ÆNDRINGSFORSLAG (del III)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 367 521 (del III)"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/0443(COD) ÆNDRINGSFORSLAG (del III) Udkast til betænkning Julie Girling (PE v01) Nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF Forslag til forordning (COM(2013)0920 C8-0004/ /0443(COD)) AM\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_LegReport PE v /139 AM\ doc

3 367 Andrzej Grzyb Bilag I tabel A række 3 Samlede nationale emissioner, opdelt på kildekategorier ifølge indberetningsnomenklaturen - PM 2,5, PM 10 *** og sodpartikler Årligt, fra 2000 til indberetningsåret minus 2 (X-2) 15/2**** Samlede nationale emissioner, opdelt på kildekategorier ifølge indberetningsnomenklaturen - PM 2,5, PM 10 *** og sodpartikler *frivillig Årligt, fra 2000 til indberetningsåret minus 2 (X-2) 15/2**** 368 Elisabeth Köstinger Bilag I tabel A række 4 Samlede nationale emissioner, opdelt på kildekategorier - CH 4 Årligt, fra 2005 til indberetningsåret minus 2 (X-2) 15/2**** AM\ doc 3/139 PE v02-00

4 **** Genfremsendelse efter fejlretning skal ske senest inden fire uger, og der skal gøres tydeligt rede for ændringerne. udgår 369Jadwiga Wiśniewska Bilag I tabel A række 4 Samlede nationale emissioner, opdelt på kildekategorier - CH 4 Årligt, fra 2005 til indberetningsåret minus 2 (X-2) 15/2**** udgår 370 Ulrike Müller Bilag I tabel A række 4 Samlede nationale emissioner, opdelt på kildekategorier - CH 4 Årligt, fra 2005 til indberetningsåret minus 2 (X-2) 15/2**** PE v /139 AM\ doc

5 udgår Or. de Begrundelse Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen vil foreskrive en dobbeltregulering for methan parallelt til klimapolitikken i form af et nationalt loft. For at undgå dobbeltreguleringer og forflytninger af produktionen skal methan udgå af NEC-direktivet. 371 Jan Huitema Bilag I tabel A række 4 Samlede nationale emissioner, opdelt på kildekategorier - CH 4 Årligt, fra 2005 til indberetningsåret minus 2 (X-2) 15/2**** udgår 372 Seb Dance Bilag I tabel A række 5 Foreløbige nationale emissioner, ifølge aggregeret indberetningsnomen- - SO 2, NO x, NH 3, NMVOC, PM 2,5 Årligt, for indberetningsåret minus 1 (X-1) 30/9 AM\ doc 5/139 PE v02-00

6 klatur (2) Foreløbige nationale emissioner, ifølge aggregeret indberetningsnomenklatur (2) - SO 2, NO x, NH 3, NMVOC, PM 2,5 andet år, for indberetningsåret minus 1 (X-1) 31/12 Begrundelse ville fremskynde tidspunktet for indberetningen af de foreløbige emissioner fra det foregående år fra 31. december til 30. september. Dette giver ikke tilstrækkelig tid til at indsamle og kvalitetssikre data. 373 Andrzej Grzyb Bilag I tabel C række 4 Fremskrevne emissioner, ifølge aggregeret indberetningsnomenklatur - SO 2, NO x, NH 3, NMVOC, PM 2,5 og sodpartikler andet år, for hvert år fra år X til 2030, om muligt til 2040 og /3 Fremskrevne emissioner, ifølge aggregeret indberetningsnomenklatur - SO 2, NO x, NH 3, NMVOC, PM 2,5 og sodpartikler *frivillig andet år, for hvert år fra år X til 2030, om muligt til 2040 og /3 PE v /139 AM\ doc

7 Begrundelse Denne beslutning er ikke i overensstemmelse med ændringerne i 1998-protokollen til konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen, hvori det frivillige mandat til overvågning og opgørelse af sodpartikler fastlægges. 374 Elisabeth Köstinger Bilag I tabel C række 5 Fremskrevne emissioner, opdelt på aggregerede kildekategorier - CH 4 andet år, for hvert år fra år X til 2030, om muligt til 2040 og /3 udgår 375 Ulrike Müller Bilag I tabel C række 5 Fremskrevne emissioner, opdelt på aggregerede kildekategorier - CH 4 andet år, for hvert år fra år X til 2030, om muligt til 2040 og /3 AM\ doc 7/139 PE v02-00

8 udgår Or. de Begrundelse Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen vil foreskrive en dobbeltregulering for methan parallelt til klimapolitikken i form af et nationalt loft. For at undgå dobbeltreguleringer og forflytninger af produktionen skal methan udgå af NEC-direktivet. 376 Jan Huitema Bilag I tabel C række 5 Fremskrevne emissioner, opdelt på aggregerede kildekategorier - CH 4 andet år, for hvert år fra år X til 2030, om muligt til 2040 og /3 udgår 377 Jadwiga Wiśniewska Bilag I tabel C række 5 PE v /139 AM\ doc

9 Fremskrevne emissioner, opdelt på aggregerede kildekategorier - CH 4 andet år, for hvert år fra år X til 2030, om muligt til 2040 og /3 udgår 378 György Hölvényi, Dubravka Šuica Bilag II tabel a overskrift Tabel a: Emissionsreduktionstilsagn for svovldioxid (SO 2 ), nitrogenoxider (NO x ) og andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC). Solgt brændstof, basisår Tabel a: Emissionsreduktionstilsagn for svovldioxid (SO 2 ), nitrogenoxider (NO x ) og andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC). Solgt brændstof, basisår Emissionsreduktionstilsagn for alle år fra 2030 er vejledende. Begrundelse Der hersker stor usikkerhed i emissionsfremskrivningerne for forurenende stoffer i forbindelse med visse sektorer og aktiviteter. Derfor kan reduktionspotentialet ikke fastsættes med tilstrækkelig nøjagtighed. Endvidere belaster de angivne værdier landbrugssektoren for meget. fastsætter højere reduktionsmål for medlemsstater med et lavere BNP end det gennemsnitlige reduktionsmål for EU. Dette pålægger de pågældende medlemsstater en uforholdsmæssig stor byrde. AM\ doc 9/139 PE v02-00

10 379 Annie Schreijer-Pierik Bilag II tabel a overskrift Tabel a: Emissionsreduktionstilsagn for svovldioxid (SO 2 ), nitrogenoxider (NO x ) og andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC). Solgt brændstof, basisår Tabel a: Emissionsreduktionstilsagn for svovldioxid (SO 2 ), nitrogenoxider (NO x ) og andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC). Solgt brændstof eller brugt brændstof, basisår Begrundelse For visse af Unionens medlemsstater udgør solgte brændstoffer ikke en pålidelig indikator for emissionsniveauerne. Eksempelvis er de solgte brændstoffer i den nederlandske havn i Rotterdam ikke en realistisk indikator for emissionsniveauerne. Situationen er den samme andre steder i Unionen. Derfor skal det være muligt at fastsætte emissionsniveauerne på grundlag af brugte brændstoffer. I Rådet gives denne mulighed til Østrig, Belgien, Irland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene og Det forenede Kongerige. 380 Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano Bilag II tabel a Medlemsstat SO 2 -reduktion sammenlignet med 2005 NO x -reduktion sammenlignet med 2005 NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 år i perioden år fra 2030 år i perioden år fra 2030 PE v /139 AM\ doc

11 Belgien 43% 68% 41% 63% 21% Bulgarien 78% 94% 41% 65% 21% Tjekkiet 45% 72% 35% 66% 18% Danmark 35% 58% 56% 69% 35% Tyskland 21% 53% 39% 69% 13% Estland 32% 71% 18% 61% 10% Grækenland 74% 92% 31% 72% 54% Spanien 67% 89% 41% 75% 22% Frankrig 55% 78% 50% 70% 43% Kroatien 55% 87% 31% 66% 34% Irland 65% 83% 49% 75% 25% Italien 35% 75% 40% 69% 35% Cypern 83% 95% 44% 70% 45% Letland 8% 46% 32% 44% 27% Litauen 55% 72% 48% 55% 32% Luxembourg 34% 44% 43% 79% 29% Ungarn 46% 88% 34% 69% 30% Μalta 77% 98% 42% 89% 23% Nederlandene 28% 59% 45% 68% 8% Østrig 26% 50% 37% 72% 21% Polen 59% 78% 30% 55% 25% Portugal 63% 77% 36% 71% 18% Rumænien 77% 93% 45% 67% 25% Slovenien 63% 89% 39% 71% 23% Slovakiet 57% 79% 36% 59% 18% Finland 30% 30% 35% 51% 35% Sverige 22% 22% 36% 65% 25% Det Forenede 59% 84% 73% Kongerige 55% 32% EU-28 59% 81% 42% 69% 28% 44% 62% 57% 59% 43% 37% 67% 48% 50% 48% 32% 54% 54% 49% 57% 58% 59% 31% 34% 48% 56% 46% 64% 63% 40% 46% 38% 49% 50% AM\ doc 11/139 PE v02-00

12 Medlemsstat SO 2 -reduktion sammenlignet med 2005 år år i i perioden år fra perioden NO x -reduktion sammenlignet med 2005 år år i år fra i perioden 2030 perioden NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år i perioden år fra 2030 Belgien 56% 69% 70% 42% 64% 71% 37% 58% 58% Bulgarien 86% 93% 95% 56% 72% 77% 44% 76% 78% Tjekkiet 56% 72% 75% 49% 68% 75% 40% 71% 73% Danmark 48% 62% 67% 56% 71% 77% 47% 72% 74% Tyskland 37% 49% 56% 48% 69% 75% 29% 59% 60% Estland 65% 73% 77% 45% 70% 75% 21% 74% 76% Grækenland 81% 93% 94% 55% 75% 79% 54% 77% 79% Spanien 81% 90% 91% 56% 77% 82% 29% 61% 62% Frankrig 69% 79% 81% 53% 73% 78% 43% 63% 65% Kroatien 64% 88% 90% 45% 79% 83% 34% 66% 68% Irland 65% 85% 86% 49% 70% 83% 27% 63% 67% Italien 57% 81% 82% 52% 69% 74% 57% 67% 69% Cypern 95% 97% 97% 62% 76% 81% 56% 67% 67% Letland 20% 60% 60% 32% 50% 61% 36% 77% 78% Litauen 55% 79% 79% 48% 61% 68% 43% 77% 79% Luxembourg 34% 50% 50% 62% 77% 83% 54% 69% 69% Ungarn 79% 88% 89% 55% 74% 79% 37% 67% 69% Μalta 91% 100% 100% 80% 90% 90% 25% 75% 75% Nederlandene 50% 59% 64% 51% 70% 75% 29% 49% 51% Østrig 36% 56% 60% 56% 73% 79% 34% 69% 71% Polen 59% 77% 83% 38% 60% 69% 28% 67% 71% PE v /139 AM\ doc

13 Portugal 63% 83% 86% 54% 76% 80% 38% 60% 60% Rumænien 85% 93% 93% 49% 70% 76% 39% 78% 80% Slovenien 87% 90% 90% 52% 72% 78% 27% 76% 76% Slovakiet 57% 80% 80% 43% 65% 69% 27% 62% 65% Finland 30% 37% 40% 37% 56% 62% 38% 70% 73% Sverige 22% 21% 24% 54% 68% 72% 32% 51% 54% Det Forenede Kongerige 64% 83% 85% 59% 75% 79% 36% 62% 63% EU-28 69% 82% 84% 52% 71% 76% 36% 65% 66% Begrundelse Procentsatserne for 2025 og 2030 repræsenterer scenariet for den maksimale teknisk gennemførlige reduktion fra Europa-Parlamentets konsekvensanalyse, der tager hensyn til de vedtagne klima- og energipolitiske mål for Emissionsreduktionstilsagnene for 2020 (Göteborgprotokollen) er blevet erstattet af "CLE"-basistal fra Europa-Parlamentets konsekvensanalyse i de tilfælde, hvor disse basisreduktioner har været større end de foreslåede reduktioner. 381 Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland Bilag II tabel a Medlemsstat SO 2 -reduktion sammenlignet med 2005 NO x -reduktion sammenlignet med 2005 NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 år i perioden år fra 2030 år i perioden år fra 2030 AM\ doc 13/139 PE v02-00

14 Belgien 43% 68% Bulgarien 78% 94% Tjekkiet 45% 72% Danmark 35% 58% Tyskland 21% 53% Estland 32% 71% Grækenland 74% 92% Spanien 67% 89% Frankrig 55% 78% Kroatien 55% 87% Irland 65% 83% Italien 35% 75% Cypern 83% 95% Letland 8% 46% Litauen 55% 72% Luxembourg 34% 44% Ungarn 46% 88% Μalta 77% 98% Nederlandene 28% 59% Østrig 26% 50% Polen 59% 78% Portugal 63% 77% Rumænien 77% 93% Slovenien 63% 89% Slovakiet 57% 79% Finland 30% 30% Sverige 22% 22% Det Forenede 59% 84% Kongerige EU-28 59% 81% 41% 41% 35% 56% 39% 18% 31% 41% 50% 31% 49% 40% 44% 32% 48% 43% 34% 42% 45% 37% 30% 36% 45% 39% 36% 35% 36% 55% 42% 63% 65% 66% 69% 69% 61% 72% 75% 70% 66% 75% 69% 70% 44% 55% 79% 69% 89% 68% 72% 55% 71% 67% 71% 59% 51% 65% 73% 69% 21% 21% 18% 35% 13% 10% 54% 22% 43% 34% 25% 35% 45% 27% 32% 29% 30% 23% 8% 21% 25% 18% 25% 23% 18% 35% 25% 32% 28% 44% 62% 57% 59% 43% 37% 67% 48% 50% 48% 32% 54% 54% 49% 57% 58% 59% 31% 34% 48% 56% 46% 64% 63% 40% 46% 38% 49% 50% PE v /139 AM\ doc

15 Medlemsstat Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Μalta SO 2 -reduktion sammenlignet med 2005 år år i i perioden år fra perioden NO x -reduktion sammenlignet med 2005 år år i i perioden perioden år fra NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år i perioden år fra % 69% 70% 42% 61% 67% 37% 45% 46% 86% 93% 94% 56% 64% 68% 44% 61% 64% 56% 70% 74% 49% 63% 70% 40% 55% 58% 48% 58% 64% 56% 66% 72% 47% 58% 60% 37% 48% 54% 48% 65% 71% 29% 42% 44% 65% 70% 71% 45% 57% 63% 21% 35% 65% 81% 91% 93% 55% 69% 74% 54% 68% 70% 81% 89% 89% 56% 72% 78% 29% 48% 49% 69% 78% 80% 53% 68% 74% 43% 49% 52% 64% 86% 87% 45% 65% 70% 34% 52% 56% 65% 84% 86% 49% 67% 79% 27% 34% 39% 57% 76% 77% 52% 67% 72% 57% 54% 56% 95% 97% 97% 62% 69% 73% 56% 54% 56% 20% 50% 50% 32% 38% 49% 36% 58% 60% 55% 74% 75% 48% 53% 60% 43% 60% 64% 34% 46% 48% 62% 76% 82% 54% 58% 59% 79% 87% 88% 55% 68% 74% 37% 57% 60% 91% 98% 99% 80% 86% 90% 25% 32% 32% AM\ doc 15/139 PE v02-00

16 Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige EU-28 50% 57% 61% 51% 67% 72% 29% 35% 37% 36% 53% 57% 56% 71% 77% 34% 48% 50% 59% 76% 81% 38% 52% 62% 28% 55% 59% 63% 79% 80% 54% 70% 75% 38% 47% 47% 85% 92% 93% 49% 65% 71% 39% 64% 66% 87% 90% 90% 52% 68% 75% 27% 64% 65% 57% 79% 80% 43% 57% 63% 27% 40% 42% 30% 32% 36% 37% 47% 54% 38% 47% 54% 22% 18% 20% 54% 63% 67% 32% 35% 39% 64% 83% 85% 59% 71% 75% 36% 50% 51% 69% 80% 83% 52% 66% 72% 36% 50% 53% Begrundelse These amended emission reduction commitments for 2025 and 2030 are based on a 75% gap closure scenario from the European Parliamentary Research Service s study "Air Quality - Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy". This new scenario takes into consideration climate and energy policies designed by the Commission in early This scenario would save an additional 140,000 life years annually, corresponding to monetised health benefits between 8.4bn and 50.8 billion per year. The 2020 emission reductions commitments proposed by the European Commission (Gothenburg Protocol) have been replaced by baseline numbers available in the European Parliament s Impact Assessment whenever these numbers were more ambitious. In a few cases, when the Gothenburg Protocol s numbers were more ambitious, they were kept in order to prevent breaches of international law. 382 Catherine Bearder, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley</> Bilag II tabel a SO 2 -reduktion NO x -reduktion sammenlignet NMVOC-reduktion PE v /139 AM\ doc

17 Medlemsstat sammenlignet med 2005 med 2005 sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 år i perioden år fra 2030 år i perioden år fra 2030 Belgien 43% 68% Bulgarien 78% 94% Tjekkiet 45% 72% Danmark 35% 58% Tyskland 21% 53% Estland 32% 71% Grækenland 74% 92% Spanien 67% 89% Frankrig 55% 78% Kroatien 55% 87% Irland 65% 83% Italien 35% 75% Cypern 83% 95% Letland 8% 46% Litauen 55% 72% Luxembourg 34% 44% Ungarn 46% 88% Μalta 77% 98% Nederlandene 28% 59% Østrig 26% 50% Polen 59% 78% Portugal 63% 77% Rumænien 77% 93% Slovenien 63% 89% Slovakiet 57% 79% 41% 41% 35% 56% 39% 18% 31% 41% 50% 31% 49% 40% 44% 32% 48% 43% 34% 42% 45% 37% 30% 36% 45% 39% 36% 63% 65% 66% 69% 69% 61% 72% 75% 70% 66% 75% 69% 70% 44% 55% 79% 69% 89% 68% 72% 55% 71% 67% 71% 59% 21% 21% 18% 35% 13% 10% 54% 22% 43% 34% 25% 35% 45% 27% 32% 29% 30% 23% 8% 21% 25% 18% 25% 23% 18% 44% 62% 57% 59% 43% 37% 67% 48% 50% 48% 32% 54% 54% 49% 57% 58% 59% 31% 34% 48% 56% 46% 64% 63% 40% AM\ doc 17/139 PE v02-00

18 Finland 30% 30% Sverige 22% 22% Det Forenede 59% 84% Kongerige EU-28 59% 81% 35% 36% 55% 42% 51% 65% 73% 69% 35% 25% 32% 28% 46% 38% 49% 50% PE v /139 AM\ doc

19 Medlemsstat SO 2 -reduktion sammenlignet med 2005 år år i i perioden år fra perioden NO x -reduktion sammenlignet med 2005 år i år perioden i år fra perioden NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år i perioden år fra 2030 Belgien 43% 69% 70% 41% 61% 67% 21% 45% 46% Bulgarien 78% 93% 94% 41% 64% 68% 21% 61% 64% Tjekkiet 45% 70% 74% 35% 63% 70% 18% 55% 58% Danmark 35% 58% 64% 56% 66% 72% 35% 58% 60% Tyskland 21% 48% 54% 39% 65% 71% 13% 42% 44% Estland 32% 70% 71% 18% 57% 63% 10% 35% 65% Grækenland 74% 91% 93% 31% 69% 74% 54% 68% 70% Spanien 67% 89% 89% 41% 72% 78% 22% 48% 49% Frankrig 55% 78% 80% 50% 68% 74% 43% 49% 52% Kroatien 55% 86% 87% 31% 65% 70% 34% 52% 56% Irland 65% 84% 86% 49% 67% 79% 25% 34% 39% Italien 35% 76% 77% 40% 67% 72% 35% 54% 56% Cypern 83% 97% 97% 44% 69% 73% 45% 54% 56% Letland 8% 50% 50% 32% 38% 49% 27% 58% 60% Litauen 55% 74% 75% 48% 53% 60% 32% 60% 64% Luxembourg 34% 46% 48% 43% 76% 82% 29% 58% 59% Ungarn 46% 87% 88% 34% 68% 74% 30% 57% 60% Μalta 77% 98% 99% 42% 86% 90% 23% 32% 32% Nederlandene 28% 57% 61% 45% 67% 72% 8% 35% 37% AM\ doc 19/139 PE v02-00

20 Østrig 26% 53% 57% 37% 71% 77% 21% 48% 50% Polen 59% 76% 81% 30% 52% 62% 25% 55% 59% Portugal 63% 79% 80% 36% 70% 75% 18% 47% 47% Rumænien 77% 92% 93% 45% 65% 71% 25% 64% 66% Slovenien 63% 90% 90% 39% 68% 75% 23% 64% 65% Slovakiet 57% 79% 80% 36% 57% 63% 18% 40% 42% Finland 30% 32% 36% 35% 47% 54% 35% 47% 54% Sverige 22% 18% 20% 36% 63% 67% 25% 35% 39% Det Forenede Kongerige 59% 83% 85% 55% 71% 75% 32% 50% 51% EU-28 59% 80% 83% 42% 66% 72% 28% 50% 53% Begrundelse De nationale emissionsreduktionstal for årene 2025 og 2030 bør baseres på den metode, der er anvendt i Europa-Parlamentets konsekvensanalyse, som tog hensyn til klima- og energipakken for 2030, der viser, at et scenarie med et foreløbigt mål på 75 % for forskellen mellem CLE-scenariet og scenariet for den maksimale teknisk gennemførlige reduktion er den mest omkostningseffektive mulighed for at reducere emissionerne. 383 Sirpa Pietikäinen Bilag II tabel a Medlemsstat SO 2 -reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 NO x -reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 PE v /139 AM\ doc

21 Belgien 43% 68% Bulgarien 78% 94% Tjekkiet 45% 72% Danmark 35% 58% Tyskland 21% 53% Estland 32% 71% Grækenland 74% 92% Spanien 67% 89% Frankrig 55% 78% Kroatien 55% 87% Irland 65% 83% Italien 35% 75% Cypern 83% 95% Letland 8% 46% Litauen 55% 72% Luxembourg 34% 44% Ungarn 46% 88% Μalta 77% 98% Nederlandene 28% 59% Østrig 26% 50% Polen 59% 78% Portugal 63% 77% Rumænien 77% 93% Slovenien 63% 89% Slovakiet 57% 79% Finland 30% 30% Sverige 22% 22% Det Forenede 59% 84% Kongerige EU-28 59% 81% % 41% 35% 56% 39% 18% 31% 41% 50% 31% 49% 40% 44% 32% 48% 43% 34% 42% 45% 37% 30% 36% 45% 39% 36% 35% 36% 55% 42% 63% 65% 66% 69% 69% 61% 72% 75% 70% 66% 75% 69% 70% 44% 55% 79% 69% 89% 68% 72% 55% 71% 67% 71% 59% 51% 65% 73% 69% 21% 21% 18% 35% 13% 10% 54% 22% 43% 34% 25% 35% 45% 27% 32% 29% 30% 23% 8% 21% 25% 18% 25% 23% 18% 35% 25% 32% 28% 44% 62% 57% 59% 43% 37% 67% 48% 50% 48% 32% 54% 54% 49% 57% 58% 59% 31% 34% 48% 56% 46% 64% 63% 40% 46% 38% 49% 50% AM\ doc 21/139 PE v02-00

22 Medlemss tat SO 2 -reduktion sammenlignet med 2005 enkel t år i år i år fra perio 2030 period den en NO x -reduktion sammenlignet med 2005 år i period en år i perio den år fra 2030 NMVOC-reduktion sammenlignet med 2005 år i period en år i perio den år fra 2030 Belgien 43% 69% 70% 41% 61% 67% 21% 45% 46% Bulgarien 78% 93% 94% 41% 64% 68% 21% 61% 64% Tjekkiet 45% 70% 74% 35% 63% 70% 18% 55% 58% Danmark 35% 58% 64% 56% 66% 72% 35% 58% 60% Tyskland 21% 48% 54% 39% 65% 71% 13% 42% 44% Estland 32% 70% 71% 18% 57% 63% 10% 35% 65% Grækenla nd 74% 91% 93% 31% 69% 74% 54% 68% 70% Spanien 67% 89% 89% 41% 72% 78% 22% 48% 49% Frankrig 55% 78% 80% 50% 68% 74% 43% 49% 52% Kroatien 55% 86% 87% 31% 65% 70% 34% 52% 56% Irland 65% 84% 86% 49% 67% 79% 25% 34% 39% Italien 35% 76% 77% 40% 67% 72% 35% 54% 56% Cypern 83% 97% 97% 44% 69% 73% 45% 54% 56% Letland 8% 50% 50% 32% 38% 49% 27% 58% 60% Litauen 55% 74% 75% 48% 53% 60% 32% 60% 64% Luxembo urg 34% 46% 48% 43% 76% 82% 29% 58% 59% Ungarn 46% 87% 88% 34% 68% 74% 30% 57% 60% Μalta 77% 98% 99% 42% 86% 90% 23% 32% 32% Nederland ene 28% 57% 61% 45% 67% 72% 8% 35% 37% PE v /139 AM\ doc

23 Østrig 26% 53% 57% 37% 71% 77% 21% 48% 50% Polen 59% 76% 81% 30% 52% 62% 25% 55% 59% Portugal 63% 79% 80% 36% 70% 75% 18% 47% 47% Rumænie n 77% 92% 93% 45% 65% 71% 25% 64% 66% Slovenien 63% 90% 90% 39% 68% 75% 23% 64% 65% Slovakiet 57% 79% 80% 36% 57% 63% 18% 40% 42% Finland 30% 32% 36% 35% 47% 54% 35% 47% 54% Sverige 22% 18% 20% 36% 63% 67% 25% 35% 39% Det Forenede Kongerige 59% 83% 85% 55% 71% 75% 32% 50% 51% EU-28 59% 80% 83% 42% 66% 72% 28% 50% 53% 384 Christel Schaldemose Bilag II tabel b overskrift Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof, basisår Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof, basisår Alle emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ) for hvert år i perioden , der nu er under 5%, bliver fastsat ved 5%. Or. da 385 György Hölvényi, Dubravka Šuica AM\ doc 23/139 PE v02-00

24 Bilag II tabel b overskrift Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof, basisår Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ) og fine partikler (PM 2,5 ). Solgt brændstof, basisår Emissionsreduktionstilsagn for alle år fra 2030 er vejledende. Begrundelse Der hersker stor usikkerhed i emissionsfremskrivningerne for forurenende stoffer i forbindelse med visse sektorer og aktiviteter. Derfor kan reduktionspotentialet ikke fastsættes med tilstrækkelig nøjagtighed. Endvidere belaster de angivne værdier landbrugssektoren for meget. fastsætter højere reduktionsmål for medlemsstater med et lavere BNP end det gennemsnitlige reduktionsmål for EU. Dette pålægger de pågældende medlemsstater en uforholdsmæssig stor byrde. 386 Elisabeth Köstinger Bilag II tabel b overskrift Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof, basisår Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ) og fine partikler (PM 2,5 ). Solgt brændstof, basisår Jan Huitema Bilag II tabel b overskrift PE v /139 AM\ doc

25 Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof, basisår Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ) og fine partikler (PM 2,5 ). Solgt brændstof, basisår Jadwiga Wiśniewska Bilag II tabel b overskrift Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof, basisår Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ) og fine partikler (PM 2,5 ). Solgt brændstof, basisår Or. pl 389 Valentinas Mazuronis Bilag II tabel b overskrift Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof, basisår Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ) og fine partikler (PM 2,5 ). Solgt brændstof, basisår Or. lt 390 Annie Schreijer-Pierik AM\ doc 25/139 PE v02-00

26 Bilag II tabel b overskrift Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof, basisår Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof eller brugt brændstof, basisår Begrundelse For visse af Unionens medlemsstater udgør solgte brændstoffer ikke en pålidelig indikator for emissionsniveauerne. Eksempelvis er de solgte brændstoffer i den nederlandske havn i Rotterdam ikke en realistisk indikator for emissionsniveauerne. Situationen er den samme andre steder i Unionen. Derfor skal det være muligt at fastsætte emissionsniveauerne på grundlag af brugte brændstoffer. I Rådet gives denne mulighed til Østrig, Belgien, Irland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene og Det forenede Kongerige. 391 Peter Jahr Bilag II tabel b overskrift Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof, basisår Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH 3 ), fine partikler (PM 2,5 ) og methan (CH 4 ). Solgt brændstof, basisår For NH 3 -reduktionen i forhold til 2005 gælder fra 2030 et mål på 20 % i hele EU. Or. de Begrundelse Den store spredning i reduktionsmålene for ammoniak for e medlemsstater er ikke hensigtsmæssig. Der må findes en retfærdig mekanisme for byrdefordelingen i EU, og der skal tages hensyn til de betydelige bidrag, som nogle medlemsstater allerede har ydet. PE v /139 AM\ doc

27 392 Jens Gieseke Bilag II tabel b Medlemssta t NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 år i period en år fra 2030 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 år i period en CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år fra 2030 år fra 2030 Belgien 2% 16% 20% 47% 26% Bulgarien 3% 10% 20% 64% 53% Tjekkiet 7% 35% 17% 51% 31% Danmark 24% 37% 33% 64% 24% Tyskland 5% 39% 26% 43% 39% Estland 1% 8% 15% 52% 23% Grækenland 7% 26% 35% 72% 40% Spanien 3% 29% 15% 61% 34% Frankrig 4% 29% 27% 48% 25% Kroatien 1% 24% 18% 66% 31% Irland 1% 7% 18% 35% 7% Italien 5% 26% 10% 45% 40% Cypern 10% 18% 46% 72% 18% Letland 1% 1% 16% 45% 37% Litauen 10% 10% 20% 54% 42% Luxembour g 1% 24% 15% 48% 27% Ungarn 10% 34% 13% 63% 55% AM\ doc 27/139 PE v02-00

28 Μalta 4% 24% 25% 80% 32% Nederlande ne 13% 25% 37% 38% 33% Østrig 1% 19% 20% 55% 20% Polen 1% 26% 16% 40% 34% Portugal 7% 16% 15% 70% 29% Rumænien 13% 24% 28% 65% 26% Slovenien 1% 24% 25% 70% 28% Slovakiet 15% 37% 36% 64% 41% Finland 20% 20% 30% 39% 15% Sverige 15% 17% 19% 30% 18% Det Forenede Kongerige 8% 21% 30% 47% 41% EU-28 6% 27% 22% 51% 33% Medlemssta t NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 Hver t enke lt år i perio den PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 år i period en år fra 2030 Belgien 2% 20% 47% Bulgarien 3% 20% 64% Tjekkiet 7% 17% 51% Danmark 24% 33% 64% Tyskland 5% 26% 43% Estland 1% 15% 52% CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 udgår PE v /139 AM\ doc

29 Grækenland 7% 35% 72% Spanien 3% 15% 61% Frankrig 4% 27% 48% Kroatien 1% 18% 66% Irland 1% 18% 35% Italien 5% 10% 45% Cypern 10% 46% 72% Letland 1% 16% 45% Litauen 10% 20% 54% Luxembour g 1% 15% 48% Ungarn 10% 13% 63% Μalta 4% 25% 80% Nederlande ne 13% 37% 38% Østrig 1% 20% 55% Polen 1% 16% 40% Portugal 7% 15% 70% Rumænien 13% 28% 65% Slovenien 1% 25% 70% Slovakiet 15% 36% 64% Finland 20% 30% 39% Sverige 15% 19% 30% Det Forenede Kongerige 8% 30% 47% EU-28 6% 22% 51% Or. xm Begrundelse Fjernelsen af reduktionsmålene for 2030 for ammoniak fremgår af det tidligere fremsatte ændringsforslag, som opfordrer Kommissionen til at foreslå nye reduktionsmål for ammoniak inden udgangen af AM\ doc 29/139 PE v02-00

30 Methan er klimamæssigt omfattet af såvel Effort Sharing som ETS. Hvis methan medtages i NEC-direktivet, ville det føre til en dobbeltregulering, som bør undgås i lyset af bestræbelserne for "Better regulation" og "Regulatory Fitness of SMEs". 393 Elisabeth Köstinger Bilag II tabel b Medlemssta t NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i period en år fra 2030 år i period en år fra 2030 år fra 2030 Belgien 2% 16% 20% 47% 26% Bulgarien 3% 10% 20% 64% 53% Tjekkiet 7% 35% 17% 51% 31% Danmark 24% 37% 33% 64% 24% Tyskland 5% 39% 26% 43% 39% Estland 1% 8% 15% 52% 23% Grækenland 7% 26% 35% 72% 40% Spanien 3% 29% 15% 61% 34% Frankrig 4% 29% 27% 48% 25% Kroatien 1% 24% 18% 66% 31% Irland 1% 7% 18% 35% 7% Italien 5% 26% 10% 45% 40% Cypern 10% 18% 46% 72% 18% Letland 1% 1% 16% 45% 37% PE v /139 AM\ doc

31 Litauen 10% 10% 20% 54% 42% Luxembour g 1% 24% 15% 48% 27% Ungarn 10% 34% 13% 63% 55% Μalta 4% 24% 25% 80% 32% Nederlande ne 13% 25% 37% 38% 33% Østrig 1% 19% 20% 55% 20% Polen 1% 26% 16% 40% 34% Portugal 7% 16% 15% 70% 29% Rumænien 13% 24% 28% 65% 26% Slovenien 1% 24% 25% 70% 28% Slovakiet 15% 37% 36% 64% 41% Finland 20% 20% 30% 39% 15% Sverige 15% 17% 19% 30% 18% Det Forenede Kongerige 8% 21% 30% 47% 41% EU-28 6% 27% 22% 51% 33% Medlemssta t NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 udgår Hver t enke lt år i perio den år i period en år fra 2030 Belgien 2% 20% 47% Bulgarien 3% 20% 64% AM\ doc 31/139 PE v02-00

32 Tjekkiet 7% 17% 51% Danmark 24% 33% 64% Tyskland 5% 26% 43% Estland 1% 15% 52% Grækenland 7% 35% 72% Spanien 3% 15% 61% Frankrig 4% 27% 48% Kroatien 1% 18% 66% Irland 1% 18% 35% Italien 5% 10% 45% Cypern 10% 46% 72% Letland 1% 16% 45% Litauen 10% 20% 54% Luxembour g 1% 15% 48% Ungarn 10% 13% 63% Μalta 4% 25% 80% Nederlande ne 13% 37% 38% Østrig 1% 20% 55% Polen 1% 16% 40% Portugal 7% 15% 70% Rumænien 13% 28% 65% Slovenien 1% 25% 70% Slovakiet 15% 36% 64% Finland 20% 30% 39% Sverige 15% 19% 30% Det Forenede Kongerige 8% 30% 47% EU-28 6% 22% 51% PE v /139 AM\ doc

33 394 Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano Bilag II tabel b Medlemssta t NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i period en år fra 2030 år i period en år fra 2030 år fra 2030 Belgien 2% 16% 20% 47% 26% Bulgarien 3% 10% 20% 64% 53% Tjekkiet 7% 35% 17% 51% 31% Danmark 24% 37% 33% 64% 24% Tyskland 5% 39% 26% 43% 39% Estland 1% 8% 15% 52% 23% Grækenland 7% 26% 35% 72% 40% Spanien 3% 29% 15% 61% 34% Frankrig 4% 29% 27% 48% 25% Kroatien 1% 24% 18% 66% 31% Irland 1% 7% 18% 35% 7% Italien 5% 26% 10% 45% 40% Cypern 10% 18% 46% 72% 18% Letland 1% 1% 16% 45% 37% Litauen 10% 10% 20% 54% 42% Luxembour g 1% 24% 15% 48% 27% Ungarn 10% 34% 13% 63% 55% Μalta 4% 24% 25% 80% 32% AM\ doc 33/139 PE v02-00

34 Nederlande ne 13% 25% 37% 38% 33% Østrig 1% 19% 20% 55% 20% Polen 1% 26% 16% 40% 34% Portugal 7% 16% 15% 70% 29% Rumænien 13% 24% 28% 65% 26% Slovenien 1% 24% 25% 70% 28% Slovakiet 15% 37% 36% 64% 41% Finland 20% 20% 30% 39% 15% Sverige 15% 17% 19% 30% 18% Det Forenede Kongerige 8% 21% 30% 47% 41% EU-28 6% 27% 22% 51% 33% PE v /139 AM\ doc

35 AM\ doc 35/139 PE v02-00

36 Medlemsstat NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 år i år år i period fra 2030 periode en n PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 år i år i år perioden periode fra n CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i år i period periode år fra en n Belgien 2% 19% 19% 29% 54% 54% * 25% 49% Bulgarien 3% 12% 12% 20% 71% 77% * 50% 66% Tjekkiet 20% 35% 36% 23% 63% 70% * 30% 63% Danmark 30% 47% 47% 39% 71% 75% * 23% 45% Tyskland 5% 50% 51% 27% 47% 51% * 35% 56% Estland 1% 33% 33% 35% 80% 85% * 18% 58% Grækenland 16% 33% 33% 48% 74% 77% * 36% 50% Spanien 3% 42% 43% 19% 67% 69% * 27% 47% Frankrig 4% 37% 37% 27% 56% 62% * 24% 49% Kroatien 1% 38% 34% 20% 80% 80% * 28% 59% Irland 4% 18% 17% 18% 46% 54% * 7% 38% Italien 9% 30% 29% 10% 50% 57% * 38% 56% Cypern 10% 33% 33% 67% 67% 67% * 28% 28% Letland 1% 8% 0% 16% 74% 84% * 34% 63% Litauen 10% 27% 25% 20% 73% 80% * 36% 69% Luxembour g 1% 17% 17% 33% 33% 33% EU 28 7% 35% 35% 25% 60% 66% * 30% 53% PE v /139 AM\ doc * 25% 52% Ungarn 12% 38% 38% 28% 69% 72% * 51% 73% Μalta 4% 50% 50% 75% 100% 100% * 26% 54% Nederlanden e 23% 25% 25% 37% 46% 46% * 33% 52% Østrig 1% 27% 27% 25% 58% 63% * 21% 44% Polen 2% 34% 34% 16% 50% 66% * 29% 56% Portugal 7% 31% 30% 32% 73% 75% * 27% 57% Rumænien 13% 30% 31% 28% 75% 81% * 25% 39% Slovenien 11% 26% 26% 33% 78% 78% * 25% 49% Slovakiet 15% 39% 43% 36% 75% 78% * 36% 68% Finland 20% 29% 29% 30% 59% 66% * 15% 28% Sverige 15% 28% 28% 19% 55% 58% * 20% 38% Det Forenede Kongerige 9% 23% 23% 30% 53% 57% * 34% 63%

37 * Lineært forløb frem til 2025 Begrundelse Emission reduction commitments for 2025 should be legally binding and apply to methane. In addition to being a potent greenhouse gas, methane contributes to ground-level ozone which causes damages to human health, vegetation and crops. The 2025 figures reflect further emission reduction potential at zero cost for 2025 and can be found in the COM impact assessment (p 280). The 2030 figures for methane represent MTFR scenario published the European Commission s TSAP Report #11. For the other pollutants, the percentages for 2025 and 2030 represent MTFR scenario from the EP impact assessment which takes into consideration climate and energy policy targets agreed for The 2020 emission reductions commitments (Gothembourg Protocol) have been replaced by baseline ( CLE ) numbers available from the EP impact assessment whenever these baseline reductions were greater than those proposed. 395 Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland Bilag II tabel b Medlemsstat NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 år i perioden år fra 2030 år fra 2030 Belgien 2% 16% 20% 47% 26% Bulgarien 3% 10% 20% 64% 53% Tjekkiet 7% 35% 17% 51% 31% Danmark 24% 37% 33% 64% 24% Tyskland 5% 39% 26% 43% 39% AM\ doc 37/139 PE v02-00

38 Estland 1% 8% 15% 52% 23% Grækenland 7% 26% 35% 72% 40% Spanien 3% 29% 15% 61% 34% Frankrig 4% 29% 27% 48% 25% Kroatien 1% 24% 18% 66% 31% Irland 1% 7% 18% 35% 7% Italien 5% 26% 10% 45% 40% Cypern 10% 18% 46% 72% 18% Letland 1% 1% 16% 45% 37% Litauen 10% 10% 20% 54% 42% Luxembourg 1% 24% 15% 48% 27% Ungarn 10% 34% 13% 63% 55% Μalta 4% 24% 25% 80% 32% Nederlandene 13% 25% 37% 38% 33% Østrig 1% 19% 20% 55% 20% Polen 1% 26% 16% 40% 34% Portugal 7% 16% 15% 70% 29% Rumænien 13% 24% 28% 65% 26% Slovenien 1% 24% 25% 70% 28% Slovakiet 15% 37% 36% 64% 41% Finland 20% 20% 30% 39% 15% Sverige 15% 17% 19% 30% 18% Det Forenede Kongerige 8% 21% 30% 47% 41% EU-28 6% 27% 22% 51% 33% PE v /139 AM\ doc

39 Medlemsstat Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Μalta NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 år år i i perioden år fra perioden PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 år år i i perioden perioden år fra CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i år i perioden perioden år fra % 16% 17% 29% 48% 50% 25% 26% 3% 11% 10% 20% 64% 70% 50% 53% 20% 35% 36% 23% 51% 59% 30% 31% 30% 37% 38% 39% 61% 67% 23% 24% 5% 46% 47% 27% 42% 46% 35% 39% 1% 10% 10% 35% 51% 74% 18% 23% 16% 28% 28% 48% 71% 73% 36% 40% 3% 29% 30% 19% 63% 64% 27% 34% 4% 31% 32% 27% 46% 52% 24% 25% 1% 27% 29% 20% 67% 71% 28% 31% 4% 11% 14% 18% 35% 44% 7% 7% 9% 29% 29% 10% 44% 56% 38% 40% 10% 21% 21% 67% 73% 74% 28% 18% 1% 3% 4% 16% 56% 63% 34% 37% 10% 4% 1% 20% 57% 65% 36% 42% 1% 25% 25% 33% 48% 50% 25% 27% 12% 38% 38% 28% 63% 66% 51% 55% 4% 25% 28% 75% 80% 81% 26% 32% AM\ doc 39/139 PE v02-00

40 Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige 23% 24% 26% 37% 40% 42% 33% 33% 1% 20% 19% 25% 56% 59% 21% 20% 2% 28% 29% 16% 37% 53% 29% 34% 7% 22% 20% 32% 70% 71% 27% 29% 13% 25% 25% 28% 64% 69% 25% 26% 11% 25% 26% 33% 76% 77% 25% 28% 15% 41% 41% 36% 63% 66% 36% 41% 20% 17% 17% 30% 41% 48% 15% 15% 15% 18% 18% 19% 35% 44% 20% 18% Det Forenede Kongerige 9% 22% 22% 30% 48% 50% 34% 41% EU-28 7% 29% 30% 25% 51% 58% 30% 33% Begrundelse These amended emission reduction commitments for 2025 and 2030 are based on a 75% gap closure scenario from the European Parliamentary Research Service s study "Air Quality - Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy". This new scenario takes into consideration climate and energy policies designed by the Commission in early This scenario would save an additional 140,000 life years annually, corresponding to monetised health benefits between 8.4bn and 50.8 billion per year. The 2020 emission reductions commitments proposed by the European Commission (Gothenburg Protocol) have been replaced by baseline numbers available in the European Parliament s Impact Assessment whenever these numbers were more ambitious. In a few cases, when the Gothenburg Protocol s numbers were more ambitious, they were kept in order to prevent breaches of international law. For methane the emission reduction commitments for 2025 reflect further emission reduction potential at zero cost for 2025 and come from the European Commission s impact assessment. 396 Catherine Bearder, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley PE v /139 AM\ doc

41 Bilag II tabel b Medlemssta t NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i period en år fra 2030 år i period en år fra 2030 år fra 2030 Belgien 2% 16% 20% 47% 26% Bulgarien 3% 10% 20% 64% 53% Tjekkiet 7% 35% 17% 51% 31% Danmark 24% 37% 33% 64% 24% Tyskland 5% 39% 26% 43% 39% Estland 1% 8% 15% 52% 23% Grækenland 7% 26% 35% 72% 40% Spanien 3% 29% 15% 61% 34% Frankrig 4% 29% 27% 48% 25% Kroatien 1% 24% 18% 66% 31% Irland 1% 7% 18% 35% 7% Italien 5% 26% 10% 45% 40% Cypern 10% 18% 46% 72% 18% Letland 1% 1% 16% 45% 37% Litauen 10% 10% 20% 54% 42% Luxembour g 1% 24% 15% 48% 27% Ungarn 10% 34% 13% 63% 55% Μalta 4% 24% 25% 80% 32% Nederlande ne 13% 25% 37% 38% 33% Østrig 1% 19% 20% 55% 20% Polen 1% 26% 16% 40% 34% AM\ doc 41/139 PE v02-00

42 Portugal 7% 16% 15% 70% 29% Rumænien 13% 24% 28% 65% 26% Slovenien 1% 24% 25% 70% 28% Slovakiet 15% 37% 36% 64% 41% Finland 20% 20% 30% 39% 15% Sverige 15% 17% 19% 30% 18% Det Forenede Kongerige 8% 21% 30% 47% 41% EU-28 6% 27% 22% 51% 33% Medlemsstat NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 år år i år i perioden fra 2030 perioden PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 år år i år i perioden fra 2030 perioden CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Irland 2% 16% 17% 20% 48% 50% 25% 26% 3% 11% 10% 20% 64% 70% 50% 53% 7% 35% 36% 17% 51% 59% 30% 31% 24% 37% 38% 33% 61% 67% 23% 24% 5% 46% 47% 26% 42% 46% 35% 39% 1% 10% 10% 15% 51% 74% 18% 23% 7% 28% 28% 35% 71% 73% 36% 40% 3% 29% 30% 15% 63% 64% 27% 34% 4% 31% 32% 27% 46% 52% 24% 25% 1% 27% 29% 18% 67% 71% 28% 31% 1% 11% 14% 18% 35% 44% 7% 7% PE v /139 AM\ doc

43 Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Μalta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige 5% 29% 29% 10% 44% 56% 38% 40% 10% 21% 21% 46% 73% 74% 28% 18% 1% 3% 4% 16% 56% 63% 34% 37% 10% 4% 1% 20% 57% 65% 36% 42% 1% 25% 25% 15% 48% 50% 25% 27% 10% 38% 38% 13% 63% 66% 51% 55% 4% 25% 28% 25% 80% 81% 26% 32% 13% 24% 26% 37% 40% 42% 33% 33% 1% 20% 19% 20% 56% 59% 21% 20% 1% 28% 29% 16% 37% 53% 29% 34% 7% 22% 20% 15% 70% 71% 27% 29% 13% 25% 25% 28% 64% 69% 25% 26% 1% 25% 26% 25% 76% 77% 25% 28% 15% 41% 41% 36% 63% 66% 36% 41% 20% 17% 17% 30% 41% 48% 15% 15% 15% 18% 18% 19% 35% 44% 20% 18% Det Forenede Kongerige 8% 22% 22% 30% 48% 50% 34% 41% EU-28 6% 29% 30% 22% 51% 58% 30% 33% Begrundelse De nationale emissionsreduktionstilsagn for methan for 2025 bør være retligt bindende. De ovennævnte data for reduktionsmålene for methan for 2025 stammer fra Kommissionens forslag om en konsekvensanalyse, side 280, der ikke foreslår noget foreløbigt mål for forskellen. Reduktionsmålene for NH 3 og PM 2,5 for både 2025 og 2030 skal baseres på den metode, der AM\ doc 43/139 PE v02-00

44 er anvendt i Europa-Parlamentets konsekvensanalyse, som tog hensyn til klima- og energipakken for 2030, der viser, at et scenarie med et foreløbigt mål på 75 % for forskellen mellem CLE-scenariet og scenariet for den maksimale teknisk gennemførlige reduktion er den mest omkostningseffektive mulighed for at reducere emissionerne. 397 Ulrike Müller Bilag II tabel b Medlemsstat NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i periode n år fra 2030 år i perioden år fra 2030 år fra 2030 Belgien 2 % 16 % 20 % 47 % 26 % Bulgarien 3 % 10 % 20 % 64 % 53 % Tjekkiet 7 % 35 % 17 % 51 % 31 % Danmark 24 % 37 % 33 % 64 % 24 % Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Irland Italien Cypern 5 % 39 % 26 % 43 % 39 % 1 % 8 % 15 % 52 % 23 % 7 % 26 % 35 % 72 % 40 % 3 % 29 % 15 % 61 % 34 % 4 % 29 % 27 % 48 % 25 % 1 % 24 % 18 % 66 % 31 % 1 % 7 % 18 % 35 % 7 % 5 % 26 % 10 % 45 % 40 % 10 % 18 % 46 % 72 % 18 % PE v /139 AM\ doc

45 Letland Litauen Luxembourg Ungarn Μalta Nederlanden e 13 % Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige 8 % EU-28 1 % 1 % 16 % 45 % 37 % 10 % 10 % 20 % 54 % 42 % 1 % 24 % 15 % 48 % 27 % 10 % 34 % 13 % 63 % 55 % 4 % 24 % 25 % 80 % 32 % 25 % 37 % 38 % 33 % 1 % 19 % 20 % 55 % 20 % 1 % 26 % 16 % 40 % 34 % 7 % 16 % 15 % 70 % 29 % 13 % 24 % 28 % 65 % 26 % 1 % 24 % 25 % 70 % 28 % 15 % 37 % 36 % 64 % 41 % 20 % 20 % 30 % 39 % 15 % 15 % 17 % 19 % 30 % 18 % 21 % 30 % 47 % 41 % 6 % 27 % 22 % 51 % 33 % Medlemssta t NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 år i period en år fra 2030 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 år i period en år fra 2030 CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år fra 2030 AM\ doc 45/139 PE v02-00

46 Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland 2 % 20 % 47 % 26 % 3 % 20 % 64 % 53 % 7 % 17 % 51 % 31 % 24 % 33 % 64 % 24 % 5 % 26 % 43 % 39 % 1 % 15 % 52 % 23 % Grækenlan d 7 % 35 % Spanien Frankrig Kroatien Irland Italien Cypern Letland Litauen 72 % 40 % 3 % 15 % 61 % 34 % 4 % 27 % 48 % 25 % 1 % 18 % 66 % 31 % 1 % 18 % 35 % 7 % 5 % 10 % 45 % 40 % 10 % 46 % 72 % 18 % 1 % 16 % 45 % 37 % 10 % 20 % 54 % 42 % Luxembour g 1 % 15 % Ungarn Μalta 48 % 27 % 10 % 13 % 63 % 55 % 4 % 25 % 80 % 32 % Nederlande ne 13 % 37 % Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien 38 % 33 % 1 % 20 % 55 % 20 % 1 % 16 % 40 % 34 % 7 % 15 % 70 % 29 % 13 % 28 % 65 % 26 % 1 % 25 % 70 % 28 % PE v /139 AM\ doc

47 Slovakiet Finland Sverige 15 % 36 % 64 % 41 % 20 % 30 % 39 % 15 % 15 % 19 % 30 % 18 % Det Forenede Kongerige 8 % 30 % EU % 41 % 6 % 18 % 22 % 51 % 33 % Or. de Begrundelse Den store spredning i reduktionsmålene for ammoniak for de e medlemsstater er ikke fagligt hensigtsmæssig. I skal der tages hensyn til de proportionale nationale andele af de samlede ammoniakemissioner i EU, så der tages højde for de e staters udgangssituation. 398 Jadwiga Wiśniewska Bilag II tabel b CH 4 reduktion Medlemssta t NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i period en år fra 2030 år i period en år fra 2030 år fra 2030 Belgien 2% 16% 20% 47% 26% Bulgarien 3% 10% 20% 64% 53% AM\ doc 47/139 PE v02-00

48 Tjekkiet 7% 35% 17% 51% 31% Danmark 24% 37% 33% 64% 24% Tyskland 5% 39% 26% 43% 39% Estland 1% 8% 15% 52% 23% Grækenland 7% 26% 35% 72% 40% Spanien 3% 29% 15% 61% 34% Frankrig 4% 29% 27% 48% 25% Kroatien 1% 24% 18% 66% 31% Irland 1% 7% 18% 35% 7% Italien 5% 26% 10% 45% 40% Cypern 10% 18% 46% 72% 18% Letland 1% 1% 16% 45% 37% Litauen 10% 10% 20% 54% 42% Luxembour g 1% 24% 15% 48% 27% Ungarn 10% 34% 13% 63% 55% Μalta 4% 24% 25% 80% 32% Nederlande ne 13% 25% 37% 38% 33% Østrig 1% 19% 20% 55% 20% Polen 1% 26% 16% 40% 34% Portugal 7% 16% 15% 70% 29% Rumænien 13% 24% 28% 65% 26% Slovenien 1% 24% 25% 70% 28% Slovakiet 15% 37% 36% 64% 41% Finland 20% 20% 30% 39% 15% Sverige 15% 17% 19% 30% 18% Det Forenede Kongerige 8% 21% 30% 47% 41% EU-28 6% 27% 22% 51% 33% NH 3 -reduktion PM 2,5 -reduktion udgår PE v /139 AM\ doc

49 Medlemssta t sammenlignet med 2005 sammenlignet med 2005 Hver t enke lt år i perio den år fra 2030 år i period en år fra 2030 Belgien 2% 16% 20% 47% Bulgarien 3% 10% 20% 64% Tjekkiet 7% 35% 17% 51% Danmark 24% 37% 33% 64% Tyskland 5% 39% 26% 43% Estland 1% 8% 15% 52% Grækenland 7% 26% 35% 72% Spanien 3% 29% 15% 61% Frankrig 4% 29% 27% 48% Kroatien 1% 24% 18% 66% Irland 1% 7% 18% 35% Italien 5% 26% 10% 45% Cypern 10% 18% 46% 72% Letland 1% 1% 16% 45% Litauen 10% 10% 20% 54% Luxembour g 1% 24% 15% 48% Ungarn 10% 34% 13% 63% Μalta 4% 24% 25% 80% Nederlande ne 13% 25% 37% 38% Østrig 1% 19% 20% 55% Polen 1% 26% 16% 40% Portugal 7% 16% 15% 70% AM\ doc 49/139 PE v02-00

50 Rumænien 13% 24% 28% 65% Slovenien 1% 24% 25% 70% Slovakiet 15% 37% 36% 64% Finland 20% 20% 30% 39% Sverige 15% 17% 19% 30% Det Forenede Kongerige 8% 21% 30% 47% EU-28 6% 27% 22% 51% 399 Valentinas Mazuronis Bilag II tabel b CH 4 reduktion Medlemsstat NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år fra 2030 Belgien 2% 16% 20% 47% 26% Bulgarien 3% 10% 20% 64% 53% Tjekkiet 7% 35% 17% 51% 31% Danmark 24% 37% 33% 64% 24% Tyskland 5% 39% 26% 43% 39% Estland 1% 8% 15% 52% 23% Grækenland 7% 26% 35% 72% 40% Spanien 3% 29% 15% 61% 34% Frankrig 4% 29% 27% 48% 25% PE v /139 AM\ doc

51 Kroatien 1% 24% 18% 66% 31% Irland 1% 7% 18% 35% 7% Italien 5% 26% 10% 45% 40% Cypern 10% 18% 46% 72% 18% Letland 1% 1% 16% 45% 37% Litauen 10% 10% 20% 54% 42% Luxembourg 1% 24% 15% 48% 27% Ungarn 10% 34% 13% 63% 55% Μalta 4% 24% 25% 80% 32% Nederlandene 13% 25% 37% 38% 33% Østrig 1% 19% 20% 55% 20% Polen 1% 26% 16% 40% 34% Portugal 7% 16% 15% 70% 29% Rumænien 13% 24% 28% 65% 26% Slovenien 1% 24% 25% 70% 28% Slovakiet 15% 37% 36% 64% 41% Finland 20% 20% 30% 39% 15% Sverige 15% 17% 19% 30% 18% Det Forenede Kongerige 8% 21% 30% 47% 41% EU-28 6% 27% 22% 51% 33% Medlemsstat NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 år i perioden år fra 2030 Belgien 2% 16% 20% 47% udgår AM\ doc 51/139 PE v02-00

52 Bulgarien 3% 10% 20% 64% Tjekkiet 7% 35% 17% 51% Danmark 24% 37% 33% 64% Tyskland 5% 39% 26% 43% Estland 1% 8% 15% 52% Grækenland 7% 26% 35% 72% Spanien 3% 29% 15% 61% Frankrig 4% 29% 27% 48% Kroatien 1% 24% 18% 66% Irland 1% 7% 18% 35% Italien 5% 26% 10% 45% Cypern 10% 18% 46% 72% Letland 1% 1% 16% 45% Litauen 10% 10% 20% 54% Luxembourg 1% 24% 15% 48% Ungarn 10% 34% 13% 63% Μalta 4% 24% 25% 80% Nederlandene 13% 25% 37% 38% Østrig 1% 19% 20% 55% Polen 1% 26% 16% 40% Portugal 7% 16% 15% 70% Rumænien 13% 24% 28% 65% Slovenien 1% 24% 25% 70% Slovakiet 15% 37% 36% 64% Finland 20% 20% 30% 39% Sverige 15% 17% 19% 30% Det Forenede Kongerige 8% 21% 30% 47% EU-28 6% 27% 22% 51% Or. xm PE v /139 AM\ doc

53 Begrundelse ŠESD, tarp jų ir metanas, įrašytos į Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) Kioto protokolo A priedą. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių išmetamųjų ŠESD mažinimo tikslų nustatymo ES apyvartiniais taršos leidimais sistemoje (ES ATPLS) nedalyvaujančiuose sektoriuose yra nustatytas bendras visoms ŠESD mažinimo tikslas iki 2020 m., o ŠESD apskaita vykdoma vadovaujantis JTBKKK šalių priimtais sprendimais ir Reglamentu (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB. Todėl nepriimtina, kad šioje direktyvoje išimtinai metano išmetimui nustatomas mažinimo tikslas ir tokiu būdu sukuriamas dvigubas reglamentavimas per skirtingus ES teisės aktus. Manytina, kad tai prieštarauja geresnio supaprastinto teisinio reglamentavimo principams, kuriama papildoma administracine našta ES valstybėms narėms. 400 Ulrike Müller Bilag II - tabel b CH 4 reduktion Medlemsstat NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i periode n år fra 2030 år i periode n år fra 2030 år fra 2030 Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland 2 % 16 % 20 % 47 % 26 % 3 % 10 % 20 % 64 % 53 % 7 % 35 % 17 % 51 % 31 % 24 % 37 % 33 % 64 % 24 % 5 % 39 % 26 % 43 % 39 % 1 % 8 % 15 % 52 % 23 % AM\ doc 53/139 PE v02-00

54 Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Μalta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige 8 % EU-28 7 % 26 % 35 % 72 % 40 % 3 % 29 % 15 % 61 % 34 % 4 % 29 % 27 % 48 % 25 % 1 % 24 % 18 % 66 % 31 % 1 % 7 % 18 % 35 % 7 % 5 % 26 % 10 % 45 % 40 % 10 % 18 % 46 % 72 % 18 % 1 % 1 % 16 % 45 % 37 % 10 % 10 % 20 % 54 % 42 % 1 % 24 % 15 % 48 % 27 % 10 % 34 % 13 % 63 % 55 % 4 % 24 % 25 % 80 % 32 % 13 % 25 % 37 % 38 % 33 % 1 % 19 % 20 % 55 % 20 % 1 % 26 % 16 % 40 % 34 % 7 % 16 % 15 % 70 % 29 % 13 % 24 % 28 % 65 % 26 % 1 % 24 % 25 % 70 % 28 % 15 % 37 % 36 % 64 % 41 % 20 % 20 % 30 % 39 % 15 % 15 % 17 % 19 % 30 % 18 % 21 % 30 % 47 % 41 % 6 % 27 % 22 % 51 % 33 % PE v /139 AM\ doc

55 Medlemsstat NH 3 -reduktion sammenlignet med 2005 PM 2,5 -reduktion sammenlignet med 2005 CH 4 -reduktion sammenlignet med 2005 år i periode n år fra 2030 år i periode n år fra 2030 Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Irland Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Μalta 2 % 16 % 20 % 47 % 3 % 10 % 20 % 64 % 7 % 35 % 17 % 51 % 24 % 37 % 33 % 64 % 5 % 39 % 26 % 43 % 1 % 8 % 15 % 52 % 7 % 26 % 35 % 72 % 3 % 29 % 15 % 61 % 4 % 29 % 27 % 48 % 1 % 24 % 18 % 66 % 1 % 7 % 18 % 35 % 5 % 26 % 10 % 45 % 10 % 18 % 46 % 72 % 1 % 1 % 16 % 45 % 10 % 10 % 20 % 54 % 1 % 24 % 15 % 48 % 10 % 34 % 13 % 63 % 4 % 24 % 25 % 80 % AM\ doc 55/139 PE v02-00

BILAG. til forslag. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 COM(2013) 920 final ANNEXES 1 to 6 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

For EU-27 vil det hjemlige udslip i 2008-12 med fuld brug af tilladte kreditter ligge 66 mio. tons eller kun 1,1 procent under 1990-niveau 2.

For EU-27 vil det hjemlige udslip i 2008-12 med fuld brug af tilladte kreditter ligge 66 mio. tons eller kun 1,1 procent under 1990-niveau 2. 23. september 2008 Klimapolitik på kredit EU Både Klimakonventionen og Kyoto-Protokollen bygger på den fælles forståelse af, at det er de rige lande, der har hovedansvaret for de historiske udslip af drivhusgasser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer Den 12.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Ved Søren Jacobsen Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse,

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0259 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0259 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0259 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0683 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0683 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0683 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.10.2013 COM(2013) 683 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2012 COM(2012) 258 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af direktiv 2007/38/EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2010 KOM(2009)708 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET on anvendelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2010 KOM(2010) 754 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Aktuelle CO2-problematikker og fremtidens

Aktuelle CO2-problematikker og fremtidens Aktuelle CO2-problematikker og fremtidens energiudfordringer Kontorchef Thomas Bastholm Bille, Energistyrelsen Dansk Gas Forenings årsmøde den 9. november 2006 Samfundets afhængighed af energi Procesvarme

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/2039(INI) 7.4.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.7.2009 KOM(2009) 408 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

RÅDETSFORORDIG(EF)r. /2008. omændringafforordning(ef)nr.423/2007 omrestriktiveforanstaltningeroverforiran

RÅDETSFORORDIG(EF)r. /2008. omændringafforordning(ef)nr.423/2007 omrestriktiveforanstaltningeroverforiran ConseilUE PUBLIC RÅDETSFORORDIG(EF)r. /2008 af omændringafforordning(ef)nr.423/2007 omrestriktiveforanstaltningeroverforiran RÅDETFORDENEUROPÆISKEUNION, underhenvisningtiltraktatenomoprettelseafdeteuropæiskefællesskab,særligartikel60og301,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere