Hent mobilspil, apps, videoer, temaer, baggrunde og ringetoner til din telefon fra Nokia Marked. Vælg Menu > Marked. 43 Mange af elementerne er gratis, nogle skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender. Hvis du vil have mere at vide om Nokia Marked, skal du gå til STORE.OVI.COM.

44 Hør radio Du kan lytte til FMradiostationer med telefonen du skal blot tilslutte et headset og vælge en station. Vælg Menu > Musik > Radio. Reguler lydstyrken Rul op eller ned. Luk radioen Tryk på afslutningstasten. Indstil radioen til at afspille i baggrunden Vælg Valg > Afspil i baggrunden. Luk radioen, når den spiller i baggrunden Tryk på afslutningstasten, og hold den nede. 44

45 Afspil en sang Afspil musik, som er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. 1. Vælg Menu > Musik > Min musik > Alle sange Vælg en sang. Hvis du vil sætte afspilningen på pause eller fortsætte afspilningen, skal du trykke på eller. Spring til starten på den aktuelle sang Rul til venstre. Spring til forrige sang Rul til venstre to gange. Spring til næste sang Rul til højre. Spol frem eller tilbage Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, og hold den nede. Luk musikafspilleren Tryk på afslutningstasten. Indstil musikafspilleren til at spille i baggrunden Vælg Valg > Afspil i baggrunden.

46 Luk musikafspilleren, når den spiller i baggrunden Tryk på afslutningstasten, og hold den nede. 46

47 Kort og navigation Find steder i nærheden Udforsk verden omkring dig med Nokia Nearby kan du søge efter steder i nærheden, f.eks. restauranter og indkøbscentre Vælg Menu > Progr. > Mine progr. > Nokia Nearby. 2. Hvis du vil se en liste over en bestemt type steder, f.eks. restauranter, skal du vælge kategorien. Hvis kategorien ikke vises i hovedvisningen, skal du vælge Flere for at se flere kategorier. Tip! Hvis du vil se et sted på et kort, skal du vælge stedet og vælge se på kort i detaljevisningen. 3. Hvis du vil søge efter et sted, skal du vælge Søgning og skrive navnet på stedet i søgefeltet. Tip! Du kan gemme et sted, så du nemt kan finde det senere. Vælg stedet og GEM. Hvis du vil se dine gemte steder, skal du gå til hovedvisningen i Nokia

48 Nearby og vælge Flere > Foretrukne. Se 22 på side 59 og 21 på side

49 Kontor Tilføj en kalenderpost 1. Vælg Menu > Kalender. 2. Vælg en dato, og vælg Vis > Tilføj. 3. Vælg en posttype. 4. Udfyld felterne, og vælg Gem. Tip! Hvis du vil slette en post, skal du gå til posten og vælge Valg > Slet. 49

50 Skift klokkeslæt og dato Du kan indstille telefonens ur manuelt. Vælg Menu > Indstil. og Dato og ur. Skift tidszoner under rejse Vælg Indstil dato og ur > Tidszone:, rul til venstre eller højre for at vælge tidszonen for det sted, du befinder dig, og vælg Gem. 50

51 Telefonstyring og forbindelser Del dit indhold via Slam Med Slam er det nemmere end nogensinde at dele dit indhold. 1. Vælg Menu > Indstil. > Forbindelse > Bluetooth > Til Vælg Telefonens synlighed > Altid synlig for at gøre din telefon synlig for andre. 3. Vælg f.eks. et foto, der skal deles, og vælg Valg > Del > Let, hurtig deling. 4. Flyt telefonen nærmere på den anden telefon. Slam søger efter den nærmeste telefon og sender elementet til den. Se 4 på side 57.

52 Opdater telefonsoftwaren 1. Vælg Menu > Indstil. > Telefon > Enhedsopdateringer. 2. Hvis du vil tjekke, om der er en tilgængelig opdatering, og hente den, skal du vælge Hent tlf.software. Opdateringen kan tage flere minutter. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte din netværksudbyder. 52 Efter opdateringen skal du gå til support for at hente din nye brugervejledning. Din netværksudbyder kan sende opdateringer trådløst og direkte til din telefon. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger om denne netværkstjeneste. Se 8 på side 57, 12 på side 58, 13 på side 58.

53 Adgangskoder PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre) Disse koder beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille din telefon til at bede om PIN-koden, når du tænder den. Hvis koderne ikke følger med kortet, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din netværksudbyder. Hvis du skriver en forkert kode tre gange i træk, skal du fjerne blokeringen af koden med PUK- eller PUK2-koden. 53

54 PUK eller PUK2 Låsekode (sikkerhedskode, adgangskode) Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode. Hvis koden ikke følger med dit SIM-kort, skal du kontakte din netværksudbyder. Denne kode hjælper dig med at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver. 54

55 Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger. 55

56 IMEI Det bruges til at identificere gyldige telefoner på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. en telefon, der er blevet stjålet. Du skal muligvis oplyse nummeret til Nokia Caretjenester. Hvis du vil se dit IMEI-nummer, skal du taste *#06#. 56

57 Funktionsspecifikke oplysninger 1 Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm. 2 Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften. 3 Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald. 4 Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere anmodninger om Bluetooth-forbindelser fra kilder, 57 som du ikke har tillid til. Du kan også slå Bluetooth-funktionen fra, når du ikke bruger den. 5 Hvis det element, du har indsat i en mms-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse. 6 Det er kun kompatible enheder, der kan modtage og vise mms-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder. 7 Du kan sende sms'er, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. 8 Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for dataforbruget. 9 De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér privatindstillingerne for den sociale netværkstjeneste, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. Vilkårene for brug af den sociale netværkstjeneste gælder i forbindelse med deling af oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

58 10 Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. 11 En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse Tilslut en oplader, og kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, før opdateringen sættes i gang. 13 Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. 14 Nokia kan bruge personlige data til bestemte formål, der er relateret til denne tjeneste, som beskrevet i Nokias erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre gældende vilkår. 15 Vigtigt: Enheden er designet til kun at blive brugt med et standard- SIM-kort (se figur). Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Forhør dig hos din mobiloperatør om mulighederne for at bruge et SIMkort med en mini-uicc-udskæring. 16 Bemærk: Enheden skal slukkes, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coverne tages af. Undgå at berøre elektroniske komponenter, når du skifter coverne. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coverne på. 17 Brug kun kompatible hukommelseskort, der er godkendt til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er kompatible, kan

59 beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. 18 Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud, når det bruges af en app. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. 19 Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed. 20 Vigtigt: Inden du vælger at dele dine placeringsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. 21 Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. 22 Oplysningerne på digitale kort kan nogen gange være unøjagtige og ufuldstændige. Stol aldrig alene på oplysningerne eller tjenesten i forbindelse med vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde. 59

60 Produkt- og sikkerhedsoplysninger Netværkstjenester og priser Du kan kun bruge din -enhed på WCDMA-netværk på 900 og 2100 MHz og GSM-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder. Brugen af visse funktioner og hentning af indhold kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Du skal muligvis også abonnere på visse funktioner. Nødopkald 1. Sørg for, at enheden er tændt. 2. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. 60 Det kan også være nødvendigt at gøre følgende: Sæt et SIM-kort i enheden, hvis det understøttes af enheden. Slå alle opkaldsbegrænsninger fra på enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper. Sørg for, at profilen Fly ikke er aktiveret. Hvis enhedens taster er låst, skal du låse dem op. 3. Tryk flere gange på afslutningstasten, indtil startskærmen vises. 4. Skriv det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted. 5. Tryk på opkaldstasten. 6. Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen. Første gang du tænder enheden, bliver du bedt om at oprette din Nokia-konto. Hvis du vil foretage et nødopkald under oprettelsen af kontoen, skal du trykke på opkaldstasten. Vigtigt: Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis telefonen understøtter internetopkald. Telefonen forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefoni. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde. Vedligeholdelse af enheden Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM-kortet og batteriet 4 Indsæt

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning Nokia 215

Brugervejledning Nokia 215 Brugervejledning Nokia 215 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 215 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 100

Brugervejledning til Nokia 100 Brugervejledning til Nokia 00.0. udgaveda 8 Taster og dele 3 7 4 6 5 Ørestykke Skærm 3 Afslutnings-/tænd-/sluktast 4 Tastatur 5 Mikrofon 6 navigeringstast 7 Opkaldstast 8 Valgtaster 9 0 9 Opladerstik 0

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113 Brugervejledning til Nokia / Nokia.0. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...7 Indsætning af et hukommelseskort...8 Opladning af batteriet...0 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 203

Brugervejledning til Nokia 203 Brugervejledning til Nokia 03.. udgave DA Taster og dele 9 8 6 7 Headsetstik (3,5 mm) Mikro-USB-stik 3 Opladerstik 4 Ørestykke 5 Afslutnings-/tænd/sluk-tast 6 Tastatur 7 Mikrofon 8 Opkaldstast 9 Skærm

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/5023806

Din brugermanual NOKIA LUMIA 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/5023806 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2-02

Brugervejledning til Nokia X2-02 Brugervejledning til Nokia X2-02 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Din telefon i korte træk 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 5 Kom godt i gang 7 Indsætning

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-17. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-17. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-17 2 1 3 2.0. udgave 4 5 6 7 8 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-13-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Din bruksanvisning NOKIA LUMIA 520 http://no.yourpdfguides.com/dref/5180647

Din bruksanvisning NOKIA LUMIA 520 http://no.yourpdfguides.com/dref/5180647 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 520 http://da.yourpdfguides.com/dref/5180207

Din brugermanual NOKIA LUMIA 520 http://da.yourpdfguides.com/dref/5180207 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 300

Brugervejledning til Nokia 300 Brugervejledning til Nokia 300 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3 01

Brugervejledning til Nokia C3 01 Brugervejledning til Nokia C3 01 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide 9216663 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-10-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 900

Brugervejledning Nokia Lumia 900 Brugervejledning Nokia Lumia 900 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 900 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1600 9239736 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-64 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2 00

Brugervejledning til Nokia X2 00 Brugervejledning til Nokia X2 00 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder 6 Softwareopdateringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-01

Brugervejledning til Nokia C2-01 Brugervejledning til Nokia C2-01 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kort og batteri

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2720 fold

Brugervejledning til Nokia 2720 fold Brugervejledning til Nokia 2720 fold 9216119 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Opladning af batteriet 5 Antenne 6 Headset

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 520

Brugervejledning Nokia Lumia 520 Brugervejledning Nokia Lumia 520 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 710

Brugervejledning til Nokia Lumia 710 Brugervejledning til Nokia Lumia 710 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 610

Brugervejledning til Nokia Lumia 610 Brugervejledning til Nokia Lumia 610 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2720 fold

Brugervejledning til Nokia 2720 fold Brugervejledning til Nokia 2720 fold 9216119 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Opladning af batteriet 5 Antenne 6 Headset

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 3.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Adgangskoder 6 Konfigurationsindstillingstjeneste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 500

Brugervejledning til Nokia 500 Brugervejledning til Nokia 500 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 9 Indsætning af et hukommelseskort 10 Opladning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 720

Brugervejledning Nokia Lumia 720 Brugervejledning Nokia Lumia 720 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg til

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2690

Brugervejledning til Nokia 2690 Brugervejledning til Nokia 2690 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Fjern SIM-kortet 5 Indsættelse af et microsd-kort

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova

Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova 9210901 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-398 overholder de væsentligste krav 0434 og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6301

Brugervejledning til Nokia 6301 Brugervejledning til Nokia 6301 9205683 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-322 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 720

Brugervejledning Nokia Lumia 720 Brugervejledning Nokia Lumia 720 2.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg til

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 820

Brugervejledning Nokia Lumia 820 Brugervejledning Nokia Lumia 820 2.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Stryg til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic 9213069 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-495 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6300

Brugervejledning til Nokia 6300 Brugervejledning til Nokia 6300 9253346 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-217 overholder de 0434 væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 920

Brugervejledning Nokia Lumia 920 Brugervejledning Nokia Lumia 920 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 920 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Antenneplaceringer 6 Indsætning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere